Boligmagasinet nr 2 2018 nett

Page 26

Soldrevet gatelys og Vinteren 2018 ble de første soldrevne gatelysene tatt i bruk av Kristiansand kommune ved Tretjønn på Gimlekollen. Det er BTG AS med adresse Birkeland som står for utvikling og markedsføring av dette soldrevne gatelyset som fungerer meget godt under nordiske forhold med lite sol, kulde og snø i vinterhalvåret. Kommunen testa også andre soldrevne gatelys, men de andre bestod ikke testen. Med soldrevne gatelys slipper man å strekke kabel til og mellom stolpene, i lufta eller i grøft, og på den måten både forenkler man monteringsarbeidet, kutter kostnadene vesentlig og reduserer inngrepene i naturen.

BTG AS ble etablert i 2015 med forretningsidéen å utvikle og levere innovative og lønnsomme solcelleløsninger for privat og offentlig bruk. Bedriften eies og drives av Arne Knudsen og Trygve Raen. Arne Knudsen har over 30 års erfaring innen tekniske områder og har tidligere blant annet vært leder av servicedivisjonen i TTS-konsernet og vært daglig leder i produksjonsbedriften TTS Marine Shanghai. Trygve Raen er utdanna sivil- og samfunnsøkonom fra NHH og har vel 15 års erfaring innen økonomi og ledelse både nasjonalt og internasjonalt. – Selskapet starta med å tilby rimelig solcelleprodukter med god kvalitet til kunder i Nigeria og Kamerun, forteller direktør Trygve Raen. – Siden oppstarten har selskapet levert solcelleløsninger til flere tusen kunder. Vi vil hevde at vår virksomhet illustrerer at solcelleteknologi både kan være løsning på energikrisa i Nigeria og Kamerun, bidra til å redusere våre globale miljøutfordringer og være en lønnsom investering både i Afrika og her i Norden. I Nigeria har selskapet også selv tatt i bruk kjøretøy som er 100% soldrevet. Disse kjøretøyene, som går på egenutvikla solenergiløsning, blir brukt både til å frakte gods og personell. Ikke bare går kjøretøyene på fornybar energi, men med null i drivstoffutgifter er de også gode for lommeboka!

Gatebelysning I 2017 gikk bedriften i gang med å utvikle et gatelys drevet av solenergi beregna for nordiske forhold. Nyskapningen fikk produktnavnet Ilume gatebelysning og er tilpassa for bruk i parker, gangstier, lysløyper, havneområder, hytteområder, snarveier, bussholdeplasser og andre uteområder som trenger belysning.

ILUME SOLDREVET GATELYS under vinterlige forhold på Gimlekollen i Kristiansand.