Page 1

Sjálfsbjargarfréttir

Fréttablað Sjálfsbjargar, félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu, 34. árg. 2. tbl. 2013

Til Finnlands á ráðstefnu fyrir fatlað fólk

Einstaklingsmiðað nám hjá Hringsjá

Halaleikhópurinn fagnar 20 ára afmæli


Sjálfsbjargarfréttir

pistill

Formanns

Ásta Dís Guðjónsdóttir formaður Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu

Eftir rysjótt sumar kemur haust og með því nýr og spennandi tími, tími lesturs, kertaljósa og kólnandi veðurfars sem kallar á meiri inniveru og aukna félagsþörf. Eftir því sem árunum fjölgar verður manni æ ljósara hve mikill sannleikur býr í hinni fornu speki: „Maður er manns gaman“, enda öllum kunnugt hve gefandi góður félagsskapur getur verið. Að sama skapi getur annars konar félagsskapur dregið úr manni kjark og skilið eftir óbragð í munni þó glatt hafi verið á hjalla á meðan á stóð. Sem betur fer er það flestum gefið að þekkja muninn á þessu tvennu. Félagsstarf síðasta árs var fjölbreytt og gott en sumarið var þó fremur óvanalegt að mörgu leyti þar sem vinna við Krika, sumarhús félagsins við Elliðavatn, reyndist mun viðameiri en áætlað var. Sem betur fer eigum við góða að en góðvild þeirra fyrirtækja sem styrktu félagið með efni, vinnu og góðum afslætti er okkur ómetanlegur stuðningur. Ég biðst velvirðingar á þeim truflunum sem sú vinna kann að hafa valdið gestum okkar í sumar en um leið vil ég þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn við þá miklu vinnu.

Sjálfsbjargarfréttir – 34. árg. 1. tbl. 2013 Útgefandi: Sjálfsbjörg, félag fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu, Hátúni 12, 105 Reykjavík, sími: 551 7868, netfang: rfelag@sjalfsbjorg.is. Forsíðumyndina tóku Eggert Bjarki Eggertsson og Ásta Dís Guðjónsdóttir á bátadeginum við Elliðavatn í ágúst 2013. Myndin er samsett. Myndvinnsla: Gunnar Kr. Sigurjónsson Umsjón með útgáfu: Gunnar Kr. Sigurjónsson. Umbrot og hönnun: G10 ehf. – umbrot og hönnun | gunnar@10.is Prentun: Litlaprent ehf., Skemmuvegi 4, Kópavogi. Ritnefnd: Ásta Dís Guðjónsdóttir (ábm.), Jón Eiríksson, Jóna Marvinsdóttir. Ljósmyndir: Sigurjón Grétarsson, Ásta Dís Guðjónsdóttir, Gunnar Kr. Sigurjónsson o.fl., m.a. úr myndasafni Halaleikhópsins og einkasafni einstaklinga.

2

Félagsstarf Sjálfsbjargar er rekið í sjálfboðavinnu og það er einungis fyrir velvild og styrki bæjarfélaga, frábærra fyrirtækja og einstakra einstaklinga sem okkur er kleift að halda því góða starfi áfram og vil ég þakka þeim sérstaklega fyrir stuðninginn. Í vetur verður starfið svipað og fyrri ár en þó með örlítið breyttu sniði þar sem súpa á fimmtudögum fellur niður. Í staðinn verður opið hús á fimmtudögum. Margir sakna kaffistundanna í Krika yfir vetrartímann en með þessu er reynt að koma til móts við þá. Takmarkið er samt að hafa gaman saman og vonast ég til þess að fimmtudags-stundin þróist með því fólki sem þangað sækir og að hægt verði að hafa mismunandi þema eða hópa eftir áhugamálum fólks svo úr verði eitthvað við allra hæfi. Kriki bíður okkar svo nýmálaður næsta sumar sem verður vonandi sólríkara. Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu opnaði nýlega síðu á Facebook. Þar eru birtar ýmsar fréttir sem tengjast starfinu og því sem er á döfinni hverju sinni. Það er gaman að geta þess að undanfarið hafa starfsmenn skrifstofu unnið að því hörðum höndum að skanna inn gamlar ljósmyndir úr starfi félagsins og eru þær nú aðgengilegar á síðunni sem heitir einfaldlega: Sjálfsbjörg á höfuð­ borgarsvæðinu. Við í Sjálfsbjörg, sem og aðrir lífeyrisþegar, bundum miklar væntingar við loforð stjórnvalda um að afturköllun skerðinga myndi hafa bætt kjör í för með sér. Efndir voru ekki sem til stóðu og bættu engu í vasa minn frekar en flestra annarra lífeyrisþega í sömu sporum. Stjórnvöld eru, þegar þetta er skrifað, hvött til að gera betur – en er það nóg?

Ef við viljum fá einhverju breytt verður það einungis gert með skýrri samstöðu. Við verðum að hætta að takast á innbyrðis og taka höndum saman svo þjóðin heyri í okkur. Skerðingar – enn við lýði frá árinu 2009, sáttmáli Sameinuðu þjóðanna – enn ekki lögfestur frá árinu 2007 og – enn verið að berjast við byggingarlöggjöfina. Af hverju er ekki sjálfsagt að allar nýjar byggingar séu aðgengilegar öllum? Ófatlaður maður telur sig ekki þurfa á því að halda á meðan heilsan er í lagi en hvað ef slys verður, veikindi valda lömun eða við eldumst illa? Það er nóg að þurfa að takast á við afleiðingarnar af slíku þó ekki komi til að auki, að skipta þurfi um húsnæði vegna þessa og jafnvel að skipta um hverfi eða landshluta. Þau eru ófá skiptin sem mig hefur langað til að bjóða góðum vinum heim en þá yrði ég að gera upp á milli þeirra þar sem ég bý ekki við hjólastólaaðgengi. Ég vil búa í þjóðfélagi sem gerir ekki bara ráð fyrir þátttöku allra sinna þegna heldur ætlast til þess og gerir það kleift. Hver einasti einstaklingur er fjársjóður! Hver einasti einstaklingur býr yfir getu, þekkingu eða hæfileikum sem gerir hann verðmætan á einhvern hátt en þegar við sem samfélag horfum eingöngu á það sem einstaklinginn skortir, þá erum við búin að dæma hann úr leik. Ekki upphefja þig á kostnað annarra, stígðu frekar niður af stallinum, opnaðu vitund þína og sjáðu raunverulega manneskjurnar í kringum þig með jákvæðu og þakklátu hugarfari – þá fyrst getur þú metið bæði þig og aðra að verðleikum. Kæru félagar, ég hlakka til að eiga uppbyggilegt samstarf með ykkur í vetur og njóta þess að hlúa að því sem skiptir máli.


ráðstefnu fyrir fatlað fólk

Sjálfsbjargarfréttir

Til Finnlands á Eygló Ebba Hreinsdóttir hefur verið dugleg við þátttöku í alþjóðasamstarfi fatlaðs fólks á undanförnum árum. Hún hefur m.a. farið til Bretlands, Írlands, Belgíu og nú í maí til Finnlands, þar sem hún tók þátt í ráðstefnu sem kallast: Nordic Network and Disability Research, ásamt Guðrúnu Valgerði Stefánsdóttur, dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Saman fluttu þær þar erindi sem nefnist: Some ethical and methodological chall­ eng­es and cooperation in an in­ clus­ive life history research, sem fjall­aði um tíu ára samstarf þeirra tveggja, en Eygló Ebba bjó á Skálatúni á áttunda áratugnum og fluttist svo á fyrsta sambýlið sem opnað var fyrir fólk með þroskahamlanir. Seinna giftist hún Sigurjóni Grétarssyni og þau hafa búið í Hátúni um árabil. „Það skiptir miklu máli fyrir alla að þekkja sögu fatlaðs fólks,“ sagði Eygló Ebba. „Hún hefur breyst mikið — lífið er miklu betra núna en það var áður. Nú er hlustað á okkur og það er gott. Ég er fædd 1950 og flutti 12 ára í Mosfellssveit, en 1968 fór ég að Skálatúni. Svo flutti ég 1976 inn á fyrsta sambýlið sem var opnað á Íslandi, það var að Sigluvogi 5. Árið 1981 flutti ég svo í Auðarstræti og 1993 í Hátún, þar sem ég bý nú með Sigurjóni.“ Eygló Ebba aðstoðaði Guðrúnu við að skrifa doktorsritgerð um hvernig það er að alast upp

á stofnunum, en samstarfið var gagnkvæmt, með virkri þátttöku Eyglóar Ebbu. Síðan hefur samstarf þeirra dafnað og þróast, meðal annars með þátttöku í alþjóðlegum ráðstefnum. „NNDR-ráðstefnan var haldin á Íslandi árið 2011 og það komu margir þátttakendur. Það er ekki allt fatlað fólk sem getur tekið þátt, en vildi gjarnan. Ég er svo heppin að geta tekið þátt og þetta er mjög gefandi. Það er gaman að kynnast fólki frá mismunandi löndum. Ég hef ekki alltaf verið glöð með lífið, en þetta samstarf við Guðrúnu og vinnan með öllu þessu fólki er ómetanleg og hefur hjálpað mér að líta björtum aug-

um til framtíðar og sættast við fortíðina. Ráðstefnan er haldin á tveggja ára fresti og næst verður hún haldin í Bergen í Noregi og þangað langar mig mikið að fara, hitta allt fólkið og leggja mitt af mörkum.“ Ráðstefnugestir eru á öllum aldri, oftast um 300 manns, bæði fatlað og ófatlað fólk, fræðimenn kynna rannsóknir og svo eru fyrirlestrar og málþing um hin ýmsu málefni fatlaðs fólks og málefnin eru mjög fjölbreytt. „Það skiptir miklu máli að rödd fatlaðs fólks heyrist og að við getum sýnt hvers við erum megnug,“ sagði Eygló Ebba að lokum. GKS

Guðrún Valgerður Stefánsdóttir og Eygló Ebba Hreinsdóttir á ráðstefnunni í Finnlandi.

3


Sjálfsbjargarfréttir

Náms- og starfsendurhæfing hjá Markmið Hringsjár er að veita náms- og starfsendurhæfingu fyr­ ir einstaklinga, 18 ára og eldri sem vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða annarra áfalla, þurfa á end­ urhæfingu að halda til að takast á við nám og/eða að stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði. Nám hjá Hringsjá hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun eða sértæka námserfiðleika. Helga Eysteinsdóttir er forstöðumaður Hringsjár, sem er Helga Eysteinsdóttir, forstöðumaður til húsa í Hátúni 10d. Hún sagði Hringsjár Sjálfsbjargarfréttum frá því að Hringsjá hafi verið stofnuð árið 1987 og því hafi verið haldið upp á 25 ára starfsafmæli á síðasta ári með um 400 manna kaffisamsæti þar sem bæði núverandi og fyrrverandi nemendur, starfsog stjórnarmenn komu saman. Einnig var haldin um 200 manna fagráðstefna fyrir fólk í endurhæfingu, undir yfirskriftinni Starfs­ endurhæfing – Hvar stöndum við? – Hvert stefnum við? „Rúmlega 60 nemendur eru nú í námi hjá Hringsjá, en hér er fyrst og fremst einstaklingsmiðað nám að ræða,“ sagði Helga. „Við byrjum á stöðumati og út frá því er fundið námsefni sem hentar hverjum og einum, svo nemendurnir geti unnið á sínum forsendum. Einn klárar e.t.v. 10 einingar á framhaldsskólastigi á meðan annar klárar 40, eftir þriggja anna nám. Við veitum einnig mjög góða stoðþjónustu en við erum með náms- og starfsráðgjafa, félagsráðgjafa, sálfræðing og lesblinduráðgjafa á okkar snærum, auk 4

sérkennara sem sér um lesblindugreiningu, svo eitthvað sé nefnt.“ Helga sagði að árangursmælingar sem voru gerðar árið 2012 hafi sýnt að 79% nemenda sem útskrifuðust frá Hringsjá á árunum 2008–2011 voru í framhaldsnámi eða starfi, annað hvort að hluta til eða að öllu leyti. 92% útskrifaðra nemenda telja námið hafa skilað sér miklum árangri og 86% þeirra telja námið hafa eflt sjálfstraust sitt. Eins hefur námið aukið lífsgæði til muna. „Meðalaldur nemenda hér er 36 ár, en sá yngsti er 19 ára og sá elsti er um sextugt,“ sagði Helga. „Flestir nemendur halda áfram námi í öðrum skólum að loknu námi hér, en aðrir fara út á vinnumarkaðinn. Það er gaman að segja frá því að síðastliðið vor dúxaði nemandi á BS-prófi í orkutæknifræði hjá Keili, sem hafði verið hér. Það er Þorvaldur T. Ásgeirsson, sem slasaðist alvarlega við sjómennsku árið 2006. Það blæddi inn á heilann, auk þess sem hann fékk slæma hálsáverka. Hann þurfti því á mikilli endurhæfingu að halda á Reykjalundi og þegar hann hóf nám í Hringsjá kom námsárangurinn honum verulega á óvart. Hann sagðist hafa fallið í öllum námsgreinum á samræmdu prófunum, utan ensku og hafa haft lítinn áhuga eða metnað til náms. Eftir að hann kom svo í Hring­ sjá og fékk kennslu við sitt hæfi, breyttist sýn hans á náminu og hann áttaði sig á hve vel lærdómurinn átti við hann. Hann fékk brennandi áhuga vegna þess að starfsfólk Hringsjár hafði mikla

Hringsjá trú á honum og aðstoðaði hann svo við að komast inn í Keili, þar sem hann dúxaði og núna stundar hann meistaranám í olíuverkfræði við DTU, danska tækniháskólann í Lyngby í Danmörku,“ sagði Helga. „Við erum einnig með stutt námskeið sem eru ætluð öllum sem vilja bæta sig, en það þarf ekki frekar að vera undanfari að námi. Í ár fengum við 97 umsóknir en gátum tekið við 26. Námskeiðin eru t.d. bókhald og Excel, enska fyrir byrjendur, minnistækni, sjálfsstyrking, stærðfræði fyrir byrjendur, tölvubókhald, Davislesblinduleiðrétting o.m.fl. Sem dæmi um eitt af þessum stuttu námskeiðum er tölvu­nám­skeið sem er algerlega sniðið að þörfum, kunnáttu og hraða hvers fyrir sig. Ég get nefnt dæmi um konu sem var mjög hrædd við tölvur þegar hún kom hingað og þorði varla að snerta tölvumúsina. Í lok námskeiðsins hafði hún lært það vel á Excel-forritið að hún bjó til prjónamunstur í því.“ Á hverju ári er fjölbreytt félagslíf fyrir nemendurna. Svokallaðir Tyllidagar eru á vorönn og þá eru nokkrir dagar nýttir til fræðslu um ýmis áhugaverð málefni, fengnir gestafyrirlesarar, farið í vettvangsferðir, á söfn og í leikhús, auk ýmissa annarra verkefna. Tyllidögum lýkur svo með árshátíð skólans. Það sakar ekki að kynna sér það nám sem er í boði hjá Hringsjá og skoða hvort ekki sé eitthvða í boði sem hentar. Allar nánari upplýsingar um Hringsjá má fá á vefsíðunni: www.hringsja.is. GKS


Bátadagurinn 2013

Sjálfsbjargarfréttir

Þrátt fyrir óvenju leiðinlegt veður í sumar, hefur verið fjölmennt í Krika við Elliðavatn. Hinn árlegi bátadagur var haldinn nú í lok sumars og þangað fjölmennti fólk og margir skelltu sér út á vatn, aðrir spjölluðu um málefni dagsins og nutu veitinga og félagsskaparins, sem var góður. Eins og sjá má var líf og fjör á Bátadeginum í Krika, 2013.

5


Sjálfsbjargarfréttir

Þökkum fyrir okkur!

Það er alltaf gott að eiga góða að. Við hjá Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu erum engin undantekning þar á og höfum ærið tilefni til að þakka fyrir stuðninginn við Súpu & samveru sem er alla þriðjudaga. Sérstakar þakkir fær Sölufélag garðyrkjumanna fyrir að gefa okkur grænmeti. Að sama skapi fá Reynir bakari og Sveinsbakarí kærar þakkir fyrir að gefa okkur brauð. Einnig þökkum við Ásbirni Ólafssyni ehf. fyrir að gefa okkur góðan afslátt af efni til súpugerðar. Sjálfboðaliðar í Súpu & samveru.

Dalvegi og Hamraborg, Kópavogi

Arnarbakka 4–6, Reykjavík

Jólabasar 1. desember

Jólahappdrætti og kaffisala Sjálfsbjargar félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu verður haldin sunnudaginn 1. desember kl. 14:00, í félagsheimilinu Hátúni 12. Fjöldi góðra vinninga. Mætum öll og eigum saman ánægjulegan dag.

Minningarkort Sjálfsbjargar

Minningarkort Sjálfsbjargar félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu eru seld á skrifstofu félagsins. Einnig er hægt að hringja og panta eða senda tölvupóst. Sími á skrifstofu er: 551-7868. Netföng: rfelag@sjalfsbjorg.is og annakristin@sjalfsbjorg.is 6

Sundkort

Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu gefur út sundkort gegn framvísun örorkuskírteinis, umönnunarkorts eða endurhæfingarskírteinis frá TR. Kortin eru afgreidd til 70 ára aldurs. Verð 1.500,- og 2.500,- kr. með hjálparmanni. Sundkortin gilda almanaksárið. Kortin eru útbúin á skrifstofu félagsins að Hátúni 12.

ht.is

www.blikkas.is – www.funi.is facebook.com/blikkasfuni


Sjálfsbjargarfréttir

Öflugt sumarstarf í Í maí sl. var hafist handa við að undirbúa okkar ástkæra Krika undir málningu. Það var nú ekki talið þurfa svo langan tíma ef veður héldist þokkalegt. Hilmar Guðmundsson bauðst til að halda utanum verkefnið og þrír ungir atvinnulausir menn sáu um verkið að mestu, en einnig komu sjálfboðaliðar úr röðum gesta og félagsmanna og lögðu sitt af mörkum. Allir stóðu sig með slíkri prýði að sómi er að. En ekki var veðurguðunum það þóknanlegt og svo fór að það hélst rok og rigning út maí svo ekki tókst að koma miklu í verk fyrir hefðbundinn opnunardag, 1. júní. En menn héldu að brátt kæmi betri tíð og áfram hélt vinnan í þeirri von að brátt birti yfir með sól og sumri og allt gengi upp. Það var juðað og pússað og suðað svo að söng í öllu saman, skrapað, skolað, þvegið, skrúfað og neglt, allt eftir kúnstarinnar reglum – en rigningin hélst. Gestir og sjálfboðaliðar létu sig hafa það að smeygja sér á milli uppstaflaðra húsgagna og vinnandi manna og áfram miðaði smátt og smátt. Það verður að viðurkennast að þetta var mun erfiðara verk en ætlað var, veður var hundleiðinlegt, rigning flesta daga og húsið verr farið en upphaflega var talið. Loksins kom þó að því, eftir nærri tveggja mánaða vinnu, að hægt væri að mála. Fjöldi sjálfboðaliða kom að því verki og meira að segja sólin lét sjá sig, þá var kátt á hjalla. Skipt var um gler í öllu húsinu en það var orðið ansi lúið, sérstaklega í eldri hluta þess, skipt var

Krika við Elliðavatn

um þakrennur og kanta þar sem þurfti og skipta þurfti um timbur á nokkrum stöðum í klæðningu og á gafli. Þetta hefði ekki verið hægt nema fyrir velvild góðra fyrirtækja og viljum við sérstaklega þakka eftirtöldum fyrirtækjum: Íspan fyrir glerið, Blikkási Funa fyrir þakrennur og niðurföll, Byko fyrir afslátt af timbri, Flügger fyrir mjög góðan afslátt af málningu og áhöldum, og einnig Pokasjóði og Kiwanisklúbbnum Geysi – stuðningur ykkar er félaginu ómetanlegur. Eins og sjá má af þessari upp­ talningu, þá var þetta mikið álag og mikil vinna. Hilmar Guðmundsson sagði sig frá verkstjórn undir lok verksins en hann á lof skilið fyrir sín störf, Járngrímur stóð vaktina í öllum veðrum, stundum jafnvel aleinn. Járngrímur, Arnar, Jörfi, Benedikt og fleiri, hjartans þakkir fyrir ykkar störf, takk fyrir úthaldið, samviskusemina og samveruna. Að lokum má nefna að þrátt fyrir þetta amstur var starf Krika

með hefðbundnum hætti. Það voru pylsudagar, vöffludagar, smurbrauðsdagar og kaffihlaðborð til fjáröflunar. Afmæli Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu var haldið í Krika með tertum og mörgum góðum gestum og eins og sjá má á forsíðu blaðsins var bátadagurinn okkar vinsæli haldinn í ágúst þar sem bæði fatlað og ófatlað fólk sveiflaði árum í takt við öldur vatnsins í umsjón Kjartans Jakobs Haukssonar róðrarmeistara og kunnum við honum bestu þakkir fyrir þá góðu skemmtun. Gestakomur voru fleiri en nokkru sinni áður yfir sumarið að meðtöldum sjálfboðaliðum og öðrum þeim sem stóðu að vinnunni við húsið. Enn eigum við eitthvað eftir óunnið inni við og frágang úti við en það bíður betra veðurs og betri tíma. Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu þakkar öllum fyrir vel unnin störf í sumar og við hlökkum til að taka á móti ykkur á nýju sumri í Krika – Paradísinni okkar allra.

Jóna Marvinsdóttir, sjálfboðaliði í Krika við Elliðavatn

Þessir dugnaðarforkar eru meðal þeirra sem unnu við lagfæringar á Krika í sumar, f.v.: Nikulás Arnarsson, Jörvi Freyr Björnsson og Járngrímur Kraki Michelsen.

7


Sjálfsbjargarfréttir

Halaleikhópurin

hefur starfað í yfir 2

Haldið var upp á tuttugu ára af­ mæli Halaleikshópsins með kaffi­ samsæti og uppsetningu á leiksýn­ ingunni Rympa á ruslahaugnum, í september í fyrra, en leikhópur­ inn var stofnaður 27. september 1992. Sóley Björk Axelsdóttir er gjaldkeri hópsins og hefur starfað með honum frá árinu 2000. Hún sagði Sjálfsbjargarfréttum frá hinu fjölbreytta starfi: „Fyrsta leiksýning hópsins var Aurasálin eftir Molière, árið 1992 og svo hafa fjölmargar sýningar siglt í kjöl­farið. Við erum líka svo heppin að hafa leikhús með einu breiðasta sviði landsins, um 18 metra löngu, en það er Sjálfsbjörg lsf. sem lætur okkur húsnæðið í té, sem er í Hátúni 12. Það eru yfir 70 félagar í Halaleikhópnum á ýmsum aldri og þeir koma að öllum mögulegum þáttum starfsins, bæði að leiklist, búningum, miðasölu, lýsingu, sviðsmynd, leikgervi, förðun, hárgreiðslu, ljósmyndun, leikskrám og fjölmörgu fleira. Sumir Túskildingsóperan var sýnd í Halan- félagar eru mjög virkir í starfinu, um árið 1995. aðrir minna, en allir eiga þeir

8

Frá uppsetningu Halaleikhópsins á Trúðaskólanum árið 1999.

það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á leiklist og eru bæði fatlað og ófatlað fólk. Það eina sem við höfum fengið utan leikhópsins, eru leikstjórarnir, sem alltaf eru menntaðir til starfsins. Á afmælishátíðinni í fyrra var sett upp sögusýning leikhópsins og meðal þess sem var sýnt voru búningar, hluti leikmynda, leikmunir, ljósmyndir og ýmislegt fleira áhugavert.“ Sóley sagði að í tilefni af afmæli leikhópsins hefði verið ákveðið að

fara með hluta leiksýningarinnar á Barnaspítala Hringsins. Kjörís og Spilavinir styrktu verkefnið og viðtökurnar voru frábærar. „Ég held að góð aðstaða í Halanum sé kjölfestan í starfi fé­ lagsins, því það er ómetanlegt að hafa svo góða aðstöðu undir æfingar, námskeið, samlestur og svo auðvitað sýningarnar,“ segir Sóley. „Auðvitað vantar ýmislegt í þetta leikhús, sem væri gott að hafa, eins og t.d. djúpt svið, aðgengi baksviðs, gólfhlera og kjallara undir sviðinu, en við sníðum okkur bara stakk eftir vexti og miðum sýningarnar við þetta. Á móti kemur gríðarleg breidd leiksviðsins og ýmislegt annað sem við nýtum.“ Auk hinna árlegu sýninga Halaleikhópsins er ýmislegt annað á dagskrá. Til dæmis leikstýrði Gunnar Gunnarsson leiksýningunni Á góðum degi, sem var sett upp á Hlemmi á Menningarnótt í ár, í samvinnu við Peðið.


nn

Sjálfsbjargarfréttir

20 ár og er bæði fyrir fatlað og ófatlað fólk Nú þegar hefur verið skrifað undir samning við Odd Bjarna Þorkelsson um að leikstýra næstu sýningu, en hugmyndin er að setja upp nýtt leikrit sem hann skrifar, byggt á alvöru reynslusögum. Oddur Bjarni biður fólk um að skrifa niður alls konar sögur, helst sem það hefur upplifað sjálft, eða hefur heyrt. Þær mega vera dramatískar, hversdagslegar, fyndnar, spennandi eða allt í senn. Bara alls konar reynslusögur, hvort sem fólk lifir við fötlun eða ekki. Sögurnar mega vera vandræðalegar, hjartnæmar, skondnar, erfiðar, sorglegar eða hvaðeina. Það má senda sögurnar á netfang hans: oddurbjarni@gmail.com. Þetta er í þriðja sinn sem Oddur Bjarni er fenginn til að leikstýra hjá hópnum, en í fyrsta skipti sem hann semur leikverk fyrir hann. Þá hafa verið haldin fjölmörg leiklistarnámskeið, einþáttungar settir upp, skemmtidagskrár skipulagðar og eins ýmis verkefni í góðri samvinnu við aðra leikhópa.

„Það er líka gaman að segja frá því að í bígerð er að halda ljósa­ námskeið, þar sem kennt verður á tölvuljósaborð leikhússins og ýmislegt fleira varðandi lýsingu fyrir leiksýningar,“ segir Sóley. „Við eigum mjög fullkominn ljósabúnað, en upphaflega gáfu hjónin Steindór Hjörleifsson og Margrét Ólafsdóttir Halaleikhópnum fullkominn ljósabúnað sem var settur upp í Halanum. Búnaðinum hefur svo ætíð verið

Leikritið Búktalarinn, eftir Þorstein Guðmundsson, en það var frumsýnt 1998.

haldið við í takti við tækniþróun hvers tíma með sérstökum sjóði, auk velvildar fyrirtækja og stofnana sem lagt hafa til styrki, þannig að við erum með góðar græjur hvað þetta varðar. Þeir sem hafa áhuga á að koma á ljósanámskeiðið geta fylgst með upplýsingum á vefsíðunni: www.halaleikhopurinn.is, en námskeiðið er opið öllum, hvort sem þeir eru í leikhópnum eða ekki. Auk hefðbundinna verkefna leikhópa, er fjölbreytt og skemmtilegt starf hjá hópnum allt árið um kring, bæði skemmtikvöld, leiklestur og fólk er duglegt að nýta sér samveru í Krika yfir sumartímann. Við bjóðum nýja félaga velkomna í hópinn, hvort heldur þeir hafa áhuga á að leika, eða taka þátt í öðrum hlutum starfsins. Það er alltaf gaman að sjá ný andlit í hópnum, sagði Sóley Björk að lokum. GKS

Sóley Björk Axels­ dóttir í Halanum, leikhúsi Hala­ leikhópsins.

9


styrktaraðilar LYF Á LÆGRA VERÐI Sjálfsbjargar

Aðal APÓTEKARINN SALAVEGI 2 félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu Opið 10-18 virka daga

Sími 534 3030

www.apotekarinn.is

Knattspyrnufélagið Þróttur

Kópavogsbær

Færum við þeim okkar bestu þakkir, og einnig þeim fjölmörgu sem hafa styrkt okkur, bæjarfélögum, einstaklingum og fyrirtækjum. Styrkir ykkar eru okkur mikilvægir.

Félagsstarf í félagsheimil-

inu, Hátúni 12, haust 2013 og vor 2014 Bingó annan hvern þriðjudag kl. 19:30. Uno annan hvern þriðjudag kl. 19:30. Súpa & samvera alla þriðjudaga frá kl. 11:30 til 13:00, þar er boðið upp á súpu, brauð og kaffi gegn vægu verði. Allir velkomnir! Félagsvist alla miðvikudaga kl. 19:00. Opið hús alla fimmtudaga frá 13:00 til 17:00 Boðið uppá kaffi og meðlæti gegn vægu verði.

Jólahlutavelta/kaffisala sunnudaginn 1. desember, kl. 14:00, í félagsheimilinu Hátúni 12. Jólabingó þriðjudaginn 3. desember kl. 19:30. Ásta Þórdís Guðjónsdóttir, formaður Sjálfsbjargar félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu, verður með fasta viðveru á mánudögum frá kl. 9–12. Vinsamlegast hafið samband við skrifstofuna í síma 5517868 eða sendið tölvupóst á rfelag@sjalfsbjorg.is eða annakristin@ sjalfsbjorg.is ef þið óskið eftir viðtali á öðrum tímum.

Vefsíða: Sími:

prima.g10.is | 861 3404 10

Strandgötu 16, Akureyri

PIPAR • SÍA • 91171

Sjálfsbjargarfréttir


S j á l f s b j ö r g á h ö f u ð b o r g a r s v æ ð i n u þ a k ka r e f t i r t ö l d u m a ð i l u m v e i t t a n s t u ð n i n g Reykjavík 115 Security ehf, Austurbakka 2 Aðalbjörg sf, Fiskislóð 53-55 Aðalblikk ehf, Vagnhöfða 19 Allrahanda Hópbílar, Höfðatúni 12 Argus ehf arkitektar, Eyjaslóð 9 Arkitektar, Laugavegi 164 Asía veitingahús, Laugavegi 10 Augað gleraugnaverslun, Kringlunnu 8-12 Árni Reynisson ehf, Box 1166 Áræbjarapótek, Hraunbæ 102b Bako Ísberg ehf, Lynghálsi 7 Baldvin Már Friðriksson, Njörvasund 1 Bananar ehf, Súðarvogi 2 Bandalag háskólamanna, Borgartúni 6 Bifreiðastilling Nicilai, Faxafeni 12 Bílamálun Halldórs, Funahöfða 43 Bílasmiðurinn hf, Bíldshöfa 16 Bíll.is bílasala, Malarhöfða 2 Blaðamannafélag Íslands, Síðumúla 23 BSRB, Grettisgötu 89 Dúndur hf, Hlaðbæ 15 Efling stéttarfélag, Sætúni 1 Efnamóttakan, Gufnesi Eignamiðlun ehf, Síðumúla 21 Eir sf, Bíldshöfða 16 Eldhús Sælkerans, Lynghálsi 3 Ernst & Young, Borgartúni 30 Faxaflóahafnir, Tryggvagötu 17 Ferðaskrifstofa Guðmundar, Borgartúni 34 Félag íslenskra hljómlistarmanna, Rauðagerði 27 Fjármálaeftirlitið, Suðurlandsbraut 32 Flügger ehf, Stórhöfða 44 Fröken Júlía ehf, Mjódd Garðsapótek, Sogavegi 108 Geiri ehf, Bíldshöfða 16 Germanicher Lloyds, Hafnarhvoli Gjögur hf, Kringlunni 7 Grásteinn ehf, Grímshaga 3 Guðmundur Arason ehf, Skútuvogi 4 Guðmundur Einarsson, Árskógum 6 Gullborg leikskóli, Rekagranda 14 Gullsmiðurinn í Mjódd, Álfabakka 14 Gæðasmíði ehf, Stífluseli 4 H Ráðgjöf ehf, Bárugötu 34 Hafgæði, Fiskislóð 28 Halldór Jónsson ehf, Skútuvogi 4 Harald og Sigurður ehf, Stangarhyl 13-15 Harka ehf, Hamarshöfða 7 Hágæði ehf, Hólmaslóð 2 Háskólabíó, v/Hagatorg Heilaheill, Síðumúla 6 Helena Hólm hárgreiðslustofa, Baðastöðum 1 Hjálparstarf kirkjunnar, Laugavegi 31 HM markaðssamskipti, Bankastræti 9 Hótel Leifs Eiríkssonar, Skólavörðustíg 45 Hreinir garðar ehf, Hreinsitækni, Stórhöfða 35 Hreyfimyndasmiðjan, Garðsenda 21 Hreysti hf, Skeifunni 17

HSK Arkitektar, Geirsgötu 9 Húsið ehf fasteignasala, Suðurlandsbraut 50 Hvíta húsið, Brautarholti 8 Höfði fasteignamiðlun ehf, Suðurlandsbraut 20 Iðntré ehf, Draghálsi 10 Init ehf, Grensásvegi 50 Innnes innréttingar ehf, Fákafeni 11 Innlit húsgögn ehf, Ármúla 5 Inox ehf, Smiðshöfða 13 Íhlutir ehf, Skipholti 7 Íslandspóstur, Stórhöfða 29 Ísleifur Jónsson, Draghálsi 14 Íslensk-Ameríska, Box 10200 Íslensk endurskoðun, Grensásvegi 16 Íslenska auglýsingastofan, Laufásvegi 49-51 Ísloft Blikk og Stálsmiðjan, Bíldshöfða 12 Íþróttalæknir ehf, Skipholti 50c Jónsson og Lemacks ehf, Vesturgötu 10a JP lögmenn, Katrínarlind 2 Kanon arkitektar, Laugavegi 28 Karl Eiríksson, Efstaleiti 14 KHG þjónusta ehf, Eirhöfða 14 Kistufell, Brautarholti 16 Kjötborg, Ásvallagötu 19 Kjöthöllin, Skipholti 70 KOM almannatengsl, Borgartúni 20 Kristján E Oddsson, Skeifunni 17 Kristján G Gíslason, Hverfisgötu 6 KSÍ, Laugardal Landsnet hf, Gylfaflöt 9 Laugardalslaug, Sundlaugavegi Lásahúsið, Bíldshöfða 16 Litir og föndur, Skólavörðustíg Ljósmyndastúdíó Sissu, Hólmaslóð 6 Loftstokkahreinsun s:567-0882, Garðhúsum 6 Lyfjaver ehf, Suðurlandsbraut Löndun, Kjalarvogi 21 Margmiðlun, Frostafold 20 MD vélar ehf, Vagnhöfða 12 Merkismenn, Ármúla 36 Nesbrú ehf, Frostafold 3 Nordcia ráðgjöf, Deildárási 21 Nýi tónlistarskólinn, Grensásvegi 3 Nýi ökuskólinn, Klettagörðum 11 Nývaki ehf, Dvergshöfða 27 O Johnson & Kaaber, Tunguhálsi Opex ehf, Síðumúla 28 Opin kerfi, Höfðabakka 9 Orka ehf, Stórhöfða 37 Orkuvirkni ehf, Tunguhálsi 3 Ólafur Þorsteinsson, Vatnagörðum 14 Ósal ehf, Tangarhöfða 4 Parketþjónustan, Mímisvegi 4 Pixel ehf, Brautarholti 10-14 Píanóskóli Þorsteins, Box 8540 Prenstmiðjan Oddi, Höfðabakka 3-7 Prentmet, Lynghálsi 1 Pökkun og flutningar, Smiðshöfða 1 Rafha, Suðurlandsbraut 10 Rafsól ehf, Skipholti 33 Rafstilling, Dugguvogi 23

Rafsvið hf, Haukshólum 9 Raförninn ehf, Suðurhlíð 35 RARIK, Bíldshöfða 9 Rima Apótek, Langarima 21 Sambýlið, Esjugrund 5 Sigurður S Snorrason, Grundargarði 20 Sigurjónsson og Thor, Lágmúla 7 SÍBS, Síðumúla 6 Sjónvarpsmiðstöðin ehf, Síðumúla 2 Sjóvá, Kringlunni 6 Sjúkraliðafélag Íslands, Grensásvegi 16 Skorri ehf, Bíldshöfða 12 Skógarbær, Árskógum 2 Skóverslunin Bossanova, Kringlunni 8-12 Sláturfélag Suðurlands, Fosshálsi 1 Snyrtistofa Grafarvogs, Hverafold 1-3 Sportbarinn, Álfheimum 74 Sprinkler pípulagnir, Bíldshöfða 18 SSF, Nethyl 22 Stéttarfélag verkfræðinga, Engjateig 9 Suzuki bílar, Skeifunni 17 Talnakönnun – Heimur, Borgartúni 23 Tannlæknastofa Friðgerðar, Laugavegi 163 Tark teiknistofa, Brautarholti 6 Terra Export ehf, Nethyl 2b Tölvar ehf, Síðumúla 1 Umslag ehf, Lágmúla 5 Útfarastofa Íslands, Suðurhlíð 35 Útfarastofa Rúnars, Fjarðarási 25 Úthafsskip ehf, Þingholtsstræti 27 Vals tómatssósa ehf, Viðarhöfða 2 Vatnsvirkinn, Ármúla 21 Veiðkort ef, Kleifarseli 5 Veislusetrið veisluþjónusta, Borgartúni 5 Verðbréfaskráning Íslands, Laugavegi 182 Verkstæðið ehf, Rafstöðvarvegi 1 Verslunin Brynja, Laugavegi 29 Verslunin Fríða frænka, Vesturgötu 3 Vélvík ehf, Höfðabakka 1 VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20 Yogastöðin Heilsubót, Síðumúla 28 Zoo.is hársnyrtistofa, Spönginni 19 Þjóðleikshúsið, Hverfisgötu 19 Örn Þór sf, Suðurlandsbraut 6 Örninn Hjól, Skeifunni 11 Seltjarnarnes: Félagsþjónusta Seltjarnarness, Austurströnd 2 Nesskip hf, Austurströnd 1 Vogar Holy Loch-Virgill, Efri Brunnastöðum Kópavogur: Axis-húsgögn, Smiðjuvegi 9 Bifreiðaverkstæði Kópavogs, Smiðjuvegi 2 Bifreiðaverkstæðið Toppur, Skemmuvegi 34 Blikksmiðjan Vík, Skemmuvegi 42 Bókun og endurskoðun, Hamraborg Cargo sendibílaleiga, Skemmuvegi 32 Fagsmíði ehf, Kársnesbraut 98

Guðmundur Þórðarson hdl, Hamraborg 14a Hellur og garðar, Kjarrhólma 34 Hexa ehf, Smiðjuvegi 10 Húseik ehf, Bröttutungu 4 Ískraft ehf, Smiðjuvegi 5 Íslandsspil, Smiðjuvegi 11a Íslesnkt marfang ehf, Bæjarlind 6 Janus ehf, Auðbrekku 21 Jón Óskar Karlsson, Boðaþing 6 JS ljósasmiðjan ehf, Skemmuvegi 4b JSÓ ehf, Smiðjuvegi 4b Kambur ehf vinnuvélar, Suðurlandsvegi KLM verðlaunagripir, Marbakkabraut 32 Lakkskemman, Smiðjuvegi 38a Loft- og raftækni, Hjallabrekku 1 Myconceptstore, Hjallabrekku 1 Nýblóm, Nýbýlavegi 14 Orgus ehf, Smiðjuvegi 11e Rafmiðlun ehf, Ögurhvarfi 8 Saumastofan Súsanna, Hamraborg 1 Sendibílastöð Reykjavíkur, Engihjalla 11 Smárinn söluturn, Dalvegi 16c Sólarfilma, Auðbrekku 2 Sprautun.is, Smiðjuvegi 16 Stífluþjónustan ehf, Kársnesbraut 5 Svissinn hjá Steina, Kársnesbraut 108 Tekjuvernd, Hlíðarsmára 17 Veitingaþjónusta Lárusar, Nýbýlavegi 32 Verkfræðistofa VSI, Hamraborg 11 Garðabær: Auglýsingastofa EB, Garðaflöt 16-18 Árvík hf, Garðatorgi Garðabær, Garðatorgi 7 Gluggar og garðhús, Smiðsbúð 10 Hárgreiðslustofan Rún, Garðatorgi Héðinn Schindler lyftur, Lyngási 12 Íspan, Smiðjuvegi 7 Loftorka hf, Miðhrauni 10 Marás, Miðhrauni 13 Nýbarði, Lyngási 8 Nýþrif, Hlíðarbyggð 41 Páll Ólafur Pálsson, Hagaflöt 2 Samhentir VGI, Austurhrauni 7 Sámur verksmiðja, Lyngási 11 Smurstöð Garðabæjar, Litlatúni 1 Vefur ehf, Hagaflöt 2 Hafnarfjörður: Batteríið, Trönuhrauni 1 Bílaverk ehf, Kaplahrauni 10 Brammer Ísland ehf, Steinhellu 17a Bæjarbakarí ehf, Bæjarhrauni 2 Efnalaugin Glæsir, Bæjarhrauni 4 Fínpússning ehf, Rauðhellu 13 Fjarðargrjót, Furuhlíð 4 Gaflarinn ehf, Lónsbraut 2 GS Múrverk hf, Hvassabergi 4 H.Berg ehf, Grundartröð 2 Hafnarbakki Flutningatækni, Hringhellu 6 Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4


Sjálfsbjargarfréttir

Sjálfsbjörg Sjálfsbjörg félag fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu átti 55 ára afmæli 26. júní síðastliðinn og af því tilefni var efnt til kaffisamsætis í Krika við Elliðavatn. Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum var glatt á hjalla þegar félagar nutu góðgerðanna og félagsskaparins í fallegu umhverfi á þessum góða degi. Þórunn, Anna og Jóna sáu til þess að enginn fór svangur frá þessum veisluhöldum og ekki er laust við að öll vandamál heims hafi verið leyst í fjörugum umræðum yfir rjúkandi kaffi í góðra vina hópi.

12

55 ára


S j á l f s b j ö r g á h ö f u ð b o r g a r s v æ ð i n u þ a k ka r e f t i r t ö l d u m a ð i l u m v e i t t a n s t u ð n i n g Hagstál ehf, Brekkutröð 1 Hagtak, Fjarðargötu 13-15 Hárstíll, Hjallabraut 33 Herdís Hermannsdóttir, Strekkjarbakka 8 Hlaðbær Colas, Marbakka 1 HljóðX, Hjallabraut 4 Hopp og Skopp, Smáratúni 6 Hópbílar, Melabraut 18 Hótel Víking, Strandgötu 55 Ingigerður Karlsdóttir, Hringbraut 2c Innréttingaverkstæði Kristjáns, Skútuhrauni 7 Jafnréttishús ehf, Strandgötu 25 JBG fiskverkun ehf, Grandartröð 10 Kjartan Guðjónsson, Bæjarhrauni 2 Kjötkompaní ehf, Dalshrauni 13 Lindaberg ehf, Trönuhrauni 10 Lolita ehf, Trönuhrauni 2 Lyng ehf ljósritunarstofa, Strandgötu 39 Markus Lifenet ehf, Hvaleyrarbraut 3 Merkjasaumur og prentun, Rauðhellu 1 Mirandas á Íslandi, Lækjargötu 34a Mjólka, Eyrartröð 2a Pétur O Nikulásson, Melabraut 23 Prentmiðlun ehf, Hólmatúni 55 Radísa, Strandgötu 17 Rafgeymslan ehf, Dalshrauni 17 Rafholt ehf, Blómvöllum 6 RB Rúm, Dalshrauni 8 Sjúkraþjálfarinn, Strandgötu 75 Sónar ehf, Hvaleyrarbraut 3 Spennubreytar ehf, Trönuhrauni 5 Stálorka ehf, Hvaleyrarbraut 43 Suðurverk hf, Drangahrauni 17 Tjaldsvæðið Víðistaðatúni, Víðistaðatúni Tækni og stál ehf, Breiðvangi 7 Urður bókafélag, Ölduslóð 46 Verkalýðsfélagið Hlíf, Reykjavíkurvegi 66 Verksjón ehf, Köldukinn 16 VSB verkfræðistofa, Bæjarhrauni 20 Þvottahúsið Faghreinsun, Reykjavíkurvegi 68 Keflavík: Bjarni Geir Bjarnason, Hátúni 20 Brunavarnir Suðurnesja, Hringbraut 125 Brynhildur KE 083, Vatnsholti 5b Deloitte Keflavík, Hafnargötu 9 DMM Lausnir, Iðavöllum 9b Fasteignasalan Ásberg, Hafnargötu 27 Helga Auðunsdóttir, Krossholti 15 Ice Group, Iðavöllum 6a Ísafold, Iðavöllum 7a Kristbjörg Helgadóttir, Smáratúni 24 Lava Design Iceland ehf, Freyjuvöllum 13 M2 Fasteignasala og leigumiðlun, Hólmgarði 2c Málverk sf, Skólavegi 36 Pelsar hjá Jakobi, Miðtúni 2 Reiknistofa fiskmarkaðanna, Iðavöllum 7 Reykjanesbær, Tjarnargötu 12 Reykjaneshöfn, Víkurbraut 11 Rétt sprautun ehf, Smiðjuvöllum 6 Skipting ehf, Grófinni 19

Smellur ehf skrásett vörumerki, Kirkjuvegi 28 Tómas og Sesselja ehf, Austurgötu 21 Tríton sf, Tjarnargötu 2 Tækniþjónusta SÁ ehf, Hafnargötu 60 Verkalýðs- og sjómannafélag, Krossmóum 4a Verkfræðistofa Suðurnesja, Víkurbraut 27 Verslunarmannafélag Suðurnesja, Vatnsnesvegi 14 Grindavík: Bókvit ehf, Víkurbraut 46 EP Verk ehf, Vörðusundi 5 Guesthouse Borg, Borgarhrauni 2 Síldarvinnslan, Hafnarbraut 6 Tannlæknastofan, Víkurbraut 62 Vísir hf, Hafnargötu 16 Sandgerði: Fiskverkun K & G, Hafnargötu 9 Garður: Afa fiskur ehf, Ósabraut 6 Njarðvík: Bókhaldstofa Geirs, Brekkustíg 33a Meindýr Meindýraeiðir Reykjaness, Þórustíg 24 Trésmiðja Stefáns, Brekkustíg 38 Mosfellsbær: Glertækni ehf, Völuteig 25 Hengill, Hvarmadal 2 Herdís Eyjólfsdóttir, Bæjarási 2 Hópferðabílar Ævintýris ehf, Völuteig 6 Kjósarhreppur, Félagsstöðum Mosraf raftækjavinnustofa, Reykjalundi Netval ehf, Arnartanga 42 Nonni litli ehf, Þverholti 8 Reykjakot leikskóli, Krókabyggð 2 Reykjalundur, Reykjalundi Skálatúnsheimilið, Skálatúni 1 Sveinn ehf vélsmiðja, Flugumýri 6 Trjáplöntusalan, Bjarkarholti 1 Trostan ehf, Leirvogstungu 29 Verkframi, Björtuhlíð 9 Akranes: Apótek Vesturlands, Smiðjuvegi 32 Bernhard-Bílaver ehf, Innnesvegi 1 Byggasafn Akraness, Görðum Guðrún Lilja Hólmfríðardóttir, Sunnubraut 20 Hópferðabílar, Stóra Lambhaga Reiðhjólaverkstæði Axels, Merkigerði 2 Smurstöð Akraness, Smiðjuvöllum 2 Straumnes, Jörundarholti 101 Borgarnes: Gróðrarstöðin, Grenigerði Hársnyrtistofa Margrétar, Kveldúlfsgötu 27 Hrefna Hreiðarsdóttir, Hrauntúni Jóhannes M Þórðarson, Krossnesi Jörfabúið, Jörfa

Samtök sveitafélaga, Bjarnarbraut 8 Skógrækt ríkisins, Hreðavatni SÓ húsbygginar sf, Sólbakka 27 Sveit fyrir alla ehf, Norðurtungu 3 Tíbrá ehf, Flesjustöðum Vegamót þjónustumiðstöð, Snæfellsnesi Vélaverkstæði Kristjáns, Brákarbraut 20 Reykolt í Borgarfirði: Gróðrarstöðin Þorgautsstöðum, Þorgautsstöðum II Stykkishólmur: Bjarnarhöfn ferðaþjónusta, Bjarnarhöfn Sæfell ehf, Hafnargötu 9 Grundarfjörður: Fjölbrautaskóli Snæfellsness, Snæfellsnesi Leikskólinn Sólvellir, Sólvöllum 1 Ólafsvík: Fiskmarkaður Íslands, Norðurtanga 6 Hafnarskrifstofan, Norðurtanga Tannlæknastofa Ara, Engihlíð 28 Tölvuverk bókhaldsþjónusta, Kirkjutúni Hellissandur: KG fiskverkun, Verslunin Blómsturvellir, Munaðarsandi 25 Króksfjarðarnes Glæðir blómaáburður, Hellisbraut 18 Ísafjörður: Félagsbúið Vigur, Hafnarbúðin Hafnarhúsinu, Suðurgötu Sjóvá, v/Silfurtorg Sjúkraþjálfun Vestfjarða, Eyrargötu 2 Tréver sf, Hafraholti 34 Bolungarvík: Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 2 Grunnskóli Bolungarvíkur, Höfðastíg 3-5 Jakob Valgeir ehf, Grundarstíg 5 Sigurgeir G Jóhannsson, Hafnargötu 17-23 Súðavík: Jón Indíafari veitingastaður, Grundarstræti 1 Patreksfjörður: Bjarni S Hákonarson, Haga Hótel Flókalundur, Vatnsfirði Oddi ehf, V/Eyrargötu Slaghamrar ehf, Mýrum 1 Stúkuhúsið, Aðalstræti 50 Tálknafjörður: Bókhaldsstofan Tálknafirði, Strandgötu 40 Norðurfjörður. Hótel Djúpavík, Árneshreppi

Bíldudalur: Birna H Kristinsdóttir, Dalbraut 16 Hvestuveita ehf, Fremri-Hvestu Hvammstangi: Leirhús Grétu, Litla Ósi Blönduós: Grunnskólinn Blönduósi, V/Húnabraut Húnvavatnshreppur, Húnavöllum Vilkó ehf, Ægisbraut 1 Þingeyrabúið ehf, Þingeyrum Sauðárkrókur: Árskóli, Box 60 Fish Seafood, Eyrarvegi 18 Fjölbrautaskóli Norðurlands, Héraðsbókasafn Skagfirðinga, Faxatorgi K-Tak hf, Borgartúni 1 Kaupfélag Skagfirðinga, Ártorgi 16 Mjólkursamlag Skagfirðinga, Skagfirðingabraut Norðurá bs, Stekkjarvík Sauðskinn ehf, Borgarmýri Videosport, Aðalgötu 15 Varmahlíð: Broddi Björnsson, Framnesi Fræðslusetrið, Löngumýri Hofsós. Grafarós ehf, Austurgötu 22 Siglufjörður: Bás ehf, Ránargötu 14 Fiskmarkaður Siglufjarðar, Mánagötu 4-6 Heilbrigðisstofnun Fjarðarbyggðar, v/Hvanneyrarbraut Nýverk, Lækjargötu 14 Akureyri: Átak, Strandgötu 14 Betra brauð veislubakstur, Freyjunesi 8 Blikkrás ehf, Óseyri 16 Brúin ehf, Baldursnesi 5 Byggingafélagið Hyrna, Sjafnargötu 3 Efnalaugin Hreint út, Tryggvabraut 22 Eining-Iðja, Skipagötu 14 Endurskoðun ehf, Hafnarstræti 62 Fjórðungssjúkrahúsið, Eyrarlandsvegi Flúðir stangaveiðifélag, Box 381 Greifinn hf, Glerárgötu 20 Gróðrarstöðin Réttarhóll, Svalbarðseyri Happdrætti HÍ, Geislagötu 12 Hársnyrtistofan Zone, Strandgötu 9 Hártískan sf, Kaupvangi Heilbrigðiseftirlitið, Furuvöllum 1 Heimur hafsins fiskbúð, Dalsgerði 3f Hnýfill ehf, Óseyri 22 Hornið veiði- og sportvörur, Kaupvangsstræti 4 Iðnval ehf, Huldugili 10


Sjálfsbjargarfréttir

Að hafa

Jón Eiríksson, ritari Sjálfsbjargar, félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu

14

frelsi til að njóta útiveru

Þetta hefur verið leiðindasumar. Það sést best á því að ég hef nánast ekkert getað stundað mína uppáhaldsiðju þ.e. að fara í leiðangra á rafskutlunni minni. Veðrið hefur hreinlega ekki gefið færi á því. Þegar ég tala um rafskutlu þá er ég ekki að tala um þessar tvíhjóla heldur þrí- eða fjórhjóla tæki sem margt hreyfihamlað fólk hefur getað nýtt sér nú seinustu árin. Þetta eru dýr tæki og ekki er hreyfihömluðum gert auðvelt að fá afnot af rafskutlu, þar sem þær eru oftast flokkaðar sem tæki sem er eingöngu til nota í frístundum eða til afþreyingar, eða eins og segir í reglugerð um hjálpartæki: Styrkur er ekki greiddur ef hjálpartæki er ein­ göngu til nota í frístundum eða til af­ þreyingar (þ.á m. útivist og íþróttir). Hræddur er ég um að þetta ákvæði hafi hindrað marga í því að eignast skutlu til að ferðast á, sér til ánægju. Þetta lýsir því miður því ástandi sem er með ýmis hjálpartæki hér á landi og viðhorfinu til

Esjan, Leirvogurinn og Leirvogshólmi nær. Myndina tók Jón frá göngustíg rétt ofan við golfvöllin sem þarna er.

notkunar þeirra hjá þeim sem ráða þessum málum hérlendis. Rafskutlan hefur gefið mér ótrúlegt frelsi til að njóta útivistar sem ég hafði ekki tækifæri til áður. Auðvitað gat ég notið útivistar en ekki þess frelsis sem skutlan gaf mér. Ég veit að svo er um fleiri í álíka stöðu. Fyrir marga eru þessi tæki forsenda þess að geta notið útivistar. Fyrir mér hefur skutlan opnað alveg nýjan heim, eins og t.d. strandlengjuna hér við Leiruvoginn, sem ég hef skoðað nokkrum sinnum ýmist einn eða með öðrum. Að geta notið þess að skoða fuglalífið eða gróðurinn, nú eða þá fjallasýnina, er dásamleg upplifun sem er ekki hægt að njóta á sama hátt, t.d. út um bílrúðu. Á skutlunni nýtur þú náttúrunnar nánast eins og þú værir á hjóli eða gangandi. Með hjálp hennar hef ég kannað ýmsa stíga, þvers og kruss í bæjarfélaginu, reynt á þol hennar og stundum komið mér í ógöngur, en þó alltaf komist út úr þeim aftur. Aðalkosturinn við þessar ferðir eru þær að ég kem ekki örþreyttur heim eins og væri ef ég hefði farið þetta gangandi fyrir utan það hvað maður kemst hraðar yfir. Hraðinn spillir

þó ekki ánægjunni af ferðalaginu þar sem hann er að hámarki 15 km/klst. Helsti galli skutlnanna er hvað úthald rafhlöðunnar er lítið. Það er talað um að hægt sé að fara allt að 50 km á hleðslunni en það er eingöngu við bestu aðstæður. Það hefur sýnt sig hér að eftir um 10–15 km fer hleðslan að minnka verulega. Kunnugir hafa sagt mér að þetta sé hugsanlega vegna þess að ég hafi ekki notað skutluna nægjanlega mikið, sem má til sanns vegar færa. Ég hefði mátt vera duglegri við að nota þennan þarfagrip sem hefur gefið mér svo margar ánægjustundir í gegnum tíðina, en þá þarf líka að viðra til útivistar.

Leiga á salnum

Salur félagsins að Hátúni 12, er til leigu fyrir veislur og fundarhöld. Hann er tilvalinn fyrir fermingarveislur, afmæli, útskriftarveislur, brúðkaup, erfidrykkjur og ýmsa mannfagnaði. Upplýsingar í síma 551-7868. Netfang: rfelag@sjalfsbjorg.is og annakristin@sjalfsbjorg.is Leiguverð: 20.000,- kr. fyrir félagsmenn 40.000,- kr. fyrir aðra.


Sjálfsbjargarfréttir

S j á l f s b j ö r g á h ö f u ð b o r g a r s v æ ð i n u þ a k ka r e f t i r t ö l d u m a ð i l u m v e i t t a n s t u ð n i n g Ingibjörg Eiríksdóttir, Skarðshlíð 6i Intersport Akureyri, Óðinesi 2 Ísgát ehf, Lónsbakka 2 Íþróttamiðstöð Glerárskóla, v/Höfðahlið Joe’s verslun, Gránufélagsgötu 4 Jóger ísbúð, Glerártorgi Júlíana Þórhildur Lárusdóttir, Borgarsíðu 5 Kjarnafæði, Fjölnisgötu 1b Kælismiðjan Frost, Fjölnisgötu 4b La Vita e Bella veitingahús, Hafnarstræti 92 Lamb Inn veitingastaðir, Öngulsstöðum 3 Laufáss- og Grenivíkursókn, Laufási Læsir ehf, Hafnarstræti 2 Miðstöðin ehf, Draupnisgötu 3a Nýja kaffibrennslan, Tryggvabraut 1 Plastiðjan Bjarg, Furuvöllum 1 PricewaterhouseCoopers, Glerárgötu 34 Rexin, Lækjartúni 2 Samherji Íslands ehf, Glerárgötu 30 Skóhúsið, Brekkugötu 1a SS Byggir ehf skrifstofa, Njarðarnesi 14 Sundlaug Akureyrar, Þingvallastræti 21 Tannlæknastofa Árna Páls, Kaupvangi 1 Teiknistofa HSÁ, Sunnubraut 12 Trésmiðja H Ben ehf, Freyjunesi 4 Trésmiðjan Ösp, Furulundi 15 Tölvís sf, Mýrarvegi Unnur Herbertsdóttir, Stapasíðu 10 Úrsmíðaverkstæði Halldórs Ólafss, Glerártorgi Vélsmiðjan Ásverk, Grímseyjargötu Grenivík: Sundlaug Grenivíkur, Grenivík Grímsey: Sigurbjörn ehf, Grímsey Dalvík: Híbýlamálun ehf, Reynihólum 4 Íþróttahús Dalvíkur, Dalvík Promens Dalvík, Gunnarsbraut 12 Sólrún ehf, Sjávargötu 2 Upsasókn, Ásvegi 44 Vélvirki ehf, Hafnarbraut 7 Ólafsfjörður: Harpa Hlín Jónsdóttir, Bylgjubyggð 47 Kristinn Kristófer Ragnarsson, Garði 1 Hrísey: Eik hf Trésmiðja, Strandgötu 32 Einangrunarstöðin Hrísey, Kríunesi Húsavík: Bílaleiga Húsavíkur, Garðarsbraut 66

Ferðaþjónustan, Hafralæk Háriðjan, Stóragerði 11 Heiðarbær, Skógum 2 Naustið veitingahús, Naustagerði 2 Nice, Höfða 2 Pollurinn veitingahús, Hafnarstétt Sorplagnir Þingeyinga, Víðimóum Víkurraf sf, Garðarsbraut 48 Laugar: Ferðaþjónustan Ytri Vík, Lyngholti 3 Norðurpóll ehf, Laugarbrekku Mývatn: Hlíð ferðaþjónusta tjaldsvæði, Reykjahlíð Jarðböðin, v/Mývatn Mýflug, Reykjavíkurflugvelli Kópasker: 670 verslun, Bakkagötu 10 Ágúst Guðröðarson, Sauðanesi Fjallalamb hf, Röndinni 3 Magnavík ehf, Bakkagötu 2 Raufarhöfn: Hótel Norðurljós, Aðalbraut 2 Þórshöfn: Edda Jóhannsdóttir, Langanesvegi 14 Vopnafjörður: Ferðaþjónusta bænda, Syðri Vík Haraldur Jónsson, Ásbrandsstöðum Jón Haraldsson, Ásbrandsstöðum Vopnafjarðarhreppur, Harmahlíð 15 Egilsstaðir: Fellabakarí, Lagarfelli 4 Fljótdalshérað, Lyngási 12 Gunnarsstofnun, Skriðuklaustri Hitaveita Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1 Jöklasetur á Hornafirði, Litlubrú 2 Mælifell, Mælivöllum 2 PV pípulagnir ehf, Lagarbraut 4 Rafey ehf rafvélaverkstæði, Miðási 11 Tækniþjónusta Austurlands, Egilsstaðaflugvelli Ökukennsla Páls Sigvaldsson, Lagarfelli 11 Seyðisfjörður: PG stálsmíði, Árbakka 3 Seyðisfjarðarbær, Hafnargötu 44 Reyðarfjörður: Loðnuvinnslan, Skólavegi 53 Skiltaval, Leirvogi 4

Verkstjórnarfélagið, Búðareyri 15 Þvottabjörn ehf, Búðareyri 25 Eskifjörður: Fjarðarþrif, Strandgötu 46c Stöðvarfjörður: Brekkan verslun og veitingar, Fjarðarbraut 44 Breiðdalsvík: Héraðsdýralæknir, Ásvegi 31 Hótel Bláfell, Sólvöllum 14 Höfn í Hornafirði: Farfuglaheimilið Vagnsstaðir, Vagnsstöðum Ferðaþjónusta bænda, Lóni Pakk veitingar, Krosseyrarvegi 3 Skinney Þinganes, Krossey Vatnajökull Travel, Bugðulæk 3 Vélsmiðjan Foss ehf, Ófeigstanga 19 Þrastarhóll ehf, Kirkjubraut 10 Selfoss: AB skálinn, Gagnheiði 11 Bílaleiga J.G., Eyravegi 15 Bílasala Suðurlands, Fossnesi 14 Björn Harðarsson, Holti 1 Fossvélar hf, Hrósmýri 4 Gesthús gistihús, Engjavegi 56 Guðnabakarí, Austurvegi 31b Jeppasmiðjan, Ljónsstöðum Kerhestar ehf hestaleiga, Miðengi Lagnaþjónustan, Gagnheiði 53 Nesey ehf, Suðurbraut 7 Pro-Ark teiknistofa, Eyravegi 31 Renniverkstæði Björns Jensonar, Gagnheiði 74 Ræktunarsamband Flóa, Gagnheiði 35 Set ehf, Eyravegi 41-49 Stefán Friðgeirsson, Tjaldhólum 44 Steinunn Hermannsdóttir, Urðartjörn 8 Sumardvölin ehf, Brautarholti 16a Súluholt ehf, Súluholti 1 Súperbygg ehf, Eyrarvegi 31 Visheimili Hamarskot, Hamarkoti Þjónustumiðstöðin, Þingvöllum Hveragerði: Eldhestar hf, Völlum Hverablóm ehf Blóm og gjafavörur, Sunnumörk 2 Litla Kaffistofan, Svínahrauni Þorlákshöfn: Bókasafn Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1 Bókasafnið, Hafnarbergi 1

Trésmiðja Heimis ehf, Unubakka 3b Trésmiðjan Fagus, Unubakka 20 Vélsmiðja Stefáns Jónssonar, Unubakka 12 Ölfus Ben Medía, Akurgerði Stokkseyri: Fjöruborðið, Eyrarbraut 3a Laugarvatn: Menntaskólinn á Laugum, Laugum Valdimar Gíslason, Lundarbraut 5 Flúðir: Anna Björk Matthíasdóttir, Steinahlíð Flúðasveppir, Undirheimum Hrunamannahreppur, Akurgerði 6 Hella: Meðferðar- og skólaheimilið Lækjarbakki Ólafur Helgason, Pulu Hvolsvöllur: Árni Valdimarsson, Akri Dvalarheimilið, Kirkjuhvoli Félag íslenskra bifreiða, Stóragerði 3 Héraðsbókasafn, Vallarbraut 16 Vík: Kötlusetur, Víkurbraut 28 Hótel Katla Höfðabrekku, Höfðabekku Kirkjubæjarklaustur: Islandia Hótel Núpar, Núpum Vestmannaeyjar: Bókasafn Vestmannaeyja, Box 20 Bragginn bílaverkstæði, Flötum 20 Ferðaskrifstofa Víking Tours, Tangargötu 7 Frár ehf, Hásteinsvegi 49 Hárstofa Viktors, Vestmannabraut 35 Hótel Varmahlíð, Varmahlíð 28 Ísfélag Vestmannaeyja, Strandvegi 28 Karl Kristmannsson, Ofanleiti 15-19 Kranaþjónusta Hauks ehf, Illugagötu 31 Ós ehf, Illugagötu 44 Prentsmiðjan Eyrún, Hlíðarvegi 7b Skýlið, Friðarhöfn Útvarp Vestmannaeyja, Brekkutanga 1 Verslunin Vöruval, Vesturvegi 18 Vélaverkstæðið Þór, Norðursundi 9 Vinnslustöðin hf, Volcano Cafe, Strandvegi 66

Munið vefsíðu Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu:

hbs.sjalfsbjorg.is

15


Spennist frá gólfi upp í loft

á Læsing bili 45° milli

Sturtustólar

Stuðningssúla

Vandaðar vörur fyrir bað og snyrtingu

Eingöngu viðurkennd ar vörur

Þægileg snyrtiáhöld

Baðbretti

Salernisstoðir

Sturtukollar Fótabursti með sogskálum

Salernishækkanir

Opið kl. 9 -18 • Laugardaga kl. 11 - 15 • Eirberg ehf. Stórhöfða 25 • 569 3100 • eirberg.is

Sjálfsbjargarfréttir 2. tbl. 2013  

Fréttabréf Sjálfsbjargar, félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu, 34. árg. 2. tbl. 2013.