Page 1

ntu e d u t RTU s

ls k i c u reniò

t

es m s a r ap b r a d as d n a m ko n u a m 00 : 0 Lîderis 1 . t ks l p o n is r â u r b .fe 1 1 a d a 2012.g tra n e c u eð i n u a j Rîgas s, â p l e t is” r e i ò a 15 â „K l e i a ier ò a K , Rîgâ

a: m ç t u ò Treni s: Datum eta: i v s e s Nori

Sûti

umu pieteik

lv . u t r . t @bes

info

uz:

! t î r u a j s i r e d î l , s ent

d u t s n e i d Ðo RIGA


ntu e d u t RTU s

ls k i c u reniò

t

es m s a r ap b r a d as d n a m ko n u a m 00 : 0 Lîderis 1 . t ks l p o n is r â u r b .fe 1 1 a d a 2012.g tra n e c u eð i n u a j Rîgas s, â p l e t is” r e i ò a 15 â „K l e i a ier ò a K , Rîgâ

a: m ç t u ò Treni s: Datum eta: i v s e s Nori

Sûti

umu pieteik

n e i d Ðo

lv . u t r . t @bes

info

uz:

! t î r u a j s i r e d î l , s t n e d u st RIGA

Poster for Youth Space project  

Projekta “Students šodien, līderis - jau rīt!” (turpmāk - Projekts) mērķis ir attīstīt Rīgas Tehniskās universitātes studentu sociālās prasm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you