Page 1

GUNHILD ASKEHAVE PORTFOLIO / CV


GUNHILD ASKEHAVE Arkitekt MAA gunhild@askehave.dk +45 20 89 48 54


CV

GUNHILD ASKEHAVE UDDANNELSE 2013 – 15 Kandidat, Arkitektur, Rum & Tid, ved Cort Ross Dinesen, Kunstakademiets Arkitektskole København. 2012 – 13 Akademie der Bildende Künste, Wien. prof. Wolfgang Tschapeller, udveksling. 2009 – 12 Bachelor, afdeling 6, Arkitektur, Rum og Form, Kunstakademiets Arkitektskole, København. 2006 - 09 BGK (Billedkunstnerisk Grund Kursus) Aalborg Treårig, forberedende kunstskole til de kreative uddannelser, sideløbende med gymnasiet. 2005-2008 Støvring Gymnasium, biologi og engelsk på højniveau ARBEJDSERFARING 2013 - 15 LAIKA Rumdesign – studentermedhjælper. Procesdesign, brugerinddragelse og indretningsdesign. 2013 -13 Dorte Mandrup Arkitekter, praktik. Konkurrenceforslag: Et nyt stadshus i Kiruna og Byudvikling i Espergærde. 2011-13 Akademisk Arkitektforening, studentermedhjælper, Medlems- og Efteruddannelsesafdelingen. 2011 Smith Hammer Lassen Architects, modelbygger. 2009-10 Handicaphjælper på hjem for senhjerneskadede, Firkløveret, Aalborg FRIVILLIGT ARBEJDE 2013 - Arkitektforeningens Lokalafdeling København, repræsentant. Her har jeg b.la. været med til at starte debataftenen Forskning-Praksis og været med i dommerkomiteen for pavillonkonkurrencen i kongens have. 2014- Kvinders Byggeforum, i ledelsesgruppen for københavnerafdelingen. LEGATER OG UDMÆRKELSER 2013 2011 2011

Dreyers Fond Arkitekt Edgar Carl Rasmussens Mindelegat Købmand Stauns Legat

IT KOMPETENCER

Autocad, Adobepakken, Rhino, 3ds Max, SketchUp, excel


AFGANGSPROJEKT

Tekstillaboratorie - et Eksperimenterende miljø på Carlsberg

RESTAURENT OPHOLD

VÆVEMASKINER

OP

OPBEVARING

TOILET TOILET TOILET

TOILET TOILET

UDSTILLING BRANDBRANDBRANDTRAPPE TRAPPE TRAPPE

BRANDBRANDTRAPPE TRAPPE

TUFTING

ELEVATOR ELEVATOR ELEVATOR

ELEVATOR ELEVATOR

BIBLIOTEK

IND

INFO PRINT PÅ FACADE

IND

INDGANG

NORD

VEST

SYD

ØST

Tekstillaborattoriet er et miljø for tekstiludvikling og –eksponering, og spiller en rolle som livgivende element i Carlsbergområdet -en bydel under forandring. Tekstillaboratoriet er en arkitektonisk ramme, hvor begivenheder er i konstant interaktion. Værkstedernes nærvær tilføjer et ekstra lag af forståelsen til udstillingen. Udstillingens relation til værkstederne kan virke inspirerende og sætte dialog og nye tanker i gang om det tekstile materiale for designerne. Bygningen består af tre åbne planer. Planerne skæres af en tværgående passage, som i et konkavt – konvekst spil af åbninger, forskydninger og skæringer bringer det offentlige rum ind. Gennem sin transparens træder de forskellige handlinger frem i facaden, og brander bygningen udadtil.


AFGANGSPROJEKT

Tekstillaboratorie - et Eksperimenterende miljø på Carlsberg

00 PLAN

01 PLAN

SYD

ØST


TVÆRSNIT

02 PLAN

LÆNGDESNIT

NORD

VEST


AFGANGSPROJEKT

Tekstillaboratorie - et Eksperimenterende miljø på Carlsberg


Modelbilledet nederst, viser hvordan passagen kommer til udtryk, når man møder bygningen udefra – et spil imellem den faste takt i facaden og det rytmiske forløb i de dobbeltkrumme buer i passagen. Gennem sin transparens træder de forskellige handlinger og programmer frem i facaden, og brander bygningen udadtil. Glasbuerne rejser sig vertikalt, og i et konkavnt konvekst spil af skæringer, forskydninger, åbninger, bringer de den ydre verden ind i Tekstillaboratoriet.

Konceptmodeller


AFGANGSPROJEKT

VESTERFÆLLED

EVEJ

Tekstillaboratorie - et Eksperimenterende miljø på Carlsberg

NY CARLSBERGVEJ


Som en del af Carlsbergsområdets forskellige ordner, størrelser og fremtrædelsesformer, har tanken været at indsætte en komponent, der kan være en aktiv medspiller i dette urbane miljø. En komponent der rummer en ”passage” i Tekstillaboratoriets miljø. En passage som indskriver et vi-rum, en offentlighed i organiseringen af Tekstillaboratoriet. Og en bygning som skiller sig ud ved at visualisere sit indhold.


11. semeter

Broadcasting center i Paris - Intensivering af det Offentlige Rum

Et broadcastingcenter centralt i Clichy-sous-Bois kan tilføje en anderledes, mere urban programering til området, og på den måde skabe et intensivt form for offentligt rum. Bygningen hæver sig på pladsen, og giver rum for en offentlig plads under sig.


10. semeter

Aalborg universitet - strategi for en ny urban karakter

En ny urbanitet indskrives i Aalborgs utilpassede industri, for derved at skabe en helt ny urban karakter. Sporene efter Aalborg som industriby ses stadig som ar i det urbane landskab. Den nye indskrivelse er et samlende kampusomr책de for Aalborg Universitet, som knytter kommentar til Aalborgs udvikling som by, og som 책bner op fo ren ny relation mellem de to dele af byen, som fjorden deler.


Arbejdserfaring Dorte Mandrup Arkitekter, Laika Rumdesign

INDRETNING LAIKA Rumdesign, studentermedhjĂŚlper Indretning, processdesign, brugerinddragelse, reprogramering. Workplacedesign arktivitetsbaseret indretning.

BYGNING

Dorte Mandrup Arkitekter Kiruna Stadshus, Konkurrenceforslag


is

eh av fru er gt træ er

træ er

fru gt

træ er

fru gt

be ba ne

GVEJ

fru gt

træ er

ny tte ha ny ve tte r ha ve r

is

fru gt træ er

er

J

EVE

TOF T

er

gtt

ræ gtt

e

fru

an løb eb

er

gtt

fru

AMFI

Centralt beliggende fungerer bibliotekets kulturtilbygning både som socialt mødested og som kulturelt midtpunkt for byen. Funktionerne videreudvikler og understøtter deBYGNING allerede eksisterende funktioner i bibliERHVERV MED P UNDER

ERHVERV/EVT. BUTIK

RK. HUSE

er ræ gtt fru

nyt

Ialt: 2.000 kvm

Atelierne i byens hus holder fernisering

BY TERRASSE

BIBLIOTEKET

EVT RK. HUSE RK. HUSE 2 plan - 160 kvm pr. bolig I ALT 960 KVM

udvidet sø

UDVIDET SØ

NØRRE TORV

Nogle af atelierne vil i perioder fx kunne bruges af Mulighedernes Hus, jobtræning for handicappede, til deaktiviteter, der er mere handelsorienterede, og på den måde rykke tættere på centeret, hvor de allerede har en tekstilbutik, som de selv producerer til og bestyrer.

KIRSEBÆRLUND

BYGGEREN FRITIDSCENTER

ØSTER TORV

VESTER TORV

Eks. grundsalg ved Villa Helle, Oasen og stationen Pladsrum i centertorvet

Kirsebærlund v. biblioteksforplads

By-terasse ml. center og bibliotek

ÆLDREBOLIGER Byens hus - tilbygning til bibliotektet 2 etager - 75 kvm pr..lejlighed Ialt.2.700 KVM

Biografen kan også bruges til foredrag, hvilket frisætter bibliotekets sal, som nu kan bruges til festudlejning - fx. at holde konfirmation ud til kirsebærlunden.

tid

Fritidshjemmet og skolerne kan bruge lokalerne, f.x i forbindelse med temauge eller når skolehaverne skal høstes, kan de lave maden her (efterårsfest). Køkkenet kan også bruges af Oasens brugere og Mulighedernes hus og andre kommunale initiativer.

P-PLADS SØNDERMARKEN

N

en stor fælleshave.

ALLE

Mørdrupvej

BANE

JERNB ANE

ALLE

Centeret og Biblioteket - Realiseringsstrategi

Villaerne udnyttes også til boliger. Det nye boligområde forbindes af

JERN

135 -250kvm) Ud til vejen bygges “town houses” som indrammer haven.

NE JERNBA

ALLE

GEFIONSBAKKE

TOFTE

VEJ

Ejeboliger

- nye øvelokaler - atelier - black box (biograf) - børnekulturhus - byens køkken

Bibliotekets STATIONEN nye tilbygning og området omkring biblioteket giver mulighed for at de forskellige aktører kan blande sig med hinanden og blive Byens hus bliver det kulturelle mødested, men fordrer samtidig det mere uformelle møde. Atelierer, øvelokaler, biograf og cafe giver et livligt miljø, både til hverdag og ved særlige begivenheder.

BYENS HUS - tilbygning biliotektet: gensidigt ca. 800 m2 - 2 plan inspireret.

BIBLIOTEKET

Investeringer der fianansieres af grundsalg

P-PLADS SØNDERMARKEN

170m2 x2etg.

EVT RK. HUSE

KIRSEBÆRLUND

VESTER TORV

NY CYKEL-P

- lektiecafé EKS.CYKEL-P - bordtennis - øvelokaler - spillekonsoller

en stor fælleshave.

STATIONEN

Fælleshave

Ejeboliger

BUS STATION

i stueplan: 400 kvm.pr.plan ca.155 kvm pr. bolig Villaerne udnyttes også til boliger. Det nye forbindes af -boligområde legestue x 5 etg. - ialt: 2.000 kvm Ialt:1.100KVM

r r

ave

ave

teh

teh nyt

Skolehavernes høst tilberedes i byens hus

Permanente tiltag

NØRRE TORV

112 m2 (3 et.) 112 m2 (3 et.)

Fælleshave

135 -250kvm) Ud til vejen bygges “town houses” somfunktioner indrammer haven. Eksisterende Nye funktioner

nis ten

E ALL NE

boldbane

BIBLIOTEKET

175 m2 (3 et.)

100 m2 (3 et.)

112 m2 (3 et.) 112 m2 (3 et.)

nymalet undergang

Villa Helle Spa og Wellness

BIBLIOTEKET 175 m2 (3 et.)

100 m2 (3 et.)

2 et. over hævet p i terræn Teknik og Miljøforvaltningen omdannes til rækkehuse i Højde: to ca.12 etager (fra oteket. Nye programmer kunne f.x :1.000 være: m Fodaftryk kvm

BY TERRASSE

EVT RK. HUSE

175 m2 (3 et.) EVT RK. HUSE

Rækkehuse

P-PLADS SØNDERMARKEN

ALLE

ny sportshal

forbinde / programmere Byens Hus - tilbygning til biblioteket Styrker forbindelserne og aktiviteterne 170m2 i centerområdet af x2etg. Espergærde

Situationsplan 1:750

V MED

mobil serveringsvogn: vinbar til kulturnatten

175 m2 (3 et.)

Åbne centeret op mod uderum og pladser Forstærke de indre strøg og torv Forbinde op til Villa Helle

P

(3 et.)

urbane møbler

175 m2 (3 et.)

åbne / forstærke GÅRDHAVEBOLIGER: 2 plan m tagterrasse - 128 kvm Ialt 3.328 KVM

V

ERHVER

is

ttræ ERHVE RV MED er

P

(3 et.)

ÆLDREBOLIGER 2.340 KVM

JERNB ANE

E

trampolin

100 m2 (3 et.)

Townhouses

RK. HUSE KVM m2 135I ALT m2960135

ØSTER TORV

JERN

S

EVEJ

r

ave

er

leh

sko

gtt fru

fru ttræ ttræ

er

frug e

frug

ban løbe

P

RV MED

ERHVE

tenn nytt ehav nytt er ehav er

frug

KISS N’RIDE

ØSTER TORV

KKEN

ALLE

NBA

er

ehav er skol

ttræ

frug

CYKEL-P

100 m2 (3 et.)

shopping by night

centeret åbnes op mod pladsrumudendørs café

ERHVERV

100 m2 (3 et.)

Teknik og Miljøforvaltningen omdannes til rækkehuse i to etager (fra BANE

JER

er ttræ frug

VEJ TOBERG

er

190 m2 (3.et.)

udvidet sø

UDVIDET SØ

Situationsplan 1:750

GEFIONSBA

V

F

TOFT

ny tte ha ve tte r ha ve r ny ALLE BANE

er

ALL E

fru gt træ er

te nn er

nis

r

ave

ave

teh

teh

nyt

fru gtt

nyt

ALLE

NE

EVEJ

TOFT

NBA NE

ne

be ba

P MED ERV ERHV er

gtt

fru

gtt

fru

er

gtt

fru

ten

JERN

r

ave

er

leh

sko

gtt fru

e løb eb an

r

P V MED ERHVER

JERNBA

TOBE RGVE J

fru gt træ fru er gt træ er

LE

sk ol eh av fru er gt træ er

JERN BAN E ALLE

AL

ERH ræ er gtt fru

BAN E ALLE JERN

P ERH VER V MED ræ er fru gtt

JERN BAN E ALLE

frug

ALLE JERNB ANE

JER

træ er

fru gt

te nn is

P MED

P VER V MED

ERHV

fru ten nis ha ver

ha ver

ny tte

ny tte

ERV

ræ er gtt

ræ er gtt

fru ræ er fru gtt

ræ er fru gtt

ten nis nyt teh ave r teh ave r nyt

VEJ

P ttræ ERHVE RV MED er

sk ol

ræ er gtt fru

r leh ave

ræ er

sko

gtt fru e løb eb an

P VER V MED ERH

E ALLE BAN JERN

ræ er fru gtt

r leh ave

ræ er

sko

fru gtt an e eb løb

TOBE RG

er

ttræ

frug

er

ehav er

skol

ttræ

frug

er ttræ er

frug

ttræ

e

frug

ban løbe

is tenn nytt ehav nytt er ehav er

TOBE R

fru gtt ræ

er

ny tte ha ny ve tte r ha ve r P

ERH VER V MED

JERN BAN E ALLE

P

RV MED

ALLE JERNB ANE

V

E

Espergærdeuge

S

“by night”

F

Kulturnat

Espergærdeuge

E

Markedsdag

S

“by night”

F E SPORTSHAVERNE

100 m2 (3 et.)

Townhouses 135 m2 135 m2 (3 et.) (3 et.)

Rækkehuse

Kulturnat Naturens Dag

V

Espergærdeuge

boldbane

Markedsdag

S

“by night”

200 m2 (3 et.) 100 m2 (3 et.)

Fælleshave

VESTER TORV

Mørdrupvej

F

Kulturnat

ERHVE

BA NE

nn te LE

AN E AL

Efterårsfest

Vinterfest

Espergærdeuge

Naturens Dag

Efterårsfest

Vinterfest

Naturens Dag

Villa Villa Helle Helle omprogrammeres omprogrammeres til til spa spa og og wellness. wellness.

Espergærdeuge

De indrammer haven De nye boliger indrammer haven og og forstærker forstærker forbindelsen forbindelsen til til centeret. centeret. Centeret ogboliger Biblioteket - Realiseringsstrategi Cirkuspladsen ognye Sportshaver - Realiseringsstrategi Teknik og Miljøforvaltningen omdannes til rækkehuse i to etager (fra

V

Markedsdag

Ejeboliger

E

Espergærdeuge

170m2 x2etg.

100 m2 (3 et.) 100 m2 (3 et.)

BYGGEREN FRITIDSCENTER

190 m2 (3.et.)

175 m2 (3 et.)

KISS N’RIDE

RK. HUSE 1.078KVM

CYKEL-P 110 m2 (3 et.)

STATIONEN

BIBLIOTEKET

ÆLDREBOLIGER Fritidshjemmet og skolerne kan bruge lokalerne, f.x i forbindelse med 2.340 KVM temauge eller når skolehaverne skal høstes, kan de lave maden her (efterårsfest). Køkkenet kan også bruges af Oasens brugere og MuP-PLADS SØNDERMARKEN lighedernes hus og andre kommunale initiativer.

P-PLADS SØNDERMARKEN

Mørdrupvej

BUS STATION

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

KISS N’RIDE

BIBLIOTEKET

KIRSEBÆRLUND

100 m2 (3 et.) 100 m2 (3 et.)

110 m2 (3 et.)

Fælleshave

AMFI

Bolig 180m2

NØRRE TORV

VESTER TORV

tid

Midlertidige tiltag

ny sportshal

boldbane

BY TERRASSE

EVT RK. HUSE

EVT RK. HUSE

udvidet sø

tid

S

Markedsdag

Ny sportshal - finansieret P-PLADS SØNDERMARKEN

Bolig 180m2

110 m2 (3 et.)

200 m2 (3 et.) 100 m2 (3 et.)

BUS STATION trampolin

33 parkeringspladser

110 m2 (3 et.) 110 m2 110 m2 (3 et.) ERHVERV (3 et.)

1.078KVM

Biografen kan også bruges til foredrag, hvilket frisætter BYGGEREN bibliotekets sal, FRITIDSCENTER som nu kan bruges til festudlejning - fx. at holde konfirmation ud til kirsebærlunden.ØSTER TORV

P-PLADS SØNDERMARKEN

V

F

“by night”

ÆLDREBOLIGER Byens hus - tilbygning til bibliotektet 2 etager - 75 kvm Kirsebærlund v. By-terasse ml. Pladsrum i centertorvet sportsplæner skolehaver boliger - grundsalg søen udvides afmiteater pr..lejlighed biblioteksforplads center og bibliotek Ialt.2.700 KVM

E

Kulturnat

110 m2 RK. (3 HUSE et.)

UDVIDET SØ

KIRSEBÆRLUND

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

190 m2 (3 et.)

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

BIBLIOTEKET

udvidet sø

UDVIDET SØ BYGGEREN FRITIDSCENTER

trampolin

33 parkeringspladser

110 m2 (3 et.) 110 m2 (3 et.)

VILLA HELLE

Ejeboliger

SPORTSHAVERNE

AMFI

Nogle af atelierne vil i perioder fx kunne bruges afSTATIONEN Mulighedernes Hus, BY TERRASSE RK. HUSE I ALT 960 KVM jobtræning for handicappede, til deaktiviteter, der er mere handelsorienBIBLIOTEKET terede, og på den måde rykke tættere på centeret, hvor de allerede har en tekstilbutik, som de selv producerer til og bestyrer. NØRRE TORV

KIRSEBÆRLUND

ØSTER TORV

VESTER TORV

Eks. grundsalg ved Villa Helle, Oasen og stationen

VESTER TORV

ÆLDREBOLIGER 2.340 KVM

Vinterfest

NØRRE TORV

tid I ALT 960 KVM

BYGGEREN FRITIDSCENTER

NØRRE TORV

S

Espergærdeuge

EVT RK. HUSE RK. HUSE 2 plan - 160 kvm pr. bolig

udvidet sø

UDVIDET SØ

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

Bibliotekets STATIONEN nye tilbygning og området omkring biblioteket giver mulighed for at de forskellige aktører kan blande sig med hinanden og blive RK. HUSE Byens hus bliver 1.078KVM det kulturelle mødested, men fordrer samtidig det mere uformelle møde. Atelierer,ERHVERV øvelokaler, CYKEL-P biograf og cafe giver et livligt miljø, både til hverdag og ved særlige begivenheder. KISS N’RIDE

BYENS HUS - tilbygning biliotektet: gensidigt ca. 800 m2 - 2 plan inspireret.

BIBLIOTEKET

V

F

Kulturnat

BIBLIOTEKET

E

S

“by night”

Rækkehuse

STATIONEN

Efterårsfest

trampoliner

190 m2 (3 et.)

110 m2 (3 et.)

nymalet undergang

J

boldbane

- nye øvelokaler - atelier BUS STATION - black box (biograf) ny sportshal - børnekulturhus - byens køkken

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

F

Markedsdag Naturens dag

skøjtebane

Nye funktioner

NY CYKEL-P

- lektiecafé EKS.CYKEL-P - bordtennis - øvelokaler - spillekonsoller

KISS N’RIDE

BY TERRASSE

mulighedernes hus handelsforeningen fritidshjemmet skolerne

Kulturnat

Eksisterende funktioner

ERHVERV/EVT. BUTIK i stueplan: 400 kvm.pr.plan - legestue x 5 etg. - ialt: 2.000 kvm

RK. HUSE ca.155 kvm pr. bolig GÅRDHAVEBOLIGER Ialt:1.100KVM 3.328 KVM

boldbane

EVT RK. HUSE

Aktører - brugere f.x:

trampolin

RUPVE

nymalet undergang

Ialt: 2.000 kvm

AMFI

Events

Markedsdag

100 m2 (3 et.)

Fritidshjemmet og skolerne kan bruge lokalerne, f.x i forbindelse med temauge eller når skolehaverne skal høstes, kan de lave maden her (efterårsfest). Køkkenet kan også bruges af Oasens brugere og Mulighedernes hus og andre kommunale initiativer.

P-PLADS SØNDERMARKEN

nymalet undergang

MØRD

2 et. over hævet p i terræn

oteket. Nye programmer kunne f.x :1.000 være: Højde: ca.12 m Fodaftryk kvm

en stor fælleshav

Biografen kan også bruges til foredrag, hvilket frisætter bibliotekets sal, som nu kan bruges til festudlejning - fx. at holde konfirmation ud til kirsebærlunden.

Kulturnat

boldbane

Townhouses

Espergærdeuge

Naturens Dag

Vinterfest

Efterårsfest

Espergærdeuge

Espergærdeuge

klappedyr

Situationsplan 1:750

Collage fra Villa Helle - ny rk.husbebyggelse

E AL

LE

135 -250kvm) Ud til vejen bygges “town houses” som indrammer haven.

NB AN

Villaerne udnyttes også til boliger. Det nye boligområde forbindes af

JER

ES

Centralt beliggende fungerer bibliotekets kulturtilbygning både som socialt mødested og som kulturelt midtpunkt for byen. Funktionerne videreudvikler og understøtter deBYGNING allerede eksisterende funktioner i bibliERHVERV MED P UNDER

Villa Helle Spa og Wellness

Villaerne udnytte

VEJ

Ejeboliger

Nogle af atelierne vil i perioder fx kunne bruges af Mulighedernes Hus, jobtræning for handicappede, til deaktiviteter, der er mere handelsorienterede, og på den måde rykke tættere på centeret, hvor de allerede har en tekstilbutik, som de selv producerer til og bestyrer.

KIRSEBÆRLUND

tværsnit 1:200

BUS STATION

VILLA HELLE

175 m2 (3 et.) 175 m2 Skolehavernes høst 112 m2 Atelierne i byens hus (3 et.) tilberedes i byens hus (3 et.) 112 holder m2 fernisering Fælleshave (3 et.) mobil madbod

Permanente tiltag Permanente tiltag

ÆLDREBOLIGER 2.340 KVM

Mørdrupvej

“by night”

100 m2 (3 et.)

KIRSEBÆRLUNDInvesteringer der Investeringer der fianansieres af fianansieres af grundsalg grundsalg

ØSTER TORV

pladsen set mod kirken

Kulturnat

udvidelse af søen, samt rydning i beplantningen

V

Centeret og Biblioteket - Realiseringsstrategi

BIBLIOTEKET

VESTER TORV

forstærke

ny sportshal

mobil serveringsvogn: vinbar til kulturnatten

BIBLIOTEKET

EVT RK. HUSE

EVT RK. HUSE

udvidet sø

UDVIDET SØ BYGGEREN FRITIDSCENTER

Fritidshjemmet og skolerne kan bruge lokalerne, f.x i forbindelse med temauge eller når skolehaverne skal høstes, kan de lave maden her (efterårsfest). Køkkenet kan også bruges af Oasens brugere og Mulighedernes hus og andre kommunale initiativer. P-PLADS SØNDERMARKEN

Markedsdag

E

ØSTER TORV

ØSTER TORV

Espergærdeuge

urbane møbler

BY TERRASSE

RK. HUSE I ALT 960 KVM

STATIONEN

KIRSEBÆRLUND

VESTER TORV

“by night”

S

KISS N’RIDE

BIBLIOTEKET

NØRRE TORV

EVT RK. HUSE

udvidet sø

UDVIDET SØ

BYGGEREN FRITIDSCENTER

BIBLIOTEKET

Sportshaverne etableres med boldbaner, sportsbaner, skolehaver etc.Skolen og sportshallen flettes sammen med det opstribede sportshavelandskab

i centerområdet af Espergærde Landskabsamfi etableres

boldbane

KISS N’RIDE

BIBLIOTEKET

EVT RK. HUSE

BIBLIOTEKET

Markedsdag

F

nye øvelokaler atelier black box (biograf) børnekulturhus byens køkken

Bibliotekets STATIONEN nye tilbygning og området omkring biblioteket giver mulighed for at de forskellige aktører kan blande sig med hinanden og blive Byens hus bliver det kulturelle mødested, men fordrer samtidig det mere uformelle møde. Atelierer, øvelokaler, biograf og cafe giver et livligt miljø, både til hverdag og ved særlige begivenheder.

NØRRE TORV

flettetid & programmere

nymalet undergang Ialt.2.700 omkring søen kan etableres - evt. rækkehuse på KVM Byens nye Hus boliger - tilbygning til biblioteket med de Styrkergrundene forbindelserne og nuværende aktiviteterne institutioner placeret på lejet grund

åbne

SPORTSHAVERNE

175 m2 (3 et.) shopping by night

centeret åbnes op mod pladsrumudendørs café byggelegeplads

ERHVERV

BY TERRASSE

RK. HUSE I ALT 960 KVM

BIBLIOTEKET

Kulturnat Naturens Dag

VV

ny sportshal

100 m2 trampolin (3 et.) 100 m2 (3 et.) 100 m2 (3 et.)

200 m2 190 m2 (3 et.) på (3.et.) 100 m2 lanternefest 135 m2 135 m2 (3 et.) søen (3 et.) (3 et.)

Fælleshave

RK. HUSE 1.078KVM CYKEL-P

STATIONEN

BY TERRASSE

“by night”

E E

Espergærdeuge

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

ÆLDREBOLIGER

hus - tilbygning til bibliotektet 2 etager - 75 kvm forbinde /Byens programmere fortætte pr..lejlighed

By-terasse ml. center og bibliotek

nye boliger indrammer cirkuspladsen og definerer rummet Åbne centeret op mod uderum og pladser sprotshallen opføres Forstærke de indre strøg og torv Forbinde op til Villa Helle

“by night”

S S

-

BYENS HUS - tilbygning biliotektet: gensidigt ca. 800 m2 - 2 plan inspireret.

BIBLIOTEKET

VESTER TORV

GÅRDHAVEBOLIGER: 2 plan m tagterrasse - 128 kvm Ialt 3.328 KVM

tid

DRUP

Nye funktioner

- lektiecafé EKS.CYKEL-P - bordtennis KISS- N’RIDE øvelokaler - spillekonsoller

ØSTER TORV

Kulturnat

F

135 -250kvm) Ud t

MØR

Ialt: 2.000 kvm

BY TERRASSE

EVT RK. HUSE RK. HUSE 2 plan - 160 kvm pr. bolig I ALT 960 KVM

Teknik og Miljøfor

NY CYKEL-P

BYGGEREN FRITIDSCENTER

Markedsdag

Naturens Dag

VV

Espergærdeuge

110 m2 (3 et.)

F

Espergærdeuge

E E

“by night” Vinterfest Kulturnat Naturens Dag Efterårsfest

Espergærdeuge Espergærdeuge

S S

Markedsdag

F F E E SPORTSHAVERNE trampolin

“by night” Vinterfest

VV

Kulturnat Efterårsfest

Markedsdag Naturens Dag

S S

“by night”

Vinterfest

Naturens Dag

VV

F F

Espergærdeuge

Midlertidige tiltag

ERHVERV

KISS N’RIDE

E E

Espergærdeuge

S S

boldbane

AMFI

CYKEL-P

KIRSEBÆRLUND

tid

F

Markedsdag

RK. HUSE 1.078KVM

NØRRE TORV

P-PLADS SØNDERMARKEN

VV

F

Midlertidige tiltag urban farming

ny sportshal

Biografen kan også bruges til foredrag, hvilket frisætter bibliotekets sal, som nu kan bruges til festudlejning - fx. at holde konfirmation ud til kirsebærlunden.

udvidet sø

UDVIDET SØ

E E

BUS STATION

boldbane

CYKEL-P

BYGGEREN FRITIDSCENTER

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

S S

Bolig 180m2

Vinterfest Kulturnat Efterårsfest

VV

110 m2 (3 et.) 110 m2 110 m2 nymalet undergang (3 et.) (3 et.)

(3 et.)

nymalet undergang

F F

Vinterfest

E E

Efterårsfest

S S

Espergærdeuge

V

F F

EVT RK. HUSE

Atelierne i byens hus holder fernisering

Situationsplan 1:

tværsnit 1:200

Mørdrupvej

2 et. over hævet p i terræn

oteket. Nye programmer kunne f.x :1.000 være: Højde: ca.12 m Fodaftryk kvm Eksisterende funktioner ERHVERV/EVT. BUTIK i stueplan: 400 kvm.pr.plan - legestue x 5 etg. - ialt: 2.000 kvm

RK. HUSE ca.155 kvm pr. bolig Ialt:1.100KVM

Skolehavernes høst tilberedes i byens hus

og Miljøforvaltningen omdannes til rækkehuse i to etager (fra

en stor fælleshave.

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

AMFI

udvidet sø

P-PLADS SØNDERMARKEN

Espergærdeuge

33 parkeringspladser

Kulturnat

mulighedernes hus handelsforeningen fritidshjemmet skolerne E F S m2 110

“by night”

Aktører - brugere f.x:

Espergærdeuge

Events

fritidshjemmet borgerforeningen skolen sportskluben planteskolen

trampolin

ERHVERV

tid

mobil serveringsvogn: vinbar til kulturnatten

Ejeboliger

Fritidshjemmet og skolerne kan bruge lokalerne, f.x i forbindelse med temauge eller når skolehaverne skal høstes, kan de lave maden her (efterårsfest). Køkkenet kan også bruges af Oasens brugere og Mulighedernes hus og andre kommunale initiativer.

Cirkuspladsen og Sportshaver - Realiseringsstrategi

Kirsebærlund v. Pladsrum centertorvet åbne / i forstærke fortætte biblioteksforplads

190 m2 (3 et.)

Events Aktører: brugere f.x:

Markedsdag Naturens Naturens dag Dag

RK. HUSE 1.078KVM

ØSTER TORV

boldbane

170m2 x2etg.

Biografen kan også bruges til foredrag, hvilket frisætter bibliotekets sal, som nu kan bruges til festudlejning - fx. at holde konfirmation ud til kirsebærlunden.

Villaerne udnyttes også til boliger. Det nye boligområde forbindes af skolehaver

BUS STATION

112 m (3 et.

Nogle af atelierne vil i perioder fx kunne bruges af Mulighedernes Hus, jobtræning for handicappede, til deaktiviteter, der er mere handelsorientid terede, og på den måde rykke tættere på centeret, hvor de allerede har en tekstilbutik, som de selv producerer til og bestyrer.

sportsplæner søenbeliggende udvidesfungerer biblioteketsafmiteater Centralt kulturtilbygning både som socialt mødested og som kulturelt midtpunkt for byen. Funktionerne videreudvikler og understøtter deBYGNING allerede eksisterende funktioner i bibliERHVERV MED P UNDER

boliger - grundsalg

175 m2 (3 et.)

giver et livligt miljø, både til hverdag og ved særlige begivenheder.

nymalet undergang

trampolin

Eks. grundsalg ved Villa Helle, Oasen og stationen

VESTER TORV

Kulturnat Efterårsfest

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

ny sportshal

Rækkehuse

135 -250kvm) Ud til vejen bygges “town houses” som indrammer haven.

S E V- finansieret NyF sportshal

E

SPORTSHAVERNE

175 m2 (3 et.)

Bibliotekets STATIONEN nye tilbygning og området omkring biblioteket giver mulighed for at de forskellige aktører kan blande sig med hinanden og blive Byens hus bliver det kulturelle mødested, men fordrer

KIRSEBÆRLUND

P-PLADS SØNDERMARKEN Byens Hus - tilbygning til biblioteket Styrker forbindelserne og aktiviteterne Teknik i centerområdet af Espergærde

- nye øvelokaler - atelier - black box (biograf) - børnekulturhus - byens køkken

det mere uformelle møde. Atelierer, øvelokaler, biograf og cafe mobilsamtidig madbod

Situationsplan 1:750

Åbne centeret op mod uderum og pladser Forstærke de indre strøg og torv Forbinde op til Villa Helle

175 m2 (3 et.)

Nye funktioner

BYENS HUS - tilbygning biliotektet: gensidigt ca. 800 m2 - 2 plan inspireret.

BIBLIOTEKET

NØRRE TORV

forbinde / programmere

tid

135 m2 135 m2 (3 et.) (3 et.)

Ialt: 2.000 kvm

M

GÅRDHAVEBOLIGER: 2 plan m tagterrasse - 128 kvm Ialt 3.328 KVM

Investeringer der fianansieres af grundsalg

EJ

Ejeboliger

Markedsdag Naturens Dag

trampolin

AMFI

udvidet sø

1 (3

Townhouses

2 et. over hævet p i terræn

BIBLIOTEKET

trampoliner

100 m2 (3 et.)

tværsnit 1:200

190 m2 (3.et.)

NY CYKEL-P

- lektiecafé EKS.CYKEL-P - bordtennis KISS- N’RIDE øvelokaler - spillekonsoller

BY TERRASSE

skøjtebane

ÆLDREBOLIGER Byens hus - tilbygning til bibliotektet 2 etager - 75 kvm pr..lejlighed Ialt.2.700 KVM

KIRSEBÆRLUND

BUS STATION

SPORTSHAVERNE

ny sportshal

Espergærdeuge

EVT RK. HUSE

ÆLDREBOLIGER 2.340 KVM

boldbane

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

BUS STATION

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

S

Permanente tiltag

ØSTER TORV

P-PLADS SØNDERMARKEN

Nogle af atelierne vil i perioder fx kunne bruges af Mulighedernes Hus, jobtræning for handicappede, til deaktiviteter, der er mere handelsorienterede, og på den måde rykke tættere på centeret, hvor de allerede har en tekstilbutik, som de selv producerer til og bestyrer.

ny sportshal

boldbane

E

100 m2 (3 et.) 100 m2 (3 et.)

oteket. Nye programmer kunne f.x :1.000 være: Højde: ca.12 m Fodaftryk kvm Fælleshave Eksisterende funktioner ERHVERV/EVT. BUTIK i stueplan: 400 kvm.pr.plan - legestue x 5 etg. - ialt: 2.000 kvm

ØSTER TORV

By-terasse ml. center og bibliotek

UDVIDET SØ

NØRRE TORV

RUPV

BYGGEREN FRITIDSCENTER

KIRSEBÆRLUND

ØSTER TORV

VESTER TORV

P-PLADS SØNDERMARKEN

KIRSEBÆRLUND

Kulturnat

EVT RK. HUSE

UDVIDET SØ

forstærke Bibliotekets nye tilbygning og området omkring biblioteket giver mulighed STATIONEN Landskabsamfi etableres for at de forskellige aktører kan blande sig med hinanden og blive BYENS HUS - tilbygning biliotektet: gensidigt ca. 800 m2 - 2 plan inspireret. Byens hus bliver det kulturelle mødested, men fordrer samtidig det mere uformelle møde. Atelierer, øvelokaler, biograf og cafe giver et livligt miljø, både til hverdag og ved særlige begivenheder.

boldbane

Markedsdag

MØRD

UDVIDET SØ

- nye øvelokaler - lektiecafé - atelier ÆLDREBOLIGER EKS.CYKEL-P 2.340 KVM fortætte flette & programmere - bordtennis - black box (biograf) nye boliger omkring søen kan etableres - evt. rækkehuse på KISS- N’RIDE øvelokaler - børnekulturhus Sportshaverne etableres med boldbaner, sportsgrundene med de nuværende institutioner placeret på lejet grund baner, skolehaver etc.Skolen og sportshallen flettes - spillekonsoller - byens køkken sammen med det opstribede sportshavelandskab

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

SPORTSHAVERNE

S

BIBLIOTEKET

udvidet sø

nymalet undergang

NØRRE TORV

F

Mørdrupvej V V

BIBLIOTEKET

EVT RK. HUSE

Naturens Dag

BIBLIOTEKET

urbane møbler

shopping by night

BY TERRASSE

RK. HUSE I ALT 960 KVM

Efterårsfest

BIBLIOTEKET

KISS N’RIDE

Kulturnat Efterårsfest

BY TERRASSE

CYKEL-P

NØRRE TORV

Udv k ngss a eg o F em dens Espe gæ de

udvidelse af søen, samt rydning i beplantningen

Espergærdeuge

CYKEL-P

BIBLIOTEKET

DORTE MANDRUP ARK TEKTER

åbne

centeret åbnes op mod pladsrumudendørs café

ERHVERV

BIBLIOTEKET

Nye funktioner

VESTER TORV

nye boliger indrammer cirkuspladsen og definerer rummet sprotshallen opføres

RK. HUSE 1.078KVM

BYGGEREN FRITIDSCENTER

NY CYKEL-P

“by night”

Ialt: 2.000 kvm

KIRSEBÆRLUND Eksisterende funktioner

fortætte

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

STATIONEN

BYPLAN / LANDSKAB ERHVERV/EVT. BUTIK i stueplan: 400 kvm.pr.plan ØSTER TORV - legestue x 5 etg. - ialt: 2.000 kvm

Kirsebærlund v. biblioteksforplads

udvidelse af søen, samt Bolig 180m2

videreudvikler og understøtter deBYGNING allerede eksisterende funktioner i bibliERHVERV MED P UNDER

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

EVT RK. HUSE RK. HUSE 2 plan - 160 kvm pr. bolig I ALT 960 KVM

UDVIDET SØ

BYGGEREN FRITIDSCENTER

åbne

33 parkeringspladser

V

E

forbinde / programmere

200 m2 (3 et.) Centralt beliggende fungerer bibliotekets kulturtilbygning både som100 m2 socialt mødested og som kulturelt midtpunkt for byen. Funktionerne(3 et.)

EVT RK. HUSE

holder fernisering

m

190 m2 (3 et.)

S

110 m2 110 m2- tilbygning til biblioteket Byens Hus (3 et.) (3 et.) 110 m2 Styrker forbindelserne og aktiviteterne 110 m2 (3 et.) i centerområdet af(3 et.) 110 m2 (3 et.) Espergærde

RK. HUSE ca.155 kvm pr. bolig Ialt:1.100KVM

AMFI

BY TERRASSE

2 et. over hævet p i terræn

RK. HUSE ca.155 kvm pr. bolig Ialt:1.100KVM

Markedsdag

boldbane

STATIONEN

BIBLIOTEKET

UDVIDET SØ

V

F E SPORTSHAVERNE

KISS N’RIDE

BY TERRASSE

BYGGEREN FRITIDSCENTER

S

BUS STATION

ERHVERV

udvidet sø

F

trampolin

trampolin

tværsnit 1:200

CYKEL-P

NØRRE TORV

V

nye boliger indrammer c sprotshallen opføres

nymalet undergang

lanternefest på søen

klappedyr

Centeret og Biblioteket - Realiseringsstrategi

nymalet undergang

Midlertidige tiltag

ny sportshal

KISS N’RIDE

oteket. Nye programmer kunne f.x :1.000 være: Højde: ca.12 m Fodaftryk kvm

E

F

AMFI

BUS STATION

ERHVERV

BUS STATION

VILLA HELLE

S

Kulturnat

RK. HUSE 1.078KVM

Centralt beliggende fungerer bibliotekets kulturtilbygning både som STATIONEN for byen. Funktionerne socialt mødested og som kulturelt midtpunkt RK. HUSE I ALT 960 KVM videreudvikler og understøtter deBYGNING allerede eksisterende funktioner i bibliERHVERVBIBLIOTEKET MED P UNDER EVT RK. HUSE

udvidet sø

Espergærdeuge

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

AMFI

RK. HUSE 1.078KVM

Villa Helle Spa og Wellness

F

Kulturnat

trampolin

ny sportshal

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

V

E

“by night”

ny sportshal

boldbane

S

boldbane

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

SPORTSHAVERNE

BUS STATION

boldbane

F

nymalet undergang

Byens Hus - tilbygning til biblioteket Styrker forbindelserne og aktiviteterne i centerområdet af Espergærde

uderum og pladser og torv

V

E

S

P-PLADS SØNDERMARKEN

V

E

Ejeboliger

BUS STATION

åbne / forstærke

boldbane

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

nymalet undergang

SHAVERNE

F

Markedsdag Naturens dag

mulighedernes hus handelsforeningen fritidshjemmet skolerne

Kulturnat

Aktører - brugere f.x:

Markedsdag

Events

Kulturnat

nymalet undergang

forbinde / programmere

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

Investeringer der fianansieres af grundsalg

S

VESTER TORV

Pladsrum i centertorvet

P-PLADS SØNDERMARKEN

V

mm

Eks. grundsalg ved Villa Helle, Oasen og stationen

ÆLDREBOLIGER 2.340 KVM

Espergærdeuge

ØSTER TORV VESTER TORV

ØSTER TORV VESTER TORV

tilberedes i byens hus

m

Permanente tiltag

F

GÅRDHAVEBOLIGER: 2 plan m tagterrasse - 128 kvm Ialt 3.328 KVM

boldbane

O

Investeringer der fianansieres af grundsalg

KIRSEBÆRLUND

BYGGEREN FRITIDSCENTER

KIRSEBÆRLUND

E

E

trampolin

byggelegeplads

Permanente tiltag

UDVIDET SØ

NØRRE TORV

Landskabsamfi etableres

stærke

BIBLIOTEKET

NØRRE TORV

EVT RK. HUSE

S

S

V V / forstærke åbne F

E

Åbne centeret op mod uderum og pladser Forstærke de indre strøg og torv Forbinde op til Villa Helle

“by night”

P-PLADS SØNDERMARKEN EVT RK. HUSE

F

S

ny sportshal

m

BY TERRASSE

RK. HUSE I ALT 960 KVM

BIBLIOTEKET

Biblioteket - Realiseringsstrategi

, samt rydning i beplantningen

vinbar til kulturnatten

mm

STATIONEN

Sportshaverne etableres med boldbaner, sportsbaner, skolehaver etc.Skolen og sportshallen flettes sammen med det opstribede sportshavelandskab

P-PLADS SØNDERMARKEN

forstærke

mod pladsrumudendørs café

CYKEL-P

KISS N’RIDE

STATIONEN

V

E

Kulturnat

ERHVERV

ÆLDREBOLIGER 2.340 KVM

nye boliger omkring søen kan etableres - evt. rækkehuse på grundene med de nuværende institutioner placeret på lejet grund

mmer cirkuspladsen og definerer rummet tid es

S

Naturens Dag

skolehaver

F

Markedsdag

er

Vinterfest

RK. HUSE 1.078KVM

BIBLIOTEKET

flette & programmere

ØSTER TORV VESTER TORV

V

E

F

Biografen kan også bruges til foredrag, hvilket frisætter bibliotekets sal, som nu kan bruges til festudlejning - fx. at holde konfirmation ud til kirsebærlund centeret åbnes op urbane møbler shopping by night mobil serveringsvogn: Skolehavernes høst Atelierne i byens hus

AMFI

BYGGEREN FRITIDSCENTER

fortætte

S

Espergærdeuge

boldbane

BIBLIOTEKET

EVT RK. HUSE

udvidet sø

V

“by night”

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

BY TERRASSE

UDVIDET SØ

KIRSEBÆRLUND

Efterårsfest

NØRRE TORV

udvidet sø

E

Markedsdag

VESTER TORV

udvidet sø

UDVIDET SØ

V

F E SPORTSHAVERNE

BUS STATION

KISS N’RIDE

EVT RK. HUSE

BYGGEREN FRITIDSCENTER

Midlertidige tiltag

CYKEL-P

BIBLIOTEKET

S

trampolin

ERHVERV

BIBLIOTEKET

S

Kulturnat Naturens Dag

RK. HUSE 1.078KVM

tid

BY TERRASSE

Espergærdeuge

By-terasse ml. center og bibliotek

Naturens Dag

Kirsebærlund v. biblioteksforplads

V

F

Espergærdeuge

BUS STATION trampolin

CYKEL-P

tid

E

Midlertidige tiltag

ØSTER TORV

ny sportshal

ERHVERV

Pladsrum i centertorvet

S

boldbane

“by night”

VILLA HELLE

AMFI RK. HUSE 1.078KVM

KISS N’RIDE

V

Kulturnat

Villa Helle Spa og Wellness

ÆLDREBOLIGER Byens hus - tilbygning til bibliotektet 2 etager - 75 kvm pr..lejlighed STATIONEN Ialt.2.700 KVM RK. HUSE I ALT 960 KVM

F

Markedsdag

VILLA HELLE boldbane

bil madbod

Efterårsfest

Villa Helle Spa og Wellness

V

E

Espergærdeuge

boldbane

F

nye øvelokaler atelier black box (biograf) børnekulturhus byens køkken E

“by night”

trampolin

ny sportshal

S

Markedsdag

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

SPORTSHAVERNE

BUS STATION

S

Kulturnat

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

ny sportshal

Naturens Dag

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

F

“by night”

KIRSEBÆRLUND

nymalet undergang

boldbane

SPORTSHAVERNE

F

-

Nogle af atelierne vil i perioder fx kunne bruges af Mulighedernes Hus, jobtræning for handicappede, til deaktiviteter, der er mere handelsorienurban farming terede, og på den måde rykke tættere på centeret, hvor de allerede har en tekstilbutik, som de selv producerer til og bestyrer.

nymalet undergang nymalet undergang

Efterårsfest

V

E

S

Espergærdeuge

BYGGEREN FRITIDSCENTER

F

Kulturnat

UDVIDET SØ

fritidshjemmet skolerne

Markedsdag Naturens dag

udvidet sø

V

E

Kulturnat

Landskabsamfi etableres

udvidelse af søen, samt rydning i beplantningen

V

BIBLIOTEKET

NØRRE TORV

Markedsdag

Efterårsfest

E

- lektiecafé Aktører: brugere f.x: EKS.CYKEL-P fritidshjemmet - bordtennis borgerforeningen KISS- N’RIDE øvelokaler skolen - spillekonsoller sportskluben

Kulturnat

Espergærdeuge

S

forstærke

åbne

Events

planteskolen

EVT RK. HUSE Sportshaverne etableres med boldbaner, sportsbaner, skolehaver etc.Skolen og sportshallen flettes sammen med det opstribede sportshavelandskab EVT RK. HUSE RK. HUSE 2 plan - 160 kvm pr. bolig I ALT 960 KVM

urbane møbler shopping by night serveringsvogn:nye boliger omkring søen kan nye boliger indrammer cirkuspladsen og definerer mobil rummet Skolehavernes høstetableres - evt. rækkehuse Atelierne ipå byens hus med de nuværende institutioner placeret lejet grund sprotshallen opføres vinbar til kulturnattengrundenetilberedes i byens hus holderpå fernisering

Vinterfest

centeret åbnes op mod pladsrumudendørs café

PVEJ

Nye funktioner

F S Bibliotekets STATIONEN nye tilbygning og området omkring biblioteket giver mulighed BY TERRASSE for at de forskellige aktører kan blande sig med hinanden og blive BYENS HUS - tilbygning biliotektet: gensidigt ca. 800 m2 - 2 plan Events inspireret. Byens hus bliver det kulturelle mødested, men fordrer BIBLIOTEKET Aktører - brugere f.x: samtidig det mere uformelle møde. Atelierer, øvelokaler, biograf og cafe mulighedernes hus handelsforeningen giver et livligt miljø, både til hverdag og ved særlige begivenheder.

flette & programmere

fortætte

DRU

Ialt: 2.000 kvm

NY CYKEL-P

ERHVERV/EVT. BUTIK i stueplan: 400 kvm.pr.plan - legestue x 5 etg. - ialt: 2.000 kvm

RK. HUSE ca.155 kvm pr. bolig Ialt:1.100KVM

fortætte

fortætte

MØR

2 et. over hævet p i terræn

oteket. Nye programmer kunne f.x :1.000 være: Højde: ca.12 m Fodaftryk kvm Eksisterende funktioner

AMFI

JERN

ba lø be

videreudvikler og understøtter deBYGNING allerede eksisterende funktioner i bibliERHVERV MED P UNDER

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE boldbane

TOBE RGVE J

trampolin

fru

n

trampolin nymalet undergang

FREMTIDIGE

UDVIKLING

en stor fælleshave.

en

ak tiv

by

ved

vandet

-

hele

året

Collage af Mørdrupvej- ny townhouse bebygg

C Co o ll ll a ag ge e a a ff O Oa a ss e en n

rundt

RUMLESFELT

BYPLADS

B CENTRU

ÅSTIEN

EN

De De nye nye boliger boliger indrammer indrammer haven haven og og forstærker forstærker forbindelsen forbindelsen til til centeret. centeret. til til spa spa og og wellness. wellness.

- direkte stier som fører hurtigt og sikkert fra A til B, og som kæder de vigtigste funktioner i byen sammen - mindre stiruter som knytter sig til de direkte stier, men som fører omkring særlige steder og kvaliteter som skov, sø, etc.

I de udvalgte indsatsområder kr ydsingspunkterne giver grundsalgsindtægter mulighed for kommunale investeringer og tiltag

Oplyste træer STATIONEN CIRKUSPLADSEN

befæstelse samt belysning.

MOSEN

Cykelstiens befæstelse ændrer karakter i forhold til det område den løber igennem. Langs åen foreslås stien i en fast grusbelægning. Rydninger af eksisterende beplantninger og krat og nye opholdspladser skaber tæt kontakt til åens vand. Her foreslås en fast grusbelægning der tåler stort slid.

SPORTSHAVERNE

HAVNEN

HAVET

Dyrehold/ Folde

SPORTSFLADEN Baner CIRKUSPLADSEN og haver

Fitness

ÅEN

STATIONEN

Amfi

SØEN

CENTRET

Café

SPORTSFLADEN

Oplyste træer

Lysbuket

Vandpost

Ø, Foderbræt, grillplads, legeplads, lysløjpe

Legeplads

HAVNEN

Lysbuket

Ledelys

Lysmaster

Ledelys

SØEN

HAVNEN

Café PLADS

PLADSEN

Forløb ets karak ter forstærkes

Oplyste forbindelser

Ref.:oplyst tunnel

tunnel SKOVEN

Fiskebro, grillplads.

SPORTSFLADEN Baner CIRKUSPLADSEN

MOSEN Fitness

og haver

ÅEN

n eksisteryggelse.

Ny hovedforbindelse: Åstien !

STATIONEN

Amfi

SØEN

Legeplads

CENTRET

MOSEN

Naturformidling, orienteringsløbs poster, bålplads, shelter træningsstation

Oplyste Cirkuspladsen træer

Vandpost

Ø, Foderbræt, grillplads, legeplads, lysløjpe

Mosen

Café

HAVET

Stationen

Centeret

HAVNEN

Café PLADS Cirkusstien

Ridestien

Lysbuket

Ledelys Strandstien

Centrumstien

Det foreslås at udvide pladsen, med en samlet befæstelse der inddrager de eksisterende p-pladser og trækkes helt op til niveauspringet ved galleriet – omkring hjørnet ved Strandvejen fortsættes den nye befæstelse, så fortovsarealet indgår i pladsens liv – og caféen får mulighed for lidt ekstra servering langs husfacaden. Pladsen kobles på tværs af Strandvejen med en markant befæstet overgang der strækker sig fra hjørnet ved Mørdrupvej til vejen der leder til Oplyst tunnel havnen.

ellevue,

ÅEN

SØEN

Sy eksisterende stier sammen

Mørdrupvej Mørdrupvej fortættes med ny townhouses, evt. ombygges den eksisterende Teknik og Miljøforvaltning til boliger, som rækkehusbebyggelse.

Et bredt fodgængerfelt med forskydninger i forhold til plads og tilgangen CENTRET– dels som midlertidig foranstaltningLysmaster til haven etableres i decomarkeringer direkte på asfalten – og senere Ledelys ved at etablere en rumlebelægning af SØEN chaussesten og bordursten på en større del af vejen. Belysning markerer adgangen til havnen og på cafepladsen etableres PLADSEN pladsbelysning med focus på det store eksisterende platantræ. Espergærde får herved et nyt ansigt fra Strandvejen og et naturligt flow HAVET mellem by og havn der forstærker Espegærdebys identitet, opstået omOplyste havneaktiviteter kring det gamle fiskerleje. De kommende foreslåede forbindelser bliver en vigtig del af tiltrækningskraften til byen.

HAVNEN

Ledelys

Lysbuket

PLADSEN

Oplyste forbindelser

Vi foreslår at der etableres omklædningsrum/skærme ala bellevue, således at stranden skærmes mod trafikken på strandvejen.

Mosen

== indsatspunkter indsatspunkter

55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2

åbne

Centrumstien

Stationen

BIBLIOTEKE BIBLIOTEKET

NØRRE TORV

55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2

55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2

KIRSEBÆRLUND

På hovedforbindelsen - Åstien giver grundsalgs- indtægter mulighed for kommunale investeringer og tiltag

ØSTER TORV

sø-rute

Centeret

Havnen

fortætte

Strandstien

ÆLDREBOLIGER 2.340 KVM

for tætning i form af privat byggeri

Centrumstien

- direkte stier som fører hurtigt og sikkert fra A til B, de vigtigste funktioner i byen sammen SØNDERMARKEN - mindre stiruterP-PLADS som knytter sig til de direkte stier, m særlige steder og kvaliteter som skov, sø, etc.

I de udvalgte indsatsområder kr ydsingspunkterne giver grundsalgsindtægter mulighed for kommunale investeringer og tiltag

n 55f00 o00r 00d e n c e n t r a l e d e l a f E s p e r g æ r d e . M å l : 1:1 0 0 0 O o M O vv e e rr ss ii g g tt ssHkke olrrhtt ..e d Mså åpll l::a1: 1:

14B 14B

MARIANNE LEVINSEN LANDSKAB Aps

14B 14B

Fremtidens Espergærde, er et byEspergærdes fremtidig fornyelsesprojekt, hvor jeg stod for skitsering, ideudvikling, indsamling Oplyst tunnel af informationer, og præsentation. 2 Espergærdes fremtidige udvikling Projektet bestod ikke kun i at give SKOVEN CENTRET

SØEN

55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2 55m2

HAVNEN

Espergærdes fremtidige udvikling boldbane

Forbindelsen fra mosen til havet er et overordnet strukturerende karakM A R I og AN NE teristisk træk for Espergærde.

præcise en rumlig afgrænsning for L E Vder I Nmed SEN L A Nmure D S skaber K A BGÅRDHAVEBOLIGER A veldefineret ps cirkuspladsen.

HAVET

3.328 KVM

Institutionsbebyggelsen ved centeret afsluttes mod cirkuspladsen af ny Forbindelsen styrkes ved at etablere en ny gennemgående cykelstirækkehusbebyggelse. Rækkehusbebyggelsen kan på et senere tidspunkt forbindelse der samler den landskabelige forbindelse op med nye steder erstatte den eksisterende institutionsbebyggelse. undervejs – og samtidig kobler byens eksisterende stinet på, på kryds og SPORTSHAVERNE ny sportshal tværs af åensløb. boldbane Den hvide bebyggelse kan forlænges mod søen med ældreboligbetrampolin trampolin byggelse. Langs den ny nye hovedforbindelse kobles opholdssteder undervejs: fiskepladser, grillpladser, lyspladser, motionspladser, samt genkendelige gennemgående elementer som bænke og andet inventar. Centeret Stien markeres ved krydsningspunkterne til det eksisterende stinet v.hj.a Centeret er velfungerende og er et naturligt krydsningspunkt og samsærlig AMFI lingssted i befæstelse samt belysning. Espergærde. Strøget gennem Centeret forstærkes og der etableres nye uderum, der Cykelstiens befæstelse ændrer karakter i forhold til det område den løber medvirker til at også at henvende og forbinde centerbebyggelsen med igennem. omgivelserne. Langs åen foreslås stien i en fast grusbelægning. Rydninger af eksisterM A R I A NogNkrat E Log EV I Nopholdspladser SEN LAND S K Atæt B kontakt A p s til Ved P. Pladsen skabes en ny kantzone, der kan tages i brug med ende beplantninger nye skaber udendørsservering mv. åens vand. Her foreslås en fast grusbelægning der tåler stort slid. En ny kirsebærlund og en ny byterasse skaber attraktive adgangs og forbindelsesrum til stationsforpladsen og Villa Helles parklignende have. Cykelstien ledes naturligt diagonalt over cirkuspladsen og ledes viVi foreslår at der til biblioteket, der i forvejen er samlingspunkt tilbygges et dere gennem området omkring centeret. Cirkuspladsen bliver det nye nyt byens hus, der kan indgå synergisk med bibliotekets aktiviteter. markante grønne samlingssted i byen. Cirkuspladsen artikuleres og Det ny byens hus, udformes som en åben og inviterende bygning der er ”strammes op” ved hjælp af såvel terræn bearbejdning (amfiscene), ny medvirkende til at åbne centerbebyggelsen op mod omgivelserne. RK. HUSE I ALT 960 KVM bebyggelse langs kanterne, ny beplantningen der forstærkes og fastholdVilla Helle er det skrånende terræn op mod kirken – samt en udvidelse af søen. træ

1/ 3

fru

gt

Centeret Havnen

STRANDEN

er

Strandstien

gt træ

Centrumstien

fru

Oplyst tunnel

O O vv e e rr ss ii g g tt ss kk o o rr tt .. M Må å ll :: 1: 1: 55 00 00 00

SPORTSFLADEN

ny tte

1/ 3

CIRKUSPLADSEN

Vil Spa o

VILLA HELL

14B 14B

ny tte

MOSEN

CIRKUSSKOVEN pPLADSEN s Espergærdes fremtidige udvikling STATIONEN

BY TERASSE

BYGGEREN FRITIDSCENTER

Cirkuspladsen

programmere

Strandstien

Cirkuspladsen

Cirkusstien

skov-rute

EVT RK. HUSE

udvidet sø

N INNES EL N E VLI A NN S EDNS KLAABN D M A R I A NMNAER LI A EV A SpKs A B A p s

Mosen

RK. HUSE 1.078KVM

UDVIDET SØ

14B 14B

Havnen

deres profil, og specialiserer tilbuddene således at de kan anvendes uden for skoletid til de fritidsaktiviteter, der ligger indenfor profilen.

Espergærdes fremtidige udvikling Ridestien

HAVET

artikulere Krydsningspunkter Krydsningspunkter ii stinetværket stinetværket

Forbindelser til Åstien

Ridestien

Centeret

Skolerne

1/ 3

Ny hovedforbindelse: Åstien !

ÅEN

LEVINSEN LANDSKAB Aps

AMFI

EVT RK. HUSE

Krydsningspunkter Krydsningspunkter ii stinetværket stinetværket == indsatspunkter indsatspunkter

Forbindelser til Åstien

HAVNEN

Café PLADS

Cirkusstien

ys_fladen

Ny hovedforbindelse: Åstien !

Lysmaster

Ledelys

SØEN

VESTER TORV

Stationen

Cirkuspladsen

tiale, skærper nvendes uden

tier sammen

Café

CENTRET

ÅEN

Stationen

O 1: 00 00 00i henhold til deres placering og potentiale, skærper O vv e e rr ss ii g g tt ss kk o o rr tt .. M Må åVill ::foreslår 1:at55skolerne

Ridestien

Lysbuket

Vandpost

Mosen

Havnen og vandet er en af Espergærdes store attraktioner. Potentialet udnyttes ved at skabe mere tilgængelighed og forskelligartede aktiviteter der delvist kan privatfinansieres. Vi foreslår at etablering af privatdrevet koldtvandsbad gøres muligt, at der etableres stiforbindelse langs vandet, at der etableres aktivitetsbroer i vandet, til kajak og surfudlejning, badning og udspring, vikingesauna, osv.

Vi foreslår at cirkuspladsen ud over den landskabelige bearbejdning, defineres yderligere med privatfinansieret bebyggelse. Frasalg af kommunale grunde finansierer cirkuspladsens øvrige bearbejdning. Hjørnet mod Mørdrupskolen/Nørremarken bebygges med gårdhavehuse,

Espergærdes fremtidige udvikling

CENTRET

flette

Havnen og vandet

HAVNEN

Cirkusstien

Ref.:effektlys_fladen “morild”

Krydsningspunkter Krydsningspunkter ii stinetværket stinetværket == indsatspunkter indsatspunkter

Forbindelser til Åstien

Cirkuspladsen

orskelligartetablering af forbindelse ak og sur-

LANDSKAB Aps

Ref.:oplyst tunnel

Stationspladsen afgrænses og gøres mere urban. Oasen bebygges med en 5 etages punktbebyggelse, der skaber et omdrejningspunkt, og et lille landmark ved stationen. Bygningen rummer butik eller liberalt erhverv i stueetagen, samt erhverv i de øvrige etager. P. pladsen ved busholdepladsen, bebygges med en 2 etages bygning på søjler således at P. På terræn bevares. Bygningen anvendes til erhverv.

arealet foran kiosken og mod nord forbi krydset ved Mørdrupvej.

Lysbuket Havnen

SKOVEN

PRAKTIK DORTE MANDRUP ARKITEKTER SØEN

Ø, Foderbræt, grillplads, legeplads, lysløjpe

RK. HUSE I ALT 960 KVM

Stationspladsen

Lysbuket Lysmast For at fredeliggøre vejstrækningen og for at markere byen og havnen Oplyste træer dette sted, foreslås ny befæstelse påSKOVEN en større del af strækningen, fra SPORTSFLADEN påCIRKUSPLADSEN STATIONEN

ÅEN

Villa Helle Spa og Wellness

VILLA HELLE

Oplyste træer STATIONEN CIRKUSPLADSEN

ha ve r ha ve r

s bygning på il erhverv.

Sy eksisterende stier sammen Dyrehold/ Folde

Krydsningspunkter Krydsningspunkter ii stinetværket stinetværket == indsatspunkter indsatspunkter

Forbindelser til Åstien

SPORTSFLADEN

Oplyste træer

Lysbuket

ha ve r ha ve r

amt erhverv i

Ny hovedforbindelse: Åstien !

Ref.:byrumslampe

Parkeringspladsen ved villa Helle frasælges til en mindre rækkehusbebyggelse, der er medvirkende til at vende bagside til forside og definere havens afgrænsning.

”Cafe´pladsen” er i dag nedslidt og forsømt.

aber Sy et omeksisterende stier sammen

STATIONEN

Amfi

Lysmast

MOSEN

Naturformidling, orienteringsløbs poster, bålplads, shelter træningsstation

HAVET

SPORTSFLADEN

Langs Mørdrupvej etableres en markant asfalt belægning med dobbeltrettet cykelspor og en særlig belysning der sikrer en tryg forbindelse. Cykelstiforbindelsen tilføjes et ekstra loop gennem skoven. Cykelstien ender ved strandvejen, den udvidede pladsdannelse og overgangen til havnen.

Ref.:effektlys_fladen “morild”

og haver

Legeplads

Vi foreslår at Villa Helle frasælges, men haven bevares som offentligt parkareal. Villa Helle anvendes evt. til Wellness aktiviteter, Kursus, restaurant, B&B mv.

Tilsammen tiltag der på flere niveauer er med til at skabe liv og aktivitet i hverdagen – og samtidig har plads nok til at tage imod når ”cirkus kommer til byen” – eller andre begivenheder som giver anledning til at samle mange.

Ref.:effektlys_fladen “morild”

Fitness

ÅEN

En ny kirsebærlund og en ny byterasse skaber attraktive adgangs og forbindelsesrum til stationsforpladsen og Villa Helles parklignende have. Vi foreslår at der til biblioteket, der i forvejen er samlingspunkt tilbygges et nyt byens hus, der kan indgå synergisk med bibliotekets aktiviteter. Det ny byens hus, udformes som en åben og inviterende bygning der er medvirkende til at åbne centerbebyggelsen op mod omgivelserne. Villa Helle

Cykelstien ledes naturligt diagonalt over cirkuspladsen og ledes videre gennem området omkring centeret. Cirkuspladsen bliver det nye markante grønne samlingssted i byen. Cirkuspladsen artikuleres og ”strammes op” ved hjælp af såvel terræn bearbejdning (amfiscene), ny bebyggelse langs kanterne, ny beplantningen der forstærkes og fastholder det skrånende terræn op mod kirken – samt en udvidelse af søen.

HAVET

SPORTSFLADEN Baner CIRKUSPLADSEN

MOSEN

Ref.:ledelys

Belysningsstrategi for åstien

HAVET

Ref.:byrumslampe

rant, B&B mv.

kkehusbeRef.:byrumslampe og definere

SKOVEN

sk ole

offentligt

SKOVEN

CENTRET

ÅEN

trampolin

Oplyst tunnel

tunnel

Fiskebro, grillplads.

Collag e af M ørdrupvej - ny townhouse b ebygg else i kant mod vej

MOSEN

Ref.:ledelys

ny sportshal

boldbane

trampolin

Ref.:oplyste træer

Oplyste forbindelser

bæ rb usk e

Lysbuket

ne

Lysmast

MOSEN

Naturformidling, orienteringsløbs poster, bålplads, shelter træningsstation

er

SKOVEN

Lysmaster

PLADSEN

ba

Oplyst tunnel

tunnel Fiskebro, grillplads.

lingssted i Espergærde. Strøget gennem Centeret forstærkes og der etableres nye uderum, der medvirker til at også at henvende og forbinde centerbebyggelsen med omgivelserne. Ved P. Pladsen skabes en ny kantzone, der kan tages i brug med udendørsservering mv.

GÅRDHAVEBOLIGER 3.328 KVM

be

Café PLADS

boldbane

Café

Belysningsstrategi for åstien

gtt ræ

Ø, Foderbræt, grillplads, legeplads, lysløjpe

FRE

Fremtidens Espergærde, er et byOplyst tunnel fornyelsesprojekt, hvor jeg stod for CIRKUS- ideudvikling, indsamling Oplyst tunnel Oplyst tunnel skitsering, SKOVEN MOSEN PLADSEN SPORTSFLADEN CIRKUSCIRKUSaf informationer, og præsentation. SKOVEN SKOVEN PLADSEN PLADSEN udviklingsstrategi realisering af udviklingsstrategi SPORTSFLADEN STATIONEN Projektet bestod ikke kun i at give kommunale STATIONEN STATIONEN kommunale værktøjskassen investering er indtægter ÅEN ÅEN forslag tilCENTRET en ny plan forCENTRET byen, men CENTRET SØEN HAVNEN SØEN HAVNE Oplyst tunnel Forbinde også hjælpe kommunen med hvad de MOSEN A HAVET forbinde & forstærke skulle sælge byggegrunde til, og at STRANDEN Grundsalg KR. CIRKUSForstærke Princip for smutveje og omveje SKOVEN PLADSEN udvikle en realiseringsplan, indeholdSPORTSFLADEN STRA ende midlertidige tiltag og forslag til STATIONEN E sr g pæ e r rgdæ t i ed i u gd evu Espergærdes fremt Espe e sr df e r es mf rt ei dmi g i kdl ivni kgl i n g1/ 3 2 / 3 borgerinddragelse. O O vv e e rr ss ii g g tt ss kk o o rr tt .. M Må å ll :: 1: 1: 55 00 00 00 MOSEN

fru

Dyrehold/ Folde

CENTRET

SØEN

Legeplads

Ref.:ledelys

angs og Ref.:oplyste træer ende have. kt tilbygges et viteter. ning der er lserne.

Holder i de nye krydsningspunkter i forb. m. særlige begivenheder SPORTSFLADEN i træer SKOVEN STATIONEN CIRKUSPLADSEN Forbindelsen styrkes ved at etablere en ny gennemgående cykelstiOplyste Institutionsbebyggelsen ved centeret afsluttes mod cirkuspladsen af ny byen. forbindelse der samler den landskabelige forbindelse op med nye steder træer rækkehusbebyggelse. Rækkehusbebyggelsen kan på et senere tidspunkt erstatte den eksisterende institutionsbebyggelse. Denundervejs skaber– og opmærksomhed omkringstinet udviklingen af delområderne til samtidig kobler byens eksisterende på, på kryds og Lysbuket CENTRET tværs af åensløb. ÅEN forskellige årstider. Den hvide bebyggelse kan forlænges mod søen med ældreboligbeLedelys byggelse. den ny nye hovedforbindelse kobles opholdssteder undervejs: SØEN Eks: Langs Fiskebuffet ved havnefestivalen Lysbuket fiskepladser, grillpladser, lyspladser, motionspladser, samt genkendelige HAVNEN Ledelys Pølsebodelementer ved Cirkuset gennemgående som bænke og andet inventar. Centeret Saftbod til høstfest ved skolehaverne Stien markeres ved krydsningspunkterne til det eksisterende stinet v.hj.a Centeret er velfungerende og er et naturligt krydsningspunkt og samsærlig Vinbar til kulturnatten HAVET

er

ÅEN

tc.

ESPERGÆRDES Holder i de nye krydsningspunkter i forb. m. særlige begivenheder i byen. Den skaber opmærksomhed omkring udviklingen af delområderne til forskellige årstider. Eks: Fiskebuffet ved havnefestivalen Pølsebod ved Cirkuset Saftbod til høstfest ved skolehaverne Vinbar til kulturnatten

gtt ræ

kte stier, men som fører omkring med

der med præcise mure skaber en veldefineret rumlig afgrænsning for Lysbuket Lysmast cirkuspladsen. Oplyste

På udvalgte / passende steder langs åstien opstilles “Espergærdebænken” i særligt genkendeligt design. De forskelligartede karakterer sammenbindes af et ensartet og genkendeligt element

Forløb ets karak ter forstærkes

Oplyst tunnel

Forbindelsen fra mosen til havet er et overordnet strukturerende og karakMOSEN teristisk træk for Espergærde.

Mobil madbod.

fru

Naturformidling,

Permanente bænke langs Åstien.

nyt te ha ve r ha ve r

SKOVEN

I krydsningpunktet mellem de nye stier etableres et særligt ikon som bemaling på belægningen. Ikonet navngvier de krydsende stier

6m

Espergærdes Mobil madbod. fremtidige udvikling

tunnel

Fiskebro, grillplads.

På udvalgte / passende steder SPORTSFLADEN langs åstien opstillesSTATIONEN “Espergærde-orienteringsløbs poster, MOSEN Baner bålplads, shelter CIRKUSPLADSEN bænken” i særligt genkendeligtogdesign. De forskelligartede karakterer haver træningsstation Amfi Fitness sammenbindes af et ensartet og genkendeligt element Vandpost

RUMLEFELT

Stiikon.

programmere

Collage fra cirkuspladsen set mod kirken

6m

ÅSTIEN

sø-rute

nyt te

Belysningsstrategi for åstien

Dyrehold/

Folde Permanente bænke langs Åstien.

Collag e af M ørdrupvej - ny townhouse b ebygg else i kant mod vej

ÅSTIEN

Forløb ets karak ter forstærkes

N

sk ole

gelsen ra A til B,med og som kæder

PRAKTIK DORTE MANDRUP ARKITEKTER

ha ve r ha ve r

Princip for smutveje og omveje

Collage af Mørdrupvej- ny townhouse

C Co o ll ll a ag ge e a a ff O Oa a ss e en n

Collag e af M ørdrupvej - ny townhouse b ebygg else i kant mod vej

rundt

sk ole

A

Forstærke

ÅSTIEN

I krydsningpunktet mellem de nye stier etableres et særligt ikon som bemaling på belægningen. Ikonet navngvier de krydsende stier

året

er

Stiikon.

Ref.:oplyst tunnel

Forbinde

På hovedforbindelsen - Åstien giver grundsalgs- indtægter mulighed for kommunale investeringer og tiltag

KR.

for tætning i form af privat byggeri

Ref.:oplyste træer

trute og sam-

derum, der eje

hele

sk ole

STRAN

D STIEN

CIRK

ÅSTIEN

-

er

N STIE US

STIE N

RIDE

bænken” i særligt genkendeligt design. De forskelligartede karakterer sammenbindes af et ensartet og genkendeligt element

EN

ÅSTIE

ÅSTIEN

ÅSTIEN

åbne

ÅSTI

ÅSTIEN

N

Grundsalg

vandet

å + stien

ÅSTIEN

ÅSTIE

fortætte

ved

OVERGANG

B

artikulere

flette

by

TRÆ

B e l ykommunale s n i n g s s t rkommunale ategi for åstien investering er indtægter

skov-rute

værktøjskassen

forbinde & forstærke

ak tiv

BYPLADS

rundt

realisering af udviklingsstrategi

Holder i de nye krydsningspunkter i forb. m. særlige begivenheder i byen. Den skaber opmærksomhed omkring udviklingen af delområderne til forskellige årstider. Eks: Fiskebuffet ved havnefestivalen Pølsebod ved Cirkuset Saftbod til høstfest ved skolehaverne Vinbar til kulturnatten

RUMLESFELT

en

fru gtt

CENTRU M STIEN

ÅSTIEN

EN

IEN

året

Mobil madbod.

Permanente bænke langs Åstien.

å + stien På udvalgte / passende steder langs åstien opstilles “Espergærde-

ÅSTIEN

ÅSTI

ÅST

hele

ÅSTIEN

I krydsningpunktet mellem de nye stier etableres et særligt ikon som bemaling på belægningen. Ikonet navngvier de krydsende stier

særlige steder og kvaliteter som skov, sø, etc. boligbe-

IEN

-

6m

strand stien

STRAND

ÅSTIEN

ÅST

vandet

ÅSTIEN

Stiikon.

de vigtigste funktioner i byen sammen - mindre stiruter som knytter sig til de direkte stier, men som fører omkring

rundt

Forløb ets karak ter forstærkes

sø-rute

B

dsen af ny ere tidspunkt Princip for smutveje og omveje ute - direkte stier som fører hurtigt og sikkert fra A til B, og som kæder

ved

året

ke

N

hele

Ref.:oplyste træer

us

STIEN

CENTRUM

ÅSTIE

STIEN

STIEN

STIEN

RIDE

CIRKUS

N

by

-

strand stien

ÅSTIEN

ÅSTIE

nsning for

ÅSTIEN

UDVIKLING

vandet

udviklingsstrategi

å + stien

ÅSTIEN

A

ak tiv

strand stien

Co o ll ll a ag ge e a a ff O Oa a ss e en n

ved

UDVIKLING

Collag e af M ørdrupvej - ny townhouse b ebygg else i kant mod vej

rb

en

B

skov-rute

by

FREMTIDIGE

C Co o ll ll a ag ge e a a ff O Oa a ss e en n

STIEN

ak tiv

C Co o ll ll a ag ge e a a ff O Oa a ss e en n

Collage fra Villa Helle - ny rk.husbebyggelse

byen. Den skaber opmærksomhed omkring udviklingen af delområderne til forskellige årstider. Eks: Fiskebuffet ved havnefestivalen Pølsebod ved Cirkuset Saftbod til høstfest ved skolehaverne Vinbar til kulturnatten

U D V I K L I N GE S P E R G Æ R D E S

EMTIDIGE en

l l e - n y r k . h u s b e b y g g e lCsoel l aHolder g e fi rde a nye c i krydsningspunkter r k u s p l a d s e inforb. s em. t særlige m o d begivenheder kirken i

På udvalgte / passende steder langs åstien opstilles “Espergærdebænken” i særligt genkendeligt design. De forskelligartede karakterer sammenbindes af et ensartet og genkendeligt element

CENTRUM

FREMTIDIGE

De De nye nye boliger boliger indrammer indrammer haven haven og og forstærker forstærker forbindelsen forbindelsen til til centeret. centeret. Villa Villa Helle Helle omprogrammeres omprogrammeres til til spa spa og og wellness. wellness.

Mobil madbod.

Permanente bænke langs Åstien.

STIEN

- direkte stier som fører hurtigt og sikkert fra A til B, og som kæder de vigtigste funktioner i byen sammen - mindre stiruter som knytter sig til de direkte stier, men som fører omkring særlige steder og kvaliteter som skov, sø, etc.

STRAND

iltag

RIDE

ndsalgs-

l ll lae -gn yer kf. hr uas bV la C o l l a g e f r a V i lC la o He e bi yl g g e lH s ee

I krydsningpunktet mellem de nye stier etableres et særligt ikon som bemaling på belægningen. Ikonet navngvier de krydsende stier

STIEN

Villa Helle Villa Helle omprogrammeres omprogrammeres De og forbindelsen De nye nye boliger boliger indrammer indrammer haven haven og forstærker forstærker forbindelsen til til centeret. centeret. Villa Villa Helle Helle omprogrammeres omprogrammeres til til spa spa og og wellness. wellness.

Stiikon.

STIEN

sø-rute

Princip for smutveje og omveje

CIRKUS

A

ÅSTIEN

STRAN

ÅSTIEN

ulighed for iltag

RUMLEFELT

6m

ÅSTI

lø be ba ne fru gt træ er

IEN

D STIEN

US

ÅST

CIRK

STIE E

RID

STIE

EN

N

IEN

N

ÅSTI

ÅST

et mod kirken

OVERGANG

å + stien ÅSTIEN

M STIEN

skov-rute

TRÆ

strand stien

egi

EVT RK. HUSE

Ref.:ledelys

BY TERASSE

B

Gunhild Askehave Portfolio / CV  
Gunhild Askehave Portfolio / CV  

Architecture Portfolio

Advertisement