Page 1


Hizmetlerimizden yararlanarak şirketinizi geleceğe güvenli ve güçlü bir şekilde hazırlayın. Bize ulaşın görüşelim, hizmetlerimiz ve referanslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.

• İç Denetim - İç Kontrol • Şirket Değerleme • e-Dönüşüm • Mali Denetim-Revizyon • Personel Eğitimleri • Teşvikler

• Muhasebe Sistemi Kurulması • Kredi Danışmanlığı • Risk Yönetimi Danışmanlığı • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı • Vergi Danışmanlığı • Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


İşletmenizin kontrolü sizin elinizde mi? Suistimal, hile var mı? İşletmenizde tüm iş ve işlemleri takip edebiliyor musunuz? İç kontrol-iç denetim, sistem kurulumu, analiz ve raporlama hizmetlerimizle şirketinizin kontrolü sizde olsun, geleceğe

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


Şirketinizin değeri nedir biliyor musunuz? Şirketiniz için önemli, stratejik bir karar verecekseniz şirketinizin değerini ölçmelisiniz. Çünkü gerçek anlamda ticari bir başarıdan söz edebilmek için şirket değerinin ne kadar arttığına bakmak gerekir. Orta ve uzun vadede şirket değeri artmıyorsa alınan kararlar hakkında başarıdan söz edilemez.

• İşletme varlıklarının tespit edilmesi • Yönetim, İç-Kontrol ve Mali tabloların analizi

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


E-Fatura, e-Defter, e-Tebligat, KEP, e-İmza vb. Vergi ve Ticaret uygulamalarında yaşanan e-Dönüşüme şirketiniz hazır mı? Profesyonel desteğimiz ile sorunsuz ve cezalara muhatap olmadan e-Dönüşüm işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

454 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nin 2/a maddesi gereğince “2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin” e-Fatura ve eDefter kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

• İşletmeye uygun alt yapı planı hazırlanması, • Program ve entegratör seçim ve kurulum desteği, • Muhasebe sistemi kurulumu ve entegrasyonu, • e-Fatura gönderme-alma ve e-Defter desteği, • Diğer e-Dönüşüm sistemleri sunumu ve desteği,

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


Sınavına birkaç gün kala ders çalışan öğrenci misiniz? Yoksa düzenli olarak çalışıyor musunuz? Denetim ve risk yönetiminin maliyetli ve zaman alıcı olması nedeniyle birçok işletme denetime son anda hazırlanmaya çalışıyor. Oysa denetime sürekli hazır halde bulunmak işletmelerin karlılığına doğrudan fayda sağlamaktadır. Siz Vergi ve SGK denetimlerine hazır mısınız?

• Yasal defterlerin VUK ve TTK çerçevesinde kontrolü, • Şirketin beyanname ve bildirimlerinin tutarlılığı, • Personel bordrolarının denetimi, • Satış faturalarının düzenlenme ve kayıt denetimi, • Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının kontrolü,

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


• Yöneticilere ve personellere Muhasebe, Bordrolama, Personel Özlük vb. konularda eğitimler ve sürekli danışmanlık hizmetleri • Muhasebe Program eğitimleri ve danışmanlığı • Vergi ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı • Sosyal Güvenlik Teşvikleri eğitim ve danışmanlığı

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


Muhasebe her işletmenin omurgasıdır. Omurganız sağlam mı? Muhasebe sisteminiz kontrol altında mı? Faaliyetinizin her gelişme aşamasında Muhasebe sistemi yeniden gözden geçirilmeli, yeni duruma uygun bir düzene kavuşturulmalıdır. Bunun için yanınızdayız...

• İşletmenin faaliyetinin ve birimlerinin incelenmesi, • Mevcut sistemin gözden geçirilmesi, • Hesap planının oluşturulması, • Gider ve Gelir yerlerinin belirlenmesi, • Bilgi-Belge akış sisteminin kurulması, • Hesaplama tablolarının oluşturulması,

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


Sermayenin küresel bir konuma ulaşmasına paralel olarak, şirketlerin eldeki kaynaklarını verimli bir biçimde kullanmalarını ve sürdürülebilirliklerini dengeli bir şekilde sağlamaları için kurumsal yönetime ihtiyaçları vardır. Kurumsal yönetim ile çalışanlar arasında amaç birliği diğer kesimleri de kapsayacak şekilde genişletilerek, objektif bir sistem oluşturulmakta ve performans artışı sağlanmaktadır.

• İşletmenin mevcut yapısının analiz edilmesi • İşletmeye özgü Kurumsal Yönetim Taslağı hazırlama • Planın ilgili birimlere aktarılması • Birimlerin görüş ve önerilerinin alınması • Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi • Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması

Reşatbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com


ReĹ&#x;atbey Mah. Ordu Cad. No: 40 Nalan Apt. Kat: 1 Seyhan/Adana 0505 416 51 31 0506 532 06 14 akimmusavirlik@gmail.com

A Eğitim ve Danışmanlık  

Hizmetler Tanıtım Broşürü

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you