Page 1

8.

SINIF

YENİ

ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR

TÜRKÇE SORU BANKASI


Copyright© Asistan Yayınları Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi ya da herhangi bir yolla çoğaltılması, basılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm hakları Asistan Yayıncılık Matbaacılık Paz. San ve Tic. Ltd. Şti'ye aittir. Bu kitap T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bandrolü ile satılmaktadır.

8. SINIF TÜRKÇE Soru Bankası Yazarlar Asistan Yayın Kurulu Grafik Tasarım Asistan Grafik Servisi Yayınevi Sertifika No 35044 ISBN 978-605-82767-2-7 Basım Yılı Temmuz 2018 Basım Yeri Çağlayan Matbaası Gaziemir - İZMİR Tel: 0232 274 22 15 Sertifika No: 11314

Mevlana Mah. Evliya Çelebi Cad. İnciler Çarşı No: 4/59 Esenyurt / İSTANBUL Tel: 0212 853 53 17 (pbx) www.asistanyayinlari.com


            

€„ ŒŽ  ‹   „  ‘  ‚

         ­

 ‚„  ƒ  Š „  ’  ‚  “‚   

€      ‚ ƒ  „ … „„

” • – ‹„ „  €— — “ ˜   

† ‚ € „  ‚ ‡ „ ­ˆ ­ „ ‚

‚  —‚—  • ™—  ­  „

‰ … „ ‚  Š ‹„ ‚Š „ ­   

‹     “     „     ­
.. . IÇINDEKILER FİİLİMSİLER..................................................................................... 7 CÜMLENİN ÖGELERİ........................................................................ 23 FİİL ÇATISI....................................................................................... 43 CÜMLE ÇEŞİTLERİ........................................................................... 57 ANLATIM BOZUKLUĞU ................................................................... 73 SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR................................. 89 CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR.................................. 107 PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ............................................... 123 SÖZEL MANTIK - MUHAKEME.......................................................... 135 PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ.............................................. 147 DEYİMLER....................................................................................... 155 ATASÖZÜ - ÖZDEYİŞ........................................................................ 159 YAZIM KURALLARI.......................................................................... 163 NOKTALAMA İŞARETLERİ................................................................ 173 EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI................................................. 183 GENEL TEKRAR TESTLERİ............................................................... 195 CEVAP ANAHTARI........................................................................... 203


1.

FİİLİMSİLER (İSİM-FİİL)

TEST 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil

4.

I. Sabah erkenden uyanmak hiç de kolay değil.

B) Otobüsün egzozundan siyah dumanlar çıkıyor.

II. Çorba içerken ağzını şapırdatışı bizi rahatsız etti.

C) Köyden kente yolculuğumuz dört saat sürdü.

III. Dinlenmek ya da uyumak yorgunluğa çok iyi geliyor.

IV. Fuat, bahçedeki ağaca çıkmayı kafasına koymuştu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde en az iki kelime ad-eylemdir?

(ad-eylem) kullanılmıştır?

A) Gazetenin eklerinden birini bulamadım.

D) Herkesle tartışmak, onun karakteri olmuştu.

A) I 

2. Okumayı, yazmayı Sayıları saymayı

Güzel resim yapmayı

Sensin bana öğreten

Yukarıdaki dizelerde kaç kelime isim-fiil eki almıştır? B) 4 

C) III 

D) IV

5. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

A) 3 

B) II 

isim-fiil eki almamıştır?

C) 5 

A) Ablamın, soğanı iri iri doğraması iyi olmadı. B) Çocukların marşı bir ağızdan okuyuşu bizi duygulandırdı.

D) 6

C) Yeni bir araba almak en büyük hayaliydi. D) Ekmek sepetini masanın ortasına yerleştirdi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime diğerlerinden farklı bir isim-fiil eki almıştır? A) Küçük çocuk yüzmeyi bir türlü başaramadı. B) Sabah erkenden camları silmeye başladım. C) Resmi çizmek benim için çok zor oldu. D) Dağın tepesine çıkmayı kafasına koymuştu. TÜRKÇE SORU BANKASI

6.

I. Telefondaki sesi duyunca yüzünde bir tebessüm belirdi.

II. Olimpiyatlarda derece yapmak benim için çocuk oyuncağı.

III. Teneffüs zili çalınca çocuklar birer ikişer bahçeye koşmaya başladı.

IV. Faruk, ebeye görünmemek ve sobelenmemek için sürekli saklanıyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır? A) I 

7

B) II  8. SINIF

C) III 

D) IV


1.

FİİLİMSİLER (İSİM-FİİL)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk ke-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fi-

limesi isim-fiildir?

il eki alan bir kelime bir varlık ya da kavramın adı olmuştur?

A) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

A) Elindeki çakmakla bir köşeye yığdığı kâğıtları tutuşturdu.

B) Yoruldum, şurada oturup biraz dinleneyim.

B) Bulutlar şehrin üstüne toplandı, birazdan yağmur yağmaya başlar.

C) Yağmur başladı, şu saçakların altında bekleyelim. D) Konuşmak ve onunla arasındaki sorunları çözmek istiyordu.

C) Adamın motoru sürüşü hepimizi heyecanlandırmıştı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ke-

12. Artık ders çalışmak benim için mümkün de-

D) Elektrikler kesilince okumayı yarıda bıraktı ve çekyata uzandı.

ğil. Neden mi? Çünkü apartmanımızda tam üç tane yavru kedi var. (Zavallı ben, bu akşam vaktinde annemlerle gezmeye gitmeyip ders çalışmaya niyetlenmiştim.) İlkin incecik sesli bir yavru kedi başladı miyavlamaya. Sonra öteki aldı sazı. Az sonra diğeri katıldı koroya. Apartmanda ağlayan kediler konseri var sanki.

lime isim-fiil eki almıştır?

A) Bulutlar toplandığına göre yağmur başlayacak. B) Soğuk suyu içince boğazları şişti. C) Kaybolan kolyemi bir türlü bulamadım. D) Barış'ın yürüyüşü çok komikti.

Bu metinde kaç tane isim-fiil vardır? A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

zili kelime isim-fiil (ad-eylem) eki almıştır?

13. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isim-fiil ekini aldığı hâlde fiilimsi değildir?

A) Araba kullanmayı yeni yeni öğreniyorum. B) Telefonundaki mesajı okumadan sildi.

A) Konuşmayı sevdiği kadar dinlemeyi de severdi.

C) Fırtına dinince herkes rahatladı. D) Ağlayan çocuk gofreti görünce sustu.

B) Evin önündeki karları temizleme işi bana kaldı. C) Tırnaklarımı kesmeyi unutunca öğretmen beni uyardı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fi-

il, isim tamlamasının içinde yer almıştır?

D) Müdürün odasını bulamayınca danışmaya sorduk.

A) Kedinin miyavlayışı hepimizi neşelendirmişti.

14. İşleri yetiştirmek uğruna her şeyi göze almıştı.

B) Evi boyamak için bir kutu boya aldık. C) Ödevlerini yapmak ve dinlenmek istiyordu.

D) Öğretmen uyarınca Feyza ağlamaya başladı.

8. SINIF

8

Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi isim-fiil eki almıştır? A) İşleri

B) Yetiştirmek

C) Uğruna

D) Göze almıştı TÜRKÇE SORU BANKASI


2.

FİİLİMSİLER (SIFAT-FİİL)

TEST 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fi-

4. Sen uzak bir nehirsin denizlere yabancı

il eki almış bir kelime vardır?

A) Kamçıyı yiyen at dörtnala koşmaya başladı. B) Pamuk zamanı gelince köylüler tarlalara giderdi. C) Annemin sofrayı toplamasına yardım ettim.

Ben ruhumun çölüne göklerden su taşırım

Senin kalbinde kahra gülümseyen bir sancı

Ben kalbimi dağların derdiyle paylaşırım

Şiirin kaçıncı dizesinde sıfat-fiil eki alan bir kelime vardır? A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.

D) Arabanın ön lastiği dün akşam patladı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fi-

2.

I. Sorularımıza cevap vermeden olay yerinden uzaklaştı.

II. Pantolon belimi sıktığı için rahat hareket edemiyorum.

A) Aynaya bakınca yüzündeki çizgileri fark etti.

III. Çalıların arasından gelen ses hepimizi tedirgin etti.

B) Ondan söylenesi en güzel sözleri duydum.

IV. Yaşlı adam, bir kenara çekilip dinlendi.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde sıfat-fiil (ortaç) eki kullanılmıştır? A) I ve II.

B) II ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

ilin altı çizilmemiştir?

C) Küçük Hakan, patlayan balonu için üzülüyordu. D) Dayımlar gelecek yıl Artvin'e taşınacaklar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil eki alan bir kelime vardır?

3. Küçük çocuk ağladığı zaman hepimiz hüzün-

A) Bu koyda yaz aylarında denize giren tatilcilerin sayısı artıyor.

B) Belgedeki imzalar eksik olunca gişedeki görevli işimi halletmedi.

lenirdik.

Bu cümlede geçen hangi kelime sıfat-fiildir? A) Küçük

B) Ağladığı

C) Zaman

D) Hepimiz

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) Ders zili çalar çalmaz bütün öğrenciler çantalarını hazırladı. D) Kar tatilinin uzamasına en çok çocuklar sevindi.

9

8. SINIF


2.

FİİLİMSİLER (SIFAT-FİİL)

TEST 7.

I. Nöbet listesinde adını görünce morali bozuldu.

II. Suyu kaynayan çaydanlığı ocaktan indirdi.

III. Çizdiğim resmi sıra arkadaşım Buse'ye gösterdim.

IV. Suya düşmüş karıncayı bir çöp yardımıyla kurtardım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil eki alan bir kelime yoktur? A) I 

B) II 

C) III 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde adlaşmış sıfat-fiil vardır?

A) Onun en sevdiği uğraş, sabahları spor yapmaktı. B) Yanımda çakmak olmadığı için ocağı yakamadım. C) Bu topraklara ne ekersen yeşerir, dal verir. D) O, bu televizyon kanalının en iyi haber sunanıdır.

D) IV

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-mış /

-miş" eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

8. Arkadaşım Burak'la unutulmaz bir tatil yaptık.

Bu cümlede geçen hangi kelime sıfat-fiildir?

A) Söylenmemiş en güzel türküleri bu konserde dinledim.

A) Arkadaşım

B) Unutulmaz

B) Annem temizlenmiş hamsileri yağda kızarttı.

C) Burak'la

D) Tatil yaptık

C) Notlarını temize çekmiş, üstelik proje ödevini de tamamlamış. D) Öğretmenimiz çözülmemiş soruları tahtada çözdü.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fi-

il eki alan kelime, bir varlık ya da kavramın adı olmuştur?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fi-

A) Patlamış mısırları önüme bırakıp gitti.

il bir söz grubunun içinde yer almamıştır?

B) Eminönü dolmuşu az önce yanımdan geçti.

A) Yusuf Bey, gelenleri içeri aldı.

C) Dökülen yapraklar sonbaharın habercisiydi.

B) Doğduğu köye yıllar sonra yeniden gitti. C) Ablam yıkanacak bulaşıkları makineye dizdi.

D) Jölelenmiş saçlarla davete katılınca çok dikkat çekti.

D) Yırtılan gömleğimi geri dönüşüm kutusuna attım.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil eki alan birden fazla kelime vardır?

14. Biraz sonra evlerin ışıkları yanacak

A) Sıraya giren herkese sıra numarası verildi.

Karanlık bir köşede durup dikileceğim

B) Adam tüm taşınmaz mallarını açık artırmaya katılan bir iş adamına sattı.

Pencereden bakanlar beni heykel sanacak

"Acaba heykel miyim?" diye irkileceğim

Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?

C) İzlenecek filmlerin listesini çıkarıp listeyi masaya bıraktım. D) Doğranmış mantarları etle karıştırıp yağda kavurdum. 8. SINIF

A) 1 

10

B) 2 

C) 3 

D) 4

TÜRKÇE SORU BANKASI


3.

FİİLİMSİLER (ZARF-FİİL)

TEST 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil

4. Bahar gelince bu derelerin suyu çağlar.

vardır?

A) Annesini dinlerken yüzünde bir gülümseme belirdi. B) Yağan kar kısa sürede ortalığı beyaza bürüdü.

Bu cümlede geçen hangi kelime zarf-fiildir? A) Bahar

B) Gelince

C) Derelerin

D) Çağlar

C) Bugün komşuya çay içmeye gideceğiz. D) Kasadaki çürümüş domatesleri ayıkladı.

5. Hayat su misali süzülüp gider

Vahşi derelerin selinde kalır

Rüyasında gamlı bülbül ''ah'' eder

zarf-fiil eki almamıştır?

Yankısı bir hayal gülünde kalır

A) Otobüs gelince durakta bir hareketlilik yaşandı.

Şiirin hangi mısrasında zarf-fiil (bağ-fiil) eki alan bir kelime vardır?

2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

B) Ben henüz zile basmadan kapı açıldı.

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.

C) Yaz boyunca bir sahil kasabasında dinlendik. D) Fren sesini duyar duymaz kaldırıma çıktım.

6. (I) Ebru, suya serpilen boyaların, çeşitli alet-

lerle desenlendirilerek kâğıda alınmasıyla elde edilen bir sanattır. (II) Ebrunun bugüne kadar çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. (III) Belki de bu sebeple kısaca "su yüzüne yapılan resim" olarak tanımlanmaktadır. (IV) Fakat tanımı da yapımı gibi kolay görünen ebru, esasında oldukça çetin ve sabır isteyen bir sanattır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisine zarf-fiil eki farklı bir anlam katmıştır?

A) Sıra bana gelince hemen ayağa kalktım. B) Genç adam bütün işleri dinlenmeden yaptı.

C) Sular kesileli dört saat oldu. D) Yağmur başlar başlamaz caddeler göle döndü. TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fiil (ulaç) kullanılmamıştır? A) I 

11

B) II  8. SINIF

C) III 

D) IV


3.

FİİLİMSİLER (ZARF-FİİL)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil

11. Gök gürlemeden yağmur yağmaz.

bir söz grubunun içinde yer almamıştır?

A) Yazıcının toneri bitince çıktı alamadım. B) Dışarı çıkıp birkaç işimi halledeceğim. C) Suyu açar açmaz üstüm başım ıslandı.

Bu cümledeki altı çizili fiilimsiyle türce özdeş bir fiilimsi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A) Dizimdeki yaranın iyileşmesi uzun sürdü.

D) Soru onu neşelendirmiş olacak ki bize gülerek cevap verdi.

B) Ödevlerimi yaparken mutlaka sözlük kullanırım. C) Davetiye alan herkes düğüne gelmişti. D) Resim defterine kocaman bir dinozor çizmek istiyorum.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zarf-fiil eki almış bir kelimeyle başlamıştır?

A) Uyuyup biraz dinlenmek istiyorum. B) Kurutulmuş naneden çorbaya kattım. C) Yüzmek, en zorlandığım sporlardan biridir.

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi zarf-fiil (bağ-fiil) değildir?

D) Bilmediğim kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrendim.

A) Kaybedeceğini bile bile bu işe girmesi garip. B) Gülünce yanağında gamzeler beliriyordu. C) Kapının altından içeri giren soğuğu hissettin mi?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanı-

D) Tabaktaki yemeği bitirmeden sofradan kalkma.

lan zarf-fiil (bağ-fiil) sayısı diğerlerinden fazladır? A) Ağzımda yara olduğundan konuşurken çok zorlanıyorum.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil (bağ-

B) Sorularıma cevap vermeyerek beni çok üzüyorsun?

fiil) kullanılmamıştır?

A) Elime diken batınca canım çok yandı.

C) İri balık çırpındıkça ağa daha da dolanıyordu.

B) Odadaki herkes fırtınanın dinmesini bekliyordu.

D) Yatmadan önce pencereleri kapatmayı unutma.

C) Kayalıkların kenarında durup etrafı seyrettik. D) Tabağındaki yemeği bitirmeden kalktı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil

14. Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların

eylemin durumunu ifade etmiştir?

A) Çiçekleri koparmadan koklamalısın.

II

gücünü anlayamazsınız. III IV

B) Bardaktaki sıvıyı içer içmez midesi bulandı.

C) Film başlayalı epey olmuş. D) Paydos zili çalınca işçiler fabrikadan ayrıldı. 8. SINIF

I

Numaralanmış kelimelerden hangisi zarffiildir? A) I 

12

B) II 

C) III 

D) IV

TÜRKÇE SORU BANKASI


4.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 1. Bir annenin yüreği, dibinde daima af bulu-

4. Israr etme, bu bilgiyi senle paylaşmak iste-

nan bir uçurumdur.

miyorum.

Bu cümlede geçen fiilimsinin (eylemsi) türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İsim-fiil kullanılmıştır.

A) Bindiğimiz kayığın küreklerinden biri kırıktı.

B) Sıfat-fiil kullanılmıştır. C) Zarf-fiil kullanılmıştır.

B) Kamp yerine ulaşmak tek arzumuzdu.

D) Fiilimsi eki alan bir sözcük kalıcı isim olmuştur.

C) Elektrikler kesilince karanlıkta kaldık. D) İşimi bitirdim ve kitap okumaya koyuldum.

2.

I. Sigarayı bırakınca kısa sürede sağlığına kavuştu.

II. Annem, kardeşimin parmaklarını çıtlatmasından rahatsız olmuştu.

III. Hiçbir zaman odasını toparlamadan evden çıkmaz.

IV. Zeytin ağaçlarının gölgesinde oturup biraz dinlendik.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Annemin yaptığı peynirli börek çok güzel olmuş. B) Çekirdek çitlemek kadar lezzetli bir şey yok. C) Elindeki çiçeği bana uzatınca heyecanlandım. D) Karşı komşumuz dün akşam bize geldi.

D) IV

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi

A) Ordumuz düşman karşısında parlak bir zafer kazandı.

A) Panoya asılan listede adımı göremeyince çok üzüldüm.

B) Leyla teyzemin yaptığı çorba çok lezzetli olmuş.

B) Betül'ün sevincine ortak olunca daha bir neşelendi.

C) Para bulabilirsem ehliyet kursuna yazılmayı düşünüyorum.

C) Çapa yaparken kirlenen ellerimizi köy çeşmesinde yıkadık.

D) Ekmek arası döner alıp karnımı bir güzel doyurdum.

D) Polis, motosiklet kullanırken kask takmayan sürücüye ceza yazdı.

zili kelime fiilimsi (eylemsi) değildir?

TÜRKÇE SORU BANKASI

sayısı en azdır?

13

8. SINIF


4.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 7.

I. Doğranacak patatesleri tezgâhın üstüne yığdım.

II. Annemler yıkanacak çamaşırları sepetten çıkardı.

III. Güneş birazdan doğacak, yola çıksak iyi olur.

IV. Ekilecek tohumları bir kaba koyup ıslattım.

"-acak / -ecek" eki numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma / -me" eki diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Sen onun sözlerine bakma, o ne dediğini bilmiyor. B) Saat on olunca dinlenme sırası bize geldi. C) Ayşe'nin sürekli ayakta beklemesi bizleri rahatsız ediyor. D) Park görevlisi, havuzdaki suyu boşaltmaya başladı.

D) IV

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisine zarf-fiil eki alan sözcük "zaman" anlamı katmıştır?

8. Çiçekleri ezme yavrum

Çiçekler yüreğe benzer

Çiçek ezen, insan ezer

Mısralarda geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat-fiil eki almıştır?

A) Sözlerimi bile bile çarpıtması zoruma gitti.

A) Ezme

B) Benzer

C) Ezen

D) Ezer

B) Ayakkabılarının bağcığını bağlamadan yürümeye başladı. C) Asker, yüzükoyun sürünerek tellerin dibine kadar gitti. D) Kapının önünde beklerken başımın üstünde siyah bir karga dolaşıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi

13. Aşağıdakilerin hangisinde iki cümle fii-

sıfat tamlaması oluşturmuştur?

limsi yardımıyla birleştirilmiştir?

A) Koşan çocuklar yaşlı adama anılarını hatırlatmıştı.

A) Polis yanıma yaklaştı, bana kimlik sordu. B) Çok uğraştım ama bir türlü kediyi ağaçtan indiremedim.

B) Yanımda silgi olmayınca yazıyı düzeltemedim.

C) Hava çok soğuktu fakat giydiğim mont beni sıcacık tutuyordu.

C) Soğuk ayrandan birkaç yudum alıp bardağı masaya bıraktı.

D) Jale Hanım beni görünce elindeki kâğıtları sakladı.

D) Köy halkının yardıma gelmesi bizi duygulandırdı.

14. Serviler büyüsün can peteğinde

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır?

Ay ve güneş tutulmasın göğünde

A) Sinirlenince kalkar, biraz dolaşırdı.

Yalan dünya, sen dönmene devam et

B) Üstü açık otobüsle şehri gezmek çok eğlenceliydi.

O bilmesin, kopsa bile kıyamet

Şiirde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsidir?

C) Sandalyenin kırılan ayağını yarım saatte tamir ettim. D) Sahnede dans edenler, seyircilerden büyük alkış aldı. 8. SINIF

14

A) Büyüsün

B) Tutulmasın

C) Dönmene

D) Kopsa TÜRKÇE SORU BANKASI


5.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 1.

I. Geceye katılan herkes çok şıktı.

II. Beyaz perdeye aktarılan roman beğenildi.

III. Ezgi, ders çalışmaya bize geldi.

IV. Gezilip görülecek yerleri araştırdı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Çantasından çıkardığı kalemliği masanın üstüne bıraktı. B) Çok uzaklardan gelen çakal sesleri dağcıları tedirgin etmişti. C) Çeşitli etkinliklerle anılan ünlü şair için dualar edildi. D) Çubuk krakeri çaya batırıp yemesi hepimizin hoşuna gitmişti.

D) IV

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğer-

lerinden farklı türde bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?

A) Ağır poşetleri taşımama yardım eder misin?

A) Elindeki kazmayla sabahtan beri toprağı eşiyordu.

B) Gelen misafirleri kapıda karşılar mısın?

B) İnşaattaki işçiler dinlenmeden çalışıyor.

C) Saçlarını boyatmayı düşünüyor musun?

C) Yolculuk bitince derin bir oh çektik.

D) Cebindeki paraları bozdurmak ister misin?

D) Kutup yıldızını takip ederek yönümüzü bulduk.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fi-

il diğerlerinden farklı bir ekle oluşturulmuştur?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

A) Çocuğun ud çalışını herkes çok beğendi.

zili sözcük eylemsi değildir?

B) Güvenlik ekipmanı olmadan dağa tırmanmak çok tehlikeli.

A) Çizdiği projeyi hiçbir mimar beğenmedi. B) Resim çizmeyi babasından öğrenmiş. C) Bir tavşan çizip kâğıdı bana uzattı.

C) Sahnedeki adamın dans edişi hepimizin dikkatini çekmişti.

D) Tahtaya bir şekil çizdi, şeklin neye benzediğini bize sordu.

D) Başkanın kurdeleyi kesişi sırasında alkış tufanı koptu.

TÜRKÇE SORU BANKASI

15

8. SINIF


5.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 7. Küçük çocuk, deniz kenarında gördüğü yas-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil adlaşmıştır?

sı bir taşın güzelliğine hayran olmuştu. Mutlaka bir mücevherdi bulduğu. Şekli de bir insan kalbi gibiydi. Üstelik de parıl parıl parlamaktaydı. Çocuk, taşı avuçlayıp evine koştu ve onu büyük bir heyecanla babasına uzattı. Adam, yavrusunun soğuktan morarmış avucundaki taşın, birbirine sürtüldüğünde kıvılcım çıkartan bir çakmak taşı olduğunu hemen anladı. Fakat bunu ona söyleyemedi.

A) Kazandığı paranın yarısını bir hayır kurumuna bağışladı. B) Annem yıkanmış perdeleri asmak için benden yardım istedi. C) Bu semtte oturanlar, her sabah Fethipaşa Korusu'nda spor yapıyor. D) Otobanın sağında duran arabadan hız kontrolü yapılıyordu.

Bu parçada geçen altı çizili kelimelerden kaç tanesi fiilimsidir? A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi isim tamlamasının içinde yer almıştır?

8. Aşağıdakilerin hangisinde "-mış / -miş" eki

A) Geçen hafta arkadaşlarla hayvanat bahçesine gittik.

sıfat-fiil eki olarak kullanılmıştır?

B) Hazırladığım ödevi öğretmenim hiç beğenmedi.

A) Bir odaya geçip ders çalışmış, yarım saat de kitap okumuş.

C) Çocuğun bağırması hepimizi rahatsız etmişti.

B) Şiiri ezberlemiş ve törende gür bir sesle okumuş.

D) Boyanmış banklara oturunca üstü başı berbat oldu.

C) Başında rengi atmış bir şapkayla sahneye çıkmış. D) Bahçıvan, ağaçların dallarını küçük bir makasla budamış.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilim-

A) Murat Bey bu sıralar çok hareketli.

si ekini alan kelime bir varlık ya da kavramın adı olmuştur?

B) Saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. C) Önlüğümdeki leke bir türlü çıkmadı.

A) Üç arkadaş bir banka oturup meyveli dondurmalarını afiyetle yedi.

D) Renkli kâğıtları makasla kestim.

B) Polis bizden şüphelenmiş olacak ki arabamızı durdurup bize ehliyet, ruhsat sordu.

14. Bir zamanlar her soruya insanı şaşırtacak

C) Otobüsteki yaşlı adam yüksek sesle müzik dinleyen genci tatlı dille uyardı.

şekilde cevaplar veren akıllı bir çoban çocuğu varmış. Şöhreti etrafa öyle yayılmış ki ülkenin yöneticisi de merak edip çocuğu saraya davet etmiş.

D) Merdivenleri birer ikişer çıkmaya çalışan Aykut çok yorulmuştu.

10. "Ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu anlaya-

Bu cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?

maz." cümlesinde kaç tane fiilimsi vardır?

A) Şaşırtacak

B) Cevap veren

A) 1 

C) Yayılmış

D) Merak edip

B) 2  8. SINIF

C) 3 

D) 4

16

TÜRKÇE SORU BANKASI


6.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil

4. Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşa-

kullanılmıştır?

mak ölmemektir.

A) Evin bahçesindeki ağaçları budamak gerekiyor.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Altyapısı yetersiz olduğundan bu iş yerine elektrik veremiyoruz.

A) Birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.

C) Anne, gece uyumayan bebeğini beşikte uzun süre salladı.

C) Adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır.

B) Yüklemi isim-fiildir. D) Zarf-fiile yer verilmiştir.

D) Fıkra anlatışıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ke-

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil

lime fiilimsi eki aldığı hâlde bir varlık veya kavramın adı olmuştur?

kullanılmıştır?

A) Pencerenin kirli camlarını silmek gerekiyor.

A) Hiçbir sebep yokken çocuğu çamura itmesi herkesi kızdırmıştı.

B) Kamyonu park edecek bir yer bulamadım.

B) Çeltik tarlasında çalışan ırgatlar çok yorgun görünüyorlardı. C) Yazıyı okumak için gözlüğünü taktı.

C) Canlı yayında heyecanlanınca yayına ara verdiler.

D) Hacer yengemin yaptığı dolmalar çok acı olmuş.

D) Yediğimiz kuru fasulye tam pişmemişti.

3.

I. Şemsiye yanımda olmadığından sırılsıklam oldum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi

II. Her sabah tam buğday ekmekle kahvaltı yaparım.

III. Çaycı, elindeki boş bardakları suyla çalkaladı.

IV. Arabanın sağ ön farı yanmıyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır? A) I 

B) II 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III 

bir varlığın özelliğini belirtmiştir?

A) Kot pantolon giyince kendimi daha rahat hissediyorum. B) Çayını bitirmeden çıkıp gitmesi bizi rahatsız etmişti. C) Acele edelim, Sivas otobüsüne yetişmemiz gerekiyor. D) Yıkılan binanın demirlerini hurdacılar topladı.

D) IV

17

8. SINIF


6.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 7. "Bere takmadan bu soğuk havalarda dışa-

11. Yeşil alanı ile ünlü olan Sağlık Köyü yine ho-

rıya çıkmam." cümlesinde kaç tane fiilimsi vardır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

rozların sesleri ile güne uyanmıştı. Cıvıl cıvıl kuş şakırtıları, ara sıra kişneyen atların seslerine karışıyordu. Köyün ortasından akan dere bu büyülü görüntüyü tamamlayan bir fon gibi duruyordu.

D) 4

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma /

Bu parçada kaç tane sıfat-fiil vardır? A) 1 

-me" ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

B) 2 

C) 3 

D) 4

A) Birkaç saat ders çalışmayla sınav mı kazanılır?

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

B) Arkana bakma ve hiç durmadan yürü. C) Çok uğraştım ama bir türlü karşıya geçemedim.

fiilimsi olmaktan çıkmıştır?

D) Paranı harcama, ileride bu paralar sana lazım olacak.

B) Uyanma vakti geldi, çocuklar birazdan kalkar.

A) Kasaptan aldığımız etle kavurma yaptık.

C) Her sabah erkenden ders çalışmam gerek. D) Saat dokuzda buradan ayrılmayı düşünüyorum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?

A) Elindeki son bileti de bize verip içeri girdi. B) Sürekli öten kanarya ofistekileri rahatsız etti.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi zarf görevinde kullanılmıştır?

C) Adam, dolabın üstünde duran kutuları indirdi.

A) Okunası kitaplardan birini inceliyorum. B) Havalar soğuyunca sobaları kurduk.

D) Dağcılar bu sabah Everest Tepesi'ne çıkmaya çalışacaklar.

C) Ağarmış saçları onu çok yaşlı gösteriyordu. D) Turistler Adıyaman'da gezilmedik yer bırakmadı.

10. Silah sesi duyuldu. Birkaç karga hemen havalandı.

Bu cümlelerin fiilimsiyle birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi

A) Silah sesi duyuldu ve birkaç karga hemen havalandı.

A) Çantasından çıkardığı romanı okumaya başladı.

B) Silah sesi duyulur duyulmaz birkaç karga hemen havalandı.

B) Yaptığım hareketlerin amacı heyecanımı yenmekti.

C) Silah sesi duyuldu, birkaç karga hemen havalandı.

C) Tandır ekmeğinin arasına peynir koyup afiyetle yedim.

D) Silah sesini duyan kargalar ağacın üstünden havalandı.

D) Mürekkebi biten kalemi geri dönüşüm kutusuna attım.

8. SINIF

ek fiil alarak yüklem olmuştur?

18

TÜRKÇE SORU BANKASI


7.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilim-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir

si bir söz grubunun içinde yer almamıştır?

zarf-fiil eki kullanılmıştır?

A) Babam içeri girince hepimiz toparlanırdık.

A) Yorulunca kısa bir süre dinlendi.

B) Sıcak çorbayı içince dili yandı.

B) Mal sahibiyle pazarlık yaparak anlaştık.

C) Saçlarını tararken çok neşeli olurdu.

C) Yanında getirdiği meyvelerden birkaçını bana verdi.

D) Soruya doğru cevap verince keyfi yerine geldi.

D) Tırnaklarını kestikten sonra ellerini yıkadı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi,

kullanılmıştır?

yükleme sorulan "nasıl" sorusunun cevabıdır?

A) Bu pazar açık lokanta bulamadık. B) Gazeteci, başkana birkaç soru sordu.

A) Beni gördüğünde yüzünün rengi değişti.

C) Kiralık ev bulduğu için sevinçliydi.

B) Çorum'a gittiğimizde halaylarla karşılandık.

D) Yaşlı adamı karşıya geçirdim.

C) Fikret, güle oynaya yanımdan uzaklaştı. D) Polis, kavgaya karışan adamı gözaltına aldı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de örnek vardır?

3. Bir çağı yürürdüm iki adımla,

A) Havalar soğuyunca özel araçlarını kullananların sayısı arttı.

Kişnerdi dal atım bağladığımda,

Kaybolan bilyeme ağladığımda,

Gözümden süzülen yaşlar güzeldi.

Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi kullanılmamıştır? A) 1. 

B) 2. 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) 3. 

B) Tören biterken birkaç öğrencinin söylediği şarkı törenin renklenmesini sağladı. C) Yemek kokuları geldikçe misafirlerin karnı daha bir acıkıyordu. D) Egzozundan siyah dumanlar çıkaran bakımsız bir araba yanımızdan geçip gitti.

D) 4.

19

8. SINIF


7.

FİİLİMSİLER (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı

11. "Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve

türde bir eylemsi kullanılmıştır?

kâğıttır." cümlesindeki hangi kelime adlaşmış fiilimsidir?

A) Sınıfta duyduğu bu sözleri hemen müdüre ulaştırdı. B) Yanımıza yaklaşan genç bize adres sordu.

A) Dünyayı

B) Yönetenler

C) Kalem

D) Mürekkep

C) Doğranacak havuçları bol suyla yıkadı. D) Yeni işine başlayalı dört gün olmuştu.

12. Dede ve torun kâh konuşarak kâh susa-

B) Hem kova hem kuyuyum

I rak yollarına devam ederler. Yolun sağında ve solunda yer alan bahçelerde çalışan ve II  III ara sıra birbiri ile şakalaşan insanlar dik IV katlerini çeker.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?

A) Bulutlar üstüne ne düşler kurdum

Sapanla devleri gözünden vurdum Yorgun bir halk suyuyum

C) Besler bizi binbir öğün

Parçada numaralanmış fiilimsilerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) I 

Yemişler sebzeler her gün

B) II 

C) III 

D) IV

D) İmrenirim arıya, petek petek balı var

Konduğu çiçeklerin pembesi var, alı var

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil

cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Dereyi geçmek epey zamanımızı aldı.

A) Kar altında kalan çocuk durmadan öksürüyordu.

B) Boy veren fidanlar yakında meyve de verir.

B) İzmir'e varır varmaz bir lokantada çorba içtik.

C) Yaraya pansuman yaptırmak için eczaneye gittim.

C) Uçağa bindiğinde hava henüz aydınlanmamıştı.

D) Tam buğday unundan meyveli kek yaptık.

D) Elindeki tostu yerken etrafını izliyordu.

14. "-maz / - mez" eki aşağıdaki cümlelerin han-

10. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

gisinde fiilimsi eki olarak kullanılmıştır?

fiilimsi değildir?

A) Ayaklarım üşüyünce iki kat çorap giydim.

A) İki arkadaş birbirlerine sarsılmaz bir sevgiyle bağlıydı.

B) Elindeki uzunca değnekle zeytinleri düşürdü.

B) Her hafta sularsan bu çiçeklar asla solmaz.

C) Yolda yürürken eski okul müdürümüze rastladım.

C) O adam kimsenin işine karışmaz, siz rahat olun.

D) Öksürüğüm geçmeyince ilaç kullanmaya başladım.

D) Osman, her akşam yirmi sayfa kitap okumadan uyumaz.

8. SINIF

20

TÜRKÇE SORU BANKASI


8.

FİİLİMSİLER

(ANLAM BİLGİSİ)

TEST Bir babanın biri çiftçi diğeri de çömlekçi iki oğlu varmış. Kış bitip bahar mevsimiyle beraber güneş ve yağmurlu günler kendini gösterdiği bir mevsimde baba, oğullarının durumlarını yerinde görmek için ziyaretlerine gider. Evvela büyük oğlu çömlekçinin misafiri olur. O gece yemekler yenir, kahveler içilir, sohbetler edilirken; baba, sözü iş durumuna getirir. Oğlu, “Babacığım, çok güzel çömlekler yaptım. Umarım havalar güneşli geçer, çömleklerim kısa zamanda kurur ve onları satar para kazanırım.” der. Baba bir şey söylemeden ertesi gün diğer oğlunun misafiri olur. Akşam yine yemek, çay derken I II III söz geçim durumuna gelince oğlu babasına, “Babacığım, çok güzel buğday ektim. İnşallah mev IV sim yağmurlu geçer ve buğdaylarım bu sene çok verir, iyi para kazanırız.” der. Baba yine bir şey söylemeden ertesi gün evine gelir. Hanımı, çocuklarının durumunu sorduğunda, “Hanım” der, “Çocuklarımdan biri güneş ister, diğeri yağmur. Bunlardan birinin bu sene işi zor olacak; ama hangisinin, onu biz bilemeyiz. ” der.

3. Metindeki altı çizili cümlede bulunan fii-

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

limsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

1. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili,

I. Olay örgüsü vardır.

II. Karşılaştırma yapılmıştır.

III. Tanımlama yapılmıştır.

IV. Benzetme yapılmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir? A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

A) Cebinden kartı çıkarıp ödemeyi yaptı. B) Bahar gelince her taraf yemyeşil olur. C) Kitap okumak ufkumuzu genişletir. D) Okuldan gelirken eski bir arkadaşımı gördüm.

4. Metindeki numaralanmış sözcüklerden

2. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

hangisi fiilimsi değildir?

A) Şartlar uygun olursa yaptığımız işlerden olumlu neticeler alırız.

A) I. 

B) II. 

B) İnsanların istekleri içinde bulundukları duruma, yaptıkları işe göre değişir. C) Rekabet bazen başarı için gereklidir. D) Aileler çocuklarının başarılarından dolayı kıvanç duyarlar. TÜRKÇE SORU BANKASI

21

8. SINIF

C) III. 

D) IV.


8.

FİİLİMSİLER (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

(I) Top, birçok oyunun ayrılmaz bir parçası. (II) Tarih boyunca birçok uygarlıkta topla oynanan farklı oyunlar olduğu biliniyor. (III) Bu oyunlar arasında günümüzdeki oyunlara benzeyenler var. (IV) Söz gelimi bundan yaklaşık 2300 yıl önce Çin’de topa elle dokunmadan oynanan futbol benzeri bir oyun varmış. Topların bilinen en eski örnekleri deriden yapılır, içleri de tüylerle doldurulurmuş. Günümüzde topların yapımında yapay deri, plastik, yapay kauçuk, keçe gibi farklı malzemeler kullanılıyor. Topaç ise çocukların yine çok eski zamanlardan beri severek oynadığı oyuncaklardan biri. Genellikle koni şeklinde olan topaç, çevresine bir ip sarıldıktan sonra ipin açıkta kalan ucundan tutularak fırlatılır. Topaç yere düşer ve hızla dönmeye başlar. Kısacası top, topaç, oyuncak tren, yapboz... Bunların hepsi de hemen her çocuğun, hatta birçok yetişkinin severek oynadığı oyuncaklar. Bu oyuncaklar çocukların bir taraftan el becerilerini geliştirirken bir taraftan da bunlarla kurdukları oyunlar onları hayata hazırlar.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. Bu metnin ilk paragrafındaki numaralan-

7. Metindeki altı çizili fiilimsilerin türleri aşa-

mış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

ğıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) I. cümlede sıfat-fiil vardır.

A) Sıfat-fiil – Zarf-fiil – İsim-fiil

B) II. cümlede zarf-fiil vardır.

B) Zarf-fiil – Sıfat-fiil – İsim-fiil

C) III. cümlede adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır.

C) İsim-fiil – Zarf-fiil – Sıfat-fiil D) Zarf-fiil – Zarf-fiil – İsim-fiil

D) IV. cümlede zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır.

6. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerden

8. Bu metnin ilk paragrafındaki numaralan-

hangisi bu metnin ana fikri olmaya en uygundur?

mış cümlelerin hangisinde örnekleme yapılmıştır? A) I. 

A) Bunların hepsi de hemen her çocuğun, hatta birçok yetişkinin severek oynadığı oyuncaklar.

B) II. 

C) III. 

D) IV.

B) Tarih boyunca birçok uygarlıkta topla oynanan farklı oyunlar olduğu biliniyor. C) Topların bilinen en eski örnekleri deriden yapılır, içleri de tüylerle doldurulurmuş. D) Bu oyuncaklar çocukların bir taraftan el becerilerini geliştirirken bir taraftan da bunlarla kurdukları oyunlar onları hayata hazırlar. 8. SINIF

22

TÜRKÇE SORU BANKASI


9.

CÜMLENİN ÖGELERİ (YÜKLEM)

TEST 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükle-

4. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem cümle

min altı çizilmemiştir?

sonunda değildir?

A) Biz daha sonra hep birlikte geleceğiz. B) Kar yağışı gün boyu devam edecek.

A) İkinci dönem sınıf başkanlığına Feride seçildi.

C) Okullar yarın açılacağı için çok neşeliyim.

B) Akşamları erken yatıyorum artık. C) Temiz bir bezle salondaki masayı sildim.

D) Çocuklar, yarınlarımızı emanet edeceğimiz kişilerdir.

D) Birkaç çalıyla sobadaki odunları tutuşturdum.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

mi isim tamlamasıdır?

mi isimdir?

A) Onun en sevmediği şey soğuk havalardı.

A) Yemekten sonra odasında biraz dinlendi.

B) Okuldaki en zevkli ders matematiktir. C) Yeni aldığım kırmızı bisiklet dükkânın önündeydi.

B) Askerler sınırda teyakkuz hâlinde bekliyorlar.

D) Genç adam, iki parmağına da yüzük takmıştı.

C) Beklenen fırtına az önce başladı. D) Eski evimizin bahçesi yemyeşildi.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

mi bir söz grubundan oluşmuştur?

mi sıfat tamlamasıdır?

A) İtfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. B) Tarhana çorbasının mis gibi kokusu vardı.

A) Ağaçtaki narlardan birkaç tane kopardım.

C) Ellerim ve ayaklarım çocukluğumdan beri üşür.

B) Su yolu açılınca pirinç tarlasını suladık. C) Yarın maça gelemeyeceğini bize bildirdi.

D) Yaralı baykuşu veteriner hekime götürdüm.

D) Yaşlı adamın üzerindeki, eski bir paltoydu.

TÜRKÇE SORU BANKASI

23

8. SINIF


9.

CÜMLENİN ÖGELERİ (YÜKLEM)

TEST 7.

I. Elinden geldiği kadar insanlara yardım eden biriydi.

II. Fakültenin bahçesinde bir süre bekledim.

A) Başladı kar yağışı sabah erkenden.

III. Fatih, sınavı kazanmak için çok çalışmış.

C) Verdiğimiz siparişler geldi az önce.

IV. Faydalı bilgilere ulaşmak için dergiye göz attı.

Numaralanmış cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? A) I 

B) II 

C) III 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem cümlenin başında kullanılmıştır? B) Veren el, alan elden üstündür. D) Üşümemek için montunu giydi.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?

D) IV

A) Dışarıdan silah sesleri gelince tedirgin olduk. B) Okul merdivenlerini ikişer ikişer çıktık. C) Okuduğunu hemen anlayan bir çocuktu.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli fiil değildir?

D) Arabanın arka koltuğunda öğrenciler vardı.

A) Emrah'ın kardeşi, iki günden beri hastaymış. B) Güneşten korunmak için çınarın gölgesine sığındık. C) Saçlarını taramadan dışarıya çıkmaz.

13. Ormanlık bir bölgede bulunan bir su birikin-

D) Arabamızın lastikleri çamura saplandı.

tisinde yaşamakta olan kurbağacık hiç arkadaşı olmadığından yakınıyordu. Bu kurbağacık vaktinin çoğunu su birikintisinde yüzerek geçiriyor, bazen de sudan çıkıp çimenlerin üstünde zıplayarak geziniyordu. Her günü bir önceki günün tıpatıp benzeriydi. Bitmek tükenmek bilmeyen bir tekdüzelik kurbağacığı canından bezdirmişti.

9. Gemi dalgalı sulara bata çıka ilerliyordu.

Bu cümlenin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Birden fazla kelimeden oluşmuştur.

B) Çekimli fiildir. C) Cümlenin sonunda değildir.

Bu parçada kaç tane yüklem kullanılmıştır? A) 4 

D) İsim soylu bir kelimedir.

B) 5 

C) 6 

D) 7

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

mi zamirdir?

mi yoktur?

A) Sabahtan akşama kadar tarlada çalıştık

A) Benim sözlerimi hiçbir zaman dikkate almadı.

B) Üstümde bembeyaz bir gömlek

B) Ebruların evi bizim evden çok genişti.

C) Araba, yarışı tamamlayamadan bozuldu

C) Ahırdaki ineklerin hepsi huzursuzdu.

D) Çek karşılıksız çıkınca parayı alamadık

D) Bizi müdüre şikâyet eden oydu.

8. SINIF

24

TÜRKÇE SORU BANKASI


10.

CÜMLENİN ÖGELERİ (ÖZNE)

TEST

4.

I. Mavi gözlü çocuk, tabaktaki yemeğin hepsini yedi.

II. Okulun önünde kısa bir süre bekledim.

B) Bulutlar toplandığına göre yağmur yağacak.

III. Sivri dilli biri olduğu için Hüsnü pek sevilmiyor.

IV. Masanın ayakları bir saatte boyandı.

C) Elektrikler kesilince doğum gününden kalan mumları yaktık.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde özne isim tamlamasıdır?

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?

A) Yaşlı çınar ağacının kökleri toprağın üzerindeydi.

D) Ercan Bey, cebinden tükenmez kalemini çıkardı.

A) I 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde

B) II 

C) III 

D) IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne

özne kullanılmıştır?

cümlenin başında değildir?

A) Arabanın camları güzelce silindi. B) Sıcacık çayı birkaç yudumda içtim.

A) Sanatçı birazdan ekibiyle birlikte sahneye çıkacak.

C) Odanın tam ortasında küçük bir sehpa vardı.

B) Koyunlar ve kuzular her zamanki gibi çayırda otluyor.

D) Hemşireler, yaralı adamı sedyeyle ameliyathaneye taşıdılar.

C) Bilgisayarın şarjı bitmek üzere. D) Birazdan okul müdürümüz Can Bey burada olacak.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne za-

A) Yakup, doktorun verdiği reçeteyi eczacıya uzattı.

A) Avukat dosyayı incelemem için bana uzattı.

B) Takım kaptanı yanıma gelip elimi sıktı.

B) Faruk fırından alınan simidi afiyetle yedi.

C) Oylamadan sonra milletvekilleri yemek yedi.

C) Ben bu soruyu çözerken hiç zorlanmadım.

D) Babam çok yorgun olduğundan bu sabah geç uyandı.

D) Doktor, hastanın nabzını eliyle kontrol etti.

birden fazla sözcükten oluşmuştur?

TÜRKÇE SORU BANKASI

mirdir?

25

8. SINIF


10.

CÜMLENİN ÖGELERİ (ÖZNE)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ey-

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin özne-

lemin bildirdiği işi yapan değildir?

si yoktur?

A) Kuşlar, önlerine atılan buğdayları yedi.

A) Dağa şu patika yoldan çıkılır.

B) İşçiler, eşyaları kamyonun kasasına yükledi.

B) Çocuklar güle oynaya yanımdan geçti.

C) Kaşık olmadığı için Furkan çayı karıştıramadı.

D) Selman, kitapları kolilerden çıkardı.

C) Evin önünde bekçi köpeği vardı.

D) Ağaçtaki kayısılar iki haftada toplandı.

12. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi

8. (I) Anne, ördek, sabırla yumurtalarının kırıl-

cümlenin öznesi değildir?

masını bekliyordu. (II) Vakit tamamlanınca ördek yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. (III) Fakat en son ve en büyük yumurta bir türlü kırılmıyordu. (IV) Sonunda yumurtanın beyaz kabuğu çatladı.

A) Vadinin bir kenarında bodur çalılar vardı. B) Geceyi kurduğumuz çadırlarda geçirdik. C) Kumla oynayan çocuk çok neşeliydi. D) Eski evimiz daha genişti.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin öznesi daha fazla kelimeden oluşmuştur? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi fiilimsidir?

9. Aşağıdakilerden hangisinin öznesi sıfat

A) Kedinin kuyruğu kapıya sıkışmış.

tamlamasıdır?

B) Yaz gelmeden domatesler kızarmış.

A) Şehrin meydanı bugün çok kalabalık.

C) Öğrencilerden birkaçı ders çalışıyor.

B) İsmet, bu ay yurt dışına çıkacakmış.

D) Kazananlar, çok neşeliydi.

C) Alnındaki yara, birkaç güne kalmaz iyileşir. D) Her sabah iki bardak keçi sütü içer.

14. "Bir bahar sabahı karşı komşumuz Cemile

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne tek kelimeden oluşmuştur?

abla bize kahvaltıya geldi." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazete, pazarları bulmaca eki veriyormuş.

A) Bir bahar sabahı

B) Deniz feneri, bize yol gösteriyor.

B) Karşı komşumuz

C) Birkaç aileye yakacak yardımı yapıldı.

C) Cemile abla

D) Bursalı iş adamı bizi yemeğe davet etti.

D) Karşı komşumuz Cemile abla

8. SINIF

26

TÜRKÇE SORU BANKASI


11.

CÜMLENİN ÖGELERİ (NESNE)

TEST

1. Yaramaz çocuk, elindeki taşı var gücüyle

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne kullanılmıştır?

ileri fırlattı.

Bu cümlenin belirtili nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gecen yaz, arkadaşlarla keklik avına gitmiştik.

A) Yaramaz çocuk

B) Elindeki taşı

B) Baş ağrısı geçmeyince ilaç aldı.

C) Var gücüyle

D) İleri

C) Yarınki sınava planlı bir şekilde çalıştım. D) Buz gibi suyu kana kana içti.

5. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme "neyi, kimi" sorularından biri sorulur.

2. Öğrenciler, öğretmenin anlattığı fıkrayı çok komik buldu.

Altı çizili ifade bu cümlenin hangi ögesidir?

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yükleme sorulan "neyi" sorusunun cevabı vardır? A) Okula giderken Süleyman'ı gördüm.

A) Öznesi

B) Aysel Hanım, küçük oğlunu çok özlemiş.

B) Belirtisiz nesnesi

C) Ressam Hamdi Bey'i az önce uğurladık.

C) Yüklemi

D) Dilimlediği keki, önümdeki tabağa koydu.

D) Belirtili nesnesi

6. Tanınmış gezgin Thomas Cook, Atlas Ok-

yanusu’nun ıssız bir yerinde, bir araştırma gezisi sırasında çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu gördü.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili

nesnenin altı çizilmiştir?

A) Postanenin önünde uzun kuyruk vardı.

Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

B) Karşıya geçmek için yaya geçidini kullandım.

A) Tanınmış gezgin Thomas Cook

C) Yeni yapılan binayı geçen hafta satmışlar.

C) bir araştırma gezisi sırasında

B) Atlas Okyanusu’nun ıssız bir yerinde D) çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu

D) Radyonun birkaç düğmesi çalışmıyor. TÜRKÇE SORU BANKASI

27

8. SINIF


11.

CÜMLENİN ÖGELERİ (NESNE)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirti-

11. "Kitap" kelimesi aşağıdaki cümlelerin han-

siz nesne kullanılmıştır?

gisinde belirtisiz nesne olarak kullanılmıştır?

A) Motosiklete her binişimde kask takarım. B) Motor ustası, dört saat sonra arızayı giderdi.

A) Hüseyin, kitabın özetini çıkardı.

C) Elindeki çiçek demeti çok güzel kokuyordu.

C) Yatmadan önce bir saat kitap okudum.

B) Kitapta birkaç hikâye anlatılmış. D) Masanın üstünde dört tane kitap duruyordu.

D) Davete katılan herkes çok neşeliydi.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belir-

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirti-

siz nesne bir söz grubundan oluşmuştur?

tisiz nesne vardır?

A) Kitap fuarında birkaç roman inceledim.

B) Konağın avlusunda bir süre bekledim.

B) Alışveriş merkezinden pantolon aldım.

C) Rahatsız olmasın diye müziğin sesini biraz kıstım.

A) Sonbaharda ağaçların dallarını budadık.

C) Gazete okumadan önce gözlük takarım.

D) Sınıfta arkadaşlara gitar çaldım.

D) Saat on bire doğru kahve içtim.

9.

I. Emekli ikramiyelerine zammı onayladı.

II. Dolaptaki peyniri çıkarıp yedim.

III. Duvardaki saat bozulmuş.

IV. Manavdan karpuz ve kavun aldık.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne, sıfat tamlamasıdır?

A) Ömer Bey, güzel bir araba almış. B) Susuzluğum artınca su içtim. C) Dışarı çıkarken mont giymedim. D) Anneme gül demeti uzattım.

D) IV

14. Yüklemi isim olan cümlelerde nesne bulunmaz.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belir-

tisiz nesnenin altı çizilmiştir?

A) Sahneye çıkmadan önce saçlarını taradı.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bulunmaz? A) Ahmet Bey, bu şirketin sahibiymiş.

B) Yeşil elbise Ebru Hanım'a çok yakışmıştı. C) Ankara uçağı alana acil iniş yaptı.

B) Hamdi Usta, balıkları tavada kızarttı.

D) Başkan, iş adamının cenazesine çelenk göndermiş.

D) Kaynayan suyu pirinçlerin üzerine döktü.

8. SINIF

C) Misafirler baklavaları birer ikişer yedi.

28

TÜRKÇE SORU BANKASI


12.

CÜMLENİN ÖGELERİ (DOLAYLI TÜMLEÇ)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı

tümleç (yer tamlayıcısı) kullanılmıştır?

tümleç bir söz grubundan oluşmuştur?

A) Burak'ın elindeki oyuncak güzelmiş.

A) Televizyonun kumandası yere düştü.

B) Ihlamur içince boğazlarım iyice yumuşadı.

B) Seni yeni açılan marketin önünde bekliyorum.

C) Arabamız yeni yapılan köprünün üstünde bozuldu.

C) Gece yarısı Ankara'ya lapa lapa kar yağıyor.

D) Havalar soğuyunca kombiyi açtık.

D) Yaz ayları gelince kardeşimle denize gireriz.

2.

I. Bu sabah servise yetişmek için koşturdum.

II. Kitabın kapağında ağlayan çocuk resmi vardı.

III. Yarın arkadaşlarla sinemaya gideceğiz.

IV. Buzluktan köfte yapmak için kıyma çıkardım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı kullanılmamıştır? A) I 

B) II 

C) III 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tam-

layıcısı yükleme sorulan "nereden" sorusunun cevabıdır? A) Turistler Trabzon'a vapurla gitti. B) Annemle sabah çayımızı balkonda içtik. C) Pazar sabahı fırından sıcacık ekmek aldım. D) Sonbahar gelince ağaçlarda yaprak kalmaz.

D) IV

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tören"

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümlecin altı çizilmiştir?

kelimesi yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) olarak kullanılmamıştır?

A) Mısır tarlasında üç saat çalıştım.

A) Sabah geç kalkınca töreni kaçırdık.

B) Cüzdanımdaki parayı Hatice'ye verdim.

B) Ayşe, törende şiir okudu.

C) Arabanın direksiyonu bozulmuş.

C) Askeri bando törenden ayrıldı.

D) Kalemin mürekkebi cebime akmış.

D) Sıra arkadaşım törene katılmadı.

TÜRKÇE SORU BANKASI

29

8. SINIF


12.

CÜMLENİN ÖGELERİ (DOLAYLI TÜMLEÇ)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden

"-den" hâl ekini alan sözcük yer tamlayıcısı değildir?

fazla yer tamlayıcısı kullanılmıştır?

A) Edirne'de yazdan kalma bir gün yaşanıyordu.

A) Birazdan Sinop vapuru kalkacak. B) Karşıdan uzun boylu bir adam geliyor.

B) Konuklara halka tatlı ve baklava ikram ettiler.

C) Komşudan un ve yağ istedim.

C) Birkaç yıl sonra Almanya'dan Fransa'ya taşındı.

D) Masadan kalktı, yanıma geldi.

D) Ünlü heykeltıraş son eserini bizlere tanıttı.

8. (I)Çevredeki limon ve portakal bahçelerin-

den yayılan koku âdeta bizi sarhoş etmişti. (II)Yemyeşil ovada dört mevsim her türlü sebze yetiştiriliyor. (III)Fethiye tarihle tabiatın buluştuğu şirin bir ilçe. (IV)İnsanların çoğalmadığı aylarda bu ilçeyi gezmeyi çok severim.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?

A) Sert esen rüzgâr ağaçlara zarar veriyordu. B) Olaydan sonra polislere ikramiye dağıtıldı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

C) Şapkasının kenarında küçük desenler vardı.

D) IV

D) Kaymakam, başarılı olanlara plaket verdi.

13. Aşağıdaki soru bildiren kelimelerden hangisi cümlenin dolaylı tümlecidir?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç sıfat tamlamasıdır?

A) Şu çeşmenin suyu niçin akmaz?

A) Arkadaşlarla sahilde biraz yürüdük.

B) Marketten ne alayım?

B) Merdivenlerden gacır gucur sesler geliyor.

C) Soruma neden cevap vermedin?

C) Çocuklar arka bahçede birdirbir oynuyor.

D) Bu kazağı nereden aldın?

D) Kitabın ortasında ayraç vardı.

14. Burcuna göz diken, dik başlar insin

10. "Eren Bey, köpeği Hırlı'yı yolun karşısında-

Türk gücü orada her zoru yensin

Yoktan var edilmiş ilk şehir sensin

Var olsun toprağın, taşın Ankara

C) Yolun karşısındaki parkta

Şiirin kaçıncı dizesinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?

D) Dolaştırıyor

A) I 

ki parkta dolaştırıyor." cümlesinin yer tamlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eren Bey B) Köpeği Hırlı'yı

8. SINIF

30

B) II 

C) III 

D) IV

TÜRKÇE SORU BANKASI


13.

CÜMLENİN ÖGELERİ (ZARF TÜMLECİ)

TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tam-

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tüm-

layıcısı bir söz grubundan oluşmuştur?

lecinin (zarf tamlayıcısı) altı çizilmiştir?

A) Kış aylarında sobanın üstünde kestane pişirirdik.

A) Bayrak töreni birazdan başlayacak.

B) 10 numaralı futbolcu, topa var gücüyle vurdu.

C) Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un görkemli yapılarından biridir.

C) Eski fotoğraflara bakarken duygulandım.

D) Dersten önce birkaç sayfa kitap okudu.

B) Elini, yüzünü niçin yıkamadın?

D) Yıkadığım hâlde gömleğimdeki leke çıkmadı.

5. Kahraman Usta, keyfi yerinde olduğu zamanlar türkü söylerdi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tam-

layıcısı kullanılmamıştır?

A) Akşam olunca caddedeki dükkânlar bir bir kapanır.

Bu cümlenin zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir? A) Kahraman Usta

B) Patlamayı duyan mahalleli hemen dışarı çıktı.

B) Keyfi yerinde olduğu zamanlar

C) Hafta sonu yapılacak ehliyet sınavına çok çalıştım.

D) Söylerdi

C) Türkü

D) Annem misafirlere yaprak sarması yapmış.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tüm-

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tüm-

leci yükleme sorulan "ne zaman" sorusunun cevabı değildir?

leci yükleme sorulan farklı bir sorunun cevabıdır?

A) Kaymakam bu sabah esnafı ziyaret etti.

A) Fındık toplarken epey yorulduk.

B) Yaz aylarında burada insan sayısı artar.

B) Geziye katılmayacağını dün öğrendim.

C) Kerem'in anlattığı fıkraya epey güldük.

C) Kardeşimin boyu bayağı uzamış.

D) Dayımlar İngiltere'den yarın gelecek.

D) İngilizceyi pek bilmiyorum.

TÜRKÇE SORU BANKASI

31

8. SINIF


13.

CÜMLENİN ÖGELERİ (ZARF TÜMLECİ)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden

11. I. İzciler derenin karşısına taşların üstün-

fazla zarf tümleci kullanılmıştır?

den seke seke geçti.

A) Bu ay maaşlara zam yapılacakmış. B) Bana verdiğin sözü niçin tutmadın? C) Çaycı Ferit'in bugün morali bozuk. D) Ahmet dün akşam horlayarak uyuyordu.

II. Bahçeye diktiğimiz portakal fidanı epey büyümüş.

III. Maçtan sonra iki takımın taraftarları stattan ayrıldı.

IV. Sekreterden müsaade isteyen adam yavaşça içeri girdi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf tümleci zaman ifade eder? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

8. Çok eskiden köyün birinde yaşlı bir adam ve kendi hâlinde bir oğlu yaşarmış.

Bu cümlenin zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisine zarf tüm-

A) Çok eskiden

leci durum anlamı katmıştır?

B) Köyün birinde

A) Kardeşim Sare, derslerine düzenli çalışır.

C) Yaşlı bir adam ve kendi hâlinde bir oğlu

B) Şirketimizin kârı bu ay arttı.

D) Yaşarmış

C) Boynundaki şişlik ne zaman geçer? D) Arkadaşım geldi, ben de aşağı indim.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme

9. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi olan kelime cümlenin zarf tümlecidir?

zarf tümleci göreviyle kullanılmıştır?

A) Anlatılanları sessizce dinledi.

A) Sıra sıra ağaçların altında yavaşça yürüyorum.

B) Daldaki saksağan sürekli ötüyordu.

B) Bu işten avuç avuç para kazandık.

C) Yaralı asker yerinden yavaşça kalktı.

C) İş yerinden apar topar çıktık.

D) Ferit amca bağırarak konuşuyordu.

D) İri iri ayvaları kopardık, afiyetle yedik.

14. Aşağıdakilerin hangisinde zarf tamlayıcı-

10. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi

sı cümlenin başında kullanılmıştır?

cümlenin farklı bir ögesidir?

A) Fırat, bir pazartesi sabahı çıkageldi.

A) Telefonumu bugün evde unutmuşum.

B) Yaşlı adam, elindeki bastona tutunarak yürümeye çalışıyordu.

B) Küçük çocuk elini kolunu sallayarak yürüyordu. C) Yaralı kediye hemen yardım ettik.

C) Polisi görünce arabayı yolun sağına çektim.

D) Zil çalınca bahçeye çıktık.

D) Serkan Bey, az önce ofisten çıktı.

8. SINIF

32

TÜRKÇE SORU BANKASI


14.

CÜMLENİN ÖGELERİ

(ARA SÖZ - CÜMLE VURGUSU)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz

A) Küçük kardeşime, Ebru'ya, doğum gününde oyuncak aldım.

A) Karşıdan gelen şu yakışıklı adam benim babam.

B) Şemsiyemi, güneş kremimi ve terliklerimi alıp sahile indim.

B) Arabanın ön koltuğuna oturup şoförü beklemeye başladım.

C) Başındaki şapkayı rüzgâr savurunca adamın kel olduğu anlaşıldı.

C) Koltukları taşıyan işçilere soğuk ayran ikram ettim.

D) Cildindeki lekelerden kurtulmak için doktora gitti.

D) Beyaz eti, özellikle de hindi etini, babam ve annem çok sever.

vardır?

kullanılmıştır?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz

2. Bana yaptığın şakayı, hiç beğenmedim ama,

özneyi açıklamıştır?

bir daha kimseye yapma.

A) Kaybolan kedimi, Zilli'yi, dün akşam bulmuşlar.

Bu cümledeki ara söz için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Öfkeli adam, Ferhat, yine ortalığı birbirine katmış.

A) Özneyi açıklamak için kullanılmıştır.

C) Komşumuzu, Celal Bey'i, ziyarete gideceğim.

B) Cümlenin sonunda yer almıştır. C) Tek sözcükten oluşmuştur.

D) Dün akşam, sen uykuya yeni dalmıştın, dayımlar geldi.

D) Herhangi bir ögeyi açıklamamıştır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz

A) Köyümüzün muhtarı, Mahmut Bey, hastalanmış.

A) Yaz aylarında -özellikle temmuz ayındabu ilçe çok yoğun olur.

B) Huzur bulduğum yeri, evimi, çok özledim.

B) Annem -dünyadaki meleğim- beni çok özlemiş.

C) İstanbul'a, arabalar ve insanlar şehrine, özlem duymuyorum.

C) Ege'nin incisine -İzmir'e- yarın akşam gidiyorum.

D) Mezun olduğum sene, 2015'te, bu arabayı satın almıştım.

D) Okul müdürünü -Mesut Bey'i- görünce ayağa kalktı.

nesnenin açıklamasıdır?

TÜRKÇE SORU BANKASI

dolaylı tümleci açıklamıştır?

33

8. SINIF


14.

CÜMLENİN ÖGELERİ (ARA SÖZ - CÜMLE VURGUSU)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem

A) Kaya Bey, bu akşam ofisten geç çıkmış.

A) Su kayağı yapmak için Fethiye'ye gittim.

B) Alt kattan gelen sesler hepimizi korkuttu.

B) Hazırladığı ödevi öğretmene gösterdi.

C) Buz gibi suyu kuyudan kovayla çektik.

C) Ayağındaki ayakkabıları çocuğa boyattı.

D) Bu yağlı boya tabloyu Ressam Alp çizmiş.

D) Gitmeyeceğim bir daha oralara.

vurgulanmıştır?

8.

I. Garsonun getirdiği çorbayı afiyetle içtim.

II. Koray, maçta kolunu incitmiş.

III. Havalar ısınınca sobayı kaldırdı.

IV. Şeker attıktan sonra çayımı karıştırdım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde vurgulu öge diğerlerinden farklıdır? A) I 

B) II 

C) III 

vurgulanmıştır?

12. (I)Okuldan eve neşeyle dönüyorduk. (II)Evi-

miz ile okulumuz arasındaki mesafe uzak sayılmazdı. (III)Bu kısacık yolu, sohbet ederek yürüyordum. (IV)Köşe başını döner dönmez arkadaşım, yolun sağındaki ahşap evi gösterdi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır? A) I 

D) IV

B) II 

C) III 

D) IV

13. Ütünün fişini çekmeyi unutan Sertap Hanım eve panik içinde döndü.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?

A) Dersten çıktıktan sonra eve yürüyerek gittim. B) Montumun cebinden çıkardığım mendille yüzümü kuruttum.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi vurgulanmıştır? A) Zarf tümleci

B) Dolaylı tümleç

C) Belirtili nesne

D) Özne

C) Ağaçtan kopardığım cevizleri sepete doldurdum. D) Maç kadrosundan çıkarılacağını duyunca hüzünlendi.

14. Soru cümlelerinde vurgu soru bildiren kelimededir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu soru bildiren kelimededir? A) Ne zaman uçağa bineceğini bana söylemedi

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

B) Ahmet çantasını nerede unuttuğunu hatırlayamamış

A) Elindeki poşeti kapının girişine bıraktı. B) Pazartesi günü karşı komşumuza gittik. C) Ustanın tavsiye ettiği undan aldım.

C) Kolundaki saati niçin arkadaşına hediye ettin

D) Bizimle gelemeyeceğini üzülerek söyledi.

D) Ayda ne kadar kazandığını kimse bilmiyor

8. SINIF

34

TÜRKÇE SORU BANKASI


15.

CÜMLENİN ÖGELERİ (KARMA)

TEST

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "özne -

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sı-

nesne - yer tamlayıcısı - yüklem"den oluşmuştur?

ralaması "özne - zarf tümleci - yer tamlayıcısı - nesne - yüklem" şeklindedir? A) Yusuf dayım, az önce bahçedeki ördeklere yem verdi.

A) Cam kenarındaki koltuğa oturdum.

B) Evren Bey, maçtan sonra futbolcularla ayaküstü görüştü.

C) Yıldırım, rüyasını annesine anlattı.

B) Telefonla kuzenimi aradım. D) Bakırcılar Çarşısı'nda bir süre dolaştık.

C) İsmail, üşümemek için ellerini montun cebine soktu. D) Sarı tebeşirle tahtaya birkaç kelime yazdı.

5. Hande Hanım, odadaki parfüm kokusundan rahatsız olmuştu.

sayısı diğerlerinden farklıdır?

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük çocuk oyuncakları dağıttı.

A) Özne - yer tamlayıcısı - yüklem

B) Başkan resmî belgeleri imzalıyor.

B) Özne - zarf tümleci - yüklem

C) Temel Bey, İstanbul'a gitmiş.

C) Belirtisiz nesne - özne - yüklem

D) Sınıf başkanı bugün çok yoruldu.

D) Özne - Belirtili nesne - yüklem

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öge-

6. Söz dizimi "özne - yer tamlayıcısı - nesne -

lere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

yüklem" biçiminde olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kupayı alan takım / sahanın etrafında / tur attı.

A) Eczacı reçetedeki ilaçları birkaç dakikada hazırladı.

B) Gol atan futbolcu / sevincini / seyirciyle / paylaştı.

B) Bilimsel dergileri tarayarak ödevini yaptı.

C) Teknik direktör / futbolcularla / tek tek / konuştu.

C) Emin Bey, borçlarını ödeyemediği için evine haciz gelmişti.

D) Taç atışını / uzun boylu / bir futbolcu/ kullandı.

D) Kubilay, iş yerinin önünde arkadaşını bekliyor.

TÜRKÇE SORU BANKASI

35

8. SINIF


15.

CÜMLENİN ÖGELERİ (KARMA)

TEST 7. Nehrin hemen kenarında dinlenen timsah-

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

lar sıcağın da etkisiyle iyice mayışmıştı.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Kazandığı paraları kısa sürede harcadı. B) Karşımızdaki otuz katlı gökdelenin hiçbir ışığı yanmıyor.

A) Gerçek özneye

C) Komandolar boş arazide eğitim yapıyor.

B) Yer tamlayıcısına

D) Konuşmaya başlayınca salondaki herkes sustu.

C) Zarf tamlayıcısına D) Yükleme

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve

12. İpi kopan tespih taneleri sağa sola saçıldı.

yüklemden oluşmuştur?

A) Uçağın en arka koltuğuna oturdu. B) Bursa'dan üç kilo şeftali aldık.

Altı çizili ifade bu cümlenin hangi ögesidir? A) Dolaylı tümleci

C) Akşam olmadan yola çıktık.

B) Öznesi

D) Kafasındaki şapka rengârenkti.

C) Zarf tümleci D) Belirtisiz nesnesi

9. Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli cümledir? A) Kahvaltıdan önce gazetemi okudum. B) Oyun oynayan çocuklar yanımızdan uzaklaştı.

13. Bir gün gelir de unuturmuş insan

C) Güneşin batmasıyla mahalleli evlerine çekildi.

En sevdiği hatıraları bile

Bu dizeler bir cümle olarak düşünüldüğünde cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisi olur?

D) Aradığımız ortaokul bu sokağın sonundaydı.

A) Bir gün

B) Gelir de

C) Unuturmuş

D) Hatıraları bile

10. Hayvanat bahçesindeki pandalar, çocukla-

rın şaşkın bakışları arasında önlerindeki yaprakları yiyordu.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

14. I. Tenis oynamak için korta indim.

II. Vitrindeki kazağı Ömer çok beğenmiş.

A) Özne - zarf tamlayıcısı - belirtili nesne yüklem

III. Ünlü ressamın tablosunu duvara astım.

IV. Çöp kamyonları yavaşça yanımızdan geçti.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde vurgulu öge diğerlerinden farklıdır?

B) Nesne - yer tamlayıcısı - özne - yüklem C) Özne - yer tamlayıcısı - belirtisiz nesne yüklem D) Özne - zarf tamlayıcısı - belirtisiz nesne yüklem 8. SINIF

A) I 

36

B) II 

C) III 

D) IV

TÜRKÇE SORU BANKASI


16.

CÜMLENİN ÖGELERİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne

4. Aşağıdakilerden hangisi üç ögeli bir cüm-

açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

le değildir?

A) Tendürek Dağı'nda kışlar çok sert geçer.

A) Hafta sonu kaplıcalara gideceğiz.

B) Belediye başkanı, Hilmi Bey, konferansta konuştu.

B) Mısır unundan yaptığımız ekmekleri onlara ikram etti.

C) Çanakkale'ye, şehitler diyarına, gideceğiz.

C) Yeni ayakkabımı herkes beğendi. D) Geçen sene karşımızdaki arsaya bina diktiler.

D) Olgunlaşmamış elmaları koparınca onu azarladım.

2. Kaş, sualtı görüşünün en net olduğu dalış noktalarından biri.

5. Ünlü şair son şiirini oğlu Haluk için yazmış.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?

Altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?

A) Kamyonun kasasından çakıl taşları düşüyor.

A) Belirtili nesnesi

B) Limonlu çayı afiyetle yudumladı.

C) Belirtisiz nesnesi

C) Terli terli su içince hasta oldum.

D) Zarf tümleci

B) Yer tamlayıcısı

D) Haftanın her günü açık olan müze yenilenmiş.

3. Aşağıdakilerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ceviz ağacının dibinde kısa bir süre dinlendim.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yar-

B) İzciler, yanan ateşin etrafında bağdaş kurup oturdular.

A) Bankanın önündeki ATM'den para çektim.

dımcı öge kullanılmamıştır?

B) TRT sanatçıları bu akşam konser verecek.

C) Sokağın girişi çok dar olduğu için iftaiye sokağa giremedi.

C) Paranın üstünde T.C. Merkez Bankası yazıyordu.

D) Yurdumuz hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) TV'de yayımlanan belgesel güzeldi.

37

8. SINIF


16.

CÜMLENİN ÖGELERİ (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tam-

11. Yasemin Karahüseyin, farklı teknikleri usta-

layıcısı kullanılmamıştır?

lıkla uygulayan bir romancı.

A) Saçlarımı şampuanla yıkadım. B) Çantasından Türkçe kitabını çıkardı.

Bu cümlenin yüklemi hangisidir? A) uygulayan bir romancı

C) Gözlük olmadığı için resme bakamadım.

B) ustalıkla uygulayan bir romancı

D) Davete tüm akrabalarım katılmıştı.

C) farklı teknikleri ustalıkla uygulayan D) bir romancı

8. "mı, mi" soru ekinden önceki bölüm cümlenin vurgulu ögesidir.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?

temel ögelerden oluşmuştur?

A) Şu resmi Tonguç mu çizdi?

B) Parmağındaki yüzüğü düşürmüş.

B) Pidelerden birkaçını sen mi yedin?

C) Erzincan otobüsü hareket etti.

C) Bu fidanları bahçeye mi dikelim?

D) Paranın tamamını kasada saklıyor.

A) Dursun, bir takaya binip denize açıldı.

D) Caner bu sabah okula geç mi gitti?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge

tümleç açıklayıcısıyla verilmiştir?

sayısı diğerlerinden daha fazladır?

A) Bu fikrin sahibi, Ramazan Efendi, dün akşam hastalanmış.

A) Kasap Hayri koyunu yüzerken bıçağı elinden düşürdü.

B) Eski komşumuzu, Fahriye ablayı, çok özledim.

B) Mutfakta biriken çöpleri evin önündeki çöp kutusuna attım.

C) Ünlü komedyen, Cem Yılmaz, yarın Çorum'a gelecekmiş.

C) Çok tuzlu olduğu için çorbayı içemedi. D) Belgeleri eksik olan sürücüye ehliyet vermediler.

D) İç Anadolu'ya, tahıl ambarına, bu kış yoğun kar yağdı.

10. Bir gurbet dönüşü içilen çayda

Bin yıllık huzuru demlemiş annem

Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölüm hangi ögedir?

14. Limana yanaşan gemilerin güvertelerinde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar vardı.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Zarf tamlayıcısı

B) Belirtili nesne

A) Dolaylı tümlece

B) Belirtisiz nesneye

C) Yer tamlayıcısı

D) Belirtisiz nesne

C) Özneye

D) Yükleme

8. SINIF

38

TÜRKÇE SORU BANKASI


17.

CÜMLENİN ÖGELERİ (KARMA)

TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz

1. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem cüm-

vardır?

lenin sonundadır?

A) Gardıroptan gömleğimi, eteğimi ve pantolonumu çıkardım.

A) İzlemedim dün akşamki filmi. B) Maçtan sonra herkes evine gitti.

B) Ceketimi giydim, hızlı adımlarla iş yerine gittim.

C) Biraz çalıştım yarınki yazılıya. D) Yanımıza uğrardı ara sıra.

C) Vitamin deposu bu yiyeceği, kiviyi, çok seviyorum. D) Ayakkabısının tokası düşünce çok üzüldü.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?

5. (I) Buzul Çağ'ının hemen ardından tarihin

A) İhtiyaç sahiplerine kömür ve makarna yardımı yapıldı.

en önemli dönüm noktalarından biri yaşandı. (II) İnsanlar bazı bitki ve hayvanları evcilleştirmeye, tarım yapmaya ve yerleşik yaşama geçmeye başladı. (III) Evcilleştirme, bazı bitki ve hayvanların insanın tercihleri doğrultusunda geçirdiği biyolojik bir süreçtir.(IV) Evcilleşen türler insana bağımlı duruma gelir, doğal ortamda yaşama becerilerini yitirirler.

B) Buse'nin yanağında küçük bir ben vardı. C) Elektrikler gidince ödevlerimi yapamadım. D) Portakalın çiçeğinin kokusu bize kadar geldi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem vardır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

3. Penguenler; kısa bacaklı, tombul, perdeli ayakları üzerinde dik durabilen, ilginç kuşlardır.

6. Antalya’daki Lara Plajı’nda bu yaz eşine az

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

rastlanan bir sergi açıldı.

A) Özne - yüklem B) Özne - nesne - yüklem

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

C) Özne - yer tamlayıcısı - yüklem

A) Yer tamlayıcısı

B) Özne

D) Özne - zarf tümleci - yüklem

C) Zarf tümleci

D) Belirtisiz nesne

TÜRKÇE SORU BANKASI

39

8. SINIF


17.

CÜMLENİN ÖGELERİ (KARMA)

TEST 7. Yanardağ patlamaları yeryüzünün şeklini

11. Babamın emekli aylığı bunca masrafa bir

değiştiren etkenlerden biridir.

türlü yetmiyor.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Yüklem bir söz grubundan oluşmuştur.

A) Belirtisiz nesne

B) Özne

B) Özne, cümlenin başındadır.

C) Zarf tümleci

D) Yer tamlayıcısı

C) Yardımcı öge kullanılmamıştır. D) Yüklem, çekimli fiildir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ağaç" kelimesi cümlenin öznesidir?

A) Ambulansın sesi hepimizi korkuttu.

A) Ağaçtan portakal kopardık.

B) Su kuyusundan iki kova su çektik.

B) Ayakkabılarımı çıkarıp ağaca çıktım.

C) Elma ağacı fırtınadan dolayı devrildi.

C) Çocuklar ağaca hamak kurdu.

D) Kalem kutusunu masanın üstüne bıraktı.

D) Ağaç, bahar gelmeden çiçek açmış.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögele-

13. Haziran ayının ortasında Kanadalı bilim insanları

re ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

Zarf Tamlayıcısı (I)

Özne (II)

A) Taşı toprağı altın şehirden / yarın / taşınıyorum.

en büyük dinozor mezarlığını ortaya çıkardı. Belirtisiz Nesne (III) Yüklem (IV)

B) Ofisin duvarındaki saatin / pilini / değiştirdim.

Bu cümlede kaç numaralı öge yanlış verilmiştir?

C) Küçük tilki yavrusu / annesini / takip etti.

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

D) Kavisli yol / şehrin tam ortasından / geçiyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli öz-

söz grubundan oluşmuştur?

ne kullanılmıştır?

A) Belediye işçileri, bodur ağaçları sulayacaklar.

A) Sarıyer'deki konak yıllar önce satılmış. B) Siyah bir araba şehrin caddelerinde ilerliyordu.

B) Terbiyelenmiş etleri Ferhat hazırlamış. C) Bütçe görüşmelerine ben katılmayacağım.

C) Bu sene yulaftan epey para kazanmışlar. D) Esra, okuduğu kitabı arkadaşına hediye etti.

D) Babam dün eve gelirken karpuz almış. 8. SINIF

40

TÜRKÇE SORU BANKASI


18.

CÜMLENİN ÖGELERİ (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

(I) Bazı hayvanlar çok sıcak havalarda çamurda yuvarlanır. (II) Bunun sonucunda derileri çamurla kaplanır. (III) Çamurda bulunan su, hava sıcaklığının etkisiyle buharlaşır. (IV) Su buharlaşırken hayvanın vücudundan bir miktar ısı alır ve böylece hayvan serinler. Hayvanların derileri çamurla kaplı olduğunda üzerlerinde yaşayan bit ve kene gibi bazı asalak hayvanlar hava alamaz. Bu sayede bu asalak hayvanlardan kurtulmuş olurlar. Ayrıca çamurun derileri üzerinde oluşturduğu katman sayesinde böcek ısırıklarından da korunurlar. Bazı hayvanlar, derilerindeki ölü hücrelerden ve kopmuş kıllardan kurtulmak için çamurda yuvarlanır. Çamur, bu hayvanların derilerinin nemli kalmasını da sağlar. Bu hayvanlardan biri atlardır.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. Bu metnin ilk paragrafındaki numaralan-

3. Metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki

mış cümlelerden hangisinin öge dizilişi “özne, zarf tamlayıcısı - yüklem” şeklindedir? A) I. 

B) II. 

C) III. 

ögelerden hangisi yoktur? A) Zarf tamlayıcısı B) Yer tamlayıcısı

D) IV.

C) Özne D) Nesne

2. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine

4. Metindeki altı çizili cümle ile ilgili aşağı-

değinilmemiştir?

dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hayvanların çamurda niçin yuvarlandığına

A) Neden-sonuç cümlesidir.

B) Hayvanların nasıl serinlediğine

C) Koşul-sonuç cümlesidir.

B) Amaç-sonuç cümlesidir.

C) Çamurda yuvarlanmanın hayvanlara hangi faydalar sağladığına

D) Öneri cümlesidir.

D) Hayvanların neden sulak alanlarda yaşadığına

TÜRKÇE SORU BANKASI

41

8. SINIF


18.

CÜMLENİN ÖGELERİ (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

Fizikçi, matematikçi, kimyacı ve jeologdan oluşan bir heyet; bir araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için odadan biraz ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden 1 metre kadar yukarıda, taşların üzerinde durmaktadır. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar. Kimyacı: “Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış.” der. Fizikçi: “Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş.” der. Jeolog: “Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan, herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış” der. Matematikçi: “Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış.” der. Bu sırada ev sahibi içeri girer. Ona, sobanın yukarıda olmasının nedenini sorarlar. Adam cevap verir: – Boru yetmedi de efendim!

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. Bu metnin ilk cümlesinin öge dizilişi aşa-

7. Bu metnin olay, yer, zaman, şahıs ve var-

ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

lık kadrosuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özne - Zarf tamlayıcısı - Nesne- Yüklem B) Nesne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı - Yüklem

A) Zaman belirgin değildir.

C) Özne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı Yüklem

C) Yaşanabilir bir olay anlatılmıştır.

B) Mekân ayrıntıları ile betimlenmiştir. D) Kişiler gerçek hayattan alınmıştır.

D) Özne - Yer tamlayıcısı - Zarf tamlayıcısı Yüklem

8. Altı çizili söz grubu, içinde bulunduğu

6. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin han-

gisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

cümlenin hangi ögesidir? A) Nesnesi

B) Öznesi

A) Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar.

C) Zarf tamlayıcısı

D) Yer tamlayıcısı

B) Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. C) Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. D) Birden yağmur bastırır. 8. SINIF

42

TÜRKÇE SORU BANKASI


19.

FİİL ÇATISI

(ÖZNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

4. İsim cümlelerinde çatı aranmaz.

mi etken fiildir?

A) Anonsu duyan halk sığınaklara indi. B) Kapının kolu dün akşam onarıldı.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz? A) Su arıtma cihazımız aniden bozulmuş.

C) Fırından dört tane taze ekmek alındı.

B) Programı sunan çocuk heyecanlıydı.

D) Sınıfın sıraları ve masası taşındı.

C) Soner'i köydeki herkes çok iyi tanır. D) Boyum bu ay üç santim uzamış.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne -

mi edilgen çatılıdır?

A) Martı atılan simitleri havada kaptı.

yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

B) Koltukta biraz oturup dinlendim.

A) Binanın dış cephe yalıtımı yapıldı.

C) Sulu portakalları afiyetle yedim.

B) Resim yapmayı çok seviyorum.

D) Şehrin caddeleri törenden önce temizlendi.

C) Uzun bir aradan sonra film başladı. D) Çayıma şeker katmayı unutmuşum.

3. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi etken çatılı değildir?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen

A) Misafirlerimiz çok uzaktan gelmiş.

eylem kullanılmıştır?

B) Bahçeden topladığım elmaları dilimleyip yedim.

A) Marketten ıspanak ve pırasa aldım.

C) Sokak lambaları yenilendi.

B) Gölden yarım kova balık tutuldu.

D) İlaç kullanmama rağmen belimin ağrısı devam ediyor.

D) Mutfaktaki bıçakların hiçbiri kesmiyor.

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) Annem evdeki halıları yıkamaya verdi.

43

8. SINIF


19.

FİİL ÇATISI (ÖZNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST 7.

I. Uçurtma şenlikleri geçen hafta yapıldı.

II. Gamze, dişlerini fırçalayıp odasına geçti.

III. Parçayı uzun boylu bir adam seslendirdi.

IV. Hemşire, küçük çocuğun aşısını yaptı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir?

A) Yaşlı teyze ağır adımlarla yürüyor.

A) I 

C) Şehrin altyapısı yenilendi.

B) II 

C) III 

11. Fındıkları ufalayıp kadayıfın üzerine serptim.

Bu cümlenin yüklemiyle aynı çatıya sahip olan yüklem hangi cümlede kullanılmıştır? B) Bahçedeki ağaçlar budandı.

D) IV

D) Geline ve damada altın takıldı.

8. Yazıyı keşfeden insanlar, herhâlde bu büyük

keşfin heyecanıyla olsa gerek (!) çevresinde gördüklerini birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. Taşlara, ağaçlara, kemiklere hatta kaplumbağa kabuklarına bile... Şu ana kadar bulunan en eski yazıyı Çin'in Jiahu Bölgesi sakinleri kaplumbağa kabuklarına yazmış. Eski bir mezardan çıkarılan, 8.600 yıllık yazılar bunlar! İşte yazının serüveni böyle başlamış. Ama daha sağlam yazı araçlarının ortaya çıkması biraz uzun sürmüş. Her asırda farklı yöntemler kullanılmış ve bilgi, beceri yazıya aktarılarak bu güne kadar gelmiş.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan bellidir?

A) Tarladaki mahsuller toplandı. B) Seminere katılanlara sertifika verildi. C) Yaralı adam acile kaldırıldı. D) Salondaki masanın yerini değiştirdi.

Paragraftaki altı çizili eylemlerden hangisinin çatısı diğerlerinden farklıdır? A) Yazmışlar

B) Başlamış

C) Sürmüş

D) Kullanılmış

13. Dağa tırmanmak için ekipmanımızı hazırladık ve güneşin doğmasını bekledik.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İki tane etken fiil kullanılmıştır.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

B) Bir tane edilgen fiil kullanılmıştır.

mi edilgendir?

C) İki tane edilgen fiil kullanılmıştır.

A) Tezgâhtaki narların en irisini seçti.

D) Bir tane etken fiil kullanılmıştır.

B) Arabanın dört tekeri de patlamış. C) Öğleden sonra okuldan ayrılacağım. D) Aranan kan nihayet bulundu.

14. Ben artık korkmuyorum

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin çatısı öznesine göre diğelerinden farklıdır?

A) Saçımı kestirmek için kuaföre gittim. B) Meltem ablam bu sabah geç uyandı. C) Şüpheli taksi şehrin girişinde durduruldu.

Her şeyde bir hikmet var

Gecenin sonu seher

Kışın sonunda bahar

Bu şiirin kaçıncı dizesinde çatı aranır? A) 1. 

D) Elif bugün küpe takmamış. 8. SINIF

44

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.

TÜRKÇE SORU BANKASI


20.

FİİL ÇATISI

(ÖZNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde etken fiil

mi edilgen çatılıdır?

kullanılmamıştır?

A) Yönetmenin son filmini herkes çok beğendi.

A) Bu güzel yurdumuzda

B) Evin kapısı zorla açılmış.

Hür doğduk, hür yaşarız

B) Ekle öğretmenim bu eser senin

C) Annem salataya limon sıkmayı unutmuş.

D) Komşumuzun çocuğu cebinden birkaç misket çıkardı.

Bu azim, bu emek, bunca ter senin

C) Günlerdir yolunu bekledik durduk

Sen geleceksin diye çiçek açtı ağaçlar

D) Yeşil ışık yanar yanmaz

Yol trafiğe açılır

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne - yük-

lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) Kızarttığım patatesleri çocuklar kısa sürede tüketti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan öznenin kendisidir?

B) Patlıcan yemeklerini çok seviyorum.

A) Dallardan toplanan dutlar kaynatılmış.

C) Annem akşam için yaprak sarması yaptı.

B) Türkçe dersinde kompozisyon yazdık.

D) Terbiyelenmiş etler, hafif ateşte pişirildi.

C) Para kısa süre sonra hesaba aktarıldı. D) Yeni uydumuz bu akşam uzaya gönderilecek.

3.

I. Yarın bovling oynamaya gideceğiz.

II. Annem ipek kumaştan elbise diktirecek.

III. Binanın çatısındaki anten onarıldı.

IV. Toprağı eşelerken birkaç solucana rastladım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde edilgen fiil kullanılmıştır?

B) Açık çayı yudum yudum içti.

A) I 

D) Çalışanlara bu bayram ikramiye verdi.

B) II 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılıdır?

A) Burada her ay fuarlar düzenlenir. C) Ekşi elmaları kasalara doldurdu.

D) IV

45

8. SINIF


20.

FİİL ÇATISI (ÖZNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne -

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan

yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

iş özneye geri dönmektedir?

A) Yangın kısa sürede söndürüldü.

A) Halil dayım çayı her zaman şekersiz içer.

B) Marketten süt ve yoğurt alındı.

B) Takım kaptanı rakibine başarılar diledi.

C) Aynanın karşısına geçip tarandı.

C) Üşümemek için montunu giydi.

D) Üzümlerle pekmez yapıldı.

D) Sınıftaki herkese diş fırçası ve macun dağıtıldı.

12. Evimizin arka bahçesindeki ... 8. "Doldurmak" fiili aşağıdaki cümlelerin han-

gisinde ek alarak öznesine göre farklı çatıda kullanılmıştır? A) Kovayı ağzına kadar suyla dolduracak.

A) ağaçlar kesildi.

B) Ablam misafirlerin çayını doldurdu.

B) ağaçları suladım.

C) Osman Bey, kırk yaşını doldurmuş.

C) ağaçlardan meyve topladım.

D) Havuz belirli bir seviyeye kadar suyla doldurulmuş.

D) ağaca salıncak kurduk.

13. Sevdiğiniz şarkıcının ya da grubun yeni al-

9. 23 Nisan'da dünyada bir eşi dahi bulunma-

bümü mü çıktı? İndirin telefonunuza ya da bilgisayarınıza, istediğiniz yerde çalın. Oh, ne kadar basit! Peki, eskiden de her şey bu kadar kolay mıydı sanıyorsunuz? Değildi. Bu günlere gelene değin müzik kayıt ve dinleme teknolojisi öylesine değişimler geçirdi ki!

yan Çocuk Bayramı'nı kutlarız.

Aşağıdakilerden hangisinin çatısı özne yüklem ilişkisi bakımından yukarıdaki cümle ile özdeştir? A) Ressamın tablosu müzayedede satıldı. B) Plaketi alınca çok duygulandı.

C) Merdivenler ve koridorlar temizlendi. D) Çalışmayan saat yenisi ile değiştirildi.

Metinde geçen altı çizili kelimelerden kaç tanesinin çatısı vardır? A) 1 

10. "-l, -n" ekleri fiillere gelerek onları edilgen

B) 3 

C) 5 

ji yapmaması onu zenginlerin hatta kralların, şahların, padişahların gözdesi yapmış.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir fiil yoktur?

A) Törenden önce alan bayraklarla donatıldı. B) Bilgisayarın ekranı temiz bir bezle silindi.

Bu cümlenin yüklemi özne - yüklem ilişkisi yönüyle aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?

C) Uçakla deniz aşırı ülkelere gidildi.

A) Kaynatıldı

B) Şekerlendi

D) Yaptığı hatayı anlayınca utandı.

C) Fırlatıldı

D) Gülümsedi

8. SINIF

D) 7

14. Yumuşacık dokusu, koku tutmaması ve aler-

çatılı yapar.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümledeki eylemin çatısı diğerlerinden farklı olur?

46

TÜRKÇE SORU BANKASI


21.

FİİL ÇATISI

(NESNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST

4. Bazı fiiller kullanıldığı cümledeki anlamına

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne - yük-

lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

göre geçişli ya da geçişsiz olabilir.

A) İri bir balık yakalayınca çok sevindim. B) Taraftarların sesleri uzaklardan bile duyuluyor.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geçmek" fiili geçişli olarak kullanılmıştır? A) Süratli adımlarla yanımızdan geçti.

C) Faturası ödenmeyen evin doğal gazı kesildi.

B) Hastalık bana Süleyman'dan geçti. C) Eve giderken sizin sokaktan geçeriz.

D) Doğradığı soğanları tencereye koydu.

D) Hızlı gitmemize rağmen bizi geçti.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne -

yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) Elindeki kuka tespihi bana uzattı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli

B) Filmin birkaç bölümünü izleyemedik.

eylem kullanılmıştır?

C) Üniversite diplomasını alınca çok sevindi. D) Arkadaşlarla birlikte sofrayı kaldırdık.

A) Mutfaktan köri soslu makarna kokusu geliyor. B) Domatesli bulgur pilavını babam çok sever. C) Küçük Fatma, annesini göremeyince etrafına baktı.

6. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde yüklemden dolayı çatı aranmaz?

D) Kırmızı yarış arabası yanımızdan hızla geçti.

A) Onun sesi

Bir arkadaşıma

Denizden geçen

Motorları hatırlatıyor

B) Kaldırımın kenarına dizilip

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz fiil kullanılmıştır?

Bacası olan silindirin

Yürüyüşünü seyreden

Çocuklara imreniyorum

C) Kırık taşlara bakıp

A) Duraktan çağırdığımız ticari taksiye bindik. B) Katıldığımız programda bizlere sözlük hediye ettiler.

Işıklı bir asfaltı düşünmek

Acaba yalnız

Şairlere mi mahsus

C) Ünlü şarkıcı en sevdiğim parçaları seslendirdi.

D) Bedava yaşıyoruz, bedava

Hava bedava, bulut bedava

D) Kolonyalı mendille ellerimi sildim.

Dere tepe bedava

TÜRKÇE SORU BANKASI

47

8. SINIF


21.

FİİL ÇATISI (NESNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST 7.

I. Ayakkabımın tekini suya düşürdüm.

II. Kazanamadığını duyunca çok üzülmüş.

III. Dinlenmek için çekyata oturdum.

IV. Babasını gören çocuk şımardı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde geçişli fiil kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişli olduğu hâlde cümlede nesne kullanılmamıştır? A) Kırmızı kazaklı çocuğu bir yerlerden hatırlıyorum. B) Oyunun tam ortasında topumuz patladı. C) Sınıftaki herkes kulaklıkla müzik dinliyordu.

D) IV

D) Ben de büyük bir merakla izledim.

8. Matbaayı, ilk olarak Johannes Gutenberg

adlı bir Alman 1440’ta icat etmiştir, dense de inanmayın! Çünkü Kore’de 1377’de basılan Jikji adlı kitap, matbaa ürünü ilk kitaptır. Ama dünyayı değiştiren tabii ki Gutenberg’in matbaası olmuş. Çünkü tam o sıralarda başlayan Rönesans döneminde ve arkasından gelen Aydınlanma Çağı’nda, çok sayıda kitap basılmış ve Avrupa’nın her köşesine yayılmış. Artık bir kişinin düşündüğü ve yazdığı şeyler binlerce kişiye ulaşmaya başlamış ve sonrası çığ gibi gelmiş.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne -

yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) Polis arabası yanımızdan geçip gitti. B) Arkadaşım Fuat, kitapları evde unutmuş. C) Sesi duyar duymaz heyecanlandı. D) Arabanın iki farı da yanmıyor.

Metinde geçen altı çizili fiillerden hangisi nesne alabildiği için geçişlidir? A) İcat etmiştir

B) İnanmayın

C) Yayılmış

D) Basılmış

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla geçişli fiil kullanılmıştır?

A) Tören bitti, bizler de evlerimize dağıldık. B) Kaybettiğim künyeyi buldum, çok sevindim. C) Ağaca çıktı, daldaki kirazları kopardı.

9. Sivas yollarındaki otobüsler rampaları çı-

D) Etleri küp küp doğradı, yumurtaları da haşladı.

karken zorlanıyordu.

Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki fiillerden hangisi aynı çatıya sahiptir? A) Bilemedik

B) Temizlemişler

C) Yuvarlandı

D) Kapattınız

14. Sanki başladığımız yere geri döndük. Yine

bir tablet devri yaşıyoruz. Ama bu kez tabletler kil ya da bal mumundan değil, elektronik!

10. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi geçişli fiildir?

Altı çizili fiiller için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İki fiil de geçişsizdir.

A) Sanatçının gür sesini çok beğendik.

B) İki fiil de geçişlidir.

B) Selle birlikte kanalizasyon boruları tıkandı.

C) "Döndük" fiili geçişli, "yaşıyoruz" fiili geçişsizdir.

C) Davul çalmaya başlayınca herkes oynamaya başladı.

D) "Döndük" fiili geçişsiz, "yaşıyoruz" fiili geçişlidir.

D) Zil sesini duyar duymaz yerinden fırladı. 8. SINIF

48

TÜRKÇE SORU BANKASI


22.

FİİL ÇATISI

(NESNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş-

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

siz fiilin altı çizilmiştir?

mi cümlede nesne kullanılmadığı hâlde geçişli fiildir?

A) Yanıma geldi, bana adımı sordu.

A) Akaryakıt istasyonunda bir süre bekledik.

B) Akşam balkonda çay içtik.

B) Çorbayı on beş dakika kaynattım.

C) Elimi yüzümü soğuk suyla yıkadım.

C) İkindiden sonra karşı yakaya geçeceğiz.

D) Pazar poşetlerini masaya bıraktı.

D) Her gün bu yolda bir saat koşarım.

5. Ne kadar severim o insanları 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli fiil vardır?

A) Çorba kâseleri bir bir yıkandı. B) Yanımdaki çocuğun adını unuttum. C) Bu yoldan ilk defa geçiyorum. D) Arabanın arka tekeri patlamış.

O insanlar ki renkli, silik

Dünyasında çıkartmaların

Tavuklar, tavşanlar ve köpeklerle beraber

Yaşayan insanlara benzer

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Birden fazla geçişli fiil kullanılmıştır. B) Bir tane geçişli, iki tane geçişsiz fiil vardır. C) Birden fazla geçişsiz fiil kullanılmıştır. D) Biri geçişli, diğeri geçişsiz iki fiil vardır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ge-

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne

çişli hem de geçişsiz fiil kullanılmıştır?

alabilen bir fiil kullanılmıştır?

A) Ütünün fişini çekti, gömlekleri dolaba kaldırdı.

A) Ağaçtaki eriklerden birkaç tane yedik.

B) Kanepeye uzandı, bir süre dinlendi.

B) Nar yerken ellerim kıpkırmızı oldu.

C) Ayakkabılarını çıkardı, içeri girdi.

C) Geçen gün bir Alman turistle tanışmış.

D) Aşağı indi, bir daha yukarı çıkmadı.

D) Saati kurmadığı için geç uyanmış.

TÜRKÇE SORU BANKASI

49

8. SINIF


22.

FİİL ÇATISI (NESNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş-

siz fiilin altı çizilmiştir?

siz fiil kullanılmıştır?

A) Oyuncakları sepete doldurdu.

A) Ayakkabımı bu sabah boyadım.

B) Yemekleri ısıttı, sofraya getirdi.

B) Yüzümü kurutmam için havlu getirdi.

C) Ardına bakmadan kaçtı.

C) Aracın arka plakası düşmüş.

D) Kitabı aldı, sayfalarını çevirdi.

D) Yeni evimizin camlarını güzelce sildim.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne

fiil bir ek alarak geçişli hâle gelmiştir?

alamayan bir fiil kullanılmıştır?

A) Onu havaalanında karşıladım.

A) Soğan doğrarken gözlerim yaşardı.

B) Kadın yanımdan uzaklaştı.

B) Anlattığı fıkrayla sınıftakileri güldürdü.

C) Parktaki bankları boyadık.

C) Dalgalı saçlarını annesine tarattı.

D) "Bayrak" şiirini Banu okudu.

D) Binanın çatısındaki adama seslendi.

13. Geçişli fiillere "-r, - t, -tır" ekleri getirilerek bu

9. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi-

fiillerin geçişlilik derecesi artırılabilir.

nin gerçekleşmesi için herhangi bir nesneye gerek yoktur?

A) Hayvanat bahçesini dolaştık. B) Yaşlı adam bakır tası kalaylıyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir fiil vardır? A) Topladığımız vişnelerden reçel yaptık.

C) Bize kardan adam masalı anlattı.

B) Firma apartmanın asansörlerini yeniledi.

D) Rüzgâr gülü sürekli dönüyor.

C) Çocuğu bu yıl özel okula yazdırdık. D) Rüzgâr başımdaki şapkayı uçurdu.

10. I. Tekvando kursuna yazıldım.

II. Merdivenleri çıkarken zorlandım.

III. Şimşek çakınca hepimiz korktuk.

IV. Organik elmaları bol suyla yıkadım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde geçişli fiil kullanılmıştır?

B) İlaç alınca baş ağrım kesildi.

A) I 

D) Cep telefonunu masanın üstüne bıraktı.

B) II 

C) III  8. SINIF

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin gizli bir nesnesi vardır?

A) Adresi bulmak için bayağı yürüdük. C) Bir banka oturup uzun uzun düşündü.

D) IV

50

TÜRKÇE SORU BANKASI


23.

FİİL ÇATISI (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken

edilgen çatılıdır?

fiil kullanılmıştır?

A) Sinemaya gitmek için otobüse doluştuk.

A) Yarın akşam Burculara gidelim mi?

B) Hastaneden az önce kan anonsu yapıldı.

B) Bu ürünler hafta sonuna kadar satılır mı?

C) Çocuklar, kümesten çıkan sarı civcivlerin peşine takıldı.

C) Tarlaya bu yıl buğday ve arpa ekilir mi? D) Çalışma varsa elektrikler kesilir mi?

D) Hülya, kilidi bozulan kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken

2. Dışarı çıkmadan önce tırnaklarımı kestim.

ve geçişsiz bir fiil kullanılmıştır?

Bu cümlede kullanılan fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sonbaharda turistler bu beldeyi terk eder. B) Kırmızı arabanın egzozundan simsiyah dumanlar çıkıyordu.

A) Etken ve geçişlidir.

C) Kardeşim Osman, yüzmeyi öğrenmiş.

B) Edilgen ve geçişsizdir.

D) Yemekten sonra kadayıf tatlısını yedik.

C) Etken ve geçişsizdir. D) Edilgen ve geçişlidir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin ça-

6. Az önce kısa boylu, zayıf, kirli sakallı bir

tı özelliği yanlış verilmiştir?

adam seni sordu.

A) Top oynamak için sahaya indik. (Etken)

B) Kaybolan koyunu dağın eteklerinde buldular. (Etken)

A) Edilgen ve geçişlidir.

C) Sabahtan beri kapının önünde bekliyor. (Edilgen)

B) Etken ve geçişsizdir. C) Edilgen ve geçişsizdir.

D) Modacının son tasarımları festivalde sergilendi. (Edilgen) TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümlenin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

D) Etken ve geçişlidir.

51

8. SINIF


23.

FİİL ÇATISI (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde etken ve

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli

geçişli bir fiil kullanılmıştır?

ve geçişsiz fiiller bir arada kullanılmıştır?

A) Göndere bir bayrak daha çekildi

A) Ezberlediği şiiri bizlere okudu ve herkesi duygulandırdı.

Bir askerin titreyen elleriyle

B) Resim sergisini arkadaşlarla gezdik ve akşama doğru eve döndük.

B) Durdu kara tren son istasyonda

Kızlar ellerine kına yakarken

C) Çantasından kalemini çıkardı ve not defterine bir şeyler yazdı.

C) Bildiğim hiçbir kelimeye benzemiyordu

Ondan duyduğum hüzünlü kelimeler

D) Taze soğanları yıkadı, salataya doğradı.

D) Baktığım her yerde onu gördüm

İçimdeki mutlulukla birlikte

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz?

A) Serkan yanında kalemi olmadığı için yazamıyordu.

8. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisinin çatısı diğerlerinden farklıdır?

B) Tanklar arazide ağır ağır ilerliyor.

A) Taze kurabiyelerden birkaç tane yedi.

C) Boş bir sandalye bulup oturdum.

B) Konunun birkaç sayfalık özetini çıkardı.

D) Başına güneş geçtiği için hastaydı.

C) Okulun çatısı ve sütunları onarıldı. D) Akşam yatmadan önce bir bardak süt içtim.

13. (I) Bir bilim adamı yoksul bir mahallede ya-

şayan çocukları ziyaret etmiş. (II) Onların evlerine ve okullarına gitmiş. (III )Gördükleri bilim adamını çok üzmüş çünkü bu çocukların yaşadıkları şartlar çok kötüymüş. (IV) Bir kalem alacak parayı bile zor buluyorlarmış.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne almayan bir fiil kullanılmıştır?

A) Fareyi gören çocuklar sağa sola kaçıştı.

B) Başından geçen olayları bizlere anlattı. C) Salonun perdelerini özenle ütüledi. D) Bilgisayarın klavyesini yeniledim.

Numaralanmış cümlelerde geçen fiillerden hangisi nesne - yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

14. I. Son dersimizde gitar çaldık.(Geçişli)

II. Arabanın sürücüsünü uyardılar. (Geçişli)

III. Gazetenin ekini okudu. (Geçişsiz)

IV. Dereceye girenlere ödülleri verildi. (Geçişsiz)

C) Bebek, elindeki oyuncak alınınca ağladı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin çatı özelliği yanlış verilmiştir?

D) Taze yufkalarla börekler açıldı.

A) I 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin bildirdiği işi yapan bellidir?

A) Taraftarlar stata birer birer alındı. B) Yurttaki çocukların hepsi saat üçte uyandırıldı.

8. SINIF

52

B) II 

C) III 

D) IV

TÜRKÇE SORU BANKASI


24.

FİİL ÇATISI (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli

fiil kullanılmıştır?

bir fiil kullanılmıştır?

A) Bebeğin sütünü erkenden içirdi.

A) Nöbet yerinden alelacele ayrıldım.

B) Stat projektörlerle aydınlatıldı.

B) Servis şoförü yaramazlık yapan çocuğa kızdı.

C) Akşama doğru arıza giderildi.

C) Annem bir süre dinlendi.

D) Karşıdaki arsa üç trilyona satıldı.

D) Sanatçıyı konserden sonra ayakta alkışladık.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne -

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen

yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

fiil kullanılmıştır?

A) Öğle yemeğini dışarıda yemişler.

A) Mikrofonun sesi kısık olduğu için konuşmacının sesini duyamadık.

B) Su ve elektrik faturasını ödemelisin.

B) Arabamız köprünün üstünde bozuldu.

C) Kampa katılanlardan para alındı.

C) Güneş batınca evin perdelerini çektim.

D) Saygı duruşundan sonra tören başladı.

D) Yemekten sonra limonlu soda içtik.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne -

yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz fiil vardır?

A) Kurum müdürü, bu sabah beni yanına çağırdı.

A) Arkadaşımla Beyazıt'taki sahafları gezdik. B) Yazarın yeni çıkan kitabını aldım.

B) Vali ve yardımcısı için sıkı güvenlik önlemleri alındı.

C) İş makinesi kaçak yapının önünde durdu.

C) Okulun açtığı kulüp çalışmalarına katılıyorum.

D) Filmin son sahnesini gözyaşları içinde izledi.

D) Üstündeki tişörtü Kadıköy'deki halk pazarından almış.

TÜRKÇE SORU BANKASI

53

8. SINIF


24.

FİİL ÇATISI (KARMA)

TEST 7. Çeviri yapmak önemli bir iştir. Çeviri yapmak

11. I. Sahilde oturup demli bir çay içtik.

demek sadece çevirinin yapılacağı dili bilmek değildir. Hangi türde çeviri yapılacaksa bu konuda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Birçok çeviri türü vardır. Hayatımızda mutlaka bir şeyin çevirisini yaptırmaya ihtiyaç duyarız. Ve direkt bilgisayar üzerinden çevirimizi yaptırmak isteriz. Ancak bilgisayardan yapılan çevirilerde bilgisayar tabanlı programlar kullanıldığı için genellikle yanlış sonuçlar ortaya çıkar.

II. Havalar tam ısınmadan ıhlamurlar toplandı.

III. Sporcular kanolarla nehirde ilerliyor.

IV. Kırlarda dolaşırken rengârenk kelebekler gördüm.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin bildirdiği işi yapan belli değildir? A) I 

C) III 

D) IV

Parçada geçen altı çizili kelimelerden hangi ikisi nesnesine göre geçişli fiildir? A) Gerektirir - ihtiyaç duyarız

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükle-

B) İsteriz - ortaya çıkar

minde işi birlikte yapma anlamı vardır?

C) Gerektirir - isteriz

A) Önlüğüme dökülen mayonez lekesini temizledim.

D) İhtiyaç duyarız - ortaya çıkar

B) Havalar soğuyunca kuşlar buralardan gitti.

8. Bu türküyü dinleyen herkes şunu sorar: Kim bu Kiziroğlu Mustafa Bey?

B) II 

C) Salataya maydanoz ve tere doğradım. D) Polisi gören göstericiler sağa sola kaçıştı.

Bu cümlede geçen fiilin çatısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Etken ve geçişlidir.

13. Gece çok geç yattım, sabah da uyanırken

B) Edilgen ve geçişlidir.

zorlandım.

C) Etken ve geçişsizdir.

D) Edilgen ve geçişsizdir.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Fiillerin ikisi de geçişlidir.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı

B) Fiillerin ikisi de geçişsizdir.

aranır?

C) Fiillerden biri geçişli, diğeri geçişsizdir.

A) Tarık Bey, bu sıralar çok huzursuz.

D) Fiillerden biri etken, diğeri edilgendir.

B) Eski evimizin balkonu çok dardı. C) İşçiler dün çok yoruldu. D) Küçük kedi bugün çok hareketliydi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin bildirdiği iş özneye geri dönmektedir?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli

A) Çocuklar okuldan birer ikişer çıktılar.

fiil kullanıldığı hâlde cümlede nesne yoktur?

B) Cep telefonu bozuk olduğu için ona ulaşamadım.

A) Odasına çekilip yarım saat okudu.

C) Yıkanan çamaşırlar kuruması için balkona serildi.

B) Kırdığı cevizlerin içini çıkardı. C) Karşıya geçerken yaya geçidini kullandı.

D) Basketbol takımına seçilen çocuk çok sevindi.

D) Ayranı fazla içince midesi şişti. 8. SINIF

54

TÜRKÇE SORU BANKASI


25.

FİİL ÇATISI

(ANLAM BİLGİSİ)

TEST

(I) Bahar ve yaz aylarının en eğlenceli açık hava etkinliklerinden biridir uçurtma uçurmak. (II) Bir de hafif bir rüzgâr varsa uçurtma uçurmanın keyfine doyum olmaz. (III) Gökyüzünü renklendiren uçurtmaların birçok çeşidi var. (IV) Uçurtmalar; geometrik şekillerde olabileceği gibi gemi, böcek, kuş ve benzeri şekillerde olabilir. İlk uçurtma Çin’de yapılmış. Bu uçurtmanın yapımında bambu ve ipek kumaş kullanılmış. Kâğıt icat edildikten sonra uçurtmalar daha çok kâğıttan üretilmiş. Ancak günümüzde plastik ve başka malzemelerden yapılan uçurtmalar da gökyüzünü süslüyor. Uçurtma uçarken hava uçurtmanın önünden arkasına doğru hareket eder. Uçurtmanın önü arkasına göre yukarıda olduğundan hareket eden hava uçurtmanın alt yüzeyine basınç uygular. Bu da uçurtmanın yükselmesini ve uçmaya devam etmesini sağlar.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin

3. Metindeki altı çizili fiillerden hangisi edil-

hangilerinde çatı özelliği aranmaz?

gen çatılı değildir?

A) I ve II.

B) I ve III.

A) yapılmış

C) II ve IV.

D) III ve IV.

B) kullanılmış C) üretilmiş D) süslüyor

2. Bu metnin son paragrafında aşağıdaki-

4. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangi-

lerden hangisin örneği yoktur?

sinin cevabı yoktur?

A) Etken fiil

A) Uçurtma ilk kez nerede yapılmış?

B) Edilgen fiil

B) Uçurtma nelerden yapılır?

C) Geçişli fiil

C) Uçurtma nasıl uçar?

D) Geçişsiz fiil

D) Uçurtma neden farklı şekillerde yapılmış?

TÜRKÇE SORU BANKASI

55

8. SINIF


25.

FİİL ÇATISI (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

Güneş yeryüzünü ısıttığında yerin hemen üzerindeki hava da ısınır. Isınan hava genleşir yani ha I II vayı oluşturan tanecikler birbirinden uzaklaşır. Bu, havanın yoğunluğunun azalması anlamına gelir. Yoğunluğu azalan hava hafifler ve yükselir. Yükselen sıcak havanın yerini serin hava alır. Bu sı III rada oluşan hava hareketine rüzgâr denir. Hava hareketinin olduğu yerler arasındaki sıcaklık farkı IV ne kadar fazlaysa rüzgâr o kadar şiddetli eser. Rüzgârın hızını belirlemek için genellikle anemometre kullanırız. Anemometrelerin kollarında kupa adı verilen içi boş yarım küre şeklinde parçalar bulunur. Rüzgâr esince kupalar ve bağlı oldukları çubuk döner. Çubuğun dönme hızından yararlanılarak rüzgârın hızı elektronik olarak hesaplanır. Rüzgârın yönünü belirlemek içinse rüzgâr okundan yararlanılır.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. Bu metindeki numaralanmış fiillerden han-

7. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerden

gisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I. 

B) II. 

C) III. 

hangisinin çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

D) IV.

A) Rüzgârın hızını belirlemek için genellikle anemometre kullanırız. (Etken - Geçişli) B) Anemometrelerin kollarında kupa adı verilen içi boş yarım küre şeklinde parçalar bulunur. (Etken - Geçişsiz) C) Rüzgâr esince kupalar ve bağlı oldukları çubuk döner. (Etken - Geçişli) D) Çubuğun dönme hızından yararlanılarak rüzgârın hızı elektronik olarak hesaplanır. (Edilgen - Geçişsiz)

6. İlk paragrafın son cümlesinde aşağıdaki

8. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine

anlamlardan hangisi vardır?

değinilmemiştir?

A) Koşul-şart

A) Rüzgârın nasıl oluştuğuna

B) Neden-sonuç

B) Rüzgârın hızının ne ile ölçüldüğüne

C) Amaç-sonuç

C) Rüzgârın yönünün nasıl belirlendiğine

D) Öneri

D) Rüzgârın şiddetinin neye bağlı olduğuna 8. SINIF

56

TÜRKÇE SORU BANKASI


26.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

(YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil (ey-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem

lem) cümlesidir?

iş, oluş, durum bildiren bir kelimedir?

A) Kitap okumak güzel bir alışkanlıktır.

A) Yuvarlak masanın etrafında birkaç kişi oturuyordu.

B) Her gün bir saat kitap okumalısınız.

B) Kâsedeki çorba çok sıcaktı.

C) Kitap en güzel hediyelerden biridir.

C) Bu akşam hiçbir takımın maçı yokmuş.

D) Kitap, insanlar için bir hazinedir.

D) Mehtap, ailenin en nazlı çocuğuydu.

2.

I. Kartondan yaptığım uçağı beğendiler.

5. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi za-

II. Çeşmenin suyu bugün de akmıyor.

mirdir?

III. Dağ keçilerini görünce heyecanlandım.

A) Kaybolan eşyaları bu depoda muhafaza ediyorlar.

IV. Hakan, düne göre bugün daha iyiymiş.

Numaralanmış cümlelerden hangisi isim (ad) cümlesidir?

B) Ahmet Bey, modayı yakından takip ediyor.

A) I 

D) IV

D) Evin kapısını kilitlemeden çıkan sendin.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi-

6. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi tür-

B) II 

C) III 

C) Fatma, ekşi mandalinaları yiyemedi.

nin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

ce diğerlerinden farklıdır?

A) Adamın çok kalın sesi vardı.

A) Dün akşamdan beri evde yalnızdım.

B) Manavdan iki kilo muz aldım.

B) İki bayan sahilde ağır adımlarla yürüyor.

C) Masamda bekleyen kahve soğumuş.

C) Gömleğimin düğmelerinden biri düşmüş.

D) Paris'e gideceğini kimseye söylemedi.

D) Kara Korsan, yarışı açık ara önde bitirdi.

TÜRKÇE SORU BANKASI

57

8. SINIF


26.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER)

TEST 7. (I)Yaprakların çıtırtılarına kapılmış yürürken

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim cümlesi kullanılmıştır?

iki katlı ama koca bir ev dikkatimi çekiyor. (II)Daha yakından görmek istiyorum bu koca evi. (III)Göl nasıl ormana yakışmışsa bu koca ev de öyle yakışıyor göle. (IV)Sanki ev benimmiş gibi hayallere dalıyorum bir an, kurduğum hayaller birbirinden güzel.

A) Uyuyan göllere ay ışığında

B) Bir avuç toprak gönder bana

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim cümlesi hem de fiil cümlesi kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

Sevginin resmini çizsem kim anlar Edirne koksun, Ağrı koksun

C) Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan

Köpüklü suları dökülür taştan

D) Ya bir otobüste ya bir trende

D) IV

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

Gurbet ilden sana varmak ne güzel

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

mi türce diğerlerinden farklıdır?

mi fiildir?

A) Türk bayrağı gönderde dalgalanıyor.

A) Bu ağaçtan dut toplamak ne kadar da zormuş!

B) Albümdeki resimleri görünce duygulandı. C) Bir Japon lokantasında suşi yedik.

B) Murat, birkaç aydır parasızdı.

D) Ünlü boksörün sol gözü mosmordu.

C) Ezberlediği şiiri gür bir sesle okudu. D) Arkadaşımın en küçük kardeşi çok şirin.

9.

I. Aracın sinyal lambası yanmıyordu.

II. Dolaptaki ayranı çıkarır mısın?

III. Ahmetlerle evlerimiz yan yanaydı.

IV. Sıcak sütü içerken dilim yandı.

A) Karşı komşumuzun ışıkları yanmıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi isimdir?

B) Ekşi elmalardan üç kilo aldım.

A) I 

D) Bisikletimin ön tekeri patlakmış.

B) II 

C) III 

13. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?

C) Babamın genç yaşta saçları dökülmüş.

D) IV

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

mi türce diğerlerinden farklıdır?

mi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Durakta dört yolcu var.

A) Ömer Faruk'un odası çok karışıktı.

B) Sabah erkenden iş yerine var.

B) Görevliler havuzun suyunu temizlediler.

C) Dolapta salam ve pastırma var.

C) Yılın sporcusu ödülleri sahiplerini buldu.

D) Otobüste boş koltuk var.

D) Sakatlanan futbolcu oyundan çıkarıldı.

8. SINIF

58

TÜRKÇE SORU BANKASI


27.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

(YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik

4. Aşağıdaki dizelerin hangisi kurallıdır?

cümledir?

A) Artık ayırt ediyorum fabrikayı mezarlıktan.

A) Bugün de iş çıkışı senin yanına uğrayacağım.

B) Bir başkadır benim memleketim. C) Vatan borcu biter bitmez oradayım.

B) Şehir dışından gelen konukları salonda ağırladık.

D) Bir gün gelir de unuturmuş insan.

C) Hava sıcak olduğu için pencereyi aralıklı bırakmış. D) Arkama bakmadan gideceğim buralardan.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

2.

I. İnanmıyorum onun anlattıklarına.

II. Ben de üzüldüm kazanamadığına.

III. Su içince kendime geldim.

IV. Çorap giymedim bugün.

Numaralanmış cümlelerden hangisi kurallı (düz) cümledir? A) I 

B) II 

C) III 

A) Çok zormuş böyle havalarda araba kullanmak. B) Terliklerimizi çıkarıp salona geçtik. C) Soruyu çözmek kolay olmadı. D) Ortalığı duman kaplayınca göz gözü görmedi.

D) IV

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle-

yerine göre diğerlerinden farklıdır?

mi sonda değildir?

A) Arabanın bagajından poşetleri çıkardı.

A) Kundaktaki bebek sürekli ağlıyor.

B) Bekliyorum seni okulun önünde.

B) Plastikleri geri dönüşüm kutusuna attım.

C) Çocuk, evin avlusunda oyun oynuyor.

C) Kapı açık kaldığı için oda soğumuş.

D) Saksıdaki çiçeği suladın mı?

D) Israrıma rağmen anlatmadı derdini.

TÜRKÇE SORU BANKASI

59

8. SINIF


27.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER)

TEST 7. Girdim yeşilden sarıya

11. (I) Sabah erkenden kalkıp koştum gazete

bayisine. (II) Bulmaca eki tükenmeden gazeteyi almalıydım. (III) Gazetelerin bulunduğu stantı gözlerimle taradım. (IV) Fakat aradığım gazeteyi ve eki görememiştim.

Sordum ölüye diriye

Çiçeği verdim arıya

Ballarda seni aradım

Dörtlüğün kaçıncı dizesi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.

Parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisi devriktir? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

12. Elbette bu yaptıklarının hesabını vereceksin, çok yakında göreceksin sen de.

8. Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

A) Atın önüne bir tutam saman koydum. B) Fincandaki kahveden birkaç yudum aldı.

Yukarıdaki iki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Birinci cümle devrik, ikinci cümle kurallıdır.

C) Oyuncaklar sağa sola saçılmış. D) Geç fark ettim yanlış yaptığımı.

B) Birinci cümle kurallı, ikinci cümle devriktir. C) İki cümle de kurallıdır. D) İki cümle de devriktir.

9. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?

13. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi cüm-

A) Dikkatli bir şekilde yolun karşı tarafına geçtik.

le sonunda değildir?

B) Bütün paramı yatırdım karşıdaki bankaya.

B) Öksürüğe iyi geliyormuş bitkisel çaylar.

A) Servisteki hostes bugün hastalanmış.

C) Pamuk yanaklarından öptüm bebeğin.

C) Hemşire iğneyi batırır batırmaz bağırdım.

D) Doğa canlanır ilkbahar gelince.

D) Gripten korunmak için maskeyle dolaşıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yük-

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin

lem kullanılmamıştır?

yerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Hava soğuk olduğu için eldiven taktım

A) Sandalyenin bir ayağı kısaymış.

B) Ceketi çıkarıp portmantoya astım

B) Kablolu İnternet daha hızlı.

C) Bir başkadır buraların baharı, yazı

C) Anlaşamadık hiçbir konuda onunla.

D) Evin bahçesinde mis gibi çiçek kokuları

D) Paketi kırmızı kurdeleyle bağladı.

8. SINIF

60

TÜRKÇE SORU BANKASI


28.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

(ANLAMINA GÖRE CÜMLELER)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca

olumludur?

olumsuz, anlamca olumlu cümledir?

A) Film Kapadokya'da çekilmiş.

A) Ellerim cebimde sahilde yürüyorum.

B) Zor soruyu kimse çözemedi.

B) Çocuklu bir anne otobüste ayakta duruyor.

C) Bu ayki faturalar ödenmemiş.

C) Faruk, tuttuğu dalı bırakmadı.

D) Israr etsek bile bizi bırakmaz.

D) Belgesel türü filmleri izlemiyor değilim.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

2.

I. Kitabın hangi yayınevinden çıktığını bilmiyorum.

II. Demli çaydan birkaç bardak daha içtim.

B) Arabanın bagaj kapısı açılmıyor.

III. İzin kâğıdını müdür yardımcısına uzattı.

C) Binanın üst katından dumanlar yükseliyor.

IV. Nikâh şekerlerinden birkaç tane yedim.

D) Tuttuğum takımın formasını aldım.

Numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? A) I 

B) II 

C) III 

A) Haldeki meyvelere, sebzelere don vurmuş.

D) IV

6. (I) Serin bir rüzgâr yağmurun fısıltısını ço-

ğaltarak esiyor, üstümüzdeki siyah bir çadır gibi açılan çam dallarını titretiyordu. (II) Anadolu’nun bu yalçın ufuklu, bu boş, bu kayalık, bu korkunç, Bozdağı’na giden bu ıssız yolunun eskiden beri eşkıya uğrağı olduğunu bilmiyordum. (III) Ben tenha bir geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde doğmuştum. (IV) Başımdaki sevda yelleri köyümüzün kavak yelleriyle aynı yöne esiyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca olumlu, anlamca olumsuzdur?

A) İri elmalardan birkaç tane kopardı. B) Yolun kenarındaki evlerin çatılarında leylekler vardı. C) Sen gelmeden yola çıkar mıyız hiç?

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?

D) O anlatırken not almıyor değilim.

A) I 

TÜRKÇE SORU BANKASI

61

B) II  8. SINIF

C) III 

D) IV


28.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (ANLAMINA GÖRE CÜMLELER)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz

11. I. Ee, artık git de rahat bir nefes alalım

cümledir?

A) Kanamayı güç bela durdurduk. B) Ağıldaki koyunlar sürekli meliyor. C) Arabayı süren bayan çok heyecanlıydı. D) Belgelerin tamamı imzasızdı.

II. Fırtınadan dolayı yat, limana yanaşamadı

III. Vapur, okyanusun ortasında bozuldu

IV. Şirin bir Anadolu köyünde mola verdik

Numaralanmış cümlelerden hangisi ünlem cümlesidir? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

8. Aşağıdakilerden hangisi emir cümlesidir? A) Çay demlemeden dışarı çıkar mıyım hiç?

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca

B) Söğüt gölgesinde on dakika dinlenelim.

olumsuzdur?

C) Okul harcını bugün öğleye kadar yatır.

A) Televizyon izlemekten sıkıldım.

D) Taksici parayı sahibine iade etmemiş.

B) İki katlı bina kısa sürede yanmış. C) Kazanamadığını duyunca üzüldü. D) Daldaki ayvalar olgunlaşmamış.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?

A) Bizi ne aradı ne de sordu.

13. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz fiil cüm-

B) Ben annemi hiç üzer miyim?

lesidir?

C) Son maçta gol atamamış.

A) Giydiğim mavi gömlek yakasızdı.

D) Akşamları kitap okumuyor değilim.

B) Kalan borcumu kredi kartıyla ödedim. C) Bugün hava düne göre sıcak. D) Yemekten hemen sonra su içmem.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi olumsuzluk eki almıştır?

A) Makarnaya sos döküp sofraya getirdim.

14. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

B) Doktorun yazdığı şurupları düzenli olarak içiyorum.

A) Bakışlarından yorgun olduğu belliydi

C) Zeynep, bu akşam konsere gidecekmiş.

B) Elektrik faturasını ödemeyi unutmuş

D) Arkadaşımın hediye ettiği saati hiç kullanmadım.

D) Tekvandoyla kaç yıldır ilgileniyorsun

8. SINIF

C) Otobüsün ne zaman geleceğini bilmiyor

62

TÜRKÇE SORU BANKASI


29.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

(YAPISINA GÖRE CÜMLELER)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit (tek

4. Aşağıdakilerden hangisi bağlı (bağlacı

yüklemli) cümledir?

olan) cümledir?

A) Kopardığım yapraklardan sarma yaptım.

A) Vapura bindik, karşı yakaya geçtik.

B) Ali, damlatan musluğu tamir etti.

B) Uzun süre ayakta bekledim ama kimse bana yer vermedi.

C) Gazetenin manşetini okuyunca morali bozuldu.

C) Kış aylarında bu denizde istavrit ve hamsi avlarız.

D) Kalemtıraşla kurşun kalemin ucunu açtı.

D) Uzun ve soğuk bir günün sonunda kendimi eve attım.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik (fiilimsi bulunan) cümledir?

A) Karşıdaki binaların temelleri çok sağlammış.

A) Kedinin tüyleri çok yumuşaktı.

B) Yüzbaşı Önder, askerleri kışlanın önünde bekliyor.

B) Aslanın kafesinin kapısını açık unutmuşlar. C) Kablosu kopan direğin elektriği kesildi.

C) Bulutlar şehrin üstünde toplandı, yağmur birazdan başlar.

D) Haritanın birkaç yeri yırtılmıştı.

D) Muzaffer Bey, kumandayla televizyonun sesini kıstı.

3. Aşağıdakilerden hangisi sıralı (birden çok yüklemli) cümledir?

A) İşçiler, binanın ikinci katında çalışıyor. B) Burma kadayıftan bir kilo aldım. C) Sazını eline aldı, çalmaya başladı. D) Çok hızlı koştum fakat otobüse yetişemedim. TÜRKÇE SORU BANKASI

6.

I. Kapı komşumuz bugün Rize'ye gidecek.

II. Salıncaktaki çocuk çok neşeliydi.

III. Çekyatın üstünde birkaç battaniye vardı.

IV. Kestiğim karpuz kıpkırmızıydı.

Numaralanmış cümlelerin hangisi birleşik (fiilimsi bulunan) cümledir? A) I 

63

B) II  8. SINIF

C) III 

D) IV


29.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (YAPISINA GÖRE CÜMLELER)

TEST 7. (I) Güneşli bir cumartesi günü Ahmet ve

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklem sayısı diğerlerinden fazladır?

annesi alışveriş için semt pazarının yolunu tutmuştu. (II) Pazar her zamanki gibi yine çok kalabalıktı, herkes elinde bir poşetle tezgâhların arasında dolanıp duruyordu. (III) Ahmet; annesinin elinden sımsıkı tutuyor, bir yandan da tezgâhta satılmayı bekleyen birbirinden güzel meyveleri seyrediyordu. (IV) Bir tezgâhın başında durdular, o esnada yanlarına mahalledeki arkadaşı Yusuf ve annesi yaklaştı.

A) Konunun özetini çıkardım ve sınıftakilere sesli bir şekilde okudum. B) Bilgisayarıma virüs bulaştığı için ödevimi bilgisayarda yazamadım. C) Umut, bu sıralar okula bisikletle gidip geliyor. D) Benzin istasyonunda durup arabanın deposunu doldurduk.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) I 

B) II 

C) III 

12. İlk defa gözlük takan Ebru kendini çok tu-

D) IV

haf hissediyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit yapılıdır?

A) Havalar soğudu, kuşların göçü başladı.

A) Golü kaçıran futbolcu seyircilerin tepkisini çekti.

B) Saatin pilini değiştirmek için saatçiye gittim.

B) Binanın önündeki çöp kutusu devrilmiş.

C) İstanbul'daki belediye otobüsleri sarıya boyandı.

C) Nakit parası kalmayınca kredi kartını kullandı.

D) Garip kılıklı birkaç adam yolun karşısında bekliyor.

D) Koliden birkaç yumurta çıkarıp tavaya kırdı.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlacı

9. Yaşlı adam, belediye otobüsünde ayakta du

Bu cümleyle yapıca aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

rurken aynı zamanda bir yanlışı düzeltiyordu.

olan (bağlı) cümledir?

Bu cümlenin yapısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Birkaç lokma yiyip dışarı çıktım. B) Bu ormanda ağaçlar çok sık olduğu için yürümekte zorlanıyoruz.

A) Basit (tek yüklemli) cümledir.

C) Yemek saati gelmişti ancak yemekhanede herhangi bir hareketlilik yoktu.

B) Birleşik (fiilimsi bulunan) cümledir. C) Sıralı (birden çok yüklemli) cümledir.

D) Soğuktan korunmak için montunu giydi, ellerini montunun cebine soktu.

D) Bağlı (bağlacı olan) cümledir.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiilimsi

14. Şairin parası olmaz, öldükten sonra paranın

bulunan cümledir?

üstünde resmi olur.

A) Sıranın bize gelmesini bekliyoruz.

B) İlçedeki hiçbir mağaza açık değil. C) Ağacın dallarında birkaç kumru vardı. D) Sabah erkenden iş yerinin yolunu tuttum. 8. SINIF

64

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Birleşik cümledir.

B) Basit cümledir.

C) Bağlı cümledir.

D) Sıralı cümledir. TÜRKÇE SORU BANKASI


30.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

(YAPISINA GÖRE CÜMLELER)

TEST

4. Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümle

1. Gökyüzü ağacında asılı duran güneşi kayı-

değildir?

sıya benzetti Mehmet.

Aşağıdakilerden hangisi yapıca bu cümleyle aynıdır?

A) Okulun duvarlarında Türk büyüklerinin resmi vardı. B) Bostanda gördüğümüz yılan kocamandı.

A) Şehrin su boruları altı ayda değiştirildi.

C) İnşaattan gelen kazma kürek sesleri hepimizi rahatsız etti.

B) Kadınlar köyün çeşmesinden su dolduruyordu.

D) Kepeklerden kurtulmak için farklı bir şampuan kullanıyor.

C) Resim dersinde herkes ev ve ağaç çizmişti. D) Kâğıt toplayan çocuk yanımızdan geçti.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit ya-

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca di-

pılıdır?

ğerlerinden farklıdır?

A) Tuttuğu balıkların en irisini bana verdi.

A) Pembe panjurlu evin fotoğraflarını çekti.

B) Klavyesi bozulan bilgisayarı kullanamadım.

B) Arkadaşlarla banka oturup Kız Kulesi'ni seyre daldık.

C) Çocuk ezberlediği şiiri gür sesiyle okudu.

C) Ses yarışmasına katılan herkese flüt hediye ettiler.

D) Polis arabası olay yerine on dakikada geldi.

D) Ağaçlarla çevrilmiş bir alanda biraz yürüdük.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre sıralıdır?

6. Aşağıdakilerin hangisi sıralı cümle değil-

A) İncelemelerimiz ve araştırmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

dir?

A) Ekinler boy verdi, hasat zamanı yaklaşıyor.

B) Konu komşu herkesin katıldığı davette gönlümüzce eğlendik. C) Çocuklar önce resim sergisini gezdi, sonra da bir restoranda karınlarını doyurdu.

B) Arabayı uzağa park ettim, iş yerine yürüdüm.

D) Yemekleri buzdolabına koymayı unutunca yemekler bozulmuş.

D) Evin pencerelerini, kapılarını sildim.

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) Deri ceketimi giydim, motora bindim.

65

8. SINIF


30.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (YAPISINA GÖRE CÜMLELER)

TEST 7.

I. Hafta sonu plajda birkaç saat yüzdük.

II. Telefonun sesini biraz kısar mısın?

limsi bulunan cümledir?

III. Durakta ayakta beklemekten yoruldum.

IV. İhtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.

A) Yaprakların sararması sonbaharın habercisiydi.

Numaralanmış cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

B) Kedinin önündeki ciğer küp küp doğranmış.

A) I 

C) Sanatçının sesi hepimizi duygulandırdı.

B) II 

C) III 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca fii-

D) IV

D) Yolcu vapuru limana az sonra yanaşacak.

8. Taklacı güvercini duymuşsundur. Havada

12. ABD’li bilim adamları kök hücreden, atan

taklalar atarak durur. Taklaları sırasında kanatları da âdeta alkış sesleri çıkarır. Gökyüzünün engin maviliğinde sevinç gösterileri yapar.

kalp dokusu üretti.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yukarıdaki parçada kaç tane basit yapılı cümle vardır?

A) Birden fazla yüklemi vardır.

A) 1 

C) Yüklemler bağlaçla bağlanmıştır.

B) 2 

C) 3 

B) İçinde fiilimsi bulunmaktadır.

D) 4

D) Tek yargı bildirmektedir.

9. "Bayram günü ceplerim harçlıkla dolduğun-

da bendeki neşeyi görmelisiniz." cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik yoktur?

A) Kulağımın ağrısı bir türlü geçmedi.

A) Tek yüklemli cümledir.

B) Topladığım mantarlardan yemek yaptım.

B) Fiilimsi bulunan cümledir.

C) Doktor, çocuğun cips yemesine kızmıştı.

C) Birden çok yüklemli cümledir.

D) Tokasını kaybeden Elif ağlıyordu.

D) Bağlacı olan cümledir.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümle yoktur?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına gö-

A) Tatlı incirleri teker teker topladık.

re diğerlerinden farklıdır?

B) Şarkı söyleyen kadın, sahneye çok yakışıyor.

A) Pencereyi açtım ve ofisi havalandırdım. B) Önümdeki deftere birkaç not yazdım.

C) Kolay soruları çözerken hiç zorlanmadı.

C) Bolu'ya gittim ama Yusuf'la görüşemedim.

D) Aküsü biten arabadan inip bir taksiye bindi.

D) Otobüsle gidelim ya da taksiye binelim. 8. SINIF

66

TÜRKÇE SORU BANKASI


31.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir fiil cümlesidir?

A) Bu duraktan Üsküdar otobüsü geçmez. B) Hokkabazın üstündeki ceket çok parlaktı. C) Kuru yemişçiden tuzlu fıstık aldım. D) Camı kırılan arabayı sanayiye götürdüm.

4.

I. Adam, gönülleri fethetti bu güzel sözlerle.

II. Çaydanlık fokurdamaya başlayınca ocağın altını kıstım.

III. Uras, bu yaz Bodrum'daki yazlığına gitmiş.

IV. Çizgili gömlek seni çok kısa gösteriyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

2. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?

A) Akşamki partiye sen de katılacak mısın?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi

B) Sibel Hanım hastaydı bu sıralar. C) Anlamını bilemedi sorduğum kelimelerin.

fiil olan basit yapılı bir cümledir?

D) Elindeki çantada şirketin resmî belgeleri vardı.

A) Satın aldıkları konak üç katlıymış. B) Sokak lambasının rengi sarıydı. C) Limonu sıkıp salatayı masaya bıraktım. D) Oyuncular az sonra sahaya çıkacak.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

6. Yapısı bakımından farklı olan cümle aşa-

A) Ütünün fişini takıp ısınmasını bekledim.

ğıdakilerden hangisidir?

B) Fatih'in odası bugün çok dağınıktı.

A) Ununu eleyip eleğini duvara astı.

C) Hızlı konuşan adamı hiç kimse anlamıyordu.

B) Kırmızı güllerden demet yaptı. C) Yatmadan önce dişlerini temizledi.

D) Kahve içmek için bir sahil restoranına uğradık. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Çiçek desenli eteğini ütüleyip giydi.

67

8. SINIF


31.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (KARMA)

TEST 7. Sana bir boyun atkısı gerek çünkü kış geldi.

11. İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan Nurettin

Gönülal Dede, Ordu’nun Ünye ilçesinde askerlik yapan torununun yanına bisikletle gitmeye karar verdi. Torununu görmek için 3 Temmuz’da yola çıkan Nureddin Dede, bisikletiyle 1.054 kilometre yol alarak bir ayda torununa kavuştu.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bağlacı olan cümledir. B) İçinde fiilimsi vardır. C) Anlamca olumludur.

D) İki yükleme sahiptir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? A) Fiil cümlesi B) Birleşik yapılı cümle C) Kurallı cümle

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin

D) Olumsuz cümle

türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Havuza atlayınca havuzun suyunu taşırdı.

12. Ayşe halasıyla "İyi Bir Dinozor" adlı filme git-

B) Yaşlı adam el arabasının üstünde bir şeyler satıyordu.

miş.

C) Çatıdaki güvercinleri kendi elleriyle besledi. D) Şehrin üstünde toplanan bulutlar simsiyahtı.

A) Olumlu cümledir.

B) Fiil cümlesidir.

C) Basit cümledir.

D) Devrik cümledir.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı,

9. Derenin kenarındaki kurbağalar gelip geçen

olumsuz bir isim cümlesidir?

sinekleri yakalamak için dillerini dışarıya çıkarıyordu.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuralları ihlal eden sürücüye görevli polis ceza kesti.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Gümrükten kaçak mal geçirmeye çalışan şüpheliler yakalandı.

A) Birleşik cümledir.

C) Fethiye, ülkemizin en güzel ilçelerinden biridir.

B) Kurallı cümledir.

D) Ahmet, sınıftaki diğer çocuklara göre daha zayıf değildi.

C) Fiil cümlesidir. D) Olumsuz cümledir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı sayısı diğerlerinden fazladır?

A) Evdeki hesap çarşıya uymayınca kredi kartı kullanmak zorunda kaldık.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

B) Eskici sokağımızdan bağırarak geçiyor.

A) İsviçre çakısını cebinden çıkardı.

C) Filmin galasına katılan oyuncular çok heyecanlıydı.

B) Kitabın dördüncü sayfasında fil resmi var. C) Betül'ün anlattığı fıkra çok komikti.

D) Sahilde yaptığım kumdan kaleyi sert rüzgâr yıktı.

D) Dinlemedim sanatçının son parçasını. 8. SINIF

68

TÜRKÇE SORU BANKASI


32.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca di-

A) Sanatçının son albümü raflardaki yerini aldı.

A) Sarıyer otobüsü az önce buradan geçti.

B) Evin yalıtımı iyi olmadığı için ev ısınmıyor.

C) Arabanın kapısını açarken zorlandı.

türüne göre diğerlerinden farklıdır?

ğerlerinden farklıdır?

B) Küçük çocuğun göz rengi yeşildi.

C) Sararmış perdeleri çamaşır suyuyla yıkadı.

D) Bu sıralar sabahları geç kalkıyorum.

D) Kadının elindeki çiçek demeti rengârenkti.

5. Aşağıdakilerden hangisi bağlacı olan (bağlı) cümledir?

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin

A) Boş bardakları toplayıp mutfağa bıraktı.

yerine göre diğerlerinden farklıdır?

B) Malik Bey, her sabah iş yerine bisikletle gidiyor.

A) Çarşıya çıkan askerler bir lokantada çorba içti.

C) Adam avcı yeleğini giydi ve ormana doğru yürüdü.

B) Ceketimi çıkardım havalar daha da ısınınca.

D) Top oynadığımız alan çamur olunca biz de oyunu bıraktık.

C) Bursa'ya giderken yolda kestane şekeri aldık. D) Otobanın girişinde polisler yol kontrolü yapıyor.

6. Aşağıdakilerden hangisi sıralı (birden çok yüklemli) cümledir?

3. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olum-

A) Arabanın ön camı patlayınca yolcular çok korktu.

suz cümledir?

A) Tabaktaki tahini ve helvayı afiyetle yedim. B) Buralarda yaz ayları serin geçer.

B) Ellerini cebinden çıkardı, çocuğun uzattığı broşürü aldı.

C) Toplantıdan önce herkese not defteri dağıtıldı.

C) Yıldızlı bir gecede gökyüzünü izlemek ne kadar da güzel!

D) Bir hafta erken başlamama rağmen işleri yetiştiremedim.

D) Elektrikler kesilince birkaç mum yakıp evin sağına soluna bıraktı.

TÜRKÇE SORU BANKASI

69

8. SINIF


32.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca

11. I. Her sabah sahilde yarım saat koşuyo-

olumsuzdur?

rum.

A) Güneş batarken şehrin hareketliliği de azalıyordu. B) Ne konuşuyor ne de yüzüme bakıyordu. C) Ormanın içindeki bu serin dere hepimizi ferahlatmıştı. D) Yaşlı kadın, köpeğini evimizin yanındaki parkta gezdiriyor.

II. Eczanedeki bayan, yarayı oksijenli suyla temizledi.

III. Havaalanına geç gidince uçağı kaçırdık.

IV. Sabahleyin traktörle karpuz tarlasına gittik.

Numaralanmış cümlelerin hangisi basit yapılı değildir? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

8. Aşağıdakilerden hangisi birleşik (fiilimsi bulunan) cümledir?

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Alçak yastıkta yatmayı sevmiyordu. B) Kamyonun kasasında iri iri kavunlar vardı. C) Sürahideki suyu çiçeğin köklerine döktüm.

A) Kapalı kapılar ardında yapılan toplantı altı saat sürdü.

D) Kayseri yolunda trafik kazası olmuş.

B) Odanın köşeleri örümcek ağıyla kaplıydı. C) Buket teyzemin kolundaki bilezikler parlıyordu. D) Birkaç çocuk, evin önünde topaç çeviriyor.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca

olumsuz olmasına rağmen yapıca olumludur? A) Birkaç saattir hamakta sallanıyorum.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir

B) Çocukluk günlerimi özlemiyor değilim.

(buyruk) anlamı vardır?

C) Doğum gününde hiç seni yalnız bırakır mıyım?

A) Büyük tencerede düğün yemeği pişirildi.

D) Yaralı askerin tedavisine Ankara'da devam edildi.

B) Kamyondaki un çuvallarını depoya taşıyın. C) Aralık ayında sınıfça Uludağ'a gideceğiz. D) Siren lambası yanan ambulans yanımızdan hızlıca geçti.

10. Hayatınızdaki dalgalanmalardan korkmayın, sörf yapmayı deneyin.

Bu ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögeleri ortak sıralı cümle değildir?

A) Birden fazla yükleme sahiptir. B) Olumlu ve olumsuz cümlelerden oluşmuştur.

A) Kalemi aldım, resim çizmeye başladım.

C) İsim cümlelerine yer verilmiştir.

C) Yemekleri pişirdi, sofraya getirdi.

D) Yüklemler cümle sonundadır.

D) Arabaya bindik, olay yerinden uzaklaştık.

8. SINIF

B) Bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı.

70

TÜRKÇE SORU BANKASI


33.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

(I) Romalılar yaşadıkları topraklarda kentler kurmuşlar. (II) Yollar, hamamlar, kütüphaneler, tiyatrolar, çeşmeler, tapınaklar, çeşitli oyun ve yarışların düzenlendiği arenalar inşa etmişler. (III) Kentlere su getirmeyi amaçlamışlar, bunun için ilk su kemerlerini yapmışlar. (IV) Ayrıca atık suları kentlerden uzaklaştırmak için kullanılan kanalizasyon sistemine yenilikler getirmişler. Romalıların inşa ettiği yapılardan günümüze kadar sağlam kalmış olanlar var. Bunda yapıları inşa ederken volkanik külle suyu karıştırarak hazırladıkları çimento benzeri bir harç kullanmalarının da rolü büyük. Roma kentlerinin merkezinde forum adı verilen bir meydan bulunurmuş. Bu meydan halkın bir araya geldiği bir yermiş. Burada kutlamalar yapılır ve törenler düzenlenir.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. Bu metinden,

3. Metnin ilk paragrafındaki numaralanmış

I. Romalılar yerleşik hayata geçmiştir.

II. Romalılar mimaride bütün medeniyetleri etkilemiştir.

III. İlk su kemerleri Romalılar zamanında yapılmıştır.

IV. Romalılar sanata önem vermiştir.

yargılarından hangilerine kesin olarak çıkarılır? A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

cümlelerden hangisi yapıca farklıdır? A) I. 

2. Aşağıdakilerden hangisi yapıca metinde-

B) II. 

D) IV.

4. Metindeki altı çizili cümleyle ilgili aşağı-

ki son cümleyle aynıdır?

dakilerden hangisi söylenemez?

A) Annem yatmadan önce kapıları ve pencereleri kontrol etti.

A) Kurallı cümledir.

B) Yağmur yağdı, etrafı mis gibi toprak kokusu sardı.

C) Olumlu cümledir.

B) Fiil cümlesidir. D) Fiilimsi olan cümledir.

C) Sabah uyanamadım çünkü akşam geç yattım. D) Film bitince televizyonu kapattım. TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III. 

71

8. SINIF


33.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

I. Kayısı kasalarını traktörle “islim damı” adı verilen kayısı odasına götürdük. Kayısılar burada bir gece kaldı ve bazı işlemlerden geçirildi.

II. İki gün de güneşte kaldılar. Sonra topladık ve bizim oraların deyişiyle “patik yaptık” yani kayısıların çekirdeklerini çıkardık. Bu kayısılar paketlenmek üzere fabrikalara gönderildi. III. Ertesi sabah dedemle islim damına gittiğimde kayısıların daha da sararmış ve yumuşamış olduğunu gördüm. Kayısıları bahçede brandaların üzerine serdik. IV. Dedemin kayısı bahçesine gittik. Kayısı ağaçlarının altına brandalar serdik. Ağaçları sallayıp kayısıların brandalara dökülmesini sağladık. Sonra da kayısıları toplayıp kasalara doldurduk.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. Numaralanmış bölümlerle anlamlı bir me-

7. Aşağıdakilerden hangisi III. bölümdeki

tin oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

son cümleyle yapıca aynıdır?

A) I - IV - III - II

B) IV - III - II - I

A) Gök gürleyince çocuklar çok korktu.

C) IV - I - III - II

D) IV - II - III - I

B) Ağacın en yüksek dalından birkaç meyve kopardım. C) Mağazaya gittim, dar gelen gömleğimi değiştirdim. D) Sıcaklar bastırınca dağlardaki buzlar eridi.

6. IV. bölümdeki cümlelerle ilgili aşağıdaki-

8. Numaralanmış bölümlerin hangilerinde

lerden hangisi söylenemez?

bağlacı olan (bağlı) cümle vardır?

A) Tek yüklemli (basit) cümle vardır.

A) I ve II.

B) II ve III.

B) Fiilimsi olan (birleşik cümle vardır.

C) II ve IV.

D) I ve IV.

C) Bütün cümleler anlamca olumludur. D) Birden çok yüklemli (sıralı) cümle vardır. 8. SINIF

72

TÜRKÇE SORU BANKASI


ANLATIM BOZUKLUĞU

(EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLERİN BİR ARADA KULLANILMASIGEREKSİZ SÖZCÜK KULLANIMI)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek-

34. TEST

4. Otuz iki yıldır İngiltere'de yaşayan Okan Bey

siz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

vatan ve yurt özlemiyle yanıyordu.

A) Tam on yıla yakın bir zaman bu turistik otelde çalıştım. B) Bahçeden kopardığımız kayısılar ve erikler çok lezzetliydi.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? A) yaşayan

B) Bey

C) yıldır

D) yurt

C) Şirketin konut projeleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. D) Mahalleli o sabah büyük bir gürültü sesiyle uyandı.

2.

I. Belediye ekipleri sabah erkenden caddeleri ve sokakları temizledi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

II. Aldığı maaşı küçümsemiş, kısa bir süre sonra da işten çıkmıştı.

III. Çok okulda bekleyen öğrenciler evlerine gitmek istiyorlardı.

A) Kapıya kadar gelen çocuklara çikolata ve şeker ikram etti.

IV. Köyüne olan özlemi, hasreti bir türlü dinmiyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen kelimelerin birlikte kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) I 

B) II 

C) III 

bozukluğu yapılmıştır?

B) Balıkçı elindeki zıpkınla birkaç deniz canlısı avladı. C) Bari, hiç olmazsa bize on dakika zaman ayırsaydın! D) Hatasını anlayınca gidip sıra arkadaşından özür diledi.

D) IV

6. Aşağıdakilerin hangisinde aynı anlama sa-

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş an-

hip sözcükler bir cümlede kullanılmıştır?

lamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) Bidonları taşırken âdeta sanki canımız çıktı.

A) Bütün vatandaşlar kanunlara ve yasalara uymak zorundadır.

B) Öğrenciler akıllı bir şekilde okul bahçesinde oynuyor.

B) Teknolojik ürünler kesinlikle dikkatli kullanılmalıdır. C) Ödevlerini yapan çocuklar ödüllendirildi.

C) Düğününe akrabalarını ve komşularını çağırdı.

D) Yüksek sesle şarkı söylemesi bizi rahatsız etti.

D) Ödevi başkasına yaptırdığını Betül'den duydum.

TÜRKÇE SORU BANKASI

73

8. SINIF


34. TEST

ANLATIM BOZUKLUĞU (EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLERİN BİR ARADA KULLANILMASI- GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANIMI)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek-

A) Babam neredeyse arabayla evin önündeki çöp kutusuna çarpıyordu.

A) Yaşlı adam sözlerini bir kez daha yineleyip tekrarladı.

B) Elbette elimdeki yara kısa sürede iyileşebilir.

B) Şehrin sokaklarında dolaşan yabancı plakalı araç herkesi tedirgin etmişti.

C) Ayşe, kuryenin uzattığı kutunun bantlarını hemen söküverdi.

C) Hafta sonları köye gider, orada üç gün kalırdım.

D) Çocuk çantasını sıranın üstüne bıraktı.

D) Muhtarın sözlerini herkes dikkatli bir şekilde kulak ardı ediyordu.

siz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

siz kelime kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleden çıkarılmalıdır?

bozukluğu vardır?

A) Yaklaşık beş yıl bu gemide kaptanlık yaptım.

A) İri odunları kırıp sobanın yanına yığdı. B) Yüksek sesle bağırmadığı için kapının önündekiler onu duymamıştı.

B) Anma töreninde bayrak yarıya indirildi.

C) Kapılar kapalı olunca içeriye pencereden girdik.

C) Arabanın üstünde şirketin logosu ve ismi vardı.

D) Gelin arabası binanın önüne geldiğinde herkes heyecanlandı.

D) Hava sıcaklığı bugün sıfırın altında eksi dört derece.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek-

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

siz kelime kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

zili ifade gereksizdir?

A) Annem ile birlikte pazardan alışveriş yaptık.

A) Bu sıralar çok yorgun görünüyor. B) Gerdiği oku çok uzaklara attı. C) Hiç kimse sunucunun sözlerini anlıyordu.

B) Şoför, makam aracını binanın önüne park etti.

D) Şemsiyemiz olmadığı için sırılsıklam ıslanmış olduk.

C) Eda Hanım hafta sonu kaşlarına sürme çekmiş. D) Bahar gelmeden ağaçlar çiçek açmış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek-

A) Sözler tutulmayınca şirkete olan güven kayboldu.

A) Maçın son golünü boyu en kısa oyuncu attı.

B) Sağlık ekipleri olay yerine hemen ulaştı.

B) Çalışmalar şirketin daha fazla para kazanmasına neden oldu.

bozukluğu vardır?

siz sözcük kullanımı vardır?

C) Kızılaya kan bağışında bulunmak için sıraya girdik.

C) Bu çorba yöremize özel bir yemektir.

D) Usta olan bir aşçıyla herkes çalışmak ister. 8. SINIF

D) Çamaşır makinesi bozulunca kirlileri elde yıkadım.

74

TÜRKÇE SORU BANKASI


ANLATIM BOZUKLUĞU

35.

(ÇELİŞEN SÖZCÜKLERİN BİR ARADA KULLANILMASI SÖZCÜĞÜN YANLIŞ YERDE KULLANILMASI)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

A) Toprak damlı evlerde yaz geceleri uyurduk.

A) Belki de bu sıralar mutlaka sağlık sorunları yaşıyor.

B) Mutlaka arabayı otoparka bırakmış olabilir.

B) Az önce esmer tenli bir adam yanımdan geçti.

C) Çay içmek için bir kafede oturduk.

C) Kolideki yumurtalardan birkaçı kırılmış.

D) Yaralı baykuşun tedavisine devam ediliyor.

D) Ucu kırılan kalemi kalemtıraşla açtım.

ca çelişen sözcükler bir arada kullanılmıştır?

zili kelime cümlede anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

5.

I. Tespihin ipi kırılınca taneler sağa sola saçıldı.

bozukluğunun nedeni anlamca çelişen kelimelerdir?

II. Kardeşim eminim bugün derse gitmiş olmalı.

A) 19 Mayıs 1995 yılında Çukurova'ya taşındık.

III. Bayram hazırlıklarına geçen hafta başladık.

IV. Okul takımına bizim sınıftan dört kişi seçildi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

B) Dergideki şiirlerden birkaçı bana ait. C) Bu hemşire ağrısız iğne yapıyor. D) Yarışın sonlarına doğru kesinlikle hızını artırabilir.

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

6. Bu şehirde yaşayanlar hiç kuşkusuz mutlu olabilir.

3. Bu okuldan mezun olalı hemen hemen tam

yedi yıl oldu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu şehirde yaşayanlar mutlu olabilir. B) Bu şehirde yaşayan halk hiç kuşkusuz mutlu olmalı.

A) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

C) Bu şehirde yaşayan halk hiç şüphesiz mutlu olabilir.

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması C) Deyim yanlışlığı

D) Bu şehirde yaşayanlar eminim mutlu olabilir.

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

75

8. SINIF


35. TEST

ANLATIM BOZUKLUĞU

(ÇELİŞEN SÖZCÜKLERİN BİR ARADA KULLANILMASI - SÖZCÜĞÜN YANLIŞ YERDE KULLANILMASI)

7. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yan-

11. I. Küçük çocuğun elinden tutup yolun kar-

lış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

şısına geçti.

A) Ankara treni kalkmak üzereyken gara geldik.

II. Her İstanbul'a gidişimde akrabalarıma hediyeler götürürüm.

B) Tabaktaki leblebilerden birkaç tane yedim.

III. Tansiyonum düşünce bir banka oturup dinlendim.

C) Odadakilere kısaca başımdan geçenleri anlattım.

IV. Yemesine içmesine dikkat etmeyince zayıf düştü.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcük yanlış yerde kullanılmıştır?

D) Kardeşini hafta sonu parkta gördüm.

A) I 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

B) II 

C) III 

D) IV

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

bozukluğu yapılmıştır?

bozukluğu yapılmıştır?

A) Uzay mekiği yeni dünyaya inmişti ki bir patlama duyuldu.

A) Kitabın son sayfasına gelince gözlerim doldu.

B) Cüzdandan yüz lira çıkarıp satıcıya uzattım.

B) Atına binip köye doğru yol aldı. C) Kısaca bildiklerini emniyet müdürüne anlattı.

C) Izgaranın üstündeki köftelerden mis gibi kokular geliyor.

D) Akşam olmadan sokak lambaları yandı.

D) Canlı yayın aracı stadın girişinde bekliyor.

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir söz cümledeki yerinden dolayı anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

9. Vali, birkaç saat içinde yapımı tamamlanan

A) Dolar, güne yükselişle başladı.

spor salonunu hizmete açacak.

B) Marketin ön camı kırılmış. C) İzci Marşı'nı gür sesle okuduk.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

D) Kaymakam olarak doğduğu köye döndü.

A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması B) Gereksiz sözcük kullanımı

14. Yaban hayvanı daha çok öldürülmesin diye yeni bir yasa çıkarıldı.

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması D) Mantık hatası

A) "Daha çok" ifadesi "çok daha" şeklinde yazılarak

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

B) "Yaban hayvanı" ifadesi cümleden çıkarılarak

bozukluğu vardır?

A) Metni yüksek sesle okudu.

C) "Yeni bir yasa" ifadesi yerine "yeni bir kanun" yazılarak

B) Önce kolay soruları çözdü. C) Yüzünü kâğıt havluyla kuruladı.

D) "Daha çok" ifadesi cümlenin başına getirilerek

D) İzinsiz konuta girince gözaltına alındı. 8. SINIF

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

76

TÜRKÇE SORU BANKASI


ANLATIM BOZUKLUĞU

36.

(ANLAM BELİRSİZLİĞİ - DEYİM YANLIŞLIĞI SÖZCÜĞÜN YANLIŞ ANLAMDA KULLANILMASI)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam

TEST

4. Evini daha çok beğendik.

belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Konunun kısaca özetini çıkardım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

B) Sesim karşıki dağlarda yansıdı.

B) Anlam belirsizliği

C) Kardeşini parkta sallanırken gördüm.

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D) Yola çıkmadan önce hazırlık yaptık.

D) Gereksiz sözcük kullanımı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül anlam belirsizliğini önlemek için kullanılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) O, soruları çözerken hesap makinesi kullanıyordu.

A) Nikâh memuru cüzdanı geline uzattı.

B) Bu, her akşam eve gitmeden önce bizim dükkâna uğrar.

B) Beklediğimiz sanatçı sahneye çıktı. C) Gömleğini herkes çok beğenmişti.

C) Şu, bu sıralar yeterince para kazanmıyormuş.

D) Otobüsün ön camı çatlamış.

D) Siz, yaptığınız salataya limon sıkıp tuz ve biber eker misiniz?

6. Kalemini masaya bırakıp dışarı çıktı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında belirsizlik vardır?

A) Komşumuzun kedisi hastalanmış. B) Evleri bir dağın yamacındaydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için cümle başına aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

C) Spor haberleri az sonra başlar.

A) Kendi

B) Senin

D) Okula gitmediğini kimseye söylemedi.

C) Onun

D) Sizin

TÜRKÇE SORU BANKASI

77

8. SINIF


36. TEST

ANLATIM BOZUKLUĞU

(ANLAM BELİRSİZLİĞİ - DEYİM YANLIŞLIĞI - SÖZCÜĞÜN YANLIŞ ANLAMDA KULLANILMASI)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili ke-

anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

limelerden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) Başkanın etrafındakiler kulak kesilmiş, başkanı dinliyorlardı.

A) Kuru yemişlerden birkaç avuç yedim. B) Çamaşır suyuna temas ettiği için elleri tahrip olmuş.

B) Yaptığı işe önem vermemiş, âdeta ince eleyip sık dokumuştu.

C) Hastalıktan kurtulmak için ilaçlarını düzenli kullanıyor.

C) Sonunda yelkenleri suya indirdi, inadından vazgeçti.

D) Ağacın altında bir saate yakın bekledim.

D) Her işini gizli yapar, karda gezip izini belli etmezdi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?

8. Yolun karşısına geçerken duyduğu ani fren

A) Bu şarkıcının kendine özel sesi var.

sesi içini açtı.

B) Toplantıda alınan kararlara herkes uydu. C) Kadının kulaklarında halka şeklinde küpeler vardı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D) Sıcak çayı içince dilim yandı.

A) yüreğini soğuttu. B) yüreğini ağzına getirdi.

13. I. Konunun özetini birkaç saatte çıkardım.

C) kulak misafiri oldu.

II. Beyaz kumaştan iki tane gömlek çıkar.

III. Vitrindeki iki elbise arasında hiçbir ayrıcalık yoktu.

IV. Uzun süredir ayakkabımı boyatmadım.

cümlenin anlam bütünlüğünü bozmuştur?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Canı sıkılınca başını alıp uzaklara gitti.

A) I 

D) ayak bağı oldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim

B) II 

C) III 

D) IV

B) Gerçekleri saklamak için rol yapıyordu. C) Hediyeyi görünce etekleri zil çaldı.

14. Fiyatı çok pahalı olduğu için yüzüğü almak-

D) Çok sevdiği annesine kavuşunca bağrı yandı.

tan vazgeçtik.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

yanlış anlamda kullanılmıştır?

A) "Pahalı" kelimesi yerine, "yüksek" kelimesi getirilmelidir.

A) Planlı çalışması üniversiteyi kazanmasına neden oldu.

B) "Çok" kelimesi yerine, "fazla" kelimesi getirilmelidir.

B) Kesinlikle bu aracın plakası sahte olabilir.

C) "Yüzüğü" kelimesi yerine, "alyans" kelimesi getirilmelidir.

C) Arkadaşını dün akşam eve giderken gördüm.

D) "Fiyatı" kelimesi yerine, "ücreti" kelimesi getirilmelidir.

D) Bozulan musluk sürekli su damlatıyor. 8. SINIF

78

TÜRKÇE SORU BANKASI


ANLATIM BOZUKLUĞU

(ÖZNE - YÜKLEM UYUMSUZLUĞU - YÜKLEM EKSİKLİĞİ)

37. TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne -

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

bozukluğu vardır?

A) Düğüne katılan herkes çok heyecanlıydı.

A) İki arkadaş otobüsle İzmir'e gittiler.

B) Sabaha kadar havlayan köpekler bizleri hiç uyutmadı.

B) Kardeşim görme sorunları yaşadığı için gözlük kullanıyor. C) Ben ve Fuat, Boğaz'ı bir tekneyle gezdim.

C) Birkaç izci, bağdaş kurup ateşin kenarına oturdu.

D) Yirmi yaşındaki bu adam, sürekli etrafına bakınıyordu.

D) Sen ve arkadaşların yemek yemeden çıkmışsın.

2.

I. Ayakkabımın topuğu kırılınca yürürken zorlandım.

II. İlaçlanmayan ağaçlar bu yıl meyve vermediler.

III. Patatesleri küp küp doğrayıp tencereye attım.

A) Çocukların hepsi dışarı çıktı.

IV. Bulutlar toplandığına göre yağmur yağacak.

C) Sabah erkenden evden çıktık.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde özne - yüklem uyumsuzluğu vardır? A) I 

B) II 

C) III 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

B) Bayram sabahı heyecanla uyandım. D) Hiçbiri bana selam vermediler.

D) IV

3. Cümlede özne tekilse yüklem de tekil olur.

6. Özne insan dışındaki varlıksa yüklem tekil olur.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kural ihlal edilmiştir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Hizmetli, pencereleri ve kapıları silmiş.

A) Sepetteki temiz çamaşırları katladım.

B) Aylin, resim dersinde çok konuştular.

B) Kuyudan buz gibi suyu çektim.

C) Görevli, adamın pasaportunu istedi.

C) Kolideki yumurtaların hepsini yemişler.

D) Dışarı çıkmak için benden izin istiyor.

D) Göçmen kuşlar, güneye doğru uçuyorlar.

TÜRKÇE SORU BANKASI

79

8. SINIF


37. TEST

ANLATIM BOZUKLUĞU

(ÖZNE - YÜKLEM UYUMSUZLUĞU - YÜKLEM EKSİKLİĞİ)

7. Sinan ile sen bu akşam bizim eve gel.

11. Herkes stada girmeye çalışıyor, evine gitmiyordu.

Bu cümlenin anlatım bozukluğundan arındırılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinan ile sen bu akşam bize gelin.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne - yüklem uyumsuzluğu

B) Sinan ile sen bu akşam bize gelsinler.

B) Nesne eksikliği

C) Sinan ile sen bu akşam bize geldik.

C) Tamlama yanlışlığı

D) Sinan ile sen bu akşam bize geldiler.

D) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

bozukluğu yapılmıştır?

bozukluğu yapılmıştır?

A) Avcılar az önce buradan geçtiler.

A) Elindeki küçük paketi bana uzattı.

B) Öğrenciler müzeye sırayla girdi.

B) Her yaz buralarda festivaller düzenlenir.

C) Üç beş genç marketin önünde duruyor.

C) Tabaktaki armutlardan birkaç tane yedim.

D) Ocaktaki yemekler henüz pişmediler.

D) Ordu, düşmanla bir dağın eteğinde karşılaştılar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem

eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Sabah olunca o iş yerine, ben evime gittim.

A) Kravatı olmayanlar tören alanına alınmadı.

B) Annesini özlemiş, hediyeler almıştı.

B) Hava çok soğuk, ellerim ve ayaklarım çok üşüdüler.

C) Babam incir reçelini çok sever. D) Kesinlikle çizdiğim resimleri beğenebilir.

C) Kapalı alanlarda sigara içenlere ceza kesildi. D) Yanlış ve hatalı sorular iptal edildi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğu vardır?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

A) Herkes ön sıralarda oturdu, arka sıralarda oturmadı.

bozukluğu yapılmıştır?

B) Ağır çantayı taşırken zorlandım.

A) Kimse yukarı çıkmadı, aşağıda bekledi.

C) Barakaların yanından geçerek sahile gittik.

B) İlaçlarını almak için eczaneye gitti. C) Toplantıdan önce İstiklal Marşı okundu.

D) Yemek taşınca ocağın üstü su oldu.

D) Olay yerine polis arabası geldi.

8. SINIF

80

TÜRKÇE SORU BANKASI


38.

ANLATIM BOZUKLUĞU

(NESNE YA DA TÜMLEÇ EKSİKLİĞİ - TAMLAMA YANLIŞLIĞI)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne

4. Teknik direktörümüze saygı duyar, üzmeyiz.

eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Tabakları ve bardakları raflara dizdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesne eksikliği

B) Şehrin gürültüsünden kurtulmak için bir dağ köyüne gitti.

B) Tamlama yanlışlığı C) Tümleç eksikliği

C) Okuluna değer verir, öve öve bitiremezdi.

D) Ek yanlışlığı

D) Akşam olunca martılar yuvalarına giderlerdi.

5. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç

eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Odanın penceresi açık kalınca içeri soğumuş. B) Ellerini yıkadı, sofraya oturdu.

I. Arabayı yavaş kullanır, kurallara uyardı.

II. Televizyonu kapattı, odasına gitti.

III. Toprağı eşeledi, tohum ekti.

IV. Kardeşini yanına çağırdı, ona bir şeyler söyledi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) I 

C) Annesini çok sever, ayrı kalamazdı.

B) II 

C) III 

D) IV

D) Çok havaya baktığı için başı döndü.

6. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Ablamın yaptığı sütlaçları yedik.

A) Tüm mirasçılarını, vârislerini yanına çağırdı.

B) Yarım saatte sehpaların tozunu aldım.

B) Akşam olunca evlerin lambaları yandı.

C) Arkadaşıma bir demet gül verdim.

C) Kamyondaki kumu inşaatın önüne boşalttı.

D) Gazeteleri okumuyor, pek güvenmiyordu. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Atlarımızı dinlendirdik, yem verdik.

81

8. SINIF


38.

ANLATIM BOZUKLUĞU (NESNE YA DA TÜMLEÇ EKSİKLİĞİ - TAMLAMA YANLIŞLIĞI)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

11. I. Kardeşim çok çekimser biri.

bozukluğu vardır?

A) Usta, elindeki penseyi bana uzattı. B) Kaymakam törende kısa bir konuşma yaptı. C) Eve geç geldiği zamanlar babasından azar işitirdi.

II. Sıkıntılarımız bir türlü bitmedi, tükenmedi.

III. Çok meraklanmış, yüreği kan ağlamıştı.

IV. Resmi ve devlet okulları tatil edildi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

D) Çocukları çok sever, her zaman hediyeler alırdı.

A) I 

8. Olayları çok titiz değerlendirdik, dikkatle yak-

C) III 

D) IV

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamla-

laştık.

B) II 

yan eki eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kardeşinin ellerinde kocaman bir oyuncak ayı vardı.

A) Nesne eksikliği

B) Bu gıdalar sağlığa zararlı olduğu herkese anlatılmalıdır.

B) Özne - yüklem uyumsuzluğu C) Tümleç eksikliği

C) Eşyaları taşımak için bir kamyon kiraladık.

D) Tamlama yanlışlığı

D) Plakası olmayan aracı şehrin girişinde durdurdular.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

13. Birçok hatalarımı düzeltmek için çaba sarf

bozukluğu vardır?

eden bu adama ne kadar teşekkür etsem azdır.

A) Kararı verdikten sonra, hepimiz uymak zorundayız.

B) Soğanları halka halka doğradı, tavada kavurdu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir? A) "Hatalarımı" kelimesindeki çoğul eki atılarak

C) Bir nisan sabahı Oktay, elinde bavulla çıkageldi.

B) "Çaba" kelimesinin yerine "gayret" yazılarak

D) Kimseye söylemeden şehri terk etmiş.

C) "Sarf eden" yerine "gayret eden" yazılarak D) "Adama" kelimesindeki hâl eki atılarak

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne

eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

14. Doğa ve toplumsal olaylara bakış açısı bi-

A) Oğullarını yanına çağırdı, nasihatte bulundu.

zimkinden çok farklıydı.

B) Filmin galasına tüm oyuncular katıldı.

A) Tamlama yanlışlığı

C) Arkadaşlarına gereken değeri verir, hiç kırmazdı.

B) Tümleç eksikliği C) Deyim yanlışlığı

D) Mağazanın vitrininde renk renk elbiseler vardı. 8. SINIF

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

D) Özne - yüklem uyumsuzluğu

82

TÜRKÇE SORU BANKASI


39.

ANLATIM BOZUKLUĞU (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge ek-

hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

sikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Kesinlikle bu aylarda buralara kar yağmayabilir.

A) Yazarın son romanı da yayımlandı.

B) İlçe halkına çok yardım etti, elinden geleni ardına koymadı.

C) Yüksek sesle bağırması bizleri rahatsız etti.

B) Ektiğim fidanlar bu yaz meyveye durdu.

C) Çok güneşte kalınca yüzünde lekeler oluştu.

D) Evi boyadık, yeni mobilyalar aldık.

D) On aylık çocuk bırakın yürümeyi koşmayı bile beceremez.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) 17 Mart 2001 yılında Osmaniye'de doğmuşum. B) Öğretim durumunu gösteren belgeyi kuruma teslim etti. C) Beyaz kar taneleri sağa sola savruluyor. D) Sabah erkenden tarla sürmeye başlandı.

5.

I. En çok zoruma giden şey bu ağaçların kesildiğidir.

II. Aşağı yukarı tam dört yıl bu okulda görev yaptım.

III. Kimse dışarı çıkmamış, evinde kalmıştı.

IV. Hırsızların yakalanma şansı çok yüksekti.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca çelişen kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yanlışlığından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Akıllı bir çocuktu fakat karar verirken acele davranıyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?

B) Bizi içeri almış üstelik bize kahve ikram etmişti.

A) Basketbolu çok, futbolu hiç sevmezdi.

C) Kurallara uyuyor ama uymayanları da uyarıyordu.

B) Boş su bardağını masaya bıraktı.

D) Hepimiz çok üşüyorduk zira hava çok soğuktu.

D) Erzurum'dan aldığı tespihi bana hediye etti.

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) Dün akşam konunun özetini çıkardım.

83

8. SINIF


39.

ANLATIM BOZUKLUĞU (KARMA)

TEST 7. Anneannem elindeki ince tığlarla kardeşi-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyuş-

mazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

me çorap dokudu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salon ve odalar temizlenip dışarı çıkacak. B) Seninle değil bir saniye, bir dakika bile zaman geçirmek istemiyorum.

A) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması B) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

C) Gönderdiğim çiçek eminim ki ona ulaşmış olabilir.

C) Yanlış sözcük kullanımı D) Tümleç eksikliği

D) Kuş çok havada kaldığından kanatları yorulmuştu.

8.

I. Ali çok üzgün ama umutsuz değildi.

II. Çorbaya biraz kırmızı biber ektim.

III. Üç ay içinde İngilizce konuşmasını öğrendi.

IV. Kırmızı otomobilin sağ farı yanmıyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ekin gereksiz kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) I 

B) II 

C) III 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A) Ehliyet sınavını kaybetme şansınızın olduğunu düşünmüyorum. B) Geçen gece uyurken gördüğüm rüya çok komikti. C) Her zaman neşeli ve şen görünürdü. D) Fatma'yı çok iyi tanır, değer veririm.

D) IV

13. Ali'nin çizdiği fotoğraf açık artırmayla satıldı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir

eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arabayı yolun sağına park etti.

A) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

B) Evi bu sokağın sonundaydı.

B) Yanlış sözcük kullanımı

C) Kardeşini cuma günü parkta gördüm.

C) Ek yanlışlığı

D) Gözleri uzağı görmüyordu.

D) Nesne eksikliği

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişen

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne -

kelimelerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu resmi eminim o çizmiş olabilir.

A) Kızlar, arka sırada kendi aralarında konuşuyorlar.

B) Alkollü kamyon kullanan sürücünün ehliyetine el kondu.

B) İş yerinden çıkarken onunla karşılaştım.

C) Bu kadın değil fareden, aslandan bile korkuyor.

C) Doğum günümde bana telefon hediye etti.

D) Dayımlara gitmeden önce mi, sonra mı buluşalım?

D) Kervan önümüzden ağır ağır geçiyorlar. 8. SINIF

84

TÜRKÇE SORU BANKASI


40.

ANLATIM BOZUKLUĞU (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne -

4. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

A) Yoldan geçen hiç kimse bize selam vermedi.

A) Çizdiğim resimler yarışmada ödüle layık görüldü.

B) Dünya kadar derdi olan bu kadına yardım ettik.

B) Kuyudan çektiğimiz buz gibi suyu kana kana içtik.

C) Kübra'yla ben çok iyi anlaşıyoruz.

C) Fotokopi çektirmek için karşıdaki büfeye gidiyorum.

cümleden çıkarıldığında anlamda daralma olmaz?

yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

D) Köyler, akşama doğru karanlığa büründüler.

D) Seni buralarda artık bundan böyle görmek istemiyorum.

2. Okan bana güvenmiyor, görmek bile iste-

5. Akşam yemekleri erkenden yemeye çalışıl-

malı.

miyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Çatı uyumsuzluğu

A) Tamlama yanlışlığı

B) Nesne eksikliği

B) Nesne eksikliği

C) Tamlama yanlışlığı

C) Tümleç eksikliği

D) Mantık hatası

D) Ek yanlışlığı

6. Fakir insanları azımsaması hepimizin gücüne gitmişti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) "Gücüne gitmişti" ifadesi yerine "zoruna gitmişti" ifadesi getirilerek

A) Arkadaşım İstanbul Üniversitesini, ben Boğaziçi Üniversitesini kazandım.

B) "Fakir" kelimesi yerine "yoksul" getirilerek

B) Sabah erkenden kalkıp yollara düştük.

C) "Hepimizin" zamiri yerine "hiçbirimizin" getirilerek

C) Resmî belgeleri çalıştığım kuruma teslim ettim.

D) "Azımsaması" kelimesi yerine "küçümsemesi" getirilerek

D) Küçük kardeşim Selim okumayı öğrendi. TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

85

8. SINIF


40.

ANLATIM BOZUKLUĞU (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım

11. (I) Canlıları zorlayan tabiat şartlarından biri

bozukluğu yapılmıştır?

de dondurucu soğuklardır. (II) Dondurucu soğuklar, çok büyük kayıplara yol açmaktadır. (III) Fakat bu durum, hayvan nüfusunun dengelenmesine ve yeryüzünde kurulmuş olan ekosistemin sürdürmesine hizmet etmektedir. (IV) Bütün hayvanlar soğuğa dayanıklı yaratılmış olsaydı yeryüzünde gıda ve barınma açısından pek çok aksaklık baş gösterebilirdi.

A) Bu şehirdeki bütün evler fay hattının üstüne kurulmuş. B) Kumbaradaki paraları çıkarıp hepsini harcadım. C) Çok oyuncakları olmasına rağmen oyuncaklarını kimseyle paylaşmadı. D) Sular kesik olduğu için bahçedeki çiçekleri sulayamadım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? A) I 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

B) II 

C) III 

D) IV

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

A) Şirket müdürünün maaşı çok pahalıymış. B) İşe yaramayan kâğıtları buruşturup çöpe attı.

A) Genç kadın, avukatla görüşmek için randevu aldı.

C) Binanın önünde birkaç güvenlik görevlisi vardı.

B) Tablet bilgisayarımın bataryası bozulmuş. C) Hava kirliliğinin çocuklar üzerinde zarar sağladığı kanıtlanmıştır.

D) Ablam Feride, Çince dilini öğrenmek için kursa gidiyor.

D) Ahmet'in boyu yazın on santimetre uzamış.

9. Hüsnü Efendi buralara günaşırı, iki günde bir uğrar, bizi ziyaret ederdi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinleyenler rahatsız olunca radyonun sesini kıstım.

A) Gereksiz sözcük kullanımı

B) Malzeme çantası yanımda olmadığı için motoru tamir edemedim.

B) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması C) Özne - yüklem uyumsuzluğu

C) Okulun son günü herkes çok hüzünlüydü.

D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D) Konuşmacı, otuz yaşlarında başı kel biriydi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

14. Adam çok hastaydı âdeta yüzünden kan damlıyordu.

A) Ağaçlardan topladığımız incirleri afiyetle yedik.

B) Mağazanın alt katında indirimli ürünler satılıyor.

A) Deyim yanlışlığı

C) Değil bir dilim ekmek, bir tencere yemek bile vermediler.

B) Özne - yüklem uyumsuzluğu C) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması

D) Çay saati yaklaştıkça iş yerinde bir hareketlilik başlardı. 8. SINIF

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

D) Nesne eksikliği

86

TÜRKÇE SORU BANKASI


41.

ANLATIM BOZUKLUĞU (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

I. Sindirimi rahatlatması ile bilinen elmanın birçok faydaları vardır. Safra taşı oluşumunu önler, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Kansızlığa, göz bozukluklarına iyi gelir. Kalp hastalığı, romatizma, diyabet gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Diş bakımı ve cilt bakımı için de faydalı bir meyvedir. Parkinson ve alzheimer rahatsızlığının başlamasını önleyebilir.

II. Turunçgiller, özellikle C vitamini içeriği ile bilinirler. Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı koruma sağlarlar. Portakal, sağlıklı dişe ve diş etlerine sahip olmaya yardım eder. Greyfurt, antioksidan özelliğe sahiptir ve kolesterolü düşürücü etki yapar.

III. Şeftali, kolesterolü dengeler. Hücre sağlığını korur, yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır. Antioksidan özelliklere sahiptir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı kemik veya diş yapısına sahip olmamızı sağlar.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. Bu metinlerden çıkarılacak ortak sonuç

3. II. metindeki anlatım bozukluğunun ne-

aşağıdakilerden hangisidir?

deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün meyveler kolesterolü dengeler.

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu

B) Meyveler, insan sağlığı açısından faydalıdır.

B) Nesne eksikliği

C) Her meyve farklı vitaminler içerir.

D) Yanlış bağlaç kullanılması

C) Yüklem eksikliği

D) Meyvelerin sağlık üzerindeki etkisi tıpta değerlendirilmeli.

2. I. metindeki anlatım bozukluğunu gider-

4. Aşağıdakilerin hangisinde III. metnin son

A) “birçok faydaları vardır” ifadesi “birçok faydası vardır” şeklinde yazılmalıdır.

A) Sağlıklı kemik veya diş yapısına sahip olmamızı sağlarlar.

B) “önleyebilir” fiili “önler” şeklinde yazılmalıdır.

B) Sağlıklı kemik ve diş yapısına sahip olmamızı sağlar.

C) “sağlar” fiiline çokluk eki getirilmelidir.

C) Sağlıklı kemik veya diş yapısına sahip olmamıza neden olur.

mek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

cümlesi, anlatım bozukluğu giderilerek verilmiştir?

D) “iyi gelir” fiili “iyileştirir” fiiliyle değiştirilmelidir. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Kemik veya diş yapısını sağlamlaştırırlar.

87

8. SINIF


41.

ANLATIM BOZUKLUĞU (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

I. METİN

II. METİN

(I) Kurutulacak meyve ve sebzeler önce yıkanır. (II) Bazı meyve ve sebzeler doğranıp bezlerin üzerine serilirken bazıları da yüksekçe bir yere asılır. (III) Üzümler genellikle salkımlarından ayrılmadan asılarak kurutulur. (IV) Dolmalık biber gibi bazı sebzelerin içleri temizlenir, sonra ipe dizilir ve asılarak kurutulur.

Küf mantarları her yerde bulunabilir. Meyve ve sebzeler kurutulurken ya da kurutulduktan sonra uygun olmayan koşullarda kalırsa üzerilerinde küf mantarları çoğalırlar. Çoğalan küf mantarları aflatoksin adı verilen zehirli bir madde üretir. Bu madde insan sağlığına çok zararlıdır. Bu nedenle kurutulmuş meyve ve sebzelerin serin saklanması önemlidir.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. I. metindeki numaralanmış cümlelerin

7. II. metindeki anlatım bozukluğunu gider-

hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A) I. 

B) II. 

C) III. 

mek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

D) IV.

A) “her yerde” ifadesi “her yerlerde” şeklinde yazılmalıdır. B) “üretir” fiili “üretilir” şeklinde yazılmalıdır. C) “çoğalırlar” fiilinden çokluk eki çıkarılmalıdır. D) “üzerilerinde” ifadesi “üzerinde” şeklinde yazılmalıdır.

6. Bu metinlerin dil ve anlatımıyla ilgili aşa-

8. Aşağıdakilerden hangisi II. metindeki al-

ğıdakilerden hangisi söylenemez?

tı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

A) Bilgi vermek için yazılmıştır. B) Kurallı cümleler kullanılmıştır.

A) Sebep

B) Mühim

C) Tanımlama yapılmıştır.

C) Şart

D) Faydasız

D) Nesnel cümleler kullanılmıştır. 8. SINIF

88

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARININ ANLAMINI ÇIKARMA) 1. “Yavan” kelimesi aşağıdaki cümlelerin

42. TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varlığı-

hangisinde “katıksız” anlamında kullanılmıştır?

nı sürdürmek" anlamında bir kelime kullanılmıştır?

A) Yemek yavandı fakat yemeği açlıktan yiyorduk.

A) Kediler çok sevimli hayvanlardır.

B) Hayatı gerçekten yavandı, dayanılmaz sıkıntılarla doluydu.

C) Kaz sürüsü sıcak ülkelere göç ediyor.

B) Yarasalar gün ışığından rahatsız olur. D) Köpek balıkları okyanuslarda yaşayan canlılardır.

C) Birçok gün yemek için yavan ekmek bile bulamazdık. D) Onu yakından tanıyınca yavan yanlarını da görmüş oldum.

5. Japon bilim insanları Japonya’daki Kamine

2. Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kir-

Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan iki Asya filinin ulaşamadıkları yiyecekleri nasıl kendilerine yaklaştırdıklarını inceledi.

lenmezdin.

"Korumak" sözcüğü bu cümlede hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede geçen bir kelimenin cümlede kazandığı anlamdır? A) Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak

B) Karşılamak, denk gelmek

B) Bir şeyi ele alıp özelliklerini anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek

C) Tehlikeli, zararlı durumları önlemek D) Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek

C) Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek D) Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek

3. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da kara,

hava ve su yollarında kullanılan çeşitli taksiler var.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede geçen altı çizili kelime ile aynı anlama sahip bir ifade vardır?

6. "İzlemek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bir yere oturup tiyatroyu izlemeye koyulduk." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çocuk odasının duvarlarında türlü boylarda hayvan resimleri vardı.

A) Efe Bey, modayı yakından izleyen biriydi.

B) Ormandan kestane toplamak için eldivenlerimizi taktık.

B) Ülke olarak izlediğimiz tarım politikası çok yanlış.

C) Son dersimizde öğretmenimiz fiilimsi konusunu işledi.

C) Baş köşeye kurulup en sevdiğim diziyi izledim.

D) Günün ışımasıyla ağıldaki keçilerin sütleri sağıldı. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Gündüz geceyi izlemiş, sabah olmuştu.

89

8. SINIF


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR

42.

(SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARININ ANLAMINI ÇIKARMA)

TEST

7. Savurma küllerini bırak kalbimin

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sevine-

Altında onulmaz yaralar saklı

Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Kapanmaz

B) Saklanmaz

C) İyileşmez

D) Çaresiz

rek, neşe ile" anlamında bir ifade kullanılmıştır? A) Bazı kaynaklardan alınan haberlere göre bu yaz çok kurak geçecekmiş. B) Akşamki yemekler çok yağlı olduğu için mideme dokundu. C) Resmî belgeleri müdürün masasına bıraktım ve yukarı çıktım. D) Birkaç çocuk parkta bir araya gelmiş, güle oynaya zaman geçiriyorlardı.

8. Ona borcunu ödemesi için üç günlük süre tanıdım.

Bu cümlede geçen "tanıdım" kelimesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi "canlı, hareketli, çalışkan" anlamındadır?

A) Bir şeyin yapılması, bitirilmesi için belli bir süre vermek

A) Tanju, çok uysal bir çocuktur, kimseye zarar vermez.

B) Bilip ayırmak, seçmek, ayırt etmek

B) İş yeri sahibinin gergin tavırları bizi rahatsız etmişti.

C) Daha önce görmüş olmak D) Boyun eğmek, yargısına uymak, saymak

C) Teyzemin yorgun olduğu gözlerinden okunuyordu. D) Altmış yaşına gelmesine rağmen çok aktif bir öğretmendi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fırlamak" kelimesi "fiyatı birdenbire yükselmek" anlamında kullanılmıştır? A) Zil sesini duyar duymaz yerinden fırladı.

13. Aşağıdakilerin hangisinde "oturmak" söz-

B) Hastalıktan olsa gerek adamın gözleri dışarı fırlamış.

cüğü "benimsenmek, yerleşmek, kökleşmek" anlamında kullanılmıştır?

C) Ekonomik kriz başlayınca dolar ve avro fırladı.

A) Uydu yörüngeye oturdu.

D) Kedi çevik bir hareketle avludaki kuşların üstüne doğru fırladı.

B) Evin temeli birkaç haftada oturdu. C) Gelenekler gün geçtikçe iyice oturdu. D) Dinlenmek için sandalyeye oturdu.

10. * Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu.

*S onbahar ilerlemesine rağmen iki ağaç yapraklarını dökmemek için direniyordu.

*T edavi sonuç vermiş, hastalığın ilerlemesi durmuştu.

* Yeşil ışık yanınca arabalar bir bir ilerledi.

"İlerlemek" kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

B) Kuru patlıcanlardan dolma yaptık.

A) 1 

D) Önce alışverişe gitmek istedi, sonra caydı.

B) 2  8. SINIF

C) 3 

14. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

"sözünden, kararından dönmek, vazgeçmek" anlamında kullanılmıştır? A) Okulun önünde park eden aracı çektiler. C) İşleri kısa sürede halletttik.

D) 4

90

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (GERÇEK VE MECAZ ANLAMLI SÖZCÜKLER) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ke-

43. TEST

4. Gelecekte uzun süreli görevler için uzaya

lime mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

giden astronotların yiyecek gereksinimlerini kendi yetiştirecekleri bitkilerden karşılaması planlanıyor. Bu kapsamda istasyonda çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl istasyondaki astronotlar marul yetiştirmeyi başarmıştı. Bu yıl ocak ayındaysa istasyonda yetiştirilen zinya bitkisi ilk defa çiçek açtı. Bu durum istasyonda domates gibi başka çiçekli bitkilerin de yetiştirilebileceğine dair umutları bir kez daha yeşertti.

A) Çocuk, legoları bir araya getirip ev yaptı. B) Atın ayağındaki nallardan biri paslanmış. C) Bahadır Bey, çek defterini evde unutmuş. D) Son işinde üç aydan fazla barınamadı.

Parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Planlanıyor

B) Geçtiğimiz

C) Başarmıştı

D) Yeşertti

2. Bizim karşı komşu kırk yaşında ama hâlâ çocuk.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ke-

Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) Komşu

B) Kırk

C) Yaşında

D) Çocuk

lime gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? A) Gelen haberle zihnimiz bulanmış, sağlıklı düşünemez olmuştuk. B) İlaçlanan ağaçlar, bu yıl daha fazla meyve verdi. C) Komşumuzun kedisi, geçen hafta kayboldu. D) Matematik ödevimi erkenden bitirip kitap okudum.

6. "Batırmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin

3. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Necdet dayım çok sinirli biridir.

A) Küçük çocuk üstünü başını batırmış.

B) Evin önünde duran adamı tanıyor musun?

B) Elindeki süngeri suya batırdı.

C) Yaz aylarında bu gölün suyu ısınır.

C) Yaptığı hatalarla şirketi batırdı.

D) Boynundaki kolyeyi arkadaşı hediye etmiş.

D) Ekmeği bala batırmış, afiyetle yemişti.

TÜRKÇE SORU BANKASI

91

8. SINIF


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (GERÇEK VE MECAZ ANLAMLI SÖZCÜKLER)

43. TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ke-

11. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

A) Şirketimiz mağaza sayısını her geçen gün artırıyor.

A) Film izlemek için salonun ön kısmında bir yere oturduk.

B) Asiye Hanım, konu komşuya aşure dağıttı.

B) Bugün giydiğin mont sana çok yakışmış.

C) Marketten bir kilo petek bal aldım.

D) Yaptığı ucuz esprilerle herkesin moralini bozdu.

lime mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

C) Bu yörenin balı ve pekmezi meşhurdur.

D) Her şeye rağmen içinde umut taşıyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

12. "Onun ne yılan olduğunu hepimiz iyi biliriz,

o adamdan uzak dur!" cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) Eski eşyalarımı tavan arasına çıkardım. B) Oğlunu bir kenara çekip bir güzel haşladı. C) Soruyu çözmek kolay oldu. D) Durakta kırk dakika otobüs bekledim.

A) Yılan

B) Hepimiz

C) Adamdan

D) Uzak

9. Derste sulu şakalar yapan yaramaz öğrenci öğretmen tarafından uyarıldı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ke-

Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Derste

B) Sulu

C) Yaramaz

D) Öğretmen

lime gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmıştır? A) Derin bir kuyudan soğuk su çektik. B) Çayımızı içerken koyu bir sohbete daldık. C) Şehrin ortasında hükûmet konağı vardı. D) Bilgisayarımın birkaç parçası bozulmuş.

10. I. Çocuk annesine yapışmış, peşini bırakmıyor.

II. Tabaktaki yemekten birkaç kaşık aldım.

III. Kanepede uyuyan adamı uyandırdı.

IV. Hiçbir sebep yokken beni işten çıkardılar.

limesi mecaz anlamlıdır?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir kelime gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Dış kapının önünde bir süre bekledim.

A) I 

D) Aşağı inmek için annemden izin istedim.

B) II 

C) III  8. SINIF

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk ke-

B) İçli şiirler okur, hepimizi hüzünlendirirdi. C) Komşumuz geçen hafta Afyon'a taşındı.

D) IV

92

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangi-

44. TEST

4. Rüzgâr estikçe ağaçlardan yapraklar dökü-

sinin eş anlamlısı (anlamdaş) vardır?

lüyordu.

A) Pencere kapalı olduğundan oda havasız kalmış. B) Babam soğuk ayrandan iki bardak içti. C) Birkaç ceviz kırıp tatlının üstüne döktü. D) Yaşlı bir adam yanımızdan geçip gitti.

Bu cümlede geçen altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yel

B) Fırtına

C) Kasırga

D) Hava

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "nehir" kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesi ile "detay" kelimesi aynı anlama sahiptir?

A) Şelalenin önünde fotoğraf çektirdik.

A) Ayrı kaldığımız için onu çok özlemiştim.

C) Dere kenarına oturup biraz dinlendik.

B) Demet demet çiçek toplayıp öğretmenimize verdik.

D) Gölden yakaladığımız balıkları yedik.

B) Irmak kenarında birkaç saat mola verdik.

C) Ayrıntı çok olunca yazıyı dikkatlice okudum. D) Hiçbir soruma cevap vermeyen bu adamla artık konuşmak istemiyorum.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ülke" kelimesiyle aynı anlama sahip bir ifade vardır?

3. Aşağıdakilerin hangisinde bir kelimeyle

A) Bayram neşesi herkesin yüzünden okunuyordu.

A) Yol yardımı almak için telefona sarıldım.

B) Soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

anlamdaşı aynı cümlede kullanılmıştır? B) İşi bırakıp benimle zaman geçirdi.

C) Aile, toplumun en küçük yapı taşıdır.

C) Dayım, gücü kuvveti yerinde biriydi.

D) Millet olarak birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz.

D) Songül ablam, her sabah yürüyüş yapar. TÜRKÇE SORU BANKASI

93

8. SINIF


44.

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER)

TEST 7. Aşağıdakilerden hangisi "Kız kardeşim ilk-

11. I. Resim defterimde boş sayfa kalmamış.

bahar gelince köyden ayrılır, şehirde oturan ablamın yanına giderdi." cümlesindeki bir kelimenin eş anlamlısı değildir? A) Kent

B) Bacı

C) Ev

D) İlkyaz

II. Ucum bitince arkadaşımdan uç istedim.

III. Müzik dersinde flüt ve ney çaldık.

IV. Kalenin surlarında al bayrak dalgalanıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde "kırmızı" kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "vakit" kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

A) Tamer Bey bugün iş yerinden erken çıktı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalın"

B) Zaman kaybetmeden atına binip tarlaya gitti.

kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

A) Şairin kullandığı üslup herkesin hoşuna gitmişti.

C) İlaçlardan birçoğunun son kullanma tarihi geçmiş.

B) Yazar hikâyelerinde sade bir dil kullanmış.

D) Maçın bitmesine üç dakika kala hakem penaltı verdi.

C) Ressamın özgün tablosu dün satıldı. D) Akıcı anlatımıyla dikkatleri üzerine çekti.

9. Neşeli olduğu gözlerinden okunuyordu.

13. Aşağıdakilerin hangisinde "Mars'ta yaşam

Bu cümlede geçen "neşeli" kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

belirtisi yok." cümlesinde geçen "yaşam" kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır? A) Topladığımız üzümlerden pekmez yaptık.

A) Konu komşu bu akşam bizde toplanacak.

B) Çocuklar şiddet içerikli bu filmi izleyemez.

B) Rüzgâr yaprakları sağa sola savurdu.

C) Hayat boyu zorluklara katlanmış biriydi.

C) Sevinçli olmasının birçok nedeni var.

D) Testin üç sorusunu çözemedim.

D) Sahnedeki çocuklar gülücükler saçıyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "cümle"

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vazifeli"

A) Son dersimizde tümcenin ögeleri konusunu gördük.

A) Bu mağazada hafta içi indirim yapılıyor.

kelimesinin anlamdaşı kullanılmıştır?

kelimesiyle aynı anlama sahip bir sözcük kullanılmıştır?

B) Metinde ünlü şairin hayatı anlatılmış.

B) Akaryakıt istasyonundan benzin aldık.

C) Sorunun üst kısmında uzun bir paragraf vardı.

C) Görevli polisler binanın çevresinde önlem aldı.

D) Anlamını bilmediğim kelimelere sözlükten baktım.

D) Çocuklar gökyüzündeki kuşlara uzun uzun baktı.

8. SINIF

94

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (kar-

45. TEST

4. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı söz-

şıt) anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

cükler bir cümlede kullanılmıştır?

A) Baca tıkalı olunca duman odaya doldu.

A) Söz sırası bana gelince kısa bir konuşma yaptım.

B) Aldığı maaşla iyi kötü geçinip gidiyor. C) Mutfak dolabının rafları çok eskiydi.

B) Kolay işleri kendisi yaptı, zor işleri de babasına bıraktı.

D) Yeni yıl kutlamaları erkenden başladı.

C) Yalan yanlış haberlere inanmamış, küçük bir araştırma yapmıştı. D) Haber gelince şehri apar topar terk ettik.

2. Akşam iyice bastıran kar ve tipi ile soğuk

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "pahalı"

iliklere iyice işliyor, sabah olunca da güneşin etkisiyle sıcak hava kemiklerimizi ısıtıyordu.

kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır?

A) Zengin bir iş adamı, vakfımıza yüklü miktarda bağış yaptı.

Bu cümlede geçen hangi iki sözcük zıt anlamlıdır? A) Soğuk - sıcak

B) Kar - tipi

C) Hava - güneş

D) Soğuk - güneş

B) Buzdolabından çıkardığımız et hâlâ çözülmemiş. C) Domates bu aralar ucuz olduğu için dört kilo aldım. D) Fırtına dinince balıkçılar teknelerini onarmaya başladı.

3. Marko Polo, Ağrı Dağı için "Hiç tırmanıla-

maz." demiş ama günümüzde buraya yerli ve yabancı dağcılar tarafından sıklıkla tırmanılıyor. Ağrı Dağı'nın aslında tek bir kütle olduğu söyleniyor. Bu taş yığını, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı diye iki kısımdan oluşuyor.

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerden hangileri anlamca birbirinin karşıtıdır?

6. "Beni bilirsiniz, kolay pes etmem." cümle-

sinde geçen hangi kelimenin zıt anlamı seçeneklerde verilmiştir?

A) Tırmanılamaz - tırmanılıyor B) Yabancı - dağcılar C) Büyük - küçük

A) Sen

B) Öğrenmek

D) Sıklıkla - tek

C) Yapmak

D) Zor

TÜRKÇE SORU BANKASI

95

8. SINIF


45.

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tüketi-

11. Alıcı satıcı arasındaki pazarlık neredeyse ya-

ci" kelimesinin zıt anlamı vardır?

rım saat sürdü.

A) Bilekliği kaybolan genç kız, çok üzgün görünüyordu. B) Temizlik malzemeleri satan bu dükkân her akşam sekize kadar açık.

A) Eş anlamlı sözcüklerdir.

C) Mağaranın duvarları yosun tuttuğu için içeride ağır bir koku vardı.

B) Zıt anlamlı sözcüklerdir. C) Terim anlamlı sözcüklerdir.

D) Yaz ayları kurak geçince üretici tarladan fazla verim alamadı.

8.

I. Lezzetli incirlerden birkaç tane yedim.

II. Çocuklar geç yatmasına rağmen erken uyandı.

Bu cümlede geçen "alıcı - satıcı" sözcükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

D) Eş sesli sözcüklerdir.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesinin zıt anlamı vardır?

III. Son dersimizde flüt çalmayı öğrendik.

A) Üzgün olduğu zamanlar kimseyle konuşmazdı.

IV. Ufak tefek bir çocuk parkta oyun oynuyor.

B) Öğle olunca arkadaşlarla dışarıda yemek yedik.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?

C) Sınıf başkanı dersin başında yoklama yaptı.

A) I 

D) Ressam son tablosunda kırmızıyı çok kullanmış.

B) II 

C) III 

D) IV

9. "Sağlam - çürük" sözcükleri arasındaki an-

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiri-

lam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

nin zıddı olan kelimeler vardır?

A) Canlılar hava ve suya muhtaç varlıklardır.

A) Cimri - cömert

B) Küresel ısınma her geçen gün artıyor.

B) Tembel - çalışkan

C) Artı ve eksi yüklü kutuplar birbirini çeker.

C) Eksik - tam

D) Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır.

D) Sebep - neden

14. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangi-

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dost"

sinin zıt anlamı yoktur?

kelimesinin zıt anlamı kullanılmıştır?

A) En sevdiğim sınıf arkadaşım Bursalıymış.

A) Tok olduğum için akşam yemeğini yemedim.

B) Nişana akrabalarımın tamamı katıldı.

B) Salonda yirmi üç kişi var.

C) Düşman askerleri kaleye doğru ilerliyor.

C) Çok hızlı koşunca yarışı kazandı.

D) Yolcular dinlenme tesisinde yemek yedi.

D) Gömlek ince olduğu için çok üşüdüm.

8. SINIF

96

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (EŞ SESLİ SÖZCÜKLER) 1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

46. TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş ses-

eş seslidir?

li bir kelime kullanılmıştır?

A) Hava bugün bulutlu, yağmur yağabilir.

A) Baharda her yer yeşile büründü.

B) Kırk yıl boyunca bu fabrikada çalıştım.

B) Faruk, bugün çok hareketli.

C) Annem bu akşam sürekli öksürüyor.

C) Kırmızı ışıkta durmayan şoföre ceza yazıldı.

D) Bu sene meyve fiyatları çok yüksek.

D) Hikâyenin ilk bölümü çok sıkıcıydı.

2. Ben planlı bir şekilde ders çalışırken o bil-

5. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi sesteştir?

gisayarda sürekli oyun oynuyordu.

Bu cümlede geçen altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Dut ağacına beş on saniyede tırmandım.

A) Ben

B) Şekilde

C) Vapur, dumanını tüttüre tüttüre ilerliyor.

C) Ders

D) Sürekli

D) Kardeşim kalem almak için kırtasiyeye gitti.

B) Kalenin burcunda al bayrak dalgalanıyor.

6. İşler yolunda gitmediği için kurum kapatıldı. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk ke-

limesi eş sesli değildir?

Bu cümlede geçen altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Son gün hepimiz çok neşeliydik.

A) Eş seslidir.

B) Çay içerken kuru yemiş de yedik.

B) Zıt anlamlıdır.

C) Gül kokusu odayı kaplamıştı.

C) Yansıma sözcüktür.

D) Var gücüyle koşup yarışı kazandı.

D) Terim anlamlıdır.

TÜRKÇE SORU BANKASI

97

8. SINIF


46.

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (EŞ SESLİ SÖZCÜKLER)

TEST 7. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir ke-

11. "Yüz" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde

lime değildir? A) Bağ

B) Güç

C) Kaz

D) Dört

diğerleriyle sesteş olabilecek şekilde kullanılmıştır? A) Yüz gün geçmesine rağmen kimse dönmedi. B) Babamın verdiği yüz lirayla kitap aldım.

C) Çocuğun yüz ifadesine bakılırsa morali bozuk. D) Küçük kardeşimin boyu tam yüz santim.

8.

I. Yol boyunca bizimle hiç konuşmadı.

II. Telefonumun arka kapağı çatlamış.

III. Yeşil zeytinlerin tadı güzelmiş.

IV. Birkaç dana ahırın kapısındaydı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sesteş bir kelime vardır? A) I 

B) II 

C) III 

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Kapıya çarpan çocuğun alnına buz koydular.

D) IV

B) Yarın söz seni sinemaya götüreceğim, dedi. C) Her yaz Marmaris'e gider, doyasıya eğlenirim. D) Annem çorbaya tuz atmayı unutmuş.

9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi sesteştir?

A) Sınıfta kan grubunu bilmeyen arkadaşlarım var.

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

B) Ecza dolabından bir miktar pamuk aldım. C) Artık gözlük takmıyorum, lens kullanıyorum. D) Yangını görenler kendilerini can havliyle dışarı attı.

A) Çorap

B) Feribot

C) Tank

D) Parti

14. Bir zamanlar, uçsuz bucaksız bir kum çölünün ortasında, yemyeşil yaprakları ile dibine gölge ve serinlik veren bir ağaç varmış. Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı, kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış. Ara sıra esen yel bile çölün sıcağını dindirmez hatta sıcağı bir oraya bir buraya götürür dururmuş.

10. Ah ne güzel kumbaram

İçinde dolu param

Karnı acıkır hemen

Olunca bozuk param

Dizelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

Bu metindeki altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

A) Güzel

B) Dolu

A) Kum

B) Ağaç

C) Hemen

D) Param

C) Yeşil

D) Ara

8. SINIF

98

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (TERİM ANLAMLI SÖZCÜKLER) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır?

A) Akşama doğru binanın suları kesildi. B) Maçın ikinci setini farklı kazandık. C) Dışarıda kalan peynir bozulmuş. D) Önlüğümün yakası çok kirliydi.

47. TEST

4.

I. Akşam yemeğini yedikten sonra kitap okudum.

II. Rotasından çıkan gemi açık sularda kayboldu.

III. Babam bu oyuncağı Afrika'dan getirmiş.

IV. Isıtmayan petekleri tamir ettiler.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde matematik terimi kullanılmıştır?

A) Boyu uzun olanlar arka sıraya oturdu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

B) Parmağındaki yüzüğü nişanlısı hediye etmiş.

zili sözcük terim anlamlıdır?

C) Bu ders rasyonel sayıları gördük.

A) Olaylara bakış açını değiştirmelisin.

D) Fabrikanın önünde zabıtalar bekliyor.

B) Portakal suyunu afiyetle içtim. C) Fotoğraflara bakarken duygulandık. D) Fiilimsiler konusundan üç test çözdüm.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde din bilimi terimi kullanılmıştır?

6. Çitalar avını yakalamak için çok hızlı koşar.

A) Dayımlar ve teyzemler bu yıl hacca gidecek.

B) Kömür kalmayınca ısınmak için odun yaktık.

Bu cümlede hangi alana ait terim kullanılmıştır?

C) Sapsarı kayısılar dallardan sarkıyordu.

A) Bitki bilimi

B) Mimarlık

D) Oğuz, müzik dersinde şarkı söyledi.

C) Hayvan bilimi

D) Denizcilik

TÜRKÇE SORU BANKASI

99

8. SINIF


47.

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (TERİM ANLAMLI SÖZCÜKLER)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde müzik

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gök bi-

terimi kullanılmıştır?

limi terimi kullanılmıştır?

A) Yeni aldığım ayakkabımın dikişleri attı.

A) Yaz aylarında bu ilçede festivaller düzenlenir.

B) Polis, şüpheli paketin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

B) Dünya'yı saran atmosfer yedi tabakadan oluşur.

C) Irmağın suyu kuruyunca tarlalar susuz kaldı.

C) Çocuklar İzci Marşı'nı birlikte okudu.

D) Ahmet, notaları öğrenmeden gitar çalmış.

D) Masanın ayaklarından biri kırılmış.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

zili sözcük terim anlamlıdır?

A) Bulunduğumuz yer denizden sekiz yüz metre yukarıdaydı.

A) Önümüzdeki yıl İtalya'ya gideceğim. B) Dışarıdan gelen ses öğrencilerin dikkatini dağıttı.

B) Kovanlardaki arıları görünce hepimiz heyecanlandık.

C) Kitabın ilk baskısı hatalarla dolu.

C) Ablamın yaptığı peynirli börek güzel olmuş.

D) Oyunun ikinci perdesi çok sıkıcıydı.

D) Taburun önünde yürüyen kişi sancak taşıyordu.

9. Maydanoz, ülkemizde özellikle salatalara katılarak tüketilen, küçük ama sağlık açısından çok önemli bir Akdeniz bitkisidir.

Bu cümlede aşağıdaki alanlardan hangisine ait terim kullanılmıştır? A) Dil bilgisi

B) Matematik

C) Bitki bilimi

D) Tiyatro

13. Tarihî binanın sütunlarında Osmanlı motifleri vardı.

Bu cümlede ne terimi kullanılmıştır? A) Coğrafya

B) Mimarlık

C) Tiyatro

D) Matematik

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen terim anlamlı sözcük ayraç içinde doğru verilmiştir? A) Hemşire acile gelen hastanın nabzını kontrol etti. (Nabız)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde coğrafya terimi kullanılmıştır?

B) Yeni aldığımız kedinin tüyleri çok yumuşaktı. (Tüy)

A) Dağların arasında derin koyaklar vardı.

C) Balıklar atılan yemi görünce bir araya geldi. (Yem)

B) Buz gibi suyu içince öksürmeye başladı.

D) Havalar soğuyunca montumu giydim. (Mont)

D) Pazarda köyden getirilen ürünler satılıyordu.

8. SINIF

C) Yarıyıl tatili ocak ayında başlayacakmış.

100

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KARMA) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme

48. TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik

kullanılmıştır?

bildiren bir kelime kullanılmamıştır?

A) Evden çıkıp apar topar iş yerine gittik.

A) Tozlu sıraları ve masaları sildi.

B) Fırlattığım taş suyun üstünde üç defa sekti.

B) Bayrak töreni birazdan başlayacak.

C) Eldivenin tekini kaybedince çok üzüldüm.

C) Ekşi elmalardan bir kilo aldım.

D) Fenerbahçe maçına gitmek için bilet aldık.

D) Dağınık odayı toplamak zamanımı aldı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüğe yer verilmiştir?

5. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

A) Avcı ısınmak için ince dalları bir araya getirip tutuşturdu.

somut anlamlıdır?

A) Hilal neşe dolu bir öğrenciydi.

B) Çalıların arkasından gelen hışırtı hepimizi korkuttu.

B) Müzik çalarken hüzün dolu anlar yaşandı. C) Ablam ilaç fabrikasında çalışıyor.

C) Nikâhtan sonra geline ve damada altın takıldı.

D) Ali Bey, çok duygusal biridir.

D) Hiç kimse adamın garip hareketlerine bir anlam verememişti.

6. Her akşam bizim sokaktan bozacı geçer.

3. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

nicelik bildirir?

A) Lezzetli üzümlerden bir salkım yedim.

Altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Çocuklar dört gün sonra evlerine döndüler.

A) Somut anlamlıdır.

C) Sessiz bir şekilde odadan çıktı.

C) Yansımadır.

D) Güzel elbiselerden iki tane aldım.

D) Terim anlamlıdır.

TÜRKÇE SORU BANKASI

B) Mecaz anlamlıdır.

101

8. SINIF


48.

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KARMA)

TEST 7.

I. İnadından vazgeçmez, dediklerimizi kolay kolay kabul etmezdi.

II. Sahilden irili ufaklı taşlar toplayıp akvaryuma koydum.

III. Uzun uzun kavakların altında biraz dinlendik.

IV. Haliç Köprüsü'nün üstünden kova kova balık tuttuk.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır?

A) Şile'ye varır varmaz herkes şortunu giydi, denize doğru koşmaya başladı. B) Akıntıya karşı kürek çekmeye çalışan bu sporcuların güçlü kasları vardı. C) Dolaptan çıkardığım peynirden ağır kokular geldiği için peyniri yiyemedim.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir yolla oluşturulmuştur? A) I 

B) II 

C) III 

D) Hakan odasında uyuyordu oysa bu akşam birlikte ders çalışacaktık.

D) IV

12. Mutlu bir mahalle olsun, ışıklarını yakmış bir

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik

cadde, onun da içinde rastgele bir sokak. Sokaktaki evlerden, bahçesinde çınar ağacı olana girelim. Ya da incir ağacı olsun, fark etmez. Büyük, heybetli olsun ki dalına salıncaklar kurulsun.

bildiren bir kelime kullanılmıştır?

A) Kadıköy otobüsü yanımızdan geçip gitti. B) Elli derece sıcaklıktaki çölde yürümek kolay değil. C) Yeni gömleğimi yarınki galada giyeceğim.

D) Dün yakaladığımız balıkları afiyetle yedik.

9. Şelalenin şırıltısı konaktan gelen müzik se-

Parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır? A) Mutlu

B) Cadde

C) Çınar

D) Salıncaklar

sini bastırıyordu.

Bu cümlede geçen altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13. Düğüne eş dost herkesi çağırdım.

A) Mecaz anlamlıdır.

B) İkilemedir.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

C) Soyut anlama sahiptir.

A) Terim anlamlı sözcük kullanılmıştır.

D) Yansımadır.

B) İkilemeye yer verilmiştir. C) Yansıma sözcük vardır. D) Nicel anlamlı sözcük kullanılmıştır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitelik bildiren bir kelime vardır?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansı-

A) Türkçe öğretmenimiz bugün okula gelmemiş.

ma sözcük vardır?

B) Kış gelince söğüt ağaçları yapraklarını döktü.

A) Havalar soğuyunca meyveleri don vurdu.

C) Küçük çocuğun kafasında renkli bir bere vardı.

C) Annemin yaptığı mercimek çorbasını içiyorum.

D) Maçtan önce İstiklal Marşı okundu.

D) Beyza'nın sağ ve sol yanağında ben var.

8. SINIF

B) Kapının gıcırdaması bizleri rahatsız etti.

102

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KARMA) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-

49. TEST

4. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

zili sözcük soyut anlamlıdır?

soyut anlamlıdır?

A) Kapıyı açar açmaz boynuma sarıldı.

A) Mektubu okurken gözyaşlarına hâkim olamadı.

B) Masanın üstünde boş tabaklar vardı.

B) Yaptığı iyilikler herkes tarafından takdir edildi.

C) Ambulansın ön tekeri patlamış. D) Sevgi dolu gözlerle etrafındakileri süzdü.

C) Müdürü resmî belgede sahtecilikten tutukladılar. D) Tören alanına bir manga asker geldi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?

5. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

A) "Allah yeter ki sağlık sıhhat versin, biz rızkımızı temin ederiz." dedi.

nicelik bildirir?

A) Dün akşam içtiğim tuzlu çorba midemi rahatsız etti.

B) Birkaç mühendis bir araya gelmiş, binanın planını enine boyuna inceliyordu.

B) Birkaç öğrenci okulun bahçesinde birbirlerine fıkra anlatıyorlardı.

C) Çoluk çocuk arabalara doluştuk ve piknik yerine gittik.

C) Boyacı ayakkabılarımı yağlı cilayla parlattı.

D) Doktorun tavsiye ettiği tedaviyi uyguluyorum.

D) Baygın adamı en yakın hastaneye kaldırdık.

3.

I. Ney çalmayı mutlaka öğreneceğim.

II. Alarm zır zır ötünce hemen kalktım.

III. Atkım olmadığı için boynum üşüdü.

IV. Tırnaklarını kırmızı ojeyle boyadı.

A) Denizdeki adam cankurtarandan yardım istedi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma sözcük vardır?

B) Parka gitmek için annemden izin aldım.

A) I 

D) Berk amcam salonda horul horul uyuyor.

B) II 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır?

C) Yanında bir valiz dolusu elbise getirmiş.

D) IV

103

8. SINIF


49.

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme

11. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

kullanılmıştır?

A) İşlerimiz ağır aksak ilerliyor.

A) Tarlayı sulamak dokuz saatimizi aldı.

B) Kolundaki bilezik altın mı?

B) Ağaçtan sarı sarı ayvalar kopardık.

C) Bulutlar şehrin üstünde toplandı.

C) Japonya gezimiz çok maceralı geçti.

D) Marketten süt ve kaşar almış.

D) Kumdan kale yapan çocuklar sahilde eğleniyor.

8.

I. İnce gömlek giydiğim için üşüyorum.

II. Köpeğin havlaması kimseyi korkutmamıştı.

III. Bazı aylarda buraya sağanak yağmur yağar.

nicel anlama sahiptir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

A) Kurtların ulumaları çok uzaklardan duyuluyordu.

IV. Mağazadaki indirimden yararlanarak birkaç ayakkabı aldım.

B) Bomba imha uzmanları olay yerine gelmiş. C) Arabalar yanımızdan geçerken "vınn" diye ses çıkıyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma sözcüğe yer verilmiştir? A) I 

B) II 

C) III 

D) Küçük çocuk bisküvileri kıtır kıtır yedi.

D) IV

13. Mini mini bir kuş donmuştu

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?

Pencereme konmuştu

A) Şan şöhrete aldanmamış, dürüstlüğünden hiçbir şey kaybetmemişti.

Aldım onu içeriye

Cik cik, cik cik ötsün diye

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Elindeki küçük paketi evirip çevirdi, bana uzattı. C) İte kaka buraya kadar gelmiş, kapıya iyice yaklaşmıştı.

A) İkileme kullanılmıştır.

D) Yanımızda anahtar olmadığı için konferans salonuna giremedik.

C) Yansıma sözcüklere yer verilmiştir.

B) Somut anlamlı sözcükler vardır. D) Mecaz anlamlı sözcükler vardır.

10. Resim yapmayı sevdiğinden olsa gerek, ren-

gârenk boya kalemlerin var senin. Bazen uçsuz bucaksız kırları, uçan kırlangıçları çiziyorsun, bazen içinden bir nehir geçiyor resminin. Bazen de huzuru resmediyorsun.

14. İşine son veriyorum, bundan sonra sana para mara yok.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi beş duyu organımızın hiçbiriyle algılanamaz? A) Resminin

B) Kırları

C) Nehir

D) Huzuru 8. SINIF

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A) İkileme B) Yansıma C) Terim anlamlı sözcük D) Nicel anlamlı sözcük

104

TÜRKÇE SORU BANKASI


SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ANLAM BİLGİSİ)

50. TEST

Susayan bir karga, yarısına kadar dolu olan bir sürahiye su içmek üzere yanaşmış. Karga, su içmek için başını sürahinin içine doğru uzatsa da, bir türlü suya erişememiş. Ama akıllı bir hayvan olduğu için de hemen bir çözüm bulmuş. Çevreden topladığı çakıl taşlarını birer birer sürahinin içine atmış. Dibi çakıl taşlarıyla dolan sürahinin içindeki su yükselmiş ve karga rahatça suyunu içmiş. Bu öykü gerçek midir, değil midir; böyle bir deney yapılmış mıdır, bilmiyoruz. Ancak, ----. Yalnızca zekâlarıyla da kalmıyorlar. Aynı zamanda iyi rol yapıp insanları taklit de ediyorlar.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. Bu metnin ana fikri olmaya,

3. Bu metindeki altı çizili sözcüğün sesteşi

aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

I. İnsanlar karşılaştıkları sorunları akıllarını kullanarak çözebilirler.

II. Kargalar birçok yönden insanlara örnek olmuştur.

B) Telefonumun şarjı dolu ama tabletiminki boş.

III. Kargalarla insanların birçok ortak yönü vardır.

C) Otobüsler iş çıkış saatlerinde dolu geliyor.

IV. Farklı yöntemler denemek yerine insanların tecrübelerinden faydalanmalıyız.

D) Dolu seralara büyük zarar verdi.

yargılarından hangisi en uygundur? A) I. 

B) II. 

C) III. 

A) Dolu kovalardan birini eve kadar taşıdı.

D) IV.

2. Bu metindeki boşluğa aşağıdakilerden

4. “Yükselmek” sözcüğü aşağıdakilerin han-

hangisi getirilmelidir?

gisinde bu metindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) kargaların zeki canlılar oldukları kesin.

A) Kursta bir üst seviyeye yükseldi.

B) kargaların insanlara örnek oldukları inkar edilemez.

B) Yağmurlardan sonra barajların seviyesi yükseldi.

C) insanların yaşananlardan ibret almadığını söyleyebiliriz.

C) Son günlerde patatesin fiyatı yükseldi.

D) olmayacak işlerin üzerinde durarak vakit kaybetmenin bir anlamı yok. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimliydi.

105

8. SINIF


50.

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

Geçtiğimiz ay, film dünyasının ünlü Oscar ödülleri verildi. En iyi canlandırma filmi ödülünü, “Nemo’yu Bulmak” adlı film kazandı. Film, mercan kayalıklarında yaşayan bir palyaço balığı olan Marlin’in, yakalanıp Avustralya, Sidney’de bir diş hekiminin muayenehanesindeki akvaryuma bırakılan oğlu Nemo’yu bulma çabalarını anlatıyor. Film denizde geçiyor ve burada yaşayan canlılar da oyuncuları. Filmin güzel bir canlandırma filmi olmaktan başka bir özelliği var: zorunlu olarak köpek balıkları ve balinalarda yapılmış bir iki küçük değişiklik dışında, denizde yaşayan canlıların çizimlerinin, davranışlarının gerçeğe çok yakın olması. Filmi hazırlayanlar bunu başarmak için çok uğraşmışlar. Hatta bir bilim adamından ders bile almışlar. Bu bilim adamı, şu anda California Üniversitesinde görevli olan Adam Summers. Balık biyomekaniği, yani vücutlarının nasıl hareket ettiği üzerinde çalışan Summers, üç yıl boyunca filmin yönetmenine ve hazırlanmasında görev alan herkese ders vermiş. Derslerde, balıkların hareket etme biçimlerini, davranışlarını, fizyolojik özelliklerini ve renklerini bile anlatmış. Hatta birlikte laboratuvar çalışması bile yapmışlar. Sonuçta tüm bu çabalar, çok güzel bir filmin ortaya çıkmasını sağlamış. Galiba filmin yönetmeni Andrew Stanton’a bu noktada kulak vermek gerekiyor: “Her filmde, olabildiğince çok araştırma yapmanız gerekir. Çünkü filmde kullandığınız her gerçekle ilgili on kat fazla bilgiye sahip olmanız zorunludur.” Acaba onun, bu söyledikleri yalnızca film yapımı için mi geçerli?

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

7. Terimler sözlüğü oluşturulmak istense bu

5. Bu metnin ana fikrini aşağıdaki atasözle-

metindeki terim anlamlı sözcüklerden hangilerine yer verilmelidir?

rinden hangisi en iyi ifade eder?

A) Adamın iyisi işbaşında belli olur.

A) film - ay - yönetmen

B) İyi iş altı ayda çıkar. C) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

B) film - canlandırma - yönetmen

D) Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez.

D) film - ödül - yönetmen

C) film - canlandırma - nokta

8. Metindeki altı çizili cümle eserin hangi

6. “Nokta” sözcüğünün bu metnin son pa-

anlam özelliğini verir?

ragrafına kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir gelişmede gelinen en önemli, heyecanlı veya etkili durum

A) Üslup

B) Kalıcılık

C) İçerik

D) Etkileyicilik

B) Doyuma ulaşma sınırı C) Bir olay veya gelişmenin ulaştığı en duyarlı an veya durum D) Konu, konu ile ilgili önemli bölüm 8. SINIF

106

TÜRKÇE SORU BANKASI


CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (NEDEN - SONUÇ CÜMLESİ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlamı vardır?

A) Merdivenler çok dik olduğu için çıkarken nefes nefese kaldım. B) Sabah erkenden kalkıp yarım saat spor yaptı. C) Babam eve gelmeden önce annem akşam yemeğini hazırladı. D) Limana yanaşan gemilerin güverteleri yolcu doluydu.

I. Az önce kırmızı bir otomobil yanımızdan hızla geçip gitti.

II. Köyden getirdiğim peynirle annem börek yaptı.

III. Öğretmenimiz Türkçe dersi için yüz yapraklı defter almamızı istedi.

IV. Gölün yüzeyi buz tuttuğundan balık yakalamak için yüzeydeki buzları kırdık.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir eylem gerçekleşme nedeniyle birlikte verilmiştir? A) I 

B) II 

C) III 

TEST

4.

I. Nedendir bilmem ama ağaçlar çiçeklerini erken açtı.

II. Sesi çok gür olduğundan öğretmenimiz şiirleri Kağan'a okutuyor.

III. Nefes darlığına çözüm bulmak için hastanenin yolunu tuttu.

IV. Oya Hanım, akşam yemeğini eşiyle birlikte dışarıda yedi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep - sonuç anlamı vardır? A) I 

2.

51.

B) II 

C) III 

D) IV

5. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi cümledeki işin gerçekleşme nedenidir?

A) Gücü kuvveti yerinde olmadığı için kolileri taşıyamadı. B) Kalemtıraşımın bıçağı keskin olmadığından kalemimi açamadım. C) Kara kartal uçmak için kanatlarını çırptı. D) Ayranı çok sevdiği için yemeklerin yanında her zaman ayran içer.

D) IV

3. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan işin ge-

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "oku-

rekçesi belirtilmiştir?

mak" eyleminin nedeni verilmiştir?

A) Akaryakıt istasyonunda bir saat bekledik. B) Burnumdaki sivilce birkaç haftadan beri iyileşmedi.

A) Her akşam yirmi sayfa kitap okurum.

C) Silah sesinden ürken kumrular hemen havalandı.

C) Başım ağrıdığı için bugün kitap okumadım.

D) At yarışını izleyen seyirciler aynı zamanda bir şeyler yiyorlardı.

D) Hediye ettiğin kitabı geçen hafta okudum.

TÜRKÇE SORU BANKASI

B) Feyyaz, genellikle macera romanları okur.

107

8. SINIF


51.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (NEDEN - SONUÇ CÜMLESİ)

TEST 7. Hayvanat bahçesindeki muhteşem desenli

11. Bir ara uyanır gibi oldu ama tekrar uykuya

zebrayı gören çocuk hayretler içinde kaldı.

daldı. (I) Uyandığında saat dokuz olmuştu. (II) Hemen hazırlanıp çıkması gerekiyordu. (III) Banyoya gitti, musluğu açtı ama su akmıyordu. (IV) Şebekede bir arıza vardı.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Amaç - sonuç anlamı taşımaktadır.

B) Eylemin gerçekleşmesi şarta bağlanmıştır.

Numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir? A) I 

C) Bir eylem gerçekleşme nedeniyle birlikte verilmiştir.

B) II 

C) III 

D) IV

D) Olasılık anlamı içermektedir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem

8. "Yanımda gözlük olmadığı için bana uzatı-

gerçekleşme nedeniyle birlikte verilmiştir?

lan belgeyi okuyamadım." cümlesindeki anlam özelliği hangisinde vardır?

A) Yanımda nakit taşımadığım için ödemeyi kredi kartıyla yaptım.

A) İhtiyar balıkçı, güneş doğmadan teknesiyle mavi sulara açıldı.

B) Lokantanın otoparkında cüzdanımı düşürmüşüm.

B) Kulakları zor duyduğundan yanında yüksek sesle konuşuyorduk.

C) Yüklü miktarda parayı kasaya koymadan önce saydı.

C) Matematik dersinde tam sayılar konusunu göreceğiz.

D) Sabah olunca penceredeki güneşliği çekip odayı kararttı.

D) Çıkarken kapıyı açık bırakırsan dönüşte içeriye rahat gireriz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep -

13. Aylık geliri düşük olduğu için çocuğunu özel

sonuç anlamı vardır?

okula gönderemedi.

A) Karlı bir şubat ayında Edirne'ye tayinim çıktı.

B) Kurt ulamaları karşı tepeden bile duyuluyordu.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Neden - sonuç anlamı vardır.

C) Kuyruğu kapıya sıkışan kedi sürekli miyavlıyordu.

B) Benzetme yapılmıştır.

D) Kelebekler daldan dala konuyor, sürekli hareket ediyorlardı.

D) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Amaç - sonuç anlamı vardır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek-

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "so-

çe vardır?

nuç" bölümünün altı çizilmiştir?

A) Öğleden sonra hepimiz oyun parkında doyasıya eğlendik.

A) Topa sert vuramadığı için golü atamadı.

B) Bıçak kör olduğu için pırasaları kesemedim.

B) Çok sevinçliydi çünkü tatil yaklaşıyordu. C) Kilo almaktan korktuğu için hamurlu gıdalar tüketmiyordu.

C) Kütüphaneden ince bir kitap alıp okudum.

D) Kel olduğu için on yıldan beri kuaföre gitmiyordu.

D) Arkadaşım Soner, kova burcuymuş. 8. SINIF

108

TÜRKÇE SORU BANKASI


CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (AMAÇ - SONUÇ CÜMLESİ) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlamı vardır?

A) Kutuplardaki buzullar erimesin diye birtakım önlemler alındı. B) İlkbahar gelince portakal ağaçları çiçek açmaya başlar. C) Şehrin gürültüsünden uzak, dingin bir hayat yaşamak istiyordu. D) Düşürdüğüm kimliği binanın güvenlik görevlisine bırakmışlar.

52. TEST

4.

I. Tuttuğum takım gol atınca sevinçten havalara uçtum.

II. Gömleğindeki lekeyi güçlü bir deterjanla çıkardım.

III. Hasan Bey'in aylık geliri on yedi bin liraymış.

IV. Bebek uyanmasın diye parmaklarının ucunda yürüyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir eylem gerçekleşme amacıyla birlikte verilmiştir? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

2. Şehirde trafik aksamasın diye kamyonlar ve

tırlar belli saatler arasında şehir merkezine alınmıyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ey-

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Attığım okla hedefi tam on ikiden vurdum.

A) Amaç - sonuç anlamı vardır.

B) Vişne ve ayva reçelini çok severim.

lemin gerçekleşme amacı verilmiştir?

C) Yüzündeki lekeler kaybolsun diye tedavi görüyor.

B) Benzetme yapılmıştır. C) Karşılaştırma yapılmıştır.

D) Arabanın motorundan çıkan sesler çalışanları rahatsız etti.

D) Neden - sonuç anlamı vardır.

6. (I) Evlerindeki televizyon çok eski olduğu

için televizyonun görüntüsü çok kalitesizdi. (II) Önder, her fırsatta bunu dile getiriyor, yeni bir televizyon alınmasını istiyordu. (III) Babası da buna aldırmıyor, televizyonu yenilemiyordu. (IV) Önderin televizyonu yenilemek istemesindeki gaye tuttuğu takımın maçlarını daha geniş ve parlak bir ekranda izlemekti.

3. Aşağıdakilerin hangisinde yargı gerçekleşme amacıyla verilmiştir?

A) Kumbaramdan çıkan paralarla ünlü yazarın son kitabını aldım. B) Pantolonumun cebi delik olduğu için paraları düşürmüşüm. C) Hırsızlar dükkâna girmişler fakat kasayı açamadıkları için paraları alamamışlar.

D) Yoksullara destek için hesabındaki tüm parayı vakfımıza bağışladı. TÜRKÇE SORU BANKASI

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç - sonuç anlamı vardır? A) I 

109

B) II  8. SINIF

C) III 

D) IV


52.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (AMAÇ - SONUÇ CÜMLESİ)

TEST 7. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç

A) Sora sora bankayı bulduk ama ayaklarımıza kara sular indi.

A) Anneannesini ziyaret etmek maksadıyla Üsküdar'a gitti.

B) Hindilerin çıkardığı sesler çocukların komiğine gitmişti.

B) Ülkedeki ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor.

C) Ev sahibi ikramda kusur etmemek için elinden gelen gayreti gösteriyordu.

C) Uydu alıcımız olmadığı için birçok kanalı izleyemiyoruz.

D) Kış gelmiş, kar yağmış; evlerin çatıları ve arabalar kara bürünmüştü.

D) Yerler çamur olduğu için pantolonunun paçası kirlenmişti.

cümledeki işin yapılma amacıdır?

söz konusudur?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlamı vardır?

12. Morali bozulmasın ................ başımızdan

A) Annesi, Buse'yi bale kursuna yazdırdı.

geçen olayı İbrahim'e anlatmadık.

B) Karşı köyün evleri iki katlıydı.

C) Elektrikler kesik olduğu için her taraf karanlıktı. D) Canlı yayına çıkmak için televizyon binasına gitti.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) için

B) diye

C) dolayı

D) çünkü

9. Tenceredeki yemek taşmasın diye tencerenin kapağını aralıklı bıraktı.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç

A) Bir eylem gerçekleşme nedeniyle birlikte verilmiştir.

A) Tandır ekmeğinin mis gibi kokusu burnumuza kadar geldi.

B) İki varlık ya da kavram karşılaştırılmıştır.

B) Öğretmenler odasında kimsecikler yoktu.

C) Söyleyen kişi cümleye duygularını katmıştır.

C) Servisi kaçırdığı için okula taksiyle gitti.

- sonuç anlamı vardır?

D) Yağmur yağar diye yanına şemsiye aldı.

D) Bir eylem gerçekleşme amacıyla birlikte verilmiştir.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "için"

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç bil-

A) Parmağı incindiği için bizimle basketbol oynamadı.

A) Kamyonun arkasındaki yazı hepimizi güldürmüştü.

B) Ekmeğe zam geldiği için millet tepki gösterdi.

B) Küçük çocuk ilk defa muşmula görüyordu.

C) Ağaçtan meyve koparmak için bahçeye girdik.

C) Kiralık arabayla Trabzon'a gittik.

sözcüğü amaç - sonuç ilişkisi kurmuştur?

dirir?

D) Suçsuz olduğunu ispatlamak için belgeleri avukatına verdi.

D) İlacını almadığı için baş ağrısı artmış. 8. SINIF

110

TÜRKÇE SORU BANKASI


CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ÖZNEL VE NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER) 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel an-

53. TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznellik -

latıma sahiptir?

nesnellik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Masalın kahramanlarından biri de tek gözlü devdi.

A) Tören mangası bir saat önce alandan ayrıldı.

B) Masalda anlatılan olay bir deniz kıyısında geçiyor.

B) Misafirlerimize çay ve kuru yemiş ikram ettik.

C) Masalın sonunda herkes evine dönüyor.

C) Marketten aldığım çikolatanın tadı bir başkadır.

D) Masalın kurgusunu çok güzel hazırlamışlar.

D) Montumun cebine koyduğum kredi kartını bulamadım.

5.

anlatıma sahiptir?

I. Hamsinin kilosu balık pazarında on liraydı.

II. Balıkları teflon tavada kızarttık.

A) Sıra arkadaşım Bilal, çok yakışıklı.

III. En lezzetli balıklardan biri de lüferdir.

B) Bu çiçeğin kokusuna bayılıyorum.

IV. Eve götürmeden önce balıkları temizlettim.

Numaralanmış cümlelerden hangisine söyleyen kişi duygu ya da düşüncesini katmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel

C) Çizgili gömlek seni kısa göstermiş. D) Evin arka tarafında elma bahçesi var.

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

3. İşten çıkıp eve geldiğim saatlerde sokağın başında saçı sakalına karışmış garip kılıklı, düşünceli bir adam dururdu.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisine yorum katılmamıştır?

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Saçlarını ortadan ayırınca başka biri olmuşsun.

A) Öznel anlatıma sahiptir.

B) Kadife pantolon sana çok yakışmış.

B) Sebep - sonuç anlamı vardır.

C) Bağcıksız ayakkabıyla yanımıza geldi.

C) Amaç - sonuç anlamı vardır.

D) Terzi, ceketimin yakalarını güzel dikememiş.

D) Nesnel anlatıma sahiptir. TÜRKÇE SORU BANKASI

111

8. SINIF


53.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ÖZNEL VE NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznellik -

değerlendirme yapılmıştır?

nesnellik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu okulda her hafta altı saat Türkçe dersi işleniyor.

A) Birkaç güvercin caminin avlusundaki fıskiyeden su içiyor.

B) Matematik ve fen bilimleri dersleri çok zevkli geçiyor.

B) Deneme sınavında orijinal sorulara yer verilmiş.

C) Müzik dersinde keman ve gitar çalmayı öğreniyoruz.

C) Osman Bey, bugün çizgili gömlek ve lacivert pantolon giymiş.

D) Öğretmenimiz, beden eğitimi dersinde bizlere şınav çektiriyor.

D) Kulağımdaki küpeyi geçen yıl annem hediye etti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisine söyleyen

8. Aşağıdaki dizelerin hangisine şair, duygu veya düşüncesini katmamıştır?

kişi duygu ya da düşüncesini katmıştır?

A) Yüzmek güzeldir

A) Yazar, röportajın sonunda bizlere kitap hediye etti.

Türkiye'nin ırmaklarında

B) Saçlarımı kestirmek için caddenin karşısındaki berbere gittim.

B) Seni, beni üzen dertte

Çarpar bir milletin kalbi

C) Annemin yaptığı salçalı makarnayı tabaklara doldurdum.

C) Tüketme nefesini maviş kızım

D) Konu komşu bizim evde toplanmış, keyifle çay içiyorlardı.

Bildiğin Türkçe kıt gelir masallarıma

D) Ay yıldızlı bayrağın var

Üç tarafta denizin var

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yorum vardır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel anla-

A) Ressamın tablosunda sarı ve kırmızı renkler ağırlıkta.

tıma sahiptir?

A) Bu yaz meyveler erken olgunlaştı.

B) Tablo, yarınki müzayedede açık artırmayla satılacak.

B) Kiraz festivali temmuzda başlayacak.

C) Ressamın kullandığı koyu renkler resme karamsarlık katmış.

C) Kayısı ağacına salıncak kurduk. D) Bostandaki lezzetli fasulyelerden topladı.

D) Ressam bu tabloda kendi köyünü resmetmiş.

10. Halil amca elindeki buğdayları toprağa cömertçe serpiştirdi.

14. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

Bu cümleye aşağıdaki kelimelerden hangisi öznellik katmıştır?

cümleye öznellik katmıştır?

A) Annem yaprak sarmasını çok güzel yapar.

A Halil amca

B) Yemekten sonra dişlerimi fırçaladım.

B) Elindeki buğdayları

C) Kedinin önünde ciğer parçaları vardı.

C) Toprağa

D) Montumun cebinden not defterini çıkardım.

D) Cömertçe 8. SINIF

112

TÜRKÇE SORU BANKASI


54.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (DUYGULAR)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duy-

TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde endişe

guya yer verilmiştir?

anlamı vardır?

A) Murat'ın ellerinde küçük küçük lekeler vardı.

A) Bana niçin kızdığını anlamış değilim.

B) Genç adam, yaşlı amcaya yerini verdi.

C) Gece yarısı oldu, bu saate kadar nerede kaldılar acaba?

B) Ayça'nın çok güzel sesi var.

C) Denizde yüzmek hiç bu kadar zevkli olmamıştı.

D) Herkese karşı derin bir merhamet duygusu taşırdı.

D) Gökyüzünde kara bulutlar toplandı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisine söyleyen kişi duygusunu katmıştır?

A) Yaralı askeri en yakın hastaneye sevk ettiler.

5.

I. Belgelerin altına imza attım.

II. Fırından iki tane sıcak ekmek aldım.

III. Altının gramı bugün çok yükselmiş.

IV. Helikopter sesini duyan yolcular umutlandı.

Numaralanmış cümlelerden hangisi duygusal anlatıma sahiptir?

B) Duvardaki saatin pili bitmiş. C) Sabahki kahvaltıda mercimek çorbası içtik. D) Gelen mesajı okurken çok heyecanlandım.

A) I 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğer-

B) II 

C) III 

D) IV

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "şaş-

lerinden farklı bir duyguya yer verilmiştir?

kınlık" vardır?

A) Okulun önündeki otobüs durağını kaldırmışlar.

A) Çekilişte buzdolabı kazanınca ağzı kulaklarına vardı. B) Haberi duyunca hop oturup hop kalktı.

B) Kürsüdeki adam, konuşmasını uzattıkça uzattı.

C) Çocukluk arkadaşını görünce havalara uçtu.

C) Bugün pazardaki kargaşayı hayretler içinde izledim.

D) Öğretmeni "Aferin!" deyince etekleri zil çaldı.

D) Oy kullanmak için Cumhuriyet İlkokuluna gittik.

TÜRKÇE SORU BANKASI

113

8. SINIF


54.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (DUYGULAR)

TEST 7. İçindeki sıla hasreti bir türlü dinmiyor.

11. Bir hicran çölüne bıraktın beni

Bu cümlede aşağıdaki duygulardan hangisi vardır?

Kalbine girdiğim yolu kopardın

A) Özlem

B) Neşe

Şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

C) Endişe

D) Korku

A) Hüzün

B) Korku

C) Merak

D) Utanç

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygu

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kuşku"

A) Küçük kardeşim harfleri öğrenme konusunda çok hevesliydi.

A) Az önce yanımızdan geçen adam çok iyi gitar çalıyormuş.

B) Martılar, attığımız simitleri denize düşmeden kapıyordu.

B) Mart ayında köyümüze gelen bu adamı hepimiz çok seviyorduk.

C) Güneşte çok kalınca yanağımda lekeler oluştu.

C) Asansördeki garip kılıklı adamdan hepimiz şüphelendik.

D) Kümesteki tavuklar ve horozlar sabah erkenden uyandı.

D) Murat Bey, evini kiralamak isteyen adamla ayaküstü biraz konuştu.

söz konusudur?

anlamı vardır?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sitem" 9. Patron, işlerine gereken önemi vermeyen işçi-

anlamı vardır?

A) Yarın seninle Üsküdar sahilde gezip dolaşalım.

leri görünce sinirlendi.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Demek bana haber vermeden Kübralara gittiniz!

A) Umut vardır.

C) Kasaptan aldığım yağsız kıymayla yemek yapacağım.

B) Kızgınlık söz konusudur. C) Empati yapılmıştır.

D) Dişlerimi düzenli fırçalasaydım bu ağrıları hiç çekmezdim.

D) Acıma duygusuna yer verilmiştir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "empa-

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygu

ti" söz konusudur?

söz konusudur?

A) Kendini yetim çocukların yerine koymuş, onlar adına üzülmüştü.

A) Çalıların arkasından gelen vahşi hayvan hırlamaları hepimizi korkutmuştu.

B) Dağcılar buzullarla kaplı yüzeyde yürürken zorlanıyorlardı.

B) Annemin yaptığı elmalı pastayı arkadaşlarla yedik.

C) Ersin, müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyor.

C) Polis, beylik tabancasını çıkarıp masanın üstüne bıraktı.

D) Bir reklam firmasıyla anlaşıp şirketin logosunu değiştirdik.

D) Gece üstüm açık kaldığı için üşütmüşüm. 8. SINIF

114

TÜRKÇE SORU BANKASI


55.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KAVRAMLAR)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart an-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "azım-

A) Altın bilezikleri bozdurmak için kuyumcuya gittik.

A) Akşam olunca caddedeki birkaç mağaza hariç diğer mağazalar kapandı.

B) Etrafındakilere saygı gösterirsen saygı görürsün.

B) Annem her sabah kardeşime ve bana keçi sütü içirir.

C) Düğün salonuna erkenden gittik.

C) Recep Bey'in yanında dört yaşlarında bir çocuk vardı.

lamı vardır?

sama" söz konusudur?

D) Kitaptaki soruların çoğu kolaydı.

D) Şirketin verdiği bu kadarcık maaşla hiç kimse bu ağır işte çalışmak istemez.

5. Benim şiirlerim sanat doludur, sizin gibi sıradan insanlar şiirlerimden bir şey anlamaz.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal

(olasılık) söz konusudur?

A) Küçük çocuk bir saatten fazla yapbozla uğraştı.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Sitem edilmiştir. B) Küçümseme anlamı vardır.

B) Seminerin başlamasına bir saat kaldı.

C) Benzetme yapılmıştır.

C) Otobüsümüz bir saat sonra Adana'ya ulaştı.

D) Azımsama söz konusudur.

D) Bu saate kadar tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

6.

I. Sert rüzgâr başımdaki şapkayı alıp götürdü.

II. Dolaptan çıkardığım gazozu afiyetle içtim.

III. Diyelim verdiği sözü tutmadı, tepkin ne olur?

IV. Yaramazlık yapan çocuğa ceza verdiler mi?

C) Sanırım hediye paketini gönderecek.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde varsayım söz konusudur?

D) Herhâlde evin kirasını ödeyemedi.

A) I 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik anlamı vardır?

A) Belki de bizi çok iyi karşılayacaklar. B) Kavunları ve karpuzları tabağa doğradı.

TÜRKÇE SORU BANKASI

115

B) II  8. SINIF

C) III 

D) IV


55.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KAVRAMLAR)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri

A) Son şiirim bir İnternet sitesinde yayımlandı.

A) Baş ağrısı geçsin diye derin derin nefes aldı.

B) Şiirlerini bir araya getirip kitap çıkardı.

B) Bu yörenin havası bana çok iyi geliyor.

C) Şair şiirlerini hece vezniyle yazıyor.

C) Her an yağmur yağabilir, yanına şemsiye almadan dışarı çıkma.

yapılmıştır?

anlamı vardır?

D) İlk şiirleri insana karamsarlık aşılıyordu.

D) Televizyonu açtı ve hava durumunu dinlemeye başladı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öz eleş-

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım

tiri" yapılmıştır?

yapılmıştır?

A) Anlaşmanın birkaç maddesine itiraz etmemize rağmen itirazımız kabul edilmedi.

A) Proteinlerin insan vücuduna birçok faydası vardır.

B) Bu adamın ne kadar alçak gönüllü olduğunu herkes biliyor.

B) Zeytinyağı ve balık gibi ürünleri insanlar sık sık tüketmelidir.

C) Çanakkale'ye gitmek için kullandığımız yol mıcır doluydu.

C) Yiyecekler içerisinde doğal olarak bulunan basit yapılı bileşiklere vitamin denir.

D) İmkânım varken borçlarımı ödeseydim şimdi kafam rahat olurdu.

D) Mide, bağırsaklar ve yutak sindirim organlarından birkaçıdır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzet-

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğen-

me yapılmıştır?

me, takdir etme" anlamı vardır?

A) Deniz suyu tuzlu olduğu için genzimi yaktı.

A) Sana verilen parayı kabul etmeyerek çok iyi bir davranış sergiledin. B) Pamuk tarlasındaki işçiler güneşe aldırmadan çalışıyorlardı.

B) Elindeki uzun sopayla ağaçtaki fındıkları düşürmeyi başardı.

C) Çadır kurduğumuz alan eskiden Sümerlerin yaşadığı yermiş.

C) Olcay, kardeşi doğunca bir bebek gibi davranmaya başladı.

D) Komşumuzun köpeği bu sıralar çok yaramaz, sürekli havlıyor.

D) Sinirlenen genci birkaç kişi sakinleştirmeye çalıştı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "reddet10. Bu hayvanın bacakları daha uzun olduğu

me, onaylamama" anlamı vardır?

A) Çiğdem ablam, gelinlik kızlar gibi süslenmiş, beyazlara bürünmüştü.

için diğer hayvanlardan hızlı koşuyor.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Pazardaki vişnelerden on kilo alıp şurup ve reçel yaptım.

A) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

C) Kask takmadan motosiklet kullanmışsın, bu davranışı sana hiç yakıştıramadım.

B) Şart anlamı içermektedir. C) Olasılık anlamı vardır.

D) Şehrimize atanan emniyet müdürü birçok başarılı operasyona imza atmış.

D) Benzetme yapılmıştır. 8. SINIF

116

TÜRKÇE SORU BANKASI


56.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KAVRAMLAR)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart (ko-

A) Tigin Bey: "Komşunuzun kıymetini bilin." dedi.

A) Yemleri ineklerin ve koyunların önüne bıraktım.

B) Sözlerine: "Değerli Meslektaşlarım, bugün sizlere adaletten bahsedeceğim." diyerek başladı.

B) Doğan Bey, her sabah erkenden iş yerinde olur.

anlatıma başvurulmuştur?

şul) anlamı vardır?

C) Yozgat'a giderken küçük bir lokantada çorba içtik.

C) Babam, iyilik yapanın her zaman iyilik bulacağını söylerdi.

D) Bisikletime binebilirsin ama bisikletimi dikkatli kullanacaksın.

D) Doğru söz yemin istemez, dedi kuzenim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım söz konusudur?

5. 1. Kar yağışı birkaç gün devam edecek.

A) Dükkân sahibi, poşetlerden birini unuttuğumu söyledi. B) Elif artık gazetede çıkan haberlere inanmadığını ifade etti. C) Sunucu: "Sayın Başkan, soruma yanıt alamadım." dedi. D) Komiser, suçluların mutlaka bulunacağını dile getirdi.

2. Saçlarımdaki beyazlar daha da arttı.

3. Yazarın son kitabı üç ciltmiş.

4. Şiirlerinde kullandığı akıcı üslupla şair, gönüllerde taht kurdu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum yapılmıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

3. Yazarın son romanı da satış rekoru kırdı.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi kesinlikle çıkarılır?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmıştır?

A) Yazarın birçok roman ve hikâye kitabı var.

A) Hastanenin bahçesinde hasta yakınları bekliyordu.

B) Yazarın birden fazla romanı satış rekoru kırdı.

B) Oda biraz ısınınca yeleğimi çıkardım.

C) Yazar sadece roman türünde eserler vermektedir.

C) Alperen bu yaz daha fazla boy atmış. D) Baharatlı olduğu için kokoreçi yiyemedim.

D) Yazarın bütün romanları beğenilmektedir. TÜRKÇE SORU BANKASI

117

8. SINIF


56.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KAVRAMLAR)

TEST 7. Ne yazık ki 2050 yılında denizlerde balıklar-

11. 1. ayağına

dan çok plastik olacak.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Neden - sonuç anlamı vardır. B) Şart anlamı içermektedir.

2. bilenin

3. gelir

4. her şey

5. beklemesini

Numaralanmış kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur?

C) Duygusal anlatıma başvurulmuştur. D) Abartma yapılmıştır.

A) 2 - 4 - 5 - 1 - 3

B) 4 - 5 - 2 - 3 - 1

C) 1 - 3 - 4 - 5 - 2

D) 5 - 2 - 4 - 1 - 3

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal (olasılık) anlamı vardır?

12. Dili tatlı olanın..........

A) Dağlardan topladığımız kekik çok güzel kokuyordu.

B) Taksinin geç gelmesi herkesi sinirlendirmişti. C) Bu yaz Afrika'ya safariye gidebiliriz. D) Hava soğuk olduğu için botlarımı giydim.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir? A) düşmanı çok olur.

B) ağzı acı olur.

C) arkadaşı çok olur.

D) borcu çok olur.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "yapmaktan kaçınınız" ifadesiyle tamamlanamaz?

9. Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları görüntü-

süyle bir masal diyarı gibi. Oldukça sert bir iklime sahip olan Faroe Adaları "koyun adaları" anlamı da taşıyor.

A) Yemekten sonra ağır spor...

Bu parçadaki benzeyen ve benzetilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

D) Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri...

B) Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde... C) Toplumu düzene sokan yasaları...

A) Faroe Adaları - masal diyarı

14. 1. göze

B) Danimarka - Faroe Adaları C) Sert iklim - koyun adaları D) Masal diyarı - Danimarka

10. Eğri olanın..........

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?

2. görmek

3. ışık

4. yapsın

5. istemeyen

6. ne

Numaralanmış kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur?

A) kolları doğrudur.

A) 2 - 5 - 1 - 3 - 4 - 6

B) gölgesi de eğridir.

B) 6 - 4 - 3 - 2 - 5 - 1

C) kendisi doğrudur.

C) 3 - 2 - 5 - 6 - 4 - 1

D) gölgesi doğrudur.

D) 2 - 5 - 1 - 3 - 6 - 4

8. SINIF

118

TÜRKÇE SORU BANKASI


CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KAVRAMLAR)

57. TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değer-

4. Uzungöl'ü anlattım son yazımda, herkes bu

lendirme yapılmıştır?

güzellikten haberdar olsun diye.

A) Romanın kahramanlarından biri de Küçük Osman'dı.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Roman, 1915 yılında Anadolu'da yaşanan olayları çarpıcı bir şekilde anlatmış.

A) Sebep - sonuç anlamı vardır.

C) Romanda yaşanan olaylar Anadolu'nun bir sahil köyünde geçiyor.

C) Benzetmeye başvurulmuştur.

B) Karşılaştırma yapılmıştır. D) Amaç - sonuç anlamı vardır.

D) Romanın sonunda cephede savaşan insanlar köylerine dönüyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "azımsama" anlamı vardır?

A) Üşüyen çocuklar ısınmak için arabaya bindiler.

2. Aşağıdakilerden hangisi "Söz, ilaç gibidir;

azı yaşatır, çoğu öldürür." cümlesinden çıkarılabilir?

B) Köprüden önce son çıkışı kaçırınca köprüden geçmek zorunda kaldık.

A) Her zaman konuşmak gerek.

C) Bizlere ikişer avuç fıstık verince herkes payına itiraz etti.

B) Söz kararında olmalıdır.

D) Ödevlerimi bitirmediğim için annemden azar işittim.

C) Susmak, en güzel cevaptır. D) Doğruları her yerde dile getirmeliyiz.

6. Yabancı dil bilmediğim için kendimi eksik hissediyorum.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum yapılmamıştır?

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Müzik, insanın ruhunu tedavi eder.

A) Bir varlık başka bir varlığın özellikleriyle anlatılmıştır.

B) Şiir, duyguları terbiye eden edebî türdür.

B) Bir eylem nedeniyle birlikte verilmiştir.

C) Roman, iki yüz elli sayfadan oluşuyor.

C) Bir varlık başka bir varlıkla kıyaslanmıştır.

D) Tiyatro, toplumu eğiten kutsal bir sanattır.

D) Eylemin gerçekleşme amacı verilmiştir.

TÜRKÇE SORU BANKASI

119

8. SINIF


57.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (KAVRAMLAR)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tahmin"

11. (I) Bu güzel kitabının ismini okuduğumda

söz konusudur?

mavi bir kuşun hikâyesini anlatacağını düşündüm ama öyle değilmiş, sonradan anlıyorsunuz. (II) "Mavi Kuş" kitabını okumaya başladığımda ilk önce yazar mavi kuşla bizi gezdirmeye başlıyor. (III) Kasabayı gezdirirken benim en sevdiğim esnaflar oldu mesela Yemci Yusuf, Tütüncü Zekeriya, Fotoğrafçı Selahattin ve daha hatırlayamadığım birçok esnaf var ama benim dikkatimi çeken bunlar oldu. (IV) Kasabayı tanıttıktan sonra "Mavi Kuş"un bir kuş değil de bir otobüs olduğuna şaşırıyorsunuz.

A) Bu akşam karla karışık yağmur yağabilir. B) Sınavda öğretmenimiz çok zor sorular sordu. C) Yeşil vadinin sağında ve solunda evler vardı. D) Ağıldaki koyunların sütünü sağdım.

8.

I. Oltanın ucundaki balığı görünce ağzı kulaklarına vardı.

II. İyiyle kötüyü ayıramamış, sapla samanı karıştırmıştı.

III. Nihayet yelkenleri suya indirdi, inadından vazgeçti.

IV. Yerleri paspasla temizledim ve bulaşıkları yıkadım.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğüt söz

Numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?

A) Olanca hızıyla koşmasına rağmen yarışı sonuncu tamamladı.

A) I 

B) II 

C) III 

Numaralanmış cümlelerin hangisi öznellik-nesnellik yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

konusudur?

B) Toparlanmak için yarım saatimiz kaldı.

D) IV

C) Balkondaki fesleğeni ve zambağı suladım. D) Elini ve yüzünü yıka, temizliğine dikkat et ve hastalıklardan kurtul.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır?

13. Futbolcular bugünkü maçta geçen haftaya

A) Kitabın kapağındaki etiketi söktüm.

göre daha sert oynadılar.

B) Çadırdakiler akşam çok üşümüşler. C) Kirli camları silerek temizledim.

D) Köy çeşmesinin kuruduğunu düşün.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır? A) Karşılaştırma

B) Benzetme

C) Öneri

D) Varsayım

10. Yunan edebiyatında komediler beş bölüm hâlinde yazılır.

14. "Görevli, müzeye giren herkesin kimliğini

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

kontrol etti." cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Öznel anlatıma sahiptir.

A) Kesinlik anlamı vardır.

B) Neden - sonuç anlamı vardır.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Benzetmeye başvurulmuştur.

D) Nesnel anlatımlıdır.

D) Olasılık bildirmektedir.

8. SINIF

120

TÜRKÇE SORU BANKASI


CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ANLAM BİLGİSİ)

58. TEST

(I) Çin’deki pişmiş topraktan yapılma, binlerce savaşçıdan ve attan oluşan ordu, dünyanın en ilginç arkeolojik buluntularından biri. (II) 2000 yıllık bu heykeller, “dünyanın sekizinci harikası” olarak adlandırılıyor. (III) 1974 yılında keşfedilen pişmiş topraktan ordu, Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang Di’nin, mezarının çevresindeki odalara konmak üzere özel olarak hazırlanmıştı. (IV) Gerçek insan boyutlarındaki bu binlerce heykelden her biri, imparatorluk ordusunda görevli askerlerden ve memurlardan birini betimliyor. Ordunun, mezarı koruduğu ve ölümden sonraki yaşamında imparatora hizmet etmek amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Arkeolojik kazılar sonucu bu ordunun bir bölümü ortaya çıkarılmış durumda. Ancak, çıkarılan heykeller hava kirliliği, asit yağmurları, toprak mantarları gibi etkenler dolayı bozuluyor. Heykellerin üzerindeki sır tabakasında çatlamalar ve dökülmeler var. Almanya’daki Münih Üniversitesi’nden uzmanlar, özel bir çözeltiye batırdıkları heykelleri, elektron bombardımanına tutarak heykellerin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşmasını sağlıyorlar. Bu koruma yönteminin, eski yöntemlere göre çok daha etkili olduğu ve heykellerin renklerini de bozmadığı belirtiliyor. Kısacası, ----

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. Bu metinden,

3. Bu metnin aşağıdakilerden hangisiyle de-

I. Çinliler heykel sanatında oldukça ilerlemiştir.

II. Arkeolojik buluntular geçmişin aydınlatılmasına katkı sağlamaktadır.

III. Çinliler savaşçı bir millettir.

IV. Çinliler öldükten sonra da yaşamın devam ettiklerine inanmaktadır.

yargılarından hangisi kesin olarak çıkarılır? A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

vam ettirilmesi en uygundur?

A) heykellerin orijinal hâli korunamamış, yerlerine yenisi yapılmıştır. B) gelişen teknoloji sayesinde arkeologla daha rahat çalışabilmektedir. C) arkeologlar geçmiş dönemleri aydınlatmak için aralıksız çalışıyor. D) pişmiş topraktan ordu, daha uzun yıllar ayakta kalacak.

2. Metnin ilk paragrafındaki numaralanmış

4. Metnin ikinci paragrafındaki cümlelerle

cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? A) I. 

B) II. 

C) III. 

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) IV.

A) Nesenel cümle vardır. B) Neden-sonuç cümlesi vardır. C) Çıkarım cümlesi vardır. D) Ön yargı belirten cümle vardır.

TÜRKÇE SORU BANKASI

121

8. SINIF


58.

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

(I) Ağır bir bavulu taşımak, sıkı kapanmış bir kavanozu açmak, beş kat merdiven çıkmak, zinde olmayan insanları zorlayabilir. (II) Ancak sık sık spor yapanlar için bunlar gerçekleştirilmesi çok kolay işlerdir. (III) Çünkü onların eklemleri daha esnek, kasları ve kalp dolaşım sistemleri daha güçlüdür. (IV) Spor yapmanın yararları yaşamın hemen her alanında görülür. (V) Fiziksel olarak hareketli olan, dengeli beslenen, düzenli uyuyan biri, sağlıklı olmak için gerekenlere sahiptir.

Spor yaptıkça organların işleyişini sağlayan sistemler farklı özellikler kazanırlar. Kalp-damar sistemi gelişir, kasların dayanıklılığı ve gücü artar, eklemler esneklik kazanır. Sonuç olarak, tüm beden sağlığı gelişir. Düzenli yapılan spor, sağlıklı bir yaşam biçimini oluşturan dengeli beslenme benzeri diğer etkenlerle birleşince ileri yaşlarda oluşabilecek pek çok hastalığı önleyebilir. Böylece daha uzun ve daha mutlu bir yaşam sağlar.

Kalp, kas, kan damarları, akciğerler, sinir sistemi ve deri gibi çeşitli organ ve sistemler, spor yapmaya birbiriyle son derece uyumlu bir dizi tepki verir. Bir süre spor yaptıktan sonra, daha fazla ve hızlı soluk alıp vermeye başlarız, kaslarımız ağrır ve terleriz. Bunlar, bedenimizin verdiği normal tepkilerdir. Farklı egzersizler sırasında, farklı kas grupları kullanılır. Kaslar, koşarken ve yüzerken, hızlanmak ve hareketin devamını sağlamak için; ağırlık kaldırırken ağırlığı hareket ettirmek için çalışırlar. Harekete devam ettikçe neredeyse bedende bulunan tüm sistemler kaslara yardımcı olmaya odaklanırlar. Kasların artan enerji ve oksijen gereksinimini karşılamak için kalbimiz, kan damarlarımız, sinir sistemimiz, akciğerlerimiz, karaciğerimiz ve derimiz hep birlikte çalışır.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. Metindeki numaralanmış cümlelerden

7. Metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki an-

hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir? A) I. 

B) II. 

C) III. 

lam özelliklerinden hangisi vardır? A) Öneri

D) IV.

B) Varsayım C) Ön yargı D) İhtimal

6. Metinden alınan aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Farklı egzersizler sırasında, farklı kas grupları kullanılır. B) Bunlar, bedenimizin verdiği normal tepkilerdir.

8. Bu metnin son paragrafında neyden bahsedilmiştir?

C) Bir süre spor yaptıktan sonra, daha fazla ve hızlı soluk alıp vermeye başlarız, kaslarımız ağrır ve terleriz.

A) Spor yapmanın faydalarından B) Vücudumuzun spora verdiği tepkiden

D) Kaslar, koşarken ve yüzerken, hızlanmak ve hareketin devamını sağlamak için çalışırlar. 8. SINIF

C) Sağlıklı spor yapmanın koşullarından D) Spor yapmanın sebeplerinden

122

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (KONU - BAŞLIK - ANAHTAR KELİME)

59. TEST

1. İnsanların dünyaya gelirken hangi milletten

3. Dejavu, daha önce yaşanmadığı hâlde bir

olacağını seçme hakkı yoktur. Kiminin siyah, kiminin beyaz, kiminin İngiliz, kiminin Türk, kiminin de Arap olması ellerinde değildir. Yeryüzünde milyarlarca insan yaşamaktadır. Bu insanların gerek bölgesel gerekse ırksal olarak renkleri farklı olabilmektedir. Bu onların diğer insanlardan üstün ya da aşağı olması anlamına gelmez. Önemli olan insan olmaktır, üstünlük insan olmakla orantılıdır.

olayı yaşamış gibi hissetme hâline denir. Fransızca "deja" (daha önce) sözcüğü ile "vu" fiilinin birleşiminden meydana gelir. Fransızcadaki yazımı "deja vu"dur. Sözcük anlamı "zaten görülmüş olan"dır. Dejavu kelimesini, ilk kez 1928 yılında Edward Titchener adlı psikolog "Bir Psikoloji Kitabı" isimli kitabında kullanmıştır. Kitapta dejavu şöyle anlatılır: "Beyin, bir tecrübeye ilişkin algı üretmeden önce, kısmi bir algı yaratır. Bu kısmi algı, daha önce tecrübe edilmiş bir olay olduğu hissi gibi algılanır."

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar kelimelerinden biri olamaz? A) İnsan

B) Millet

C) Baskı

D) Üstünlük

Bu parçada neyden bahsedilmiştir? A) Dejavunun gerçek bir durum olduğundan B) Dejavunun kimler tarafından kullanıldığından C) Dejavunun insanı rahatlattığından D) Dejavunun ne anlama geldiğinden

4. Resimler, canlandırdıkları konulara göre çe-

şitlere ayrılır. Başlıca resim çeşitleri portre, manzara, dahili resim ve natürmonttur. Portre, bir tek insanın dış görünüşüdür. Manzara, adından da anlaşılacağı gibi tabiatın çeşitli görünüşlerini ifade eden resimdir. Dahili resim, çeşitli binaların saray ve benzeri yerlerin iç görünüşünü tespit eder. Natürmort ise cansız tabiat resmidir. Vurulmuş av hayvanları, dalından kopmuş meyve ve çiçek resimleri bu gruba girer. Bundan başka günlük hayatı tasvir eden resimler "genre" diye anılır. Reklam maksadıyla yapılan resimlere de "afiş" denir.

2. Köpek beslemek, onu kendi yaşamınıza or-

tak etmek anlamına geliyor. Onu günde en az iki kez dışarı çıkarmak, olması gereken saatlerde karnını doyurmak, eğitimini vermek, onunla ilgilenmek, onunla oynamak, fiziksel temas kurmak gibi görevler sizi bekliyor. Evde sizi bekleyen bir köpeğiniz varsa geceleri dışarıda kalmayı unutun. Başlangıçta korkutucu görünse de bunların hepsi köpeğinizle duygusal bir bağ kurmanıza sebep olan etkenlerdir.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Köpek beslemek

A) Resim Nasıl Çizilir

B) Hobiler ve fobiler

B) Resim Çeşitleri

C) Hayvan sevgisi

C) Ressam Olmak

D) Kediler ve köpekler

D) Manzara Resimleri

TÜRKÇE SORU BANKASI

123

8. SINIF


59.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (KONU - BAŞLIK - ANAHTAR KELİME)

TEST 5. Sözlük ya da sözlük çalışmaları bir dilin zen-

7. Bilinçli tüketici, alışverişe çıkmadan önce

ginliğinin ve kalıcılığının göstergesidir. Sözlüklerdeki kelime sayısı ve fiil ile isim sayısının farkları bize o dil hakkında bilmemiz gereken her şeyi verir. Ayrıca her sözlük bir tarihî tanıktır. Bugün bu etkisini pek görmesek bile tarihî dönemlerden kalma sözlükler hem bugünkü dillerin tanınmasında hem de o zaman etki ettiği dillerin tanınmasında büyük roller üstlenir. Yeryüzünde binlerce dil vardır ve hemen hemen bütün dillere ait bir sözlük mevcuttur. Milletler bu sözlükler sayesinde dillerini koruma altına alır ve geleceğe taşır.

alacaklarının bir listesini yapar. Alacağı ürünlerle ilgili fiyat araştırması yapar. Besin maddelerini satın alırken üretim ve son kullanma tarihine dikkat eder. Hiçbir malı görmeden satın almaz. Satın aldığı ürünlerde TSE damgasının olmasına dikkat eder. Satın aldığı ürünle ilgili fatura ya da fişi mutlaka alır. Özellikle dayanıklı tüketim mallarını satın alırken garanti belgeli olanları tercih eder. Satın aldığı ürün bozuk ya da hatalı olabilir. Tüketici olarak bozuk malı değiştirmek veya geri vermek hakkına sahip olduğunu bilir. Onun için elinde fiş ya da faturanın olması gerektiğini bilir.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözlükler ve diller

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Üretim ve Tüketim

B) Sözlük araştırmaları

B) Satın Almak

C) Kelimeler ve anlamları

C) Bilinçli Tüketici

D) Yeryüzündeki diller

D) Alışveriş Yapmak

6. Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri

küçük yerleşim birimlerinde, zorunlu öğrenim kapsamındaki ilköğretim öğrencilerinin ilçe, il gibi daha büyük yerleşim birimlerindeki merkez ilköğretim okullarına günübirlik olmak üzere taşınması ile yapılan eğitime taşımalı eğitim denir. Taşımalı eğitim ülkemizde 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitimin uygulanmaya başlanmasıyla yaygınlık kazanmış bir uygulamadır. İlk aşamada yalnızca 1. sınıf ile 8. sınıf arasındaki ilköğretim öğrencilerini kapsayan uygulama "4+4+4" diye de anılan 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle liselerdeki öğrencileri de sisteme dâhil etmiştir.

8. Nida sanatı şairin, çok duygulanması ve he-

yecanlanması sonucunu doğuran olayları ve varlıkları göz önüne getirip “ey, hey” gibi ünlemlerle onlara seslenmesidir. Nida sanatı duyulan aşkın ya da heyecanın, okuyucuya yansımasını amaçlar. Nida sanatını kullanan kişi şiirinde birisine seslenmek durumundadır. Bu bir dost ya da sevgili olabileceği gibi bir şehir, bir tarihî olay da olabilir. İkinci durumda nida sanatıyla birlikte kullanılan sanat teşhis yani kişileştirme sanatıdır.

Bu parçanın anahtar ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada ne anlatılmıştır?

A) Zorunlu eğitim

A) Duygu ve heyecan

B) Taşımalı eğitim

B) Şiir ve şair

C) Eğitim ve öğretim

C) Söz sanatları

D) Kesintisiz eğitim

D) Nida sanatı

8. SINIF

124

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (ANA FİKİR)

60. TEST

1. Mark Twain: “İsteklerinizi, hayallerinizi küçüm-

3. Tarihteki önemli şahsiyetlere baktığımızda, o

seyen kişilerden uzak durun. Ruhu küçük insanlar başkalarını da daraltmak, azaltmak ister.” der. Bu tür insanlar her şeyi ve her emeği küçümserler. Ruhu engin insanlar ise etraflarındakilere destek verirler. Sadece yakınlarına ya da kendi dostlarına, akrabalarına değil; herkese üretmeyi, yeni şeyler ortaya koymayı tavsiye ederler. O yüzden kimlerle arkadaşlık ettiğimiz, kimlerle vakit geçirdiğimiz ve kimlerin lafını ciddiye aldığımız konusunda seçici olmak gerekir.

kadar kısa bir ömre onca eseri nasıl sığdırdıklarını görür ve buna şaşırırız. Oysa cevabı gayet basittir: azim ve çalışmak... Bizlere çoğu defa yedi sekiz saat uyku yetmezken o insanlar günde iki üç saat uyku ile yetinerek tüm zamanlarını çalışmaya, yazmaya ve araştırmaya ayırmışlardır. Onlardaki o istek ve azim, nefislerinin önüne geçmiş ve kendi isteklerini, heveslerini hiçe saymışlardır.

Bu parçanın ana fikri (ana düşünce) aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada yazarın vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A) İsteklerimizi ve heveslerimizi bir kenara bırakmalıyız.

A) İnsanoğlunun istekleri ve hayalleri bitmez.

B) Başarının ve kalıcı olmanın ardında azim ve çalışma gizlidir.

B) Karamsarlığa kapılmamalı, umudumuzu her zaman korumalıyız.

C) Planlı çalışan insanlar hedeflerine emin adımlarla ulaşırlar.

C) Dost ve akrabalarımızın kıymetini bilmeli, onları arayıp sormalıyız.

D) Eski insanlar hiç dinlenmeden çalışmışlar ve başarıya ulaşmışlardır.

D) Arkadaş seçiminde seçici olmalı, hedeflerimizi küçümseyen insanlardan uzak durmalıyız.

4. Taklit, başkalarının zevk ve bilgisinin kölesi

olmak demektir. Üretici gücümüzü ortadan kaldıran, doğuştan gelen yeteneklerimizin değerlendirilmesine engel olan taklit, insanı kendi olmaktan uzaklaştırır. Belirli bir karaktere sahip olamayanlar toplum içinde değer kazanamazlar. Onun için taklidi bir basamak, bir geçit olarak kabul etmeliyiz. İnsan ancak kendi yeteneklerini kendi imkânları içinde değerlendirebilirse gerçek hayatını ve hürriyetini yaşamış olur.

2. Kitap okuyan insanlar, okumayanlara göre

her zaman bir adım öndedir. Okuma alışkanlığı gelişmiş, bilgi ve kültür seviyesi ileri toplumların elde ettiği avantajlar ve dünyada edindiği konum herkesin gözü önündedir. Bununla birlikte, okuma alışkanlığı edinememiş toplumların da konumu yine herkes tarafından bilinmektedir.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuma alışkanlığı gelişmiş toplumlar bilgi ve kültür seviyesi yüksek toplumlardır.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanlar başkalarını taklit etmeyi severler.

B) Kapakları aynı olsa da birçok kitabın içeriği farklıdır.

B) Taklidi özgünlüğe giden bir basamak gibi kullanmalıyız.

C) Okuma alışkanlığı edinmek çok kolaydır.

C) İnsanlar yeteneklerini geliştirmek için çok çaba sarf ederler.

D) Farklı düşüncelere sahip insanlar bir arada yaşayabilir. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Birçok insan hürriyetine düşkündür.

125

8. SINIF


60.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (ANA FİKİR)

TEST 5. Okumak daha sağlıklı bir zihne ve daha ge-

7. Kişiye sevmediği bir şeyi sevdiremez veya

lişmiş bir hayal gücüne, daha geniş kelime dağarcığına, dünya hakkında daha fazla bilgiye ve daha az stresli bir yaşama sahip olmanıza destek olur. Ayrıca kitap okumak tartışmalara daha çok dahil olabilmenizi, çevreniz tarafından daha ilgi çekici bir insan olmanızı, problemleri kolaylıkla çözebilmenizi ve modern hayattaki anksiyeteden korunmanızı sağlayacaktır.

kişiyi sevdiği bir şeyden nefret ettiremeyiz. Değiştirebileceğim tek şey fiziki davranışlar olur. Örneğin matematik dersinden kendisini başarısız hisseden bir öğrenciyi zoraki sayısal bölüme göndermenin ne bir mantığı vardır ne de faydası. Zorla yapılan işlerden asla verim alınmaz. Bir öğrenciyi sevmediği bir bölüme zorlamak da onun başarısız olmasına sebep olmak demektir. Bu yüzden insanlar hangi bölümlere, alanlara meyilli ise ona yönlendirilmelidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Gelişmiş hayal gücüne sahip olmak gerekir.

Yazarın bu parçada vermek istediği mesajı aşağıdakilerden hangisi destekler?

B) Sağlıklı ve zinde yaşamak için kurallara uyulmalıdır.

A) Her şeyde mantık aranmaz.

C) Okumanın, okur için birçok faydası vardır.

C) İşleri yoluna koymak hayli zaman alır.

D) Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır.

D) Zorla güzellik olmaz.

B) Zaferin yolu zorluklarla doludur.

8. Güzel nimetler elde etmek isteyenler, onların

bedelini de ödemelidir. Yazın sıcak günlerinde çalışıp çabalamayan, terlemeyen, bağını bahçesini çapalamayıp yabancı otlarını ayıklamayan kişi elbette kış geldiğinde de herhangi bir nimetten yararlanamayacaktır. Ülkemizdeki veya dünyadaki başarılı, zengin insanlara bakarsak hepsinin geçmişlerinde yoğun bir emek ve fedakârlık görebiliriz. Özverili bir şekilde çalışmayan kişi başarıyı da zenginliği de elde edemez. O iş öyle, bu iş böyle diyerek çalışmaktan kaçar, yatmayı yeğlersek gelecekte de sefalet çekmeyi yeğlemiş oluruz. Çalışan kişi mutlaka başarır ve istediğini elde eder. Boş gezmekle, yatmakla hiçbir şey elde edilmez. Kişi bunun farkında olmalı ve başarısı, zenginliği, dolayısıyla mutluluğu için her vakit çalışmalıdır.

6. Hedeflerimiz ne kadar büyük olursa o he-

deflere ulaşmak için göstermemiz gereken fedakârlık da o derece büyük olmalıdır. Az emekle büyük işler başarıldığı, büyük hedeflere ulaşıldığı görülmemiştir. Ekmeği yutmak için birkaç saniye onu çiğnemeniz yeterlidir. Ancak amacınız ekmeği yemek değil de yetiştirmekse işte o zaman en az bir sene çalışmalı, emek vermelisiniz. Kişi çalışıp emek verdiği sürece istediklerini elde edebilir. Zoru başarmak, imkânsızı elde etmek istiyorsanız imkânsıza yakın bir çaba göstermeli, azmin zirvesini yaşamalısınız. Aksi halde, istediğinizi asla elde edemezsiniz.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) İşleri yolunda gitmeyen insanlar sefalet içinde yaşar.

A) Boş işler peşinde koşmak zaman israfıdır.

B) Hırs, para kazanmanın en etkin yoludur.

B) Fırsatları değerlendirmek gerek. C) Büyük hedeflere büyük çabalarla gidilir.

C) Emeğin ve gayretin sonunda güzel günler vardır.

D) Gayeniz yoksa yürüdüğünüz yolun önemi de yoktur.

D) Şansın yaver giderse bütün kapılar önünde açılır.

8. SINIF

126

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (YARDIMCI FİKİR)

61. TEST

1. Dersten çıkar çıkmaz hemen kafeteryaya in-

3. Evde teknolojiye dair pek bir şey bulunmaz-

dik. Daha masaya oturmadan arkadaşımız “Ne içersiniz?” diye sordu. O an Yasin’le göz göze geldik ve güldük birbirimize, aynı anda cevap verdik: “Tabii ki çay.” Muhabbetin tadı, tuzu ve baharatı... Çay, mutluluğun diğer adı. Aradan fazla zaman geçmedi. Derken arkadaşımız, beyaz kartondan yapılmış, biraz yıpranmış ve sağlıksız bir bardakta olan çayı getirip önümüze koydu. Çayın içinde bulunduğu hâli görünce ikimizin de yüzü bir anda düştü.

dı, hatta hatırladığım kadarıyla ne televizyon ne de telefon vardı. Sadece, içeride burnuma hoş gelen ve ciğerlerime kadar çektiğim kızarmış portakal kabuklarının kokusu geliyordu sobanın üstünden. Evdeki tüm çocuklar kulaklarını açmış, ninenin anlattığı anıları, hikâyeleri ve masalları dinliyorlardı. Nine, anlattığı hikâyenin ve anının sonunda hayat dersi vermeyi ihmal etmiyordu. Zaten o zamanki çocuklar, sevgi ve saygıyı anne babadan çok dedelerden ve ninelerden öğrenirdi.

Bu parçada anlatılan olaydan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Olay bir yol üstü lokantasında geçmektedir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Ev, kızarmış portakal kabuğu kokmaktadır.

B) Olay bir çarşamba öğleüstü yaşanmıştır.

B) Ninenin anlattığı anıların birçoğu gençlik yıllarına aittir.

C) Yasin'in tavrı, arkadaşlarını rahatsız etmiştir.

C) Evde teknolojik aletler pek bulunmamaktadır.

D) Yasin ve arkadaşı çayın sunum şeklini beğenmemiştir.

D) Nine, çocuklara hikâyeler ve masallar anlatmaktadır.

2. Şair Cemal Süreya'nın asıl adı Cemalettin

Seber’dir. 1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Fakat doğum günü ve ayı tam olarak bilinmemektedir. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Gülbeyaz’dır. Cemal Süreya, kalabalık ve varlıklı bir ailede dünyaya gelmiştir. Ailesi zamanla Erzincan’dan Bilecik’e taşınmıştır. Bilecik'e taşınmalarından altı ay sonra Cemal Süreya'nın annesi vefat etmiştir. Bu acı olay şairin yaşamında bir dönüm noktasıdır.

4. Tersinden de aynı şekilde okunan cümlele-

re palindrom denir. Aslında palindromlara yalnızca cümlelerde değil; sözcüklerde, tarihlerde, sayılarda hatta müzikte bile rastlanır. Bu etkileyici sözcük oyunu çok eski dönemlere dayanır. "Sator Tableti" adıyla bilinen taş parçasının üzerindeki Latince cümle, tarihte bilinen ilk palindromdur.

Bu parçadan Cemal Süreya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Tarihteki ilk yazılı metinlerdir.

A) Varlıklı bir ailesi vardır.

B) Bir tür sözcük oyunudur.

B) Hangi günde doğduğu bilinmemektedir.

C) Sayılarda ve müzikte de görülür.

C) Ölüm ve ayrılık üzerine şiirler yazmıştır.

D) Tersinden okunduğunda da aynı anlamı verir.

D) Erzincan'dan Bilecik'e taşınmışlardır. TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu paragraftan palindromla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

127

8. SINIF


61.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (YARDIMCI FİKİR)

TEST 5. Tomris Uyar, ilk öyküsünü Türk Dili dergi-

7. Muallim Naci, 1850 yılında İstanbul’da doğ-

sinde yayımladığında tarihler 1962 yılını gösteriyordu. Bu dergi, henüz 21 yaşındayken yazar olma isteğini perçinlese de ona asıl ünü sağlayan Papirüs dergisidir. Tomris Uyar, 1966 yılından itibaren burada çıkan öykü, deneme, inceleme ve eleştirileriyle tanındı. Günümüz şiir ve diğer edebiyat ürünlerini değerlendiren genel çalışmalar yaptı ve isabetli tespitlerde bulundu. Yazıları sadece Papirüs’te değil, Yeni Dergi ve Yeni Edebiyat dergisinde de çıktı.

muştur. Babası saraç ustası Saraç Ali Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım'dır. Muallim Naci’nin babası o henüz 7 yaşındayken 1857 yılında hayatını kaybetmiştir. Babasını kaybeden Muallim Naci’nin eğitimi yarıda kalmış ve Varnalı olan annesi ile birlikte Varna’ya dayısının yanına taşınmıştır. Varna’da medreseye giderek Arapça ve Farsçayı öğrenmiş, bunun yanında aruz ve hat derslerini de almıştır. Derslerinde oldukça başarılı olan Muallim Naci, medreseden mezun olduktan sonra Varna Rüştiyesinde ikinci öğretmen olarak göreve başlamıştır.

Bu paragraftan Tomris Uyar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Şiir ve edebiyat değerlendirmeleri yapmıştır.

Bu parçadan yola çıkılarak Muallim Naci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Papirüs dergisinde denemeleri ve eleştirileri yayımlanmıştır.

A) Küçük yaşta annesini kaybetmiştir.

C) Yeni Edebiyat dergisinin kurucularındandır.

C) Medreseden mezun olmuştur.

B) Farsçayı Varna'da öğrenmiştir. D) Hat dersleri almıştır.

D) İlk hikâyesi 1962 senesinde yayımlanmıştır.

6. Deneme, uzun uzun tanımı olmasına rağ-

men henüz tam anlamıyla yeri tespit edilemeyen bir yazın türüdür. Edebiyatımızın hemen hemen her konusunda yazılan, net bir uzunluk ya da kısalığı olmayan ve herkesin yazabileceği bir yazın türü olduğu için çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Hatta deneme bu yüzden yani geniş nitelikli ve sınırları tam olarak tespit edilemeyen bir yazı olduğu için çoğu araştırmacı onu bir edebî tür olarak kabul etmez.

8. Şairin, Karagöz ve Hacivat’ın konu olduğu

şiirlerinin yanında yaşama sevincine dair şiirleri de vardır. Yani konu yelpazesi oldukça geniştir ve bu genişlik tamamen mizah penceresinden bakışla alakalıdır. Mizahı, o kadar ince yedirmiştir ki şiirlerine kimseyi kırmadan, incitmeden başka bir ifadeyle karıncayı ezmeden yoluna devam etmiştir.

Bu parçadan denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Bu parçada bahsi geçen şairle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Herkesin yazabileceği bir türdür.

A) Macera türünde eserler kaleme almıştır.

B) Gerçeküstü olayları konu edinir.

B) Şiirlerinde serbest ölçü kullanmıştır.

C) Niteliği ve sınırı tespit edilememiştir.

C) Diğer şairlerden etkilenmiştir.

D) Birçok konuda yazılabilir.

D) Yaşama sevinciyle ilgili şiirler yazmıştır.

8. SINIF

128

TÜRKÇE SORU BANKASI


62.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

TEST

1. Odanın duvarında asılı duran saatte akrep ne-

3. Öğretmen: "Bu akşam herkes evinde mut-

redeyse sekizi geçiyordu, yelkovan onu takibe koyulmuş, akrebi kaçırmamak için elinden geleni yapıyordu. Camdan, poyrazın söylediği şarkının uğultuları geliyordu. Derken annem elinde bardaklarla içeri girdi. Beni bir heyecan sardı. Çünkü bardakların yanında beyaz ve kocaman kesme şeker vardı. Bizde hiç toz şeker bulunmazdı, zaten köy yerinde de pek kullanılmazdı. Annem kerpetenle şekeri keserken ben de sobanın yanına geçtim. Demliklerden odanın içine yayılan o kokuyu içime çektim, mis gibiydi. Çayı çok sevdiğimi bizim ailede herkes bilirdi. O koca demliği tek başıma bitirdiğim günleri hatırlıyorum.

luluğun resmini çizip yarın sınıfa getirsin." dedi. Karar veremedim: Güneşi mi çizsem baharı mı? Evet evet baharın resmini çizmeliyim. Çünkü bahar çok şey getirir yeryüzüne ve insanoğluna. Sadece mutluluk mu getirir? Tabii ki hayır! Umut, hasret, özgürlük hatta hayret... Ben baharın sadece mutluluğu değil, bu duygu ve düşünceleri de getirdiğine inanıyorum.

Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi baharın getirdiği duygulardan biri olamaz? A) Şaşırma

B) Ümit

C) Merak

D) Özlem

A) Ara sıra çaya bal katmaktadır. B) Çay kokusu hoşuna gitmektedir. C) Kahvaltıda çay içmeyi çok sevmektedir. D) Çayını çok şekerli içmektedir.

4. Uyku çoğu zaman aranılıp da bulunamayan

bir nimettir, birçok insan uyku hastalığından dolayı gecesini uykusuz geçirir. Uykusuzluk büyük bir sorun olabileceği gibi fazla uyku da yaşam kalitesini düşüren bir durum olabilir. Uykunun bir seçenek olmadığı zamanlarda uykuyu açmak için yapılabilecek önerileri şöyle sıralayabiliriz: Uyku kaçırmanın en iyi bilinen ve en çok uygulanan yöntemlerinden biri kahve tüketmektir. Türk kahvesi, ithal kahve ya da filtre kahve gibi içeceklerin uyku kaçırdığı bilinen bir gerçektir. Özellikle Türk kahvesi bu konuda gerçekten işe yarar.

2. Her zaman yoğunluktan, iş güçten, günlük meşguliyetlerden yorulduğunu, kendisine ait vakti olmadığını söyleyen, sıklıkla bundan şikâyet eden insanoğlu gün gelip de bu vakti bulduğunda can sıkıntısından ne yapacağını bilemez duruma gelir. Can sıkıntısı da öylesine korkunç bir histir ki, insan oturduğu yerde küçülüp kaybolacağı, hayatın hiçbir manası olmadığı ve tüm sevdikleri tarafından terk edildiği gibi anlamsız düşüncelere dalar gider.

Aşağıdakilerden hangisi canı sıkılan insanda görülen belirtilerden biri değildir?

A) Düzenli uykunun birçok faydası vardır. B) Fazla uyku yaşam kalitesini düşürebilir.

A) Kendine vakit ayıramama

C) Uyku kaçırmanın yöntemlerinden biri de kahve tüketmektir.

B) Terk edilme C) Anlamsız düşüncelere dalma

D) Uyku çoğu zaman aranıp da bulunamayan bir nimetir.

D) Hayatı anlamsızlaştırma TÜRKÇE SORU BANKASI

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi uyku için söylenemez?

129

8. SINIF


62.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

TEST 5. Kendi giyim tarzınızı oluşturmanızın yolu

7. Uzun atlama, yaklaşık 45 metreyi bulan sü-

çevrenizdeki insanlarda nelerin hoşunuza gittiğine bakmaktır. Dergileri karıştırarak veya televizyondaki moda programlarına bakarak hoşunuza giden tarzları ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer insanlar sizi sık sık belirli bir ünlüye benzetiyorsa o kişinin nasıl giyindiğini ve hangi renkleri giydiğini İnternetten araştırabilirsiniz. Çekinmeyin, bu kopya çekmek değil, ilham almak olarak nitelendirilebilir. Buna alternatif olarak kalabalık insan topluluklarının bulunduğu alışveriş merkezleri, yürüyüş yolları gibi yerleri ziyaret edebilirsiniz. İnsanların neler giydiğine dikkat edin ve nelerin hoşunuza gittiğine karar verin. Gardırobunuzda çeşitli alt kültür tarzlarına ait parçaları birleştirebilirsiniz.

rat alma mesafesinden koşularak, zemin hizasındaki gerileme sahasını geçmeden kum havuzuna atlanılarak yapılır. Bu spor dalında başarılı olmak için atletler hızlı koşu, yüksek atlama, ayaklarını ve baldırını kuvvetlendirici idmanlar ve jimnastik hareketleri yaparlar ve koşuya bütün anlamıyla ısındıktan sonra başlarlar. Atlama alanı bir şekilde kullanılan koşu pistinin en az bir metre ilerisindeki atlama havuzundaki kum, yarışmalardan önce nemlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi uzun atlamada başarılı olmak için yapılacaklardan biri olamaz? A) Yüksek atlama B) Hızlı koşu

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi giyim tarzımızı oluştururken yapılacaklardan biri değildir?

C) Gülle atma D) Jimnastik hareketleri

A) Alışveriş merkezlerini ziyaret etmek B) Dergi karıştırmak C) Canlı renklere ağırlık vermek

8. Günümüzde reklam; genellikle bir bedel kar-

D) İnsanların neler giydiğine dikkat etmek

şılığında kimliği belirli sponsor tarafından çeşitli iletişim araç ve yöntemleriyle gerçekleştirilen ürün, hizmet ve fikirleri tutundurmaya yönelik, önceden planlanan ve kişisel olmayan iletişim olarak tanımlanmaktadır. Reklam amaçları; bilgilendirmek, ikna etmek ve hatırlatmak olabilir. Başarılı bir reklam kampanyası için amaçların doğru ve açık biçimde ortaya konması gerekir. Bir reklam kampanyasının amacı, çoğu kez bir slogan veya bir tema altında gizlidir. Bir reklam kampanyası, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi hedeflediği reklam çabalarının bütünü olarak tanımlanabilir.

6. El fenerleri geç yatmaların, arka bahçe kamp-

larının ve gece kır yürüyüşlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. El fenerinin bilinen güvenlik kullanımlarının yanı sıra, el fenerlerinden saatler boyunca eğlence de sağlanabilir. Söz gelimi gölge oyunu herkesin bildiği bir oyundur. Birçoğumuzun akşam fener ışığında ya da elektrikler gidince mum ışığında oynadığı bu oyun, tekdüze geçen akşamlar için tam bir eğlence kaynağıdır.

Bu parçadan el fenerleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Reklam kampanyasının amacı, bir slogan altında verilebilir.

A) Işığı çok uzak mesafeleri bile rahatlıkla aydınlatabilir. B) Kalem pille çalışır.

B) Günümüzde reklam genellikle bir bedel karşılığında gerçekleştirilir.

C) Genellikle gece bekçileri kullanır.

C) İkna etmek reklamın amaçlarından biridir.

D) Yeri geldiğinde eğlence unsuru olarak kullanılabilir.

D) Birçok şirket reklamlar sayesinde kazancını artırmıştır.

8. SINIF

130

TÜRKÇE SORU BANKASI


63.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

TEST

1. Yunus Emre’nin şiirlerine bakıldığında onun

3. Dışarıda keyifli keyifli yürürken ya da sahil-

temel bilgileri aldığını görmekteyiz. Bu bakımdan şiirlerini okuyan birçok araştırmacı Yunus Emre’nin düzenli bir eğitim aldığını ileri sürmektedir. Kimi araştırmacılar da bunu reddeder ve onun okuma yazma bilmediğini ileri sürer. Aslında araştırmacıların öne sürdükleri bu iki durumun da kanıtları vardır fakat bu kanıtlar kesin değildir. Kaynaklarda Yunus Emre’nin bir eğitim aldığından bahsedilmez ama şiirlerine baktığımızda onun en azından temel bilgilere sahip olduğunu görebilmekteyiz. Bu bakımdan eldeki bilgiler Yunus Emre’nin eğitimi hakkındaki görüşlerin herhangi birisini kanıtlaması açısından yetersizdir.

de koşu yaparken bir köpeğin saldırısına uğrarsanız ne yaparsınız? İster köpekleri sevin ister onlardan korkun bir saldırı anında paniklememek pek de mümkün değildir. Paniklediğinizi hisseden köpek ise kendine daha çok güvenecektir. Size tavsiyem bu durumda kesinlikle panik olmayın. Eğer bağırırsanız ya da koşarsanız köpek kendini daha güvende algılayabilir ya da kendisini tehdit altında hissedebilir. Bu da size saldırma ihtimalini kuvvetlendirir. Bir köpeğin size yaklaşması durumunda elleriniz iki yanınızda dimdik ve hareketsiz durun, gözlerinizi başka tarafa çevirin. Böylece köpek de ilgisini kaybedecek ve yürüyüp gidecektir.

Parçaya göre Yunus Emre için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) Okuma yazma bilmemektedir.

A) Ayakları sertçe yere vurmak

B) Temel bilgilere sahiptir.

B) Hareketsiz durmak

C) Hakkında yeteri kadar bilgi vardır.

C) Panik yapmamak

D) Düzenli eğitim almıştır.

D) Gözleri başka yöne çevirmek

4. 1887 yılında okul çağına gelince Mustafa Ke-

2. Doğa ile iç içe yasayan Eskimoların kullandık-

mal’in hangi okula gideceği hakkında annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. (I) Annesi, Selanik’te bulunan Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebine gidip Kur'an eğitimi almasını istemiştir. (II) Babası ise normal yöntemlerle eğitim veren bir ilkokula gitmesini istiyordu. (III) Daha sonra Ali Rıza Efendi, eşinin de gönlünü almak için Mustafa Kemal’i bir haftalığına Mahalle Mektebine gönderdi, ardından çağdaş eğitim veren Şemsi Efendi İlkokuluna kaydını aldırdı. (IV) Mustafa Kemal, babasını çok küçük yaşlarda kaybetmiştir, yedi yaşında öksüz kalmıştır...

ları dil Eskimo - Aleut dillerine bağlıdır. Eskimo dilinde on bin tane kelimenin olduğu bilinmektedir. Eskimoların kullandıkları yazı biçimi 20. yüzyılda değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte değişiklik göstermiştir. Önceleri sadece resim şeklinde olan yazıları 20. yüzyılda alfabeye dönük şekline çevrilmiştir.

Parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap yoktur? A) Eskimo dilinde kaç adet kelime vardır? B) Eskimoların kullandıkları yazı biçimi değişiklik göstermiş midir? C) Eskimo dilinde hangi alana ait kelimeler çoğunluktadır?

D) Eskimoların yeni yazı biçimi hangi yüzyılda şekillenmiştir? TÜRKÇE SORU BANKASI

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi köpek saldırısında sergilenecek tavırlardan biri olamaz?

Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci bölüm kaçıncı cümleyle başlar? A) I 

131

B) II  8. SINIF

C) III 

D) IV


63.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

TEST 5. Kurtuluş Savaşı yıllarının ve Cumhuriyetin

7. Paleografi; eski yazıtlar, taşlar, madenler gi-

ilanının ufak bir bölümüne şahit olan Tarık Buğra, eserlerinde bu bilgilerini âdeta saçar. Özellikle demokrasiye geçiş evreleri, bunun halka yansıması ya da halkın tek partili hayattan çok partili hayata geçiş denemelerinde düştükleri ikilik romanlarında çok net anlatılmaktadır. 1991’de devlet sanatçısı olan Tarık Buğra’nın çok partili hayata geçişte halkın beklentisinin siyasetle ne kadar uzak olduğunu ama bu arada da çok partili hayatın insanları nasıl böldüğünü anlattığı "Yağmur Beklerken" adlı romanı 1989 yılında Türkiye İş Bankası Büyük Ödülüne layık görülmüştür.

bi her türlü yazım ile oluşturulmuş kültür değerlerinin okunabilmesini ve anlaşılmasını sağlayan bir bilim dalı olma özelliğiyle tarihsel bir önem taşır. Paleografi sayesinde asırlar öncesinde bir taş üzerine ya da bir maden üzerine yazılmış bir imgeyi, kelimeyi, cümleyi ya da alfabeyi anlamamız mümkün hâle gelmiştir. Bu bilim dalının araştırıcıları kendilerini asırlar öncesinde kullanılmış bu yazım şekillerini anlayabilmek ve bu dillerin kullanışlarını, yazıldığı dönemlerdeki biçimlerini tanımlayabilmek adına geliştirirler.

Metinde geçen altı çizili söz grubunu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A) Paleografi ile kimler uğraşır? B) Paleografi nedir?

A) Eserlerinde kullandığı dil sade ve özlüdür.

C) Paleografi ne zaman ortaya çıkmıştır?

B) Yapıtlarında insanların günlük hayatlarına yer verir.

D) Paleografi ile hangi diller ortaya çıkarılmıştır?

C) Yapıtlarında geçmişe ait izlenimlerine yre verir. D) Eselerindeki Anadolu motiflerini sıkça kullanır.

8. Milkshake, özellikle Amerika’da popüler olan ve birçok yerde satılan bir içecektir. Hatta gerek Amerika gerekse Avrupa’da sadece milkshake üzerine yoğunlaşmış zincir markalar da vardır. Bununla birlikte Türkiye’de de son yıllarda bilinirliği ve yaygınlığı artmıştır. Çeşitli kafe, restoran zincirlerinde satılmasının yanı sıra evde kendi başınıza da hazırlayabileceğiniz ve keyifle yudumlayabileceğiniz bir içecektir. İlk olarak 1880’lerde bulunduğu tahmin edilen milkshake, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez içeceğidir. İçindekiler genel olarak dondurma, buz, soğuk süt ve karıştırılması istenen ek malzemelerdir. Tercihe bağlı olarak muzlu, çilekli, kivili, çikolatalı, naneli ve daha birçok farklı içerikli milkshake hazırlamanız mümkündür.

6. (I) Atilla İlhan, hayatı boyunca üretmiş, üret-

tiklerini sergilemek için de TRT 2’de “Atilla İlhan ile Zaman İçinde Yolculuk” adında kendi programını yapmıştır. (II) Bu programda seyircilere tarih bilinci aşılamak için çabalamıştır. (III) Tarih bilinci onda o kadar derindir ki şiirlerinde de bu konuyu sıklıkla işlemiş, bu bilincin halkta oturması için çaba harcamıştır. (IV) Atilla İlhan, her daim taktığı kaptan şapkasıyla edebiyatın mihenk taşlarından biri olmuştur, o çınarın unutulması mümkün değildir.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır?

Metne göre aşağıdakilerden hangisi milkshake için söylenemez? A) Evde hazırlanabilir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam akışını bozmuştur?

B) Amerika'da popülerdir.

A) I 

D) Farklı meyvelerle yapılabilir.

B) II 

C) III  8. SINIF

C) Bahar aylarının vazgeçilmezidir.

D) IV

132

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (METİN TAMAMLAMA - METİN OLUŞTURMA)

64. TEST

1. Şu ana kadar hiç esrarengiz bir roman oku-

3. Tozlar mı kapladı iyiliklerin üstünü? Ne za-

yup henüz kitabı bitirmeden sırrı çözebildiniz mi? Eğer çözebildiyseniz bu durum sizin kritik yapabildiğinizi ve detaylardan yola çıkarak çözümleme tekniğini kullanabildiğinizi gösterir. Ayrıca detayları analiz edebilme yeteneğiniz arttıkça bir kitabın dilinin iyi ya da kötü olduğunu, karakterlerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini, akışın yerinde olup olmadığını............

man girdi sözlüklerimize bu cümleler:“..............., bana ne, başkası yapsın, hep ben mi yapacağım.” Başkasının derdiyle dertlenmemek, başkasının sıkıntısına ortak olmamak, üzüntüsünü paylaşmamak bize ait davranışlar değildi. Fakat zamanla birlikte bazı insani yönlerimiz köreldi, dünya olarak duyarsız olduk. Herkes yarasıyla, ağrısıyla yaşamaya başladı. Yazık, çok yazık!

Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir? A) rahatça anlayabilirsiniz.

Metnin anlam akışını bozmamak şartıyla noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? A) Gülü seven dikenine katlanır

B) tahmin edemezsiniz.

B) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer

C) öğrenmeniz mümkün değildir.

C) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın

D) bilmeniz çok zor.

D) Terazi tartıyla, her şey vaktiyle

4. .............. Çünkü anneleri farklı olanlar da

kardeş olabilir. Din, dil, renk, ırk ayrımı yapılmadan herkesin kardeş olarak görülmesi ve kabul edilmesi diye bir durum söz konusu. Bu son derece insancıl bir davranış şeklidir. Kardeşlik duygusu hoşgörü ve insan sevgisinden kaynaklanır. Kalbinde gerçek sevgiyi taşıyan insanlar herkesi kardeşi gibi görür, kimseye kin gütmez. Zengin olsalar dahi fakiri, güçlü olsalar dahi güçsüzü hor görmez, tüm insanları eşit olarak görürler.

2. Müzeler, tarihte yaşamış olan insanlardan

kalma eserleri, kalıntıları, eşyaları sergileyen mekânlardır. Yapılan kazılar sonucunda eskiden kullanılan ev eşyaları, madeni paralar, silahlar, mutfak eşyaları, heykeller ve insana ait daha birçok bulgu gün yüzüne çıkarılarak müzelerde muhafaza edilir ve insanlara sunulur. İnsanlık tarihi ile ilgili bilgi ve fikir sahibi olmak için bir müzeyi dolaşmak yeterlidir. Bir şehrin ilk gezilmesi gereken yerlerinden birisi de müzelerdir. Çünkü bir şehri .................. diyebilmek için o şehrin müzesinin mutlaka ziyaret edilmiş olması gerekir.

A) Aralarında biyolojik bağ bulunanlara kardeş denir.

Bu paragraftaki noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

B) Kardeşler arasındaki sorunlar büyütülmemelidir.

A) özledim

C) Kardeşler arasındaki sevgi ve saygı hiçbir zaman yadsınamaz.

B) gezdim, gördüm C) tanımıyorum

D) Sadece aynı anneden dünyaya gelenlere kardeş denmez.

D) kalkındırmak istiyorum TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

133

8. SINIF


64.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (METİN TAMAMLAMA - METİN OLUŞTURMA)

TEST 5.

I. Ancak tutar önceki faturaların çok üstünde gelmişti.

II. Apartmandan içeriye girdiğimde posta kutularındaki elektrik faturasını fark ettim.

III. Bu ay sıradışı bir harcama yapmadığım hâlde faturanın çok yüksek gelmesine bir anlam verememiştim.

7.

I. Peki ya şimdi? Cep telefonunu bilmeyen hatta cep telefonu olmayan var mı acaba?

II. İşin içine teknoloji girince çok kısa sürede bu aletler gelişiyor ve insanlar tarafından öğrenilip kullanılmaya başlanıyor.

III. Bu sorunun cevabı aslında çok açık: Cep telefonunu bilmeyen yok.

IV. Üstünde "Daire 24" yazan kutudaki faturayı alıp meraklı gözlerle faturanın tutarına baktım.

Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur?

IV. Otuz yıl önce cep telefonu diye bir teknolojik aletin varlığından çoğumuzun haberi yoktu.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istense doğru sıralama hangisi olur?

A) IV - III - II - I B) II - IV - III - I

A) II - IV - III - I

B) IV - I - III - II

C) III - II - IV - I

C) III - II - I - IV

D) IV - I - II - III

D) II - IV - 1 - III

8. A. Yaprakları gökyüzüne uzanacak, kırlan6.

I. Siyah kedi çalıların arkasına pusmuş, kendini yerle bir etmişti.

II. Çalıların hemen önündeki kuş sürüsü ise, tehlikeden habersiz bir şekilde yerdeki buğday tanelerini gagalıyordu.

III. Hâlinden ve hareketlerinden pusu attığı, tetikte beklediği belliydi.

IV. Birkaç dakika daha bekleyen kedi, çevik bir hareketle kuşların üstüne atıldı.

V. Fakat kuş sürüsü çalılardan gelen sesi duyar duymaz havalanmış, kedi ise toz bulutunun içinde öylece kalmıştı.

Numaralanmış cümleler olay akışına göre dizilmek istense doğru sıralama nasıl olur?

gıçlar ona yuva yapacak, dalına salıncaklar kurulacak. Belki bir portakal ağacı olup meyvelerini sunacak, belki bir çınara dönüşüp gölgesine çağıracak.

B. Pıt! Az önce toprağın bağrına ufacık bir tohum düştü. Eğilip baksanız ayırt edemez, belki elinize alsanız ağırlığını hissedemezsiniz. Ama bu minik tohum, vazifesini yapacak ve yıllar sonra devasa bir ağaç olacak.

C. Bizler de çoluk çocuk koşacağız ağacın gölgesine. Ağaç, bize hikâyesinden bahsedecek. Tohumken fidana, fidanken ağaca nasıl dönüştüğünü ballandıra ballandıra anlatacak.

B) III - IV - II - I - V

"A, B, C" harfleriyle ifade edilen parçalar "giriş, gelişme, sonuç " şeklinde dizilmek istense doğru sıralama nasıl olur?

C) I - III - II - IV - V

A) B - A - C

B) C - A - B

C) A - C - B

D) B - C - A

A) IV - V - II - I - III

D) II - IV - III - V - I 8. SINIF

134

TÜRKÇE SORU BANKASI


65.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST

1. Can, Bahadır, Tarık, Ege ve Turan okuldan

3. Serpil, Kenan, Murat, Mert ve Sıla evlerinde

çıktıktan sonra bir tatlıcıya gitmişlerdir. Tatlıcıdan sütlaç, kadayıf, dondurma ve kazandibi istemişlerdir.

farklı canlılar beslemektedir. Bu canlılar kedi, köpek, tavşan, kanarya ve kertenkeledir.

Bu kişiler ve istedikleri tatlılar hakkında bilinenler şunlardır:

Bu kişiler ve besledikleri canlılarla iligili bilinenler şunlardır:

– Murat, köpek beslemektedir.

– Serpil, kedi ya da kertenkele beslememektedir.

– Bahadır ve Ege aynı tatlıdan istemiştir.

– Tarık, kazandibi istemiştir.

– Can, sütlaç ve dondurma istememiştir.

– Mert, kertenkele beslememektedir.

– Turan, sütlaç istememiştir.

– Sıla, tavşan beslemektedir.

Bu bilgilerden hareketle Bahadır ve Ege hangi tatlıyı istemiştir?

Kenan aşağıdakilerden hangisini beslemektedir?

A) Sütlaç

B) Kadayıf

A) Kanarya

B) Kedi

C) Dondurma

D) Kazandibi

C) Kertenkele

D) Tavşan

4. Aşağıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray

ve Trabzonspor'un puan durumu verilmiştir.

2. Ortaokullararası halk oyunları yarışmasında

Samsun, Rize, Edirne ve Elazığ'dan gelen ekipler finale kalmıştır.

Final puanlamaları sonuçları ile ilgili bilinenler şunlardır:

1.

83 puan

2.

81 puan

3.

77 puan

4.

65 puan

Bu takımlarla ile ilgili bilinenler şunlardır:

– Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gerisindedir.

–S amsun ekibi Elazığ ekibini geride bırakmıştır.

–A dana ekibi, Edirne ekibinin iki sıra üstündedir.

– Galatasaray, Beşitaş'ın önündedir.

– Beşiktaş, Trabzon'un önündedir.

Bu bilgilere göre hangisi söylenemez?

Bu bilgilere göre 2. ve 4. takım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Samsun ekibi 2. olmuştur. B) Edirne ekibi sonuncu olmuştur.

A) Fenerbahçe – Beşiktaş

C) Adana ekibi üçüncü olmuştur.

B) Galatasaray – Trabzonspor

D) Elazığ ekibi, Edirne ekibini geride bırakmıştır.

C) Beşiktaş – Trabzonspor

TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Galatasaray – Beşiktaş

135

8. SINIF


65.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST 5. Aşağıda beş rakamlı bir şifre vardır. Bu şif-

7. Fatih Ortaokulu, 8. sınıf öğrencileri için Ulu-

– 3 ilk ya da son rakam değildir.

– 8, 3'ten hemen sonra gelmektedir.

– 2, ikinci ya da üçüncü rakam değildir.

– 9, 2'den sonra gelmektedir.

reyle ilgili bilinenler şunlardır:

dağ'a bir gezi düzenleyecektir.

6

5

Bu bilgilere göre şifre aşağıdakilerden hangisidir?

4

3

A) 38290

B) 43820

2

1

C) 28340

D) 23890

6. Orkun, Eda, Türkan, Burak ve Caner bele-

diyenin açtığı enstrüman kursuna katılacaktır. Bu kursta gitar, keman, saz ve piyano kursları verilmektedir. Bu kursları en az bir öğrenci tercih etmiştir.

Bu geziye 8A sınıfından Aslı, Cem, Kubilay, Yaprak, Selin ve Volkan katılacaktır. Servisin ilk altı koltuğu 8A sınıfı öğrencileri için ayrılmıştır.

Bu kişilerin tercih ettiği enstrümanlarla ilgili bilinenler şunlardır.

–O rkun, piyano ve kemanı tercih etmemiştir.

– Burak, gitarı tercih etmiştir.

–T ürkan ve Caner aynı enstrümanı tercih etmiştir ama bu keman değildir.

Verilen bilgilere göre kim hangi enstrümanı tercih etmiştir? Keman

Piyano

Saz

Gitar

A)

Orkun

Burak

Türkan Caner

Eda

B)

Eda

Türkan Caner

Orkun

Burak

C)

Burak

Orkun

Eda

Türkan Caner

D)

Eda

Orkun

Türkan Caner

Burak

8. SINIF

136

Bu öğrencilerin servisteki oturma düzeniyle ilgili bilinenler şunlardır.

–S elin; Cem ve Yaprak'la yan yana oturmamaktadır.

– Yaprak 6 numaralı koltukta oturmaktadır.

– Volkan'la Cem arasında birisi vardır.

– Aslı, Selin'in önünde oturmaktadır.

Bu bilgilere göre Selin'in yanında kim oturmaktadır? A) Volkan

B) Yaprak

C) Kubilay

D) Cem

TÜRKÇE SORU BANKASI


66.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST

1.

3. Turgay, Başak, Seçil ve Arda adlı öğrenci%25 Mühendislik

r

iğe

D 10

% %30 Tıp

lerden her biri Mersin, Sivas, Ankara ve Samsun şehirlerinden birine seyahat edeceklerdir. Her biri seyahatlerde bisiklet, karavan ve otobüsten birini kullanmıştır.

%10

%5 Mimarlık

Öğr

etm

Bu öğrencilerin gideceği şehirler ve giderken kullanacakları araçlarla ilgili bilinenler şunlardır:

– İki kişi karavanla yolculuk etmiştir.

– Arda, Ankara'ya bisikletle gitmiştir.

enli

k

%20 Hukuk

Bu grafik 8C sınıfındaki öğrencilerin meslek tercihlerini göstermektedir.

–B ayanlardan biri Samsun'a otobüsle gitmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

– Seçil, Sivas'a gitmiştir.

Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki tablolardan hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) Öğrencilerin %10'u kararsızdır. B) En fazla tercih edilen meslek tıptır.

A)

C) Mimarlık en az tercih edilen meslektir.

Karavan Turgay Seçil Arda Başak

D) Öğretmenliği tercih edenler her yıl azalmaktadır.

B)

Otobüs Samsun

Mersin Sivas Ankara Karavan

Turgay

Mersin

Seçil

Samsun

Otobüs

Arda

C)

tir. Bu yarışmada ilk beşe girenler hakkında bilinenler şunlardır:

– Canan 2. olmuştur.

– Elif, Umut'la Cengiz'in gerisinde kalmıştır.

– Ekrem, Umut'tan fazla kelime okumuştur.

– Cengiz, Canan'dan az kelime okumuştur.

Bu bilgilere göre yarışmada 1. olan kimdir? A) Cengiz

B) Elif

C) Umut

D) Ekrem

TÜRKÇE SORU BANKASI

Sivas

Karavan Turgay

Mersin

Seçil

Sivas

Otobüs

Arda Samsun

Karavan

Otobüs

Turgay Samsun

Arda

137

Bisiklet Sivas

Seçil Başak

Bisiklet

Ankara

Başak

D)

Bisiklet

Ankara

Başak

2. 2B sınıfında okuma yarışması düzenlenmiş-

Bisiklet

Ankara Mersin

8. SINIF


66.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST 4.

TANE BERK

6. Emre, Yunus, Sevim ve Yasemin Anneler

EKSİ

Günü'nde annelerine çiçek almıştır. Bu çiçekler gül, karanfil, orkide ve menekşedir.

Kutu içindeki sözcükler "8369 – 5143 – 3920" rakamlarıyla şifrelenmiştir. Sözcükleri şifreleyen rakam dizileri karışık olarak verilmiştir.

Bu kişilerin aldıkları çiçeklerle ilgili bilinenler şunlardır:

– Emre, menekşe almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

– Sevim, orkide ve gül almamıştır.

A) "İ" ve "N" harflerinin toplamı "7" dir.

– Yasemin, gül almamıştır.

B) "TANE" sözcüğünün şifresi "5143" tür.

C) "E" harfinin şifresi "3" rakamıdır.

Bu bilgilere göre Yunus annesine hangi çiçeği almıştır?

D) "EKSİ" sözcüğünün şifresi "3920" dir.

A) Menekşe

B) Orkide

C) Gül

D) Karanfil

7. Aşağıda ülkemizde açılan ilk dört üniversiteyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

5. Aşağıdaki tabloda Murat, Alper, Adil ve Işıl'ın hafta içi ve hafta sonu okudukları sayfa sayıları verilmiştir.

Öğrenciler

Hafta içi

Hafta sonu

1.

400

150

2.

350

250

3.

250

250

4.

450

250

Bu öğrencilerle ilgili bilinenler şunlardır:

– En fazla sayfayı Işıl okumuştur.

– Adil, Murat'tan fazla sayfa okumuştur.

– Murat, Caner'den fazla sayfa okumuştur.

Bu bilgilere göre, Adil bu tabloda hangi rakamla gösterilmiştir? B) 2  8. SINIF

C) 3 

– İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesinden önce hizmete girmiştir.

–A nkara Üniversitesinden önce ve sonra açılan üniversiteler var.

– İstanbul Teknik Üniversitesi, açıldığında sadece bir üniversite hizmet vermekteydi.

Bu bilgilere göre üniversitelerin açılma tarihleri hangisinde doğru verilmiştir? 1933

A) 1 

A)

1944

İstanbul

İstanbul

İstanbul Karadeniz Ankara Teknik Teknik Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Ankara

C) Üniversitesi Üniversitesi İstanbul

D) Üniversitesi

138

1955

İstanbul Karadeniz Ankara İstanbul Teknik Teknik Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi

B) Üniversitesi

D) 4

1946

Karadeniz İstanbul Teknik Teknik Üniversitesi Üniversitesi

Karadeniz İstanbul Ankara Teknik Teknik Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi

TÜRKÇE SORU BANKASI


67.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST

2. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları’ndan çıkan “Birlikte Oynayalım” adlı kitapta Rusya’dan Şili’ye, İspanya’dan Bangladeş’e kadar dünyanın farklı yerlerinden toplam 100 çocuk oyunu anlatılıyor. Kitabın ilk sayfalarında oyunlarda kullanılan bazı malzemeler hakkında bilgilerin verildiği “Oyun Sandığı” başlıklı bölüm yer alıyor. Bu malzemelerden biri olan oyun kartlarının nasıl hazırlanacağı da aşamalar halinde anlatılmış. Ayrıca kitapta oyuna kimin başlayacağının nasıl belirlenebileceğine yönelik öneriler ve oyun tahtalarından örnekler de var. Kitapta her bir oyunun hangi ülkede oynandığı, kaç kişiyle ve hangi malzemelerle oynanacağı da belirtiliyor. Ayrıca oyunların nasıl oynandığının daha kolay anlaşılmasını sağlayan çizimler de var. Kitaptaki oyunların çoğunun adı oynandığı ülkenin dilinde yazılmış. Jo jo, hpan hkon dun, kelereng, moto kumapiri gibi… Oyun oynamayı seviyorsanız ve birbirinden ilginç oyunlar öğrenmek isterseniz bu kitabı mutlaka edinmelisiniz.

A) Örneklendirmeden yararlanılmıştır. B) Açıklama yapılmıştır. C) Nesnel yargılar kullanılmıştır. D) Yazar, düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır.

3. Bu metinde anlatılan kitabın daha çok hangi yönü hangi hakkında bilgi verilmiştir?

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

I. Üslubu

II. İçeriği

III. Özgünlüğü

IV. Etkileyiciliği A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

1. "Birlikte Oynayalım" kitabıyla ilgili;

I. Kitapla birlikte oyun kartları da verilmiştir.

II. Farklı ülkelerin oyunları anlatılmıştır.

III. Kitapta aynı oyunun farklı ülkelerde başka isimlerle oynandığı ifade edilmiştir.

IV. Kitaptaki oyunlar orijinal adlarıyla tanıtılmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

4. Metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - III.

B) II - III. 

A) Varsayım

B) Ön yargı

C) II - IV. 

D) III - IV.

C) Öneri 

D) İhtimal

TÜRKÇE SORU BANKASI

139

8. SINIF


67.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST

Horace-Benedict de Saussure 1740-1799 yılları arasında yaşamış İsviçreli bir fizikçi. Saussure yaşamı boyunca hem fizik hem de jeoloji ve meteoroloji alanlarında birçok araştırma yaptı. Saussure bu araştırmalarını yaparken Orta Avrupa’da bulunan Alp Dağları’na birçok kez tırmandı. Yükseklere çıktıkça gökyüzünün renginde gözlemlediği değişimler ilgisini çekti. Bunun üzerine gökyüzünün mavisinin tonlarını ölçebilmek için siyanometre adını verdiği bir araç geliştirdi. Siyanometre, üzerinde mavinin farklı tonları bulunan gökyüzünün maviliğini ölçmek için tasarlanan bir araçtır. Kâğıttan bir halka. Saussure siyanometreyi hazırlarken önce küçük kâğıt parçalarını mavinin farklı tonlarında boyadı. Bu kâğıt parçalarını halka şeklindeki bir kâğıdın üzerine açıktan koyuya doğru yan yana yerleştirdi. Saussure, siyanometresiyle yaptığı gözlemler sonucunda gökyüzünün renginin gün içinde değiştiği sonucuna ulaştı. Gökyüzünün öğle saatlerinde sabah ve öğleden sonraya göre daha koyu bir mavi tonda olduğunu gözlemledi. Gökyüzünün mavisinin yükseklere çıkıldıkça koyulaştığını belirledi. Nemin de gökyüzünün renginin farklı tonlarda görülmesiyle ilişkili olduğunu anladı. Ayrıca atmosferin renksiz olduğu izlenimini edindi. Zaman içinde yapılan araştırmalar atmosferin renksiz olduğu konusunda Saussure’ün görüşünü doğruladı. Ayrıca gökyüzünün renginin, nemin yanı sıra atmosferde bulunan oksijen, azot gibi gazlarla ve toz parçacıklarıyla da ilişkili olduğu keşfedildi. Elde edilen bulgular güneş ışığının gaz moleküllerine ve toz parçacıklarına çarparak farklı biçimlerde saçıldığını gösteriyor. Bu saçılım sonucunda da gökyüzünün rengi farklı mavi tonlarında görülüyor.

7. Bu metnin ikinci paragrafında hangisin-

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

den bahsedilmemiştir?

5. "Saussure" ile ilgili;

I. Jeolojiyle ilgili çığır açan bilimsel araştırmalar yapmıştır.

II. Atmosferin farklı gazlardan oluştuğunu ispatlamıştır.

III. Farklı alanlarla ilgili bilimsel araştırmalar yapmıştır.

IV. Atmosferin renginin olmadığını fark etmiştir

yargılarından hangileri söylenemez? A) I - II.

B) II - III. 

C) II - IV. 

D) III - IV.

A) Nemin, gökyüzünün renginin oluşumuna etki edişinden B) Siyanometrenin yapılışından C) Gökyüzündeki mavi rengin gün içinde farklılaştığından D) Atmosferde gerçekleşen meteorolojik olaylardan

6. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Açıklama tekniği kullanılmıştır.

8. Metindeki altı çizili cümlenin ifade ettiği

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

anlam aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tanımlama yapılmıştır. D) Yazar duygularını içten bir dille anlatmıştır. 8. SINIF

140

A) Koşul

B) Varsayım

C) Sebep 

D) Amaç TÜRKÇE SORU BANKASI


68.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST

Kürek, durgun sularda özel teknelerle yapılan bir su sporu. Bireysel ya da ekip olarak yapılabilen bu sporda kullanılan teknelerde oturaklar, tekneye sabitlenmiş ayakkabılar ve küreklerin geçirildiği dirsekler bulunur. Kürekçiler oturaklara oturup ayakkabıları giyerler. Kürekleri de dirseklerden geçirip tekneye sabitlerler. Kürek çekerek tekneyi hareket ettirirler. Kürek sporunda tekneler kürekçi sayısına, kürekçilerin çektikleri küreklerin tek ya da çift olmasına ve teknede dümenci bulunup bulunmamasına göre farklı sınıflar altında ele alınır. Tek kürek ya da çift kürek kullanılan teknelerde kürekçi sayısı bir, iki, dört ya da sekiz olabilir. Aynı teknede yarışan sporculara ekip adı verilir. Ekipler iki, dört ya da sekiz kürekçiden oluşur. Bir takımda birden çok ekip yer alabilir. Sekiz kişilik teknedeki sporculardan oluşan bir ekipte kimler olur? Teknenin kıçında yüzü kürekçilere dönük olarak oturan sporcuya "dümenci" adı verilir. Dümenci kürek çekmez; o teknenin gidiş yönünü belirler. Gerektiğinde hızlarını ayarlamaları için kürekçileri yönlendirir. Dümencinin karşısında oturan kürekçiye "hamla" adı verilir. Hamla kürekçiler arasındaki uyumun sağlanmasında önemli bir rol oynar. Arkasında oturan kürekçiler onun ve küreklerinin hareketlerini izler. Böylece tüm sporcular aynı anda ve birbirleriyle uyumlu olarak kürek çekerler. Hamla ve dümenci dışındaki sporcular da numaralarla adlandırılır. Bu numaralandırma genellikle teknenin gidiş yönünde, en başta oturan kürekçiden başlanarak yapılır.

3. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

karılamaz?

A) Dümenci, tekneye istikamet veren kişidir.

1. "Kürek" sporuyla ile ilgili;

I. Uyum isteyen bir spordur.

II. Sadece gölde yapılan bir spordur.

III. Takım sporudur.

IV. Farklı kategorileri vardır.

yargılarından hangisi söylenemez? A) I 

B) II 

C) III 

B) Hamla ve dümenci karşılıklı oturmaktadır. C) Hamla, hız konusunda kürekçileri uyarabilir. D) Kürekçilerin ayakkabıları tekneye sabitlenmiştir.

D) IV.

2. Yazar metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) Okuyucunun bakış açısını değiştirmeye B) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya

4. Metindeki altı çizili cümlenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

C) Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye D) Bir kavramı eksiksiz olarak tanıtmaya TÜRKÇE SORU BANKASI

141

A) Öneri

B) İhtimal

C) Karşılaştırma 

D) Koşul

8. SINIF


68.

SÖZEL MANTIK - MUHAKEME

TEST

Bilim insanları matematiği farklı şekillerde tanımlamışlar. Kimi ona “bilimlerin kraliçesi” demiş, kimi onun belli birtakım kurallar ve kâğıt üzerinde anlamsız bazı işaretlerle oynanan bir oyun olduğunu söylemiş, kimi de onu kâşiflerin sıklıkla kaybolduğu garip ve ıssız bir coğrafyada çıkılan bir yolculuğa benzetmiş. Peki sizce matematik nedir? Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan “Numaranı Ortaya Çıkardık”, matematiğin eğlenceli yanlarını keşfetmemizi sağlayan ve yaşamımızın her anında ona nasıl gereksinim duyduğumuzu anlatan bir kitap. Kitap; Buradan Sonsuza, Canlıların Dünyası, Günlük Yaşam, Evren’in Dili ve Garip Şekiller, Tuhaf Uzaylar başlıklarından oluşuyor. Bu başlıkların altında da sayı tabanları, matematiğin doğuşu, tek bir yüzü olan iki boyutlu geometrik bir şekil olan Möbius şeridi, her biri kendinden önce gelen iki sayının toplanmasıyla elde edilen Fibonacci sayıları ve olasılık gibi çeşitli konularda bilgiler veriliyor. Kitabın bazı sayfalarında “Bunu Evde Deneyin” başlıklı kutular bulunuyor. Bu kutularda ilginç bilgilere yer veriliyor. Örneğin bunların birinde 2=1 eşitliği kanıtlanıyor. Bir başkasında da sabun köpüğünden küp şeklinde baloncuk yapmanın yolu gösteriliyor. Kitapta Amalie Emmy Noether, Paul Erdös, Albert Einstein gibi ünlü matematikçilerin kısa yaşam öyküleri de bulunuyor. 5, 6, 7, 8 ve 9. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

7. Bu metnin birinci paragrafında aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

A) Matematiği sevmek için ön yargılarınızdan kurtulmalısınız.

5. "Numaranı Ortaya Çıkardık" kitabıyla ile il-

B) Matematiğin farklı tanımları söz konusudur.

gili;

I. Coğrafi şekiller hakkında bilgi vermektedir.

C) Matematik, diğer bilim dallarının gelişmesi için gereklidir.

II. Farklı başlıklardan oluşmaktadır.

III. Şaşırtıcı bilgiler vermektedir.

D) Matematik, oyunlar aracılığıyla sevdirilmelidir.

IV. Bazı bilim adamlarının biyografilerine yer vermiştir.

yargılarından hangisi söylenemez? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV.

8. Bu metindeki altı çizili cümlede hangi kavram söz konusudur? A) Koşul

B) Beğeni

C) Onaylama 

D) Varsayım

6. Bu metnin dil ve anlatımı için hangisi söylenemez?

9. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-

A) Öznel yargılar kullanılmıştır.

dir?

B) Örnekleme yapılmıştır. C) Açıklayıcı bir dil kullanılmıştır.

A) Deneme

B) Makale

D) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

C) Eleştiri 

D) Biyografi

8. SINIF

142

TÜRKÇE SORU BANKASI


69.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (KARMA)

TEST

1. Okumayla ilgili sorunlar yaşıyorsanız panik

3. Yaramazlık, daha çok çocukların aykırı dav-

yapmanıza gerek yok. Çünkü bu sorunun çözümü çok kolay. Öncelikle okumak için iyi bir ortamınız olduğundan emin olun. Sessiz ve rahat olan, dikkatinizi dağıtacak nesnelerin olmadığı bir ortam seçin. Aynı anda TV izleyip okumaya çalışmayın. Eğer okuma becerilerinizi geliştirmeyi isteme konusunda ciddiyseniz o zaman bırakın da beyniniz o tek şeye odaklansın. Aceleye ihtiyacınız yok. Sizin için işe yarayan hızı seçin. Herkes hızlı okuma şampiyonu olamaz. Ayrıca her kelimeyi okumaya odaklanmaya ihtiyacınız yok.

ranışlarda bulunması olarak tanımlanabilir. Bazı çocuklar ailesinden aldığı olumsuz eğitim, bazıları ise kişisel özelliklerine uygun olarak yaramaz olabilirler. Örneğin ailesi tarafından iyi eğitim verilmemiş veya sürekli kavga eden babasını örnek alan bir çocuk da yaramazlık yapabilir. Ancak bazen yaramazlık yapmak veya yapmamak çocuğun elinde değildir.

Aşağıdakilerden hangisi okumayı olumsuz etkileyen bir durum değildir?

Bu metnin anahtar kelimesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Anne

B) Eğitim

C) Çocuk

D) Yaramazlık

A) Kelime dağarcığının az olması B) Gürültülü ortam C) Her kelimeyi okumaya odaklanma D) Dikkat dağıtan nesneler

4. Atatürk'ün "Gençliğe Hitabe"sini bilmeyen

yoktur. Atatürk onu okuyalı henüz yüz yıl bile geçmemiştir. Ancak ne acıdır ki bu kadar kısa süre önce dile getirilmiş bir metni, günümüz gençliği okuduğunda bu metinden pek bir şey anlamamaktadır. İçinde geçen kelimelerin büyük bir kısmı, bizim şu anda yabancı kelime olarak kabul edeceğimiz kelimeler. Peki, bir dilin bu kadar kısa sürede değişmesi normal midir? Gençlerin, bundan kırk elli yıl önceki bir metni okudukları hâlde anlamamaları kabul edilebilir bir şey midir? Elbette ki hayır.

2. (I) İnsanların, hayvanların ve bitkilerin su ih-

tiyacı yağmurlar sayesinde giderilir. (II) Bununla birlikte yağmur, insanlar için besin kaynağı olan hem deniz ürünlerinin hem de bitkisel ürünlerin yetişmesini sağlar. (III) Yağmurların bol olduğu yerde kuraklık görülmez. (IV) Bu ürünler sayesinde insanoğlu daha sağlıklı bir yaşamın altyapısını hazırlar.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde konu dışına çıkılmıştır? A) I 

B) II 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III 

D) IV

143

Parçadaki altı çizili cümleye bakılarak yazarın ruh dünyası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Gergin

B) Şaşkın

C) Meraklı

D) Üzgün 8. SINIF


69.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (KARMA)

TEST 5. Bilim dili, bütün bilim dallarının araştırılma-

7. Sanırım bir türkü dinleyip de kendinden geç-

sında, eğitim ve öğretimde kullanılabilen, bunun için gerekli terimlere ve zengin bir kelime kadrosuna sahip olan dildir. Bilim dili en basit tanımı ile bir dilin genel kültür dilinden az çok ayrılan, çeşitli bilim dallarının, teknik ve sanat alanlarının gerekli kıldığı söz varlığını, üslup ve anlatım özelliklerini ve terim ihtiyacını karşılayabilen bir dil demektir. Her bilim dalının dildeki genel kavramlar dışında özel kavramların karşılığı olan bir hayli terime de ihtiyacı olduğu için bilim dili bir bakıma kültür dili, terimlerin oluşturduğu özel bir dil olarak da tanımlanabilir.

meyen, sevdalara düşmeyen, farklı duygulara kapılmayan kimse yoktur. Türkülerimiz, uzun bir yolculuğun en güzel taşıtıdır. İstediğimiz menzile ulaştırır bizleri. Bazen hüzünler diyarına; bazen aşklar, özlemler, gurbetler, acılar diyarına göçüp dururuz. Bu zevki bize tattıransa türkülerimizin binlerce yıllık geleneği, kültürü, duyguyu harmanlamış ve önümüze en güzel besin olarak sunmuş olmasıdır. Çoğunun söyleyenini bilmediğimiz, hikâyesini kendimizce uydurduğumuz bu türküler, Anadolu insanının karakteridir aslında. Türkülerde Anadolu insanı vardır.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilimin öneminden bahsedilmiştir.

Bu parçadan türkülerimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Müzik eşliğinde söylenir.

B) Düşünce tekrarına düşülmüştür.

B) Uzun bir geçmişi vardır.

C) Gerçek üstü bir durum anlatılmıştır.

C) Anadolu insanının karakterini yansıtır.

D) Duygular dile getirilmiştir.

D) Farklı duygular oluşturur.

6. Türkçe, tarih boyunca birçok dilden etkilen-

miştir, .................. Çünkü diller arasındaki sözcük alışverişi hiçbir zaman tek taraflı olmamıştır. Eğer iki kültür birbirinden etkilenmişse bu diller arasında karşılıklı alışveriş söz konusudur. Tabii ki bir dil diğerinden biraz fazla etkilenebilir. Özellikle İslam'ın kabul edilmesi ile birlikte Türkçe, Arapçadan fazlasıyla etkilenmiş, bu dilden Türkçeye birçok kelime geçmiştir. Bununla birlikte Türkçeden Arapçaya geçen kelime sayısı her ne kadar çok az olsa da bu diller arasında karşılıklı sözcük alışverişi söz konusudur.

8. En basit anlatımıyla bir kişinin diğer kişiler

üzerinde bıraktığı izlenime imaj denir. Kişisel imaj ise giyim tarzınız, davranışlarınız, konuşma biçiminiz, görgü ve nezaket kurallarını uygulama biçiminizle diğer bireyler tarafından algılanma biçiminizdir. Kişisel imaj, kim olduğunuzu diğer bireylere göstermenizi sağlar. Kişisel imaj üç ögeden oluşur: Kimsiniz, ne yapıyorsunuz ve yaptığınız işte ne kadar başarılısınız? Bu üç ögenin bileşimi sizin birey olarak algılanan imajınızı oluşturur.

Bu parçadaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Türkçe sondan eklemeli bir dildir.

B) bazı Türkçe eserler farklı dillere çevrilmiştir.

Bu metinde neyden bahsedilmemiştir? A) İmajın ne zaman ortaya çıktığından

C) bu durum Türkçenin çok yeni bir dil olduğunun göstergesidir.

B) İmajın ne olduğundan

D) aynı zamanda birçok dili de etkilemiştir.

D) İmajın ne işe yaradığından

8. SINIF

C) İmajın kaç ögeden oluştuğundan

144

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (KARMA)

70. TEST

1. Gurme, genelde yemek kültürü yüksek, ye-

3. Kimyasal bir element olan altın, kendine öz-

me içme adabına hâkim, sadece yemeyi değil bir nebze mutfak işlerini de bilen kişilere yakıştırılır. Gurmeliğin gelir seviyesi ile ilgisi yoktur. İyi yemek çok ucuza yenilebildiği gibi tatlara hâkim olabilmek için sadece eğitim, kültür ve ilgi gereklidir. Gurme kavramı tarihsel süreçte; 1500’lerde Fransız mutfağında çok ağır yemekler yapılmasına bağlı olarak zehirlenme olaylarının artmasıyla, Fransızların yeme kültüründe köklü değişiklikler yapması için Kral 16. Louis’in bizzat mutfağa girmesiyle şekillenen bir kavramdır.

gü sarı bir rengi olan ve insanlık tarihi boyunca değerini yitirmemiş elementlerden biridir. Araştırmacılar, insanoğlunun yararlandığı ilk metalin altın olduğunu söylemektedir. Bozulmayan bir yapıya sahip olması, eşsiz pırıltısı ve doğada az bulunması bu metali her daim değerli kılmıştır. Altın, magma adı verilen erimiş kayaların, katı kayanın içinde katmanlaşması sonucu oluşur.

A) Altın nasıl oluşur? B) Altını değerli kılan özellikler nelerdir?

Bu parçadan gurme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

C) İnsanoğlunun ilk yararlandığı element hangisidir?

A) Kazancı yüksek işlerden biridir.

D) Okyanus tabanlarında altın rezervleri var mıdır?

B) Hem yemeyi hem de mutfak işlerini bilen kişilere yakıştırılır. C) Zehirlenme olaylarının artmasıyla şekillenen bir kavramdır.

4. Yolculuğun sonu sabah saatlerine denk gel-

D) Gelir seviyesiyle herhangi bir bağı yoktur.

mişti. O kadar yorgunluk ve uykusuzluğa rağmen hepimizin tercihi zaman kaybetmeden gezmekten yana olmuştu. Güzel bir kahvaltıdan sonra ilk durağımız olan Perre Antik Kent’e, diğer adıyla Pirin Mağaraları'na uğradık. Bu antik kent, insanlığın ilk yerleşim merkezlerinden ve zamanının en büyük kentlerinden birisiymiş. Öyle bir kent ki evlerin, yapıların, mezarların tamamı kayalar yontularak yapılmış. Kocaman bir tepe düşünün ki tamamı kayadan oluşuyor ve tüm bu kaya yontularak evler, ahırlar, anıt mezarlar yapılıyor. Kent belki binlerce yıl toprak altında gizlenmiş. Sonradan kazılan toprak altından yüzlerce ev çıkmış. Senelerdir burada çalışılmasına rağmen kent tamamen gün yüzüne çıkarılmış değil.

2. Bir milletin bütün tarihi boyunca edindiği

kültürü, değer yargılarını ve hayat tecrübelerini sinesinde toplayan, onu koruyan ve yaşatan, kutsal bir hazine olan dil, sadece iletişim aracı olarak düşünülmemelidir. Dilin, iletişim aracı olma niteliği yanında hem fert ve hem de millet için daha önemli olan yönü kültürel kimliği belirleyici ve koruyucu olmasıdır. Milletin iç dünyasını, ruhunu yansıtan dil, kişilerin hangi kültüre mensup olduklarının ve milletlerine olan bağlılıklarının da belirleyicisidir. Kişiyle kendi milleti arasındaki en sağlam bağ dildir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Bu parçadan Perre Antik Kent ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yüzlerce evden oluşmaktadır.

A) Ana Dilde Eğitim

B) Dilin İşlevi

C) Roma Dönemi'ne aittir.

C) Yabancı Diller

D) Dil ve Edebiyat

TÜRKÇE SORU BANKASI

B) İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biridir. D) Kayalar oyularak yapılmıştır.

145

8. SINIF


70.

PARAGRAFIN ANLAM VE YAPI YÖNÜ (KARMA)

TEST 5. İstanbul'un fethi, neredeyse her devlet lide-

7. Şelaleler ülkemizde de bulunan ve özellik-

rinin en büyük hayaliydi. Özellikle Müslüman olan Osmanlı padişahları için bu fethin anlamı bambaşkaydı. İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın kapanıp Yeni Çağ'ın başlamasına sebep olmuştur. Bin yılı aşkın süredir varlığını koruyan Bizans Devleti'nin yıkılması, tarihte önemli değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuştur. İstanbul'un fethi asla bir yıkım savaşı olmamıştır. Osmanlı padişahlarının uyguladığı sistem, fetihten sonra bile yerli halkın huzur içinde yaşamasını sağlamıştır. Padişahların sergilediği bu tavır; dünyadaki tüm krallara, imparatorlara, prenslere örnek olabilecek bir davranıştır.

le turistik anlamda büyük önemi olan bir doğa oluşumudur. Şelaleler ya da çağlayanlar, bir nehrin yatağında bulunan büyük yükseklik farkı nedeniyle suların yüksekten düşerek oluşturduğu bir oluşumdur. Bu oluşum farklı yollarla meydana gelir. Akarsu yataklarının kırılması, buzullaşması ve başka sebepler nedeniyle başkalaşması yoluyla oluşabilir. Ya da farklı aşınma süreleri ve akarsu yatağının oluşumu sırasında meydana gelebilir.

Bu parçada ne anlatılmıştır? A) Şelalelerin yeryüzüne dağılımından

Altı çizili cümlede hangi kavram söz konusudur?

B) Şelalelerin ne zaman oluştuklarından

A) Amaç

B) Koşul

D) Şelalelerin yüksekliğinden

C) Beğenme

D) İhtimal

C) Şelalelerin oluşum şekillerinden

6. A. Çevreyi korumak, temiz tutmak yedisinden yetmişine herkesin görevidir. Bu konuda her insan üzerindeki sorumluluğu yerine getirdiği takdirde tertemiz bir çevreye sahip olabiliriz. Çevre kirliliğindeki en büyük etken maalesef insandır. Doğayı düşünmeden, çevresini kirleten insanlar, aslında kendilerine zarar veriyordur da haberleri yoktur.

B. Çevre temizliği deyince sadece çevreyi temizlemek gelmemelidir akla. Aksine akla ilk gelmesi gereken onu hiç kirletmemektir. Hele de doğaya tamamen zararlı olan, doğada yok olması için binlerce senenin geçmesi gereken zararlı maddelerle hiç kirletilmemelidir. Çevreye zararlı olan faaliyetler yürütülmemelidir. Var olan orman kaynakları yok edilmemeli, aksine çorak alanlar mümkün olduğunca ormanlaştırılmalıdır.

A ve B metinlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

8. Hiç beklemediğimiz bir anda tüm hayatımı-

zı söndürebilecek bu doğa olayına karşı kayıtsız kalmak yapılabilecek en büyük hata olacaktır. Bu yüzden geç olmadan deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini bilirsek, bu konuda bilinçli olursak zararı en aza indirmeyi başarabiliriz. Deprem anında yapılması gerekenler şunlardır: "Öncelikle panik yapılmamalıdır. Evde sabitlenmemiş dolap, raf varsa onların yanından uzak durulmalıdır. Sağlam masa altlarına, koltuk, sandık gibi eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Sarsıntı bitene kadar bu pozisyonda kalınmalıdır. Merdivenlerden ve balkonlardan uzak durulmalıdır. Telefonlar acil durumları bildirmek haricinde kullanılmamalıdır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı yazarın kaleminden çıkması

A) Deprem anında yapılması gerekenler

B) Aynı konudan bahsetmesi

B) Depremin meydana getirdiği zararlar

C) Cümle sayısının aynı olması

C) Deprem kuşağındaki ülkeler

D) Bilgi verme amacı gütmemesi

D) Deprem sonrası yaşananlar

8. SINIF

146

TÜRKÇE SORU BANKASI


71.

PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (ANLATIM TEKNİKLERİ)

TEST

1. Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakan-

3. Sevinç artığı bir gülümseyiş... Cumbalı tah-

lığına bağlı kırk beş çocuk kütüphanesi var. Peki bu kütüphaneler hangi şehirlerde? Hemen söyleyeyim: Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul... Bazı şehirlerde bir, bazılarında ise daha çok çocuk kütüphanesi bulunuyor. Bu şehirler arasında sizin yaşadığınız şehir yok diye hemen üzülmeyin. Çünkü bunların dışında bir de halk kütüphaneleri var. Bu kütüphanelerin bağlı olan çocuk bölümleri de sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

talı evler, rutubetten küflenmiş duvarlar, yağmurun çürüttüğü pencere pervazları, köşede külle ovulmuş mangal ve cezve, odadan taşlığa sızmış, sırılsıklam bir karanlık... Akşam iyice çökmekte. Kapı önlerinde itişen, üç numara tıraş olmuş çocuklar... Sümükleri dudak üstlerinde kurumuş, toz, kir içinde. Giysileri özensiz, eski, yıpranmış...

Bu parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? A) Açıklama

B) Tartışma

C) Betimleme

D) Öyküleme

Bu parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Öyküleme

B) Betimleme

C) Tartışma

D) Açıklama

4. Üç kardeş sahip oldukları her şeyin birbiri-

nin aynısı olmasını istiyordu. Aslında küçük Cahide'nin fazla bir şey anladığı yoktu. Ama ablaları aynı şeye üşüşünce o da güzel olanın o olduğunu sanıp hemen koşar. Yine bir gün alışveriş yaparken ablalardan biri güzel bir etek alır. Bunu gören Cahide, hemen ablasının beğendiği eteğe doğru hamle yaptı ve eteğin bir ucundan tutup bağırmaya başladı: "Ben de bu etekten istiyorum!"

2. Güler yüzün her kapıyı açan sihirli bir anah-

tar olduğu söylenir. Evet güler yüz kapıları açar ama her kapıyı açmaz. Fakat güler yüzden anlamayan insanlar o kadar çok ki onlara denk gelirseniz vay hâlinize! Çünkü altının kıymetini sarrafın bildiği gibi güler yüzün kıymetini de bu değeri anlayanlar bilir.

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

Bu metnin anlatımında aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Hikâye etme

B) Açıklama

A) Betimleme

B) Tartışma

C) Betimleme

D) Tartışma

C) Hikâye etme

D) Açıklama

TÜRKÇE SORU BANKASI

147

8. SINIF


71.

PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (ANLATIM TEKNİKLERİ)

TEST 5. Şiir dediğin kafiyeli, redifli yazılır. Şiir dedi-

7. Orta birinci sınıfı bitirmiştim. Yaz tatiliydi. Bir

ğin ahenktir, uyumdur. Kafiyeli iki kelimeyi birbirine uyduramayan adamlar kalkıp birkaç satırı alt alta sıralayıp bize şiir diye yutturuyor. Kardeşim ölçüye dikkat etmeyeceksen, kafiye redif kullanmayacaksan neden şairim diyorsun? Deneme yazarıyım de, fıkra yazarıyım de, nesirciyim de ama şairim deme! Bir Yunus Emre’yi, bir Karac’oğlan’ı, bir Necip Fazıl’ı okuduğunda kendinden utanmıyorsan, şiir dediğin nesre şiir demeye devam ediyorsan diyecek sözüm yok sana.

ayakkabıcının yanında çıraklık yapıyordum. Bir gün ustam yumuşaması için suladığı deriyi bana uzattı ve: "Bu deriyi al ve şu gördüğün boyutlarda ve şekilde kes." dedi. Ben çok şaşırmıştım. O güne kadar sadece kesimi ve dikimi biten hazır ayakkabıları boyamıştım. Şimdi ise ustam ayakkabının derisini bana kestiriyordu. Cesaretimi topladım ve elimdeki neşterle deriyi kesmeye koyuldum.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A) Varlıkları okuyucunun gözünde canlandırmaya

A) Tartışmacı anlatım tekniği kullanılmıştır.

B) Okuyucuyu bilgilendirmeye, okuyucuya bir şeyler öğretmeye

B) Betimleyici anlatım tekniği kullanılmıştır. C) Öyküleyici anlatım tekniği kullanılmıştır.

C) Tasarlanmış ya da yaşanmış bir olayı anlatmaya

D) Açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır.

D) Okuyucuyu kendisi gibi düşündürmeye

6. Masanın üstü dağınık. Yer yer boyası atmış, açılmaktan küçülmüş, ucu kırılmış bir kurşun kalem masanın tam ortasında duruyor. Mavi ciltli birkaç kitap ve kareli bir defter kısa boylu kalemin hemen yanında. Kalemtıraş yorgun ve açmaktan körelmiş bir şekilde yeni görevlere hazır olmamakla beraber yine de bekliyor. Masanın sağ tarafında farklı uzunluklarda ve biçimlerde cetveller... Kırılmış, ucu yamulmuş, renkleri diğer renklere karışmış boya kalemleri... Suyu kurumuş sulu boyalar...

8. İnsanın en ilginç özelliklerinden biri merak

duygusudur. Merak, soru sormayı, araştırma yapmayı sağlar. Bir şeyi merak ettikten sonra, çoğunlukla o konuda gözlem yapmaya başlarız. Gözlemlerimiz yeterince biriktikten sonra araştırmalarımızı daha da ilerletebiliriz. Bilim insanları, araştırmalarına gözlem yaparak başlarlar. Elbette gözlem yapmak yalnızca bilim insanlarının yaptığı bir iş değildir. Düşünen, merak eden, sorgulayan her insan gözlem yapabilir.

Yazar gözlemlerini dile getirirken hangi anlatım tekniğini kullanmıştır? A) Açıklama

B) Betimleme (Tasvir)

Bu parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

C) Öyküleme

A) Tartışma

B) Öyküleme

D) Tartışma

C) Betimleme

D) Açıklama

8. SINIF

148

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI)

72. TEST

1. Kitabın yaprakları bizi aydınlığa götüren ka-

3. Ne zaman betondan uzaklaşsam dağlarda

natlar gibidir. Çünkü bir şeyleri öğrenmek onun hakkında bilgi sahibi olmak için başvurabileceğimiz en doğru ve güvenilir bilgi kitapların içinde mevcuttur. Ünlü düşünür Descartes bunu bize yüzyıllar önce haber vermişti aslında: “Bugünün gerçek üniversitesi kitaplardır. Asırlar önce yaşayıp ölen büyük bilim adamlarıyla tanışıp görüşme fırsatını sadece kitap vermiştir.” Biraz düşündüğümüzde bu yargının günümüzde bile hâlâ geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Bunu birçok insan bilir lakin bu insanların çok azı kitaplardan ders alır.

buluyorum kendimi. Onlara gidince anlıyorum hayatın güzel, doğanın var olduğunu. Onlara gidince çiçekler kokluyorum, kelebeklerle uçuyorum. Özgür hissediyorum kendimi âdeta. İnesim gelmiyor şehre. O gri beton yığınlarına, kapkara fabrika bacalarına ve ruhsuz insanların arasına. Cennet dedikleri bu dağlar mı diyorum acaba ilkbaharda. Daha huzurlu hissediyorum kendimi. Orada papatya toplamak, kenger aramak, kristal karlarla oynaşmak… Karın insanı ısıttığını kim duymuş? İşte kar beni ısıtıyor. Sıcacık oluyor içim, dokundukça ona içimdeki buzlar eriyor.

Yazar bu metinde Descartes'in sözünü kullanarak aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanık göstermeye

B) Benzetmeye

A) Tanımlama

C) Örneklemeye

D) Karşılaştırmaya

B) Sayısal verilerden yararlanma C) Tanık gösterme D) Benzetme

4. Bir daldaki yaprağı belirleyip onun üstünde-

2. İnsanları sadece sayısal zekâ ile ölçmek çok

ki yaprakları, o yaprakla aynı hizadaki bir başka yaprağa gelinceye kadar sayarsak karaağaçta 3, kiraz ağacında 5, armut ağacında 8 yaprak buluruz. Ve hiçbir yaprağın alttaki yaprağı kapatmayacak şekilde dizilmiş olduğunu görürüz. Bu da demektir ki: Her bir yaprak güneş ışığını eşit şekilde paylaşıyor. Yağmur damlaları bitkinin her yaprağına değebiliyor ve yapraklar en verimli şekilde havalanabiliyor.

yanlıştır. Söz gelimi matematikten hiç ama hiç anlamayan bir insanda mükemmel bir zekâ olabilir. Böyle bir kişi belki en basit matematik problemlerini bile çözemez ama öyle resimler çizer ki gören hayran kalır. Ya da bir insan hiç resim çizemez fakat onun oynadığı futbolu kimse oynayamaz. Doğuştan, her insanın baskın olan bir zekâsı vardır. Eğer anne ve babalar çocuklarının bu zekâsını erken keşfeder ve onları o yönde geliştirirse çocuklar çok büyük işler başarabilirler.

Bu paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımlama

A) Tanımlama

B) Örnekleme

C) Sayısal verilerden yararlanma

C) Benzetme

D) Tanık gösterme

TÜRKÇE SORU BANKASI

B) Benzetme D) Tanık gösterme

149

8. SINIF


72.

PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI)

TEST 5. Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarak

7. Kitap okumak insanı aydınlatır dedik ya, bu-

bir deneyin, araştırmanın, koleksiyonun ya da bir buluşun sunuşudur. Bir öğrencinin, ilgilendiği bir konu hakkında araştırma yapmasını, araştırma sonuçlarını bir raporla düzenlemesini ve en sonunda tüm bulgularını sınıfta ya da bir yarışmada sunmasını içerir. Tüm bilim insanları, buna benzer şekilde çalışır. Bilimsel yöntemi kullanarak araştırma yaparlar, araştırmalarının sonucunu da makaleler yazarak bilimsel dergilere gönderirler ya da sempozyumlarda sunarlar. Böylece bulgularını ve düşüncelerini paylaşırlar. Sonuç olarak yeni bilimsel bilgiler tüm dünyaya yayılır.

nu hepimiz biliriz fakat farkında olmadığımız yönleri de vardır. Mesela kitap okumak, yönetici bir sınıf için başlı başına bir endişe kaynağı olmuştur. Tarihte bazı krallar ve imparatorlar kitapların kendi kitlelerine farklı duygular aşıladığını ve onları farklı düşünceye sevk ettiklerini söyleyerek kitaplara karşı mesafeli durmuşlar hatta daha da ileri giderek bazı kitapları, kütüphaneleri yaktırmışlardır. Bu durum son derece üzücüdür.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? A) Örnekleme

Paragrafta kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

B) Tanımlama

A) Benzetme

D) Sayısal verilerden yararlanma

C) Tanık gösterme

B) Tanımlama C) Sayısal verilerden yararlanma D) Tanık gösterme

6. Günümüzde bildiğimiz kadarıyla robotlar,

8. Babaların, kalbinin derinliklerinde çocukla-

rahatlıkla yürüyebiliyor, insana özgü hareketlerin bir kısmını yapabiliyor. Hâlbuki şu an için bilim adamlarını meşgul eden en büyük problem, robotlarda denge kurma mekanizmasının geliştirilmesidir. Dünyanın en gelişmiş robotlarından olan Honda Asimo dahi üç yaşındaki bir çocuğun yürüdüğü şekilde yürüyememektedir. İnsanın henüz üç yaşında farkına varmadan yapabildiği “karmaşık dengeleme sistemini”, onlarca yıl boyunca, binlerce bilim adamından oluşan bilim orduları dahi bir makineye öğretememiştir.

rına karşı besledikleri sevgi çok büyüktür. Hayatları boyunca bizler yani çocukları için didinir dururlar. Kendilerinden kısar ama bize en güzelini vermeye çalışırlar. Tüm hayalleri bizim iyi bir gelecek sahibi olmamız üzerinedir. Çok fedakâr ve cefakârdır zira çeşitli sıkıntılar çekerek tüm hayatlarını bize adar, tüm planlarını bize göre yaparlar. Babalar, coşkun dereler gibi engin okyanuslar gibidir. Diplerini görmek zor olsa da onların ne kadar zengin olduğunu bilmek için çok düşünmeye gerek yoktur. Babalarımızın kıymetini bilmeliyiz.

Yazar bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurmuştur?

A) Karşılaştırmaya

Yazar bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisini kullanılmıştır?

B) Sayısal verilerden yararlanmaya

A) Örneklendirme

B) Tanımlama

C) Benzetme

D) Tanık gösterme

C) Tanık göstermeye D) Tanımlamaya 8. SINIF

150

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (KİŞİ AĞIZLARI - BAKIŞ AÇILARI)

73. TEST

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi birinci kişi

3. Aşağıdaki paragraflarda geçen olaylar-

ağzından anlatılmıştır?

dan hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A) Tören başlamadan önce Hikmet Öğretmen, Feride'yi yanına çağırdı ve ona Atatürk büstünün yanında duran adamı gösterdi.

A) Pastaneden aldığımız meyveli dondurmaları yerken bir yandan da güneşle mücadele ediyorduk. Güneş, biz daha dondurmayı yalamadan sıcaklığıyla onu eritiyor, bize de parmaklarımıza kadar süzülen dondurmayı yalamak kalıyordu.

B) Kitaplıktan aldığım kalın romanı okumak için sakin bir yere oturdum. Kitabın üstündeki resim dikkatimi çekmişti.

B) Bulutlu bir sonbahar gününe uyandım. Akşam yemeğini biraz abarttığım için kahvaltı yapmak istemiyordum. Fakat yine de küçük bir kahvaltı yapıp evden öyle çıkacaktım.

C) Kümesten topladığı taze yumurtaları küçük bir kutuya koydu ve hızlı adımlarla tavukların yanından uzaklaştı. D) Masaları silme ve tuzluğu, peçeteleri dizme işi Orhan'a verilmişti. Orhan yorgunluğunu bir kenara bırakıp işe koyuldu.

C) Belgeleri şeffaf dosyaya koydu, müdürün masasına bıraktı. Az önce gelen delikanlının iş başvurusu için getirdiği evraklardı bunlar. D) Bahçedeki toprak birkaç haftadan beri su yüzü görmediği için çatlamak üzeriydi. Bir kovayı suyla doldurup toprağa döküverdim.

2. Aşağıdaki parçaların hangisinde olay 3. kişi ağzından anlatılmıştır?

A) O sabah annem gibi ben de erkenden uyandım. Çok heyecanlıydım. Çünkü bayramlık elbiselerimizi giydikten sonra arkadaşlarla kapı kapı şeker toplamaya çıkacaktık.

4. Aşağıdakilerin hangisinde yazar, olayın kahramanlarından biri değildir?

A) Teftişe gelenlerden en uzun olanı, elindeki evrakları şirket sahibinin masasına bıraktı ve şirketin vergi levhasını istedi.

B) Otobüsün ön kısmında oturan adam ikide bir endişeli gözlerle arka koltuklara bakıyordu. Adamın garip tavırları beni ve yol arkadaşım Ahmet'i rahatsız etmişti.

B) Çok uzak bir yoldan gelen bu adamı bir yerlerden tanıyor gidiydim. Adam bir elinde baston, diğer elinde poşetle ağır adımlarla bana yaklaştı.

C) Belediye çukuruna düşen kediyi kurtarmak için yaptığım son hamle de boşa çıkmıştı. Çünkü kedi korkudan sağa sola saldırıyor, patileriyle ellerimi tırmalıyordu.

C) Elimdeki yarayı doktora göstermek için üç gün öncesinden randevu aldım. Randevu günü hastaneye gittiğimde hastanenin önünde uzun bir kuyruk vardı.

D) Oda mis gibi lahmacun kokuyordu. Engin, dolaptan buz gibi ayranı çıkarıp masanın üstüne koydu. Bol suyla yıkadığı yeşillikleri de ayranın yanına bıraktı. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Koyunlar merada yayılırken ben de bir ağacın gölgesinde dinleniyorum. Hava çok sıcaktı fakat ara sıra esen serin rüzgâr yüzümdeki teri alıp götürüyordu.

151

8. SINIF


73.

PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (KİŞİ AĞIZLARI - BAKIŞ AÇILARI)

TEST 5. Aşağıdaki parçaların hangisinde kahra-

7. Aşağıdakileri olay yazılarının hangisinde

A) Misafirler akşam erkenden gelmişti. Ev sahibi yemekleri hazırlamış; kaşıkları, çatalları, bıçakları masaya dizmişti.

A) Yüzündeki ifadelere bakılırsa bir derdi vardı. Yaşlı teyze yılların verdiği sıkıntılara katlanmanın getirdiği yorgunukla yürümeye çalışıyordu.

man bakış açısı kullanılmıştır?

ilahî bakış açısı kullanılmıştır?

B) Közde pişirilmiş mısırlardan iki tane aldım. Birini ben yerken diğerini de yanımdaki Eray'a verdim. Eray, mısırdan birkaç diş aldıktan sonra yüzünü buruşturarak mısırı bana uzattı.

B) Bolu Dağı'ndan geçerken hava çok soğuktu, yanıma kalın giysiler almadığım için üşüyordum. C) Çantamdan kimliğimi çıkardım ve görevli polise uzattım. Polis önce kimlikteki fotoğrafa sonra da yüzüme dikkatli dikkatli baktı.

C) Saat yedi olunca televizyonlar haber bültenlerini sunmaya başladı. Odadaki herkes haberleri dinledikçe moralleri bozuluyor, yüzleri düşüyordu. D) Çocukların top oynadığı yerde küçük bir fidan vardı. Çocuklar topa vurduklarında top, fidanın gövdesine çarpıyor, zaten cılız olan gövdesini daha da zayıflatıyordu.

D) Ağaçların çiçek açtığı aylardı. Furkan'la kırlara çıkmış, annelerimiz için papatya topluyorduk. Yarın Anneler Günü olduğu için hazırlıklarımızı bugünden yapıyorduk.

6. Aşağıdakilerden hangisi gözlemci bakış

8. Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan ki-

A) Karşı komşumuz Filiz Hanım, pişirdiği aşureyi bana uzattığında çok sevinmiştim. Çünkü canım tatlı yemek istiyordu.

A) Tarlanın tam ortasındaki korkuluk rüzgârın esmesiyle sallanıyordu. Etraftaki çocuklar da korkuluğa sarılıp özçekim yapıyor, çektikleri fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyorlardı. (Üçüncü kişi)

açısıyla yazılmıştır?

şi ağzı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

B) Çay çok sıcak olduğu için çayı hemen içmedim. Bu sırada sofradaki çeçil peynirinden bir miktar alıp ekmeğin arasına koydum.

B) Fırından aldığım ekmekleri eve kadar getirememiştim. Çünkü ekmekler o kadar sıcaktı ki onları taşırken parmaklarım yanıyordu. (Üçüncü kişi)

C) Aynaya baktığımda burnumun tam üstündeki sivilceyi fark ettim. Sivilce kocamandı. Çok üzülmüştüm çünkü bugün mezuniyet günüydü ve sivilceyle arkadaşlar arasında alay konusu olabilirdim.

C) Sürahideki suyu bardaklara doldurdum ve bardakları da misafirlerin oturduğu masaya getirdim. (Birinci kişi)

D) Güneş tam tepedeydi. Yüksek bir kayanın üstüne çıkıp yola baktı. Yolda hiçbir hareketlilik yoktu. Kayanın üstünden indi ve ağacın gölgesine doğru yürüdü. 8. SINIF

D) Sabah başlayan kar, yerini öğleden sonra güneşe bırakmıştı. Biz çocuklar da kardan adam yapmak için sitenin bahçesine indik. (Birinci kişi)

152

TÜRKÇE SORU BANKASI


PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (KARMA)

74. TEST

1. Henüz ilkokul dördüncü sınıftaydım. O kısa-

3. Bence olgunlaşmanın göstergesi susmak

cık boyuma rağmen babam bana ... markalı kocaman bir bisiklet almıştı. Bisikletin koltuğuna oturduğumda ayaklarım pedallara yetişmiyordu ama yine de çok sevinçliydim. Çünkü yaşadığım mahallede ilk bisiklet alan çocuklardan birisi bendim. Ayaklarımın pedala yetişmesi için de güzel bir çözüm bulmuştum: Bir battaniye parçasını bisikletin demir gövdesine sarmış, oraya oturarak sürmeye çalışıyordum.

değil, gülmek olmalı. Kocaman gözlerle etrafını seyredip kocaman gülümsemek olmalı. Yeri geldiğinde insanlığın ne kadar boş işlerden mutsuz olduğuna kahkaha atmalı ama yaşamanın ciddi bir iş olduğunu da bilmeli. Bunu yaparken alaylamak için değil, sallana sallana yürüyüp düşen bebeğini görünce gülen anne gibi olmalı. Yeri geldiğinde mutluluktan ağlamak olmalı. Kısacası olgunluk, mutluluk olmalı.

Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu paragrafın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öyküleme tekniği kullanılmıştır.

A) İçten, samimi bir dil kullanılmıştır.

B) Kurallı cümlelere yer verilmiştir.

B) Öyküleme tekniği kullanılmıştır.

C) Benzetme söz sanatına yer verilmiştir.

C) Kişisel düşünceler vardır.

D) Birinci kişi ağzı kullanılmıştır.

D) Benzetme yapılmıştır.

4. Bir zamanlar şaka yapmadan duramayan

bir eşek varmış. Her türlü şakayı yaparmış. Mesela el şakası, ayak şakası, kulak şakası, kuyruk şakası… Onu tanıyanlar, şakalarına katlanırmış. Fakat tanımayanlar fena hâlde bozulurmuş. Bu yüzden birçok arkadaşıyla arası açıkmış. Şakacı eşek, bir gün yeşil çayırlara gitmiş. Hoplaya zıplaya oynuyormuş. Az ileride gölgede yatan minik bir kuzu görmüş. Eşek ona bir şaka yapmak istemiş.

2. Sahip olduğum kitaplar bana yetmez diyor-

sanız sakın üzülmeyin! Çünkü yaşadığınız şehirde mutlaka bir çocuk kütüphanesi vardır. Kütüphane, binlerce kitabı bir arada görebileceğimiz, istediğimiz kitabı ödünç alıp okuyabileceğimiz bir yer. Hem de ücretsiz bir şekilde, yani hiçbir kitaba para ödemek yok. Üstelik isteyenler kütüphanelere kendi kitaplarını götürüp okuyabilir.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

A) Tanımlama yapılmıştır.

B) Betimleme tekniği kullanılmıştır.

B) Gerçek dışı bir olay anlatılmıştır.

C) Söz sanatlarına başvurulmuştur.

C) Kişileştirme söz sanatı kullanılmıştır.

D) Açıklama yapılmıştır.

D) Örneklemeye başvurulmuştur.

TÜRKÇE SORU BANKASI

153

8. SINIF


74.

PARAGRAFIN DİL VE ANLATIM YÖNÜ (KARMA)

TEST 5. Kedi, elma gibi somut; acıma, sevinç gibi

7. Bu yazarın yazılarını okuduğum zaman ona

soyut kavramların göstergesi sözcüklerdir. Bir göstergenin hem ses hem kavram yönü vardır. İkisi birbirinden ayrılamaz. Bir göstergenin anlamı, kullanıldığı yere ve zamana göre değişir. Kedi sözcüğü k-e-d-i seslerinden, elma sözcüğü de e-l-m-a seslerinden oluşur. Kedi sözcüğü zihnimizde küçük evcil hayvanı canlandırır. Bu onun kavram yönüdür. Bir de sözcüğün anlam yönü vardır ki bu, sözcüğün cümle içinde kullanımına göre değişir.

ait olan üslubu hemen fark ediyorum. Kelimelere yüklediği anlamlar, kullandığı kısa ve sade cümleler, deyimleri amacı uğruna bir araç olarak kullanması ona has bir durum. Bu yazarın yazılarını hangi dergide, hangi gazetede görsem altında ismi ya da imzası olmasa dahi hemen tanırım. Çünkü bu yazarı ele veren kendine özgü tarzı.

Bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu parçada anlatılan yazarın hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır? A) Özgünlüğü

B) Doğallığı

C) Sürükleyiciliği

D) Evrenselliği

A) Düşünceyi geliştirme yollarından tanık göstermeye başvurulmuştur. B) Söz sanatlarından abartmaya başvurulmuştur. C) Anlatım tekniklerinden açıklamaya başvurulmuştur. D) Yapı olarak devrik cümlelere başvurulmuştur.

8. İşte yine yakalandım. Âdeta ben kaçıyorum öğretmenim kovalıyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Pınar Öğretmen, sanki içimi okuyor. Sinem'in arkasına gizlenip kendimce görünmez oluyorum. Uzun boyuyla Sinem bu iş için biçilmiş kaftan zaten. Olmadı, yüzümü başka yere çeviriyorum, gözlerimi kaçırıyorum. Ama yok. Pınar Öğretmen ne yapıp edip bakışlarımı yakalıyor. Sonra gülümseyip "Haydi bakalım Dilara, bu soruya bir de sen bak." diyor. Aslında iyi bir öğrenciyim. Öğretmenimizin sordukları bilmediğim şeyler de değil. Fakat ah bu "güm güm" atan kalbim, tir tir titreyen ellerim... İzin vermiyorlar ki cevap vereyim.

6. Duruluk: Sözcük ve cümle düzeyinde ge-

reksiz ifadelere yer verilmemesi, karmaşık cümle yapılarından kaçınılması ile oluşan bir anlatımdır.

Tutarlılık : K işinin anlattıklarının daha önce söyledikleriyle çelişmediği anlatımdır.

Akıcılık : Y azının, hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi, söylenmesi güç seslere yer verilmemesi ve gereksiz söz tekrarlarından kaçınılmasıdır.

Doğallık: A nlatımda daha önce söylenenlerden yazılanlardan farklı konular yakalanmasıdır.

Yukarıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? A) Duruluk

B) Tutarlılık

C) Akıcılık

D) Doğallık 8. SINIF

Bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Tanımlama yapılmıştır. B) Düşüncenin yönünü değiştiren ifadelere yer verilmiştir. C) Hikâye etme tekniği kullanılmıştır. D) Deyimlerden yararlanılmıştır.

154

TÜRKÇE SORU BANKASI


75.

DEYİMLER

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

A) Yaralı güvercin kanatlarını açamıyordu. B) Öne sürdüğü fikri kimse beğenmedi. C) Kalabalığın önünde uzun boylu biri vardı. D) Askerler yanımızdan geçip gitti.

4.

I. Patlamayı duyunca ödüm koptu.

II. Gazetedeki haberleri okuyunca kan beynine sıçradı.

III. Bu maçı kazanmak bizim için çantada keklik.

IV. Adam bindiği dalı kesmiş, ortalıkta kalakalmıştı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde "çok kızmak" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

2. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı cümle içinde verilmiştir?

5. İş yeri sahibi, marketin önünde oturmuş, si-

A) Birdenbire ve yersiz bir şekilde damdan düşer gibi konuşması hepimizi üzdü.

nek avlıyordu.

B) Sıfırı tükettiğimiz için alışveriş yapamadık.

C) Kürsüdeki konuşmacıyı can kulağıyla dinledik.

Altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ayılmak, kendine gelmek

D) Yine damarımıza basmış, bizi çok sinirlendirmişti.

B) İşi veya müşterisi olmayıp boş oturmak C) Öfkelenerek birdenbire ve yüksek sesle bağırıp çağırmak D) Çok yürümekten, çok ayakta durmaktan aşırı yorulmak

3. Patlama, geliyorum!

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili ifa-

Altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

delerden hangisi deyim değildir?

A) Yılmaz'a durumu anlatana kadar göbeğim çatladı.

A) Üzülmene gerek yok, bak ben üzülüyor muyum? B) İleri gider misin, burası çok kalabalık.

B) Bir gece çantasını hazırlayıp başını alıp gitti.

C) Galiba bizi görmedi yoksa yanımıza gelirdi.

C) Yine çam devirmiş, hepimizi çok üzmüştü.

D) Biraz sabret, sakin ol, gitmemize az kaldı.

D) Kara bulutlar şehrin üstünde toplandı.

TÜRKÇE SORU BANKASI

155

8. SINIF


75.

DEYİMLER

TEST 7. Aşağıdaki deyimlerden hangisi " gitme-

11. "Çaydan geçip derede boğulmak" deyimi-

A) Dillere düşmüş, her yerde konuşulur olmuştu.

A) Kanunların saydığı hakları sahiplerine vermek

B) Baltayı taşa vurmuş, yine hata yapmıştı.

B) Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntü içinde bulunmak

mek, uğramamak" anlamını taşır?

nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

C) İşin altından kalkamayacağını anlayınca çalışmayı bıraktı.

C) Üzüntü vermek, kederlendirmek, tasalandırmak

D) On günden beri Neslihan bu şirkete adımını atmıyor.

D) Büyük güçlükleri yenmişken önemsiz bir sebepten başarısızlığa uğramak

12. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "Git buradan!" anlamında kullanılır?

8. Define avcıları mağarada buldukları sandığı

A) Hey gidi hey!

açtılar. Bir de ne görsünler! Sandık tamtakır kuru bakır!

B) Çek arabanı! C) Aynı yolun yolcusu.

Altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bomboş

B) Dolu

C) Ağır

D) Hafif

D) Kurban olayım!

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) El etek çekmiş, eski işini bırakmıştı. B) Korktuğum başıma gelmiş, birkaç dakikada bütün paramı kaybetmiştim. C) Transfer teklifini duyunca içi içine sığmadı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

D) İşçiler domates kasalarını kamyonlardan indirdi.

A) Oktay bu iş için biçilmiş kaftan. B) Yaptığım her işe burun kıvırıyor. C) Öğrenciler teneffüste bahçede gezindi.

14. Kitaptan öğrendikleri, hayattan gözledikle-

D) Arkadaşını canı pahasına savundu.

rinin yanında devede kulak kalır.

A) Bir kimseye başkasından bilgi almadan önce konu üzerinde bilgi verirken kendi düşüncesini aşılamak

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hastalan-

B) Kolay yolu varken bir işi daha zor ve uzun yollar kullanarak yapmak

mak" anlamında bir deyim kullanılmıştır? A) Çocuğun iyileşmesi çok kısa sürdü.

C) Söylenilen sözlere önem vermemek, söylenenleri anlamamak, benimsememek

B) Havalar soğuyunca şifayı kaptık. C) Öğlenden sonra aşı olacağım.

D) Çok az önemi olmak, söz etmeye değer bulmamak

D) Kadını sedyeyle hastaneye getirdiler. 8. SINIF

Bu cümlede geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

156

TÜRKÇE SORU BANKASI


76.

DEYİMLER

TEST

1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi duygu ifa-

4. "Gözleri kan çanağına dönmek" deyimi aşa-

de etmez?

ğıdaki durumların hangisinde kullanılamaz?

A) Hop oturup hop kalkmak B) Etekleri zil çalmak

A) Uykusuzluk

B) Ağlama

C) Dört gözle beklemek

C) Sevinç

D) Yorgunluk

D) Elde avuçta bir şey kalmamak

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim

5. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi

kullanılmıştır?

deyimdir?

A) Astronotlar uzay mekiğinde kırk beş gün kaldı.

A) Fabrikanın su boruları patlamış.

B) Kerem'i annesi el bebek gül bebek büyütmüş.

B) Şehrin girişinde polisler vardı.

C) Çantasından boyama kitabını çıkardı.

D) Evin pencereleri açık kalmış.

C) Filme gitmemize yeşil ışık yaktı.

D) Son maçta takımımız çok iyi oynadı.

3. Pireye kızıp yorgan yakmak doğru değil Ali-

6. "Kabak başına patlamak" deyiminin anla-

ciğim!

mı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümledeki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birçok kimsenin ilgili olduğu bir olaydan, yalnızca bir kimse zarar veya ceza görmek

A) Önemsiz bir durum karşısında kızarak kendisine daha büyük zarar verecek davranışta bulunma

B) Özür dileyenlere karşılık olarak bağışlandığını, olayın pek önemli olmadığını bildirmek için söylenen bir söz

B) Sinirlenip kendini tutamayarak gülmek, ağlamak veya bağırmak

C) Bir işin sonunda değerli sanılan bazı şeyleri yitirmek ya da zarar etmek

C) Davranışlarını ve kendini denetleyebilmek, soğukkanlı olmak

D) Birinin bir yerden ayrılmasına veya bir olayda başarısızlığa uğramasına çok sevinmek

D) Bir kimse veya bir şey için kötü konuşmak TÜRKÇE SORU BANKASI

157

8. SINIF


76.

DEYİMLER

TEST 7.

I. Ekmek elden su gölden

II. Karadeniz'de gemilerin mi battı

cümleye uymamıştır?

III. Hem nalına hem mıhına

IV. Ayıkla pirincin taşını

A) Ekmeğini taştan çıkaran çalışkan biridir.

Numaralanmış deyimlerden hangisi "çok düşünceli ve durgun görünen kimseler" için kullanılan bir sözdür? A) I 

B) II 

C) III 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim

B) Senin dediğin fiyat ancak balık kavağa çıkınca olur. C) Öğrenciler, öğretmeni can kulağıyla dinliyor. D) Çok üzülmüş, içi içine sığmaz olmuştu.

D) IV

12. İşçilerin yüz dönümlük tarlayı elindeki kü-

8. Aşağıdakilerin hangisinde deyim cümle-

çük aletlerle biçmeye çalışması iğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi.

nin anlam bütünlüğünü bozmuştur?

A) Vitrindeki kazağa alıcı gözüyle baktı.

B) Yürümekten yorulmuş, ayaklarına kara sular inmişti.

Bu cümledeki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Topluluğa karışmak, insanların bulunduğu yerlere gitmek, eşe dosta gitmek

C) Adam baston yutmuş gibi dimdik yürüyordu.

B) Ortada herhangi bir sebep yokken bir olaya yol açmak

D) Yaşlı kadın konuşmalarıyla bizi neşelendiriyor, başımızın etini yiyordu.

C) Ağır veya küçültücü davranış görmek, aşağılanmak D) Yetersiz araçlarla, sürekli ve sabırlı bir biçimde çalışıp çok güç olan veya çok ağır yürüyen bir işi başarmaya çalışmak

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iyi" sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? A) Aldığım ilaç baş ağrıma iyi geldi. B) Bu köyde tarlaya gitmeyen erkeklere iyi gözle bakmıyorlar.

13. Aşağıdaki deyimlerden hangisi değiştiril-

C) Mahalle arkadaşım Ziya, çok iyi biridir.

diği için kusurludur?

D) Zehra, kara günümde yanımda olmayan iyi gün dostuydu.

A) Sapla samanı karıştırmak B) Tereciye maydanoz satmak C) İpe un sermek D) Bin dereden su getirmek

10. Osman, kimseye belli etmeden iş çevirmeyi çok sever, zaten onun işi gücü ortalığı karıştırmaktır.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim

Bu cümlenin anlamını veren deyim aşağıdakilerden hangisidir?

kullanılmıştır?

A) Yere düşen telefonun ekranı çatladı.

A) Saman altından su yürütmek B) Yangından mal kaçırır gibi

B) İş adamı memleketi Gaziantep'e yatırım yaptı.

C) Meteliğe kurşun sıkmak

C) Konuyu bana kısa cümlelerle anlattı.

D) Kâğıt üstünde kalmak

D) Sobanın üstündeki kestaneler kızarmış.

8. SINIF

158

TÜRKÇE SORU BANKASI


77.

ATASÖZÜ - ÖZDEYİŞ

TEST

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Çocuk-

4. Anne ve baba, çocuklarını erken yaşta iste-

lar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler." anlamındadır?

dikleri yönde geliştirmelidir. Zaman geçince ne kadar uğraşsalar da çocuğun huyunu değiştiremezler.

A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.

B) Davul dengi dengine diye çalar. C) Su akarken testiyi doldurmalı. D) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

Bu parçayla aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca paraleldir? A) Bin ölçüp bir biçmeli. B) Ağaç yaş iken eğilir. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Sakla samanı, gelir zamanı.

2. "Dost........." ifadesi aşağıdakilerin hangi-

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "tutum-

siyle tamamlanırsa atasözü oluşmaz?

lu olmak" ile ilgilidir?

A) acı söyler.

A) Görünen köy kılavuz istemez.

B) dostun eyerlenmiş atıdır.

B) Kimsenin ettiği yanına kalmaz.

C) sana doğru yolu göstermeli.

C) İşten artmaz, dişten artar.

D) başa, düşman ayağa bakar.

D) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

6. Atalarımızın yüzyıllar önce söylediği ".............." sözü eminim ki asırlar boyu geçerliliğini koruyacak ve bizlere işleri vaktinde yapmanın önemini hatırlatacaktır.

3. "Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse başa-

rı kazanamaz." cümlesiyle aşağıdaki atasözlerinden hangisi aynı anlama sahiptir?

Bu parçadaki noktalı yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

A) Dibi görünmeyen sudan geçme.

B) Kaçan balık büyük olur.

B) Bugünkü işini yarına bırakma.

C) Su testisi su yolunda kırılır.

C) Dereyi görmeden paçaları sıvama.

D) Boş çuval ayakta durmaz.

D) Balık baştan kokar.

TÜRKÇE SORU BANKASI

159

8. SINIF


77.

ATASÖZÜ - ÖZDEYİŞ

TEST

7. Bizler için anne ve babaya saygı ne kadar

11. İnsanı değerli kılan özelliklerden biri de ken-

önemliyse başkaları için de öyledir.

dini tanıyabilmesidir. Kimileri, her şeyi bildikleri düşüncesindedirler. Her konu, her durum ve her olay hakkında hüküm verirler. Bu da onların aslında kendilerini tanımadıklarının bir göstergesidir. Kişi önce kendindeki kusurları görebilmeli, düzeltme yollarını aramalı ki başkalarını eleştirme hakkına sahip olsun.

Bu cümlede geçen "başkaları için de öyle" ifadesini aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Akıl için yol birdir. B) Can çıkmayınca huy çıkmaz. C) Acele işe şeytan karışır.

D) Olmayacak duaya amin denmez.

Aşağıdaki özdeyişlerden hangisinin konusu bu metnin konusuyla aynıdır? A) Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir. (Bancroft) B) Bazı insanlar, koca evreni bilirler de, kendilerini bilmezler. (La Fontaine)

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "çalışma"yı teşvik eder?

C) Hata yapmaktan korkan insan, genellikle hiçbir şey yapmıyordur. (J. Phelps)

A) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

D) Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir. (Herrik)

B) El el ile değirmen yel ile. C) Gülme komşuna, gelir başına. D) İşleyen demir ışıldar.

12. Sinirli isen hiçbir şey yapma çünkü .................. (Euripides)

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Bilgili,

hünerli, işinde başarılı olan kimselere genellikle sataşılır." anlamındadır?

Euripides'in bu sözü aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa "İnsanlar, öfkeli oldukları zaman doğru karar veremezler." cümlesi anlamca desteklenmiş olur? A) elle gelen düğün bayram.

A) Keskin sirke küpüne zarar.

B) ak akçe kara gün içindir.

B) Meyveli ağacı taşlarlar.

C) davulun sesi uzaktan hoş gelir.

C) Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

D) fırtınalı havada yelken açılmaz.

D) Komşuda pişer, bize de düşer.

13. Aşağıdaki özdeyişlerden (vecize) hangisi "emek vermek" ile ilgilidir?

A) Adaletin egemen olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (Amyot) B) En verimli yağmur, alın teridir. (Cenap Şehabettin)

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "tedbir alma" ile ilgilidir?

C) Genç kalmak, her gün yeni bir şey öğrenmektir. (Solon)

A) Yılanın başı küçükken ezilir. B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

D) Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır. (Hz. Ali)

C) Akacak kan damarda durmaz. D) Güneş balçıkla sıvanmaz. 8. SINIF

160

TÜRKÇE SORU BANKASI


78.

ATASÖZÜ - ÖZDEYİŞ

TEST

1. Zor duruma düşen dostlarımıza acımak ye-

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Bir ki-

şi amaç edindiği işte kazaya uğrar." anlamındadır?

terli değildir. Onların yardımına koşmak gerekir. Bir atasözümüz ‘'......................'' der. Sıkıntılı günlerimizde dostlarımızın bize acımalarını değil, yardımlarını bekleriz.

A) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. B) Su testisi su yolunda kırılır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

C) İki dinle, bir söyle. D) Kendi düşen ağlamaz.

A) Dost kara günde belli olur. B) Ummadığın taş baş yarar. C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. D) Denize düşen yılana sarılır.

5. Günümüz eğitim anlayışında, dayak ve zorlamanın yeri olmadığı bir gerçektir. Özellikle çocukların eğitiminde baskı ve dayağın yeri yoktur. Bir iş, insana zor kullanılarak yaptırılamaz.

2. "Öfke baldan tatlıdır." atasözüyle aşağıda-

kilerden hangisi çelişir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer.

A) Vakit nakittir.

B) Korkunun ecele faydası yoktur.

B) Can boğazdan gelir.

C) Parayı veren düdüğü çalar.

C) Eğilen baş kesilmez.

D) Kurunun yanında yaş da yanar.

D) Zorla güzellik olmaz.

6. "Kaçan balık büyük olur." atasözü ile aşa-

3. Sen ağa, ben ağa ......... kim sağa.

ğıdaki deyimlerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır?

Yukarıdaki ifadenin atasözü olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? A) danayı

B) mandayı

C) keçiyi

D) inekleri

TÜRKÇE SORU BANKASI

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu parçayı destekler?

A) Ağız dil vermemek B) Hapı yutmak C) Kulak misafiri olmak D) Gözünde büyütmek

161

8. SINIF


78.

ATASÖZÜ - ÖZDEYİŞ

TEST 7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öğüt

11. Üstün bir insan üç şeyden kaçınmalıdır:

içermez?

gençken hırstan, kuvvetli iken kavgacılıktan, ihtiyarlıkta da açgözlülükten. (Confucius)

A) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. B) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

C) Dibi görünmeyen sudan geçme. D) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.

Bu özdeyişten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Yüce ruhlu insanların bazı şeylerden kaçınması gerekir. B) Yaşlı bir insanın tamahkâr olması hoş karşılanmaz.

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Ne ka-

dar uzak düşmüş olurlarsa olsunlar, insanlar günün birinde birbirleriyle karşılaşabilirler." anlamındadır?

C) Kuvvetli olan kişi yeri geldiğinde kavga etmesini bilmelidir. D) Genç birinin hırs göstermesi doğru değildir.

A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. B) Tırnağın varsa başını kaşı. C) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. D) Umut fakirin ekmeğidir.

12. Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi "çalışma" ile ilgilidir?

9. Kimi işler vardır ki, yardımcısız, araç gereç-

A) Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir. (Bancroft)

siz yapılamaz. İşin iyi ve olumlu sonuç vermesi için bunlar mutlaka gereklidir.

B) Ayaktaki bir işçi, oturmakta olan bir beyden çok daha iyidir. (Franklin)

Bu parçayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi destekler?

C) Bize görevin öğretilmesinden çok sevdirilmesi gerekir. (A. Vinet)

A) Boğaz dokuz boğumdur.

D) Ressam gördüğünü değil, görülecek olanı yapmalıdır. (Valery)

B) Tek kanatla kuş uçmaz. C) Can çıkmayınca huy çıkmaz. D) Bin bilsen de bir bilene danış.

10. Başkalarına yapılan kötülüklere seyirci ka-

lamayız. ''Bana yapılmıyor, beni ilgilendirmez.'' diyemeyiz. Aynı şey, başka bir zaman bize de yapılabilir.

13. Akıllı bir kimse kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatin ise birçoğunu saklar. (Harry Cams)

Bu parçanın ana fikriyle aşağıdakilerden hangisi çelişir?

A) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. B) Denize düşen yılana sarılır.

Bu özdeyişle aşağıdaki kelimelerden hangisi arasında bağ kurulabilir?

C) Su içene yılan bile dokunmaz.

A) Merak

B) Güven

D) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

C) Öğüt

D) Hırs

8. SINIF

162

TÜRKÇE SORU BANKASI


79.

YAZIM KURALLARI

(BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

harflerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

yanlışı vardır?

A) Küçük kardeşim İstanbul'un Sarıyer ilçesinde doğdu.

A) Bu soruyu Caner bile çözebilir. B) Ahmetle Furkan az önce yanımdan geçti.

B) Meydandaki Beyazıt Kulesi uzaktan bile görünüyor.

C) Şirketin tüm hisselerini Yeliz Hanım almış.

C) Arkadaşlarla 1 Ekim'de bir araya geleceğiz.

D) Şevket Bey'in sözleri hepimizi rahatsız etti.

D) Türk Dili Dergisinin son sayısını aldım.

5. Turistler Mostar köprüsü üstünde birkaç fotoğraf çektirdi.

2. Kurum ve kuruluş adları büyük harfle baş-

lar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine uyulmamıştır? A) Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

A) Talim ve Terbiye Kurulu müfredatta değişikliğe gitti.

B) Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar.

B) Türk Dil Kurumunun sözlüğünü kullanıyorum. C) Et ve Süt kurumunun birçok ilde şubesi var.

C) Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.

D) Sosyal Güvenlik Kurumunun İnternet sitesine giremedim.

D) Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

A) 14 Mart Tıp Bayramı fakültemizde kutlandı.

A) Hesabımdaki dolarların tamamını Türk lirasına çevirdim.

B) Nene Hatun, Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük kahramanlıklar göstermiştir.

B) 16 Mart 2016 çarşamba günü kitabı piyasaya çıkmış.

C) Tabeladaki "Otobüs Durağı" yazısını görünce yürümekten vazgeçtim.

C) İlk Çağ'dan kalma eserler bu müzede sergileniyor.

D) Yazarın "Sinekli Bakkal" Romanını zevkle okuyorum.

D) Cumhuriyet Bayramı İzmir'de törenlerle kutlandı.

yanlışı yapılmıştır?

TÜRKÇE SORU BANKASI

yanlışı vardır?

163

8. SINIF


79.

YAZIM KURALLARI (BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI)

TEST 7. Ani harabeleri, Kars'ın 45 km kadar doğu-

11. I. Ankara caddesi araç trafiğine kapatıldı.

sunda, Ermenistan sınırında bulunan ve binlerce yıllık geçmişi olan tepeciktir.

Bu cümlede geçen altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Ani harabeleri

B) Kars'ın

C) 45 km

D) Ermenistan

II. Kaymakam İsa Bey bugün çok gergin.

III. Okulun bahçesinde Ömer ve İbrahim top oynuyor.

IV. Güvenlik güçleri Meksika bandıralı gemiyi durdurdu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük

A) I 

harflerin yazımında yanlışlık yapılmamıştır? A) Rusya, Asya kıtasının en büyük ülkesidir.

D) IV

nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

C) Çanakkale boğazı gemi geçişine kapatılmış.

A) Fransız ve İspanyol turistler Antalya'ya akın etti.

D) "Savaş Ve Barış" adlı romanı okudum.

B) Aral Gölü'nde balık yakalamak için erkenden uyandık.

9. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları bü-

C) Bilge Kağan Anıtı'nın fotoğraflarını çektim.

yük harfle başlar.

D) Bugün avukat Necmi Bey'le görüşeceğim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uyulmamıştır? A) 23 Mart'ta Kerem'in doğum gününü kutlayacağız.

13. Çukurova üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erman Artun bir haftayı aşkın süredir tedavi gördüğü hastanede 10.02.2016 tarihinde vefat etti.

B) Sivas'a 1 Temmuz Cuma günü gideceğiz. C) Okullar bu sene Eylül ayının ortasında açılacak. D) 14 Haziran 1998'de ablam doğmuş.

10. Çarşamba günü Ressam Bedri Rahmi'yle

Bu cümlede kaç kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) 1 

saat 15.00'te Karaköy meydanında buluştuk.

C) III 

12. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi-

B) Antalya'nın Kaş İlçesi'nde oturuyorum.

B) II 

Bu cümledeki yazım yanlışı nasıl düzeltilebilir?

B) 2 

C) 3 

D) 4

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön isim-

A) "Çarşamba" kelimesi, "Çarşanba" şeklinde yazılarak

lerinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

B) "Ressam Bedri Rahmi'yle" ifadesi "ressam Bedri Rahmi'yle" şeklinde yazılarak

A) Marmara'nın güneyinde fırtına bekleniyor.

C) "saat 15.00'te" ifadesi "saat 15.00'de" şeklinde yazılarak

C) Portekiz'in kuzeyine ılıman okyanus iklimi hâkim.

D) "Karaköy meydanında" ifadesi "Karaköy Meydanı'nda" şeklinde yazılarak

D) Bu hafta sonu batı Karadeniz yağışlı olacak.

8. SINIF

B) Arabamız İzmir'in doğusunda bozuldu.

164

TÜRKÇE SORU BANKASI


80.

YAZIM KURALLARI (Mİ, Kİ, DE'NİN YAZIMI)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" so-

4. Okan'ın da Ferhat'ın da akşamki olaydan

ru ekinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

haberi yokmuydu?

A) Bardaktaki ayranı sen mi içtin? B) Yazılı sonuçları açıklandı mı? C) Saçlarını mı kestirdin?

Bu cümledeki yazım yanlışı aşağıdakilerin hangisiyle düzeltilebilir? A) "Okan'ın da" ifadesi "Okan'ında" şeklinde yazılarak

D) Yaz aylarında köye gidermisin?

B) "akşamki" kelimesi "akşam ki" şeklinde yazılarak C) "Ferhat'ın da" ifadesi "Ferhat'ında" şeklinde yazılarak D) "yokmuydu" kelimesi "yok muydu" şeklinde yazılarak

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da /

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

de"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

yanlışı yapılmıştır?

A) Karşı evin kapısında at nalı vardı.

A) Kasaptan aldığın kıymayla köfte mi yaptın?

B) Bu üzümlerden pekmezde yapacağız. C) Sobanın üstünde kestane var.

B) Elbisemdeki lekeleri nasıl çıkarabilirim?

D) Çeşmenin başında birkaç kişi bekliyor.

C) Duvarda ünlü ressamın yağlı boya tablosu var. D) Aradığım belgeleri çekmece de buldum.

6. Her yıl bahar mevsiminde havaların ısınma-

sıyla birlikte çok uzaklardan gelen ziyaretçilerimiz vardır. Afrika'da ki yaz tatillerini bitirip Avrupa'ya doğru havalanır ve gittikleri yerlerde sıcak mı sıcak yaz günlerinin müjdecisi olurlar.

3. Hayvanlara verilmiş önemli özelliklerden

biri de bulunduğu çevrenin farkında olmalarıdır. Böylece hem kendi hemcinsleriyle iletişim kurar hem de diğer hayvanlardan haberdar olurlar. Tabii bunu yaparken her hayvan türü kendine has iletişim dilleri kullanır. Kimileri bizim duyduğumuz yada duymadığımız sesler çıkararak, kimileri kokular yayarak haberleşir.

A) Hâl eki olan "-da / -de"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır. B) Ek olan -ki'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

Parçadaki altı çizili ifadelerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) biri de

B) farkında

C) hem de

D) yada

TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

C) "Mi" soru ekinin yazımında yanlışlık yapılmıştır. D) Büyük harflerin yazımında yanlışlık yapılmıştır.

165

8. SINIF


80.

YAZIM KURALLARI (Mİ, Kİ, DE'NİN YAZIMI)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin

11. Soru eki mı / mi kendisinden önceki kelime-

yazımında yanlışlık yapılmıştır?

nin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna uyar.

A) Duvardaki yazıyı okuyabiliyor musun?

B) Kitap oku ki okuman gelişsin. C) Parmağındaki yüzüğü nereden aldın? D) Evde ki fazlalıkları dışarıya çıkardım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurala uyulmamıştır? A) Yemekleri her akşam ablan mı hazırlıyor? B) Giydiğin elbiseler her zaman ütülü mü? C) Her gün spor yapar mısın? D) Çocuklar sabahları bu sokaktan mi geçer?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek olan "-ki"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) 8/C sınıfındaki öğrenciler dışarı çıktı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin

B) Dişlerini fırçala ki dişlerin çürümesin. C) Yatmadan önce kulağında ki küpeyi çıkar.

yazımında yanlışlık yapılmıştır?

D) Sandığın içindeki mücevherleri çıkardı.

A) Madem ki yapmayacaktın, niye söz verdin? B) Kar yağıyor, demek ki hava çok soğuk. C) Ders bitti, zil çaldı mı ki? D) Bilmem ki, acaba bizimle gelir mi?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan "da / de"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

A) Bu topraklarda her şey yetişir.

yanlışı yapılmıştır?

B) Bu şehirlerde az çalışmadık.

A) Caddedeki mağazalar da kapalıymış.

C) Bu yollarda çok genişmiş.

B) Seni öyle göresim geldiki, anlatamam.

D) Bu evde doğup büyümüşüm.

C) Sabahları erken kalkmaya alıştın mı? D) Cüzdanı ceketimin cebinde bulamadım.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

14. Birleşik fiillerde mi soru eki iki kelimenin ara-

yanlışı yapılmıştır?

sına da gelebilir.

A) Yuvadaki çocuklarda çok sevimliydi.

B) Birkaç arkadaşımız çölde ilerlerken çok zorlandı.

A) Kuşun kanadındaki renkleri fark ettin mi?

C) Nisan ayının ilk haftasında buradan ayrılacağız.

B) Sinop'a gitmekten vaz mı geçtin? C) Terli terli su içince hasta oldun mu?

D) Deneyin sonucu bilim adamlarını da hayrete düşürdü. 8. SINIF

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır?

D) Bulaşıkları tek başına yıkayabildin mi?

166

TÜRKÇE SORU BANKASI


81.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıla-

4. Aşağıdakilerin hangisinde tarihlerin ya-

A) Gökdelenin kırk birinci katına asansörle çıktık.

A) 14 Kasım'daki törene ben de katılacağım.

B) Bu yıl şubat yirmi dokuz çekiyormuş.

C) Olimpiyatlar Haziran'da başlayacak.

rın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

zımında yanlışlık yapılmıştır?

B) Aylinler 1 Eylül'de İstanbul'a dönecekmiş.

C) Galatasaray ligi yetmiş dört puanla kapattı.

D) Doktorumdan 3 Mart'a randevu aldım.

D) Karşıdaki tepeciğe ellibir fidan diktiler.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilen sözcüklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Dallardan sapsarı ayvalar sarkıyordu. B) Üzerinde ipince bir gömlek vardı. C) Elindeki mas mavi bilyeleri bana uzattı. D) Tezgâhtaki balıklar taptazeydi.

5.

I. Emir Bey, çok beyefendi biridir.

II. Arazi düz olduğu için biçerdöver kullandık.

III. İş yerinden akşamüstü ayrıldım.

IV. Rasim'e yurtdışına çıkış yasağı koymuşlar.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) I 

3. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemelerin

B) II 

C) III 

D) IV

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısalt-

yazımında yanlışlık yapılmıştır?

maların yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Eğri büğrü yollardan geçip yayla evine geldik.

A) Av. Hasan Bey son duruşmaya geç geldi.

B) Adamı evirip çevirip bir güzel dövmüşler. C) Bu konakta acı tatlı birçok hatıramız oldu.

B) Bu yıl T.S.K. iki yüz personel alacakmış.

D) Çocuğun üstünde yırtıkpırtık bir elbise vardı.

D) Feride'nin boyu 7 cm uzamış.

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) TBMM'deki oylama az önce sona erdi.

167

8. SINIF


81.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düş-

11. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangi-

mesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

sin yazımı yanlıştır?

A) Simidi afiyetle yedim.

A) Burnu kanayınca hemen hastaneye gitti.

B) Seneti imzalamayı unutmuşum.

B) Annem, resimi karşı duvara astı.

C) Sepeti papatyalarla doldurmuş.

C) Özge Hanım'ın oğlu mühendis olacakmış.

D) Suratı çillerle doluydu.

D) Israr etmemize rağmen ismini söylemedi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılara gelen eklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

A) Yarın akşam 1'inci sınıfların gösterisi var.

A) Öğrencilik yıllarım Manisa'da geçti.

yanlışı yapılmıştır?

B) Burcu'nun 7'nci yaş gününü kutladık.

B) Bu sabah Bursa'lı bir bayanla tanıştım.

C) Teyzemler 5'nci katta oturuyor.

C) Hafta sonu Ankara'ya kar yağacak.

D) Okuma yarışmasında 4'üncü olmuş.

D) Uçağımız Kayseri'den ayrıldı.

9. Kuyumcu dükkânını güpe gündüz soymuşlar.

13. 14 Haziran 2013 tarihinde İtalya'nın başkenti

Bu cümlede aşağıdaki yazım kurallarından hangisine uyulmamıştır?

I II Roma'da düzenlenen Pizza festivaline ka III IV tıldım.

A) İkilemeler ayrı yazılır. B) Pekiştirilen sözcükler bitişik yazılır. C) Bağlaç olan "da / de" kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

D) Ek olan "ki", kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır.

Numaralanmış ifadelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

D) IV

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı

karıştırılan kelimelerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

A) Bahçeden birkaç bağ maydonoz kopardım.

A) Kırgız ve Kazak öğrenciler ülkemize geldi.

yanlışı yapılmıştır?

B) Yanımda kibrit olmadığı için kâğıtları yakamadım.

B) Dicle Irmağı'nın kenarında kamp yaptık.

C) Koskoca evde yalnız başına kalıyormuş.

C) Komşumuz Yunus Emre mahallesine taşındı.

D) Emre, gelen konuklara kolonya tuttu.

D) Atatürk Bulvarı'ndan müzik sesi geliyor.

8. SINIF

168

TÜRKÇE SORU BANKASI


82.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

1. Seni boydan boya sevmişim

4. Bahçede ki meşe ağacının en kalın dalına

Ta Kars'a kadar Edirne'den (I)

Toprağını, taşını, dağlarını

Fırsat buldukça övmüşüm (II)

Sen vatanımsın, ekmeğimsin

Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca

Zonguldak'ta 63 numara (III)

Nazlı sahiller Akdeniz'de

Sevdasın ciyerlerimde parça parça (IV)

Yarı kalmış dileğimsin

Numaralanmış dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) I 

B) II 

C) III 

Mahmut dayım bugün salıncak kurdu.

Bu cümledeki yazım yanlışı nasıl düzeltilebilir? A) "Bahçede ki" kelimesi "Bahçedeki" şeklinde yazılarak B) "ağacının" kelimesi "ağaçının" şeklinde yazılarak C) "Mahmut dayım" ifadesi "Mahmut Dayım" şeklinde yazılarak D) "bugün" kelimesi "bu gün" şeklinde yazılarak

D) IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Tolga Öğretmen çok iyi flüt çalıyor.

A) Caner'in, altmış gün sonra ataması yapıldı.

B) Ön sırada Ceyda ve Şebnem oturuyor. C) Şairin "sakarya türküsü" adlı şiirini okudum.

B) Çocuklar okulun bahçesinde 3'erli sıra oldu.

D) Meydandaki Akyol Camisi'nin çeşmesinden su içiyor.

C) Furkan kırk altı numara ayakkabı giyiyor. D) Bu yarışmaya 4. sınıflar katılamıyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme-

harflerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

lerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Kısa sürede sıkıfıkı oldular.

A) Rize'yle Ordu arasındaki yolda heyelan meydana gelmiş.

B) Ocaktaki tencere fokur fokur kaynıyor.

B) Üç yıl Çankaya Lisesinde okudum.

C) Alacaklılardan köşe bucak kaçıyordum.

C) Kedimiz Minnoş bugün çok keyifsiz.

D) Küçük çocuk çatır çatır İngilizce konuşuyordu.

D) Konya İli'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

TÜRKÇE SORU BANKASI

169

8. SINIF


82.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım

11. Okulumuzun sipor salonunda beklerken ca-

yanlışı yapılmıştır?

nım çok sıkılmıştı.

B) Bir ayda beş kilo mu aldın?

Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

C) Zile sizmi bastınız?

A) sipor

B) salonunda

C) beklerken

D) sıkılmıştı

A) Şişenin kapağını gördün mü?

D) Ağır mı ağır bir masayı zorla kaldırdık.

8. (I) Ipıssız bir yerden geçiyorduk. (II) Kom-

12. Elimide yüzümüde bir güzel yıkadım.

şumuz Hayati Bey'in tedirgin olduğu her hâlinden belliydi. (III) Ben ise her ne kadar tedirgin olsam bile bunu belli etmemeye çalışıyordum. (IV) Heyecandan parmaklarım tirtir titrese de ellerimi cebime koyarak gizlemeye çalışıyordum.

A) Elimi de yüzümüde bir güzel yıkadım. B) Elimide yüzümü de bir güzel yıkadım. C) Elimi de yüzümü de bir güzel yıkadım.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I 

B) II 

C) III 

Bu cümlenin doğru yazımı aşağıdakilerin hangisidir?

D) Elimi de yüzü mü de bir güzel yıkıdım.

D) IV

13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

9. Çatıda ki kiremitleri sen mi aktardın?

A) Hoş bulduk.

B) Hoş geldin.

C) Hoşça kal.

D) Hoş beş ettik.

Bu cümledeki yazım yanlışının benzeri aşağıdakilerin hangisinde yapılmıştır? A) Soğanları ve sarımsakları doğrayayımmı? B) Yaşlı adamın çoraplarıda tertemizdi. C) Şu kanepeye oturki rahat rahat konuşalım.

14. Soğuk bir kış günüydü. Sokak kedisi tir tir

titriyor, sığınacak bir yer arıyordu. Her gün uğradığı yerler âdeta buz kesmişti. Sağa sola bakındı, girecek bir kapı aradı. O sırada mahallenin ilk okulu gözüne çarptı. Kapısı açık olan okul sakin görünüyordu. kedicik okula doğru koştu, bahçesinde bir iki tur attı. Kimse ona "Pist!" demeyince cesaretlendi ve öğrenci giriş kapısından içeri daldı. Burası gerçekden de sıcaktı!

D) Küçük kızın başında sap sarı bir şapka vardı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Birkaç ördek gölde yüzüyordu. B) Herkez sorunun cevabını merak etti.

Parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

C) Her şey sağa sola saçılmıştı.

A) ilk okulu

B) kedicik

D) Dayım, anneme sürpriz yaptı.

C) demeyince

D) gerçekden

8. SINIF

170

TÜRKÇE SORU BANKASI


83.

yazım kuralları (anlam bilgisi)

TEST

I. METİN

II. METİN

1357’de Fransa’da ortaya çıkan ve üzerindeki insan şekli dikkati çeken bir keten kumaş yüzyıllarca tartışma konusu oldu. İsa Peygamber’in kefeni olduğu ileri sürülen keten kumaş, 1694’ten bu yana İtalya’nın Torino Şehrinde sergileniyor. Tartışmalara son vermek için, kumaştan küçük örnekler alınarak değişik ülkelerdeki üç farklı laboratuvarda radyokarbon tarihlendirmesi yapıldı. Sonuçlar, bu kefenin 1260 ila 1390 yılları arasındaki bir tarihte yapıldığını gösterdi. Ancak. Bu sonuca karşı bir takım tezler öne sürüldü. Kefenin bir yangında ortaya çıkmış olması ve tarihlendirildiği zamanın bulunduğu zamana rastlaması, kefenin karbon dengesinin yangın sırasında bozulmuş olabileceğini düşündürüyor.

Gezegenimiz, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştu. Peki, bu kadar eskiyi tarihlendirmek mümkün mü? Bunun için radyokarbon yöntemine benzer yöntemler var. Zaten, Dünya’nın yaşını da bu yöntemler sayesinde biliyoruz. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı, potasyum/argon tarihlendirmesidir. Radyoaktif bir element olan potasyum 40, kayaların yapısında doğal olarak bulunur ve zamanla argon 40’a dönüşür. Kayalar sıcakken içlerinde ki argonu tutamazlar. Kaya sertleştiğinde, argon 40 kayanın içinde birikmeye başlar. Örneğin bir yanardağ patlamasında püsküren ergimiş kayaların çevresindeki kayaçların potasyum/argon saati sıfırlanmış olur. Bu yöntemle, 10.000 ila 5 milyar yaşındaki kayalar tarihlendirilebilir.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

3. II. metinde aşağıdakilerden hangisiyle il-

1. I. Metinde geçen,

gili yazım yanlışı yapılmıştır?

I. İsa Peygamber’in,

II. Torino Şehrinde,

III. bir takım tezler,

IV. 694’ten bu yana

ifadelerinden hangilerinin yazımı yanlıştır?

A) Soru eki mı/mi’nin B) Gezegen isimlerinin C) Ek olan -ki’nin

A) I ve II.

B) II ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

D) Birleşik sözcüklerin

2. Bu metinlerden çıkarılabilecek ortak so-

4. II. metindeki altı çizili sözcüklerden han-

nuç aşağıdakilerden hangisidir?

gisi eş sesli (sesteş) değildir?

A) Bilimsel veriler zamanla değişebilir.

A) kaya

B) en

B) Farklı yöntemlerle geçmiş dönemlerden kalan eşyalar tarihlendirilebilir.

C) var

D) yıl

C) Teknolojinin ilerlemesi tarihlendirme işlemini kolaylaştırmıştır. D) Geçmiş dönemden kalan eşyalar milletlerin kültürüne dair ipuçları verir. TÜRKÇE SORU BANKASI

171

8. SINIF


83.

YAZIM KURALLARI (anlam bilgisi)

TEST

I. İki bin yıl önce Yunanlı’lar, elmaların istedikleri için ağaçtan düştüklerine inanırlarmış. O dönemlerde insanlar, akıl sır erdiremedikleri konularda, bugün bize komik gelen birçok şeye inanırlarmış. Yıllar sonra elmaları toprağa çeken şeyin bir istek değil, bir kuvvet olduğunu Newton keşfetmiş. Çevremizdeki sır perdelerini birer birer ortadan kaldırması, bilimin en güzel yanlarından biri.

II. İtalyan bilimadamı Galileo, Newton’dan yüz yıl yıl önce cisimlerin neden düştüklerini çözmek istemiş. Bunun için birçok deney yapmış. Bu arada ağır cisimlerin, hafif cisimlerle aynı anda yere düştüklerini keşfetmiş. Bu, çok şaşırtıcıymış. Kimse ona inanmamış. Herkes ağır cisimlerin daha önce yere düştüğünü sanıyormuş. Bunun üzerine Galileo, biri ağır, biri hafif iki top yaptırmış ve İtalya’daki ünlü Pisa Kulesi’ne tırmanmış. Sonra aynı anda topları aşağı bırakmış. Toplar, yere aynı anda düşmüş.

III. Galileo’nun deneyi, yıllar sonra Ay’a inen Apollo uzay aracında ki astronotlar tarafından tekrarlanır. Bir tüyü ve bir topu aynı anda bırakan astronotlar ikisininde aynı anda yere düştüğünü görürler. Apollo uçuşları sırasında yapılan araştırmaları öğrene bilirsiniz; kütle çekim kuvvetini araştırabilirsiniz; farklı cisimlerin yere düşme hızlarını inceleyebilirsiniz. Örneğin bir kâğıdın ve kâğıttan büyük bir kitabın yere düşüşlerini incelemek iyi bir başlangıç olabilir. Kitap, kâğıttan önce yere düşecek.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. I. metindeki altı çizili sözcüklerden han-

7. II. metinde aşağıdakilerden hangisiyle il-

gisi yanlış yazılmıştır?

gili yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Yunanlı’lar

A) Bağlaç olan de’nin

B) Çevremizdeki

B) Ek olan -ki’nin

C) keşfetmiş

C) Gezegen isimlerinin

D) birer birer

D) Birleşik fiillerin

8. “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerin han-

6. II. metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

gisnde bu metinlerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) “Pisa Kulesi’ne” ifadesindeki kesme işareti kaldırılarak

A) Futbolculardan biri ceza sahasında düştü.

B) “bilimadamı” kelimesi ayrı yazılarak

B) Bu yılın ilk karı Kars’a düştü.

C) “yüz yıl önce” ifadesindeki “yüz yıl” bitişik yazılarak

C) Son yıllarda ülkemizdeki göllerin su seviyesi düştü.

D) “Herkes” sözcüğü “herkez” şeklinde yazılarak

D) İnşaatın en üst katından yere küçük bir tuğla parçası düştü.

8. SINIF

172

TÜRKÇE SORU BANKASI


84.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (VİRGÜL, NOKTA)

TEST

1. Kâğıdınızı(1) kaleminizi(2) teleskobunuzu ha-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgü-

lün kullanım amacı diğerlerinden farklıdır?

zırlayın(3) Teleskobunuz yoksa da sorun değil(4) ellerinizi dürbün hâline getirebilirsiniz.

Numaralanmış parantezlerin hangisine virgül getirilemez?

A) Kapının eşiğini temizledi, salonun tüm camlarını sildi.

A) 1 

B) Patika yoldan indim, geniş bir ovanın tam ortasına çadır kurdum.

B) 2 

C) 3 

D) 4

C) Kitabın özetini çıkardı, öğretmenine teslim etti. D) Güneş'i, yeryüzünün ısı ve ışık kaynağını, inceliyoruz.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül "birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında" kullanılmıştır?

5. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder

Gölgende bana da, bana da yer ver

A) Gündüzler uzadı, yaz saati uygulamasına geçildi.

Bu dizelerdeki virgülün kullanımı aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnektir?

B) Evet, bu bitkinin pek çok hastalığa faydası varmış.

A) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

C) Gözlüğümün camı kırıldığı için metni okuyamadım, dedi.

B) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur.

D) Masada ayran, limonata, gazoz vb. içecekler vardı.

C) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. D) Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül

A) Bahar aylarında, özellikle mart ayı boyunca, bu derenin suyu artar.

A) İstiklal Marşı okunmaya başlandı, askerler hazır ola geçti.

B) Arkadaşlar, sıraları ve masaları sınıfa taşımama yardım eder misiniz?

B) Cebinden bozuk paraları çıkardı, gişedeki memura uzattı.

C) Eğer bu kitapları okumazsan bilgi dağarcığın zayıf kalır, dedi.

C) Hastanenin önündeki ambulans hareket etti, dedi.

D) Kazmayı, küreği, beli ve çapayı alıp ormana doğru ağır adımlarla yürüdük.

D) Bahar geldi, bahçedeki kayısı ağacı çiçek açtı.

hitap bildiren bir kelimeden sonra kullanılmıştır?

TÜRKÇE SORU BANKASI

"sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için" kullanılmamıştır?

173

8. SINIF


84.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (VİRGÜL, NOKTA)

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta

"-ıncı / -inci" ekinin yerine kullanılmıştır?

yanlış kulanılmıştır?

A) Nikâh töreni saat 12.00'de başlayacak.

A) Konuklar 19.30'da gelecekmiş.

B) Alb. Egemen, duygu dolu bir konuşma yaptı.

B) İşler akşama kadar bitecek. dedi.

C) Kardeşim Osman bu yarışa 2. kez katılıyor.

D) İlkbahar şenliklerinin 14.sü düzenlenecek.

C) Bu yazıyı 10.10.2010 tarihinde yayımladım.

D) Dayım Marmaris'te 400.000 liraya daire aldı.

12. Düşünce ve duyguları ifade etmenin en güzel

yolu konuşmadır. Konuşmak için ise sese ihtiyaç vardır. Doğduğumuz andan itibaren çıkan sesimiz ilk başta ağlarken ve bağırırken duyulur. sonraları kelimeler ve cümlelerle ulaşır kulaklara.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) getirilemez?

A) Eyvah, dumanlar evin tamamını kapladı

B) Ürünün ilk taksitini bir sonraki ay ödeyeceğim C) Fuar alanının girişinde kocaman bir balon vardı D) Şirket, çalışanlarına üç ayda bir prim veriyor

Bu metinde hangi sözcükten sonra gelen nokta yanlış kullanılmıştır? A) konuşmadır

B) vardır

C) duyulur

D) kulaklara

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır?

A) Bugün yolda garip kılıklı bir adama rastladım.

9. Bir tür kertenkele olan geckolar; yer çekimi-

ne meydan okurcasına hareket ederler(1) Çok düzgün tavanlarda (2) cam üzerinde (3) cilalı yüzeylerde (4) buz üstünde istedikleri gibi hareket edebilirler.

B) Önümüzdeki sene yurt dışına gideceğim. C) Oltanın ucundaki balığı görünce heyecanlandım. D) Manzara fotoğraflarını sen mi çektin.

Bu parçadaki numaralanmış parantezlerden hangisine nokta getirilebilir? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

14. Deneyi birlikte yaptığımız arkadaşımız Esat'la gerekli malzemeleri hazırladık. Bir cam şişe, şişenin ağzını kapatacak büyüklükte bir madeni para ve bir bardak soğuk su( )

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta

"saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için" kullanılmıştır? A) Londra uçağı saat 02.45'te kalkacak.

Bu parçanın sonundaki boş paranteze aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

B) Kübra'nın 8. yaş günü dün akşam kutlandı.

A) Üç nokta (...)

C) Dr. Kubilay, uzmanlığını Bursa'da yapmış.

C) Nokta (.)

D) Kitabın ilk basım tarihi 17.05.2001'miş.

D) Soru işareti(?)

8. SINIF

B) Ünlem işareti (!)

174

TÜRKÇE SORU BANKASI


85.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (NOKTALI VİRGÜL - KISA ÇİZGİ)

TEST

1. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen boş paran-

(;) yanlış kullanılmıştır?

tezlerin hangisine noktalı virgül (;) getirilebilir?

A) Serhat; Elif, Koray ve Cem'le ders çalışıyor.

A) Masadaki kaşıkları( ) çatalları, bardakları bir tepsiye koydu.

B) Ali, Veli okula; Hakan, Doğan maça gitti.

B) İstanbul( ) Ankara, İzmir ve Edirne'den daha kalabalıktır.

C) Ön sırada Suat; Yasin ve Ömer oturuyor. D) Oya ile Ayça Erzurumlu; Damla, Demet ve İlgi Rizeliymiş.

C) Botlarımı çıkardım( ) banyoya geçip ayaklarımı yıkadım. D) Soruyu tahtaya yazdım( ) öğrencilerin cevap vermesini bekledim.

2. Yolun sağında palmiye, söğüt ve çınar( ) sol

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

tarafında ise çam, gürgen ve palamut vardı.

A) Arka sıradaki gözlüklü çocuk, Halil'in sözlerinden sonra çok üzüldü.

Bu cümledeki boş parantezlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

B) Kayıkçı Hüseyin, ırmağın karşısına geçeceklere yardım etti. C) Olay yerine polis ekipleri sevk edildi; ama göstericiler olay yerinden ayrılmadı.

A) Noktalı virgül (;) B) Virgül (,)

D) Hakan Bey'in gömleğindeki kahve lekesi herkesin dikkatini çekmişti.

C) İki nokta (:) D) Üç nokta (...)

6. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nokta-

lı virgül diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren noktalama işareti kullanılmıştır?

A) Papatya; gül, yasemin ve nergisten daha güzel bir çiçektir.

A) Aklımdaki soruyu ünlü şovmene sordum, şovmenin verdiği cevap hepimizi güldürdü.

B) Güvenlik; çocukları, kadınları, yaşlıları kısacası herkesi tek tek aradı.

B) Şairin son kitabını, Rüveyda'yı, bir solukta okudum.

C) Ördekler, kazlar, tavuklar kümeste; koyunlar, keçiler ağılda yaşayan hayvanlardır.

C) Çoraplarımı, beremi ve eldivenlerimi elde; gömleklerimi, pantolonlarımı makinede yıkadım.

D) Meral'i; arkadaşları, kardeşleri ve kuzenleri karşıladı.

D) Derelerden, tepelerden, kırlardan geçip tarihî konağın bahçesine kadar geldik.

TÜRKÇE SORU BANKASI

175

8. SINIF


85.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (NOKTALI VİRGÜL - KISA ÇİZGİ)

TEST 7. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizginin kul-

11. Bu gece sıcaklık Sivas'ta -15 dereceymiş.

lanım amaçlarından biri değildir?

A) Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek

A) Satıra sığmayan kelimeyi bölmek

B) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak

B) Sıfırdan küçük değerleri göstermek C) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak

C) Sıfırdan küçük değerleri göstermek D) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek

D) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çiz-

12. Kısa çizgi aşağıdaki cümlelerin hangisin-

ginin kullanım amacı diğerlerinden farklıdır?

de çıkarma işareti olarak kullanılmıştır?

A) İngiltere - Fransa arasındaki diplomatik sorunlar giderildi.

A) İzmir'e -Ege'nin incisine- yolculuğumuz başlayacak.

B) Hava sıcaklıkları yarından itibaren -5 dereceye kadar düşecek.

B) Mihriban'ı -şairin en güzel şiirini- gür bir sesle okudum.

C) 1380 - 490 =? işleminin sonucunu beş saniyede buldum.

C) Annem -fedakâr insan- yine erkenden kahvaltımı hazırlamış.

D) Birçok askerimiz 1915 - 1921 yılları arasında kahramanlık göstermiş.

D) Otobüs İstanbul - Ankara otobanında kaza yapmış.

13. Yenilenebilir enerji kaynakları dendiğinde

9. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini bir-

akla gelenler: güneş, rüzgâr ve dalga enerjisidir.

birinden ayırmak için kısa çizgi kullanılır.

Bu cümledeki kısa çizginin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi bu görevde kullanılmıştır?

A) 2002 - 2008 yılları arasında Muş'ta görev yaptım.

Bu cümledeki kısa çizginin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıfırdan küçük değerleri göstermek B) Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak

B) Kitapçıdan Rusça - Türkçe Sözlük aldım.

C) Satıra sığmayan kelimeleri bölmek

C) "Telaş-lan-mak" kelimesini tahtaya yazıp öğrencilere birkaç soru sordum.

D) Fiil kök ve gövdelerini göstermek

D) "A-lış-kan-lık" kelimesini hecelere ayırırken hiç zorlanmadım.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır?

10. Beşiktaş ( ) Fenerbahçe karşılaşması az son-

A) Adana - Antalya arasındaki geçit kapatılmış.

B) Düğüne çoluk - çocuk tüm aile fertleri katıldı.

ra başlayacak.

Bu cümledeki boş paranteze aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir? A) Kısa çizgi (-)

B) Eğik çizgi (/)

C) Virgül (,)

D) Kesme işareti (') 8. SINIF

C) "Çöz-, at-" vb. kelimeler nesne alabilen fiillerdir. D) "Bak-ıcı" kelimesini ekine köküne ayırdım.

176

TÜRKÇE SORU BANKASI


86.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta

4. "Sakın bir daha sözümü kesme( )" cümle-

yerine eğik çizgi (/) getirilebilir?

sinin sonundaki boş paranteze aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Dr. Ali Kayaoğlu komisyona başkanlık yapacak.

A) (!) 

B) (?) 

C) (...) 

D) (.)

B) Maç 11.03.2019 tarihinde oynanacak. C) Cüzdanında 13.000 bin lira vardı. D) Saat 10.00 olmamıştı ki kapı zili çaldı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta-

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonun-

lama işareti yanlış kullanılmıştır?

da ünlem işareti (!) kullanılmalıdır?

A) Kardeşim Akın: "Abla, bana flüt çalmayı öğretir misin?" diye sordu.

A) Siparişleriniz on dakika sonra gelecek B) Aa, şu çocuğun çizdiği resme bak

B) Babamın Almanya'dan getirdiği lezzetli çikolataları çayın yanında afiyetle yedik.

C) Demek ki beni hiç özlememiş D) Elindeki ayvayı bıçakla kesti

C) Yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta Orkun'la bu konuyu konuşmuştuk! D) Elektrikler kesildi, biz de arkadaşlarla oturup birbirimize fıkra anlattık.

3. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamanın örneği vardır? A) Hasan Bey köylü kızına sordu:

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işa-

— Bu çeşmenin suyu içilir mi?

retinin kullanım amacı diğerlerinden farklıdır?

B) Geçti istemem gelmeni / Yokluğunda buldum seni.

A) Bu kamyon ne kadar yük taşıyabilir?

C) Yaz aylarında -özellikle temmuz ayındabu topraklarda "çiriş" denilen lezzetli bir bitki yetişir.

B) Bir tavuk ayda kaç defa yumurtlar? C) Resim dersinde ne çizdiniz?

D) Siyah bir arabadan inen Oktay Bey, şirket binasına doğru hızlı adımlarla ilerledi. TÜRKÇE SORU BANKASI

D) Ünlü şair 1260 (?) yılında Konya'da doğmuş.

177

8. SINIF


86.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST 7. Önder Bey'in uçağı 12/09/2019 tarihinde sa-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır?

at 13.00'te kalkacakmış!

Bu cümlede hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Daldan kopardığımız armutları yedik.

A) (') 

C) Aman Allah'ım, şu çileklerin güzelliğine bak.

B) (/) 

C) (.) 

B) Bu yaz meyveler erken oldu.

D) (!)

D) İçtiğimiz kızılcık şurubu çok lezzetliydi.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi noktalama açısından kusurludur?

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Beşiktaş - Fenerbahçe maçı birazdan başlayacak.

A) Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için yay ayraç kullanılır.

B) Antalya-Alanya arası yol trafiğe kapatılmış. C) Çoluk-çocuk herkesi dışarı çıkardılar. D) 2005-2009 yılları arasında Erzurum'da görev yaptım.

B) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi kullanılır.

9. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde kullanılır.

D) Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda kısa çizgi kullanılır.

Yukarıda açıklaması verilen noktalama işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? A) Bazı kitaplarda Şair Nedim'in İstanbullu (?) olduğu yazıyor.

13. Sıra Ayşe( )ye geldiğinde Nimet Hanım( )ın

B) Meğer ne kadar da hızlı konuşurmuş, görmeliydin!

yüzünde heyecan belirdi( )

C) Zeki çocuk (!) bütün soruları hemen çözmüş. D) Yan taraftan gelen sesler Tolunay'ı ve Cüneyt'i endişeye sevk etmişti.

10. Şart ekinden sonra virgül konmaz.

Bu cümledeki boş parantezlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (') (') (.)

B) (,) (,) (.)

C) (') (') (!)

D) (,) (,) (!)

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonu-

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kural ihlal edilmiştir?

na üç nokta (...) getirilebilir?

A) Birkaç atlı asker yanımızdan geçip gitti

A) Çoraplarımı çıkardım, ayaklarımı yıkadım.

B) Tribündeki taraftarlar takımlarını ayakta alkışladı

B) Soruyu bilirsen, büyük ödülü kazanırsın. C) Reçeli, zeytini ve balı sofraya getirdim.

C) Ali'nin gözlerinde umut, bakışlarında cesaret

D) Önce adımı sordu, sonra da hayat hikâyesini anlatmaya başladı.

D) Beşikteki bebeğin ağlaması bir anda kesildi

8. SINIF

178

TÜRKÇE SORU BANKASI


87.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST

1. "Seyahatname" adlı eseri kaleme alan Evli-

4. Nokta, Genel Ağ adreslerinde kullanılır.

ya Çelebi, 1611 yılında Unkapanı semtinde doğmuştur. Evliya Çelebi(I)nin ailesi aslen Kütahyalı olup İstanbul(II)un fethinden sonra Kütahya(III)dan taşınıp İstanbul'a yerleşmiştir(IV)

A) Uzun atlama yarışı bugün saat 16.00'da başlayacakmış.

Parçadaki numaralanmış ayraçların hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilebilir? A) I 

B) II 

C) III 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta bu açıklamaya uygun olarak kullanılmıştır?

B) Kurulun kabul ettiği 1, 2 ve 3. maddenin uygulanmasına yarın başlanacak. C) Türk Dil Kurumunun www.tdk.gov.tr adresinden birkaç kelimenin anlamına baktım.

D) IV

D) Dilekçeyi yazıp sağ üst köşesine 08.10.2019 tarihini attım.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonu-

na farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Okuldan eve döner dönmez formamı çıkardım

A) Eyvah! Dumanlar binayı sardı. B) Hey, ağaçtan hemen in! C) Vah vay, yazık oldu Süleyman Efendi'ye!

B) Elindeki çiçek ne kadar da güzel kokuyor

D) İsa Beyler de gelecek mi!

C) Ertuğrul, bu evin en küçük çocuğu D) Küçük Meryem'in kestane rengi saçları vardı

6. Aşağıdaki boş parantezlerin hangisinde iki nokta (:) kullanılabilir?

3. Mustafa yere uzanmış( ) sobanın ışıklarının

A) Avrupa'nın en büyük şehrini söyleyeyim( ) Londra.

B) Ordu( ) Trabzon ve Zonguldak Karadeniz Bölgesi'nde bulunur.

tavanda dans edişini izliyordu.

Bu cümledeki boş paranteze aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) (,) 

B) (;) 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) (...) 

C) Saat 09( )00 oldu, hâlâ zil çalmadı. D) İzmir ( ) Aydın yolu trafiğe kapatılmış.

D) (.)

179

8. SINIF


87.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST 7. Kasabalı erkenden alışverişini yapmış( ) ev-

11. Sever Bedi [Peyami Safa (1899-1961)] en

lerine çekilmişti( )

güzel eserlerini İstanbul'da yazmıştır.

Bu cümledeki boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) Virgül (,) - Nokta (.)

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki noktalama işaretlerinden birini açıklar? A) Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır.

B) Noktalı virgül (;) - Ünlem işareti (!) C) Virgül (,) - Üç nokta (...) D) Üç nokta (...) - Nokta (.)

B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

8. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden son-

C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır.

D) Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda iki nokta kullanılır.

ra ünlem işareti konabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti (!) bu açıklamayı örneklendirmektedir? A) Bugün hava ne kadar da sıcak!

12. Zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül

B) Hey arkadaş! Dur bakalım, nereye gidiyorsun?

konmaz.

C) Senin kızın ne güzel (!) ütü yaparmış. D) Yaşasın, büyük ödülü biz kazandık!

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A) Erol Bey montunu seri bir şekilde giyip, dışarı çıktı. B) Kollarını iki yana açtı, kızının kendisine doğru koşmasını bekledi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak

C) Söz sırası bana gelince duygularımı, düşüncelerimi dile getirdim.

işareti (" ") "başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri belirtmek için" kullanılmıştır?

D) Bu sevimli hayvanlar, penguenler, bir arada yaşamayı seviyorlar.

A) Bu sıralar ünlü yazarın "İbiş'in Rüyası" adlı eserini okuyorum.

13. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin

B) Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır.

sonuna üç nokta (...) konur.

C) Bilim adamının "Gökyüzü ve Evren" adlı makalesi dergide yayımlandı.

D) Bazı yörelerde kedinin diğer adı "pisik"tir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örneklendirilmiştir? A) Mahkemede konuşan gizli tanık N... herkesi şoke eden açıklamalar yaptı.

10. Rüzgâr hızını azalttı fakat kar bütün şidde-

B) Ali Bey... Ali Bey, hey!.. Dikkat et, apartmanın ikinci katından dumanlar yükseliyor.

C) Önce ağır tempoda yürüyüş, sonra hızlı adımlarla koşu...

tiyle yağmaya devam ediyor( )

Bu cümlenin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir? A) (.) 

B) (!)  8. SINIF

C) (?) 

D) Bu şehirde yaşayan halklar şunlardır: Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar...

D) (...)

180

TÜRKÇE SORU BANKASI


88.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (anlam bilgisi)

TEST

I. Sokrates’e bir dostu, ( ) Dertliyim( ) yolculuğa çıktığım hâlde geçmedi( ) ( ) demiş. Sokrates, ( ) Kendini de birlikte götürmüşsündür( ) ( ) diye cevaplamış.

II. Diyojen’e sorarlar(1)

– İnsanlar niye dilencilere sadaka verir de filozoflara vermez (2) Diyojen,

– Çünkü bir gün topal ya da kör olabileceklerini düşünürler (3) ama filozof olabilecekleri akıllarından geçmezler(4) der.

III. Bir şemsiye tamircisi yazmış olduğu şiirlerini incelemesi için Shakespear’e gönderdiğinde ünlü yazarın cevabı şu olur;

– Dostum! Siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın...

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. I. metindeki boş yay ayraçlara sırasıyla

3. III. metindeki noktalama işaretlerinden

hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) (“) (,) (.) (”) (“) (.) (”)

A) Uzun çizgi (–)

B) Virgül(,)

B) (“) (,) (.) (”) (“) (!) (”)

C) Üç nokta (...)

D) Noktalı virgül (;)

C) (–) (,) (.) (–) (–) (.) (–) D) (“) (,) (...) (”) (“) (...) (”)

4. Numaralanmış metinlerin dil ve anlatımıy-

2. II. metindeki numaralanmış ayraçlardan

la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

A) Olay örgüsü vardır.

D) 4.

B) Karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir. C) Kurallı cümleler vardır. D) Kişi betimlemesi yapılmıştır.

TÜRKÇE SORU BANKASI

181

8. SINIF


88.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (anlam bilgisi)

TEST

I. METİN

II. METİN

Ağaçların tepesinde çalımsı bir bitki büyür( ) ökseotu. Ökseotu, üzerinde yaşadığı ağacın yüksek dallarının üstünde yuvarlak bir top biçiminde gelişir. ( ) Ağacın dalında çalının ne işi var( )( ) dediğinizi duyar gibiyim. Elbette bu, gerçek bir çalı değil. Ökseotunu çoğunlukla çam, köknar, söğüt, kavak, armut, elma, kayısı gibi ağaçları üzerinde görülür. Ancak kimi zaman yalnızca ağaç dalında değil, başka bir ökseotunun üzerinde yaşadığını bile görebiliriz. Yani ökseotu öteki bitkiler üzerinde asalak bir yaşam sürer. Yaşaması için gereksinim duyduğu suyu ve minerali bu bitkilerden alır.

Dişi yer sincapları, nisan-mayıs aylarında, 30 günlük bir gebelikten sonra yavrular. Yavrular doğduklarında gözleri ve kulakları kapalıdır. Bahar aylarında dünyaya gelen yavrular için çevrede bol miktarda besin bulunur. Yeni doğan yavrular, bir ay boyunca anne sütüyle beslenirler. Dişleri de çıktıktan sonra bitkiler ve diğer besinlerle hızla beslenerek, belirli bir ağırlığa ulaşmaya, diğer bir deyişle yağ depolamaya başlarlar. Bu beslenme dönemi ağustos eylül aylarına kadar sürer. Sonbaharda bitkiler yavaş yavaş ortadan kalkmaya ve hava koşulları kötüleşmeye başlar. Yer sincapları, bu zorlu dönemi atlatmak için kış uykusuna yatar.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. I. metinde yay ayraçlarla belirtilen yerle-

7. II. metnin ilk cümlesinde kısa çizgi niçin

re sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

kullanılmıştır?

A) Kelimeler arasında “ve, ile, ila ...” anlamı vermek için

A) (:) (“) (!) (”) B) (:) (“) (?) (”)

B) Satır sonuna sığmayan kelimeyi bölmek için

C) (;) (“) (?) (”)

C) Sıfırdan küçük değerleri göstermek için

D) (:) (–) (!) (–)

D) Sözcüğün fiil olduğunu göstermek için

6. Virgül, aşağıdakilerin hangisinde I. me-

8. II. metindeki altı çizili cümle için aşağı-

tinde altı çizilerek verilen cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

dakilerden hangisi söylenebilir? A) Koşul-şart cümlesidir.

A) İlhan Geçer’in şiirlerinin ortak özelliği; hasreti, hüznü ve ayrılığı ifade etmesidir.

B) Neden-sonuç cümlesidir. C) Amaç-sonuç cümlesidir.

B) Hayvan anneleri, yavrularını bir yerden bir yere taşımak için değişik yollara başvurur.

D) Öneri cümlesidir.

C) Asla, dizilerin sinema filmlerin yerini tutacağına hiç ihtimal vermiyorum. D) Aslanlar yavrularını ağzında taşır, taşırken onların canını hiç acıtmaz.

8. SINIF

182

TÜRKÇE SORU BANKASI


89.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

TEST

1. Her mevsimin çiçeği vardır, baharın papat-

3. Şahin; tatlı bir daire çizerek süzüldü, yüzyıl-

yası, kışın kardeleni. Zamanı gelince hepsi açar, zamanı geçince de solar. Çiçeklerin mevsimi geçse bile sevgi çiçeğinin mevsimi geçmez. Biri oyuncağını kırdığında affediyorsan, yazılıdan düşük not aldığında umudunu yitirmiyorsan, birine yardım ettiğinde gözlerin ışıl ışılsa sen sevgi çiçeğinin mevsiminde, beşinci mevsimdesin.

lık çınar ağacının dalına kondu. Gerçi kendisini hafif hafif esen rüzgârın kollarına bırakmıştı ama yine de yorulmuştu inerken. Bir süre konduğu dalda soluklandı, üzerindeki tozları silkeledi ve: "Biraz kestireyim." diyerek iyice yayıldı. Tam bu sırada bir ses duydu. Horozun biri bağırtıyla kaçıyordu. Çınarın altına geldiğinde soluk soluğa kalmıştı. Dönüp arkasına baktı, kimsenin gelmediğini görünce rahatladı.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme

B) Makale

C) Hikâye

D) Biyografi

A) Makale

B) Fabl

C) Öykü

D) Fıkra

4. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde,

2. Vücudumuz hücrelerden meydana gelmiş-

kalbur saman içinde bir padişah varmış. Padişahın da üç oğlu varmış. Bu padişahın büyük bir elma bahçesi varmış. Ama bu bahçede sadece bir ağaç senede bir tane büyük bir elma verirmiş. Bu elmayı da yiyemeden her sene bir dev gelir alır gidermiş. Üç çocuk bir gün toplanıp bu devi öldürmeye karar vermişler. Önce büyük oğlan devi öldürmeyi deneyecekmiş. Büyük oğlan, yaz gelip de o bir elma olgunlaşınca ağacın dibine oturup devi beklemeye başlamış. Ama karşıdan dev çıkıp da yaklaşınca korkmuş ve ardına bakmadan kaçmış.

tir. Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük hücrelerin yapısı dünyadaki en büyük fabrikalardan bile daha karmaşıktır. Gerekli bütün maddeler burada şekillenerek vücudumuzun kullanımına sunulur. Hücrelerin ihtiyacı olan maddeler ise aldığımız besinlerden, soluduğumuz havadan ve vücudumuzun başka bir bölümünde depolanan maddelerden sağlanır. Midemizdeki hücreler de parmak uçlarımızdaki hücreler de gerekli maddeleri bu şekilde temin eder.

Bu parçanın edebî türü nedir?

Bu parça hangi edebî metinden alınmıştır?

Bu metin hangi edebî türe örnektir?

A) Söyleşiden

B) Otobiyografiden

A) Öyküye

B) Fabla

C) Makaleden

D) Denemeden

C) Romana

D) Masala

TÜRKÇE SORU BANKASI

183

8. SINIF


89.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

TEST

5. Dillerde dolaşan bir ......... göre Despina 20

7. Bundan yıllarca önce yeni atandığım oku-

yaşındayken korsan gemilerinin gizlendiği bir yer olan bu derin ve tek ağaçlı vadide, genç bir denizciye âşık olmuş. Geri geleceğini vaat ederek denize açılan genç denizci, bir daha geri dönmemiş ve Despina ömrünün sonuna kadar hep onu beklemiş. 120 yaşında ölen Despina’nın öldükten sonra cesedi bulunamamış. Vadiyi dolaşan herkes Despina'nın ruhunun vadideki tek ağaçta yaşadığına inanmaktadır.

lun bahçesini gezerken çeşmenin yanındaki çam ağaçlarının arasından bir ağlama sesi duydum. Çam ağaçlarına iyice yaklaştığımda ağlayanın kendi sınıfımın öğrencilerinden birisi olduğunu fark ettim. Yanına gittim ve: "Hayırdır ne oldu, niçin ağlıyorsun evladım?" dedim. Öğrenci: "Arkadaşlarım oyun oynuyor fakat kolum sakat olduğu için beni dışlıyorlar." dedi. Çok üzülmüştüm. Hemen öğrencimin elinden tuttum ve "Gel bakalım, birlikte oyun oynayalım mı?" diye sordum. Öğrencim, çok şaşırmıştı. Gözlerindeki yaşı silerken: "Öğretmenim, benimle mi oynayacaksınız?" diye sordu. Ben de: "Tabi ki seninle oynayacağım, hadi kalk. Bir yerlerden bir top bulalım da maç yapalım." dedim. Öğrencim çok sevinmişti. Neşeyle yerinden kalktı ve okulun bahçesine doğru koşmaya başladı.

Bu parçadaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Efsaneye

B) Öyküye

C) Otobiyografiye

D) Fabla

Yukarıda verilen parça hangi edebî türe örnektir? A) Hatıraya

B) Gezi yazısına

C) Biyografiye

D) Makaleye

6. Sahilde bizi bekleyen teknemize binerek Ke-

8. Prof. Dr. Erman Artun, 1948 yılında Tekir-

lebekler Vadisi'ne doğru, vur patlasın çal oynasın bir deniz yolculuğuna başladık. Yaklaşık yarım saatlik bir deniz yolculuğu ile Belcekız Körfezi'nin doğu koylarından biri olan Kelebekler Vadisi'ne ulaştık. Vadiye ulaşmak için en etkin yol deniz yolu. Ayrıca vadinin üstünde bulunan Faralya köyünden de buraya inmek mümkün ama bunun için zorlu ve tehlikeli bir iniş söz konusu, kendine güvenenler bu yolu deneyebilirler.

dağ’da doğdu. Lisans öğrenimini 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan Artun, doktorasını 1988’de Yugoslavya Priştine Üniversitesi Doğu Dilleri Filolojisi Enstitüsünde bitirdi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent doktor unvanıyla giren Artun, 2016 yılının Mart ayında emekli oldu.

Yukarıda verilen parça hangi edebî türün örneğidir?

Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masalın

B) Fıkranın

A) Otobiyografi

B) Makale

C) Gezi yazısının

D) Biyografinin

C) Deneme

D) Biyografi

8. SINIF

184

TÜRKÇE SORU BANKASI


90.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi masalın özellik-

3. Gençken gösteriş olsun diye okurdum; son-

lerinden biri değildir?

radan, biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım; şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi; çıkarımı sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde, beni paradan çıkartan aşırı bir sevgi vardı; yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi; bir hayli oluyor, onu da bıraktım. Seçmesini bilen için kitabın çok hoş meziyetleri vardır ama her nimet bir zahmet karşılığıdır. Bu zevk de ötekiler gibi belli ve arık değildir. Kendisine öz, çok ağır yükleri vardır. Okudukça ruh gelişir ama kalıp, benim hiçbir zaman yüzüstü bırakmadığım kalıp, hareketsiz kalır, yıkılır, ezilir büzülür.

A) Masallarda hayatın içinden olaylara yer verilir. B) Masal kahramanları olağanüstü nitelikler taşıyabilir. C) Kimse rencide edilmeden insanlara tavsiye niteliğinde dersler verilir. D) Serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç bölümden oluşur.

Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnektir? A) Gezi yazısına

B) Hikâyeye

C) Makaleye

D) Denemeye

2. Çeviri yapmak çok önemli bir iştir. Çeviri

yapmak demek sadece çevirinin yapılacağı dili bilmek değildir. Hangi türde çeviri yapılacaksa bu konuda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Birçok çeviri türü vardır. Hayatımızda mutlaka bir şeyin çevirisini yaptırmaya ihtiyaç duyarız. Ve direkt bilgisayar üzerinden çevirimizi yaptırmak isteriz. Ancak bilgisayardan yapılan çevirilerde bilgisayar tabanlı programlar olduğu için genellikle yanlış sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden kullanacağımız yöntem bilimsel ve doğru olmalıdır.

4. Ayşe, evin önündeki su kuyusundan iki kova su çekip bahçedeki ağaçlardan en cılız olanının köklerine doğru döktü. Ayşe'nin canı çok sıkkındı. Çünkü geçen ilkbaharda diktiği bu zerdali fidanının bir an önce büyümesini ve meyve vermesini istiyordu. Fakat fidanda hiç hareket yoktu.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine ait olabilir?

A) Nutuk

B) Makale

A) Öykü

B) Masal

C) Söyleşi

D) Hatıra

C) Fabl

D) Otobiyografi

TÜRKÇE SORU BANKASI

185

8. SINIF


90.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

TEST 5.

7. Vaktiyle ormanın birinde, kötü huylu bir as-

lan varmış. Bu aslan ormanda canını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmamış. O yaşadığı sürece, hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş. Bütün hayvanlar ondan nefret eder, ölümünü beklermiş. Kötü huylu aslan sonunda yaşlanmış. Gücü kuvveti kalmamış. Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş. Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onunla konuşmuyormuş. Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar: "Gelin hep beraber, bize kötülük eden bu kötü huylu aslanı dövelim. Yaptıklarının cezasını, az da olsa görmüş olsun böylece." Sonunda aslanı dövmüşler.

Bu görsel aşağıdaki edebî türlerin hangisinde kullanılabilir? A) Fablda

B) Romanda

C) Gezi yazısında

D) Biyografide

Bu parçanın türü nedir? A) Öykü

B) Fabl

C) Hatıra

D) Gezi yazısı

6. Mağaranın o an bile onlarca ziyaretçisi var-

dı. Işıklandırma ile birlikte mağaranın yaklaşık 100 metrelik bölümünü gezebildim. İlerisinde bulunan ışıklandırma çalışmıyordu, karanlık ve yürüyüş platformunun biraz yüksekte olması gözümü korkutmuştu. Mağara içi sıcaklığı iyi derecede, havası oldukça nemliydi. Yoğun sarkıtların ve dikitlerin yer aldığı bölgeler bulunuyor, kimi yerlerde aşırı derecede damlayan sular garip bir eko oluşturuyordu.

Bu parça hangi edebî türden alınmıştır? A) Masaldan

B) Fabldan

C) Denemeden

D) Gezi yazısından 8. SINIF

8.

I. Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.

II. Gazetede, dergide ve İnternette yayımlanır.

III. Nesnel yargılara yer verilir.

IV. Söz sanatlarına başvurulur, süslü bir anlatımı vardır.

Numaralanmış ifadelerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir? A) I 

186

B) II 

C) III 

D) IV

TÜRKÇE SORU BANKASI


91.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

TEST

1. Boş vaktim oldukça sinemaya giderim .Yu-

3. Aşağıdakilerden hangisi fıkranın özelliklerinden biri değildir?

muşak bir karanlığa gömülmüş makinenin hışırtısını dinleyerek vücudumun değil, ruhumun bir çetin yol üzerinde mola verdiğini hissederim. Karanlık dinginliğin bir parçasıdır onun için dinlendiricidir. Büyük dinlenme bir karanlık denizine dalıp bir daha ışığa kavuşmamaktan başka nedir?

A) Günlük olaylar veya düşüncelerle ilgili konular işlenir. B) Yazar, kişisel düşüncelerini ifade eder. C) Yazılanlara okuyucuyu inandırma zorunluluğu vardır. D) Açık, sade ve akıcı bir dil kullanılmalıdır.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Öykü

B) Makale

C) Biyografi

D) Deneme

4. Bugün sana beni çok heyecanlandıran bir

şeyden bahsedeceğim. Ama bir şartla. Söyleyince “Hıh, bu muymuş!” demek yok. “Tamam.” dediğini duyar gibiyim. Anlaştıysak başlayalım. Sabahlardan söz açmak istiyorum sana. Hani kimi zaman maviye, kimi zaman siyaha boyalı gece perdesinin açılmasıyla yüzümüze gülümseyen sabahlardan. İçimize yepyeni bir soluk üfleyen günün ilk merhabasından. Hiç düşündün mü sabahı kimlerle paylaştığımızı… Ben düşündüm. Sapsarı bir sonbahar sabahı mesela… Bir serçeyi de selamlıyor yalnız bir sokak kedisini de. Ormanları, uzak denizleri, bütün çiçekleri, kelebekleri, seni, beni. Hepimize uzatıyor o serin ellerini. Aydınlığı hepimizi sarıp sarmalıyor.

2. İlkbahar mevsimi gelmişti. Hava bazen çok

güzel oluyordu. Güneş bütün gücü ile etrafı ısıtıyor ve aydınlatıyordu. İşte böyle bir günde bahçenin birinde bulunan bir badem ağacı hemen acele edip çiçeklerini açtı. Beyaz gelinliğini giydi. Bahçedeki diğer ağaçlar badem ağacını hayran hayran seyrettiler. Badem ağacı bundan dolayı çok gururlandı. Bir gün aniden bir soğuk çıktı. Badem ağacının çiçekleri soğuktan kavruldu ve döküldü. Ağaç meyve tutmadı. Badem ağacı çırılçıplak kaldı. Havalar tam ısındı. Bahçedeki diğer ağaçlar çiçeklerini açtılar, gelinliklerini giydiler.

Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine örnektir?

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkradan

B) Fabldan

A) Sohbet (söyleşi)

B) Makale

C) Makaleden

D) Öyküden

C) Fıkra

D) Haber yazısı

TÜRKÇE SORU BANKASI

187

8. SINIF


91.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

TEST

5. İpek Yolu doğu ile batıyı birbirine bağlayan

7. Barış Manço, 2 Ocak 1943’te İstanbul’da

en önemli ticaret yollarından biridir. Ancak İpek Yolu ülkelerin ticaret sayesinde zenginleşmesinin yanında toplumlar arasındaki kültür alışverişini de sağlamıştır. İpek Yolu üzerindeki toplumlar hem siyasi hem de ekonomik açıdan birbirleri ile daha iyi ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır. İpek Yolu özellikle Avrupa'nın damak tadına ve giyim tarzlarına da yön vermiştir. Hindistan'dan gelen baharatlar, Çin'den gelen ipek kumaşlar ve Yemen'den gelen kahveler Batı ülkelerinin yaşam tarzlarına etkili olmuştur.

dünyaya geldi. Babası Hakkı Manço, annesi ise Rikkat Uyanık'tır. Ailesi savaş yıllarında doğan oğullarına Barış ismini vermişti. Öğrenimine Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda başladı ve Galatasaray Lisesinde devam etti. Buradaki eğitimi sırasında müzikle ilgilenmeye başlayan Barış Manço, okuldaki arkadaşlarıyla "Kafadarlar" adlı bir grup kurdu. 4 Mayıs 1959’da babasını kaybetmesi üzerine Galatasaray Lisesinden ayrıldı ve Şişli Terakki Lisesine geçti.

Bu metin hangi türde yazılmıştır?

Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi

B) Deneme

A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Makale

D) Anı

C) Hatıra

D) Gezi yazısı

8. 1930'lu yılların başındaydık. Beşinci sınıfa

gidiyordum. Okulda öğretmen bizlere "Yön nedir?" diye sordu. Bu sorunun cevabını bilmediğim için akşam babama sordum, babam da bilemedi. Amcam kasaptı, ona sordum. Amcamın verdiği cevap bir hayli inginçti: "Yeğen sana bunu yanlış yazdırmışlar. Bu yön değil "gön"dür. Mandanın sırtındaki deriye gön derler." dedi. Ben de gittim başkalarına sordum. Onlar da bilmiyorlardı. Arkadaşlarıma sormaya çekindim. Kendi aralarında konuşurlarken duydum ki yön dedikleri şey doğu, batı, güney, kuzeymiş.

6. Dürüstlüğün ne anlama geldiğini ve bizlere

neler kazandırdığını içinizde bilmeyen var mı? "Yok!" Evet, gerçekten de dürüstlük o kadar büyük bir sermayedir ki o sermayeye kim sahip olsa kâr üstüne kâr elde eder. Diyelim ki size en yakın arkadaşınızın hatta dostunuzun en sevdiğiniz özelliği nedir diye sorsam mutlaka "dürüstlüğü" dersiniz. Çünkü dürüst olmayan hiçbir insanın arkadaşlığından ya da dostluğundan söz edilemez.

Bu metnin türü nedir?

Bu metnin edebî türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale

B) Söyleşi (Sohbet)

A) Biyografi

B) Masal

C) Biyografi

D) Anı

C) Anı (Hatıra)

D) Öykü

8. SINIF

188

TÜRKÇE SORU BANKASI


92.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (SÖZ SANATLARI)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz

4. Bir gün kınalı bir keklik dala konmuş ve: "Öz-

sanatına başvurulmuştur?

gürlüğün tadını çıkarmalıyım." demiş.

A) Kaybolan cüzdanını bulmak için havaalanındaki görevliye başvurdu.

Bu cümlede aşağıdaki sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

B) Okuma yazma öğrenen öğrencilere kurdele takıldı. C) Birkaç resmî yazışmadan sonra para hesabıma yatırıldı.

A) Abartma

B) Konuşturma

C) Mecaz

D) Benzetme

D) Sokak kedileri aldıkları habere çok sevindiler.

5. Bir zamanlar denizlerde bir yunus

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abart-

A) Dünyanın köftesini yedi, yine de doymadı.

C) Fırçayı boya kutusuna batırdım ve salonun duvarını boyadım. D) Öğrencilik yıllarımda üniversiteye yürüyerek gider gelirdim.

D) Tezat

TÜRKÇE SORU BANKASI

A) Benzetme

B) Konuşturma

C) Kişileştirme

D) Abartma

A) Kirpi böbürlene böbürlene yürüyordu.

Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

C) Konuşturma

Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatına başvurulmuştur?

sanatı vardır?

masmaviydi.

B) Kişileştirme

Ve çok öfkeli çıkıyormuş sesi

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz

3. Saçları sapsarıydı, gözleri ise gökyüzü gibi

A) Benzetme

Tebessüm ediyormuş ara sıra Ama çok kez asılırmış çehresi

B) Sazlıktan gelen kaz sesleri avcıları heyecanlandırmıştı.

Yüzmeyi öğretiyormuş onlara

ma söz sanatına başvurulmuştur?

Balıklara veriyormuş her gün kurs

B) Kanguru zıplayarak parkın içinde dolaşıyordu. C) Kızıl yeleli at dörtnala koşuyordu. D) Kartal, kanatlarını tam açmış, uçuyordu.

189

8. SINIF


92.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (SÖZ SANATLARI)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz sa-

11. Beni hiç anlamadın matematik, beni hiç

natı vardır?

sevmedin. Yıllarca senin sorularını çözdüm. En zor problemlerinle uğraştım. Senin için uykusuz kaldım. Bir teşekkür bile etmedin.

A) Kara bulutlar şehrin üstünde toplandığına göre yağmur birazdan başlayacak.

B) Toprak kaymasını önlemek için evin çevresini ağaçlandırdık. C) Koyu çayı içince midemden garip sesler gelmeye başladı. D) Minik fare, kapının ardındaki tuzağı fark edince arkadaşlarına bunu haber verdi.

A) Konuşturmaya

B) Benzetmeye

C) Kişileştirmeye

D) Abartmaya

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzet-

8. Bütün gezegenler Güneş sisteminde saat

Yazar bu metinde "matematik"i kullanarak aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuştur?

yönünün tersinde dönerken Venüs, bütün gezegenlere inat olsun diye saat yönünde döner.

me yapılmıştır?

Bu cümlede hangi söz sanatı vardır?

B) Emre Bey, takım elbisesini giyip toplantıya katıldı.

A) Abartma

B) Kişileştirme

C) Benzetme

D) Konuşturma

A) Tarlayı iri taşlardan ayıklamak için gece gündüz çalıştım.

C) Havalar soğuk olduğu için kombiyi açtım. D) Adam yüksek bir yere çıkmış, bir hatip gibi konuşuyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde konuşturma söz sanatına başvurulmuştur?

13. Aşağıdaki masal adlarının hangisinde bir

A) Çorum'a uğramışken leblebi almadan dönmek olmaz.

edebî sanata başvurulmuştur?

B) Zayıflamak için her sabah üç kilometre koşuyorum.

A) Gökyüzü Çiçekleri Kelebekler

C) Caner: "Parkta oynamak için güzel bir gün." dedi.

C) Eti Senin Kemiği Benim

B) Uçma Hayali D) Beyaz Kutup Ayıları

D) "Anne, şu kartalın kanatları ne kadar da büyük!" dedi küçük serçe.

14. Ben bir gülüm, sen bahçıvan

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme söz sanatı vardır?

A) Karıncalar toprağın altındaki yuvalarına doğru ilerliyor. B) Eve sinen balık kokusu misafirleri rahatsız etmişti. C) Cam kenarında oturan adam gelip geçen herkese garip garip bakıyordu. D) İlkbahar gelince arılar neşeli şarkılar söyleyip eğleniyordu. 8. SINIF

190

Çok açarsam eser senin

Mis kokarsam hüner senin

Ama bir de soldurursan

Günah senin, günah senin öğretmenim

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A) Benzetme

B) Konuşturma

C) Abartma

D) Kişileştirme TÜRKÇE SORU BANKASI


93.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (SÖZ SANATLARI)

TEST

1. Soğuk havaya aldırmadan bir kardan adam

4.

gibi ağacın altında üşümeden duruyorum.

Selam Çocuklar, Nasıl görünüyorum?

Bu cümlede hangi söz sanatı vardır? A) Kişileştirme

B) Abartma

C) Konuşturma

D) Benzetme

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan

dışındaki bir varlığa insan özelliği verilmiştir?

Yukarıdaki görselde hangi söz sanatına başvurulmuştur? A) Konuşturmaya

B) Abartmaya

C) Mecaza

D) Benzetmeye

A) Ekmekler dışarıda kaldığı için sertleşmiş. B) Yemeğin yanında iki bardak ayran içtim. C) Olgunlaşan kayısılar dallardan patır patır dökülüyordu. D) Evimizin kedisi sıkıntıdan olsa gerek koridorda volta atıyordu.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat (karşıtlık) sanatına başvurulmuştur?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz sanatı vardır?

A) İçimde kar donar, buzlar tutuşur

A) Dağ başındaki bu terk edilmiş yayla evinde birkaç saat kaldık.

B) Üzüntüsünü belli etmemek için gözlerini bizden kaçırıyordu.

C) Uykusu gelmesine rağmen bebek bir türlü uyumuyordu.

B) Bir gün gelir de unuturmuş insan En sevdiği hatıraları bile

C) Endam güzel, huy güzel Yüzü yüzde yüz güzel

D) Ben gidersem sazım sen kal dünyada

D) Adamın bağırmasıyla mahalledeki herkes başlarını pencereden dışarı çıkardı. TÜRKÇE SORU BANKASI

Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem

191

Gizli sırlarımı aşikâr etme 8. SINIF


93.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (SÖZ SANATLARI)

TEST 6. Sular biraz kirlendi

10. "Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah ol-

Çekip gidenlere bir şey diyemem fakat

Cepheyi terk etmeyen balıkları kutlamak lazım

sa." dizelerindeki söz sanatıyla aşağıdakilerden hangisi aynıdır? A) Ağaçlar baharın gelmesini iple çekiyor.

Dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir A) Benzetme

B) Abartma

C) Konuşturma

D) Kişileştirme

B) "Çok acıktım." dedi yavru sincap. C) Bir fırın dolusu ekmeği tek başına yedi. D) Küçük çocuk tavşan gibi sürekli zıplıyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir söz sanatı kullanılmıştır?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz

A) Kasadaki paralar beklemekten sıkılmış.

sanatı vardır?

B) Yılan gibi kıvrılan yollardan geçip köyümüze gittik.

A) Kapatılan yol üç saat sonra ulaşıma açıldı.

C) Kulübedeki köpek, en ufak bir iyiliği bile karşılıksız bırakmazdı.

B) Yılın ilk karı dün gece yağdı. C) Biz içeri girince salondan alkış yükseldi.

D) Uzun çalan zil sesi salondaki mobilyaları rahatsız etmişti.

D) Adam, bir kitap gibi bilgi doluydu.

12. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir söz sanatı vardır?

8. "Kurnaz tilki her seferinde kümese girmenin

bir yolunu buluyor, aşırdığı tavukları afiyetle midesine indiriyordu." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?

A) Yanmayan sokak lambası

A) Abartma

B) Konuşturma

D) Dağları taşıyan adam

C) Benzetme

D) Kişileştirme

B) Dallardaki meyveler C) Nöbet kulübesinde bir asker

13. Gözlerim,

Gözlerim nerede?

Kedi aldı, götürdü,

9. Zaman çok hızlı akıyor.

Satamadan getirdi.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

Bu cümlede kullanılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Mecaz

B) Konuşturma

A) Mecaz

B) Benzetme

C) Benzetme

D) Kişileştirme

C) Konuşturma

D) Kişileştirme

8. SINIF

192

TÜRKÇE SORU BANKASI


94.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

Ormanda bir gürültü, bir bağırıp çağırma başladı. Kızılca kıyamet kopmuştu. Büyük ağaçlar: – Ne oluyor yahu, ne bağırıyorsunuz, diye sorar. Küçükler: – Kenarlardan başlamış kesmeye... Adamın biri, elinde bir demirle keserek geliyor, derler. Büyük ağaçlar: – Korkmayın çocuklar, korkmayın... İyi baktınız mı? Bizden bir şey var mı adamın elinde, diye sorduklarında, onlar: – Var efendim var! Adamın elindeki baltanın sapı bizden, diye cevap verirler. O zaman büyük ağaçları bir korku kaplar: – Şimdi korkun işte, şimdi korkun işte... Eğer bizden birisi varsa aralarında işte o zaman korkun...

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

1. Bu parça,

3. Bu metni aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca destekler?

I. Masal,

II. Fabl,

III. Hikâye,

IV. Roman

metin türlerinden hangisine örnektir? A) I. 

A) Kartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğinden. B) Armut dalının dibine düşer.

B) II. 

C) III. 

C) Her ağacın meyvesi olmaz. D) Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.

D) IV.

4. “Kenar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisin-

2. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

de bu metindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Abartma

A) Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade.

B) Kişileştirme

B) Köylü kadın, elinde çorba tasıyla tarlanın kenarına kadar geldi.

C) Konuşturma D) Benzetme

C) Kenar mahallede oturan halkın sorunlarıyla yakından ilgilendi. D) Emekli olduktan sonra bir kenara çekildi.

TÜRKÇE SORU BANKASI

193

8. SINIF


94.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (ANLAM BİLGİSİ)

TEST

Yaz tatili geldiğinde Malatya’ya, köyüme gittim, Hakan’ın verdiği fotoğraf makinesi hâlâ yanımdaydı. İstanbul’da yaptığımız çalışmalar sayesinde bir miktar öğrenmiştim fotoğrafı. Köyümün, ailemin fotoğraflarını çekmek için sabırsızlanıyordum. Köyde harman savurma zamanıydı. Ekinler biçilmiş, harmanlar savruluyordu. Bir akşam iyi bir rüzgâr çıkınca fotoğrafçı olarak bundan yararlandım. Bu eşi benzeri bulunmayan bir fırsattı benim için. Harman savrulan alanlara koştum hemen. Oralarda fotoğraf çekerek sabahladım. Ama sabah şafakla birlikte babam harman savurmaya gelince babamın fotoğrafını çekebilme şansım doğdu. Babam ve eniştemin alınlarında boncuk boncuk ter birikmişti . Ben onların bu hâllerini kaçırmamalıydım. Her saniyelerini fotoğrafladım, diyebilirim. Çiftlik işlerinin, tarımla ilgili her çabanın, hayvanlarla yürütülen yaşam mücadelesinin her adımını fotoğrafladım.

5, 6, 7 ve 8. soruları yukarıdaki metne göre çözünüz.

5. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden han-

7. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağı-

gisine örnektir?

dakilerden hangisi söylenemez?

A) Gezi yazısına

A) Olay birinci kişi ağzından anlatılmıştır.

B) Anıya

B) Gözlemlerden yararlanılmıştır.

C) Biyografiye

C) Örneklemeye başvurulmuştur.

D) Öyküye

D) Tanımlama yapılmıştır.

6. Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıda-

8. “Yan” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde

ki söz sanatlarından hangisi vardır?

bu metnin ilk cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Tezat

A) Genç garson yanımıza geldi, siparişlerimiz aldı.

B) Konuşturma C) Abartma

B) Yolcuların girdiği iskelenin yanından oltayı denize attı.

D) Benzetme

C) Acıkınca yanlarında getirdikleri ekmek ve peyniri yediler. D) Çoğu kez yan uğraş olarak oyuncular filmcilikle uğraşıyordu. 8. SINIF

194

TÜRKÇE SORU BANKASI


95.

GENEL TEKRAR TESTİ - 1

TEST

1. Ak gül ile kırmızı gül

4. Ölçtü biçti, yazacağı kitabın adını belirledi: Umut Kafdağı'nın Ardında.

Çift yetişmiş bir bahçede

"Bir" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Aydınlık bir odada iki duvarın kesiştiği köşede zayıf bir adam yatıyordu.

Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Sürekli tereddüt ediyor, neye karar vereceğini bir türlü belirleyemiyordu. 

B) Biz her zaman biriz, kimse bizi asla ayıramaz. 

B) Şüpheli davranışlarda bulunarak etrafındakilerin dikkatini çekti. 

C) Bu zor soruyu bir sen çözebilirsin. 

C) Masadaki evrakları yüzeysel inceleyerek sekreterine verdi.

D) Babamlarla amcamlar yıllarca bir evde yaşamışlar.

D) Her konuda en ince ayrıntısına kadar düşünür, ondan sonra karar verirdi.

2. "Kapalı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Bütün fırınlar kapalı, ekmek alamayız. B) Ana yollar kapalı, yan yolları tercih edelim.

5. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi

C) Ben böyle kapalı adama hiç rastlamadım.

sesteş (eş sesli) değildir?

A) İki öğrenci sabahleyin ilk derse geç kaldı.

D) Ankara'nın soğuk, havası kapalı günlerinden biriydi.

B) Annem: "Oğlum, kıyıda yüz, fazla açılma." diye sıkı sıkı tembihledi. C) Dedemler köyde tarımla uğraşıyor aynı zamanda kaz da besliyorlar.

3. (I) Elinizdeki oyuncak arabanızın 50 yıl (se-

D) Semaverin suyu soğumuş, biraz daha köz atalım.

ne) sonra bir müzede sergilenebileceğini hiç düşündünüz mü? (II) Oyuncak müzeleri, (sergi) kazılarda bulunan oyuncakları bize tanıtır. (III) Yıllar önce, marangozların günlerce uğraşarak yaptıkları tahta bir arabanın yerini bugün birçoğumuzun evinde var olan uzaktan kumandalı arabalar almış durumda (vaziyet). (IV) Kim bilir, yıllar sonra da bizim oyuncaklarımız o müzelerde çocuklarımıza ve torunlarımıza tanıtılan eserler (yapıt) olarak sergileneceklerdir.

6. "Daha" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmamıştır?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

A) Maçın 2. yarısı daha zevkliydi.

A) I 

D) Yeni çıkan sözlük daha kalın.

B) II 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III 

B) Sınav sonuçları daha açıklanmadı. C) Ali'nin çantası daha ağır.

D) IV

195

8. SINIF


95.

GENEL TEKRAR TESTİ - 1

TEST 7. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilecek

10. Eskici davrandı, çabucak bir elbise çıkardı,

cevap özneldir?

babama doğru uzattı. Tam bana göreydi! Üstümde ölçtüm, ne uzun ne kısa... Hafif sarılı, göklü bir elbiseydi. Çok giyilmediği de belli oluyordu. Babamla eskici sıkı bir pazarlığa tutuştular. Sonunda 65 liraya babam elbiseyi aldı. Dünyalar benim olmuştu.

A) "Ustam ve Ben" kitabının yazarı kimdir? B) Şubatta kaç öğretmen atanacak? C) Yeşille mavinin karışımından hangi renk ortaya çıkar? D) Yeni arabamızı beğendiniz mi?

Bu parçadaki altı çizili cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Ah, dünya gözüyle bir kez daha görebilsem! B) İkramiyelerini alan işçilerin ağzı kulaklarına varıyor.

8.

C) Keşke diğer ayakkabıyı tercih etseydim.

• Kar yağdığı için eğitime ara verildi. • Yönetim yıldız futbolcunun sözleşmesi-

D) Çocukluğumun geçtiği yerleri görebilmek ümidiyle yanıp tutuşuyorum.

ni feshetti.

• Trafik yoğun olduğundan işe geç kaldık. • Köprü ücretsiz olunca sürücüler sevindi. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde sebep - sonuç anlamı vardır? A) 1 

B)  2 

C)  3 

D)  4

11. Bir insan kendisini severse kendisiyle barı-

şık yaşar ve mutlu olur. Yaşadığı mutluluğu ailesinin de yaşamasını ister ve ailesine sevgiyle yaklaşırsa ailesinin de mutlu olduğunu görür. Bu mutluluğun sevgiden kaynaklandığı bilinciyle sevgisini iş yerine, meslektaşlarına taşır, onları sever. Oradan edindiği izlenimler tüm insanların hatta tüm canlıların mutlu olmaları için gereken şeyin sevgi olduğu sonucuna ulaşır. Böylece bütün dünya insanlarını ve varlıklarını sever.

9. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anla-

mı yanlış verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ana fikri olmaya en uygundur?

A) Ağız birliği etmek: Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak, söz birliği etmek

A) İnsanın kendisini sevmesi hatalarını en aza indirmesine bağlıdır.

B) Ağzı dili tutulmak: Konuşamamak

B) İş başarısının altında mutlu bir aile yatar. 

C) Dil dökmek: Kandırmak, inandırmak veya yararlanmak için tatlı sözler söylemek

C) Kendiyle barışık olan biri evrendeki bütün varlıkları sever. 

D) Açık kapı bırakmak: Uzun uzadıya düşünmeden kesin yargıya varmak

D) Küçük bir olay bile insanın mutlu olmasına yetebilir.

8. SINIF

196

TÜRKÇE SORU BANKASI


95.

GENEL TEKRAR TESTİ - 1

TEST 12. 1. Sonra ambalajı açarak hazır çorbayı ten-

14. Türkiye'nin büyük bir kısmı dağlarla kaplı-

ceredeki suya boşaltınız.

2. D aha sonra çorba kaynayana kadar tahta kaşıkla karıştırınız.

3. İlk önce uygun bir tencereye beş su bardağı ılık su doldurunuz.

4. K aynadıktan sonra 5 dakika kısık ateşte pişirip ocağın altını kapatınız.

Yukarıda hazır çorbanın yapılış aşamaları karışık olarak verilmiştir.

Bu aşamalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

dır. Eskiden dağlara işe yaramaz yerler olarak bakılırmış. Fakat dağlar da bakılırsa bir gıda ve servet deposu hâline getirilebilir. İlim; bitki ve hayvanların da verimlerini arttırmanın yolunu bulmuştur. Türkiye'nin dağları bilgi ve kültür yoluyla, milyonlarca insanın çalışacağı ve mesut olacağı yerler hâline getirilebilir.

Bu metnin konusu ve anahtar kelimesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Konu

Anahtar Kelime

A) 3 - 4 - 2 - 1

B) 2 - 4 - 1 - 3

A) Türkiye'nin dağları

Dağ - verimlilik

C) 4 - 1 - 3 - 2

D) 3 - 1 - 2 - 4

B) Bilgi ve kültür

Gıda - servet

C) Türkiye'nin dağları

Gıda - servet

D) Bitki ve hayvanlar

Dağ - verimlilik

13. Toprak gittikçe nemleniyor, gölgeler koyu-

laşıyor. Dönemeçte karşıma ansızın, araba genişliğinde bir su çıkıyor: Kumlu yatağında yüzü kırışa kırışa akan bir su... İncecik de bir şırıltı duyuluyor ara ara. Pirina Fabrikası’nın altında, zeytin sularıyla katran gibi oluyor: Batak kokuyor, zeytinyağı kokuyor. Suyun içine konmuş üç taşa basarak karşıya geçiyorum. İki yana; sık, deli zeytin, nar fidanları, defneler, böğürtlenler, adını bilmediğim daha bir sürü parlak yapraklı ağaççıklar sıralanıyor. Yatak derinleşiyor... Gerçekten bir tabiat cennetine giden cennet ayağıdır bu.

15. (I) Müslüm Koca zorla, kemikleri çatırdaya-

rak attan indi. (II) Bütün bedeni uyuşmuştu. (III) Zor soluk alıyordu. (IV) Yeni, mermer merdivenlerden delikanlıların kolunda çıktı. (V) Ürkerek, halılara basmaktan korkarak çarıklarını merdiven başında çözüp çıkardıktan sonra salona girdi.

Parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devrik cümleye yer verilmiştir. 

A) I. cümle fiil cümlesidir.

B) Betimleyici anlatım yöntemiyle yazılmıştır. 

B) II. cümlede tek yargı vardır.

C) İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verilmiştir.

C) III. cümle kurallı cümledir. D) V. cümle nesneleri ortak olan sıralı cümledir.

D) Tanık göstermeye başvurulmuştur. TÜRKÇE SORU BANKASI

197

8. SINIF


95.

GENEL TEKRAR TESTİ - 1

TEST 16. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

Ağaçlar bir derin hülyaya varmış

18. I. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

II. Ev alma, komşu al.

Saçında yepyeni teller ağarmış

Şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

III. Kaşığı herkes yapar ama sapını ortaya getiremez.

IV. Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

Yukarıdaki atasözlerinin hangilerinde hem geçişli hem geçişsiz eylemler vardır?

A) Benzetme - kişileştirme B) Abartma - kişileştirme C) Benzetme - konuşturma 

A) I 

D) Konuşturma - abartma

B) II 

C) III 

D) IV

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?

A) Öğretmen bilgi yarışması için sınıfımızdan Burcu'yu seçti. B) Nergis, gitar kursuna mı yazılacakmış?  C) Yarın işçilerin hepsi burada çalışmalı. D) Nasrettin Hoca, olmuş zerdalileri birer birer yerken bahçe sahibi gelir.

17. İstanbul-Bodrum, Bodrum'dan da Kos Ada-

sı'na geçerek yolculuğumuza başladık. Kos Adası'na geçmişken birkaç gün orada kafa dinleyip sonra yolcu gemisiyle Santorini'ye geçtik. Bu güzelliğe adım attığınız an denizin şahane görüntüsünden gözlerinizi alamıyorsunuz. Mavinin her tonu burada... Binaların ilk günkü kadar orijinal kalmış olması şehirde bir bütünlük sağlıyor. Bembeyaz bir görüntü ortaya çıkıyor uçurumun yamaçlarında...

20. (I) Küçük salonun fes renginde kalın, ağır

perdeli penceresinden, dışarısı muhteşem, parlak bir sulu boya tablo gibi görünüyor (II) Saf, mavi bir sema (III) Çiçekli ağaçlar (VI) Uyur gibi sessiz duran deniz

Bu metnin edebî türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Masal

C) Biyografi

Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

D) Öykü

A) I 

B) Gezi yazısı

8. SINIF

198

B) II 

C) III 

D) IV

TÜRKÇE SORU BANKASI


96.

GENEL TEKRAR TESTİ - 2

TEST

1.

I. Gerekli olan duruma karşıt, zıt

4. N'olursun oyuncakçı amca

II. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası

Bundan böyle bizlere

III. Kesici bir aletin kesmeyen yanı

Oyuncak tüfekler yerine

IV. Uygun olmayan, elverişsiz

Ak yelkenli bir gemi

Yukarıda "ters" sözcüğünün sözlükteki ilk dört anlamı verilmiştir.

Bir de süslü bebekler getir

Unutma e mi

Buna göre "ters" sözcüğü hangi seçenekte sözlükteki II. anlamıyla kullanılmıştır?

Şiirdeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez?

A) Bu aralar işler ters gidiyor, umarım böyle devam etmez. B) Ters sözlerle insanları kendinden soğuttu.

A) Böylece

B) Artık

C) Yani

D) Belki

C) Elinin tersiyle küçük bir tokat vurmuştu. D) Bıçağın tersiyle dış kapıyı ardına kadar itti.

5. Aşağıdakilerin hangisinde sesteş sözcükler aynı cümlede kullanılmıştır?

2. Aşağıdakilerin hangisinde cümle mecaz anlamlı sözcükle başlamıştır?

A) Ben de hastaneye gidip omzumdaki benleri aldıracağım.

A) Hava yastıkları açıldığından kazada yara almamış. 

B) Boş boş oturacağına kalk da şu boş çuvallara gereksiz eşyaları dolduralım.

B) İbretlik olaydan biz de hissemizi aldık. 

C) Toprak yolların yerini asfalt yollar aldı artık.

C) Soğuk davranışları yüzünden yakın akrabaları bile onunla iletişimi kesti. 

D) Yemekte ben soda içtim ablam ise ayran içti.

D) Olumlu biri olduğu için bizim her teklifimize sıcak bakıyor, tekliflerimizi değerlendiriyordu.

3.

I. Dilenci paraları cebine koydu.

II. Yazar fakir bir ailenin çocuğuymuş.

III. Devlet kimsesiz çocuklara sahip çıktı.

IV. Cimri biri olduğunu herkes biliyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “yoksul” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

C) Deniz düne göre daha dalgalı.

A) I 

D) Senin kadar çalışkan birini görmedim.

B) II 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III 

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi cümleye karşılaştırma anlamı katmamıştır? A) Sınavın en zor sorusunu doğru yaptım. B) Yaptığım espriye öğretmen bile güldü.

D) IV

199

8. SINIF


96.

GENEL TEKRAR TESTİ - 2

TEST 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel

10. (I)Huzursuz bir toplum, baskıyla huzurlu hâ-

düşünce dile getirilmiştir?

le getirilemez. (II) Şiddet, daha büyük şiddetleri doğurur. (III) Akıllı yöneticiler, şiddeti reddeder. (IV) Onun yerine toplumdaki huzursuzluğun nedenini araştırır ve onu ortadan kaldır.

A) Küçük kardeşim salonda arkadaşlarıyla oynuyor. B) 31 Ağustos'a kadar 3. köprüden geçişler ücretsiz olacak.

C) İstanbul'un trafik sorununu çözmek için metro yapımına hız verilmeli.

Numaralanmış cümlelerden hangisi bu parçanın ana fikri olmaya en uygundur? A) I 

D) Türkiye'nin bütün şehirlerinde üniversite var.

B) II 

C) III 

D) IV

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylem gerçekleşme nedeniyle birlikte verilmiştir?

11. Su tüketimini artırmak ve bunu bir alışkan-

lık hâline getirmek vücut sağlığı açısından oldukça önemli. Su tüketimi için susamayı beklememek gerekiyor. Onun yerine her saat başı su içmeye özen göstermek ve bunu masaya bir sürahi ve bardak koyarak daha kolay hâle getirmek önemli. Su içmeyi alışkanlık hâline getirmeyi kolaylaştıran bu tür hareketler aynı zamanda vücudun susuzluk nedeniyle maruz kalacağı yorgunluk ve hâlsizlik gibi etkileri de ortadan kaldırıyor. Sabah uyandığınızda ve gece yatarken su içmek vücudun temizlenmesi ve sağlıklı kalması için gerekli. Kan dolaşımını da düzenleyen su tüketimi geceleri kalp krizi riskini de önemli ölçüde azaltıyor.

A) Arabanın içini ve dışını temizlettim. B) Sınıflardaki akıllı tahtalar yenilendi. C) Çocuğun saçlarını kısa kestirmişler. D) İyi kompozisyon yazdığım için öğretmen sözlüme yüksek verdi.

9. “Parmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin

hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Su tüketimi sağlıklı bir vücut için gereklidir. 

A) Bu konuya daha önce de parmak basmıştım.

B) Vücudun susuz kalması birçok rahatsızlığa yol açar. 

B) Parmağını bile oynatmıyor, bir köşede öylece bekliyor.

C) Su kan dolaşımını düzenler. 

C) Koskoca şirketi parmağında oynatıyor.

D) Susamadan önce su tüketmek doğru değildir.

D) Söz yüzüğünü parmağına taktı. 8. SINIF

Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

200

TÜRKÇE SORU BANKASI


96.

GENEL TEKRAR TESTİ - 2

TEST 12. Engelliler de hemen her işi başarabiliyorlar-

14. Eski dostlar aralarında şundan bundan ko-

dı. Spor yapabiliyorlardı. Onlar için yapılacak çok iş vardı. Ancak yolda, iş yerinde, evde rahatça hareket edebilecekleri düzenlemelere ihtiyaçları vardı. Engellilere güzel ve rahat bir yaşam sunulabilmesi için bu düzenlemelerin hemen yapılması gerekiyor.

nuşurlarken bana orada bulunması istenmeyen davetsiz bir misafirmişim hissi gelmişti. Ben de kalkmak istedim. Bu isteğime şaşıranlar oldu. Ben ısrar edince müsade ettiler.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi engelliler için yapılabileceklerden biri olamaz? A) Kaldırımları tekerlekli sandalyelere uygun olarak düzenleme B) Onların kolaylıkla binip inebilecekleri toplu taşıma araçlarını ulaşımda kullanma C) İş yerlerine engellilere özel asansörler yapma D) Onların sosyal aktivitelere katılmalarını sınırlandırma

Parçadaki fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Zarf - Fiil

Sıfat - Fiil

İsim-Fiil

konuşurlarA) ken, edince

istenmeyen, şaşıranlar

bulunması, kalkmak

konuşurlarB) ken, edince

bundan, şaşıranlar

bulunması, istenmeyen

konuşurlarC) ken, edince

davetsiz, şaşıranlar

bulunması, kalkmak

misafirmişim, istenmeD) edince yen, gelmişti

edince, kalkmak

13. I. Çömelmiş, elindeki süt çanağıyla beyaz bir kediyi besliyordu.

II. Süt bitince de boş çanağı yalamaya devam etti.

III. Kedi tatlı mırıltılar çıkararak bu sütü yalıyordu.

IV. Arka bahçedeki elma ağacının altında ufak tefek bir çocuk vardı.

Yukarıda bir olayın aşamaları karışık olarak verilmiştir.

Bu aşamalar olayların oluş sırasına göre dizildiğinde son bölüm numaralanmış cümlelerden hangisi olur?

A) Anlamca olumsuz olan cümle vardır. 

A) I 

D) Fiilimsi bulunan cümle vardır.

B) II 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) III 

15. Vaktiyle adaya, bu zamanda kuşlar uğrar-

dı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum.

Bu parçanın cümleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? B) Bağlacı olan cümle vardır. C) Tek yargı bulunan dört cümle vardır. 

D) IV

201

8. SINIF


96.

GENEL TEKRAR TESTİ - 2

TEST 16. Aşağıdakilerin hangisinde virgül "Mektu-

18. Genç doktor ...... gelmiş.

bu aldı, zarfı yavaşça açtı." cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Kırtasiyeden kalem, silgi ve açacak aldı.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümle zarf tamlayıcısı kazanmış olur?

B) Yarın hastaneye gideceğim, dedi.

A) hastaneye

B) Bolu'dan 

C) geçen ay

D) tatilden

C) Güneş doğdu, her taraf aydınlık oldu. D) Evet, ben de evcil hayvan besliyorum.

19. ç Çiftlikteki bütün atlar tımar edildi.

çD edem bu küçük bahçede dünyanın sebzesini yetiştirirdi.

çK itap fuarında birçok ünlü yazarla tanıştım.

Bu cümlelerin çatı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

17. Aşağıdakilerin hangisinde metnin türü

A) Etken, geçişsiz / Edilgen, geçişsiz / Etken, geçişli

parantez içinde yanlış verilmiştir?

B) Edilgen, geçişsiz / Etken, geçişli / Etken, geçişsiz

A) Günlerden bir gün kırlangıcın biri bir adamın penceresinin önüne konmuş. Adama: “Lütfen beni içeri al. Dışarıda kalamam, biliyorsun. Ben sadece sıcak havalarda yaşayabilirim.” demiş. (Fabl)

C) Edilgen, geçişsiz / Etken, geçişsiz / Etken, geçişli D) Etken, geçişsiz / Edilgen, geçişsiz / Etken, geçişli

B) 1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar okunurken Bursa’da, Hisar semtinde Ortapazar Caddesi’ndeki 30 numaralı, iki katlı ahşap evde doğdum. Babam kereste tüccarı Kaya Müren, annem Hayriye Müren’dir. (Biyografi)

20. Limandaki tekneler ip gibi dizilmişti. Birkaç

günden bu yana denizde fırtına olduğu için hiçbir balıkçı denize açılmaya cesaret edememiş ve teknelerini bu limana çekmişlerdi. Fakat kasabanın tek geçim kaynağı da balıkçılık olduğu için bu durum uzun süre devam edemezdi. Balıkçıların önünde iki yol vardı. Ya fırtınanın dinmesini bekleyecekler ya da her şeye rağmen denize açılıp balık yakalayacaklardı. Fakat duruma bakılırsa balıkçıların denize açılmaya hiç te niyetleri yoktu.

C) 26 Aralık 1975

Öykü kitabım çıkmış. Cağaloğlu’na inip alacağım birkaç tane. Hava yağmurlu, pis. Köprünün tam ortasındayken yaygın, büyük bir kızıllık aldı gözümü. Şoför de şaşırdı. Birilerine sorduk, Gürün Han’da yangın çıkmış. (Günlük)

D) Saatler süren uzun bir uçak yolculuğundan sonra Güneş batmak üzereyken Klimanjaro’nun bulutları delip yükselen karlı zirvelerini görünce hem seviniyor hem de ürperiyoruz. Hava kararmaya yüz tutmuşken havalimanına iniş yapıyoruz. Daha mart başındayız ama burada sonbahar yeni yeni başlıyor. (Gezi yazısı) 8. SINIF

202

Parçadaki altı çizili ifadelerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Limandaki

B) kaynağı da

C) ya da

D) hiç te TÜRKÇE SORU BANKASI


TÜRKÇE SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI


CEVAP ANAHTARI

Fiilimsiler 1. TEST: 1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.A 11.A 12.C 13.D 14.B 2. TEST: 1.A 2.B 3.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.B 11.D 12.C 13.A

14.C

3. TEST: 1.A 2.C 3.B 4.B 5.A 6.B 7.D 8.A 9.A 10.A 11.B 12.C 13.B

14.B

4. TEST: 1.A 2.B 3.A 4.A 5.D 6.B 7.C 8.C 9.A 10.D 11.A 12.D 13.D 14.C 5. TEST: 1.D 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.C 8.C 9.A 10.C 11.C 12.C 13.B 14.C 6. TEST: 1.C 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.A 8.A 9.A 10.B 11.D 12.A 13.B 14.B 7. TEST: 1.A 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.D 8.D 9.D 10.B 11.B 12.A 13.A 14.A 8. TEST: 1.A 2.B 3.C 4.B 5.B 6.D 7.B 8.D Cümlenin Ögeleri 9. TEST: 1.D 2.D 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.A 9.B 10.B 11.A 12.C 13.B 14.D 10. TEST: 1.C 2.A 3.B 4.D 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A 11.A 12.B 13.D 14.D 11. TEST: 1.B 2.D 3.B 4.D 5.D 6.D 7.A 8.A 9.D 10.D 11.C 12.D 13.A 14.A 12. TEST: 1.C 2.A 3.B 4.B 5.C 6.A 7.A 8.B 9.C 10.C 11.C 12.D 13.D 14.B 13. TEST: 1.C 2.D 3.C 4.D 5.B 6.B 7.D 8.A 9.D 10.A 11.C 12.A 13.C 14.C 14. TEST: 1.A 2.D 3.B 4.D 5.B 6.C 7.D 8.A 9.C 10.D 11.D 12.D 13.A 14.C 15. TEST: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.A 6.D 7.B 8.D 9.D 10.A 11.B 12.A 13.C 14.B 16. TEST: 1.B 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.A 8.C 9.D 10.B 11.C 12.C 13.A 14.B 17. TEST: 1.B 2.C 3.A 4.C 5.D 6.D 7.D 8.D 9.B 10.A 11.A 12.D 13.C 14.C 18. TEST: 1.C 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.A Fiil Çatısı 19. TEST: 1.A 2.D 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 20. TEST: 1.B 2.D 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.B 10.D 11.C 12.A 13.C 14.D 21. TEST: 1.D 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A 9.C 10.A 11.D 12.B 13.D 14.D 22. TEST: 1.A 2.B 3.C 4.A 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D 11.C 12.B 13.C 14.C 22. TEST: 1.B 2.A 3.C 4.A 5.B 6.D 7.D 8.C 9.A 10.C 11.B 12.D 13.B 14.C 24. TEST: 1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A 11.B 12.D 13.B 14.D 25. TEST: 1.B 2.B 3.D 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C Cümle Çeşitleri 26. TEST: 1.B 2.D 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.B 11.D 12.C 13.D 14.A 27. TEST: 1.D 2.C 3.B 4.C 5.A 6.D 7.D 8.D 9.A 10.D 11.A 12.B 13.B 14.C 28. TEST: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.B 7.D 8.C 9.D 10.D 11.A 12.D 13.D 14.D 29. TEST: 1.D 2.C 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A 11.A 12.B 13.C 14.D 30. TEST: 1.D 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.C 8.C 9.B 10.B 11.A 12.B 13.A 14.A 31. TEST: 1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.B 7.B 8.D 9.D 10.D 11.D 12.D 13.D 14.A 32. TEST: 1.D 2.B 3.D 4.C 5.C 6.B 7.B 8.A 9.C 10.C 11.C 12.A 13.B 14.B 33. TEST: 1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.D 7.B 8.A TÜRKÇE SORU BANKASI

205

8. SINIF


CEVAP ANAHTARI

Anlatım Bozukluğu 34. TEST: 1.D 2.D 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D 11.A 12.D 13.A 14.A 35. TEST: 1.B 2.D 3.A 4.A 5.B 6.A 7.C 8.A 9.C 10.D 11.B 12.C 13.D 14.D 36. TEST: 1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.D 7.B 8.B 9.D 10.A 11.B 12.A 13.C 14.A 37. TEST: 1.C 2.B 3.B 4.D 5.D 6.D 7.A 8.D 9.A 10.A 11.A 12.D 13.B 14.A 38. TEST: 1.C 2.C 3.D 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.A 10.C 11.D 12.B 13.A 14.A 39. TEST: 1.D 2.D 3.C 4.D 5.B 6.A 7.C 8.C 9.C 10.D 11.A 12.A 13.B 14.A 40. TEST: 1.D 2.B 3.A 4.D 5.A 6.D 7.C 8.D 9.A 10.C 11.C 12.C 13.D 14.A 41. TEST: 1.B 2.A 3.A 4.B 5.D 6.C 7.C 8.D Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar 42. TEST: 1.C 2.D 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.A 9.C 10.C 11.D 12.D 13.C 14.D 43. TEST: 1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.B 9.B 10.A 11.D 12.A 13.B 14.B 44. TEST: 1.D 2.C 3.C 4.A 5.B 6.B 7.C 8.B 9.C 10.A 11.D 12.B 13.C 14.C 45. TEST: 1.B 2.A 3.C 4.B 5.C 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.B 12.A 13.C 14.D 46. TEST: 1.B 2.A 3.A 4.A 5.B 6.A 7.D 8.A 9.A 10.B 11.C 12.C 13.D 14.D 47. TEST: 1.B 2.C 3.A 4.B 5.D 6.C 7.D 8.D 9.C 10.A 11.B 12.C 13.B 14.A 48. TEST: 1.A 2.B 3.B 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.D 10.C 11.D 12.A 13.B 14.B 49. TEST: 1.D 2.D 3.B 4.B 5.B 6.D 7.A 8.B 9.D 10.D 11.A 12.B 13.D 14.A 50. TEST: 1.A 2.A 3.D 4.B 5.B 6.D 7.B 8.C Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar 51. TEST: 1.A 2.D 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B 9.C 10.B 11.D 12.A 13.A 14.D 52. TEST: 1.A 2.A 3.D 4.D 5.C 6.D 7.C 8.D 9.D 10.C 11.A 12.B 13.D 14.D 53. TEST: 1.D 2.D 3.A 4.C 5.C 6.C 7.B 8.D 9.D 10.D 11.B 12.D 13.C 14.A 54. TEST: 1.C 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.A 8.A 9.B 10.A 11.A 12.C 13.B 14.A 55. TEST: 1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.C 7.D 8.D 9.C 10.A 11.C 12.C 13.A 14.C 56. TEST: 1.C 2.C 3.B 4.D 5.D 6.C 7.C 8.C 9.A 10.B 11.D 12.C 13.C 14.D 57. TEST: 1.B 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B 7.A 8.D 9.D 10.D 11.D 12.D 13.A 14.A 58. TEST: 1.C 2.C 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü 59. TEST: 1.C 2.A 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D 60. TEST: 1.D 2.A 3.B 4.B 5.C 6.C 7.D 8.C 61. TEST: 1.D 2.C 3.B 4.A 5.C 6.B 7.A 8.D 62. TEST: 1.B 2.A 3.C 4.A 5.C 6.D 7.C 8.D 63. TEST: 1.B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.B 8.C 64. TEST: 1.A 2.B 3.C 4.D 5.D 6.C 7.B 8.A SÖZEL MANTIK - MUHAKEME 65. TEST: 1.a 2.c 3.c 4.B 5.d 6.b 7.c 66. TEST: 1.b 2.d 3.c 4.a 5.b 6.c 7.B 67. TEST: 1.C 2.d 3.B 4.C 5.A 6.D 7.D 8.D 68. TEST: 1.b 2.d 3.c 4.B 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 8. SINIF

206

TÜRKÇE SORU BANKASI


CEVAP ANAHTARI

Paragrafın Anlam ve Yapı Yönü (KARMA) 69. TEST: 1.A 2.C 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A 8.B 70. TEST: 1.A 2.B 3.D 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A Paragrafın Dil ve Anlatım Yönü 71. TEST: 1.A 2.D 3.B 4.C 5.A 6.B 7.C 8.D 72. TEST: 1.A 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A 7.A 8.C 73. TEST: 1.B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.A 8.A 74. TEST: 1.C 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A Deyimler 75. TEST: 1.B 2.A 3.D 4.B 5.B 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B 11.D 12.B 13.D 14.D 76. TEST: 1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6.A 7.B 8.D 9.C 10.A 11.D 12.D 13.B 14.B Atasözü - Özdeyiş 77. TEST: 1.D 2.C 3.A 4.B 5.C 6.B 7.A 8.D 9.B 10.A 11.B 12.D 13.B 78. TEST: 1.A 2.A 3.D 4.B 5.D 6.D 7.D 8.A 9.B 10.A 11.C 12.B 13.C Yazım Kuralları 79. TEST: 1.D 2.C 3.D 4.B 5.D 6.B 7.A 8.A 9.C 10.D 11.A 12.D 13.C 14.D 80. TEST: 1.D 2.B 3.D 4.D 5.D 6.B 7.D 8.C 9.C 10.A 11.D 12.A 13.B 14.B 81. TEST: 1.D 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.B 8.C 9.B 10.A 11.B 12.B 13.D 14.C 82. TEST: 1.D 2.B 3.A 4.A 5.C 6.D 7.C 8.D 9.C 10.B 11.A 12.C 13.D 14.C 83. TEST: 1.B 2.B 3.C 4.A 5.A 6.B 7.C 8.D Noktalama İşaretleri 84. TEST: 1.C 2.D 3.B 4.D 5.A 6.C 7.C 8.A 9.A 10.A 11.B 12.C 13.D 14.C 85. TEST: 1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.D 8.D 9.C 10.A 11.B 12.C 13.C 14.B 86. TEST: 1.B 2.B 3.A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.C 10.B 11.C 12.D 13.A 14.C 87. TEST: 1.D 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A 11.A 12.A 13.C 88. TEST: 1.A 2.C 3.D 4.D 5.B 6.A 7.A 8.C Edebî Türler ve Söz Sanatları 89. TEST: 1.A 2.C 3.B 4.D 5.A 6.C 7.A 8.D 90. TEST: 1.A 2.B 3.D 4.A 5.A 6.D 7.B 8.D 91. TEST: 1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.B 7.A 8.C 92. TEST: 1.D 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.D 10.D 11.C 12.D 13.A 14.A 93. TEST: 1.D 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.D 8.D 9.A 10.A 11.B 12.D 13.D 94. TEST: 1.A 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C Genel Tekrar Testi 95. TEST: 1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.D 8.C 9.D 10.B 11.C 12.D 13.D 14.A 15.D 16.A 17.B 18.D 19.D 20.A 96. TEST: 1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D 9.D 10.A 11.D 12.D 13.B 14.A 15.D 16.C 17.B 18.C 19.B 20.D

TÜRKÇE SORU BANKASI

207

8. SINIF


TUR8003- TÜRKÇE ASİSTAN SB  
TUR8003- TÜRKÇE ASİSTAN SB