Page 1

5.

SINIF

YENİ

ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR

TÜRKÇE SORU BANKASI Sözcük Cümle Parça


Copyright© Asistan Yayınları Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi ya da herhangi bir yolla çoğaltılması, basılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm hakları Asistan Yayıncılık Matbaacılık Paz. San ve Tic. Ltd. Şti'ye aittir. Bu kitap T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bandrolü ile satılmaktadır.

5. SINIF TÜRKÇE Soru Bankası Yazarlar Asistan Yayın Kurulu Grafik Tasarım Asistan Grafik Servisi Yayınevi Sertifika No 35044 ISBN 978-975-2425-06-4 Basım Yılı Eylül 2018 Basım Yeri Çağlayan Matbaası Gaziemir - İZMİR Tel: 0232 274 22 15 Sertifika No: 11314

Mevlana Mah. Evliya Çelebi Cad. İnciler Çarşı No: 4/59 Esenyurt / İSTANBUL Tel: 0212 853 53 17 (pbx) www.asistanyayinlari.com


İÇİNDEKİLER KELİME BİLGİSİ

Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme.......83

Kelimelerin Çağrıştırdığı İfadeler...........7

Metin Tamamlama - Metin Oluşturma......87

Kelime ve Kelime Gruplarının ANLAMINI Çıkarma...........................................................9

5N - 1K..............................................................89

Gerçek ve Mecaz Anlamlı Kelimeler.........13 Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler.............17 Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler...................21

AFİŞ-KARİKATÜR-TABLO YORUMLAMA.............91 HİKÂYENİN UNSURLARI.....................................93 METİN BİLGİSİ (Karma)....................................95

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler........................25

YAZIM KURALLARI

Terim Anlamlı Kelimeler.............................29

Büyük Harflerin Yazımı................................99

Kelimeler Arası Anlam İlişkisi...................33

Mi, Ki, De’nin Yazımı........................................101

Deyimler.........................................................35 SÖZCÜKLERİ SÖZLÜK SIRASINA GÖRE DİZME...39

SAYILARIN Yazımı.............................................103 YAZIM KURALLARI (Karma).............................105

NEZAKET BİLDİREN İFADELER...........................41 KELİME BİLGİSİ (Karma)..................................43

NOKTALAMA İŞARETLERİ Nokta, Virgül, Soru İşareti........................111

CÜMLE BİLGİSİ Neden-Sonuç Cümlesi...................................47 Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler........51

Ünlem İşareti, Kesme İşareti, Kısa Çizgi....113 NOKTALAMA İŞARETLERİ (Karma)..................117

Duygusal ve Abartılı Anlatım....................55

EK - KÖK

Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlar............57

EK-KÖK-GÖVDE.................................................121

Karşılaştırma...............................................59

SÖZCÜK TÜRETEN EKLER.................................123

Benzetme........................................................61

EK - KÖK (Karma)............................................125

Cümle Tamamlama - Cümle Oluşturma....63 Atasözü...........................................................67 CÜMLE BİLGİSİ (Karma)..................................69

SES BİLGİSİ ÜNSÜZ YUMUŞAMASI-ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ....129 ÜNLÜ DÜŞMESİ - ÜNLÜ DARALMASI -

METİN BİLGİSİ

ÜNSÜZ TÜREMESİ.............................................131

Metnin Konusu...............................................73

SES BİLGİSİ (Karma)........................................133

Şiirde Duygu ve Konu...................................75 Metnin Ana Fikri............................................77

Edebî Türler ve Söz Sanatları

Metnin Anahtar Kelimesi.............................79

Edebî Türler..................................................139 Söz Sanatları................................................141

Metinde ve Şiirde Başlık..............................81

CEVAP ANAHTARI.............................................143


1.

KELİME BİLGİSİ

(KELİMELERİN ÇAĞRIŞTIRDIĞI İFADELER)

1. "Kış" kelimesi aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz? A)

A)

Eldiven

C)

4. "Aydınlanmak" fiili aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz?

B)

Kardan adam

Vantilatör

D)

Soba

B)

El feneri

Ampul

C)

2. Aşağıdakilerin hangisinde sözcük, çağrıştırdığı kavramla yanlış eşleştirilmiştir?

Gözlük

D)

Mum

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi karşısındaki sözcüğü çağrıştırır? A) Pul B) Kanat C) Soğuk D) Futbol

A) Kalem Ù Defter B) Ağaç Ù Orman C) Pınar Ù Su D) Kemer Ù Gömlek

3. Aşağıdakilerin hangisinde müzik kelimesinin çağrıştırdığı bir kelime kullanılmamıştır?

õ Balık õ Kedi õ Güneş õ Smaç

6. Aşağıdakilerin hangisinde bahar kelimesinin çağrıştırdığı bir ifade kullanılmıştır?

A) Kulaklığını takıp koltuğa oturdu. B) Nota bilmeyenden sanatçı olmaz. C) Yeni aldığı sazı akort etti. D) Manzaranın fotoğrafını çekti. TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

A) Çocuklar kar topu oynuyor. B) Ağaçlar çiçek açmış. C) Tekneler denize açıldı. D) Kutup ayıları kış uykusuna yatar.

7

5. SINIF


1.

KELİME BİLGİSİ (KELİMELERİN ÇAĞRIŞTIRDIĞI İFADELER)

TEST

7. "Yön" sözcüğü aşağıdaki aletlerden hangisini zihnimizde çağrıştırır? A)

B)

Termometre

A)

B)

C)

D)

Tartı

C)

10. Aşağıdakilerle kullanım amacı bakımından üçlü bir grup oluşturulursa hangisi dışta kalır?

Saat

D)

Pusula

11. Aşağıdakilerin hangisinde "bayram" deyince aklımıza gelen bir sözcük kullanılmıştır?

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün çağrıştırdığı kavram yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Dedemleri ziyaret edip ellerini öptük. B) Çiftçiler kuraklıktan şikâyetçi. C) Mehter takımı muhteşem bir gösteri yaptı. D) Bir öğrenci gür sesiyle şiir okudu.

A) Aşı olmak için sağlık ocağına gitti. (Hemşire) B) Saksıları ve toprağı balkona çıkardık. (Çiçek) C) Perdeleri aç ki içerisi aydınlansın. (Pencere) D) Ayakların üşüyor mu? (Eldiven)

9. Aşağıdakilerden hangisi "yağış" kelimesinin çağrıştırdıklarından biri değildir?

12. Aşağıdakilerden hangisi "denizcilik" kelimesiyle aynı kavram alanına girmez?

A) Yağmur

B) Şemsiye

A) Kaptan

B) Sal

C) Bulut

D) Gözlük

C) Tayfa

D) Hostes

5. SINIF

8

TÜRKÇE SORU BANKASI


2.

KELİME BİLGİSİ

(KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMINI ÇIKARMA)

TEST

1. “Koltuk” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “yüksek mevki, makam” anlamında kullanılmıştır?

4. Aşağıdakilerin hangisinde “sıkışmak” sözcüğü “zor bir durumda kalmak” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Boş bir koltuğa oturdu. B) Koltuğuna gazeteyi sıkıştırıp evin yolunu tuttu. C) Yaptığı hata onu koltuğundan etti. D) Misafirler için koltuklar hazırlandı.

A) Bu aralar çok sıkışmış, bizden yardım bekliyor. B) Yolcular otobüsün ortasında sıkışmış. C) Vida sıkışmış, çıkarmak imkânsız. D) Parmağı kapıya sıkışmış.

2.

• Hafif bir iş bulursam çalışırım. • Yük hafifmiş, hamala gerek yok. • Akşamları hafif yemekleri tercih eder. • Yağmur hafif yağıyor.

“Hafif” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

1. 2. 3. 4.

“Dil” sözcüğü numaralandırılmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

Dil, tatma organıdır. Çay dilimi yaktı. Türkçe zengin bir dildir. Köpek, dilini çıkarmış.

A) 1 

D) 4

B) 2 

C) 3 

D) 4

6. Aşağıdakilerin hangisinde "kısa" sözcüğünün cümleye kattığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaprak” sözcüğü “Boş bir yaprağa iki satır not yazdı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kısa olmasına rağmen ampule yetişti. (Boyu, uzunluğu az olan) B) Program kısa sürdü. (Az süren) C) Başhekim kısa bilgi verdi. (Ayrıntısı çok olmayan) D) Kasabaya kısa yoldan gittik. (Kısaltarak)

A) Annem yaprak sarması yaptı. B) Takvim yapraklarını biriktirir. C) Bu baklavada elli yaprak var. D) Ağaçtan dökülen yaprakları süpürdü. TÜRKÇE SORU BANKASI

5.

9

5. SINIF


2.

KELİME BİLGİSİ (KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMINI ÇIKARMA)

TEST

7. Çiçekleri saksıya dikti.

10. Daima, bizlere öğüt verirdi.

“Dikmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Terzi elbiseyi dikti. B) Bahçeye fidanları diktik. C) Kale direklerini diktiler. D) Topu penaltı noktasına dikti.

Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kar, aralıksız yağıyor. B) Sosyal yardımları sürekli destekledik. C) Sık sık kütüphaneye giderim. D) Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldı.

11. “Devir” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde cümlede, verilen anlama uygun kullanılmamıştır? Anlam Cümle 8. “Daha” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Bize köyden neler getirdin B) Film daha başlamadı C) Daha ne konuştunuz öğretmeninle D) Daha ne gerekiyor pasta yapmak için

 etret Devri kısa F sürdü.

B) Bir görevin bir kimseden baş- kasına geçmesi

Devir teslim tö- renine katıldık.

C) Dolaşma

 ehrin çevresinŞ de iki devir yaptı.

D) Dönme, dönüş

 izim devrimizde B böyle değildi.

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi "herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek" anlamına gelir?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarmak” sözcüğü “kuşatmak, çevirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Matematik dersinde kümeler konusunu işledik. B) Meridyenler arasındaki zaman farkını hesapladım. C) Hakem, penaltı noktasını gösterdi. D) Türkçe ve sosyal derslerini çok seviyorum.

A) Düşman askerleri kaleyi sarmış. B) İpleri makaralara sardı. C) Bebeği kundağa sardı. D) Kollarıyla beni sıkıca sardı. 5. SINIF

A) Zaman parçası

10

TÜRKÇE SORU BANKASI


KELİME BİLGİSİ

(KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMINI ÇIKARMA)

1.

I. Okuyor, aynı zamanda çalışıyordu. II. Köyde yaklaşık üç hafta kaldık. III. En azından harçlığımızı kazanırız. IV. Sınıfta aşağı yukarı 10 öğrenci var.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A) I ve lll.

B) ll ve IV.

C) lll ve IV.

D) ll ve lll.

TEST

4. "Fırlamak" sözcüğü aşağıdakilerin han-

gisinde "birdenbire yükselmek, artmak" anlamında kullanılmıştır? A) Kışın sebze fiyatları fırladı. B) Çocuk yerinden fırladı. C) Korkudan gözleri yerinden fırlayacaktı. D) Oklar yaylarından fırladı.

5. "Adım" sözcüğü aşağıdakilerin hangi-

2. Araştırmacı, konuyu bütün yönleriyle dinleyicilere anlattı.

3.

sinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Üç adım geri gelebilir misin? B) Şirket kârı artırmak için yeni adımlar atmalı. C) Bebek birkaç adım atabiliyor. D) On adım gittikten sonra hastane çıkacak karşına.

A) Sorun en ince detayına kadar araştırılacak. B) Dosyalar üstünkörü incelenmiş. C) Ara sıra yüzmeye giderim. D) Büyüklere karşı her zaman saygılıyım.

3. Anlattıklarımı sıcağı sıcağına not etmenizi isterim.

6. Ahım şahım bir şey değil ama bütçemi-

ze uyduğu için bu evi tuttum.

Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) birazdan B) zaman geçirmeden C) konuşmam bitince D) anlamışken

TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümledeki altı çizili ifadenin anlamı nedir? A) Çok pahalı B) Beğenilecek, değer verilecek nitelikte C) Tek katlı D) Boyası, sıvası dökülmüş

11

5. SINIF


3.

KELİME BİLGİSİ (KELİME VE KELİME GRUPLARININ ANLAMINI ÇIKARMA)

TEST

7. "Katlamak" sözcüğü aşağıdakilerin han-

10. "Kesilmek" sözcüğü aşağıdakilerin han-

gisinde "artırmak, çoğaltmak" anlamında kullanılmıştır?

gisinde "dinmek" anlamında kullanılmıştır?

A) Sofra bezini katladı. B) Uçak yapmak için kâğıdı katladı. C) Gömleğini ikiye katladı. D) Servetini ikiye katladı.

A) Maaşlardan 100 TL kesildi. B) Çocuk yiyip içmeden kesildi. C) Sular akşamleyin kesildi. D) Rüzgâr öğleye doğru kesildi.

8. 1. Ölçüleri birbirini tutmak 2. R enk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek 3. Zevke, anlayışa uygun düşmek

Yukarıda "uymak" sözcüğünün sözlükteki anlamları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "uymak" sözcüğü 2. anlamıyla kullanılmıştır?

11. "Üzeri" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "beden, vücut" anlamında kullanılmıştır? A) Üzerine kalın bir palto aldı. B) Paranın üzerini verdim. C) Hırsızın üzerine atladı. D) Dolabın üzerine not yapıştırmış.

A) Ayakkabı ayağına iyi uydu. B) Kravat ceketine uymuş. C) Sizin tutumunuz bizim görev anlayışımıza uyuyor. D) Arkadaşlarına uydu, liseden sonra okulu bıraktı.

12. Aşağıdakilerin hangisinde "nokta" sözcüğünün cümleye kattığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

9. "Yeni" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "biraz önce" anlamında kullanılmıştır?

A) Orada polis noktası var. (Nöbetçi bulunan yer) B) Bahçenin her noktasını suladı. (Yer) C) Cümlenin sonuna nokta koydu. (Noktalama işareti ) D) İki ülke, savaşma noktasına geldi. (Konu, konu ile ilgili önemli bölüm)

A) Yeni haberleri gazeteden öğrenirdik. B) Annemler eve yeni geldi. C) Bayramda yeni kıyafetlerimi giydim. D) Yeni askerler birliklerine yerleşti. 5. SINIF

12

TÜRKÇE SORU BANKASI


4.

KELİME BİLGİSİ

(GERÇEK VE MECAZ ANLAMLI KELİMELER)

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizi-

TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?

li sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Askerlerimiz saldırıyı püskürttü. B) Sürekli başkalarını çekiştiriyor. C) Her ay asansöre bakım yapılır. D) Bu konuyu tekrar kaşımanın anlamı yok.

A) Bu dağların ardında başka köyler var. B) Dağdan köye hafif rüzgâr esiyordu. C) Hava, kara bulutlarla kaplıydı. D) Çocuk ağlayınca içimiz burkuldu.

5. Aşağıdakilerin hangisinde görsellerdeki eylem anlatılırken mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

2.

Kocaman bir bıyığı Bembeyaz sakalı var Öyle tatlı konuşur Dudağında balı var

Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A)

A) Kocaman

B) Bembeyaz

C) Tatlı

D) Konuşur

C)

Sakız şişirdi.

B)

Saçlarını taramış.

Köpek yüzünü yaladı.

D)

Çocuğu fırçaladı.

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamından tamamen uzaklaşmıştır?

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin son kelimesi mecaz anlamlıdır?

A) Salondaki koltuklar yıpranmış. B) Sağ eliyle dala sımsıkı tutundu. C) İzciler çadırlarını kurdular. D) Kaçırdığım fırsatlara yanıyorum.

A) Aracın sileceklerini çalıştırdı. B) Çeki müşteriye vermiş. C) Çocuk, parmaklarını yaladı. D) Rakibini görünce cesareti kırıldı.

TÜRKÇE SORU BANKASI

13

5. SINIF


4.

KELİME BİLGİSİ (GERÇEK VE MECAZ ANLAMLI KELİMELER)

TEST

7. "Vurulmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesi mecaz anlamlıdır? A) Gergin ipi kesti. B) Serin bir yer arıyor oturmak için. C) Katı kurallar uygulamaya konuldu. D) Yaş zemin arabalar için tehlikelidir.

A) Oturma odasının kapısı vuruluyordu. B) Manzaranın güzelliğine vuruldu. C) Başçavuş omzundan vurulmuş. D) Geçiş güzergâhları top atışlarıyla vuruldu.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin son kelimesi mecaz anlamlıdır?

8. "Dar" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Eski bina çöktü. B) Gereksiz sözler bir anda ortamı gerdi. C) İki çuval buğdayı öğüttü. D) Vapurdan martılara simit atıyor.

A) Bizi dar bir odaya aldılar. B) Dar kıyafetleri tercih etmem. C) Dar sokaklara girdik. D) Dar görüşlü insanlar hayal kuramaz.

12. 1. 2. 3. 4.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) Sulu davranışları tepki topladı. B) Sağlık alanında yenilikler yapıldı. C) Konu tekrarı yapacağım. D) Oyunda ebe, sayışmaca ile belirlenir. 5. SINIF

Yumuşak sözlerle ortamı yatıştırdı. Saksıdaki çiçekler solmuş. Kuru sözlere inanmam. O bölgede nüfus yoğundur.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamlıdır? A) 1 

14

B) 2 

C) 3 

D) 4

TÜRKÇE SORU BANKASI


5.

KELİME BİLGİSİ

(GERÇEK VE MECAZ ANLAMLI KELİMELER)

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

4. "Koşmak" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Babam başını sallayarak izliyor bizi. B) Yoğun itirazlar kararı değiştirmedi. C) Çeşmenin suyu duru akıyor. D) Kuru havluyu misafire verdi.

A) Okulun bahçesine kadar koştum. B) Atletler son 100 metreyi koşuyor. C) Doru at bugün koşmayacak. D) İki yıldır bu işin peşinden koşuyorum.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin son kelimesi mecaz anlamlıdır?

5. "Semih, yaralı güvercine yardım etmek için çırpınıyor." cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamlıdır?

A) Vapurun halatı iyice gerilmiş. B) İpleri makasla kesti. C) Asmaları bahçıvan budadı. D) İşler ters gidince köpürdü.

A) Yaralı

B) Yardım etmek

C) Çırpınıyor

D) Güvercine

6. Sevda başımda ateş, gurbet içimde düğüm Yangından çıkan eşya gibi kırık döküğüm Fakat bunlar değildir uğruna yaş döktüğüm Yanarım benden evvel can verecek eserime

3. Kulübenin önündeki köpeği çağırdım. Çantamdan iki parça ekmek çıkarıp verdim. Vermez olaydım. Köpek yapıştı bana. Peşimden hiç ayrılmıyor. Gölgem gibi takip ediyor beni.

TEST

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

B şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çağırdım

B) Ekmek

A) Yangından

B) Yaş

C) Gölgem

D) Yapıştı

C) Yanarım

D) Evvel

TÜRKÇE SORU BANKASI

15

5. SINIF


5.

KELİME BİLGİSİ (GERÇEK VE MECAZ ANLAMLI KELİMELER)

TEST

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

10. "Ağır" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Hata yapanları bir güzel haşladı. B) Sonuçlardan sonra çalışma isteğim kırıldı. C) Adam bizi sıkıştırıyor, sürekli borcunu istiyor. D) Verimli arazilerde sebze yetiştirilir.

A) Ağır yemekleri tercih etmem. B) Yaşı küçük ama davranışları ağır. C) Ağır torbaları kim taşıyacak? D) Ağır sözleri duymak istemezdim.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesi mecaz anlamlıdır?

11. "Anadolu'da toprak kazıldıkça tarihî eser fışkırıyor." cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamlıdır?

A) Sıcak çaylarımızı yudumladık. B) Kısa ağaçlar Akdeniz Bölgesi'nde var. C) Serin hava odaya doldu. D) Sulu şakalardan hoşlanmıyorum.

A) toprak

B) kazıldıkça

C) eser

D) fışkırıyor

9. 1. S on dönemde kulüp kazan gibi kaynıyor. 2. Geceleri yıldız kaymasını izlerdik. 3. Çocuklar karda kayıyor. 4. Kaleci sağına gelen topu yakaladı.

12. 1. 2. 3. 4.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A) 1. 

B) 2.  5. SINIF

C) 3. 

D) 4.

Hava durumuna bakalım. Camları aç da temiz hava alalım. Ön lastiklerin havası inmiş. Son günlerde takımın havası iyi.

"Hava" sözcüğü numaralandırılmış cümlelerin hangisinde mecaz anlamlıdır? A) 1. 

16

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.

TÜRKÇE SORU BANKASI


6.

KELİME BİLGİSİ

[EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER]

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?

TEST

4. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Gümüş, altın kadar değerli değildir. B) Büyüklere değer verip onlara saygı göstermeli. C) İstekli olan futbolcuları kadroya aldılar. D) Güçlü kuvvetli bir pehlivan mindere çıktı.

A) Ucuz = Pahalı B) Uzuv = Organ C) İleri = Geri D) Az = Çok

5. Aşağıdakilerin hangisinin eş anlamlısı yoktur?

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle eş anlamlı değildir? A) Ödül - armağan B) Dede - büyükbaba C) Elbise - kıyafet D) Duyuru - reklam

A)

Ciklet

3. Her şey ne kadar değerli. Her şey ne kadar güzel, ne kadar özel. Gün doğumu, gün batımı... İlkbahar, sonbahar... Zamanı geldiğinde neyle olursa olsun her şeyle; ayrılmayı bilmek, "elveda" diyebilmek bile... Bir gül goncası, bir kır çiçeği... Yaşam ne güzel!

B) Hayat

C) Vakit

D) Pahalı

TÜRKÇE SORU BANKASI

Gül

D)

Atkı

6. Aşağıdakilerin hangisinde "deneyim" kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? A) Güz

Ev

C)

B)

A) İhtiyarlar köy odasında oturuyor. B) Bu işte tecrübe kazanmam lazım. C) Meclisin en yaşlı üyesi açılışı yaptı. D) Ekmek bayat, taze ekmek alalım.

17

5. SINIF


6.

KELİME BİLGİSİ [EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER]

TEST

7. Aşağıdakilerin hangisinde parantez içindeki sözcük cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı olarak kullanılamaz?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğü eş anlamlısı vardır? A) Kalabalık dağılınca yalnız kaldı. B) Kazandığı bu başarı ne ilkti ne de son. C) Arkadaşlarına sürekli şaka yapar. D) Beraberce aşağı kata indik.

A) İlkbahar ile canlanan tabiat, yaz mevsimi ile olgunlaşır. (Doğa) B) Şiirin son mısrası çok anlamlı. (Dize) C) Yetenekli sporcu olimpiyatlara katılacak. (Zeki) D) Sıcak hava cildi nemlendirir. (Ten)

11. 8.

Işığı göğü kaplar Bilgi dolu kitaplar Annem kadar sevdiğim Bir de öğretmenim var. Sensin kanadım kolum, Benim güzel okulum.

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A

T

A

K

K

A

R

A

U

S

U

N

L

A

L

I

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yukarıdaki bulmacada yoktur?

A) Sema

B) Muallim

A) Beyaz

B) Siyah

C) Vakit

D) Mektep

C) Hatıra

D) Sevinç

9. "Özgürlük, barış, kişi" sözcüklerinin eş

anlamlıları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

12. Artvin'de dört yıl kaldık.

A) Hürriyet - sulh - şahıs B) Avare - harp - birey C) Hürriyet - savaş - adam D) Hürriyet - sulh - erkek 5. SINIF

18

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sene

B) Asır

C) Hafta

D) Devir TÜRKÇE SORU BANKASI


7.

KELİME BİLGİSİ

[EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER]

1.

Buradan hediye göndereyim derken Her şeyi gönlümce yazdım Ülkemin havasını, bereketini Herkesle severek paylaştım

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şiirdeki altı çizili sözcüğü eş anlamlısı kullanılmıştır?

TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "affetmek" sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? A) Kafesteki güvercinleri salıverdi. B) Çocuklara beşer lira harçlık verdi. C) Kulüp, özür dileyen futbolcuyu bağışladı. D) Patron, işçilere izin verdi.

A) Ödül töreni birazdan başlayacak. B) Dedem bize masal kitabı armağan etti. C) Hayır kurumuna bağışta bulunduk. D) Dışarıdaki ürünler ücretsiz mi?

5. (1)Nereye gitsek babam bize çocukluk hatıralarını anlatır. (1) Onu dinlemek bize zevk verir. (1) Babamı dinlerken ileride ben de çocuklarıma bu yaşadıklarımı anlatacağımı hayâl ederim. (1) Gerçi köyde onun kadar çok olay yaşamadım ama olsun.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eş anlamlısı olan bir sözcükle başlamıştır?

A) Resimler arasında fark göremiyorum. B) Sağlıklı yaşam için yediklerimize dikkat edelim. C) Yüksek dağlara kar erken yağar. D) Taze kaşarları güzelce doğradı.

Parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde "anı" sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

6. Nasrettin Hoca'nın ünü kısa sürede tüm dünyaya yayılmış. 3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle eş anlamlı değildir?

A) Olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. B) Dizinin reytingi arttı. C) Şehirlerin isimleri nereden geliyor? D) Sanatçının şöhreti her geçen gün artıyor.

A) Detay = Ayrıntı B) Ulus = Millet C) Yurt = Vatan D) Zengin = Cömert TÜRKÇE SORU BANKASI

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğü eş anlamlısı kullanılmıştır?

19

5. SINIF


7.

KELİME BİLGİSİ [EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER]

TEST

7. "Sinirli - duygu - kelime" sözcüklerinin

10. "Hasret - özlem" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin aynısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

eş anlamlıları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Asabi - his - sözcük B) Asabi - heves - sözcük C) Endişeli - his - sözcük D) Asabi - his - deyim

A) Hız = Sürat B) Gelir = Gider C) Kolay = Zor D) Verimli = Verimsiz

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ma-

11. Korkudan yüzü sapsarı oldu.

na" sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır?

A) Sözleri anlam yüklüydü. B) Turistlerin söylediklerini tercüme etti. C) Açıklama canlı yayında yapılacak. D) Kitabı Ahmet Türkçeye çevirmiş.

9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili

A) çehresi

B) siması

C) suratı

D) derisi

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

sözcüğün eş anlamlısı parantez içinde yanlış verilmiştir?

A) Futbolcu iki maç ceza aldı. B) Gençliğimde futbola ilgi duydum. C) Yabancı bir gazeteci soru sordu. D) Yoksul aileler gözetilmeli.

A) Olay dün yaşanmış. (Hadise) B) Hikâye okumayı severim. (Öykü) C) Yaş çamaşırlar asıldı. (Islak) D) Soruya yanıt veremedi. (Çözüm) 5. SINIF

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı değişir?

20

TÜRKÇE SORU BANKASI


8.

KELİME BİLGİSİ

[ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER]

TEST

1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesinin zıt anlamlısı vardır?

A) Annem bayat ekmekleri hiçbir zaman atmaz. B) Topladığımız fındıklar dört yüz kiloydu. C) Rüzgâr esince yapraklar kıpırdamaya başladı. D) Anlattığı fıkra çok komikti.

A) Kuzular ağılın kapısından ayrılmıyor. B) İleri gider misin, burada çok sıkıştım. C) Yıllık iznini bu sene şubatta kullanacakmış. D) Arabamızın kliması bozulunca yolculuk zahmetli geçti.

2. Eski bir dostum bana selam göndermiş.

5. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Soğuk bir mart sabahı yola çıktık. B) Babam kitapları raflara özenle dizdi. C) Pazardan aldığımız balık çok tazeydi. D) Dün akşam bize misafir geldi.

A) Arkadaşlarla özçekim yaptık. B) Yeni evimize geçen hafta taşındık. C) Hava bugün düne göre daha sıcak. D) Tatilde akrabalarımızın yanına gideceğiz.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) Her ay bakıcıya sekiz yüz lira veriyoruz. B) Kirli halıları topladık, temiz halıları odalara serdik. C) Çantasından çıkardığı belgeleri bana uzattı. D) Okulun son günü herkeste karne heyecanı vardı. TÜRKÇE SORU BANKASI

A) Yeşil elmalardan ve kırmızı kirazlardan bir kilo aldım. B) Sağ ve sol yanımda ikişer asker vardı. C) Veli toplantısından sonra annem ve babam salondan çıktı. D) Tişörtümü ve pantolonumu giydim, saçlarımı taradım.

21

5. SINIF


8.

KELİME BİLGİSİ [ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER]

TEST

7. Gülmek sana çok yakışıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamı olan bir kelime kullanılmıştır?

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yarış iki saat sonra başlayacak. B) Annem kurabiyeleri masaya bıraktı. C) Bir bardak limonata içtim. D) Ağacın dallarından meyveler sarkıyor.

A) Buralarda açık ezcane bulabilir miyim? B) Kadın, sinirinden ağlamak istiyordu. C) Kolundaki yaralar nihayet iyileşti. D) Çocuk beni görünce tebessüm etti.

11. Herkes iyi bir haber bekliyordu fakat kötü haber kısa sürede duyuldu.

8. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıddı değildir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

A) Eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. B) Terim anlamlı kelimelere yer verilmiştir. C) Eş sesli kelimeler bir arada kullanılmıştır. D) Zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır.

A) İlk soruyu çözdüm fakat ikinci soruyu çözemedim. B) Kimliği olanları içeri aldılar, olmayanları ise almadılar. C) Babam eve girer girmez seni sordu. D) Olayın üstünden aşağı yukarı dokuz yıl geçmişti.

9. Emrah'ın mavi gözlü, sarı saçlı güzel bir kardeşi vardı.

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı bu cümlede kullanılmıştır? A) Cesur

B) Çirkin

C) Başarılı

D) Yeşil 5. SINIF

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kırmızı bir kabanla davete katıldı. B) Annem eski eşyaları kilere kaldırdı. C) Uzun bir yolculuktan sonra Niğde'ye vardık. D) İnce bir iple kutuyu bağladım.

22

TÜRKÇE SORU BANKASI


9.

KELİME BİLGİSİ

[ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER]

4. "Hareketlerine bakılırsa çok cesur birine benziyor." cümlesindeki altı çizili kelimenin zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Yakın akrabalarıma haber salıp onları yanıma çağırdım.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede geçen bir kelimenin zıt (karşıt) anlamlısıdır? A) Dost

B) Uzak

C) Geri

D) Komşu

TEST

A) Yabancı

B) Kötümser

C) Atılgan

D) Korkak

5. Açık olmasına rağmen dükkânda kimsecikler yoktu. 2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?

A) Kulüp binasından çıkıp futbolcuların olduğu yere gittim. B) Manavdan aldığımız armutlar çok lezzetliydi. C) Haber bültenlerinde olaya geniş yer verdiler. D) Arkadaşım Batuhan kısa ve zayıf bir çocuktu.

Altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? A) Bana kapalı bir zarf uzattı. B) Arabadan inip yanıma geldi. C) Okuduğu şiir çok duygusaldı. D) Mekiğin uzaya fırlatılmasına az kaldı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) Dayımların evi şu tepenin eteklerinde. B) Kuzey ve güneyden gelen sıcaklıklar yurdu etkiledi. C) Son maçımızı kazanıp finale yükseldik. D) Elindeki renkli tellerle oyuncak yapıyordu.

3. "Yukarı - aşağı" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? A) Sağ - sol B) Önce - sonra C) Acı - tatlı D) Kelime - sözcük TÜRKÇE SORU BANKASI

23

5. SINIF


9.

KELİME BİLGİSİ [ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER]

TEST

10. “Pazara gittim ve ucuz, pahalı ne kadar meyve varsa aldım.” cümlesindeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? A) Hem aç olanlar hem de tok olanlar bir aradaydı. B) Ağaca çıkar çıkmaz incirleri toplamaya başladım. C) Akan gözyaşlarını mendille sildi. D) Misafirlere kahve ve çay ikram ettik.

A) Al - kırmızı B) Sonbahar - güz C) Deniz - derya D) Yaş - kuru

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?

8. “Neşeli insanlar banklara oturmuş kendi aralarında konuşuyorlardı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisinde kullanılmıştır?

A) Kuru incirleri ve kayısıları afiyetle yedi. B) Kaleye çıkmak hiç de kolay olmadı. C) Ay sonunda arkadaşlarla Alanya'ya gideceğiz. D) Gece gündüz demeden çalıştı ama sağlığından oldu.

A) Evden çıkarken lambaları söndürdüm. B) Şehrin sokaklarında bisikletle gezdi. C) Ocaktaki tencerede et kaynıyordu. D) Duygu teyzem bugün çok üzgün.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler zıt anlamlıdır?

12. “Eğri bir dal bulup ucunu yonttum.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıddı hangisinde kullanılmıştır?

A) Arkadaşlarım ve dostlarım düğünüme katıldı. B) Yemek acı olduğu için üstüne soğuk bir ayran içtik. C) Beyaz takım elbise giyen adamın ayaklarında siyah ayakkabı vardı. D) Cam bardakları masaya, metal bardakları da tezgâha bıraktık. 5. SINIF

A) Karşıma orta yaşlarda bir kadın çıktı. B) Düz bir ovada yolculuk yapıyoruz. C) Balkona çıkmış, geçen gemileri izliyordu. D) Yemekten sonra künefe ve baklava yedik.

24

TÜRKÇE SORU BANKASI


10.

KELİME BİLGİSİ

[EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER]

1. Yol arkadaşım başından geçenleri sakin bir şekilde anlattı.

TEST

4. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

Bu cümlede geçen altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Son seçime yirmi parti girdi. B) Kar yağınca evlerin çatıları beyaz oldu. C) Kamyon yolun kenarına park etmiş. D) Bahçeden gelen karga sesleri bizi rahatsız etti.

A) Eş anlamlıdır. B) Zıt anlamlıdır. C) Eş seslidir. D) Terim anlamlıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesi eş sesli değildir?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin son kelimesi eş seslidir?

A) Sol tarafta tarihî bir bina var. B) Çay içmek için salona geçtik. C) Kaç gün geçtiğini hatırlamıyorum. D) Bol suyla sebzeleri yıkadım.

A) Elindeki kirli peçeteyi hemen çöpe at. B) Arabayı dikkatli sür ve sürekli önüne bak. C) Yarın sabah erkenden kalk. D) Sorunun cevabını beş dakikada bul.

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir? A) Kamp yaptığımız yer şehre çok uzaktı. B) Yaz gelince dayımlarla birlikte yazlığa gideriz. C) Bir köy öğretmeni bana okuma yazma öğretti. D) Son okuduğum kitapta ünlü şairlerin şiirleri var. TÜRKÇE SORU BANKASI

6. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir? A) Kuru dal toplayıp ateş yaktık. B) Ali çok konuşunca uyarıldı. C) Salataya turp rendeledim. D) Davete mor bir gömlekle katıldı.

25

5. SINIF


10.

KELİME BİLGİSİ [EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER]

TEST

7. Yan odadan çocuk sesleri geliyor.

10. Yüz yaşında olmasına rağmen hâlâ çok sağlıklı.

Bu cümlede geçen "yan" kelimesinin eş seslisi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Yanıma on yaşlarında bir çocuk geldi. B) Yan daireyi geçen gün kiraya vermişler. C) Tarihî konak birkaç saatte yandı. D) Her zaman yanında kimlik taşırdı.

Bu cümlede geçen altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Bu cümlede geçen numaralanmış kelimelerden hangisi eş seslidir? B) 2  5. SINIF

C) 3 

C) Çok

D) Sağlıklı

12. Ben her akşam bir bardak süt içerim.

9. Marketten yumurta, yağ ve zeytin aldım. 1 2 3 4

A) 1 

B) Rağmen

A) Havuz, kırmızı balıklarla doluydu. B) Ali, peynir almak için markete gitti. C) Hesap defterimi çekmeceden çıkardım. D) Az önce ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

A) Eş seslidir. B) Mecaz anlamlıdır. C) Terim anlamlıdır. D) Eş anlamlıdır.

A) Yüz

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

8. Çantasından doksan bin lira çıkarıp galericiye uzattı.

Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteştir?

D) 4

26

Bu cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir? A) Ben

B) Her

C) Akşam

D) Süt TÜRKÇE SORU BANKASI


11.

KELİME BİLGİSİ

[EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER]

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ilk kelimesi sesteştir?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Fay hattında bulunan illerimizdan biri de Afyon'dur. B) Tel kadayıftan künefe yaptık. C) Yurt geneli bu hafta çok yağışlı. D) Ben her sabah spor yaparım.

A) Yüz yaşındaki adam önüne gelen her şeyi yiyebiliyordu. B) Pınarın başında elinde su bidonlarıyla bekleyenler vardı. C) Aileler bir çayın kenarına kurulmuş, sıcak çaylarını içiyorlardı. D) Son maçta attığı golle bizi şampiyonluğa taşıdı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş sesli değildir?

5. “Hemen buralardan kaç!” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş seslisi hangisinde kullanılmıştır?

A) Manavın tezgâhındaki sebzeler çok karttı. B) Bir yol bulup bu çıkmaz sokaktan kurtulmalıyız. C) Dil öğrenmek için İngiltere'ye gitti. D) Tatil için yeni bir şort aldım.

A) Polisleri görür görmez kaçmış. B) Uçağın kalkmasına kaç dakika var? C) Dışarı kaç, odanın her yanı duman. D) Okan, sahte pasaportla yurt dışına kaçmış.

6. “Çiftçi, elindeki tohumları toprağa saçtı.” cümlesindeki "saç" sözcüğünün eş seslisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

3. “Kan vermek isteyenler, hastanenin önünde bekliyorlardı.” cümlesindeki hangi sözcük eş seslidir? A) Kan

B) Vermek

C) Hastanenin

D) Önünde

TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

A) Oyuncakları sağa sola saçmıştı. B) Pilavın üstüne biraz karabiber saç. C) Uzun saç, Burcu'ya hiç yakışmamış. D) Yemeden önce pastaya hindistan cevizi saçtı.

27

5. SINIF


11.

KELİME BİLGİSİ [EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER]

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir kelime vardır?

10. El gibi dolaşma Anadolu'da.

A) Gün doğmadan evden ayrıldık. B) Yaz aylarında köye gideriz. C) Annem pilav yapmış. D) Kardeşim bugün çok hareketli.

A) Terim anlamlıdır. B) Eş seslidir. C) Mecaz anlamlıdır. D) Zıt anlamlıdır.

8. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

11. “Birkaç ördek ve bir kaz, kümesin önünde yemleniyordu.” cümlesindeki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

A) Koç, takımdaki basketbolcuları maça hazırlıyordu. B) Masa saatini kurup uyudum. C) Sel, önüne kattığı her şeyi sürüklüyordu. D) Bir demet çiçekle yanıma geldi.

B) Doksan

C) İnsan

D) Noksan 5. SINIF

B) Ördek

C) Kaz

D) Kümes

A) İç Anadolu'da yazlar sıcak ve kuraktır. B) Hiçbir sıkıntıyı dert etmeyen rahat biriydi. C) Çok uzaklardan kurt ulumaları geliyordu. D) Dış kapının kolunu çocuklar kırmış.

Dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir? A) Yüz

A) Birkaç

12. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

9. Yüzde ısrar etme doksan da olur, İnsan dediğinde noksan da olur.

Yukarıdaki mısrada geçen "el" kelimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

28

TÜRKÇE SORU BANKASI


12.

KELİME BİLGİSİ

(TERİM ANLAMLI KELİMELER)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitki bilimi terimi kullanılmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde spor terimi kullanılmıştır?

A) Ocaktaki yemeğin altını kapattım. B) Arabanın yan aynaları kırılmış. C) Mandalina soğuk alğınlığına iyi geliyormuş. D) Düz bir çizgiyi ancak cetvelle çizebilirim.

A) Özlem Hanım dışarı çıkmadan önce makyaj yapardı. B) Arabanın egzozundan garip sesler geliyor. C) Taç atışını Hüseyin kullandı. D) Sınavdan önce notlarıma göz attım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gök bilimi terimi kullanılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil bilgisi terimi kullanılmıştır?

A) Şirin bir sahil köyünde mola verdik. B) Astronotlar mekiği dokuz saatte tamir etti. C) Annem çok güzel domates çorbası yapar. D) Tarladan topladığımız fasulyeleri pazarda sattık.

A) Elektrikler kesilince mumları yaktık. B) Öğretmenimiz ek-kök konusunu anlattı. C) Kuğular serin sularda yüzüyor. D) Çocuğun yeşil gözleri dikkatimi çekti.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde matematik terimi kullanılmıştır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayvan bilimi terimi kullanılmıştır?

A) Film başlamadan önce süt mısır aldık. B) Sürahideki su halının üstüne döküldü. C) Birkaç saatte çarpım tablosunu ezberledim. D) Babam arabayı çok dikkatli kullanıyor.

A) Kafesteki papağan ne söylesek tekrar ediyordu. B) Borcumu ödemek için bankaya gittik. C) Okulun önünde birkaç servis bekliyor. D) Sabahları erken kalkmaya alıştım. TÜRKÇE SORU BANKASI

29

5. SINIF


12.

KELİME BİLGİSİ (TERİM ANLAMLI KELİMELER)

TEST

7. 1. Maçın ikinci yarısını izleyemedim. 2. Kediyi gören fare ağacın kovuğuna saklandı. 3. Uçak biletimi alıp havaalanında beklemeye başladım. 4. Yanımda kalem olmadığı için not alamadım.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde matematik terimi kullanılmıştır? A) Öğretmenimiz sınıfımızdaki yeni öğrenciyi bizimle tanıştırdı. B) Yangın yerine itfaiye araçları erken geldi. C) Bu dersimizde tam sayıları öğreneceğiz. D) Koray, yarıyıl tatilini Kartepe'de geçirmiş.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde hayvan bilimi terimi kullanılmıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mimarlık terimi kullanılmıştır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tiyatro terimi kullanılmıştır?

A) Binanın sütunları çok sağlamdı. B) Paranın bir kısmını bankaya yatırdım. C) Burak, top oynamayı çok seviyor. D) Pırasaları küp küp doğradım.

A) Dün aldığım kitap yazım yanlışlarıyla dolu. B) Suflör sahnedeki oyunculara bir şeyler söylüyordu. C) Deniz Bey, çok iyi ok atıyor. D) Yakaladığımız balıkları kovaya koyduk.

12. 1. Kamyon, kasasındaki çakıl taşlarını inşaatın önüne yığdı. 2. Kafesteki kanarya hiç susmadan ötüyordu. 3. Notaları öğrenince gitar çalmak benim için zevk oldu. 4. Belediyenin iftar çadırının önünde uzun kuyruk oluşmuştu.

9. Tereleri ve maydanozları sirkeli suyla yıkadım.

Bu cümlede hangi alana ait terim kullanılmıştır? A) Bitki bilimi

B) Dil bilgisi

C) Hayvan bilimi

D) Spor

5. SINIF

Numaralanmış cümlelerin hangisinde müzik terimi kullanılmıştır? A) 1 

30

B) 2 

C) 3 

D) 4

TÜRKÇE SORU BANKASI


13.

KELİME BİLGİSİ

(TERİM ANLAMLI KELİMELER)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil bilgisi terimi kullanılmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde matematik terimi kullanılmıştır?

A) Bahçeden çok güzel gül kokuları geliyordu. B) Parmaklarını çıtlatması hepimizi rahatsız etmişti. C) Bu ay isim ve sıfat konusunu gördük. D) Yurt dışından gelen mallara vergi indirimi getirildi.

A) Ünlü şairin en uzun şiirini okudum. B) Çocuklar kumsalda kumdan kale yapıyorlardı. C) Bugün tam sayılar konusunu göreceğiz. D) Akvaryumun dibi renkli çakıl taşlarıyla döşeliydi.

2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır?

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bitki bilimi terimidir?

A) Kaybolan bileziğimi nihayet buldum. B) Evin salonunda dört kişi vardı. C) Penaltı atışını golcü futbolcu kullandı. D) Duvardaki tabloyu ünlü bir ressam çizmiş.

A) Yakın arkadaşlarımı doğum günüme çağırdım. B) Balkondaki fesleğen çok güzel kokuyor. C) Dizlerindeki ağrı artınca doktora gitti. D) Fransa'nın başkentine yolculuğumuz başladı.

3. “Perde” sözcüğü hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır? A) Evin perdeleri kirden sapsarı olmuştu. B) Tiyatronun üçüncü perdesini izleyip çıktık. C) Ofisin perdeleri açık olduğuna göre içeride birileri var. D) Perde olmasına rağmen içeri sinekler doluşmuştu. TÜRKÇE SORU BANKASI

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tıp terimi kullanılmıştır? A) Hastaya hemen serum verdiler. B) Kardeşim çubuk krakeri çok seviyor. C) Babamın kolları çok güçlü. D) Bilgisayarın kasasından sesler geliyor.

31

5. SINIF


13.

KELİME BİLGİSİ (TERİM ANLAMLI KELİMELER)

TEST

7. Aşağıdakilerin hangisinde gök bilimi terimi kullanılmıştır?

10. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu tespih bana dedemden kaldı. B) Kuyruklu yıldız Dünya'ya çok yakın geçmiş. C) Silah seslerini duyunca hemen yere yattık. D) Sahnedeki sanatçının sesi çok güzeldi.

A) "Gol" ve "taç atışı" spor terimidir. B) "Sarımsak" ve "soğan" coğrafya terimidir. C) "Üçgen" ve "kare" matematik terimidir. D) "Nota" ve "gitar" müzik terimidir.

11. 1. Buz gibi karpuzu afiyetle yedik. 2. Dün akşam annem bize kek yaptı. 3. Uzaklardan gelen sesler bizleri korkuttu.

8. Öğretmenin tahtaya yazdığı kelimeyi ekine ve köküne ayırdık.

Bu cümlede aşağıdaki alanlardan hangisine ait bir terim kullanılmıştır? A) Matematik

B) Dil bilgisi

C) Gök bilimi

D) Tiyatro

4. Kirli elbiselerimi temiziyle değiştirdim.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır? A) 1 

9. "Yılanı gören çocuklar zaman kaybetmeden korku içinde sağa sola kaçıştı.” cümlesindeki hangi sözcük hayvan bilimi terimidir?

B) 2 

C) 3 

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi spor terimi değildir?

A) Yılan

B) Çocuklar

A) Manşet

B) Smaç

C) Zaman

D) Sağa

C) Üçlük

D) Rekabet

5. SINIF

D) 4

32

TÜRKÇE SORU BANKASI


14.

KELİME BİLGİSİ

(KELİMELER ARASI ANLAM İLİŞKİSİ)

4. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?

1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) Meyve - kiraz B) Sebze – Brokoli C) Güvercin - gökyüzü D) Balık - hamsi

A) Ayı - in B) Kaz - kümes C) Koyun - ağıl D) Tavuk - yumurta

5. “Çorap - ayak” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır?

2. “Özlem - hasret” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır?

A) Televizyon - film B) Kitap - bilgi C) Bere - kafa D) Anne - bebek

A) İleri - geri B) Dost - düşman C) Kötü - iyi D) Vatan - yurt

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimeler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?

3. “Uçak - kanat” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bu sıralar gözlerim iyi görmüyor. B) Adamın sözlerini kendi kulaklarımla işittim. C) Dikenli tarakla saçlarını taradı. D) Çiçeği minik burnuyla kokladı.

A) Yüksek - alçak B) Araba - teker C) Güzel - çirkin D) Vazife - görev TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

33

5. SINIF


14.

KELİME BİLGİSİ (KELİMELER ARASI ANLAM İLİŞKİSİ)

TEST

7. “Üç kuzu gölgede dinleniyor, koyunlar da çayırda otluyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır?

10. “Kartepe'de çok az kaldık.” cümlesindeki altı çizili sözcükler arasında hangi anlam ilişkisi vardır? A) Eş seslilik B) Eş anlamlılık C) Zıt anlamlılık D) Gerçek - mecaz anlam

A) İnek - öküz B) Tavuk - civciv C) Kedi - Van kedisi D) At - eşek

11. “İtalya - Roma” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır?

8. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlılık ilişkisi vardır?

A) Avrupa - Almanya B) Türkiye - Ankara C) Edirne - Trakya D) İstanbul - Üsküdar

A) Ocak - ay B) Sene - gün C) Hafta - pazar D) Asır - yüzyıl

12. “Üzüm - sirke” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır?

9. “Limon - ekşi” kelimeleri arasındaki ilişki hangisinde vardır?

A) Vişne - meyve suyu B) Çay - şeker C) Portakal - mandalina D) Domates - kırmızı

A) Öğrenci - talebe B) Canlı - cansız C) Biber - acı D) Kiraz - yaz 5. SINIF

34

TÜRKÇE SORU BANKASI


15.

KELİME BİLGİSİ (DEYİMLER)

TEST

4. İstanbul'un bütün semtlerini avucumun içi gibi bilirim.

1. Aşağıdaki deyimlerden hangileri arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır? A) Kol kanat germek - himayesine almak B) Havalara uçmak - ağzı kulaklarına varmak C) Ser verip sır vermemek - ağzında bakla ıslanmamak D) Burnundan solumak - küplere binmek

2.

1. 2. 3. 4.

5. Aşağıdakilerin hangisinde deyim cümleye "unutulmayacak biçimde aklında tutmak" anlamı katmıştır?

Numaralanmış deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Bir yere çok sık gelip gitmek B) Bir yeri, bir şeyi çok iyi ve ayrıntılı olarak bilmek C) Bir konu hakkında detaylı araştırma yapmak D) Ayrıntılara takılmak

Habbeyi kubbe yapmak Pireyi deve yapmak Bire bin katmak Bin dereden su getirmek

A) 1 

B) 2 

C) 3 

A) Öğretmenin anlattıklarını not tuttum. B) Seminerde anlatılanları zihnime yerleştirdim. C) Millî takım turnuvada destan yazdı. D) Yapılan kötülüklere ses çıkarmıyor, her şeyi içine atıyordu.

D) 4

3. "Su" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

6. "Işık" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?

A) Pastayı görünce ağzının suyu aktı. B) Yemekten önce bir bardak su içti. C) İki arkadaş arasında su sızmıyor. D) Babam konuşunca akan sular durur. TÜRKÇE SORU BANKASI

Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?

A) Otomobilin ışığı yolu aydınlattı. B) Odada, mum ışığında oturduk. C) Bu işler ışık olmadan bitmez. D) İsteklerimize yeşil ışık yaktı.

35

5. SINIF


15.

KELİME BİLGİSİ (DEYİMLER)

TEST

7.

1. 2. 3. 4.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış deyimlerden herhangi birinin anlamı değildir?

10. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yanlış verilmiştir?

Aralık vermek İşin ortasını bulmak Hatırını kırmak Kolları sıvamak

A) Kalbine girmek: Sevgisini kazanmak B) Ayakları üstünde durmak: Başkasının yardımına ihtiyaç duymadan güçlü bir biçimde sorunları çözebilecek durumda olmak C) Etekleri tutuşmak: Çok sevinmek D) Hasret çekmek: Özlem duymak

A) Ortak bir noktada anlaşmak B) Herkesin bildiği gerçekleri gizlemek C) Yeniden başlamak üzere bir işi kısa süre bırakmak D) Üzmek, gücendirmek

11. Aşağıdaki deyimlerden hangileri arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır? A) Ağzı açık kalmak - küçük dilini yutmak B) Ödü kopmak - dizlerinin bağı çözülmek C) İnce eleyip sık dokumak - kılı kırk yarmak D) Yüzü gülmek - yüzü düşmek

8. Aşağıdakilerden hangisi deyimdir? A) Temizlik yapmak B) Gözü gibi bakmak C) Yemek pişirmek D) Rötar yapmak

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm deyimdir?

12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen deyimler birbiriyle eş anlamlıdır?

A) Aldığımız karpuzun içi kıpkırmızıydı. B) Terazinin gözüne, tartılacak meyveleri koydu. C) Dağın tepesinden biri bize sesleniyor. D) Fakir fukaraya kol kanat gerer, onları korurdu. 5. SINIF

A) Aralarından su sızmamak - yağlı ballı olmak B) Gönül koymak - gönül almak C) Ter dökmek - akla karayı seçmek D) El ele vermek - himaye etmek

36

TÜRKÇE SORU BANKASI


16.

KELİME BİLGİSİ (DEYİMLER)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

4. Aşağıdakilerin hangisinde deyim, kullanıldığı cümleye uygun düşmemiştir?

A) Yeni gelen öğretmenimize kanım kaynadı. B) Ok yaydan çıktı, artık bu işten dönüş yok. C) Gök gürleyince ödüm patladı. D) Ağustos gelince sıcaklıklar arttı.

A) Nadir'in olayla ilgilisi yoktu fakat kabak onun başına patladı. B) Derdimi anlata anlata dilimde tüy bitti. C) Sıkıntılar üst üste gelince derin bir nefes aldık. D) Sınav sonucunu öğrenince ağzı kulaklarına varmıştı.

2. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yanlış verilmiştir?

5. Aşağıdakilerin hangisinde "bir işi üstünkörü, özenmeden yapmak" anlamına gelen bir deyim kulllanılmıştır?

A) Yaka silkmek: Bıkmak, usanmak B) Rest çekmek: Kesin olmayan bir yaklaşım sergilemek C) Sinek avlamak: İşi veya müşterisi olmayıp boş oturmak D) Abuk sabuk konuşmak: Ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak

A) İşi bu kadar aceleye getirirsen sonuçta böyle kötü olur. B) Karşıdan gelen arabayı görünce kendimi can havliyle kaldırıma attım. C) Hadi bakalım, paçaları sıvayalım da bir an önce şu işi bitirelim! D) Bu kurallara uyarsan tüm işlerini rayına oturtabilirsin.

3. Ona bir şey olmaz, nabza göre şerbet vermeyi iyi bilir o.

6. Kendisi çok uyumlu ve problem çıkarmayan bir arkadaştır. Yani ağzı var, dili yok.

Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kararlı bir tutum içinde olmak B) Birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak yolda davranmak C) Seçenekler arasında tercih yapmakta zorlanmak D) Toplum tarafından beğenilmek TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

Altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pek sessiz, kendi hâlinde B) Söz söylemeyi beceremeyen C) Konuşmaktan utanan D) Doğuştan konuşma yeteneği olmayan

37

5. SINIF


16.

KELİME BİLGİSİ (DEYİMLER)

TEST

7. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

10. Aşağıdaki deyimlerden hangisi gerçek anlamlıdır?

A) Etekleri zil çalmak: Çok telaşlanmak B) Çaba göstermek: Bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak C) Eli ayağı dolaşmak: Şaşırmak, telaşlanmak D) El üstünde tutmak: Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek

A) İçi içine sığmamak B) Etekleri tutuşmak C) Küçük dilini yutmak D) Çoğu gitti, azı kaldı.

11. Aşağıdakilerin hangisinde "küplere binmek" deyimiyle aynı anlama gelen bir deyim kullanılmıştır? A) Acele edince eli ayağı birbirine dolaştı. B) Öğrencilerin etekleri zil çalıyor. C) Yılanı görünce beti benzi soldu. D) Arabası zarar gören adam burnundan soluyordu.

8. Aşağıdaki deyimlerden hangileri arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır? A) İç çekmek - göğüs geçirmek B) İki dirhem bir çekirdek - üstü başı dökülmek C) Derdini dökmek - içini açmak D) Bire bin katmak - habbeyi kubbe yapmak

12. Yükte hafif pahada ağır eşyalarını yanına alarak şehirden ayrıldı.

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “yardımlaşmak” ile ilgilidir?

A) Önemsiz, küçük B) Sahte olmayan, gerçekçi C) Taşınması kolay olan, değerli D) Her yerde saygı gören

A) Ayrısı gayrısı olmamak B) Bel bağlamak C) İşe karışmak D) El ele vermek 5. SINIF

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

38

TÜRKÇE SORU BANKASI


17

KELİME BİLGİSİ

(SÖZCÜKLERİ SÖZLÜK SIRASINA GÖRE DİZME)

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerinden önce gelir?

A)

B)

Armut

4. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerinden sonra gelir?

D)

Çilek

Elma

B)

Otomobil

Uçak

C)

Vapur

2. "Çam, can, çan, cam" sözcükleri aşağıdakilerin hangisinde alfabetik sıraya göre dizilmiştir?

D)

Cip

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte “rüya” kelimesi ile “şair” kelimesi arasında yer alır?

A) Çam, cam, çan, can B) Çam, çan, can, cam C) Cam, can çam, çan D) Çan, cam, can, çam

3. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte "hale" kelimesiyle "kına" kelimesinin arasında yer alır?

A) Lale

B) Minare

C) Sinema

D) Nine

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte "dere" kelimesinden sonra gelir?

A) Liman B) Deri C) Kömür D) Halı TÜRKÇE SORU BANKASI

A)

Ananas

C)

TEST

39

A) Çerez

B) Düğün

C) Davet

D) Beyaz 5. SINIF


17

KELİME BİLGİSİ (SÖZCÜKLERİ SÖZLÜK SIRASINA GÖRE DİZME)

TEST

7. “Yusuf derse geç kaldı.” cümlesindeki hangi kelime sözlükte diğerlerinden önce gelir? A) Yusuf

B) Derse

C) Kaldı

D) Geç

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerine göre sözlükte daha öncedir? A) Zirve

B) Zayıf

C) Zurna

D) Zemin

8. Cam - Demir

11. Aşağıdakilerin hangisinde ülke isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir?

Seçeneklerdeki kelimelerden hangisi alfabetik sıraya göre yukarıdaki kellimelerin arasında yer alır? A) Çeşit

B) Dolu

C) Direk

D) Kemer

A) Almanya - Belçika - Danimarka - Hollanda B) Almanya - Belçika - Hollanda - Danimarka C) Belçika - Hollanda - Danimarka - Almanya D) Almanya - Danimarka - Hollanda Belçika

9.

?

Fırın

Telefon

Sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde soru işaretiyle belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

12. Aşağıdakilerin hangisinde renkler alfabetik sıraya göre dizilmiştir?

A) Vazo B) Davul C) Tablet D) Elek

A) Beyaz B) Beyaz C) Beyaz D) Beyaz 5. SINIF

40

-

Kırmızı - Mor - Mavi Mavi - Mor - Kırmızı Kırmızı - Sarı - Mavi Kırmızı - Mavi - Mor

-

Sarı Sarı Mor Sarı

TÜRKÇE SORU BANKASI


18

KELİME BİLGİSİ

(NEZAKET BİLDİREN İFADELER)

1. Arkadaşım Cemil'in hasta olduğunu öğrendim. Okuldan gelince Cemil'i telefonla arayıp "............." dedim.

4.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Geçmiş olsun! B) Teşekkür ederim! C) Özür dilerim! D) Kolay gelsin!

Aşağıdaki nezaket ifadelerinden hangisi yukarıdaki boşluklardan herhangi birine getirilemez? A) Teşekkür ederim! B) Tebrik ederim! C) Ellerine sağlık! D) Hoş geldin!

5. Bu sabah erkenden kalktım. Annemin aldığı bayramlık elbiselerimi heyecanla giyindim. Daha sonra annem, babam ve kardeşimle bayramlaştım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra dedemin ve anneannemin bayramını kutlamaya gittik. Dedeme "...................." deyip dedemin elini öptüm. O da bana bayram harçlığı verdi.

3. Birinden bir şey isterken, rica ederken kullandığımız nezaket ifadesidir.

Duvar ören Şaban Usta'ya nezaket ifadelerinden hangisini söylemek gerekir? A) Ellerine sağlık! B) Kolay gelsin! C) Tebrik ederim! D) Zahmet etmişsin!

2. • Y emeği yedikten sonra annemize "...................." deriz. • A kşam işten gelen babamıza "...................." deriz. • Ödevlerimize yardım eden ablamıza "...................." deriz.

TEST

Yukarıda açıklaması verilen nezaket ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğum günün kutlu olsun! B) Sıhhatler olsun! C) Kesene bereket! D) Bayramın kutlu olsun!

A) Özür dilerim! B) Lütfen! C) Teşekkür ederim! D) Güle güle! TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki nezaket ifadelerinden hangisi gelmelidir?

41

5. SINIF


18

KELİME BİLGİSİ (NEZAKET BİLDİREN İFADELER)

TEST

9. Okullar arası yapılan bilgi yarışmasında birinci olan Eda'yı kutlayıp ".................." dedim.

6.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki nezaket ifadelerinden hangisi getirilmelidir? A) Teşekkür ederim! B) Tebrik ederim! C) Mutluluklar! D) Ellerine sağlık

Sabah Pelin'i uyandırmaya giden annesi aşağıdaki nezaket ifadelerinden hangisini kullanır? A) Mutluluklar! B) Hoş geldin! C) Günaydın! D) İyi geceler!

10. Kuaföre gidip saçlarını kestiren bir arkadaşımızı gördüğümüzde "...................." demeliyiz. 7. Servisten inerken yanlışlıkla arkadaşının ayağına basan Mete, hangi nezaket ifadesini kullanmalıdır?

A) Geçmiş olsun! B) Afiyet olsun! C) Sıhhatler olsun! D) Başın sağ olsun!

A) Özür dilerim! B) Hoşça kalın! C) Geçmiş olsun! D) Başınız sağ olsun!

11. Yemek yiyen birine kullandığımız nezaket ifadesidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız nezaket ifadelerinden biri değildir?

A) İyi akşamlar! B) Rica etsem! C) Affedersiniz! D) Ne günlere kaldık! 5. SINIF

Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki nezaket ifadelerinden hangisi getirilebilir?

Yukarıda açıklaması verilen nezaket ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçmiş olsun! B) Ellerine sağlık! C) Afiyet olsun! D) Kesene bereket

42

TÜRKÇE SORU BANKASI


19.

KELİME BİLGİSİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayrıntı” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil bilgisi terimi kullanılmıştır? A) Babam elmayı her zaman kabuğuyla yer. B) Çantasından çıkardığı tarakla saçlarını taradı. C) Öğretmenimiz sıfatlarla ilgili birkaç örnek verdi. D) Güvenlik görevlisi bize kimlik sordu.

A) Olayın detaylarını haberlerden dinledim. B) Sabah başlayan yağmur, gün boyu sürdü. C) Caddenin karşısına geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekledim. D) Önümüzdeki yaz arkadaşlarla yurt dışına gideceğiz.

5. Vakit hayli geç olmasına rağmen misafirlerimiz bir türlü kalkmıyordu.

2. Durakta bekleyen yaşlı adam otobüsün gelmemesinden şikâyet ediyordu.

Bu cümledeki altı çizili kelimenin zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Genç

B) Güçlü

C) İhtiyar

D) Yorgun

A) Gün

B) Gece

C) Zaman

D) Süre

6. Aşağıdaki alt çizili kelimelerin hangisi “kış” kelimesinin zihnimizde yaptığı çağrışımlardan biridir?

3. “Bahçe - çiçek” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sıcak diyarlara yolculuğumuz yarın başlıyor. B) Hafta boyu yağan kar trafiği felç etti. C) Küçük kardeşim limonlu dondurmayı çok seviyor. D) Çamaşır makinemiz dün akşam bozuldu.

A) Bostan - fasulye B) Kuş - kanat C) Yağmur - kar D) Futbol - top TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

43

5. SINIF


19.

KELİME BİLGİSİ (KARMA)

TEST

7. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde spor terimi kullanılmıştır?

A) Her ay maaşımın bir kısmıyla kitap alırım. B) Okul yolunda çam ağaçları vardı. C) Yat gezimiz çok güzel geçti. D) Kel olduğu için hiç berbere gitmezdi.

A) Kardeşim yanlış zile basmıştı. B) Korner atışını Batuhan kullandı. C) Çizgili gömlek bana çok yakıştı. D) İnşaat dört ayda tamamlanacakmış.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

8. Aşağıdakilerin hangisinde zıt (karşıt) an-

lamlı sözcükler aynı cümlede kullanılmıştır?

A) Bizim Okan tam bir kurabiye canavarı. B) Uçakta pencere kenarına oturdum. C) Top oynayan çocukları izliyorum. D) Saçlarım bu yaz çok uzadı.

A) Çanakkale'nin hangi ilçesinde oturuyorsun? B) Buzdan heykeller müzesini gezdin mi? C) Niçin adımı ve soyadımı öğrenmek istiyorsun? D) Sürekli sağa sola bakmanın özel bir nedeni var mı?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fakir” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ufak” kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır?

A) Kulüp doktorumuz beni muayene etti. B) Ahmet, yoksul bir ailenin en küçük oğluydu. C) Avukat, elindeki dosyaları hâkime uzattı. D) Araba sesleri konferansa katılanları rahatsız etti.

A) İri cevizlerden bir kilo aldım. B) Düğünde herkes çok eğleniyordu. C) Sarmaşık, odanın duvarlarına tırmanmış. D) Çam kozalakları çok güzel kokuyor. 5. SINIF

44

TÜRKÇE SORU BANKASI


20.

KELİME BİLGİSİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?

4. “Kara” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde eş sesli olacak şekilde kullanılmıştır?

A) İnsanın içi dışı bir olmalı. B) Her yaz yaylaya çıkarız. C) Her yanım ağrıyor. D) Üst kata yeni bir kiracı geldi.

A) Kara kalem çalışması yapacakmış Kara gün kararıp kalmaz B) Tayfa karayı görünce çok sevindi Kara bir nokta vardı sayfanın ortasında C) Kara düşüncelerden kurtulmalısın Kara kara düşünmemelisin D) Dünya’nın üçte biri karalarla kaplıdır Karaya çıkarsak toprağı öpeceğim

2. "Söylediğiniz adrese şu an çok yakınsınız." cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıddı hangisinde kullanılmıştır?

5. “Özlem” sözcüğünün eş anlamlısı hangisinde kullanılmıştır?

A) Kervan uzak bir yerden geliyormuş. B) Uzak akrabalarını ziyaret etmiş. C) Bu maçı kazanmamız uzak bir ihtimal. D) O böyle işlerden pek uzaktır.

A) Duygu yüklü şiirleri çok beğenildi. B) Ana oğul yıllar sonra hasret giderdiler. C) Çocuklar bahçede neşe içinde koşuyor. D) Filmin sonunda gözyaşlarımızı tutamadık.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her ikisi de eş seslidir?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A) Sokaktan gelen sesi duydun mu? B) Önümüzdeki yıl turizmde patlama olacak. C) Deri parçalarından cüzdan yapacakmış. D) Ütünün fişini çekmeyi unutmuşum. TÜRKÇE SORU BANKASI

A) Odun çatar, kül almaz; inek satar, yağ almaz. B) Kol kırılır, yen içinde kalır. C) Davul bile dengi dengi diye çalar. D) Sütünü sağdım, çayıra saldım.

45

5. SINIF


20.

KELİME BİLGİSİ (KARMA)

TEST

7. Aşağıdakilerin hangisinde "salmak" sözcüğünün açıklaması yanlış verilmiştir?

10. “Numara” sözcüğü hangisinde ölçü anlamıyla kullanılmıştır? A) Dairenin kapı numarası 8’di. B) Ayakkabısının numarasını saklıyordu. C) Bu numaralara karnımız tok. D) Bizim çocuğun okul numarası kaçtı?

A) Soğutmak için kuyuya su kabı saldı. (Sarkıtmak) B) Bununla beraber peşine adam salmak gerekir. (Göndermek) C) Yavru ayıyı doğaya saldılar. (Bırakmak) D) Ağaç yerini sevdi, dal budak saldı. (Katmak)

11. "Okulun kapanmasına kala kala iki hafta kaldı." cümlesindeki altı çizili kısmın anlamı hangisinde verilmiştir?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parlamak" sözcüğü "tutuşup alev çıkarmak" anlamıyla kullanılmıştır?

A) en sonunda B) bütünü, olup olacağı C) tam olarak D) en çok

A) Yüzünde bir çocuk sevinci parladı. B) Olumsuz cevap alınca aniden parladı. C) Elindeki şişe ateşe yaklaşınca parladı. D) Yeni küpesi güneşte parlıyordu.

12. Şiirin içinde bir hayat istiyorum. Dışarıda değil, içimde sürdürüyorum bu arayışımı. Sokaktaki soğukluk içimi üşütüyor. Şiire yaklaşmak, şiirle ısınmak istiyorum.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "çekmek" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Arkadaşım komşusundan çok çekti. B) Yeni aldığım kazak yıkanınca çekti. C) Koltuğu biraz arkaya çeker misin? D) Ankara-İstanbul arası altı saat çekiyor. 5. SINIF

46

Altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? A) hayat

B) arayışımı

C) dışarıda

D) ısınmak TÜRKÇE SORU BANKASI


21.

CÜMLE BİLGİSİ

(NEDEN - SONUÇ CÜMLESİ)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç anlamı yoktur?

4. 1. Yangından dolayı sokağı bir duman kaplamıştı.

A) Yağmur şiddetli yağdığı için dışarı çıkamadı. B) Kartını evde unuttuğundan para çekememiş. C) Sıcaktan nefes bile alınmıyor. D) Masanın üstündeki kalemleri topladı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?

2. İleride iyi bir yazar olmak istiyorum. 3. Yaşadığı sorunları onunla paylaşırdı. 4. Mutlu olduğu için etrafına neşe saçıyordu. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç anlamı vardır? A) 1 ve 2.

B) 1 ve 4.

C) 2 ve 3.

D) 3 ve 4.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anlamı vardır?

A) Asansör bozuk olduğundan yürüdük. B) Doktor, hastaya birkaç soru sordu. C) İlaçlarını almak için eczaneye gitti. D) Pazar günü bütün evi ilaçladım.

A) Onunla bu konuda tartışmamalısın. B) Televizyonu kapatıp ödevlerini yaptı. C) Evi görünce içi içine sığmadı. D) Gömleğin boyası diğer elbiselere geçmiş.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm neden anlamı taşımaktadır?

6. "……….. onu uyardı." cümlesinin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse sebep-sonuç cümlesi oluşmaz?

A) Pantolonun paçalarını terziye yaptırdı. B) Ufaklık, etrafını meraklı gözlerle inceledi. C) Bahçede tek başına onu bekledi. D) Gözüne toz kaçtığından gözü yaşarmıştı. TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

A) Dişlerini fırçalamadığı için B) Sürekli tabletiyle oynadığından C) Gürültü yapınca D) Sıra arkadaşım

47

5. SINIF


21.

CÜMLE BİLGİSİ (NEDEN - SONUÇ CÜMLESİ)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüme sorulan “niçin” sorusunun cevabı vardır?

10. (1) Batı ülkelerinde insanlar her yerde okuyor. (2) Metroda, otobüste elinde kitap, gazete ya da dergi olmayan bir kişi bile göremiyorsunuz. (3) Tren ve uçak yolculuklarına herkes bir ya da birkaç kitapla çıkıyor. (4) Batı toplumu okumayı sevdiği için bugün her şeyde bizden daha ileride.

A) Kimliğimi cüzdanın içine koymuştum. B) Törene katılamadığından üzgündü. C) Gözlüğünü taktıktan sonra gazetesini okudu. D) Sabahtan beri telefonla konuşuyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

8. Padişahın üç oğlu vardı. Küçük oğlu, çalışkan ve iyi niyetliydi ancak diğer oğulları öyle değildi. Bu nedenle padişah tahtını, tacını, sarayını ve tüm hazinelerini küçük oğluna bırakmayı düşünüyordu.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu parçada vardır?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı yoktur?

A) Padişahın diğer çocukları niçin çalışkan değildir? B) Padişah niçin her şeyi küçük oğluna bırakmayı düşünmektedir? C) Padişahın küçük oğlu niçin çok başarılıdır? D) Padişah niçin her şeyini birine bırakmak istemektedir?

A) Fotoğraf makinesini alıp sahile indi. B) Onunla anlaşamadığı için başka bir sıraya oturdu. C) Saçlarını taramadığından dağınık görünüyordu. D) Uykusuz kaldığından gözleri şişmişti.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anlamı vardır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir sebebi açıklamak için kullanılmıştır?

A) Hayvan türlerinin yaşam süreleri birbirinden farklıdır. B) Deniz kenarında oturmuş, suya dalgın dalgın bakıyordu. C) İnsanlar farklı araçlar kullanarak evlerine gitmektedir. D) Okulun son günü olduğu için öğrenciler çok mutluydu. 5. SINIF

A) Odamı topladım üstelik ödevimi de yaptım. B) İzin veririm ama erken döneceksin. C) Arayamadım çünkü kontörüm yoktu. D) Pazartesi veya salı günü orada olacağım.

48

TÜRKÇE SORU BANKASI


22.

CÜMLE BİLGİSİ

(NEDEN - SONUÇ CÜMLESİ)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç bölümünün altı çizilmiştir?

A) Çorbaya biraz daha tuz katmalısın. B) Yeni aldığın gömleğin rengi çok güzelmiş. C) Bisikletin zincirini yağlaman gerekir. D) Fırtına çıkınca tekneler geri döndü.

A) Boş zamanlarında resim çizerdi. B) Yaz aylarında boyu epey uzamış. C) Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. D) Takım finalde elenince hepimiz üzüldük.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç anlamı taşımaktadır?

5. • • • •

A) Taksi bulamadığı için uçağa yetişemedi. B) Çocuklar bayramı dört gözle bekliyordu. C) Piknikte hepimiz çok eğlendik. D) Bulduğu cüzdanı polise teslim etti.

Yukarıdaki cümlelerin kaçında sebepsonuç anlamı vardır? A) 1 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylem gerekçesiyle verilmiştir?

B) 2 

C) 3 

D) 4

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiştir?

A) Kardeşiyle saatlerce havuzda yüzdü. B) Bebek sabaha kadar deliksiz uyudu. C) Çok çalıştığı için bugün yorulmuş. D) Öğretmen bazı çocukları uyardı. TÜRKÇE SORU BANKASI

Hediyeyi görünce ağzı açık kaldı. Haksız olduğu için susuyordu. İnsan doğadan uzaklaşmamalıdır. Onunla doğum gününde karşılaştık.

A) Mum, dibine ışık vermez. B) Sakla samanı, gelir zamanı. C) Bugünkü işini yarına bırakma. D) Ummadığın taş baş yarar.

49

5. SINIF


22.

CÜMLE BİLGİSİ (NEDEN - SONUÇ CÜMLESİ)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden sonuç anlamı taşımaktadır?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümlenin sonuç bölümüdür?

A) Sürekli televizyon seyrettiği için gözleri bozulmuş. B) Belgelerin tamamını hazırlayıp memura verdi. C) Hakkında söylenenleri o da duydu. D) Feyza da annesi gibi çok güzel yemek yapıyor.

A) Burnunun dikine gittiği için hep kaybediyordu. B) Arkadaşı arayınca dünyalar onun oldu. C) Aklı karıştığı için soruyu yanıtlayamadı. D) Gözüne uyku girmediğinden sabaha kadar bekledi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç bölümleri yanlış gösterilmiştir? A) Sandalyeden düşünce kolunu incitti. Sebep sonuç

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anlamı vardır?

B) Ağzında diş kalmadığından yemeği Sebep çiğneyemiyordu. sonuç C) Onun geldiğini görünce Sebep ayağa kalktık. sonuç

A) Kapı aniden açılınca ödü koptu. B) Bütün sınıf onu ayakta alkışladı. C) Bu arabayı, dişinden tırnağından artırdığı parayla aldı. D) Doktor, ilaçları zamanında kullanmasını söyledi.

hepimiz

D) Tir tir titriyordu çünkü sırılsıklam Sebep ıslanmıştı. sonuç

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç anlamı yoktur?

A) Ailenin bütün masraflarını o karşılıyordu. B) Evden çıkan dumanı görünce itfaiyeyi aradım. C) Odanın her tarafını kendisi temizlemiş. D) Ödevini baştan savma yapmamalısın.

A) Bardak yere düşünce paramparça oldu. B) Aç olduğundan aklı yemeklerdeydi. C) Okula kadar birlikte yürüdük. D) Vapura yetişemeyince sınava geç kaldım. 5. SINIF

50

TÜRKÇE SORU BANKASI


23.

CÜMLE BİLGİSİ

(ÖZNEL VE NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye öznellik katmaktadır?

A) Hastanenin bahçesinde çam ağaçları vardı. B) Evin faturalarını babam yatırıyor. C) Köy çeşmesinin başında birkaç kadın duruyordu. D) Bu evin harika bir manzarası var.

A) Dün akşam ilginç bir belgesel izledim. B) Bileti verip yerine oturdu. C) Her yıl ağustos ayında buraya geliriz. D) Yazarın son romanı geçen ay yayımlandı.

2. 1. Kasabanın ortasında bir meydan vardı. 2. Yüksek tepelere kar yağmış. 3. Parkın salıncaklarını yenilemişler. 4. Müdür Bey etkileyici bir sunum yaptı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Romandaki bazı sözcüklerin anlamını bilmiyorum. B) Gülmek sana herkesten çok yakışıyor. C) Bağımsızlık her şeyden daha önemlidir. D) Yazın kırlarda koşmak ne hoştur!

Numaralanmış cümlelerden hangisi öznellik-nesnellik yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir anlatıma sahiptir?

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatımına göre özneldir?

A) Onun bu işi başarabileceğine inanmıyorum. B) Bir yılda on iki ay vardır. C) Umudu olmayan insan yaşayamaz. D) Başkalarının tecrübelerinden yararlanmak gerekir. TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

A) Olimpiyatlar ilk kez Atina’da yapılmıştır. B) Bir heykele şekil vermek ancak zevk işidir. C) Akşam yemeğini saat 19.00’da yeriz. D) 43 numara ayakkabı giyiyormuş.

51

5. SINIF


CÜMLE BİLGİSİ (ÖZNEL VE NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER)

23. TEST

7. (1) Şairin ömrü boyunca tek bir şiir kitabı yayımlandı. (2) Kitap üçüncü baskısını yaptı. (3) Bu şiir kitabında seksen dokuz şiiri var. (4) Hepsi birbirinden içli olan bu şiirleri okuyunca siz de seveceksiniz.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznellik-nesnellik yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Küresel ısınma bazı hayvan türlerini etkilemiştir. B) Reşat Nuri gerçekçi yazarlardan biridir. C) Akşam olunca sokak lambaları yanardı. D) Önemli olan kazanmak değil, yarışmaya katılmaktı.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişiden kişiye değişen bir yargı vardır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ifade cümleye öznellik katmıştır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur? A) Büyük romanlar büyük acılardan doğar. B) Teknoloji insanların kılık kıyafetlerini etkilemiştir. C) Sürü psikolojisinden kurtulanlar başarılı olur. D) İşte bu iyi bir şakaydı.

A) Odasındaki oyuncakların çoğu plastiktendi. B) Benim için gelmiş geçmiş en iyi yazar oydu. C) Akşama doğru kara bulutlar şehri kaplamıştı. D) Tekneyle balık tutmak için sahile indik.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı kişiden kişiye değişir?

12. "Bahar aylarında üniversitede yapılan eğlenceli etkinliklere katılırdık." cümlesinden hangi kelime çıkarılırsa cümle nesnel anlatımlı olur?

A) Avokado sıcak iklimlerde yetişir. B) Bu kasabanın insanları çok canayakındır. C) Haydarpaşa Garı, Abdülhamit döneminde yapılmıştır. D) Siyah, ana renklerden bir tanesidir. 5. SINIF

A) Bahar aylarında B) üniversitede C) eğlenceli D) yapılan

52

TÜRKÇE SORU BANKASI


24.

CÜMLE BİLGİSİ

(ÖZNEL VE NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir anlatıma sahiptir?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüş vardır?

A) Tuvalde bir insan portresi vardı. B) Konuyla ilgili güzel bir konuşma yaptı. C) Anne olmak çok farklı bir duygudur. D) Spor yapan insanlar daha mutlu olur.

A) Zaman su gibi akıp gidiyordu. B) Su yüz derecede kaynar. C) Kar, yer altı sularını besler. D) Deniz suyu tuzludur.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?

5. Toprağınla taşınla Baharınla kışınla Ekmeğinle aşınla Ne güzelsin Türkiye’m

A) Arkadaşımın annesi çok harika yemekler yapıyor. B) Ara sıra buraya gelir, bize anılarını anlatırdı. C) Okulun çevresinde elliye yakın ağaç varmış. D) Annem gelinceye kadar bize halam bakardı.

3. (1) Hayvan türlerinin yaşam süreleri birbirinden farklıdır. (2) Örneğin kelebekler bir iki ay yaşar. (3) Kaplumbağalar yüz, yüz elli yıl yaşar. (4) Çocukların çok sevdiği eşekler ise otuz yıl yaşamaktadır.

B) 2 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) 3 

Bu şiirdeki sözcüklerden hangisi öznel bir anlatım sağlamıştır? A) taşınla

B) kışınla

C) Ne güzelsin

D) ekmeğinle

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı söz konusudur? A) Doktor, hastaları tek tek muayene etti. B) Ankara’ya kadar mola vermeden gittik. C) Bekçi, köpeğe birkaç parça ekmek verdi. D) Tablo bu duvarda daha şık duruyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde öznel bir ifade vardır? A) 1 

TEST

D) 4

53

5. SINIF


CÜMLE BİLGİSİ (ÖZNEL VE NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER)

24. TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye öznellik katmamıştır?

A) Mutluluk kuşa benzer, sahip çıkmazsan uçup gider. B) Emniyet kemeri takmak bir zorunluluktur. C) Karpuz bir yaz meyvesidir. D) Berberler pazar günleri kapalıdır.

A) Böyle saçma sapan bir söz duymamıştım. B) Annem bizim için yıllarca çalıştı. C) Ona beğeneceğini umduğum bir hediye aldım. D) İçeriye tavırları garip biri girdi.

11. 1. D ışarıdan gelen tuhaf sese bir anlam veremedim. 2. Yaz aylarında bu derenin suyu azalır. 3. Cahil insanlardan uzak durmalısın. 4. Pazardan domates ve salatalık almış.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göreceli bir yargı söz konusudur? A) Törende okunacak şiirleri öğretmenimiz seçti. B) Yaz boyunca manavda tezgâhtarlık yapmış. C) Bence sabah, günün en hoş bölümüdür. D) Emekli olunca Aydın’a taşınacakmış.

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik yönüyle diğerlerinden farklıdır?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir anlatıma sahiptir?

A) Marmara Denizi'nde bazı balık türleri yok oldu. B) Çalışmaktan daha büyük ilham mı olur? C) İnsanlar, tembeller ve çalışkanlar diye ikiye ayrılır. D) Sözünü yerine getirmeyenden arkadaş olmaz.

A) Günde en az elli sayfa kitap okuyordu. B) Dışarıdan gelen tuhaf sese bir anlam veremedim. C) Çocukken bu sokaklarda bilye oynardık. D) Elindeki poşetleri arka koltuğa bıraktı. 5. SINIF

Numaralanmış cümlelerden kaç tanesi nesnel anlatımlıdır?

54

TÜRKÇE SORU BANKASI


25.

CÜMLE BİLGİSİ

(DUYGUSAL VE ABARTILI ANLATIM)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir anlatım vardır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duygu ifade edilmiştir?

A) Hayvanları o hâlde görünce içim parçalandı. B) Elindeki dosyaları incelemeye başladı. C) Plastik çöpleri ayrı bir kaba koyardı. D) Bazı kurbağalar toprağın altında aylarca kalır.

A) Yeni çantasını arkadaşlarına gösterdi. B) Canım anneciğim, seni çok özledim. C) Süre kısa olduğu için bazı soruları boş bıraktım. D) Arabamız yokuşun başında arızalandı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir duyguya yer verilmemiştir?

5. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde bir duyguya yer verilmemiştir?

A) Babası karneyi görünce köpürdü. B) Öğleden sonra birlikte kiraz toplayacağız. C) Sen geleceksin diye gözümüz yollarda kaldı. D) Palyaçonun hareketlerini hayretle izledik.

A) Ormanlar yanıktan, baltadan yaşlı Pek berbat denizin, deryanın hâli B) Biraz düşündüm de derinden Ben nasıl unuturum dünleri C) Orada geçti benim en güzel günlerim O demleri anıp bugün inlerim D) Ağustos böceği bütün yaz Saz çalmış, şarkı söylemiş

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir duygu dile getirilmiştir? A) Köpek havlamaya başlayınca tüyleri diken diken oldu. B) Onu karşısında görünce dizlerinin bağı çözüldü. C) Olanları duyunca ağzı açık kaldı. D) Araba ona vuracak diye aklı başından gitti. TÜRKÇE SORU BANKASI

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma duygusu söz konusudur? A) Ne ağlayıp duruyorsun öyle? B) Anlat bakalım, başka ne oldu? C) Tüh, bu otobüsü de kaçırdık! D) Ah canım! Ne oldu sana böyle?

55

5. SINIF


CÜMLE BİLGİSİ (DUYGUSAL VE ABARTILI ANLATIM)

25. TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır?

A) Bir ağaç gölgesinde mola verdik. B) Deniz kenarında oturup balıkçıları izledim. C) Öyle susadım ki şu gölü içebilirim. D) Çimlerin üzerinde yalın ayak geziyordu.

A) Kuş sürüsü bir ağaca kondu. B) Balık kartalı su kenarlarında yaşar. C) Bu yuvadaki karıncalar dev gibiydi. D) Develer aylarca susuz kalabilir.

8. 1. İncir ağacının en üst dalına çıkmıştı. 2. Çok zayıf bir çocuk, üflesen yere düşecek. 3. Yağmur, öğleden sonra hızını artırdı. 4. Hayatta birçok engelle karşılaşıyoruz.

11. "Bir oturuşta …. ekmek yerdi." cümlesindeki boşluğa hangisi getirilirse abartma olur?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

A) bir fırın

B) iki ekmek

C) yarım

D) birkaç

D) 4

9. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde abartma söz konusudur? 12. Aşağıdakilerin hangisinde abartılı bir anlatım yoktur?

A) Kırmızı, mavi, mor, sarı Çiçek çiçek gezer arı

A) Kemikleri çok ince, dokunsan kırılacak. B) Yüz metreyi on saniyede koştu. C) Boyu çok uzun, başı neredeyse bulutlara değecek. D) Çok güçlüydü, bir fili tek başına kaldırabilirdi.

B) Okulda anladıkça başaracaksın Yaşamda başardıkça anlayacaksın C) Kırıldı kanadım kaldım çöllerde Anasız babasız gurbet ellerde D) Ne hoştur yazın kırlarda uyumak Bulutlar ufukta beyaz bir yumak 5. SINIF

56

TÜRKÇE SORU BANKASI


26.

CÜMLE BİLGİSİ

(GERÇEK VE HAYAL ÜRÜNÜ UNSURLAR)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal unsuru bir durum söz konusudur?

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek dışı bir olay vardır?

A) Sabaha kadar bir yıldızdan bir yıldıza dolaştı. B) Annem misafirler için üzümlü kek yaptı. C) Ormandaki ağaçlardan bazıları kesilmiş. D) Bebeğin minicik parmakları çok tatlıydı.

A) Aynanın karşısında çok uzun zaman geçirirdi. Hele ki dışarı çıkacak ya da misafir kabul edecekse bu süre daha da uzardı. B) Köyün birinde yaşlı bir adam ve oğlu yaşarmış. Bu köyün karşısında da yüksek bir dağ ve dağın tepesinde bir kuyu varmış. C) Burası bir binicilik okulu. Arkadaşlarımla birlikte gelen çocuklara at binmeyi öğretiyoruz. Yaptığımız bu işten çok zevk alıyoruz. D) Şehzade uçan halıya binip prensesi kurtarmak için yola çıkmış. Gökyüzündeki bulutlar da onlara eşlik ediyormuş.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir durum söz konusu değildir? A) Bugün güneş çocuklara göz kırptı. B) Kaldırımdaki simitçiden iki simit aldım. C) Minik kedi kulağıma bir şeyler fısıldadı. D) Rüzgâr, bize geçmişten haber getirdi.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek bir durumdan bahsedilmiştir? A) Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımıza yardımcı olduk. B) İki dev köyün bir yıllık yiyeceğini bir günde yemişti. C) Şen kelebek arının evine varıp ondan bir şeyler istedi. D) Ormanda kaybolan çocuklara bir peri yol gösterdi.

3. O gün bugün size özendim Her yerde; hava, toprak, deniz. Bir serüvendi; gökteyseniz Çıktım, yok, yerdeyseniz indim.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir ifade söz konusudur?

Şiirde hayal ürünü olan durum hangisidir?

A) Annesinden izin alarak bahçeye çıktı. B) Kedi, fareye olan öfkesinden dolayı bağırıyordu. C) Meydandaki güvercinlere yem attılar. D) Okul çıkışı arkadaşlarla lunaparka gittik.

A) Şairin birilerine özenmesi B) Her yerde denizin olması C) Şairin göğe çıkması D) Her yerde toprağın olması TÜRKÇE SORU BANKASI

57

5. SINIF


CÜMLE BİLGİSİ (GERÇEK VE HAYAL ÜRÜNÜ UNSURLAR)

26. TEST

7. Aşağıdaki kitap isimlerinden hangisine bakarak içeriğin hayal ürünü olduğunu söyleyebiliriz?

10. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilecek bir olaydır? A) Oltaya takılan balığın balıkçıya yalvarması B) Çiftçinin traktörle tarlasını sürmesi C) Perinin elindeki değnekle kabağı araba yapması D) Cadının süpürgesine binip uçması

A) Parmak Çocuk B) Mutluluk Ülkesi C) Elif’in Bahar Bayramı D) Karlı Bir Gün

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir durum söz konusudur?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir durum söz konusudur?

A) Vapurla karşıya geçerken martılara simit attık. B) Bahçıvan gülleri budamak için makası eline aldı. C) Motorun içine giren kedi yavrusunu zor da olsa çıkardılar. D) Leylek, tilkinin oyununa geldiğini sonradan anlamış.

A) Kadınlar dere kenarında çamaşır yıkıyordu. B) İnekleri sağdıktan sonra çocukları uyandırdı. C) Unutkan tavşan ne diyeceğinin şaşırmıştı. D) Babam incir fidanlarını suluyordu.

12. Aşağıdakilerden hangisi yaşanılması imkânsız bir olaydır?

9. "Çocuk … neşe içinde gülüşüyordu." cümlesindeki boşluğa hangisi getirilirse hayal ürünü bir durum ortaya çıkar?

A) Ay, kutup yıldızının yanına gitmek istiyordu. B) Rüzgârda sallanan dallardan dutlar birer ikişer düşüyordu. C) Köprünün açılışına pek çok devlet adamı davet edildi. D) Bizim okul da kardeş okul projesine katıldı.

A) tavşanla B) arkadaşlarıyla C) annesiyle D) kardeşiyle 5. SINIF

58

TÜRKÇE SORU BANKASI


27.

CÜMLE BİLGİSİ

(KARŞILAŞTIRMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

A) Kaşıkları ve çatalları sofraya getirdi. B) Yatmadan önce bir bardak su içti. C) Karpuz, kavundan daha sulu bir meyvedir. D) Oyuncular sahadaki yerlerini aldılar.

A) Bu fikir diğerlerinden daha mantıklı. B) Rüzgârın esmesiyle yapraklar kıpırdadı. C) Uzun saç sana daha çok yakışıyor. D) Tuzlu su balıkları, göl balıklarından daha lezzetli oluyor.

2. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır?

5. Tarım alanları geçen yıla göre %5 azaldı.

A) Cumaya kadar bu işi bitirmelisin. B) Seni saat ona kadar bekledim. C) Markete kadar Ali'yle yürüdük. D) Okan, Furkan kadar kuvvetli biridir.

A) Karşılaştırma yapılmıştır. B) Sebep - sonuç anlamı vardır. C) Benzetme yapılmıştır. D) Öznel anlatıma sahiptir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlık başka bir varlıkla kıyaslanmıştır?

A) Küçük bir tekneyle boğazı gezdik. B) Resim öğretmenime el salladım. C) Bu gömlek diğerinden daha güzelmiş. D) Evin önündeki elektrik direği yan yatmış. TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir kâse tarhana çorbası içtim. B) Askerler nöbet kulübesinde bekliyor. C) Yemeğin yanında cacık vardı. D) Bu bardağın şekli diğerinden güzel.

59

5. SINIF


27.

CÜMLE BİLGİSİ (KARŞILAŞTIRMA)

TEST

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

7. “ Ben ............. zeki biriyim.” cümlesindeki boşluğa hangisi getirilirse karşılaştırma yapılmış olur?

A) Alışveriş merkezinin önü kalabalıktı. B) Bu gitarı dört yüz liraya almış. C) Senin çantan benim çantamdan daha güzelmiş. D) İkindiden sonra dışarıya çıktım.

A) emin ol ki B) inanmayacaksın ama C) çok D) senin kadar

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

11. “İtalya'daki tarihî yer sayısı Fransa'daki tarihi yerlerden daha fazla.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kazananlara madalya takıldı. B) Tribündeki seyirciler yarışı heyecanla izledi. C) Konaktaki misafirler evlerine gitti. D) Bu yarışta en hızlı ben koştum.

A) Benzetmeye başvurulmuştur. B) Öznel anlatımlıdır. C) Karşılaştırma yapılmıştır. D) Bir eylem gerçekleşme nedeniyle verilmiştir.

9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A) Bahar aylarında daha neşeli olurum. B) Öğleye kadar uyudum. C) Çay tabaklarını masaya bıraktım. D) Kamyonu park etmek için yer bulamadım.

A) Karşıdaki caminin iki minaresi var. B) Ünlü oyuncu son filminde daha güzel oynamış. C) Kitap almak için sahaflara gittim. D) Dünkü maç berabere bitmiş.

5. SINIF

60

TÜRKÇE SORU BANKASI


28.

CÜMLE BİLGİSİ (BENZETME)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?

A) Çok uğraşmama rağmen yapbozu tamamlayamadım. B) Yürümekten ayaklarım şişmiş. C) Yetmiş yaşındaki dedem turp gibi sağlamdı. D) Törende şiiri ezbere okudum.

A) Gözleri yakını iyi görmüyordu. B) Bir komutan edasıyla içeri girdi. C) Sincap gibi ağaca tırmandım. D) Melek'in inci gibi dişleri vardı.

2. “Orhan, bir çita gibi koşuyor, ebenin yaklaşmasına dahi izin vermiyordu, üstelik yaptığı hareketlerle herkesi güldürüyordu.” cümlesinde Orhan neye benzetilmiştir? A) Ebeye

B) Çitaya

C) Herkese

D) Hareketlere

3.

Küçük çocuk Tatlı çocuk Bir gül gibi Büyü çocuk Yarın senin Umut senin Dualarla Yetiş çocuk

Yukarıdaki şiirde benzeyen ve benzetilen varlıklar hangisinde doğru verilmiştir? Benzeyen A) Umut B) Çocuk C) Küçük D) Tatlı

TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

5. “Gibi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine benzetme anlamı katmamıştır? A) Pamuk gibi elleri var. B) Akşam yedi gibi seninle buluşalım. C) Uzun boylu, dağ gibi bir adamdı. D) Adam kitap gibi bilgi doluydu.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yapılmıştır?

Benzetilen Dua Gül Çocuk Yarın

A) Bir fincan kahve içince rahatladım. B) Bulanık sularda balık avlamak zor iş. C) Araba, yanımızdan jet gibi geçti. D) Dersten sonra bahçede basketbol oynadık.

61

5. SINIF


28.

CÜMLE BİLGİSİ (BENZETME)

TEST

10. (1) Hüsnü'ye ısrarla acele etmesini söyledim. (2) Ama o sözlerimi hiç duymamış gibi davranıyordu. (3) Sesimi biraz yükselterek acele etmesini bir kez daha söyledim. (4) Sesimin yüksekliği onu rahatsız etmiş olacak ki hareketlerine biraz da olsa hız verdi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A) Kayığın küreklerinden biri kırılmış. B) Malatya'dan aldığımız kayısılar şeker gibiydi. C) Hava soğuk olduğu için dışarı çıkamadı. D) Sofrayı toplamak için ablamdan yardım istedim.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzeyen ve benzetilen varlıklar vardır? A) Çamaşırları balkondaki ipe astım. B) On yedi yaşında üniversiteyi kazandı. C) Saz çalmayı ona babası öğretmiş. D) Atılan konfetiler üzerimize yağmur gibi yağıyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A) Küçük kardeşim karga gibi sesler çıkararak ortalarda dolaşıyor. B) Evimizin önünde bir süre bekledik. C) Havalar ısınınca kışlıkları dolaba kaldırdım. D) Otobüsün iki farı da yanmıyordu.

9. 1. U zun boylu adam az önce dışarı çıktı. 2. Sitenin etrafındaki duvarlar kalenin surlarını andırıyordu. 3. Elindeki resim defterine birkaç şekil çizdi. 4. Kollarını sağa sola açtı ve bir kuş gibi uçmayı denedi.

12. Karşıdaki kavak ağacı uzaktan bakılınca bir adamı andırıyordu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetmeye yer verilmiştir? A) 2 ve 4.

B) 3 ve 4.

C) 1 ve 3.

D) 1 ve 2. 5. SINIF

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Benzetme yapılmıştır. B) Neden - sonuç anlamı taşımaktadır. C) Nesnel anlatımlıdır. D) Şart anlamı vardır.

62

TÜRKÇE SORU BANKASI


29.

CÜMLE BİLGİSİ

(CÜMLE TAMAMLAMA - CÜMLE OLUŞTURMA)

1. Birazdan çıkacağım ..................

4. Tekrar edilmeyen ............ zamanla unutulur.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? A) ama B) ama C) ama D) ama

tekrar geleceğim. dönmeye çalışacağım. en kısa sürede geleceğim. zaten gitmek istiyordum.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? A) ama

B) bir de

C) hem de

D) çünkü

3.

1. 2. 3. 4. 5.

Numaralanmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? – – – –

3 1 2 4

– – – –

4 2 5 3

– – – –

TÜRKÇE SORU BANKASI

5 5 4 2

– – – –

A) bilgiler

B) bilgisiz

C) bilgin

D) bilen

A) kavuşmak – hızla B) ulaşmak – bazen C) elde etmek – sabırla D) gerçekleştirmek – az

gülün rengi farklıdır her diğerinden

A) 1 B) 4 C) 3 D) 5

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?

5. “İstediklerimizi ............. için ............. çalışmalıyız.” cümlesindeki boşluklara aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri sırasıyla getirilebilir?

2. Senin için bunca sıkıntıya katlandım........ hiçbir karşılığını göremedim.

TEST

2 3 1 1

6.

1. 2. 3. 4. 5.

Numaralanmış sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?

kullanma konuşma sanatıdır insanın aklını

A) 4 B) 2 C) 4 D) 2

63

– – – –

5 4 5 4

– – – –

1 3 3 5

– – – –

3 5 1 1

– – – –

2 1 2 3

5. SINIF


29.

CÜMLE BİLGİSİ (CÜMLE TAMAMLAMA - CÜMLE OLUŞTURMA)

TEST

7. Arabamızla düz yolda ilerlerken ...

10. l Arkadaşlarımla çeşitli oyunlar oynarım

... saklambaç, körebe, yakar top.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa neden - sonuç anlamı kazanmaz? A) tekerleği patladığından durdu. B) polis durdurdu. C) benzini azaldığı için istasyona uğradı. D) önüne çıkan sürü yüzünden yavaşladı.

l

Yukarıdaki cümlelerde geçen boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 ış mevsiminde kalın giyinmeliyiz ... soK ğuk havalarda.

A) açıkçası - için B) örneğin - özellikle C) hatta - üstelik D) açıklamak gerekirse - yani

8. “Mehmet pikniğe gelmemişti oysa ...” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bu cümleyi söyleyen kişinin bir beklentide olduğu anlaşılır? A) biz piknikte çok eğlendik. B) dün gelmeyi ne kadar çok istediğini belirtmişti. C) Onun geleceğini düşünüyorduk. D) pikniğe gittiğimiz yer çok güzeldi.

9.

1. 2. 3. 4. 5.

Yukarıdaki sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

11. “İnsanlar ... gençliğinin kıymetini pek

bilmez.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

başarısız olur bulanlar bahane sadece devamlı

A) 4 B) 1 C) 5 D) 2

– – – –

3 5 3 3

– – – –

2 4 2 1

– – – –

1 2 4 5

– – – –

B) çoğu

C) genellikle

D) bazısı

12. “Duygu, düşüncelerimizi paylaşmamız için konuşmalıyız ya da ...” cümlesinin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmesi en uygundur? A) yazmalıyız. B) susmalıyız. C) davranışlarımızı düzeltmeliyiz. D) konuşana saygı göstermeliyiz.

5 3 1 4

5. SINIF

A) hepsi

64

TÜRKÇE SORU BANKASI


30.

CÜMLE BİLGİSİ (ATASÖZÜ)

4. Atasözleri kalıplaşmış söz grupları olduğu için değiştirilemez.

1. "Denize düşen ... sarılır." cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir? A) tavuğa

B) deveye

C) yılana

D) vapura

TEST

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A) Çocuk düşe kalka büyür. B) Çok konuşan çok yanılır. C) Söz altınsa sükût gümüştür. D) Dostun attığı taş baş yarmaz.

2. Çocuklar küçük yaşta kolay eğitilir, büyük insan kolay kolay eğitilmez.

Bu açıklama hangi atasözüne aittir? 5. Komşular, birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar. Kimi zaman önemsiz bir şeyin eksikliği, işimizi aksatır. O zaman komşu imdada yetişir.

A) Birlikten kuvvet doğar. B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. C) Ak akçe kara gün içindir. D) Ağaç yaş iken eğilir.

Bu açıklama hangi atasözüne aittir? A) Nerede birlik, orada dirlik. B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. C) Rüzgâr eken fırtına biçer. D) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

3. 1. değil

2. akıl

3. baştadır

4. yaşta

Numaralanmış kelimeler nasıl sıralanırsa anlamlı bir atasözü oluşur?

6. Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür? A) Meyveli ağacı taşlarlar. B) Nisan ayı yağmurlu geçti. C) Misafirlere iyi davranmalıyız. D) Kilo almamak için dengeli beslenmelisin.

A) 1 - 4 - 2 - 3 B) 4 - 2 - 1 - 3 C) 2 - 4 - 1 - 3 D) 3 - 2 - 4 - 1 TÜRKÇE SORU BANKASI

65

5. SINIF


30.

CÜMLE BİLGİSİ (ATASÖZÜ)

TEST

7. Bugün birisine iyilik yapan, yarın ondan iyilik; kötülük yapan kötülük görür.

10. Bir yoksula, bir hayır işine yaptığınız yardımı en yakınlarınız, dahi bilmemelidir. Çünkü bu çeşit yardımlar dinî ya da sosyal bir ödevdir. Amaç kendini göstermek değil, bir yaraya merhem olmaktır. Herkes görsün, işitsin, kendisini övsün diye yapılan yardım iyilik olmaktan çıkar.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamayı karşılamaktadır? A) Kul, hatasız olmaz. B) Ne ekersen onu biçersin. C) Kelin ilacı olsa başına sürer. D) Doğru söz yemin istemez.

Bu durumu ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. B) Ayağını yorganına göre uzat. C) Bir elinin verdiğini öbür elin görmesin. D) Yol yürümekle, borç ödemekle biter.

8. Alışverişte iki taraf kendi çıkarlarını düşünür. Bundan dolayı iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozucu bir etken olabilir. Öyle ise dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamayı karşılamaktadır? A) Akıl para ile satılmaz. B) Borç yiğidin kamçısıdır. C) Can boğazdan gelir. D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme. 11. İş, kişinin değer ölçüsüdür. Çalışkanlık, özveri, bencillik, doğruluk, bağlılık, sevgi gibi değerler yaptığımız işlerde belli olur. Kişiliğimiz eserimize, işimize bakılarak değerlendirilir. Bunun içindir ki çok söz söylemektense yararlı işler yapmaya çalışmalıyız.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

A) Adamın iyisi iş başında belli olur. B) Adam kıymetini adam bilir. C) Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla âlim. D) Adam adama gerek olur.

A) Mızrak çuvala sığmaz. B) Ayağını yorganına göre uzat. C) İşleyen demir pas tutmaz. D) Huylu huyundan vazgeçmez. 5. SINIF

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamayı desteklemektedir?

66

TÜRKÇE SORU BANKASI


31.

CÜMLE BİLGİSİ (ATASÖZÜ)

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "bilinen gerçeklerin örtbas edilemeyeceğini" anlatmaktadır?

A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar. B) Bin dost az, bir düşman çok. C) Denize düşen yılana sarılır. D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...

A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar. B) Güneş balçıkla sıvanmaz. C) Doğru söz yemin istemez. D) Ayranım ekşidir diyen olmaz.

5. İnsan genellikle gerekli olsun olmasın çok konuşur, doğru ya da yanlış değerlendirmelerle olguları ve davranışları belirlemeye çalışır. Söylediklerinden çoğu yanlış, kırıcı, yararsız olabilir. "......" sözü çoğu kez insanın denetimden, mantık süzgecinden geçirmeden konuşma alışkanlığı olan bir yapısının olduğunu belirtir.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "çalışmak"la ilgilidir? A) Açın uykusu gelmez. B) Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama. C) İşleyen demir ışıldar. D) Meyve veren ağacı taşlarlar.

Yukarıdaki boşluğa hangi atasözü getirilmelidir? A) Dilin kemiği yok. B) Söz uçar, yazı kalır. C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. D) İki kulak bir dil için.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi söylenişi değiştirildiği için kusurludur?

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) Armudun iyisini arılar yer. B) Can çıkmayınca huy çıkmaz. C) Sakla samanı, gelir zamanı. D) Vakit nakittir. TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

A) Son pişmanlık fayda vermez. B) Önce düşün, sonra söyle. C) Balık baştan kokar. D) Ümitsiz yaşanılmaz.

67

5. SINIF


31.

CÜMLE BİLGİSİ (ATASÖZÜ)

TEST

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bağışlamayla ilgilidir?

10. "Düşmanın ... ise de hor görme." cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Ağaç yaş iken eğilir. B) Yerdeki yüze basılmaz. C) Sona kalan donakalır. D) Her koyun kendi bacağından asılır.

A) karınca

B) aslan

C) fil

D) balina

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "planlı, metotlu çalışanın başarıya daha kolay ulaşabileceğini" anlatmaktadır?

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Bir malı daha eskimeden atanların başı sıkıntıdan kurtulmaz." anlamına gelmektedir?

A) Acele ile yürüyen yolda kalır. B) Aklın yolu birdir. C) Yolu ile giden yorulmaz. D) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.

A) Eskisi olmayanın yenisi olmaz. B) Eski dost düşman olmaz. C) Her şeyin yenisi, dostun eskisi. D) Al malın iyisini, çekme kaygısını.

9. Bu söz doğru söyleyenlerin sevilmediğini, birçoklarının çıkarlarını baltaladığı için istenilmeyen adam olduklarını söylemekle toplumdaki çelişkiyi ortaya koymaktadır.

12. Her şeyi bildiğini iddia eden ya da çevresine hep bu kanıyı vermeye çalışan insan; bildiğini iddia ettiği birçok şeyin yanlış olduğunu er geç anlayacaktır. Doğru söylediğini sanacak, az sonra o alandaki uzman kişi karşısında yanıldığını hemen görecektir.

Yukarıdaki parçada anlatılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğru söz yemin istemez. B) Eski dost düşman olmaz. C) Doğrunun yardımcısı Allah'tır. D) Doğru söyleyenin tepesi delik olur. 5. SINIF

Yukarıdaki parçada anlatılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Azı bilmeyen çoğu bilmez. B) Çok bilen çok yanılır. C) Çoğu zarar, azı karar. D) Çoğu gitti, azı kaldı.

68

TÜRKÇE SORU BANKASI


32.

CÜMLE BİLGİSİ (KARMA)

TEST

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

1. İyilik de yapsan kendine, kötülük de yapsan kendinedir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam yönüyle bu cümleyle aynıdır?

A) Birazdan misafirler gelecek. B) Deniz bugün düne göre sakin. C) Ben daha önce buraya geldim. D) Galiba bunları geçen ay aldık.

A) İnsan iyilik yapmalı, kötülükten kaçmalı. B) İnsan ne yaparsa karşılığında onu bulur. C) İyiliği de kötülüğü de insan yapar. D) İnsan, kendine kötülük yapmamalı.

5. “Karşısına çıkan olanakları iyi değerlendirmek ve kazançlı çıkmak” anlamı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı duygusaldır?

A) Hiç durmadan çalışıp kazandım. B) Elime geçen fırsatları iyi değerlendirince başardım. C) Kazadan şans eseri son anda kurtuldum. D) Yıllarca çalıştım ancak bir ev bile alamadım.

A) Minicik elleri titriyordu. B) Dere şırıl şırıl akıyordu. C) Annemi çok özledim. D) Tepeyi yarım saatte tırmandık.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel değildir? 6. Yemek az ... doyurucu.

A) Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. B) Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. C) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. D) Ülkemizde dört mevsim yaşanır. TÜRKÇE SORU BANKASI

69

Bu cümlede noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez? A) ama

B) fakat

C) lakin

D) göre 5. SINIF


32.

CÜMLE BİLGİSİ (KARMA)

TEST

10. Aşağıdakilerin hangisinde amaç - sonuç anlamı yoktur?

7.

1. 2. 3. 4. 5.

Yukarıdaki kelimelerle bir atasözü oluşturulursa sıralama nasıl olur?

balık gelir ağa girdikten sonra aklı başına

A) 1 B) 3 C) 1 D) 1

– – – –

3 4 3 3

– – – –

5 5 4 2

– – – –

2 1 5 4

– – – –

A) Ağız ve diş sağlığımızı korumak için her gün dişlerimizi fırçalamalıyız. B) Ağız ve diş sağlığımız için süt ve süt ürünlerini bol bol tüketmeliyiz. C) İhtiyarladığımızda takma diş kullanmamak için dişlerimizi şimdiden fırçalamalıyız. D) Düzenli olarak diş doktoruna kontrole gitmeliyiz.

4 2 2 5

8. Aşağıdakilerden hangisi amaç - sonuç cümlesidir?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin sebebi de belirtilmiştir?

A) Çalışma saatlerinin çoğunu kütüphanede geçirmiş. B) Kırk kişilik bir masanın ucunda üç kişi var. C) Her sabah denizi seyretmek için buraya gelirim. D) Annemi ve babamı çok özledim.

A) Arabalar kırmızı ışık yandığı için bekliyor. B) Geçmiş günleri özlemle arıyorum. C) Her sabah yürüyüşe çıkıyor. D) Kardeşi yarın geliyor.

9. Aşağıdakilerden hangisi sebep - sonuç cümlesidir? A) Üzerime yağmurluğumu alıp sokağa çıktım. B) Dayım Almancayı çok güzel konuşur. C) Boğaziçi Köprüsü’nde yoğun bir trafik var. D) Sular kesilince bulaşıkları yıkayamadım. 5. SINIF

12. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilecek cevap öznel olur? A) Kitap kaç sayfadan oluşuyor? B) Yeni arabam güzel mi? C) Evrakları kim imzaladı? D) Atatürk Samsun'a ne zaman çıktı?

70

TÜRKÇE SORU BANKASI


33.

CÜMLE BİLGİSİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç anlamı vardır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir duyguya yer verilmemiştir?

A) Sık sık öğüt verdiği için ondan uzak duruyordu. B) Ona hediye almak için bir dükkâna girdik. C) Aşırı sıcaktan kuşlar bile bunalmıştı. D) Kardeşinin elinden tutup onu karşıya geçirdi.

A) Son yıllarda kiralar iyice arttı. B) Bir daha seni burada görmeyeceğim! C) Canım çam ormanı kül oldu! D) Ne, demek öğretmen oldun!

2. 1. 2. 3. 4. 5.

artıran güçlükler süslerdir başarının değerini

5. "İş, insanın aynasıdır." cümlesinde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan sevdiği işi yapmalıdır. B) İnsanı en çok yoran şey işsizliktir. C) İnsan yaptığı işlerle konuşmalıdır. D) İnsan planlı yaşamalıdır..

Numaralanmış kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A) 1 - 5 - 3 - 2 - 4 B) 2 - 4 - 5 - 1 - 3 C) 3 - 5 - 2 - 4 - 1 D) 4 - 1 - 3 - 5 - 2

3. "Düştüğünüzde yanınızda olanlara iyi bakın ki kalkınca ..." cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

6. "Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır." cümlesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) üstünüzü başınızı temizleyin. B) zor günlerinizi aklınıza bile getirmeyin. C) kiminle yürüyeceğinizi bilesiniz. D) hayata dört elle sarılın. TÜRKÇE SORU BANKASI

A) Anı yazmanın zorluğu B) Anıların etkileyiciliği C) Anıların kalıcılığı D) Anıların içeriği

71

5. SINIF


33.

CÜMLE BİLGİSİ (KARMA)

TEST

7. Aşağıdakilerden hangisi "Yunus Emre'nin bir şiirini daha ezberledim." cümlesindeki örtülü anlamlardan biridir?

10. Aşağıdakilerden hangisinde öznel bir anlatım vardır? A) Ülkemiz yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. B) Köyün ortasında kocaman bir çınar vardı. C) Okullar haziran ayında kapanacak. D) En kötü karar kararsızlıktan iyidir.

A) Pek çok şairin şiiri ezberimdedir. B) Yunus Emre'nin başka şiirlerini de ezberledim. C) En sevdiğim şair Yunus Emre'dir. D) Şiir ezberlemek benim için kolay bir iştir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart (koşul) anlamı vardır?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneklendirme vardır?

A) Yemene içmene dikkat edersen sağlık sorunları yaşamazsın. B) Alkan, yaz tatilinde Muğla'daki yazlığına gitmiş. C) Sesi güzel olduğu için öğretmen, Necla'ya şarkı söyletiyor. D) Yanımızda olta olmadığından balık tutamadık.

A) Adana'nın her tarafında tatlı su kaynakları vardı. B) Annem kanepenin kolçaklarını sildi. C) Bu tarlada her şey yetişir, mesela kavun ve karpuz. D) Dereden tuttuğumuz benekli balıkları tavada kızarttık.

9. Aşağıdakilerden hangisinde sebepsonuç anlamı yoktur?

12. "Adamın yüzündeki sert ifade bizimle konuşurken birdenbire ………………..." cümlesi hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) Annesi, Eymen'e ders çalışmadığı için kızdı. B) Kalın giymediğinden çok üşümüş. C) Hava yağmurlu olduğundan dışarı çıkmadı. D) Yemek pişirmek için mutfağa girdi. 5. SINIF

A) yumuşamıştı B) katılaşmıştı C) anlamsızlaşmıştı D) kararmıştı

72

TÜRKÇE SORU BANKASI


34.

METİN BİLGİSİ

(METNİN KONUSU)

1. Ülkemizde uzun yıllar boyu hizmet veren bir vakıf olan TEMA Vakfı kurulduğu günden beri yeşili korumaya yönelik bir politika izlemiş ve ağaçlandırma, erozyonu önleme konusunda çalışmalar yapmıştır. TEMA deyince akla ilk olarak yeşillik, ağaçlandırma gelmektedir. 11 Eylül 1992 yılında kurulan vakıf çevreci bir tutum sergilemiş ve erozyonla mücadele etmeyi kendine misyon olarak belirlemiştir.

3. Tüm insanlar doğuştan insan hak ve özgürlüklerine sahiptir. Bu hak ve hürriyetler demokrasi bulunan tüm sosyal devletlerde birebir uygulanır. Uygulanmayan devletler ise çeşitli yaptırımlarla karşılaşır. Bu haklar şöyle sıralanabilir: yaşama hakkı, kişilerin dokunulmazlığı hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı...

Bu parçada neyden bahsedilmiştir?

2. Bayrak sözcüğünün aslı, “batrak”tır. Bu kelime "batıraktan" yani "batırmaktan" gelir. Eski Türklerde toprağa saplanan, batırılan mızrağın üzerine hanedanlığı temsil eden renklerde kumaşlar, ipler vb. asılırdı. Mızrağın ucuna da altın veya değerli madenlerden kurt başı gibi kağanlık alameti takılırdı. “Toprağa batırılan mızrak” anlamındaki bayrak sözcüğü, zamanla “dalgalanan millî simge”ye dönüşmüştür.

4. Her insan hayatı boyunca ölçülü davranışlar sergilemelidir. Bazı durumlara karşı her insan sinirlenebilir ancak çok fazla sinirlenen insanlar kendilerine hâkim olamayıp kendilerine ve çevrelerindekilere zarar verebilir. Aslında insanlar biraz sabırlı olsa ve öfkelerini kontrol edebilse kötü bir olaya neden olmadan olayı hazmedebilirler.

Bu parçanın konusu nedir? A) Bağımsızlık B) Kumaş ve ipler C) Bayrak renkleri D) Bayrak kelimesinin kökeni

TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parçada ne anlatılmıştır? A) İnsan hakları B) Sağlık ve eğitim C) Sosyal devlet anlayışı D) Cumhuriyet ve demokrasi

A) Ülkemizdeki yardım kuruluşlarından B) Eğitim ve öğretimden C) TEMA Vakfı'ndan D) Türkiye'nin güzelliklerinden

TEST

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayat boyu karşılaştığımız zorluklar B) Kötü olayların önüne geçme C) Yaşamın anlamı D) Sabırlı olma ve ölçülü davranma

73

5. SINIF


34.

METİN BİLGİSİ (METNİN KONUSU)

TEST

5. Gövde, insan vücudunun bölümlerinden biridir. Birçok hayatsal faaliyet gövdede sürdürülür. Ayrıca vücudun duruşuna da katkı sağlar. Gövdenin içinde birçok organ vardır. Hayatsal faaliyetleri yürüten bu organları koruma görevi de gövdenindir. Vücudun normal duruşunu sağlayan ve hareketlere destek veren gövdemizdir.

7. Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, her şeyimiz olan annelerimiz için kutladığımız bir gündür. Annelerimiz sadece bir gün değil, her gün hatırlanmayı hak eder. Annelere karşı her zaman saygılı ve sevgi dolu davranılmalıdır. Ancak senede bir gün olan Anneler Günü'nde annelerimizi el üstünde tutmak ve onlara hediyeler almak da önemlidir.

Yukarıdaki parçada neyden bahsedilmiştir?

A) İnsan gövdesinden B) İnsanın yeteneklerinden C) İnsan zekâsından D) İnsanın kabiliyetlerinden

A) Belirli gün ve haftalar B) Saygı ve sevgi C) Hediyeleşmek D) Anneler Günü

6. 23 Nisan, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Peki 23 Nisan’ın kutlanmasının nedeni nedir? Atatürk 23 Nisan 1920’de meclisin açıldığı günü Türk ve dünya çocuklarına armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. İnsanlık için çok büyük bir önemi vardır. Dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanan çocuk bayramı, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturan çocuklar için en önemli bayramlardan biridir.

8. Herkesin kendine göre bir geliri vardır ve tüm insanlar bu gelirleri doğrultusunda özel harcamalarını düzenlerler. Ancak harcama yapılırken biraz dikkatli olmak gerekir. Herkesin harcadıklarının yanında köşeye bir miktar para koyması şart. Çünkü birikim yapmak geleceğimizi düşünmek adına yapabileceğimiz en güzel şeylerden biridir. Eğer iyi günümüzde, para kazanırken üç beş kuruş kenara atabilirsek ilerleyen zamanlarda zor günlerle karşılaştığımızda bu paralar bizim yardımımıza koşacaktır.

Bu metinde neyden söz edilmiştir? A) Dünyadaki bazı ülkelerde kutlanan çocuk bayramlarından B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan C) Geleceğin teminatı olan çocukların korunmasından D) Yaşanabilir bir dünya için yapılması gerekli olan işlerden 5. SINIF

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada ne anlatılmıştır? A) Paranın kıymetini bilmemek B) Çok para harcayarak günü yaşamak C) Paramızı tasarruflu kullanmak D) Harcamalarımızı gelişigüzel yapmak

74

TÜRKÇE SORU BANKASI


35.

METİN BİLGİSİ

(ŞİİRDE DUYGU VE KONU)

TEST

1.

Kırlar çağırıyor seni, Neşe ile koşmaz mısın? Topraktan renkler fışkırmış, Mutluluktan uçmaz mısın? Nazlı nazlı akar ırmak, Gök masmavi, bulut apak, Dallar meyveye durmuş, bak! Irmak gibi coşmaz mısın?

3.

Çok çalışmalıyım ben Bilmediğim bir konu Duymadığım şiir Okumadığım şiir Okumadığım kitap Hiç kalmamalı Çalışırsam eğer Ödülümü alırım

Şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğa sevgisi B) Vatan hasreti C) Yaşama sevinci D) Anadolu sevgisi

A) Çalışmak

B) Kitap

C) Başarı

D) Ödül

2.

Çocukluk mevsimi ne çabuk geçti, Hayaller güzeldi, düşler güzeldi... Annelerin yüzü daha güleçti, Baharlar güzeldi, kışlar güzeldi...

4.

Niye ağaçlar konuşmaz Hayvanlar konuşur da Niye ormanlar seslenmez birbirine Söyleyecek şeyleri olur

Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem

B) Pişmanlık

A) Sevinç

B) Korku

C) Merak

D) Endişe

C) Merak

D) Sitem

TÜRKÇE SORU BANKASI

75

5. SINIF


35.

METİN BİLGİSİ (ŞİİRDE DUYGU VE KONU)

TEST

5.

Nasıl yaşadı atalarımız Mektupsuz, telgrafsız, telefonsuz Dumanla, sesle, güvercinle Haberleşti oldukça tasasız Bir gün, bir bilim adamı Buldu telgrafı Sesi telle gönderdi Kalmadı dumanın, güvercinin, sesin lafı

Bu şiirin konusu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

7.

Her yerden daha güzel Bizim için burası Okul, sevgili okul Neşe, bilgi yuvası

Senin çatın altında Girmez kötü duygular Bilgi giren yerlerde Kalmaz artık kaygılar

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişimde gelişmeler B) Geçmişte yaşanan sıkıntılar C) Mektubun önemi D) Yazılı eserler

A) Arkadaş sevgisi B) İnsan sevgisi C) Okul sevgisi D) Öğretmen sevgisi

8.

Daha fazla annemden Vatanımı sevdim ben Düşündüm ki vatandır Annemi de büyüten

...

6.

Atalarım gökten yere İndirmişler ay yıldızı Bir buluta sarmışlar ki Rengi şafaktan kırmızı

Onun ateş kırmızısı Ne gelincik ne de gülden Türk oğlunun öz kanıdır Ona bu al rengi veren

Rüyası vatanımın Hülyası vatanımın Sardı beni tamamen Sevdası vatanımın

Bu şiirin konusu aşağıdakilerin hangisidir?

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerin hangisidir?

A) Bayrak B) Savaş C) Gelincik D) Atalarımız

A) Dost özlemi B) Vatan hasreti C) Vatan sevgisi D) Anne sevgisi 5. SINIF

76

TÜRKÇE SORU BANKASI


36.

METİN BİLGİSİ

(METNİN ANA FİKRİ)

1.

İnsanlar, canım insanlar Işıklar, güneşler hep sizin için Sizinle anlamlı yıldızlar, denizler Sizinle bölüşür sevinci kuşlar Siz varsanız korkunç değil Karanlığı gecelerin

Bu şiirin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

TEST

3. Geçenlerde ünlü fotoğrafçı Ernst Hass'ı atölyesinde ziyaret ettim ve duvarlarında asılı olan fotoğraflara birer birer baktım. Bunlar, sıradan deyip geçtiğimiz şeylerde bulunan ve insana hayret veren dramatik şekiller, kalıplar ve kompozisyonlardı. Ernst Hass, bunların çoğunun New York sokaklarında dolaşırken çektiği fotoğraflar olduğunu söyledi. Nereye giderseniz gidin, nerede yürürseniz yürüyün etrafınız daima resimlerle doludur. Mesele onların farkına varmaktır.

A) Tabiat insana ayrı güzellikler sunar. B) Hayat insanla anlamlıdır. C) Her insanın bir korkusu vardır. D) İnsan elindekileri başkalarıyla paylaşmalıdır.

Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakmakla görmek arasında fark vardır. B) Fotoğrafçılık eğitim gerektiren bir meslektir. C) Çok okuyan değil, çok gezen bilir. D) Sanatçıların kendilerine ait bir dünyası vardır.

2. Büyük bilgin İbni Sina küçükken gittiği okulda cebir ve geometri derslerini bir türlü beceremiyormuş. Bunun üzerine okuldan kaçmış. Korkusundan eve de dönememiş. Yoldan geçen bir kervana katılmış. Kervanın ilk konakladığı yerde kervanbaşı, İbni Sina'yı su getirmesi için kuyuya göndermiş. İbni Sina sapına ip bağlı bir kova ile kuyudan su çekerken ipin taşı kestiğini görmüş. Biraz düşününce ipin çok uzun zamandır aynı yere sürtüne sürtüne taşı kesebileceğine karar vermiş. "Mademki bu ip gidip gelmekle taşı bile kesiyor, neden benim aklım cebri ve geometriyi kesmesin?" demiş. Hemen okuluna geri dönmüş. Eğitimine devam etmiş. Dünyanın kabul ettiği en büyük bilginlerden biri olmuş.

4. Gün gelir hepimiz kayıplar yaşarız. Zaman zaman bir sevdiğimizi yitirir, zaman zaman da sağlığımızı ya da işimizi kaybederiz. Önemli olan elimizdeki seçeneklerin hatta umudun bile yok olup gittiği bu anlarda vazgeçmemek, yaşama daha güçlü sarılmaktır.

Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın çalışarak elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur. B) İnsan, olumsuz bir durumla karşılaştığı zaman daha azimli olmalıdır. C) İnsan, sağlığın değerini kaybettikten sonra anlamaktadır. D) İnsan, başkalarına yardım etmek için fırsat kollamalıdır.

A) Cebir ve geometri anlaşılması zor derslerdir. B) İnsanın aklı her şeyi anlayabilecek kapasitede değildir. C) Kişi isterse çok zor gibi görünen işleri başarabilir. D) Eğitimli kişi kendisini davranışlarıyla belli eder. TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

77

5. SINIF


36.

METİN BİLGİSİ (METNİN ANA FİKRİ)

TEST

5. Sözcükler, insanı anlamaya ve anlatmaya yetmez çoğu zaman. Sözcükler, yaşamımızdaki gerçekleri ifade etmeye yarar ve bir de düşlerimizi, duygularımızı anlamaya. Sözcüklerin yetersiz ya da yorgun düştüğü durumlarla onun yerini davranışlarımız almaz mı? Yan yana yürümek, birine bir hediye vermek, gülümsemek hiç anlamlı gelmiyor mu sana?

7. İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey, bir dosta söylenmez ki! Onun için, hele bir insan bir yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa masanın başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte günlük dediğimiz, yazarın kendi kendisi ile alçak sesle konuşmasından başka bir şey olmayan, o günü gününe tutulmuş hatıralar, bu iç dökme ihtiyacından doğmuştur.

Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, sözcüklerle duygu ve düşüncelerini anlatır. B) İnsanların birbirine hediye vermesi güzel bir davranıştır. C) Sözcüklerin duyguları anlatmaya yetmediği yerde davranışlar devreye girer. D) İnsan, duygularını sözcüklerle daha rahat anlatır.

Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen hangisidir? A) Günlük okumak çok eğlenceli bir iştir. B) Günlük, günü gününe tutulan bir edebî türdür. C) İnsan, başkalarına anlatamadığı duygularını günlükte dile getirir. D) Çocuklar, küçük yaştan itibaren günlük tutmaya özendirilmelidir.

6. Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam konu bakımından da bir sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur. Mühim olan, herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu vücuda getirmektir.

8. Üslûp; sanatçının özel yapış yolu; yazarın duyuş, düşünüş ayrılığı; cümlelerin uzunluğu, kısalığı; kelimeleri seçişi, yazısının ahengindeki ayrılıklardır. Üslûp için; ifade tarzı, usul, yol da denilebilir. Üslûp, insanın özünden doğar. Edebî eserler, ancak üslûplarının kuvvetiyle ölümsüzlüğe erişirler.

Bu metnin ana düşüncesi hangisidir? A) Doğa, insan için büyük bir esin kaynağıdır. B) Resim yapmak hiç de zor değildir. C) Tabiat farklı renklerin olduğu güzel bir kompozisyondur. D) Ressamlar hayranlık uyandıracak işler yapmaktadır. 5. SINIF

Bu paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Başkalarına benzeyen yazar kalıcı olamaz. B) Her yazarın bir okuyucu kitlesi vardır. C) Sanatçı içerik seçiminde dikkatli olmalıdır. D) Yazarı ölümsüz yapan üslûbudur.

78

TÜRKÇE SORU BANKASI


37.

METİN BİLGİSİ

(METNİN ANAHTAR KELİMESİ)

1. Aile fertleri birbirine karşılıksız çıkarsız bağlanan insanların oluşturduğu bir topluluktur. Bu toplulukta herkes birbirinin iyiliğini ister ve hiçbir karşılık beklemeden birbirinin sorunlarına yardım eder. Başımız sıkıştığında yardımımıza ilk koşacak kişiler aile fertlerimizdir. Aile fertleri bizlere bir dostan, bir arkadaştan daha yakındır.

3. Atatürk, sanatla uğraşmayı çok severdi. Hatta gençliğinde şiir ve edebiyata da ilgi duymuştu. Bu yüzden sanatçıya büyük önem verirdi. Onların korunmasına yardımcı olurdu. Atatürk, ülkemizde sanatın gelişmesi için pek çok çalışma yapmıştır. 1927 yılında mecliste okuduğu ve daha sonradan kitaba çevrilen "Nutuk" adlı eseri de onun en büyük sanat eseri olarak bilinir.

Bu parçanın anahtar kelimesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Arkadaşlar

B) Yardım etmek

C) Aile fertleri

D) Dostlar

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın anahtar kelimeleridir? A) Sanat - gençlik - eser B) Atatürk - meclis - kitap C) Edebiyat - şiir - önem D) Atatürk - sanat - Nutuk

4. Cep telefonu, televizyon, oyun konsolu gibi teknolojik aletler öğrencilerin derslere motive olmasının önündeki en büyük engellerdir. Gerek sınavlara hazırlıkta gerekse okul derslerini tekrar etme çalışmalarında bu teknolojik aletleri kullanarak müzik dinlemeyi alışkanlık hâline getirmiş öğrenciler vardır. Bu öğrenciler çalıştıkları derslerden verim aldıklarını sansalar da aslında pek de verim alamadıkları bir gerçek.

2. Ormanlar, bir milletin akciğerleridir. Ormanın olduğu yerde oksijen, oksijenin olduğu yerde hayat olur. Bir milletin çocuklarına bırakabileceği en büyük miras ormanlardır. Ormanlar sadece sağladıkları oksijen ile değil, farklı şekillerde de insana ve dünyaya fayda sağlar. Ormanı meydana getiren ağaçlar kökleri ile toprak kaymasına engel olur, böylece erozyonu önler. Aynı zamanda ormanlar binlerce hayvan için bir yuvadır.

TEST

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar kelimelerinden biri olamaz?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin anahtar kelimelerinden biri değildir?

A) Ağaçlar

B) Kök

A) Teknolojik aletler B) Kolay

C) Orman

D) Oksijen

C) Öğrenciler

TÜRKÇE SORU BANKASI

79

D) Ders 5. SINIF


37.

METİN BİLGİSİ (METNİN ANAHTAR KELİMESİ)

TEST

5. Tüm anne ve babalar çocuklarının sağlıklı beslenmesini ister. Ailelerin küçük yaşlardaki çocuklarına fazlaca gıda aldırarak kilolu bir çocuk olmasını istemelerinin temel nedeni onların bu şekilde sağlıklı bir çocuk olacağına inanmasıdır. Şu bir gerçek ki aşırı gıda takviyesi alarak dengesiz beslenen bir çocuk ileriki yaşlarda şeker hastalığı, şişmanlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu tür sorunların olmaması için çocukların dengeli ve düzenli beslenmelerine dikkat edilmelidir.

7. Kırağı, hava­nın soğuyarak don noktasına geldiği koşul­larda, su buharının donma sıcaklığının altında yoğunlaşarak doğrudan buza dönüşmesi sonucunda oluşur. Kırağı ve çiyin olu­şum biçimi birbirine çok benzer. Aralarında­ki başlıca fark, çiy oluşumu sırasında hava kütlesinin doyma noktasının donma sıcaklı­ ğının üstünde olmasıdır.

A) Çiy - kırağı B) Hava - bulut C) Su - sıcaklık D) Don - kırağı

Bu parçanın anahtar kelimelerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Çocuk B) Zekâ gelişimi C) Gıda D) Düzenli beslenme

8. Divan adıyla da bilinen kanepe, en az iki ya da daha çok kişinin oturabileceği büyüklük­te, kumaş kaplı, sırt dayamak için arkalığı ve kolları olan mobilyadır. Bilinen en eski türü 17. yüzyılda kullanılan, yanları indirilerek yatağa dönüştürülebilen kanepedir. Arkalı­ğının ve kollarının çeşitli biçimleri yapılmış, 20. yüzyılda da koltuk takımının bir parçası olmuştur.

6. Pirinç, yetişme döneminde yüksek oranda nem ve sıcaklık is­ter. Sulak alanlarda tarımı yapıldığı için pirinç genellikle akar­su boylarındaki ovalarda yetiştirilir. Sıcaklık ve nem isteği kadar tarım yapılan yerlerin düz olması da önemlidir. Eğimli ve engebeli yerlerde pirinç tarımı yapı­lamaz. Türkiye’de pirinç üretiminin en yoğun olduğu böl­geler Karadeniz ve Marmara Bölgesi'dir. Ancak pirinç üretim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Bu yüzden ekim alanı fazla geniş değildir.

B) Eğimli

C) Pirinç

D) Marmara 5. SINIF

Mert bu metnin anahtar kelimesini "kanepe" olarak belirlemiştir.

Buna göre Mert'in anahtar kelimeyi "kanepe"olarak belirlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kelimenin gerçek anlamının dışında kullanılması B) Metnin konusunu en iyi yansıtan kelime olması C) Yazarın düşüncelerini öznel bir şekilde yansıtması D) Metinde en az kullanılan kelime olması

Altı çizili kelimelerden hangisi bu metnin anahtar kelimesidir? A) Sıcaklık

Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisidir?

80

TÜRKÇE SORU BANKASI


38.

METİN BİLGİSİ

(METİNDE VE ŞİİRDE BAŞLIK)

1.

Dedem bize gelince Huzur dolar içime Yanağımı okşayıp Bir gül takar saçıma

Kocaman bir bıyığı Bembeyaz sakalı var Öyle tatlı konuşur Dudağında balı var

Bu şiirin başlığı olmaya aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

TEST

3.

Tuttuğum bir dalsın sen Dudaklarımda balsın sen Doyumsuz bir masalsın sen Dinlerken coşarım Türkçem

Bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dil Gelişimi B) Ana Dilin Önemi C) Güzel Türkçem D) Türkçe Yabancılaşıyor

A) Dedem Bize Gelince B) Bizim Evin Hâlleri C) Aile Ortamı D) Dedemin Bahçesi

2. Depreme hazırlıklı olmak konusunda bizlerin üzerine düşen vazifeler var. İsterseniz kısaca onlara da değinelim. Öncelikle böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda, nerelere sığınabileceğimizi tespit etmeliyiz. Deprem anında üzerimize düşerek bize zarar verebilecek malzemeleri kendimizden uzak tutmalıyız. Deprem sırasında ihtiyaç duyabileceğimiz malzemelerden (ilk yardım çantası, fener, radyo, mum, kibrit, pil...) oluşan bir çantayı, kolay ulaşabileceğiniz bir yerde, her zaman hazır bulundurmalıyız.

4. Hat, Arapça bir kelimedir. Sözlükte “ince, uzun doğru yol, birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler, yazı… ” gibi anlamlara gelir. Fakat bu kelime İslam kültüründe daha çok, yazı ve güzel yazı anlamlarında kullanılmıştır. Bu anlamda hat sanatını estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazma sanatıdır, diye tanımlayabiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığıdır?

A) Depremin Sebepleri B) Depremin Yol Açtığı Sıkıntılar C) Depreme Hazırlık D) Deprem Bölgeleri TÜRKÇE SORU BANKASI

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? A) Hat Sanatının Genel Özellikleri B) Hat Ustaları C) Hat Sanatında Kullanılan Malzemeler D) Hat Kelimesinin Anlamı

81

5. SINIF


38.

METİN BİLGİSİ (METİNDE VE ŞİİRDE BAŞLIK)

TEST

5. Toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesi görgü kuralları olabilir. İnsanın bencil, kaba düşüncelerden sıyrılarak, başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koyması, onun duyarlı ve nazik olmasını sağlar. Bu da insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin sağlıklı ve tutarlı olmasına neden olur.

7.

Huzur duymak ömür boyu Güzel huylar ister çocuk Kimin varsa güzel huyu Onu herkes sever çocuk

Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin başlığı olmaya en uygundur?

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzel Huylar

B) Neşeli Çocuk

C) Mutlu aile

D) Farklı Huylar

A) Görgü Kuralları B) Bencil İnsanlar C) Tutarlı Davranışlar D) Sağlıklı İletişim

6.

Bir varmış, bir yokmuş Bir obur çocuk varmış Mutfağa girdiğinde Kendisinden geçermiş Dolapta ne bulursa Hemen yiyip içermiş

Merak edip tutmazmış Bir kitabın ucundan Obur çocuğun beyni Bir gün ölmüş acından

Bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

8. Oyun oynamak bir kere çocuğun kendisine olan güvenini artırır. Problem çözme ve sorunların üstesinden gelme yeteneğinin gelişmesini sağlar.Bir çocuğun evde kendi başına oyun oynadığını düşünebilirsiniz. Oyun sırasında başrolde kendisi var. Sorunu kendisi hallediyor. Hayal gücünü kullanarak ortaya güzel şeyler çıkarıyor. Böyle bir oyun çocuk için harika bir atmosferdir. Ayrıca oyun oynayan çocuğun birçok becerisi de gelişir. Birincisi hareket becerileridir, el becerileridir. Çünkü çocukların oyun sırasında bütün vücudu çalışır. Bütün kasları, iskelet sistemi çalışır. Bu da çocuğu geliştirir.

A) Eski Çocuk Oyunları B) Bilgisyar Oyunları C) Sokak Oyunları D) Oyunun Çocuk Gelişimine Katkıları

A) İştahsız Çocuk B) Obur Çocuk C) Kitapsever Çocuk D) Meraklı Çocuk 5. SINIF

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

82

TÜRKÇE SORU BANKASI


39.

METİN BİLGİSİ

(METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

1. Bir adam baltasını kaybetmişti. Aklına hemen komşusunun oğlu geldi. Baltayı ondan başkası çalmış olamazdı. Daha sonraki günler adam, çocuğu dikkatlice incelemeye başladı. Çocuğun yürüyüşü, konuşması, yüzü kısacası her şeyi balta hırsızına benziyordu. Bir gün adam baltasını evinin kilerinde buldu. Dışarı çıktı. Tam da komşusunun oğlu bir yere gidiyordu. Onun hareketlerini inceledi. Kendi kendine "Bu çocuk balta hırsızına hiç mi hiç benzemiyor. Ne yürüyüşü ne görünüşü ne de hareketleri ... Üstelik çok da sevimli bir görünüşü var."

3. Roman okumayı sevmeyenlerden bir hayır gelmez demiyorum. Büyük işlere asıl onların giriştiği söylenir. Açıkçası bu söylenenlere inanırım. Ama ben hoşlanmam onlardan. Kendilerinden çıkamaz, başlarından geçmemiş şeyleri geçmiş sayamaz. Kendilerini başka kimselerin yerine koyamazlar. Bir tek yaşayışları vardır. Ömürlerine binbir kişinin yaşayışını sığdıramazlar. Her şeyi anlarlar da insanoğlunun karşısında bir anlayışsızlıkları vardır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

2. Sabahın kör karanlığında bir tekneyle kamp kuracağımız adaya gittik. Bir de ne görelim! Bizden önce yirmi otuz çadır adaya gelmiş. Her çadırda dörder beşer kişi kalıyor. Adanın üstü rengârenk bir kelebek kanadı gibi görünüyor. Kıyıya ulaşır ulaşmaz biz de çadırımızı kuruyoruz. Güzel bir kamp tatili bizi bekliyor.

4. Kamp yaptığımız yer çok güzeldi. Bir yanımız masmavi denizle, diğer yanımız da yemyeşil ormanlarla kaplıydı. Çadır kurduğumuz yerin birkaç metre ilerisinde küçük bir su kuyusu vardı. Bu su kuyusundan günlük ihtiyacımız kadar suyu kovalarla çekip bidonlara doldurur, gün içinde kullanırdık. Kuyunun suyu buz gibiydi. Bu yüzden kuyudan çektiğimiz suyu hemen içemezdik.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Parçanın yazarı adaya hangi amaçla gitmiştir? B) Parçanın yazarı nereye gitmektedir? C) Parçanın yazarı tatile kaç kişiyle gitmiştir? D) Parçanın yazarı adaya ne zaman gitmiştir?

TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi roman okumayanların özelliklerinden değildir? A) Her konuda fikir sahibidirler. B) Empati yapamazlar. C) Anlayışlı değildirler. D) Kendi yaşamadıklarını yaşanmış saymazlar.

A) Adam, çocuğa önyargıyla yaklaşmıştır. B) Adam baltasını kilerde bulmuştur. C) Adamın çocuk hakkındaki fikri değişmiştir. D) Adamla çocuk çok iyi iki arkadaş olmuştur.

TEST

Bu metinde anlatılan kamp yapılan yerle ilgili hangisi söylenemez? A) Ormanlarla iç içe bir yerdir. B) Su kuyusu bulunan bir yerdir. C) Denizi olan bir yerdir. D) Balıkçılık yapılan bir yerdir.

83

5. SINIF


METİN BİLGİSİ (METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

39. TEST

5. Bazen başarmaya cesareti yoktur insanın. Başarı hep uzakta erişilmeye çalışılan, elde edilmesi zor bir düştür. Aslında başarma isteği, insanın azminden doğan ve ona güç veren duyguların kesiştiği noktada ortaya çıkar. "Yapamam, zaten şanssızım." gibi sözcükler, başarı kapısını kilitleyen engellerdir. Bu engelleri biz koyarız karşımıza ve sonra da bunları aşmak için ayrı bir çaba sarfederiz. Sadece başarmaya odaklansak gözümüzü hedefimize kilitlesek yapamayacağımız şey yoktur. Yeter ki isteyelim.

7. Bu başka bir şey... Yaşama olumlu tarafından bakmakla, umutları diri tutmakla ilintili, sevgi denen şey. Her insanda doğuştan var olan bir özellik. Sevginin gelişmesi ortama bağlıdır. Sevgi dolu insan her varlığı sever. Ya da şöyle söyleyeyim: Bir çiçeği seven, insanı nasıl sevmez?

A) İçinde sevgi olan kişi her varlığı sever. B) Sevgi, insanın yaradılışında vardır. C) Sevgi, insanın başarılı olmasını sağlar. D) İnsanın ümitlerini diri tutan sevgidir.

Bu metinden hangisi çıkarılamaz? A) Başarının önündeki engel kişinin kendisidir. B) İnsan, bazen olumsuz yargılarla kendisini engeller. C) İnsan başarıyı ulaşılması zor bir hedef olarak görür. D) Çalışmadan elde edilen başarıların çoğu geçicidir.

8. Her şeyden önce, ilaçlarla ilgili bütün konularda olduğu gibi burada da halkın eğitimine büyük önem verilmelidir. Gerek kurslar gerekse kitle iletişim araçlarıyla motorlu araç sürücülerine bazı ilaçların tehlikeli olabileceği öğretilmeli ve bu ilaçların etkisi geçinceye kadar sürücülerin araba kullanmamaları önerilmelidir. Türkiye'de henüz trafik kazalarında kanda ilaç düzeyini saptayacak laboratuvarlar geliştirilmediğinden bazı kazaların nedenleri karanlıkta kalmakta ya da gözden kaçmaktadır.

6. Büyük bir kedi kuyruğuyla oynayan küçük kediye sormuş: "............................." Yavru kedi yanıt vermiş: "Bir kedi için en güzel şeyin mutluluk, mutluluğun da kuyruğum olduğunu öğrendim. Bu nedenle onu kovalıyorum, yakaladığımda mutluluğa kavuşacağım." Bunun üzerine yaşlı kedi şöyle demiş: "Gençken ben de mutluluğun kuyruğum olduğuna karar vermiştim. Ama şunu fark ettim: Ne zaman onu kovalasam benden uzaklaşıyor, ne zaman kendi yoluma gitsem hep peşimden geliyor."

Bu metindeki boşluğa hangisi getirilmelidir?

Bu metinden hangisi çıkarılabilir? A) Bazı ilaçlar sürücüler için tehlikelidir. B) Her ilacın mutlaka bir yan etkisi vardır. C) Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılmamalıdır. D) İlaçların kullanma zamanını geçirmemek gerekir.

A) Mutluluk nedir? B) Neden kuyruğunu kovalıyorsun? C) Kuyruğunu çok mu seviyorsun? D) Beni duyuyor musun? 5. SINIF

Bu metinden hangisi çıkarılamaz?

84

TÜRKÇE SORU BANKASI


40.

METİN BİLGİSİ

(METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

1. Bitkiler fotosentez yaparak beslenir. Ancak bazı bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmesi böcek yakalamalarına bağlı. Etçil bitkiler deyince aklınıza böcek kovalayan bitkiler gelmesin sakın! Bu bitkiler de diğer bitkiler gibi kökleriyle toprağa tutunuyor ve tabi ki hareket edemiyor. Ancak gelişimleri için gereken azotu toprak yerine böceklerden alıyor. Bu nedenle etçil bitkiler daha çok bataklık alanlarda yaşıyor. Bu bitkiler üzerlerine konan sinekleri ya da böcek ve örümcekleri yiyerek yaşamlarını sürdürüyor.

3. Basketbol sevenler bilirler. Bu sporda iyi olabilmek için güç, hız ve yetenek yeterli olmayabilir. Biraz şans her zaman gereklidir. Peki ya yeni teknoloji? Geçtiğimiz yaz ABD Ulusal Basketbol Birliği (NBA) yeni teknoloji ürünü bir basketbol topunu resmi top ilan etti. NBA'da yıllardır dışı deri kaplanmış bir basketbol topu kullanılırdı. Yeni top plastik malzemeyle kaplı. Şimdi bilim insanları plastik top üzerinde deneyler yapıyor.

4. Sirk gösterisini okulca izlemeye gideceğimizi duyunca çok sevindik. Aşağı yukarı on gün sonra gösteriye katılacağımız söylendi. İçimi öyle bir heyecan sardı ki anlatamam. Sirk alanına gittiğimizde öğretmenimiz: "Büyükler küçüklerin ellerinden tutsunlar onlara göz kulak olsunlar." dedi. Ben de ikinci sınıfa giden Ayça'nın ellerinden tuttum. Ön kapıdan girerek arka kapılara ilerledik. Oturduğumuz yerden bütün sirk alanını rahatlıkla görebiliyorduk. Derken sahneye önce biri genç, diğeri hafifçe yaşlı iki kişi çıktı. Ellerinde siyah renkte dört tane top bulunuyordu. Topları yere düşürmeden öyle bir çeviriyorlardı ki hayran kaldım.

2. Dün bütün okulu sağlık kontrolünden geçirdiler. sağlık ocağından doktorlar bizi kontrol etmek amacıyla okula geldiler. Kargaşaya neden olmamak için adı okunan kontrol olmaya gidiyordu. Sıra bana gelince adımı ve numaramı okudular. Kalktım, beni bekleyen beyaz önlüklü doktorların yanına gittim. Hiç heyecanlanmadım. Doktorlar dişlerime iyice baktılar. Konuştuklarına göre dişlerimde bir sorun yokmuş. Teşekkür ederek beni yerime oturttular.

Bu parçanın yazarı için hangisi söylenemez?

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Öğrenciler nereye gitmiştir? B) Sirkte hangi hayvanları görmüşlerdir? C) Öğretmen öğrencilere ne demiştir? D) Sahneye önce kim çıkmıştır?

A) Öğrencidir. B) Dişlerinde sorun yoktur. C) Doktorun yanında heyecanlanmamıştır. D) Okulu çok sevmektedir. TÜRKÇE SORU BANKASI

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu parçada yoktur? A) Basketbolda iyi olmak için neler gereklidir? B) NBA'nın yeni basket topunun dışı neyle kaplıdır? C) Basketbol, niçin ABD'de çok sevilmektedir? D) NBA'da dışı deriyle kaplı top kullanılmış mıdır?

Bu metinden etçil bitkilerle ilgili hangisi çıkarılamaz? A) Azot ihtiyaçlarını böceklerden sağlamaktadır. B) En çok bataklık alanlarda yaşamaktadır. C) İnsanlar için zararlıdır. D) Böcekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmektedir.

TEST

85

5. SINIF


METİN BİLGİSİ (METİNLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERME)

40. TEST

5.

Üç sihirli söz bilirim ........ sözcüğüdür biri Yavaşça söylenir Ne zaman gelirse yeri Adına nezaket denir

Diğeri ..................... İçten gelir söylenişi Sırası geldikçe derim Yumuşar içten kişi

................ diğeri Sesin derinden gelsin Başını eğerek de ki Seni affedebilsin

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

7. Yarasalar çoğunlukla mağaralarda yaşar ve genellikle gece karanlıkta avlanır. Özellikle mağaralar zifiri karanlık olabilir. Bu nedenle bir kedininki gibi keskin görüşleri olsaydı bile burada onların hiç işine yaramazdı. Yarasalar bunun yerine avlarının yerini saptamak ve yönlerini bulmak için ses kullanır Ses havada belli bir hızla ilerler. Yarasa, ses çıkarmasıyla yankıyı duyması arasındaki zaman farkından avının kendisine uzaklığını bulabilir. Aslında bu bir radar gibidir. Yalnız radyo dalgaları yerine ses dalgaları kullanılır.

A) Mağaralarda yaşamaktadır. B) Gözleri hiç görmemektedir. C) Yönlerini ses dalgalarıyla bulmaktadır. D) Geceleyin avlanmaktadır.

A) Lütfen, özür dilerim, sağol B) Rica ederim, özür dilerim, lütfen C) Özür dilerim, sağol, rica ederim D) Lütfen, rica ederim, özür dilerim

8. Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, zengin ve kolay okunabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Türk dili, bizler için kutsal bir hazinedir. Çünkü millet geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının kısaca bugün kendi milletini oluşturan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Dil, millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.

6. Çevremize baktığımızda her varlığın renkli olduğu ve bu renkler arasındaki kusursuz uyum gözümüze çarpar. Aslında bizim cisimleri renkli görmemiz, onlardan gelen ışığın rengine bağlıdır. Her cismin yapısında renkli görünmeyi sağlayan renk tanecikleri bulunur. Bu renk taneciklerine pigment denir. Güneşten gelen ışınlar cisimler üzerindeki renk taneciklerine çarptıktan sonra gözümüze gelir. Renk tanecikleri hangi rengi yansıtıyorsa biz cisimleri o renkte algılarız.

Bu parçada neyden bahsedilmiştir?

Bu parçada hangisinden bahsedilmemiştir? A) Türk dilinin öneminden B) Türk dilinin zenginliğinden C) Pek çok şeyin dille korunduğundan D) Dilimizin kelime sayısının zenginliğinden

A) Cisimlerin nasıl renkli göründüğünden B) Renklerin nasıl oluştuğundan C) Gözün işlevinden D) Bitkilerin yapılarından 5. SINIF

Bu metindeki yarasalar ile ilgili hangisi söylenemez?

86

TÜRKÇE SORU BANKASI


41.

METİN BİLGİSİ

(METİN TAMAMLAMA - METİN OLUŞTURMA)

1. Havuzdaki durgun suya dikkatli bir şekilde baktığımda havuzda kırmızı balıkların olduğunu fark ettim. Bu balıkların hepsi de birbirinden güzeldi. Anneme dönüp: "Anneciğim, bu balıklardan birkaç tane alıp eve götürsek olmaz mı? Bu balıklardan akvaryumda beslemek istiyorum." dedim. Gözlerime baktı ve kafasını sağa sola sallayarak hayır dercesine: "..................." dedi.

TEST

3. ........... salona girdi. Fakat içeride kimse yoktu. Hemen bütün odalara baktı, odalar da bomboştu. Etrafa derin bir sessizlik hâkimdi. Bir sandalyeye oturup düşünmeye başladı. Kapı açık ve içeride kimsecikler yok. Acaba alelacele çıkınca kapıyı kapatmayı unuttular mı, diye geçirdi içinden. Fakat dayısı ve teyzesi bu konuda çok hassastı, ailenin güvenliği onlar için çok önemliydi. Bu ihtimali aklından çıkardı ve durumu yeniden yorumlamaya çalıştı.

Bu parçadaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tabii ki yavrum, istediğin kadar alabilirsin. B) Olmaz evladım, havuz balıkları akvaryumda yaşamaz. C) Evet oğlum, bu balıklar senin akvaryumuna çok yakışacak. D) Çocuğum, bu balıklar akvaryumda çok daha rahat eder, hemen alalım.

Bu metnin başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Annesi çağırınca B) Anahtarla kapıyı açtı, C) Dayısını görünce D) Ayakkabılarını çıkardı,

2. Kitap okuyarak vaktimizi çok iyi değerlendirebiliriz. Kitap sayesinde bilgimiz daha da artar ve olaylara bakışımız değişir. Kitap okuyan kişinin karşılaştığı olayları değerlendirmesi ve bu olaylardan sonuç çıkarması daha kolaydır. Kitap okumayan biri ise karşılaştığı olaylar karşısında.................

4. Saatini sabahın yedisine kurdu ve yatağına uzandı. Gözlerini tavana dikti, derin derin düşünmeye başladı. Gün boyu yaşadıkları gözünün önünden gitmiyordu, ....................... Çünkü bugün karşılaştığı olaylar hayatında bir dönüm noktası oluşturacaktı. İş teklifleri, askerlik meselesi ve tabii ki evlilik. Bu üç olay da bir güne sıkışmış, hepsi de üst üste gelmişti. Artık yavaş yavaş karar vermeliydi.

Bu paragraf aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir? A) pek de fikir yürütemez. B) fikirlerini herkese anlatır. C) çok iyi düşünür. D) düşüncelerini kimseyle paylaşmaz.

TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parçadaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) gitmesi de mümkün değildi. B) yanındaki arkadaşına seslendi. C) yaşlı amcasının hâli geldi aklına. D) sıradan bir gün yaşamıştı.

87

5. SINIF


METİN BİLGİSİ (METİN TAMAMLAMA - METİN OLUŞTURMA)

41. TEST

5. 1. B en de durdum ve onlar için aldığım mamaları bir ağacın dibine döktüm.

7. 1. M utfaktaki çaydanlığı ve bardakları alarak tekrar yanımıza geldi.

2. S okağa girdiğimde birkaç kedi hemen etrafımı çevirdi.

2. B ardaklara çayları doldurdu, önümüzdeki boş sehpalara bıraktı.

3. Ç ok aç olacaklar ki ben daha mamanın tamamını dökmeden birbirlerini iterek mamayı yemeye başladılar.

3. B izler de börekleri afiyetle yedik, çaylarımızı yudum yudum içtik.

4. B en de biraz geriye çekildim ve farklı farklı renklerdeki bu güzel kedileri seyretmeye koyuldum.

4. Börekleri masaya bıraktı, mutfağa gitti.

Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur?

Yukarıdaki cümlelerle bir metin oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur?

A) 4 B) 3 C) 1 D) 2

-

3 4 2 1

-

1 1 4 3

-

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

2 2 3 4

2. O kulun kapısına geldiğimde Türkçe öğretmenimizi gördüm.

3. G üneş doğdu ve ben okula doğru yola çıktım.

4. Y anından geçerken "Günaydın öğretmenim!" dedim ve sınıfa doğru yürümeye devam ettim.

Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl olur? A) 1 B) 3 C) 3 D) 2

-

3 1 1 1

-

2 4 2 4

-

4 2 4 3

-

2 1 4 2

-

3 4 3 4

2. F akat arabanın belgelerinden hiçbiri çantada yoktu.

3. O n kilometre gitmemiştik ki polisler arabamızı durdurdu.

4. A rabanın yanına gelen polis memuru babamdan ehliyet, ruhsat ve arabanın diğer belgelerini istedi.

5. Sabah erkenden yola çıktık.

Bu cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur? A) 4 B) 3 C) 5 D) 2

5. SINIF

1 2 1 3

8. 1. B abam da kendinden emin bir şekilde elini çantasına attı.

6. 1. Y ol boyunca birkaç arkadaşıma rastladım.

-

88

-

5 4 3 1

-

3 1 4 3

-

1 2 1 5

-

2 5 2 4 TÜRKÇE SORU BANKASI


42.

METİN BİLGİSİ (5N - 1K)

TEST

1. Vakit buldukça sinemaya giderim. Karanlığa gömülüp makinenin hışırtısını dinleyerek sinemanın büyüsüne kendimi kaptırırım. Bu arada patlamış tuzlu mısırlardan da atıştırmayı ihmal etmem.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap yoktur? A) Vakit buldukça ne yaparsın? B) Sinemaya kiminle gidersin? C) Sinemada ne yaparsın? D) Sinemaya ne zaman gidersin?

Kapıyı açıyorum, yemek odamızdayım. Bir bayram sabahı, ailecek sofrada oturuyoruz. Kahvaltı ediyoruz. Konuşuyoruz, gülüşüyoruz. Hele ki ben... Hele ki kardeşim... Büyüklerin bakışlarını görmezden gelince biz: “Sussanıza biraz.”, “Yemeğinizi yiyin. Çabuk olsanıza!” ikazları geliyor arka arkaya...Üstümde bayramlık kıyafetlerim, ayağımda bayramlık pırıl pırıl ayakkabılarım... Kardeşim de bayramlıklarını giymiş, karşımda oturuyor. Onun da gözleri ışıl ışıl... Çok mutluyum. (3 ve 4. soruları bu parçaya göre cevaplayınız.)

3. Parçada anlatılan olay nerede yaşanmıştır? A) Lokantada B) Yemek odasında C) Mutfakta D) Bayram yerinde

2. Hüseyin, havasızlıktan perişan olmuş kelebeğe doğru koştu. Kavanozu aldı, bahçeye çıktı. Kelebeği gökyüzüne salıverdi. Birkaç sersemce kanat çırpmadan sonra kendine geldi şirin kelebek. Kelebeği gökyüzüne kavuşturmanın sevinci Hüseyin’in gözlerinden okunuyordu Bu metindeki altı çizili bölüm 5N 1K sorularından hangisine cevap vermektedir? A) Ne zaman?

B) Kim?

C) Nasıl?

D) Niçin?

TÜRKÇE SORU BANKASI

4. Parçada anlatılan olay ne zaman yaşanmıştır? A) Bir bayram sabahı B) Hafta sonu tatilinde C) Yaz tatilinde D) Yazarın doğum gününde

89

5. SINIF


42.

METİN BİLGİSİ (5N - 1K)

TEST

5. Ben ve İlayda Üsküdar’dayız bir akşamüzeri... Denizin üstünden yorgun gemiler geçiyor. Her biri bambaşka bir hikâye düşürüyor denize. Benim üstümden martılar uçuyor. Her biri bambaşka hikâyeler topluyor denizden.

7. Saatler süren alışverişte kırtasiyeden sonra son durak ayakkabıcı. Ben hâlâ paralarımla ne alacağıma karar vermiş değilim. Üstelik benim ihtiyaçlarımı da telaşından unuttu annem. Ayakkabıcıda o kadar çok çeşit var ki hangi ayakkabyı alacağıma bir türlü karar veremiyorum.

Bu metindeki ilk cümle 5N 1K sorularından hangilerine cevap vermez? A) Ne zaman?

B) Kim?

C) Nerede?

D) Niçin?

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Olay nerede yaşanmıştır? B) Olay en zaman yaşanmıştır? C) Yazar hangi ayakkabıyı alacağına niçin karar verememiştir? D) Annesi niçin yazarın ihtiyaçlarını unutmuştur?

6. Dört çocuklu bir aile lunaparka gitmiş. Babaları oyunların birinde tüfekle bütün balonları vurmuş ve kocaman bir oyuncak ayı kazanmış. Sonra çocuklara dönüp sormuş: – Evet, bakalım bu oyuncak kimin olsun? Hanginiz annenizin her dediğini yapıyor, ona hiç karşılık vermiyor? Çocuklar durup birbirine bakmışlar ve hep bir ağızdan cevap vermişler: – Tamam baba, oyuncak senin!

8. Yıllar önce babamla birlikte bir köye gittik. Babam öğretmendi, bir öğrencisini ziyaret edecekti köyde. Neyse köye vardık. Üzüm asmalarının gölgesine tahta sandalyelerin konmuş olduğu, birkaç yaşlı köylünün öğlen sıcağını geçirdiği köy kahvehanesinin önünde oturduk.

Bu parça 5N 1K sorularından hangisine cevap vermez?

A) Yazar köye kiminle gitmiştir? B) Babası niçin köye gitmiştir? C) Yazar ve babası köye nasıl gitmiştir? D) Yazar ve babası nerede oturmuştur?

A) Olay nerede yaşanmıştır? B) Oyuncak ayı nasıl kazanılmıştır? C) Aile lunaparka niçin gitmiştir? D) Oyuncak ayıyı kim kazanmıştır? 5. SINIF

Bu parça 5N 1K sorularından hangisine cevap vermez?

90

TÜRKÇE SORU BANKASI


43.

METİN BİLGİSİ

(AFİŞ-KARİKATÜR-TABLO YORUMLAMA)

TEST

3.

1. Teşekkür ederim.

Yukarıdaki görselin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki görselin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Denizlerdeki yaşam B) Çevre kirliliği C) Balık tutkusu D) Suyun önemi

A) Çalışma B) Yardımlaşma C) Dostluk D) Alçak gönüllülük

2.

4.

Güzel bir gülümsemeye var mısın?

Yukarıdaki karikatürden çıkarılacak sonuç hangisidir?

A) Köpekler insanların can dostudur. B) Kişi düzenli olmalıdır. C) Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. D) Herkesin hayali farklıdır. TÜRKÇE SORU BANKASI

Yukarıdaki görselin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Diş macununu israf ettirmemek B) İnsanları tebessüm ettirmek C) Diş fırçalamayı teşvik etmek D) İnsanları bilgilendirmek

91

5. SINIF


43.

METİN BİLGİSİ (AFİŞ-KARİKATÜR-TABLO YORUMLAMA)

TEST

5. Oy Kullanmak Vatandaşlık Görevidir

7. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Sandık No: 1345

Can 50 45 55 80 0 50 50

Ali 65 40 70 80 50 0 0

Yukarıdaki tabloda Can ve Ali'nin gün gün okudukları kitapların sayfa sayısı verilmişti. Bu tablodan hangisi çıkarılamaz?

Yukarıdaki görselde hangisi anlatılmıştır?

A) Ali, hafta sonu kitap okumamıştır. B) Can, hafta sonu yüz sayfa okumuştur. C) Can da Ali de kitap okumayı sevmektedir. D) Ali bazı günler Can'dan çok okumuştur.

A) Herkesin tek bir oy hakkının olduğu B) Oy sandıklarının kapalı olması gerektiği C) Kişinin kullandığı oyu göstermemesi gerektiği D) Her vatandaşın oyunu kullanması gerektiği

8.

PUANLAR

6.

Kişi 3 Sayısı

Görseldeki çocuk için hangisi söylenebilir?

8

5

10

Türkçe öğretmeni Sinan Bey Türkçe yazılısını açıklamıştır. Grafikte kaç kişinin hangi puanı aldığı gösterilmiştir. Buna göre hangisi söylenebilir? A) Sınıfın yarısından fazlası 50'nin üzerinde puan almıştır. B) Sınıf, başarısız olmuştur. C) Sınava girememiş olanlar vardır. D) Sınıfın yarısı 100 puan almıştır.

A) Elindekini döktüğü için kaygılıdır. B) Çok susamıştır. C) Annesine yardım etmektedir. D) Buzdolabının kapağına çarpmıştır. 5. SINIF

7

92

TÜRKÇE SORU BANKASI


44.

METİN BİLGİSİ

(HİKÂYENİN UNSURLARI)

3. Uzun ve sık ağaçlarla dolu bir ormanda yaşayan, kendi hâlinde bir kaplumbağa varmış. Bu kaplumbağa, şartlar ne olursa olsun mutlu olmanın bir yolunu bulurmuş. Bunu da hayata iyi yönlerinden bakarak başarıyormuş. Başına ne gelirse gelsin, onda iyi bir taraf bulabiliyormuş. Kısacası kaplumbağa, iyimserliğiyle mutlu bir yaşam sürüyormuş. Çevresindeki diğer hayvanlar da onun bu özelliğini beğenir, kaplumbağayı kendilerine örnek alırlarmış.

1. (1) Mehtap akşama doğru sokaklarından geçen çöp kamyonundan çok rahatsız olurdu. (2) Günün her saati çiçek ve meyve kokan sokak, çöp kamyonunun geçmesiyle ağır bir kokuya bürünür, bu koku da dakikalarca geçmezdi. (3) Her ne kadar evin kapılarını, pencerelerini kapatsa da bu kokuya engel olamazdı. (4) Ne yazık ki soruna da bir türlü çözüm bulamadı.

2.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde hikâyenin unsurlarından "zaman"a ait bir ayrıntı vardır? A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4

Bu metinde hikâye unsurlarından hangisine ait bir ayrıntı yoktur? A) Yer

B) Zaman

C) Varlık kadrosu

D) Olay

4. Vaktiyle Üsküdar’ın yokuşlarından birini tırmanırken yolun kenarında iki metre boyunda mermer bir taş ile karşılaşmıştım. Üst kısmında çukur olan garip bir taş! Hemen sorup öğrendim ne olduğunu. Meğer hâli vakti yerinde olanlar ya da buraya yolu düşenler, mermer taşın üstündeki çukura bir miktar para bırakırlarmış. Derdini kimseye söyleyemeyen fakir kişiler de ihtiyaçları olduğunda oradaki paradan kimsenin gözetiminde olmamasına rağmen ancak ihtiyaçları kadar alırlarmış.

Küçük balık sabah erkenden uyanır ve annesiyle mavi okyanusa açılırdı. Yiyecek bulmak için mercanların, yosunların arasına girer; karıştırmadık yer bırakmazdı. Bu mavi okyanus onların yaşam alanıydı ve karınlarını doyurmak için her gün bunları yapmaları şarttı. Çünkü beslenmeden yaşamak mümkün değildi. Bu metinle ilgili aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yanlış verilmiştir?

A) Olay: Küçük balık ve annesinin okyanusta yiyecek araması B) Zaman: Sabah erkenden C) Yer: Okyanus D) Varlık kadrosu: Küçük balık ve arkadaşı TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

Bu metinde anlatılan olay hangi zaman diliminde yaşanmıştır? A) Bir zamanlar B) Yıllar önce C) Geçen yıl D) 16. yüzyılda

93

5. SINIF


44.

METİN BİLGİSİ (HİKÂYENİN UNSURLARI)

TEST

5. Bir hafta sonu köydeki akrabalarımızı ziyarete gidiyorduk. İnişli çıkışlı yol hepimize öyle bir keyif vermişti ki dört kardeş otomobilde bağıra çağıra şakalaşıyorduk. Kahkahanın, şakalaşmanın bağını çözmüş, daracık arabada bir curcuna meclisi kurmuştuk. Arabayı kullanan babamın uyarısıyla bir süre sessizleşiyor, çok geçmeden tekrar eski gürültülü neşemize dönüyorduk.

7. (1) Çocuklardan biri havuzun kenarında duruyordu. (2) Yanına yaklaştığımı görünce biraz tedirgin oldu çünkü onu yine havuza atacağımı, ona şaka yapacağımı düşünüyordu. (3) Fakat niyetimi sezmiş olacak ki yerinden hiç kıpırdamadı. (4) Ben de yanına gittim ve elimdeki can simidini ona verdim, gözlüğü de gözüne taktım artık havuzda güvenle yüzebilirdi.

Bu cümlede geçen altı çizili bölümler hikâyenin unsurlarından hangisi ile ilgilidir? A) Yer B) Zaman C) Karakter D) Olay

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yer ile ilgili ayrıntının altı çizilmemiştir? A) 1 

8. 6. Aşağıdaki metinlerin hangisinde yay ayraç içinde verilen hikâye unsuruna ait bir ayrıntı yoktur?

A) Ceylan, öğleden sonra sınıftan çıkıp okul kütüphanesine gitti. Amacı beş on sayfa kitap okumaktı. (Zaman) B) Fırından sıcacık ekmekleri çıkaran Zafer amca, ekmeklerden birini Buket'e uzattı. (Kişi) C) Servise binmek için evden çıkmıştım. Yolun karşısına geçiyordum ki hızlı gelen bir arabanın fren sesiyle irkildim. (Olay) D) Çocukluk yıllarında çok haylaz olduğundan herkesle kolay kolay geçinemezmiş. Bu yüzden çok az arkadaşı varmış. (Yer) 5. SINIF

B) 2 

C) 3 

D) 4

Volkan, arkadaşlarıyla deponun önündeki odunları taşımaya karar verdi. Hava yağmurlu olduğu için odunlar ıslanmış, daha da ağırlaşmıştı. Fakat onlar bu ağırlığa aldırmadan öğleye doğru odunları taşıdılar. Artık kış için hazırlık tamamlanmıştı. Bir kış boyunca onları sıcak tutacak odunlar bodrumda emin bir yerdeydi. Bu metinle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Olay öğleye doğru gerçekleşmiştir. B) Olayın kahramanları Volkan ve arkadaşlarıdır. C) Olay, küçük bir köyde yaşanmıştır. D) Olay, Volkan ve arkadaşlarının odunları depoya taşımasıdır.

94

TÜRKÇE SORU BANKASI


45.

METİN BİLGİSİ (KARMA)

TEST

1. Hepimiz bugünün küçükleri yarının büyükleriyiz. Çok değil kısa bir süre sonra hepimiz büyüyecek ve bu vatana faydalı işler yapacağız. Hepimizin güzel bir geleceği, bu ülkeyi güzel yarınlara ulaştırmak için birer mesleği olacak. Bizler.............

3. Su hem insan hayatı hem de diğer canlıların hayatı için oldukça önemlidir. Su olmadan canlı yaşamı mümkün olmaz. İnsan susuz kaldığında ancak birkaç gün yaşayabilir. Bu derece önemli olan suyun korunması da oldukça önemlidir. Dünyadaki canlı yaşamının devamlılığı için su kaynakları kuraklıktan korunmalıdır ve temiz tutulmalıdır.

Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?

A) geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri olacağız. B) oyun oynamaya, hep çocuk kalmaya devam edeceğiz. C) yarını düşünmeden bugünü yaşayacağız. D) arkadaşlarımızla hayaller kuracak ve hiç büyümeyeceğiz.

2. Her insanın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için vücuduna alması gereken birçok besin bulunur. Bu besinler insan vücudundaki görevlerine göre sınıflandırılır. Örneğin bunlardan bir tanesi D vitaminidir. D vitamini sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenir ve beynimiz daha iyi çalışır. D vitamininin yeterli olmadığı insanlarda birtakım hastalıklar ortaya çıkar.

A) Birkaç

B) Canlı

C) Su

D) Dünya

4. Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tanınmış bir aileye mensuptur. Babası Nuri Bey askerî doktor, annesi Lütfiye Hanım ise Kars Valisi Yaver Paşa’nın kızıdır. Askerî doktor olan babasının işi gereği şehir değiştirmesinden dolayı o da farklı illerde yaşamıştır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçadan Reşat Nuri Güntekin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Babası askerî doktordur. B) Tanınmış bir ailesi vardır. C) Annesi ev hanımıdır. D) İstanbul'da doğmuştur.

A) İnsan ve doğa B) D vitamini C) Mineraller D) Hayvansal gıdalar TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu parçanın anahtar kelimesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

95

5. SINIF


45.

METİN BİLGİSİ (KARMA)

TEST

5. Tarih boyunca kitleleri peşinden koşturan, ulusları yöneten devlet adamlarının çoğu etkili bir konuşma özelliğine sahip olmuştur. Siz güzel ve etkili konuştuğunuz sürece sizi dinlemeyecek insan yoktur. Yani etkili bir konuşmanız olduğu sürece sizi herkes dinler ve insanlar sizi takip eder.

7. Çevre kirliliği, doğal kaynakların yanlış ve aşırı kullanılması sonucu doğanın tahrip olmasıdır. İnsanların bilinçsiz tüketimi çevre kirliliğine sebep olur. Çevre kirliliği ile doğanın dengesi bozulur, bu da pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Çevre kirliliğinde birtakım yabancı maddeler hava, su ve toprağa karışır. Doğaya karışan bu kimyasal maddeler doğal dengeyi ve bitki örtüsünü bozar.

Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih boyunca birçok devlet adamı yetişmiştir. B) Etkili bir konuşmayla insanları peşimizden sürükleyebiliriz. C) Konuşmayı bilmeyen insanları dinlemek çok sıkıcıdır. D) İnsanlar dil sayesinde birbirleriyle iletişim kurarlar.

A) Kimyasal maddeler doğal dengeyi bozar. B) Çevre kirliliğinin nedenlerinden biri de bilinçsiz tüketimdir. C) Toprak kaymasını önlemek için ağaç dikmeliyiz. D) Doğanın dengesi çevre kirliliğiyle bozulur.

6. İnsan ancak bir amacı oldukça bir işi tamamlayabilir. Bu işin ne olduğu fark etmez fakat başarılı olmak için bir amacın olması gerektiği kesindir. “Ben bu işi yaparım” diyen insan hedefi olan biridir. Fakat "Bu işi yapsam da olur." diyen insan kararsız biridir. "Bana çok faydası olacak ama bu işi yapmak istemiyorum." diyen insan da başarıyı istemeyen biridir.

8. Kişinin yaşamında önemli bir yerde duran kitaplar ile günlük yaşamla ilgili bilgiler edinip kültürümüzü arttırıyoruz. Aynı zamanda eğitim ve öğretim yaşamımızı kitaplar ile destekliyoruz. Okula yeni başlayıp okuma ve yazmayı söken çocuklar dergi, kitap, gazete ile okuma becerisini ilerletir. Yani yaşamımızın ilk yıllarından itibaren yararlanmaya başladığımız kitaplar yaşam boyu var olacaktır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Yarınlara umutla bakmalıyız. B) Amacı olan insanlar işlerini yarım bırakmaz. C) Bir işi yaparken birilerinden mutlaka yardım istemeliyiz. D) Rahatımızı bozup bir işle uğraşmak hiç de mantıklı değildir. 5. SINIF

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitapların hayatımızdaki yeri B) Okuma yazma bilmek C) Hayatın zorlukları D) Kitaplar ve yazarlar

96

TÜRKÇE SORU BANKASI


46.

METİN BİLGİSİ (KARMA)

TEST

1. Hayata hep olumlu bakarım. Her şeyin daha güzel olacağını düşünerek yazarım. Bütün çiçeklerin, kuşların ayrı ayrı güzelliğinin olduğunu düşünürüm ve öyle bakarım. Hayatın hiç olumsuz yönünü düşünmem.

3. Nasreddin Hoca fıkralarının temel özelliklerinden biri; kısa, açık, yalın ve özlü olmasıdır. Bu fıkralar Türkçemizdeki halk söyleyişleri için zengin bir kaynaktır.

Yukarıdaki parçadan hareketle yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Fıkralarının ölümsüz olduğu B) Fıkralarının komik olduğu C) Fıkralarındaki dilin anlaşılır olduğu D) Halka yön veren bir kişi olduğu

A) Her zaman kötü düşünmektedir. B) Olumsuzlukları çok sevmektedir. C) Güzel şeyler düşünmekte ve olaylara olumlu bakmaktadır. D) Hayatta hiç olumsuzluklarla karşılaşmamıştır.

4. Ben bir sivrisineğim. Kanla beslenirim. İnsanların vücudundan iğnemle kan içerim. Bu yüzden bazen bir tokatla öldürülürüz. Ama insanlar şunu görmüyor: Biz bu işi hiç eğitim almadan yumurtadan çıkar çıkmaz yaparız. İnsanlardan bunu görmelerini istiyorum.

2. Bir gün Ay’a sordular: – En çok neyi seversin? – Güneş’in tutulup sonsuza dek bir bulutun arkasında saklı kalmasını severim.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? A) Sevinme

B) Kıskançlık

C) Sitem

D) Fedakârlık

TÜRKÇE SORU BANKASI

Yukarıdaki paragraftan Nasrettin Hocayla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

Bu parçada sivrisineğin insanlardan istediği şey aşağıdakilerin hangisidir? A) Huzurlu bir yaşam sürmelerini B) Beslenirken rahatsız edilmemesini C) Eğitime önem vermelerini D) Farklı yanlarının görülmesini

97

5. SINIF


46.

METİN BİLGİSİ (KARMA)

TEST

İyi adam, sağlam karakterde olan, iyi düşünen, iyi duygulara sahip olan, iyi hareket eden, iyi niyetli insandır. Ruhunu eğittiği içindir ki birtakım zararlı davranışlardan ve zaaflardan uzaktır. Çevresindekilerin çıkarlarını en az kendi çıkarları kadar düşünür, kayırır. Yardımseverdir; hak yemez, yalandan kaçınır.

(5 ve 6. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

5. İyi adamın zararlı davranışlardan uzak durmasının sebebi nedir? A) Hak yememesi B) Yalandan kaçınması C) Yardımsever olması D) Ruhunu eğitmesi

İnsanoğlunun gözü hep büyüktedir. Elinde bulunanlarla yetinmeyi bilmez, gönlünce birçok şeye de sahip olmak ister. İstekler, başka istekleri doğurur ve insan, ihtiyaç denizi içinde çırpınır durur. Oturduğu yerde sadece birçok şey isteyip kıvranan insanlar yanında, bu yolda çaba gösterenler de vardır. Bu çaba, ilhamını gereksiz tutkulardan almadığı zaman insanı mutluluğa götürme yönünde faydalı olabilir.

(7 ve 8. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

7. Yukarıdaki parçaya göre gösterilen çabanın mutluluk getirmesi neye bağlıdır? A) Gönlünce birçok şeye sahip olmasına B) İlhamını boş isteklerden almamasına C) İş yapmadan birçok isteğinin yerine gelmesine D) Elinde bulunanlarla yetinmesine

6. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi iyi adamın özelliklerinden biri değildir?

8. Yukarıdaki parçaya göre insanı ihtiyaç denizi içinde çırpındıran şey nedir?

A) Güzel düşünen insandır. B) Kötü duygulara sahip değildir. C) Her doğruyu her yerde korkmadan söyler. D) Kendini düşündüğü kadar çevresini de düşünür.

A) Mutlu bir hayat yaşama peşinde olması B) Küçük hedefler peşinde olması C) İsteklerin, diğer istekleri yanına çağırması D) İş yapmadan elindekilerle yetinmesi

5. SINIF

98

TÜRKÇE SORU BANKASI


47.

YAZIM KURALLARI

(BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI)

1. 1.Bekir Çavuş çadırın önünde duruyordu.

2. Bir ara Devlet Planlama Teşkilatında çalıştım. 3. Sabri Efendi herkesin akıl danıştığı biriydi. 4. "Mavi Ve Siyah", Halit Ziya’nın önemli eserlerindendir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

TEST

4. (1) Âşık veysel köyüne ilk meyve fidanlarını diken kişi olmuştur. (2) Köylüler başlangıçta onunla alay etmişler. (3) "Biz hiç meyve yetiştirmedik, bu adam mı meyve yetiştirecek?" demişlerdir. (4) Veysel aldırmamış, fidanlara gözü gibi bakmıştır.

Numaralanmış cümlelerin kaçıncısında yazım yanlışı vardır? A) 1 

D) 4

B) 2 

C) 3 

D) 4

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Arkamızdaki koltukta yaşlı bir çift oturuyordu. B) Vapurun gelişiyle seyyar satıcılar bağırmaya başladı. C) Marmara bölgesi soğuğa ve kara teslim olmuştu. D) Karnı açken de gözü kimseyi görmez.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Bugün kedimiz Tekir sanki biraz keyifsiz. B) Süleyman Demirel bulvarında oturuyoruz. C) Batı Karadeniz Bölgesi'nde kömür çıkarılmaktadır. D) Bahariye İlkokulu yüz metre ileride.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Programın sonuna doğru ona ödül verdiler. B) Sofradaki her şeyi büyük bir iştahla yedik. C) Törende yaşadıklarını bana bir bir anlattı. D) Akif, uzun yıllar Mısır apartmanında kalmıştır.

3. "Sizlere Tarık Buğra'nın 'Küçük ağa' ve 'Osmancık' romanlarını okumanızı tavsiye ediyorum." cümlesinde kaç sözcüğün yazımı yanlıştır? A) 1 

B) 2 

TÜRKÇE SORU BANKASI

C) 3 

D) 4

99

5. SINIF


YAZIM KURALLARI (BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI)

47. TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir yazım yanlışı vardır?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Düden şelalesinin suyu iyice azaldı. B) Handan hanım kediye süt verdi. C) İnönü caddesi trafiğe açıldı. D) Kastamonu'nun pidesi çok lezzetlidir.

A) Kimide benim gibi doğa kunusunu işliyor. B) Kitaplarda insanın canı gibidir. C) Dil, yazınında yazarın da onurudur. D) Mudurnu Bolu İlinin bir ilçesidir.

8. "İskenderiye kütüphanesi 900.000 el yazması kitapla Antik Çağ'ın en büyük derlemesine sahip kütüphanesidir." cümlesindeki hangi ifadenin yazımı yanlıştır? A) 900.000

B) Antik Çağ'ın

C) kütüphanesi

D) el yazması

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Şili, bir Güney Amerika ülkesidir. B) Atina, Yunanistan'ın başkentidir. C) Selanik, Atatürk'ün doğduğu şehirdir. D) Antep Fıstığını babam çok sever.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı doğrudur?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) O hiç bir zaman okuruyla bağını koparmadı. B) Türk Edebiyatı dergisini severek okurum. C) Olağan üstü şiirler yazan bir arkadaşımdı. D) Bu da gelir buda geçer ağlama. 5. SINIF

A) Terzinin kedisi mırnav dışarıda kalmış. B) "Çanakkale Şehitleri şiirini ezberlemiş. C) Düşünen Adam heykeli Bakırköy ilçesindedir. D) Bursa Ovası bu mevsim yemyeşildir.

100

TÜRKÇE SORU BANKASI


48.

YAZIM KURALLARI

(Mİ, Kİ, DE'NİN YAZIMI)

4. Küçük çocuk derdini telefon da babasına anlatırken hüzünlendi mi?

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken "de" bitişik yazılmıştır?

A) Yemekten sonra ellerimide yıkadım. B) Çeşmenin hemen yanında kavak ağacı vardı. C) Kitaplıkta otuza yakın roman vardı. D) Bu tabloda ressam vatan sevgisini anlatmış.

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Soru eki mi'nin B) Ek olan ki'nin C) Bağlaç olan de'nin D) Ek olan de'nin

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "mı / mi" soru ekinin yazımı yanlıştır? A) O içeri girdi mi herkes ayağa kalkardı. B) Yeşil mi yeşil bir gömlekle davete katıldı. C) Her sabah kahvaltı yapıyor musun? D) Yarın hava çok sıcakmı olacak?

A) Arabanın bagajında birkaç valiz vardı. B) Hikâyenin sonunu ben de çok merak ettim. C) Kapıda bekleyen adamları tanıyor musun? D) Küçük çocuğun gözleride ağrıyormuş.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "mi"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de"nin yazımı yanlıştır?

A) Kardeşin törende şiiri ezbere mi okudu? B) Bu şehirde tarihî ve turistik yerler çok mu? C) Yemekten sonra çay içecek mi siniz? D) Eldivenimin tekini gördün mü?

A) Hafta sonu okulumuzda ek ders yapılacak. B) Haziranda okullar tatil olacak. C) Cebin de küçük bir yırtık vardı. D) İzmir'i görmeyi ben de çok istiyorum. TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

101

5. SINIF


YAZIM KURALLARI (Mİ, Kİ, DE'NİN YAZIMI)

48. TEST

10. Bağlaç olan "ki" her zaman sözcüklerden ayrı yazılır.

7. 1. Yaz aylarında tatile gidiyor musunuz?

2. Fakirlere yardımda bulunuyor musun?

3. Karşıdan gelenleri tanıyor mu sun?

4. Başından geçenleri bana anlatır mısın?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde "mı / mi"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan "ki" yanlış yazılmıştır? A) Müziğin sesini kısma ki herkes müziği duysun. B) Toprağı çapalaki daha fazla verim alabilesin. C) Sakızı yavaş çiğne ki çok dikkat çekmeyesin. D) Gözlüklerini tak ki yakını iyi görebilesin.

D) 4

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek olan "-ki"nin yazımı yanlıştır?

A) Köpeğin aniden havlaması seni korkuttu mu? B) Kalın çerçeveli gözlükmü kullanıyorsun? C) İri mi iri gözleriyle gelen geçen herkese bakıyordu. D) Yangın yerine iftaiye ekibi hemen ulaştı mı?

A) Ağaçtaki kirazların çoğu kurtluydu. B) Geceleri dinlen ki gündüzleri iyi çalışasın. C) Yolda ki trafik levhalarına dikkat ediyor musun? D) Masadaki boş bardakları tepsiye dizdim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?

A) Yoldaki karları temizlesinler ki yol ulaşıma açılsın. B) Yaptığı hatanın farkına varmış ki pişmanlığını dile getiriyor. C) Dolaptaki suyu çıkar ki soğuk bir su içelim. D) Kardeşim elinde ki fidanları bahçemize dikti.

A) Her sabah antrenman yap ki zinde kalasın. B) Çantasına baktım ki bir de ne göreyim! C) Erozyonu önlemedeki gayretlerini takdir ediyorum. D) Önümüzde ki günlerde Artvin'e gideceğim.

5. SINIF

102

TÜRKÇE SORU BANKASI


49

YAZIM KURALLARI (SAYILARIN YAZIMI)

1. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

TEST

4. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?

A) İlk kitabı on üç yaşında yayımlanmış. B) Saat dokuza çeyrek var. C) Kuşatma tam yüziki gün sürmüş. D) "Yaş otuz beş, yolun yarısı eder." der şair.

A) Dünya'nın 3.2'si sularla kaplıdır. B) Bahçelerden 10000 ton domates toplanmış. C) Uyarı zili onar dakika arayla çalıyormuş. D) Akşam 5'de şiddetli yağış başladı.

2. Aşağıdakilerin hangisinde sayılara getirilen ek, yanlış yazılmıştır?

5.

A) Önümüzdeki senenin 6'ncı ayında dayımlar Almanya'dan gelecek. B) Kardeşim 2013'de doğdu. C) Ailecek 21.00'de uyuyoruz. D) Sınava 30.000'in üzerinde öğrenci girmiş.

90+45+45=180

Aşağıdakilerin hangisinde tahtadaki işlemin sonucu doğru yazılmıştır? A) Yüzseksen B) Yüz seksen C) 100 seksen D) Yüz 80

3. Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla yazılır.

6. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı vardır?

A) Telefonum yirmi dört saat açık, dedi. B) "On bin beş yüz TL"lik çek karşılıksız çıkmış. C) Dedem onaltı ay askerlik yapmış. D) Kitabın 7'inci sayfasında yazım hatası var.

A) Mesut dün 90'ıncı maçına çıktı. B) Şirket, çalışanlarına 5'er gün izin verdi. C) Olaydan 7'den 70'e herkesin haberi var. D) Saat 09.00'dan sonra açılır bankalar. TÜRKÇE SORU BANKASI

103

5. SINIF


YAZIM KURALLARI (SAYILARIN YAZIMI)

49 TEST

7. 1. Birkaç köy yolu kardan kapanmış. 2. B eştaş oynayarak geçti çocukluğumuz. 3. Bir yılda elli iki hafta var. 4. Testin onikinci sorusu çok zor.

10. Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

D) 4

A) Sayılara getirilen ekler ses bilgisi kurallarına uyar. B) Sayılar çek ve senetlerde bitişik yazılır. C) Sıra sayıları rakamlarla da yazılabilir. D) Kesirli sayılar nokta kullanılarak belirtilir.

8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm yanlış yazılmıştır?

11. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışının nedeni farklıdır?

A) Yaşananları bir bir anlattı. B) Müzik dersinde on altılık notayı öğrendik. C) Basamakları 2'şer 2'şer çıkıyordu. D) Ablamın yirmi beşinci yaş gününü kutladık.

A) Otobüs Rize'ye onaltı saatte vardı. B) Asuman hanım programa üçüncü kez katılıyor. C) Ferhat bey katılımcılara birer form verdi. D) Atım rüzgâr yarışta hep 1. oluyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

9. 23 Nisan'ın 97'nci yılı kırk iki ülkeden gelen 2500 öğrencinin katılımıyla kutlandı.

Bu cümledeki yazım yanlışı nasıl düzeltilebilir?

12. "-da/-de" eki aşağıdaki sayılardan hangisine eklenirse "-ta/-te"ye dönüşür?

A) "Nisan" kelimesi küçük harfle başlatılarak B) "kırk iki" bitişik yazılarak C) "97'nci" kelimesi "97'inci" yazılarak D) "2500" sayısı "2.500" yazılarak 5. SINIF

A) 15.000' B) 1453' C) 17.00' D) 1996'

104

TÜRKÇE SORU BANKASI


50.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

4. 1. Masmavi sularda tekneyle ilerliyoruz. 2. K ırmızı mı kırmızı çileklerden yedik. 3. Simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. 4. Yem yeşil çayırlarda kuzular otluyor.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) İşçiler hiçbir kaldırım taşını sökmemiş. B) Masanın üstünde birkaç kalem vardı. C) Bir takım sorular sorarak moralimi bozdu. D) Anneannem bugün bize masal anlattı.

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) MEB'nın yeni uygulaması tüm yurtta yarından itibaren başlıyor. B) Milletvekilleri TBMM'de yemin ediyor. C) TSK'nin kahraman personeli birçok başarıya imza attı. D) İGDAŞ'ın doğal gaza yaptığı zam vatandaşları rahatsız etti.

A) Yarışmada üç yüz puan kazanınca büyük ödülü aldı. B) Bu ay maaşımıza dört yüz kırk lira zam yapıldı. C) Apartmanın ondokuzuncu katına asansörle çıktık. D) Bahçemizde yüz yirmi altı tane kayısı ağacı var.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Bahçeden topladığımız maydanozlar çok tazeydi. B) Salona giren herkese kolonya tuttular. C) Bir kılavuz eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. D) Herkez bu garip kılıklı adamın yanından uzaklaştı.

A) Samsun'dan dün akşam ayrıldım. B) Yaşlı bir adam bana Gonca Sokağı'nı sordu. C) Arkadaşım furkanın dört kardeşi varmış. D) Bu akşamki yemekleri Esra ablam yaptı. TÜRKÇE SORU BANKASI

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

105

5. SINIF


50.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "da, de"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru edatı "mi"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Aklında ne varsa bizimle paylaşmalısın. B) Çarşıda sadece üç dükkân açıktı. C) Ali bağda zehirli bir yılana rastlamış. D) Denizlerde çevre kirliliğinden etkilenmiş.

A) Kiraz ağacına salıncak kuralım mı? B) Ankara'nın Çankaya ilçesindemi oturuyorsun? C) Masadaki tuzluğu bana uzatabilir misin? D) Gömleğimdeki vişne lekesi sence çıkar mı?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

8. Okan Bey, bugün arkadaşlarıyla mahallemizde ki çocuklara hediye dağıttı.

A) Karşı komşumuz Neşe abla bize geldi. B) Önder Bey az önce dışarı çıktı. C) Komiser Barış olay yerine gitti. D) Bahçıvan Mustafa efendi ağaçları budadı.

Bu cümledeki hangi sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Okan Bey

B) bugün

C) mahallemizde ki

D) hediye

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Cebinden on sekiz lira çıkardı. B) Kırk üç saat boyunca hiçbir şey yemedik. C) Komutan, gemide yüz beş asker olduğunu söyledi. D) İzlediğimiz film bir saat otuzbeş dakika sürdü.

A) Zil sesini duyunca sınıflara koştuk. B) Bir ağacın altında yarım saat oturduk. C) Kışladaki askerler silahlarını temizliyor. D) İçeri giren herkese birşeyler sordu. 5. SINIF

106

TÜRKÇE SORU BANKASI


51.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

1. Dağların çepeçevre, yem yeşil Denizin masmavi, denizin ışılışıl Körfezinde rüzgâr bile uyur mışıl mışıl Güzelsin, güzelsin iskenderun şehri

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Şairin son şiir kitabı yakında piyasaya çıkacak. B) Orada birkaç gün kalmayı düşünüyorum. C) Avukat Kemal bey duruşmada bizi savunacak. D) Her yaz ağustos ayında buraya geliriz.

Bu şiirin kaçıncı mısrasında yazım yanlışı yoktur? A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölümün yazımı yanlıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Yaz sıcaklarında bol bol su tüketmelisiniz. B) İlkokul yıllarımı hiçmi hiç unutmayacağım. C) Onuncu Yıl Marşı’nı birlikte söyledik. D) Gereğinin yapılmasını rica ederim.

A) Bende 2015’te üniversiteyi kazandım. B) Ne demek istediğini sonradan farkettik. C) Antrenmana Gökhan da mı gelmedi? D) Bankada gişe için ellisekiz numarayı aldım.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde satır sonunda kelimenin bölünmesinde yanlışlık yapılmıştır? A) Duyguları harekete geçirmede sanat bilimden daha etkilidir. B) Bu düzenleme sonrasında trafik kazalarında azalma görüldü. C) Başarıyı yakalamış biri başka insanların da başarılı olması için çalışır. D) Tiyatro tarih boyunca toplumların gelişimine ayak uydurmuştur.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Kardeşim İstanbul lisesini bitirdi. B) Her zaman senin yanındayım derdi. C) Kuşburnu çayını çok severdi. D) Apartmanın yedinci katında yönetici oturuyor. TÜRKÇE SORU BANKASI

107

5. SINIF


51.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı doğrudur?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) 2010 yılında Türk Dil Kurumunun 83. yılını kutladık. B) 2010 yılında Türk Dil kurumunun 83. yılını kutladık. C) 2010 yılında Türk dil kurumunun 83. yılını kutladık. D) 2010 Yılında Türk Dil Kurumunun 83. yılını kutladık.

A) Balonla Kapadokya’yı iki saatte gezdik. B) Hesabınıza iki yüz elli lira yatırılmıştır. C) İkiye on kala okuldan çıkacağım. D) Yedi 1.000 kişi onu karşılamak için buradaydı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Dört saat yirmibeş dakika ameliyatta kaldı. B) Günün on iki saatini uykuda geçiriyor. C) Sınav süreniz altmış dakikadır. D) 1075 yılında bu ovada iki ordu çarpışmış.

A) Heralde o da toplantı saatini unuttu. B) Şuradaki çanta kime ayitmiş? C) Çocuklar çukulatayı çok sever. D) Doktor, ona perhiz yapmasını söyledi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? A) Dedi kodu

B) Ağabey

C) Meğzuniyet

D) Filim 5. SINIF

A) İ.E.T.T. elli tane yeni otobüs almış. B) TSK’den yeni açıklama yapılmış. C) İTÜ’nin kampüsü çok genişmiş. D) Biletleri Thy’den alacakmış.

108

TÜRKÇE SORU BANKASI


52.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

1. “Bütün işlerini bitirmiş te bana yardıma gelmiş.” cümlesindeki yazım yanlışının aynısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm yanlış yazılmıştır? A) Kimse bir birini tanımıyor. B) Belgenin aslı sizde kalacak. C) Martta çok kar yağdı. D) Hastayı başka hastaneye naklettiler.

A) Yerde ki çöpleri topladı. B) Masalarda kaşık ta eksik. C) Yüzü kıp kırmızı oldu. D) Yemek saati geldimi ofiste kimse kalmaz.

5. Misafirler akşamüzeri Aydından ayrıldı. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/ de” nin yazımı yanlıştır?

A) akşam üzeri B) Aydın'dan C) ayırıldı D) misafirler

A) Sürü de kaç koyun var? B) Erken başlayalım da işler bitsin. C) Ömer de evde kedi besliyor. D) Bazı kelebekler de göç eder.

6. Fatih Sultan Mehmet 29 mart 1432’de Edirne’de doğdu. Babası Sultan 2. Murat, annesi Huma Hatun’dur. Devrinin en büyük âlimlerinden birisiydi. İngilizce, Almanca ve Fransızca'yı çok iyi bilirdi.

3. Belirli bir tarih ifade eden gün ve ay adları büyük harfle yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) 18 Mayıs Pazar günü Bursa yağışlı olacak. B) Her Cuma okulumuzda tören düzenlenir. C) Buğdaylar haziranda olgunlaşır. D) Tatil 15 Eylül'de bitiyor. TÜRKÇE SORU BANKASI

Yukarıda yanlış yazılmış bir kelime vardır, bu kelimenin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır A) İngilizce, Almanca ve Fransızca'yı B) Fatih Sultan Mehmet C) 29 mart 1432’de D) Sultan 2. Murat

109

5. SINIF


52.

YAZIM KURALLARI (KARMA)

TEST

7. (1)Şu an Miniatürk'ün içerisinde yüz beş adet yapı var. (2) Bunlardan kırk beş tanesi İstanbul'dan, kırk beş tanesi Anadolu'dan. (3) Onbeş tanesi ise Dünya'nın diğer yerlerinden seçilmiş yapılar. (4) Hem de öyle şirin yapılar ki onlara hayran kalmamanız mümkün değil.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Şiiri ezberledin mi? B) Dosya da hangi evraklar var? C) Acele etki servisi kaçırmayalım. D) Mahallede ki gecekondular yıkılıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

11. Ahmet Amcam cebinden bembeyaz bir mendil çıkarıp gözyaşlarını sildi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A) "bembeyaz" kelimesi "bem beyaz" yazılarak B) "gözyaşlarını" kelimesi ayrı yazılarak C) "Amcam" kelimesi küçük harfle başlatılarak D) "cebinden" sözcüğü "cepinden" şeklinde yazılarak

A) Sinem Ablam üniversiteyi bitirdi. B) Erol Bey bu dizide de oynayacak. C) Mostar Köprüsü restore edildi. D) Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Ağaçtan yapraklar dökülüyor. B) Son dersde öğretmen yoklama yapmadı. C) Lokantanın aşçısı değişti. D) Sabahtan beri kar yağıyor. 5. SINIF

Bu cümledeki yazım yanlışı nasıl düzeltilebilir?

A) Nemrut Gölü nasıl oluşmuş? B) Atatürk Barajı'ndan elektrik üretiliyor. C) Sabah, Çanakkale boğazı sisliydi. D) Çamlıca Tepesi'ne çıkalım mı?

110

TÜRKÇE SORU BANKASI


53.

NOKTALAMA İŞARETLERİ

(NOKTA, VİRGÜL, SORU İŞARETİ)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta, "-inci" ekinin yerine kullanılmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) getirilmelidir?

A) Dr. Ergün muayenehaneye geç geldi. B) 19. yüzyılda dünya üzerinde birçok savaş yapılmıştır. C) Saat 12.00'de bir yatla denize açıldık. D) "18.3=?" işlemini tahtaya yazdım.

A) Askerliğini nerede yaptın B) Korner atışını kim kullandı C) Saçlarını ne zaman kestirdin D) Hangi şehirde yaşadığını söylemedi

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? A) Annemi, babamı, kız kardeşimi çok özledim. B) Marulları, domatesleri ve soğanları bol suyla yıkadım. C) Baklavalar, kadayıflar, dondurmalar masada duruyordu. D) Pencereleri, ve dolapları temiz bir bezle sildim.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta getirilmelidir? A) Macera romanları okur musun B) Yaz tatilini nerede geçirirsin C) Ağaçtaki kirazları ne zaman toplayacaksınız D) Günde ne kadar para kazandığımı hiç hesaplamadım

6. 1. K apıya koştu, babasına coşkuyla sarıldı. 2. Mısırları tencereye koydu, güzelce kaynattı. 3. İncirleri, kayısıları ve şeftalileri masaya getirdi. 4. Gözlüğünü taktı, haftalık dergiyi okumaya başladı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır? A) Emel Hanım.ın adresini biliyor musun? B) Saat 11.40'ta arabamız hareket edecek. C) Alb. Ertuğrul törenden sonra odasına gitti. D) 13.04.2009 tarihinde diplomamı aldım. TÜRKÇE SORU BANKASI

Numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? A) 1 

111

B) 2  5. SINIF

C) 3 

D) 4


NOKTALAMA İŞARETLERİ (NOKTA, VİRGÜL, SORU İŞARETİ)

53. TEST

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül "sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için" kullanılmıştır?

A) Hazırlıklar ne zaman başladı B) Akşam oldu mu sokak tenhalaşır C) Bu resmi sen mi çizdin D) Meyveleri sepete mi koyalım

A) Kırmızı, pembe ve mor en sevdiğim üç renk. B) İspanyolcayı, Almancayı, Fransızcayı kursta öğrendim. C) Niğde, Ankara ve Aksaray İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. D) Ayakkabılarını çıkardı, yanımızdan geçip odaya gitti.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A) Vapur ne zaman hareket edecek? B) Günde kaç saat uyuyorsun? C) Saçlarını ne zaman kestirdin? D) Ne kadar çalıştığını bilmiyorum?

A) Özlem, yarın bizlere gitar çalacakmış. B) Öğretmenimiz, dersten sonra bizi yanına çağırdı. C) Gonca, teyzeme bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. D) Şoför, park edecek yer bulmaya çalışıyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

12. Aşağıda parantezle gösterilen yerlerin hangisine soru işareti getirilebilir?

A) Bu tabloyu hangi ressamın çizdiğini biliyor musun? B) En yakın benzin istasyonu nerede? C) Yaşlı adamın nereye gittiğini gördün mü? D) Buz gibi suyu içtin mi ferahlarsın? 5. SINIF

A) Çengelköy'ün nesi meşhurdur( ) B) 1982( )de ilk şiir kitabımı yayımladım. C) Saat 09( )15'te uçağımız havalandı. D) İstanbul ( ) Edirne arası kaç kilometre?

112

TÜRKÇE SORU BANKASI


54.

NOKTALAMA İŞARETLERİ

(ÜNLEM İŞARETİ - KESME İŞARETİ - KISA ÇİZGİ)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

4. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. B) Heceleri göstermek için kullanılır. C) Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. D) Eş görevli kelimelerin arasında kullanılır.

A) Hah, aradığım cevap bu B) Hey, önüne bak C) Bravo, harika bir goldü D) Çocuklar, gönüllerince oynasınlar

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti farklı amaçla kullanılmıştır?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Of! Canım sıkılıyor. B) Oley! Babam dondurma ısmarlayacak. C) Sınıfın en çalışkanı(!) ya o yüzden sınavlardan düşük alıyor. D) Ee! anlat bakalım, neler yaptın tatilde.

A) Başbakan STK'lerle toplantı yaptı. B) Otobüs Pendik'ten geçer mi? C) İngilizce'yi iki senede öğrendi. D) Batuhan'ın saati güzelmiş.

6. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün yerine kısa çizgi kullanılabilir?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır?

A) Yetiş, koyun sürüsünün köpeği, iki gündür hasta. B) Çerez tabağına fındık, fıstık ve ceviz koydu. C) Evet, biraz acele karar verdim. D) Kış geldi, sobalar kuruldu.

A) Yazın Mersin-e gideceğiz. B) Beşiktaş-Fenerbahçe maçı şifresiz yayımlandı. C) "-lar" eki isimleri çoğul yapar. D) "Oku-" fiili nesne alabilir. TÜRKÇE SORU BANKASI

TEST

113

5. SINIF


NOKTALAMA İŞARETLERİ (ÜNLEM İŞARETİ - KESME İŞARETİ - KISA ÇİZGİ)

54. TEST

7. Binlerce sürücü HGS'ye geçti.

10. Yaşlı kadın: "İmdat! Yetişin komşular. Yunus Bey,in evi yanıyor." diye bağırıyordu.

Bu cümlede kesme işaretinin hangi kullanımı örneklendirilmiştir?

A) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. B) Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine gelen ekleri ayırmak için konur. C) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. D) Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

Bu cümlede hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? A) Ünlem işareti (!)

B) Virgül (,)

C) İki Nokta (:)

D) Nokta (.)

11. Cafercik ( )Zühal Hanım( )ın muhabbet kuşu( )sürekli ötüyor.

8. Aşağıdaki boş parantezlerin hangisine kesme işareti getirilebilir?

A) Boş daireye Selin( )ler taşınacak. B) Yeni öğretmenimiz Manisa( )lı. C) Babam 2023( )te emekli olacak. D) Saat 21( )30'da buluşacağız.

Bu cümledeki boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (,) (,) (,)

B) (’) (,) (,)

C) (!) (,) (,)

D) (,) (’) (,)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi "Türkiye - Hırvatistan maçı yarın oynanacak." cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama hatası yoktur?

A) "Göz-ya-şı" kelimesi hecelerine doğru ayrılmış. B) "Yeşer-" fiili oluş bildirir. C) Elinizi çabuk tutarsanız bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. D) Kırtasiyeden Türkçe - İngilizce sözlük aldım.

A) Enver Paşa-ya önemli görevler verilmiş. B) Çanakkale Şehitleri Anıtı’na gittik. C) Meriç Nehrinin taşmasıyla birçok arazi su altında kaldı... D) Torna vidanın nerede olduğunu bilmiyorum?

5. SINIF

114

TÜRKÇE SORU BANKASI


55.

NOKTALAMA İŞARETLERİ

(NOKTALI VİRGÜL, İKİ NOKTA, ÜÇ NOKTA, EĞİK ÇİZGİ)

1. Kamp yaparken hepimizin yapması gereken şeyler vardı. Umut(1) Eren ve Efe bulaşıkları yıkayacak(2) Cem(3) Zafer ve ben ateşi yakacaktık(4)

4. Sen ne güzel bulursun( )Gezsen Anadolu'yu( )Dertlerden kurtulursun( )Gezsen Anadolu'yu

Numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilebilir? A) 1 

B) 2 

C) 3 

TEST

Yukarıdaki dizelerde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) Kısa çizgi (-) B) Eğik çizgi (/) C) Virgül (,) D) Üç nokta (...)

D) 4

2. Aşağıda yay ayraçla gösterilen yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilebilir? A) Yere eğildi( ) kurumuş bir yaprak aldı. B) En sevdiğim oyunlar şunlar( ) körebe, saklambaç, seksek... C) Dedem 1990( )1996 yılları arasında bu şehirde yaşamış. D) Meyvelerden elma, kiraz( ) sebzelerden domates, salatalık aldım.

5. Aşağıda verilen görevlerden hangisi noktalı virgüle aittir? A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. B) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. C) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. D) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

3. Tarihî şehrin merkezinde insanın başını döndüren yapılar...

Bu cümlede üç nokta (...) aşağıdaki görevlerinden hangisiyle kullanılmıştır?

6. 1. B u ormanda bulunan ağaçları sıralayayım: ladin, köknar, çınar, meşe... 2. Benim için şu iki şey önemli: hedef belirleme ve çok çalışma. 3. Sen de http://tdk.org.tr İnternet adresindeki sözlükleri kullanmalısın. 4. Cumartesi günleri 10:30'da keman dersi alıyorum.

A) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. B) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. C) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. D) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. TÜRKÇE SORU BANKASI

Numaralanmış cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır? A) 1 

115

B) 2  5. SINIF

C) 3 

D) 4


NOKTALAMA İŞARETLERİ (NOKTALI VİRGÜL, İKİ NOKTA, ÜÇ NOKTA, EĞİK ÇİZGİ)

55. TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (...) yanlış kullanılmıştır?

10. 64( )8=8 işleminin cevabını defterinize yazınız.

A) Dağın tepesinde küçük bir ağaç... B) Geceleyin dinmeyen rüzgârlar... C) Ben de özlüyorum eski evimizi... D) Ozanın dilinde eski bir türkü...

A) Noktalı virgül (;) B) İki nokta (:) C) Kısa çizgi (-) D) Nokta (.)

8. Aşağıda yay ayraçla gösterilen yerlerden hangisine eğik çizgi (/) getirilmelidir?

11. – Bu tarlalara ne ekersiniz? Çiftçi sayar( ) – Buğday, yulaf, arpa, çavdar( )

A) 20( )04( )2017 tarihinde Bursa'ya taşındık. B) Ne zaman yemek yiyeceğiz( ) C) Eyvah( ) yolun üstüne ağaç devrilmiş. D) Kâğıda ağaç( ) güneş ve kuş çizdi.

9. 1. S usam Sokağı No.: 25;6 adresinde oturuyoruz. 2. En sevdiğim tatlılar; şekerpare, baklava, sütlaç... 3. Erkeklerden Ali, Emre; kızlardan Asu, Demet şiir okuyacak. 4. Sabah kalkınca yüzünü yıkadı; saçlarını taradı.

B) 2  5. SINIF

C) 3 

Yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (:) (...)

B) (:) (.)

C) (;) (...)

D) (,) (.)

12. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

Yukarıda görevi verilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? A) Virgül (,) B) Kısa çizgi (-) C) Eğik çizgi (/) D) İki nokta (:)

Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) doğru kullanılmıştır? A) 1 

Yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

D) 4

116

TÜRKÇE SORU BANKASI


56.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama hatası vardır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizgi doğru kullanılmıştır?

A) Öykü, apartmandan taşınmadan önce komşularla vedalaştı. B) Solucan, kırkayak ve karınca toprağın altında yaşar. C) Keban, Karakaya, Hirfanlı önemli barajlarımızdandır. D) Öfke; kontrol altına alınmazsa insana zarar verir.

A) Dr/ Mehmet Öz yeni bir programa başlamış. B) 13/30’da yemek yiyeceğiz. C) 1547/1605 yılları arasında yaşamış bir şairdir. D) Zarfta "Kavaklıdere/Ankara" yazıyordu.

5. Aşağıdakilerin hangisinde açıklamayla örnek uyuşmamaktadır?

2. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizginin kullanım yerlerinden değildir?

A) Ondalık sayılarda virgül kullanılır: 10,05 B) Tarihlerin yazımında nokta kullanılır: 23.09.1923 C) Saatleri gösteren sayıların arasına nokta konur: 09.15 D) Fiil kök ya da gövdelerini göstermek için kısa çizgi konur: İl-ko-kul

A) Satır sonuna sığmayan kelimelerin bölünmesinde kullanılır. B) Kelimeyi hecelerine ayırırken heceler arasına konur. C) Sıra sayıları gösterirken “-ncı” ekinin yerine kullanılır. D) Fiillerin kök ya da gövdelerini gösterirken kullanılır.

6. Buranın insanı için iki şey önemlidir( ) su ve toprak.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere kesme işareti getirilemez?

A) Yarın 13.00( )te buluşalım B) THY( )nin uçağı arızalanmış. C) Almanca( )yı çok iyi konuşuyor. D) Neşe( )nin saçları çok uzunmuş. TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümledeki yay ayraca hangi noktalama işareti getirilmelidir? A) İki nokta (:) B) Noktalı virgül (;) C) Nokta (.) D) Virgül (,)

117

5. SINIF


56.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST

7. Aşağıdakilerin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır?

10. Aşağıdakilerden hangisinde virgülle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) Aşağı, yukarı on yıl sonra buluştuk. B) Bahçenin, duvarı bir anda yıkıldı. C) Yeşil, domatesleri koparmamalısın. D) Sessizce yerine oturdu, kitabını okumaya başladı.

A) Saat ve dakika arasına konur. B) İki cümle arasına konur. C) Eş görevli kelimeler arasına konur. D) Başkalarına ait sözlerin ardından konur.

11. Kırmızı, mavi, mor, sarı Çiçek çiçek gezer arı Nasıl da bilir yolları 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır?

A) 21-04-1986 B) başlaC) -lık, -cı, -sız D) yö-ne-ti-ci-lik

A) Biraz gittim, çeşmenin yanında durdum. B) Al başını, kaç bu şehirden. C) Poyraz, karayel, samyeli rüzgâr çeşitleridir. D) Güneş, Dünya’nın ısı ve ışık kaynağıdır.

12. "Türkiye( ) Avrupa ve Asya kıtalarında toprağı bulunan bir ülkedir." cümlesindeki paranteze hangi noktalama işareti getirilmelidir?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A) Ne zaman okula gideceğim? B) Niçin böyle yaptı anlayamadım? C) Kaç saat sonra orada oluruz? D) Bu soruyu nasıl çözdün? 5. SINIF

Aşağıdakilerin hangisinde virgül şiirdeki göreviyle kullanılmıştır?

118

A) Virgül

B) Kısa çizgi

C) Nokta

D) İki nokta TÜRKÇE SORU BANKASI


57.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu tavuklar organik mi? B) Arabanın kazası var mı? C) İri mi iri elmalardan aldık? D) Çocuklar niçin gülüyorlar?

A) Osmaniye - Adana yolu trafiğe açılmış. B) "Çu-ku-ro-va" kelimesini hecelerine ayırmış. C) 2005 - 2008 yılları arasında bu okulda görev yaptım. D) Ankara-dan dönerken dayımlara uğradık.

2. 1. S aat 08.00'de sizi kahvaltıya bekliyorum. 2. Turnuvada 9. olunca moralimiz bozuldu. 3. Televizyonu kapattı. kanepeye uzandı. 4. Av. Dursun duruşmadan sonra hâkime bir şeyler söyledi.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır? A) Mayıs'ta başlayan kampanya üç ay sürecek. B) Balıkesir'e yarın akşam ulaşırız. C) Rüveyda Hanım'ın evine kadar gittik. D) Ramazan Bayramı'nda tatil yapacağız.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili noktanın (.) kullanımı yanlıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

6. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A) Eyvah, pasaportu evde unutmuşum B) Sınavın başlamasına beş dakika var C) Kolumdaki yara nihayet iyileşti D) Kazandığı paranın bir kısmını bana verdi

A) 2015 / 2016 eğitim yılı sona erdi. B) Masal kahramanlarını tanıyor musunuz? C) Gölün üstü yosunlarla kaplıydı. D) Saat 18.00'de dışarı çıkacağız.

TÜRKÇE SORU BANKASI

119

5. SINIF


57.

NOKTALAMA İŞARETLERİ (KARMA)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

10. 19( )06( )1993 tarihinde liseden mezun oldum.

A) Şairin "Sakarya Türküsü" adlı şiirini okudum. B) Ahmet'in okuduğu şiiri herkes beğendi! C) Fırat'la Ömer, dünkü törende şiir okudular. D) Arabalar, kamyonlar, otobüsler trafikte bekliyor.

A) (.) 

C) (') 

D) (;)

A) 05.10.2014 tarihinde Bursa'ya taşındık. B) Dr. Figen her sabah arabasıyla hastaneye gidiyor. C) Saat 23.00'te uçağımız kalkacak. D) Binanın 7. katına nasıl çıktın?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda açıklaması verilen noktalama işaretine örnek vardır? A) Ayy, ne tatlı bir çocuk! B) Törenden sonra evine mi gideceksin? C) Ağıldaki koyunlardan hiç ses çıkmıyor. D) Annem, babam ve dayım Giresun'a gitti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A) Evimi, arabamı, arsalarımı satıp nakit paraya çevirdim. B) İsmail, geçen hafta aldığı telefonun ekranını kırmış. C) Mercimek çorbasını ısıttı, kâselere doldurdu. D) Kar yağdı, evlerin çatıları beyaza büründü.

A) Evet, matematik dersini çok seviyorum. B) Teyzem 1989'da Keşan'da doğdu. C) Saçlarımı taradım, tırnaklarımı kestim. D) 5,inci sınıfta bütün derslerim çok iyiydi. 5. SINIF

B) (,) 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) "-inci" ekinin yerine kullanılmıştır?

8. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılır.

Bu cümledeki boş parantezlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

120

TÜRKÇE SORU BANKASI


58.

EK - KÖK (EK-KÖK-GÖVDE)

TEST

1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin kökü yanlış gösterilmiştir?

4. Kırtasiyeden renkli kaplıklardan aldı. Silgi ve kalem almayı da unutmadı. Daha sonra annesiyle birlikte markete uğradı.

A) Serçeler daldan dala konuyordu. SerB) Bugün moralsiz olduğunu söyledi. Moral C) Çalgıcılar düğüne neşe kattılar. ÇalD) Peynirli börekten tattınız mı? Peynir

Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türeten ek almamıştır? A) Renkli

B) Kaplıklardan

C) Silgi

D) Markete

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek ve köküne yanlış ayrılmıştır?

A) Herkes onun el yazısını örnek gösterirdi. B) Yatmak için pijamalarını hazırladı. C) Saçları doğuştan gölgeliydi. D) Baş ucundaki oyuncak ayısına baktı.

A) Çöp-lük-ler B) Su-suz-luk-tan C) Bil-gi-siz-lik D) Zey-tin-ci

6. Düzenli olarak vergisini ödüyor. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök hâlindedir?

A) Atlı askerlere "süvari" denir. B) Bir bardak su alabilir miyim? C) Postacı bu sabah da gelmedi. D) Odaya yeni bir kitaplık aldık. TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümledeki altı çizili sözcük için hangisi söylenemez? A) Kökü fiildir. B) Sözcük türeten ek almıştır. C) Ek almamıştır. D) Sözcüğün kökü "ver-" dir.

121

5. SINIF


58.

EK - KÖK (EK-KÖK-GÖVDE)

TEST

7.

Çocuklar ilgi ister Dosdoğru bilgi ister Çocuğu sevgi besler Çocuk nazlı bir çiçek

Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisi ek almamıştır? A) bilgi

B) sevgi

C) çocuk

D) nazlı

10. Annenden öğrendiğinle yetinme Çocuğum, Türkçeni geliştir Dilimiz öylesine güzel ki Durgun göllerimizce duru Akar sularımızca coşkulu Ne var ki çocuğum Güzellik de bakım ister

Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde hâlinde değildir? A) Annenden

B) Türkçeni

C) Coşkulu

D) Güzellik

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ekine ve köküne ayrılırken yanlışlık yapılmıştır? A) Göz - lük - ler Kök

Ek

11. Doktor bazı dolguların değişmesi gerektiğini söyledi.

Ek

B) Balık - çı - lar Kök

Ek

Ek

C) Baş - lık - tan Kök

Ek

Ek

D) Dişçi - ler -den Kök

Ek

Ek

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?

A) Dol-

B) Dolgu

C) Dolgula-

D) Dolgular

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir?

A) Dalgıçlar batık gemiye ulaştı. B) Demirci ateşin karşısında terlemişti. C) Babasını görünce çok sevindi. D) Elindeki süpürgeyi yere bıraktı. 5. SINIF

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün kökü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kirli ellerini havluya sürme. B) Pilav biraz tuzsuz olmuş. C) Yeni bulguları değerlendireceğim. D) Lastikçi zincirleri çıkardı.

122

TÜRKÇE SORU BANKASI


59.

EK - KÖK (SÖZCÜK TÜRETEN EKLER)

TEST

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türeten ek almıştır?

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi herhangi bir ek almamıştır?

A) Raflar birbirinden ilginç oyuncaklarla doluydu. B) Emre, yaşlı teyzeye yardım etmek için çırpınıyor. C) Yeni aldığım çantayı arkadaşlar çok beğendiler. D) Mutfaktan makarna ve salça kokusu geliyor.

A) Bilgili çocuk B) Sessiz orman C) Dağlık alan D) Mavi okyanus

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime, sözcük türeten ek almıştır? 2. 1. Uygar, bulutsuz bir günde yola çıktı. 2. Ceplerinde kâğıt paralar vardı. 3. Resim dersinde zürafa ve kaplan çizdim. 4. Masanın üstünde kalem ve defter yoktu.

A) Balık yakalamak için göle gittik. B) Annem mutfakta bulaşık yıkıyor. C) Cemal, kitabını sınıfta unutmuş. D) Babam, herkesten saygı gören biridir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir kelime, yapım eki almıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

6. 1. Ç aycı elindeki tepsiyi masaya bıraktı. 2. Kitapta birbirinden ilginç hikâyeler var. 3. Dosyayı raftan indirdi, yanıma getirdi. 4. Resim defterime iki katlı bir ev çizdim.

3. Cengiz Bey'in oğlu aylık üç bin liraya yeni bir göreve başlamış.

Bu cümlede geçen hangi kelimenin, aldığı ekten dolayı anlamı değişmiştir? A) Aylık

B) Liraya

Numaralanmış cümlelerden hangisi gövde hâlindeki bir sözcükle başlamıştır?

C) Yeni

D) Oğlu

A) 1 

TÜRKÇE SORU BANKASI

123

B) 2  5. SINIF

C) 3 

D) 4


59.

EK - KÖK (SÖZCÜK TÜRETEN EKLER)

TEST

7.

10. Bir dünya istiyorum Büyüklere karşı saygısı tükenmeyen Sevilen ve sevenlerle dolu Kalplere iyilikler yerleşmiş

Meraklı minik etrafındaki çocuklara sorular soruyor, suyun neden tatsız, kokusuz ve renksiz olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Fakat çocuklardan hiçbiri meraklı miniğe mantıklı bir cevap veremiyordu.

Bu metinde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türeten ek almamıştır? A) Meraklı

B) Suyun

C) Renksiz

D) Mantıklı

Bu şiirde geçen altı çizili sözcüklerden hanginde ek yoktur? A) Dünya

B) Saygısı

C) Kalplere

D) İyilikler

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövde hâlinde bir sözcük vardır? 8. 1. Y an tarafa geçmememiz için yere bir çizgi çizdi. 2. Irgatlar tarladan patates ve havuç topluyorlar. 3. Ev sahibinin getirdiği buzlu suyu içemedim. 4. Yemeklik kıymadan bir kilo aldım.

A) Reçel ve peynir tabağını masaya bırak. B) Arabayı evin önüne park ettim. C) Ahmet, baloncuyu takip ediyor. D) Duvarları ve yerleri bu sabah sildim.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

12. Bir çocuk Buluta baktı Işıklı hayalleriyle Bulut masmavi oldu

9. Önlük takan çocuklardan biri yemek yerken üstünü başını batırmış, taktığı önlük hiçbir işe yaramamıştı.

Bir çocuk Güneşe attı sevgi topunu Güneş sevgiyle doldu Mutsuz günler bir anda yok oldu

Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ekin görevi diğerlerinden ayrıdır?

Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ekten dolayı anlamı değişmiştir? A) Üstünü

B) Çocuklardan

A) Buluta

B) Işıklı

C) Önlük

D) Başını

C) Sevgi

D) Mutsuz

5. SINIF

124

TÜRKÇE SORU BANKASI


60.

EK-KÖK (KARMA) - 1

TEST

1. Kargalar tarlaya konmuyordu çünkü orada öfkeli bir korkuluk vardı.

4. (1) Masasında her zaman Türkçe sözlük dururdu. (2) Bu sözlük içinde sayısız kelime vardı. (3) Arada sırada bilgi almak için ona başvururdu. (4) Onu Cem'e babası almıştı.

Bu cümledeki sözcükler için hangisi söylenemez? A) "Öfkeli" sözcüğünün kökü isimdir. B) "Korkuluk" sözcüğü yapım eki almıştır. C) "Kargalar" sözcüğünün kökü "kar"dır. D) "Tarlaya" sözcüğü ek almıştır.

A) 1 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük yoktur?

C) 3 

D) 4

Avcılar vurur sizi Yeşil başlı ördek olur Kalırsınız çöllerde Böyle bir kuş işte

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangilerinin aldığı ek yeni bir sözcük türetmiştir? A) Başlı - ördek B) Ördek - çöllerde C) Avcılar - başlı D) Avcılar - ördek

3. Dondurmacı külahları çocuklara uzattı.

6. Ben en çok kuzu ve inek resmi çizmeyi seviyorum.

Bu cümledeki altı çizili sözcük için hangisi söylenemez?

A) Birden fazla ek almıştır. B) Kök hâlindedir. C) Kökü fiildir. D) Sözcük türeten ek almıştır. TÜRKÇE SORU BANKASI

B) 2 

5.

A) Bu arsanın sahibi kimmiş? B) Takıma önemli bir katkı sağladı. C) Köfteci parkın karşısındaydı. D) Metre bir uzunluk ölçüsü birimidir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcük türeten ek kullanılmamıştır?

125

Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türce diğerlerinden farklıdır? A) Ben

B) Kuzu

C) İnek

D) Çizmeyi 5. SINIF


60.

EK-KÖK (KARMA) - 1

TEST

7. Vitrinin önünden geçerken hep ışıklı 1 2 3

ayakkabılara bakıyordu. Çünkü bu ayak4

kabılar onun rüyalarını süslüyordu.

Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır? A) 1 

B) 2 

C) 3 

10. Bundan böyle bizlere Oyuncak tüfekler yerine Ak yelkenli bir gemi Bir de süslü bebekler getir

A) Kökleri isimdir. B) Aynı sözcük türeten eki almıştır. C) Gövde hâlindedir. D) Birden fazla ek almıştır.

D) 4

11. Dışarı palto... çıkmış, sadece boynuna bir at... dolamış.

8. "Boya sürülmüş, boyanmış veya boyaya batırılmış” anlamına gelen bir kelime türetmek için “boya” kelimesine aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir? A) -lı 

B) -cı 

C) -sız 

Bu cümledeki boşluklara sırasıyla hangi ekler getirilmelidir? A) -lı, -lık B) -sız, -gı C) -cı, -sız D) -lar, -lı

D) -lık

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek, fiil köküne gelmiştir?

12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimelerin ikisi de aynı eki almıştır?

A) Kararlı biri olduğunu duydum. B) Bilim kurgu filmlerini severim. C) Kışlık elbiseleri çıkardık. D) Evsiz insanları unutmayın. 5. SINIF

Bu mısralardaki altı çizili sözcükler için hangisi söylenemez?

A) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. B) Yolcu yolundan kalmaz. C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. D) Akıl akıldan üstündür.

126

TÜRKÇE SORU BANKASI


61.

EK-KÖK (KARMA) - 2

TEST

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türeten ek almıştır?

4. Aşağıdakilerden hangisi sözcük türeten ek almamıştır?

A) Okulum hastanenin hemen yanında. B) Arılar çiçeklere kondu. C) Meyveli ağaçlara ayrı özen gösterirdi. D) Evde babamın kuralları geçerlidir.

A)

Yağmurlu

Güneşli

D)

Bulutlu

5. Odada büyük bir kitaplık, masa, sandalyeler ve dolap vardı.

A) Habersiz, kimseye uğramaz. B) Lezzetli yemeklerden doyasıya yedik. C) Keskin koku geliyor mutfaktan. D) Hancı konuklarını çok güzel ağırlamış.

Bu cümlede hangi sözcük yapım eki almıştır? A) kitaplık B) masa C) sandalyeler D) odada

6. Aşağıdakilerin hangisinde yapım eki almış sözcük parantez içinde yanlış verilmiştir?

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından (isim veya fiil) farklıdır?

A) Tatsız olay moralleri bozdu. (Tatsız) B) Dikkatsiz davranınca bardakları kırdı. (Dikkatsiz) C) Bizimle gelmeye istekli değildi. (İstekli) D) Çamurluk kazada kırılmış. (Kazada)

A) Sevgi, toplumu birleştirir. B) Şarkıcı, sahneye geç çıktı. C) Dostluk, hediyelerle pekişir. D) Yazlık elbiseleri kaldırdım. TÜRKÇE SORU BANKASI

Şimşekler

C)

2. Aşağıdakilerin hangisinde "-cı, -lı, -lık, -sız, -gı" eklerinden birini almış sözcük yoktur?

B)

127

5. SINIF


61.

EK-KÖK (KARMA) - 2

TEST

7. Yemekten sonra ... kahve içtim. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse sözcük, yapım eki almamış olur?

A) şekersiz B) köpüklü C) sade D) şekerli

A) Şehirde B) Kitaplarım C) Pulsuz D) Kalemim

Cümle

Kaymaklı yoğurdu seve7 rim. Kurbanlıklar pazara geti7 B) rildi. C) Silgi yere düştü.

Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

Yok

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yapım eki alıp almadığı yanlış işaretlenmiştir?

8. Bütün olumlu özellikler onda vardı: nezaket, terbiye, incelik... Onu hiçbir zaman ümitsiz ve karamsar görmedik. Onun keskin zekâsı ve derin kültürü birleşince ortaya zengin bir kişilik çıkıyordu.

Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

Var

10. Nerede, hangi şehirde olursa olsun Kalemim, kitaplarım olsun Parasız pulsuz seven eşim olsun yeter Yeter de artar bile

A)

A) Zekâsı B) Olumlu C) İncelik D) Ümitsiz

D)

Biberler sararmaya başlamış.

7 7

9. "Sağlık" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ek alarak "sağlığı bozuk, sıhhatsiz" anlamı kazanmıştır?

12. "Şekil" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ek alarak "biçimi bozuk" anlamı kazanmıştır?

A) Sağlıksız haberleri gazetede basmazdı. B) Halkla sağlıklı ilişkiler kurmalısınız. C) Sağlıksız yiyeceklerden uzak durun. D) Sağlıksız olduğu yüzünden anlaşılıyor.

A) Şiirde şekilci değilim ben, anlama önem veririm. B) Kitapta şekilli sorular da var. C) Heykellerinde farklı geometrik şekiller kullanmış. D) Bu bina biraz şekilsiz bir yalıydı.

5. SINIF

128

TÜRKÇE SORU BANKASI


SES BİLGİSİ (ÜNSÜZ YUMUŞAMASI-ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ)

62. TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması yoktur?

4. Sabahtan beri odasından çıkmıyor.

A) Gücünü ıspanaktan alıyormuş. B) Ders kitaplarını kapladı. C) Koltuğu biraz ileri çeker misin? D) Kuşlar özgürlüğüne kavuştu.

Bu cümledeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır? A) Ünsüz sertleşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ünlü düşmesi D) Ünlü daralması

5. Mektubu alıp hemen okudu. 2. Çocukluğum, çocukluğum Uzakta kalan bahçeler O sabahlar, o geceler Gelmez günler çocukluğum

A) Örgüsünü alıp sandalyeye oturdu. B) Olacak iş değil bu! C) Açık kalan musluğu kapatın. D) Tren yolunun çevresinde oynardık.

Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır? A) çocukluğum

B) sabahlar

C) bahçeler

D) uzakta

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi yoktur? A) Burada sokakta oynayan çocuklar yoktu. B) Gençliği gözümün önünden geçti. C) Ekmekçi beyaz önlüğünü giymiş. D) Yağmurun ardından güneş yeniden doğdu. TÜRKÇE SORU BANKASI

Altı çizili sözcükteki ses olayının aynısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

6.

Sap dal gövde Günler geceler bitti Karıştım köklerinden Toprağa yaşlı meşenin

Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerde sırasıyla hangi ses olayları vardır? A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması B) Ünsüz sertleşmesi - ünsüz yumuşaması C) Ünsüz türemesi - ünsüz sertleşmesi D) Ünsüz yumuşaması - ünsüz sertleşmesi

129

5. SINIF


62.

SES BİLGİSİ (ÜNSÜZ YUMUŞAMASI-ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ)

TEST

7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükteki ses olayı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

10. Ağacın dallarını bu mevsimde budamalısın.

A) Alçacık eşeğe herkes biner. (Ünsüz yumuşaması) B) Tencere tava, herkeste bir hava. (Ünsüz sertleşmesi) C) Terazi tartıyla, her şey vaktiyle. (Ünsüz sertleşmesi) D) Her ağacın meyvesi olmaz. (Ünsüz yumuşaması)

A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz sertleşmesi C) Ünsüz türemesi D) Ünlü daralması

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine "-ı" hâl eki getirildiğinde bir ses olayı gerçekleşmez?

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisine "-den" ekini getirdiğimizde ünsüz sertleşmesi olmaz? A) Sevinç

B) Beşik

C) Şeker

D) Güreş

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? A) Avucuna biraz para sıkıştırdı. B) Dışarıda hafifçe bir rüzgâr esiyor. C) Uçan balonlar göğe yükseldi. D) Az kalsın uçağı kaçıracaktık. 5. SINIF

Altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır?

A) Dolap

B) Kılıç

C) Balık

D) Yanıt

12.

1. Mutfağa gidip çayı demledim. 2. Sabahları erken kalkar. 3. İyice elden ayaktan düştü. 4. Kapısını yavaşça kapadı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ses olayı yoktur? A) 1 

130

B) 2 

C) 3 

D) 4

TÜRKÇE SORU BANKASI


SES BİLGİSİ (ÜNLÜ DÜŞMESİ - ÜNLÜ DARALMASI ÜNSÜZ TÜREMESİ)

A) Dinlenmek için evin önündeki sandalyeye oturdum. B) Sesi çok güzel olduğundan düğünlerde şarkı söylüyor. C) Güney kürede ocak ayında yaz mevsimi yaşanır. D) Burnum akmaya başlayınca nezle olduğumu anladım.

C) 3 

C) Liraya

D) Adamına

6. 1. A yağım sağdaki kovaya takılınca kova devrildi. 2. Bakkaldan aldığım yoğurdu eve getirdim. 3. Anneme teşekkür ettim ve mutfaktan çıktım. 4. Rüzgâr, uçurtmamızı sürükleyip duruyor.

Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz sertleşmesi C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz türemesi TÜRKÇE SORU BANKASI

B) Resmi

D) 4

3. Boynu ağrıdığı için çalışmaya ara verdi ve odasındaki yatağa uzandı.

A) Ressamın

A) Aylin'in aklı fikri vitrindeki ayakkabıdaydı. B) Yener, sıradaki deftere bir şeyler yazıyordu. C) Güney Kutbu'nda penguenler yaşar. D) Dedem gönlü zengin biridir, herkese yardım eder.

Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi ünlü düşmesine uğramıştır? B) 2 

Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi vardır?

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

2. 1. H atay künefesi yemek için tatlıcıya gittik. 2. Yarış atları hipodromdaki yerlerini aldı. 3. Annem, babamın fikrini çok mantıklı bulmuş. 4. Ekip olarak bu yarışa katılmayı düşünüyoruz.

A) 1 

TEST

4. Ünlü ressamın çizdiği resmi bir müzayedede yüz bin liraya bir iş adamına satmışlar.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü (hece) düşmesine uğramış bir sözcük vardır?

63.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış bir kelime vardır? A) 1 

131

B) 2  5. SINIF

C) 3 

D) 4


63.

SES BİLGİSİ (ÜNLÜ DÜŞMESİ - ÜNLÜ DARALMASI - ÜNSÜZ TÜREMESİ)

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ünlü daralmasına uğramıştır?

10. Tekin dayımın benim üstümde hakkı çoktur, ona ne kadar teşekkür etsem az.

A) Oyunun bazı etaplarında zorlandım. B) Çocuk tiyatrosu birazdan başlıyor. C) Sağ elimle bana uzatılan bileti tuttum. D) Kitaptan Orhan Veli'nin bir şiirini okudu.

B) 2 

C) 3 

D) Çoktur

12. 1. İlgi, Türkçe sözlüğü masanın üstüne bıraktı. 2. Çocuklar salıncağa binmek için sıra bekliyorlar. 3. Sahnedeki sanatçı rolünü iyi oynuyor. 4. Sonunda işleri hallettik ve bir saate yakın dinlendik.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek vardır?

A) Ünsüz sertleşmesine B) Ünlü daralmasına C) Ünsüz türemesine D) Ünsüz yumuşamasına 5. SINIF

C) Hakkı

D) 4

9. Annesini özlüyor, bir an önce annesine kavuşmak istiyor.

B) Üstümde

A) Sulu şeftalileri görünce ağzım sulandı. B) Belediye biletlere yaptığı zammı geri aldı. C) Bu işte kaybımız çok büyük, iflasın eşiğine geldik. D) Çok kaynamasına rağmen mısırlar bir türlü pişmiyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına uğramış bir sözcük vardır? A) 1 

A) Dayımın

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi söz konusudur?

8. 1. N ihat amca durakta Kadıköy otobüsünü bekliyor. 2. Akşam yemeğini erkenden hazırladım. 3. Bu sıcakta çam ağaçlarının altında dinleniyorum. 4. Elif, oyuncak bebeğini suya düşürmüş.

Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesine uğramış bir sözcük vardır?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine uğramış bir sözcük vardır? A) 1 

132

B) 2 

C) 3 

D) 4

TÜRKÇE SORU BANKASI


64.

SES BİLGİSİ (KARMA) - 1

TEST

1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması vardır? A) Sözler Ömer’in boğazına dizildi. B) Parmağı ile evini gösterdi. C) Arabasını müsait bir yere park etti. D) Açıkçası hastanın durumu iyi değil.

4.

Beni duvar boyunca Bir kum gibi ufalar Odam uyku dolunca Uyumayan sofalar

Bu şiirdeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz sertleşmesi D) Ünsüz türemesi

5. Şekerleri kaptığı gibi cebine attı. 2. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır?

A) Herkes nasibini aramak için yollara çıkıyor erkenden. B) Kahvaltılıkları dolaptan çıkardı. C) Kadın sevinçle ayağa kalktı. D) Annesinin öksürük sesini duydu.

A) Türkçe öğretmeni Mehtap Hanım yazılıları okudu. B) Kalbi güvercin kanadı gibi çırpınıyor, gözleri ışıldıyordu. C) O gün çok yorucu ve yoğun geçmişti. D) İşten sonra evine gidip rahatça dinlendi.

6. Kestane rengi saçları, saçlarından daha koyu renkte gözleri vardı. Saçları omzuna kadar dökülürdü. Uzun boylu değildi. Hatta sınıf ortalamasının altında bir boyu vardı. Her daim neşeliydi.

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükteki ses olayı parantez içinde yanlış verilmiştir? A) Eczaneden ağır ağır çıktılar. (Ünsüz sertleşmesi) B) Kilide anahtarı takıp üç defa çevirdi. (Ünsüz yumuşaması) C) Geriye kalan kurabiyeleri ağzına attı. (Ünlü düşmesi) D) İnatçı lekelerle baş etmek zor. (Ünsüz türemesi) TÜRKÇE SORU BANKASI

Altı çizili sözcükteki ses olayının aynısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Bu metindeki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz türemesi B) Ünsüz sertleşmesi C) Ünsüz yumuşaması D) Ünlü düşmesi

133

5. SINIF


64.

SES BİLGİSİ (KARMA) - 1

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinden sonra "-ım" eki getirilirse ünsüz yumuşaması olmaz?

A) Kek, fırında yavaş yavaş kabarıyor. B) Dalgalar sahile vuruyor. C) Dosyanın içindekileri merak ediyordu. D) Tarık, elindeki dergiyi inceliyor.

A)

Açacak

Terlik

Koltuk

C)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

B)

D)

Raket

A) Beyaz kâğıdın üstünde yazılanlar ilgisini çekmişti. B) Diz çökerek çocuğun ellerini tuttu. C) Dağlara kar erken düştü. D) Mutfağa perde almışlar. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi (hece düşmesi) yoktur? A) Bu resmi kardeşim Toprak çizdi. B) Ailem burnumda tütüyor. C) Tren tam zamanında geldi. D) Vaktinin çoğunu ofiste geçirirdi.

Sorularıma dürüstçe cevap verdi. Kelebeğin resmini çiz3 B) miş.

A)

C) Zaman kaybediyoruz.

Daralma

Sertleşme

Cümle

Yumuşama

9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükteki ses olayı yanlış belirtilmiştir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

3

A) Umudumu hiç kaybetmedim. B) Yüzünü gıdıklayan güneş ışığıyla uyandı. C) Testte toplam on iki soru vardı. D) Kaleci topu yakaladı.

3

D) Bakraca su doldurdu. 3 5. SINIF

134

TÜRKÇE SORU BANKASI


65.

SES BİLGİSİ (KARMA) - 2

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır? A) Ayakkabının rengini çok beğendim. B) Yarın sabah Serkan amcam gelecek. C) Çatıya büyük bir martı konmuştu. D) Okul kıyafetlerimi ben ütüledim.

2.

1. 2. 3. 4.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?

Akşam durakta Selin'i gördüm. Ödevim bitince kitap okuyacağım. Bu domatesler Tokat'ta yetişti. O müzeye geçen yaz gitmiştim.

A) 1 

B) 2 

C) 3 

4.

Ne vakit Maçka'dan geçsem Limanda hep gemiler olurdu Ağaçlar kuş gibi gülerdi Bir rüzgâr aklımı alırdı

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde hece düşmesi vardır? A) Vakit

B) Limanda

C) Ağaçlar

D) Aklımı

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek vardır? A) Avcıyı gören tavşan yuvasına saklanmış. B) Arabayı sokağa ustaca park etti. C) Ağladığımı görünce beni affetti. D) Testin son sorusunu yapamadım.

D) 4

3. Batuhan, doğum günlerini babaannesinde kutluyor.

6. Elektrik direğine çarpan kartalın kanadı incindiği için kartalı yakındaki bir veterinere götürdük.

Altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz benzeşmesi C) Ünlü daralması D) Ünsüz yumuşaması

TÜRKÇE SORU BANKASI

Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yumuşama vardır? A) Elektrik B) Kartalın C) Kanadı D) Götürdük

135

5. SINIF


65.

SES BİLGİSİ (KARMA) - 2

TEST

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?

10. Bir çıplak yamacın altında dere Yollardan gelinir şırıltısına Ne söylüyor bilmem bu söğütlere Dalmışlar suların akıntısına

A) Bu şehri ilk defa böyle sakin görüyorum. B) Bu ördeklerin resmini yapmayı çok isterim. C) Koltukta uyuduğum için boynum tutuldu. D) Uğur'un attığı top kulağıma çarptı.

Sanki bir ziyafet ortasındayım Ağaçlar vermişler meyvelerini Geçirsem diyorum herkesten uzak Bu yeşil bahçede senelerimi

Bu dörtlüğün hangi dizesinde ünsüz sertleşmesine örnek vardır? B) 2 

C) 3 

A) Altında B) Gelinir C) Söylüyor D) Dalmışlar

A) Yağmur başlayınca pencereyi kapattım. B) Almak istediğim saat satılmıştı. C) Bahçede büyük bir kurbağa görmüştü. D) Sevdiğim dizi birazdan başlıyor.

D) 4

12. 1. Kar yağdıkça biz mutlu oluyoruz. 2. Ayaklarını gölün soğuk suyuna sokmuş. 3. Yaşlı çobanın ömrü bu dağlarda geçmişti. 4. Otobüste görünce hemen yanıma geldi.

9. Gelmesi için çok dil döktüm ama benimle kütüphaneye gelmeyi reddetti.

Altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünlü daralması D) Ünsüz yumuşaması 5. SINIF

Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü daralması vardır?

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?

8.

A) 1 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? A) 1 

136

B) 2 

C) 3 

D) 4

TÜRKÇE SORU BANKASI


66.

SES BİLGİSİ (KARMA) - 3

TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ses olayı yoktur?

4. Hakem oyunu başlattı, bizler de rakibi yenmek için var gücümüzle oynadık.

A) Karnı acıkınca mutfağa geçti. B) Yolda küçük bir kaza olmuş. C) Kaybedenlerin ismi listede yoktu. D) Soğuktan olsa gerek yanağı kıpkırmızı olmuştu.

2.

1. 2. 3. 4.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına uğramış bir sözcük vardır?

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir sözcük ünsüz yumuşamasına uğramıştır?

Kahvaltıda helva ve peynir vardı. Tencerenin kapağını kapattım. Cengiz, oyun oynamasını bilmiyor. Dışarı çıkmadan montunu giydi.

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

Bu cümlede geçen altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünsüz sertleşmesi B) Ünlü düşmesi C) Ünsüz türemesi D) Ünlü daralması

TÜRKÇE SORU BANKASI

A) Başlattı

B) Rakibi

C) Yenmek

D) Gücümüzle

A) Kırılan kolunu hastanede alçıya almışlar. B) Gölün tatlı sularında yüzmek çok zevkliydi. C) Siz yemeğinizi yiyin, ben daha sonra yiyeceğim. D) Zeynep ve Mine birazdan sahnede şarkı söyleyecek.

3. Saatçi amca, kolumdaki saatin çok kaliteli olduğunu söyledi.

Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

6.

1. 2. 3. 4.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek vardır?

Gökyüzündeki ışığı UFO zannettim. Mirastan bize bir daire düştü. Çayına üç tane şeker attı. Yonca birazdan yanımıza gelecek.

A) 1 

137

B) 2  5. SINIF

C) 3 

D) 4


66.

SES BİLGİSİ (KARMA) - 3

TEST

7. 1. T atil bitti, Ankara'ya dönme vakti geldi. 2. Kitapçı vitrinlerinde hikâye kitapları vardı. 3. Bizim aşçı çok güzel yemekler yapıyor. 4. Öğretmenden izin alıp dışarı çıkacak.

10. Evimizin ışıkları yanınca Yeni bir gün başlar Konuşurduk Konuştukça büyürdü evimiz Kocaman olurdu

Numaralanmış cümlelerin hangisinde benzeşmeye uğramış bir sözcük yoktur? A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4

8.

Kalbimin her köşesinde Sevgi olur, dal dal açar Gönüllerde ve göklerde Dalgalanır, al al açar Bayrak, vatan çiçeğidir

Bu şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangilerinde ünsüz yumuşaması vardır?

Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde bir ses olayı söz konusudur? A) Evimizin

B) Başlar

C) Konuştukça

D) Kocaman

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? A) Ormandan mantar topladık. B) Kantinden kaşarlı tost aldım. C) Bulutlar gökyüzünü kapladı. D) Yaprakların rengi değişmiş.

A) Kalbimin - Çiçeğidir B) Sevgi - Kalbimin C) Gönüllerde - Çiçeğidir D) Dalgalanır - Vatan

12. (1) İletişim kurmanın en önemli aracı yazıdır. (2) Eskiden telefon, televiz yon, İnternet gibi kitle iletişim araçları yokken iletişim kurmanın tek yolu yazıydı. (3) Mektup, telgraf gibi yazı örnekleri sayesinde iletilmek istenen mesaj posta yoluyla sağlanıyordu. (4) Böylece kültürel etkileşim meydana geliyordu.

9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? A) Affetmek

B) Özlemiyor

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?

C) Cumhuriyeti

D) Kanadında

A) 1 

5. SINIF

138

B) 2 

C) 3 

D) 4

TÜRKÇE SORU BANKASI


67.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

1. (İki arkadaş dükkâna girerler.) HACİVAT: Gel bakalım Karagöz’üm! Seninle biraz laflaşalım. KARAGÖZ: Hay hay, kiraz paylaşalım! HACİVAT: Canım hemen aklın boğaza gitmesin! KARAGÖZ: Boğaz'a gitmesin, Haliç’i, Marmara’yı dolaşsın! HACİVAT: Anlaşılan yine şakacılığın üstünde! Yoksa iyi bir haber mi var? KARAGÖZ: Haber var, iyi mi kötü mü bilmiyorum. HACİVAT: Haberi kim getirdi? KARAGÖZ: Kimse getirmedi, dış kapının dibinde buldum.

TEST

3.

Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğüne Okulunuzda yapılacak seminerlere katılmak istiyorum. Saygılarımla arz ederim.

B) Masal

C) Fabl

D) Hikâye

Karanfil Sokağı No.: 7/8 Pendik/İstanbul

S. Poyrazoglu

Sadri Poyrazoğlu

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Gölge oyunu

25 Nisan 2017

Yukarıdaki dilekçede bulunan yanlışlık nasıl düzeltilebilir? A) Tarih sağ üst köşeye yazılarak B) İmza, ad ve soyad sağ alt köşeye yazılarak C) Adres sağ alt köşeye yazılarak D) İmza, ismin altına atılarak

2. Aşağıdaki metinlerden hangisi masaldan alınmıştır? A) Kedinin geldiğini gören fare diğer fareleri uyarmak için yanındaki düdüğü çalmış. Ama kimse bu uyarıya aldırış etmemiş. B) Bugün ilk defa bir sahnede seyirci karşısına çıkacaktım. Rolüme iyi çalışmıştım ama yine de çok heyecanlıydım. C) Hacivat: Karagöz'üm, iki gözüm nasılsın? Karagöz: Anten gibi kulaklarına çamaşır asılsın. D) Keloğlan mağarada yaşayan devin yanına gitmiş. Ondan kelliğine bir çare bulmasını istemiş. Dev, keloğlanı çok sevmiş ve ona yardım etmeye karar vermiş. TÜRKÇE SORU BANKASI

4. 1. Yaşanabilir olaylar anlatılır. 2. Yer ve zaman belli değildir. 3. Devler, periler, cüceler gibi hayalî kahramanları vardır. 4. Tekerlemeyle başlar.

Numaralanmış cümlelerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir? A) 1 

139

B) 2  5. SINIF

C) 3 

D) 4


67.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (EDEBÎ TÜRLER)

TEST

5. Aşağıdakilerin hangisinde metnin alındığı edebî tür parantez içinde yanlış verilmiştir? A) Ben küçücük bir ağacım / Yurdumun bir bahçesinde / Topraklar tüterken görün / Dallarım çiçeklesin de (Şiir) B) Ormandan meyve toplamaya gelen dev, küçük bir ev görmüş. Bu evde oduncu ve çocukları yaşıyormuş. (Masal) C) Yavru kaplumbağa, çok sıkılmış bilge kaplumbağanın nasihatlerinden. Bir sabah yaşadığı köyden kaçmaya karar vermiş. (Hikâye) D) Hacivat: Karagöz'üm şöyle eski bir dost gelse de hoş sohbetler etsek. Karagöz: Ne! Kış gelse de iki tepsi börek mi yesek? (Gölge oyunu)

6. Her akşam yatmadan önce dedem beni yanına çağırır, birkaç sayfa kitap okumamı isterdi. Dedemi çok sevdiğimden onu kırmamak için yanına oturur, o tamam diyene kadar kitap okurdum. Dedem bu yaz köye gidince ben kitap okumaya devam ettim. Canım dedem beni kitap okumaya alıştırmak için uğraşıyormuş meğer. Artık kitap okumayı çok seviyorum, dedemi sevdiğim gibi.

B) Hikâye

C) Fabl

D) Gölge oyunu 5. SINIF

Yemeyip de yediren Giymeyip de giydiren Her an bizi düşünen Canım annem, gül annem

Kol açıp, kanat geren Ömrünü bize veren Biz gülünce sevinen Canım annem, gül annem

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Fabl

B) Şiir

C) Masal

D) Gölge oyunu

8. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken develer tellal iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Tıngır elek, tıngır felek demişler, şöyle anlatmışlar. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış.

Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmıştır? A) Masal

7.

Aşağıdaki edebî türlerden hangisi yukarıdaki tekerlemeyle başlar? A) Fabl B) Masal C) Hikâye D) Gölge oyunu

140

TÜRKÇE SORU BANKASI


68.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (SÖZ SANATLARI)

1. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yapılmıştır?

TEST

4. Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki söz sanatı parantez içinde yanlış verilmiştir?

A) Kütüphanedeki kitaplar aralarında sohbet ediyor. B) Dünyadaki en uzun nehir Afrika'daki Nil Nehri'dir. C) Ablam haftada bir kitap okur. D) İşçiler susuzluktan kavrulmuş.

A) Ana yoldan arabalar sel gibi akıyor. (Benzetme) B) Çiçekler bulutları görünce boynunu büktü, su istedi. (Kişileştirme) C) Hava o kadar soğuk ki kanım dondu. (Abartma) D) Kirpikleri ok misali kalbime batıyor. (Kişileştirme)

2. Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yapılmamıştır?

5. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yapılmamıştır?

A) Bulutları gören bitkilerin içini bir sevinç kapladı. B) Kullanılmayan eski ev eşyaları ilgisizlikten yakınıyor. C) Hep böyle nazlı akar Yeşilırmak. D) İlimizde her yıl kiraz festivali düzenlenir.

A) Uzun süre ayakta kalmaktan bacakları şişmiş. B) Veda gecesinde göz yaşları sel olup aktı. C) Aylardır gözümü kırpmadım, bir saniye uyumadım. D) Okyanusları içsem susuzluğum kanmaz.

6. 1. K afeslerden salınan kuşlar bayram etti. 2. Dağ taş, yok edilen yeşilin yasını tutuyor. 3. Avuç içi kadar bostanda dünyanın sebzesini yetiştiriyor. 4. Sahildeki sandallar sohbete dalmış.

3. Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yapılmamıştır? A) Hasan amca film gibi bir hayat yaşamış. B) Kömür saçları yel estikçe dalgalanıyor. C) İşçilerin döktüğü beton sabaha kadar sertleşmiş. D) Kedi bir yumak hâlini almış, sobanın başında uyuyor. TÜRKÇE SORU BANKASI

Numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir söz sanatına başvurulmuştur? A) 1 

141

B) 2  5. SINIF

C) 3 

D) 4


68.

EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI (SÖZ SANATLARI)

TEST

7. "Gibi" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde benzetme yapmak için kullanılmamıştır?

10. Yaralı bir ceylan gibi seke seke gölün kenarına kadar koştu.

A) Otobüse yetişmek için maratondaki atletler gibi koşuyor. B) Kiraz, vişne gibi ağaçların meyvesi kırmızı olur. C) Zil çalınca öğrenciler bahçeye çil yavrusu gibi dağıldılar. D) Yeni açılan alışveriş merkezi arı kovanı gibi işliyor.

8. Nar ağacı çiçeğe durmuş. Ateş kırmızısı çiçeklerin uçları yıldızı andırıyormuş. Şimdi bahçenin en güzel çiçeği nar çiçekleriymiş.

A) Gibi

B) Yaralı

C) Bir

D) Kadar

11. Kar yağdı, bembeyaz oldu evler. Ağaçlar pamuk şekerine döndü. Tarlalar, süt denizine... Dağlar da ak saçlı bir dede oldu.

Bu parçada kullanılan söz sanatı ve bunun göstergesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kişileştirme, nar ağacına insana ait özellikler verilmesi B) Benzetme, çiçeklerin uçlarının yıldıza benzetilmesi C) Abartma, nar çiçeklerinin güzelliği anlatılırken aşırıya gidilmesi D) Konuşturma, nar ağacının insan gibi konuşturulması

Bu şiirin kaçıncı dizesinde benzetme yapılmamıştır? A) 1. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlatımı abartılıdır?

B) 2. 

C) 3. 

D) 4.

12. Aşağıdakilerin hangisinde insan dışındaki bir varlığa insana ait özellikler verilmiştir?

A) Benim vazifem tarlayı korumak, dedi korkuluk. B) Yapraklarının kokusu bir anda sarıverdi odayı. C) Çantasına tüm kütüphaneyi doldurmuş. D) Yarın sıcaklık 40 dereceye çıkıyor. 5. SINIF

Bu cümleden hangi sözcük çıkarılırsa benzetme söz sanatı ortadan kalkar?

A) Kuşlar sabahtan beri cıvıl cıvıl. B) Korkuluk irkilerek arkasına baktı. C) Az kullanılmış mavi çerçeveli bir gözlük buldum. D) Usta; rafa uzandı, sarı astar kumaşın topunu aldı.

142

TÜRKÇE SORU BANKASI


CEVAP ANAHTARI

KELİME BİLGİSİ 1. Test: 1.C

2.D

3.D

4.C

5.A

6.B

7.D

8.D

9.D

10.B

11.A

12.D

2. Test: 1.C

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.A

10.B

11.D

12.A

3. Test: 1.B

2.A

 3.B

4.A

5.B

6.B

7.D

8.B

9.B

10.D

11.A

12.D

4. Test: 1.D

2.C

3.D

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

5. Test: 1.B

2.D

3.D

4.D

5.C

6.C

7.D

8.D

9.A

10.C

11.D

12.D

6. Test: 1.B

2.D

3.D

4.D

5.C

6.B

7.C

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

7. Test: 1.B

2.B

3.D

4.C

5.A

 6.D

7.A

8.A

9.D

10.A

11.D

12.B

8. Test: 1.A

2.B

3.B

4.B

 5.A

6.B

7.B

8.D

9.B

10.A

11.D

12.A

9. Test: 1.B

2.D

3.D

4.D

5.A

6.B

7.A

8.D

9.C

10.D

11.D

12.B

10. Test: 1.C

2.D

3.B

4.A

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.A

11.D

12.A

11. Test: 1.D

2.D

3.A

4.C

5.B

6.C

7.B

8.A

9.A

10.B

11.C

12.A

12. Test: 1.C

2.B

3.A

4.C

5.B

6.C

7.B

8.B

9.A

10.C

11.A

12.C

13. Test: 1.C

2.C

3.B

4.C

5.B

6.A

7.B

8.B

9.A

10.B

11.A

12.D

14. Test: 1.D

2.D

3.B

4.C

5.C

6.C

7.B

8.D

9.C

10.C

11.B

12.A

15. Test: 1.C

2.D

3.B

4.B

5.B

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.A

16. Test: 1.D

2.B

3.B

4.C

5.A

6.A

7.A

8.B

9.D

10.D

11.D

12.C

17. Test: 1. B 2. C 3. D 4. C 5. C 6. B 7. B 8. A 9. C 10. B 11. A 12. D 18. Test: 1. A 2. B 3. B 4. B 5. D 6. C 7. A 8. D 9. B 10. C 11. C 19. Test: 1.A

2.A

3.A

4.C

5.C

6.B

7.C

8.D

9.A

10.B

11.A

12.B

20. Test: 1.D

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.D

8.C

9.A

10.B

11.B

12.D

CÜMLE BİLGİSİ 21. Test: 1.D

2.A

3.D

4.B

5.C

6.D

7.B

8.B

9.D

10.D

11.A

12.C

22. Test: 1.D

2.A

3.C

4.D

5.B

6.B

7.A

8.D

9.C

10.B

11.A

12.B

23. Test: 1.D

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.D

8.B

9.B

10.D

11.B

12.C

24. Test: 1.A

2.A

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.C

9.B

10.B

11.B

12.A

25. Test: 1.A

2.B

3.C

4.B

5.D

6.D

7.C

8.B

9.C

10.C

11.A

12.B

26. Test: 1.A

2.B

3.C

4.D

5.A

6.B

7.A

8.C

9.A

10.B

11.D

12.A

27. Test: 1.C

2.D

3.C

4.B

5.A

6.D

7.D

8.D

9.A

10.C

11.C

12.B

28. Test: 1.C

2.B

3.B

4.A

5.B

6.C

7.B

8.D

9.A

10.B

11.A

12.A

29. Test: 1.D

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.C

9.C

10.B

11.C

12.A

30. Test: 1.C

2.D

3.C

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.D

10.C

11.A

31. Test: 1.B

2.C

3.A

4.B

5.A

6.C

7.B

8.A

9.D

10.A

11.C

12.B

32. Test: 1.B

2.C

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.C

9.D

10.D

11.A

12.B

33. Test: 1.B

2.B

3.C

4.A

5.C

6.C

7.B

8.A

9.D

10.D

11.C

12.A

METİN BİLGİSİ 34. Test: 1.C

2.D

3.A

4.D

5.A

6.B

7.D

8.C

35. Test: 1.C

2.A

3.A

4.C

5.A

6.A

7.C

8.C

36. Test: 1.B

2.C

3.A

4.B

5.C

6.A

7.C

8.D

37. Test: 1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.C

7.A

8.B

38. Test: 1.A

2.C

3.C

4.D

5.A

6.B

7.A

8.D

TÜRKÇE SORU BANKASI

143

5. SINIF


CEVAP ANAHTARI

39. Test: 1.D

2.C

3.A

4.D

5.D

6.B

7.C

8.A

40. Test: 1.C

2.C

3.C

4.B

5.D

6.A

7.A

8.D

41. Test: 1.B

2.A

3.D

4.A

5.D

6.C

7.A

8.C

42. Test: 1.B

2.B

3.B

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

43. Test: 1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.C 8. A 44. Test: 1. A 2. D 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 45. Test: 1.A

2.B

3.A

4.C

5.B

6.B

7.C

8.A

46. Test: 1.C

2.B

3.C

4.D

5.D

6.C

7.B

8.C

YAZIM KURALLARI 47. Test: 1.D

2.B

3.A

4.A

5.C

6.D

7.C

8.C

9.B

10.D

11.D

12.A

48. Test: 1.A

2.D

3.C

4.D

5.D

6.C

7.C

8.B

9.D

10.B

11.C

12.D

49. Test: 1. C 2. B 3. B 4. C 5. B 6. A 7. D 8. C 9. D 10. D 11. A 12. B 50. Test: 1.C

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.D

8.C

9.D

10.B

11.D

12.D

51. Test: 1.C

2.C

3.A

4.C

5.B

6.D

7.A

8.A

9.B

10.D

11.D

12.B

52. Test: 1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.C

7.C

8.A

9.B

10.A

11.C

12.C

NOKTALAMA İŞARETLERİ 53. Test: 1.B

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.D

8.C

9.D

10.B

11.D

12.A

54. Test: 1.D

2.C

3.A

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.B

11.D

12.B

55. Test: 1. B 2. B 3. D 4. B 5. B 6. D 7. C 8. A 9. C 10. B 11. A 12. C 56. Test: 1.D

2.C

3.C

4.D

5.D

6.A

7.D

8.A

9.B

10.A

11.C

12.A

57. Test: 1.C

2.C

3.A

4.D

5.A

6.A

7.B

8.B

9.D

10.A

11.D

12.A

EK - KÖK 58. Test: 1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. C 8. D 9. B 10. A 11. A 12. D 59. Test: 1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. A 7. B 8. B 9. C 10. A 11. C 12. A 60. Test: 1. C 2. A 3. B 4. D 5. C 6. D 7. C 8. A 9. B 10. D 11. B 12. A 61. Test: 1. C 2. C 3. A 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. D 10. C 11. C 12. D SES BİLGİSİ 62. Test: 1. B 2. D 3. D 4. A 5. C 6. B 7. C 8. C 9. B 10. A 11. D 12. B 63. Test: 1. D 2. C 3. C 4. B 5. B 6. A 7. B 8. A 9. B 10. C 11. B 12. D 64. Test: 1. B 2. B 3. D 4. A 5. B 6. A 7. D 8. C 9. C 10. D 11. C 12. D 65. Test: 1. A 2. B 3. C 4. D 5. C 6. C 7. D 8. C 9. B 10. C 11. D 12. C 66. Test: 1. B 2. B 3. A 4. C 5. C 6. A 7. D 8. A 9. C 10. C 11. D 12. A EDEBÎ TÜRLER VE SÖZ SANATLARI 67. Test: 1. A 2. D 3. B 4. A 5. C 6. B 7. B 8. B 68. Test: 1. D 2. D 3. C 4. D 5. A 6. C 7. B 8. B 9. C 10. A 11. A 12. B

5. SINIF

144

TÜRKÇE SORU BANKASI

TUR5002- TÜRKÇE SB  
TUR5002- TÜRKÇE SB