Page 1

İLKÖĞRETİM

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 5 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Nazım Genç

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 236 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No.: 12 Ümraniye/İstanbul Telefon: 444 80 23 Faks: 0 216 540 72 93

1


EDİTÖR Selami Öğreden

DİL UZMANI Nedime Özcan Arıkdal

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UZMANI Esra Eminoğlu Özmercan

PROGRAM GELİŞTİRME UZMANI Ebru Özcan

REHBERLİK GELİŞİM UZMANI Nihat Akbaş

GÖRSEL TASARIM UZMANI Vuslat Merve Altaylar

ISBN: 978-605-4508-54-9

BASKI YERİ VE YILI Bilnet Matbaacılık ve Ambalaj San. A. Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No.: 16 Ümraniye / İstanbul Tel: +90 216 444 44 03 Fax: 0 216 365 99 07-08 Sertifika No.: 31345 Ekim 2016 2


İstiklâl Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

3


Gençliğe Hitabe Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

4


Mustafa Kemal ATATÜRK (1881–1938) 5


İÇİNDEKİLER İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kılavuzu/Öğretmen Bilgi Notları................................................................ 8 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Atatürkçülük ile İlgili Konular Tablosu (5. Sınıf)......................................... 30 Yıllık Plan.................................................................................................. 32 Organizasyon Şeması............................................................................... 38 ÖĞRENME ALANI : İNANÇ 1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI 1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır......................................................... 40 2. Evrende Bir Düzen Vardır..................................................................... 41 3. Allah Vardır ve Birdir............................................................................. 42 4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım......................... 44 5. İhlâs Suresi ve Anlamı......................................................................... 45 ÖĞRENME ALANI : İBADET 2. ÜNİTE: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM 1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?............................................................... 49 2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet................................... 49 3. Başlıca İbadetler................................................................................... 51 4. Camiyi Tanıyalım.................................................................................. 52 5. Dua....................................................................................................... 52 5.1. Dua İbadetin Özüdür..................................................................... 53 5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?.............................................................. 53 5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri......................... 55 5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri....................................................... 55 6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel............................................... 57 7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir................................................ 57 8. Rabbenâ Duaları ve Anlamı................................................................. 59 ÖĞRENME ALANI : HZ. MUHAMMED (S.A.V.) 3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI 1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları................................................. 62 2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları........................... 62 3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları................................... 64 3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı... 64 3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı............ 64 3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı............................ 65 3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi..................................................... 65 3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi...... 65 4. Salavat Duaları ve Anlamı.................................................................... 68 6


ÖĞRENME ALANI : KUR’AN VE YORUMU 4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ 1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an.................................................... 72 2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır............... 73 3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği............................................ 73 4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim......................................................... 75 5. Fil Suresi ve Anlamı.............................................................................. 77 ÖĞRENME ALANI : AHLAK 5. ÜNİTE: SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM 1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?................................................................ 80 2. Sevinçlerimizi Paylaşalım..................................................................... 80 2.1. Dinî Bayramlarımız........................................................................ 81 2.2. Millî Bayramlarımız........................................................................ 81 2.3. Cuma Günü ve Ramazan Ayı........................................................ 83 2.4. Kandil Geceleri.............................................................................. 83 2.5. Nevruz ve Hıdırellez...................................................................... 83 3. Üzüntülerimizi Paylaşalım.................................................................... 86 3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz................................................................. 86 3.2. Geçmişlerimizi Anarız.................................................................... 86 3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz........................................... 87 3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız........................ 89 4. Tahiyyat Duası ve Anlamı..................................................................... 89 ÖĞRENME ALANI : DİN VE KÜLTÜR 6. ÜNİTE: VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ. 1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz............................................ 94 2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz............................................. 94 3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz............................................................ 94 4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz................................... 95 4.1. Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza Saygı Duyarız........................ 95 4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız.......... 96 4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur............................................ 97 5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizdir.................................... 98 SÖZLÜK.................................................................................................... 100 KAYNAKÇA............................................................................................... 103

7


İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kılavuzu/ Öğretmen Bilgi Notları

4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın başarıya ulaşması din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeninin programın felsefesini, kazanımlarını, öğrenmeöğretme sürecinde işe koşulabilecek yaklaşım, yöntem ve teknikleri, süreç değerlendirmesini iyi bilmesi ve kavraması, idare ve velilerle nitelikli iletişim kurması ve iş birliği yapması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerine yeni öğretim programının felsefesini anlamalarında ve uygulamalarında başarılı olmalarını sağlayacak bazı bilgi notları verilmiştir.

Değer Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Okullarda değer öğretiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Okullarda kazandırılmak istenen değerler, geleneksel telkin yöntemiyle aktarılabileceği gibi değer açıklama yaklaşımı ile öğrencinin kendi değerlerinin farkına varması yoluyla da sağlanabilir. Ayrıca öğrencinin değerlerini anlamak ve değerinin sistematik analizini yapmak amacıyla ahlaki muhakeme ve değer analizi yaklaşımları da kullanılabilir. Alanla ilgili kaynaklar incelenerek değer öğretiminde kullanılan farklı yaklaşımlar aşağıda verilmiştir.

Değer Açıklamak

Değer açıklama, bireyin kendi duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olmasını, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesini ve yaşam onuruna sahip olmasını kapsar. Bu yaklaşım bireyin yaşam değerlerini fark etmesine, karar almasına, kararını uygulamasına ve başarmasına yardım eder. Yaşam becerileri eğitimi olarak da anılır. Değişen dünyada öğrencinin yaşamının tümünde ona rehberlik edecek bilgi, beceri ve duyguları öğrenmesine yardım eder.

Öğrencilerin hayatını nasıl yaşayacağı, seçimlerinde ve karar almada nasıl davranacağı ve aklına gelen soruların cevaplarını doğru verebilmesi için kendi değerlerini açıklığa kavuşturması gerekir. Genç veya yaşlı herkes otorite, çalışma, arkadaşlık, para, cinsellik, din, siyaset, boş zaman, okul gibi konularda anlaşmazlığa düşer, karmaşa ve değer çatışması yaşar. Bugünün genç ve çocukları geçmişe göre daha çok seçenekle karşı karşıyadır. Alternatiflerin çok olması onları daha çok karmaşaya ve görgüsüzlüğe itmiştir. Bu karmaşıklık ve anlaşmazlık karşısında öğrencilere yardım gereklidir. Değer açıklama yansız bir yaklaşımdır. Değer açık bir şekilde öğretildiğinde etkisinin azalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle zorla benimsetilmeden, yedi basamakta değer kazandırılması temel alınır. Seçme

1. Özgürce seçim ya da bağımsız seçim yapma (seçme özgürlüğü)

2. Bir dizi mevcut seçeneği değerlendirdikten sonra alternatifler arasından seçebilme 3. Her alternatifin olası sonuçlarını düşünerek değerlendirdikten sonra seçebilme Ödüllendirme

4. En önemli ve değerli olduğu düşünülen şeyleri ödüllendirme ve değer verme 5. Serbestçe (özgür) seçilen bir değeri açıkça söyleyebilme Hareket

6. Serbestçe (özgür) seçilen değerle uyumlu olan bir hareket tarzıyla (tavır) hareket edebilme 7. Seçilen değerle uyum içerisinde bir hareket tarzıyla tekrar tekrar hareket edebilmek

Değer açıklama yaklaşımında amaç, yukarıda verilen yedi basamağı kullanarak öğrencilerin kendi yaşantıları yoluyla değerleri içselleştirmelerini sağlamaktır. Bu basamakların kullanılması durumunda öğrencilerin değer ve davranışlarının farkına varması beklenir.

8


Değer açıklamanın anahtar ögesi, cevap açıklamadır. Cevap açıklama öğrencinin kendi fikirlerini denemesi durumunda onu cesaretlendirir. Öğretmen cevap açıklarken kendi doğru cevabını önermemeli, değerlendirmemeli, eleştirmemeli ve ahlaki hâle dönüştürmemelidir. Öğrencinin verdiği cevabı açıklamasına yardım etmek amacıyla aşağıda verilen biçimde sorular sorulabilir. •• Senin için bu önemli midir? •• Şu an mutlu musun?

•• Diğer alternatifleri yapabileceğini düşündün mü? •• Gerçekten yapabilir ve konuşabilir misin? •• Aynı şeyleri tekrar yapabilir misin?

Sonuç olarak öğretmen sınıf içinde ve dışında öğrencilerin kendi seçim ve değerlendirmelerini bilinçli olarak geliştirmeleri için fırsatlar sunar.

Ahlak Gelişimi Evreleri

Bu yaklaşımda öğretmenin rolü, ahlaki ikilemlerin bulunduğu örnekler vererek öğrencilerin kendi çıkmazlarını çözmelerine yardım etmektir. Öğretmen bunu yaparken her öğrenciyi ahlaki ikilemle karşılaştırır ve diğer öğrencilerin verilen örnek olayla ilgili söylediklerini duymasını sağlar. Bu yaklaşımda amaç, öğrencilerin zihnine seçilmiş değerleri yerleştirmek değildir.

Öğretmen uygulama sırasında sınıfı gruplara böler ve örnek olayda yapılacak en iyi davranışın ne olduğunu sorar. Her grup bu soru etrafında tartışır. Çıkmazlar, öğrencilerin deneyim ve gelişim seviyelerine göre çözülür. Araştırmalar öğrencilerin görüş belirtme sırasında diğer öğrencilerin tesiri altında kalmadıklarını göstermiştir. Yaklaşım bütün okul seviyelerinde kullanılabilir. Bu konuyla ilgili uyarlanmış bir hikâye aşağıda verilmiştir (Erden ve Akman, 1998:118).

“Ege Bölgesi’nde bir ilçede bir kadın kanserden ölmek üzeredir. O ilçedeki bir doktor da bitki özlerinden yaptığı bir ilacın kanseri tedavi ettiğini söylemektedir. Gerçekten de ilacı kullanan bazı hastalar iyileşmiş görünmektedir. Ancak doktor ilacı kendisine mal oluşunun 10 katı fazlasına satmakta, bir doz ilaç için bin lira istemektedir. Hasta kadının kocası ilacı satın alabilmek için her türlü çareye başvurmuş, gerekli paranın ancak yarısını toplayabilmiştir. Bunun üzerine doktora giderek karısının ölmek üzere olduğunu anlatmış ya ilacı kendisine daha ucuz vermesini ya da ilacın parasını taksitle ödeyebilmeyi rica etmiştir. Ancak doktor bunu kabul etmemiş, “Bu ilacın isteklisi çok fazla, parası olana satarım.” demiştir. Çaresiz kalan hasta kadının kocası sonuçta bir gece gizlice ilacı çalmıştır.” •• Sizce ilacı çalmalı mıydı? •• Adam suçlu mudur?

•• Suçluysa neden suçludur?

•• Suçsuzsa neden suçsuzdur? Hikâyenin sonunda yukarıdaki sorular yöneltilerek öğrencilerin görüşleri alınır. Öğrenci değerlendirme yaparken birçok bileşeni dikkate alır. Verdiği kararında dayanakları bireyin ahlaki gelişimi hakkında bilgi verir. Burada öğrencinin çözümü önemli değildir. Önemli olan öğrencinin çözüme ulaşırken kullandığı akıl yürütme ve neden o çözüme ulaştığıdır. İlaç çalma ikilemine ilişkin olası öğrenci cevapları aşağıda verilmiştir. Gelenek öncesi seviye

Adam suçludur. Nedeni ne olursa olsun çalmak kötüdür.

Adam suçsuzdur. Çünkü karısı da onun için aynı şeyi yapardı.

9


Geleneksel seviye

Adam suçludur. Toplumdaki insanlar onu ayıplar.

Adam suçludur. Çünkü kanunlara aykırı davranmıştır.

Adam suçlu değildir. Çünkü iyi bir eş, karısının hayatını kurtarmak için elinden geleni yapmalıdır. Gelenek ötesi seviye

Adam suçludur, insanlar toplum içinde birbirlerinin özel eşyalarına saygı göstermek zorundadır.

Adam suçsuzdur. Çünkü insan yaşamının devamı için çaba göstermek, her şeyin üzerinde olmalıdır.

Değer Analizi

Değer analizi yaklaşımı, değer eğitiminde dikkati, düşünceyi ve ayırt etmeyi gerektiren bir analizdir. Değer, sorular üzerinde duygusal olmadan, akılcı bir şekilde değer sorularını test eder. Bu yaklaşımda ahlaki gelişim teorisinin tersine öğrenciler bir pozisyon alır ve yargılar. Değer analizi yaklaşımı gerçek ya da yapay bir sorunla karşılaşıldığı zaman uygulanan bir yaklaşımdır.

Değer analizi yaklaşımında öğrenciler örnek olaylarla ahlaki düşünme becerisini kazanırlar. Aynı zamanda öğrenciler bilimsel problem çözme yöntemini sosyal problemlere uygulamayı da öğrenirler.

Öğrencilerin değerlerle ilgili soruları anlamaları için analiz yeteneklerinin ve dikkat yeterliklerinin geliştirilmesi gereklidir. Değer analizinde temel görevler şu şekildedir: 1. Konunun (çıkmazın) tanımlanması, 2. Alternatiflerin açıklanması,

3. Her alternatifle ilgili kanıtlar toplayarak sonucun tahmini,

4. Kanıtların değerlendirilmesi ve uzun vadeli sonuçların tahmini, 5. Muhtemel durumların tanımlanması,

6. Her durum için mümkün olan sonucun değerlendirilmesi ve açıklanması, 7. Alternatifler arasından seçme ve uygun hareket için karar alma.

Öğrenciler bütün yeterlikleri kazanana kadar her bir aşamayı uygular. Değer analizi çoğu kez desteklenen ve çok az eleştirilen bir yaklaşımdır. Ancak, bazı basamakları değer öğretiminin diğer yaklaşımlarına benzer. Değer analizinde de birçok basamak öğretmenin soracağı seri sorulara bağlıdır. Öğretmen 25 kişilik bir sınıfta öğrencinin biriyle ilgilenirken diğer öğrenciler ilk başlarda dikkatlice dinleyecektir. Ama öğretmenin öğrenciyle diyaloğunun uzaması durumunda diğer öğrenciler ilgilenmemeye başlayabilirler. Bu durumdan kurtulmak için aşağıda verilen çözüm yolları uygulanabilir: 1. Öğretmen öğrencinin ilgi seviyesine dikkat etmelidir.

2. Zamanı iyi kullanmak için küçük gruplar şeklinde uygulanmalıdır.

3. Öğrencinin dikkati dağıldığı zaman özetleme yapılmalıdır.

4. Değer analizine, çözüme ulaşmayı görmeye yetecek zaman ve konunun yeterli içeriği olmadıkça başlanmamalıdır.

10


Kavram, Kavram Haritaları ve Din Öğretiminde Kullanımı Kavram Nedir? Kavram;

•• Bir şeyin zihindeki tasavvuru,

•• Benzer özelliklere sahip olay fikir ve objelere verilen ortak isim veya

•• Bireyin yaşantıları sonucu, obje ve olayların ortak özelliklerinden elde ettiği genellemelerin sembollerle ifade edilen düşünce ürünü olarak tarif edilmektedir.

Kavram, olgulardan yola çıkarak “geliştirilen” bir zihinsel yapıdır. Bu çerçevede, nesnelerin, insanların, duyguların ya da fikirlerin ortak özelliklerini tanımlayan ve dil ile ifade edilen bir yapı olarak da tanımlanabilir. Kavram Öğrenme

Kavramlar zihinsel olgulardır ve öğrenme sonucu oluşurlar. Bu oluşum şöyledir: Zihinde yaşanmış olayların izleri önce bireysel ve somuttur. Yani bu tasarımlar belli bir nesnenin, olayın, belli bir yaşantının izleridir (Ülgen, 2001:100). Ama zihin bunlar üzerinde çalışır. Zaman ile ve birçok yeni yaşantıların etkisiyle bu somut ve bireysel tasarımlar soyutlaşır ve derece derece genelleşir. Soyutlama nesnelerin gerçekten ayrılması mümkün olmayan beyazlık, ağırlık, yumuşaklık veya sevimlilik gibi niteliklerinin zihinde ayırt edilerek üzerinde düşünebilme sürecidir. Gerçekte, bir mandalinanın kokusunu mandalinadan, insanın iyiliğini insandan ayırmaya olanak yoktur. Ama mandalinanın kokusu ve insanın iyiliği üzerinde ayrıca düşünülebilir. İşte böyle bir işlem sonunda sıcaklık, hafiflik, sertlik, sevgi, özerklik ve adalet gibi soyut tasarımlara varılır. Zihinde zamanla biriken imge ve tasarımlar üzerinde daha ileri birtakım işlemler yapılır. Bunlar soyutlandıktan sonra, zihinde birbiriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada zihinde birbirine benzeyen ortak niteliklere sahip olan tasarımlar gruplandırılarak genel tasarımlara varılır, bunlara kavram denir. Kedi, köpek, hayvan, insan, masa ve sandalye gibi. Kavram Öğretimi

Kavramlar, yukarıda da belirtildiği üzere belli başlı soyutlamalardır. Tümüyle soyut bir içeriğin öğrenilmesi oldukça zordur. Bu nedenle kavramları bir dereceye kadar “somutlaştırma” gayretleri olmuştur. Bu amaçla kavram öğretiminde kullanılabilecek grafik materyaller geliştirilmiştir. Bütün bunlar gerçekleştirilirken kavramaların öğrenilmesi süreci göz önünde bulundurulmuştur. Bu tür materyallerin kullanımını esas alan öğrenme-öğretme yaklaşım ve stratejilerine grafik stratejileri de denir. Kavram Haritaları (KH)

Bir konuyla ilgili kavramların isimlerinin genelden özele doğru, birbirleriyle ilişkilerine göre şematik gösterimine kavram haritası adı verilir. Yani kavram haritaları, bir olayı veya konuyu topluca gösteren, kavramları, kavramlar arası ilişki ve ilkeleri kısaca belirten grafik araçlardır. Kavram haritaları da kavram ağlarına benzer grafik araçlardır ancak onlardan farklı olarak kavram haritalarında kavramlar arası ilişkiler, önermeler veya ilkeler olarak yer alır. Kavram haritaları öğretim işinin en önemli unsuru olan öğretmen ve öğrenci tarafından çizilebilir. Öğretmenin çizeceği kavram haritaları süreç itibariyle üç noktada incelenebilir:

1. Öğretmen kavram haritasını dersi işlerken adım adım çizer. Konunun işlenmesi ne kadar zamanda tamamlanması gerekiyorsa kavram haritası da o süreç içerisinde tamamlanır. Bu yöntem öğretmene ders işlemesinde yol gösterecektir.

2. Kavram haritası yine öğretmen tarafından konuyu özetlemek amacıyla ders sonunda çizilir. Bu tür çizimlerde öğrencinin harita çizimine katılımı sağlanabilir.

3. Öğretmen kavram haritasını dersin başında tahtaya, slayt veya diskette hazırlanmış bir şekilde sınıfa getirebilir. Ancak, öğretmen tarafından hazırlanmış bir kavram haritasını öğrencinin öğrenmesi için yeterli olmayacağı bilinmektedir.

11


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretiminde Kavram Öğretimi ve Kavram

Haritaları

Günümüzde öğrenmenin işlemsel değil, kavramsal olduğu kabul edilmektedir. Bilgi patlamasının yaşandığı günümüzde, öğrenme temel kavramlar üzerinde olmamış olsaydı insanın algı sınırını aşar ve istenilen düzeyde olmazdı. Kavramların öğretiminde kullanılabilecek yöntemlere bakıldığında karışımıza ilk olarak geleneksel yöntem çıkmaktadır. Kavram öğretimindeki geleneksel yöntem, öğrenciye kavramı ifade eden sözcüğü vermek, kavramın sözel bir tanımını vermek, tanımın anlaşılması için kavramın tanımlayıcı ve ayırt edici niteliklerini belirtmek, öğrencinin kavramla ilgili olumlu ve olumsuz örnekler bulmasını sağlamak basamaklarından oluşur. Bu yöntem, kavramları öğretmede yeterince etkili olmaz çünkü birçok kavramda sıkıntı, kesin bir sözel tanım yapılmamasından doğar. Din öğretiminde de genel olarak kavram öğretiminde kullanılan yöntem geleneksel olanıdır. Hâlbuki din öğretiminin temelinde kavramların öğretimi vardır. Kavramlar bilgilerin yapı taşlarını, kavramlar arası ilişkiler de bilimsel ilkeleri oluşturur. Bu nedenle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretimi diye bir alanın gerçekliği kavram gerçeğine dayandırılmalıdır. Ezberci, onaylayıcı bir din öğretimi yerine; •• Anlamlı öğrenmeyi amaçlayan,

•• Kavramsal arka planı güçlü olan,

•• Öğrenciyi aktif hâle getiren bir din öğretimine ihtiyaç vardır.

•• Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretimi ilahiyat, din bilimleri ve eğitim bilimleri ile ilgilidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretiminde kullanılan veriyi öğrenciye sunarken en iyi biçimde sunmak ve sonuçta anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için eğitim bilimlerinin ortaya koyduğu yöntem ve araçlar kullanılır. Kullanılan bu yöntem ve araçlardan biri de kavram haritalarıdır. Kavram haritaları, daha çok soyut kavramlardan oluşan bir içeriğe sahip olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretiminde işe koşulabilir bir yaklaşımdır. Bu içeriği somutlaştırma ve anlamlı bir hâle getirmede kavram haritaları kullanılabilir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretiminde de kavram haritalarının kullanım alanları, hazırlanışları, türleri ve faydaları yukarıda açıklandığı gibidir. Aşağıda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile ilgili bazı kavram haritası türleri örnek olarak verilmiştir.

12


KUTSAL KİTAPLAR

Kutsal Kitaplar

HZ. MUSA’YA

TEVRAT

HZ. DAVUD’A

HZ. İSA’YA

ZEBUR

HZ. MUHAMMED’E

İNCİL

KUR’AN

Kutsal Kitapları Gösteren Kavram Haritası

KURAN’IN TEMEL ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN KAVRAM HARİTASI

HZ. MUHAMMED

-e geldi

600

sayfadan oluşur HİRA MAĞARASI

olarak indi

KUR’AN

-nda indi içindir

İNSAN

TEDRİCİ

tarihinde inmeye başladı

610

sureden oluşur

aracılığıyla gelmiştir

CEBRAİL

13

114


KÖTÜ DAVRANIŞLARIN NEDENLERİ BALIK KILÇIĞI BİLGİ HARİTASI

KÖTÜ

DAVRANIŞLAR

isi Bilg

ık

Gıyb

cil Ben

lik

İftira

sız yar

lık

Hırs

nti

Kibi

k

Kısk

si

Alay

s ere l k ü Büy

Du

sızl ı g y a

Öze

So

Aşa

sya

ğ

lleş

k ılık

Ya l a n

zlik

me eme

lek omp

14

söyl

eme

et

ızlık

rlen

me

anç

lık

etm

ek

k


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Ayetlerin Kullanımı

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenme öğretme sürecinde öğrenilen konuyu destekleyici ayet ve hadisler kullanılarak ders yapılmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretiminde ayet ve hadislerle çalışma teknikleri oldukça yenidir. Genelde ayetlerin mealleri ya okunur ya tahtaya yazılır ya da asetatla yansıtılır. Ancak ayet ve hadislerden nasıl yararlanılacağına veya anlatılan konuyu ayet ve hadislere dayanarak anlatmaya ilişkin teorik temelleri ve uygulamaları olan yöntem ve teknikler konusunda henüz yeterince yol alınabilmiş değildir. Yeni geliştirilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı’nda Kur’an merkezli öğrenme-öğretmeye önem verilmiş ve sürecin bu yönde düzenlenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmenin ayet ve hadislerle çalışma tekniklerini bilmesi önem arz etmektedir. Aşağıda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeninin ayet ve hadisleri öğrenme öğretme sürecinde nasıl işe koşabileceğine ilişkin bazı teknikler önerilmiştir. Bu teknikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Doğan-Tosun, 2003). 1. Kavramların Açıklanması

Tanım: Ayet içinde geçen bilinmeyen kelimelerin, sözlükten bakılarak ayetin geneline göre anlamının bulunması ve ayetin açıklanmasından oluşmaktadır.

Uygulanışı: Ayet tepegözle tahtaya yansıtılır. Ayette geçen bilinmeyen kelimelerin altı asetat üzerinde çizilir. Öğrencilerden kelimelerin karşılığını sözlükten bulmaları ve konuya uygun olan açıklamayı almaları istenir. Bu işlemler tamamlandığında ayetin anlamı verilir ve ayet açıklanır. Faydaları

•• Ayet içinde bilinmeyen kelimelerin altının çizilmesi öğrencinin dikkatinin ayet üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. •• Teknik öğrencinin ayet üzerinde düşünmesine fırsat verir.

•• Öğrenciyi araştırma yapmaya sevk eder ve problemin çözümüne katar. •• Öğrencinin karar verme yetisinin gelişmesine katkıda bulunur.

•• Bu teknik, bireysel çalışmaya uygun olmasının yanı sıra grup çalışmasına da imkân verir. 2. Anahtar Kavramların Belirlenmesi

Tanım: Konuyla ilgili ayette geçen anahtar kavramların belirlenmesi ve bunların cümle içinde kullanılması etkinliklerini içerir.

Uygulanışı: Ayet tepegözle yansıtılır. “Konuyla ilgili, ayette geçen anahtar kavramlar hangileridir?” sorusu öğrencilere sorulur. Öğrencilerden alınan cevaplar tahtaya yazılır. Tahtaya yazılan kelimelerle ilgili, bu kelimelerin içinde geçtiği birer cümle kurmaları istenir. Bundan sonra öğretmen ayet hakkında özet niteliğinde bir açıklamada bulunur. Faydaları: Konunun anahtar kelimelerinin öğrenciler tarafından belirlenmesi, daha sonra öğrenci zihninde konuyla ilgili çağrışıma neden olacak, böylece konuyu hatırlama kolaylaşacaktır.

•• Kelimelerle ilgili cümle oluşturmada, öğrencinin yaşamında bunu nasıl algıladığı, kullandığı ve anladığı ortaya çıkacak; böylece doğruları pekiştirme, yanlışları ise düzeltme imkânı olacaktır. •• Öğrencinin hayatı ile konu ilişkilendirildiği için öğrenme anlamlı olacak, konunun kavranması kolaylaşacaktır. •• Öğrenciyi doğrudan derse katma fırsatı verir. •• Öğrenci merkezlidir.

•• Teknik grupla çalışmaya fırsat verdiği için öğrenciler arası etkileşimi artırır, öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar.

•• Öğrencilerin bildiklerinden hareketle soyut kavramlar öğrenilecek böylece somuttan, soyuta gidilmiş olacaktır.

15


3. Ayette Verilen İlkeleri Bulma

Tanım: Ayette verilmek istenilen ilkelerin öğrenciler tarafından buldurulması tekniği olarak tanımlanabilir.

Uygulanışı: Öğretmen asetat üzerine hazırlanan ayeti sınıfta tepegözle yansıtır. Öğrencilere “Bu ayette verilmek istenilen ilkeler üzerinde konuşacağız.” demek suretiyle öğrencinin ayet üzerinde düşünmesi ve ilkeleri belirlemesi sağlanır. Bu arada bulunan ilkeler tahtaya yazılır. İlkelerin belirlenmesinden sonra öğrencilere “Bu ilkeler hayatımıza nasıl yön verir? Bunları yaptığımızda veya yapmadığımızda neler olabilir?” soruları sorulabilir. Öğrencilerden alınan cevaplar büyük grup tartışmasıyla sürdürülebilir. Faydaları

•• Öğrencinin aktif katılımı sağlanır.

•• Öğrenciye ayet üzerinde düşünme ve konu hakkında yorum yapma fırsatı verir.

•• İlkeler bulunduktan sonra sorulan sorularla ilkelerin hayatla ilişkilendirilmesi, öğrenciye görelik ilkesinin uygulanmasına olanak sağlar. •• Konunun hayatla ilişkilendirilmesi öğrenmenin öğrenci için anlamı ve kalıcı olmasını sağlar.

•• Öğrencinin ilkeler hakkında yaşamından örnek vermesi konu hakkında düşündüklerini ifade etmesi, dili kullanma becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. •• Öğrenciler örnek verirken geçmiş yaşantılarından faydalanacağı için öğrencilerin öğretmen tarafından tanınmasına imkân verir.

4. Ayette Verilen Bakış Açısını Bulma

Tanım: Ayette verilmek istenen bakış açısının öğrenciler tarafından belirlenmesi etkinliğidir.

Uygulanışı: Ayet veya ayetler tepegözle yansıtılır. Öğrencilere “Ayette anlatılmak istenen nedir?” sorusu sorulur. Öğrencilerin cevapları, kısaltılarak tahtaya yazılır. Cevaplardan sonra tahtadaki cümlelerin tamamı bir öğrenci tarafından okunur. Buradan hareketle bir sonuca varılmaya çalışılır. Son olarak öğretmen buradaki cevaplardan da hareketle ayette verilmek istenen bakış açısını öğrencilerle beraber belirler. Faydaları

•• Öğrenci aktif olarak derse katılır.

•• Ayet üzerinde düşünme ve verilmek istenen hakkında konuşma, öğrencinin ifade etme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. •• Öğrenci cevaplarından hareketle sonuca ulaşma, öğrencinin kendine güven duymasına ve başarıyı tatmasına neden olur. •• Öğrenci cevaplarından hareket edilmesi, eksiklerin tamamlanmasına, yanlışların düzeltilmesine fırsat vereceği için öğrencinin kendini değerlendirmesini sağlar.

•• Ayette verilmek istenen bakış açısının bulunması, öğrencinin yaşamında olayları anlamlandırmasına katkıda bulunur. Öğrencileri insanların davranışları altında yatan nedenleri düşünmeye sevk eder.

16


5. Ayette Verilen Değerleri Bulma

Tanım: Ayette verilmek istenen evrensel değerlerin öğrenciler tarafından bulunması tekniğidir. Uygulanışı: Öğretmen ayeti tepegözle yansıtır. Sınıfa şu soruyu yöneltir: “Ayette insanlar için verilmek istenen evrensel değerler hangileridir?” Soru sorulduktan sonra farklı öğrencilere söz hakkı verilerek bu değerler ayette belirlenir. Bunlar tahtaya yazılır. Bulunan bu değerler hayalin serbest işletilmesi tekniğini (Zengin, 2002:78-80) kullanarak öğrencilerden içinde bu kavramların geçtiği 100–125 kelimelik bir hikâye yazmaları istenir. Öğrencilere 10–12 dk. verilir (Bu teknik dersin değerlendirme bölümünde uygulandığında değerler bulunduktan sonra, bununla ilgili hikâye yazma, ev ödevi olarak verilebilir.). Sınıfta yazılan hikâyelerden birkaç tanesi okutulur, diğerleri de öğretmen tarafından toplanır. Faydaları

•• Öğrenci aktif olarak derse katılır.

•• Değerlerin öğrenciler tarafından bulunması, öğrenciye ayet üzerinde düşünme fırsatını verir. Bunun yanında karar verme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. •• Öğrencilerden hikâye yazmasını istemekle öğrencinin bu değerlerden ne anladığı, ideal dünyası öğrenilmiş olur. Bu da öğretmene öğrencisini tanıma fırsatı verir. •• Öğrencinin düşüncelerini, hayallerini yazıya geçirmesi ifade etme becerisini geliştirir.

Etkinlik her zaman bu şekilde kullanılmayabilir. Bundan farklı olarak değerler bulunduktan sonra öğrencilerin bu değerler üzerine konuşturulması, bu değerlerin uygulandığı veya uygulanmadığı toplumda olabilecekler konusunda fikirlerinin alınması da yukarıda sıralanan faydaları sağlayacaktır. Burada ayrıca, bu sorulara verilecek cevaplar hayatla ilişkili olduğu için konunun öğrenci için anlamlı ve kalıcı olmasına neden olacaktır. 6. Görüş Alma

Tanım: Ayet üzerinde tartışılarak ayetin insan hayatına nasıl yön verdiği konusunda öğrencilerden görüş alma tekniğidir.

Uygulanışı: Teknik büyük grup tartışması şeklinde yürütülebilir. Öğretmen tartışmayı yöneten konumundadır. Sınıfta ayet tepegözle yansıtılır. Öğretmen ayeti okur ve sınıfa şu soruyu yöneltir: “Ayette bahsedilen şey nedir?” sorusunun açılması ve tartışmaya imkân vermesi amacıyla öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları sorar: •• Ayet, inanan insanların davranışına nasıl yön verir?

•• “Çevrenizden gördüğünüz örneklerden hareketle neler söyleyebilirsiniz?” Bu sorularla tartışma için düşünce süreci başlatılmış olur. Ayet üzerinde konuşmak isteyen öğrencilerden yanıtlar alınır. Öğretmen demokratik bir ortam olması için herkese söz hakkı vermeye özen göstermelidir. Görüşler karşısında ise olumlu bir tavır takınmalıdır. Burada amaç, konunun her açıdan incelenmesi ve görüş alış verişi sonrasında doğruya ulaşmaktır. Öğretmen tartışmayı dikkatle izlemeli ve önceden hazırladığı sorularla tartışmaya yön vermelidir. Sonunda genel bir özet yapılarak konunun ana hatları ve sonucu verilmelidir.

17


Faydaları

•• Fikir birliğinin ortaya çıkmasında etkilidir. •• Öğrenciyi aktif olarak derse katar.

•• Öğrencinin yorumlama becerisini geliştirir.

•• Analiz, sentez, değerlendirme gibi üst düzeyde bilişsel amaçlara hizmet edebilir. •• Öğrencilerin bireysel öğrenme güçleri gelişir.

•• Öğrenci, diğer öğrencileri dinleme becerisi ve demokratik bir tutum kazanır.

•• Konunun kapsamlı olarak kavranması sağlanır.

•• Öğrencinin olaylara çok yönlü bakabilme yeteneğini geliştirir.

•• Öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci iletişimini sağlar. Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine fırsat verir. •• Öğrenci kendini ifade etme imkânı bulur.

•• Öğrencinin kendi yaşantısından örnekler vermesi ve konuyla ilişkilendirmesi öğrenci için öğrenmenin anlamlı olmasını sağlar.

•• Öğrenciye ayet üzerinde düşünme imkânı verir.

•• Öğretmenin öğrenciyi tanımasına yardımcı olur. 7. Konuyla İlgili Olan Ayetin Belirlenmesi

Tanım: Karışık olarak verilen ayetler arasından, konuyla ilgili olan ayetin öğrenciler tarafından belirlenmesi ve konuyla ilişkisinin kurulması etkinliğidir.

Uygulanışı: Öğretmen konuyla ilgili olan ve olmayan ayetleri bulur ve bunları asetat üzerine karışık sıra ile yerleştirir. Ayetler tepegözle yansıtılır. Bir öğrenciden ayetleri okuması istenir. Sınıfa “Bu ayetlerden hangisi veya hangileri konuyla doğrudan ilgilidir?” sorusu yöneltilir. Cevap veren öğrencilere “Ayette anlatılan nedir, konuyla nasıl ilişkilendirilir?” sorusu sorulur. Faydaları

•• Öğrencinin ayet üzerinde düşünmesine fırsat verir.

•• Öğrencinin yorum yapma ve düşüncelerini ifade etme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. •• Sorular yoluyla öğrencinin derse katılımını sağlar.

•• Öğrencinin konuyla ilişkili ayeti bulması, karar verme becerisini geliştirir.

•• Farklı konulardaki ayetler arasından konuyla ilişkili olanın bulunması, konunun anlaşıldığını gösterir. 8. Konuyu Kur’an Kıssasıyla Verme

Tanım: Konuyla ilgili olarak Kur’an kıssalarından birinin seçilmesi ve kıssa üzerinden hareketle konunun kavranması etkinliğidir.

Uygulanışı: Öğretmen, Kur’an kıssalarından konuya ve öğrenci seviyesine uygun olanını seçer. Seçilen kıssa asetat üzerine hazırlanır. Sınıfta tepegözle yansıtılan ayetler öğretmen tarafından okunur. Burada anlatılan olay hakkında öğrencilerin düşünceleri alınır. Bunlar doğrultusunda öğretmen konuyu kıssa üzerinden hareketle açıklar. Kıssa üzerinde önemli olan noktalar ara özetlerle vurgulanır. Faydaları

•• Öğrenciye ayetler üzerinde düşünme fırsatı verir. Bunlar üzerinde konuşma, öğrencinin yorum yapma ve ifade etme becerisinin gelişmesine katkıda bulunur. •• Konu kıssa ile desteklendiği için konunun kalıcılığı artar. •• Öğrencinin dikkati konuya daha kolay çekilir.

18


•• Öğrenci, kıssa ile dinleme ve anlama becerisi kazanır.

•• Öğrenci kıssanın kahramanıyla kendini özdeşleştireceği için güzel davranışların benimsenmesi kolaylaşır ve öğrenci kendini düzeltme fırsatı bulur. •• Kıssalar anlatmak istediğimiz veya amaçladığımız hedefe ulaşmamızı sağlayacaktır.

•• Olayların can alıcı yerinde durarak “Sen bu durumda ne yapardın?” gibi sorular yöneltilerek öğrencinin konu üzerinde konuşması sağlanır. •• Kıssa ile zenginleştirilen konu, dersi zevkli hâle getirir.

Ölçme ve Değerlendirme

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit etme ve çözme imkânı verir. Değerlendirme çalışmaları sadece sonuca yönelik olmamalı, süreç de değerlendirilerek öğrencilerin öğrenme eksiklikleri, güçlük çektikleri alanlar belirlenerek zamanında önlemler alınır. Gerektiğinde uygulanan öğrenme etkinlikleri de değiştirilir. Yapılacak olan değerlendirme çalışmaları dersin amaçları ve kazanımlarına uygun olarak öğretim etkinlikleri ile birlikte yürütülmelidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yapılacak değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bu dersteki gelişimlerine katkı sağlamak, tespit edilen eksikliklerini gidermek birinci amaç olmalıdır.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilerin okuduğunu anlama, eleştirme, yorumlama, bilgi toplama, analiz etme, sorgulama, problem çözme gibi üst düzey becerileri farklı araç ve yöntemler kullanılarak ölçülüp değerlendirilmelidir. Ayrıca, öğrencilerin öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma becerileri de değerlendirme sürecinde dikkate alınmalıdır. Öğrenenleri birbirleri ile karşılaştırmak yerine onlara öğrenmelerini paylaşmaları ve daha fazla öğrenmeleri için fırsat verilmelidir. Öğrenme öğretme sürecinde olduğu gibi değerlendirme çalışmalarında da öğretmen - öğrenci iş birliği esastır. Böylece değerlendirme sürecine öz değerlendirme ve akran değerlendirme yoluyla öğrenci de dâhil edilmelidir. Ölçme ve değerlendirme sürecinde, kısa cevaplı, uzun cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirmeli vb. sorulardan oluşan testler, açık uçlu sorular, gözlem formları, posterler, görüşmeler, öz değerlendirme formları, akran değerlendirme formları, öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler, performans görevleri kullanılarak öğrenci başarıları değerlendirilebilir. Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans değerlendirme, dersin kazanımlarıyla ilgili olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır.

Öğretmenler, performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar / verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri, problem çözmelerini, yaptıkları deneyleri, verdikleri kararları, arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını, sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler. Öğrencilerin performansı proje, performans görevi, öz değerlendirme, ürün dosyası, açık uçlu sorular vb. kullanılarak değerlendirilir.

Performans Görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürünün ortaya konmasını gerektiren çalışmalarıdır. Aşağıda sosyal değerlerle ilgili bir performans görevi örneği sunulmuştur. Uygun görülen konularla ilgili ders öğretmeni veya zümre öğretmenlerince yeni performans görevleri hazırlanabilir. Öğrencilere, •• Performans görevi ve bu görevin değerlendirileceği dereceli puanlama anahtarı çoğaltılarak verilir. •• Yönergeyi öğrencilerin okumaları sağlanır. Gerekli yerlerde rehberlik edilir.

19


Performans Görevi Örneği SINIF

5

KAZANIM

Toplumumuzda önem verilen bazı gün ve geceleri açıklar.

ÜNİTE SÜRE

ÇALIŞMA ŞEKLİ BEKLENEN

PERFORMANS

DEĞERLENDİRME

SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM 2 hafta

Grup çalışması (sınıf mevcuduna bağlı olarak 4 – 5 kişilik gruplar) Araştırma becerisi; veri toplama aracı geliştirme, verileri raporlaştırma Dereceli puanlama anahtarı, akran değerlendirme formu

Sevgili öğrenciler,

Sizden kandil geceleriyle ilgili bir araştırma yapmanız ve bunun sonucunda bir rapor hazırlamanız beklenmektedir. Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

1. Müslümanların önem verdiği kandil gecelerinin hangileri olduğunu araştırınız.

2. Her bir kandil gecesini önemli kılan olayların neler olduğu hakkında araştırma yapınız. 3. Kandil gecelerinin nasıl kutlandığını, bu gecelerde neler yapıldığını araştırınız.

4. Araştırmalarınızı hem ilmihâllerden ve diğer dinî kaynaklardan yaralanarak hem de aile büyüklerinizden yardım alarak yapabilirsiniz. 5. Elde ettiğiniz bilgileri kullanarak kandil gecelerinin önemi ve kutlanışı hakkında bir rapor hazırlayınız. 6. Raporunuza kendi düşünce ve gözlemlerinizi de yansıtmaya özen gösteriniz. 7. Raporunuzu, resimler ve fotoğraflar ile destekleyebilirsiniz. 8. Bu çalışma için size ayrılan süre 2 haftadır.

9. Çalışmanız dereceli puanlama anahtarındaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. Grup içinde göstermiş olduğunuz performansa ilişkin değerlendirmede akran değerlendirme formları kullanılacaktır. Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır.

Proje geliştirme süreci uzun, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Projeler, yönergeler ve puanlama standartları gerektirir.

Gözlem: Öğretmenlerin gözlem becerileri ve tuttukları gözlem kayıtları, öğrencilere Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerin gelişimini değerlendirmek için sahip olabilecekleri en iyi araçlardandır. Gözlem, öğrenciler hakkında doğru ve çabuk bilgi sağlar. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. Öğretmen öğrencilerin; •• Soru ve önerilere verdikleri cevapları, •• Sınıf içi tartışmalara katılımlarını,

•• Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,

•• Öğretim sürecinde yaptıkları görev ve kullandıkları materyalleri dikkate alarak öğrenme sürecini gözlemler.

20


Aşağıdaki noktalar, öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. •• Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanınız. •• Her öğrenciyi birkaç kez gözlemleyiniz.

•• Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz.

•• Her öğrenciyi değişik özellik, beceri ve davranışlara göre değerlendiriniz.

•• Değerlendirmeyi, mümkün olduğu kadar gözlemi yaptığınız zaman kaydediniz. Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Öz değerlendirme, bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı bir yaklaşımdır. •• Kendini değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder.

•• Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası ölçüt koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat verir. •• Kendini değerlendirme ile öğrenci, sürecin bir parçası olduğunu hisseder.

•• Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir.

Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır.

Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formu

Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (x) işareti koyunuz.

“Allah İnancı” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki soruları cevaplamalısınız. Sorularda size uygun olan seçeneklerden birini işaretleyiniz(X): ‘’ Bunu çok iyi yapabiliyorum.’’ için J,

‘’ Bunu kısmen yapabiliyorum.’’ için K,

‘’ Bunu yapamıyorum.’’ için L . ÖZ DEĞERLENDİRME

J

K

L

İbadeti ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını açıklarım. Başlıca ibadetleri sıralayabilirim. Caminin özelliklerini tanıtabilirim. Niçin ve nasıl dua edileceğini söyleyebilirim. Kur’an-ı Kerim’den bazı dua örneklerini söyleyebilirim. İbadetlerin davranışlarımızı nasıl etkileğini açıklayabilirim. Salih amelin dinimizdeki önemini biliyorum. Salih amelle ilgili örnekler verebilirim. Rabbenâ dualarını ezbere okur ve anlamını söyleyebilirim. Sonunda iki kez K ya da bir kez L işaretlediyseniz, başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için bu konuları tekrar çalışmalısınız.

21


Akran Değerlendirme: Öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı görev, araştırma, proje, rapor vb. çalışmaları değerlendirmesidir. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri gelişir. Akran değerlendirme, öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Akran değerlendirmede, öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere verilmesi yararlı olur. Akran Değerlendirme Formu

Bu formu birlikte çalıştığınız tüm grup üyeleri için ayrı ayrı doldurunuz. ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI: ........................................ GRUBUN İSMİ: ............................................ DEĞERLENDİRİLEN ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI: .................................................. 1) Beraber çalıştığınız arkadaşınızın gruba kişisel katkıları nelerdir?

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 2) Arkadaşınızın, grubunuzun performansını etkileyen zayıf yanları var mı varsa nelerdir?

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 3) Arkadaşınız bireysel sorumluluklarını yerine getirmiş midir?

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 4) Arkadaşınız grup üyeleri ile yardımlaşır mı?

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Eğitim öğretim sürecinde, öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmalarının, öğrencilere not vermek için değil, etkili öğrenme için kullanılması önerilir.

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo): Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren, öğrencinin ürünlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir dosyadır. Öğrencinin sınıf içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından, hazırladığı performans görevlerinden, proje çalışmalarından, beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır. Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir? Öğrenci ürün dosyaları;

•• Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilerek gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlaması, •• Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek,

•• Ailelere öğrencinin performansını gösteren örnekler sağlamak ve aileyi eğitime katmak,

22


•• Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak,

•• Bir konu alanında iyi bir performans gösterdiğinde öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek, •• Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek, •• Öğrencileri değerlendirmek amacıyla kullanılır. Öğrenci ürün dosyası neleri içerir? •• “İçindekiler” bölümü

•• Ön söz, özet ya da öz geçmiş Burada öğrenci, çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır (Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi ?). •• Öğretmen tarafından hazırlanan rehber (Öğrencilerin gelişim dosyasının ne olduğunu, kendi gelişim dosyaları için neler yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlar.) •• Öğrencilerin ödevleri (ödevlerin geliştirilme sürecindeki bölümleri ile son biçimi) •• Araştırmalar, derlemeler

•• Diyagramlar, fotoğraflar, resimler

•• Video – kaset, ses kasetleri, CD’ler •• Grup ödevleri ve projeler •• Öğrencilerin mektupları

•• Öğretmen kontrol listeleri

•• Öğrenci çalışmalarını değerlendirmede kullanılacak puanlama anahtarları •• Her ürünün dosyaya konulmasının gerekçesi (Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir. Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? vb. sorular )

23


Öğrenci Ürün Dosyası Örnek Sayfaları Ek 1

Ek 2

... DERSİ ÜRÜN DOSYAM

İÇİNDEKİLER

Adı :..................................

1. ...............................................

Soyadı :..................................

2. ...............................................

Numarası :..................................

3. ...............................................

Sınıfı :..................................

4. ...............................................

Ek 3

Ek 4 ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASININ GENEL DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Bütünlük

ÖZ GEÇMİŞİM Aşağıdaki gibi ya da benzer sorulara cevap olabilecek şekilde düşüncelerinizi yazarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile ilgili öz geçmişinizi oluşturabilirsiniz.

• Dosyada bulunması gerekenlerin tümünün olması • Çalışmayı yaparken diğer derslerden de yararlanılması

Anahtar Sorular

• Seçilen ürünlerin yıl boyunca edinilen becerileri yansıtması

• Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde en çok ilgimi çeken konu nedir? • Okul dışında din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili çalışmalarım nelerdir?

• Dosyanın kapağını, kendisini en iyi biçimde yansıtacak şekilde hazırlanması Tertip ve Düzen

• Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde hoşlanmadığım yönler var mı?

• Tüm çalışmalar için uygun başlıklar kullanılması

• Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde başka nelerin olmasını isterdim?

• Çalışmaların “İçindekiler” bölümünde belirtilen sıraya göre dosyalanması

• Gelecekle ilgili yapmak istediklerime bu dersin nasıl bir katkısı olabilir?

• Tüm çalışma kâğıtlarının temiz ve düzenli olması Yansıtma

• Seçilen çalışmaların güçlü yanları ve gelişimini yansıtması

24


Ürün Kontrol Listesi Çalışmalar

Evet

Ek 5

Ürün Bilgileri

Hayır

Ek 6

• Bu çalışmadaki hedefim: ................................... • Çalışmamın aşamaları 1. Aşama:............................................................ 2. Aşama:............................................................ 3. Aşama:............................................................ 4. Aşama:............................................................ • Ürünümü seçme gerekçelerim: ........................ • Bu çalışmamda şunları çok iyi yaptım: ............... .......................................................................... • Çalışmanın şu alalarında biraz daha gayret gösterebilir ve yardım alabilirdim: .......................... • Belirlediğim hedefe şu kadar ulaştım: .............. • Bu çalışma benim şu özeliklerimin gelişmesini yansıtıyor: ........................................................ • Bu çalışmamla ilgili şunları da ürün öz değerlendirme formunda söylemek isterim. ..........................................................................

Çalışmanın taslağını hazırladım. Çalışmayı zenginleştirecek tablo, resim, fotoğraf vb. hazırladım. Çalışmamı geliştirme aşamasında öğretmenim, ailem ve arkadaşlarımın düşüncesinden yararlandım. Gerekli ekleme ve çıkarmaları yaptım. Çalışmamı yazım ve anlatım kurallarına uygunluğu açısından gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yaptım. Çalışmamı sunmaya hazır hâle geldim.

Ek 7

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI ÖĞRENCİ ÖZET FORMU

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI SUNUM YÖNERGESİ

Adı Soyadı : .................... Konu : ....................

1. Sunumunuz için velinizi sınıfa getiriniz. 2. Sunumuzun içeriğiyle ilgili velinizin de düşüncesini öğreniniz. 3. Çalışmada çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüz üç alanı belirleyiniz ve açıklayınız. 4. Geliştirmeniz gereken üç alanı açıklayınız. 5. Gelecek dönem için hedeflerinizi belirleyip açıklayınız. 6. Çalışma sürecindeki gelişim düzeyinizi ve hedefinize ulaşma derecenizi değerlendiriniz. 7. Velinizin dosyanızla ilgili yazılı görüşlerini alınız.

25

Ek 8

Tarih: .................

Başlangıçtaki dosya

Dosyanın son hâli

Çalışmalarım önce nasıldı? .................................... Çalışmalarım ne denli açık ve anlaşıldı? .................................... Beklentilerim ne denli gerçekçiydi? .................................... .................................... ....................................

Şimdi nasıl devam ediyor?

Geliştirmeye açık alanlar başlangıçta nelerdi? ....................................

Şimdi hangi alanlar geliştirilmeye açık? ....................................

.................................... Çalışmalarım şimdi ne denli açık ve anlaşılır? .................................... Bu konuda şimdi ne düşünüyorum? .................................... .................................... ....................................


ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI ÖĞRETMEN ÖZET FORMU Adı Soyadı : .................... Konu : .................... Başlangıçtaki dosya

Ek 9

Ek 10 Veli Geri Bildirim Formu Çocuğunuz ürün dosyasını sunduktan sonra lütfen aşağıdaki soruları yanıtlamaya zaman ayırınız. 1. Bu çalışma çocuğunuzun gelişim sürecini daha iyi anlamanıza yardımcı oldu mu?

Tarih: .................

......................................................................................................

Dosyanın son hâli

...................................................................................................... ......................................................................................................

2. Bu çalışmanın sunumu sizce etkili olacak biçimde düzenlenmiş miydi? ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

3. Sizce bu sunum çocuğunuz için değerli bir deneyim oldu mu? ...................................................................................................... ......................................................................................................

Geliştirmeye açık alanlar başlangıçta nelerdi? ....................................

......................................................................................................

Şimdi hangi alanlar geliştirilmeye açık? ....................................

Belirtmek istediğiniz diğer görüşleriniz. ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

Veliye Yazılmış Mektup

Ek 11

ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDİRME FORMU

......................................................................................................

Ek 12

Adı : .................... Soyadı : .................... Sınıf : .................... Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğunu göz önüne alarak dosyayı değerlendiriniz.

...................................................................................................... ......................................................................................................

Sunu Tarihi: Etkinlik Programı:

...................................................................................................... ...................................................................................................... .....................................................................................................

1. Çocuğunuzun çalışmalarından en çok hangisini beğendiniz?

ÖLÇÜTLER

Dereceler 1

2

3

4

5

1. Çalışmaların içeriğinin tam olması

...................................................................................................... ......................................................................................................

2. Çalışmalardaki çeşitlilik

......................................................................................................

3. Çalışmaların amaçları karşılaması 4. Çalışmaların doğruluğu

2. Çocuğunuz sizce hangi alanlarda başarılıdır?

5. Dosyanın düzenliliği

......................................................................................................

6. Harcanan çabaları gösterme

......................................................................................................

7. Yaratıcılığı gösterme

......................................................................................................

8. Çalışmaların seçiminde doğru karar verme

3. Çocuğunuzuna hangi konularda ve nasıl yardımcı olabilirsiniz?

9. Öğrencinin gelişimini gösterme 10. Kendini değerlendirme

......................................................................................................

Yorumlar/Öneriler

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

26


Sözlü Sunum: Sözlü sunum; konuşma, dil eğitimi, dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama, kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır (Haladyna, 1997).

Sözlü sunumlar, kısa cevap gerektiren sorular (sorular) gibi yapılandırdığımızda, öğrencilerin sahip olduğu bilgiler kısa bir sürede değerlendirilebilir. Bu yolla öğretim süreci içerisinde öğretimin ve değerlendirmenin eş zamanlı yürütülmesi kolaylaşmaktadır. Sözlü sunumların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarlarının yanında sergilenecek beceriye göre kontrol listeleri, öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılır. Kavram Haritaları: Kavram haritaları, bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki, üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin yazıldığı doğrularla gösterilir. Kavram haritaları;

1. Bir konunun öğretiminde,

2. Öğrenmeyi kolaylaştırmada,

3. Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada, 4. Değerlendirme yapmada kullanılabilir.

Kavram Haritalarını Değerlendirmek İçin Kullanılabilecek Ölçütler 1. Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi

•• Kavramlar, en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir.

•• Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır.

2. Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi

•• Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır.

•• İki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır. •• İlişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir.

3. Kavramların çapraz bağlanması

•• En iyi haritalar, kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir. •• Çapraz bağlantılar, öğrencinin, birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir. •• Çapraz bağlantılar, yaratıcılığı ortaya çıkarır.

Açık Uçlu Sorular: Bu tip soruları cevaplayacak kişi, cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilir. •• Açık uçlu sorularda, şans başarısı faktörü ortadan kalkar.

•• Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar. •• Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkân verir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir. Doğru-Yanlış Sorular: Doğru-yanlış test tekniği, belli bir konunun çeşitli boyutları hakkında bir kısmı doğru, bir kısmı da yanlış olarak yapılandırılmış önermelerden oluşan ve öğrencilerin doğru önermeler ile yanlış önermeleri birbirinden ayırt etme gücünü ölçmeye çalışan ölçme-değerlendirme tekniğidir. Bu nedenle, doğru-yanlış testleri, belli bir konunun çeşitli boyutları hakkında yalnız iki ihtimal olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Doğru-yanlış test tekniği, hazırlanması ve kullanımı bakımından en basit tekniklerden biridir.

27


Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde, kök ve seçeneklerden oluşur. Kök, sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır. Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Öğrenciden istenen, doğru cevabı, verilenler arasından seçip işaretlemesidir. Bu soruları, öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. Daha çok bilgi, zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanabiliriz. Eşleştirmeli Sorular: İki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi ögelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. “Kim, ne, nerede?” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. Kısa Cevaplı Sorular: Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Bu tür sorular bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. Kısa cevaplı sorular iki türlüdür. Biri soru cümlesi, diğeri eksik cümle tipindedir. Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yeterliden yetersize doğru belirleyen puanlama anahtarıdır ya da herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını, sonra da bu puanların toplanarak toplam puanın hesaplanması gerekir. Analitik puanlama anahtarı belli bir yeteneği ögelere ayırıp her öge için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından faydaları çoktur.

28


Öğrencilerin Öğretmenlerini Değerlendirme Formu

Formda yer alan maddeleri okuyarak öğretmenleriniz ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden seçeneği işaretleyiniz. Not: Adınızı ve soyadınızı yazmayınız.

Her zaman

Bazen

Hiçbir zaman

1. Konulara karşı ilgi ve merak uyandırır. 2. Bizim aktif olmamızı sağlayacak etkinlikler yapar. 3. Konuları hayatla ilişkilendirir. 4. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanır. 5. Duygu, düşünce ve önerilerimize önem verir. 6. Kırıcı eleştiriler yapmaz. 7. Derse olan ilgimizi artırır. 8. Derste farklı materyaller kullanır. 9. Dersin işlenişinde değişik yöntem ve tekniklere yer verir. 10. Sınıfımızı bizim ilgimizi çekecek şekilde düzenler. 11. Bize güven duyduğunu hissettirir. 12. Öğrenciler arasında cinsiyet ayrımı yapmaz. 13. Sorularımı dinler ve cevaplandırır. 14. İncitici ifadeler kullanmaz. 15. Öğrenciler arasında ayrım yapmaz. Öğretmen yukarıdaki formdan elde ettiği sonuçlar doğrultusunda, gerekiyorsa kendini yenileme, geliştirme, düzeltme yoluna gitmelidir. Sınıf

Öğrenme Alanı/Ünite

Ders Kazanımları

5

Ahlak/Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım

8. Toplumdaki engellilere sevgiyle bakar ve onların sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.

29

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımları (1-8)

28. Arkadaşlarının fiziksel ve kişisel özelliklerine saygı duyar.


30

AÇIKLAMA: Askerliğin bir vatandaşlık görevi olduğu belirtilecek; askerlik görevinin önemi açıklanacak; Atatürk’ün askerliğin kutsallığı ile ilgili sözlerinden örnekler verilecek; vatan savunmasının kutsal olduğu inancının Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında nasıl etkili olduğu açıklanacaktır.

Askerlik görevi

AÇIKLAMA: Atatürk’ün vatan savunmasına verdiği önem açıklanacak; Atatürk’ün vatan savunmasında kendini feda etmekten kaçınmadığına örnekler verilecektir. Ayrıca Atatürk’ün Türk milletinin kalkınması için nasıl çalıştığı açıklanacaktır.

Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri

AÇIKLAMA: Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine verdiği önem, sözlerinden örnekler verilerek açıklanacak; din ve vicdan hürriyetinin cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alındığı belirtilecektir. Ayrıca din ve vicdan hürriyetinin toplumsal barışa hizmet ettiği, din ve vicdan hürriyeti ile laiklik ilkesinin ilişkisi, laiklik ilkesinin bütün vatandaşların din, vicdan ve ibadet hürriyetini güvence altına aldığı açıklanacaktır.

Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine verdiği önem

AÇIKLAMALAR

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE

5

5

5

SINIF

Seviyoruz

Milletimizi

Vatanımızı ve

Din ve Kültür /

Seviyoruz

Milletimizi

Vatanımızı ve

Din ve Kültür/

Bilgilenelim

Konusunda

İbadet / İbadet

ALANI / ÜNİTE

ÖĞRENME

7. Atatürk’ün askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir.

6. Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar.

3. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

2. Vatan ve millet sevgisinin önemini açıklar.

11. İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder.

DERS KAZANIMLARI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı Kararı gereğince ilköğretim kurumlarının öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde kazanım olarak yer almıştır:

ÖĞRETİM PROGRAMI ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU (5. SINIF)

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ


31

AÇIKLAMA: Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi onun vatan savunması için yaptığı çalışmalardan örnek verilerek açıklanacaktır. Atatürk’e Sakarya Zaferi’nden sonra TBMM tarafından neden gazilik unvanı verildiği açıklanacak, Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili sözlerinden örnekler verilecektir.

Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi

AÇIKLAMA: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Türk devletine bağlayan etkenler ve Türk kültürüne niçin bağlı olduğumuz açıklanarak Türk bayrağının, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sembolü olduğu belirtilecektir. Türk bayrağına karşı neden sevgi, saygı ve bağlılık göstermek gerektiği, İstiklâl Marşı’mıza saygımızı nasıl gösterdiğimiz, şehitlerimize ve gazilerimize saygı göstermek gerektiği açıklanacaktır.

Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit konusundaki sorumluluklar

AÇIKLAMA: Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için dayanışmanın önemi ve dayanışma olmadığı zaman ortaya çıkabilecek durumlar açıklanacak; dayanışmanın özünde iyiliği sevme ve kötülükten kaçınmanın yer aldığı; sevinç ve üzüntülerde milletçe dayanışma içinde olmanın bizi güçlendireceği açıklanarak Atatürk’ün konuyla ilgili sözlerinden örnekler verilecektir.

Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için dayanışmanın önemi

5

5

5

Seviyoruz

Milletimizi

Vatanımızı ve

Din ve Kültür /

Seviyoruz

Milletimizi

Vatanımızı ve

Din ve Kültür /

Paylaşalım

Ahlak / Sevinç ve Üzüntülerimizi

5. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitleri rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.

5. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.

4. Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı gösterir.

3. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

2. Vatan ve millet sevgisinin önemini açıklar.

1. Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur.

1. Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.


Sınıf-okul içi etkinlik

Okul dışı etkinlik

Değerlendirme Çalışması

[!] Uyarı

 Uyarı

İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

Çalışmanın, Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi işler yapmaya istekli olur.

4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım

5. İhlâs Suresi ve Anlamı

Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.

Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.

İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.

KAZANIMLAR

3. Allah Vardır ve Birdir

3. Allah Vardır ve Birdir

2. Evrende Bir Düzen Vardır

1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır

KONULAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 Ders içi ilişkilendirme

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam DKAB kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımı gösterir.)

2

4

2

2

3

1

2

2

2

1

3

2

2

HAFTA

4

DERS SAATİ

AÇIKLAMALAR

5. SINIF

 Ölçme ve değerlendirme

[!] Diğer derslerle ilişkilendirme

Bu ünitede konular insanın akıllı ve inanan bir varlık olma özelliği temel alınarak Allah’ın yaratıcı, yaşatıcı, gözetici olduğu vurgulanacaktır. Bu çerçevede insanın Allah’a güveni ve çalışması vb. üzerinde durulacaktır. [!] Öğrencilere Allah inancı ile ilgili konular verilirken çocuklarda batıl inançların oluşmasının önüne geçilmeli; Allah’ın sıfat ve isimleri tanıtılırken öğrencinin tecrübeleri kullanılmalı; Allah sevgisi esas alınmalı, müsamahalı ve hoşgörülü olunmalı; tedricilik ilkesine dikkat edilmeli ve çocuğun dikkati çevresine yöneltilmelidir. [!] Öncelikle verilecek değerler; bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, güvenirlik ve sorumluluktur. [!] Öncelikle verilecek beceriler; araştırma, zaman, mekân ve kronolojiyi doğru algılama ve eleştirel düşünmedir.  Bu ünitede tartışma yaptırılarak, açık uçlu sorular, gözlem formu, çalışma yaprakları, yazılı sunum ve kavram haritaları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI

Anlatım Soru cevap Tartışma Metin analizi

AY

EYLÜL

EKİM

KASIM

32


33

AY

KASIM

ARALIK

2

2

2

4

5

2

2

3

2

1

2

4

2

2

2

HAFTA

3

DERS SAATİ

8. Rabbenâ Duaları ve Anlamı Değerlendirme Çalışması

7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

Rabbenâ dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.

İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder.

Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar.

Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in sözlerinden dua örnekleri verir. Kültürümüzden dua örnekleri verir.

5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri 5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri

6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel

Niçin ve nasıl dua edilmesi gerektiğini açıklar.

Camiyi genel özellikleri ile tanır. Dua etmenin anlamını örneklerle yorumlar.

4. Camiyi Tanıyalım 5. Dua

5.1. Dua İbadetin Özüdür 5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?

Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir.

İbadetin anlamını yorumlar. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir. İbadetle ilgili kavramları açıklar.

KAZANIMLAR

3. Başlıca İbadetler

1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır? 2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Yazılı Yoklama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu ünitede konular, en genel anlamda ibadet, ibadetle ilgili kavram ve mekânlar, dua ile sınırlandırılacaktır. [!] Bu ünitede inanç-ibadet ilişkisi ve ibadetlerdeki temel ilkeler vurgulanır. [!] 6 ve 7. kazanımlar işlenirken Cafer-i Sadık ve Ebu Hanife’nin dua ile ilgili sözlerinden de örnekler verilecektir. [!] 9. kazanım işlenirken Alevi-Bektaşilikteki dua örneklerine de yer verilecektir. [!] Atatürkçülük ile ilgili konular (11-1) [!] Öncelikle verilecek değerler; güvenirlik, sorumluluk, sevgi ve saygı, dayanışma, kardeşlik, doğruluk, bağımsızlık ve hoşgörüdür. [!] Öncelikle verilecek beceriler; iletişim ve empati, eleştirel düşünme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmadır. Bu ünitede açık uçlu sorular sorularak, tartışma, kavram haritaları, sözlü ve yazılı anlatım, araştırma kâğıtları yaptırılarak öğrenciler değerlendirilebilir.

AÇIKLAMALAR

5. SINIF

 Ölçme ve değerlendirme

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: İBADET 2. ÜNİTE: İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM

Ara disiplinlerle ilişkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam DKAB kazanımını, 2. rakam ara disiplin alan kazanımı gösterir.)

Anlatım Soru cevap Tartışma Metin analizi


2

2

2

3

1

2

2

HAFTA

2

DERS SAATİ

Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.

Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir.

3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları 3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı 3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı

3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı 3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi 3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi

Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.

Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler. Hz. Muhammed’in çocuklara verdiği değeri örneklerle açıklar. Hz. Muhammed’in ailesi içindeki davranışlarına örnekler verir.

1. Hz. Muhammed Evliliği ve Çocukları 2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

4. Salavat Duaları ve Anlamı Değerlendirme Çalışmaları

KAZANIMLAR

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

2. Yazılı Yoklama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

5. SINIF

[!] 1. kazanım işlenirken Hz. Muhammed’in Hz. Hatice’den olan çocuklarının adları belirtilecektir. [!] 3. kazanım işlenirken Hz. Muhammed’in aile bireylerine danışmasına ve onların görüşlerine değer vermesine de vurgu yapılacaktır. [!] Ünite işlenirken Hz. Muhammed’in ailesi içindeki örnek davranışları ve ailesinin örnek davranışları, öğrencinin somut deneyimleri ile ilişkilendirilerek verilecektir. [!] Bu ünitede Hz. Muhammed’in insani değerleri yerleştirmek için gönderilmiş bir peygamber olduğu vurgulanır. [!] Öncelikle verilecek değerler: sevgi, saygı, adalet, dayanışma, paylaşma, cömertlik, tutumluluk ve güvenirliktir. [!] Öncelikle verilecek beceriler: araştırma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılamadır. Bu ünitede açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular sorularak, kavram haritaları, sözlü ve yazılı anlatım, rol yaptırılarak ve çalışma yaprakları kullanılarak öğrenciler değerlendirilebilir.

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S. A. V.) 3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Anlatım Soru cevap Tartışma Metin analizi

AY

OCAK

ŞUBAT

34


35

AY

ŞUBAT

MART

3

2

2

3

2

2

1

2

2

HAFTA

4

DERS SAATİ

Hz. İbrahim’in Allah’a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder.

Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

5. Fil Suresi ve Anlamı Değerlendirme Çalışmaları

Kur’an’ın yol göstericiliğinin ne anlama geldiğini açıklar.

Kur’an’ın iyiye ve güzele yönlendirip kötülüklerden sakındırdığını örneklerle açıklar.

Kur’an’ın İslam dinindeki önemini yorumlar. Kur’an hayatımızdaki yeri ve önemini fark eder.

KAZANIMLAR

4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim

3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği

2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır

1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

5. SINIF

[!] Ünite süresince Kur’an’ın İslam dininin temel kaynağı olduğu vurgulanacak ve ünite kazanımları Kur’an’dan ilgili ayet mealleri çerçevesinde işlenmeye çalışılacaktır. [!] 4. kazanım işlenirken Kur’an’ın açıklayıcı ve yol göstericiliğinden hareketle insan-Allah, insaninsan, insan-evren ve Allah-evren ilişkisine değinilecektir. [!] Öncelikle verilecek değerler; bilimsellik, sevgi, iffet, doğruluk ve dürüstlük, sabır, sorumluluk, aile birliğine önem verme ve mütevazılıktır. [!] Öncelikle verilecek beceriler; Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme, mekân, zamanı ve kronolojiyi araştırmadır. Bu ünitede açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular, tartışma sözlük çalışması, sözlü ve yazılı anlatım yaptırılarak, çalışma yaprakları ve öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU 4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ

Anlatım Soru cevap Tartışma Metin analizi


36

AY

MART

NİSAN

4

2

2

4

2

2

3

2

1

2

2

HAFTA

5

DERS SAATİ

Dinî ve millî bayramların ne zaman ve nasıl kutlandığını açıklar. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini yorumlar. Cuma gününün Müslümanlar için önemini yorumlar. Toplumumuzda önem verilen bazı gün ve geceleri açıklar. Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığını fark eder. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur. Toplumdaki engellilere sevgi ile bakar ve onların sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.

Tahiyyat duasını ezbere okur ve anlamını söyler.

2.3. Cuma Günü ve Ramazan Ayı 2.4. Kandil Geceleri 2.5. Nevruz ve Hıdrellez

3. Üzüntülerimizi Paylaşalım 3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz 3.2. Geçmişlerimizi Anarız

3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz 3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız

4. Tahiyyat Duası ve Anlamı Değerlendirme Çalışmaları

Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.

KAZANIMLAR

2.1. Dinî Bayramlarımız 2.2. Millî Bayramlarımız

1. Paylaşmak Niçin Önemlidir? 2. Sevinçlerimizi Paylaşalım

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

1. Yazılı Yoklama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

5. SINIF

[!] Ünite işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin somut deneyimlerinden yararlanılacaktır. Dinî ve millî bayramların toplumsal birlik ve beraberliğimizdeki yeri, dayanışma ve paylaşmanın önemi vurgulanacaktır. [!] Atatürkçülük ile ilgili konular (1 - 6) İnsan Hakları ve Vatandaşlık(8-28) [!] Öncelikle verilecek değerler; yardımseverlik, paylaşma, dayanışma, hoşgörü, dostluk ve kardeşliktir. [!] Öncelikle verilecek beceriler; araştırma, iletişim ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, sosyal katılımdır. Bu ünitede açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular sorularak, sözlü ve yazılı anlatım, tartışma yaptırılarak, görüşme formu, gözlem formu, araştırma kâğıdı, kavram haritası ve öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

ÖĞRENME ALANI: AHLAK 5. ÜNİTE: SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

Anlatım Soru cevap Tartışma Metin analizi


2

2

1

2

2

2

4

2

1

2

2

HAFTA

3

DERS SAATİ

Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı gösterir.

Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.

Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar. Atatürk’ün askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir.

Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklar.

4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız

4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur

5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizdir Değerlendirme Çalışmaları

Bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

Vatan ve millet kavramlarını tanımlar. Vatan ve millet sevgisinin önemini açıklar.

KAZANIMLAR

4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz 4.1. Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza Saygı duyarız

3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz 2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz

KONULAR

YÖNTEM VE TEKNİKLER

2. Yazılı Yoklama

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

5. SINIF

[!] Konular işlenirken özellikle millet olma, birlik ve beraberlik, vatanın bütünlüğü, vatan ve millet için çalışmanın önemi vb. öğrencilere kazandırılacaktır. Öğrencilerin mümkün olduğunca duyuşsal gelişimleri dikkate alınacak ve somut deneyimlerinden yararlanılacaktır. Millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirici; sevgi, saygı, dostluk bağlarını pekiştirici; vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi millî değerlerin öğrenciler tarafından benimsenmesine özen gösterilecektir. [!] Atatürkçülük ile ilgili konular (2,3 – 4; 6,7 – 5; 1,2,3,4,5 – 8; 5 - 12) [!] Öncelikle verilecek değerler; başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine saygı, vatanseverlik, çalışkanlık, tarihsel mirasa duyarlılık, sorumluluk, dostluk ve kardeşlik, saygı ve sevgi, bayrağa ve İstiklâl Marşı’na saygı, fedakârlık ve minnettir. [!] Öncelikle verilecek beceriler; araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılamadır.  Bu ünitede açık uçlu sorular sorularak, sözlü ve yazılı anlatım, çalışma ve araştırma kâğıtları, tartışma, sesli okuma, sergileme yaptırılarak, görüşme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR 6. ÜNİTE: VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ

Anlatım Soru cevap Tartışma Metin analizi

AY

MAYIS

HAZİRAN

37


Organizasyon Şeması İşlenecek konuyu ve sıra numarasını gösterir.

Dersin işleniş süresi

İşlenecek konunun kazanımını gösterir.

Konu 1. Paylaşmak Niçin Önemlidir? 2. Sevinçlerimizi Paylaşalım

1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?

İnsan başkalarıyla neleri niçin paylaşır?

Kazanım Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.

Toplumsal bir varlık olan insan, yaşamını başka insanlarla beraber sürdürmek zorundadır. Çünkü hiç kimse hayattaki tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Herkes yaşamak için başkalarıyla iş birliği yapmaya, paylaşmaya ve yardımlaşmaya mecburdur. Çiftçi, kasap, fırıncı, öğretmen, terzi, doktor, avukat, temizlikçi vb. meslek sahipleri bir ürünü ya da hizmeti paylaşarak toplumsal hayatın devamlılığı için iş bölümü yaparlar. Birlikte yaşamak ancak böyle bir dayanışma ve yardımlaşma sayesinde mümkün olur.

Süre

Dersin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler

40 + 40 dk.

Toplumdaki bireyler maddi imkânlar bakımından aynı şartlara sahip değildir. Her toplumda zengin insanlar olduğu gibi fakirler de vardır. Ekonomik yönden güçlü olan kimseler, sahip oldukları imkânları muhtaç durumda olanlarla paylaşırlarsa toplumda huzurlu ve mutlu bir ortam sağlanmış olur. Yokluğun verdiği sıkıntılardan kaynaklanan kıskançlıkların, hırsızlık vb. sorunların önüne geçilmiş olur. Diğer taraftan da zenginlikten kaynaklanan aşırı harcama, lüks tüketim, bencillik gibi kötü huy ve davranışlar da azalır.

Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, metin analizi, yorumlama

Dinimiz, zenginlerin mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalarını emretmektedir. Bir ayette, “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcasanız Allah onu bilir.”1 buyrulmaktadır. Allah, malını hayır yolunda harcayarak fakirlere yardımda bulunanlara mükâfat vadetmekte, şöyle buyurmaktadır: “Sadakalarınızı açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”2 mealindeki ayet bu gerçeğe işaret etmektedir.

Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş

Dersin işlenişinde kullanılacak kaynaklar ve materyaller

Konunun işlenişiyle ilgili yönlendirme ifadeleri

Paylaşmak için zengin olmak şart değildir. Elimizdeki imkânlar ölçüsünde pek çok şeyi arkadaşlarımızla paylaşmamız mümkündür. Örneğin kalemimizi, silgimizi, beslenmemizi, oyuncağımızı çevremizdekilerle paylaşabiliriz.

İnsan başkalarıyla neleri, niçin paylaşır? sorusunu yönelterek sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız.

Sadece maddi şeyleri değil duygularımızı, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, düşüncelerimizi de kendimize yakın bulduğumuz kimselerle paylaşırız. Derslerden aldığımız iyi bir not, kardeşimizin konuşmaya başlaması, hasta olan yakınımızın iyileşmesi bize mutluluk verir. Bu mutluluğumuzu annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla paylaşır, böylece daha mutlu oluruz. Üzüntülerimizi de paylaştığımızda rahatladığımızı, omzumuzdaki yükün hafiflediğini hissederiz. 1. Âli-i İmrân, suresi, 92. ayet. 2. Bakara suresi, 271. ayet.

“Paylaşmak Niçin Önemlidir?” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz. Bir öğrencinize konuyu anlattırınız. Öğrencilerinize “Paylaşmak niçin bir ihtiyaçtır?”, “Paylaşmanın birey ve toplum açısından önemi nedir?”, “Siz, paylaşmaya önem verir misiniz?” gibi sorular yöneltiniz. Bu gibi sorular çerçevesinde sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Böylece dersinizi aktif katılım içerisinde işlemeye özen gösteriniz.

84

Paylaşma ve dayanışmanın milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bütünlüğü açısından da büyük önemi vardır. Doğal afetlerde ve savaşlarda, ülkemiz zor şartlar altındayken paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde olumsuzlukların üstesinden gelmek daha kolay olur. Bunun örneği Kurtuluş Savaşı’nda yaşanmıştır. Atalarımız birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde düşmana karşı koymuş, vatanımızı savunmuş ve zafere ulaşmıştır. Eğer bir milletin mensupları dayanışmaya önem vermez, birbirlerini desteklemezlerse aralarındaki bağlar zayıflar. İnsanlar, zorluklar karşısında bir araya gelemez, güçlerini yitirirler. Zamanla başka milletlerin egemenliği altına girip tarih sahnesinden silinirler.

Öğrencilerinize, sahip olduğumuz imkânları zor durumda olanlarla paylaşmamız gerektiğini, bunun dinî ve insani bir sorumluluk olduğunu kavratınız.

Atatürk, millî birlik ve beraberliğin temelinde dayanışma ve yardımlaşmanın bulunduğunun farkında olan bir liderdir. O bir sözünde, “Kendiniz için değil bağlı olduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız, çalışmaların en yükseği budur.”1 diyerek başkalarını düşünmenin önemini vurgulamıştır. Yine “Bir amaca doğru yürürken özel düşünce ve çıkarları bir tarafa bırakarak ve el ele vererek yürümek gerekir.”2 sözüyle ‘ben’ değil ‘biz’ olma bilinciyle hareket ederek dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekmiştir.

Konunun son bölümünde yer alan etkinliği yaptırınız.

“İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur. Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.” sözünün verdiği mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

2. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız. “Sevinçlerimizi Paylaşalım” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz.

Ders kitabına ait küçültülmüş sayfayı gösterir.

2. Sevinçlerimizi Paylaşalım

Sevinçli ve mutlu olduğunuz hangi anlarınızı başkalarıyla paylaşmaya ihtiyaç duyarsınız?

NOTLAR ..............................................................................

Bizi mutlu eden bir şey yaşadığımızda, bu durumu başkalarıyla paylaşmak isteriz. Annemizi, babamızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı bu sevinçli anımızda yanımızda görmek isteriz. Onlarla bu anları paylaşmak mutluluğumuza mutluluk katar, içimizi coşkuyla doldurur.

..............................................................................

Millet olarak da sevinçlerimizi paylaştığımız, huzur ve mutluluk duyduğumuz zamanlarımız vardır. Bunlar dinî ve millî bayramlarımız, cuma günü ve ramazan ayı, kandil gecelerimiz, Nevruz ve Hıdırellez’dir.

............................................................................... ...............................................................................

1. Murat ERTAN, Tarihî Sözler Antolojisi, s.82. 2. Ahmet Bekir PALAZOĞLU, Atatürk İlkeleri, s. 374.

...............................................................................

85

...............................................................................

80

38


ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

1. ÜNİTE ALLAH İNANCI Hazırlık Çalışmaları

1. “Allah’tan başka tanrı yoktur.” sözünün ne anlama geldiğini araştırınız. 2. Allah’ın sıfatlarının neler olduğunu araştırıp defterinize yazınız. 3. Allah’ın güzel isimlerinden (esmayıhüsna) üç tanesini bulup anlamıyla beraber defterinize yazınız.

11

39


Konu 1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır

1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”

Kazanım İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkında olur.

İsrâ suresi, 70. ayet. İnsanı diğer varlıklardan üstün konuma getiren özellikleri neler olabilir? Evrendeki her şeyi Allah yaratmıştır. Gökyüzü, Güneş, Ay, yıldızlar, gezegenler, dağlar, ovalar, denizler, gördüğümüz ve göremediğimiz bütün varlıklar onun eseridir. Allah’ın yarattığı varlıkların hepsi evreni oluşturmaktadır. Evrendeki varlıklar arasında insanın yeri çok farklıdır. Çünkü Allah, insana diğer varlıklara göre daha fazla değer vermiştir. Ona akıl vererek yarattıkları arasında üstün bir konuma getirmiştir.

Süre 40 + 40 dk.

İnsan, aklı sayesinde düşünür. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eder. Çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışır. Kendisinin ve evrenin kim tarafından, nasıl ve niçin yaratıldığını merak eder, sorgular. Bu sorgulamalarının sonucunda evrenin ve içindekilerin kendi kendine var olamayacağı sonucuna varır. Akıl, insanı tüm varlıkların bir yaratıcısı olduğu inancına ulaştırır.

Yöntem ve Teknikler Okuma, anlatım, tartışma, metin analizi, soru cevap

Akıl, insana Allah tarafından verilen en büyük nimetlerdendir. Yüce Allah, insanı varlıklar ve yaratılış üzerinde düşünmeye, kendisine inanmaya davet eder. Bir ayette şöyle buyurur: “Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan… hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.”1

Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

……………………

İşleniş 1. konunun başında güdüleme amacıyla verilen ayet mealini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizi bu ayetin anlamı üzerinde düşünmeye yönlendiriniz. “İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz. Konuda yer alan bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize, akıllı ve inanan bir varlık olmanın insanın temel özellikleri olduğunu kavratınız. Konuda geçen, Ra’d suresinin 4. ayetini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bu ayetin anlamı üzerinde konuşunuz. Onlara akıllı ve inanan bir varlık olmanın önemini kavratınız. Konuda yer alan etkinliği uygulatınız. İlgili soruyu yönelterek öğrencilerinizi konuşmaya, tartışmaya, düşüncelerini açıklamaya yönlendiriniz. Öğrencilerinizden “İnsan Olmanın Farkı” başlıklı metni okumalarını isteyiniz. Bunun için onlara birkaç dakika süre tanıyınız. Bu metnin konusu üzerinde onları konuşturunuz, düşüncelerini açıklattırınız.

Lüfer, sazan, hamsi, dil,

Bulut, rüzgâr, su, şimşek

Aslan, kaplan, tavşan, fil,

Arı, kovan, bal, petek,

Papatya, gül, karanfil

Bütün varlıklar tek tek

Allah’ı gösteriyor.

Allah’ı gösteriyor.

Şu söğütler, kavaklar, Dalındaki yapraklar, Bastığımız topraklar Allah’ı gösteriyor. M. Yaşar Kandemir, Allah’a İnanıyorum, s.16. Yukarıdaki şiire bir başlık belirleyiniz. Şiiirde Allah’ın varlığına delil olarak neler gösterilmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. 1. Ra’d suresi, 4. ayet.

12

OKUMA METNİ İNSAN OLMANIN FARKI Allah insanı yarattı! Ve o vakte kadar yarattığı hiçbir canlıya vermediği birtakım özellikler verdi insana. Allah’ın insanlara verdiği göz ile diğer canlılara verdiği göz çok farklıydı mesela! Hayır! Gözün iriliğinden, şeklinden, renginden, yapısından bahsetmiyorum. Gözün görmesinden bahsediyorum! Çayırlarda, çimenlerde sabahtan akşama kadar otlayan bir inek için kan kırmızı bir gelincik, tatsız bir ottan başka bir şey değildir. İneğin gözü, belki gelinciği görür ama ondaki güzelliği görmez. “Şu yemyeşil çimenlerin arasına, o kıpkırmızı gelincik ne de yakışıyor! Allah bu gelinciği ne de güzel yaratmış!” diyemez hiçbir inek. İneğin o koca koca gözleri o güzelliği görmez… Onu ancak bir insanın gözü görür. Allah’ın insanlara verdiği kulaklar ile koyunlara verdiği kulaklar da çok farklıdır. Hayır! Elbette yine bir eşek kulağı ile bir insan kulağı arasındaki boy ve şekil farklılığından söz etmiyorum. Onu zaten herkes biliyor. Bir sabah vakti, ihtiyar bir söğüt dalında ötüşüp duran bülbülün sesini, koyunların o koca kulakları da duyuyordur mutlaka. Duyuyordur ama yeryüzündeki hiçbir koyun, bülbülün o sihirli şarkısıyla kendinden geçmez, şiir yazmaya kalkmaz… “Allah bu bülbüllere ne güzel şarkılar öğretmiş, ne de güzel ses vermiş, demez. Çünkü koyunun kulakları bülbül sesini duysa da ondaki güzelliği duymaz… Onu ancak insan kulağı duyar.

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Konuyu okuyup gelmelerini söyleyiniz.

Hiçbir insanın burnu, bir köpeğin burnu kadar iyi koku alamaz ama hiçbir köpeğin gidip bir gülü kokladığı da olmamıştır. Bir köpek, gül kokusundan kendinden geçmez, “Allah bu gülleri bu kadar güzel yaratmış, üstüne bir de böyle bir koku katmış!” diyemez hiçbir köpek! Köpeklerin burunları gül kokularını alsa da o kokudaki güzelliği almaz. Onu ancak insanın burnu alır.

NOTLAR

Allah, ayılara da ağız vermiş, tat alan bir dil vermiş ve açıkan bir mide vermiş. Ayılar da armut yer, insanlar da. Hatta ayıların armudun en iyisini yediğini söylerler. Demek ki ayılar da tıpkı insanlar gibi armudun tadını alabiliyor. Ancak hiçbir ayı, ağzına attığı bir armudu keyifli keyifli çiğneyip yutarken “Maşallah şu kapkara topraktan, çamurlu sudan başka bir şey yemeyen ağaçların dallarında ne güzel meyveler yaratıyor!” diyemez.

..............................................................................

Bütün bu güzel meyveleri, ağaçların dallarından elleriyle bize uzatan ve bizi böyle en güzel, en tatlı yiyeceklerle besleyen Allah’ı bilmenin tadını ancak insanın dili, damağı alır. İnsanın gözü, ineğin gözünden, insanın kulakları, koyunun kulaklarından, insanın burnu, köpeğin burnundan ve insanın dili, ayının dilinden farklı yaratılmıştır. İnsan, onların göremediklerini görür, işitemediklerini işitir, hissedemedikleri koku ve tatları hisseder. Gördüğü, işittiği, hissettiği, tattığı bütün güzellikler karşısında, hiçbir varlığın yapamadığını yapar:

.............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

“Rabb’im ne güzel yaratmış!” der. “Onun kudreti ve sanatı ne büyük!” der. “Bizi böyle nimetlerle çepeçevre kuşatan Rabb’imize hamdolsun!” der.

...............................................................................

Özkan Öze, Allah’ı Merak Ediyorum 2, s. 45 - 51’den uyarlanarak alınmıştır.

...............................................................................

13

...............................................................................

40


Konu 2. Evrende Bir Düzen Vardır

2. Evrende Bir Düzen Vardır

Kazanım

Evrendeki mükemmel düzene iki örnek düşününüz.

Evrendeki düzenden hareketle yaratıcının varlığını açıklar.

Allah, evrendeki varlıkları ölçülü, düzenli ve birbiriyle uyumlu olarak yaratmış ve kâinatta mükemmel bir düzen var etmiştir. Dünya’mızın dönmesi, Güneş’in, Ay’ın ve yıldızların hareketleri, gece ve gündüzün, mevsimlerin oluşumu, yağmurun oluşması hep bu mükemmel düzenin sonucunda gerçekleşmektedir. Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette evrendeki düzene dikkat çekilmektedir. Örneğin bir ayette, “Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah’ın takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik… Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. 1 buyrulmaktadır. Başka bir ayette ise şu ifadeler yer almaktadır: “Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk… onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.”2

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş Güdüleme çalışmasını yaptırarak öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Öğrencilerinize “Evrende Bir Düzen Vardır” başlıklı konuyu okutunuz. Konuda yer alan bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize evrende mükemmel bir düzen olduğunu belirtiniz. Güneş’in doğuşundan, batışından, gezegenlerden, doğadan örnekler vererek onlarda bütün bunların kendiliğinden olamayacağı düşüncesini uyandırınız. Bu bağlamda öğrencilerinizden benzer örnekler düşünmelerini ve arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz. Böylece öğrencilerinize evrendeki düzenden hareketle Yaratıcı’nın varlığını kavratınız. Konuda geçen ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Bu ayet meallerinin evrende mükemmel bir düzen olduğuna dikkat çektiğini vurgulayınız.

Doğada evrendeki düzeni gösteren pek çok örnek vardır. 1. Yâsîn suresi, 38 - 40. ayetler. 2. Mü’minûn suresi, 18 - 19. ayetler.

14

Vücudumuzda da mükemmel bir düzen vardır. Organlarımız birbiriyle uyumlu ve düzenli çalışmaktadır. Solunum, dolaşım, sindirim sistemlerimizde görev alan organlar programlanmış bir şekilde Allah’ın onlar için belirlediği görevlere uygun olarak çalışmaktadır. Uykuya daldığımızda yaşamımızı devam ettirmemiz için çalışması zorunlu olan kalp, akciğer gibi organlarımız görevlerine devam ederken dinlenmemizi, rahatlamamızı sağlayan kaslar, sinirler gevşemektedir. Bu ölçüyü, bu düzeni vücudumuza yerleştiren Allah’tır. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabb’ine karşı seni ne aldattı?”1

Konuda yer alan görsellere de öğrencilerinizin dikkatini çekiniz.

NOTLAR .............................................................................. .............................................................................. ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Allah’ın yarattığı güzellikler bizlerde hayranlık uyandırır.

...............................................................................

Evrendeki mükemmel düzen ve uyum, Allah’ın her varlığı bir ölçü çerçevesinde, belirli bir plan dâhilinde yarattığını göstermektedir. Evrendeki bu uyum, tesadüfen veya kendiliğinden oluşamaz.

...............................................................................

1. İnfitâr suresi, 6 - 8 ayetler.

...............................................................................

15

...............................................................................

41


Öğrencilerinize “Farkında mısın?” başlıklı şiiri okutunuz. Bu şiirde anlatılanlarla ilgili de öğrencilerinizle konuşunuz.

FARKINDA MISIN? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz, Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz, Karıncanın yükü boyunu aşmaz,

Gelecek Derse Hazırlık

Bunca dengelerin farkında mısın?

Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Onlardan, konuyu bir kez okumalarını ve derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz.

Etrafına bir bak, gör nicesini, Gel de çöz, şu insan bilmecesini, Bazen ömür bile tek hecesini, Çözmeye yetmiyor, farkında mısın? İnsanlar el, ayak, kol, kafa, beden, Hiçbiri birine benzemez neden? Bir güç, bir irade var ki hükmeden, Dört yanını sarmış, farkında mısın? Nice güzel renkler dünyayı sarmış, Siyahın yanında beyaz da varmış, Parmakların kalem tutar, yazarmış, Elin, kolun varmış, farkında mısın? Pembe beyaz açan bahar dalını, Mor dağların yeşilini, alını, O kelebeklerin ipek şalını, Gören gözün varmış, farkında mısın? …………… Seni yaratanın farkında mısın? Cengiz Numanoğlu, Şiirler, s. 3-5. Yukarıdaki şiirde, evrendeki düzenle ilgili ne gibi vurgular yer almaktadır? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

16

Konu 3. Allah Vardır ve Birdir

3. Allah Vardır ve Birdir

Kazanım

Bir okulda iki müdür bulunsa, sınıfınızda iki başkan olsa ne gibi sorunlar yaşanırdı?

Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığının farkında olur. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklar.

Oturduğunuz sıraların, yazı yazdığınız tahtanın, okul binanızın kendi kendine olabilmesi mümkün mü? Malzemeler bir araya gelerek tüm bunları kendiliğinden oluşturabilir mi? Akla aykırı olan bu düşüncelere evet dememiz mümkün değildir. Var olan her şeyin mutlaka bir yapanı, bir yaratanı vardır.

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş Konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Soru çerçevesinde sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Sınıfınızda, konunun her bir paragrafını farklı bir öğrenciye okutunuz.

Evrendeki güzellikler Allah’ın varlığını ve gücünü gösterir.

17

42


Okuma sırasında, paragraflar arasında durarak öğrencilerinize Allah’ın varlığı ve birliği, onun eşi ve benzeri olmadığı konusunda açıklamalar yapınız. Doğada ve evrendeki düzenin de Allah’ın varlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtiniz. Öğrencilerinizden de doğadan, çevrelerinden örnekler vermelerini isteyiniz. 18. sayfanın ilk üç paragrafında geçen ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bunların anlamları üzerinde konuşunuz. Bu ayetlerde Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunun vurgulandığını belirtiniz.

Hayranlıkla izlediğiniz her resmin bir ressamı vardır. Etkileyici bulduğunuz müziğin bir bestecisi vardır. Göz alıcı renkleriyle ve mis gibi kokularıyla bizleri büyüleyen çiçeklerin; yörüngesinden şaşmadan düzenli olarak doğup batan Güneş’in; etinden, sütünden, yününden, derisinden, hizmetinden faydalandığımız hayvanların; evrendeki her varlığın da bir yaratıcısı vardır. Bu yaratıcı, gücü her şeye yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’tır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili pek çok ayet bulunur. Bunlardan birinde, “Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı… İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı… Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz…”1 buyrulur. Başka bir ayette ise şu ifadeler yer alır: “O, gökten sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir… geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir…”2 Allah vardır ve tektir. Ondan başka tanrı yoktur. Bu inanca tevhit denir. Kur’an’da Allah’ın birliğiyle ilgili olarak “İşte sizin Rabb’iniz Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır…”3 buyrulur. Tevhit inancının zıddı “şirk”tir. Şirk, Allah’la beraber başka tanrıların da varlığını kabul etmek yani Allah’a ortak koşmaktır. Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah) ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.4 ayetinde bu durum açıkça belirtilir.

Gelecek Derse Hazırlık

Evreni ve evrendeki her şeyi Allah yaratmıştır. Bu durum bir ayette şöyle belirtilmiştir: “Şüphesiz Rabb’iniz, gökleri ve yeri… yaratan… geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, Güneş’i, Ay’ı ve bütün yıldızları da buyruğuna tâbi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’ın şanı yücedir.”5

Konuya gelecek hafta devam edileceğini belirterek işleniş sürecini tamamlayınız.

Yüce Allah tüm varlıkları olduğu gibi insanı da yaratmıştır. Varlıklar arasında ona özel bir konum vermiş, insanı Allah’ı tanıma, bilme yetisiyle donatmıştır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de Allah’ın insanlara kendisini tanıttığı, niteliklerinden, sıfatlarından bahsettiği pek çok ayet vardır. Bu ayetler sayesinde bizler yüce yaratıcımız hakkında sağlıklı bilgilere ulaşabiliriz. Allah her şeyi işiten, bilen ve görendir. Biz insanlar aklımız sayesinde araştırarak merak ettiğimiz bazı soruların cevabına ulaşabiliriz. Ancak her şeyi en doğru şekilde bilmemiz asla mümkün değildir. Oysa Allah, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilendir. Bu durum bir ayette, “De ki: İçinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir.”6 ifadesiyle belirtilir. 1. Nahl suresi, 3 - 5. ayetler. 2. Nahl suresi, 10 - 12. ayetler. 3. En’am suresi, 102. ayet. 4. Nisâ suresi, 48. ayet. 5. A’râf suresi, 54. ayet. 6. Âl-i İmrân suresi, 29. ayet.

Konu

18

3. Allah Vardır ve Birdir Kazanım Allah’ın her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

Bizim her şeyi işitmemiz mümkün değildir. Yüce Allah içinse böyle bir durum söz konusu değildir. O her şeyi, her sesi işitir. Allah yüksek sesle ya da fısıltıyla konuştuklarımızın hepsinden haberdardır. “Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar. Hayır, öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar.”1 ayetinde bu durum belirtilmektedir: “…O (Allah) hakkıyla işitendir…”2 ayeti de Allah’ın her şeyi işittiğini ifade etmektedir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller

Kur’an’da Allah’ın her şeyi gördüğü, ona hiçbir şeyin gizli kalmadığı da belirtilmektedir. “…Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.”3 ayeti bu durumu açıklamaktadır. İnsanlar da görme sıfatına sahiptir. Ama tıpkı işitmede olduğu gibi görmede de sınırlarımız vardır. Bizler her şeyi göremeyiz. Allah ise herhangi bir organa ihtiyaç duymaksızın her şeyi görür.

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

İnsan, gücü sınırlı, bir varlıktır. Bu nedenle bizim her şeye gücümüz yetmez. Örneğin bir şeyi yoktan var edemeyiz. Bütün hastalıkları ortadan kaldıramaz, her sıkıntıya çare bulamayız. Ömrünü tamamlamış bir canlıyı geri getiremeyiz. Allah için böyle bir durum söz konusu değildir. Onun her şeye gücü yeter. Bir şeyi yapması için istemesi yeterlidir. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.”4 ayetinde bu durum açıkça belirtilir.

İşleniş Allah’ın varlığı ve birliği konusunda önceki derste verilen bilgileri kısaca hatırlatarak dersinize devam ediniz. Zihinsel hazırlık oluşturmak amacıyla 19. sayfadaki ayetleri tahtaya yansıtınız. “Allah’ın varlığını nasıl anlayabiliriz?”, “Birden çok yaratıcı olması mümkün müdür?”, “Niçin Allah’ın eşi ve benzeri olamaz?” gibi sorular yönelterek öğrencilerinizin düşüncelerini alınız. Onların somut deneyimlerinden, gözlemlerinden de faydalanarak dersinizi aktif katılım içerisinde işlemeye özen gösteriniz. 19. sayfadaki etkinliği uygulatınız. Etkinlik çerçevesinde sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz.

“Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır… Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır… O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir sudan, sonra ‘alaka’dan yaratan, sonra sizi (ana rahminden) çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır… O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ‘Ol!’ der, o da oluverir.” Mü’min suresi, 61, 64, 67 ve 68. ayetler. Yukarıdaki ayetler Allah’ın gücü hakkında sizlere neler düşündürmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Allah’ın her şeye gücünün yettiğine inanmak, hayatımızı nasıl etkileyebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Zuhruf suresi, 80. ayet. 2. Ankebût suresi, 60. ayet. 3. Bakara suresi, 233. ayet. 4. Bakara suresi, 117. ayet.

19

43


“Not Edelim” bölümündeki Allah’ın sıfatlarıyla ilgili bilgileri öğrencilerinize okutunuz. Onlardan, Allah’ın sıfatlarını defterlerine yazmalarını isteyiniz. Böylece işleniş sürecini tamamlayınız.

NOT EDELİM ALLAH’IN SIFATLARI Zâti Sıfatlar: Sadece Allah’a ait olan özelliklerdir.

Gelecek Derse Hazırlık

1. Vücut : Allah’ın var olmasıdır. 2. Kıdem : Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır.

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız.

3. Beka : Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır. 4. Vahdâniyet : Allah’ın bir tek olmasıdır. 5. Muhâlefetün lil havâdis: Allah’ın sonradan yaratılanlara benzememesidir. 6. Kıyam bi nefsihî : Allah’ın var olmak ve varlığını devam ettirmek için hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır.

Subûti Sıfatlar: Yüce Allah’ta sınırsız, insanda sınırlı olarak bulunan özelliklerdir. 1. Hayat: Allah’ın canlı olmasıdır. 2. İlim : Allah’ın her şeyi bilmesidir. 3. Semi : Allah’ın her şeyi işitmesidir. 4. Basar : Allah’ın her şeyi görmesidir. 5. İrade : Allah’ın dilemesi, dilediği her şeyin olmasıdır. 6. Kudret : Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir. 7. Kelam : Allah’ın konuşma sıfatıdır. 8. Tekvin : Allah’ın yaratma sıfatıdır.

Konu 4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım

4. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım

Çalışmak niçin gereklidir?

Kazanım Çalışmanın, Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağı bilinci ile iyi şeyler yapmaya istekli olur.

20

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, metin analizi, yorumlama, drama Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

BAL ARISI

İşleniş 4. konunun başında, güdüleme amacıyla verilen soruyu tahtaya yazınız. Öğrencilerinizden bu sorunun cevabı ile ilgili düşüncelerini ifade etmelerini isteyiniz. Böylece onların dikkatini derse çekiniz. 21. sayfadaki etkinliği uygulatınız. “Bal Arısı” başlıklı şiiri sesli bir şekilde okutunuz. İlgili soruyu yönelterek öğrencilerinizin düşüncelerini alınız. 21 ve 22. sayfalardaki konu metnini öğrencilerinize okutunuz. Konuda geçen bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizle çalışmanın önemi hakkında konuşunuz.

Bir gün kırda gezerken

Tembellik yoktur bende,

Bir bal arısı gördüm.

Çalışır çabalarım.

Konmuştu bir çiçeğe,

Küçücük bedenimle,

Ne yaptığını sordum.

Ne dağları aşarım.

Bu soruma cevapla,

Hep balın üzerine,

Çalışıyorum, dedi.

Hayalim ve düşlerim.

Sonra vızıldayarak

Peteğimin üstüne,

Çiçek tozunu yedi.

Nakış nakış işlerim.

Sofranızdaki balın,

İşte böyle çocuklar,

Ustası benim, dedi.

Arı bir örnek bize.

Bir gramcık bal için

O bile boş durmazken,

Akıyor terim, dedi.

Ne hacet başka söze.

Sabah erken çıkarım, Evimden, kovanımdan. Gezerim çiçekleri, Şifa akar balımdan. Engin NİGÂR Diyanet Çocuk Dergisi, Sayı, 252, s. 15. Yukarıdaki şiirde verilmek istenen mesaj nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanın başarılı olmasını sağlayacak en doğru yol çalışmaktan geçer. Çalışıp çaba gösteren, üreten insanlar, emeklerinin karşılığında hedeflerine ulaşırlar. Kimsenin hakkını yememenin, kimseye muhtaç olmamanın huzuru ve mutluluğuyla yaşarlar. Dürüstçe çalışmanın sonunda gelen başarının tadını çıkarırlar. Allah da böyle insanları sever.

21

44


22. sayfadaki ayet meali ve hadisi tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizden bunları yorumlamalarını isteyiniz. Dinimizin çalışmaya verdiği önem konusunda onları bilgilendiriniz. Çalışmanın önemi hakkında öğrencilerinizin somut deneyimlerinden de faydalanınız. Düşüncelerini ifade etmeleri için onlara imkân tanıyınız. Çalışmanın yararları ve gerekliliği hakkında sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Konunun sonunda yer alan etkinliği uygulatarak işleniş sürecini tamamlayınız.

Dinimiz çalışmaya önem vermiştir. Kur’an’da, “İnsan için ancak çalıştığı vardır.”1 ayetiyle çalışmanın önemi vurgulanmış, insanlar çalışmaya teşvik edilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)✶ de “İnsan, kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir.”2 hadisiyle çalışıp emek harcayarak elde edilen kazancın değerini ifade etmiştir.

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Onlardan, İhlâs suresini ezberlemelerini isteyiniz. İslam dini insanlara çalışmayı emreder.

Dinimiz bizden dürüstçe çalışmamızı, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemizi, başarılı olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermemizi ister. Tüm bunları yaptıktan sonra da Allah’a güvenmemizi, ondan yardım istememizi, çalışmamızın sonucunu Allah’tan beklememizi emreder. Buna Allah’a tevekkül etmek denir. Doğru yapılan tevekkülün sonucunda Allah, çalışmamızı karşılıksız bırakmaz. Bizi başarılı kılar, güzel sonuçlara ulaştırır. 1. Necm suresi, 39. ayet. ✶ Sallallâhü aleyhi ve sellem ifadesinin kısaltılmışıdır. Allah Hz.Muhammed’e rahmet etsin, ona iyilik ve güzellikler versin, demektir. 2. Buharî, Camiu’s, Sahih, Büyû, 15.

22

Konu 5. İhlâs Suresi ve Anlamı Kazanım İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

DRAMA YAPALIM Derslerini dinleyen, tekrarlarını yapan, sorumluluklarını yerine getiren, sınavlarına çalışan bir öğrenci düşünelim.

Süre

Derslerine önem vermeyen, öğretmenini dinlemeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen, düzenli ve planlı çalışmayan bir başka öğrenci daha düşünelim.

40 + 40 dk.

Bu iki öğrencinin tevekkül anlayışının nasıl olacağını drama yoluyla canlandıralım.

Yöntem ve Teknikler

5. İhlâs Suresi ve Anlamı

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama Kaynaklar ve Materyaller

İhlâs suresini ezbere biliyor musunuz? Biliyorsanız ne zaman ve kimden öğrendiniz?

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali

İhlâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. Kur’an’ın en kısa surelerinden biridir ve 4 ayetten oluşur. Tamamı ile Allah’tan bahseden tek suredir. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin Mekke döneminde indirilmiştir. İhlâs, her türlü batıl ve yanlış inanıştan uzak durarak Allah’a ve onun bildirdiklerine gönülden bağlanmak anlamına gelmektedir.

İşleniş Konunun başındaki güdüleme sorularını yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Öğrencilerinize İhlâs suresi hakkında kısaca açıklama yapınız. Daha sonra sınıfınıza yönelerek İhlâs suresini öğrencilerinize birkaç kez seslice okuyunuz. Öğrencilerinizi, sizi dikkatle takip etmeleri konusunda uyarınız. Onlardan sureyi ezbere okumalarını isteyiniz. Konunun sonundaki etkinliği uygulatınız. Etkinlikteki soruyu öğrencilerinize yöneltiniz. Bu çerçevede sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz.

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm Gul hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Anlamı: Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah sameddir (Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.). Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir.). Kendisi de doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir.). Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.” İhlâs suresinde nelerden bahsedilmekte, Allah’ın hangi özellikleri anlatılmaktadır? Belirleyiniz.

23

45


“Allah Birdir” başlıklı metni öğrencilerinize okutunuz. İlgili soruyu yönelterek sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz.

OKUMA METNİ ALLAH BİRDİR

Gelecek Derse Hazırlık

Murat, elindeki kitabı yüksek sesle okumaya başladı: – Tanrılar Merih’te toplanmıştı. Gök tanrısı çok öfkeliydi. Şimşek saçan gözleriyle yer tanrısına bakarak bağırdı:

Öğrencilerinize gelecek derste, ünitenin ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplandırılacağını hatırlatınız. Onlardan, derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz.

– Bunu bana yapamazsın. Seni mahvedeceğim. Bu şimşekli havadan garip bir zevk duyan savaş tanrısı, kılıcının kabzasını var gücüyle sıkarken ‘Ortalık karışacak galiba.” diye söylendi. Murat, kitabı kapatırken “Saçma bunlar!” dedi. Sonra babasına sordu: – Siz de bunu saçma bulmuyor musunuz, babacığım? Bu kadar çok tanrı bulunabilir mi? Sonra tanrıların kavgası diye bir şey olabilir mi? – Elbette doğru değil, oğlum. Tanrı tektir; bir tanedir. O da sadece Allah’tır. Eğer birden fazla tanrı bulunsaydı okuduğun kitapta olduğu gibi aralarında mutlaka anlaşmazlık çıkar, kavga ederlerdi. – Niçin kavga ederlerdi? – Mesela biri kar yağdırmak isterse öteki “Hayır, benim canım güneş doğdurmak istiyor.”, diyebilirdi. – Sonunda ne olurdu acaba? – O zaman kâinatta gördüğümüz bu düzen kalmazdı… M. Yaşar Kandemir Allah’a İnanıyorum s. 44 - 45.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki Arş’ın Rabb’i Allah onların nitelemelerinden uzaktır.” Enbiyâ suresi, 22. ayet.

24

Konu

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

1. Akıllı olması insanı Allah inancına nasıl ulaştırır? Açıklayınız.

Kazanım

2. Allah’ın birliği, evrendeki düzenden nasıl anlaşılabilir? Söyleyiniz.

Tüm kazanımlar

3. Allah’ın her şeyi bilmesi, görmesi, işitmesi ve her şeye gücünün yetmesi hayatımı-

zı nasıl etkileyebilir? Belirtiniz.

Süre

4. Tevekkül nasıl olmalıdır? Örnek vererek açıklayınız.

40 + 40 dk.

5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” ya-

zınız.

Yöntem ve Teknikler

D İhlâs suresinin konusu tevhit yani Allah’ın birliğidir. � D İnsan, aklıyla her şeyin bir yaratıcısı olduğunu anlayabilir. � Y Başarılı olmak için sadece dua etmek yeterlidir. � � D Tevekkül, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a güvenmek ve ondan

Soru-cevap, tartışma İşleniş

yardım istemektir.

� Y Allah’a ait sıfatların tamamı, insanda sınırlı olarak bulunur.

Öğrencilerinize açık uçlu soruları yöneltiniz. Bunların cevaplarını deftere yazmalarını isteyiniz. Daha sonra onlardan 5. çalışmayı yapmalarını isteyiniz. Bulmacada gizlenmiş kelime ve kavramları bulup işaretlemelerini öğrencilerinizden isteyiniz. Öğrencilerinizin yaptıklarını kontrol ediniz. Değerlendirme çalışmalarında eksiği veya yanlışı olan öğrencilerinize gereken desteği veriniz.

6. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

SUBUTİ

EVREN

TEVEKKÜL

S

HAYAT

TEVHİT

U

İHLÂS

ZATİ

E

A

T

Ş

İ

R

K

O

T

A

E

K

A

B

V

A

K

İ

R

H

T

E

V

H

İ

T

U

A

M

A

R

V

Y

A

B

İ

L

İ

M

H

A

R

C

I

A

L

L

A

H

M B

İLİM

H

E

K

U

R

A

N

I

A

A

U

KUR’AN

İ

N

S

İ

H

L

Â

S

Y

N

T

KUDRET

M

Y

A

Ş

S

E

Ü

N

A

Ğ

İ

RAB

T

E

V

E

K

K

Ü

L

T

İ

Z

RAHMAN

M

Z

A

T

İ

U

Ö

Ç

D

J

P

RAHÎM

S

V

K

U

D

R

E

T

B

F

İ

ŞİRK

25

46

ALLAH

Z S


Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu doldurmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin hangi konularda eksiği olduğunu tespit ediniz. Eksiklerini gidermeleri için onlara yol gösteriniz.

Ölçme ve Değerlendirme ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıdaki öz değerlendirme formun da size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Gelecek Derse Hazırlık

İnsanın akıllı ve inanan bir varlık olduğunun farkındayım.

Öğrencilerinize 2. ünitenin hazırlık çalışmalarını yapmalarını söyleyiniz.

Yarattıklarından örnek vererek Allah’ın var olduğunu açıklayabilirim. Allah’ın bizi ve her şeyi yarattığını açıklayabilirim.

Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını açıklayabilirim.

NOTLAR

Allah’ın her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkındayım.

..............................................................................

İhlâs suresini ezbere okur ve anlamını söylerim.

..............................................................................

Allah’ın, çalışmalarımı karşılıksız bırakmayacağı bilinciyle iyi işler yapmaya önem veriyorum.

İki kez

veya bir kez

............................................................................... ...............................................................................

işaretlediyseniz ilgili konuları daha iyi anlamak için

...............................................................................

tekrar çalışmalısınız.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 26

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

NOTLAR

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

47


ÖĞRENME ALANI: İBADET

2. ÜNİTE İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM Hazırlık Çalışmaları

1. İbadet kavramının anlamını araştırıp defterinize yazınız. 2. Namazın önemiyle ilgili bir ayet meali bulup defterinize yazınız. 3. Farz, vacip, sünnet, salih amel sözcüklerinin anlamlarını araştırınız. 4. Orucun insan sağlığına yararlarıyla ilgili bir araştırma yapınız.

27

48

27


Konu 1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır? 2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet

1. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır? İbadet denilince aklınıza hangi kavramlar geliyor?

Kazanım İbadetin anlamını yorumlar. Niçin ibadet edildiğini gerekçelendirir. İbadetle ilgili kavramları açıklar.

İbadet sözlükte tapma, itaat etme, boyun eğme, kulluk vb. anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise ibadet; Allah’a olan sevgimizi, inancımızı ve bağlılığımızı belirtmek, onun buyruklarını yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Yüce Allah biz insanları en güzel şekilde yaratmış, yaşamamız için gerekli ortamı hazırlamış, pek çok nimeti hizmetimize sunmuştur. Anne - babamız, sağlığımız, soluduğumuz hava, ısı ve ışık kaynağımız Güneş, faydalandığımız bitkiler ve hayvanlar bunlardan sadece bir kaçıdır. Allah, verdiği bu nimetler karşısında bizden sadece kendisine kulluk etmemizi istemektedir. “İşte sizin Rabb’iniz Allah! Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise ona kulluk edin…”1 Biz, öncelikle Allah’ın kulluk emrini yerine getirmek, daha sonra bizim için yarattığı nimetlere, teşekkür etmek için ibadet ederiz.

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

Bizler, ibadet ederek Allah’ın sevgisine ve rızasına kavuşacağımıza inanırız. Sıkıntılı ve zor zamanlarımızda Allah’a sığınır, ona yönelir ve ibadet ederiz. İbadetin sadece Allah’a yapılacağını biliriz. “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.2 ayetinde de böyle yapmamız gerektiği belirtilir.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, metin analizi, yorumlama

Allah’a niçin ibadet etmek gerektiğine ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz.

Kaynaklar ve Materyaller

…………………

Allah’ın sevgisini kazanmak için

ibadet ederiz.

ları

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapİşleniş

…………………

1 konunun başındaki güdüleme sorusunu yöneltiniz. Öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. 1. konuyu öğrencilerinize sesli olarak okutunuz. Konuda yer alan ayet meallerini tahtaya yansıtınız.Öğrencilerinizle bunların anlamları üzerinde konuşunuz. 28 ve 29. sayfalardaki anlatımları da dikkate alarak öğrencilerinizle ibadetin anlamı ve niçin yapıldığı konusunda konuşunuz. 28. sayfadaki etkinliği uygulatınız. Öğrencilerinizden, etkinlikte boş bırakılan yerleri doldurmalarını isteyiniz. “Not Edelim” bölümünde yer alan ayet mealini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bu ayetin anlamı üzerinde konuşunuz. 2. konunun başındaki güdüleme çalışmasını yaptırınız. “İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet” konusunu öğrencilerinize okutunuz. Onları bu kavramlar hakkında bilgilendiriniz. Farz, vacip veya sünnet olan ibadetlere örnekler veriniz. Bu çerçevede konuda yer alan görsellere de dikkat çekiniz. Öğrencilerinize farz, vacip ve sünnet kavramlarıyla ilgili sorular sorunuz. Böylece onların derse aktif bir şekilde katılmasını sağlayınız.

………………… …………………

1. En’âm suresi, 102. ayet. 2. Fâtiha suresi, 5. ayet.

28

Dinimizde bir insanın ibadetlerden sorumlu tutulması için bazı şartları taşıması gerekir. İbadetlerde gerekli olan en temel üç şart, akıl sağlığı yerinde olmak, çocukluktan çıkıp ergenlik çağına girmiş olmak ve Müslüman olmaktır. Bu üç temel şarta sahip olanlar, Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumluluk taşırlar ve mükellef olarak adlandırılırlar. Dinen mükellef olan kişiler ibadetlerini yerine getirirken samimi olmaya ve gösteriş yapmamaya dikkat etmek zorundadırlar. İsteyerek yapılmayan, gösteriş için veya bir menfaat elde etmek amacıyla yapılan ibadetlerin Allah katında bir değeri yoktur. N OT E D E L İ M “Şüphesiz ki Rabb’iniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da…işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır… O hâlde ona kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?” Yunus suresi, 3. ayet.

2. İbadetlerle İlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet

Farz, vacip ve sünnet kavramlarının anlamlarını biliyor musunuz? Biliyorsanız arkadaşlarınızla paylaşınız. Dinimizde yer alan, Allah’ın ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bizlere bildirdiği buyrukları, yasakları ve öğütleri iyi anlayabilmemiz için bazı kavramların anlamlarını öğrenmemiz gerekir. Bu kavramların başında farz, vacip ve sünnet yer almaktadır. Farz Allah’ın kesinlikle yapmamızı emrettiği iş ve davranışlardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek farz ibadetlerdendir. Anne ve babaya iyi davranmak, doğru sözlü ve adaletli olmak, emanetleri korumak da farz olan davranışlardandır. Farz olan ibadetler farz-ı ayn ve farz-ı kifâye olmak üzere ikiye ayrılır. Farz-ı ayn, tek tek her Müslümanın yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakit namaz, ramazan orucu, zekât ve hac bu farz çeşidine örnektir. Farz-ı kifâye ise mükelleflerden bir kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farzdır. Örneğin vefat eden bir Müslümanın cenaze namazını kılmak farz-ı kifayedir. Bir yerde yaşayan Müslümanlardan hiç kimse cenaze namazını kılmazsa bu durumda, o bölgede yaşayan bütün Müslümanlar günah işlemiş sayılır.

29

49


31. sayfada etkinlik amacıyla 31. sayfada verilen metni öğrencilerinize okutunuz. Metinden sonra verilen soruları yönelterek öğrencilerinize sünnet olan güzel davranışları yerine getirmenin önemini kavratınız. Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Onlardan konuyu okumalarını ve derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz. Dinimiz namazı farz kılmıştır.

NOTLAR

Vacip Farz kadar kesin olmayan ancak Allah’ın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır. Kurban kesmek, bayram ve vitir namazlarını kılmak vacip ibadetlerdendir. Müslüman, farzları olduğu gibi vacipleri de yerine getirme konusunda da titiz davranmalıdır.

.............................................................................. ..............................................................................

Sünnet

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... Temizliğe özen göstermek hem sünnet hem de güzel davranıştır.

...............................................................................

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in farz ve vacip ibadetlerin dışında yaptığı, bizim de yapmamızı öğütlediği ibadet ve davranışlardır. Beş vakit namazın sünnetlerini kılmak,

...............................................................................

30

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

..............................................................................

ramazan ayı dışında oruç tutmak, teravih namazı kılmak, umre yapmak sünnet olan ibadetlerdendir. Namazları cemaatle kılmak, selamlaşmak, hediyeleşmek, yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak da sünnet olan davranışlara örnek olarak verilebilir. Sünnet olan davranışları yapmak kişiye sevap kazandırır.

.............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

SÜNNET, HAYATI GÜZELLEŞTİRİR Peygamberimizin sünnetlerine uymak, bize sevap kazandırır. Bunun

...............................................................................

mükâfatını, biz daha bu dünyada iken de görebiliriz. Sünnet, hepimizin hayatını güzelleştirir.

...............................................................................

Eğer hayatlarımızı Sevgili Peygamberimizin hayatı gibi yaşamaya çalışsaydık, eğer onun her biri birbirinden faydalı sünnetine uygun davranışlar sergilemek için yeterince çaba sarf ediyor olsaydık bugün yaşadığımız problemlerin pek çoğunu yaşamıyor

...............................................................................

olurduk. Büyükleri daha çok sayar, küçükleri daha çok severdik. Huzurevlerinde, yalnızlık içinde evlatlarının yollarını gözleyen gözü yaşlı ihtiyarlar olmazdı.

...............................................................................

Çocukları sevindirmek için çalışır, yetimlerin başlarını okşamak için birbirimizle yarışırdık.

...............................................................................

Komşular birbirlerini sever ve herkes komşusundan emin olurdu.

..............................................................................

Fakirler ve zenginler arasında iyilik köprüleri kurulurdu. Alınlarındaki ter kurumadan

Komşusu açken kimsenin gözüne uyku girmezdi… ödenirdi bütün işçilerin parası… Sokaklarda düzgün kıyafetli, temiz giysili insanlar

..............................................................................

olurdu. Daha bunlar gibi sayısız güzellikler, onun güzelliğinden, onun güzel hayatındaki sün-

...............................................................................

netlerinden bizim hayatımıza güneş gibi yansırdı…

...............................................................................

uymuş olsaydık bugün ağzında hiç çürük dişi olmayanları parmakla gösteriyor olmaz-

Sevgili Peygamberimizin ağız ve diş temizliği konusundaki sünnetine gereği gibi dık! Ne dersin? Sence de öyle değil mi?

...............................................................................

Özkan Öze, Peygamberimi Merak Ediyorum, s. 134 - 135. (Kısaltılıp uyarlanarak alınmıştır.)

...............................................................................

Yukarıdaki metinde hangi sünnet davranışlar yer almaktadır? Bu davranışların

...............................................................................

günlük hayattaki önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

............................................................................... 31

...............................................................................

50


Konu

3. Başlıca İbadetler

3. Başlıca İbadetler

Bildiğiniz ibadet çeşitleri hangileridir?

Kazanım Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir.

Dinimizin yapılmasını emrettiği bazı ibadetler vardır. Namaz, oruç, hac ve zekât bunlardandır. Hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Peygamberimizin hadislerinde bu ibadetlerin önemi vurgulanmaktadır. Peygamberimiz bu ibadetlerin İslam’ın temelini oluşturduğunu şöyle ifade etmiştir: “İslam’ın beş temel esası vardır. Bunlar Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık etmek, namaz kılmak, ramazan orucunu tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir.1

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, yorumlama, metin analizi

İSLAM’IN ŞARTLARI İslam’ın beş şartı var;

Üçüncü şart ramazan,

Kaynaklar ve Materyaller

Bilmek bile saadet,

Orucunadır niyet.

Bunlara kim uyarsa

Gündüz yiyip içmeden,

Ona açılır cennet.

Sevinçle geçer müddet.

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, projeksiyon

Şartlardan birincisi, kelime-i şehadet,

Dördüncü şart zekâttır,

Tek ve büyük Allah’tan başka tanrı yok elbet.

Allah vermişse servet.

İşleniş

Onun son peygamberi,

Bedelini kırka böl,

Şanı yüce Muhammed.

Birini hediye et.

İkinci şart namazdır,

Bir defa hacca gitmek,

O ne güzel ibadet.

Olabilirse kısmet.

Günde yarım saate,

Beşinci şart İslam’ın,

Sığar beş vakit nöbet.

Öğrencilerinize, 3. konunun başında güdüleme amacıyla verilen soruyu yöneltiniz. Böylece onların dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Konunun giriş paragrafında yer alan anlatımlar ekseninde öğrencilerinize dinimizde yer alan temel ibadetleri hatırlatınız. Paragrafta yer alan hadisi tahtaya yansıtınız. Bu hadis üzerinde öğrencilerinizle konuşunuz.

Kâbe’sini ziyaret. Gökhan EVLİYAOĞLU, Çocuk ve Dua, s. 10 - 12.

Şiirde hangi ibadetlerden bahsedilmektedir? Bu ibadetlerin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Buharî, İman, 70.

32

32. sayfadaki şiiri tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizden şiirde geçen ibadetleri belirlemelerini isteyiniz. Ayrıca onlardan “Bilgi Kutusu” bölümünde tasnif edilmiş ibadetleri incelemelerini isteyiniz. 33. sayfadaki ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bunların anlamları üzerinde konuşunuz. Bu ayetlerde namaz ve oruç ibadetlerinin açıkça emredildiğine dikkat çekiniz.

BİLGİ KUTUSU Yapılışları bakımından ibadetler üçe ayrılır. İBADETLER

Bedenle Yapılan İbadetler Namaz, Oruç

Malla Yapılan İbadetler Zekât, Sadaka

İslam’da emredilen ibadetlerin yerine getirilmesinin önemi üzerinde öğrencilerinizle konuşunuz.

Hem mal hem de bedenle yapılan ibadetler Hac

Ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı Müslümanların ibadetleri yerine getirmesi gerektiğini belirtiniz.

Namaz, Kur’an-ı Kerim’de yer alan pek çok ayette yerine getirilmesi emredilen bir ibadettir. Allah’a kulluk etmek, onu anmak amacıyla yapılır. “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”1 ayetinde bu durum ifade edilmektedir.

33. sayfadaki etkinliği yaptırınız. Hadisi tahtaya yansıtıp ilgili soruyu öğrencilerinize yöneltiniz. Bu çerçevede sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz.

Ergenlik çağına gelmiş, akıl sağlığı yerinde olan her Müslümana namaz farzdır. Farz namaz, günün belirli vakitlerinde beş defa kılınır. Beş vakit namazın dışında, haftada bir defa kılınan cuma namazı, yılda iki kez kılınan bayram namazı ve ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan teravih namazı da vardır. Namaz kılınırken bazı ayet ve dualar okunur. Bu sırada da ayakta durma (kıyam), eğilme (rükû), yere kapanma (secde) ve oturma (kâde) hareketleri yerine getirilir. “Namaz, dinin direğidir.” Müslim, Salat, 15. Peygamberimiz, namazı dinin direği olarak nitelendirmiştir. Bu nitelendirmeden hangi sonuçları çıkarabiliriz? Sınıfınızda arkadaşlarınızla konuşunuz. Dinimizde farz olan ibadetlerden biri de oruçtur. Akıl ve beden sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış Müslümanlar oruç tutmakla yükümlüdür. Bu ibadet, Allah’a kulluk etmek amacıyla belirli bir süre yeme, içme gibi birtakım bedensel isteklerimizden kendimizi uzak tutarak yerine getirilir. Farz olan oruç ramazan ayında tutulur. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”2 buyrularak orucun dinî bir yükümlülük olduğu belirtilir. 1. Tâhâ suresi, 14. ayet. 2. Bakara suresi, 183. ayet.

33

51


34. sayfanın ilk paragrafı çerçevesinde öğrencilerinize hac ibadeti hakkında kısaca bilgi veriniz. “Not Edelim” bölümünde yer alan bilgiye dikkat çekiniz. Konunun son paragrafındaki anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizi zekât ibadeti hakkında bilgilendiriniz. Etkinliği uygulatınız. Öğrencilerinizden etkinlikte boş bırakılan yerleri doldurmalarını isteyiniz. Böylece işleniş sürecini tamamlayınız.

Hac da İslam dininin farz kıldığı ibadetlerdendir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış, dinen zengin sayılan Müslümanlar ömürlerinde bir defa hacca gitmekle yükümlüdürler. Hac hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Bu ibadet, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Müslümanların kıblesi olan Kâbe’yi ziyaret ederek, tavaf yaparak ve Arafat’ta bir süre durarak (vakfe) yerine getirilir. Hac dönemi dışında yapılan Kâbe ziyaretine ise umre denir. Kur’an’da hacla ilgili pek çok ayet vardır. Bunlardan birinde, “…Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”1 buyrulmaktadır. NOT EDELİM Kâbe’nin etrafını ibadet maksadıyla dualar okuyarak yedi defa dönmeye tavaf adı verilir. Bu yedi dönüşün her birine ise şavt denir.

Zekât, dinimizce zengin sayılan, akıllı ve ergen Müslümanların sahip oldukları mal veya paranın kırkta birini her yıl, ihtiyacı olan kimselere ibadet maksadıyla vermesidir. Kur’an’da, “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”2 buyrularak zekât vermenin dinî bir yükümlülük olduğu belirtilir. Ramazan ayında verilmesi gelenek hâline gelmiş olmakla beraber zekât ibadeti yılın herhangi bir zamanında yerine getirilebilir.

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Onlardan, bu konuyu bir kez okumalarını ve derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz.

İBADETLER

Belirli bir zamanda yapılması zorunlu olan ibadetler

Belirli bir zamanı olmayan ibadetler

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Yukarıdaki tabloyu namaz, oruç, hac, zekât, umre ve dua ibadetlerini doğru yere yerleştirerek tamamlayalım.

4. Âl-i İmrân suresi, 97. ayet. 5. Bakara suresi, 110. ayet.

34

Konu 4. Camiyi Tanıyalım 5. Dua Kazanım

4. Camiyi Tanıyalım

Camiyi genel özellikleri ile tanır. Dua etmenin anlamını örneklerle yorumlar.

Camilerde neler yapılır?

Süre

Müslümanların toplanıp bir araya geldikleri ve ibadet ettikleri yere cami adı verilir. Camilerin küçük ve genellikle minaresiz olanlarına ise mescit denir.

40 + 40 dk.

Camiler mimari bakımından diğer binalardan farklı inşa edilirler. Camilerin, minber, vaaz kürsüsü, minare gibi bölümleri vardır.

Yöntem ve Teknikler

Mihrap, kıblemiz Kâbe’nin yönünü gösteren, imamın namaz kıldırırken durduğu, duvarda bulunan girintili yerdir. Namaz kıldıran din görevlisine imam denir.

Anlatım, okuma, soru-cevap, tartışma, metin analizi

Minber, cuma ve bayram namazlarında hatibin hutbe okumak için çıktığı, mihrabın sağında yer alan merdivenli yüksekçe yerdir. Hutbe, cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dinî içerikli konuşmadır. Hutbe okuyan din görevlisine hatip denir.

Kaynaklar ve Materyaller ları

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapİşleniş

4. konunun başındaki güdüleme çalışmasıyla öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “Camiyi Tanıyalım” konusunu öğrencilerinize okutunuz. Sayfada yer alan fotoğrafta öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Onlardan bu fotoğrafı incelemelerini isteyiniz.

Caminin içinden bir görünüm

Vaaz kürsüsü, vaaz veren din görevlisinin oturduğu yüksekçe yerdir. Cami ve mescitlerde yapılan dinî içerikli konuşmalara vaaz, vaaz veren din görevlisine de vaiz denir.

35

52


35 ve 36. sayfalardaki anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizi cami, caminin bölümleri ve sosyal işlevi hakkında bilgilendiriniz. Camide kılınan namazların insanları birbirine kaynaştıracağına, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacağına dikkat çekiniz. Günümüzde camilerin işlevi hakkında sınıfta konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz.

Minare, namazların vakti geldiğinde müezzinin çıkıp ezan okuduğu, salâ verdiği kule şeklindeki ince ve uzun yapıdır. Minarenin üzerinde bulunan, küçük balkon gibi çıkıntılara şerefe adı verilir. Ezan okuyan din görevlisine müezzin denir. Şadırvan, camilerin avlusunda abdest almak için yapılmış olan çeşmeli yapıdır. Cami ve mescitlerde cemaatle ya da tek başına namaz kılınır, Kur’an okunur, dua edilir, vaaz ve hutbe dinlenir. Camiler, Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatında önemli bir yere sahiptir. Beş vakit namaz ve cuma namazı sayesinde Müslümanlar camilerde bir araya gelir, tanışır ve kaynaşırlar. Birbirlerinin sorunlarından, dert ve sıkıntılarından haberdar olurlar. Bunların çözümü için çaba gösterir, dayanışma içine girerler. Bu da toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlar, birlik ve beraberlik duygularını geliştirir. Ayrıca cuma ve bayram namazlarında okunan hutbeler, ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaazlar Müslümanların toplumsal ve dinî konularda bilgilenmesini, ahlaki açıdan gelişmesini sağlar.

Konunun sonundaki etkinliği uygulatınız.

Aşağıda yer alan satırlara akrostiş tekniğine göre bir şiir yazınız.

Güdüleme sorusunu yönelterek “Dua” konusuna geçiş yapınız. Konuya ait paragrafı öğrencilerinize okutunuz.

C ....................................................................................................................... A ....................................................................................................................... M ...................................................................................................................... İ ...................................................................................................................... 5. Dua

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız.

Dua kavramı size neleri çağrıştırıyor?

Dua, insanın bütün samimiyetiyle Allah’a yönelip ondan yardım dilemesi, yaratıcısına güvenip dayanması ve sığınmasıdır. İnsanın Allah’la iletişim kurma yollarından birisidir. Dua, insanın Allah’a olan inancının, bağlılığının, güveninin göstergelerindendir. Allah, bizden yalnızca kendisine dua etmemizi, kendisinden yardım dilememizi istemektedir.” Gerçek dua, ancak onadır…”1 ayetinde bu durum belirtilmektedir. 1. Ra’d suresi, 14. ayet.

36

Konu 5.1. Dua İbadetin Özüdür 5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir?

5.1. Dua İbadetin Özüdür

Kazanım

İbadetlerden sonra niçin dua edilir?

Niçin ve nasıl dua edilmesi gerektiğini açıklar. Süre

Dua ile ibadet arasında yakın bir ilişki vardır. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed bir hadisinde, “Dua ibadettir.”1 buyurmuştur. Dinimizde dua hem bir ibadet hem de içinde veya sonunda yer alarak pek çok ibadeti tamamlayan bir unsurdur. Örneğin namaz kıldıktan, oruç tuttuktan, hac yaptıktan sonra dua edilir. Bu ibadetlerin yapılışı sırasında da çeşitli dua ifadelerine yer verilir. Hemen hemen hiçbir ibadet, dua olmaksızın yerine getirilmez. Peygamberimiz de “Dua ibadetin özüdür.”2 buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir.

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş Güdüleme amacıyla 5.1. konusunun başında verilen soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız.

Dinimizde dua etmeye büyük önem verilir.

Dua eden insan, Allah’a olan inancını, ona duyduğu güveni ve bağlılığı, kendi âcizliğini, buna karşın Allah’ın mutlak gücünü kabul ettiğini göstermiş olur. Zayıflığının ve çaresizliğinin farkında olarak Allah’a sığınır.

“Dua İbadetin Özüdür” konusuyla ilgili bölümü öğrencilerinize okutunuz. 37. sayfada geçen bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize duanın, ibadetin özü olduğunu kavratınız.

Dua ettiğiniz zamanlar kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İbadet ettiğiniz zamanlar kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Duygularınızı değerlendirip arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Tirmizi, Tefsir, 2. 2. Ebu Davud, Salat, 1479.

37. sayfanın sonundaki etkinliği uygulatınız.

37

53


5.2. konusunun başında yer alan güdüleme çalışmasını yaptırınız. Böylece öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız. “Niçin ve Nasıl Dua Edilir?” konusunu öğrencilerinize okutunuz. “Öğrencilerinize Dua nedir?”, “Niçin dua edilir?”, “Bizleri dua etmeye yönelten etkenler nelerdir?”, “Nasıl dua edilir?” gibi sorular yöneltiniz. Bu çerçevede sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Öğrencilerinizi işleniş sürecine aktif bir şekilde katılmaya teşvik ediniz. Onların somut deneyimlerinden faydalanmaya özen gösteriniz. 38. sayfadaki anlatımlardan da faydalanarak dua etmemiz gereken bazı durumlar hakkında öğrencilerinizi bilgilendiriniz. Onlarda dua etme, Allah’ı anma, ona minnet ve şükran duygularını ifade etme bilinci oluşturmaya özen gösteriniz. 39. sayfanın başındaki etkinliği uygulatınız. İlgili ayet ve hadis çerçevesinde öğrencilerinizi konuşmaya, düşüncelerini açıklamaya yönlendiriniz. 39. sayfadaki “Not Edelim” bölümündeki maddeleri öğrencilerinize yazdırınız. Bu bölümde yer alan bilgiler çerçevesinde sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz. Sayfada yer alan ayet meallerini ve hadisleri tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle paragraflar, ayet ve hadisler çerçevesinde konuşunuz.

5.2. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? SABAH DUASI Günaydın güzel sabah,

Sana şükürler olsun,

Kalkıyoruz bismillah,

Sevgili Allah’ımız,

Lâ ilâhe illallah,

Mutlulukla başlasın,

Muhammed Resûlullah

Bugün de sabahımız.

Şükrederiz biz sana, Uyandık sağlıcakla, Hepimizi bütün gün, Yardımınla kucakla. Gökhan EVLİYAOĞLU, Çocuk ve Dua, s. 9. Şair, yukarıdaki şiirde hangi duaları etmiştir? Dua ifade eden cümlelerin altını çiziniz. İnsanoğlu hayatta sadece sevinçli ve güzel anlar yaşamaz. Bazen zorluklar ve sıkıntılarla da karşılaşır. O, yaşadığı sorunlar karşısında zaman zaman güçsüz ve çaresiz de kalabilir. İşte bu durumda sorunlarımızı paylaşacağımız, sığınıp yardım dileyeceğimiz, el açacağımız yegâne varlık Allah’tır. Biz onun rahmet ve merhametine sığınarak yaşadığımız zorluklardan kurtulmak için dua ederiz. Kimi zaman yaptığımız bir hatadan dolayı duyduğumuz pişmanlığı dile getirir, tövbe ederiz. Kimi zaman bir hastalık karşısındaki âcizliğimizle ondan şifa bekleriz. Bazen de sevdiklerimizin, yakınlarımızın sıkıntılarının, dertlerinin son bulması için Allah’a el açıp yalvarırız. Bizi Allah’a dua etmeye yönelten tek sebep sıkıntılarımız değildir. Yaşadığımız mutluluklar, kavuştuğumuz nimetler de dua etme sebeplerimiz arasındadır. Kimi zaman sahip olduğumuz ailemiz, kimi zaman şifa bulan yakınımız, bazen yüksek puan aldığımız bir dersimiz, kimi zaman yaşadığımız bir mutluluk için yine Allah’a yönelir, ona minnet ve şükran duygularımızı dua ederek belirtiriz. Gerek sıkıntılı gerekse sevinçli anlarımızda yaptığımız dualar bize huzur ve mutluluk verir. Gönlümüzü ferahlatır. Allah’a yakınlaştığımızı hissettirir. Allah katındaki değerimizi artırır. Kur’an’da, yapılan duaların kişinin Allah katındaki değerini artırdığı şöyle belirtilir: “(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer versin!…”1 Tüm bunlar, bizleri Allah’a dua etmeye yönelten sebeplerdir. 1. Furkân suresi, 77. ayet.

38

NOTLAR ..............................................................................

“Kullarım, beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”

.............................................................................. ...............................................................................

Bakara suresi, 186. ayet. “Allah’ın lütfundan isteyin. Çünkü Allah kendisinden istenmesini sever. İbadetin en değerlisi dua edip kurtuluş beklemektir.”

...............................................................................

Tirmizi, Daavât, 126. Allah’a niçin dua etmeliyiz? Yukarıdaki ayet ve hadisi de dikkate alarak arkadaşlarınızla konuşunuz.

...............................................................................

NOT EDELİM

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

y

Duanın herhangi bir dili yoktur. Her dilde Allah’a dua edilebilir.

y

Duanın herhangi bir zamanı yoktur. Her zaman dua edilebilir.

y

Duanın herhangi bir yeri yoktur. Çünkü Allah her yerde, bizi görür, işitir.

y

Allah’a dua etmek için bir aracıya ihtiyaç yoktur. Çünkü o, bize her zaman çok yakındır.

Hem Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hem de Peygamberimizin hadislerinde nasıl dua etmemiz gerektiği ile ilgili ilkeler verilmiştir. “Rabb’inize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez… Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.”1 ayetiyle kul olduğumuzun bilinciyle ve alçak gönüllü olarak dua etmemiz gerektiği belirtilmiştir. Dua ederken ümitli olmalı, kabul edileceğine inanarak dua etmeliyiz. Bu konuda Peygamberimiz, “Ey insanlar! Allah’tan bir şey istediğiniz zaman kabul edileceğine inanarak isteyiniz.”2 buyurmuştur.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Dua ederken samimi olmalı, tüm benliğimizle Allah’a yönelmeliyiz. Kur’an-ı Kerim’de, “Rabb’ini, içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah - akşam zikret ve gafillerden olma.”3 buyrulmaktadır. Öyleyse çok yüksek sesle, gösteriş yapar gibi ya da kibirle dua etmemeliyiz. Bu konuda Peygamberimiz, “Ey insanlar! Sesinizi yükselterek dua etmeyin. Çünkü siz ne sağır olan birine ne de uzakta olan birine sesleniyorsunuz. Siz en iyi işiten varlığa, size en yakın olan Allah’a dua ediyorsunuz. O, her zaman sizinle beraberdir.”4 buyurmuştur.

...............................................................................

..............................................................................

Allah’tan başkasına yalvarmamalı, sadece ondan yardım dilemeliyiz. Allah’tan başkasına dua etmenin yanlışlığı bir ayette şöyle belirtilmiştir: “…Hakka yönelen bir kimse

..............................................................................

1. A’raf suresi, 55-56. ayetler. 2. Ali Muttaki, Kenzü’l-Ummal, C 9, s. 81. 3. A’râf suresi, 205. ayet. 4. Buhari, Edep, 25. hadis.

............................................................................... ...............................................................................

39

...............................................................................

54


40. sayfadaki ilk etkinliği yaptırınız. Hadisi tahtaya yansıtıp öğrencilerinize yorumlatınız.

olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. Allah’ı bırakıp sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun.1

Duaların kabulüyle ilgili 40. sayfada verilen bilgileri öğrencilerinize aktarınız. Ayrıca Ebu Hanife’nin sözüne de dikkat çekiniz.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “İnanmış bir insan… kötü şeyler dilemedikçe kendisine şu üç şey verilmeden duası geri çevrilmez: Ya duası bu dünyada kabul edilir ve karşılığı verilir ya ahirete ertelenir ve duası orada kabul edilir ya da duası kadar kötülük, ondan uzaklaştırılır.”

40. sayfanın sonundaki etkinliği uygulatınız. Bu çerçevede öğrencilerinizi bir dua örneği yazmaya yönlendiriniz.

Ahmed b. Hanbel, Müsned C 3. s.18. Yukarıdaki hadis, bize nasıl bir mesaj vermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Duaların kabulü hakkında İslam âlimlerinden İmam Cafer-i Sadık, babası İmam Muhammed Bâkır’dan şu bilgileri nakletmiştir: “Babam beş kimsenin duasının Allah’a mutlaka ulaşacağını söyledi. Bunlar;

“Sofra Duası” başlıklı şiiri okutarak işleniş sürecini tamamlayınız.

1. Adil yöneticinin, yönetimi altında bulunanlar hakkında yaptığı dua 2. Mazlumun (zulüm gören kişinin) yaptığı dua 3. Salih evladın, anne - babası hakkında yaptığı dua 4. Salih anne - babanın, evladı hakkında yaptığı dua 5. Müslümanın, Müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı dua.”2

Gelecek Derse Hazırlık

Büyük İslam âlimi İmam Âzam Ebu Hanife de ettiği dualarda Müslümanlara örnek olmuş, nasıl dua edileceği konusunda insanlara yol göstermiştir. Bir duasında şöyle demiştir: “Ey Rabb’im! İstemeden de veren sensin, kul sıkışmasa da veren sensin. Ey beni yaratan (Rabb’im)! Senin için ağlıyorum, sana yalvarıyorum. Tövbemi kabul et, hatalarımı bağışla.”3

Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Onlardan, işlenecek konuları bir kez okumalarını ve derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz.

DUA YAZALIM Kur’an’ın ve Peygamberimizin gösterdiği ilkeler doğrultusunda aşağıda boş bırakılan satırlara bir dua yazıp duanızı arkadaşlarınızla paylaşınız. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

1. Yunus suresi, 105 - 106. ayetler. 2. Kuleyni, el-Kâfî, C 2, s.78. 3. Nazlı Kızılkaya, Günlük Dualar, s.37.

40

Konu 5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri 5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri

OKUMA METNİ SOFRA DUASI Şükrederiz Allah’ım,

Bu sofraya bereket,

Verdiğin nimetlere.

Sağlık ve esenlik ver.

Selamlar göndeririz,

Helalinden ulaşsın

Sevgili Peygambere.

Yenip içilecekler.

Öperek başımıza,

Sen yoksul düşenleri,

Koyarız ekmeği biz.

Görürsün, gözetirsin

Verdiğin her şey için,

Bizde fazlalık varsa,

Teşekkürler ederiz.

Lütfet onlara gitsin.

Kazanım Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in sözlerinden dua örnekleri verir. Kültürümüzden dua örnekleri verir. Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

Hamdederim ben sana, Yapayalnız olsam da,

Anlatım, soru-cevap, metin analizi, yorumlama, listeleme

Ama eksik olmasın, Sevdiklerim sofrada. Gökhan EVLİYAOĞLU

Kaynaklar

Çocuk ve Dua, s. 5.

Ders kitabı, hadis kitapları, ilmihâller, projeksiyon

5.3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri

Kur’an-ı Kerim’de pek çok dua ifadesi vardır. Bunun sebebi ne olabilir?

İşleniş 5.3. konusunun başında güdüleme amacıyla verilen soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Öğrencilerinize gerek Kur’an’da gerekse Peygamberimizin hadisleri içerisinde pek çok güzel dua örneği yer aldığını hatırlatınız.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan pek çok ayette Yüce Allah bize nasıl dua edeceğimiz konusunda yol göstermiştir. Bunlardan bazıları şöyledir: ✔ “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil.”1 1. Fâtiha suresi, 5 - 7. ayetler.

41

55


Konuda yer alan dua örneklerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinize bunları sırayla okutunuz. Bu dualarda Yüce Allah’tan neler istendiği, ne gibi dileklerde bulunulduğu hakkında öğrencilerinizle konuşunuz.

✔ “…Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”1 ✔ “Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!… Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın…” 2 ✔ “Rabb’im! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabb’imiz! Duamı kabul eyle. Rabb’imiz! Hesap görülecek günde, beni, ana - babamı ve inananları bağışla.” 3

5.3. konusunun sonunda yer alan etkinliği yaptırınız.

✔ “…Rabb’im! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” 4

✔ “…Ey Rabb’imiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” 5 ✔ “…Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi temin et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.” 6 Peygamberimiz de dua etmeye önem vermiş, sık sık dua etmiş, bizlere de dua etmeyi öğütlemiştir. Onun örnek alacağımız birçok güzel duası vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

5.4. konusunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız.

✔ “Allah’ım! Bana helal rızık ver. Beni haramlardan koru. Beni senden başkasına muhtaç etme.” 7

Öğrencilerinize konuyu okutunuz. Kültürümüzde yer alan farklı dualar ve dua örnekleri konusunda öğrencilerinizi bilgilendiriniz.

✔ “Allah’ım! Cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten ve kötülüklerden sana sığınırım.” 8 ✔ Allah’ım! Senden faydalı bilgi, temiz rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dilerim.” 9 ✔ “Allah’ım! Yaradışılımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.” 10 ✔ “Allah’ım! Beni doğru yola ilet ve bütün işlerimde başarılı kıl” 11

Peygamberimiz yukarıda yer alan dualarında Allah’tan neler istemiştir? Maddeler hâlinde yazınız.

Konunun sonundaki etkinliği uygulatınız. Öğrencilerinizden, kendi ailelerinde sıkça yapılan dualardan birini yazmalarını isteyiniz. Yazılanlardan bazılarını sınıfta okutunuz.

......................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

1. Bakara suresi, 201. ayet. 2. Bakara suresi, 286. ayet. 3. İbrahim suresi, 40 - 41. ayetler. 4. Tâ-hâ suresi, 25 -26. ayetler. 5. Mü’min suresi, 7. ayet. 6. Ahkâf suresi, 15. ayet. 7. Tirmizi, Daavât, 11. 8. Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih ve Tercümesi C 3, s. 69. 9. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C 17, s. 32. 10. Seçme Hadisler, s.10. 11. Muhyiddin Nevevi, Riyâzü’s- Salihin, C 3, s.69.

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Konuyu okuyup deftere özetlemelerini isteyiniz.

42

NOTLAR .............................................................................. ..............................................................................

5.4. Kültürümüzden Dua Örnekleri v

...............................................................................

Özellikle hangi zamanlarda topluca dua edilmektedir?

............................................................................... ...............................................................................

Günlük hayat içerisinde, karşılaştığımız çeşitli durumlar için sık sık dua ederiz. Yemeğe başlamadan önce “Bismillâhirrahmânirrahim”, yemekten sonra “Elhamdülillah”, hastalara “Allah acil şifalar versin.”, evlenene “Allah mesut etsin.”, sıkıntıda olana “Allah yardımcın olsun.”, diyerek dua etmek âdet haline gelmiştir.

............................................................................... ...............................................................................

En sık yaptığımız yemek dualarından biri şöyledir: “Bizleri yediren, içiren, yaşatan ve Müslümanlardan eyleyen Yüce Rabb’imize şükürler olsun. Nimeti celilullah bereketi Halilullah, şefaat Ya Resûlallah! Soframıza bereket, yiyenlere afiyet, vücudumuza sıhhat, geçmişlerimize rahmet, kalanlarımıza selamet nasip et. Bizlere dünya da ahirette de güzellikler ihsan et. Şüphesiz sen dualara karşılık verensin. Bizim de dualarımızı kabul et. Velhamdülillahi Rabbil âlemin…”

............................................................................... ...............................................................................

Kültürümüzün bir ögesi olan Alevi-Bektaşi geleneğinde de duanın önemli yeri vardır. Örneğin yemeklerden önce genellikle şu dua okunur: “Bismi Şah, Allah Allah diyelim, kadim billah diyelim, geldi Hak, destur ya Şah diyelim, Hak versin biz yiyelim. Gerçeğe huu!… diyelim.”

...............................................................................

Alevi-Bektaşi geleneğinde sık yapılan yemek dualarından bir diğeri şöyledir: “Bismi Şah, Allah Allah! Elhamdülillah, nimeti celilullah, bereketi Halilullah, şefaat senden Ya Resûlallah! Hak erenler yedirip içirenin, pişirip kotaranın dilde dileklerini, gönülde muratlarını versin. Lokma sahiplerinin lokmaları kabul, muratları hasıl olsun Hak, hane sahiplerinin hanelerine Halil İbrahim bereketi versin. Lokmalar yiyenlere helal, yedirenlere delil olsun. Gerçeğe huu!” Bu duadan sonra sofrada bulunanlar da duanın kabulü için “Allah Allah!” derler.

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Siz de ailenizde sıkça yapılan dualardan birini aşağıdaki satırlara yazınız.

.............................................................................. ..............................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...............................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................... ...............................................................................

43

...............................................................................

56


Konu 6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel

6. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel

Kazanım

Güzel davranışlara örnekler belirleyiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Her güzel iş ve davranışın (salih amel) dinimizdeki önemini örneklerle açıklar.

İslam dininde insanlar, iyilik yapmaya ve bütün varlıkların yararına olacak güzel davranışlarda bulunmaya teşvik edilir. İnsanın kendisine, topluma ve çevreye faydalı olmak amacıyla yaptığı her türlü güzel iş ve davranışa dinimizde salih amel adı verilir.

Süre 40 + 40 dk.

Allah’ın farz kıldığı namaz oruç, hac, zekât gibi ibadetler birer salih ameldir. Bunların dışında kişiye ve topluma faydalı olan bütün güzel işler de salih amel sayılır. Örneğin yoksullara yardım etmek, temiz olmak, çevreyi ve hayvanları korumak, helâl yoldan kazanç elde etmek, selamlaşmak, hediyeleşmek, çalışmak, sorumluluklarımızı yerine getirmek salih amellerdendir.

Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş 6. konunun başında güdüleme amacıyla verilen soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. 6. konuyu öğrencilerinize okutunuz. Konuda geçen ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Bu ayetlerden de faydalanarak öğrencilerinize her güzel iş ve davranışın dinimizde salih amel olarak görüldüğünü kavratınız. Salih amellerin önemi hakkında sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Bu konuda öğrencilerinizin somut deneyimlerinden de istifade ediniz. Konunun sonundaki etkinliği uygulatarak işleniş sürecini tamamlayınız.

İslam dini güzel iş ve davranışları ibadet kabul eder.

Kur’an-ı Kerim’de salih amelin insanı Allah’a yaklaştırdığı şöyle ifade edilmektedir: “Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir! Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.”1 Salih amellerimizin karşılığı bize Allah tarafından verilecektir. Bizler salih amellerimizi kimseden bir karşılık beklemeden, sırf Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmak amacıyla yapmalıyız. Doğru olan davranış budur. “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlar1. Sebe suresi, 37. ayet.

44

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Onlardan, konuyu bir kez okumalarını ve derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz.

dan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.”1 ayeti ve bunun gibi pek çok ayetle Allah, insanları güzel davranışlarda bulunmaya, faydalı işler yapmaya teşvik etmektedir. Bizler de elimize geçen her fırsatta iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya gayret etmeliyiz.

Konu

Hz. Peygamber (s.a.v.) anlatıyor: Bir yolcu, yoluna devam ederken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. Kuyuya inip su içti. Kuyudan dışarı çıktığında bir köpeğin, susuzluktan dili sarkmış bir vaziyette kıvrandığını ve toprağı yaladığını gördü. Yolcu, “Bu köpeğin hâli benim biraz önceki hâlim gibi, o da çok susamış bir vaziyette.” diye söylendi. Kuyuya indi ve ayakkabısına su doldurarak köpeğe su verdi. Allahü Teâlâ da o kişinin bu davranışını, katında makbul saydı, günahlarını affetti ve ona mağfiret eyledi.

7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Kazanım

Resûlullah bu olayı anlattıktan sonra kendisini dinleyen sahabelerden bazıları sordu: “Ey Allah’ın Resûlü! Hayvanlara yaptığımız iyilikte de bize bir sevap ve karşılık var mıdır?

İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisini fark eder.

Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Her canlıya ve can taşıyan her hayvana yapılan iyilikte bir sevap, bir karşılık vardır.”

Süre

Ebu Davud, Edeb, 32. Siz de yaptığınız salih amellere örnekler veriniz.

40 + 40 dk.

........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................

Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi

7. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir

Kaynaklar ve Materyaller

İbadet eden insan davranışlarında nelere özen göstermelidir? Niçin?

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

İnsan, ibadetlerini yerine getirirken Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmayı hedeflemektedir. Allah’a inanan ve ibadetlerini samimiyetle yerine getiren biri, onun razı olmadığı kötü davranışlardan da uzak durmaya gayret eder, iyi davranışlara yönelir. İbadetlerimizi bu düşünceyle yerine getirmemiz davranışlarımızın da güzelleşmesini sağlar.

İşleniş 7. konunun başında güdüleme amacıyla verilen soruları yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız.

1. Beyyine suresi, 7 - 8. ayetler.

45

57


“İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir” başlıklı konuda yer alan paragrafları öğrencilerinize okutunuz. 45 - 47. sayfalarda geçen bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize ibadetlerin davranışlar üzerindeki etkilerini fark ettiriniz. 46. sayfadaki etkinliği uygulatınız. Etkinlik amacıyla verilen ayet mealini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bu ayetin anlamı üzerinde konuşunuz. Öğrencilerinizin dikkatini “Not Edelim” bölümünde yer alan hadise çekiniz. 47. sayfadaki şiiri okutunuz. Konunun son paragrafı ekseninde öğrencilerinize din ve vicdan özgürlüğü hakkında bilgi veriniz. Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesindeki rolüne dikkat çekiniz. Din ve vicdan özgürlüğünün önemi hakkında sınıfta konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz.

Allah’ın bizden yapmamızı istediği her ibadetin bireysel ve toplumsal birtakım faydaları vardır. Örneğin namaz ibadeti, bize temizlik alışkanlığı kazandırır. Abdest alarak bedenimizin bazı organlarını temizleriz. Ayrıca namaz kılacağımız yerin ve kıyafetlerimizin temiz olmasını sağlarız. Günün belirli vakitlerinde beş kez yapacağımız bu ibadet sayesinde zamanımızı planlamayı ve bir düzen içerisinde yaşamayı öğreniriz. Her an bizimle beraber olan ve her gün namaz ibadetiyle huzuruna çıktığımız Rabb’imize mahcup olmamak için kötülüklerden uzak dururuz. Mutlak üstünlüğün sadece ona ait olduğu bilinciyle gururdan ve kibirden uzaklaşırız. Kimseyi küçümsemez, alçak gönüllü oluruz.

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.” Ankebût suresi, 45. ayet. Yukarıdaki ayette namazın insanı hangi olumsuz davranışlardan uzaklaştırdığı vurgulanmaktadır? Namaz ibadeti davranışlarımızı nasıl güzelleştirebilir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Oruç ibadeti sayesinde açlığın, susuzluğun zorluğunu yaşar, muhtaçların hâlini anlarız. Bu sayede onlara sevgi ve merhamet göstermeyi öğreniriz. Sabırlı ve anlayışlı olmaya çalışırız. NOT EDELİM “Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın, bir kimse kendisine kötü söz söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona, ‘Ben oruçluyum.’ desin.” Buhari, Savm, 2. Hac ibadeti sayesinde dili, rengi, ırkı farklı insanlarla bir araya gelip kaynaşırız. Toplumdaki konumumuz, makamımız, maddi durumumuz, cinsiyetimiz ne olursa olsun Rabb’imiz karşısında eşit olduğumuzun farkına varır, kibirden uzaklaşırız.

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. Rabbenâ dualarını ezberlemelerini söyleyiniz.

46

NOTLAR .............................................................................. .............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

HAC

...............................................................................

Orada kadın erkek, …

Oluşan bir topluluk,

...............................................................................

Aynı safta yan yana,

Bir amaçta birleşmiş,

Birlikte kılar namaz.

İşte budur mutluluk.

...............................................................................

Her ırk, her renk, her dilden,

Böylesine kardeşlik,

İşte haccın amacı,

...............................................................................

Dünyada zor görülür.

O anda anlaşılır.

Ne kimse kibirlenir.

Dua edip Allah’a

...............................................................................

Ne kimse hor görülür

Birlikte yalvarılır. Ahmet Mahir PEKŞEN

...............................................................................

İnandım ve Mutluyum, s. 89 - 90. Yukarıdaki şiirde, haccın yararlarından hangilerine vurgu yapılmaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

............................................................................... ...............................................................................

Zekât ibadeti sayesinde toplumda yardımlaşma ve dayanışma artar. Zenginler ve yoksullar arasında sevgi ve saygı bağları gelişir. Toplumda kardeşlik, barış gibi güzel duygular yaygınlaşır.

...............................................................................

İnsanların en temel haklarından biri istedikleri dine inanmak ve inandıkları dinin gereklerine göre ibadet etmektir. Ülkemizde bu hak anayasa ile güvence altına alınmıştır. Din, vicdan ve ibadet özgürlüğü aynı zamanda laikliğin gereğidir. Laiklik ilkesi ile insanların dinî inançlarının ve duygularının istismar edilip kötüye kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Din, vicdan ve ibadet özgürlüğü, sağlıklı bir şekilde ancak laikliğin egemen olduğu toplumlarda gerçekleştirilebilir. Atatürk, “Laiklik ilkesinde ısrar ediyoruz. Çünkü ulusal iradenin, insanlığa mal olmuş değerlerin belki de en kutsalı olan din özgürlüğü ancak laiklik ilkesine bağlanmakla korunabilir.”1 diyerek bu gerçeği işaret etmektedir. Bir başka sözünde de “Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”2 demektedir.

.............................................................................. .............................................................................. ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

1. Atatürkçülük, C 1, s.330. 2. Atatürkçülük, C 1, s.111.

...............................................................................

47

...............................................................................

58


Konu 8. Rabbenâ Duaları ve Anlamı Ölçme ve Değerlendirme

8. Rabbenâ Duaları ve Anlamı

Anne babanız ve sevdikleriniz için nasıl dua eder, onlar için Allah’tan neler istersiniz?

Kazanım Rabbenâ dualarını ezbere okur ve anlamını söyler.

Rabbenâ dualarının. Bakara suresinin 201. ayeti ve İbrahim suresinin 41. ayetinde yer alan dualardan oluştuğunu biliyor musunuz?

Süre

OKUNUŞU Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâben-nâr. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmü’l hisâb.

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

ANLAMI Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi

Rabb’imiz! Hesap görülecek günde beni, annemi, babamı ve inananları bağışla.

Kaynaklar ve Materyaller

Rabbenâ dualarında Allah’tan neler istiyoruz? Belirleyiniz.

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, projeksiyon İşleniş 8. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Rabbenâ dualarını ve anlamını tahtaya yansıtınız. Bu duaları sınıfınızda sesli olarak birkaç kez okuyunuz. Daha sonra sırasıyla öğrencilerinize de okutunuz. Onlardan, duaları ezbere okumalarını isteyiniz. Ezberleyenleri dinleyiniz. Varsa yanlış okumaları düzeltiniz. Konunun sonundaki etkinliği uygulatınız.

48

Öğrencilerinizden 49. sayfadaki açık uçlu soruları cevaplamalarını isteyiniz. 5. değerlendirme çalışmasında verilen bilgilerden doğru ve yanlış olanları belirleyip işaretlemelerini onlara söyleyiniz. Öğrencilerinize bulmacada gizlenmiş kelimeleri bulmalarını ve işaretlemelerini söyleyiniz.

Ölçme ve Değerlendirme 1. İbadet ne demektir? Farz olan ibadetleri yazınız. 2. Niçin ibadet edilir? Açıklayınız. 3. Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Listeleyiniz. 4. Salih amel ne demektir? Örneklerle açıklayınız. 5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” ya-

zınız.

NOTLAR

D Hac hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. � D İbadetlerimizi sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalıyız. � Y Kurban, farz olan ibadetlerdendir. � Y Kur’an’da yapılması kesinlikle emredilen iş ve davranışlara sünnet denir. � D İmamın camide namaz kıldırmak için durduğu bölüme mihrap adı verilir. �

.............................................................................. .............................................................................. ...............................................................................

6. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

A

Z

V

A

C

İ

P

O

Ş

B

Ü

Y

K

E

R

Y

B

K

O

A

M

Z

DUA

...............................................................................

HAC

...............................................................................

İBADET

Ç

A

N

A

M

A

Z

T

D

E

İ

Z

Ü

L

E

S

D

P

O

I

S

M

MESCİT

H

O

R

K

E

E

G

R

R

C

İ

MİHRAP

A

A

T

I

D

T

E

U

V

İ

H

NAMAZ

C

Ş

Z

E

K

Â

T

Ç

A

T

R

ORUÇ

T

N

E

R

Ç

Ü

D

İ

N

Z

A

SALİH AMEL

S

Ü

N

N

E

T

U

Y

D

F

P

ŞADIRVAN

J

S

A

L

İ

H

A

M

E

L

M

VACİP

O

N

K

A

D

U

J

Ğ

I

Z

I

ZEKÂT

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

49

...............................................................................

59


Öz değerlendirme formunu doldurtunuz. Öğrencilerinizin form üzerinde yaptıkları işaretlemelerini kontrol ediniz. Varsa, eksiklerini gidermelerine, hatalarını düzeltmelerine rehberlik ediniz.

Ölçme ve Değerlendirme ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıdaki öz değerlendirme formunda size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Gelecek Derse Hazırlık

İbadetin anlamını açıklayabilirim.

Öğrencilerinize gelecek dersin konusunu hatırlatınız. 3. ünitenin hazırlık çalışmalarını deftere yapmalarını söyleyiniz.

Kime ve niçin ibadet edildiğini açıklayabilirim. İbadetle ilgili kavramları açıklayabilirim. Başlıca ibadetleri sıralayabilirim. Camiyi genel özellikleriyle tanıtabilirim.

NOTLAR

Hz. Muhammed’in sözlerinden dua örnekleri vereblirim.

..............................................................................

Niçin ve nasıl dua edileceğini söyleyebilirim.

..............................................................................

Kur’an-ı Kerim’den bazı dua örneklerini söyleyebilirim.

...............................................................................

İbadetlerin davranışlarımızı nasıl etkilediğini açıklayabilirim.

...............................................................................

Salih amelin dinimizdeki önemini biliyorum. Salih amelle ilgili örnekler verebilirim.

...............................................................................

Rabbenâ dualarını ezbere okur ve anlamını söyleyebilirim.

...............................................................................

İki kez

...............................................................................

veya bir kez

işaretlediyseniz ilgili konuları daha iyi anlamak için

tekrar çalışmalısınız.

............................................................................... 50

............................................................................... ...............................................................................

NOTLAR

............................................................................... ...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

60


ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

3. ÜNİTE

HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI Hazırlık Çalışmaları

1. Peygamberimizin Hz. Hatice ile evliliği hakkında araştırma yapınız. Onların çocuklarının ismini öğreniniz. 2. Ehl-i beyt kavramının kimleri kapsadığını araştırıp öğreniniz. 3. Salavat kavramının anlamını araştırınız ve bir salavat örneği bulup defterinize yazınız.

51

61

51


Konu 1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları 2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları

Peygamberimizin çocuklarından hangilerinin adını biliyorsunuz?

Kazanım

Hz. Muhammed (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip’in ölümünden sonra amcası Ebu Talip’in yanında yaşamaya başlamıştı. Amcası, geçimini sağlamak için ticaretle uğraşıyordu. Hz. Muhammed de bir süre sonra amcasıyla birlikte ticaret yaptı. Beraberce zaman zaman Mekke dışına giden kervanlarda ticaret yolculuğuna çıktılar. Hz. Muhammed dürüstlüğü ve güzel ahlakıyla toplumda yer edindi. Verdiği sözü tutması, yalan konuşmaması, insanlara zarar verecek davranışlardan uzak durması toplumda onun “el-Emin” (güvenilir) olarak anılmasını sağladı.

Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evlilik sürecini özetler. Hz. Muhammed’in çocuklara verdiği değeri örneklerle açıklar. Hz. Muhammed’in ailesi içindeki davranışlarına örnekler verir.

Hz. Hatice, Mekke’nin asil kadınlarından biriydi. Zeki, iffetli, zengin ve güzel bir hanımdı. Güzel ahlakı ve edebi dolayısıyla Mekkeliler ona saf ve temiz anlamına gelen “Tahire” lakabını vermişlerdi.

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Okuma, anlatım, soru-cevap, tartışma, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller ları

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitap-

Hz. Muhammed bizler için çok değerlidir.

Hz. Muhammed’in dürüst, güzel ahlaklı, erdemli bir kişiliğe sahip olduğunu duyan Hz. Hatice, ona ticari ortaklık teklif etti. Hz. Muhammed, onun teklifini kabul etti ve Hz. Hatice’nin ticari vekili oldu. Onun adına Suriye’ye gitti. Suriye yolculuğu esnasında ker-

İşleniş 1. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz. “Hz. Muhammed ne zaman evlenmiştir?”, “Eşi kimdir?”, “Onun evliliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?”, “Çocuklarının adı nedir?” gibi sorular yönelterek öğrencilerinizi işleniş sürecinde aktif olmaya yönlendiriniz. Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evlilik süreci hakkında öğrencilerinizi bilgilendiriniz. Konuda yer alan etkinliği uygulatınız. Öğrencilerinizden “Not Edelim” bölümünde yer alan bilgiyi defterlerine yazmalarını isteyiniz.

52

vandakiler ve Hz. Hatice’nin hizmetçisi olan Meysere, Peygamberimizin nezaketinden ve dürüstlüğünden çok etkilendiler. Mekke’ye döndüklerinde onu sürekli övdüler. Hz. Hatice yapılan ticaretin kârından çok memnun olmuştu. Peygamberimiz Hz. Hatice ile iş yapmaya devam etti. Böylece Hz. Hatice onu daha iyi tanıdı. Ticaretteki becerisi, ahlakı, dürüstlüğü, zerafeti, nezaketi onu etkiledi. Peygamberimiz de Hz. Hatice’nin üstün ahlakı ve terbiyesinden etkilenmişti. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’le evlenmek istediğini ona iletti. Aile büyüklerinin de onayıyla evlendiler. Evlendikleri zaman Peygamberimiz 25, Hz. Hatice 40 yaşındaydı. Evliliklerinden altı çocukları oldu. Bunların ikisi erkek, dördü kızdı. Çocuklarının isimleri Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah’tı.

Peygamberimiz, Hz. Hatice hakkında şöyle demiştir: “Yemin ederim ki Allah bana ondan daha hayırlısını nasip etmedi. Herkes benim peygamberliğimi inkâr ederken o beni onayladı. Herkes beni yalancılıkla suçlarken o beni doğruladı. Kimse bana bir şeycik vermezken o, malını mülkünü benim emrime verdi. O bana altı tane çocuk verdi.”

NOTLAR

İbn-i Hişam, Es-Sîretü’n Nebeviyye, C 1. s. 194. Peygamberimiz, yukarıdaki sözünde eşi Hz. Hatice’nin hangi özelliklerinden bahsediyor?

.............................................................................. ..............................................................................

Hz. Muhammed ile Hz. Hatice’nin evliliği 25 yıl sürdü. Hz. Hatice, Peygamberimizi çok sevmiş, onun peygamberliğine inanan ilk kişi olmuş, karşılaştığı sorunlar ve yaşadığı sıkıntılar da hep onun yanında yer alıp ona destek vermişti. Peygamberimiz de Hz. Hatice’yi çok sevmiş, ölümünden sonra bile onu unutmamış, kendisinden sevgi ve saygıyla söz etmişti.

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

NOT EDELİM Peygamberimizin oğulları Kasım ve Abdullah çok küçük yaşlarda vefat etti. Ancak ona kızlarını büyütmek ve evlendirmek nasip oldu. Ama Hz. Fatıma hariç diğer kızları da kendisinden önce vefat etti. Hz. Fatıma ise babasından altı ay sonra hayata gözlerini yumdu.

............................................................................... ...............................................................................

Hz. Peygamberin, Mısırlı eşi Mariye’den de İbrahim adlı bir çocuğu oldu, o da küçükken vefat etti.

............................................................................... ...............................................................................

53

...............................................................................

62


54. sayfadaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini yeni konu üzerinde yoğunlaştırınız. Soru çerçevesinde sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. “Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz. 54. sayfadaki anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizi, Hz. Muhammed’in bizler için örnek olduğu konusunda bilgilendiriniz. Onun ahlaklı, erdemli oluşu ve aile ilişkilerindeki özeni hakkında öğrencilerinizle konuşunuz. Hz. Muhammed’in çocuklarını, torunlarını çok sevdiğini, onlarla yakından ilgilendiğini ifade ediniz. 55. sayfadaki anlatımlar çerçevesinde, Hz. Muhammed’in aile bireyleri arasında ayrım yapmadığını, onlara eşit ve adil davrandığını belirtiniz. Onun çocuklarını severken erkek, kız, küçük, büyük ayrımı yapmadığını vurgulayınız. 55. sayfadaki görsel ve alt yazıya öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Hz. Muhammed’in aileyi ilgilendiren önemli konularda eşinin ve çocuklarının görüşünü aldığına dikkat çekiniz. Örneğin kendisine ilk vahiy geldiğinde bunu öncelikle eşi Hz. Hatice’ye anlattığını vurgulayınız.

2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı için aile fertleri nasıl davranmalı, nelere dikkat etmelidir? Hz. Muhammed (s.a.v.) güzel ahlakı ile hepimiz için örnek bir insandır. Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizin yüce bir ahlak sahibi olduğu vurgulanmakta, onun ahlakını örnek almamız istenmektedir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” 1 Peygamberimizin ahlakı, Kur’an’da öğretilen, Allah tarafından övülen güzel ahlaktır. Peygamberimizin hayatı, her yönüyle ve alanıyla bizim için bir örnektir. O, aile bireylerine karşı davranışlarıyla da bizim için en güzel bir örnek olmuştur. İyi bir baba, iyi bir eş olarak ailesinin mutluluğu için gayret sarf etmiş, çaba harcamıştır. Hz. Muhammed, kendi elbisesinin söküğü ile meşgul olur, koyunları sağar, ailesine ev işlerinde yardımcı olurdu. Çarşıya ve pazara gider, alışveriş yapar, yükünü kendisi taşırdı. Sahabeler, “Müsaade buyurunuz da biz taşıyalım.” dese de “Herkes kendi yükünü kendi taşısın.” 2 buyururdu. Pabuçlarını kendisi tamir ederdi. Görüldüğü üzere Peygamberimiz, işlerini mümkün olduğunca kendi görüyor, ailesine ev işlerinde yardımcı oluyordu. Eve gelince aile bireylerinden uzak durmuyor, onlarla sohbet ediyordu. Peygamberimiz çocukları çok severdi. Onlara karşı çok merhametliydi. Karşılaştığı çocuklara selam verir, hâl ve hatırlarını sorardı. Onlarla arkadaşça ve anlayış seviyelerine uygun konuşurdu. Hz. Peygamber, kendi çocuklarına ve torunlarına çok düşkündü. Hem oğullarını hem de kızlarını çok sever, aralarında ayrım yapmazdı. Hz. Enes, Peygamberimizin çocuklarına olan düşkünlüğünü şöyle anlatmıştır : “Ben Peygamber Efendimiz kadar, çoluk çocuğuna, aile fertlerine, eli altındakilere merhameti olan hiçbir kimse görmedim. Hz. Peygamberin oğlu İbrahim, Medine’nin yüksek taraflarındaki köylerin birinde sütannesinin yanında bulunuyordu. Hz. Peygamber, bizimle birlikte onun yanına giderdi… Peygamberimiz İbrahim’i kucağına alır, onu öper, sonra da geri dönerdi.”3 Hz. Muhammed, kızları evlendikten sonra her karşılaştığında onları alınlarından öper, kendileriyle ilgilenirdi. Kızı Fatıma’yı çok severdi. Peygamberimiz Hz. Fatıma’dan olan torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e de büyük sevgi beslerdi. Onları kucağına alır, omzuna çıkarır, sırtında taşır, oyun oynar, isteklerini yerine getirirdi. Hz. Hasan ve Hüseyin de dedeleriyle oynamayı çok severdi. Bir gün Peygamberimiz torunları ile ata binme oyunu oynuyordu. Hz. Ömer geldi. Şaşırdı kaldı. Şaşkınlığını çocuklara, oyun arkadaşlarının 1. Ahzâb suresi, 21. ayet. 2. Tirmizî, Şemâil, s. 57. 3. Buhârî, Edeb. 18.

54

NOTLAR .............................................................................. .............................................................................. ...............................................................................

güzelliğini vurgulayarak belirtti: “Ne güzel bineğiniz var!” Çocukların yerine Peygamberimiz cevap verdi: “Onlar da güzel süvariler!”1

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Gül, Hz. Muhammed’e duyulan sevgiyi ifade eder.

Bir gün Peygamberimiz, Hz. Fatıma’nın evinde misafirdi. Hz. Hasan uyandı ve su istedi. Hz. Fatıma’dan önce davranan Peygamberimiz, çocuğa suyu vereceği anda küçük Hüseyin de uyandı. O da su istedi. Peygamberimiz suyu önce Hz. Hasan’a verdi. Bu durum Hz. Fatıma’nın dikkatini çekti, babasına sordu: “Ey mübarek babam, Hasan’ı daha mı çok seviyorsunuz?” Peygamberimiz cevap verdi: “Hayır, suyu önce o istemişti.”2

............................................................................... ...............................................................................

..............................................................................

Peygamberimiz aile bireylerine danışır, özellikle onları doğrudan ilgilendiren konularda görüşlerini alırdı. Kızlarını evlendirirken kendilerine danışmış, onların da görüşlerini dikkate almıştır. Örneğin Hz. Ali, Hz. Peygambere Hz Fatıma ile evlenmek istediğini söylediğinde Peygamberimiz bunu önce kızı Hz. Fatıma’ya söylemiştir. Onun görüşünü aldıktan sonra Hz. Ali’ye olumlu cevap vermiştir.3

.............................................................................. ...............................................................................

Peygamberimiz, kendisine ilk vahiy geldiğinde şaşırmış ve endişeye kapılmıştı. Hayatında ilk defa karşılaştığı bu durumu anlamakta zorlanmış, ne yapacağını bilememişti. Bu zor durumu ve yaşadıklarını eşi Hz. Hatice’ye anlatmış ve onun düşüncesini sormuştu. O da Peygamberimize, “Rahat ol! Allah seni güç durumda bırakmaz. Sen akrabayı göze-

............................................................................... ...............................................................................

1. İbni Sa’d, Tabakât, C 6, s. 360. 2. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s. 101. 3. Hz. Peygamber ve Aile Hayatı, s.300.

...............................................................................

55

...............................................................................

63


Konuda yer alan resme ve alt yazıya öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. 56. sayfadaki anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizi, Peygamberimizin akrabalık ilişkilerine verdiği önem hakkında bilgilendiriniz. Sayfadaki ayet mealini ve hadisi tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bunların anlamı ve mesajı üzerinde konuşunuz. Akrabalık ilişkilerinde özen gösterilmesi gereken hususlar hakkında sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Etkinliği uygulatınız. İlgili etkinlik çerçevesinde öğrencilerinizi konuşmaya ve düşüncelerini açıklamaya yönlendiriniz.

tirsin, sözün doğrusunu söylersin, başkalarının derdine ortak olursun, misafirleri ağırlarsın, güçlüğe uğrayanlara yardım edersin.”1 demişti. Peygamberimiz akrabalık ilişkilerine de çok önem verirdi. “…Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.”2 ayeti gereğince akrabalarını sık sık ziyaret eder, hâl ve hatırlarını sorar, onlara ikramda bulunur, ihtiyaçlarını giderirdi. Yakın uzak bütün akrabalarını gözetir, onların haklarını korurdu. Dedesinin ölümünden sonra kendisine sahip çıkan amcası Ebu Talip maddi sıkıntı içine düştüğünde ona yardım etmek, destek olmak istedi. O zamanlar çocuk yaşta olan Hz. Ali’yi yanına aldı ve ona evladı gibi baktı, yetiştirdi. Sonra da kızı Hz. Fatıma’yı onunla evlendirdi. Hz. Muhammed, Ebu Talip’in eşi olan yengesi Fatıma’yı çok severdi. Zaman zaman onu ziyaret edip gönlünü alırdı. O vefat ettiği zaman çok üzülmüş, “Bugün sevgili annem vefat etti.” demişti. Gömleğini ona kefen olarak verip cenaze namazını kıldırdı. Arkadaşları bu olağanüstü ilginin sebebini sordular. Peygamberimiz, “O, benim annemden sonra annemdi.” 3 diye cevap verdi. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Akraba ve yakınlarınızı tanıyın. Çünkü sıla-i rahim (akrabalarla olan ilişkiyi sürdürmek) yakınlar arasında sevgi doğurur, rızkı çoğaltır ve ömrün uzamasına sebep olur.” Tirmizi, Birr, 49. Abdullah bin Ebi Evfa anlatıyor: Peygamber Efendimizin huzurundaydık. Şöyle buyurdular: “Akrabaları ile alakalarını kesenler, aramızda bulunmasınlar.” Bunun üzerine teyzesi ile aralarında ufak bir kırgınlık geçmiş olan bir genç aramızdan kalkarak doğru teyzesine gitti, onunla görüşüp barıştılar. Sonra tekrar meclisimize geldi.

Gelecek Derse Hazırlık

Peygamber Efendimiz tekrar şöyle buyurdu:

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuları hatırlatınız.

“Aralarında akrabası ile ilgisini kesen kimselerin bulunduğu topluma Allah’ın rahmeti inmez.” Ahmed b. Hanbel, Müsned C 2. s.484. Yukarıdaki hadislerin verdiği mesaj üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz. Akrabalık ilişkilerini sürdürmek bize neler kazandırır? Düşüncelerinizi yazınız. ……………...............…………...............…………...............…………...............……… ……………...............…………...............…………...............…………...............……… 1. Muhammed Heykel, Hz. Muhammed Mustafa, s.132. 2. Nisâ suresi, 1. ayet. 3. Yakubî, Tarih, C 2, 14.

56

Konu ları

3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranış-

3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı 3.2. Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı

3. Hz. Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları

Mutlu ve huzurlu bir ailede örnek alınacak davranışlar neler olabilir?

Kazanım

Peygamberimiz söz ve davranışlarıyla aile bireylerine örnek olmuş, onlara öğütler vererek iyi ve güzel davranışlara yönlendirmiştir. Aile bireyleri de Peygamberimizin öğütlerini dikkate almış, bu öğütlere uygun şekilde davranmaya önem vermişlerdir. Böylece örnek alacağımız huzurlu bir aile ortamı oluşturmuşlardır.

Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler verir. Süre

3.1. Hz. Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı

40 + 40 dk.

“Sevinçler paylaşıldıkça artar, sıkıntılar paylaşıldıkça azalır.” sözü ne anlama gelmektedir?

Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama

Peygamberimizin ailesinde aile bireylerinin yaşadığı mutluluklar paylaşılırdı. Düğün ve bayram günleri sevinç ve coşku içinde kutlanırdı. Böyle zamanlarda Peygamberimiz, imkânları ölçüsünde aile bireyleriyle hediyeleşirdi.

Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş 3. konunun başındaki güdüleme sorusunu sınıfınıza yöneltip öğrencilerinizin dikkatini derse çekiniz. Konu başlığı altında verilen paragrafı bir öğrencinize okutunuz. Bu çerçevede sınıfınıza, Hz. Peygamberin ailesi hakkında kısa ve genel bilgi veriniz. 3.1. konusuna ait güdüleme çalışmasını yaptırıp metni öğrencilerinize okutunuz.

Peygamberimiz sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasını öğütlemiştir.

57

64


57 ve 58. sayfalardaki konuyla ilgili bilgi ve anlatımlardan faydalanarak öğrencilerinize Hz. Muhammed’in ailesinde sevinç ve sıkıntıların paylaşıldığını kavratınız. Etkinliği uygulatınız. 3.2. konusunun başındaki hadisi tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinize yorumlatınız. Konuyu öğrencilerinize okutunuz. Peygamberimizin ailesinin misafirlere önem verdiğini, onları en güzel şekilde ağırladığını öğrencilerinize kavratınız. Bizim de onu örnek almamız gerektiğini vurgulayınız. Konuda yer alan etkinliği uygulatınız. Bu çerçevede öğrencilerinizi etkinlikte verilen metinle ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaya yönlendiriniz.

Bir gün Medine’de Peygamberimizin mescidine yakın bir yerde Habeşistanlı Müslümanlar yöresel bir oyun oynamaya başladılar. Peygamberimizin aklına eşi geldi. Eve gidip “Gel sen de seyret.” diyerek onu da getirdi. Ve oyunu beraber seyrettiler.1 Peygamberimizin ailesinde üzüntüler, sıkıntılar da paylaşılırdı. Kötü günlerin üstesinden beraber gelinmeye çalışılırdı. Peygamberimizin kızı Zeynep’in çocuğu ölmek üzereydi. Zeynep, çocuğunun son anlarında babasının da yanında olmasını istedi. Peygamberimiz kızının evine gitti. “Veren de alan da Allah’tır. Her şeyin belli bir ömrü vardır. Sabret yavrum. Göstereceğin sabrın Allah katında büyük sevabı olacağını hatırla!” 2 diyerek kızını teselli etti, acısını onunla paylaştı. Hz. Peygamberin oğlu Kasım’ın vefatı onu ve eşi Hz. Hatice’yi çok üzmüştü. Kasım öldüğü zamanlardan Hz. Hatice onu hâlâ emziriyordu. Hz. Hatice Peygamberimize, “Ey Allah’ın Resulü! Kasım’ın sütü taştı. Keşke Allah onun ömrünü, sütünü bitirinceye kadar uzatsaydı.” dedi. Peygamberimiz de eşini, “Ey Hatice! O, süt dönemini cennette tamamlayacak!” 3 diyerek onun acısını hafifletti.

Siz ailenizle ne tür sevinç ve üzüntülerinizi paylaşırsınız? Arkadaşlarınıza anlatınız.

3.2 Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurdu: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikram da bulunsun…”

Gelecek Derse Hazırlık

Buhari, Edeb, 31.

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Onlardan derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz.

Misafirlerimize cömertçe davranıp ikramda bulunmak için neler yapmalıyız? Hz. Muhammed’in evinde misafir hiç eksik olmazdı. Onun evine gerek Medine’den gerekse uzak memleketlerden pek çok misafir gelirdi. Bunların bazısı dinî konularda bilgi sahibi olmak ve Peygamberimizi ziyaret etmek için, bir kısmı yardım istemek için gelirdi. Peygamberimiz onları güler yüzle karşılar, en güzel şekilde ağırlamaya gayret ederdi. Ailesi de Peygamberimize bu konuda yardımcı olurdu. 1. İbn-i Hişam, Es-Sîretü’n Nebeviyye, C 4. s. 97. 2. Buharî, Cenaiz, 636. 3. Salih Suruç, Peygamberimizi Nasıl Anlamalı, Çocuklarımıza Nasıl Anlatmalı?, s. 174.

58

Konu 3.3. Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı 3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi 3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi

Bir gün fakir bir kadın iki kız çocuğunun elinden tutarak Hz. Ayşe’nin evine gitti. Fakire vermek, misafire ikramda bulunmak Peygamber ailesi olmanın gereğiydi. Ama o, evde sadece bir hurma bulabildi. Daha fazla ikramda bulunamayışının hüznü ile hurmayı kadına verdi. Kadın da hurmayı alıp kızlarına paylaştırdı. Yine bir gün uzaktan gelen bir misafir, Peygamberimizin evinde geceledi. Akşam yemeği olarak sadece biraz keçi sütü vardı. Hz. Peygamber ve ailesi sütü misafirine ikram ettiler. Kendilerine yiyecek ve içecek kalmadığı için geceyi aç geçirdiler.

Kazanım Hz. Muhammed’in Hz. Muhammed’in ailesinin güzel davranışlarına örnekler verir.

Bizler de Peygamberimiz ve ailesi gibi misafirlerimize güler yüzlü olmalı, imkânlarımız çerçevesinde cömertçe ikramda bulunmalıyız.

Süre

Mescid-i Nebi’nin yan tarafında ikamet eden, evi olmayan fakir sahabilerin oluşturduğu Ashab-ı Suffe Peygamberimize sık sık misafir olurlardı. Peygamberimiz onları kendi evinde ağırlardı. Bunların sayısı yüz ile dört yüz arasında değişirdi.

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

Hz. Peygamber bir gün Suffe’de bulunan sahabeleri Hz. Ayşe’nin evine götürdü. Ona evde ne varsa getirmesini söyledi. Hurma ve süt geldi. Onlar da yediler. Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 5, s. 426.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi

Yukarıdaki metinden çıkardığınız sonuçları arkadaşınızla paylaşınız.

Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

3.3 Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı “Ey âdemoğulları!...Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü o (Allah), israf edenleri sevmez.”

İşleniş

A’raf suresi, 31. ayet. İsraf ne demektir? Hangi davranışlar israf sayılır?

3.3. konusunun başında güdüleme amacıyla verilen ayet mealini tahtaya yansıtınız. İlgili sorular çerçevesinde sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Böylece öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız. “Hz. Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz.

İsraf, dinimiz tarafından yasaklanmış kötü davranışlardan birisidir. Allah, sahip olduğumuz imkânları ölçülü bir şekilde kullanmamızı ister. İsrâ suresi 29. ayette, “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” buyurarak harcamalarımızda orta yolu bulmamızı, ne cimri ne de müsrif olmamızı emreder. Peygamberimiz ve ailesi de Kur’an’ın emirlerine, öğütlerine uymaya özen göstermişlerdir. Lüks ve israfın her türlüsünden kaçınmışlardır. Yiyecek, giyecek konusunda, diğer

59

65


Öğrencilerinizle israf ve israfın zararları hakkında konuşunuz. Peygamberimizin ailesinin israftan kaçındığını, tutumlu olmaya önem verdiğini belirtiniz. Ancak onların aynı zamanda cömert ve yardımsever olduklarını da vurgulayınız.

harcamalarında hiçbir zaman aşırılığa gitmemişlerdir. Kendi ihtiyaçlarından fazlası ellerine geçmişse onu hemen ihtiyacı olanlarla paylaşmışlardır. Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe şöyle demiştir: “Bir gün bir koyun kesmiş ve bir but dışında bütün eti dağıtmıştık. Allah’ın elçisi, “Koyunu ne yaptınız?” diye sordu. Ben, bir but dışında hepsini dağıttığımızı söyledim. “Ey Ayşe! Demek ki bir but dışında hepsi bizim oldu.”1 dedi. Onun ailesi karınlarını iyice doyurmak, eti daha sonra kullanmak üzere saklamak yerine ihtiyaç sahipleriyle paylaşmışlardır.

İsraftan kaçınma konusunda Peygamberimizin ailesini örnek almamız gerektiğini belirtiniz.

Bizler de sahip olduklarımızı en iyi şekilde kullanmalı, israf etmemeliyiz. Muslukları boşa akıtmamalı, elektriği lüzumsuz yere kullanmamalı, tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almalı, zamanımızı boşa harcamamalıyız. Böylece ailemize ve ülkemize destek olmalıyız.

Konuda yer alan etkinliği uygulatınız. Bu çerçevede sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz.

Tutumlu olmak, savurganlıktan kaçınmak için neler yapabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

60. sayfadaki güdüleme çalışmasını yaptırarak öğrencilerinizin dikkatini 3.4. konusu üzerinde yoğunlaştırınız.

3.4. Hz. Muhammed’in Ailesinde Akrabalık ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi

Konuya ait metni öğrencilerinize okutunuz. 60 ve 61. sayfalardaki bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak Hz. Muhammed’in ailesinde akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem verildiği konusunda öğrencilerinizi aydınlatınız.

Sizce akrabalık ve komşuluk ilişkilerinde nelere özen gösterilmelidir?

Dinimiz akrabalık ve komşuluk ilişkilerine büyük önem vermektedir. Peygamberimiz ve ailesi de bu konuda çok dikkatli davranmış, akrabalarının, komşularının ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için gayret sarf etmişlerdir. Peygamberimiz ve eşi Hz. Hatice maddi sıkıntılar yaşayan amcasına destek olmuşlardır. Yine Hz. Hatice kurak geçen bir yılın ardından zor durumda kalan Peygamberimizin sütannesi Halime’ye çeşitli hediyeler göndermiş, yardımda bulunmuştur.

61. sayfadaki ilk etkinliği yaptırınız. Etkinlikteki ayeti tahtaya yansıtıp öğrencilerinizle yorumlayınız.

1. Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 35.

61. sayfada yer alan 3. paragraftaki hadisi tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bu hadisin anlamı üzerinde konuşunuz.

60

Sayfanın sonundaki etkinliği uygulatınız. Etkinlik amacıyla verilen hadisleri tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizden bu hadislerle ilgili düşüncelerini ifade etmelerini isteyiniz. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

NOTLAR

Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa…iyilik edin…”

..............................................................................

Nisâ suresi, 36. ayet. Sizce Allah niçin akraba ve komşulara iyilik etmeyi emretmiş olabilir? Sebeplerini arkadaşlarınızla konuşunuz.

.............................................................................. ...............................................................................

Peygamberimizin ailesinde akrabalar gözetilir, onların ziyaretine gidilirdi. Yakınların hâl ve hatırları sorulur, ihtiyaçları temin edilirdi.

...............................................................................

Peygamberimizin ailesi zaman zaman komşularını ziyaret eder, darlık ve sıkıntı anlarında imkânları ölçüsünde onlara yardım etmeye çalışırlardı. Onlara karşı daima anlayış ve güler yüz gösterirlerdi. Komşularına rahatsızlık verecek davranışlardan da kaçınırlardı.

...............................................................................

Bir gün sahabelerden birisi Peygamberimize, “Ey Allah’ın elçisi! Komşunun komşu üzerindeki hakları nelerdir? diye sordu. Peygamber Efendimiz bu soruya, “Borç istediği zaman borç vermek, yardım istediğinde yardımına koşmak, hastalandığında ziyaretine gitmek, muhtaç olduğunda ihtiyacını gidermek, fakir düştüğünde yardım etmek, sevincine ortak olup üzüntüsünü paylaşmak, taziyesinde bulunup cenazesine katılmak, evinde pişirdiğin yemekten ona ikram etmek.”1 diye cevap verdi.

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Peygamberimiz ve ailesi komşularıyla her zaman iyi geçinmişlerdir. Onlar arasında din ayrımı yapmaksızın hepsine ikramda bulunmuşlar, yakınlık gösterip ilgilenmişlerdir. Bizler de onların davranışlarını örnek almalıyız. Komşularımızla ilgilenmeliyiz. Komşularımızın ziyaretlerine gitmeli, hâl ve hatırlarını sormalı, imkânlarımız ölçüsünde onların ihtiyaçlarını gidermeliyiz.

............................................................................... ...............................................................................

Peygamberimiz şöyle buyuruyor : “Cebrail bana komşu hakları konusunda öyle nasihatler verdi ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.”

...............................................................................

Muhyiddin Nevevi, Riyazüs Salihîn ve Tercümesi, C 1, s.255.

...............................................................................

“Komşusu; şerrinden, kötülüğünden emin olmayan kimse cennete giremez.” Buhari, Edep, 29.

...............................................................................

Yukarıdaki hadisleri yorumlayınız. Sizce toplumda komşuluk ilişkilerine önem veriliyor mu? Düşünce ve gözlemlerinizi sınıfta anlatınız.

..............................................................................

1: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C 10, s. 211.

..............................................................................

61

...............................................................................

66


3.5. konusunun başındaki güdüleme amacıyla verilen soruyu öğrencilerinize yöneltiniz. Böylece onların dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız.

3.5. Hz. Muhammed’in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi

Konunun ilk paragrafı çerçevesinde öğrencilerinize, dinimizin toplumsal dayanışmaya önem verdiğini vurgulayınız. Paragraftaki ayeti tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bu ayetin anlamı üzerinde konuşunuz.

Öksüzler, yoksullar yetimler ne gibi sıkıntılar yaşıyor olabilirler?

Dinimiz yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermektedir. Özellikle kendisini koruyamayacak durumda olan öksüzler, yetimler ve kimsesizler ile yoksullar, durumu iyi olan insanlar tarafından gözetilmeli ve onların hakları korunup ihtiyaçları giderilmelidir. Kur’an-ı Kerim’de, “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki : Hayır olarak ne harcarsanız o; ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.”1 buyrularak akrabaların, yetimlerin, yoksulların, gözetilmesi, onların ihtiyaçlarının karşılanması için harcama yapılması emredilmektedir.

62-63. sayfalarda geçen bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizle Hz. Muhammed’in ailesinde öksüzlerin, yoksulların, kimsesizlerin gözetildiğini kavratınız. 3.5. konusunda verilen hadisleri tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bu hadislerin anlamları üzerinde konuşunuz. Öğrencilerinizde zorda olanlara yardım etme, yoksulları gözetme konusunda duyarlılık oluşturmaya özen gösteriniz. Etkinliği uygulatınız. İlgili soruyu yönelterek öğrencilerinizden, düşüncelerini yazmalarını isteyiniz.

Hz. Muhammed yoksullara yardım edilmesini öğütlemiştir.

Peygamberimiz ve ailesi Allah’ın emirleri yerine getirmede bizlere her zaman örnek olmuşlardır. Özellikle yetim ve yoksulların gözetilmesi hususunda çok hassas davranmışlardır. Peygamberimiz bir hadisinde, “Müslümanların evlerinin en hayırlısı, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Müslümanların evlerinin en kötüsü, içinde

“Not Edelim” bölümündeki hadise öğrencilerinizin dikkatini çekiniz.

1: Bakara suresi, 215. ayet.

62

NOTLAR .............................................................................. yetime kötü davranılan evdir.”1 buyurarak öksüze ve yetime iyilik yapmayı öğütlemiştir. Kendisi de bir yetim olan Peygamber Efendimiz her zaman yetimin koruyucusu ve gözeticisi olmuştur. O, bir hadisinde, ‘“Kalbinin yumuşak olmasını, ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? Öyle ise yetime şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona yedir ki kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun şeylere kavuşasın.”2 buyurarak bu konuda duyarlı olmayı öğütlemiştir. Eşi Hz. Ayşe’ye de “Ey Ayşe! Hiçbir zaman muhtaç birini kapından çevirme. Verebileceğin yarım hurma dahi olsa ona ver.”3 diyerek uyarıda bulunmuştur. Bizler de Peygamberimizin öğütlerini dinlemeli, yetimlere ve yoksullara merhametli davranıp yardımcı olmaya çalışmalıyız.

.............................................................................. ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Yoksullara ve öksüzlere yardımcı olmak için neler yapabiliriz?

...............................................................................

Düşüncelerinizi yazınız.

...............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

N OT E D E L İ M Peygamberimiz, “Kim sırf Allah rızası için şefkatle yetimin başını okşarsa elinin değdiği saçlar sayısınca sevap kazanır. Yanındaki yetime iyilik yapan kimse ile ben şu iki parmak gibi cennette beraber olacağız?” diyerek işaret parmağı ile orta parmağını göstermiştir.

.............................................................................. ..............................................................................

Müslim, Zühd, 42.

...............................................................................

1. Buhari, Edeb, 39. 2. Ahmed b. Hanbel, Müsned C 1. s.263. 3. Afzalurrahman, Siret Ansiklopedisi, C 1, s. 43.

.............................................................................. ...............................................................................

63

67


64. sayfadaki okuma metnini öğrencilerinize okutunuz. Bu çerçevede, Peygamberimizin son derece iyi kalpli, hayırsever, hassas, merhametli bir insan olduğunu öğrencilerinize tekrar hatırlatınız.

OKUMA METNİ HZ. PEYGAMBERİN ŞEFKATİ VE CÖMERTLİĞİ Peygamber Efendimizin cebinde on lirası vardı. Elbise satıcısından dört lirasına bir gömlek aldı. Dışarıya çıkınca yoksul bir Medineli : – Ey Allah’ın Resulü! O gömleğe çok ihtiyacım var, onu bana verir misin? dedi. Peygamberimiz gömleği yoksula verdi. Elbise satan kişinin yanına tekrar vardı, geri kalan paranın dört lirasına kendisi için yeniden bir gömlek satın aldı. Dışarıya çıktığında küçük bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Hemen yanına gidip bunun sebebini sordu.

Gelecek Derse Hazırlık

Hizmetçi kız:

Öğrencilerinize gelecek derste “Salavat Duaları ve Anlamı” konusunun işleneceğini, ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplandırılacağını söyleyiniz. Onlardan, Salavat dualarını ezberlemelerini isteyiniz.

– Ev sahibim bana un almak için iki lira vermişti, onu kaybettim, onun için ağlıyorum. dedi. Peygamberimiz son kalan iki lirayı bu kızcağıza verdi. Fakat kız ağlamaya devam etti. Peygamberimiz: – Kaybettiğin iki liraya yeniden kavuştun, hâlâ niçin ağlıyorsun? diye sordu. Küçük kız: – ‘Eve geç kaldım, beni dövmelerinden korkuyorum.’ dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz küçük kızın elinden tuttu, onu eve kadar götürdü. Ev sahiplerine: – Şu kızcağız geç kaldım, diye dövülmekten korkuyordu da bunu size kadar getirdim. dedi. Ev sahibi: – Ey Allah’ın Resulü! Sizin, evimize gelmenize sebep olduğu için bu hizmetçi kızı azat ediyorum, artık hürdür.’ deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Allah’ın, bana verdiği on lira ne kadar bereketli imiş! Allah, onunla peygamberine ve Medineli bir yoksula birer gömlek giydirdi, bir kız çocuğunu da sevindirdi, özgürlüğe kavuşmasına sebep oldu. Şüphesiz bize sonsuz kuvvetiyle rızık veren odur.” İbn-i Kesir, Şemâilü’r-Resûl, s. 67. (Özetlenip düzenlenerek alınmıştır.)

64

Konu 4. Salavat Duaları ve Anlamı Ölçme ve Değerlendirme Kazanım ler.

Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söy-

4. Salavat Duaları ve Anlamı

Süre

Hz. Peygambere sevgi ve saygımızı nasıl ifade edebiliriz?

40 + 40 dk.

OKUNUŞU

Yöntem ve Teknikler

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamîdün mecîd.

Ezberleme, soru-cevap, metin analizi

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamîdün mecîd.

Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali

ANLAMI Allah’ım! İbrahim Peygamber’e ve ailesine merhamet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e ve onun ailesine de rahmet et. Muhakkak ki sen şanı yüce ve övülmeye layık olansın.

İşleniş

Allah’ım! İbrahim Peygamber’i ve ailesini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed’i ve ailesini de mübarek kıl. Muhakkak ki sen şanı yüce ve övülmeye layık olansın.

4. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Salavat dualarını birkaç kez sesli olarak okuyunuz. Öğrencilerinize bu duaların doğru bir şekilde nasıl okunacağını gösteriniz. Daha sonra da onlara ezbere okutunuz. Etkinliği uygulatınız. İlgili soruyu yönelterek öğrencilerinizin düşüncelerini alınız.

Salavat dualarında Allah’tan neler istiyoruz, ne gibi dileklerde bulunuyoruz? Düşüncelerinizi paylaşınız.

65

68


Öğrencilerinizden, “Hz. Peygamberin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Sevgisi” başlıklı metni okumalarını isteyiniz. Metin okunduktan sonra Ölçme ve Değerlendirme sorularının cevaplandırılmasına geçiniz.

OKUMA METNİ HZ. PEYGAMBERİN HZ. HASAN VE HZ. HÜSEYİN SEVGİSİ Hz. Peygamber (s.a.v) torunları Hasan ile Hüseyin’i çok seviyordu. Onlarla şakalaşıyor ve oynuyordu. Bir gün torunlarından birini kucağına almış ve onu öpmüştü. Bir arkadaşı onun bu davranışını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak, “Benim on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” dedi. Hz. Peygamber onun bu sözlerini hayretle dinledikten sonra şöyle buyurdu: “Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.”1 Peygamberimizin torunlarına olan sevgisini ifade eden bir başka örnek de şöyledir: “Bir grup sahabi, Peygamberle birlikte davet edildikleri bir yemeğe giderken yolda, torunu Hüseyin’e rastladılar. O, çocuklarla oynuyordu. Peygamberimiz Hüseyin’i görünce ona doğru ilerledi ve arkadaşlarının önüne geçip onu tutmaya çalıştı. Hüseyin ise sağa sola kaçmaya başladı. Peygamberimiz de onu yakalamak için peşinden koştu. Hüseyin’i yakalayan Peygamberimiz ellerinden birini çenesinin altına diğerini de ensesine koyup onu öptü ve “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim! Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sevsin…”2 buyurdu. Peygamberimiz sık sık Hz. Fatıma Validemizin evine giderdi. Ona torunlarını kastederek “Oğullarımı bana çağır, onları kucaklayayım. Benim çiçeklerimi getirin.” derdi. Torunları gelince de onları kucaklar ve öperdi. Saçlarını okşar, bağrına basar, omuzlarına alırdı. Bir defasında torunlarından biri Hz. Peygamberin ayaklarında oturuyordu. Efendimiz “Ayağa kalk.” dedi. O da kalktı ve ayaklarını Peygamberimizin göğsüne koydu. Dedesi onu yanaklarından öptü ve “Allah’ım, ben bunları seviyorum, sen de sev!”3 buyurdu. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, s.79

1. Buhari, Edeb, 18. 2. Tirmizî, Menâkıb, 31. 3. Tirmizî, Menâkıb, 3784.

66

67. sayfadaki değerlendirme çalışmalarını sınıfta yaptırınız. Öğrencilerinize açık uçlu soruları yöneltiniz. Onların cevaplarını dikkatle takip ediniz. 5. soruyu cevaplatınız. Öğrencilerinizin işaretlemelerini kontrol ediniz. Varsa yanlışlarını düzeltiniz. Bulmacayı yaptırınız. İlgili kelime ve kavramların bulmacadan bulunup işaretlenmesini isteyiniz.

Ölçme ve Değerlendirme 1. Peygamberimiz, ailesine nasıl davranırdı? Söyleyiniz. 2. Peygamberimizin ailesinde akrabalık ve komşuluk ilişkileri nasıldı? Anlatınız. 3. Hz. Muhammed çocuklara nasıl davranırdı? Belirtiniz. 4. Salavat ne demektir? Niçin salavat getiririz? Açıklayınız. 5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” ya-

zınız.

D Peygamberimizin ismini her duyduğumuzda salavat getirmeliyiz. � D Peygamberimiz ve ailesi kapılarına gelen ihtiyaç sahiplerine yardım etmezdi. � Y Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi güzel davranışlarıyla hepimiz için örnektir. � Y Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Peygamberimizin çocuklarıdır. � D Harcamalarımızda ölçülü davranıp savurganlık yapmamaya israf denir. � 6. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

AİLE

S

Ö

K

S

Ü

Z

E

R

İ

J

S

Ö

R

N

E

K

İ

N

S

A

N

A

F

U

N

İ

T

Ş

A

A

Ç

İ

V

Ğ

C

Ö

M

E

R

T

L

İ

K

U

K

O

S

T

V

Z

İ

A

E

R

R

S

A

K

R

A

B

A

V

T

A

G

Y

O

K

İ

D

İ

T

A

J

M

A

E

H

L

İ

B

E

Y

T

Ç

P

N

T

S

A

T

I

A

İ

L

E

K

L

İ

M

K

O

M

Ş

U

L

U

K

I

SAVURGANLIK

M

İ

S

A

F

İ

R

U

V

B

K

YETİM

AKRABA CÖMERTLİK EHLİBEYT İKRAM KOMŞULUK MİSAFİR ÖKSÜZ ÖRNEK İNSAN SALAVAT

67

69


Öğrencilerinizden öz değerlendirme formunu doldurmalarını isteyiniz. Onların işaretlerini kontrol ediniz. Varsa yanlışlarını düzeltmeleri, hatalarını gidermeleri konusunda öğrencilerinize rehberlik ediniz.

Ölçme ve Değerlendirme ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıdaki öz değerlendirme formunda size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Peygamberimizin Hz. Hatice ile evliliğini özet olarak

Gelecek Derse Hazırlık

anlatabilirim. Peygamberimizin çocuklara değer verdiğini örnek-

Öğrencilerinize gelecek derste yeni bir üniteye başlanacağını hatırlatınız. Onlardan, bu ünitenin hazırlık çalışmalarını yapmalarını isteyiniz.

lerle açıklayabilirim. Peygamberimizin,

ailesi

içindeki

davranışlarına

örnekler verebilirim. Peygamberimizin aile fertlerinin güzel davranışlarını örnekler vererek anlatabilirim.

NOTLAR

Salavat dualarını ezbere okur ve anlamını söyleyebilirim.

.............................................................................. ..............................................................................

İki kez

veya bir kez

işaretlediyseniz ilgili konuları daha iyi anlamak için

tekrar çalışmalısınız.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

68

............................................................................... ...............................................................................

NOTLAR

............................................................................... ...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

70


ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU

4. ÜNİTE

KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ Hazırlık Çalışmaları

1. Kur’an-ı Kerim Müslümanlar için neden önemlidir? Araştırınız. 2. Kur’an-ı Kerim mealinden, güzel davranışlarda bulunmayı emreden bir ayet bularak defterinize yazınız. 3. İbrahim Peygamber hakkında bir araştırma yaparak edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. 4. Fil suresinde anlatılan Fil Olayı hakkında bir araştırma yapınız.

69

71


Konu 1. İslam Dininin Temel Kaynağı : Kur’an

1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an

Kazanım

“Gerçekten bu Kur’an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu… müjdeler.”

Kur’an’ın İslam dinindeki önemini yorumlar.

İsra suresi, 9. ayet. Yukarıdaki ayeti de dikkate alarak Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için önemi üzerinde düşününüz.

Süre 40 + 40 dk.

Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, onu akıl ve irade gibi üstün özelliklerle donatmış, bu özelliklerinden dolayı da ona bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukların başında, kendisini yaratan Yüce Rabb’ini tanımak ve ona inanıp ibadet etmek gelmektedir.

Yöntem ve Teknikler

İnsan, Allah’ın ona verdiği akıl sayesinde bir yaratıcısı olduğu düşüncesine ulaşabilir. Ama yaratıcının vasıflarını ve ona nasıl kulluk edileceğini aklıyla bilemez. Bu yüzden Allah, tarih boyunca peygamberler ve kutsal kitaplar göndererek insanları bu konularda bilgilendirmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları doğru yola iletmek için gönderilen son peygamber, Kur’an-ı Kerim de son ilahî kitaptır.

Okuma, anlatım, soru-cevap, metin analizi, yorumlama Kaynaklar ve Materyaller Ders Kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, projeksiyon İşleniş 1. konunun başında, güdüleme amacıyla verilen ayet mealini tahtaya yansıtınız. İlgili soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an” konusunu öğrencilerinize okutunuz. Diğer öğrencilerinizi, okuyan arkadaşlarını dikkatle dinlemeleri konusunda uyarınız.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir.

Kur’an-ı Kerim, İslam’ı öğrenebilmek için başvuracağımız temel kaynaktır. Dinimizin inanç esaslarını, emir ve yasaklarını, öğütlerini Kur’an’dan öğreniriz. Allah, Kur’an’da bize kendisini tanıtır. Peygamberler, melekler, kutsal kitaplar ve ahiret ile ilgili bilgiler

70

70 ve 71. sayfalarda geçen anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize Kur’an’ın İslam dinindeki yeri ve önemini kavratınız. Onun, bütün Müslümanlar için temel dinî kaynak olduğunu vurgulayınız. Öğrencilerinizi Kur’an’ı öğrenmeye, okumaya, anlamaya yönlendiriniz.

verir. Dinimizin emrettiği farz ibadetlerin neler olduğunu, bunların nasıl ve ne zaman yapılacağını ana hatırlarıyla bildirir. Namaz, oruç, hac ve zekât ibadetleri ile ilgili temel bilgiler Kur’an’da yer alır.

71. sayfadaki etkinliği uygulatınız. Etkinlik amacıyla verilen şiiri tahtaya yansıtınız. Bu çerçevede öğrencilerinizden Kur’an’ın özelliklerini yazılı olarak sıralamalarını isteyiniz.

Kur’an-ı Kerim, ahlaki ilkeler konusunda da başvurulacak temel kaynaktır. Çünkü Kur’an, insanların çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için gereken temel ilkeler konusunda da yol göstermektedir. Güzel ahlaklı olma konusunda öğütler vermektedir. Bizler de dinimizi temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’den öğrenmeye önem vermeliyiz. Böylece batıl inanç ve hurafelerden korunmuş, sağlıklı bir dinî inanca sahip oluruz.

YÜCE KİTABIM

Gelecek Derse Hazırlık

Elimde Kur’an,

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Onlara derse hazırlıklı gelmeleri konusunda uyarıda bulununuz.

Müjdeler verir,

Dilimde Kur’an,

Çok sevindirir,

Benimle her an,

Hakkı gösterir,

Yüce kitabım.

Yüce kitabım.

Rabb’imin sözü,

Seni okuyan,

Her şeyin özü,

Sesini duyan,

Uyarır bizi,

Mutlu her zaman,

Yüce kitabım.

Yüce kitabım.

Der ki: Hakk’a tap!

Sendedir hayat,

Görevini yap!

Ruhumu parlat,

İlahî hitap,

Beni aydınlat,

Yüce kitabım.

Yüce kitabım. Sen başlara taç, Ruhlara ilaç, Biz sana muhtaç, Yüce kitabım. M. Yaşar KANDEMİR Peygambere ve Kitaplara İnanıyorum, s. 63.

Yukarıdaki şiirde Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir? Sıralayınız. ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................

71

72


Konu 2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır

2. Kur’an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır

İyiye ve güzele yönelen insan hangi davranışlara önem vermelidir?

Kazanım Kur’an’ın hayatımızdaki yeri ve önemini fark eder. Kur’an’ın iyiye ve güzele yönlendirip kötülüklerden sakındırdığını örneklerle açıklar.

Allah, insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini ister. Bunun için de insanları iyi ve güzel davranışlara yönlendirir. Onların huzurunu ve mutluluğunu bozacak kötü davranışları ise yasaklar. İşte bu sebeple Kur’an’da hem iyi ve güzel davranışları hem de kötü davranışları insanlara bildirir. Bir ayette, “Şüphesiz Allah, adeleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”1 buyrulur.

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, yorumlama, listeleme, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

Dinimiz yaşlılara ve kimsesizlere yardım etmemizi öğütler.

Kur’an-ı Kerim, yapmamız ve yapmamamız gereken davranışlar hakkında bize bilgi verir. Dünya ve ahiret yaşantımızda mutluluk getirecek ilkeleri davranışlarımıza yansıtmak için Kur’an’ı okuyup anlamamız gerekir.

İşleniş 2. konunun başında yer alan soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Konuyu öğrencilerinize okutunuz. 72-73. sayfalardaki bilgi ve anlatımlardan faydalanarak öğrencilerinizi, Kur’an’ın iyiye ve güzele yönlendirdiği, kötülüklerden sakındırdığı konusunda aydınlatınız. Kur’an’da öğütlenen güzel davranışlardan örnekler veriniz. Etkinliği uygulatınız. Etkinlik amacıyla verilen ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizden bu ayetlerde geçen emirleri ve yasakları listelemelerini isteyiniz.

Kur’an-ı Kerim kendimize ve topluma faydalı olan şeyleri yapmamızı, zararlı olanlardan da uzak durmamızı ister. Anne-babaya, akrabaya, komşulara, öksüzlere, yoksullara iyilikte bulunmak yapmamız istenen faydalı davranışlar arasındadır. Yalan söylemek, 1. Nahl suresi, 90. ayet.

72

iftira atmak, dedikodu yapmak, ara bozuculuk, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, içki ve uyuşturucu kullanmak, kumar oynamak gibi davranışlar ise bireye ve topluma zarar veren, yasaklanmış davranışlar arasındadır.

Gelecek Derse Hazırlık

“Rabb’in, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya- babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer… senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara ‘Of!’ bile deme; onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle… Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma… Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma… Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme… Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabb’inin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar, Rabb’inin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir…”

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız.

İsra suresi, 23, 26, 29, 36, 37, 38, 39. ayetler.

Konu

Yukarıdaki ayetlerde Allah’ın emrettiği, öğütlediği ve yasakladığı davranışları listeleyiniz.

Emirler ve Öğütler

3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği

Yasaklar

Kazanım

................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

Kur’an’ın yol göstericiliğinin ne anlama geldiğini açıklar.

.................................................................................................................................................................................

Bizler Allah’ın bizim için faydalı olan şeyleri emredip zararlı olanları yasakladığının bilincinde olmalı, Kur’an’ın emir, yasak ve öğütlerine uymalıyız.

Süre 40 + 40 dk.

3. Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği

Yöntem ve Teknikler

Kur’an insana hangi konularda yol gösterebilir?

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi, projeksiyon

Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu gösteren ve bilmedikleri hususları onlara açıklayan bir rehberdir. Kur’an’da Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, inanç esasları, Allah’a nasıl kulluk edileceği, ahlak ilkeleri, evrenin nasıl yaratıldığı, ahiret hayatı gibi pek çok konuda açıklamalar bulunmaktadır.

Kaynaklar ve Materyaller

73

ları

73

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitap-


İşleniş Kur’an insana hangi konularda yol gösterir? sorusunu yönelterek bu çerçevede sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Böylece öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız.

Kur’an, Allah’ın yarattıkları arasında özel bir yere sahip olan insanın Allah’la, insanla ve evrenle ilişkileri konusunda da yol gösterir. Allah’ın evren karşısındaki konumuna açıklık getirir. KUR’AN-I KERİM

insanın Allah’la

insanın evrenle

insanın insanla

Allah’ın evrenle

ilişkilerinde yol gösterir.

3. konuyu öğrencilerinize okutunuz.

Kur’an-ı Kerim insana Allah’la ilişkisi konusunda yol gösterir. Zâriyât suresi 56. ayetinde “Ben… insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyrulur. Bu ayet, insanın, yaratıcısı karşısında kul konumunda olduğunu belirtir.

73-76. sayfalardaki anlatımlardan faydalanarak öğrencilerinizi Kur’an’ın açıklayıcılığı ve yol göstericiliği konusunda aydınlatınız. Kutsal kitabımızda bizleri doğru yola ileten pek çok bilgi, açıklama ve öğüt bulunduğunu vurgulayınız. Öğrencilerinizle birlikte bunlarla ilgili örnekler belirleyiniz. 74. sayfanın başındaki şemayı öğrencilerinize inceletiniz. Kur’an’ın ortaya koyduğu ilkelerin insan ilişkileri açısından önemi üzerinde öğrencilerinizle konuşunuz.

Kur’an insan ilişkileri konusunda bizlere yol gösterir.

Allah bizleri yaratmış, hayatımızı devam ettirebilmemiz için sayısız nimetleri hizmetimize sunmuştur. Buna karşılık insandan sadece kendisine inanıp kulluk etmesini, iyi işler yapıp kötü davranışlardan uzak durmasını, kendisine şükretmesini istemiştir. Böyle davrananların ödüllendireceğini bildirmiştir: “Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve

75. sayfadaki paragraflarda yer alan ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bunların anlamları ve vermek istediği mesaj üzerinde konuşunuz.

74

Öğrencilerinizin dikkatini 75. sayfadaki etkinlikle verilen ayetlere çekiniz. Bunlarla ilgili olarak sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz.

NOTLAR (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler… Allah, yeryüzünü sizi için karar kılma yeri, göğü de bina yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabb’iniz Allah! Âlemlerin Rabb’i Allah ne yücedir! O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hâlde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) ona ibadet edin…”1

.............................................................................. .............................................................................. ...............................................................................

Kur’an, Allah’ın insana çok yakın ve onun her yaptığından haberdar olduğunu belirtir. Bir ayette şöyle buyrulur: “Ant olsun, insanı biz yarattık ve… biz ona şah damarından daha yakınız.”2 Bu yüzden insan aracısız olarak Allah’la iletişim kurmalı; isteklerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını yalnızca ona iletmelidir: “Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”3 Öyleyse insan, “…Şüphesiz o (Allah), göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir. O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.”4 ayeti gereğince hatalarından dolayı pişmanlığını da Allah’a iletmeli ve ondan bağışlanma dilemelidir.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Aşağıdaki ayetlerin insanın Allah’la iletişim kurma yollarından hangisini içerdiğini ayrılan bölüme yazınız.

............................................................................... ...............................................................................

“Rabb’iniz şöyle dedi: ‘Bana dua edin, duanıza cevap vereyim…” Mû’min suresi, 60. ayet.

...............................................................................

Dua etmek “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet edin…” Bakara suresi, 21. ayet.

...............................................................................

......................................................

“Tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim…”

............................................................................... ...............................................................................

Bakara suresi, 160. ayet.

......................................................

“…Bana Müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi…” Neml suresi, 92. ayet.

..............................................................................

......................................................

..............................................................................

1. Mü’min suresi, 61, 64, 65. ayetler. 2. Kaf suresi, 16. ayet. 3. Bakara suresi, 186. ayet. 4. Şûrâ suresi, 24 - 25. ayetler

............................................................................... ...............................................................................

75

74


76. sayfadaki bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak Kur’an’ın; insanın insanla, insanın, yaşadığı çevre ve evrenle ilişkileri konusunda da yol gösterici olduğunu öğrencilerinize kavratınız.

Kur’an-ı Kerim bizlere diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de yol gösterir. Kutsal kitabımızda insanlar arası ilişkileri düzenleyen pek çok ayet vardır. Bu ayetlerde insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlayacak iyi ve güzel davranışlar emredilir. Toplumda barış ortamını bozacak, insanlara zarar verecek kötü ve çirkin davranışlar ise yasaklanır.

Sayfadaki etkinliği uygulatınız. Ayet mealini tahtaya yansıtarak sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz.

Lokman suresinde yer alan ve Hz. Lokman’ın oğluna yaptığı şu konuşma, insanlar arası ilişkilerde ilke edineceğimiz bazı öğütler içermektedir: “Hz. Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: ‘Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak büyük bir zulümdür… Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi büyüklüğünde olsa ve bu bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır ve getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır. Yavrum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşün de tabii ol. Sesini alçalt…”1

77. sayfadaki ayet mealleri ve anlatımlar çerçevesinde öğrencilerinizi Allah-evren ilişkisi konusunda aydınlatınız. Bu süreçte öğrencilerinizin görüş ve düşüncelerini de alınız.

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” Nisâ suresi, 36. ayet. Yukarıdaki ayetten, insanlar arası ilişkilerle ilgili ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Arkadaşlanızla konuşunuz.

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Konuyu okuyup gelmelerini söyleyiniz.

Kur’an-ı Kerim insana, içinde yaşadığı evrenle ilişkisi konusunda da yol gösterir. Kur’an’da yeryüzünde ve gökyüzünde var olan her şeyin insanoğlu için yaratıldığı bildirilir. Bir ayette şöyle buyrulur: “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi?…”2 Başka bir ayette de “O (Allah), yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır…”3 ifadesi yer almaktadır. Kur’an evrende insanoğlu için hazırlanmış nimetlere ve kâinatteki mükemmel düzene işaret etmektedir. İnsana bu nimetlerden faydalanmasını, ancak evrendeki dengeyi de korumasını buyurmaktadır. Eğer kâinattaki dengeyi koruyamazsak bundan zarar göreceğimiz Kur’an’da bildirilmektedir. “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle 1. Lokman suresi 13, 16-19. ayetler. 2. Lokman suresi, 20. ayet. 3. Bakara suresi, 29. ayet.

76

Konu 4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim Kazanım karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.”1 ayeti bu durumu belirtmektedir.

Hz. İbrahim’in Allah’a inanç konusunda ne tür çabalar gösterdiğini fark eder. Süre

Kur’an-ı Kerim Allah’ın evrenle ilişkisi konusunda da yol göstermektedir. Kur’an bize her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu bildirmektedir. Allah, evreni bizim için mükemmel bir şekilde düzenlenmiştir. “Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabb’iniz Allah! Ondan başka hiçbir ilah yoktur…”2 ayetleri bu durumu belirtmektedir.

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

Allah, evrenin yaratıcısıdır. Evrendeki düzenin devamı için bazı yasalar koymuştur. Bu yasalara göre evreni düzenleyen ve hayatın devamını sağlayan da Allah’tır. Gezegenler, Güneş, Dünya ve Ay yörüngelerinde düzenli olarak hareket etmektedir. Gece ile gündüz ve mevsimler bu işleyişin sonucu oluşmaktadır. Kur’an’da bu duruma şöyle dikkat çekilmektedir: “Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ay’ın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik… Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”3

Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş

Kur’an her şeyi yaratanın ve yaşatanın, evrendeki düzeni sürdürenin Allah olduğunu belirtir. Kur’an’ın bildirdiğine göre Allah’tan başka her şeyin bir sonu vardır. Allah’ın belirlediği zaman geldiğinde yaratılmışların da sonu gelecektir. Evrendeki her şeyin bir ömrü olduğu Rûm suresi 8. ayette şöyle ifade edilmektedir: “…Allah gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır…” Bizler Kur’an’ı okuyup anlamaya, onun yol göstericiliğinden faydalanmaya çalışmalıyız.

Güdüleme amacıyla verilen soruyu sınıfınıza yönelterek öğrencilerinizin dikkatini 4. konu üzerinde yoğunlaştırınız.

4. Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim

“Halil İbrahim sofrası”, “Halil İbrahim bereketi.” ifadeleri ne amaçla söylenir?

Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Onun büyük oğlu Hz. İsmail ve küçük oğlu Hz. İshak da Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in soyu İsmail Peygamber aracılığıyla Hz. İbrahim’e dayanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in 14. suresinin adı İbrahim suresidir. 1. Rûm suresi, 41. ayet 2. Mü’min suresi, 61 - 62. ayetler. 3. Yâsin suresi, 38 - 40. ayetler.

77

75


“Allah’ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz. İstekli bir öğrencinize konuyu anlattırınız.

Hz. İbrahim, Babil Hükümdarı Nemrut döneminde dünyaya gelmiştir. Babilliler çok tanrılı bir inanca sahiptiler, putlara tapıyorlardı. Hz. İbrahim’in babası Âzer, Nemrut’un putlarını temizleyip onarmakla görevliydi.

77-79. sayfalarda geçen bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizle Hz. İbrahim hakkında konuşunuz.Hz. İbrahim’in çocukluğu, Allah’ı arayış süreci ve tevhit inancına ulaşması konusunda öğrencilerinize açıklamalar yapınız.

Nemrut bir gün rüyasında, parlak bir yıldızın doğduğunu ve onun parlaklığı yanında Ay ve Güneş’in çok sönük kaldığını gördü. Sarayın kâhinlerini yanına çağırarak rüyasını yorumlamalarını istedi. Onlar da o yıl doğacak bir erkek çocuğun Nemrut’un krallığını yok edip onun ölümüne sebep olacağını, halkının da dinini değiştireceğini söylediler. Bunun üzerine Nemrut, o yıl doğacak olan bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Âzer’in karısı da o yıl hamileydi. Âzer çocuğunun öldürülmesini istemediği için karısını şehrin dışında bir mağaraya götürdü, karısı o mağarada doğum yaptı. Tehlike geçip de artık doğan çocuklara dokunulmadığı zaman oğlu İbrahim’i şehre getirdi.

Konuda yer alan ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bunların anlamları üzerinde konuşunuz. 79. sayfadaki etkinliği uygulatınız. İlgili soruyu yönelterek sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Öğrencilerinizin düşüncelerini alınız. Görüşlerini serbestçe ifade etmeleri konusunda onları teşvik ediniz.

Balıklı Göl /Şanlıurfa

Hz. İbrahim biraz büyüdüğünde, insanların kendi elleriyle yaptıkları putların ilah olamayacağını kavradı. Kendisini ve her şeyi yaratan yüce varlığı aramaya başladı. Kur’an-ı Kerim’de bu arayış şöyle anlatılmaktadır: “Hani İbrahim babası Âzer’e, ‘Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.’ demişti. İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyordu ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘Bu mu benim Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de ‘Bu benim rebbim olabilir mi?’ dedi. Ay batınca da ‘And olsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de

Konu sonundaki “Not Edelim” bölümünde yer alan bilgiye öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Gelecek Derse Hazırlık

78

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Onlardan, derse Fil suresini ezberleyip gelmelerini isteyiniz.

NOTLAR ..............................................................................

sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken görünce de ‘Bu mu benim Rabb’im!’ Hem bu daha büyük, dedi. O da batınca (kavmine dönüp) ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.”1 Böylece Hz. İbrahim; Güneş, Ay, yıldızlar gibi cansız varlıkların tanrı olamayacağını anladı. Her şeyi yaratan, eşi ve benzeri olmayan Yüce Allah’a inanılması gerektiğini kavradı. Daha sonra peygamber olarak görevlendirilen Hz. İbrahim, insanları bir olan Allah’a inanmaya ve yalnız ona kulluk yapmaya davet etti.

.............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

Kendine ve putlara saygısızlık yapıldığını, krallığının yok olacağını düşünen Nemrut, Hz. İbrahim’i yakalatarak ateşte yakmaya karar verdi. Halk, büyük bir odun yığını oluşturdu. Odunlar tutuşturularak ateş yakıldı. Hz. İbrahim bir mancınık yardımıyla ateşin tam ortasına atıldı. Fakat Allah, ateşin Hz. İbrahim’i yakmasına izin vermedi. Bu durum Kur’an’da şöyle belirtilir: “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol, dedik.”2 Uzun bir süre ateşin sönmesini bekleyen Nemrut ve adamları ateşin Hz. İbrahim’i yakmadığını gördüler. Hz. İbrahim ateşten sağ salim çıkmıştı. Gözleriyle bu mucizeye şahit olmalarına rağmen Nemrut ve halkın büyük bir kısmı Hz. İbrahim’in tek Allah’a inanma davetini kabul etmedi.”3

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

“İbrahim dedi ki: Hayır! Rabb’iniz göklerin ve yerin Rabb’idir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah’a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar, diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları (putları) paramparça etti. Onlar: Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir,’ dediler. (Bir kısmı da) O hâlde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki (bu konuda) şahitlik ederler, dediler. (İbrahim gelince) Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim, dediler. Dedi ki: Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun bakalım!”

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Enbiyâ suresi, 56 - 63. ayetler.

...............................................................................

Hz. İbrahim’in, putperestlere inançlarının yanlışlığını göstermek için verdiği ders, onun kişiliği hakkında size neler düşündürmektedir? Arkadaşlarınıza görüşlerinizi anlatınız.

...............................................................................

NOT EDELİM

..............................................................................

Hz. İbrahim “Halilullah” yani “Allah’ın dostu” olarak da nitelendirilmiştir. O hem Müslümanlar ve Hristiyanlar hem de Yahudiler tarafından sevilen ve övülen, Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim’de kendisinden sıkça bahsedilen peygamberlerden biridir.

.............................................................................. ...............................................................................

1. En’âm suresi, 74 - 79. ayetler. 2. Enbiyâ suresi, 69. ayet. 3. Ahmet Efe, Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi, s. 71 - 79.

...............................................................................

79

...............................................................................

76


Konu 5. Fil Suresi ve Anlamı Ölçme ve Değerlendirme

5. Fil Suresi ve Anlamı

Fil suresinin içeriğinde neler olabilir? Surenin adını da dikkate alarak düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Kazanım Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyler.

OKUNUŞU Bismillâhirrahmânirrahîm.

Süre

Elem tera keyfe feale rabbüke bi ashâbil fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîlin ve ersele aleyhim tayren ebâbîl. Termîhim bihi-câretin min siccîl fece alehüm keasfin me’kûl.

40 + 40 dk.

ANLAMI

Yöntem ve Teknikler

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla Rabb’inin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.

Ezberleme, soru-cevap, tartışma, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller

Fil suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. Peygamberimizin doğumundan kısa bir süre önce gerçekleşen Fil Olayı’ndan bahsettiği için

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali

bu adı almıştır. Yemen Valisi Ebrehe, Hristiyanlık dinine inanan biridir. İnsanların Kâbe’ye akın

İşleniş

akın gitmesinden rahatsız olur ve bunu engellemek için büyük, süslü bir kilise inşa ettirir. Fakat zorlamasına rağmen halkı buraya getiremez. Bunun üzerine Kâbe’yi yıkmaya karar verir. Büyük bir ordu hazırlar ve ordusunu, o zamanda, savaş aracı olarak

5. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini derse çekiniz.

kullanılan fillerle destekler. Mekke’ye doğru yola çıkarlar, Mekke yakınlarında konaklarlar. Ordu harekete geçmek isteyince öndeki büyük fil yerinden kalkmaz. Mekke haricindeki diğer yönlere çevrildiğinde hareket eden fil, yönü Mekke’ye çevrildiğinde yerinden kıpırdamaz.

Öğrencilerinize dikkatle dinlemelerini söyleyerek Fil suresi ve anlamını sınıfınızda sesli olarak okuyunuz. Bazı öğrencilerinize de okutunuz. Onlardan, sureyi ezbere okumalarını isteyiniz. Varsa eksiklerini tamamlayınız. Ezberleme güçlüğü çekenleri zorlamayınız.

O sırada gökyüzünde bir hareketlenme olur, sürü hâlindeki kuşlar askerlerin üzerine gagalarında ve pençelerinde taşıdıkları taşları atmaya başlar. Askerlerinden birçoğunu kaybeden Ebrehe, kalan askerleriyle beraber yaralı olarak Yemen’e kaçar ve orada ölür. Fil Olayı’ndan ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

80

80. sayfadaki etkinliği uygulatınız. İlgili soruyu yönelterek etkinlikteki olay üzerinde sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. 81. sayfadaki değerlendirme çalışmalarını yaptırınız. Açık uçlu soruları öğrencilerinize yöneltiniz. Soruların cevaplarını deftere yazmalarını söyleyiniz. 5. çalışmayı yaptırınız.

Ölçme ve Değerlendirme 1. Kur’an niçin İslam’ın temel kaynağıdır? 2. Kur’an-ı Kerim’in emrettiği ve yasakladığı davranışlara üçer tane örnek veriniz.

Öğrencilerinizden bulmacada gizlenmiş kelime ve kavramları bulup işaretlemelerini isteyiniz.

3. Hz. İbrahim’in Allah’ı arayışı hakkında bilgi veriniz. 4. Fil suresi hangi olaydan bahsetmektedir? Kısaca anlatınız. 5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” ya-

zınız.

Y Kur’an-ı Kerim sadece inanç esaslarından bahseder. � D İnsanlar, evrende var olan düzeni korumakla sorumludurlar. � D Allah’a, verdiği nimetlerden dolayı şükretmeliyiz. � D Allah’la iletişim kurma yollarından biri dua etmektir. � Y Fil Olayı, Hz. İbrahim zamanında yaşanmıştır. �

NOTLAR .............................................................................. ..............................................................................

6. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

E

C

İ

H

T

Ö

V

K

O

Z

P

T

R

A

F

İ

B

A

Ğ

Ü

T

S

A

Ş

İ

F

Z

İ

D

E

T

G

N

...............................................................................

ALLAH DUA

...............................................................................

EVREN EMİR

E

Z

M

B

O

B

T

U

D

Ü

S

N

K

U

R

A

N

O

K

U

M

A

O

P

İ

A

S

E

V

Y

A

A

N

E

I

Ç

H

H

L

A

E

Ğ

K

L

M

D

F

İ

L

O

L

A

Y

I

Ö

İ

R

A

M

O

Y

A

S

A

K

N

ÖĞÜT

R

E

Ş

L

İ

P

A

L

L

A

H

TÖVBE

T

Ö

V

B

E

Ü

Y

A

Ç

M

I

YASAK

...............................................................................

FİL OLAYI

...............................................................................

HZ. İBRAHİM İBADET

...............................................................................

İNSAN KUR’AN OKUMA

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

81

...............................................................................

77


Öz değerlendirme formunu öğrencilerinize doldurtunuz. Varsa eksiklerini gidermeleri, hatalarını düzeltmeleri için öğrencilerinize rehberlik ediniz.

Ölçme ve Değerlendirme ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıdaki öz değerlendirme formunda size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Gelecek Derse Hazırlık Kur’an-ı Kerim’in İslam dinini öğrenmek için başvura-

Öğrencilerinize gelecek derste yeni bir konuya başlanacağını hatırlatınız. Onlardan 5. ünitenin hazırlık çalışmalarını yapmalarını isteyiniz.

cağımız temel kaynak olduğunu biliyorum. Kur’an’ın iyiye ve güzele yönlendirdiğini örneklerle açıklarım. Kur’an’ın kötülüklerden sakındırdığını örneklerle açıklarım. Kur’an’ın yol gösterici olmasının ne demek olduğunu açıklayabilirim. Hz. İbrahim’in Allah’a inanma yolunda gösterdiği çabaların farkındayım.

NOTLAR

Fil suresini ezbere okur ve anlamını söyleyebilirim.

.............................................................................. İki kez

..............................................................................

veya bir kez

işaretlediyseniz ilgili konuları daha iyi anlamak için

tekrar çalışmalısınız.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 82

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

NOTLAR

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

78


ÖĞRENME ALANI: AHLAK

5. ÜNİTE SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM Hazırlık Çalışmaları

1. Millî bayramlarımızın adlarını ve niçin kutlandığını araştırınız. 2. Kandil gecelerimiz hangileridir? Araştırıp öğreniniz. 3. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili iki atasözü bularak defterinize yazınız.

83

79


Konu 1. Paylaşmak Niçin Önemlidir? 2. Sevinçlerimizi Paylaşalım

1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?

İnsan başkalarıyla neleri niçin paylaşır?

Kazanım Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.

Toplumsal bir varlık olan insan, yaşamını başka insanlarla beraber sürdürmek zorundadır. Çünkü hiç kimse hayattaki tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Herkes yaşamak için başkalarıyla iş birliği yapmaya, paylaşmaya ve yardımlaşmaya mecburdur. Çiftçi, kasap, fırıncı, öğretmen, terzi, doktor, avukat, temizlikçi vb. meslek sahipleri bir ürünü ya da hizmeti paylaşarak toplumsal hayatın devamlılığı için iş bölümü yaparlar. Birlikte yaşamak ancak böyle bir dayanışma ve yardımlaşma sayesinde mümkün olur.

Süre 40 + 40 dk.

Toplumdaki bireyler maddi imkânlar bakımından aynı şartlara sahip değildir. Her toplumda zengin insanlar olduğu gibi fakirler de vardır. Ekonomik yönden güçlü olan kimseler, sahip oldukları imkânları muhtaç durumda olanlarla paylaşırlarsa toplumda huzurlu ve mutlu bir ortam sağlanmış olur. Yokluğun verdiği sıkıntılardan kaynaklanan kıskançlıkların, hırsızlık vb. sorunların önüne geçilmiş olur. Diğer taraftan da zenginlikten kaynaklanan aşırı harcama, lüks tüketim, bencillik gibi kötü huy ve davranışlar da azalır.

Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, metin analizi, yorumlama

Dinimiz, zenginlerin mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalarını emretmektedir. Bir ayette, “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcasanız Allah onu bilir.”1 buyrulmaktadır. Allah, malını hayır yolunda harcayarak fakirlere yardımda bulunanlara mükâfat vadetmekte, şöyle buyurmaktadır: “Sadakalarınızı açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”2 mealindeki ayet bu gerçeğe işaret etmektedir.

Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş

Paylaşmak için zengin olmak şart değildir. Elimizdeki imkânlar ölçüsünde pek çok şeyi arkadaşlarımızla paylaşmamız mümkündür. Örneğin kalemimizi, silgimizi, beslenmemizi, oyuncağımızı çevremizdekilerle paylaşabiliriz.

İnsan başkalarıyla neleri, niçin paylaşır? sorusunu yönelterek sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız.

Sadece maddi şeyleri değil duygularımızı, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, düşüncelerimizi de kendimize yakın bulduğumuz kimselerle paylaşırız. Derslerden aldığımız iyi bir not, kardeşimizin konuşmaya başlaması, hasta olan yakınımızın iyileşmesi bize mutluluk verir. Bu mutluluğumuzu annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla paylaşır, böylece daha mutlu oluruz. Üzüntülerimizi de paylaştığımızda rahatladığımızı, omzumuzdaki yükün hafiflediğini hissederiz. 1. Âli-i İmrân, suresi, 92. ayet. 2. Bakara suresi, 271. ayet.

“Paylaşmak Niçin Önemlidir?” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz. Bir öğrencinize konuyu anlattırınız. Öğrencilerinize “Paylaşmak niçin bir ihtiyaçtır?”, “Paylaşmanın birey ve toplum açısından önemi nedir?”, “Siz, paylaşmaya önem verir misiniz?” gibi sorular yöneltiniz. Bu gibi sorular çerçevesinde sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Böylece dersinizi aktif katılım içerisinde işlemeye özen gösteriniz.

84

Paylaşma ve dayanışmanın milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bütünlüğü açısından da büyük önemi vardır. Doğal afetlerde ve savaşlarda, ülkemiz zor şartlar altındayken paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde olumsuzlukların üstesinden gelmek daha kolay olur. Bunun örneği Kurtuluş Savaşı’nda yaşanmıştır. Atalarımız birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde düşmana karşı koymuş, vatanımızı savunmuş ve zafere ulaşmıştır. Eğer bir milletin mensupları dayanışmaya önem vermez, birbirlerini desteklemezlerse aralarındaki bağlar zayıflar. İnsanlar, zorluklar karşısında bir araya gelemez, güçlerini yitirirler. Zamanla başka milletlerin egemenliği altına girip tarih sahnesinden silinirler.

Öğrencilerinize, sahip olduğumuz imkânları zor durumda olanlarla paylaşmamız gerektiğini, bunun dinî ve insani bir sorumluluk olduğunu kavratınız.

Atatürk, millî birlik ve beraberliğin temelinde dayanışma ve yardımlaşmanın bulunduğunun farkında olan bir liderdir. O bir sözünde, “Kendiniz için değil bağlı olduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız, çalışmaların en yükseği budur.”1 diyerek başkalarını düşünmenin önemini vurgulamıştır. Yine “Bir amaca doğru yürürken özel düşünce ve çıkarları bir tarafa bırakarak ve el ele vererek yürümek gerekir.”2 sözüyle ‘ben’ değil ‘biz’ olma bilinciyle hareket ederek dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekmiştir.

Konunun son bölümünde yer alan etkinliği yaptırınız.

“İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur. Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.” sözünün verdiği mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

2. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız. “Sevinçlerimizi Paylaşalım” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz.

2. Sevinçlerimizi Paylaşalım

Sevinçli ve mutlu olduğunuz hangi anlarınızı başkalarıyla paylaşmaya ihtiyaç duyarsınız?

NOTLAR ..............................................................................

Bizi mutlu eden bir şey yaşadığımızda, bu durumu başkalarıyla paylaşmak isteriz. Annemizi, babamızı, arkadaşlarımızı, yakınlarımızı bu sevinçli anımızda yanımızda görmek isteriz. Onlarla bu anları paylaşmak mutluluğumuza mutluluk katar, içimizi coşkuyla doldurur.

..............................................................................

Millet olarak da sevinçlerimizi paylaştığımız, huzur ve mutluluk duyduğumuz zamanlarımız vardır. Bunlar dinî ve millî bayramlarımız, cuma günü ve ramazan ayı, kandil gecelerimiz, Nevruz ve Hıdırellez’dir.

............................................................................... ...............................................................................

1. Murat ERTAN, Tarihî Sözler Antolojisi, s.82. 2. Ahmet Bekir PALAZOĞLU, Atatürk İlkeleri, s. 374.

...............................................................................

85

...............................................................................

80


Öğrencilerinize sevinçli zamanlarımız hakkında kısaca bilgi veriniz. Onların da görüşlerini alınız.

SEVİNÇLİ ZAMANLARIMIZ

86. sayfada yer alan şemayı tahtaya yansıtarak öğrencilerinizi bu şemayı incelemeye yönlendiriniz.

BAYRAMLARIMIZ

DİNÎ BAYRAMLARIMIZ

RAMAZAN BAYRAMI

Sevinçli günlerin bizleri mutlu eden, daha çok neşelenmemize katı sağlayan zamanlar olduğuna dikkat çekiniz.

MİLLÎ BAYRAMLARIMIZ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

KURBAN BAYRAMI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı DİĞER SEVİNÇLİ ZAMANLARIMIZ

CUMA GÜNÜ VE RAMAZAN AYI

Gelecek Derse Hazırlık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuları hatırlatınız. Konuları okuyup gelmelerini söyleyiniz.

NEVRUZ VE HIDIRELLEZ

KANDİL GECELERİMİZ MEVLİT KANDİLİ REGAİP KANDİLİ MİRAÇ KANDİLİ BERAT KANDİLİ KADİR GECESİ

Sevinçli zamanlarımızla ilgili şema 86

Konu 2.1. Dinî Bayramlarımız 2.2. Millî Bayramlarımız Kazanım

2.1. Dinî Bayramlarımız

Dinî ve millî bayramların ne zaman ve nasıl kutlandığını açıklar. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini yorumlar.

Dinî bayramlarda çevrenizde neler yapılmaktadır?

Müslümanlar olarak kutladığımız iki bayram vardır. Bunlardan ilki Ramazan Bayramı, ikincisi ise Kurban Bayramı’dır. Ramazan Bayramı, ramazan ayı sonunda kutlanır. Yüce Allah, Müslümanlara ramazan ayında oruç tutmalarını emretmiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, bu ay sona erince Allah’ın emrini yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içinde üç gün boyunca bayram yaparlar.

Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, metin analizi, şiir yazma Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali İşleniş 87. sayfada güdüleme amacıyla verilen soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “Dinî Bayramlarımız” başlıklı konuya ait metni sesli olarak okutunuz. Bu bayramların hangileri olduğunu belirtiniz.

Bayramlaşmak toplumumuzda önem verilen bir gelenektir.

Kurban Bayramı, ramazan bayramından yaklaşık iki ay on gün sonra kutlanır. Adını, bu bayramda Allah’a kulluk etmek maksadıyla kesilen kurbandan alır. Ekonomik olarak gücü yeten Müslümanlar ibadet niyetiyle Allah için kurban keserler. Kesilen kurbanın eti genellikle üç parçaya ayrılır. Biri kurban kesememiş ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bir diğeri evimize gelen akraba, komşu ve misafirlere ikram edilir. Kalan son parça ise ev halkı için ayrılır. Kurban Bayramı dört gün sürer.

87

81


Dinî bayramların birey ve toplum açısından önemi konusunda öğrencilerinize açıklamalar yapınız.

BAYRAM SEVİNCİ … Bütün çocuklar gibi ben de bayramı çok severim. Günler öncesinden başlar kalbimde bayram sevinci. Yüreğim bir şenlik yeridir. Çocukluğumuzun en güzel zaman dilimi bayramlarmış, babam öyle diyor. Bayramlarda çocuk olmak gerçekten çok güzel… Annem günlerdir bayram temizliği yapıyor. Evde silinmedik bir nokta bırakmadı… Baklava ve börek ninemin uzmanlık alanıdır. Bayram tatlılarımız, böreklerimiz ondan… Bayram hazırlıkları evde yapılanlarla bitmiyor. Bayramlık alışverişler var bir de… Beni en çok heyecanlandıran kısımdır. Annem, babam ve ağabeyim bana yeni giysiler alır. Bayram sabahına kadar sabırla bekleriz yeni kıyafetlerimizi giymek için…

Ramazan ve Kurban bayramlarında neler yapıldığı, bu bayramların nasıl kutlandığı hakkında öğrencilerinizle konuşunuz. Konuda yer alan ilk etkinliği uygulatınız. Metni okutunuz. İlgili soruları yönelterek öğrencilerinizin düşüncelerini alınız.

Her bayram sabahı olduğu gibi erkenden uyandım. Babam, dayım ve Mehmet ağabeyimin bayram namazından gelmesini bekledim… Bizimkiler namazdan geldiklerinde kahvaltı sofrası hazırdı. Bayram sabahları kahvaltıya bir başka özeniyor annem. Aslında insanlar bayramda her şeye daha fazla özen gösteriyorlar. Mesela küsler barışıyor, kavgadan, tartışmadan uzak duruyorlar. Yiyecekler, giyecekler, misafirlikler, hepsine itina gösteriliyor. En çok da biz çocuklara özel davranılıyor. Keşke her gün bayram olsa diyor içimden bir ses…

Dinî bayramların toplumumuzda büyük bir coşkuyla kutlandığını vurgulayınız. Konunun sonundaki etkinlik çerçevesinde öğrencilerinizin düşüncelerini alınız.

Fatma BÖREKÇİ Dinimi Öğreniyorum, s. 173 - 181. (Özetlenerek alınmıştır.) Yukarıdaki metinde bayram için yapılan hangi hazırlıklardan bahsedilmektedir? Bayramda sizin evinizde neler yapılıyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Dinî bayramlarımız toplumumuzda büyük bir coşkuyla kutlanır. Bayramlardan önce evler temizlenir; baklavalar, sarmalar, börekler yapılır. Bayramlarda giyilecek kıyafetler hazırlanır. Bayram sabahları erkenden kalkılıp camilere gidilir. Bayram namazı kılındıktan sonra camide bayramlaşma yapılır. Eve gelince aile fertleriyle de bayramlaşılır. Akrabalar, komşular, arkadaşlar ziyaret edilir. Küslükler, kırgınlıklar unutulur. Toplumda birlik, beraberlik ve kaynaşma ortamı sağlanır.

89. sayfanın başındaki soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini “Millî Bayramlarımız” konusu üzerinde yoğunlaştırınız. Millî bayramlarımızı tahtaya listeleyiniz.

Bayramlarda en çok ne yapmak hoşunuza gidiyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öğrencilerinizle bu bayramlar hakkında konuşunuz. 88

NOTLAR .............................................................................. ..............................................................................

2.2. Millî Bayramlarımız

...............................................................................

Millî bayramlarda neler hissedersiniz?

............................................................................... ...............................................................................

Her milletin tarihinde başarı ve zafer kazanılan önemli günler vardır. Bu başarı ve zaferlerin yıl dönümüne rastlayan günler her yıl millî bayram olarak kutlanır.

...............................................................................

Bizim tarihimizde de atalarımızın üstün kahramanlıkları, büyük mücadeleleri sonucunda kazanılan başarı ve zaferler vardır. Bizler her yıl bu başarıları coşkuyla kutlar, atalarımızı minnetle anarız. Millî bayramlarımız; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır.

............................................................................... ...............................................................................

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Böylece seçtiğimiz temsilciler sayesinde yönetimde millet olarak söz hakkımız olmuştur. Atatürk bu önemli bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl ülkemizde büyük bir coşku ve sevinçle kutlanır. Okullar süslenir, resmî kurumlara Atatürk posterleri ve bayraklar asılır. Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenir. Halk oyunları gösterileri, müzik şölenleri yapılır.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

.............................................................................. .............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

Millî bayramlarımız törenlerle kutlanır.

...............................................................................

89

...............................................................................

82


Millî bayramların neşe içinde kutlandığını vurgulayınız. Bu bayramlarda okulların, bankaların, resmî dairelerin bayraklarla süslendiğini hatırlatınız.

19 Mayıs 1919’da Atatürk Samsun’a çıkmış, vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Bu başlangıç halkımızın örgütlenmesini, düşmanın yurdumuzdan kovulması için mücadeleye girişmesini sağlamıştır. Bu savaşın sonunda ülkemiz işgalden kurtarılmıştır. Atatürk bu önemli günü, geleceğimiz olarak nitelendirdiği gençliğe armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda stadyumlarda törenler düzenlenir, gösteriler yapılır. Resmî kurumların binaları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenir.

2.2. konusunun sonundaki etkinliği uygulatınız. Etkinlik amacıyla verilen şiiri okutunuz. Öğrencilerinizi millî bayramları konu alan bir şiir yazmaya yönlendiriniz.

30 Ağustos 1922’de, ülkemizi işgal eden düşmanlara karşı başlatılan Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı. Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanıldı. Bu önemli gün ülkemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu bayramda askerî geçit törenleri düzenlenir. Resmî kurumların binaları Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenir. Gazilerimizin de katıldığı merasimler yapılır. Şehitlerimizin mezarları ziyaret edilerek bu vatana sahip olmamızdaki fedakârlıklarından dolayı onlara duyduğumuz minnet ifade edilir.

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuları hatırlatınız.

TBMM / Ankara

29 Ekim 1923’te ülkemizde cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Halkımızın kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğu bu önemli gün, ülkemizde her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu bayramda resmî binalar Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenmekte, kutlama programları düzenlenmektedir.

90

Konu 2.3. Cuma Günü ve Ramazan Ayı 2.4. Kandil Geceleri 2.5. Nevruz ve Hıdırellez Kazanım

CUMHURİYET BAYRAMI

Cuma gününün Müslümanlar için önemini yorumlar. Toplumumuzda önem verilen bazı gün ve geceleri açıklar. Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığını fark eder. Süre

Yirmi Dokuz Ekim’de, bu bayramı kazandık Her yıl olduğu gibi, bu yıl da onu andık. Sokaklar bayraklar dolu, okulumuz bir gelin. Bana inanmazsanız siz de görmeye gelin. Renk renk kâğıt fenerler, şeritlerle donandı, Gece de fenerlerin içinde mumlar yandı. Yurdumuz bir cennettir, yasasına uymalı, Onu bize verene her an saygı duymalı.

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

Fahrünnisa ELMALI Çocuk Şiirleri Antolojisi, s. 69. Siz de millî bayramlarımızdan biri hakkında şiir yazınız.

Anlatım, okuma, soru-cevap, tartışma, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller

2.3. Cuma Günü ve Ramazan Ayı

Sizce cuma günü ve ramazan ayını diğer zamanlardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon İşleniş

Cuma günü Müslümanlar için önemlidir. Bu günü bizim için özel kılan, içinde farz olan cuma namazının bulunmasıdır. Cuma namazı, öğle vaktinde cemaatle kılınan bir namazdır. Cuma günü Müslümanlar bedenlerinin ve giysilerinin temizliğine her zamankinden daha çok özen gösterirler. Güzel kokular sürünerek cuma namazına giderler.

2.3. konusunun başında yer alan soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız.

Cuma günü namaz için camiye gelen Müslümanlara din görevlileri tarafından vaaz verilir. Ayrıca cuma namazı vaktinde minberde imam tarafından hutbe okunur. Müslümanlar vaaz ve hutbeler sayesinde dinî ve toplumsal konularda bilgilendirilir. Namazdan sonra ise cemaat dağılarak günlük hayatına devam eder. “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bıra-

91

83


91 ve 92. sayfalarda yer alan bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize cuma günü ve ramazan ayıyla ilgili bilgiler veriniz. Onları cuma ve ramazanın dinî ve sosyal açıdan önemi konusunda bilgilendiriniz. Cuma gününde cuma namazı kılındığını, topluca ibadet edildiğini, hutbe okunduğunu vurgulayınız.

kın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.”1 mealindeki ayet bu konuya dikkat çekmektedir. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür.” Riyazüs-Sâlihin, C 2, s.440. “Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cumaya gelir, sessizce hutbeyi dinlerse ve namazını kılarsa diğer cumaya kadar küçük günahları bağışlanır.” Buhârî, C 1, 178.

Ramazan ayının ise bütün Müslümanlar için kutsal bir ay olduğunu, bu ayda oruç tutulduğunu ifade ediniz.

Yukarıdaki hadisleri cuma gününün önemi açısından değerlendiriniz.

Ramazan ayı Müslümanlar için kutsal bir aydır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Hz. Muhammed bu ayda peygamber olarak görevlendirilmiştir. İnsanların İslam’la tanışmaları da yine bu ayda gerçekleşmiştir. Bütün bunlardan dolayı ramazan ayı Müslümanlar açısından önemlidir.

Konunun son paragrafındaki bilgilerden de faydalanarak ramazan ayında teravih namazı kılındığına öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Bu ayda zekât verildiğini, mukabele yapıldığını da belirtiniz. Konunun son paragrafı ekseninde ramazan ayında teravih namazı kılındığına da öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Konu sonundaki etkinliği uygulatınız. İlgili soruyu da yönelterek sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz. Bu süreçte öğrencilerinizin düşüncelerini alınız.

Ramazan ayında camiler mahyalarla süslenir. 1. Cuma suresi, 9 - 10. ayetler.

92

2.4. konusunun başında güdüleme amacıyla verilen soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız.

NOTLAR ..............................................................................

Ramazan ayına özel bazı ibadetler vardır. Farz olan oruç bu ayda tutulmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de ramazan ayı ve orucu hakkında şöyle buyrulmaktadır. “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin…”1

.............................................................................. ...............................................................................

Ramazan ayında teravih namazı kılınır. Yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan bu namaz ramazan ayına özel sünnet bir namazdır. Bu ayda Müslümanlar Kur’an’ı bir kişinin okuması diğerlerinin dinlemesiyle mukabele yaparlar. Kur’an’dan her gün bir cüz okuyup ramazan ayı sonunda Kur’an’ı hatmederler. Müslümanlar ramazan ayını tüm bu ibadetleri ellerinden geldiğince yaparak dolu dolu geçirmeye çalışırlar. Bu ayda fıtır sadakası da verilir. Yine yılda bir kere yerine getirilen zekât ibadeti, özellikle bu ayda yapılmaya çalışılır. Böylece ihtiyaç sahiplerine bu ayda daha çok yardım edilmiş olur. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma artar.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Ramazan

............................................................................... Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı aydır.

............................................................................... ...............................................................................

Farz olan orucun tutulduğu aydır.

Hz. Muhammed’in peygamber olduğu aydır.

Yukarıdaki şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz. Siz ramazan ayıyla ilgili başka neler söyleyebilirsiniz?

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

2.4. Kandil Geceleri

..............................................................................

Kandil gecelerimizden hangilerinin adını biliyorsunuz?

.............................................................................. ...............................................................................

1. Bakara suresi, 185. ayet.

...............................................................................

93

...............................................................................

84


94. sayfada yer alan kandil geceleriyle ilgili paragrafları tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinize sırasıyla kandil gecelerimiz hakkında bilgi veriniz. Kadr suresinin anlamı üzerinde durunuz. Bu surenin Kadir Gecesi’nin öneminden bahsettiğini vurgulayınız. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtiniz.

Dinimizde kutsal kabul edilen bazı geceler vardır. Bu geceler Mevlit, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’dir. Mevlit Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğum gününü kutladığımız kandildir. Hicri takvime göre rebiyülevvel ayının on ikinci gecesi Hz. Peygamber doğmuştur. Bu tarih miladi olarak 20 Nisan 571’e denk gelmektedir. Mevlit Kandili Kur’an okunarak, salavatlar getirilerek, dualar edilerek Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanır. Regaip Kandili, recep ayının ilk cuma gecesi kutlanır. Regaip, rağbet edilen, çok istenilen şeyler anlamına gelir. Allah’ın rahmeti ve bereketinin daha çok olduğuna inanılan bu gecede Müslümanlar, Allah’tan bağışlanma ve iyilikler isterler.

Etkinliği uygulatınız. Öğrencilerinizin düşüncelerini alınız.

Miraç Kandili, recep ayının yirmi yedinci gecesinde kutlanan kandildir. Peygamber Efendimiz bu gece Mekke’den alınarak Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, oradan da gökyüzüne yükseltilmiştir. Allah tarafından farz kılınan namaz bu gece beş vakit olarak belirlendi.

“Kandil Geceleri” adlı şiiri okutunuz.

Berat Kandili, şaban ayının on beşinci gecesinde kutlanır. Berat, kurtuluş anlamına gelmektedir. Müslümanlar bu gecede günahlarından kurtulacaklarına inanarak Yüce Allah’tan bağışlanma dilerler. Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi kutlanır. Kur’an’da, bu gece hakkında Kadr suresinde şöyle buyrulmaktadır: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rabb’inin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Müslümanlar bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ve diğer kandilleri Kur’an okuyarak, namaz kılarak, hatalarından ve günahlarından dolayı bağışlanma dileyerek, Allah’a dua ederek geçirirler.

Siz kandil gecelerini nasıl kutluyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

94

2.5. konusunun başındaki güdüleme sorularını sınıfınıza yöneltiniz. Böylece öğrencilerinizin dikkatini Nevruz ve Hıdırellez konusu üzerinde yoğunlaştırınız.

OKUMA METNİ KANDİL GECELERİ Mevlit, doğum gecesi,

Bu mübarek gecede,

Sevgili Peygamberin.

Bindi nurdan atına.

En kutlu gecesidir,

Allah’ın peygamberi,

Göklerin ve yerlerin.

Çıktı Allah katına.

Rağbet, dilek demektir,

Berat Kandili’nde,

Regaipse dilekler.

Tövbe kabul edilir.

Regaip Kandili’nde,

Aklanmış gönüllerle,

Müslümanlar af diler.

Yola devam edilir.

95 ve 96. sayfalardaki “Nevruz ve Hıdırellez” konusuna ait metni öğrencilerinize okutunuz. Onlara nevruz kavramının anlamı ve Hızır hakkında bilgi veriniz.

Kadir Gecesi indi, Yüce Kur’an-ı Kerim. Her şeye kadir olan,

NOTLAR

Allah’a şükredelim… Gökhan EVLİYAOĞLU

..............................................................................

Çocuk ve Dua, s. 28.

.............................................................................. 2.5. Nevruz ve Hıdırellez

............................................................................... ...............................................................................

Nevruz ve Hızır kavramlarını daha önce duydunuz mu? Bu kavramların anlamlarıyla ilgili neler biliyorsunuz?

...............................................................................

Yeni gün anlamına gelen Nevruz, Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan bir bayramdır. Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart gününde Güneş, kuzey yarım küreye yönelir. Kuzey yarım kürede havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye başlar. 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaratılış günü olarak kabul edilir, Nevruz Bayramı olarak kutlanır.

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

95

...............................................................................

85


Nevruz ve Hıdırellezin, ne zaman ve nasıl kutlandığını açıklayınız. Bu konuda öğrencilerinizin de görüşlerini alınız. Onlara, düşüncelerini serbestçe ifade edebilmeleri için imkân tanıyınız.

Orta Asya’daki Türk toplulukları Nevruz’u yılbaşı kabul ederler. Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur, Anadolu ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini hâlen canlı olarak yaşatmaktadır.1

Konunun sonunda yer alan etkinliği uygulatarak işleniş sürecini tamamlayınız. Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste ünitenin 3., 3.1. ve 3.2. konularının işleneceğini hatırlatınız. Nevruz kutlamalarından bir görünüm

Alevi - Bektaşi kültüründe nevruz ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bu kültürde nevruz, Hz. Ali’nin doğum günü ve aynı zamanda Hz. Fatıma ile evlendiği gündür. Osmanlı Devleti zamanında Nevruz, Hz. Âdem’in yaratıldığı, Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın Arafat’ta buluştuğu, Hz. Nuh’un tufandan sonra karaya çıktığı, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu, Hz. Yusuf’un kuyudan çıkarıldığı, Hz. Musa’nın asasıyla Kızıldeniz’i yararak geçtiği, Hz. Ali’nin doğduğu, Hz. Fatıma ile evlendiği ve halife olduğu gün olarak halk tarafından kutlanıyordu.2 Hıdırellez, Türk dünyasında kutlanan bayramlardan biridir. 6 Mayıs’ta kutlanan bu bayram, Hz. Hızır ve Hz. İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün kabul edilmektedir. Rivayete göre Hz. Hızır ve Hz. İlyas hâlen yaşamaktadır. Hz. Hızır karada, Hz. İlyas da denizde yardıma muhtaç olanlara yardım etmektedir. Hıdırellez günü yani 6 Mayıs’ta Hz. Hızır ile Hz. İlyas’ın buluşmasıyla ölü tabiatın canlandığına inanılır. Hıdırellez’in kökeninin İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültürüne dayandığı da kabul edilmektedir. Günümüzde Hıdırellez tıpkı Nevruz gibi resmî bir bayram olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde kutlanmaktadır. 1. TDV İslam Aniklopedisi, C 24, s. 300- 301. 2. TDV İslam Aniklopedisi, C 33, s. 61.

96

Konu 3. Üzüntülerimizi Paylaşalım 3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz 3.2. Geçmişlerimizi Anarız Kazanım

Çevrenizde Nevruz ve Hıdırellez nasıl kutlanmaktadır? Bilgi ve gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnsanları iyiliklere anmaya, zor durumlarda onlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur.

3. Üzüntülerimizi Paylaşalım

Süre 40 + 40 dk.

Hangi durumlarda üzülür, bu üzüntülerinizden kurtulmak için neler yaparsınız?

Yöntem ve Teknikler

Mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi başkalarıyla paylaşmak hepimiz için bir ihtiyaçtır. Paylaşmak sevinçlerimizi artırır, üzüntülerimizi ise azaltır. Sorunlarımızı sevdiklerimizle yakınlarımızla paylaştığımız zaman çözüme daha kolay ulaşabiliriz.

Anlatım, soru-cevap, metin analizi, tartışma Kaynaklar ve Materyaller

3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

“Hastayı ziyaret edip hâlini sorunuz.” Buharî, Merdâ, 3.

İşleniş

Peygamberimiz bizden neden hastaları ziyaret etmemizi istemiş olabilir?

3. konunun başındaki güdüleme sorusunu öğrencilerinize yöneltiniz. Sonrasındaki paragrafı sınıfınızda okutunuz. Üzüntüleri paylaşmanın bir ihtiyaç olduğunu öğrencilerinize fark ettiriniz. 3.1. konusunun güdüleme çalışmasını yaptırınız.

Hepimiz zaman zaman çeşitli sebeplerle hastalanabiliriz. Hastalık insanın kendini yalnız ve çaresiz hissetmesine neden olur. Ona sıkıntılı ve zor anlar yaşatır. Böyle durumlara katlanabilmek için yanımızda sevdiklerimizin olması önemlidir. Çünkü akrabalarımızın, dostlarımızın yanımızda olması bize güç ve güven verir, bizi mutlu eder, hayata bağlar. Peygamberimiz birinin hasta olduğunu duyduğunda onu ziyarete gider, şifa bulması için Allah’a dua ederdi. O, Müslümanlara da hastaları ziyaret etmeyi öğütlemiştir. Bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamını almak, hastaysa ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetini kabul etmek, hapşırınca ‘Yerhamükallah (Allah sağlık ve afiyet versin.) demek.”1 buyurmuştur.

1. Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selam, 4.

97

86


97. sayfada geçen anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize hastaları ziyaret etmenin önemini kavratınız. 3.1. konusunun 2. paragrafındaki hadisi tahtaya yansıtıp öğrencilerinize yorumlatınız. Konunun sonundaki etkinliği uygulatınız. 3.2. konusunun başındaki soruyu yönelterek sınıfınızda konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz ve böylece öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “Geçmişlerimizi Anarız” konusunu öğrencilerinize okutunuz. 98. sayfadaki anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinizi, geçmişlerimizi hayırla anmanın, onların mezarını ziyaret etmenin önemi hakkında aydınlatınız. Konuda yer alan fotoğrafa da öğrencinizin dikkatini çekiniz. Etkinliği uygulatınız. Bu çerçevede sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz. Öğrencilerinizin düşüncelerini alınız.

Hastaları ziyaret etmek dinî ve insani bir sorumluluktur.

Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Bir hastanın yanına girince sağlık ve uzun ömür temennisiyle onu rahatlatın. Zira böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.” Tirmizi, Tıb, 35. Yukarıdaki hadisten hasta ziyareti ile ilgili hangi ilkeleri çıkarabiliriz? Sizler hasta ziyaretlerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3.2. Geçmişlerimizi Anarız

Ölmüş yakınlarımız için neler yapabiliriz?

Her canlı muhakkak bir gün ölümü tadacaktır. Hepimizin aramızdan ayrılmış, hayatını kaybetmiş yakınları vardır. İslam dini ölümü bir son, yok oluş olarak görmez. Aksine dinimize göre ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bu yüzden kaybettiğimiz yakınlarımızı unutmamalı, onları her zaman iyilikle anmalı, onlar için hayır dualar etmeliyiz. Ölmüş yakınlarımızın mezarlarını ziyaret etmeli, mezarlarının temiz ve bakımlı olmasına özen göstermeliyiz. Kabir ziyaretinin önemi konusunda Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti ahireti hatırlatır.”1

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuları hatırlatınız. Konuları okuyup gelmelerini isteyiniz.

1. Tirmizi, Cenâiz, 60; Ebu Davud, Cenaiz, 77.

Konu

98

3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz 3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız Kazanım İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur. Toplumdaki engellilere sevgi ile bakar ve onların sorunlarına çözüm önerileri geliştirir. Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, metin analizi, tartışma Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

Geçmişlerimizi hayırla anmak ve onlar için dua etmek gerekir.

İşleniş 3.3. konusunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz” konusunu öğrencilerinize okutunuz. Konuyu birkaç öğrenciye anlattırınız. Gerekli durumlarda siz de açıklamalar yapınız. Zor durumda olanlara nasıl yardım edilebileceği konusunda bir konuşma ve tartışma ortamı oluşturunuz.

Hiç kabir ziyaretinde bulunduz mu? Kabir ziyaretlerinde neler yapılıyor? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz

“Zor durumda olanlar” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Toplum içerisinde çeşitli nedenlerle zor durumda olan insanlar vardır. Örneğin bazı insanlar hastalık, yaşlılık, kimsesizlik, yokluk ve yoksulluk gibi sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşayabilirler. Zor durumda olan bu insanlara yardımcı olmak hem dinî hem de insani bir yükümlülüktür. Kur’an-ı Kerim’de, “…De ki: ‘Hayır olarak ne harcarsanız o, anababa, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah, onu hakkıyla bilir.”1 ve “…Asıl iyilik, mala olan sevgilerine 1. Bakara suresi, 215. ayet.

99

87


Dinimizin zor durumda olanlara yardımı emrettiğini vurgulayınız.

rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene…verenlerin… tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”1 ifadesi yer alır. Bu gibi ayetlerle zor durumda kalanlara yardım etmemiz istenir. Bir başka ayette de yaptığımız iyiliklerin karşılıksız kalmayacağı şöyle bildirilir: “Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır kendi katından büyük bir mükâfat verir.”2

Konuda geçen ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bunların anlamları üzerinde konuşunuz. 100. sayfada bulunan resimlere de öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Konuda yer alan etkinliği uygulatınız.

Dinimiz zor durumda olanlara yardım etmemizi emreder.

Zor durumda olanlara nasıl yardım edebiliriz? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bizler Rabb’imizin emirlerini dinlemeli, zor durumda olan akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, ihtiyaç sahibi olan insanlara elimizdeki imkânlar ölçüsünde yardımcı olmalıyız. Bu yardımın her zaman maddi olması zorunlu değildir. Bazen hâl hatır 1. Bakara suresi, 177. ayet. 2. Nisa suresi, 40. ayet.

100

“Not Edelim” bölümünde yer alan hadisi tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bu hadisin anlamı üzerinde konuşunuz.

sormak, toplu taşıma araçlarında ihtiyaç duyanlara yer vermek, bir arkadaşımızın sıkıntısını paylaşmak, hasta ziyaretine gitmek, komşumuz için ekmek almak gibi küçük görünen şeyler de iyilik yapmaktır, yardımdır.

Öğrencilerinizden, okuma metnini okumalarını isteyiniz.

NOT EDELİM Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Kim bir müminin sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalmış birine kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse Allah da onun kusurlarını örter. Kişi, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder.” Müslim, Zikir, 38.

NOTLAR OKUMA METNİ

..............................................................................

Herkes Yardım Edecek Güçtedir …Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kolu, geçen hafta komşu şehirde yaşanan depreme ilişkin duyarlılığı artırmak için bütün okulu afişlerle donatmıştı… Sık sık “Herkes yardım edecek güçtedir.” sloganı duyuluyordu. Hüseyin bu sözün doğru olmadığını düşünüyordu. Ona göre ihtiyacı olanlara yardım edebilmek için zengin olmak gerekirdi. Babası öldükten sonra ailesinin maddi durumu bozulan Hüseyin’in yardım kampanyasına verecek parası yoktu.

.............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

Kampanya üç gün sürmüştü. Sonunda toplanan eşyalar kamyonlara taşınmak üzere hazırlanıyordu. Hüseyin çekinerek elindeki paketle kamyonun yanına yaklaştı. Okul kapısında Osman’la karşılaştı. Osman, Hüseyin’in sınıf arkadaşıydı. Onun da maddi durumu iyi değildi. Günlük temizliğe giden annesiyle birlikte yaşıyordu. Kamyona eşyaları taşırken hayli yorulmuştu. Osman, Hüseyin’i görünce elindeki paketi sordu. Hüseyin cevap verdi. ‘Bu benim çocukluk yorganım… Artık bu yorgan ihtiyacı olan birisini ısıtıcak. Aslında oraya büyük yardımlar gitmeli. Böyle benimki gibi önemsiz şeyler değil.”

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Osman arkadaşına şöyle karşılık verdi: “Hiç de önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Yardımın büyüğü küçüğü yoktur. Yapılan her şey yerini ve karşılığını bulur. Benim verecek bir yorganım bile yok ama yardım edemeyeceğimi düşünmedim. Öyle düşünseydim eşyaları paketleyen, kamyona taşıyan bir kişi eksik olacak; bu yüzden de kamyon belki yola daha geç çıkacaktı. Ben, deprem bölgesine emeğim ve dualarımla yardım ediyorum.”

............................................................................... ...............................................................................

Dinimi Öğreniyorum, s. 53.

...............................................................................

3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız

...............................................................................

101

...............................................................................

88

(Uyarlanmıştır.)


Öğrencilerinize 3.4. konusunun başında yer alan soruyu yöneltiniz. Onların dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırınız.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için neler yapabiliriz?

“Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız” başlıklı konuyu öğrencilerinize okutunuz. Konuda yer alan fotoğrafları inceletiniz. 102-103. sayfalardaki anlatımları da dikkate alarak öğrencilerinizle toplumdaki engellilere sevgi ile bakmanın önemi hakkında konuşunuz.

Doğuştan ya da sonradan trafik kazası, hastalık vb. nedenlerle zihinsel veya bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden kimselere engelli adı verilir. Engelli insanlar için hayat daha zordur. Günlük hayatta bizim için sıkıntı olmayan pek çok şey, onlar için büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Bu yüzden onlara karşı duyarlı olmak, yardım etmek ve sıkıntılarını paylaşmak hepimizin görevidir. Bu görevi yerine getirirken onları incitmemeye, kırmamaya özen göstermeliyiz.

Konunun sonundaki etkinliği uygulatınız. Bu çerçevede öğrencilerinizi, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaya yönlendiriniz. Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Onlardan Tahiyyat Duası ve anlamını okuyarak derse hazırlıklı gelmelerini isteyiniz. Duayı ezberlemelerini söyleyiniz.

Engellilere yardım etmek ve onlarla ilgilenmek insani bir sorumluluktur.

Yüce Allah insanlara pek çok nimet vermiştir. Sağlık da bu nimetlerden biridir. Her insan, Allah’ın verdiği nimetlerin değerini bilmeli, sağlığını korumak için önlem almalıdır. Çeşitli nedenlerle sağlığını yitirmiş, engelli duruma düşmüş insanlara karşı sevgi ve şefkat göstermelidir. Gerektiğinde onlara yardımcı olmalıdır. Devletimiz de bu konuda gerekli önlemleri almaktadır. Otobüslerde, yollarda, kaldırımlarda, yaya geçitlerinde onların hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapmaktadır.

102

Konu 4. Tahiyyat Duası ve Anlamı Değerlendirme Çalışmaları Kazanım Engellilere karşı davranışlarımızda nelere dikkat etmeliyiz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

ler.

Tahiyyat duasını ezbere okur ve anlamını söySüre

4. Tahiyyat Duası ve Anlamı

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

Tahiyyat duasını ezbere biliyor musunuz? Bu dua hangi ifadelerle başlar?

Anlatım, soru-cevap, metin analizi, ezberleme

OKUNUŞU

Kaynaklar ve Materyaller

Ettehiyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyibât. Esselâmû aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh.

Ders kitabı, hadis kitapları

Esselâmû aleynâ ve alâ ibâdillâhis sâlihîn. Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

İşleniş

ANLAMI

4. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Tahiyyat Duası ve anlamını birkaç kez sesli olarak okuyunuz. Bu duayı bazı öğrencilerinize de sesli bir şekilde sırasıyla okutunuz. Öğrencilerinizden duayı ezbere okumalarını isteyiniz. Ezberleyen öğrencilerinizi dinleyiniz. Varsa yanlış okumaları düzeltiniz. Konunun sonundaki etkinliği uygulatınız.

Bütün ibadetler, dualar, iyilikler yalnızca Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam, bize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Tahiyyat duasının anlamı üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

103

89


104. sayfadaki okuma metnini okutunuz. Bu metinde yer alan anlatımlar ekseninde Hz. Ebu Bekir hakkında öğrencilerinize kısaca bilgi veriniz. Daha sonra Ölçme ve Değerlendirme sorularının cevaplandırılmasına geçiniz.

OKUMA METNİ

HZ. PEYGAMBERİN SADIK DOSTU: EBU BEKİR Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamberin yakın dostuydu. 573 yılında Mekke’de doğmuştur. Asıl adı Abdullah, babası Ebu Kuhafe, annesi Ümmül Hayr Selma’dır. Kureyş kabilesindendir. Hz. Ebu Bekir İslam’ı kabul etmeden önce de dürüst, ilkeli, saygın bir insandı. Hz. Peygamberin davetini ilk kabul edip Müslüman olanlardandır. Zengin bir kişi olan Hz. Ebu Bekir, malını ve servetini Allah yolunda harcamıştır. Mekkeli müşrik-

NOTLAR

lerin işkence ettiği Müslüman köleleri satın alıp özgürlüklerine kavuşturmuştur. Hz. Ebu Bekir her zaman Hz. Muhammed’in en yakınlarından biri oldu. Ona her

..............................................................................

zaman yardım etti, destek verdi. Hz. Peygamberin sırdaşı, arkadaşı, görüş sorduğu

..............................................................................

gamber vefat etmeden önceki günlerinde hastalanınca yerine Hz. Ebu Bekir’i namaz

kişi oldu. Allah’ın Resulü ile birlikte Medine’ye hicret etme şerefine erişti. Hz. Peykıldırması için görevlendirdi.

...............................................................................

Hz. Ebu Bekir Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanların halifeliğine seçildi. Halifeliği döneminde Kur’an’ı kitap hâline getirtti. Döneminde ortaya çıkan yalancı

...............................................................................

peygamberler ve İslam’dan dönenlerle mücadele etti. Böylece Hz. Peygamberden sonra Müslümanların bölünüp parçalanmasını, İslam’a zarar verilmesini önledi.

...............................................................................

Peygamberimiz Miraç’tan bir gün sonra Kâbe’nin yanında Miraç olayını anlattı. Bunu işiten putperestler onunla alay ettiler. Müşriklerin ileri gelenleri, ellerine önemli

...............................................................................

bir koz geçirdiklerini düşünüp İslam’dan vazgeçeceğini düşünerek Hz. Ebu Bekir’in yanına geldiler:

...............................................................................

– Ey Ebu Bekir, sen defalarca Kudüs’e gidip geldin, çok iyi bilirsin, Kudüs’e gidip

...............................................................................

gelmek ne kadar sürer, diye sordular. Hz. Ebu Bekir: - Evet, Kudüs’ü iyi bilirim. Oraya gidip gelmek bir aydan fazla sürer, dedi.

...............................................................................

Putperest müşrikler bu söze çok sevindiler. Hz. Ebu Bekir’e sevgi ve saygı göstererek “Akıllı ve tecrübeli bir adamın sözü böyle olur.” dediler.

............................................................................... ...............................................................................

104

............................................................................... ...............................................................................

.............................................................................. .............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

Sonra da alay ederek şöyle söylediler:

...............................................................................

- Senin arkadaşın Muhammed, Kudüs’e bir gecede gidip geldiğini söylüyor.

...............................................................................

Peygamberimiz ismini duyan Hz. Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden:

...............................................................................

“Eğer Allah Resulü bunu söylüyorsa inandım, doğrudur.” dedi. Müşrikler bunu duyunca neye uğradıklarını şaşırdılar ve “Muhammed Ebu Bekir’e

...............................................................................

sihir yapmış, onu büyüleyip tesiri altına almış” diyerek gittiler. Bu olaydan sonra Hz. Ebu Bekir evinden çıkarak doğruca Peygamberimizin yanına

...............................................................................

gitti. Efendimizin etrafı çok kalabalıktı. Hz. Ebu Bekir yüksek sesle:

...............................................................................

bir peygambere hizmet etmekle şereflendirdi. Ya Resulallah, canım sana feda olsun.

– Ey Allah’ın Resulü! Allah’a sonsuz teşekkür ederim ki bizleri senin gibi büyük

...............................................................................

Senin her sözün doğrudur. Sen ne dersen doğru dersin, ben inandım, dedi. Hz. Ebu Bekir, kendisini orada dinleyen Müslümanların tereddütlerini de böylece

...............................................................................

gidermiş oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir’e “Sıddık” (Doğru kişi, sadık kişi, tasdik eden kişi) lakabını verdi.

..............................................................................

Hz. Peygamberin sadık ve yakın dostu Hz. Ebu Bekir zengin olmasına rağmen son

..............................................................................

derece sade bir hayat yaşamıştır. 63 yaşında vefat eden Hz. Ebu Bekir, Medine’de

...............................................................................

(İslam tarihiyle ilgili kaynaklardan derlenerek bu kitap için hazırlanmıştır.)

Hz. Muhammed’in mezarının yanında defnedilmiştir.

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

105

...............................................................................

90


Öğrencilerinize açık uçlu soruları yöneltiniz. Onların cevaplarını deftere yazmalarını isteyiniz. Varsa yanlışlarını düzeltiniz. Daha sonra öğrencilerinizden 5. sorudaki işaretlemeleri yapmalarını isteyiniz. Ayrıca çoktan seçmeli soruları cevaplatınız.

Ölçme ve Değerlendirme 1. Sevinçli günlerimiz hangileridir? Kısaca bilgi veriniz.

2. Ramazan ayı Müslümanlar için neden önemlidir? Anlatınız.

3. Nevruz ve Hıdırellez hakkında bilgi veriniz.

107. sayfadaki bulmacayı yaptırınız. Öğrencilerinizden, ilgili kelime ve kavramları bulmacadan bulup işaretlemelerini isteyiniz.

4. Zor durumda olanlara yardım etmek için neler yapabiliriz? Söyleyiniz.

5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” ya-

zınız.

�Allah tarafından fark kılınan namazın beş vakit olarak belirlendiği gece Miraç D Kandili’dir. Y

�Kur’an-ı Kerim’in vahyedilmeye başladığı kandil Mevlid Kandili’dir. D

�Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Y

�Yardımlaşmaya sadece zenginler önem vermelidir.

NOTLAR

D

�Hastaları ziyaret etmek onlara güç ve güven verir. D

�Sadaka vererek yoksulluğun azalmasına katkı sağlarız.

.............................................................................. ..............................................................................

6. Cuma günüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

...............................................................................

A) Cuma günü Müslümanlar için önemlidir. B) Cuma günü cuma namazı kılmak farzdır.

...............................................................................

C) Cuma gününde oruç tutulması zorunludur. D) Cuma günü camide imam hutbe okur.

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

106

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Ölçme ve Değerlendirme

..............................................................................

7. Paylaşmakla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Paylaşmak bir ihtiyaçtır.

..............................................................................

B) Zekât ve sadaka paylaşmaya yöneliktir. C) Paylaşmak insanı mutlu eder.

...............................................................................

D) Sahip olduklarımızı kimseyle paylaşmamak gerekir.

...............................................................................

8. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

E

Ğ

D

A

U

D

A

T

B

R

E

G

A

İ

A

B

İ

O

R

M

E

V

L

İ

T

A

A

B

İ

M

Y

N

A

F

P

D

N

D

Ö

E

A

E

H

H

Y

U

J

I

A U

V

R

S

D

D

R

A

E

I

I

Z

Ş

E

D

İ

Ü

C

U

M

A

R

R

A

A

R

L

R

O

D

Z

S

İ

E

E

N

B

A

O

A

K

A

N

D

İ

L

L

R

E

T

F

Ç

S

I

A

R

Y

N

L

S

I

D

D

I

K

K

I

N

Ç

Z

E

K

A

D

İ

R

G

E

C

E

S

İ

Z

BERAT

MİRAÇ

BAYRAM

KADİR GECESİ

CUMA

NEVRUZ

HIDIRELLEZ

REGAİP

KANDİL

SIDDIK

MEVLİT

RAMAZAN

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

.............................................................................. .............................................................................. ............................................................................... ...............................................................................

107

...............................................................................

91


Öğrencilerinizi öz değerlendirme formunu doldurmaya yönlendiriniz. Onların işaretledikleri seçenekleri gözden geçiriniz. Varsa eksiklerini tamamlamaları konusunda onlara rehberlik ediniz.

Ölçme ve Değerlendirme ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıdaki öz değerlendirme formunda size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkındayım. Dinî ve millî bayramlarımızı ne zaman ve nasıl kutla-

NOTLAR

dığımızı açıklayabilirim.

..............................................................................

Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramların önemini yorumlayabilirim.

..............................................................................

Müslümanlar için cuma gününün önemini açıklayabilirim.

...............................................................................

Toplumumuzda önem verilen gün ve gecelerin bazılarını biliyorum.

...............................................................................

Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığının farkındayım.

...............................................................................

İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardım etmeye, hastaları ziyaret etmeye önem veririm.

...............................................................................

Toplumdaki engellilere sevgi ile bakar, onların sorunlarına çözüm önerileri geliştiririm.

...............................................................................

Tahiyyat duasını ezbere okur ve anlamını söylerim.

............................................................................... ...............................................................................

İki kez

veya bir kez

işaretlediyseniz ilgili konuları daha iyi anlamak için

tekrar çalışmalısınız.

............................................................................... ...............................................................................

108

............................................................................... ...............................................................................

.............................................................................. ..............................................................................

NOTLAR

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

92


ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR

6. ÜNİTE

VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ Hazırlık Çalışmaları

1. Vatan, millet, şehit ve gazi sözcüklerinin anlamlarını bulup defterinize yazınız. 2. İstiklâl Marşı’mızın niçin yazıldığını araştırınız. 3. Bayrak ve vatan sevgisi hakkında bir şiir bularak defterinize yazınız.

109

93

109


Konu 1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz 2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz

1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz Sizce vatanı herhangi bir toprak parçasından ayıran unsurlar nelerdir?

Kazanım Vatan ve millet kavramlarını tanımlar. Vatan ve millet sevgisinin önemini açıklar.

Bir milletin bağımsız olarak üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları belirli olan toprak parçasına vatan denir. Millet ise birbirlerine dil, tarih, gelenek, kültür, ülkü gibi ortak değerlerle bağlı olan, genellikle aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.

Süre

Vatan sadece bir toprak parçası değildir. Bir milletin var olması ve varlığını devam ettirebilmesi için gerekli en önemli unsurdur. Bu sebeple vatanın bağımsızlığı için nice canlar feda edilmiştir, gerekirse yine de feda edilecektir. Vatana sahip olmayan milletlerin zamanla tarih sahnesinden silinmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple sahip olduğumuz vatanın değerini bilmeli ve birlik beraberlik içerisinde, vatanımıza sahip çıkmalıyız.

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Okuma, anlatım, tartışma, metin analizi, sorucevap

Defterinize, vatan ve milleti meydana getiren unsurları gösteren bir kavram haritası oluşturunuz.

Kaynaklar ve Materyaller ları

2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Seviyoruz

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitap-

Vatanımızı ve milletimizi niçin severiz?

İşleniş

Üzerinde yaşadığımız topraklar, atalarımızın çabaları ve fedakârlıkları sonucunda vatanımız olmuştur. Bu topraklar üzerinde kendi kültürümüzü, örf, âdet ve geleneklerimizi rahatça yaşatırız ve aynı değerleri paylaşan insanlarla bir arada bağımsız yaşamanın mutluluğunu, huzurunu tadarız. Mutluluğu ve huzuru yakaladığımız, özgürce yaşadığımız vatanımızı da çok severiz.

1. konunun başındaki güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz” adlı konuyu öğrencilerinize sesli olarak okutunuz. Okuma sırasında onlara bu kavramların anlamları hakkında açıklamalar yapınız. Etkinliği uygulatınız. 2. konunun başında güdüleme amacıyla verilen soruyu öğrencilerinize yöneltiniz. Konuyu okutunuz. 110 ve 111. sayfalarda geçen anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize vatan ve millet sevgisinin önemini kavratınız. Konunun sonundaki etkinliği uygulatarak işleniş sürecini tamamlayınız.

Bu vatan üzerinde tarih, inanç, dil, kültür, gelenek gibi ortak değerleri paylaştığımız milletimizi de çok severiz. Bu sevgi sayesinde bizler de birlik ve beraberlik içerisinde atalarımızdan aldığımız emaneti sonraki nesillere aktarabiliriz. Birbirimizi sevmenin, milletimizin ve vatanımızın yaşaması için gerekli olduğunu biliriz. Bu sebeple ülkemizin refahı ve gelişmesi için çaba gösterir, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiririz.

110

Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Konu 3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

Tarihî ve kültürel değerleriyle bu vatan hepimizindir.

Kazanım

Atatürk vatanını ve milletini çok seven bir liderdi. Düşman işgali altındaki vatanımızın gelişip kalkınması için verdiği uğraş, bu sevginin en önemli göstergesidir. O, vatanına ve milletine duyduğu sevgiyi konuşmalarında da sık sık dile getirmiştir. Bir sözünde şöyle demiştir:

Bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

“Ben bu toprakları seviyorum; yurdumun topraklarını, dağlarını, taşlarını, göğünü, havasını seviyorum. İnsanlarını seviyorum memleketimin. Köylüsünü, çiftçisini, ırgatını, işçisini, balıkçısını, çobanını, sanatçısını, askerini, gencini, ihtiyarını, bütün insanlarını seviyorum memleketimin…”1 Bizler de vatanımızı ve milletimizi sevmeli, onlara sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi korumak, ülkemizin gelişip kalkınmasını sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

Süre 40 + 40 dk.

Vatanımız ve milletimiz için neler yapabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap , tartışma, yorumlama

3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

Kaynaklar ve Materyaller ları

Milletçe barış içinde yaşamak için nelere özen göstermeliyiz?

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitap-

1. Atatürkçülük, C 1, s.77.

111

94


İşleniş 3. konunun başındaki soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. Konuyu öğrencilerinize anlattırınız. 112 ve 113. sayfalarda geçen anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunu kavratınız. Onları vatanına ve milletine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmeye teşvik ediniz. Konuyla ilgili fotoğrafları öğrencilerinize inceletiniz. Vatanımızın her köşesinin milletimiz için değerli olduğuna dikkat çekiniz. 113. sayfanın başındaki etkinliği uygulatınız. Bu etkinlik çerçevesinde sınıfınızda konuşma ortamı oluşturunuz. 3. konunun sonundaki etkinliği de uygulatınız. Bu çerçevede sınıfınızda öğrencilerinizle konuşunuz.

Değişik düşünce ve fikirleri benimsemiş, farklı etnik kökenlere mensup insanlar olarak yüzyıllardır bu topraklar üzerinde barış ve kardeşlik içinde yaşamaktayız. Atalarımız bu vatanın savunulmasında birlikte mücadele vermiş, birlikte şehit olmuşlardır. Bu vatanın var olması, gelişip kalkınması milletimizi oluşturan bütün fertlerin çabası ve özverisi sayesinde gerçekleşmiştir. Bu vatana candan bağlı olan atalarımız ülkemizi en zor şartlardan kurtararak barış ve huzur içerisinde bize teslim etmişlerdir. Bizler de onlar gibi bir ve beraber olarak omuz omuza vermeli, yurdumuzda barış ve kardeşlik ortamını korumalıyız. Çünkü bu vatan hepimizindir ve bu ülkede hepimiz bir milletiz. Ortak bir tarihe ve kültüre sahibiz. Bu ülkede eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşıyoruz.

İstanbul Boğazı / İstanbul

Diyarbakır Kalesi /Diyarbakır

Gelecek Derse Hazırlık

İshak Paşa Sarayı / Ağrı

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız.

Aspendos /Antalya

Vatanımızın her köşesi bizim için önemli ve değerlidir.

112

Konu 4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz. 4.1. Bayrağımıza ve İstikâl Marşı’mıza Saygı Duyarız.

BİRLİK ...

Kazanım

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir,

Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı gösterir.

Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. ... M. Âkif ERSOY (Dinî ve Millî Şiirler Antolojisi, s. 116.)

Süre

Bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde olması neden önemlidir? Yukarıdaki dörtlüğü de dikkate alarak arkadaşlarınızla konuşunuz.

40 + 40 dk.

Ülkemizdeki barış ve kardeşlik ortamını bozmadan, mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Cennet vatanımızda barış içinde yaşayabilmek için farklılıklarımıza saygı göstermeliyiz. Başkalarını ırkı, düşüncesi, inancı, yaşama tarzı nedeniyle dışlamamalıyız. Birbirimize karşı anlayışlı, hoşgörülü ve saygılı olmalıyız. Ülkemizin gelişmesi için birlikte çalışmalı, bizden sonraki nesillere güçlü bir ülke teslim etmeliyiz.

Yöntem ve Teknikler Anlatım, soru-cevap, tartışma, yorumlama, metin analizi Kaynaklar ve Materyaller

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

ları

M. Âkif ERSOY tefrika: Ayrılık

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapİşleniş

Yukarıdaki dizelerin anlamı üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

4. konunun başında güdüleme amacıyla verilen soruyu sınıfınıza yönelterek öğrencilerinizin dikkatini derse çekiniz. 114. sayfada yer alan paragraftaki anlatımlar çerçevesinde, manevi değerlerle ilgili olarak öğrencilerinize kısaca açıklama yapınız.

4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz

Manevi değer ne demektir? Manevi değerlerimiz neler olabilir?

113

95


Güdüleme amacıyla verilen soruyu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini 4.1. konusu üzerinde yoğunlaştırınız.

Bir millete millet olma özelliği kazandıran bazı değerler vardır. İnanç, dil, kültür, ahlaki ilkeler, gelenek ve görenekler, bayrak, millî marş, tarih bu değerlerin en önemlileridir. Bunlar, milletin temel özelliklerini yansıtan, bir milleti millet yapan en önemli unsurlardır. Manevi değerler olarak adlandırılan bu unsurlar milleti ayakta tutup bireyleri birbirine bağlar. Öyleyse bizler bu değerleri koruyup yaşatmaya önem vermeliyiz.

“Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza Saygı Duyarız” konusunu öğrencilerinize okutunuz. Konuda yer alan bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak bayrağa ve Millî Marş’a saygı duymanın önemi hakkında açıklamalar yapınız.

4.1. Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza Saygı Duyarız

İstiklâl Marşı’mızı okurken ve dinlerken neler hissedersiniz?

Bayrağımız, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığının, özgürlüğünün simgesidir. Ay yıldızlı bayrağımız, bu toprakları bize vatan olarak emanet eden atalarımızı ve onların mücadelelerini hatırlatır. Onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir bayrağımız. Onu korumalı, her zaman gökyüzünde özgürce dalgalanması için çalışmalıyız. Onun taşıdığı manevi değeri çok iyi bilmeliyiz: Çünkü o, sıradan bir kumaş parçası değil özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür.

Konunun sonunda yer alan etkinlikleri uygulatınız. Bu çerçevede öğrencilerinizi konuşmaya, düşüncelerini açıklamaya yönlendiriniz. Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız.

Bayrağımız bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolüdür.

114

Konu 4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız Kazanım Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.

... Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Süre

Mithat Cemal KUNTAY (Türk Çocuklarına Vatan, Millet ve Kahramanlık Şiirlerinden Bir Demet, s.16.)

40 + 40 dk.

Yukarıdaki dizelerin vermek istediği mesaj üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

Yöntem ve Teknikler

İstiklâl Marşı’mız da tıpkı bayrağımız gibi egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün sembolüdür. Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmış, Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. İstiklâl Marşı’mızda atalarımızın, bağımsızlığımız için verdiği mücadeleler, inançlarımız, değerlerimiz, vatan ve bayrak sevgisi anlatılmaktadır. Ona saygı göstermek tüm bu değerlere saygı göstermek demektir. Bayrağımızın serbestçe dalgalanmasını ve İstiklâl Marşı’mızın bu vatanda özgürce okunmasını sağlamak, bizim en önemli görevlerimiz arasındadır.

Anlatım, soru-cevap, metin analizi, tartışma Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapları, projeksiyon

İstiklâl Marşı’mıza saygımızı nasıl gösterebiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

İşleniş 4.2. konusunun başındaki güdüleme sorusunu yöneltiniz. Böylece öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız.

4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız

Bu vatana canını feda eden şehitlerimiz için neler yapabiliriz?

Konuyu öğrencilerinize okutunuz. 115. sayfadaki anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize şehitlerimizi rahmetle anmanın, gazilerimize saygı duymanın önemini kavratınız. Konuda geçen ayet meallerini tahtaya yansıtınız. Öğrencilerinizle bunların anlamları üzerinde konuşunuz.

Şehitlik ve gazilik en önemli manevi değerlerimiz arasındadır. Vatanımızı ve milletimizi korumak için Allah yolunda düşmanla savaşıp ölenlere şehit, hayatta kalanlara ise gazi denir. Dinimizde şehitlik çok önemli bir mertebedir. Kur’an-ı Kerim’de şehitler hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar…”1 Şehitliğin Allah katında yüce bir makam olduğunu bilen atalarımız ölümden korkmamış, ülkemizin düşmanlardan kurtulması, vatanımızın bağımsız ve milletimizin özgür olması için canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir. Bu uğurda şehit olanları rahmetle anmak, gazilerimize minnet duyup saygı göstermek onlara karşı vefa borcumuzdur. 1. Âl-i İmran suresi, 169-170. ayetler.

115

96


116. sayfadaki görsele öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Konuyla ilgili akrostiş çalışmasını yaptırınız. “Not Edelim” bölümünde yer alan bilgiye öğrencilerinizin dikkatini çekiniz. Gelecek Derse Hazırlık Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız. Onlara, derse hazırlıklı gelmelerini söyleyiniz.

Şehitlerimizi hayırla anmak hepimizin görevidir.

Gazi ve şehit kavramlarıyla ilgili bir akrostiş çalışması yapınız. G …………………………………………………………………………………………… A …………………………………………………………………………………………… Z …………………………………………………………………………………………… İ ……………………………………………………………………………………………

Ş ………………………………………………………………………………………… E …………………………………………………………………………………………… H …………………………………………………………………………………………… İ …………………………………………………………………………………………… T ……………………………………………………………………………………………

Konu 4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur

116

Kazanım Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar. Atatürk’ün, askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir. Süre 40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler

N OT E D E L İ M Atatürk vatanını ve milletini çok seven, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için cepheden cepheye koşan bir liderdi. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 19 Eylül 1921’de TBMM ona “Gazi” unvanını verdi. Çünkü bu savaşın kazanılmasında onun üstün askerlik bilgisi ve kahramanlığı önemli rol oynadı.

Anlatım, soru-cevap, tartışma, metin analizi, yorumlama Kaynaklar ve Materyaller

4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur

Çevrenizde askere gidenler nasıl uğurlanmaktadır?

ları

Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali, hadis kitapİşleniş

Askerlik yapmak, kanunen bir vatandaşlık görevi, geleneklerimiz ve ahlaki değerlerimiz açısından da vatan borcudur. Vatanımızın, milletimizin iç ve dış düşmanlara karşı korunması için askerliğe önem vermek gerekmektedir. Askerlik görevini yerine getirmek aynı zamanda da dinî bir sorumluluktur. Kur’an-ı Kerim’de, “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet… hazırlayın. Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz…”1 buyrularak barışı sağlamak, düşmanlardan korunmak ve onları caydırmak için güç hazırlamamız emredilmektedir. Peygamberimiz de bir hadisinde, “Bir gün ve bir gece sınır boyunca nöbet tutmak, gündüzleri oruçla geceleri de ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır.”2 buyurarak askerliğin önemini vurgulamaktadır.

Güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini 4.3. konusu üzerinde yoğunlaştırınız. Konuyu sesli bir şekilde okutunuz. 117. sayfadaki bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak askerlik yapmanın vatan borcu olduğu konusunda öğrencilerinizi aydınlatınız. Etkinliği uygulatınız. Bu çerçevede sınıfınızda konuşma, tartışma ortamı oluşturunuz.

Atatürk de konuşmalarında ordumuzu öven ve askerliğin önemini belirten sözler söylemiştir. Bir sözünde şöyle demiştir: “Millet ve kahraman çocuklarından meydana gelen ordu, o derece birbiri ile kaynaşmıştır ki dünyada ve tarihte bunun örneği çok enderdir. Bu millî görünüş ile daima övünebiliriz.”3, “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini gerçekleştirmek için yapmakta olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkânsız garantisidir.”4 diyerek de ordumuza duyduğu güveni ifade etmiştir. Askerliğe önem verilmemesi, ülkenin güvenliğine yeterli özenin gösterilmemesi ne gibi olumsuzluklara yol açabilir? Tartışınız.

Gelecek Derse Hazırlık

1. Enfâl suresi, 60. ayet. 2. Muhyiddin Nevevi, Riyazü’s, Salihin, C 2, s. 400. 3. Atatürkçülük, C 1, s. 197. 4. Atatürkçülük, C 1, s. 195.

Öğrencilerinize gelecek derste işlenecek konuyu hatırlatınız.

117

97


Konu dir

5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizÖlçme ve Değerlendirme

5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizdir

Barış ortamının bulunmadığı yerlerde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir?

Kazanım Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklar. Süre

Günümüz dünyasında yaklaşık iki yüz bağımsız ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerde yaşayan milletler din, dil, ırk ve kültür noktasında birbirlerinden farklı özellikler taşımaktadırlar. İnsanları bu farklılıklarıyla sevmek, çevremizdeki kişilere karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak, onlarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlar. İnsanları sadece insan oldukları için sevmek hem yurtta hem de dünyada dostça ilişkilerin kurulmasına, huzur ve barış ortamının oluşmasına imkân verir. Atatürk, insan sevgisine büyük önem veren, insanların kin ve nefretten uzak yetiştirilmesini isteyen bir liderdi. O, kendisiyle savaşan, vatanını işgal eden düşmanlarına karşı kin gütmemiştir. Her zaman barışa önem vermiştir. Atatürk sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada barışın hâkim olmasını istemiştir. Zorunlu olmadıkça asla savaşı düşünmemiştir. “Şu veya bu sebepler için ulusu harbe sürüklemek taraftarı değilim. Harp, zaruri ve hayati olmalıdır. Gerçek kanaatim şudur: Ulusumuzu harbe götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Fakat ulusun hayatı tehlikeye girmeyince harp bir cinayettir.”1 diyerek aslında daima barışı istediğini ifade etmiştir.

40 + 40 dk. Yöntem ve Teknikler Anlatım, tartışma, soru-cevap, yorumlama Kaynaklar ve Materyaller Ders kitabı, Kur’an-ı Kerim meali İşleniş 118. sayfanın başında yer alan güdüleme sorusunu yönelterek öğrencilerinizin dikkatini ders üzerinde yoğunlaştırınız. “Yurtta Barış, Dünyada Barış Temel İlkemizdir” konusunu öğrencilerinize okutunuz.

Devletimiz her zaman barıştan yana olmuştur.

Barış bireyler ve toplumlar için çok önemlidir. Barışın olduğu yerde huzur, güven, kardeşlik otamı hâkim olur. İnsanlar birbirini sever, birbirlerinin fikir ve inançlarına, yaşama biçimlerine saygı gösterirler. 1. İsmet GİRİTLİ, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, s. 6, Cilt 2.

118 ve 119. sayfalardaki bilgi ve anlatımlardan da faydalanarak öğrencilerinize, barışın önemi hakkında açıklamalar yapınız. Atatürk’ün barışa önem veren bir lider ve devlet adamı olduğuna dikkat çekiniz. 119. sayfadaki etkinliği uygulatınız. Bu etkinlik ekseninde öğrencilerinizi düşüncelerini yazmaya yönlendiriniz. Öğrencilerinize sayfanın sonundaki kavram haritasını inceletiniz. Daha sonra ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplandırılmasına geçiniz.

118

Bir ülkede barışın hâkim olması için bütün vatandaşlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidirler. Adaletten ayrılmamalı, başkalarının haklarına saygılı olmalıdırlar. Kin, nefret, düşmanlık, bencillik gibi olumsuz duygulardan uzak durmalıdırlar. İnsanlara sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmalıdırlar.

Saygı

Hoşgörü

Sevgi

BARIŞ

NOTLAR ..............................................................................

Dayanışma

..............................................................................

Empati

Kardeşlik

Yukarıdaki kavram haritası üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

...............................................................................

Günümüzde, iletişim ve ulaşım araçlarının da etkisiyle dünya küçülmüştür. Dünyanın herhangi bir yerindeki savaş, açlık, kıtlık, kargaşa diğer insanları da etkilemekte, huzursuz etmektedir. Bu nedenle yalnızca yurtta değil dünyada da barışın egemen olması için çalışmak gerekmektedir. Öyleyse herkes başka ırktan olan, farklı din ve inançları benimseyen, kültürleri, örf ve âdetleri değişik insanlara saygılı, hoşgörülü davranmalıdır. Devletler de birbirlerinin toprak bütünlüğüne, sınırlarına saygı göstermelidir.

............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Yurtta ve dünyada barışın gerçekleşmesi için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız.

...............................................................................

…………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

...............................................................................

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

............................................................................... ...............................................................................

119

...............................................................................

98


Öğrencilerinize açık uçlu soruları cevaplattırınız. Onların verdiği cevapları dikkatle dinleyiniz. Yanlışları olduğunda düzeltiniz. 5. çalışmadaki bilgilerden doğru ve yanlış olanları belirleyip işaretlemelerini öğrencilerinizden isteyiniz. Öğrencilerinizden, bulmacada gizlenmiş olan kelime ve kavramları bulup işaretlemelerini isteyiniz.

Ölçme ve Değerlendirme 1. Vatanımızı ve milletimizi niçin sevmeliyiz? Açıklayınız. 2. Vatandaşlık görevlerimiz nelerdir? Belirtiniz. 3. Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza neden saygı göstermeliyiz? Açıklayınız. 4. Şehitlerimize ve gazilerimize saygımızı nasıl göstermeliyiz? Söyleyiniz. 5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” ya-

zınız.

Y Üzerinde yaşadığımız, kültürümüzü oluşturduğumuz toprak parçasına ülke � denir.

D İstiklâl Marşı’mız ve bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür. � Y Vatanımızı savunmak için ölenlere gazi denir. � D Askerlik yapmak vatandaşlık görevimizdir. � D Zorunlu olmadıkça asla savaşılmamalıdır. � 6. Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulup işaretleyiniz.

R

B

A

Ğ

I

M

S

I

Z

A

N

E

A

Z

R

A

M

E

A

Z

A

N

G

Y

E

L

D

I

V

A

T

A

N

H

R

O

Ş

G

E

G

L

D

I

A

G

A

Z

İ

E

E

İ

N

A

N

Ç

A

K

Ü

L

T

Ü

R

H

I

Y

İ

L

İ

K

V

E

R

A

B

B

U

B

Y

E

S

M

İ

L

L

E

T

İ

A

O

Y

I

B

İ

R

E

G

S

O

R

Ş

E

H

İ

T

S

A

Y

G

I

Z

Ü

G

M

A

E

V

İ

A

Ş

N

BAĞIMSIZ BAYRAK BARIŞ GAZİ İNANÇ KÜLTÜR SEVGİ SAYGI VATAN MİLLET ŞEHİT MANEVİ

120

Öz değerlendirme formunu doldurtunuz. Öğrencilerinizin form üzerinde yaptıkları işaretlemeleri kontrol ediniz. Varsa eksikliklerini gideriniz, hatalarını düzeltiniz. Böylece işleniş sürecini tamamlayınız.

Ölçme ve Değerlendirme ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU Aşağıdaki öz değerlendirme formunda size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Vatan ve millet kavramlarını açıklayabilirim.

NOTLAR

Vatan ve millet sevgisinin önemini açıklayabilirim. Bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincindeyim.

..............................................................................

Vatan ve milletimize karşı üzerime düşen görevleri yerine getiriyorum.

.............................................................................. ...............................................................................

Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza niçin ve nasıl saygı göstermek gerektiğini biliyorum.

...............................................................................

Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu belirtebilirim.

...............................................................................

Atatürk’ün, askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verebilirim.

...............................................................................

Şehitlerimize ve gazilerimize niçin ve nasıl saygı göstermem gerektiğini biliyorum.

...............................................................................

“Yurtta barış, dünyada barış!” sözünün anlamını açıklayabilirim.

İki kez

veya bir kez

............................................................................... ...............................................................................

işaretlediyseniz ilgili konuları daha iyi anlamak için

...............................................................................

tekrar çalışmalısınız.

...............................................................................

121

...............................................................................

99


SÖZLÜK A âdet

: Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre, görenek.

âlem

: Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren.

amel

: 1. Yapılan iş, edim, fiil. 2. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.

B bilinç

: İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.

C cemaat

: 1. Topluluk. 2. Bir imama uyup namaz kılan kişiler.

D delil

: İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt.

E ehil

: Bir işte yetkili olan, biri işi yapan, yeterli.

ehl-i beyt

: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kızı, damadı ve torunlarını içine alan ailesine verilen ad.

erdem

: Ahlakın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.

F fıtır sadakası : Dinimizce ramazan ayı içerisinde verilmesi emredilen, miktarı belirli sadaka. G gelenek

: Bir toplumda eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar.

H haddi aşmak : Ölçüyü kaçırmak, aşırı gitmek. hayır

: İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım.

hutbe

: Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt.

100


İ ibret

: Kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu

veya bu gibi olgulardan alınması

gereken sonuç, ders. israf

: Gereksiz yere para, zaman, emek vb. yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk.

K kibir

: Kendini büyük görme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

kudret

: 1. Güç, erk, erke, iktidar. 2. Maddi güç, zenginlik. 3. Allah’ın ezelî gücü.

M mağfiret

: Bağışlama.

manevi

: Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut.

merhamet

: Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.

minnet

: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.

müsrif

: Tutumsuz, savurgan.

N nimet

: 1. İyilik, lütuf, ihsan. 2. İyi yaşamak için gerekli her şey. 3. Yiyecek, içecek, özellikle ekmek.

O onur

: 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı öz saygı, haysiyet. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, gurur, şeref.

Ö öksüz

: Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk).

P put

: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne.

101


R rıza

: Razı olma, isteme, istek.

rızık

: 1. Yiyecek, içecek şey. 2. Allah’ın bütün yarattıklarına verdiği nimet.

S salavat : Peygamberimize ve onun ailesine saygı bildirmek için okunan dua. salih

: İyi, güzel, faydalı, yararlı, düzgün.

salih amel

: Dinin yapılmasını öğütlediği, kişi ve toplum yararına olan her türlü iş ve davranış.

Ş şer

: Kötülük, fenalık.

şirk

: Tanrı’nın birden çok olduğuna inanma, Allah’a ortak tanıma, eş koşma.

T temenni

: Dileme, dilek.

tevhit

: Allah’ın bir olduğu, eşi ve benzerinin bulunmadığı inancı.

Ü ülkü

:

Amaç, ulaşılmak istenen şey, ideal.

vaaz

:

V

1. Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma. 2. Bir kimseye kalbini yumuşatacak, kendisini iyiliğe götürecek biçimde söz söyleme.

vahiy

:

Bir buyruk ve düşüncenin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi.

Y yeti

:

İnsanda bulunan bir şeyi yapabilme gücü, meleke.

yetim

:

Babası ölmüş çocuk.

Z zerre

:

Çok küçük parçacık.

102


KAYNAKÇA Abdal Musa, Nasîhatnâme, Hacıbektaş Dergâhı Kütüphanesi, Kayıt No: 563/2, vr. 8a-8b. AKARSU, Bedia, Ahlak Öğretileri, Mutluluk Ahlâkı I, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982. ARMANER, Neda, Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, c. I, Ankara, 1980. AY, Mehmet, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım?, Timaş Yayınları, İstanbul, 1999. BİLGİN, Beyza, İslâm ve Çocuk, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1997. BİLGİN, Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Gün Yayıncılık, Ankara, 1998. BİLGİN, Beyza- Mualla SELÇUK, Din Öğretimi, Gün Yay., Ankara, 1999. Çetin, İsmet, Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknameleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997. ÇİLELİ, Meral, Ahlak Psikolojisi ve Eğitimi, TDV Yayınları, Ankara, 1986. DOĞAN, Recai, “Din Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler ve Örnek Bir Ders İşlenişi”, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programları ve Bir Uygulama Örneği (Ankara Modeli), MEB, İstanbul, 2001. ERDEM, Eda, Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara, 2001. GÜRKAN, Tanju; Erten GÖKÇE, Grupla Tartışma Teknikleri, MEB Yayınları, Ankara, 2001. HALADYNA, T.M., Writing Test İtems to Evaluate Higher Order Thinking, Allyn and Bacon, Boston, 1997. HÖKEREK, Esra, Din Öğretiminde Sure ve Dua öğretimi, Basılmamış Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, 2002. Hz. Ali, Nehcü’l-Belâğa, hzl. : Abdülbaki Gölpınarlı, Der Yayınları, Tarihsiz. İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB, Ankara, 2005. KÖYLÜ, Mustafa, “Çocukluk Dönemi Ahlâk Gelişimi ve Bazı Olumsuz Ahlaki Davranışlar”, Dini Araştırmalar, Sayı: 7, Ankara, 2000. MEVLANA, Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî, çev: Şefik Can, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2003. OĞUZKAN, Ferhan, Eğitim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1974. ONUR, Bekir, Gelişim Psikolojisi, İmge Kitabevi, Ankara, 1997. ÖCAL, Mustafa, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metotlar, TDV Yay., Ankara, 1990. ÖZDEN, Yüksel, Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 1997. ÖZEK, Çetin, Türkiye’de Laiklik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 200, Baha Matbaası, İstanbul, 1962.

103


SELÇUK, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dinî Motifler, TDV Yay., Ankara, 1991. SELÇUK, Mualla, “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri”, Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, MEB Yayınları, Ankara, 2000. SÖNMEZ, Veysel, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 8. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 1999. SUNGUR, Nuray, Yaratıcı Okul Düşünen Sınıflar, Evrim Yayınevi, İstanbul, 2001. ŞAHİNEL Melek, Etkin Öğrenme, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2003. ŞAHİNEL Semih, Eleştirel Düşünme, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002. TURGUT, Fuat, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotlar, 5. Baskı, Saydam Matbaacılık. Ankara, 1987. ÜLGEN, Gülten, Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar, Lazer Ofset, Ankara, 1994. ÜSTÜNDAĞ, Tülay, Yaratıcı Drama, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2001. YAVUZ, Kerim, Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1983. YAVUZ, Kerim, Günümüzde Din Eğitimi, Akgün Matbaası, Adana, 1988. YAVUZER, Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999. YÖRÜKOĞLU, Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayınları, İstanbul, 1997.

104

DIN0500- DİN KÜLTÜRÜ MEB  
DIN0500- DİN KÜLTÜRÜ MEB