Page 1

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Tüm dünyada çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlalleri ne yazık ki devam ediyor. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan kötü koşullardan, yetişkinler kadar çocuklar da etkileniyor ve ayrımcı uygulamalar çocukları da mağdur ediyor. Dünyanın pek çok yerinde çocuklar işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya kalıyor, kötü koşullarda alıkonuluyor, ölüm cezasına mahkum ediliyor, savaşlar ve silahlı çatışmalarda kendileri ve yakınları öldürülüyor, tecavüz ve işkence gibi korkunç savaş suçlarında mağdur oluyorlar. Ayrıca savaşların en önemli sonuçlarından biri olarak, çocuklar çatışmalarda asker olarak kullanılıyor ve yerlerinden edilip mülteci konumuna düşürülüyorlar. Milyonlarca çocuk yoksulluk yüzünden ihmal ve istismara uğruyor, sokaklarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Türkiye’deki çocuklar da ne yazık ki dünyadaki tüm çocuklarla birlikte aynı sorunlarla, ihlallerle ve suistimallerle karşı karşıyalar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 20 Kasım 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni Türkiye 1990 yılında imzaladı ve bu sözleşme 1995 yılında Türkiye’de de yürürlüğe girdi. Sözleşmenin kabulünden bu güne kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hayata geçmesi yolunda önemli başarılar kaydedilmiş olsa da, halen çocuk hakları konusunda yapılması gerekenler bulunuyor. Biz aşağıdaki örgütler olarak bir kere daha başta hükümet temsilcileri olmak üzere tüm yetişkinleri çocuk haklarının bilincinde olarak BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel dört ilkesi olan çocuklara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, - çocuğun yaşama ve gelişmesi - çocuğun öncelikli yararı ve korunması ve - çocuğun katılımına ilişkin kalıcı politikalar oluşturmaya, tüm uygulamaları bu yönde geliştirmeye, çocuğa üretilen her hizmeti bu yaklaşımla izlemeye, davet ediyoruz. Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Dernegi, Çoluk Çocuk Dergisi, Dostlar Dayanışma Derneği (Genel Merkez ve Ankara Şubesi), FiŞek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği, Kök Yayıncılık, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Sosyal Hizmet Öğrenci Derneği Girişimi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sağlık Hakkı Hareketi, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (Genel Merkez ve Ankara Şubesi), Uluslararası Af Örgütü-Türkiye Şubesi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Destekleme Vakfı

20.11.2006 - Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü (Ortak Basın Açıklaması)  
20.11.2006 - Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü (Ortak Basın Açıklaması)  

Tüm dünyada çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlalleri ne yazık ki devam ediyor.

Advertisement