Page 1

Valinor dört tarafı denizlerle çevrili bir adanın üzerinde Diyos'un kendi elleriyle yaptığı belli bölümleri olan bir tapınaktır.Valinor'a mannalar,vergurlar ve arkaslar yılın belli bölümlerinde gemilerle ulaşırlar.

Valinor'un Bölümleri: Pomol: Gemi iskelesi. Patio: Valinor'un avlusu. Escultura:Diyos'un ve Malaikatların heykellerinin bulunduğu bölüm. Sopron:Mannaların kutsal ateşi yakmak için odunları depoladığı bölüm. Hambar:Mannaların kutsal ateş başında kurban edecekleri hayvanları sakladıkları bölüm. Firegela:Mannaların kutsal ateşi yakıp,başında yabani hayvanları kurban ettikleri ve kutsal ateşin bulunduğu bölüm. Airbesar: Vergurların başında dans ettiği Ulu suyun bulunduğu bölüm. Zeneterem:Arkasların müzik aletlerini sakladıkları bölüm. Seregon:Arkasların toplanıp Diyos'un tınısına eşlik ettikleri bölüm.


Manna Irkı Mannaların erkekleri ortalama 1.80m boylarında olup uyumlu bir endama sahiptirler.Gövde orta derecede uzun,kollarla bacaklar nispeten kısadır.Dişi Mannaların boy ortalaması 1.65'dir ve uyumlu bir vücut yapıları vardır. Dişi Mannalar ibadet törenlerine katılmazlar.Mannaların gözleri renksiz olup ne çok çekik ne de çok iridir.(Orta büyüklüktedir.)Burun orta büyüklükte bazen gaga burun şeklindedir.

Manna Irkı: Liderra (Grup ve din lideri)


Mannalar'ın İbadet Şekilleri Mannalar, mevsimin yağmur oranlarının yüksek olduğu dönemlerde 40 kişilik gruplar halinde Valinor'a görevlerini yerine getirmeye giderlerdi.Bu gruplar birbirinden bağımsız zamanlarda Valinor'a hareket ederlerdi.Grup liderleri fiziksel anlamda en güçlü olan Manna olup aynı zamanda bu 40 kişilik grubun din lideri olurdu. Bu lidere Mannalar arasında Liderra denirdi. Valinor'a seyahat yaklaşık 1 hafta sürer ve Valinor'da 3 gün boyunca ibadet edilirdi.Mannalar ibadet edecekleri 3 günün ilkinde Escultara'da(Diyos ve malaikatların heykellerinin bulunduğu bölüm) Diyos'u ve Malaikatları yad ederdiler.Bu dua töreninde tüm Mannalar Diyos ve Malaikatlar'ın önünde ayakta durup ellerini havaya kaldırarak bir haykırış içerisine girerdiler.Bu tören bir nevi biz burdayız ve sizlere inanıyoruz anlamına gelirdi.İkinci gün Kutsal ateşi yakıp başında dualar ederlerdi.Dualarını Kutsal ateşin etrafında çembersel bir şekilde toplanarak Liderra(Din lideri) ayakta diğer mannalar oturarak gerçekleştirirlerdi.Üçüncü gün, gece yarımda Firegela'da, kutsal ateşin tam önünde bulunan bir alanda Liderra(Din lideri) yabaniyi kurban ederken diğer Mannalar belli dualarla bu anı yüceltirdi ve ayin sonlandırırdı.


Mannaların fiziksel özellikleri ve ibadet şekilleri göz önünde bulundurulursa,Sopron'un mekan büyüklüğü:

Sopron, Mannalar'ın kutsal ateşi yakmak için kullandıkları odunları depoladıkları bölümdür. Sadece odun depolama işlevi bulunduğu için ve depolanan odunların sadece kutsal ateşi yakmakta kullanıldığı(yani fazla miktarda odun gerekmediği) için 2*2=4m2 civarında bir alan Sopron için yeterli olur.


Mannaların fiziksel özellikleri ve ibadet şekilleri göz önünde bulundurulursa,Hambar'ın mekan büyülüğü:

Hambar, Mannaların kutsal ateş başında kurban edecekleri hayvanları sakladıkları bölümdür.Bir yabaninin(4 ayaklı) boyunun 2 m ve genişliğinin 0.80m olduğu düşünülürse, yaklaşık olarak 2*0.80=1.6m2 bir alan gerekmektedir. Mannalar bu ibadeti yıl içerisinde 1 defa yaptıkları için Hambar bölümünde 5 adet yabani hayvan bulunması yeterlidir. Bu durumda yabani hayvanlar için gerekli olan minimum alan ihtiyacı yaklaşık 1.6*5=8m2 olur.Bu alan içerisinde bir Mannanın dolaşımını ve yabani hayvanların hareketlerini sağlayacak sirkülasyon alanlarını da yaklaşık olarak 12 m2 düşünürsek toplam 12+8=20 m2 alan yeterli olur.


Mannaların fiziksel özellikleri ve ibadet şekilleri göz önünde bulundurulursa, Firegela'nın mekan büyüklüğü:

Firegela, Mannaların kutsal ateşi yakıp,başında yabani hayvanları kurban ettikleri ve kutsal ateşin bulunduğu bölümdür.Ayakta duran bir Manna'nın ihtiyaç duyduğu alan 0.30 m2 dir. Mannalar'ın ellerini havaya kaldırma eyleminde bulundukları düşünülürse bu alan 0.55 m2 olur.Firegela bölümünde sadece Mannalar'a ayrılan bölüm 40*0.55=22 m2 olur.Kutsal ateşin 3*3'lük bir kare olduğu düşünülürse kutsal ateşin bulunduğu alan 9 m2 olur.Kutsal ateşin hemen önündeki kurban mekanı 3*3=9 m2 olursa ve Mannalar'ın bu mekanın hemen arkasında çembersel biçimi oluşturduğu düşünülürse dairesel bölgenin alanı (pi sayısı=3) 3*6*6=108 m2 olur. Mannalar'ın bulunduğu bölüm alanı 22m2 , dairesel bölgenin alanı 108m2 olacağından 108m2+22m2=130m2'lik bir alana ihtiyaç duyulur. Bu alana sirkülasyon alanları ve iç mekan düzenlemelerine ayrılacak alanlar eklendiğinde ihtiyaç duyulan alan yaklaşık olarak 150 m2'yi bulur.


Vergur Irkı Vergurların erkekleri ortalama 1.50m boylarında olup boylarına göre oldukça geniş bir vücut yapısına sahiptirler.Gövdeleri kısa,kolları ve bacakları boylarına göre nispeten uzundur.Dişi vergurlar 1.60m boy ortalamasında olup erkeklerinin aksine boylarına göre oldukça uyumlu bir vücut yapısına sahiptirler. Vergurlarda da ibadet erkekler tarafından gerçekleştirilir.Vergurların gözleri genelde renklidir.Burunları orta büyüklükte ve sivridir.

Vergur ırkı: Cefo (Grup ve din lideri)


Vergurlar'ın İbadet Şekilleri: Vergurlar, görevlerini yerine getiren Mannalar'dan yaklaşık 1,5-2 ay sonra yine 40 kişilik gruplar şeklinde Valinor'a görevlerini yerine getirmek için yol alırdılar.Grup liderleri en yaşlı ve gücünü kaybetmemiş Vergur olurdu.Bu lider Vergurların aynı zamanda din lideri unvanını da alırdı. Vergurların yolculukları konumları gereği 2 gün sürerdi. 1 gün boyunca Ulu suyun başında dans eden Vergurlar saat gece yarım olmadan Valinor'dan evlerine geri dönerlerdi.Vergurlar danslarını Valinor'un Airbesar bölümünde(aynı zamanda Ulu suyun bulunduğu bölüm) Ulu suyun önünde Cefo en önde olmak üzere gerçekleştirirdiler. Suyun akışkanlığını tasvir etmek için; grup halinde öne doğru eğilerek ileri doğru 2 adım attıktan sonra biraz orada bekleyip,Cefo'nun komutu ile yine grup halinde eski yerlerine çekilirdiler. İleri adım attıktan sonra bekledikleri bu süre zarfında Cefo ve Vergurlar hep bir ağızdan dualar okurlardı. Bu dualar bir nevi dansın bir parçasıydı. Cefo komutu verdikten sonra geri çekilen Vergurlar matem havasında bekleyip suyun akışının durduğunu tasvir ederlerdi. Bir gün boyunca bu dansı devam ettiren Vergurlar,Cefo'nun son duayı etmesiyle dans etmeyi bırakırlardı. Ve böylece ayin sona ererdi.


Vergurlar'ın fiziksel özellikleri ve ibadet şekilleri göz önünde bulundurulursa, Airbesar'ın mekan büyüklüğü:

Airbesar, Vergurların başında dans ettiği Ulu suyun bulunduğu bölümdür.Ayakta duran bir Vergur'un ihtiyaç duyduğu alan yaklaşık olarak 0.35 m2 dir. Vergurlar'ın dans ederken 2 adım attığını ve adım atarken öne eğildiklerini düşünürsek bir Vergur'a gereken alan(bir adım 50 cm) yaklaşık olarak 0.35*5=1,75 m2 olur. Bu dansı 40 Vergur yaptığını düşünürsek 40*1.75= 70 m2 civarında bir alan gerekir.Airbesar'da sadece Vergurlar'ın ihtiyaç duydukları alan yaklaşık olarak 70 m2 olur. Ulu suyun 3 m çaplı bir daire şeklinde olduğu düşünülürse Ulu suya gereken alan yaklaşık olarak 7 m2 olur..Bunun haricinde Ulu suyun bulunduğu bölümde kaybedilecek alanlar ve sirkülasyon alanlarını da yaklaşık 50 m2 olarak hesaba katarsak Airbesar'ın toplam ihtiyaç duyduğu alan 130 m2 olur.


Arkas Irkı Arkasların erkekleri ortalama 2.10m boylarındadır. Omuzları geniş, boy uzunluklarına göre belleri incedir. Kolları ve bacakları uzun olan Arkas erkekleri güçlü bir fiziğe sahiptirler.Gövdeleri, kolları ve bacakları uzundur. Dişi Arkaslar 1.90m boy ortalamasında olup vücutları boyları ile gayet orantılı bir biçimdedir.Arkasların dişileri de diğer ırklar gibi erkekleriyle Valinor'a gitmezler. Arkasların gözleri renksiz ve orta büyüklükte olup, burunları küçüktür. Arkasların başlarında sürekli bir miğfer bulunur.Valinor'a geldiklerinde bu miğferi çıkarırlar ve ibadetlerini bu şekilde yerine getirirler. İbadet töreni bitiminde miğferlerini tekrar başlarına takarlar.

Arkas ırkı: Estro (Grup ve din lideri)


Arkaslar'ın İbadet Şekilleri: Arkaslar, Valinor'a en uzakta bulunan ırktı. Valinor'a gelmeleri yaklaşık olarak 1 aylarını alırdı. Vergurlarla aynı zaman diliminde yolculuğa başlayıp ,Valinor'a 25-30 gün daha geç ulaşırlardı. Arkasların Valinor'a gelmeleri gibi Valinor'da bulundukları süre de hayli uzundu ve tam 1 ay sürerdi. Arkaslar da tıpkı Mannalar ve Vergurlar gibi 40 kişilik gruplar şeklinde seyahat ederlerdi. Grup liderleri en güçlü olanları olup, 30. günün sonunda müziği susturarak Diyos'un Malaikatlara yaptığının bir tekrarını yaparak Diyos'u yüceltirdi.1 ay boyunca akşam saatlerinde başlayıp gece yarıma kadar süren bu müzik şöleni 30. gün gece yarımda Grup lideri tarafından sona erdirilir ve Arkaslar topraklarına geri dönmek için yola koyulurlardı.Arkaslar müzik şölenini Valinor'un Seregon bölümünde gerçekleştirirdiler.Müzik aletlerini çalmak için 10 Arkas kendilerine ayrılan bölüme geçerlerdi. Kalan 30 kişi Estro'nun(Din lideri) önderliğinde kendilerine ayrılan oturma bölümünde Diyos'un eşsiz tınısına eşlik ederlerdi. Estro en önde onun arkasında 10 kişilik müzisyen grubu ve en arkada 29 kişilik grup olmak üzere Seregon'da dizilim gerçekleşirdi. 30. günün sonunda Estro müziği sustururdu ve ayin sona ererdi.


Arkaslar'ın fiziksel özellikleri ve ibadet şekilleri göz önünde bulundurulursa, Zeneterem'in mekan büyüklüğü: Zeneterem, Arkasların müzik aletlerini sakladıkları bölümdür. Zeneterem bölümünde 10 adet müzik aleti bulunmaktadır. Her müzik aletinin ortalama olarak 1 m2 alan tuttuğu düşünülürse 10 adet müzik aleti için ihtiyaç duyulan alan 10*1=10 m2 olur. Bu aletlerin Zeneterem'e giriş çıkışlarını ve Zeneterem içerisinde ki sirkülasyonu sağlamak için ayrıyetten 10 m2 daha alan ihtiyacı olduğu varsayılırsa, Zeneterem'in toplam alanı 10+10=20 m2 olur.


Arkaslar'ın fiziksel özellikleri ve ibadet şekilleri göz önünde bulundurulursa, Seregon'un mekan büyüklüğü:

Seregon, Arkasların toplanıp Diyos'un tınısına eşlik ettikleri bölümdür.Oturma pozisyonunda olan bir Arkas'ın ihtiyaç duyduğu alan oturağı ile beraber yaklaşık olarak 1 m2 dir. 30 kişilik grup müzik aletleri olmadan bu şekilde oturarak şarkılarını söyleyeceklerine göre bu grup için 30*1=30 m2 alan gerekmektedir. Müzik aleti olan ve oturma eyleminde bulunan bir Arkas'ın ihtiyaç duyduğu alan yaklaşık olarak 2 m2 dir. 10 kişinin müzik aleti kullandığı düşünülürse 10*2=20 m2 alan ihtiyacı doğmaktadır. Müzik aletlerini kullanan Arkaslar'ın görevlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için 10 m2 lik bir alan önlerinde ve arkalarında boşluk bırakılırsa 10*2=20 m2 alan ihtiyacı da bu şekilde ortaya çıkar. Bu alanların dışında sirkülasyon için 60 m2 alan ayrılırsa toplam alan yaklaşık olarak 30+20+20+60=130 m2 olur.

KTÜ Mimari Proje-3 "ÜTOPYA TASARIMI"