Page 1


Hizmetlerimiz

Cnc Router & Plazma ve Water Jet Uygulamaları

Cnc Router Makine üretim ve satışı Cnc Plazma & Oksijen kesme makinası üretim ve satışı Water Jet üretim ve satışı Fason Cnc Kesim ve işleme 2 Boyutlu CAD çizimleri 3 Boyutlu obje & ürün modelleme , CAM çözümleri Her türlü malzemeye Oyma ve Rölyef çalışmaları Kalıp hazırlama Freze ve Torna fason işleme hizmetleri Cnc Programlama 4 ve 5 eksen cnc programlama ve işleme desteği Cnc Makine yedek parça satışı Her türlü makine için otomasyon desteği ve projelendirme Ahşap veya Mermer 3 Boyutlu portre hazırlama 3D Heykel modelleme ve işleme Ahşap Sandık modelleme El sanatları ile yapılan uygulamalar için Cnc çözüm desteği

Plexi Glass , Kompozit , Dekota ve Kutu harf kesimleri Membran kapak , Kapı , Modüler mobilya imalatı Mermer Duvar uygulamaları , mezar taşı hazırlama Demir ve Saç kesimi Desenli Mermer zemin kaplama , Cephe kaplama Elektronik devre kartları hazırlama Bilezik , kolye ve yüzük işleme Gümüş ve Altın , Kuyumculuk sektöründeki tüm işlemeler Heykel ve 3 boyutlu obje hazırlama Kabartma yazı ve desen hazırlama Klavuz çekme , Delik delme işlemleri Kündekari ve diğer osmanlı sanatlarını canlandırma Ahşap sandık , oymacılık sektöründeki tüm işlemeler Cam uygulamaları Granit üzerine resim ve yazı işlemeleri Yatak başlıkları , lavabo , Corean tezgah hazırlama Ayna çerçevesi , Tabela ve isimlik hazırlama


Günalp Makina Günalp Makina 2001 yılında konfeksiyon otomatları, kalite kontrol makineleri imalatı ve servisi alanında size en uygun yazılım çözümleri sunmak amacıyla 15 yıllık bilgi birikimiyle yola çıkmıştır. Şu an Tekstil, Mermer, Ahşap ve Metal sektörlerinde sahip olduğu bilgi birikimini doğrudan hizmet verdiği kurumlara aktarmaktadır. Günalp Makina 2000 m² modern tesisi, organizasyon yapısı, modern, ticari ve kurumsal kimliği ve portföyüne yeni sektörler ve makineler katarak yoluna devam etmektedir. Vizyonumuz Tüm dünyaya uluslararası geçerliliği olan yenilikçi yönetim ve denetim sistemleri ile birlikte birinci kalite ürün üretmek. Misyonumuz - Makine üretim sektöründe en iyi olmak. - Koşulsuz müşteri memnuniyeti, - Teknolojik gelişmeleri yakından takip ve uygulama, - Üstün kalitede üretim, - Sürekli yeni desen tasarımı, - İyi yetişmiş işgücü, - Çevreye ve insana saygı ilkeleri doğrultusunda çalışmak Kalite Kalitede öncü olarak, en üst düzeyde müşteri tatminini sağlamak. Takım ruhu ve sürekli gelişim ile ilk seferde doğru üreterek, şirket kaynaklarını verimli ve etkin kullanmak. Çalışanların gelişmelerini ve tatminini en üst düzeyde sağlayarak, çevre ve insan faktörlerine saygılı üretim yapmak. Çevre Sanayi üretimi yapmanın doğal sonucu olarak, havaya, suya, toprağa ve toprak altına şu anda ve gelecekte geçici veya kalıcı herhangi bir etkide bulunmadan, sadece ülke yasaları ile değil, uluslar arası normlara da uyarak üretim yapmak. Üretim Müşteri isteklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, dünya standartlarında üstün kalite ile üretim yapmak. İnsan kaynakları Makina sektöründe en nitelikli insan gücünü çekmek, geliştirmek ve kalıcılığını sağlamak. İnsan Kaynakları yönetimini, çağın gereklerine uygun, en etkin şekilde uygulayarak şirket hedeflerini desteklemek. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için gereken ortamı hazırlamak. İhracat En üst düzeyde müşteri tatminini sağlamak, tüm dünyanın önde gelen şirketlerine ihracat yapmak. Ar-ge Günalp makine’de AR-GE yaşam biçimidir. Günalp makine’de , kuruluşundan günümüze kadar; müşteri isteklerini daha iyi karşılayabilmek için sürekli olarak bez konstrüksiyonu ile ilgili geliştirme çalışmaları yapılmış ve halen yapılmaktadır. Günalp makine’de , küresel iş ortamında başarı elde edebilmek için değişime hızla adapte olmakla kalmaz, değişimi şekillendirebilir ve önayak olur. (Değişime ayak uydurmak, uyum sağlamaya çalışmak yerine, değişime liderlik eden kurum rolünü benimser) Değişim (iyileşme / inovasyon) sürekli olmalıdır. Değişim: yönetilmesi gereken bir süreçtir. Diğer bir deyişle, Günalp makine’de ; değişimi (iyileşme / inovasyon) geçici bir dönem değil kalıcı bir durum olarak görür, değişim (iyileşme / inovasyon) olduğu zaman değil, olmadığı zaman rahatsız olur ve arayışa girer. Bu olguyu: "Değişim Açlığı", arzusu olarak tanımlayabiliriz. Değişimi (iyileşme / inovasyon) yönetme sürecini de: en basit şekilde, geleceğin işletmesi olma hedefini / arzusunu gerçekleştirme aracı olarak tanımlayabiliriz. 2009 yılında, Kalite Yönetim Sistemini kurmuş, uluslararası bir kuruluş vasıtası ile belgelendirmiştir.


Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler. İnsan gücünün yoğun olduğu otomasyon sitemleri yarı otomasyon, makinenin yoğun olduğu sitemler de tam otomasyon olarak adlandırılırlar. Sanayi devriminin başlangıcının aksine yakın geçmişimizde üretmek tek başına yeterli olmaktan uzaklaştı. Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi koşullarda üretimi; hızlı, standart, güvenli, nihayet verimli kılmak, bir zorunluluk haline geldi. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı şüphesiz ki otomasyondur.

Mekatronik ; İngilizce mechanics ve electronics kelimelerinin uygun bir şekilde birleştirilmesinden oluşmuştur ve ilk kez Japonya'da kullanılmıştır. Mekatronik, makine, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan; makine mühendisliğinin bir alt dalıdır. Mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşan, verileri algılayıcıları (sensörler) yardımıyla çevre ortamdan algılayan, toplamış olduğu bu verileri kontrol donanımları (mikroişlemciler v.s.) ve hafızasındaki yazılımlar marifetiyle yorumlayan ve gerekli kararları alabilen, tahrik elemanları (aktüatörler) ile de gerekli tepkileri veren tüm makineler, cihazlar ve sistemler birer mekatronik sistemlerdir.Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu karar yönünde hareket edebilen otomatik makineler (yani mekatronik sistemler) savunma sanayiinde, güvenlik sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, tarımda, bankacılıkta, madencilikte ve birçok alanda kullanılmakta ve her geçen gün kullanım alanı artmaktadır.Günümüzde yaygın olarak kullanılan gece görüş sistemleri, mayın tarama robotları, otomatik stoklama sistemleri, fotoğraf makinaları, videolar, çamaşır-bulaşık makinaları, bankamatikler gibi sistemler ve ürünler birer mekatronik sistemlerdir. Mekatronik'in Uygulama Alanları Mekatronik genel olarak, bilgisayar kontrollü sistemlerin veya elektromekanik sistemlerin, ürün tasarımında ve/veya üretiminde görev alan hem endüstri hem de akademik kariyerli mühendisler tarafından kullanılmasıyla uygulanır. Buna ilave olarak mühendis statüsünde olmayan teknik elemanlar ve bu işe merak ile birlikte kendini geliştiren kişiler tarafından da uygulanabilir.Birden fazla mühendislik branşının ortak kullanımıyla birlikte gelişmesi, içinde yeraldığı mühendislik branşlarının da ilerlemesini sağlamaktadır. Mekatronik, aslında yeni bir kavram değildir. En son teknolojilerin, daha çok işleve sahip ve uygulaması kolay olan ürünlerin proseslerini dizayn etmek için, basit olarak makina mühendisliğine, kontrol teorisine, bilgisayar bilimine ve elektroniğe uygulanmasıdır.Buradan da anlaşılacağı gibi teknoloji geliştikçe mekatronik ilerler, böylece teknoloji daha da gelişir. Yani arada sürekli bir çevrim vardır ve bu çevrim dışarıya açık olup, çeşitli mühendislik ve bilimlerle de etkileşim halindedir ve bunların gelişmesine katkıda bulunur.Mekatroniğin kullanımıyla ilgili en güzel örneklerden biri bilgisayar sabit disk sürücüsüdür. Hızlı cevaplama, doğruluk ve sağlamlık gibi özelliklerle mekatroniğin kullanım amaçlarına uygun niteliklere sahiptir.Bilgisayar sabit disk sürücüleri, mekatronik uygulamalarının ilk örneklerindendir. Bu makinalar, çok hızlı bilgi aktarımına ve hassas pozisyonlamaya sahip olup, değişken sistem etkilerine de dayanıklıdırlar.


Mekatronik Tasarım Ürünleri Çağdaş mekatronik teknolojisi ürünleri, bir veya bikaç mikroişlemci çevresinde yerleştirilen duyucular (sensörler), eyleyiciler (motor sistemler), ve tüm sistem veya makinayı merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır. Bu tanıma uygun sistem ve makinalar kendisine tanımlanan çevreyi gözlemlemekte, çevredeki değişimleri algılamakta, ve algıladığı bilgileri yorumlayarak gerekli motor sistemler yardımı ile çevresini değiştirebilmektedir. Mekatronik makinalar mekanik işlevsellik ile tümleşik algoritmik denetimi beraberce içeren ürün ve sistemlerdir. Gelişmiş mekatronik ürünler basit makinalar yerine çevrelerini değiştirebilen bilgisayar sistemlerine dönüşmüştür. Doğal olarak bu yapıdaki makina ve sistemler akıllı davranışlar göstermektedir. Mekatronik ürünlerde yer alan yazılımlar genellikle yapay zeka tekniklerini kullanmakta ve böylece mekatronik tasarım ürünleri, basit işlevsel makinalar yerine, çeşitli koşullara uyum sağlayabilen yetenekli sistemlere dönüşmektedir. Mekatronik Mühendisliğinin önde gelen uygulama alanları şunlardır: Üretim Mühendisliği - Tarım Robotları - Otomotiv Endüstrisi - Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Uçan Robotlar - Robot Görme - Endüstriyel otomasyon - Akıllı Silah ve Silah Sistemleri - Mikro robotlar Gezer Robotlar - Endüstriyel Robot Kollar Mekatronik tasarım felsefesi, özellikle yüksek teknoloji ürünü akıllı makina ve sistemlerde uygulanmaktadır. Bu makina ve sistemlerin bazı örnekleri şunlardır: • Taşıtlarda hava yastığı güvenlik sistemleri, ABS fren sistemleri, uzaktan kumandalı kapı kilitleri, sürüş ve seyir denetimi, motor ve güç sistemleri denetimi, yolcu güvenlik sistemleri, ve taşıt araçlarındaki benzer sistemler, • NC, CNC, AC v.b. tezgahlar, hızlı protip üretim tezgahları, ve benzeri otomatik üretim tezgahları, • Fotokopi makinaları, faks makinaları, elektronik daktilolar, ve benzeri büro makinaları, • MR cihazları, atroskopik cihazlar, ultrasonik problar, ve benzeri diğer tıbbi cihazlar,< • Otomatik odaklamalı fotoğraf makinaları, Video kameraları, Video, CD ve DVD göstericileri, CD kayıt ve benzeri kişisel kullanım amaçlı elektronik cihazlar, • Lazer yazıcıar, Sabit disk kafa konumlayıcıları, Teyp sürücü ve yükleyicileri, CD okuyucu ve yazıcıları, ve benzeri bilgisayar aksesuarları, • Kaynak robotları, Fabrika içi kendinden yönlenmeli araçlar (AGV), Uzay araştırmalarında kullanılan robotlar, Askeri amaçlı mayın imha robotları, bomba taşıyıcıları, ve benzeri gezer robotlar, • Uçuş denetim eyleyicileri, İniş sistemleri, Kokpit kumanda ve cihazları, ve benzeri hava taşıtları sistemleri, • Garaj kapısı otomatik açma sistemleri, Güvenlik sistemleri, İklimlendirme denetim sistemleri, ve benzeri ev ve büro uygulamaları, • Çamaşır makinaları, Bulaşık makinaları, Otomatik buz makinaları, ve benzeri ev uygulamaları, • Değişken hızlı matkaplar, Sayısal tork anahtarları, ve benzeri takımlar, • Malzeme test cihazları, ve benzeri laboratuar cihazları, • Bar kodlu sistemler, Konveyör sistemleri, ve benzeri fabrika otomasyon sistemleri, • El ve otomatik kumandalı hidrolik krenler ve benzeri malzeme taşıma ve inşaat makinaları, • Otomatik etiketleme, Kalite denetiminde kamera, ve benzeri kalite denetimi ve paketleme uygulamaları, • Video oyunları ve Sanal gerçeklik uygulamalarında gerçek girdi denetim sistemleri.


Bilgisayarlı tasarım/Bilgisayarlı üretim CAD (Computer-Aided Design ; Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Computer-Aided Manufacturing; Bilgisayar Destekli Üretim), çizimin bilgisayar destekli CNC makineleri ile bir projeyi uygulamanın ilk aşamasına geçirme, şekil verme işlemidir. Bilgisayar Destekli Uygulamalar genel olarak Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE), Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) başlıkları altında ele alınır. Bu uygulamalar bilgisayar ile mühendislik uygulamalarının bütünleşmesine imkân sağlar. Bilgisayar Destekli Tasarıma kısaca, imalatı düşünülenen parçanın ilk olarak bilgisayar ortamında oluşturulmasıdır. CAM : Bu kısaltma Computer Aided Manufacturing ingilizce kelimesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçesi Bilgisayar Destekli İmalat 'tır. Bu yazının yayınlanmasından 2 sene öncesine kadar çok yaygın olmayan CAM Programları günümüzde büyük önem kazanmıştır. CAM programları karışık biçimli veya elle yazılması zor olan, daha uzman konuşursak elle yazılması imkansız olan parçaların CNC tezgahlarında işlenmesi için, gerekli NC kodlarını, verdiğiniz parametrelere göre oluşturan programlardır. Önceden sadece CAM üzerine yazılan programlar yerine; günümüzde firmaların aynı data üzerinde çalışmayı kolaylaştırmak ve gereken ihtiyaçlara cevap vermesi için CAD ve CAM modülleri aynı paket program içerisinde gelmektedir. Sanayi'deki en büyük CAD / CAM programı payına Catia sahip olmakla beraber, en büyük takipçisi UniGraphics 'tir. SolidWorks ve AutoCAD en çok kullanılan CAD programıdır. SolidWorks için CAM programı CamWorks ve SolidCAM, Autocad için yeni yeni piyasaya sürülen AutoCAM programları mevcuttur.

3 4 5 6


10

4

6

9

6

9 3

7

8

7

1

5

5

2

10

11

4 3

1

2

1

TAŞLANMIŞ BOŞLUKSUZ HELİS DİŞLİLER

2

18.000 RPM HAV.SOĞ.MİL MOTORU

3

T SLOT ALÜMİNYUM TABLA

4

PC TABANLI CNC KONTROL SİSTEMİ

5

PROFESYONEL SENSÖR VE SWITCHLER

6

35 MM LINEER RAY VE GENİŞ ARABALAR

7

7000 SERİSİ ALÜMİNYUM PARÇALAR

8

VİDALI MİL BAĞLANTI VE EKİPMANLARI

9

SERVO MOTOR VE REDÜKTÖRLER

10

HELİS KREMİYER DİŞLİ VE 35 MM RAY SİSTEMİ

11

PROFESYONEL TASARIM KÖPRÜ VE EKİPMANLARI

11 8


GÜNALP CNC MAKİNE OTOMASYON PAZ SAN TİC LTD ŞTİ - 2011 - X SERİSİ CNC ROUTER MAKİNE ÜRÜN LİSTESİ

Özellikler / Makine Modeli

GNLP X - 1111

GNLP X - 1121

GNLP X - 1428

Net Çalışma Alanı ( mm ) X - Y - Z Makine Ebatları ( mm ) En - Boy Yükseklik Şase Tipi

1100 * 1100 * 200 mm

1100 * 2100 * 200 mm

1400 * 2800 * 200 mm

1350 * 1400 * 1250 mm

1350 * 2400 * 1500 mm

1650 * 3100 * 1500 mm

N.P.I. ve N.P.U Demir Şase

N.P.I. ve N.P.U. Demir Şase

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

Invertör

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama 2.2 KW HSD İTALYAN Spindle 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı 2.2 KW LG/LS Taiwan

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama 2.2 KW HSD İTALYAN Spindle 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı 2.2 KW LG/LS Taiwan

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama 4.5 KW HSD Marka italyan 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı 5.5 KW LG/LS Taiwan

Hareket Motorları

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

Redüktörler

Vakum

Opsiyonel 25 mm Linear Ray , 25mm arabalar ve Vidalı Miller Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim 7000 Serisi Aluminyum , Conta Kanallı özel tasarım profesyonel tabla 105 m3 yağlı vakum pompası

Opsiyonel 25 mm Linear Ray , 25mm arabalar ve Vidalı Miller Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim 7000 Serisi Aluminyum , Conta Kanallı özel tasarım profesyonel tabla 105 m3 yağlı vakum pompası

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan 35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim 7000 Serisi Aluminyum , Conta Kanallı özel tasarım profesyonel tabla 305 m3 yağlı vakum pompası

Gövde Tipi Mil Motoru ( Spindle )

X ve Y eksenlerinde Z ekseninde Cnc Kontrol Sistemi Yazılım Tabla tipi

Toz Emme

1600 m3 Alman malı toz emme sistemi

1600 m3 Alman malı toz emme sistemi

1600 m3 Alman malı toz emme sistemi

Malzeme Sabitleyiciler

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Takım Tutucu

ER 20

ER 20

ER 32

Takım Değiştirme Sistemi

-

-

-

Takım Değiştirme Tipi

Manual

Manual

Manual

Elektronik

İşletim sistemi

Schneider Elektronik aksam ve kablolama Harici Pano - Dokunmatik Ekran - Touchscreen panel Windows

Schneider Elektronik aksam ve kablolama Harici Pano - Dokunmatik Ekran - Touchscreen panel Windows

Schneider Elektronik aksam ve kablolama Harici Pano - Dokunmatik Ekran - Touchscreen panel Windows

Kod sistemi

Standard G Code

Standard G Code

Standard G Code

Teslimat süresi

6 - 8 Hafta

6 - 8 Hafta

6 - 8 Hafta

Pano


GÜNALP CNC MAKİNE OTOMASYON PAZ SAN TİC LTD ŞTİ - 2011 - X SERİSİ CNC ROUTER MAKİNE ÜRÜN LİSTESİ Özellikler / Makine Modeli

GNLP X - 1530

GNLP X - 2128

GNLP X - 2137

Net Çalışma Alanı ( mm ) X - Y - Z Makine Ebatları ( mm ) En - Boy Yükseklik Şase Tipi

1500 * 3300 * 200 mm

2100 * 2800 * 200 mm

2100 * 3700 * 200 mm

1750 * 3600 * 1500 mm

2350 * 3100 * 1500 mm

2350 * 4000 * 1500 mm

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

Gövde Tipi

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama

Mil Motoru ( Spindle )

4.5 KW HSD Marka italyan 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı

Invertör

5.5 KW LG/LS Taiwan

Hareket Motorları

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama 7.5 KW HSD Marka italyan 7.5 KW HSD Marka italyan 24.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı - Pnömatik 24.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı - Pnömatik Otomatik Tak Değiştirmeli Otomatik Tak Değiştirmeli 7.5 KW LG/LS Taiwan 7.5 KW LG/LS Taiwan 800 Watt LG/LS Servo Motorlar

1.5 KW LG/LS Servo Motorlar

Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

Redüktörler

Vakum

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan 35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim 7000 Serisi Aluminyum , Conta Kanallı özel tasarım profesyonel tabla 305 m3 yağlı vakum pompası

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan 35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil + Fren Sistemi Fagor & Syntec Endüstriyel profesyonel Cnc Kontrol Sistemi Endüstriyel Cnc kontrol sistemi 7000 Serisi Aluminyum , Conta Kanallı özel tasarım profesyonel tabla 305 m3 yağlı vakum pompası

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan 35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil + Fren Sistemi Fagor & Syntec Endüstriyel profesyonel Cnc Kontrol Sistemi Endüstriyel Cnc kontrol sistemi 7000 Serisi Aluminyum , Conta Kanallı özel tasarım profesyonel tabla 305 m3 yağlı vakum pompası

Toz Emme

1600 m3 Alman malı toz emme sistemi

1600 m3 Alman malı toz emme sistemi

1600 m3 Alman malı toz emme sistemi

Malzeme Sabitleyiciler

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Takım Tutucu

ER 32

ISO 30

ISO 30

Takım Değiştirme Sistemi

-

Sıralı sistem 6 takım

Sıralı sistem 6 takım

X ve Y eksenlerinde Z ekseninde Cnc Kontrol Sistemi Yazılım Tabla tipi

Takım Değiştirme Tipi

Manual

Otomatik - Pnömatik

Otomatik - Pnömatik

Elektronik

Schneider Elektronik aksam ve kablolama

Schneider Elektronik aksam ve kablolama

Harici Profesyonel Pano

Harici Profesyonel Pano

İşletim sistemi

Schneider Elektronik aksam ve kablolama Harici Pano - Dokunmatik Ekran - Touchscreen panel Windows

Linux - Windows

Linux - Windows

Kod sistemi

Standard G Code

Standard G Code

Standard G Code

Teslimat süresi

6 - 8 Hafta

8 - 10 Hafta

8 - 10 Hafta

Pano


GÜNALP CNC MAKİNE OTOMASYON PAZ SAN TİC LTD ŞTİ - 2011 - A SERİSİ CNC ROUTER MAKİNE ÜRÜN LİSTESİ

Özellikler / Makine Modeli

GNLP A - 1111

GNLP A - 1121

GNLP A - 1428

Net Çalışma Alanı ( mm ) X - Y - Z Makine Ebatları ( mm ) En - Boy Yükseklik Şase Tipi

1100 * 1100 * 200 mm

1100 * 2100 * 200 mm

1400 * 2800 * 200 mm

1350 * 1400 * 1250 mm

1350 * 2400 * 1500 mm

1650 * 3100 * 1500 mm

N.P.I. ve Kutu Profil Demir Şase

N.P.I. ve Kutu Profil Demir Şase

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

Gövde Tipi

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama

Mil Motoru ( Spindle )

2.2 KW Arel Yerli Spindle 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı

2.2 KW Arel Yerli Spindle 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı

4.5 KW HSD Marka italyan 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı

Invertör

2.2 KW LG/LS Taiwan

2.2 KW LG/LS Taiwan

5.5 KW LG/LS Taiwan

Hareket Motorları

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

Redüktörler

Opsiyonel

Opsiyonel

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan

X ve Y eksenlerinde

25 mm Linear Ray , 25mm arabalar ve Vidalı Miller

25 mm Linear Ray , 25mm arabalar ve Vidalı Miller

35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon

Z ekseninde

Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil

Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil

Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil

Cnc Kontrol Sistemi

Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi

Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi

Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi

Yazılım

Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim

Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim

Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim

Tabla tipi

Sigma Profil ( T Slot ) Tabla Standard

Sigma Profil ( T Slot ) Tabla Standard

Sigma Profil ( T Slot ) Tabla Standard

Vakum

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Toz Emme

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Malzeme Sabitleyiciler

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Takım Tutucu

ER 20

ER 20

ER 32

Elektronik

İşletim sistemi

Schneider Elektronik aksam ve kablolama Harici Pano - Dokunmatik Ekran - Touchscreen panel Windows

Schneider Elektronik aksam ve kablolama Harici Pano - Dokunmatik Ekran - Touchscreen panel Windows

Schneider Elektronik aksam ve kablolama Harici Pano - Dokunmatik Ekran - Touchscreen panel Windows

Kod sistemi

Standard G Code

Standard G Code

Standard G Code

Teslimat süresi

6 - 8 Hafta

6 - 8 Hafta

6 - 8 Hafta

Pano


GÜNALP CNC MAKİNE OTOMASYON PAZ SAN TİC LTD ŞTİ - 2011 - A SERİSİ CNC ROUTER MAKİNE ÜRÜN LİSTESİ

Özellikler / Makine Modeli

GNLP A - 1530

GNLP A - 2128

GNLP A - 2137

Net Çalışma Alanı ( mm ) X - Y - Z

1500 * 3300 * 200 mm

2100 * 2800 * 200 mm

2100 * 3700 * 200 mm

Makine Ebatları ( mm ) En - Boy Yükseklik

1750 * 3600 * 1500 mm

2350 * 3100 * 1500 mm

2350 * 4000 * 1500 mm

Şase Tipi

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

N.P.I. Ve N.P.U. Demir Şase

Gövde Tipi

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama

Elektrostatik Boya kaplı saç gövde kaplama

Mil Motoru ( Spindle )

4.5 KW HSD Marka italyan 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı

4.5 KW HSD Marka italyan 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı

4.5 KW HSD Marka italyan 18.000 Devir / Dakika Hava Soğutmalı

Invertör

5.5 KW LG/LS Taiwan

5.5 KW LG/LS Taiwan

5.5 KW LG/LS Taiwan

Hareket Motorları

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

800 Watt LG/LS Servo Motorlar

Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

LG/LS Servo Sürücüler

Redüktörler

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan

Apex marka profesyonel redüktörler Taiwan

X ve Y eksenlerinde

35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon

35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon

35 mm Linear Ray , 35 mm arabalar , Helis Kramiyer Dişli ve Pinyon

Z ekseninde

Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil

Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil

Linear Ray , Araba ve Vidalı Mil

Cnc Kontrol Sistemi

Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi

Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi

Tamamı Türkçe 4 eksen destekli Cnc kontrol sistemi

Yazılım

Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim

Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim

Cnc Türkiye Lisanslı Türkçe Arabirim

Tabla tipi

Sigma Profil ( T Slot ) Tabla Standard

Sigma Profil ( T Slot ) Tabla Standard

Sigma Profil ( T Slot ) Tabla Standard

Vakum

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Toz Emme

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Malzeme Sabitleyiciler

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Clamp Marka Orijinal

Takım Tutucu

ER 32

ER 32

ER 32

Elektronik

Schneider Elektronik aksam ve kablolama

Schneider Elektronik aksam ve kablolama

Schneider Elektronik aksam ve kablolama

Pano

Harici Pano - Dokunmatik Ekran Touchscreen panel

Harici Pano - Dokunmatik Ekran Touchscreen panel

Harici Pano - Dokunmatik Ekran Touchscreen panel

İşletim sistemi

Windows

Windows

Windows

Kod sistemi

Standard G Code

Standard G Code

Standard G Code

Teslimat süresi

6 - 8 Hafta

6 - 8 Hafta

6 - 8 Hafta


• • • • •

• • • • •


• • • • •

• • • • •


• • • • •

• • • • •


İLERİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ

DONANIM VE YAZILIM EĞİTİMLERİ

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİSİ

UYGUN FİYAT AVANTAJLARI

PROFESYONEL ÜRETİM PLANLAMASI

USB BAĞLANTI İLE DİREKT VERİ AKTARMA

MÜŞTERİYE ÖZEL VERİ SAKLAMA SİSTEMİ

ORJİNAL LİSANSLI YAZILIMLAR

PROJE PLANLAMA VE YÖNLENDİRME

GÜVENLİ SEVKİYAT SİSTEMİ


Tek parça şase üzerine profesyonel tabla

Yüksek hava basıncı Sağlamak için hava tankları

Güvenli «Z» ekseni ile Herşey kontrol altında

35mm profesyonel Linear Geniş Arabalar

3 Modül Taşlanmış Helis Kramiyer Dişli ve 35mm Linear Raylar

Manuel Kontrol El Çarkı

Elektrostatik Boya Kaplı Profesyonel Saç Gövde

Özel Tasarım Hareket Sistemi

Profesyonel Invertör ve Elektronik Bağlantılar

Profesyonel LCD Ekran CNC Kontrol Sistemi

Hareket elemanları için yağlama sistemi

Tork Arttırıcı Premium Kalite Redüktörler

7000 Serisi Profesyonel Conta Kanallı Alüminyum Tabla

Mükemmel Kablo hareket rahatlığı

Profesyonel Servo Motor ve Sürücüler

305 m3 yağlı vakum pompası

Z ekseninde ren sistemi

N.P.I. ve N.P.U. Demir Şase

Yüksek devirli 18.000 RPM Mil Motoru

6 Noktadan emiş sağlayan Vakum sistemi


• • • •


CNC PLAZMA / OKSİJEN KESME MAKİNALARI


WATER JET /// HASSAS SU JETİ KESME MAKİNELERİ


WATER JET /// HASSAS SU JETİ KESME MAKİNELERİ

YAN PROFİL ( Y2 EKSENİ )

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI SIHHİ TESİSAT BAĞLANTILARI

KESİŞME PROFİLİ ( X EKSENİ )

YÜKSEK BASINÇLI SU TEDARİĞİ

KUVVETLENDİRİCİ POMPA

YAN PROFİL ( Y1 EKSENİ )

Z EKSENİ

SU JETİ VEYA ABRESİV JETİ

ABRESİV TEDARİĞİ KONTROL ÜNİTESİ ABRESİV DEPOSU


WATER JET /// HASSAS SU JETİ KESME MAKİNELERİ

YEDEK PARÇA

YAZILIM

ÖZEL ÜRETİM

5 EKSEN

SERVİS

4000 VE 6000 BAR

GARANTİ


WATER JET /// HASSAS SU JETİ KESME MAKİNELERİ

Makinelerimizde 3000 – 6000 Bar Alman ve Amerikan Malı Yüksek Basınçlı Profesyonel Su Pompaları Kullanmaktayız


YAZILIM / SOFTWARE ( CAD/CAM)

YAZILIM VE EĞİTİM : +90 532 6060 580 VEYA INFO@GUNALPMAKINA.COM


BOŞLUKSUZ TAŞLANMIŞ HELİS DİŞLİ GRUBU

2 EKSENLİ BAŞLIKLAR VE DELİK DELME ÜNİTELERİ

HSD MARKA PROFESYONEL İTALYAN (SPINDLE )MİL MOTORLARI


FARKLI SEKTÖRLER İÇİN FARKLI ÇÖZÜMLER

SATIŞ SONRASI DESTEK GARANTİSİ +90 532 6060 580

24 AY TAM SİSTEM GARANTİSİ

TESLİMAT ÖNCESİ PARA İADE GARANTİSİ

ÖZEL ÜRETİM ZAMANINDA TESLİMAT

İSTEĞE BAĞLI RENK SEÇENEKLERİ

HIZLI SERVİS , KESİNTİSİZ ÇALIŞMA GARANTİSİ

PARÇA TAKİP SİSTEMİ İLE HIZLI ARIZA MÜDAHELESİ

100% MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ

YÜKSEK KALİTE İÇİN DÜŞÜK FİYAT GARANTİSİ

%


PREMIUM KALİTE LINEER RAY VE ARABALAR

PROFESYONEL SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLER BURADA

HSD MARKA PROFESYONEL İTALYAN AGGREGATE ‘ LER


WWW.CNCMARKET.NET

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ VE YETKİLİ SERVİSİ GÜNALP CNC MAKİNA LTD - PH : +90 532 6060 580


Gunalp Makina

@gunalpmakina

gunalpmakina @hotmail.com

Š 2011 Designed by webdesign

CNC CATALOG 2011  
CNC CATALOG 2011  

CNC CATALOG 2011

Advertisement