__MAIN_TEXT__

Page 1

ed wer

po

by

MARANGONI

PRISLISTE

04/2020


S A L G S B E T I N G E L S E R • Alle tidligere prislister utgår. • Prisene er eksklusive mva. • Prisene kan endres med øyeblikkelig virkning uten ytterlige varsel. • Betalingsbetingelser etter avtale. Ved betaling etter forfall belasters 8,5% morarente p.a. • Eiendomsretten for varene forblir hos leverandøren inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. .

Leverandøren har salgsrett etter Lov av 8.2.1980 om pant.

• Ordre på mindre enn 4 dekk belastes med kr. 400 i frakt. • Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totalt tilgodehavende straks til betaling. Vi anser derved vårt kredittforhold som opphørt, og fremtidig salg vil kun skje mot kontant betaling. Ny kreditt kan ikke innvilges før ny vurdering er foretatt. Det regnes som mislighold når inkassovarsel er sendt og betalingsfristen i dette er forfalt. • Leverandøren forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittkontroll ved behov.

2


MARANGONI MARANGONI REGUMMIERING - et løfte om kvalitet: Med MARANGONI regummieringer, kjøper du et høy-kvalitets premium produkt. MARANGONI produktlinjen kombinerer toppmoderne mønsterdesign med avanserte gummiblandinger, for ytelse som konkurrerer med nye dekk. Mønsterdybden er lik tilsvarende nye dekk. MARANGONI-produkter er egnet for regummiering på høykvalitets stammer og for kvalitetsorienterte kunder. Kjøpere av MARANGONI produkter vet at det ikke er prisen på slitebanen som er avgjørende, men at andre parametere er viktige for transportører. Eksempler på dette er «dekk-kostnad per kilometer» og i økende grad «dekkrelaterte kostnader per kilometer», som ikke tar hensyn til «kun» dekk-kostnader, men også påvirkning av dekkvalg med hensyn til drivstoff-forbruk. I tillegg til topp kvalitet, står vår MARANGONI produktlinje for spesielt effektivt håndverk i regummierings-prosessen.

RINGTREAD er det eneste regummierings systemet som bruker sømløse ringer som fester seg til stammen uten spenninger eller deformasjon av mønster, og sikrer maksimal ytelse til enhver tid. Utmerket fremkommelighet på krevende føre, lav rullemotstand, drivstoffbesparende, og høy kjørelengde, alt takket være produktets gode presisjon, seipinger og retningsbestemt stabilitet. BLACKLINE, utviklingen av standardutvalget, er et resultat av Marangonis betydelige investeringer i den mest moderne blandings og støpningsteknologien. I tillegg til alle fordelene og ytelsene til RINGTREAD-ringene, har dette produktutvalget blitt utviklet med nye ingredienser, spesielt utvalgt og kombinert for å sikre ytelse som oppfyller de høyeste markedsforventningene om drivstofforbruk, liv, grep i det tørre, det våte og robusthet i de mest krevende on-off omgivelser.

3


MARANGONI Varenr.

Dimensjon

Vareinfo

Brutto pris.

M+S

15899

9.5R17,5

MARANGONI

PNR

3

3

2.812

16800

10R17,5

MARANGONI

PNR

3

2.894

16880

10R17,5

MARANGONI

PTY

10353

10R17,5

MARANGONI

SD01

3 3 3

3

2.977

11741

205/75R17,5

MARANGONI

PNR

205/75R17,5

MARANGONI

SD01

3 3

2.462

11743

3 3

11973

215/75R17,5

MARANGONI

PNR

215/75R17,5

MARANGONI

SD01

3 3

2.472

11975

3 3

12254

225/75R17,5

MARANGONI

PNR

225/75R17,5

MARANGONI

SD01

3 3

3 3

2.802

12257 12463

235/75R17,5

MARANGONI

PNR

3

2.894

12465

235/75R17,5

MARANGONI

PTY

12466

235/75R17,5

MARANGONI

SD01

3 3 3

3

2.987

12599

245/70R17,5

MARANGONI

PNR

3

2.894

12601

245/70R17,5

MARANGONI

PTY

16789

245/70R17,5

MARANGONI

SD01

3 3 3

3

2.987

12905

265/70R17,5

MARANGONI

PNR

265/70R17,5

MARANGONI

SD01

3 3

3.018

12908

3 3

2.894

2.544

2.565

2.894

2.894

2.894

3.111

Alle bruttopriser på MARANGONI er inkl. original stamme. Ved bruk av egne eller bytte av stammer, gis det et stammefradrag lik salgspris stamme.

4


MARANGONI Varenr.

Dimensjon

Vareinfo

Brutto pris.

M+S

12642

245/70R19,5

MARANGONI

PNR

12644

245/70R19,5

MARANGONI

PTY

12645

245/70R19,5

MARANGONI

SD01

3 3 3

12757

255/60R19,5

MARANGONI

PTY

3

19044

265/70R19,5

MARANGONI

PTW

12952

265/70R19,5

MARANGONI

PNR

18118

265/70R19,5

MARANGONI

PTY2

12955

265/70R19,5

MARANGONI

SD01

13233

285/70R19,5

MARANGONI

NBD

13234

285/70R19,5

MARANGONI

PNR

13236

285/70R19,5

MARANGONI

PTY

13237

285/70R19,5

MARANGONI

SD01

13238

285/70R19,5

MARANGONI

TRUCK E

16894

305/70R19,5

MARANGONI

PDR-W

13596

305/70R19,5

MARANGONI

PNR

16771

305/70R19,5

MARANGONI

SD01

17582

305/70R19,5

MARANGONI

14258

385/55R19,5

14752

445/45R19,5

3

3.080 3.080

3

3.172 3.512

3

3

2.740

3 3 3

3 3 3

2.822

3 3 3 3 3

3 3

3.214

3 3

3.306

3 3 3 3

3.842

TRUCK E

3 3 3 3

MARANGONI

VZY

3

MARANGONI

PTW

3

3

3

2.678 2.905

3.214 3.214 3.214

3.842 3.935 3.842 4.110

3

4.841

5


MARANGONI Varenr.

6

Dimensjon

Vareinfo

16823

10R22,5

MARANGONI

PNR

10467

11R22,5

MARANGONI

PNR

10604

12R22,5

MARANGONI

NBD

16826

12R22,5

MARANGONI

PDR-W

10605

12R22,5

MARANGONI

PDY4

17694

12R22,5

MARANGONI

PLM

10606

12R22,5

MARANGONI

PNR

10608

12R22,5

MARANGONI

TRUCK E

10700

13R22,5

MARANGONI

PNR

16890

13R22,5

MARANGONI

SD01

18851

275/70R22,5

MARANGONI

RD-X

13107

275/70R22,5

MARANGONI

NBD

13108

275/70R22,5

MARANGONI

P400

13109

275/70R22,5

MARANGONI

P729

13111

275/70R22,5

MARANGONI

PDR-W

13112

275/70R22,5

MARANGONI

PNR

17734

275/70R22,5

MARANGONI

PTW

13113

275/70R22,5

MARANGONI

PTY

18005

275/70R22,5

MARANGONI

PW01

13115

275/70R22,5

MARANGONI

PZA

13116

275/70R22,5

MARANGONI

SD01

13117

275/70R22,5

MARANGONI

SY397

13118

275/70R22,5

MARANGONI

TRUCK E

18709

295/60R22,5

MARANGONI

PTW

13334

295/60R22,5

MARANGONI

P729

13336

295/60R22,5

MARANGONI

PDR-W

13337

295/60R22,5

MARANGONI

PNR

13338

295/60R22,5

MARANGONI

PTY

13339

295/60R22,5

MARANGONI

PW01

13341

295/60R22,5

MARANGONI

SD01

13342

295/60R22,5

MARANGONI

SY397

13343

295/60R22,5

MARANGONI

TRUCK E

16881

295/80R22,5

MARANGONI

ICE202

13452

295/80R22,5

MARANGONI

NBD

13453

295/80R22,5

MARANGONI

P400

13454

295/80R22,5

MARANGONI

P729

13456

295/80R22,5

MARANGONI

PDR-W

13457

295/80R22,5

MARANGONI

PDY4

Brutto pris.

M+S

3 3

3

3

3

3.667

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.326

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

4.017

3.780 4.326 4.326 4.326 4.491 4.326 4.326 4.408

3.924 3.924 3.924 3.924 3.924 3.729 3.729

3

4.017 3.729

3 3 3

3 3 3

3 3 3

4.017

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

4.192

3 3 3 3

4.501

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

4.295

3.924 3.924

4.408 4.408 4.408 4.192 4.501 4.408 4.408

4.295 4.295 4.295 4.295 4.295


MARANGONI Varenr.

Dimensjon

Vareinfo

13458

295/80R22,5

MARANGONI

PNR

18025

295/80R22,5

MARANGONI

PTW

13460

295/80R22,5

MARANGONI

PW01

13461

295/80R22,5

MARANGONI

PZA

16884

295/80R22,5

MARANGONI

RD-X

13462

295/80R22,5

MARANGONI

SD01

13463

295/80R22,5

MARANGONI

SY397

13464

295/80R22,5

MARANGONI

TRUCK E

13649

305/70R22,5

MARANGONI

P729

13651

305/70R22,5

MARANGONI

PDR-W

13652

305/70R22,5

MARANGONI

PNR

13653

305/70R22,5

MARANGONI

PTY

13654

305/70R22,5

MARANGONI

PW01

13656

305/70R22,5

MARANGONI

SD01

13657

305/70R22,5

MARANGONI

SY397

13658

305/70R22,5

MARANGONI

TRUCK E

18708

305/70R22,5

MARANGONI

PTW

13743

315/60R22,5

MARANGONI

PDR-W

13745

315/60R22,5

MARANGONI

PTY

13746

315/60R22,5

MARANGONI

PW01

13748

315/60R22,5

MARANGONI

SD01

18982

315/60R22,5

MARANGONI

PTW

18952

315/60R22,5

MARANGONI

SY397

13827

315/70R22,5

MARANGONI

P729

13829

315/70R22,5

MARANGONI

PDR-W

13830

315/70R22,5

MARANGONI

PNR

13831

315/70R22,5

MARANGONI

PTY

13832

315/70R22,5

MARANGONI

PW01

16887

315/70R22,5

MARANGONI

RD-X

13834

315/70R22,5

MARANGONI

SD01

13835

315/70R22,5

MARANGONI

SY397

13836

315/70R22,5

MARANGONI

TRUCK E

18749

315/70R22,5

MARANGONI

PTW

16882

315/80R22,5

MARANGONI

ICE202

13987

315/80R22,5

MARANGONI

NBD

13988 13989

315/80R22,5 315/80R22,5

MARANGONI MARANGONI

P400 P729

Brutto pris.

M+S

3 3 3 3 3 3

3 3

3

3 3 3 3 3

3

3 3 3

3 3 3

4.295 4.089 4.388 4.089

3 3 3 3

3 3 3 3

4.388

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3

4.264

3 3 3 3 3

4.357

3 3 3 3 3 3

3

4.429

3 3 3 3

4.522

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3

4.295

3 3 3 3 3 3

4.388

3 3 3 3

3 3 3 3

4.707

4.388 4.295 4.295

4.264 4.264 4.058 4.357 4.264 4.264 4.058

4.223 4.522 4.223 4.429

4.295 4.295 4.089 4.388 4.388 4.295 4.295 4.089

4.707 4.707 4.707

7


MARANGONI Varenr.

8

Dimensjon

Vareinfo

Brutto pris.

M+S

13991

315/80R22,5

MARANGONI

PDR-W

13992

315/80R22,5

MARANGONI

PDY4

16901

315/80R22,5

MARANGONI

PLM

13993

315/80R22,5

MARANGONI

PNR

13994

315/80R22,5

MARANGONI

PW01

13995

315/80R22,5

MARANGONI

PZA

16885

315/80R22,5

MARANGONI

RD-X

13996

315/80R22,5

MARANGONI

SD01

13997

315/80R22,5

MARANGONI

SY397

13998

315/80R22,5

MARANGONI

TRUCK E

18815

315/80R22,5

MARANGONI

PTW

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16973

355/50R22,5

MARANGONI

PTW

3

14291

385/55R22,5

MARANGONI

PTW

14293

385/55R22,5

MARANGONI

14367

385/65R22,5

14370

3 3

3 3 3 3 3

3

4.707 4.707 4.707

3 3

4.707 4.800 4.481

3 3 3 3 3

4.800

3

3

4.099

3 3

3 3

4.017

VZY

3 3

MARANGONI

PTW

3

MARANGONI

VZY3

3 3

3.914

385/65R22,5

3 3

14695

425/65R22,5

MARANGONI

VZY

3

14777

445/65R22,5

MARANGONI

VZY3

3

15854

9.00R20

MARANGONI

PLM

15855

9.00R20

MARANGONI

PNR

10178

10.00R20

MARANGONI

PLM

10179

10.00R20

MARANGONI

PNR

16933

11.00R20

MARANGONI

PDY4

10414

11.00R20

MARANGONI

PLM

10415

11.00R20

MARANGONI

PNR

10417

11.00R20

MARANGONI

TRUCK E

10527

12.00R20

MARANGONI

PLM

10528

12.00R20

MARANGONI

PNR

16963 10530

12.00R20 12.00R20

MARANGONI MARANGONI

SD01 TRUCK E

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

4.800 4.707 4.707 4.481

3.904

3.801 4.532

3

5.191 4.542

3

4.161 4.542

3 3

4.161 4.697 5.129

3 3

4.697 4.697 5.778

3 3 3

5.129 5.222 5.129


MARANGONI Varenr.

Dimensjon

Vareinfo

Brutto pris.

M+S

17031 16982 17639 16912 12676 16914 13536 16915 17021 14165 16911 16910 15387 15395 15495 17033 13270 15659 16913 18992 13568

18x7R8 21x8R9 23x10R12 23x9R10 250R15 27x10R12 300R15 32x12.1R15 355/45R15 / 28x12.5-15 355/65R15 6.00R9 6.50R10 7.00R12 7.00R15 7.50R15 7.50R16 8.15/28x9-15 8.25R15 8.50R12 7.00-12 305/70R16,5 / 12R16,5

MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI

PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR PNR SD01 AD

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3080 3080 3296 3080 4707 3481 5026 4893 4893 5191 3080 3080 3296 3729 3852 4759 4594 4769 3358 3512 3790

18652 17032 18646 17106 17063 16920 16927 16923 16928 17107 16930 18666 16931 18094 16918 16919 16921 16924 16925 17034 16929 16926 16922

16x6-8 18x7R8 200/50R10 21x8R9 23x10R12 23x9R10 250R15 27x10R12 300R15 315/45R12 32x12.1R15 355/45R15 / 28x12.5-15 355/65R15 5.00-8 6.00R9 6.50R10 7.00R12 7.00R15 7.50R15 7.50R16 8.15/28x9-15 8.25R15 8.50R12

MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK MARANGONI TRUCK

PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT PNR KOMPAKT

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5191 5191 5191 5191 5737 5191 7787 5737 8384 5737 8116 8116 8652 5191 5191 5191 5459 6170 6386 7900 7571 7900 5572

9


MARANGONI Varenr.

Dimensjon

Vareinfo

Brutto pris.

M+S

13102 13103 13104

275/70R22,5 275/70R22,5 275/70R22,5

MARANGONI MARANGONI MARANGONI

ECOLINE ECOLINE ECOLINE

HD VD VDR

3 3 3

3 3 3

3131 3131 3131

13231

285/70R19,5

MARANGONI

ECOLINE

VD

3

3

2812

13446 13447 13448 13449

295/80R22,5 295/80R22,5 295/80R22,5 295/80R22,5

MARANGONI MARANGONI MARANGONI MARANGONI

ECOLINE ECOLINE ECOLINE ECOLINE

AD HD VD VDR

3 3 3 3

3 3 3 3

3245 3245 3245 3245

13568

305/70R16,5 / 12R16,5

MARANGONI

ECOLINE

AD

3

3

3

3790

13643 16784 16785

305/70R22,5 305/70R22,5 305/70R22,5

MARANGONI MARANGONI MARANGONI

ECOLINE ECOLINE ECOLINE

HD VD VDR

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3378 3378 3378

13738

315/60R22,5

MARANGONI

ECOLINE

HD

3

3

3

3378

13820 13821 13822

315/70R22,5 315/70R22,5 315/70R22,5

MARANGONI MARANGONI MARANGONI

ECOLINE ECOLINE ECOLINE

HD VD VDR

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3378 3378 3378

13980 13981 13982 13983

315/80R22,5 315/80R22,5 315/80R22,5 315/80R22,5

MARANGONI MARANGONI MARANGONI MARANGONI

ECOLINE ECOLINE ECOLINE ECOLINE

AD HD VD VDR

3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3677 3677 3677 3677

14362

385/65R22,5

MARANGONI

ECOLINE

TMS

3

3

3

3

3245

Alle bruttopriser på MARANGONI ECOLINE er inkl. tidligere pålagt stamme. Ved bruk av egne eller bytte av stammer, gis det et stammefradrag lik salgspris stamme.

10


DEKK 24 For våre kunder tilbyr Gummiservice Produksjon AS døgnåpen servicetelefon ved dekkhavarier for tungtransport/yrkestransport i Norge, Sverige og resten av Europa. I Norge betjenes kundene først og fremst via våre egne servicebiler og utover dette via våre samarbeidspartnere. Også i Sverige betjenes våre kunder av våre servicesamartbeidspartnere. I Europa har Gummiservice et samarbeid med EBTS (European Breakdown Tire Service)

Dekk24 Vakttelefon +47 69 28 15 28

REPARASJON AV ANLEGGSDEKK Gummiservice disponerer 3 store tip-top anleggspresser. Rask og velprøvd reparasjonsmetode for alle anleggsmaskins dekk. Svært kostnadsbesparende spesielt på maskiner der dekkene «hører» sammen. Ofte så kan ikke rulleomkretsen variere med mere enn 3% på akslingen og maks 5% mellom akslingene. Vi tilbyr henting og levering der vi har kjøreruter.

Ta kontakt på +47 69 28 15 95 evt. post@gummiservice.no

11


ORDREKONTOR Tlf. 69 28 15 80 Tlf. 69 28 15 90 Epost: ordre@gummiservice.no

RÃ…DE

TRONDHEIM

OSLO

Tlf. 69 28 15 80 Tlf. 69 28 15 24 Epost: radelast@gummiservice.no

Tlf. 69 28 15 80 Tlf. 69 28 15 27 Epost: trondheim@gummiservice.no

Tlf. 69 28 15 80 Tlf. 69 28 15 26 Epost: oslo@gummiservice.no

MARANGONI gummiservice.no

Profile for Gummiservice

Gummiservice Prisliste Marangoni 04-2020  

Gummiservice Prisliste Marangoni 04-2020  

Advertisement