Page 1

İŞLEM TABLOLARI (BYP 102)

Yazar: Öğr.Gör. Gültekin Büyükşengür

S1


BYP102-H102 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi’ne aittir.

"Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır.

İlgili kuruluştan izin almadan ders içeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright

© 2011 by Sakarya University

All rights reserved No part of this course content may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University.

Sürüm 3

Sakarya........ 2011

S1


BYP102-H10-2

MICROSOFT OFFICE EXCEL

Bu Haftanın Hedefi:

İşlevlerle çalışmak (1) Mantıksal fonksiyonlar, "ve", "eğer" fonksiyonunun kullanımı, Örnek uygulamalar

Bu Haftanın Materyalleri

Microsoft Office Excel

Kullanılan semboller

Animasyon

Soru

Veritabanı Bağlantılı Soru

Simülasyon

Püf Noktası

1


BYP102-H10-2

İŞLEVLERLE ÇALIŞMAK – 1 Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işareti, Excel'e onu izleyen karakterlerin bir formül oluşturduğu bilgisini verir. Eşittir işaretinden sonra hesaplama işleçleri tarafından ayrılmış hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Excel formülleri, formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

MANTIKSAL Mantıksal Fonksiyonlar Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri belli bir sırada yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir. İşleçlerin öncelik sırasını hatırlamak için 4.Hafta ders içeriğini tekrar gözden geçirmeniz yararınıza olacaktır. Aşağıdaki tabloda Mantıksal Fonksiyonlar ve açıklamaları verilmiştir. Fonksiyon VE YANLIŞ EĞER EĞERHATA

Açıklama Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir YANLIŞ mantıksal değerini verir Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; aksi taktirde formül sonucunu döndürür

DEĞİL

Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

YADA

Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir

DOĞRU

DOĞRU mantıksal değerini verir

Sık kullanılan Mantıksal fonksiyonlardan “VE” ve “EĞER” işlevlerinin uygulanışını inceleyelim. Tabloda bulunan diğer işlevler için

2


BYP102-H10-2

“VE” FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU'ysa DOĞRU'yu verir; Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni YANLIŞ'sa YANLIŞ'ı verir.

Sözdizimi Kuralı VE(mantıksal1;mantıksal2; ...) Mantıksal1;mantıksal2;... DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen, test etmek istediğiniz 1 ile 255 arası koşuldur. Uyarılar Bağımsız değişkenler, DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler oluşturmalı veya mantıksal değerler içeren diziler veya başvurular olmalıdır. Bir dizi veya başvuru bağımsız değişkeni metin veya boş hücreler içeriyorsa, bu değerler dikkate alınmaz. Belirlenen aralık hiçbir mantıksal değer içermiyorsa VE işlevi #DEĞER! hata değerini verir. DİZİ nedir? Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur. Örnek ; Aşağıdaki örneği uygulamaya çalışınız.

3


BYP102-H10-2

VERİ

FORMÜL

FORMÜL SONUCU

AÇIKLAMA

79

=VE(1<A2; A2<100)

DOĞRU

50, 1 ile 100 arasında olduğu için (DOĞRU)

45

=EĞER(VE(1<A3; A3<100); A3; "Değer aralığın dışında.")

45

1 ile 100'ün arasındaysa, sayıyı görüntüler, aksi halde bir ileti görüntülenir (45)

101 =EĞER(VE(1<A4; A4<100); Değer aralığın 1 ile 100'ün arasındaysa, yukarıdaki birinci A4; "Değer aralığın dışında. sayıyı görüntüler, aksi halde bir ileti dışında.") görüntülenir (Değer aralığın dışında)

“EĞER” FONKSİYONUN KULLANIMI

Belirttiğiniz koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer, YANLIŞ olarak değerlendirilirse başka bir değer verir. Değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için EĞER fonksiyonunu kullanın.

Sözdizimi Kuralı EĞER(mantıksal_sınama;eğer_doğruysa_değer;eğer_yanlışsa_değer)

Mantıksal_sınama DOĞRU veya YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer veya deyim. Örneğin, A10=100, mantıksal bir deyimdir; A10 hücresindeki değer 100'e eşitse, deyim DOĞRU olarak değerlendirilir. Tersi durumda, YANLIŞ olarak değerlendirilir. Bu bağımsız değişken herhangi bir karşılaştırma hesabı işleci kullanabilir.

Eğer_doğruysa_değer mantıksal_sınama DOĞRU ise verilen değerdir. Örneğin, metin dizesindeki bu bağımsız değişken "Tamam" ise ve mantıksal_sınama bağımsız değişkeni DOĞRU olarak değerlendirilirse, EĞER fonksiyonu "Tamam" metnini görüntüler. mantıksal_sınama DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer boşsa, bu bağımsız değişken 0 (sıfır) değeri verir. DOĞRU sözcüğünü görüntülemek üzere bu bağımsız değişken için DOĞRU mantıksal değerini kullanın. Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.

4


BYP102-H10-2

Eğer_yanlışsa_değer Mantıksal_sınama YANLIŞ ise verilen değerdir. Örneğin, metin dizesindeki bu bağımsız değişken "Kotayı aşıyor" ise ve mantıksal_sınama bağımsız değişkeni YANLIŞ olarak değerlendirilirse, EĞER fonksiyonu "Kotayı aşıyor" metnini görüntüler. Mantıksal_sınama YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse (bu, eğer_doğruysa_değer'inden sonra virgül olmamasıdır) YANLIŞ mantıksal değeri verilir. Mantıksal_sınama YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer boşsa (bu, eğer_doğruysa_değer'inden sonra bir virgül ve onu izleyen kapatma parantezi olması durumudur) 0 (sıfır) değeri verilir. Eğer_yanlışsa_değer başka bir formül olabilir. Uyarılar ƒ Daha ayrıntılı sınama yapmak için en çok 64 EĞER fonksiyonu eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri şeklinde iç içe kullanılabilir. ƒ Eğer_doğruysa_değer ve eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkenleri değerlendirildiğinde, EĞER fonksiyonu bu deyimler tarafından verilen değeri verir. ƒ EĞER'deki bağımsız değişkenlerden biri diziyse, EĞER deyimi işlenirken dizinin her öğesi değerlendirilir.

ÖRNEK UYGULAMALAR Örnek 1 Aşağıdaki tabloya göre ADSL kota bilgilerini denetlenen tablodaya uygulanan formülleri inceleyelim.

Yukarıdaki örnekte 4GB limitli bir ADSL abonesinin 2008 yılına ait aylık kota bilgileri verilmiştir. “F” sütununda verilen değerler abonenin aylık kullanmış olduğu internet hizmeti bilgilerini içermektedir. “G” sütunu ise internet hizmeti limitini yani ek ücrete tabii olmayan maksimum kota sınırını göstermektedir. “H” sütununa; “F” ve “G” sütunlarına bağlı olarak aşağıdaki formülleri yazarsak “Durum” sütun tablosunda internet hizmetinin kotayı aşıp aşmadığını rahatlıkla görebiliriz.

5


BYP102-H10-2

Örnek 2 Aşağıdaki tabloya göre 1.,2. ve 3.sıradaki (4.,5.,6. Satırlar) öğrencilerin ödev ortalaması notlarına uygulanan formülleri inceleyelim.

6


BYP102-H10-2

Harf dereceleri aşağıdaki anahtar kullanılarak sayılara atanmaktadır. Puan

Verilecek değer

89'dan büyükse

AA

80 ile 89 arasındaysa

BB

70 ile 79 arasındaysa

CC

60 ile 69 arasındaysa

DD

60'dan küçükse

FF

birinci mantıksal_sınama (Ortalama>89) DOĞRU ise, "A" döndürülür. Birinci mantıksal_sınama YANLIŞ ise, ikinci EĞER deyimi değerlendirilir ve bu şekilde işlem devam eder.

7

Hafta 10-İşlem Tabloları  

İşlem Tabloları Hafta 10 Yazar: Öğr.Gör.Gültekin Büyükşengür