Page 1

KRAFTEN FINNS I SOLLEFTEÅ

Företagare i Västraområdet välkomna till frukostmöte! Sollefteå kommun bjuder in alla företag i Västraområdet samt du som är intresserad till ett spännande frukostmöte. Datum och tid: fredag 24/2, kl. 07:45-09:30 Plats: ”Toppenstugan”, Junsele

Frukostgäster: ‡ Boliden Mineral AB - Benny Mattsson, chef prospektering norr. Information gällande prospekteringsarbete Rockliden området. ‡ Sollefteå kommun - Bengt-Åke Biller, kommunchef. Information gällande ny upphandlingsform. Konkurrenspräglad dialog. ‡ Folksam cup - Stig Palmèn. Information gällande kommande tävlingar samt utvärdering från 2011. Anmäl er senast måndag, 20/2 2012 till: Junsele Medborgarkontor, telefon 0621-68 40 07 alt. 073-271 17 66. Välkommen/Junsele Medborgarkontor

10

MW Produktion - 0706-733 822

vn_2012_2_frukostmote_febr_2012  
vn_2012_2_frukostmote_febr_2012  

vn_2012_2_frukostmote_febr_2012

Advertisement