Page 1

Verksamhetsberättelse för Gulsele Byalag året 2011 Styrelsen har bestått av: Ordförande: Gillis Gustafsson Sekreterare: Lilian Larsson Kassör: Bengt Svensson Ledamöter: Tore Åström Ulrich Ibch Supleanter: Lars-Ragnar Karlsson AnnaKarin Wiberg Byalagets årsmöte hölls den 19 mars och följdes av konstituerande sammanträde Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten. Liksom förra året har styrelsens möten hållits öppna också för övriga medlemmar när man tillsammans diskuterat och beslutat om våra angelägenheter. På grund av Byalagets och även styrelsens ”litenhet”, är det väl så effektivt att alla medlemmar erbjuds att komma till tals och delta i de beslut som fattas. Under året har två av våra medlemmar avlidit, nämligen först Ann-Catrin Byström och sedan hennes kära sambo sedan många år, Ejlert Danielsson. Ett svårt slag för oss i en så här liten bygrupp. Liksom tidigare år firade vi Valborgsmässoafton med majbrasa på ”avlägget” och besök av sångare från körerna i Junsele. Det åföljdes av trevlig gemensam samvaro i Bygården där det bjöds gott kaffe som serverades av våra damer. En tradition värd att hållas vid liv så länge det går. Juli månad blev en riktig rivstart för Byalaget. . Den andra juli fick våra kaffeansvariga träda i funktion med att sköta fikaförsäljning vid den auktion med god tillslutning som som vi hade i Bygården. Trots lite osäkra väderprognoser, kunde vi bjuda på uppehållsväder under hela auktionen och tillslutningen var god. Vi fick också tillfälle att använda vår fina ljudanläggning. Dagen därpå, söndagen den 3 juli, fick Bygården för första gången i fick Byalagets historia besök av länets landshövding. Landshövding Bo Källstrand kom till oss för att inviga den minnesplats vi anordnat till minne av ”Byn under vattnet”, Hällby. Det blev även tid för en pratstund med honom och hans familj innan vi begav oss upp till Hällby. Vid den träffen fanns representanter för do olika Byalagen och kommunalrådet i Sollefteå, Elisabeth Lassen. Uppe på minnesplatsen vid RV 90 i höjd med Hällby byn hade en stor publik samlats och där minglades en stund innan Hans-Olov och Bengt stämde sina instrument och Maj-Britt Eriksson klarade strupen och sjöng ”Sången till byn”.


Bengt Majbritt och Hans-Olov Landshövdingen höll ett tal och läste känslosamt den dikt av Anna Bertilsson som finns på en minnesplatta vid ”Den stora stenen”. Därefter avtäckte han den informationstavla som satts upp på platsen. Vi kunde också nu bjuda på fint sommarväder. Redan på fredagen den 8 juli hade vi vårt nästa arrangemang. Det var den teaterföreställning som var ett inslag i vad som vi kallar ”Kul kultur i gles glesbygd”. Friteatern gav den nyskrivna pjäsen:På finska heter det Kajpaus, på svenska heter det längtan. Det blev fullsatt i salongen och och en mycket bra föreställning.

Informationstavlan vid Hällbymagasinet


Landshรถvdingen och hans fru i vimlet

Anna Berilsons brev till Inez Mattsson


Efter denna kraftsamling lugnade vi ned oss fram till surströmmingsfesten den 25 augusti. Musik av Bengt och Stig och allsången leddes av Eilert. Bra med folk. Sedan kom vi till den 22 september då vi hade träff med där man fick välja rubricering bland förslaG som BRASAFTON; BERÄTTARKVÄLL; KURA SKYMNING ELLER TACK FÖR I ÅR. Och det blev väl en mix av allt ihop. Massor med folk, vi fick bära stolar och bord och möblera om efter hand. Så där som det ska vara när det är succé. Lisa hade fångat ett par laxar i Ångermaälven saltat och sockrat efter alla regler. Allt gick åt. Vilket kalas! Efter detta samlades styrelsen för att bestämma om grötfest och adventsgudstjänst. Lilian tog på sig att ansvara för att inte traditionen ska brytas, utan att vi kör som vi brukar. Och även i år kom ett antal bybor samman och firade en trevlig kväll med gröt, skinka och julklappar. Detta var på fredagen den 9 december, och på söndagen den 3 advent firades en mycket välbesökt adventsgudstjänst med kyrkkaffe. Bygården har varit uthyrd ett en hel del även dett år och bidrar till Byalagets goda ekonomi. Byalaget har varit representerat i Byalagsforum och svarar för en programkvart i månaden i Närradion. Hemsidan är forfarande en av de mest besökta i området och vi får ofta bevis på att den når många gulselebor i förskingringen. Det dyker fortfarande upp f.d. Gulselebor som berääta om den tid de bott och verkat i vår by.Vi bifogar en kopia av de utdrag ur gästboken som kom in i anledning av Ancatrins och Eilerts bortgång. Tack Kurt Ulander för det stora arbete Du lägger ner. Det finns många som bidrar till att vi, i denna lilla by, kan upprätthålla den verksamhet som redovisas i denna berättelse. Vi blir fääre och färre och kan bara hoppas och tro att vi alla även fortsättningsvis kan, orkar och vill hjälpa till även i fortsättningen. Alternativet känns förfärligt.

Gulsele den 29 april 2011 ……………………………………. Gillis Gustafsson

………………………………………. Lilian Larsson

……………………………………. Bengt Svensson

………………………………………. Ulrich Ibsch

……………………………………. Tore Åström


verksamhetsberattelse_gulsele_byalag_2011  

Verksamhetsberättelse_för Gulsele_byalag_2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you