Page 1

Reparationsguide för din iPhone 4 4s Här hittar du guiden till iPhones 4 4s Denna guide kan du använda för att byta skärm på din iPhone 4. Skärmen består av tre olika delar. Ytterdelen som är av glas, sedan Digitizer och slutligen LCD-delen. Delarna är monterade från fabriken och kan inte separeras utan att gå sönder. Verktyg som behövs för att byta skärmen: Skärm till iphone 4 Komplett iphone verktygset (samtliga verktyg ingår) Enkelt set, för den vane mobilmeckaren (de allra nödvändigaste verktyg ingår fast i mycket enkelt utförande) - iPhone Skruvmejsel – Pentalobe med 5 taggar - Verktyg för att ta ut simkort (eller ett gem) - Phillips #000 Skruvmejsel (Om din iPhone har dessa skruvar på utsidan. Tidiga - - modeller av iPhone 4 kräver Phillips #000) - Phillips 00 Skruvmejsel - Plastverktyg för att öppna höljet på iPhone 4. Bra för att ta bort kontakter inuti telefonen. -En liten flat skruvmejsel iPhone högtalarnät och kameraring Total guide för hur du lagar din iPhone. Steg 1 – Ta bort bakstycket Bakstycket på din iPhone 4 kan sitta fast med antingen två Phillips #000 eller Apples 5-tagg Pentalobemejsel. Innan du startar bör du kolla upp vilken av dessa du har på din telefon. Ta bort två skruvar (3,6 mm) som sitter vid dockkontakten på din iPhone 4. Om du har Apples Pentalobe 5-tagg skruvar så rekommenderar vi att du byter ut dem mot passande Phillipsskruvar. Detta för att underlätta eventuella reparationer i framtiden.


Steg 2 Håll med båda händerna och tryck uppåt med tummarna. Bakstycket ska skjutas upp ungefär 2 mm.

Steg 3 Ta tag i sidorna på bakstycket och lyft sedan upp den.

Steg 4:1 Ta bort Phillipsskruven (2,5 mm) som håller fast batterikontakten i logikkortet. (Vissa enheter kan ha två skruvar. En som också håller fast nederdelen av kontakten.)


Steg 4:2 Använd plastverktyget för att försiktigt lyfta bort kontakten.

Steg 5:1 Till vänster om batteriet ser du en plastflik. Denna drar du försiktigt uppåt tills batteriet lossnar. På vissa modeller kan batteriet sitta fast ordentligt på grund av mycket lim. Var varsam om detta är fallet och använd plastverktyget för att få bort batteriet.

Steg 5:2 Innan du sätter tillbaka batteriet se till att tryckkontakten (rödmarkerad på bilden) vid batterikontakten är på rätt plats. Se också till att alla kontaktytor som är ”metall mot metall” är rengjorda. Oljan från fingrar kan orsaka försämrad WIFI-anslutning.


Steg 6 - Logikkortet Använd simkortsverktyget för att ta ut simkortet och hållaren.

Steg 7:1 Ta bort dessa två skruvar. En Phillips 1,2 mm (röd) En Phillips 1,6 mm (gul)

Steg 7:2 Ta bort den svarta bygeln. Innan du skruvar tillbaka den se till att alla kontaktytor som är ”metall mot metall” är rengjorda. Oljan från fingrar kan orsaka försämrad WIFI-anslutning.


Steg 8 Använd plastverktyget för att lossa dockkontakten. Böj försiktigt på båda kortsidorna.

Steg 9 Dra försiktigt upp dockkontakten och dess kabel. Kabeln sitter fast med lim på logikkortet. Dra upp den varsamt så inga skador uppstår.

Steg 10 Använd plastverktyget för att peta upp antennkabeln från sin kontakt.


Steg 11

Ta bort Phillipsskruven (1,9 mm) som håller fast logikkortet i framdelen av din iPhone 4.

Steg 12 Ta bort följande skruvar som håller fast WIFI-antennen till logikkortet. En 2,3 mm Phillips (röd) Två 1,6 mm Phillips (orange) En 1,4 mm Phillips (gul) En 4,8 mm Phillips (grön) När du ska sätta tillbaka dessa skruvar igen är det bäst att starta med 4,8 mm och sedan 2,3 mm. Detta för att inte blanda ihop skruvar och försäkra sig att allt sitter på plats. 4,8 mm är också viktigt att den sitter rätt. Det är den skruven som jordar WIFIantennen och skulle den inte sitta fast ordentligt kan det uppstå problem med anslutningen. Steg 13:1 Använd plastverktyget för att lyfta bort överdelen av WIFI-antennen. Lyft inte bort hela än. Se nästa steg.


Steg 13:2 Använd sedan ett finare plastverktyg för att ta loss nedre delen som sitter fast i ramen av din iPhone 4. Se till att metallbiten som sitter på överdelen av WIFI-antennen inte kommer bort. Det kan orsaka fel med WIFI-anslutningen. Se också till att alla kontaktytor som är ”metall mot metall” är rengjorda. Oljan från fingrar kan orsaka försämrad WIFI-anslutning. Undvik att rengöra kontakterna till WIFI-antennen. Steg 14 Använd plastverktyget för att försiktigt peta upp kontakten till kameran. Lyft ur kameran

Steg 15 Ta bort det runda lilla klistermärke som täcker skruven enligt bilden. Klistermärket är för garanti och för att se vattenskador. Ta bort Phillipsskruven (2,4 mm) som du hittar under klistermärket.


Steg 16 Använd plastverktyget för att försiktigt peta upp kontakterna enligt bilden och följ instruktionerna hur var och en ska tas bort. Digitizer kabel (peta upp från nedre delen) (röd) LCD-kabel (peta upp från nedre delen) (orange) Hörlursuttag/volymknapp-kabel (peta upp från övre delen) (gul) Mikrofon/vilaknapp-kabel (peta upp från övre delen) (grön) Kamera (fram)-kabel (peta upp från övre delen) (blå) Steg 17 Använd en liten flat skruvmejsel för att plocka bort mellanrumsskruven som sitter vid hörlursuttaget. Det är viktigt att denna skruv sitter riktigt på plats när du är klar. Denna håller upp WIFI-antennen till rätt nivå. Sitter den inte rätt kommer inte antennen att passa. Den ska ligga in samma nivå som hörlursuttaget. Steg 18 Lyft försiktigt upp logikkortet från din iPhone 4. Se till att inga kablar fastnar när du tar bort det. Var uppmärksam att inte skada den lilla guldklon som visas på bilden. Den är väldigt ömtålig.


Steg 19 - Nedre högtalarna Skruva bort Phillipsskruven (2,4 mm) som håller fast högtalarna i ramen.

Steg 20:1 Ta bort högtalardelen från din iPhone 4

Steg 20:2 När du sätter tillbaka högtalardelen är det viktigt att metallfötterna som sitter på långsidan vilar mot LCD-ramen. Se också till att alla kontaktytor som är ”metall mot metall” är rengjorda. Oljan från fingrar kan orsaka försämrad anslutning.


Steg 21 Ta bort de två Phillipsskruvarna som håller fast vibrationsenheten. En 6 mm (röd) En 1,4 mm (gul) Ta sedan bort vibrationsenheten från din iPhone 4.

Steg 22 Ta bort Phillipsskruven (1,5mm) som håller fast framdelen i ramen. Du hittar den vid hörlursuttaget.

Steg 23 Ta bort tre Phillipsskruvar (1,5 mm) Håll reda på alla brickor under varje skruv. Det går att skruva upp dem tillräckligt utan att behöva plocka bort skruvarna och brickorna. Det kan vara lite svårt att få till det.


Steg 24 Skruva bort Phillipsskruven (1,5 mm) som sitter vid nedre högtalardelen.

Steg 25 Skruva bort Phillipsskruven (1,5 mm) som sitter vid dockkontakten kabel.

Steg 26 Skruva loss de tre Phillipsskruvarna (1,5 mm) som sitter i simkortsöppningen. Håll reda på alla brickor under varje skruv. Det går att skruva upp dem tillräckligt utan att behöva plocka bort skruvarna och brickorna. Det kan vara lite svårt att få till det. Ta bort den lilla Phillipsskruven (1,5 mm) som sitter vid vilaknappen.


Steg 27 Sätt försiktigt in plastverktygets del mellan skärmens gummidel och ramen enligt bilden. Sätt inte in den mellan glaset och gummidelen Vicka och peta sedan upp överdelelen som sitter fast i ramen. Steg 28 Lyft upp och börja sakta avlägsna skärmen från inneramen som den sitter fast i. Fortsätta att göra det och att du känner att limmet släpper från ramen helt. Var försiktig så att inte hemknappen fastnar och följer med skärmen. Dra inte bort skärmen från ramen när den har lossnat. Följ instruktionerna i nästa steg. Steg 29 Kabeln till Digitizern och LCDskärmen sitter fortfarande fast i ramen. Led försiktigt kabeln ut ur ramen genom hålet. När du sätter tillbaka den nya skärmen se då till att kabeln inte är vikt eller sitter fast. Led den försiktigt tillbaka i hålet och se till att den sitter rätt.


Vid rätt återinstallation så ska både LCD-skärmens kabel samt den för Digitizern vara lika långa och hänga precis över stålramen. Vid skärmbyte kan du behöva återanvända skyddet som sitter bakom högtalaren som används mot örat vid samtal. Samt den transparenta plastringen som sitter vid kameran fram på telefonen. Det beror på vart man köper reservdelen. Steg 30 På din nya skärm kan det sitta en skyddsfilm som du måste avlägsna. Gör nu allting i omvänd ordning för att installera den nya skärmen. * Tänk på att flexkablarna är känsliga så

Reparationsguide för din iphone 4 4s