Page 1

http://www.civil.se/frg/

http://www.solleftea.fro.se/?page_id=110

http://www.solleftea.se/

Frivilliga resursgrupper – FRG Tänk dig att det händer något allvarligt i vår kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat, pandemi eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer kan det dyka upp lägen där det behövs människor, förutom myndigheter och räddningspersonal, som kan hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG - en frivillig resursgrupp.

FRG - vad gör de?

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att förstärka ordinarie resurser, till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration, transport och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer samt engagerade medmänniskor. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Civilförsvarsförbundet utbildar FRG Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. I utbildningen ingår bland annat kommunkunskap, hemberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Vill du vara med?

Du får kostnadsfri utbildning samt material och utrustning för ditt uppdrag. FRG-medlem tecknar avtal med kommunen om att finnas till hands om gruppen kallas in och får ersättning för resor och arbete i ”skarpt läge”.

Radioutbildning med FRO pågår under hösten I Sollefteå kommun finns idag 6 FRG-medlemmar. Vi har ambition att utöka gruppen till 20 personer. Kontaktuppgifter: Ulrich Ibsch

Telefonnummer: 0738 – 29 64 57

Mejl: u.ibsch@gmail.com

rekrytering_frivilliga_resursgrupper_frg_civilfors  

rekrytering_frivilliga_resursgrupper_frg_civilforsvaret