Page 1

Nu har vårt gym fått en rejäl uppfräschning. Utan hjälp från våra sponsorer hade det aldrig blivit så bra!

Tack till LB Intressenter, OKQ8, Varpsjö El, Tellingers Grus, Åsele Ambulans, Genbäcks Plantskola, Åsele Gård, ÅIK Gymnastik, ÅMV.

Åsele Atletklubb

Jetarpajken Då man va åttä år va man sä pass vöxen, sä man feck börj på ha langböxän. Män ändå för ong för na tönger arbet. Män stor nog för å fara bort å jet. Man vart hängt på n’ könt söm hang ne tell knea, blötkängen å svarthattn’ va typiske jetarklea. I blann könnä jetarn ha opp tell tjugi ko, sä för n’ litn’ pajkä varä slitsamt skä ji tro. Dä va häller int sä rolit då man va otröjjen. Tell å vara smoodyggdi å åk klingerhissa, dä va jetarnöjjen. Va man fler jetara skull man ju köx könt, män inbill sä att man hadd nan gomat va int lönt. Iblann slarvä man ve myröken sä dä vart skogälln då jästan vankäsä stryk då man komme him på kvälln. Å fast man feck skällning å sträng e’ förmarninga, sä no hänne dä att koerna trampä ne å åt opp forä på rarninga. Sen då dä vart n’ dän sapptin på höstn’ då varä int rolit för n’ dän lill jetarkröstn’. Tänk ji då dä vart beckmört på kvälla, å jetarstackarn hadd slutä hör skälla. Man feck letsä him ve harmen söm en knul ti bröste. Men int skä ji tro att nan komme fram å tröste. på maran varä tell å he opp se å iveg å börj å let. Så nan halj vare int tell å vara borte å jet. Elgon www.varitryck.se

Getarpojken_Elon från Åsele_2011  

Getarpojken_Elon från Åsele_2011

Advertisement