Page 1

2013-04-23

Junselevargen! PR-hjälp till s kogs byn Juns ele, Väs ternorrland! Hur? Köp klis termärket "Juns elevargen" och s tötta vår lokala idrotts föreningen Juns ele IF! Köp det 10 cm runda klis termärket för 50:-, s om du s er på bilden! Sätt 50 kronor på JIF:s Bankgiro 306-5646 s å s kickar vi märket. Tack för ditt s töd! Viktigt! Ange namn och adres s s å märket hittar till dig!

lis akurt@hotmail.com

Anslag (4)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you