Page 6

14 & 15 JULY

MUSIC

Ancient Theatre of Philippi

JOURNEY TO THE SOUTHERN CROSS 5th Season of Art Director: Themis Moumoulidis Thanos Mikroutsikos, Stelios Mainas, Stavros Zalmas, Rita Antonopoulou

20 JULY - 10 AUGUST

WORKSHOP

Krinides Kavala INTERNATIONAL WORKSHOP OF ANCIENT DRAMA Philippi Festival

22 JULY

THEATRE

Ancient Theatre of Philippi

SEVEN AGAINST THEBES by Aeschylus

National Theatre of Northern Greece Director: Cezaris Grauzinis Yannis Stankoglou, Kleio-Danai Othonaiou, Giorgos Kafkas

25 JULY Ancient Theatre of Philippi MEDEA by Euripides Greek Art Theatre Karolos Koun - Municipal And Regional Theatre Of Ioannina Director: Marianna Calbari Maria Nafpliotou, Charis Fragkoulis, Alexandros Milonas, Gerasimos Gennatas

6

THEATRE

60th Philippi Festival Mini-Programme (English)  

60th Philippi Festival's mini programme in English.

Advertisement