Page 1

Vi är barn av Kultur i Väst, men vad gör vi när vi lärt oss att gå? Det finns långsamma och snabba steg att ta. För en kulturinstitution med fullt fokus på en eller några konstarter, så är stigen tydlig. Det är lättare för GP såväl som för medborgaren att förstå kostnaden bakom en operaföreställning i en fysisk byggnad, även om den enligt många kostar skjortan. Uppdraget för en kulturinstitution som operan är renare och rakare: det är professionell konst som skall skapas på professionella villkor. Men, när konsten och kulturen skall vara en aktiv del i samhällets hållbara utveckling krävs andra typer av resurser, stöd och stigfinnare. När stegen är långsamma, när framgång mäts över tioårscykler, så behöver kartan över vandringsleder vara annorlunda. Nyttan i relationerna mellan regionala och kommunala aktörer skapas med andra typer av steg. Det är många utmaningar som följer när man skall stödja utveckling i små kommuner. Det tar det tid att lyssna in, analysera resultat och skapa en struktur som främjar utveckling. Där är och har Kultur i Väst varit en central aktör för några av oss som verkar i mindre kommuner. Utan Kultur i Väst som stödjande partner skulle vi aldrig börjat förstå kulturens olika vandringsleder. Men, vilka stigar behöver ett barn finna som börjat att gå? Kritiken mot Kultur i Väst är högljud hos medarbetare och kommuner enligt GP 30/4, 2/5 och 3/5. Om kulturens innehåll, politik, aktörer och publik skall erbjudas utveckling och inte underhållning, har vi följande förslag från de små kommunernas perspektiv: 1. Generalisten. Idag har Kultur i Väst en mängd olika konsulenter inom olika konstarter. Experter som är nödvändiga för att kunna gå på djupet med professionell konst och kultur. Men vi ser också behovet av generalisten. Aktörer som kan följa, spegla och utmana långa skeenden över flera år. Aktörer som också förstår de många gånger delikata förhandlingarna mellan kommunen och sina invånare som sliter med begränsade resurser för att skapa kultur. Med ”breda” kunskaper och kompetenser som kan svara upp mot de komplexa behov och intressen som finns i en liten kommun. 2. Konstnären. Direktkontakten med professionella konstnärer inom alla konstarter är ett effektivt sätt att skapa utveckling. När kulturhierarkierna förändras och ibland plattas till, krävs fler typer av samtal. Samtal där det inte alltid behöver vara två byråkrater som talar med varandra via en kulturinstitution utan också direkta samtal med de professionella, ideella och offentliga sektorerna.


3. Konfliktzonen. Samhället är och bör vara en plats för sunda konflikter. Intressen står emot varandra och ibland är dialog och ömsesidig förståelse svår att uppnå. Utgifterna för t ex en professionell konstnär som behöver sås och potatis till sin familj, en ateljé och lite verktyg är i många fall samma summor som en liten kommuns stöd till samtliga sina kulturföreningar. Där behövs stöd från aktörer som Kultur i Väst i hur man argumenterar, lägger budget och ökar förståelsen mellan den ideella och professionella konsten och kulturen. Där kan även Kultur i Väst vara en aktör och brygga mellan alla de olika delsektorerna inom kulturen. Att föra kunskap mellan så väl den lilla kommunen, kulturinstitutioner, konstnären och akademin är ett viktigt och spännande uppdrag.

De som kan vandra mellan och med en mångfald av intressenter kan stödja den lilla kommunens strategier såväl som den professionella konsten. Den stigfinnaren har allt att vinna.

Hova, Gullspångs kommun 3 maj 2012 Staffan Hjalmarsson, kulturutvecklare i Gullspångs kommun och konstnär, staffan.hjalmarsson@gullspang.se, 073 9199683 Marie Bergdahl, kultur- och samhällsutvecklare på MB kulturpartner AB, med uppdrag bland annat på Tjörn, i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner, marie@mbkulturpartner.se, 070-938 93 09

Mer info: •

www.gullspangsmodellen.info

www.facebook.com/gullspangsmodellen

Debattartikel ang kulturpolitik  

Vi är barn av Kultur i Väst, men vad gör vi när vi lärt oss att gå? De som kan vandra mellan och med en mångfald av intressenter kan stödja...

Debattartikel ang kulturpolitik  

Vi är barn av Kultur i Väst, men vad gör vi när vi lärt oss att gå? De som kan vandra mellan och med en mångfald av intressenter kan stödja...

Advertisement