Page 1

GRAPHIC DESIGN

Good ideas stand apart !


GRAPHIC DESIGN

www.guliman.eu


exhibition layout DESIGN


Bachmann România SRL

Bachmann România SRL

Producător de electrotehnice

Producător de electrotehnice

TOP FRAME Eleganță deplină

Filosofia noastră Bachmann este o firmă mijlocie care se concentrează pe dezvoltarea de componente electrice și a sistemelor cu valoare adăugată cu accent pe managementul energiei, eficiență energetică, mass-media și tehnologie. Crearea de valoare este crezul nostru. Acest lucru include produse, relațiile cu clienții și cooperare reciprocă. Valorile sunt baza pentru un design independent, autonom și de succes pentru viitorul nostru.

DESK

Vrem să-i inspiram pe cei mai buni pentru misiunea noastră.

Diversitate cu stil

CONI

Calitatea este definită nu numai prin cunoștințe și performanțe, cât și prin loialitate. Noi trebuie să fim întotdeauna capabili să avem încredere reciprocă. Ne bazăm pe principii etice. Satisfacția pe termen lung a clientilor noștrii este un obiectiv major, care este în concordanță cu performanțele companiei noastre. Este convingerea noastră că nimic nu va satisface oamenii decât succesul încununat de performanță.

It’s electric.

B A C H M A N N R O M Â N I A S . R . L · S t r . S t a d i o n u l u i N r . 8 8 · 5 5 11 0 5 M e d i a ș · R o m â n i a · P h o n e : + 4 0 2 6 9 8 0 6 7 3 0 · F a x : + 4 0 2 6 9 8 4 6 7 3 0 · E - m a i l : i n f o @ b a c h m a n n . r o · w w w . b a c h m a n n . r o

B A C H M A N N R O M Â N I A S . R . L · S t r . S t a d i o n u l u i N r . 8 8 · 5 5 11 0 5 M e d i a ș · R o m â n i a · P h o n e :


Bachmann România SRL Producător de electrotehnice

Funcționalitate integrată

LIFT

High-tech în mișcare

It’s electric.

: +40 269 806730 · Fa x: +40 269 846730 · E-mail: info@bachmann.ro · w w w.bachmann.ro

It’s electric. B A C H M A N N R O M Â N I A S . R . L · S t r . S t a d i o n u l u i N r . 8 8 · 5 5 11 0 5 M e d i a ș · R o m â n i a · P h o n e : + 4 0 2 6 9 8 0 6 7 3 0 · F a x : + 4 0 2 6 9 8 4 6 7 3 0 · E - m a i l : i n f o @ b a c h m a n n . r o · w w w . b a c h m a n n . r o

COMPANY OVERVIEW layout DESIGN


www.bachmann.ro

www.bachmann.ro

19” POWER DISTRIBUTION UNIT

Multipriză 19”

Sisteme profesionale de alimentare a rack-urilor de date Profesional systems for power distribution in data racks

• Multipriză pentru rackuri de 19” • Profil rezistent la torsiuni cu înălțime de 44,5 mm, din aluminiu anodizat de înaltă calitate • Cleme de prindere în Rackuri de 19” (incluse) • Montaj flexibil în rack: orizontal, pe partea interioară sau vertical

Caracteristici:

• PRIZE DISPONIBILE (VEZI VERSIUNEA INCLUSĂ PE ETICHETA PRODUSULUI): • Priza schuko, întors la 35°, 16°/250V~ • Priza computer IEC320 C13, 10A/250V~ • Priza computer IEC320 C19, 16A/250V~ • În conformitate cu: DIN VDE 0620-1:2010-02

• Power distribution unit for 19” data racks • Torsionally rigid profile, profile 44,5 mm high 1U, made from high-grade anodised aluminium • Universal bracket for mounting in 19” data racks included • Flexible positioning in rack: horizontal, on rear panel and vertically on housing frame

Features:

• AVAILABLE SOCKET OUTLETS (INCLUDED VERSION SEE PRODUCT LABEL): • German type outlet with earth contacts, 35° turned, 16A / 250V~ • IEC320 C13 cold connector, 10A/250V~ • IEC320 C19 cold connector, 16A/250V~ • According to DIN VDE 0620-1:2010-02

ROMÂNĂ

Cleme de montaj din oțel Cu șuruburi pentru montaj în 4 poziții diferite, fiecare la 90°. Utilizabil și la montaj vertical.

ENGLISH

Stimate client, vă felicităm pentru că ați achiziționat acest

Dear customer, we congratulate you for purchasing this product

produs destinat alimentării aparatelor prezente într-un rack de

for power devices in data racks. Rapid changes in the field of

date. Modificările rapide din domeniul alimentării cu energie

energy supply, encourages us to optimize consumption and the

ne îndeamnă către optimizarea consumului, iar multiprizele

Bachmann power strips for 19” are ideal and necessary in this

Bachmann reprezintă soluția ideală și necesară în acest proces.

process.

Sistemul de multipriză modular Bachmann oferă posibilitatea

The Bachmann modular system for power units allows the

integrării diferitelor componente pentru securitatea instalației

integration of various electrical components for security of the

electrice, tocmai într-un domeniu atât de sensibil cum este IT-ul.

installation in a domain such sensitive as IT.

PRIZE

OUTLETS

1 Tip Schuko, 16A/250V~, max. 3.600W.

1 German type outlets with earthing contact 16A/250V~, max.

În conformitate cu DIN VDE 0620-1/DIN 49 440.

3.600W. Conforms to DIN VDE 0620-1/DIN 49 440.

2 IEC320 C13 priză de computer cu contact de împământare:

2 IEC320 C13 cold connector with earthing contact:

10A/250V~, max. 2.500W.

Mounting bracket made from sheet steel With screws for mounting in 4 positions, each can be set at 90°.

10A/250V~, max. 2.500W.

3 IEC320 C19 priză de computer cu contact de împământare:

3 IEC320 C19 cold connector with earthing contact:

16A/250V~, max. 3.600W.

16A/250V~, max. 3.600W.

Also suitable for vertical installation. 1

2

3

ÎNTRERUPĂTOR:

SWITCH

Verde iluminat, 2 poli, 16A.

Green illuminated, 2-pole, 16A.

PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE

OVERVOLTAGE PROTECTION

• Testat DIN VDE 0620-1:2002-01, EN 43-1:2001 616, conform

• Te s te d to D I N V D E 0 6 20 -1:20 0 2- 01, EN 616 4 3 -1:20 01,

cerințelor de siguranță clasa D.

requirement for class D. la

• Dual protection system-inert gas-filled surge diverter for high-

supratensiune (6.5 KA, 8/20 ms) cu gaz inert - varistoare termice

energy electrical impulses (e. g. 6.5 kA for 8 / 20 mS) plus varistors

capabile să elimine rapid „spikes” (vârfuri de tensiune a curentului

with thermal cutouts for the elimination of fast, low-energy

electric, protecție tranzientă) !

voltage peaks (response time < 25 nS, transient protection) !

• Unitate de protecție: se poate insera siguranța fuzibilă, protecție

• Protection unit: can accommodate a fuse, person protection or

diferențială sau protecție activă.

miniature circuit breaker.

• Indicator luminos de funcționare.

• Optical function monitoring.

Supratensiuni apar la fiecare 30 de sec. în circuitele principale,

Surge occurs every 30 seconds in the main power supplies,

în special atunci când nu există altă protecție generală a

especially if there is no other general protection circuit of a

circuitului, de altă natură, până la o anumită valoare.

different nature to a certain value.

Cu ajutorul acestui produs, aveți asigurată protecția la

With this product you surge protection provided by the direction

supratensiune, prin redirecționarea energiei suplimentare spre

the additional energy to ground, there by protecting the long term

pământ, protejând astfel pe termen lung dispozitivele conectate.

connected devices.

În consecință, circuitul de alimentare principal trebuie să includă

Consequently, the main power supply circuit must include

împământare executată conform normativelor în vigoare, în caz

earthing-made by the standard regulation, otherwise the surge

contrar, dispozitivul de protecție la supratensiune nu funcționează !

protection device shall not work properly !

FILTRUL DE FRECVENȚĂ ȘI REȚEA

MAINS AND FREQUENCY FILTER

Protejează împotriva fluctuațiilor frecvenței curentului electric și

Protect against frequent fluctuations and import electricity network

împotriva paraziților de rețea.

parasites.

Dispozitivele electronice integrate absorb perturbările (simetrice și

Integrated

asimetrice) prin filtrele de frecvență la vârfuri de frecvență, care pot

asymmetric) by filter frequency to frequency peaks that can reach

ajunge până la 30 MHz.

30 MHz.

• Sistemul

Dual

de

protecție:

dispozitiv

de

protecție

electronics

absorb

disturbances

(symmetric

and

Aceste perturbări pot fi datorate funcționării mașinilor electrice din

This disturbances may be due to the proximity function electric

apropiere, care pot afecta funcțiile dispozitivelor electronice !

cars, which may affect electronic devices in their proximity !

Imaginile au caracter informativ. Caracteristicile acestui produs sunt înscrise pe etichetă.

BACHMANN DC ROMÂNIA S.R.L Str. Stadionului Nr. 88 · 551105 Mediaș · România Phone: +40 269 806730 · Fax: +40 269 846730 E-mail: info@bachmann.ro · www.bachmann.ro


PACK AGING DESIGN


ADVERTISING CONCEPT DESIGN


Scrambler

Thruxton

Bonneville T10 0

Bonneville

Rocket III

Speedmaster

America

Tiger

Sprint ST ABS

Sprint ST

S p e e d Tr i p l e 10 5 0

Speed 4

Daytona 650

Day tona 675

Daytona 955i

Model

2 cilindri in linie

2 cilindri in linie

2 cilindri in linie

2 cilindri in linie

3 cilindri in linie

2 cilindri in linie

2 cilindri in linie

3 cilindri in linie

3 cilindri in linie

3 cilindri in linie

3 cilindri in linie

4 cilindri in linie

4 cilindri in linie

3 cilindri in linie

3 cilindri in linie

Tip Motor

865 cmc

865 cmc

865 cmc

790 cmc

2.294 cmc

865 cmc

790 cmc

955 cmc

1.050 cmc

1.050 cmc

1.050 cmc

599 cmc

646 cmc

675 cmc

955 cmc

Capacitate cilindrica

Importator CLUJ: motoland DN1, 407274, Vâlcele, CLUJ Web: www.motoland.ro E-mail: moto@motoland.ro Tel/fax: 0264-237.100; 0264-237.411 Mobil: 0746-110.660

BUCUREŞTI: ŞCoala moto tt B-dul IULIU MANIU 14, sector 6, BUCUREŞTI Web: www.scoala-moto.ro E-mail: contact@scoala-moto.ro Tel/Fax: 021-430.18.44; 021-430.28.50 Mobil: 0722-668.688

BRAŞOV: motto B-dul IULIU MANIU 33, BRAŞOV Web: www.motto.ro E-mail: office@motto.ro Tel/fax: 0268-474.055; 0268-474.054 Mobil: 0729-991.893

2006

GO YOUR OWN WAY

8.101 8.540 7.380 8.000

165 Kg 165 Kg 170 Kg 189 Kg 210 Kg 213 Kg 215 Kg 226 Kg 229 Kg 320 Kg 205 Kg 205 Kg 205 Kg 205 Kg

125 Cp / 12.500 rpm 114 Cp / 12.500 rpm 98 Cp / 11.750 rpm 130 Cp / 9.100 rpm 125 Cp / 9.100 rpm 125 Cp / 9.100 rpm 106 Cp / 8.900 rpm 62 Cp / 4.700 rpm 55 Cp / 6.750 rpm 142 Cp / 6.000 rpm 62 Cp / 7.300 rpm 67 Cp / 7.200 rpm 70 Cp / 7.200 rpm 55 Cp / 7.000 rpm

8560

8.227

16.235

9.570

11.150

10.480

9.650

7.440

8.560

9.875

10.660

191 Kg

149 Cp / 10.700 rpm

Preţ EURO fără TVA

Greutate

Putere


FLYER DESIGN

Rocket III

Scrambler

Daytona 675

America

Tiger

Sprint ST

Speedmaster

Thruxton

Speed Triple


BRAND IDENTITY DESIGN

Alba Iulia B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 68 (004) 0358/401.482 office@penguinadvertising.ro www.penguinadvertising.ro

Cålin Ştefan

Director Publicitate

Alba Iulia B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 68 (004) 0358/401.482 (004) 0747/277.578 calin@plusgroup.ro www.penguinadvertising.ro


cop I 138x138mm

Nonstop Alba - ghid practic si clar structurat: Programul expozitiilor si a evenimentelor culturale; Teatru / Cinematografe; Cluburi, baruri, restaurante, discoteci si evenimentele gazduite (lista completa - nume, adresa, nr. telefon); Hoteluri, pensiuni, moteluri, cabane, campinguri (lista completa - nume, adresa, nr.telefon); Baze de agrement, de echitatie, terenuri de sport (lista completa - nume, adresa, nr. telefon); Farmacii, taxi, telefoane utile (centre culturale, agentii de voiaj, gari etc.); Magazine reprezentanta, supermarketuri / promotii; Centre de estetica si intretinere (salon de coafura, masaj, sauna, cosmetica, fitness, solar); Night-cluburi; HARTA NONSTOP; (localuri, benzinarii, obiective turistice, supermarket, farmacii, case de schimb valutar etc.); Harta bancomatelor (retelele ATM ale celor mai importante banci din judetul Alba); Agentii de turism / Agentii de voiaj / Curierat rapid; Orar autogara Alba Iulia; Mersul trenurilor â&#x20AC;&#x201C; gara Alba Iulia. Triplu Suport: Informare completa a cititorilor cu privire la aria cluburilor, barurilor, restaurantelor si a activitatilor conexe; Promovarea evenimentelor si institutiilor culturale; Canal media eficient si vector de imagine pentru parteneri.

COP I

1

fulI page 148x210mm

1/4 62x91mm

1/4

1/8

1/12 128x20mm

FULL PAGE

500 euro

6

cop II 148x210mm

1/2

250 euro

11

1/2 128x91mm

1/4

90 euro

1/4 128x44mm

16

65 euro

1/16 30x44mm

1/16

Gratuit /judetean (Alba Iulia, Sebes, Aiud, Blaj) Aparitie: Lunar Tiraj: 5.000 exemplare Format: A5 (148 x 210mm) Numar de pagini: 36 Distributie:

COP II

2

350 euro

7

12

1/2 62x210mm

cop III 148x210mm

1/6

90 euro

1/6 95x44mm

1/2

COP III

3

150 euro

300 euro

cop IV 148x210mm

8

1/3

150 euro

1/3 95x91mm

13

75 euro

1/8 62x44mm

1/8

COP IV

4

450 euro

9

1/3 62x138mm

double spred 296x210mm 1/3

DOUBLE SPREAD

5

120 euro

350 euro

10

120 euro

14

15

40 euro

Date tehnice Suport: DVD, CD, stick, e-mail, bleed de 2 mm Formate: PDF, PSD, TIFF, AI (Q!), EPS, CDR - convertit la curbe Cromatica CMYK 300 dpi

65 euro

1/8 30x91mm

1/8

17

65 euro

Preturile din prezenta oferta nu includ TVA, si Taxa de Sanatate (pentru produsele din tutun si bautuile alcoolice) Plata se va face in LEI la cursul de schimb BNR al EURO din ziua platii.

Penguin Advertising Alba Iulia, Bd-ul 1 Decembrie 1918, Nr. 68, Tel: 0358/401.482, Fax: 0358/401.482, Mobil: 0747/277.578, office@nonstopalba.ro, www.nonstopalba.ro


BRAND IDENTITY DESIGN


BRAND IDENTITY DESIGN


exhibition FLYER DESIGN


CATALOGue DESIGN


EXPOZIŢII PERSONALE

1955 - Mediaş - Casa de Cultură a Municipiului Mediaş (pictură, desen) 1960 - Mediaş - Muzeul Municipal (pictură, desen) 1970 - Mediaş - Muzeul Municipal (pictură) 1983 - Mediaş - Muzeul Municipal (pictură) 1984 - Tulcea - Galeria de Artă (pictură) 1985 - Constanța - Galeria de Artă (pictură) 1986 - Mediaş - Muzeul Municipal (pictură, desen, ceramică) 1990 - 1992 Galeria de Artă R.T.M. Mannheim - Germania 1999 - Mediaş - Muzeul Municipal (pictură) 2005 - Sibiu - Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Brukenthal (pictură) 2005 - Mediaş - Casa Schuller, în programul „Sibiu Capitală Culturală Europeană“ (pictură) prin U.A.P. Sibiu 2006 - Mediaş - Casa Schuller (pictură, ceramică) 2007 - Sibiu - Galeriile de Artă Passe - Partout (pictură) 2007 - Alba Iulia - Galeriile U.A.P. în colaborare cu Galeria Passe-Partout Sibiu 2008 - Sibiu - Galeriile de Artă Passe - Partout (pictură) 2009 - Mediaş - Muzeul Municipal (pictură, ceramică, grafică) 2010 - Mediaş - Muzeul Municipal (ceramică, grafică) 2011 - Mediaş - Biblioteca Municipală (ceramică, grafică) 2012 - Mediaş - Primăria Mediaș (pictură)

EXPOZIŢII COLECTIVE ÎN ŢARĂ

1955 - Braşov, Sibiu 1956 - Mediaş - Muzeul Municipal 1957 - Mediaş - Muzeul Municipal 1958 - 1978 -Mediaş - Muzeul Municipal (pictură) 1970 - Sibiu - Muzeul Brukenthal (ceramică) U.A.P. Sibiu 1972 - Sibiu - Casa Artelor (ceramică) U.A.P. Sibiu 1974 - 1987 - Sibiu - Expoziţiile Judeţene 1976 - 1986 - Expoziţiile Republicane - Bucureşti, Cluj, Braşov, Arad, Piteşti, Târgu-Mureş, Timişoara, Alba Iulia 2012 - Mediaș - Muzeul Municipal

GRIGORIE MUNTEAN - pictor şi ceramist

născut în 10 decembrie 1937 - Mediaş 1955 - 1961 - Studii de pictură cu profesorii: Dumitru Dumbrăveanu, Simon Florea, Vlad Florescu 1967 - 1970 - Studii de ceramică cu profesor Eugen Cioancă şi maestrul Gheorghe Rusu

EXPOZIŢII COLECTIVE ÎN STRĂINĂTATE

1991 - Mannheim - Galeria R.T.M. - Germania 2003 - Sopron - Galeria de Artă - Ungaria 2007 - Montreal - Galeria Inter Pallas - Canada 2012 - Mannheim - Galeria R.T.M. - Germania 2012 - Soroca - Galeria de Artă - Republica Moldova 2012 - Chișinău - Galeria de Artă - Republica Moldova

GRIGORIE MUNTEAN - pictor şi ceramist

născut în 10 decembrie 1937 - Mediaş 1955 - 1961 - Studii de pictură cu profesorii: Dumitru Dumbrăveanu, Simon Florea, Vlad Florescu 1967 - 1970 - Studii de ceramică cu profesor Eugen Cioancă şi maestrul Gheorghe Rusu

PARTICIPĂRI LA TABERE DE CREAŢIE JUDEŢENE ŞI NAŢIONALE 1972 - 1973 - Simpozioane la Sighişoara 1981 - 1988 - Avrig, Orlat, Miercurea Sibiului, Agnita, Moşna, Slănic Prahova

PARTICIPĂRI LA TABERE DE CREAŢIE INTERNAŢIONALĂ 2003 - împreună cu pictori din Anglia 2004 - împreună cu pictori din Sopron - Ungaria

PREMII LA NIVEL NAŢIONAL 1978 - Premiul I - Bucureşti 1980 - Premiul I - Cluj -Napoca 1981 - Premiul I - Bucureşti 1983 - Premiul U.A.P. - Arad 1984 - Premiul I - Piteşti

LUCRĂRI AFLATE ÎN MUZEE ŞI COLECŢII PARTICULARE Atena - Grecia Sopron - Ungaria Paris - Franţa Miami Coral Springs Florida - Statele Unite ale Americii Montreal - Canada Mannheim - Germania Viena - Austria

G

rigorie Muntean is one of the best well known and highly appreciated modern painters. He belongs to that artist generation which chose to express itself by carrying on the chromatic tradition of its predecessors. A deep meditative na tu re, the painter has laid his interest on landscaping and he has constantly endowed with a very keen sense of perceiving appearances all the natures that he also filters through the profoundness of his feelings.Grigorie Muntean does not hold a position among creators of spectacular landscapes, on the contrary, places of a fascinating simplicity are always there in his work. The architecture of the visual field, well balanced, structured in calm phases, is not at all ostentatious but subtle, subordinated to a chromatic scale which prevails in coloured greys.

12

Dr. Olimpia Tudoran chief in charge with the Brukenthal art gallery

G

rigorie Muntean, pictor prin vocaţie, de mai mulţi ani abordează cu fervoare ceramica. Pentru a cunoaşte tainele acestei arte, studiază ceramica cu reputatul ceramist Eugen Cioancă. Serioase acumulări în direcţia tehnologiei ceramicii obţine, lucrând alături de maestrul ceramist Gheorghe Rusu. Participarea la unele tabere de ceramică cum ar fi Simpozionul Naţional de Ceramică de la Sighişoara, alături de ceramişti de frunte : Costel Badea, Dumitru Rădulescu, Eugen Cioancă şi alţii, constituie pentru Grigorie Muntean tot atâtea prilejuri de a-şi raporta creaţia la cele mai valoroase realizări în domeniul ceramicii. Grigorie Muntean este fascinat de posibilităţile pe care ceramica i le oferă de a-şi exprima tridimensional cele mai năstruşnice idei plastice. Cu timpul îşi îndreaptă investigaţiile în direcţia ceramicii ambientale de exterior cât şi de interior. Fiecare piesă este „pusă“ în relaţie cu celelalte elemente ale peisajului urban, în cazul ceramicii ambientale de exterior şi cu posibilităţile de armonizare pe care le oferă interioarele, spaţiile mult mai reduse în cazul ceramicii ambientale de interior. Deşi lucrează la piese de dimensiuni relativ mici, din fiecare lucrare transpare o sugestie de monumentalitate. Aceasta este datorată în primul rând unor raporturi speciale între detaliile lucrării şi ansamblul ei. Profesor Petru Ovidiu Dumbrăveanu

16

T

imbrul reţinut, de griuri învăluite a căror decantare îl cheamă pe privitor în intimitatea fiecărei lucrări, aduce pictura lui Grigorie Muntean într-un cadru al sentimentelor a cărui complexitate abia dacă se lasă intuită la o primă privire. Regăsim aici o nostalgie a locurilor, aura unor trăiri sau„amintiri“ regăsite în faţa şevaletului sau jocul pur al copilăriei ce nu se lasă niciodată ucisă de criteriul cotidianului şi care renaşte într-o floare, un colţ de fereastră şi unde pictura nu poate fi confundată cu ilustraţia. Este o pictură „de atmosferă“ în care materia se converteşte în spirit, realitatea devenind, concomitent, poezie şi muzică.

G

13

14

17

18

rigorie Muntean este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi pictori moderni. El aparţine generaţiei de artişti a căror operă perpetuează tradiţia cromatică a predecesorilor. Fire meditativă, gravă, pictorul cultivă cu predilecţie peisajul, înzestrând cu un fin simţ al percepţiei aparenţelor naturile pe care le filtrează prin profunzimea trăirilor sale. Grigorie Muntean nu se plasează în rândul creatorilor de peisagistice spectaculoase, ci dimpotrivă, locuri de o seducătoare simplitate sunt în permanenţă prezente în opera sa. Arhitectura câmpului vizual, structurată în planuri calme, echilibrată, nu este ostentativă ci subtilă, subordonată unei palete cromatice dominate de rafinate griuri colorate.

A

certain subdued display of not yet revealed hues of grey whose decantation calls for the onlooker to catch the intimate glimpse of each and every work, places the painting of Grigorie Muntean into a „high society“ of feelings the complexity of which is merely seized at a first gaze. One could easily regain here that melancoly some special places hold, that mystic „hollow“ of past experiences or close to heart memories which are brought to life in front of the easel, the pure game of dear childhood period never letting itself drained out by means of routine and always present through the smell of a flower or an image out of the window, where painting is impossible to mistake for illustration. We are dealing here with an „atmosphere“ painting in which matter conveys itself into spirit and reality simultaneously becomes poetry and music all together.

Vasile Savonea - art critic 15

19


g r a t u i t

mersul trenurilor, autogara, taxi restaurante, cluburi, hoteluri case de schimb, farmacii, bancomate harta orasului, evenimente, fata lunii

s e b e s i u l i a a l b a i u n i e 1 5 m a i 2 0

magazine DESIGN

-

a i u d

-

b l a j

cinema, cultura, concursuri

anul III - 4 0 de pagini -

www.nonstopalba.ro


concursuri ..................................[5] cultura ........................................[6] mediu .........................................[7] cluburi / baruri ........................[8-15] restaurante ........................... [16-17] harta nonstop ........................ [20-21] interviu..................................... [22] fata lunii ................................... [23] cazare .................................. [24-25] night club .................................. [26] shopping ................................... [28] cosmetica / fitness ................. [30-31] vacante ..................................... [32] mersul trenurilor ...................... [33] orar autogara ............................ [34] info utile ................................... [35] locatii Aiud, Blaj, Sebes ......... [37-38]

REDACTIA www.nonstopalba.ro office@ nonstopalba.ro

director publicitate:

Calin Stefan [0747-277.578]

director marketing:

Bogdan Presecan [0747-277.579]

art director:

Guliman Emanuel [0748-355.958]

CONECTATI-VA ALTFEL!

Va dorim un sfirsit de lume cit mai placut! Theo Daca iti place sa scrii, daca ai ceva interesant de impartasit, un mesaj de transmis, trimite pe adresa redactiei un editorial si ai sansa sa il citesti, la o cafea in oras, rasfoind ghidul Nonstop.

4

cuprins

pasaj

0258-839555

nonstop

zilnic: 12-02 www.pub13.ro

Restaurant Rustiq

Blue Hours

Dal Baffo

Go In

Pizzeria Millenium

B-dul Transilvaniei

Ristorante Pizzeria

Str. 1 Decembrie 1918

Str. Vasile Goldis nr. 9

Restaurant

0788-444417

bl. M7B, parter

Pasaj Magazin Unirea

0258-833974

Amentza

l-v: 08-24;

l-v: 10-23

Str. Nicolae Balcescu

s: 10-24; d: 11-24

nr. 31

0745-544.577

0258-815331

nonstop

nonstop

nr. 105 0358-401174 zilnic: 1130-24 www.go-in.ro

DN 1, Santimbru

s: 10-02; d: 10-24

Restaurant Steak House

0258-814468

Eis Caffe

Str. Andrei Muressanu

B-dul Transilvaniei nr. 14

nr. 18

0258-822175

0258-813040

l-j: 09-2230

l-v: 10-24; s-d: 18-24

s: 11-2230; d: 12-2230

Hanul Sf. Gheorghe Str. Principala nr. 50

Pizzeria Sergio Str. Vasile Goldis

Ighiu

nr. 87

0258-844221 zilnic: 12-24

0258-835034

www.hanul-sf-gheorghe.ro

zilnic: 08-24

zilnic: 12-24

Calea Motilor nr. 67 0722-506574

Restaurant

d-v: 08-24

Chinezesc

s: 08-02

Str. Morii nr. 5

Restaurant Ulpia Traiana

0258-811557 zilnic: 12-24

Str. Toporasilor nr. 20 0258-835919

Restaurant

l-s: 11-23; 13-23

Cupidon Restaurant Vadul Motilor

B-dul Ferdinand nr. 54

Calea Motilor nr. 108

0258-812102

0745-370929

l-v: 10-16

l-s: 08-22, d: 10-22

Restaurant Horea

Unick Bowling Club

B-dul 1 Decembrie 1918

Str. Vasile Alecsandri

nr. 20

nr. 60

0258-835277

0720-530398

zilnic: 08-24

nonstop

Restaurant

Vittoria

Nettuno

Ristorante Pizzeria Str. Frederick Mistral

Str. A. I. Cuza nr. 27

nr. 3

0258-810194

0258-810580

zilnic: 08-24

zilnic: 08-24

restaurante

restaurante

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

vacante

32

30

mersul trenurilor BAZE SPORTIVE - AGREMENT

AGENTII DE TURISM Aerotransilvania

Focus Tour

str. Tudor Vladimirescu nr. 3-5 www.aero-transilvania.pa.ro 0258-819853

B-dul Revolutiei 1989

Albena Tours

Mistique Travel

str. Frederick Mistral nr. 2 www.albenatours.ro 0258-812140

Calea Motilor nr. 20

nr. 47 www.focustour.ro 0258-830382

www.mistiquetravel.com 0258-815872

Complex Olimpic

La Mesteceni

B-dul Revolutiei 1989

Mansion

bazin olimpic, sauna,

Rahau, Sebes-Alba,

masaj, sala fitness

Fair Play Club B-dul 1 decembrie 1918 nr. 22

Colibri Tour

Ulpia Travel

teren fotbal,

str. Avram Iancu nr. 3 tel: 0258-811244 www.colibritour.ro

B-dul Revolutiei 1989

instalatie nocturna

0258-030223

Golf Club

Everest Tavel

Universal Turism

“Paul Tomita”

Calea Motilor nr. 5 bl. S1F, parter 0358-102055

B-dul Regele Carol I nr. 8

nr. 13

www.universalturism.ro 0258-812532

echitatie, piscina, sauma, sala sport, teren de tenis

Unick Bowling Club str. Vasile Alecsandri nr. 60 bowling, biliard

Winner’s Club Talnar str. Pacii F.N. teren fotbal, teren tennis, instalatie nocturna,

Pianul de Jos,

sala fitness, sauna,

Sebes-Alba, Golf

masaj, tennis de masa

SOSIRI ALBA IULIA RANG A RI A RI A A P P P P P P P A R RI P P RI P P A P A RI P P P P P P IC P P P RI P A R P IC P P P P A P RI P P RI A P

TREN 1941 370-1 1826 371-2 1765 1942 M 14869 2031 2444 2301 M 14881 2382 2443 1837 830 254-1 M 14862 2402 347-2 2383 2302 1974 2307 1825 374-1 M 14864 2308 2303 M 14883 3613 2343 526 3614 M 14866 2346 375-2 2304 1975 837 2448 525 M 14868 M 14885 2032 2447 1766 2305 355-2 M 14887 2407 346-1 1838 2306

ORA SOSIRE 00.29 00.50 01.38 01.56 02.12 03.25 05.06 05.07 05.32 06.08 06.20 06.25 06.29 06.35 06.49 07.03 07.21 07.28 07.43 08.27 10.10 10.37 11.12 11.24 12.14 12.33 12.46 13.00 14.20 14.27 15.31 15.43 15.54 16.04 16.14 17.01 17.33 18.07 18.17 18.24 18.30 18.50 18.58 19.07 19.13 19.24 20.10 21.50 22.30 22.52 23.00 23.11 23.35

Note Explicative RI P

vacante

17

- Rapid International - Personal

IC R A

DIN DIRECTIA Shighetu Marmatiei Bucuresti Nord Bucuresti Nord Budapest Keleti Iasi Timisoara Nord Cugir Teius Sibiu Blaj Zlatna Simeria Targu Mures Iasi Petrosani Targu Mures Cugir Simeria Wien West Teius Deva Timisoara Nord Teius Cluj Napoca Bucuresti Nord Cugir Deva Teius Zlatna Cluj Napoca Teius Arad Vintu de Jos Cugir Deva Praha HL.n. Hunedoara Galati Cluj Napoca Sibiu Bucuresti Nord Cugir Zlatna Arad Targu Mures Timisoara Nord Teius Budapest Keleti Zlatna Teius Bucuresti Nord Timisoara Nord Simeria

- InterCity - Rapid - Accelerat

PLECARI ALBA IULIA RANG A RI A RI A A P P P P P A R P RI P P RI P P P A P A RI P P P P P P IC P P P RI P A R P IC P P P P A P RI RI A P P P

ORA TREN IN DIRECTIA PLECARE

1941 370-1 1826 371-2 1765 1942 2031 M 14861 2444 2301 2382 1837 830 2443 354-1 2402 M 14880 347-2 M 14863 2383 2302 1974 2307 1825 374-1 2308 2303 M 14865 3613 2343 M 14882 526 3614 M 14867 2346 375-2 2304 1975 837 2448 525 2032 2447 M 14884 M 14869 1766 2305 355-2 346-1 1838 2407 M 14886 2306

00.31 00.52 01.40 01.59 02.14 03.27 05.08 05.20 05.33 06.09 06.27 06.38 06.50 06.51 07.05 07.29 07.35 07.44 07.45 08.29 10.12 10.38 11.14 11.27 12.15 12.47 13.02 13.45 14.28 15.33 15.39 15.45 15.55 16.12 16.16 17.02 17.36 18.09 18.20 18.25 18.33 19.09 19.16 19.20 19.22 19.26 20.12 21.51 23.02 23.13 23.15 23.25 23.37

Timisoara Nord Budapest Keleti Cluj Napoca Bucuresti Nord Timisoara Nord Shighetu Marmatiei Arad Cugir Targu Mures Deva Teius Timisoara Nord Cluj Napoca Sibiu Budapest Keleti Teius Zlatna Bucuresti Nord Cugir Deva Teius Galati Deva Bucuresti Nord Praha HL.n. Teius Hunedoara Cugir Vintu de Jos Savarsin Zlatna Bucuresti Nord Cluj Napoca Cugir Blaj Bucuresti Nord Teius Timisoara Nord Petrosani Targu Mures Arad Teius Sibiu Zlatna Cugir Iasi Simeria Targu Mures Wien West Iasi Simeria Zlatna Teius

Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele directe, indirecte sau circumstantiale produse prin utilizarea acestor informatii. Consultati serviciile specializate de informatii din statiile si agentiile de voiaj pentru confirmarea validitatii datelor - 952.

mersul trenurilor

Raspunsul poate fi aflat accesand www.philips.ro

Care este portofoliul inovator al companiei in sisteme medicale?

casino royale

(casino royale) 2 h 24’, SUA actiune, aventuri, thriller regia: Martin Campbell cu: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen

demon pe doua roti

(ghost rider) 1 h 54’, SUA actiune, fantastic, thriller regia: Mark Steven Johnson cu: Nicolas Cage, Raquel Alessi, Peter Fonda

hollywood sun diavolul se imbraca de la prada

ruleaza: l-j: 1700, 1930; v-d: 2200

(the devil wears prada) 1 h 50’, SUA comedie regia: Keenen Ivory Wayans cu: Marlon Wayans, Shawn Wayans

asii din maneca

(smokin’ aces) 1 h 49’, SUA

orisinal/g3/bells.htm http://www.gskinner.com/

preturi comedie, romantic regia: Brian Robbins cu: Eddie Murphy, Thandie Newton

aparitie, pe piata

Cristina Pienar – Alba Iulia

play-6212-Death_Hinge.html

media din Alba Iulia,

Castigatorii concursului Philips din numarul precedent:

http://www.tokenarcade.com/

B-dul Revolutiei 1989 nr. 25A tel: 0258-821656

Care este anul de

Florina Varga – Sebes

premiul III:

http://mooarcade.com/games/

aguanta.htm

contact

ruleaza: l-j: 1700, 1930; v-d: 2200

Jidvei din partea redactiei non stop:

premiul II:

http://www.navmedia.net/

50.000 lei – intreg 30.000 lei – pret redus (luni-duminica ora 1700)

mai jos si puteti primi o sticla de vin

Ion Antoniu – Alba Iulia

http://home.scarlet.be/

CINEMA DACIA

(norbit) 1 h 42’, SUA

Raspundeti corect la intrebarea de

premiul I:

games/puki/

dinodino/jeux/

norbit

CONCURS NON STOP

Castigatorii concursului Humanitas din numarul precedent:

http://www.ferryhalim.com/

(little man) 1 h 37’, SUA actiune regia: Bruce Beresford cu: Morgan Freeman, John Cusack

ruleaza: l-j: 1700, 1930; v-d: 2200

CASTIGATORI CONCURS

BEST OF WWW Online games:

ala micu

actiune, comedie, drama regia: Joe Carnahan cu: Ben Affleck, Andy Garcia, Jason Bateman

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti. Numele lor vor fi publicate in numarul viitor al ghidului Non Stop Alba.

a revistei non stop? Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti. Numele lor vor fi

Adi Milea – Alba Iulia

swf/distraction.swf http://cockroach.se/ gateway_2/

Ramona Gogoman – Alba Iulia

publicate in numarul viitor al ghidului

Marius Vasoiu – Alba Iulia

Non Stop Alba.

cinema

concursuri

FITNESS

Salon Afrodita

Ovi Power Gym

Str. Ferdinand nr. 8A l-s: 10-22

Casa de Cultura a

Salon Ana Maria

Sindicatelor

B-dul 1 Decembrie 1918 (vizavi de Hotel Cetate) l-v: 10-20, s: 09-13 cosmetica, coafor 0742-010353

Salon Beauty B-dul Revolutiei 1989 bl. CF6, ap 83 l-v: 09-21; s: 09-16 coafor, cosmetica, solar, manichiura-pedichiura 0258-823871

Str. Mihai Viteazu nr. 31 l-v: 10-22; s: 11-19

Winner’s Club Talnar Str. Pacii, F.N. 0788-686960

Casa Elle Str. Arnsberg nr. 31 0258-835675 coafor, cosmetica, manichiura-pedichiura

Salon Estetica Str. Vanatorilor (colt cu B-dul Revolutiei 1989) l-v: 10-20, s: 10-16 0258-832001

Club Olimpic B-dul Revolutiei 09-20

Sala Fitness Josan

Salon Diva Style

str. Nicolae Balcescu

B-dul Revolutiei 1989 (Parcare Pati Bar) 0258-821855 l-v: 0830-20; s: 08-13

bl. D3B, parter

Salon Gemina

Str. Closca nr.5, parter

P-ta Iuliu Maniu nr. 8 l-v: 0730-21, s: 0730-14 0258-818287

Hollywood Sun

0742-866476 solar, masaj

Salon Poem Str. Vasile Goldis nr. 3A 0258-833555

Salon Silhouette B-dul Revolutiei 1989 nr. 47, bl. CF3, ap. 24 l-s: 09-20 solar, cosmetica, coafor, masaj, tatuaj, piercing 0258-835477

HR Fitness STUDIO B-dul 1 Decembrie 1918 bl. M7-M8, mezanin 0788-749651

cosmetica - fitness

cosmetica - fitness

33

34

AUTOTRANS

TRASEU

CURIERAT

ORA PLECARII

DACOS 0250-747411, 0744-551906, www.dacos.com.ro

Farmacia Sic Volo

BRD – Str. Ardealului, nr.2, bl.31B

B-dul 1 Decembrie 1918, bl. M11, parter 0258-830395 - nonstop

BRD Cetate – B-dul. Transilvaniei, nr.16 12.00; 16.00

SC Kastana SRL – B-dul Revolutiei, nr 47, bl.CF3, ap 21

Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Rm. Valcea

10.00; 12.00; 15.00; 16.00; 18.00; 19.30

Banca Transilvania – Calea Motilor, nr.2-4

Alba Iulia – Teius – Aiud – Turda – Cluj Napoca

08.15; 10.40; 12.15; 15.50; 18.40, 20.40

B-dul Revolutiei 1918 nr. 95, bl. MV8

Banca Transilvania B-dul. Transilvaniei nr. 16 str. Andrei Muresanu nr. 7

Raiffeisen Bank

TRANSMIXT 0269-217757, www.transmixt.atlassib.ro

Raiffeisen Bank – P-ta I.C.Bratianu, nr.20

Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucuresti

10.30

Alba Iulia – Sebes – Sibiu

13.00; 17.25

Alba Iulia – Teius – Aiud – Turda – Cluj Napoca

07.20; 17.20

Alba Iulia – Teius – Aiud – Turda – Cluj Napoca – Oradea

11.20

Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucuresti

15.20

Farmacia Vichi Farm B-dul Revolutiei 1989 nr. 67, bl. A14 0258-834040, l-v: 0730-2130; s: 08-20; d: 08-13

Agentia Cetate – B-dul Revolutiei 1989, nr.25, bl.3CD

Farmacia Remedia

Bancpost

P-ta Iuliu Maniu nr. 4, bl. 280, parter 0258-811728 - nonstop

Bancpost – Calea Motilor, nr.5A Romtelecom – Str. I.C.Bratianu, nr.2 S.C. M&MI S.R.L. – B-dul Transilvaniei, nr 7 S.C. Hermes SRL – Str. Toporaailor, nr.20

Alba Iulia – Teius – Aiud – Turda – Cluj Napoca

15.00, 18.00

BCR Cetate – B-dul. Transilvaniei, nr.6

Alba Iulia – Hateg – Petrosani – Tg. Jiu – Horezu

11.20; 14.00

BCR

Curierat rapid

05.30

national,

LAM TRANS 0258-752898, 0723-312676 Alba Iulia – Sebes –Orastie – Deva – Arad – Timisoara

international,

05.40

transport cargo

DUDA TRANS 0265-237774, 0726-266726 Alba Iulia – Sebes – Orastie – Deva – Lugoj – Timisoara

08.45; 16.45 10.30; 19.20

Alba Iulia

tel: 0744/401.691 0722/866.741 www.alocurier.ro

0728/729.505

inf o utile

OPC

112

oficiul

TAXI FLOREA TAXI - 945

pentru protectia consumatorului 0258-811946

NOVA TAXI - 943 CONFORT TAXI - 944 UNIC TAXI - 949

CASE DE SCHIMB

BCR 2 – Str. Tudor Vladimirescu, nr.35B Spitalul Judetean – B-dul Revolutiei, nr.23 Romtelecom Alba – Str. I.C. Bratianu, nr.20

Romexterra Bank Romexterra Bank – P-ta Consiliul Europei, nr 32C De Silva Rex – B-dul. 1 Decembrie 1918, bl.M4

BC Carpatica BC Carpatica – B-dul. Tudor Vladimirescu, nr.3

Unicredit

Romania Exchange B-dul Transilvaniei nr. 16 0766-650152, l-v: 9-18; s: 9-13

Romania Exchange Calea Motilor nr. 5, bl. S1F, parter 0258-812982, l-v: 9-18; s: 9-1230

Unicredit – B-dul. Tudor Vladimirescu, nr.3-5

Axa Capital

Saopaolo IMI Bank

B-dul Revolutiei 1989, bl. CF11, parter, 0258-833509, l-s: 8-20

Saopaolo IMI Bank – Calea Motilor, nr.2-4

URGENTE

apel unic de urgenta

Farmacia naturista Proplant Trinity str. Tudor Vladimirescu nr. 2 0740-144003, l-s: 08-19

BCR 1 – Str. Tudor Vladimirescu, nr.35A

ALO CURIER

TRANSRAPIDCONTINENTAL 0745-753400, 0788-365380

Alba Iulia – Aiud – Turda – Campia Turzii – Ludus – Tg. Mures

Farmacia HelpNet B-dul Transilvaniei nr. 16, bl. 35, 0258-806255, l-v: 08-21; s: 09-18; d: 09-14

Magazin Domo – P-ta. Iuliu Maniu, nr 8

NORMANDIA TG. JIU 0253-238121, www.normandiaservice.ro

Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Rm. Valcea – Pitesti – Bucuresti

Farmacia SensiBlu B-dul Revolutiei nr. 15, bl. 36, parter, 0258-835472, 08-22

Agentie Loto Prono – B-dul. Revolutiei 1989, nr.28 Magazin Mobila – B-dul. Revolutiei 1989

COTOFANA 0250-861433, www.cotofana-transport.go.ro

FARMACII

BANCOMATE BRD

Alba Iulia – Sebes – Sibiu – Rm.Valcea – Pitesti – Bucuresti

0728/729.468

31

info utile

str. Iasilor nr. 94, tel: 0258-812.967 AUTOGARA

SERVICIUL SI BIROUL ANTICORUPTIE

5

cosmetica - fitness COSMETICA

info utile 2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

Club Yes

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

B-dul 1 Decembrie 1918

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

16

Restaurant Pasaj

Sant Cetate

ruleaza: l-j: 1700, 1930; v-d: 2200

cosmetica - fitness

restaurante Pub 13

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

restaurante

(the departed) 2 h 32’, SUA drama, thriller regia: Martin Scorsese cu: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

cinema .......................................[4]

cartita

actiune, drama, fantastic regia: Christopher Nolan cu: Hugh Jackman,Scarlett Johansson, Christian Bale, Michael Caine

CONCURS PHILIPS Trimite raspunsul corect la intrebarea de mai jos prin SMS la 0747-277578 sau e-mail la office@nonstopalba.ro si poti castiga unul din cele trei memory stick-uri oferite cadou de Philips si Non stop Alba.

Banca Ion Tiriac

Royal Exchange

Banca Ion Tiriac – P-ta Iuliu Maniu, nr.17Bis, bl.A2

str. Toporasilor nr. 5 0258-830241, l-v: 8-20³0; s, d: 8-20

Volksbank Volksbank Alba Iulia – B-dul Transilvaniei nr. 29

OTP Bank OTP Bank Alba Iulia – P-ta Iulia Maniu nr. 16

Leumi Bank Leumi Bank Alba Iulia – P-ta Iuliu Maniu nr. 17

EXCLUSIV TAXI - 941

Alpha Bank

CITY TAXI - 948

Alpha Bank Alba Iulia – P-ta Iulia Maniu bl. 280, parter

Royal Exchange Hotel Parc, str. Primaverii nr. 4 0258-814436

Prima Exchange str. Primaverii nr. 1 0258-814499

inf o utile

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

CUPRINS

4 - 10 mai

inchidere Dj Vasile (Pub 13)

videopower

(the prestige) 2 h 08’, SUA

11 - 17 mai

3 iunie - Concert Marius Mihalache & Tandarica and friends

INCHIRIERI DVD

prestigiul

18 - 24 mai

(in fata catedralei ortodoxe)

concursuri CINEMA DACIA

25 - 31 mai

2 - 3 iunie - Targul mesterilor populari

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

1 - 3 iunie - Zilele Municipiului Alba Iulia

Astazi, in jurul orei 8, dupa cum ati vazut pe toate posturile de televiziune, s-a anuntat cu mare seriozitate, stirea deloc uluitoare ca tocmai a avut loc o mare catastrofa mondiala. Omenirea se afla deci, intr-o mare incurcatura: in citeva zile trebuie sa-si faca bagajul. Atentie: s-au dat sfaturi cat se poate de practice cu privire la greutatea bagajului! Nu va inghesuiti in mijloacele de transport, pentru ca toti vom ajunge la aceeasi destinatie in timp util. Autoritatile au luat masuri cu privire la abrogarea Legii, datorita inutilitatii ei in caz de forta majora; iar pentru cei ce vor nesocoti abrogarea definitiva a Legii, s-a instituit pedeapsa capitala. Nu se cunoaste cu siguranta ora la care va trebui sa plecam, dar pana atunci s-au desfiintat normele cu privire la fumatul in public. Cotele apelor au scazut ingrijorator, ca si actiunile la bursa. Persoanele care doresc, pot apela cu incredere la serviciile de brokeraj, beneficiind de informatii gratuite, dand dovada de un simt managerial al situatiei. Organelor din ministerele de interne, li s-a interzis cu desavirsire sa incendieze biblioteci sau sa agreseze studenti care vor participa la mitingul organizat pe tema: „Nu-l bateti pe rasta-man!“ Cheile unor „institutii“ precum: case de copii, spitale de psihiatrie, night cluburi, depozite de armament si munitie, precum si a caselor de discuri producatoare de sunete chinuitoare scoase de blonde dezbracate, vor fi depuse pentru totdeauna in containere ce vor fi ingropate la mare adancime. Japonia sarbatoreste si astazi ciresii in floare, locuitorii din Bagdad duc ultimele flori la mormintele celor ucisi pentru petrol. Corespondentul nostru de presa aflat intamplator in Statele atat de unite ale Americii, ne relateaza faptul ca este surprinzator cum un popor atat de pasnic, civilizat si bine organizat, a intrat in panica, luand cu asalt imbietoarele fast-food-uri si supermarket-uri pentru a-si face provizii serioase de Coca-Cola si alte staffuri. India e in sarbatoare nationala, la care a fost invitat si presedintele Rusiei, insa acesta a refuzat scurt deoarece la orele amiezii va participa la un congres cu privire la inarmare a Europei de Est. Revenind in tara, va anuntam ca de astazi s-a pornit campania „Frecati frunza, buni romani !“. Niste sondaje de opinii grabite sustin ca nu mai are nici un rost sa tinem aproape, deoarece animalele din gradinile zoologice, ingrozite de turnura deloc neasteptata a evenimentelor, au impinzit padurile tarii, asteptind sa nu mai vada tipenie de om. Ne pare rau ca trebuie sa intrerupem transmisia insa am fost informati ca in studioul de stiri tocmai a intrat un jaguar cu o maimuta ce vor sa se adreseze tarii cu privire la drepturile omului. Fugiiiiiti…si nu mai stati aproape!

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

19 - 27 mai - Modele Adolescentine, (galeriile ulpia traiana)

BUNA DIMINEATA!

2 0 mai - 15 iunie 2 0 07 - 4 0 de pagini - gratuit - alba iulia - sebes - aiud - blaj

cinema

cuprins EVENIMENTELE LUNII 16 mai - 6 iunie - Expo Epoca de Aur (Muzeul Unirii)

35


CATALOGue DESIGN

SC EURO CS SRL România, Jud. Sibiu Showroom în Mediaş Str. Johannes Honterus, Nr. 6 Tel: 0269 - 836035 Fax: 0269 - 836037 www.semineecenter.ro

Prezentare şeminee


2 1

Hit 1 cu picior

3

Hit 1B

15

Mars

18

Grande AB

19

Grande

Uyut Lux

Cu mascare a burlanului Inser]ii de alamă Placat cu gresie Locaş pentru lemne Cu sistem de apă pentru încălzire, sistem deschis

Cea mai ieftină de pe pia]ă Cu clapetă de tiraj Cameră de ardere mare

Premier 11 k

Placat cu gresie Perete dublu Locaş lemne

Firebox spektra

23

Firebox Admiral

Spektra

Gabarit mare Perete dublu Aparen]ă masivă Design superior

Focar mare încorporabil Construc]ie masivă cu bază de fontă Cu ornamente alamă Uşă extralată

26

Tandem

Rein

Placate cu ceramică de grosime 2.5 cm Cu mâner din sticlă Cu perete dublu Racordare la coşul de fum verticală sau orizontală Cu circuit de apă pentru încălzire, sistem închis Dimensiune geam extramare

33 31

Cu plită pentru gătit Construc]ie robustă Cameră de ardere extralungă de 50 cm Locaş pentru lemne

Victoria EKO B

Sobă de gătit Cuptor din inox Plită pentru gătit Cu circuit de apă pentru încălzire, sistem deschis

32

Komfort 21 KXFT 35

Victoria

Sobă de gătit Cuptor din inox Locaş lemne Cu circuit de apă pentru încălzire Sistem deschis Ideal pentru cabane Echipat cu plita de gătit şi cuptor pentru copt

17

Grande Lux BO-V

Bază focar din fontă Placat cu gresie Uşi panoramice Dotat cu automatizare Cu circuit de apă pentru încălzire, sistem închis

Bază focar din fontă Placat cu gresie Partea superioară boltită Uşi panoramice

Marinela PKBO

20

Elegance

21

Locaş pentru ceaşcă Locaş pentru lemne Par]ial placat cu inox Cu circuit de apă pentru încălzire, sistem deschis

29

Bază focar din fontă tip cuvă Mâner din sticlă Automatizare Sticlă semirotundă Placat cu gresie Cu perete dublu Design elegant Locaş pentru ceaşcă

28

Taro K

Locaş ceaşcă Locaş lemne Placat cu gresie Cu perete dublu

Marinela K

Bază focar din fontă Cu perete dublu Placat cu gresie Cu sticlă semirotundă Cu mâner din sticlă

Marinela PBO

30

Bază focar din fontă tip cuva Mâner din sticlă Automatizare Sticlă semirotundă Placat cu ceramică de 2,5 cm Cu perete dublu Design elegant Locaş pentru ceaşcă

Metalurgia

Sobă de gătit Cea mai ieftină de pe pia]ă Dotat cu plită şi cuptor Locaş pentru lemne

34

Grande Lux A

Bază focar din fontă Uşă extralargă Locaş ceaşcă Locaş lemne

Bavaria

Placate cu ceramică de 2.5 cm grosime Cu perete dublu Partea superioară boltită Cu circuit de apă pentru încălzire, sistem închis

24

Placat cu gresie Perete dublu Partea superioară boltită

16

27 25

Focar încorporabil Pentru spa]ii mici

Gallant 11K

Bază focar din fontă Partea superioară boltită Focar extralat

Favorit 2KX

Uşi panoramice Locaş lemne Locaş ceaşcă Placat cu gresie Locaş cenuşă etanş

Date Tehnice Şeminee

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 34 35 35

Date Tehnice Şeminee

cod intern

22

5

Cu piatră finlandeză Sticlă semirotundă Cu perete dublu Cu mâner de sticlă Design oval

înălţime mm

lăţime mm

adâncime mm

masa kg

distanţa de siguranţă faţă cm

distanţa lateral cm

distanţa spate cm

emisia de co %

UYUT LUX UYUT LUX B HIT 1P HIT 1B PREMIER 11K GALANT 11K ODIN PRESTIGE VITA 1 KOMFORT 21 KXL CASTELLO PANORAMA 2A PANORAMA 2AB PRISMA JUPITER DIPLOMAT 11 INOX DIPLOMAT 11 B INOX MARS GRANDE LUX A GRANDE LUX B0-V GRANDE AB GRANDE ELEGANCE 1 ELEGANCE 2 ELEGANCE 1B TARO K FIREBOX SPEKTRA FIREBOX ADMIRAL FIREBOX ADMIRAL BO SPEKTRA LUX SPEKTRA BAVARIA 1 BAVARIA 2BO REIN REIN BO MARINELA PKBO MARINELA P MARINELA PBO MARINELA K FAVORIT 2KX TANDEM M16 TANDEM MB16 KOMFORT 21 KXFT METALURGIA VICTORIA EKO VICTORIA EKO B VICTORIA VICTORIA B

014 015 004 003 024 025 005 008 013 023 011 006 007 012 019 065 016 021 029 030 042 041 034 036 035 010 040 038 039 044 043 031 067 032 033 028 066 027 026 022 017 018 009 002 045 046 047 048

14 14 9 10 6 7 7 9 7 10 8 9 9 6 7 14 14 8 14 14 14 14 9 9 9 7 7 14 14 7 7 7 7 9 9 7 7 7 7 10 13 13 10 9 9 9 9 9

21 9 12 5 9 10 10 14 10 15 13 14 5 9 10 20 9 13 17 8 8 17 12 12 6 10 10 17 6.5 10 10 10 4 12 6 4 10 4 10 15 21 5 15 12 12 5 12 5

12 9 9 11 9 9 6 7.5 6 6 6 6 16 7 7

2450 2450 760 760 740 960 960 970 900 970 990 1120 1120 1020 1010 1850 1850 1100 1220 970 1210 970 1000 1000 1000 1000 680 750 750 1100 1100 1050 1050 1180 1180 1140 1140 1140 1140 960 810 810 970 750 860 860 860 860

860 860 450 470 480 470 470 480 480 590 660 460 460 490 510 750 750 550 690 690 690 690 510 510 510 500 440 680 680 540 540 630 630 690 690 530 530 530 530 590 520 520 590 840 900 900 900 900

580 580 390 400 340 330 330 450 450 480 500 460 460 490 470 560 560 480 480 480 480 480 420 420 420 360 390 550 550 470 470 380 380 470 470 470 470 470 470 500 640 640 480 570 600 600 600 600

145 167 65 70 75 81 79 89 81 138 158 75 86 112 156 170 174 125 170 182 165 160 78 78 78 106 115 140 160 120 115 111 111 147 175 158 168 187 139 116 118 130 142 72 172 190 192 200

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 130 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

40 40 30 40 30 30 30 45 40 30 40 30 30 40 30 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 30 40 40 40 30 30 30 30 40 40 30 30 30 30 30 40 40 30 40 40 40 40 40

40 40 30 30 30 30 30 45 40 30 50 30 30 40 30 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 30 40 40 40 30 30 30 30 40 40 30 30 30 30 30 40 40 30 40 40 40 40 40

0.26 0.26 0.37 0.41 0.34 0.34 0.34 0.18 0.18 0.34 0.13 0.28 0.28 0.19 0.18 0.26 0.26 0.48 0.17 0.17 0.17 0.17 0.09 0.09 0.09 0.23 0.20 0.18 0.18 0.21 0.21 0.21 0.21 0.17 0.17 0.21 0.21 0.21 0.21 0.34 0.20 0.20 0.34 0.48 0.19 0.19 0.19 0.19

internal code

4

Circuit de apă deschis, fără presiune Locaş lemne

nominal heat output kw

space heat output kw

water heat output kw

height mm

width mm

depth mm

weight kg

Tehnical Details

putere putere putere încălzire încălzire nominală aer apă kw kw kw

distance of distance of adiacent adiacent combustible combustible materials materials (side) (front)

distance of adiacent combustible materials (rear)

temperatura randamentul gazului % la coş

318o 318o 275o 252o 325o 325o 325o 340o 345o 325o 249o 308o 308o 320o 275o 318o 318o 262o 278o 278o 278o 278o 239o 239o 239o 276o 275o 385o 385o 283o 283o 283o 283o 278o 278o 283o 283o 283o 283o 325o 358o 358o 325o 322o 300o 300o 300o 300o

emission flue gas CO temperature %

volum încălzit m3

70% 70% 75% 69% 71% 71% 71% 73% 73% 71% 75% 69% 69% 70% 75% 70% 70% 72% 68% 68% 68% 68% 77% 77% 77% 73% 75% 68% 68% 73% 73% 73% 73% 68% 68% 73% 73% 73% 73% 71% 64% 64% 71% 70% 73% 73% 73% 73%

315 315 202.5 225 135 157.5 157 202 157 225 180 202 202 135 157 315 315 180 315 315 315 315 202 202 202 157 157 315 315 157 157 157 157 202 202 157 157 157 157 225 292 292 225 202 202 202 202 202

energy efficency %

volume m3


EVENT poster DESIGN


THANK YOU !

www.guliman.eu


www.guliman.eu

GULIMAN - GRAPHIC DESIGN  
Advertisement