Page 1

eerste graad tweede jaar Latijn en Grieks-Latijn


Latijn

Wat is typisch voor de basisopties Latijn en Grieks-Latij •

In de basisopties Latijn en Grieks-Latijn wordt dezelfde leers Moderne Wetenschappen. Je moet de leerstof voor de ho (wiskunde, Nederlands en Frans) wel op een sneller tempo het Moderne en de leraars bieden je heel wat extra uitdag Je maakt verder kennis met Latijn en/of Grieks. Die talen ho radio of televisie, maar ze worden bij ons springlevend!

Wanneer is Latijn of Grieks-Latijn iets voor jou? -

Wat doe je in de lessen Latijn en Grieks? ·

Grondige taalbeschouwing: zo krijg je inzicht in elke taal;

·

Woordenschatstudie: meteen wordt ook de betekenis van ne talen duidelijk;

·

Begrijpend lezen van Latijnse en Griekse teksten; zo word je Nederlands én in vreemde talen;

·

Kennismaking met de culturen van Grieken en Romeinen: o ook na over je eigen cultuur.


Latijn

GrieksLatijn

godsdienst

2

2

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3+1

3

geschiedenis*

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

muzikale opvoeding*

1

1

natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

4

4

techniek

2

2

wiskunde

4+1

4

STEM

+1

+1

Latijn

4+1*

4

jn?

stof gegeven als in oofdvakken o verwerken dan in ging aan. oor je niet meer op

vele woorden in moder-

e leesvaardiger in het

op die manier denk je

Grieks

3

TOTAAL

32

*kan in 2017-2018 gevolgd worden als CLIL-vak (zie ommezijde)


Wat daarna? Latijn of Grieks-Latijn bereiden voor op een aso-richting in de tweede of derde graad (Latijn, Grieks, Grieks-Latijn, Wetenschappen, Economie of Humane wetenschappen) Je krijgt meer taalgevoel en leert andere talen - Frans, Engels, Duits - met meer gemak.

Wat is CLIL? Wil je sterker worden in Frans, dan kan je kiezen voor CLIL. CLIL is een vorm van meertalig onderwijs, waarbij je een aantal vakken kan volgen in het Frans. Je leert heel wat nieuwe woordenschat en je leraars hechten vooral belang aan je spreekdurf. Eens een foutje maken is absoluut niet erg, als je maar probeert! CLIL in de vakken geschiedenis, muzikale opvoeding en Latijn (het uurtje cultuur).

Je kan deze richting volgen op campus: Plein 056 36 12 60 Harelbeke 056 36 12 80 Zuid

www.guldensporencollege.be

056 22 50 27

Eerste graad tweede jaar latijn en grieks latijn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you