Page 1

Wetenschappen Tweede graad aso


Wetenschappen

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken door

zeggen dat alle studierichtingen van het aso je enkel en alleen willen v

der studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het aso

derne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van d

vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taa

de kennismaking met anderstalige literatuur. In de richting wetenscha kunde.

Wat is typisch wetenschappen?

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positie biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fy Je bestudeert de levende en niet-levende materie in al haar asp wetenschappelijk denkproces aan, dit betekent: - vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; - nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; - in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. w thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch om worven informatie; - een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Wanneer is wetenschappen iets voor jou?

Je hebt een grote belangstelling voor natuurwetenschappen en tievermogen en een gezonde analytische ingesteldheid zijn nood wetenschapper. Je hebt daarnaast interesse in een groot pakke Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde,…

STEM

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathemat waaier aan technologische en exacte wetenschappen. In een c schappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM schooljaar 2016-2017 bieden wij STEM aan in het derde jaar wete


3

4

Aardrijkskunde

1

1

voorbereiden op ver-

Biologie

2

2

o is de studie van mo-

Chemie

2

2

al (taalbeschouwing) en

Duits

0

1

appen krijg je 5 uur wis-

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Module

0

0

Wiskunde

5

5

TOTAAL

32

32

rstromingsfunctie. Dit wil

de communicatieve

eve wetenschappen: ysica (natuurkunde). pecten. Je leert het

wetenschappelijke mgaan met deze ver-

n wiskunde. Abstracdzakelijk voor een et algemene vakken:

tics en bundelt een complexe maat-profielen. Vanaf enschappen.


Wat daarna? De richting wetenschappen bereidt voor op een gevarieerde reeks studierichtingen in de derde graad. De logische vervolgopties zijn moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde, moderne talen-wiskunde. Overstappen naar humane wetenschappen of economie is enkel mogelijk na een schakelprogramma

Je kan deze richting volgen op campus: Campus : Harelbeke

056 36 12 80

Kaai 2

056 36 12 30

Zuid

056 22 50 27

www.guldensporencollege.be

Tweede graad wetenschappen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you