Page 1

Toerisme Tweede graad tso


Toerisme

Het technisch secundair onderwijs (tso) bereidt voor op de arbeid studeren.

Wat is typisch Toerisme?

Op het einde van de tweede graad kan je onder begeleiding system band met toeristische bestemmingen en producten (vervoer, verblijf, v selecteren en gebruiken. Je kunt het reis- en koopgedrag van een toerist ontleden en kunt over meen gebruikte reisdocumenten, contracten en betaalmiddelen. De communicatieve, de toeristische en de economische component studierichting.

De communicatieve component omvat de taalvakken, communicat informatica. Communicatievaardigheid (spreken, schrijven, lezen en lu taal en in een aantal vreemde talen is zeer belangrijk. Tot de toeristische component behoren de algemene vakken geschie de en het vak toerisme.

Wanneer is toerisme iets voor jou?

De toeristische sector vraagt polyvalente, flexibele mensen met een b een uitgebreide talenkennis, communicatieve vaardigheden en een Er wordt een brede interesse verwacht voor de cultuurhistorische en g van het toerisme en de vrije tijd.


dsmarkt ĂŠn op verder

matisch informatie in ververmaak) opzoeken,

rweg met de alge-

t zijn de pijlers van de

tietechnieken en de uisteren) in de moeder-

edenis en aardrijkskun-

brede kijk op de wereld, grote zelfstandigheid. geografische aspecten

3

4

aardrijkskunde

1

1

communicatietechnieken

1

1

Engels

3

3

Frans

3

3

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

informatica

2

2

kunst en cultuur

1

1

lich. opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

toegepaste economie

2

2

toerisme

6

6

wiskunde

3

3

natuurwetenschappen

1

1

TOTAAL

32

32


Wat daarna? Binnen het Guldensporencollege na de tweede graad Derde graad Toerisme TSO Extra kosten: 1 en 2– daagse excursie voor de 2e graad *3des :

175 / schooljaar

*4des

250 / schooljaar

5 - daagse busreis of 8 - daagse vliegtuigreis voor de derde graad *vliegtuigreis

800 / schooljaar

*busreis

600 / schooljaar

Uniform vanaf het 4e jaar: *jongens

35

*meisjes

37

Je kan deze richting volgen op campus: Kaai 2

056 36 12 30

www.guldensporencollege.be

Tweede graad toerisme  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you