Page 1

Sociale en technische wetenschappen Tweede graad tso


Sociale en technische wetenschappen

Het technisch secundair onderwijs (tso) bereidt voor op de arbeid studeren.

Wat is typisch sociale en technische wetenschappen?

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming a

schappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de men

De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benad voortdurend naar concrete toepassingen.

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal vo De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende d texten en ook voor de materiĂŤle ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op inzichten.

De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: natuurwet wetenschappen en voeding.

Wanneer is sociale en technische wetenschappen iets vo Je bent sociaal ingesteld en je organiseert graag. Je bent handvaardig en je kookt graag. Je experimenteert graag. Je bent zelfstandig en je kan samenwerken. Je neemt je verantwoordelijkheid op bij groepswerk. Je zet je in voor je schoolwerk en je studie.


3

4

aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

godsdienst

2

2

geschiedenis

1

1

informatica

1

1

integrale opdrachten

6

6

doelgroepen en con-

lichamelijke opvoeding

2

2

wetenschappelijke

Nederlands

4

4

natuurwetenschappen

4

4

sociale wetenschappen

3

3

wiskunde

3

3

TOTAAL

32

32

dsmarkt ĂŠn op verder

?

aan op sociaal, weten-

ns en zijn omgeving.

derd, maar verwijzen

oelend en creatief.

tenschappen , sociale

oor jou?


Wat daarna? Vanuit het 4de jaar STW kan je, afhankelijk van aanleg en belangstelling, in de 3de graad terecht in volgende studierichtingen:

– en gehandicaptenzorg, – en welzijnswetenschappen

Na de 3de graad STW heb je een brede waaier van studiemogelijkheden: in de onderwijssector, de sociale sector, de verpleging, de toegepaste wetenschappen …

Je kan deze richting volgen op campus: Harelbeke

056 36 12 80

www.guldensporencollege.be

Tweede graad stw  
Tweede graad stw