Page 1

Latijn Tweede graad aso


Latijn

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken tie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je enkel e bereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studie aso is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaa len van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreke reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met and In de tweede graad Latijn kies je tussen 4 of 5 uur wiskunde.

Wat is typisch Latijn?

Na twee jaar kennismaking met het Latijn in de eerste graad, zijn

tweede graad klaar voor het echte werk. Ze komen steeds meer

nele Latijnse teksten. In het derde jaar speelt de studie van de gr

belangrijke rol. Vanaf het vierde jaar wordt literatuur het centrale

leerlingen lezen over Caesar en zijn veroveringen tot in onze strek

meinse cultuur via de brieven van Plinius en ze genieten van de l

Ovidius. Een eerste ontmoeting met wereldliteratuur maakt de le

voor literaire schoonheid ĂŠn nodigt uit tot kritische reflectie over o ving.

Wanneer is Latijn iets voor jou?

Je kiest deze studierichting omwille van de belangstelling voor he wereld en haar culturele erfgoed. Je hebt daarnaast interesse in algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetensc


3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Engels

2

2

Frans

3/3+1

3/3+1

Fysica

1

1

r in contact met origi-

Geschiedenis

2

2

rammatica nog een

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Latijn

5

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

module

1

0

Wiskunde

5/4

5/4

TOTAAL

32

32

doorstromingsfuncen alleen willen voorerichtingen van het at naar het ontwikkeen en schrijven), de derstalige literatuur.

n de leerlingen in de

e aandachtspunt. De

ken, ze snuiven Ro-

liefdespoĂŤzie van

eerlingen gevoelig

onze eigen samenle-

et Latijn, de Romeinse n een groot pakket chappen.


Wat daarna? De richting Latijn biedt een grote waaier van mogelijkheden in de derde graad. De logische vervolgopleidingen zijn Latijn-moderne talen, Latijnwetenschappen en Latijn-wiskunde. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is mogelijk, maar wordt best individueel bekeken. Overstappen naar economie of humane wetenschappen kan na het volgen van een schakelprogramma.

Je kan deze richting volgen op campus: Harelbeke 056 36 12 80 Kaai 2

056 36 12 30

Zuid

056 22 50 27

www.guldensporencollege.be

Tweede graad Latijn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you