Page 1

Humane wetenschappen Tweede graad aso


Humane Wetenschappen

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken do Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en a reiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne tal De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatiev (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalb kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad humane wetenschappen ook 4 lestijden

Wat is typisch voor de afdeling humane wetenschapp

In de studierichting humane wetenschappen krijg je een inleiding wetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgedie Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigh

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van me Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit ge schappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informat ken en rapporteren.

Wanneer is humane wetenschappen iets voor jou?

Je kiest voor humane wetenschappen omdat je belangstelling he samenleving in het algemeen. Je hebt daarnaast interesse in ee ne vakken: Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde,...


oorstromingsfunctie. alleen willen voorbe-

len belangrijk. ve vaardigheid beschouwing) en de

n wiskunde.

pen?

g in gedrags- en cultuurept. heden.

ens en maatschappij. edrags- en cultuurweten-

ie: verzamelen, verwer-

ebt voor de mens en de en groot pakket algeme-

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Cultuurwetenschappen

2

2

Duits

0

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Gedragswetenschappen

3

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

0

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

4

4

TOTAAL

32

32


Wat daarna? Het logische vervolg van de tweede graad humane wetenschappen is het verderzetten van deze studierichting in de derde graad.

Je kan deze richting volgen op campus: Kaai 2

056 36 12 30

www.guldensporencollege.be

Tweede graad humane wetenschappen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you