Page 1

Handel Tweede graad tso


Handel

Het technisch secundair onderwijs (tso) bereidt voor op de arbeid ren. Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een com tieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of Handel bereidt je ook voor op het hoger onderwijs. Starten kan n tweede leerjaar.

Wat is typisch handel?

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfsec

aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van bo tenlandse handel, de toegepaste informatica ‌

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie

lijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later Je leert ook hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

Wanneer is handel iets voor jou?

Je hebt een sterke interesse in het bedrijfsleven in al haar aspect zonde analytische ingesteldheid om zo de vakken informatica en de te brengen.


3

4

aardrijkskunde

1

1

bedrijfseconomie

6

6

Engels

2

2

Frans

4

4

geschiedenis

1

1

conomische vorming met veel

godsdienst

2

2

oekhouding, de binnen- en bui-

informatica

4

4

lich. opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

4

4

TOTAAL

32

32

dsmarkt én op verder studemmerciële of een administrade dienstensector. na elke basisoptie van het

e – zowel mondeling als schrifte-

r ook Duits).

ten. Daarnaast heb je een gen wiskunde tot een goed ein-


Wat daarna? Binnen het Guldensporencollege na de tweede graad: Derde graad Handel TSO Derde graad Boekhouden –informatica TSO Derde graad Secretariaat-talen TSO Derde graad Toerisme TSO

Je kan deze richting volgen op campus: Kaai 2

056 36 12 30

www.guldensporencollege.be

Tweede graad handel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you