Page 1

Grieks-Latijn Tweede graad aso


Grieks-Latijn

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken do

Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je enkel en a

reiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierich de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het

communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), d

(taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je graad Grieks-Latijn 4 uur wiskunde per week.

Wat is typisch voor de richting Grieks-Latijn?

In de richting Grieks - Latijn bestudeer je de klassieke samenleving In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteu wordt de opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitg

Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestude Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren je taalgevoel aangescherpt. Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude tale het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het ee voor het aanleren van vreemde talen.

Wanneer is Grieks-Latijn iets voor jou?

Je kiest deze richting uit belangstelling voor de oude talen (Oudg Hellenistische cultuur en de Romeinse wereld, haar rijke literatuur Je krijgt ook een voorsmaakje filosofie.

Je hebt daarnaast interesse in een groot pakket algemene vakke Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.


oorstromingsfunctie.

alleen willen voorbe-

htingen van het aso is

ontwikkelen van de

de reflectie op taal

e krijgt in de 2de

g en cultuur. urs uit de oudheid en gebreid.

eren van teksten. n ontdekken en wordt

en te leren kennen, en goede oefening

grieks en Latijn), de en cultureel erfgoed.

en: Nederlands,

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Grieks

4

4

Latijn

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

0

Wiskunde

4*

4

TOTAAL

32

32


Wat daarna? Het logisch gevolg van de 2de graad Grieks-Latijn is een vervolg hierop in de derde graad. Andere overgangen zijn mogelijk, maar zijn individueel te bekijken.

Je kan deze richting volgen op campus: Harelbeke 056 36 12 80 Kaai 2

056 36 12 30

Zuid

056 22 50 27

www.guldensporencollege.be

Tweede graad grieks latijn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you