Page 1

Economie tweede graad aso


Tweede graad economie

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken door

Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het aso je enkel en alleen w verder studeren in het hoger onderwijs.

In alle studierichtingen van het aso is de studie van moderne talen bel

gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luist

schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking ratuur.

Je maakt in de 2de graad economie de keuze tussen 4 of 5 uur wiskun

Wat is typisch voor de richting economie? Economie is de studie van de 'huishouding'.

EĂŠn soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gez Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid.

De verschillende huishoudingen van verschillende landen beĂŻnvloede dat is de economische kringloop.

Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de

(voortbrenger van goederen) vertrekkend vanuit realistische bedrijfs– e situaties.

Wanneer is economie iets voor jou?

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in een mene vakken: talen, wiskunde en wetenschappen.


rstromingsfunctie.

willen voorbereiden op

langrijk. De aandacht

teren, lezen, spreken en

g met anderstalige lite-

nde.

zin.

en elkaar voortdurend:

e producent

en maatschappelijke

n groot pakket alge-

3

4

aardrijkskunde

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

Duits

1

economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

fysica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

informatica

1

1

lich. opvoeding

2

2

muzikale opvoeding Nederlands wiskunde plastische opvoeding

1 4

4

4/5

4/5

1

module

1/0

1/0

TOTAAL

32

32


Wat daarna? Dit zijn de logische vervolgopleidingen in de 3de graad van het aso die met economie verwant zijn: economie-moderne talen, economie-wetenschappen en economie-wiskunde. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is mogelijk, maar wordt best individueel bekeken. Overstappen naar humane wetenschappen kan mits bijwerken (schakelcursus).

Je kan deze richting volgen op campus: Harelbeke 056 36 12 80 Kaai 2

056 36 12 30

Zuid

056 22 50 27

www.guldensporencollege.be

Tweede graad economie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you