Page 1

eerste graad tweede jaar Moderne Wetenschappen


Moderne Wetenschappen Wat is typisch voor Moderne Wetenschappen? ·

In Moderne Wetenschappen verwerk je dezelfde leerstof a

·

Voor de hoofdvakken (wiskunde, Nederlands en Frans) krijg in de Latijnse om de leerstof te verwerken.

·

Je krijgt een paar vakken of projecten die typisch zijn voor tweede jaar is dat SEI (socio-economische initiatie), WW (w werk) en STEM (science, technology, engineering, mathem

Wanneer is Moderne Wetenschappen iets voor jou?

Wat doe je in de lessen SEI en WW?

SEI: Waar haalt het gezin zijn inkomen vandaan? Hoe bepaalt m

duct? Wat doet de overheid? Wat doen wij zoal met ons geld? H dere gebruiken hebben dan Nederlanders of Italianen? In SEI on om je gebeurt op maatschappelijk en economisch vlak. De nieu helpen om de nieuwsberichten beter te begrijpen.

WW: Hoe werkt elektriciteit? Hoe werken hefbomen? Waarom zi

voorwerpen? Hoe werkt een thermometer? In WW doe je heel w ven en je maakt kennis met de juiste wetenschappelijke werkwijz


als in de optie Latijn.

g je iets meer tijd dan

de richting. In het wetenschappelijk matics.

godsdienst

2

aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3+1

geschiedenis

2

lichamelijke opvoeding

2

muzikale opvoeding*

1

natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

techniek*

2

wiskunde

4+1

STEM

+2

SEI*

+2

WW

+2

men de prijs van een pro-

TOTAAL

32

Hoe komt het dat wij anderzoek je wat er rondwe begrippen kunnen je

*kan gevolgd worden als CLIL-vak

inken, zweven of drijven

wat natuurkundige proeze


Wat daarna?

Moderne Wetenschappen bereidt voor op een aso-richting in de tweede of derde graad (Wetenschappen, Economie o f Humane Wetenschappen)

Wat is CLIL? Wil je sterker worden in Frans, dan kan je kiezen voor CLIL. CLIL is een vorm van meertalig onderwijs, waarbij je een aantal vakken kan volgen in het Frans. Je leert heel wat nieuwe woordenschat en je leraars hechten vooral belang aan je spreekdurf. Eens een foutje maken is absoluut niet erg, als je maar probeert! CLIL in muzikale opvoeding en SEI op campus Plein CLIL in muzikale opvoeding en techniek op campus Zuid en Harelbeke

Je kan deze richting volgen op campus: Plein 056 36 12 60 Harelbeke 056 36 12 80 Zuid

www.guldensporencollege.be

056 22 50 27

Eerste graad tweede jaar moderne wetenschappen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you