Page 1

1A Moderne


Moderne Wat is typisch voor de basisoptie Moderne? ·

De basisoptie Moderne verwerkt dezelfde leerstof als de ba

·

Voor de hoofdvakken wiskunde en Frans krijg je iets meer ti om de leerstof te verwerken.

·

Je krijgt een paar vakken of projecten die typisch zijn voor eerste jaar zijn dat de keuzemodules: STEM of TAAL&CULTUU van beide modules voor de duur van een jaar. In het twee tueel een andere keuze maken.

Wanneer is Moderne iets voor jou?

Wat doe je in de KEUZEMODULE: STEM?

Wat gebeurt er met je lichaam bij een botsing? Hoe programme densporencollege biedt 3 uur STEM aan in de basisoptie Modern ce - Technology - Engineering - Mathematics. Drie uur per week w waarin inhouden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en ict g komen. Je ontdekt en experimenteert vooral zelf via groepswerk

Wat doe je in de KEUZEMODULE: TAAL&CULTUUR?

Wil je al in het eerste jaar met Engels in contact komen, wil je erva leeftijdsgenoten in het buitenland, wil je beter leren presenteren MODULE: TAAL&CULTUUR iets voor jou. Drie uur per week werk je meertalige context. Je ontdekt en experimenteert vooral zelf via dig werk. Je ontwikkelt je ict-vaardigheden en leert talen op een


asisoptie Latijn.

ijd dan in de Latijnse

de richting. In het UR. Je kiest voor een ede jaar kan je even-

eer je een robot? Het Gulne. STEM staat voor Scienwerk je aan projecten geĂŻntegreerd aan bod en zelfstandig werk.

aringen uitwisselen met in het Nederlands. Dan is aan taalprojecten in een groepswerk en zelfstann natuurlijke manier.

godsdienst*

2

aardrijkskunde

2

Frans

4+1

geschiedenis*

1

lichamelijke opvoeding

2

muzikale opvoeding*

1

natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

plastische opvoeding

2

techniek

2

wiskunde

4+1

Module: STEM of TAAL&CULTUUR

+3

TOTAAL

32

*kan gevolgd worden als CLIL-vak (zie ommezijde)


Wat daarna? De basisoptie Moderne-STEM of Moderne-TAAL&CULTUUR bereidt voor op een aso-richting in de tweede of derde graad (Wetenschappen, Economie o f Humane Wetenschappen.)

Wat is Moderne-STEM of Moderne-TAAL&CULTUUR met CLIL? Wil je sterker worden in Frans, dan kan je kiezen voor Moderne–STEM of Moderne-TAAL&CULTUUR met CLIL. CLIL is een vorm van meertalig onderwijs, waarbij je een aantal vakken kan volgen in het Frans. Je leert heel wat nieuwe woordenschat en je leraars hechten vooral belang aan je spreekdurf. Eens een foutje maken is absoluut niet erg, als je maar probeert! Campus Plein: CLIL in godsdienst en geschiedenis Campus Zuid en Harelbeke: CLIL in muzikale opvoeding en geschiedenis

Je kan deze richting volgen op campus: Plein 056 36 12 60 Harelbeke 056 36 12 80 Zuid

www.guldensporencollege.be

056 22 50 27

Eerste graad eerste jaar moderne stem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you