Page 1

1A Latijn-STEM


Wat is typisch voor de basisoptie Latijn-STEM? •

• •

In de basisoptie Latijn-STEM (Klassieke Studiën) wordt dezelf als in de basisoptie Moderne. Je moet de leerstof voor de h (wiskunde, Nederlands en Frans) wel op een sneller tempo het Moderne en de leraars bieden je heel wat extra uitdag Je maakt kennis met Latijn, de taal van de Romeinen. Die t op radio of televisie, maar die wordt bij ons springlevend! Je maakt in het eerste jaar ook – zij het heel beknopt - kenn

Wanneer is Latijn-STEM iets voor jou?

Wat doe je in de lessen Klassieke studiën? ·

Grondige taalbeschouwing: zo krijg je inzicht in elke taal;

·

Latijnse woordenschatstudie: meteen wordt ook de beteke moderne talen duidelijk;

·

Begrijpend lezen van Latijnse teksten; zo word je leesvaardi in vreemde talen;

·

Kennismaking met de Romeinse cultuur: de Romeinen gaa je denkt na over je eigen cultuur.

Wat doe je in de lessen STEM?

Het Guldensporencollege biedt 1 uur STEM aan in de basisoptie L Science - Technology - Engineering - Mathematics. Wat gebeurt botsing? Hoe programmeer je een robot? Je werkt aan projecte wiskunde, wetenschappen, techniek en ict geïntegreerd aan bo experimenteert vooral zelf via groepswerk en zelfstandig werk.


fde leerstof gegeven hoofdvakken o verwerken dan in ging aan. taal hoor je niet meer

nis met Grieks.

enis van vele woorden in

iger in het Nederlands én

an voor jou weer leven én

Latijn. STEM staat voor er met je lichaam bij een en waarin inhouden uit od komen. Je ontdekt en

godsdienst*

2

aardrijkskunde

2

Frans

4

geschiedenis*

1

lichamelijke opvoeding

2

muzikale opvoeding*

1

natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

plastische opvoeding

2

techniek

2

wiskunde

4

STEM

+1

Klassieke studiën

+4

TOTAAL

32

*kan gevolgd worden als CLIL-vak (zie ommezijde)


Wat daarna? De basisoptie Latijn bereidt voor op een aso-richting in de tweede of derde graad (Latijn, Wetenschappen, Economie of Humane Wetenschappen). Je krijgt meer taalgevoel en leert andere talen - Frans, Engels, Duits - met meer gemak. Je leert de Romeinen kennen: hoe ze woonden, hun dag doorbrachten, wat ze aten‌ In ItaliÍ word jij de gids!

Wat is Latijn-STEM met CLIL? Wil je sterker worden in Frans, dan kan je kiezen voor Latijn-STEM met CLIL. CLIL is een vorm van meertalig onderwijs, waarbij je een aantal vakken kan volgen in het Frans. Je leert heel wat nieuwe woordenschat en je leraars hechten vooral belang aan je spreekdurf. Eens een foutje maken is absoluut niet erg, als je maar probeert! Campus Groeninge: CLIL in godsdienst en geschiedenis Campus Zuid en Harelbeke: CLIL in muzikale opvoeding en geschiedenis

Je kan deze richting volgen op campus: Plein 056 36 12 60 Harelbeke 056 36 12 80 Zuid

www.guldensporencollege.be

056 22 50 27

Eerste graad eerste jaar latijn stem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you