Page 1

1A Handel


Handel Wat is typisch voor de basisoptie Handel? ·

De basisoptie Handel heeft hetzelfde leerplan als de ander 1A, maar de leraars beperken zich tot de basisleerstof.

·

We zetten de eerste stappen in de boeiende wereld van d handel vertrekt vanuit je eigen leefwereld als jonge consum vaardigheden en dactylo (typen) spelen een belangrijke ro

·

Voor de hoofdvakken (wiskunde, Nederlands en Frans) krijg leerplan te verwerken.

Wanneer is Handel iets voor jou?


re richtingen binnen

godsdienst

2

aardrijkskunde

2

de handel. Het vak ment. Ook computerol.

Frans

4+1

geschiedenis

1

g je meer tijd om het

handel

+2

ICT

+1

lichamelijke opvoeding

2

muzikale opvoeding

1

natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

plastische opvoeding

2

techniek

2

wiskunde

4+1

TOTAAL

32


Wat daarna?

De basisoptie Handel bereidt voor op een tso - richting in de tweede of derde graad (Handel, Handel - Talen, Toerisme) Verdere toekomstmogelijkheden: doorstroming naar het hoger onderwijs: Economie, Marketing, ‌

Je kan deze richting volgen op campus: Plein 056 36 12 60

www.guldensporencollege.be

Eerste graad eerste jaar handel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you