Page 1

Nr. 96 - 2018

33. årgang


Hvilke ønsker har vi? Kommunevalget er overstået. Vi har fået et nyt byråd med mange nye byrådsmedlemmer. Vi har fået en ny borgmester, og vi har fået nye udvalgsformænd i 5 ud af de 7 politiske udvalg. Det må betegnes som relativ store forandringer, men de forhold de skal tage stilling til i Guldager har ikke forandret sig. Trafikmængden/pendlertrafikken er fortsat det absolut største problem vi slås med i Guldager. Vi har rejst problematikken løbende igennem de sidste 20 år – men uden der er sket noget. På vælgermødet d. 8. november 2017 blev problemet også drøftet, og her tilkendegav flere politikere bl.a. nuværende borgmester Jesper Frost Rasmussen, Venstre og John Snedker, Socialdemokratiet, at man er villig til at se på problemet. Efter vælgermødet blev Guldager Lokalråd kontaktet af daværende formand for Teknikog Byggeudvalget Anders Kronborg, der lovede at lokalrådet vil blive indkaldt til et møde om problemet hurtigst muligt. Vi afventer at blive indkaldt til mødet. Bestyrelsen for Nordvest-Nyt: Formand: Ole Schultz Kasserer: Marie Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Jørn Gade Petersen Tryk: In Print Oplag: 400 Distribution: Guldager Borgerforening Annoncepris: 1/4 = 250 kr. 1/2 = 500 kr. 1/1 = 1000 kr.

Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Jørn Gade Petersen Næstformand: Jesper Hansen Bestyrelsesmedl.: Rasmus Hedegård Lykke Stouby Jensen Lene Nielsen David Bjørnhardt Steen Schmidt Jensen Suppleant: Heidi Winkler

2

Der er også andre forhold i Guldager som det nye byråd skal forholde sig til bl.a.: Boligudbygningen Lys på den kommende cykelsti fra Guldager til Hjerting. Trafiksikring af krydset ved Guldagervej/Guldagergårdsvej 40 km zone i Guldager. Trafiksikring af Præstemarksvej fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter Borgerstyrede budgetter. Der er ikke tale om nye forhold – de har alle sammen været præsenteret for det gamle byråd – men vi håber det nye byråd vil være imødekommende overfor ønskerne, der primært handler om, at skabe udvikling i en af de bynære landsbyer i Esbjerg kommune. Guldager er et aktivt landsbysamfund med mange frivillige – det skal vi blive ved med at være, og det håber vi det nye byråd vil være med til understøtte. Jørn Gade Petersen NordvestNyt husstandsomdeles i Guldager Kirkeby. Medlemmer af Guldager Borgerforening, der bor udenfor Guldager får NordvestNyt tilsendt med posten.

Al henvendelse angående annoncer og redaktionel tekst til Nordvest-Nyt skal ske til: Ole Schultz, tlf. 23 92 24 77, email: ole.schultz@bbsyd.dk eller Jørn Gade, tlf. 20 21 51 22, email: jgade@bbsyd.dk


3


Juletræsfesten 2017 Søndag den 3. december afholdt Guldager Borgerforening juletræsfest i forsamlingshuset, hvor der var mødt 115 børn og voksne op. De hyggede sig alle sammen. I år prøvede vi lidt nyt, julemanden var der, for tage imod børnene og efter nogle julesange og dansen om det fine juletræ, skulle vi vinke farvel til julemanden. Derefter gik julenissen Mikkel Rugholm på scenen med sit juleshow. Det var både et godt og underholdende show for alle.

Guldager Borgerforenings Tennisklub »GBT« indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag d. 21. februar 2018 kl. 18.30 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne

Foreningen Nordvest-Nyt indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne 4

Så var det tid til, julehygge med kaffe og æbleskiver. Det fine julepynt på juletræet var lavet af de flittige børn i Guldager Børnehave, tusind tak for hjælpen. Fakta i Sønderris havde sponsoreret æbler til børnenes juleposer, mange tak for det. Til sidst hjalp Mikkel Rugholm med at dele juleposerne ud. Vi ønskede glædelig jul og takkede for en dejlig dag.


GBT i arbejdstøjet Selvom det kun er et par måneder siden GBT pillede nettene ned på anlægget og gik i vinterhi, begyndte bestyrelsen allerede d. 3. januar 2018, at gøre klar til en ny sæson – den 27. sæson i klubbens historie. Klubben så dagens lys i 1991 og i den sammenhæng er det lidt sjovt, at tænke tilbage på 1990, hvor Guldager Borgerforening søgte Undervisnings- og kulturudvalget i Esbjerg kommune om, at få stillet et område til rådighed til etablering af 2 tennisbaner. Ansøgningen er dateret d. 26. juni 1990 og der står bl.a.: »Guldager Borgerforening har igennem ca. 1½ år arbejdet på at få etableret tennisbaner i Guldager. Tankerne blev i første omgang forelagt Esbjerg kommune på et møde mellem borgmester A. K. Nielsen, sekretariatschef Tom Nielsen og Guldager Borgerforening d. 6. juni 1989. Formålet er at udbrede interessen for familietennis på motionsplan samt skabe et bedre sammenhold og socialt samvær i Guldager. Det er ikke formålet at opbygge en aktivitet for at konkurrere med andre klubber på eliteplan.

• VVS-arbejde • Blikkenslagerarbejde • Bygningsbeslag • Smedearbejde

Guldager Borgerforening betragter projektet som en udvidelse af de helt nødvendige lokale aktiviteter, der er nødvendige for et mindre lokalsamfund som Guldager.« Det lykkedes som bekendt at få stillet området, hvor tennisbanerne ligger, til rådighed, hvorefter der blev indkaldt til en stiftende generalforsamlingen i Guldager Borgeforenings Tennisklub. Det var lidt lokalhistorie – nu frem til 2018. Bestyrelsen har besluttet, at der skal lægges nye linier på banerne. Det skal ske samtidig med, at banerne skal gøres klar til den nye sæson. Det bliver anlægsgartner Gustavsen, der skal stå for arbejdet. Det var for øvrigt Gustavsen – for at nu at tage de historiske briller på igen – der anlagde banerne i 1991. Vi håber at kunne tage banerne i brug enten lige før eller lige efter påske alt afhængig af vejret. Men inden vi kommer så langt skal der afholdes generalforsamling i GBT onsdag d. 21. februar 2018 kl. 18.30 i Guldager Forsamlingshus. Vi håber at rigtig mange dukker op. Bestyrelsen

75 11 60 22 75 15 71 97 Henning Jensen

Vi giver gerne tilbud eller overslag - enten det gælder nybyggeri, modernisering eller reparationer.

GULDAGERVEJ 97

• 6710 ESBJERG V • FAX: 75 11 78 75 5


Velkommen som medlem i Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT – byder nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson på banerne, der er beliggende på Elmegårdsvej i Guldager. Udover de 2 tennisbaner og de 2 petanquebaner råder GBT over et klublokale, hvor der er mulighed for, at hygge sig både før og efter kampene.

Hvorfor være medlem i GBT? GBT’s formål er at udbrede interessen for tennis og petanque på motionsplan og at skabe sammenhold og socialt samvær. Sagt på en anden måde hygger vi os gevaldigt sammen i GBT. Herudover er det vigtigt for os, at kontingentsatserne er rimelige!

Kontingent Tennis:

Voksne over 18 år: Børn under 18 år: Familiemedlemskab:

500,- kr. 250,- kr. 1200,- kr.

(Hjemmeboende børn under 18 år)

Familierabat: 10% når min. 2 personer i en familie er medlem. Pensionister: 250,- kr. Petanque: Voksne: 50,- kr. Børn: 25,- kr. I den tid GBT har eksisteret er det blevet billigere og billigere at være medlem i GBT, idet vi aldrig har hævet kontingentsatserne.

Hvordan bliver man medlem i GBT? Det er muligt at blive medlem i GBT ved at kontakte: Tage Møller, Nørrevænget 8, 75 11 60 34

Vi ses på tennisbanerne i Guldager

6


Information om fejlmelding af vejbelysning og Esbjerg kommunes nye app »TIP TAK« Hvis man vil fejlmelde vejbelysningen i Esbjerg kommune, af en eller anden grund, kan man bruge flg. link: http://melding.elcon-as.dk/ iframe_fejlmeldingvej.aspx Desuden har Esbjerg kommune udviklet den nye App, TIP TAK. Med TIP TAK har det aldrig været lettere at lave en indberetning til kommunen. Alt du skal gøre er at tage et billede af et »problem« og indsende det via TIP TAK. Så kigger en medarbejder hurtigst muligt på dit tip.

Skader på vej, sti eller fortov. Skader på offentlig toilet, legeplads, bord/bænkesæt og lignende. Skader på offentlige skilte eller manglende skilte. Stoppet eller defekt rendestensrist. Vand på kørebanen. Væltede træer eller manglende beskæring af buske.

Appen kan hentes i Play Store og App Store og kan fungere på Android telefoner, Iphone eller Ipad. Eksempler på TiP: Et defekt trafiksignal. Efterladt materiale på vej, sti eller fortov. Døde dyr på landevejen eller døde havdyr på stranden. Dårlige oversigtsforhold i trafikken. Fyldte offentlige skraldespande. Glasskår på vej, sti eller fortov.

7


Beretningen for året 2017 er opdelt i følgende afsnit: 1. Bestyrelsen 2. Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT 3. Nordvest-Nyt 4. Guldager Sognearkiv 5. Guldager Lokalråd 6. Afslutning

1: BESTYRELSEN. Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2017 beskæftiget sig med flg. forhold: Arrangementer Guldagerringen Samarbejde med Guldager Forsamlingshus

8

Arrangementer I 2017 har der været afholdt 8 arrangementer: Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Guldagerløbet, Byfesten 2017, Sct. Hans festen v/Mølledammen og Juletræsfesten. Fastelavnsfesten: Der var tilmeldt 140, hvilket er rekord. Arrangementet var meget vellykket ikke mindst takket være Erik og Leif, som sørgede for underholdningen. Der er ingen tvivl om at arrangementerne for børn – fastelavnsfesten og juletræsfesten – betyder noget for børnene. Det kan man både se og høre – men det har også stor betydning som mødested for familierne. Hit med 80’erne: Det var igen i år et forrygende arrangement.


Alle billetter – 150 – blev som sædvanlig revet væk. Det var et jubilæumsarrangement, idet Hit med 80’erne i 2017 kunne fejre 25 års jubilæum. Det var måske også med til at sætte stemningen yderligere i vejret. Affaldsindsamling: Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Guldager Borgerforening har været en del af indsamlingen igennem mange år, idet vi finder det vigtigt, at hjælpe til med at holde naturen og Guldager ren. Vi finder det også vigtigt, at sende det signal, at alle har et ansvar for at passe på naturen, og at det må være muligt 1 gang om året, at afsætte et par timer til at gøre en indsats. Det var derfor glædeligt, at der var stor opbakning til affaldsindsamlingen i Guldager, hvor der var mødt 40 personer op. Mængden af affald var ikke så stor som tidligere, men der blev dog indsamlet 75 kg affald og ca. 400 dåser. Guldager Borgerforening vil helt sikkert også være en del af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i årene fremover. I 2018 finder indsamlingen sted søndag d. 22. april, hvor vi opfordrer alle til at møde op.

fællesskab med SGI fitness og motion, der stod for tilmelding og gennemførelsen af løbet, medens Guldager Borgerforening stod for forplejningen. Det blev et tilløbsstykke, idet ca. 70 løbere havde tilmeldt sig løbet. Desværre var vejrguderne ikke med os – det regnede stort set fra løbet startede til det sluttede – men på trods af det var der en god stemning. Det er efterfølgende besluttet, at gennemføre Guldagerløbet hvert år i et samarbejde med SGI fitness og motion. Byfesten 2017: På det første planlægningsmøde i forbindelse med Byfesten 2017 var der enighed om, at bevare det koncept der har fungeret rigtig godt i mange år – men der var også enighed om, at der skulle ske nogle ændringer. En af de mere markante ændringer var at udgive et magasin – Tilbage til Guldager – som et særnummer af Nordvest-Nyt. Her var der mulighed for at orientere om Byfesten og tegne annoncer.

Tour de Pedal: Der var mange deltagere i årets udgave af Tour de Pedal i Guldager. Der er tradition for at mødes 2 gange om ugen i maj måned og cykle en tur sammen – både børn og voksne. Det giver frisk luft, motion og muligheden for socialt samvær. Planlægningen af ruterne er uddelegeret til flere, hvilket er en stor succes, idet man på den måde får en større variation af ruter, og dermed flere oplevelser. Guldagerløbet: I forbindelse med indvielsen af 2. og 3. etape af Guldagerringen, blev det besluttet at arrangere et Guldagerløb torsdag d. 8. juni 2017, hvor der blev løbet på de stier der udgør Guldagerringen. Løbet blev arrangeret i

9


En anden ændring var at lade Guldager Xrace erstatte af andre aktiviteter – musik, børneaktiviteter, kroket mm. Efter Byfesten blev der afholdt et evalueringsmøde i Guldager Forsamlingshus, hvor der var enighed om, at det havde været en god byfest. Der var nogle der var forhindret i at komme til evalueringen, som bl.a. havde skrevet flg.: »Generelt var det igen en god byfest og meget fungerede rigtig godt.« »Skøn byfest – glæder mig allerede til byfesten om 2 år.« Der var enighed om, at især Magasinet og 80’er festen lørdag aften fortjente store roser, men også mange af de øvrige aktiviteter forløb meget fint, og fik positive tilbagemeldinger. Der var dog også enighed om, at der er behov for en større aktivitet som Guldager Xrace lørdag eftermiddag. En aktivitet man ser frem til, og som kan samle nogle flere mennesker på pladsen. Herudover var der flere der ønskede ændringer af Nøgle Quizzen og Amerikansk lotteri. Her opfordrede man til, at disse aktiviteter nytænkes. Der var ligeledes nogle der stillede spørgsmål ved om søndag formiddag skal bevares, ligesom kommunikationen forud for Byfesten skal forbedres. Der er således nok at tage fat på, når planlægningen af Byfesten 2019 påbegyndes i efteråret 2018. Sct. Hans festen ved Mølledammen: Der var mødt rigtig mange op til Sct. Hans festen ved Mølledammen. Båltaleren var formanden for Børn og Familieudvalget i Esbjerg kommune Diana Mose Olsen. Vi har de senere år valgt primært at fokusere på afbrænding af bålet, båltalen og fællessang, hvor vi slutter med Guldagersangen. Det betyder at arrangementet max varer 11½ time. Vi har tidligere også fokuseret på salg af snobrød, pølser, øl og vin mm, men oplever at de fleste begynder at gå hjem, når Guldagersangen er blevet sunget.

10

Juletræsfesten: Det blev ligesom Fastelavnsfesten et tilløbsstykke. Da festen startede kaldte vi på Julemanden, der herefter tog sig af børn og voksne indtil den kendte familie- og børneentertainer Mikkel Rugholm tog over. Han havde børnene i sin hule hånd og sluttede med at dele juleposer ud til alle børn. Sammenfatning: Det er særdeles tilfredsstillende at konstatere, at de 8 arrangementer i 2017 alle har haft stor lokal opbakning, og at de er forløbet godt. Det er bestyrelsens opfattelse at arrangementerne rammer bredt – der er arrangementer for børn, der er arrangementer for


familier og der er arrangementer for unge. Vi er dog opmærksomme på, at der er et stigende behov for arrangementer for unge mellem 14-19 år, som vi skal være opmærksomme på i de kommende år. Guldagerringen Der er stadig mange der spørger ind til Guldagerringen, hvorfor vi kort vil beskrive historikken omkring Guldagerringen, som den er bekrevet i beretningerne for 2015 og 2016: Kimen til Guldagerringen blev lagt på et borgermøde i Guldager Forsamlingshus den 14. september 2010, hvor der mødte omkring 130 borgere op i Guldager Forsamlingshus for, at drøfte den kommende landsbyplan for Guldager. Det var et fantastisk møde, hvor der kom en masse gode ideer og ønsker til indholdet af landsbyplanen – herunder aktivitetsmuligheder, stier/fortove, trafiksikkerhed og rekreative områder. Da den lokale styregruppe blev præsenteret for et udkast til landsbyplanen d. 24. november 2010, var alle enige om, at især Guldagerringen og løsningen på de trafik-

mæssige forhold var utrolig spændende og nyskabende. Da landsbyplanen blev godkendt af Esbjerg byråd i maj 2011 gik Guldager Borgerforening straks i gang med at realisere projektet. Projektgruppen har i samarbejde med Esbjerg kommune siden 2011 arbejdet på at realisere Guldagerringens 3 etaper. Guldagerringens 1. etape – multibane, bålhytte og udendørs fitness på den gamle boldbane – blev indviet d. 20. juni 2015 Guldagerringens 2. + 3. etape går fra boldbanen ned til Møllesøen og videre rundt i Guldager, indtil den slutter på boldbanen. Der bliver tale om en aktivitetssti, hvor det er muligt både at gå og løbe. Der vil på stien blive opsat skilte, samt borde og bænke. Indvielsen af Guldagerringens etape 2+3 fandt sted d. 8. juni 2017 kl. 17.00, hvor formanden for Teknik & Byggeudvalget, Esbjerg kommune Anders Kronborg klippede snoren. Det er meget tilfredsstillende at Guldagerringen nu er etableret, og at vi efter 7 års ar-

Et godt liv med sunde fødder -VKILOHUKSPUNWHYHÄUILOHUKSPUN   ]VRZWLLSPUNVNSHR    ࠫKHSZWHYRLU:¤KKPUN   ,ZIQLYN=   ;SM     6USPULIVVRPUN!  ^^^YLRZSLMVKWSLQLKR 11


bejde er i mål. Når det er sagt er det en sandhed med modifikationer, idet vi må konstatere, at vi ikke er helt tilfredse med en del af linjeføringen af etape 2+3. Den del af linjeføringen, der pt. går fra Præstemarksvej ned over marken mod Møllesøen og rundt ved Møllesøen forbi det sted hvor Sankt Hans bålet er placeret, er næsten ufremkommelig og bliver ikke benyttet. Det vil ikke være optimalt at etablere en egentlig sti på denne strækning, hvorfor projektgruppen i samarbejde med Entreprenøren, Esbjerg kommune er i gang med at udarbejde et forslag til en anden linjeføring, der følger Præstemarksvej, men bliver placeret inde på marken tæt på vejen. Vi håber at denne ændring af linjeføringen vil kunne realiseres i løbet af 2018. Ser vi på Guldagerringens etape 1 – multibanen, bålhytten og fitnessredskaberne på boldbanen – er det meget tilfredsstillende, at området benyttes flittigt. Der er etableret en ordning således, at området kan bookes til sammenkomster, fødselsdage mm., hvilket har været en stor succes. Vi har herudover indgået en aftale med Steffan Gabaj Knudsen, der tager sig af vedligeholdelsen af området på boldbanen, ligesom vi har indgået en aftale med tennisklubben om muligheden for, at leje deres toilet, når man har booked området. Vi håber hermed at have skabt rammerne for et aktivitets- og mødested i Guldager der fortsat vil blive brugt flittigt af alle i Guldager. Samarbejde med Guldager Forsamlingshus Der har været afholdt 5 arrangementer i Guldager Forsamlingshus i 2017 – Koncernfesten for en række foreninger, Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, Evalueringsmødet vedr. Byfesten og Juletræsfesten. Herudover har generalforsamlingerne i Guldager Borgerforenings Tennis Klub, Nordvest-Nyt og Guldager Borgerforening, været afholdt i Guldager Forsamlingshus. Guldager Borgerforening ser gerne et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshusets bestyrelse.

12

2: GULDAGER BORGERFORENINGS TENNISKLUB – GBT Medlemsfremgang GBT kan for 3. år i træk glæde sig over medlemsfremgang. Medlemstallet er pt. på 58 og det er godt at se, at der stort set er liv på banerne fra først på formiddagen til først på aftenen. Klubbens pensionister benytter især banerne om formiddagen, elever fra Den Internationale Skole benytter især banerne om eftermiddagen, og klubbens motionister benytter banerne fra sidste på eftermiddagen til først på aftenen. Økonomi På trods af medlemsfremgangen og en fremgang i sponsorindtægter kommer GBT ud med et underskud på 12.000 kr., hvilket primært skyldes udgifter på 13.000 kr. til kloakering, og 9.000 kr. anskaffelse af en varmepumpe i klubhuset. Sociale aktiviteter Der er i indeværende sæson gennemført 2 grill tennis/petanque arrangementer med stor opbakning. Der er primært tale om sociale arrangementer, hvor det sociale samvær er i højsædet.


Sponsorer: GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år. Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2017: • • • • • • •

Den Internationale Skole Eventkokken i Guldager VVS Finn Qvist Jensen Vestjydsk Bogføringsbureau ApS Hjerting Installationsforretning ApS Muff Byg Iversen Tømrer & Snedker ApS

GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. Vi vil i den forbindelse ikke undlade at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne.

3: NORDVEST-NYT Kommunikationsplan Bestyrelsen i Nordvest-Nyt lancerede i 2016 en kommunikationsplan, der skal sikre at borgerne i Guldager løbende informeres om de aktiviteter der foregår i Guldager. Kommunikationsplanen består af flg. platforme.: • Hjemmeside • Nyhedsbreve • Facebook

• Nordvest-Nyt - blad • Løbesedler. Hjemmeside: Hjemmesiden – www.guldagerkirkeby.dk – indeholder fakta-oplysninger om Guldager Borgerforening, Guldager Lokalråd, GBT m.fl. Herudover indeholder hjemmesiden en aktivitetskalender, et billedgalleri, ligesom bladet Nordvest-Nyt bliver lagt op på hjemmesiden. Hjemmesiden bliver løbende opdateret af webmaster Ole Schultz. Nyhedsbreve: Der bliver løbende udsendt nyhedsbreve til alle der abonnerer på et nyhedsbrev. Der går max 1-2 dage fra man sender nyhedsbrevet til webmaster Ole Schultz før det er sendt ud. Der bliver udsendt rigtig mange nyhedsbreve ud i løbet af 1 år. Facebook: Facebook-siden Guldager Kirkeby er etableret. Siden bruges både til at informere om

Næste nummer af Nordvest-Nyt udkommer i juni måned 2018

Jeg skal efter brød til kaffen hos . . .

TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20 FRISK BRØD HVER DAG 13


som informationskanal til borgerne i Guldager. Nordvest-Nyt udkommer alt for sjældent til, at det er muligt at bruge bladet som debatforum. Her er Facebook langt mere brugbart. Løbesedler: Ved arrangementer uddeles der løbesedler. Kommunikationsplanen er dynamisk forstået på den måde, at det vil være muligt at ændre i planen, hvis der opstår andre mere tidsvarende informationskanaler. Det kunne f.eks. være en ide, at man kunne abonnere på at få løbesedler pr. mail i stedet for, at få en løbeseddel i postkassen.

forskellige begivenheder, men også som debatforum. Der har i løbet af året været igangsat flere tråde på facebook. Nordvest-Nyt: Bladet Nordvest-Nyt udkommer 3 gange årligt. Der er udkommet 96 numre af bladet. Bladets formål er at informere borgerne i Guldager om lokale forhold, men også at invitere til debat om centrale emner. Det må erkendes at bladet p.t. udelukkende fungerer

Nordvest-Nyt indhold: Der er i 2017 udgivet 3 numre af NordvestNyt, der har indeholdt en række informationer om forskellige aktiviteter i Guldager. I »Fastelavns-nummeret« var der udover Guldager Borgerforenings beretning bl.a. et indlæg fra Guldager Sognearkiv og GBT. I »Sct. Hans nummeret« var der bl.a. beretningen fra Guldager Lokalråd, indlæg om indvielsen af Guldagerringens etape 2+3, indlæg om Byfesten 2017 og indlæg fra GBT. I »Julenummeret« var der bl.a. et indlæg fra Guldager Kirke og GBT, information om Guldagervej og cykelstien til Hjerting og indlæg fra Vælgermødet i Guldager Forsamlingshus.

DAME- OG HERREFRISØR

Hos Charlotte 75 13 60 30 Elmegårdsvej 16 - Guldager

Onsdag lukket 14


Annoncører: Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2017. Skjern Bank Eventkokken.dk Tarp Bageri Vestjydsk Bogføringsbureau VVS Finn Qvist Jensen Hos Charlotte Brunos Autoservice Høgholm GBT Thomas’ Køreskole Reksle Fodpleje Guldager Menighedsråd

4: GULDAGER SOGNEARKIV Så gik endnu et år i Guldager Sognearkiv, og når vi ser tilbage på 2017, må vi sige et år på godt og ondt. I begyndelsen af året havde vi et spændende samarbejde med en medarbejder fra Midtgård. Hun skulle skrive speciale om Midtgårds tidligere ejer landpost Anton Sørensen og hans hustru Poulines daglige liv på gården og om det naboskab, der var, dengang de levede der. Vi havde nogle møder og modtog en kopi af opgaven, da den var færdig, hvilket vi sætter stor pris på. Senere kom forberedelserne til byfesten, der havde temaoverskriften »Tilbage til Guldager« (Guldager i 80`erne). Til det lokale blad »NordvestNyt« valgte vi at skrive om Vestkystvejen, der blev 30 år netop i 2017. Til

Glenn Raaby Revisor, FDR Præstevænget 3 Guldager 6710 Esbjerg V Tlf. 75 11 69 88 Fax 75 11 69 98 www.revisorgade.dk www.revisorgade.dk

regnskab bogføring revision skat og moms

selvangivelser EDB løn administration

15


selve byfesten lavede vi en fotoudstilling af skolebilleder fra 1984/85. Der var rigtig stor interesse for billederne, hvilket vi naturligvis var glade for. Vel tilbage efter sommerferien begyndte vore trængsler. Den 27. august stod samtlige lokaler med 20-25 cm vand. Heldigvis havde vi, da vi indrettede lokalerne i samråd med konsulenten, taget højde for at der var en risiko forbundet med kælderlokaler, så der var ingen arkivalier placeret på gulvet, og vi undgik skader på vore materialer. Foran os lå et kæmpe rengøringsarbejde. Vi skovlede vand, indkøbte en vådstøvsuger og lejede og lånte affugtere og fik rimelig styr på det hele, men den 13. september gik det galt igen. Vi fik styr på det igen, vi havde jo opnået en vis erfaring, men da der var vand igen den 17. september, var vi ved at opgive det hele. Heldigvis blev fejlen rettet. Den kommunale ledning ude ved vejen var stoppet. Den blev renset op, og siden har der ikke været problemer. I forbindelse med »Arkivernes dag 2017« skrev vi en artikel om: »Før og nu. Guldager Vandmølle og Mølledammen«, om den gamle vandmølle, der desværre blev revet ned i 1970 og om naturen rundt om Mølledammen. I november blev vi opfordret til at lave en udstilling til Esbjerg International Schools julemarked først i december. Vi valgte at vise skolens historie fra 1960, hvor den blev indviet frem til i dag. Den ene afdeling som folkeskole med skiftende ledere, den anden del

16

som privat international skole. I de perioder, hvor vi ikke har haft specielle opgaver, har vi registreret fra den dynge, vi skubber foran os. Vi har haft en del besøg efter aftale, har besvaret henvendelser via telefon og internet. Et af besøgene var fra Varde Museerne. De var meget interesserede i Guldager Station og historien om kanonrørene, der skulle have været til Tirpitz. Vi har også deltaget i det årlige årsmøde. I 2018 har vi besluttet at ændre vores åbningstider. Vi havde meget få besøgende om aftenen, og i den mørke tid er vores adgangsforhold ikke særligt publikumsvenlige, så vi har flyttet åbningstiden til den første onsdag i hver måned fra kl. 9.30-11.30 eller efter aftale. Juli måned er sommerlukket. Traditionen tro vil vi gerne sige tak til alle, der på den ene eller den anden måde har hjulpet os, vist interesse for vores arbejde og aflagt os besøg, men først og fremmest til Esbjerg International School for husly og god behandling. 5: GULDAGER LOKALRÅD Guldager Lokalråd varetager det lokalpolitiske arbejde i Guldager. Lokalrådet har primært haft fokus på 2 hovedområder i Guldager: Trafikken Boligudbygning Trafikken Cykelstien fra Guldager til Hjerting, trafikmængden igennem Guldager, etablering af 2 minus 1 vej på Guldagervej, 40 km zone i Guldager, sikring af krydset ved Guldagergårdsvej/Guldagervej er blot nogle af de områder der har været fokus på. Guldager Lokalråd er meget tilfreds med, at der vil blive etableret en cykelsti mellem Guldager og Hjerting, men der er fortsat intet sket med den trafikmængde, der kører igennem Guldager daglig. Det er derfor meget vigtigt, at vi fastholder vores ønske om handling, når det drejer som om uløste problemer vedr. trafikken i Guldager.


Boligudbygning: Det lykkedes politikerne at tilgodese Sønderris ved den kommende boligudbygning, og at udskyde boligudbygningen i Guldager med den begrundelse, at der er stor efterspørgsel efter grunde i Sønderris. Vi skal i den kommende periode arbejde for at overbevise politikerne om, at der faktisk også er rigtig mange der efterspørger byggegrunde i Guldager, og at det er vigtigt, at der hurtigst muligt sker en udbygning i Guldager, således at vi kommer op på de 1100-1200 indbyggere, der giver grundlag for at trække en dagligvarebutik til byen. Udover arbejdet med trafikken og boligudbygningen var lokalrådet arrangør af et vælgermøde i Guldager Forsamlingshus kort før kommunalvalget. Det var et meget velbesøgt vælgermøde, hvor politikerne primært skulle forholde sig til de lokalpolitiske forhold i Guldager. Man siger at kommunalpolitikere før valget lover guld og grønne skove. Det skete ikke på vælgermødet i Guldager, men der blev lyttet til de udfordringer vi har, og det blev fra flere sider tilkendegivet, at der på trafikområdet er behov for handling.

samfund, hvor der er stor opbakning til de forskellige arrangementer, og hvor flg. fremgår af Landsbyplanen for Guldager: Det helt særlige ved Guldager er, at det er et godt sted at bo med et særligt nærvær og sammenhold. De 30-35 frivillige yder i årets løb en kæmpeindsats, og der skal derfor som afslutning på årets beretning lyde en meget stor tak til Guldagers mange frivillige. Uden jer ville det blive lidt anderledes at bo i Guldager. p.b.v. Jørn Gade Petersen

5: AFSLUTNING Der er ca. 30-35 frivillige i Guldager der er med i bestyrelserne i Guldager Borgerforening, Guldager lokalarkiv, Nordvest-Nyt og GBT eller som hjælper til ved forskellige arrangementer i årets løb. De 30-35 frivillige er en væsentlig forudsætning for, at Guldager er et aktivt landsby-

ALT I AUTOREPARATION

Bremse- og støddæmperspecialist! Reparation af aircondition og klimaanlæg! Service af alle bilmærker! Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

17


Gudstjenesteliste for Guldager og Hostrup Dato 4. febr.

Guldager Hostrup Præst 10.30 09.00 MPF

Bemærkninger Seksagesima

11. febr.

10.30

MPF

Fastelavn

18. febr.

09.00

MPF

1. s. i fasten

25. febr.

10.30

BB

2. s. i fasten

3. marts

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

4. marts

10.30

BB

3. s. i fasten

BB

Midfaste

MPF

Mariæ bebudelsesdag

MPF

Palmesøndag

MPF

Skærtorsdag

BB

Langfredag

MPF

Påskedag

BB

2. påskedag

10.30

09.00

11. marts 10.30 18. marts 09.00

10.30

25. marts 10.30 29. marts 19.30

10.30

30. marts 10.30

18

1. april

10.30

09.00

2. april

10.30

7. april

10.30

Dåbsgudstjeneste

8. april

10.30

1. s. e. påske

15. april

09.00

21. april

10.00

Konfirmation

22. april

10.30

3. s. e. påske

27. april

10.00

Konfirmation

28. april

10.00

Konfirmation

29. april

10.00

Konfirmation

5. maj

10.30

Dåbsgudstjeneste

10.30

2. s. e. påske


Guldager Borgerforening indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag d. 21. februar 2018 kl. 20.00 i Guldager Forsamlingshus Inden generalforsamlingen i Guldager Borgerforening er der spisning kl. 19.30. Der er tilmelding til spisning til Jørn Gade på jgade@bbsyd.dk senest d. 16. februar 2018

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt.

Er lyset gået? Ring 75 16 77 55 Vi svarer 24 timer i døgnet Aut. el-installatør

Guldager kirke: Sognepræst: Brian Bannerholt Kirkevænget 9, tlf. 75 11 60 30 Træffes ikke mandag. Sognepræst : Mette Præstegaard Friis Kastanielunden 67, tlf. 50 51 60 20 6705 Esbjerg Ø Kirkekontoret: Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90 guldager.sogn@km.dk Åbningstider: Mandag ..............Lukket Tirsdag, onsdag og fredag ............kl. 9.00-13.00 Torsdag...............kl. 15.00-18.00 Kordegn: Torben Christiansen Organist: Karina Bøje Jensen. Graver: Søren Brydsø. Tlf. 75 11 61 93. Kirkelige handlinger: Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret. Fødsler: Meddeles kirkekontoret. Kirkebil: Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn. Chaufføren vil selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren.

19


Guldagers aktivitetskalender: Tidspunkt:

Sted:

Aktivitet:

4. februar 2018

Guldager Forsamlingshus

Fastelavnsfest

21. februar 2018 kl. 18.30

Guldager Forsamlingshus

Generalforsamling GBT

21. februar 2018 kl. 19.00

Guldager Forsamlingshus

Generalforsamling NordvestNyt

21. februar 2018 kl. 20.00

Guldager Forsamlingshus

Generalforsamling Guldager Borgerforening

23.2 og 23.3. 2018 kl. 17.30

Sognehuset, Sønderris

Spaghettigudstjeneste

23. marts 2018 kl. 18.00

Guldager Forsamlingshus

Hit med 80’erne

22. april 2018

Børnehusets P-plads

Affaldsindsamling

20

Nr 96  
Nr 96  
Advertisement