Page 25

hvor især de øverste 50 cm var forurenede af fosfor. Det gav næring til grønalgerne, der, når de dør, synker til bunds og rådner, så bunden dør på grund af iltmangel. Søen kollapser. Man regnede med at pumpe ca. 18.000 kubikmeter slam op med et såkaldt søopretningsfartøj. Slammet skulle pumpes hen i nogle store bassiner, hvor det skulle tørre. Senere blev bassinerne dækket med den jord, der var gravet op og plantet til, idet jorden ikke kunne bruges til dyrkning på grund af forurening. Genopretningen fandt sted sidst på året, december måned og vejret drillede. Det blev frostvejr, og der kom is på søen. Inden arbejdet kunne gå i gang, måtte tre mand sejle ud på en tømmerflåde og hugge hul på isen. Men det lykkedes. Guldager Sognearkiv er i besiddelse af et interview med den sidste møller på Guldager Vandmølle, Martin Nielsen, der fortæller om sit liv på møllen. Han er barnefødt på møllen, idet hans far havde møllen før ham. Allerede som dreng hjalp han til med at bære de tunge sække korn hen til kværnen. Han havde lært taget. Møllen var en kundemølle, så egnens bønder kom, når de skulle have

malet deres korn. Mens de ventede, blev de budt inden for, hvor møllerens kone skænkede en punch, og var der meget korn, blev det nok til flere. Betalingen for at få malet korn var aldrig penge. Mølleren havde en kobbergryde med kongens stempel på. Den måtte han fylde med korn, hver gang der blev malet en skæppe. Martin Nielsen fortæller, at møllen havde 4 forskellige kværne, 2 til grovmaling, 1 til boghvedegryn og 1 til byghvedegryn. Kværnstenene skulle hamres til hver 14`ende dag med en speciel hammer, så rillerne stod skarpt. Det var et hårdt arbejde, der tog sin tid. Selve kværnen var støbt af knuste stenarter med forskellige bindemidler. Natursten var for bløde. I foråret 1925 gik dæmningen i stykker under et voldsomt tøvejr og vandet strømmede ud af søen. Møllerens huse var helt omgivet af vand til alle sider, men næste morgen var alt vandet væk. Søen var tør. Der var ikke så meget vand, at familien kunne lave sig en kop kaffe. Skaderne på dæmningen blev udbedret og i løbet af 8 dage var Mølledammen fyldt op igen.

Et godt liv med sunde fødder -VKILOHUKSPUNWHYHÄUILOHUKSPUN   ]VRZWLLSPUNVNSHR    ࠫKHSZWHYRLU:¤KKPUN   ,ZIQLYN=   ;SM     6USPULIVVRPUN!  ^^^YLRZSLMVKWSLQLKR 25

Nr 95  
Nr 95  
Advertisement