Page 1

Nr. 95 - 2017

32. årgang


Gebyrerne skal ned nu Dansk Idræts Forbund har for mindre end 1 måned siden offentliggjort en undersøgelse med titlen »Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår 2017«. I denne undersøgelse rangerer man kommunerne i forhold til hinanden på 4 parametre: faciliteter, frivillighed, idrætspolitik og økonomi. Esbjerg er nr. 62 og er siden undersøgelsen blev gennemført for 4 år siden dumpet ned fra nr. 21 til nr. 62. Det ser endnu værre ud, hvis man ser på enkeltområder som: foreningernes økonomiske forhold og foreningernes trivsel og tilskud, hvor Esbjerg kommune er hhv. nr. 88 og 90. Den væsentligste årsag til den lave rangering er uden tvivl de vilkår Esbjerg kommune byder idrætsforeningerne ifm. indførelsen af gebyrordningen, der især rammer indendørsidrætten hårdt. Gebyrordningen har betydet, at mange foreninger bruger det meste af deres tid på, at få økonomien til at hænge sammen. Den Bestyrelsen for Nordvest-Nyt: Formand: Ole Schultz Kasserer: Marie Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Jørn Gade Petersen Tryk: In Print Oplag: 400 Distribution: Guldager Borgerforening Annoncepris: 1/4 = 250 kr. 1/2 = 500 kr. 1/1 = 1000 kr.

Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Jørn Gade Petersen Næstformand: Jesper Hansen Bestyrelsesmedl.: Rasmus Hedegård Lykke Stouby Jensen Lene Nielsen David Bjørnhardt Steen Schmidt Jensen Suppleant: Heidi Winkler

2

sportslige udvikling kommer i anden række, hvilket bl.a. går udover talentudviklingen og glæden ved, at være frivillig leder. Denne udvikling skal vendes og det kan kun ske ved at ændre på gebyrernes størrelse, således at klubberne ikke skal bruge det meste af deres tid på, at finde midler til at betale husleje til Esbjerg kommune. Politikerne i Esbjerg kommune har erkendt, at gebyrordningen har været en for stor belastning for idrætsklubberne, og har bebudet en ændring af ordningen – men først fra 1. januar 2019. Det er bare ikke godt nok – der skal ske en ændring nu. Hvis gebyrordningen først ændres fra 1. januar 2019 betyder det, at klubberne fortsat i hele 2018 skal fokusere på økonomi i stedet for sportslig udvikling, og at det bliver endnu sværere at rekruttere frivillige ledere til idrætsklubberne – det er svært nok i forvejen. Jørn Gade Petersen NordvestNyt husstandsomdeles i Guldager Kirkeby. Medlemmer af Guldager Borgerforening, der bor udenfor Guldager får NordvestNyt tilsendt med posten.

Al henvendelse angående annoncer og redaktionel tekst til Nordvest-Nyt skal ske til: Ole Schultz, tlf. 23 92 24 77, email: ole.schultz@bbsyd.dk eller Jørn Gade, tlf. 20 21 51 22, email: jgade@bbsyd.dk


Den kendte familie- og børneentertainer Mikkel Rugholm går på scenen og underholder med sit fantastiske juleshow. Dett er underholdning for hele familien med sjove indslag, komik, magi og LNNHPLQGVWEXJWDOHULPHG6QHEROGPDQGHQµ)QXJµ Kom derfffo or i ffo orsamlingshuset søndag d. 3. december kl. 10:00, hvor vi starter med juleklip, dans om juletræett samt mulighed for køb af bl.a. kafffe og kage. Dett er bare med at få sig tilmeldt, for efter d. 26. november lukker vi for denne mulighed!

Prisen for att deltage er 40 kr. for medlemmer af Guldager Borgerforening og 60 kr. for ikkeke medlemmer. Tilmelding sker ved at overføre rette beløb til følgende konto: 4644- 2267144. Skriv venligst juletræsfest, antal voksne og antal børn samt navn på bestilleren på overførslen. Vi glæder os til at se jer! Julehilsner fra Guldager Borgerforening.

3


GBT lukker og slukker for i år Når frosten sætter ind bliver nettene taget ned, og tennisspillerne går i hi frem til marts måned 2018, hvor de vågner op til en ny sæson. Bestyrelsen går ikke i hi, idet planlægningen af den nye sæson allerede starter i begyndelsen af januar 2018. Sæsonen 2017 har på en række områder været særdeles positiv: Medlemsfremgang Medlemsfremgangen fortsatte i 2017 og der er nu knap 50 medlemmer, der enten spiller tennis eller petanque i klubben. Det er meget positivt, at det primært er borgere i Guldager der har fået øjnene op for tennissportens mange kvaliteter, men det er også særdeles tilfredsstillende, at Den Internationale Skole er blevet medlemmer, og bruger tennisanlægget til deres idrætsaktiviteter. Sociale aktiviteter Hvad er en idrætsklub uden sociale aktiviteter? Der skal være aktiviteter, hvor tennis- og petanquespillerne har mulighed for at hygge

4

sig sammen. Det er der også i GBT. De berømte grill-tennis/petanque arrangementer blev afholdt i maj og august måned, og de blev igen i år en succes. Kombinationen sportslige aktiviteter, grillpølser med brød m.m. og socialt samvær er noget der du’r. Opbakning GBT har igen i år fået en meget stor opbakning af klubbens sponsorer: Nykredit – hovedsponsor Iversen Tømrer & Snedker ApS Muff Byg Vestjysk Bogføringsbureau Eventkokken.dk Hjerting Installationsforretning Finn Qvist Jensen ApS Der skal lyde en meget stor tak til sponsorerne, der er en væsentlig årsag til, at vi fortsat har en tennisklub i Guldager. GBT ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.


EVENTKOKKEN Guldager Forsamlingshus

Nytårsmenu 2017 Nytårstapas

6RX৾ pHDIWRUVNPHGFDSHUVPD\RQQDLVH 5LOOHWWHPHGVXUV¡GV\OWHWU¡GO¡J 6\OWHWVNRU]RQHUU¡GGHUPHG)DQ¡VNLQNH 0HGDLOORQDIRNVHP¡UEUDGVDPWEUDLVHUHWVYLQHN EH 3DWLQDNFUHPHEDJWH/RNOLQGWU¡GEHGHUNDUWRৼHOFRFRWWH VDPWYRUHVKMHPPHODYHGHNDOYHJODFH 0DUHQJVJUDWLQHUHWYDQLOOHPD]DULQ &KRNRODGHPRXVVHDIFKRNRODGH 3DQQDFRWWDPHGKDYWRUQJHOp

3ULVSUSHUVRQ 7LON¡E +MHPPHEDJWNUDQVHNDJHPHGFKRNRODGH VWN 

9LQWLOEXG %UDPLWR $QWLQRUL  9LOOD$QWLQRUL 3UXQRWWR0RVFDWRG$VWL 'XYDO/HUR\YLQWDJH&KDPSDJQH 1HWSULV

)RUXGEHVWLOIUHPWLOGHQGHFHPEHU 0HQXHUQHNDQDIKHQWHVLPHOOHPKYRUGHUHUFKDPSDJQHNODUYHGDIKHQWQLQJ

Eventkokken • Thomas Frost • Thomas Lillerøj • www.eventkokken.dk Guldagervej 72 • 6710 Esbjerg V • Telefon 28 44 15 03 • eventkokken@mail.dk

5


Velkommen som medlem i Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT – byder nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson på banerne, der er beliggende på Elmegårdsvej i Guldager. Udover de 2 tennisbaner og de 2 petanquebaner råder GBT over et klublokale, hvor der er mulighed for, at hygge sig både før og efter kampene.

Hvorfor være medlem i GBT? GBT’s formål er at udbrede interessen for tennis og petanque på motionsplan og at skabe sammenhold og socialt samvær. Sagt på en anden måde hygger vi os gevaldigt sammen i GBT. Herudover er det vigtigt for os, at kontingentsatserne er rimelige!

Kontingent Tennis:

Voksne over 18 år: Børn under 18 år: Familiemedlemskab:

500,- kr. 250,- kr. 1200,- kr.

(Hjemmeboende børn under 18 år)

Familierabat: 10% når min. 2 personer i en familie er medlem. Pensionister: 250,- kr. Petanque: Voksne: 50,- kr. Børn: 25,- kr. I den tid GBT har eksisteret er det blevet billigere og billigere at være medlem i GBT, idet vi aldrig har hævet kontingentsatserne.

Hvordan bliver man medlem i GBT? Det er muligt at blive medlem i GBT ved at kontakte: Tage Møller, Nørrevænget 8, 75 11 60 34

Vi ses på tennisbanerne i Guldager

6


Så··GHUIHVW Fredag d. 23. marrtts 2018 gæster Hit med 80·HUQH igen Guldager Forsamlingshus. Der er lagt op til god musik, lækkert mad og hygge mellem naboer, så få både sat kryds og skynd dig at købe billet. Der err 150 pladser, som sælges efter først til møllemølle princippet. Dørene åbnes kl. 18 og spisningen starter 18:30. Menuen er denne gang indbagt svinemørbrad med tilbehør. Drikkevarer kan købes i baren (både kontanter og dankorrtt kan anvendes). Kl. 21 går Hit med 80·erne på. Pris for såvel spisning som koncert er 360 kr. for medlemmer af Guldager Borgerrfo ke-medlemmer er 460 forening, mens prisen for ikke kr. Bestilling sker ved at sende en mail til guldagerborger@gmail.com med antal billetter og navne på deltagerne. Bekræftelse sendes umiddelbart efter, hvor betaling så kan foregå via mobilepay til 29824916 eller ved overfø f rsel til konto nr. 4644 ² 2267144.

Vi glæder os til at se jer til en rigtig god aften! -Gul Guldager Borgerforening

7


Massiv opbakning Vælgermødet i Guldager Forsamlingshus den 8. november 2017 blev et tilløbsstykke.

budgetter og vilkårene for idrætsforeningerne i vores område.

Guldager Lokalråd havde inviteret 11 partier til vælgermødet i Guldager. De mødte et næsten fyldt Forsamlingshus med 90-100 deltagere, der kunne se frem til en aften, hvor fokus var de udfordringer Guldager står overfor. Guldager Lokalråd havde inden vælgermødet orienteret politikerne om, at vælgermødet primært skulle handle om: Guldagers fremtidige udvikling bl.a. set i lyset af udbygningen i Sønderris, de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer pga. trafikmængden, en styrkelse af nærdemokratiet evt. igennem indførelsen af borgerstyrede

Udvikling: Skolen blev lukket i 2011, og boligudbygningen i Guldager Kirkeby blev sparket til hjørne i 2017, idet politikerne foretrak en boligudbygning i Sønderris. Det betyder at Guldager Kirkeby er ved at smelte sammen med Sønderris, og ændre karakter fra at være en landsby til at være en forstad. De 2 lokale politikere Olfert Krog, Dansk Folkeparti og Erik Falk Svendsen, Borgerlisten var meget enige i, at der skulle ske noget vedr. boligudbygningen i Guldager bl.a. for, at tilvejebringe et befolkningsmæssigt grundlag for at få en nærbutik til Guldager. Vedr. udviklingen fra landsby til forstad betonede Jesper Frost Larsen, Venstre, at Guldager fortsat har mulighed for at udvikle sig som landsby, idet Tarphagevejen adskiller Sønderris fra Guldager. John Snedker, Socialdemokratiet inviterede til dialog om mulighederne for boligudbygning i Guldager.

Faktaboks: Panel: Venstre: – Jesper Frost Rasmussen Socialdemokratiet: – John Snedker Borgerlisten: – Erik Falk Svendsen Socialistisk Folkeparti: – Jørn Boesen Andersen Dansk Folkeparti: – Olfert Krog Enhedslisten: – Niels Christian Petersen Alternativet: – Karin Schwartz Liberal Alliance: – Lasse Dahl Hansen Radikale Venstre: – Oluf Dragsbo Det Konservative Folkeparti: – Rasmus Sømod Liberalt Folkeparti: – Niels Jørn Lambertsen

8

Pendlertrafik: Pendlertrafikken igennem Guldager Kirkeby har været drøftet med politikere og embedsmænd ved Esbjerg kommune siden 2000 – men der er ikke sket noget. Pendlertrafikken fortsætter, og vil blive kraftigere i forbindelse med udbygningen i Hjerting. JydskeVestkysten var også til stede ved vælgermødet og skrev flg. i avisen d. 9. november 2017: »Beklageligvis for de siddende politikere er det ikke første gang, borgerne i Guldager har forsøgt at formå dem og den kommunale forvaltning til at gøre noget ved den tiltagende trafik.« Borgmesterkandidat for Venstre, Jesper Frost Rasmussen, betegnede det som en


anelse deprimerende, at samme spørgsmål blev rejst for fire år siden, hvor han selv deltog i et vælgermøde i Guldager. - Der er sket lidt, men jeg medgiver, at det er meget lidt. Jeg ved, at Teknik & Byggeudvalget har haft møder med lokalrådet, og vi må erkende, at der er et problem, som der skal gøres noget ved. Præcis, hvad der kan gøres, skal jeg ikke kloge mig på, det ved I bedre, lød det fra Frost Rasmussen. En anden borgmesterkandidat i salen, John Snedker (S), kunne på sørgelig vis toppe Jesper Frost: - Jeg var her for otte år siden, og da var det også et problem, og det er ikke jeres lokalråds skyld. Nu sidder jeg ikke i Teknik & Byggeudvalget, men jeg ved, at I også tager det op til møderne med økonomiudvalget hver gang. Jeg ved desværre ikke nok om det, men jeg vil bede om at få situationen analyseret hurtigst muligt, lød det fra John Snedker, hvorefter Dansk Folkepartis Olfert Krog satte fingeren på det ømme punkt: - Hvis man har fået det her at vide for ot-

te år siden, så arbejder man altså ikke hurtigt nok, John, lød det fra Olfert Krog.

40 km zone: Guldager lokalråd ønsker indført 40 km zone i Guldager Kirkeby af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Der var positive meldinger fra stort set hele panelet. Det blev dog påpeget fra John Snedker, Socialdemokratiet, at det ikke alene er Esbjerg kommune der skal give tilladelse – også poltiet skal inddrages.

Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting Cykelstien fra Guldager til Hjerting bliver uden lys. Strækningen fra Guldager Kirkeby til Hjerting er meget mørk, hvorfor det vil have stor betydning, at der etableres belysning på strækningen. Også her var holdningen fra panelet meget klar – der skal lys på cykelstien.

9


Nærdemokrati: Der var også meget stor enighed i panelet om, at det er vigtigt at have aktive lokalråd. Det kan ske ved indførelsen af borgerstyrede budgetter i form af, at lokalrådene får stillet økonomiske midler til rådighed til lokale projekter.

Foreninger De 2 borgmesterkandidater Jesper Frost Rasmussen, Venstre og John Snedker, Socialdemokratiet var enige om, at gebyrordningen skal ændres, idet ordningen viser sig, at

10

være meget belastende både økonomisk og administrativt for klubberne. Der var også stor enighed i panelet om, at gebyrordningen skal ændres. Udover de nævnte områder blev der stillet andre spørgsmål omhandlende den kollektive trafik, forskelsbehandlingen indenfor fitness- og motion, for meget fokus på Esbjerg by på bekostning af lokalområderne, problemerne med trafikken i Guldager st. Efter godt og vel 2½ times debat kunne ordstyrer Christian Friis Hansen, JydskeVestkysten takke for en god og livlig debat.


»Manden med arret« Skyggesiden af en misbruger Kom til et gribende foredrag. Mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00 i Guldager Forsamlingshus. Efter foredraget vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Hør en beretning om omsorgssvigt, der førte til 30 års misbrug af alle stoffer. Et liv, der indebar kriminalitet, vold, fængsel, virkelighedsfordrejning, løgne, håbløshed, skam, ensomhed, isolation og depression - OG hans kamp ud af det! 45-årige Peter Bang eller »Manden med Arret« har taget turen fra kriminel stor-pusher og hidsig slagsbror til narkoman i behandling med statsfinansieret heroin. Og herfra – som en af de første – taget springet til at komme fri af både stoffer og medicin. Det er næsten 5 år siden. I dag er han en rollemodel. Han fortæller hudløst ærligt om sit vilde liv, og hvordan han er gået fra mørket ind i lyset. Han kunne ikke tåle at få tæsk, så han trak en kniv, lyder forklaringen på hvad der skete for 26 år siden, da en mand kørte en skarp kniv gennem den ene halvdel af hans ansigt. Hvis du vil vide mere om Manden med arret, kan du bl.a. følge ham på Facebook. Pris for billetter: 75 kr. for medlemmer af Guldager Borgerforening og 100 kr. for ikke-medlemmer.

Bestilling sker ved at sende en mail til guldagerborger@gmail.com med antal af billetter og navne på deltagerne. Bekræftelse sendes umiddelbart efter, hvor betaling så kan foregå via mobilepay til 29 82 49 16 eller ved overførsel til konto nr. 4644 - 2267144 Tag gerne jeres teenagebørn med. Relevant for alle unge, men tidligst fra 8. klasse og opefter. Guldager Borgerforening

»Manden med arret«. Peter Bang.

11


Nykredit støtter GBT Nykredit forlænger hovedsponsorat Det var meget glædeligt, da Nykredit meldte sig på banen som ny hovedsponsor for GBT i 2010. Der blev i første omgang indgået en 2 årig aftale for perioden 2010 – 2012, som efterfølgende er blevet forlænget flere gange. Nykredit og GBT er netop blevet enige om en yderligere forlængelse af samarbejdet i den kommende sæson. Hovedsponsoraftalen har givet GBT økonomisk grundlag for at videreudvikle klub-

12

ben, herunder at iværksætte nye initiativer for klubbens medlemmer. I den kommende sæson er der planer om nogle større investeringer på anlægget bl.a. i form af en udskiftning af linjerne på banen, hvorfor vi er meget glade for, at NYKREDIT fortsætter som hovedsponsor i GBT. Vi håber selvfølgelig, at alle medlemmer i GBT er opmærksomme på den støtte NYKREDIT har ydet klubben siden 2010. GBT


Hvad gør din bolig egentlig for din daglige økonomi? 2IWHKDUPDQȵHUHºNRQRPLVNH PXOLJKHGHUHQGPDQWURUΖV¨U KYLVPDQHUEROLJHMHURJKDUHQ EDQNGHUIRUP§UDWVHRJIRUVW§ KHOHHQVºNRQRPL 6HPHUHS§ nykredit.dk/ boligbank

.LJLQGKRV1\NUHGLWL(VEMHUJ %RUJHUJDGH (VEMHUJ 7OI

13


Byfesten 2017 - Tilbage til Guldager SGI-Fitness var glade for at deltage både med løbet samt med en stand på området. Potentielle forbedringer: Deltagerantallet lørdag fra middag og fremefter Aktivitetsindslag lørdag over middag. Bedre kommunikation forud for Byfesten, så man er orienteret. Søndag formiddag – skal den bevares??? Gæster udefra lørdag aften – skal det være en mulighed, når man ikke er tilmeldt???

Evaluering Der var på evalueringsmødet den 27. juni 2017 enighed om, at det igen var en god byfest, og at meget fungerede rigtig godt. På mødet var der følgende konklusioner: Overordnede positive tilbagemeldinger: Musik, lørdagsfesten, maden Oprydningen fungerede rigtig godt i forhold til tidligere år. Store roser til »magasin«-ideen. Godt med løb torsdag... (ca. 70 deltagere - flot).

Økonomi: Overskuddet er på ca. 15.000 kr. Det er det mindste overskud siden 1989. Det største overskud var på ca. 90.000 kr. i 2007. De væsentligste årsager til det mindre overskud er øgede udgifter. Sponsorer: Der skal lyde en meget stor tak til de sponsorer der har støttet Guldager Byfest 2017. Byfest 2019: Datoen er endnu ikke fastlagt – men det ligger fast at der igen i 2019 afholdes en Byfest i Guldager. Guldager Borgerforening

DAME- OG HERREFRISØR

Hos Charlotte 75 13 60 30 Elmegårdsvej 16 - Guldager

Onsdag lukket 14


Der var også noget for børnene til byfesten.

Glenn Raaby Revisor, FDR Præstevænget 3 Guldager 6710 Esbjerg V Tlf. 75 11 69 88 Fax 75 11 69 98 www.revisorgade.dk www.revisorgade.dk

regnskab bogføring revision skat og moms

selvangivelser EDB løn administration

15


SGI fitness & motion SGI fitness & motion går nu den travle periode i møde, der er fuld gang i centret over 930 medlemmer knogler og sveder sig igennem holdene frivægt område mm Vi har som noget nyt i 2017 investeret i nye løbebånd hvor man kan downloade sin udendørs løbetur og overføre den til løbebåndet, løbebåndet har skærm der også kan vise en indlagt tur i landskabet som man selv vælger, og skal man en tur i Eiffeltårnet, rundetårnet m.m., har vi fået trappemaskinen som bliver flittig brugt, den skal prøves, der arbejdes p.t. lige nu på at skifte flere maskiner ud til nye modeller Vi kører ca. 40 hold igennem i ugen og vil man prøve det kan man henvende sig i receptionen, og få et gæstekort som gælder i en uge. Landevejscykling er gået i vinter hi. Der har været ca. 25-35 stk. i snit over sommeren, nu køres der på mountainbike i stedet, dette køres torsdag aften og søndag formiddag, der er også fuld gang i løbeholdene faktisk lige nu er vi Esbjergs største løbeklub, også der sker der nye tiltag. Det sidste er morgenløb. Har du lyst til dette, så mød op hver fredag morgen kl. 06.00.

• VVS-arbejde • Blikkenslagerarbejde • Bygningsbeslag • Smedearbejde

Pandelampeløb og trailløb kommer også til. Vores udendørs hold, tider og meget mere kan man følge på vores facebook sider, som er SGI landevejscykling, SGI Mountainbike og SGI Løb. Byens billigste fitnesscenter og husk vi har også plads til dig. Følg os også på vores www.sgifitness.dk eller søg os på facebook sgi fitness & motion. Vi ses.

75 11 60 22 75 15 71 97 Henning Jensen

Vi giver gerne tilbud eller overslag - enten det gælder nybyggeri, modernisering eller reparationer.

GULDAGERVEJ 97 16

• 6710 ESBJERG V • FAX: 75 11 78 75


Cykelstien fra Guldager til Hjerting Da Guldager Lokalråd fik at vide, at Teknik & Byggeudvalget havde besluttet, at der skal etableres en cykelsti mellem Guldager og Hjerting, var der mange i Guldager der var skeptiske. Kunne det nu passe? Lad os nu se om det bliver til noget? Men den var god nok – og det er vi selvfølgelig meget glade for, og ser frem til, at den snarest muligt bliver etableret. Guldager Lokalråd fik også at vide, at det er planen at cykelstien skulle etableres i 2017, men efterhånden som tiden går uden der sker noget, er der mange der spørger om der snart sker noget. NordvestNyt har derfor kontaktet formanden for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg, der oplyser: - Det er rigtig godt, at det lykkedes at få afsat midler til en cykelsti mellem Guldager og Hjerting. Det skaber en tryg vej for vores børn og unge og gør Esbjerg V mere attraktiv. Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes i denne byrådsperiode. Det er en sejr, siger udvalgsformand Anders Kronborg. - Når en cykelsti skal blive en realitet, så skal der erhverves jord hos lodsejere. En sådan proces skal man have respekt for. En sådan proces kan tage tid. Det tager også lidt længere tid i Guldager, men det er min forhåbning, at cykelstien er klar til skolestart 2018, siger Anders Kronborg. - Jeg er enormt glad for, at det lykkedes at få bred opbakning i byrådet til cykelstien

Formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg kommune, Anders Kronborg. mellem Guldager og Hjerting. Jeg vil også gerne rose lokalrådet for deres store engagement. Jeg har sat stor pris på den gode og tætte dialog jeg og udvalget har haft med lokalrådet i Guldager. Jørn Gade og resten af lokalrådet har haft er stort engagement og gode argumenter, så det har styrket Guldager i denne byrådsperiode, fortæller Anders Kronborg. Det kan således konstateres, at cykelstien forhåbentlig er klar til skolestart 2018.

ALT I AUTOREPARATION

Guldager Lokalråd Bremse- og støddæmperspecialist! Reparation af aircondition og klimaanlæg! Service af alle bilmærker! Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

17


Projekt: Tegnet af:

40 km. zone GL

Entreprenør:

Henning Tholund

Rev.: Dato:

Nr.

24/10 2017

1 Nr.:

40 km zone i Guldager Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har gjort det nemmere for kommunerne at få sænket hastighedsbegrænsningen på flere veje fra 50 til 40 km i timen især for at beskytte de bløde trafikanter. Anders Kronborg (S), der er formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, »hilser forslaget velkommen« fremgår det af hans udtalelser til Politiken den 9. marts 2017: Han har allerede i dag sat sin forvaltning til at undersøge, om der er steder i byen, hvor hastigheden kan sænkes. »Der er flere lokalområder, hvor jeg sagtens kunne forestille mig, at vi ikke vil møde modstand fra borgerne, hvis vi går den vej«. Ifølge Anders Kronborg er den »helt rigtige måde« at angribe problemstillingen på: »Det giver os nye frihedsgrader som politikere i kommunerne. I dag skal der ofte være dokumentation for, at der er sket ulykker, før

18

man kan skride ind og sænke hastigheden. Så det er rettidig omhu for ministeren«. Guldager Lokalråd tog handsken op og foreslog Teknik & Byggeudvalget på et møde den 7. april 2017, at der indføres 40 km hastighedsbegrænsning på alle veje i Guldager Kirkeby, hvor der pt. er 50 km hastighedsbegrænsning. På mødet blev Lokalrådet opfordret til at indsende en detaljeret beskrivelse af forslaget. Lokalrådet har udarbejdet en beskrivelse af 40 km zonen i Guldager, der vil blive fremsendt til Teknik & Byggeudvalget. Vi håber på, at 40 km zonen i Guldager kan indføres i en forsøgsperiode, som fremført af Jesper Frost Rasmussen, Venstre på vælgermødet i Guldager Forsamlingshus den 8. november 2017. Guldager lokalråd


Boligbyggeri i Sønderris Guldager Lokalråd har i forbindelse med boligbyggeriet i Sønderris indsendt et høringssvar til Esbjerg kommune: Høringssvar vedr. Forslag til lokalplan 07-040-0003 Guldager Landområde Boliger vest for Sønderrisvej. Guldager Lokalråd blev på et møde med John Snedker, Hans Kjær og Peter Bagge, Esbjerg kommune, d. 30. september 2016 orienteret om planerne om boliger vest for Sønderrisvej. Guldager Lokalråd fremsendte som reaktion på planerne en mail til Peter Bagge d. 29. oktober 2016, hvor vi bl.a. fremførte flg.: »Såfremt Esbjerg kommune fastholder planerne om en placering af et nyt boligområde i Sønderris har Guldager Lokalråd flg. ønsker • Det nye boligområde i Sønderris placeres på en sådan måde, at der bygges støjvold og etableres et grønt område mellem Tarphagevej og boligområdet. • Der etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager. Ovenstående ønsker blev formuleret på mødet og det blev tilkendegivet, at de vil indgå i den kommende planlægning.« Det fremgår af forslaget til lokalplanen, at

der skal være en fredskov og en støjvold på 10 m mellem det nye boligområde og Guldager på ca. 3/4 af strækningen. På den sidste 1/4 af strækningen skal der udelukkende være en støjvold på 10 m. Vi skal opfordre til, at der etableres et grønt område på den sidste 1/4 af området, der har samme bredde som fredskoven, samt en støjvold på 10 m. Det fremgår af forslaget til lokalplanen, at der evt. kan etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager. På mødet med Økonomiudvalget og lokalrådene fra Sønderris og Guldager d. 18. maj 2017 blev problemstillingen vedr. tunnelforbindelsen drøftet. Flg. fremgår af referatet fra mødet: »Ved den kommende udstykning mellem Sønderrisvej og Tarphagevej kan underføring indregnes i grundpriserne. John Snedker oplyste, at Plan & Miljøudvalget er opmærksomme på dette.« Vi skal opfordre til, at der skal etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager for herigennem, at sikre en stiforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager. Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at det fra politisk side ved flere lejligheder er tilkendegivet, at der ikke påbegyndes byggeri, inden der er foretaget udvidelsen af Sønderrisskolen, så der er plads til børnene.

Jeg skal efter brød til kaffen hos . . .

TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20 FRISK BRØD HVER DAG 19


Guldagervej ændres Etableringen af en 2 minus 1 vej fra krydset i Guldager til byskiltet. Guldager Lokalråd har ved flere lejligheder påpeget, at chikanerne på Guldagervej ikke fungerer tilfredsstillende. Der opstår mange farlige situationer når bilerne skal passere chikanerne. Det er ikke alle der kan blive enige om, hvem der skal vente og hvem der skal køre først, ligesom cyklisterne på strækningen ofte kommer i klemme. Esbjerg kommune har nu lyttet til kritikken og besluttet, at der skal indføres en 2 minus 1 vej på strækningen fra krydset i Guldager til byskiltet. Hvad er en »2 minus 1« vej? En vej har normalt 2 vejbaner - en for hver kørselsretning. Ved denne vejtype fjernes 1 vejbane – og herved kommer navnet: 2 vejbaner minus 1. Kørebanen indsnævres visuelt med en stiplet bred kantbane i begge sider. Herved får man et fælles kørespor svarende til en smal vej. Trafikanterne i begge

20

retninger skal derfor i princippet deles om et kørespor, og skal, når der ikke er modkørende trafik, placere sig midt på vejen inden for afstribningen. Kantbanen er stiplet, og kan og skal overskrides når der er modkørende færdsel. Vejtypen kan således signalere mere plads til de lette trafikanter, og kan sikre en afstand mellem lette trafikanter og medkørende trafik. Udover de stiplede kantbaner i begge sider vil chikanerne på Guldagervej blive fjernet, og der vil blive etableret 2 bump på strækningen, ligesom hastighedsbegrænsningen på strækningen på 40 km/t vil blive bevaret. Guldager Lokalråd har herudover et ønske om, at der ved indkørslen til boldbanen vil blive etableret et hævet område for at sænke farten. Tidshorisont Det er planen at etableringen vil ske i 2018 i forbindelse med, at der bliver lagt ny asfalt på Guldagervej. Guldager Lokalråd


Nyt fra Guldager Kirke

Kirkens hvælvinger bliver nu renoveret. I øjeblikket er vi i gang med en større og gennemgribende renovering af kirkens hvælvinger. Den opmærksomme borger har sikkert konstateret at kirken på nordsiden er blevet udstyret med stillads og en midlertidig kvist på taget. Adgangsforholdene til kirkeloftet er meget dårlige, og da der er meget transport af materialer til og fra loftet har man valgt at gå igennem taget i stedet. Årsagen til renoveringen af kirkens hvælvinger skyldes at der igennem længere tid har drysset med kalkrester fra hvælvingerne. Det betyder i første omgang, at mørtellaget på hvælvingernes oversider under tagkonstruktionen skal renses helt af. Derefter skal der påføres nyt mørtellag. Senere vil ikke bare hvælvingerne, men hele kirken blive kalket indvendig. Vi forventer, at dette arbejde vil blive påbegyndt sommeren 2018 og vare omkring 5-6 uger, hvor kirken vil være lukket. Der vil i dette tidsrum være gudstjenester og blive foretaget kirkelige handlinger i Hostrup Kirke. Har man besøgt den nordlige del af kirke-

gården for nyligt, har man også kunnet konstatere at 1. etape af omlægningen som blev påbegyndt i foråret er tilendebragt. Vi er selv godt tilfredse med resultatet. Græsset er kommet godt i gang, og urnegravstederne er blevet tilplantet. Vi har søgt at skabe en gennemgående linje i beplantningen, dog også med plads til lidt variation. De gravsteder i området der endnu ikke er udløbet, og ikke er blevet en del af omlægningen ligger som uberørte »øer«. Det giver et fint billede af hvordan kirkegården i dette område vil tage sig ud i fremtiden, men også et billede på hvordan det så ud før omlægningen. Det er en fin variation. Vi starter næste etape af omlægningen til foråret. Alle berørte gravstedsejere vil forinden blive informeret om, at vi nu starter med at rode i »deres« område. Husk ingen gravsteder bliver omlagt uden gravstedsejerens tilladelse, og skulle man være interesseret i at få familiens gravsted med i omlægningen, bedes man kontakte kirkegårdens personale.

21


Som noget helt nyt, har vi fået etableret belægning i hovedindgangen der strækker sig fra lågen ved Kirkevænget og helt op til kirken. Belægningen er etableret i bordursten i lidt rødlig granit. Det er en løsning vi er meget tilfredse med. Ikke bare synes vi at belægningen ser godt ud i sin helhed, men det betyder også at kørestolsbrugere og gangbesværede fremover får meget nemmere adgang til kirken.

Kirkens nye belægning i hovedindgangen.

Gudstjenesteliste for Guldager og Hostrup November - december 2017 Dato

Guldager

26. nov.

10.30

Hostrup

2. dec.

10.30

3. dec.

10.30

10. dec.

10.30

17. dec.

09.00

10.30

24. dec.

14.30 MPF 16.00 BB

14.30 BB

25. dec.

10.30

09.00

Friis

Juledag

26. dec.

10.30

Bannerholt

2. juledag

31. dec.

15.00

BB/MPF

09.00

Præst

Bemærkninger

Bannerholt

Sidste søndag i kirkeåret

Friis

Dåbsgudstjeneste

Friis

1. søndag i advent

Bannerholt

2. søndag i advent

Bannerholt

3. søndag i advent Juleaften

Nytårsgudstjeneste Ingen tjeneste 1. januar

22


Spaghettigudstjenester

Babysalmesang torsdag

I efteråret genoptager vi spaghettigudstjenester i Sognehuset i Sønderris. Datoer: 24/11, 23/2, 23/3. Vi starter med børnegudstjeneste kl. 17.30 og kl. 18.00 spiser vi spaghetti og kødsovs. Sted: Sognehuset Sønderris, Krebsens Kvarter 74. Pris for voksne 25. kr. Børn 10. kr. Drikkevarer 5. kr. Tilmelding: Mette Præstegaard Friis på mette@mette-praestegaard.dk eller tlf. 5051 6020.

Der er babysalmesang i Guldager kirke ved Natascha Christensen og Karina Jensen torsdage kl. 11.15-12.15 Datoerne er: 30/11, 7/12. Tilmelding sker til Mette Præstegaard Friis på mail mette@mette-praestegaard.dk eller tlf. 5051 6020. Der vil være mulighed for at drikke en kop kaffe eller the.

Syng Julen ind Traditionen tro synger vi julen ind i Guldager Kirke onsdag den 6. december kl. 19.00. Efter vi har sunget, går vi i forsamlingshuset, hvor der vil blive serveret kaffe, sodavand og kage.

De 9 læsninger Onsdag den 13. december kl. 19.00 i Hostrup Kirke. Igen i år vil vi markere adventstiden med den engelske juletradition »De 9 læsninger«. Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage i Hostrup Forsamlingshus.

23


Før og nu – Guldager Vandmølle og Mølledammen Frem til 1970 lå der en vandmølle ved Guldager Mølledam. Møllens historie går langt tilbage i tiden. Den nævnes første gang i et gavebrev fra 1433, hvor møllen blev overdraget til Ribe Kapitel (kloster), som ejede den frem til Reformationen. Herefter blev den krongods (kongens ejendom) frem til 1670, hvor den ifølge et vederlagsskøde, kom til at tilhøre medicus embedet i Ribe frem til ca. 1800. De gamle papirer viser, at der i 1811 blev givet tilladelse til et grynværk. I 1892 brændte de gamle bygninger ned, men møllen blev genopført i 1894 og fungerede som vandmølle til sidst i 30`erne, hvor elektriciteten efterhånden var blevet så billig, at det blev almindeligt, at bønderne selv formalede deres korn. Den sidste møller Martin Nielsen, i daglig tale »Martin i æ møll«, solgte vandmøllen med tilhørende landbrug til Peter Fuglebjerg i 1947. I 1948 rev en storm og en skypumpe taget af møllehuset, og resterne af bygningen blev efterfølgende fjernet, men genbrugt, idet de gamle sten blev renset og brugt til at bygge maskinhus og hønsehus. I 1965 solgte Peter Fuglebjerg ejendommen til Guld-

ager Kommune, der dels skulle bruge noget af jorden til byggegrunde dels ville søge om fredning af det dejlige naturområde. Desværre blev der ikke taget hånd om de gamle bygninger, der fik lov at forfalde og endte med at blive nedrevet i 1970. Guldager Vandmølle blev drevet ved hjælp af vandkraft fra Mølledammen, der er dæmmet op. Mølledammen får sit vand fra grundvandet og enkelte små kilder og har altid kunnet levere tilstrækkeligt til mølledriften. Den nuværende Møllevej er Mølledammens dæmning. Mens møllen var i brug var vandstanden i søen højere. Den blev sænket i 1940`erne, efter ønske fra nogle lodsejere. Samtidig blev byens kloak via et rensningsanlæg ledt ud i søen. Projektet var et beskæftigelsesarbejde, grøfterne blev gravet med håndkraft og de tunge rør lagt ned uden brug af maskiner. Omkring 1985 blev der lavet nyt kloaksystem i Guldager og vandet blev nu ledt uden om Mølledammen, men slamlaget fra de foregående år var meget tykt. I 1998 vedtog byrådet i Esbjerg Kommune at renovere søen ved at fjerne en del af det tykke slamlag,

Guldager Mølle

24


hvor især de øverste 50 cm var forurenede af fosfor. Det gav næring til grønalgerne, der, når de dør, synker til bunds og rådner, så bunden dør på grund af iltmangel. Søen kollapser. Man regnede med at pumpe ca. 18.000 kubikmeter slam op med et såkaldt søopretningsfartøj. Slammet skulle pumpes hen i nogle store bassiner, hvor det skulle tørre. Senere blev bassinerne dækket med den jord, der var gravet op og plantet til, idet jorden ikke kunne bruges til dyrkning på grund af forurening. Genopretningen fandt sted sidst på året, december måned og vejret drillede. Det blev frostvejr, og der kom is på søen. Inden arbejdet kunne gå i gang, måtte tre mand sejle ud på en tømmerflåde og hugge hul på isen. Men det lykkedes. Guldager Sognearkiv er i besiddelse af et interview med den sidste møller på Guldager Vandmølle, Martin Nielsen, der fortæller om sit liv på møllen. Han er barnefødt på møllen, idet hans far havde møllen før ham. Allerede som dreng hjalp han til med at bære de tunge sække korn hen til kværnen. Han havde lært taget. Møllen var en kundemølle, så egnens bønder kom, når de skulle have

malet deres korn. Mens de ventede, blev de budt inden for, hvor møllerens kone skænkede en punch, og var der meget korn, blev det nok til flere. Betalingen for at få malet korn var aldrig penge. Mølleren havde en kobbergryde med kongens stempel på. Den måtte han fylde med korn, hver gang der blev malet en skæppe. Martin Nielsen fortæller, at møllen havde 4 forskellige kværne, 2 til grovmaling, 1 til boghvedegryn og 1 til byghvedegryn. Kværnstenene skulle hamres til hver 14`ende dag med en speciel hammer, så rillerne stod skarpt. Det var et hårdt arbejde, der tog sin tid. Selve kværnen var støbt af knuste stenarter med forskellige bindemidler. Natursten var for bløde. I foråret 1925 gik dæmningen i stykker under et voldsomt tøvejr og vandet strømmede ud af søen. Møllerens huse var helt omgivet af vand til alle sider, men næste morgen var alt vandet væk. Søen var tør. Der var ikke så meget vand, at familien kunne lave sig en kop kaffe. Skaderne på dæmningen blev udbedret og i løbet af 8 dage var Mølledammen fyldt op igen.

Et godt liv med sunde fødder -VKILOHUKSPUNWHYHÄUILOHUKSPUN   ]VRZWLLSPUNVNSHR    ࠫKHSZWHYRLU:¤KKPUN   ,ZIQLYN=   ;SM     6USPULIVVRPUN!  ^^^YLRZSLMVKWSLQLKR 25


I de gode tider var det bønder fra hele sognet, der kom til møllen med deres korn, der kom endda folk helt fra Sjælborg, men med elektricitetens indtog blev kunderne færre og

færre, idet den enkelte bonde nu kunne formale sit korn hjemme. Sidst i 30`erne lukkede møllen og der blev kun drevet landbrug.

Genopretning af Mølledammen i 1998.

(Foto: Lone Wiil)

Nordvest-Nyt Appel - appel Vi har i Guldager et rigtig godt lokalt blad – Nordvest-Nyt. Bladet, der indeholder relevante forhold omkring vores landsby, har et oplag på 450 stk., udkommer 3 gange om året (næste gang omkring Fastelavn) og gengives i sin helhed på www.guldagerkirkeby.dk Vi vil gerne opfordre til, at der støttes op omkring Nordvest-Nyt. Er du, din virksomhed, nogen du kender, deres virksomhed eller andre interesseret i at støtte op omkring bladet, så kan man tegne annonce i bladet til meget favorable priser. Pr. blad koster det faktisk kun: 250 kr. for en ¼ sides annonce 500 kr. for en ½ sides annonce 1.000 kr. for en 1 sides annonce Hvis du er interesseret, så kontakt: Ole Schultz på tlf. 23 92 24 77 eller mail: ole.schultz@bbsyd.dk 26


I dag er der intet tilbage af vandmøllen og Møllegården, der lå på det flade areal ved Mølledammens sydlige ende. Kikker man godt efter, kan man på samme side af vejen se resterne af det gamle fald. Ved genopretningen af Mølledammen i 1998 udtalte skovfoged Bjarne Hansted til Hjertingposten, at området igen med tiden ville blive en dejlig naturperle. I dag har rigtig mange mennesker glæde af området, der dels er meget naturskønt, dels giver mange muligheder for aktiviteter. I skoven er der motionsstier, ridestier og mountainbike spor. På begge sider af søen er der anlagt fiskebroer, hvorfra man både kan fiske og nyde det rige fugleliv på søen. Hvert år afholdes der Sct. Hans bål, og søen lægger vand og mudder til SEPE Extreme Challenge. Når der enkelte gange kommer en vinter med længerevarende frost fryser søen til og bliver en dejlig skøjtebane. Vist er området forandret, men dejligt er det stadigvæk.

Er lyset gået? Ring 75 16 77 55 Vi svarer 24 timer i døgnet Aut. el-installatør

Guldager kirke: Sognepræst: Brian Bannerholt Kirkevænget 9, tlf. 75 11 60 30 Træffes ikke mandag. Sognepræst : Mette Præstegaard Friis Kastanielunden 67, tlf. 50 51 60 20 6705 Esbjerg Ø Kirkekontoret: Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90 guldager.sogn@km.dk Åbningstider: Mandag ..............Lukket Tirsdag, onsdag og fredag ............kl. 9.00-13.00 Torsdag...............kl. 15.00-18.00 Kordegn: Torben Christiansen Organist: Karina Bøje Jensen. Graver: Søren Brydsø. Tlf. 75 11 61 93. Kirkelige handlinger: Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret. Fødsler: Meddeles kirkekontoret. Kirkebil: Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn. Chaufføren vil selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren.

27


Guldagers aktivitetskalender: Tidspunkt:

Sted:

Aktivitet:

30.11., 7.12. 2017 kl. 11.15

Guldager kirke

Babysalmesang

3. december 2017 kl. 10.00

Guldager Forsamlingshus

Juletræsfest

4. december 2017 kl. 19.00

Guldager Forsamlingshus

Banko

6. december 2017 kl. 19.00

Guldager kirke

Syng julen ind

13. december 2017 kl. 19.00

Hostrup kirke

De 9 læsninger

22. januar 2018 kl. 19.00

Guldager Forsamlingshus

Foredrag »Manden med arret«

4. februar 2018

Guldager Forsamlingshus

Fastelavnsfest

23.2 og 23.3. 2018 kl. 17.30

Sognehuset, Sønderris

Spaghettigudstjeneste

23. marts 2018 kl. 18.00

Guldager Forsamlingshus

Hit med 80’erne

22. april 2018

Børnehusets P-plads

Affaldsindsamling

28

Nr 95  
Nr 95  
Advertisement