Page 1

Nr. 92 - 2016

31. årgang


Vi skal videre Et af de spørgsmål jeg meget ofte må svare på er: Hvordan går det i Guldager efter skolen er lukket? Spørgsmålet efterfølges ofte af både medfølelse og beklagelse over, at politikerne kunne finde på, at træffe en sådan helt igennem tåbelig beslutning. De fleste venter nok et svar i retningen af, at det jo er svært at få det hele til at fungere, når skolen er lukket, og at vi alle er lettere deprimerede og frustrerede. De bliver derfor noget overrasket når jeg fortæller, at vi har gang i en række spændende aktiviteter, og at kreativiteten blomstrer på en række områder. Jeg fortæller dem, at vi har valgt at fokusere på Guldagers fremtidige udvikling, og at alt vedr. skolelukningen er blevet afleveret til vores lokalarkiv – det er her vi kan læse om Guldagers historie. Vi kan ikke gøre noget ved fortiden, men vi kan gøre en frygtelig masse ved fremtiden – og det er der mange i Guldager der gør.

Der er nogle der er gået aktivt ind i skolebestyrelsesarbejdet på Sønderrisskolen for at sikre, at vores børn får en så god skolegang som mulig. Der er nogle der arbejder på, at skolevejene bliver sikre. Der er nogle der arbejder på, at Den internationale skole i Guldager bliver en succes. Der er nogle der har dannet en ny forening i Guldager. Der er nogle der arbejder på at realisere den nye landsbyplan i Guldager. Der er nogle der sørger for, at der kommer nye arrangementer i Guldager Forsamlingshus. Der er nogle der arbejder for at få en dagligvarebutik til Guldager. Der er nogle der forsøger at overbevise politikerne om, at det er nødvendigt, at gøre noget ved trafikforholdene i Guldager. Ja – jeg kunne blive ved – tænk blot på GBT, SGI Fitness og Motion, Nordvest-Nyt, Lokalarkivet og Forsamlingshuset – frivillighedskulturen blomstrer i Guldager. Jørn Gade Petersen

Bestyrelsen for Nordvest-Nyt: Formand: Ole Schultz Kasserer: Marie Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Jørn Gade Petersen

NordvestNyt husstandsomdeles i Guldager Kirkeby.

Tryk: In Print Oplag: 400 Distribution: Guldager Borgerforening Annoncepris: 1/4 = 250 kr. 1/2 = 500 kr. 1/1 = 1000 kr.

Medlemmer af Guldager Borgerforening, der bor udenfor Guldager får NordvestNyt tilsendt med posten.

Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Jørn Gade Petersen Næstformand: Lene Langelund Kasserer: Jesper Hansen Bestyrelsesmedl.: Ditte Vækild Lene Nielsen David Bjørnhardt Steen Schmidt Jensen Suppleant: Rasmus Hedegård

Al henvendelse angående annoncer og redaktionel tekst til Nordvest-Nyt skal ske til: Ole Schultz, tlf. 23 92 24 77, email: ole.schultz@bbsyd.dk eller Jørn Gade, tlf. 20 21 51 22, email: jgade@bbsyd.dk

2


Drillenissen Erik er en rigtig drillenisse med juledrillerier og juletr ryllerier. Med siig g på scenen har han sin tro føl føllgesvend kat atten Hans. Sammen begejstrer de både børn og voksne, når der ryl y leri, bugtaleri underholdes de med sang, tr og masser af drillerier. Kom derfor i forsamlingshuset sønda ag d. 4. december kl. 10:00, hvor vi star rtter med juleklip, dans om juletræet samtt mulighed for køb af bl.a. kaffe og kage. Prisen for r at deltage er r 40 kr. for r medlemmer af Guldager Bor rgerforening og 60 kr. ffo or ikke-medlemmer. Prisen for r børn og voksne er den samme. T Tilm ilmelding sker ved at overføre rette beløb til følgende konto: 4644- 2267144 senest d. 28. e t, november. Skriv venligst juletræsfes antal voksne og antal børn samt navn rslen. på bestilleren på overfør Julehilsner fra Gulda ager Borgerfforening.

3


Tennisspillerne går i hi Vinteren nærmer sig med stormskridt og det er nødvendigt, at lukke banerne inden frosten for alvor sætter ind. Bestyrelsen i GBT kan se tilbage på endnu en sæson – en sæson hvor der har været meget at glæde sig over. Medlemsfremgang Efter nogle hårde år med medlemstilbagegang kan GBT glæde sig over medlemsfremgang for 2. år i træk. Medlemstallet nærmer sig 45-50 og der spores en stadig stigende interesse for at spille tennis. Det er primært borgere i Guldager der har fået lysten til at spille tennis, hvorfor vi har en tro på, at vi er inde i en positiv spiral, der kan trække endnu flere spillere ned på anlægget. GBT har indtil videre fastholdt den samme kontingent som da klubben startede i 1991 – det betyder alt andet lige, at det ikke er kontingentet der afholder nogen fra at blive medlem i GBT. Den internationale skole GBT har et godt samarbejde med Den internationale skole, der bruger tennisanlægget om dagen til deres idrætsaktiviteter. Det betyder at vi et par gange om ugen kan se en masse børn på anlægget i gang med at spille tennis og hygge sig på banerne. Sociale aktiviteter Efter nogle års pauase har grill-tennis og petanquearrangementerne fået deres renæssance. Vi har i indeværende sæson gennemført 2 arrangementer med stor opbakning. Formålet med arrangementerne er primært social samvær, men der gennemføres både en tennisturnering og petanqueturnering, hvor det absolut ikke er ligegyldigt om man taber eller vinder. Guldagermuren Det er planen at Guldagermuren færdiggøres i november/december 2016. Vi har indgået et samarbejde med landsbypedellerne, der

4

opførte fase 2 af muren i 2014. Nu er tiden så kommet til at få færdiggjort muren i slutningen af 2016. Nyt træ I forbindelse med GBT’s 25 års jubilæum den 14. august 2015 forærede klubben sig selv et flot egetræ, der blev plantet på arealet ved siden af klubhuset. Træet gik desværre ud, hvorfor der i november 2016 er blevet plantet et nyt træ.

Formand Kjeld Holm med det nye træ. Opbakning GBT har igen i år fået en meget stor opbakning af klubbens sponsorer: Nykredit – hovedsponsor VVS – Finn Quist Jensen Muff Byg Vestjysk Bogføringsbureau Eventkokken - Guldager Forsamlingshus Hjerting El Der skal lyde en meget stor tak til sponsorerne, der er en væsentlig årsag til, at vi fortsat har en tennisklub i Guldager. GBT ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.


Velkommen som medlem i Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT – byder nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson på banerne, der er beliggende på Elmegårdsvej i Guldager. Udover de 2 tennisbaner og de 2 petanquebaner råder GBT over et klublokale, hvor der er mulighed for, at hygge sig både før og efter kampene.

Hvorfor være medlem i GBT? GBT’s formål er at udbrede interessen for tennis og petanque på motionsplan og at skabe sammenhold og socialt samvær. Sagt på en anden måde hygger vi os gevaldigt sammen i GBT. Herudover er det vigtigt for os, at kontingentsatserne er rimelige!

Kontingent Tennis:

Voksne over 18 år: Børn under 18 år: Familiemedlemskab:

500,- kr. 250,- kr. 1200,- kr.

(Hjemmeboende børn under 18 år)

Familierabat: 10% når min. 2 personer i en familie er medlem. Pensionister: 250,- kr. Petanque: Voksne: 50,- kr. Børn: 25,- kr. I den tid GBT har eksisteret er det blevet billigere og billigere at være medlem i GBT, idet vi aldrig har hævet kontingentsatserne.

Hvordan bliver man medlem i GBT? Det er muligt at blive medlem i GBT ved at kontakte: Tage Møller, Nørrevænget 8, 75 11 60 34

Vi ses på tennisbanerne i Guldager

5


Sommeren 1992 50,7% af danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten, Danmark vinder EM i        IRGEROGSn1\D8OOHYLL*|WHERUJ'HWHUHQGHMOLJVRPPHURJ+LWPHG¶HUQH spiller deres første koncerter. FFredag d. 17. mDUWVVSLOOHV+LWPHG¶HUQHVMXELO XPVnULJDQJ    i Guldager Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 18.00, kl. 18.30 serveres kogekonens kyllingebryst og kl.   LQGWDJHU+LWPHG¶HUQHVFHQHQ Prisen pr. billet for medlemmer af Guldager Borgerforening kr. 360,- for ikke medlemmer kr. 460,-. Der er 150 billetter til salg, som sælges efter først til mølle princippet. Send en mail til Guldagerborger@gmail.com med antal billetter. Når Når du du har har ffået en bekræftelse indbetaler du beløbet på konto 4644-2267144 Det er som udgangspunkt ikke muligt at bestille bord sammen, vi vil dog gøre hvad vi kan for at opfylde ønsker, har I ønsker til placering ved bordene, så skriv jeres ønsker ved tilmelding.

Vi glĂŚder os til en festlig aften i godt selskab Guldager Borgerforening 6


Byfesten 2017 Byfesten afholdes den 9. - 10. - 11. juni 2017 Planlægning: Kom og vær med. Vi er i gang med at planlægge byfesten – det første planlægningsmøde blev afholdt den 16. november 2016. Alle er enige om at vi skal holde et brag af en byfest – men det kræver at der er nogen, der vil give en hånd med. Hvis du vil give en hånd med kan du kontakte Jørn Gade på tlf. 20 21 51 22 eller sende en mail til jgade@bbsyd.dk

• VVS-arbejde • Blikkenslagerarbejde • Bygningsbeslag • Smedearbejde

75 11 60 22 75 15 71 97 Henning Jensen

Vi giver gerne tilbud eller overslag - enten det gælder nybyggeri, modernisering eller reparationer.

GULDAGERVEJ 97

• 6710 ESBJERG V • FAX: 75 11 78 75 7


Guldagerringens første etape Guldagerringens første etape består som bekendt af en multibane, en bålhytte og udendørs fittnes på den gamle boldbane i Guldager. Der har i løbet af efteråret været arbejdet på, at få etableret en udendørs bålplads ved bålhytten, ligesom der er opsat presenninger i bålhytten. På nuværende tidspunkt er der et par hængepartier inden vi kan sige, at Guldagerringens første etape er helt færdig. Der vil således ved indgangen til boldbanen blive etableret en parkeringsplads, ligesom der vil blive opsat en bom. Indgangen til boldbanen for gående, cyklister m.m. vil blive flyttet til den anden side. Det arbejde er allerede påbegyndt og forventes færdig i løbet af kort tid. Herudover vil der blive tyndet ud i de store træer ud mod Guldagervej. Stor tak. Der skal lyde en meget stor tak til alle der har støttet Guldageringen første etape, ligesom der skal lyde en stor tak til fonde, virksomheder, Esbjerg kommune og sponsorer der har støttet projektet: Fonde, virksomheder og Esbjerg kommune: LAG, Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet, SydEnergi, Claus Sørensens Fond og Esbjerg kommune

8

Guldsponsorer: Brunos Autoservice Finn Qvist Jensen - VVS Wind and Water Technology World of Tarpaulins Hans Aa Guldager Borgerforenings Tennisklub Sølvsponsorer: SGI Fitness og Motion Pyro Design PS Byg v/Per Stieper Familiesponsorer: Inger og Jørn Gade Familien Christiansen Hvenegaard Winther Jens Larsen Familien Gabaj og Seifert Søren Kruse Madsen Familien Kirkegård Jensen Vita og Jan Mogensen Renate og Bjarne Skriver Familien Snedker Poulsen Familien Ølgaard Tine Esbersen Familien Hedegaard Familien Hansen Familien Munk Wækild Rosa og Svend Åge Jessen Familien Madsen Lene og Søren Nygaard Familien Tholund


Hanne og John Lauridsen Familien Schou Kristensen Familien Kroager Familien Wilchynski Lisbeth og Peder Krogsgård Familien Kristensen Familien Bertelsen Lis og Tage Møller Vita og Ernst Nielsen Lene og Jørgen Rasmussen Gudrun Lange Marie og H.J. Bertelsen Laila og Kjeld Holm Familien Bjørnhardt Thimsen Familien Madsen Birgitte og Bent Laursen Familien Freund Marie og Verner Jensen Guldagerringens anden og tredje etape Guldager Borgerforening har i samarbejde

med Entreprenøren, Esbjerg kommune, udarbejdet linieføringen af Guldagerringens anden og tredje etape. Vi kan i dette nummer af Nordvest-Nyt præsentere linieføringen, der går fra boldbanen, ned til Møllesøen og videre rundt i Guldager indtil den slutter på boldbanen. Der bliver tale om en aktivitetssti, hvor det er muligt både at gå og løbe. Der vil på stien blive opsat skilte, samt borde og bænke. Enteprenøren, Esbjerg kommune, vil stå for arbejdet, der forventes færdig inden vores byfest d. 9.-11. juni 2017. Vi håber derfor at vi i forbindelse med byfesten kan indvi den nye sti med et motionsløb i Guldager. Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Entreprenøren, Esbjerg kommune, der har været særdeles positive, og som også har støttet projektet økonomisk. Jørn Gade Petersen

Den grønne linie er anden etape og den røde er tredje etape af Guldagerringen.

9


Separatkloakering i Guldager Der sker noget i Guldager på mange områder – bl.a. er Guldagervej blevet lukket i tidsrummet 7. november 2016 – 24. december 2016. Årsagen er at DIN Forsyning er i fuld gang med at forny kloaksystemet i Esbjerg Kommune. Det nye kloaksystem udføres som et separatsystem, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning.

Det skal minimere risikoen for: • Forurening af vandløb og søer • Spildevand i kældre og på grunde • Oversvømmelse af veje • Gener som følge af rotter i de offentlige kloakker • Kontakt mellem mennesker og spildevand

Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet i Guldager:

Vi kan i flg. denne tidsplan forvente, at arbejdet er færdig medio april 2017.

10


11


Cykelsti til Hjerting Stor var overraskelsen da Guldager Lokalråd fredag den 30. september 2016 blev præsenteret for denne pressemeddelelse fra Teknik & Byggeudvalget: Det var et enigt Teknik & Byggeudvalg, der på mødet fredag besluttede at imødekomme fire lokalrådsønsker til nye cykelstier i yderområderne. Prioriteringen er sket efter dialog med kommunens lokalråd, og efter at have besigtiget strækningerne i august var der i Teknik & Byggeudvalg enighed om behovet for at forbedre forholdene for cyklister på de udvalgte strækninger. "Fokus i de konkrete projekter ligger dels på forbedrede forhold for cyklister på utrygge strækninger, dels på sikring af skoleveje", siger udvalgsformand, Anders Kronborg. Følgende cykelstianlæg blev prioriteret til påbegyndt udførelse i 2017: Sikring af skolevej på Enderupvej (excl. arealerhvervelse)

Skitse over forløbet af cykelstien.

12

1,8 mio. kr. Dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej A1 fra Bygaden i Endrup til Hjortkærvej 4,2 mio. kr. Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti på Obbekærvej fra Tved Gammelvej til Vesterengevej 3,0 mio. kr. Dobbeltrettet cykelsti fra byskiltet i Guldager til Sjelborgvej i Hjerting 4,2 mio. kr. Sum 13,2 mio. kr. Udvalget ønskede dog et oplæg fra forvaltningen vedrørende konkret løsningsforslag på cykelstien på Enderupvej til drøftelse med Ribe Syd Lokalråd. "Dialogen med lokalrådene har stor værdi, og det konstruktive samarbejde er med til at rette fokus mod de steder i kommunen, hvor forholdene for cyklister trænger til et løft. Derfor er det selvfølgelig også tilfredsstillende for alle parter, når det er muligt rent faktisk at opfylde nogle af de


mange ønsker fra lokalrådene", siger Anders Kronborg. Anders Kronborg fremsendte senere samme dag en mail til Guldager Lokalråd med fl.g. ordlyd: Til Guldager Lokalråd Jeg vil gerne ønske jer tillykke med jeres nye dobbeltrettede cykelsti fra byskiltet i Guldager til Sjelborgvej i Hjerting. Teknik- & Byggeudvalget har d.d. prioriteret jeres ønske. For at være helt sikker kontaktede jeg samme dag Anders Kronborg for at få bekræftet, at der bliver etableret en cykelsti til Hjerting – og den var god nok.

Esbjerg Byråd har senere truffet den endelige beslutning – således at det nu er sikkert og vist, at der bliver etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Guldager til Hjerting i 2017. Jørn Gade Petersen

Næste nummer af Nordvest-Nyt udkommer i februar måned 2017

Glenn Raaby Revisor, FDR Præstevænget 3 Guldager 6710 Esbjerg V Tlf. 75 11 69 88 Fax 75 11 69 98 www.revisorgade.dk www.revisorgade.dk

regnskab bogføring revision skat og moms

selvangivelser EDB løn administration

13


Nyt boligområde i Sønderris

Plan & Miljøudvalget har derfor besluttet at fremrykke udarbejdelse af en kommuneplanændring og lokalplan, så man kan komme hurtigere i gang med byggemodning af et 27 hektar stort område mellem Tarphagevej og Sønderrisvej. En kommende udstykning vil ikke alene give 150 nye parcelhusgrunde, men vil samtidig medføre at Sønderris og Guldager vokser sammen.

Og han slutter af med flg. betragtning: Det kan godt være Guldager Lokalråd vil være kede af det. Det er klart, at Guldager i forhold til deres landsbyplan gerne vil udvikle deres område, men vi vil tage behørigt hensyn til, hvor borgerne er til at bygge boliger, og vi må tage afsæt i den konkrete efterspørgsel. Det er Hjerting Nord og Sønderris, der er meget efterspurgte. Det var som at få en spand koldt vand i hovedet, og reaktionen udeblev ikke. Guldager Lokalråd bad om at få et møde med John Snedker for at drøfte planerne. Pga. ferie m.m. blev mødet først afholdt den 30. september 2016. Det blev på mødet besluttet, at Guldager Lokalråd skulle fremsende deres synspunkter og ønsker i forbindelse med planerne om opførelse af boliger i Sønderris, og at disse ønsker herefter vil indgå som en del af det samlede beslutningsgrundlag. Guldager Lokalråd har herefter indsendt fl.g. til Esbjerg kommune:

Senere i artiklen uddybede formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker, planerne og fremførte: Planerne betyder imidlertid også, at et andet planlagt boligområde på ca. 33 ha svarende til ca. 130 boliger nord for Guldager mellem Frøkjærvej, Vestkystvej og Tarphagevej må udskydes til efter 2026.

På mødet den 30. september 2016 med deltagelse af John Snedker, Hans Kjær og Peter Bagge, Esbjerg kommune, samt Henning Tholund og undertegnede, Guldager Lokalråd, gjorde Henning og jeg opmærksom på, at placeringen af et nyt boligområde i Sønderris giver store problemer for Guldagers fremtidige udvikling.

Guldager Lokalråd har flere gange overfor Økonomiudvalget i Esbjerg kommune argumenteret for at fremrykke opførelsen af nye boliger på området ved Frøkjærvej. Guldager Lokalråd har også indsendt et høringssvar vedr. dette ønske. På mødet med Økonomiudvalget d. 18. maj 2016 fremførte vi ønsket igen, og Økonomiudvalget anerkendte at Guldager er et populært bosætningsområde og lovede at inddrage os i processen. Stor var derfor vores undren da vi den 4. juli 2016 kunne læse flg. i JydskeVestkysten:

DAME- OG HERREFRISØR

Hos Charlotte 75 13 60 30 Elmegårdsvej 16 - Guldager

Onsdag lukket 14


Etableringen af det nye boligområde i Sønderris udskyder etableringen af et nyt boligområde i Guldager v/Frøkjærvej til 2026-27, hvorfor det ikke kan forventes, at indbyggertallet i Guldager vokser i den kommende 10 års periode. Det betyder, at det ikke kan forventes, at Guldager kan tiltrække en dagligvareforretning i denne periode. Etableringen af det nye boligområde i Sønderris betyder også, at Sønderris og Guldager er meget tæt på at smelte sammen, hvilket kan få stor betydning for områdebevidstheden i de 2 bysamfund. Det kan på den lange bane betyde meget for sammenholdet og fællesskabsfølelsen i byområderne, og for den frivillighed der er bærende for et aktivt lokalsamfund. Guldager Lokalråd vil på baggrund af ovenstående opfordre Esbjerg kommune til at genvurderer planerne om en placering af et nyt boligområde i Sønderris, og at fremrykke planerne om et nyt boligområde i Guldager v/Frøkjærvej. Såfremt Esbjerg kommune fastholder planerne om en placering af et nyt boligområde i Sønderris har Guldager Lokalråd flg. ønsker:

• Der etableres en tunnelforbindelse mellem det nye boligområde og Guldager. • Boligområdet i Guldager v/Frøkjærvej gøres klar til bebyggelse umiddelbart efter de sidste grunde i det nye boligområde i Sønderris er solgt. Hvis de sidste grunde i Sønderris er solgt i 2020, hvorfor så vente med at sætte grundene i Guldager til salg i 202627? Ovenstående ønsker blev formuleret på mødet og det blev tilkendegivet, at de vil indgå i den kommende planlægning. Vi må nok se i øjnene at vores indsigelse ikke ændrer planerne om det nye boligområde i Sønderris, men det er ikke urealistisk, at nogle af de ønsker vi har fremført bliver realiseret – bl.a. etableringen af en tunnel mellem det nye boligområde og Guldager, og at opførelsen af boligerne på Frøkjærvej bliver fremrykket, hvis det er muligt at sælge grundene i Sønderris inden 2026. Jørn Gade Petersen

• Det nye boligområde i Sønderris placeres på en sådan måde, at der bygges støjvold og etableres et grønt område mellem Tarphagevej og boligområdet.

Jeg skal efter brød til kaffen hos . . .

TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20 FRISK BRØD HVER DAG 15


Et langt liv med idræt I år er emnet for Arkivernes dag »Sport og idræt«. I den anledning har vi fra Guldager Sognearkiv bedt Henry Jensen, Skoletoften 15 i Guldager fortælle lidt om sit lange liv med idræt og foreningsarbejde. Henry er født i 1929 på ejendommen Kokspangvej 10 (tidligere Tarphagevej). Ejendommen var på 18 tdr. land. En kontrolassistent, som kom på gården kaldte den »Solhjem« fordi Henrys mor ikke rullede ned for solen, som mange af de andre koner gjorde. Som det var skikken dengang, begyndte Henry at gå til gymnastik det år, han begyndte i skole. Gymnastiksæsonen startede i begyndelsen af november, når skiftedagen for karlene og pigerne på gårdene var overstået, og opvisningen løb af stabelen i marts måned. Den strakte sig over to dage – fredag og søndag. Fredagsopvisningen var især besøgt af børnene og de ældre, mens søndagsopvisningen var offentlig. Begge dage var der spisning af medbragt mad og bal bagefter. Entreen var i 1947 1,50 kr. for voksne og 50 øre for børn. Kontingentet for en vinter var 1 kr. for drenge og små piger og 3 kr. for karle og voksne piger. Efter konfirmationen rykkede børnegymnasterne op på voksenholdene, og fik hermed mulighed for at deltage i sommergymnastik og landsstævner. I Guldager foregik gymnastikken, de første år Henry var aktiv, i det gamle forsamlingshus fra 1897. Forholdene der var ikke de bedste, så da det nye, nuværende forsamlingshus blev indviet i 1943, var det en stor forbedring for gymnasterne. Henry kan huske, at pigernes omklædningsrum var større og bedre end karlenes. Begge omklædningsrum var i kælderen under forsamlingshuset. Som noget helt nyt kunne man for den nette sum af 2 kr. købe et varmt bad, men kun få benyttede sig af det. Der var 4 brusere til rådighed. Når 1. hovedkreds afholdt opvisning i forsamlingshuset, kunne der være op til 650 gymnaster.

16

Henry Jensen. I 1947 deltog Henry i landsstævnet i Odense sammen med 5 andre gymnaster fra Guldager. De drog af sted på cykel om aftenen, da dagens arbejde var overstået. Cyklernes slanger var lappet mange gange, men de holdt. De medbragte to små, hvide spidstelte, som de slog op i mørke i nærheden af Kolding. Næste morgen cyklede de videre og nåede Odense tidligt nok til at deltage i åbningsceremonien. Senere er det blevet til mange landsstævner, Vejle i 1961, Århus i 1966, Esbjerg i 1976, Slagelse i 1981, Odense i 1985 og Horsens i 1990. I 1939 blev der oprettet en håndboldafdeling under gymnastikforeningen. Man lejede en græsmark af gårdejer Magnus Olesen i nærheden af, hvor Esbjerg International School nu ligger. Lejen var 20 kr. for en sæson. I 1946-47 etablerede Guldager sogneråd en sportsplads. Der blev spillet håndbold, hvor tennisbanerne ligger i dag. Under samtalen om gymnastikken dukker navnet Peder Poulsen uvægerligt op. Henry fortæller, hvordan Peder Poulsen, som en af de første i Danmark, brugte musikledsagelse


til gymnastikøvelserne. Han spillede på sin violin og ledede karlehold, voksne piger og folkedans med stor dygtighed i såvel Guldager som Bryndum, Vester Nebel og Alslev. På mange af de gamle fotos ses han med sin violin omgivet af gymnaster eller folkedansere. Desværre blev han dræbt i en færdselsulykke i 1943, mens han kørte sin postrute. Det var et stort tab for foreningslivet. Henry mindes ham med glæde og omtaler ham med stor respekt. En anden af gymnastikforeningens ildsjæle var Hans Chr. Hansen, der tog sin tørn som formand, leder og aktiv gymnast. En vinter, hvor det kneb med at få ledere, havde Hans Chr. et drengehold om eftermiddagen. Derefter kørte han hjem, røgtede og malkede, og om aftenen ledede han et karlehold. Henry mindes en sjov episode under en opvisning, hvor han deltog som aktiv gymnast. På det tidspunkt var der et dygtigt drengehold, der blev ledet af Ejner Christensen, der gik meget ind for konkurrence. Han udfordrede karleholdet til en dyst om, hvem der kunne gå længst på hænder. Hvert hold skulle stille seks mand. Inde i salen blev der kridtet en bane op på 10 meter, og så gjaldt det om at gå længst. Der var tre deltagere på banen af gangen. Inden dysten gav Ejner sine drenge chokolade, så de kunne være helt på toppen og for at distrahere karlene, smed han cigaretter på gulvet. Alligevel gik karlene af med sejren med en distance på mellem 25 og 26 meter (to vendinger). Vinderen var Henry.

Trods det store engagement i gymnastikforeningen blev der også plads til at dyrke andre idrætsgrene. Henry har spillet fodbold, taget sølvmærke i atletik i 1956-57, deltaget i ringridning og danset folkedans. Ketchersport er der også blevet dyrket, idet han har spillet både badminton og tennis. De seneste år har han været aktiv i »Idræt om dagen«. Men Henry har ikke kun nydt aktiviteterne i de forskellige klubber, han har ydet en stor indsats med at drive dem, idet han har været involveret i bestyrelsesarbejde gennem mange år i såvel foreninger med tilknytning til sport så som gymnastikforening, håndboldudvalg og ringriderforening, men også ungdomsforeningen og jagtforeningen og foreninger med tilknytning til hans erhverv, landbruget. Her kan nævnes foderstofforening, husmandsforening, maskinstation, Varde dyrskue og kvægavlerforening. I forbindelse med arbejdet omkring »Arkivernes dag« har vi i sognearkivet haft stor hjælp af Henry, der har styr på årstal og navne på mange af personerne på de gamle billeder, og det har været meget spændende at høre ham fortælle.

ALT I AUTOREPARATION

Bremse- og støddæmperspecialist! Reparation af aircondition og klimaanlæg! Service af alle bilmærker! Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

17


Guldager Sognearkivs 20 års fødselsdag og indvielse af de nye lokaler Guldager Sognearkiv har holdt åbent hus fredag den 18. november 2016 i anledning af 20 års fødselsdag og indvielse af de nye lokaler på Esbjerg International School. Vi bringer her lidt billeder fra et vellykket arrangement

18


Er lyset gået? Ring 75 16 77 55 Vi svarer 24 timer i døgnet Aut. el-installatør

Guldager kirke: Sognepræst: Brian Bannerholt Kirkevænget 9, tlf. 75 11 60 30. Træffes ikke mandag. Sognepræst : Mette Præstegaard Friis Kastanielunden 67 6705 Esbjerg Ø Kirkekontoret: Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90. guldager.sogn@km.dk Åbningstider: Mandag ..............Lukket Tirsdag, onsdag og fredag ............kl. 9.00-12.30 Torsdag...............kl. 16.00-18.00 Kordegn: Torben Christiansen Organist: Karina Bøje Jensen. Graver: Søren Brydsø. Tlf. 75 11 61 93. Kirkelige handlinger: Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret. Fødsler: Meddeles kirkekontoret. Kirkebil: Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn. Chaufføren vil selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren.

19


Guldagers aktivitetskalender: Tidspunkt:

Sted:

Aktivitet:

18. nov. 2016 14.30-17.00

Den Internationale Skole

Indvielse og jubilæum Guldager Sognearkiv

29. nov. 2016 17.30-20.00

Musikhuset Esbjerg

Borgermøde om Nabohjælp

4. december 2016 kl. 10.00

Guldager Forsamlingshus

Juletræsfest

5. december 2016 kl. 19.00

Guldager Forsamlingshus

Bankospil

17. marts 2017 kl. 18.00

Guldager Forsamlingshus

Hit med 80’erne spiller

5. april 2017

Børnehuset

Affaldsindsamling

20

Nordvestnyt nr 92  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you