Page 1

Nr. 103 - 2021

36. årgang

ALDI på vej til Guldager Se mere på side 10, 11 og 12


Den gode historie Guldager har været inde i en rivende udvikling de sidste 20 år: • Guldager er vokset fra ca. 560 indbyggere til ca. 1100 indbyggere. • Guldageringen er etableret med multibane, bålhytte, fitness redskaber, legeplads og energistier. • Den internationale skole er flyttet til byen. • SGI fitness- & motion er etableret. • Eventkokken er rykket ind i Guldager Forsamlingshus. • Cykelstien fra Guldager til Hjerting er etableret. • Aldi åbner en dagligvarebutik i Guldager. • Der er etableret flere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger: 2 minus 1 vej på Guldagervej, midterhelle ved Guldagergårdsvej, fortov på Guldager Byvej, tunnel under Tarphagevej mm. • Guldager fik Esbjerg kommunes miljøpris i 2007 pga. bl.a. kampen mod CO2. Bestyrelsen for Nordvest-Nyt: Formand: Ole Schultz Kasserer: Marie Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Jørn Gade Petersen Tryk: In Print Oplag: 450 Distribution: Guldager Borgerforening Annoncepris: 1/4 = 250 kr. 1/2 = 500 kr. 1/1 = 1000 kr.

Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Jørn Gade Petersen Næstformand: Jesper Hansen Bestyrelsesmedl.: Rasmus Hedegård Lykke Stouby Jensen Lene Nielsen David Bjørnhardt Steen Schmidt Jensen Suppleanter: Lotte Andersen Anette Kampmann

2

• Der afholdes 6-8 årlige kulturelle arrangementer. • Mange foreninger og ildsjæle gør en forskel. Ja – der kan helt sikkert nævnes mange andre ting – men de ting der er nævnt er med til, at definere et landsbysamfund i udvikling. Der kan også nævnes ting der trækker i den modsatte retning: • Lukningen af Guldager skole • Pendlertrafikken • Eventkokken stopper i Guldager Forsamlingshus. • Siloen/bymidten Den gode historie om Guldager er historierne om de ting der lykkes og skaber udvikling. Det er historien om SGI fitness & motion der har udviklet sig til en af de bedste drevne foreninger i det sydvestjyske område; det er historien om, at det lykkedes at få en dagligvarebutik til Guldager efter Brugsen lukkede i 1989; det er historien om de mange foreninger og ildsjæle der gør en forskel hver eneste dag. Den gode historie om Guldager er også historierne om de ting der ikke lykkes. Det er historien om lukningen af Guldager skolen, hvor alle i Guldager kæmpede det bedste de havde lært. Vi tabte kampen, men oplevede et fællesskab der betød, at vi kom videre og bevarede troen på Guldager, selvom skolen lukkede. Det er historien om pendlertrafikken, hvor vi har kæmpet med politikere og embedsmænd i 15-20 år, og hvor vi stadig mangler en løsning. Men vi bliver ved med at kæmpe indtil vi har fundet en løsning på problemet – og det ved både politikere og embedsmænd. Den gode historie er at alle ved, at pendlertrafikken er et meget stort problem – og at vi ikke giver op før problemet er løst. Historiefortællingerne er meget vigtig for fællesskabet – vi skal blive ved med at fortælle de gode historie om Guldager – ikke mindst de historier, hvor vi oplever udfordringer, og hvor det er vigtigt, at der er åbenhed og gennemsigtighed.


Affaldsindsamling Den 26. april 2020 skulle der have været afholdt affaldsindsamling, men det fik en vis pandemi sat en stopper for. Det lykkedes at afholde affaldsindsamlingen, med alle de nødvendige restriktioner, den 19. september 2020. Det var bare dejligt, at vi kunne mødes, og at det igen var muligt at afholde et arrangement i Guldager Borgerforenings regi. Affaldsindsamlingen søndag den 18. april 2021 blev også afholdt med de nødvendige Corona-restriktioner, men igen var det vigtigste, at det var muligt at afholde arrangementet. Der mødte 35-40 mennesker op, og vi havde en rigtig god formiddag, hvor der blev samlet affald i vores dejlige by, og hvor vi fik snakket med nye og gamle Guldager borgere. Guldager Borgerforening havde som sædvanligt tilmeldt sig Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

Vi mødtes ved bålhytten på byfestpladsen (Guldager Gamle Stadion), hvor vi også kunne se vores nye flotte legeplads. Danmarks Naturfredningsforening havde bedt os være særligt opmærksomme på mundbind og take away affald. Det var helt begrænset, hvad vi fandt af denne slags affald. Det store »affalds-hit« var som sædvanlig øl- og sodavandsdåser. Der var ikke så meget affald som tidligere, men der var affald nok til, at det var besværet værd. Tak til alle der mødte op. Danmarks Naturfredningsforening har oplyst, at affaldsindsamlingen i 2022 afholdes i uge 37, og Guldager Borgerforening forventer at afholde arrangementet søndag den 18. september 2022. Med venlig hilsen Guldager Borgerforening

Guldager Borgerforening indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag d. 9. juni 2021 kl. 20.00 i Guldager Forsamlingshus Inden generalforsamlingen i Guldager Borgerforening er der spisning kl. 19.30. Der er tilmelding til spisning til Jørn Gade på jgade@bbsyd.dk senest d. 1. juni 2021

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt. Der var affaldsindsamlere i alle aldre.

3


Mindre kultur- og aktivitetshus i Guldager

Guldager Borgerforenings Tennisklub går snart igang med renovering af deres klubhus. Guldager Borgerforenings Tennisklub har udarbejdet et nyt projekt - »Etablering af mindre kultur- og aktivitetshus i Guldager« Projektets ide er at etablere et mindre kultur- og aktivitetshus ved at udbygge det eksisterende klubhus, og tilbyde aktiviteter som

Guldager Borgerforenings Tennisklub »GBT« indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag d. 9. juni 2021 kl. 18.30 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne

dart, kort, brætspil, bordtennis m.v. for alle aldersgrupper. Det er som udgangspunkt meningen, at aktiviteterne tilbydes alle borgere i Guldager som et åbent tilbud, hvor alle kan møde op og deltage i aktiviteterne. Projektbeskrivelsen og ansøgning om fondsmidler blev fremsendt til Nykredit-fonden, der i april måned 2021 besluttede, at støtte projektet med 140.000 kr. Bestyrelsen i GBT skal nu i gang med at realisere projektet, og det forventes at ombygningen af klubhuset går i gang i sommeren/efteråret 2021, således at vi kan åbne for aktiviteterne engang i efteråret/vinteren 2021. Det skal bemærkes at Nykredit har været GBT’s hovedsponsor igennem snart 10 år, hvorfor vi er særdeles glade for at Nykredits Fond vil støtte projektet med 140.000 kr. Der skal derfor lyde en stor tak til Nykredits Fond. Bestyrelsen

4


Velkommen som medlem i Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT – byder nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson på banerne, der er beliggende på Elmegårdsvej i Guldager. Udover de 2 tennisbaner og de 2 petanquebaner råder GBT over et klublokale, hvor der er mulighed for, at hygge sig både før og efter kampene.

Hvorfor være medlem i GBT? GBT’s formål er at udbrede interessen for tennis og petanque på motionsplan og at skabe sammenhold og socialt samvær. Sagt på en anden måde hygger vi os gevaldigt sammen i GBT. Herudover er det vigtigt for os, at kontingentsatserne er rimelige!

Kontingent Tennis:

Voksne over 18 år: Børn under 18 år: Familiemedlemskab:

500,- kr. 250,- kr. 1200,- kr.

(Hjemmeboende børn under 18 år)

Familierabat: 10% når min. 2 personer i en familie er medlem. Pensionister: 250,- kr. Petanque: Voksne: 50,- kr. Børn: 25,- kr. I den tid GBT har eksisteret er det blevet billigere og billigere at være medlem i GBT, idet vi aldrig har hævet kontingentsatserne.

Hvordan bliver man medlem i GBT? Det er muligt at blive medlem i GBT ved at kontakte: Tage Møller, Nørrevænget 8, 75 11 60 34

Vi ses på tennisbanerne i Guldager

5


Da fællesspisningen var en stor succes sidste år, prøver vi det igen i år Fællesspisning vil være på følgende datoer: Mandag den 14. juni Torsdag den 1. juli Tirsdag den 10. august Onsdag den 1. september Spisningen begynder kl. 18.00, man medbringer selv service og bestik. Der er mulighed for at købe øl og vand, men man må også selv medbringe det. Der er max plads til 40 personer. Så snart vi ved hvad menuen bliver, kommer det på Guldager Kirkeby’s facebook side og ud som nyhedsbrev.

6


Sct. Hans festen ved Møllesøen aflyses Guldager Borgerforening ser sig desværre nødsaget til at aflyse Sct. Hans festen ved Møllesøen den 23. juni 2021. Vi er meget usikre på om det bliver muligt at samle 150-200 mennesker ved Møllesøen med de afstandskrav og restriktioner der er gældende. Det skal i den sammenhæng bemærkes at området, hvor vi afholder Sct. Hans festen jo ikke er ret stor, og at vi står relativ tæt på hinanden. Sidste år måtte vi aflyse arrangementet – og Søren Jørgensen måtte brænde et meget stort Sct. Hans bål af helt alene. Det bliver ikke nødvendigt i år, idet der endnu ikke er leveret materialer til Sct. Hans bålet. Vi håber og tror på, at det bliver muligt at afholde Sct. Hans festen ved Møllesøen den 23. juni 2022.

T S Y AFL

7


Ny legeplads og ny sti En helt ny naturlegeplads på boldbanen så dagens lys i slutningen af marts/begyndelsen af april 2021. Firmaet »Aktiv ude« levede op til deres navn og byggede legepladsen på mindre end 1 uge, hvorefter en splinterny legeplads kunne tages i brug af de mange forventningsfulde børn – og forældre. Vi kan allerede nu både se og høre, at legepladsen er blevet taget godt imod af børnene. Legepladsen er en del af Guldagerringen, der består af multibanen, bålhytten og fitness-redskaberne på boldbanen samt energistier i Guldager Samtidig med at legepladsen blev bygget blev der også etableret en ny energisti fra Skelbækvejs legeplads til Guldager Møllesø.

8

Det har kun været muligt at finansiere legepladsen og stien pga. meget stor støtte fra Esbjerg kommune, fonde mm. Derfor skal der lyde en stor tak til: Esbjerg kommune SE Vækstpulje Lida og Oskar Nielsens fond Claus Sørensens fond Nordea-fonden Esbjerg fonden Alice og Tage Sørensens fonden Friluftsrådet GBT Det har pga. forsamlingsforbuddet endnu ikke været muligt at holde en officiel indvielse af legepladsen og energistien, men det håber vi bliver muligt i maj/juni 2021.


9


ALDI kommer til Guldager

Fakta om butikken - Butikken bliver i alt 1.200 m² (840 m² salgsareal) - Udenfor etableres 79 ekstra brede parkeringsbåse (2,80 m) - Der bliver indkørsel fra Tarphagevej - På hylderne vil være et velarsorteret varesortiment med fokus på hverdagsvarer til fast lav pris Carina Busk, udviklingschef i ALDI, foran en ALDI-butik lignende den, der planlægges i Guldager.

Snart får borgerne i Guldager kortere vej til deres daglige indkøb, når en ny og moderne ALDI forventeligt bygges ved Esbjerg International School. Det vækker begejstring blandt borgerne i Guldager, som længe har ønsket sig en dagligvarebutik i området. I et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune og Agat Ejendomme er de sidste ting ved at være plads, så byggeriet på arealet mellem Tarphagevej og Guldager Skolevej kan sættes i gang. Plangrundlaget for den nye butik er blevet godkendt af Esbjerg Kommunes Byråd og nu løber den 4 ugers klage frist, samt byggesagsbehandlingen, og hvis alt går vel, åbner butikken sidst i november i år.

10

Men hvorfor lige Guldager? Et perfekt match Guldager er sammen med Sønderris i gang med en større byudvikling med etablering af store, nye boligområder. Guldager er dermed et attraktivt sted at bo, og efterspørgslen på nye byggegrunde og boliger er høj. ALDI kiggede derfor ret hurtigt på muligheden for at åbne et af kædens nye lavprissupermarkeder i Guldager, hvor borgerne i byen i årevis har måttet køre til Sønderris, Hjerting og Tarp for at handle ind. »Der er allerede to moderniserede ALDIbutikker i Esbjerg, og da kunderne har taget så godt imod vores nye butikskoncept her, undersøgte vi, om der var andre nær-


liggende bydele, hvor ALDI vil passe ind. I den proces fik vi øje på Guldager. Og godt hjulpet på vej af lokalrådet viste det sig, at en placering mellem Esbjerg Internationale Skole og Tarphagevej var et rigtigt godt bud. For os at se er ALDI og Guldager et perfekt match,« siger Carina Busk, ejendomschef i ALDI Danmark.

Et spritnyt Aldi med en fokus på den gode indkøbsoplevelse ALDI er i gang med en stor forandringsproces, der blandt andet indebærer modernisering og etablering af nye butikker i hele landet. Den gode kundeoplevelse er i fokus, hvilket blandt andet betyder store lyse butikker med brede gange, hvor der er plads til at holde afstand til andre og få et godt overblik over varerne. Samtidig ønsker ALDI at imødekomme den moderne forbrugers behov og tilbyder et stort udvalg af danske varer, økologi, kvalitetsvarer fra egne mærker og kend-

Klimavenlige tiltag: - Dobbelt ladestander til opladning af elbiler - Solceller på taget producerer strøm til butikken - Energisparende køleanlæg med Co2 og propan som naturlige kølemidler - Elbesparende LED-belysning både inde og ude

te brands samt et godt udvalg af vegetariske og veganske produkter.

Nem adgang til indkøb Butikkens placering på Guldagersiden af Tarphagevej betyder, at beboerne i Guldager får markant kortere vej til deres daglige indkøb. En venstre svingbane ind fra Tarphagevej til en gennemgående vej til Guldager Sko-

Situationsplan.

11


levej skal gøre det nemmere for forældre at aflevere og hente deres børn ved den internationale skole. Projektet tager desuden hensyn til Esbjerg Kommunes tilkendegivelse af en mulig fremtidig stitunnel under Tarphagevej, der skal forbinde det nye bydelscenter med det planlagte boligområde mod øst og sikre, at skolebørnene nemt og sikkert kan komme fra den ene til den anden side af vejen. Butikken opføres i mørkegrå mursten med store facadevinduer og højtsiddende vinduer, der sikrer indkig og dagslys i butikken. Arealerne rundt udenom holdes i det grønne med bøgepur, græs og træer. ALDI tænker også bæredygtige tiltag ind i deres byggeprojekter. Tagfladen på bygningen får derfor solceller og moderne integrerede Co2-anlæg skal spare varmeenergi. Og på parkeringspladsen vil man kunne lade sin elbil. Et godt samarbejde hele vejen rundt Lige fra start har borgerne i Guldager bakket op om projektet, og udviklingschef i ALDI

Carina Busk roser samarbejdet med lokalrådet: »Der skal lyde en stor tak til Guldager Lokalråd, som yder en kæmpe indsats og udviser et stort engagement i dette projektsamarbejde. De har en god energi og vil det bedste for byen og borgerne. Det er helt fantastisk at være en del af«, fortæller Carina Busk, som selv er bosat i Esbjerg. Fra ALDI’s side ser man frem til den videre proces frem mod forventet byggestart før sommeren, og åbning i slutningen af året, hvis alt går efter planen. Også i Esbjerg Kommune er der opbakning til projektet: Plan & Miljøudvalgsformand Karen Sandrini (S), som taler på vegne af udvalget siger til Jydske Vestkysten, at planerne ser spændende ud: »Bæredygtighed handler også om, at man ikke behøver at sætte sig ind i bilen og køre afsted for at handle de daglige fornødenheder. Og at der er en dagligvarebutik, vil gøre området mere attraktivt,« siger hun.

ALDI-butikken i Guldager får en centralt placeret afdeling med frisk frugt og grønt.

Det første man vil møde i butikken, er duften af nybagt bake-off. Der bages tre gange dagligt.

12


Beretningen for året 2020 er opdelt i følgende afsnit: 1. Bestyrelsen 2. Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT 3. Nordvest-Nyt 4. Afslutning 1: BESTYRELSEN Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2020 beskæftiget sig med flg. forhold: Arrangementer Guldagerringen Forskønnelse af bymidten Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI-fitness og motion og Guldager Forsamlingshus

Arrangementer I 2020 har der været afholdt 3 arrangementer: Fastelavnsfesten, Fællesspisning og Affaldsindsamling, Der er blevet aflyst 5 arrangementer pga. Covid-19: Tour de Pedal, Guldagerløbet, Byfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og Juletræsfesten. Først lidt om de arrangementer der blev gennemført i 2020. Fastelavnsfesten: Arrangementet forløb planmæssigt og til stor tilfredshed for de fremmødte børn, der næste alle var udklædte. I løbet af de 2 timer arrangementet varede blev de bedst udklædte børn udpeget, der blev slået katten af tønden og fundet både kattedronninger og kattekonger, og der blev ikke mindst uddelt slikposer.

13


Herudover sørgede Erik og Leif for, at der blev sunget en masse sange og danset i de 2 timer arrangementet varede. Fællesspisning: Mange af de arrangementet Guldager Borgerforening afholder er kendetegnet ved, at være traditionelle arrangementer der bliver gentaget år efter år. Det drejer sig om Fastelavnsfesten, Affaldsindsamlingen, Tour de Pedal, Byfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og ikke mindst Juletræsfesten. Det er arrangementer der er årligt tilbagevendende – bortset fra Byfesten som vi afholder hvert andet år. Der er arrangementer for alle aldersgrupper der er med til, at brande Guldager som en landsby med mange traditioner og mange værdier. Der er noget godt og trygt ved, at vi samles om det kendte – det alle forbinder med, at bo i en landsby, hvor vi samles, når vi bliver kaldt af huse. Men der er også behov for nye arrangementer – nye initiativer som kan være med til at udvikle fællesskabet, og som kan være med til, at gøre det endnu mere spændende, at bo i en landsby i udkanten af Esbjerg kommune. I år forsøgte vi os med et nyt arrangement – Fællesspisning i Bålhytten. Vi indgik i et samarbejde med Meny i Hjerting, der leverede maden, og inviterede alle i Guldager til fællesspisning 3 gange i løbet af sommeren/efteråret. Det blev utrolig hyggeligt med i gennem-

snit ca. 30 deltagere, hvor vi tilbragte et par timer sammen. Arrangementerne fik mange positive tilbagemeldinger og det blev derfor besluttet, at succesen skal gentages i 2021, hvor der vil blive afholdt 3 fællesspisninger i sommerens løb.

Hold Guldager ren – den årlige affaldsindsamling Guldager Borgerforening har igennem mange år deltaget i Danmark Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Indsamlingen skulle have fundet sted søndag d. 26. april 2020, men blev pga. Covid-

ALT I AUTOREPARATION

Bremse- og støddæmperspecialist! Reparation af aircondition og klimaanlæg! Service af alle bilmærker! Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

14


19 udsat til lørdag d. 19. september 2020 kl. 10.00. Som noget nyt valgte vi at gå i samarbejde med SGI-fitness og motion, hvilket betød at der var mellem 70-80 deltagere i affaldsindsamlingen. Det blev også besluttet, at arrangementet startede ved Bålhytten, hvor det hele begyndte med kaffe og rundstykker inden indsamlingen af affald gik i gang. Affaldsindsamlingen forløb så godt, at der var enighed om at fortsætte samarbejdet med SGI fitness-og motion i 2021, samt at påbegynde indsamlingen ved bålhytten. Herefter lidt om de arrangementer der pga. covid-19 blev aflyst. Aflyste arrangementer Tour de Pedal, Guldagerløbet, Byfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og Juletræsfesten blev alle aflyst. Vedr. Tour de Pedal forsøgte vi os med en enkelt tur d. 6. juni 2020, hvor der kun måtte deltage 10 personer. Det blev en god tur, men det blev kun til den ene tur. Planlægningen af de mange aflyste arrangementer var stort set på plads – aftalerne med de berørte parter var underskrevet – men det var desværre ikke muligt at gennemføre arrangementerne. Erfaringerne viser at det koster lige så meget arbejde at aflyse et arrangement, som det koster at gennemføre et arrangement, og at tilfredsstillelsen ved at gennemføre arrangementerne er meget vigtig både for det frivilli-

ge arbejde og for lokalsamfundet. Vi kan derfor næsten ikke vente på, at komme i gang igen med vores arrangementer – men vi må bare erkende, at det først bliver muligt at samles igen, når myndighederne giver tilladelse til det, og ikke mindst når vi er trygge ved at samles igen. Hvornår det bliver må tiden vise. Guldagerringen I Guldager Borgerforenings beretning for 2019 fremgik flg. vedr. Guldagerringens fase 2, der omhandler etableringen af en legeplads på boldbanen og forbedring af linjeføringen af Guldagerringen: »Legepladsen Der bliver tale om en naturlegeplads leveret af firmaet »Aktiv ude«, der beskriver legepladsen på flg. måde: Legeområdet er udformet, så der er mulighed for at børnene - både de små og de store - gennem varierede aktiviteter bliver udfordret til at udforske muligheder. Samt indgå som et supplement til de aktiviteter, der allerede findes i området. Der er lagt vægt på udfordrende leg og aktiviteter, der kan understøtte såvel børnenes motoriske udvikling, som deres læringspallet i øvrigt, i forhold til alder og udviklingstrin. De stiliserede og lidt utraditionelle rammer giver plads til fantasien. Legepladsen leveres i robinietræ, der kræver minimal vedligeholdelse.

15


igennem Mølleskoven til Guldagervej. Her er det planen, at der etableres en egentlig sti bestående af stabilgrus, så alle kan bruge stien« Det var målet, at realiseringen af projektet skulle påbegyndes i 2. kvartal af 2020, men omstændighederne taget i betragtning er vi meget stolte over, at kunne oplyse, at realiseringen af projektet påbegyndes i 1. kvartal af 2021, og forventes afsluttet i foråret 2021. Det er således lykkedes at få finansieringen på de ca. 530.000 kr. på plads. Der er således givet tilsagn om støtte fra flg. bidragsydere:

Linjeføring Her tænkes på en forbedring af den del af Guldagerringen, der går fra Skelbæksvejs legeplads til Guldager Møllesø, og herfra

Esbjerg kommune 171.750 SE Vækstpulje 50.000 Lida og Oskar Nielsens fond 25.000 Claus Sørensens fond 25.000 Nordea-fonden 50.000 Esbjerg fonden 25.000 Alice og Tage Sørensens fonden 50.000 Friluftsrådet 60.000

LOKAL BEDEMAND I GULDAGER OG OMEGN Vi træffes hele døgnet. Ingen tillæg for aften/ weekend

Fokus er: Ro · Tid · Respekt · Omsorg · Nærvær Vi står til rådighed, så du får overskud til en værdig afsked.

Bjarne Christensen

Henrik Kristensen

info@hb-begravelse.dk

Tlf. 70 70 21 10 • www.hb-begravelse.dk 16

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.


GBT Eget arbejde I alt

25.000 kr. 50.000 kr. 531.750 kr.

Den kendsgerning at finansieringen er på plads har betydet, at arbejdet med etableringen af legepladsen og stien går i gang i det første kvartal af 2021 og forventes afsluttet april/maj 2021. Guldagerringen – fase 3 Når legepladsen og stien er etableret er vi færdige med fase 1 og 2 af Guldageringen, og vi skal nu tage stilling til om vi skal gå i gang med, at gennemføre fase 3, der bl.a. omhandler den del af stien der ligger mellem Nørlundvej og Guldagergårdsvej og fortsætter til Jakob Sørensens vej. Her er der nogle fine grønne områder, hvor det oprindeligt var tanken, at placere flere aktivitetsområder. Fase 3 indeholder også etablering af shelters mm. ved Møllesøen. Inden vi går i gang med at etablere fase 3 vil det være helt naturligt, at undersøge om der fortsat er behov og interesse for etablering af flere aktivitetsområder på de grønne områder, samt ikke mindst at vurdere, hvad aktivitetsområderne skal indeholde, ligesom det skal undersøges om der er behov for

• VVS-arbejde • Blikkenslagerarbejde • Bygningsbeslag • Smedearbejde

etablering af shelters mm. ved Møllesøen. Uanset om fase 3 gennemføres eller ej kan vi konstatere, at store dele af visionerne om Guldagerringen, der første gang blev formuleret på et borgermøde i Guldager Forsamlingshus i 2010, og som udgør en stor del af landsbyplanen for Guldager Kirkeby, nu er blevet til virkelighed. Det kan vi godt tillade os at være lidt stolte over. En af tovholderne på projektet har været Kristian Bertelsen, der har ydet en meget stor indsats i forbindelse med realiseringen af projektet. Forskønnelse af bymidten Vi har jo i flere sammenhænge påpeget, at vi er stolte over at bo Guldager, men at vi absolut ikke er stolte over bymidten, der i den grad har brug for en forskønnelse. Vi overbeviste Esbjerg kommune i 2018 om, at bymidten trængte til en forskønnelse, hvorfor der blev udarbejdet en plan indeholdende lægning af blomsterløg i græsarealerne og plantning af grupper af birketræer i bymidten. Planen blev realiseret i efteråret 2018/foråret 2019 og vi må konstatere, at det ser rigtig godt ud i foråret, når de gule påskeliljer

75 11 60 22 75 15 71 97 Henning Jensen

Vi giver gerne tilbud eller overslag - enten det gælder nybyggeri, modernisering eller reparationer.

GULDAGERVEJ 97

• 6710 ESBJERG V • FAX: 75 11 78 75 17


blomstrer. Der er imidlertid fortsat meget delte meninger om birketræerne, der er meget tynde, og som har haft svært ved at modstå vind og vejr. Vi havde håbet at det blev lidt bedre i 2020, men det ser ud til at vi fortsat skal have lidt tålmodighed inden træerne vokser til. Vi har fortsat en plan gående ud på, at Foderstoffen skal udsmykkes således, at den kan blive et vartegn for Guldager. Vi har indhentet tilladelsen fra indehaveren af Foderstoffen, men vi må erkende at vi ikke er kommet længere med projektet i 2020. Der er imidlertid ingen tvivl om, at arbejdet fortsætter i 2021 – idet Foderstoffen ser mere og mere grå og trist ud. Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI fitness og motion og Guldager Forsamlingshus Samarbejde med Guldager Lokalråd Der er et meget tæt samarbejde med Guldager Lokalråd, der i 2020 primært har haft fokus på flg. områder: • Dagligvarebutik – Aldi • Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger • Boligudbygning • Pas på Guldager De nævnte områder beskrives nærmere i

Foreningen Nordvest-Nyt indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19.00 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne 18

Guldager Lokalråds beretninger for 2019/ 2020. Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at det er meget tilfredsstillende: • at der åbnes en dagligvarebutik i Guldager i slutningen af 2021. • at der er etableret en tunnel fra Guldager til Sønderris. • at der er etableret en midterhelle ved Guldagergårdsvej/Guldagervej. Samarbejde med SGI-fitness og motion Guldager Borgerforening har også et tæt samarbejde med SGI-fitness & motion vedr. Guldagerløbet og Affaldsindsamlingen. Guldagerløbet blev som nævnt aflyst pga. Covid-19, men samarbejdet vedr. affaldsind samlingen blev gennemført med meget stor succes. Samarbejde med Guldager Forsamlingshus Samarbejdet med Guldager Forsamlingshus har betydet, at der har været afholdt 1 arrangement i Guldager Forsamlingshus i 2020. Det har været et år, hvor det desværre ikke har været muligt, at afholde det samme antal arrangementer som i de foregående år.


Når myndighederne giver tilladelse til det vil vi igen placere en række arrangementer, fester mm. i Guldager Forsamlingshus. Guldager Borgerforening ser fortsat gerne et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshus bestyrelse. 2: GULDAGER BORGERFORENINGS TENNISKLUB – GBT 30 år Guldager Tennisklub – GBT – så dagens lys på en stiftende generalforsamling i Guldager Forsamlingshus den 14. august 1990. En gruppe frivillige i Guldager med den nuværende formand Kjeld Holm i spidsen ønskede at etablere en tennisklub i Guldager. Efter et møde med daværende borgmester A.K. Nielsen stillede Esbjerg kommune det areal, hvor tennisbanerne ligger, gratis til rådighed til etablering af de 2 tennisbaner. Det har været 30 begivenhedsrige år, hvor det både har været muligt, at køre med de samme kontingentsatser og etablere en sund økonomi. Det har også været muligt at opretholde en vis kontinuitet i bestyrelsen, idet 3 af de bestyrelsesmedlemmer der var med til at starte GBT fortsat er med i bestyrelsen. GBT har altid stået på 2 ben – udvikling og sikker drift – hvilket bl.a. har betydet, at antallet af medlemmer har været rimelig stabil i de sidste 10-15 år. Klubben har igennem årene udviklet sig til næsten udelukkende at være et tilbud til motionister, og bidrager herigennem aktivt til den landsdækkende kampagne »Bevæg dig for livet«

GBT har igennem de 30 år været et stort aktiv for Guldager både som et idrætstilbud, men også som et samlingssted, hvor man har mulighed for at mødes og hygge sig. Medlemsnedgang Vi nåede ikke at åbne tennisbanerne før Covid-19 ramte Danmark den 11. marts 2020. Det kunne ikke undgå at påvirke medlemstegningen, men det har været meget positivt, at medlemsnedgangen har været relativ minimal – ca. 10 %. At medlemsnedgangen ikke har været større kan bl.a. skyldes, at mange af klubbens medlemmer er meget loyale og ønsker at støtte klubben, men også at det er rart at komme ud og bevæge sig i disse tider. Vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til sæsonen 2021, hvor vi håber at kunne vende medlemsnedgangen til en mindre medlemsfremgang. Sociale arrangementer Der har været afholdt 1 grilltennis/petanque arrangement d. 20. august 2020, hvor der deltog ca. 25 personer, der enten spillede tennis eller petanque. Arrangementet forløb tilfredsstillende. Vi planlægger hvert år at afholde 2 gilltennis/petanque arrangementer, men det var desværre kun muligt at afholde 1 arrangement i år pga. forsamlingsforbuddet. Nyt projekt Bestyrelsen har udarbejdet et nyt projekt »Etablering af mindre kultur- og aktivitetshus

Jeg skal efter brød til kaffen hos . . .

TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20 FRISK BRØD HVER DAG 19


i Guldager« Projektets ide er at etablere et mindre kultur- og aktivitetshus ved at udbygge klubhuset, og tilbyde aktiviteter som dart, kort, brætspil, bordtennis m.v. for alle aldersgrupper. Det er som udgangspunkt meningen, at aktiviteterne tilbydes alle borgere i Guldager som et åbent tilbud, hvor alle kan møde op og deltage i aktiviteterne. Budgettet er på 170.000 kr. Projektbeskrivelsen og ansøgning om fondsmidler er fremsendt til Nykredit-fonden, der forventes at tage stilling til ansøgningen i april 2021. Såfremt ansøgningen imødekommes forventes udbygningen af klubhuset at stå klar i efteråret 2020, hvorefter vi kan tilbyde de nye aktiviteter med virkning fra 2022. Sponsorer: GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år. Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2020: • Eventkokken i Guldager • VVS Finn Qvist Jensen

• Raaby Revision • Hjerting Installationsforretning ApS • Iversen – Tømrer og snedker. • Here2Care GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. Vi vil i den forbindelse ikke undlade, at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne. 3: NORDVEST-NYT Nordvest-Nyt har været ramt hårdt af Covid19 situationen, idet bladet indholdsmæssigt beskæftiger sig meget med de arrangementer der afholdes i Guldager. Bladet er således temamæssigt bygget op over de 3 arrangementer – Fastelavnsfesten, Sct. Hans festen ved Møllesøen og Juletræsfesten. Da 2 af disse arrangementer er blevet aflyst har det også haft den konsekvens, at Nordvest-Nyt ikke er udkommet. Men i starten af 2020 lykkes det i forbindelse med Fastelavnsfesten, at få udgivet et

Et godt liv med sunde fødder -VKILOHUKSPUNWHYHÄUILOHUKSPUN   ]VRZWLLSPUNVNSHR    ࠫKHSZWHYRLU:¤KKPUN   ,ZIQLYN=   ;SM     6USPULIVVRPUN!  ^^^YLRZSLMVKWSLQLKR 20


nummer af Nordvest-Nyt, hvor indholdet var flg. Guldager Borgerforenings beretning, et indlæg fra GBT om et nyt tilbud, et indlæg om et samarbejde mellem Guldager Borgerforening og KGS Flise og Facaderens i Guldager og nyt fra Guldager Kirke. Vi håber selvfølgelig at det bliver muligt at udgive Nordvest-Nyt 3 gange i 2021 – men det hele afhænger jo af om det er muligt at gennemføre de planlagte arrangementer. Annoncører: Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2019. Eventkokken.dk Thomas’ køreskole Reksle Fodpleje KGS Flise og Facaderens Tarp Bageri Raaby Revision VVS Finn Qvist Jensen Hos Charlotte Brunos Autoservice Høgholm GBT 4: GULDAGER SOGNEARKIV Så er et meget specielt år i Guldager Sognearkivs historie afsluttet. Et år i coronaepidemiens skygge, et år præget af nedlukning og restriktioner, der har gjort dagene i arkivet noget anderledes. 2020 startede på vanlig vis. Vi deltog i kursus i Hellehallerne i slutningen af januar og starten af februar. I februar lavede vi en lille billedudstilling med billeder fra det gamle Guldager. Den blev vist til Borgerforeningens generalforsamling. Der var stor interesse for den, og vi fik gjort opmærksom på arkivet. Så kom nedlukningen i marts. Vi nåede lige inden at deltage i årsmødet på Byhistorisk Arkiv. Vi vedtog i arkivet at følge myndighedernes retningslinjer vedrørende fremmøde, åbningstider og besøgende, så resten af året blev stille. Vi mødtes i arkivet, når det var tilladt, arbejdede med arkivering og besvarede

henvendelser, der kom pr. mail. Vores håb nu, hvor nedlukningen for arkivet stadig gælder, er, at vi snart kan vende tilbage til normale tilstande igen. Tak til EIS for husly og hjælpsomhed, de der har tænkt på os og afleveret materiale til arkivet samt vore gæster, der har vist interesse for det arkivet laver. 5: AFSLUTNING Guldager Borgerforening har planlagt følgende aktiviteter i 2021: • Fastelavnsfesten • Affaldsindsamlingen • Tour de Pedal • Sct. Hans festen ved Møllesøen • Fællesspisning. • Guldagerringen – indvielse af legeplads og linjeføring. • Juletræsfesten • Udsmykning af Foderstoffen Én ting er planlægning – noget andet er gennemførelse. Det har vi i den grad lært i 2020, og vi kan jo på nuværende tidspunkt konstatere, at det ikke har været muligt at gennemføre Fastelavnsfesten pga. forsamlingsforbuddet, men at det heldigvis har været muligt at gennemføre Affaldsindsamlingen, og at Tour de Pedal også gennemføres som planlagt. Det er desværre også nødvendigt at aflyse Sct. Hans festen ved Møllesøen, men vi håber det bliver muligt at gennemføre fællesspisninger. p.b.v. Jørn Gade Petersen

21


Guldager Lokalråds beretning 2019/2020 Beretningen er delt op i flg. områder: • • • • • • • •

Lokalrådsmøder Trafiksikkerhed Nye boligområder i Guldager Dagligvarebutik i Guldager Møde med Økonomiudvalget Møde med Bygge- og Teknikudvalget Møde med Vej & Park Fremtidige opgaver

Lokalrådsmøder Der har i 2019/2020 været afholdt 6 lokalrådsmøder. Vi har herudover et udvidet samarbejde med Guldager Borgerforening vedr. Guldagerringen og projektet »Pas på Guldager«. Vedr. Guldagerringen er der udarbejdet en projektbeskrivelse for »Guldagerringen anno 2019 – leg og motion i naturen«. Projektet indeholder • Etablering af legeområde på boldbanen for børn op til 10-12 års alderen. • Ændring af linjeføringen. Det samlede budget er på ca. 530.000 kr. Finansieringen består i støtte fra fonde, Esbjerg kommune og eget arbejde. Formålet med projektet »Pas på Guldager« er, at opfordre alle i Guldager til, at gøre en indsats for at passe på Guldager på flere områder bl.a. • Hold Guldager ren • Pas på de bløde trafikanter • Deltag i arrangementer. Der er tradition i Guldager for at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det giver rigtig god mening at mødes en søndag formiddag, og være med til at samle henkastet affald sammen. Vi skal også på andre områder være med til at holde Guldager ren. Der er efterhånden mange der har en plasticpose med når de lufter deres hund, men vi skal have de sidste

22

med, så vi bl.a. kan færdes på boldbanen uden at risikere at træde på hundelorte. Vi skal også have fokus på de mange flotte heste der går rundt i Guldager. De har det jo med at efterlade sig hestepærer mange steder. Det kunne være fint, hvis ryttere efter turen vendte tilbage og samlede hestepærerne op. Vi skal være her alle sammen – det kræver at vi alle sammen gør en indsats for at holde Guldager ren. På lokalrådsmødet d. 22. oktober 2019 udarbejdede vi en prioriteret oplistning af de arbejdsopgaver der kræver fokus og handling af lokalrådet: • Pendlertrafikken • Boligudbygning • Guldagervej – oplysningskampagne • Præstemarksvej – cykelsti fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter • Guldagervej – midterhelle v/Guldagergårdsvej/Guldagervej • Cykelsti til Hjerting – lys • Frøkjærvej – bump eller KM-visere Trafiksikkerhed Som det er beskrevet under afsnittet Lokalrådsmøder har lokalrådet fokus på en række opgaver af trafiksikkerhedsmæssig karakter: • • • •

Pendlertrafikken Guldagervej – 2minus 1 vej Cykelsti på Præstemarksvej Overgangen Guldagervej/ Guldagergårdsvej • Bump på Frøkjærvej • Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting • Trafikforhold i Guldager st.

Pendlertrafikken: Man kan godt blive en smule træt når man nævner ordet pendlertrafik. Der er blevet brugt oceaner af tid og kræfter på at få løst


dette problem – og på trods af et utal af møder med borgmestre, udvalgsformænd, politikere, topembedsmænd og embedsmænd er der intet sket – absolut INTET. Det er indtil videre blevet ved forståelse og gode hensigter, men ingen handling. Situationen pt. er at vi endnu engang skal have udarbejdet en trafiktælling for at få beskrevet omfanget af pendlertrafikken. Vi har tidligere udarbejdet en sådan tælling i 2015, men vi gør det gerne igen. Vi håber fortsat på, at der kan etableres et lyskryds/en rundkørsel v/Vestkystvejen/Hjertingvej, således, at flere vælger at komme til Esbjerg via Vestkystvejen. Det ville sandsynligvis aflaste pendlertrafikken igennem Guldager. Guldagervej – 2 minus 1 vej Omlægningen af Guldagervej til en 2 minus 1 vej har efter lokalrådets vurdering fremmet trafiksikkerheden. Det er vores opfattelse at trafikken afvikles mere sikkert, hvorfor vi er blevet så glade for denne løsning, at vi også ønsker at der indføres 2 minus 1 veje på Guldager Byvej og Frøkjærvej. Efter opfordring fra lokalrådet har der været en oplysningskampagne på Guldagervej om 2 minus 1 vejen. Den eneste ulempe lokalrådet ser ved 2 minus 1 vej løsningen, er at vejen bliver meget gold og mere kommer til, at ligne en landingsbane på en flyveplads end en vej igennem en landsby. Vi har rejst denne problematik på dialogmødet med Vej- og Park d.

18. februar 2020, og her lovede man at indkalde lokalrådet til et møde for at drøfte løsningsmuligheder.

Cykelsti på Præstemarksvej Der er kommet øget opmærksomhed på strækningen fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter, hvilket bl.a. har betydet at der er begyndt at dukke parkeringsvagter op på strækningen, der uddeler bøder til de bilister der holder ulovligt parkeret på vejen. Det er absolut positivt, at man på den måde sikrer, at der ikke parkeres på Præstemarksvej, men det løser ikke problemerne med sammenblandingen af den tunge og den bløde trafik. Der opstår stadig mange farlige situationer på strækningen, hvorfor den eneste radikale løsning er etablering af en dobbeltrettet cykelsti. Den dobbeltrettede cykelsti står på prioriteringslisten for trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Esbjerg kommune, hvorfor lokalrådet fortsat vil arbejde på at få rykket cykelstien frem på listen.

Overgangen Guldagervej/ Guldagergårdsvej Det er meget glædeligt at lokalrådet nu kan konstatere, at der er etableret en midterhelle på overgangen Guldagervej/Guldagergårdsvej. Vi er overbevist om, at det er den absolut bedste og mest trafiksikre løsning på de udfordringer krydset giver – ikke mindst for børnene.

DAME- OG HERREFRISØR

Hos Charlotte 75 13 60 30 Elmegårdsvej 16 - Guldager

Onsdag lukket 23


Bump på Frøkjærvej Ønsket om en bump på Frøkjærvej ved indkørslen til Guldager fra Tulsmark er medtaget på prioriteringslisten over trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Esbjerg kommune. Det må desværre konstateres, at der ikke er sket noget det sidste år – ønsket står stadig på listen. Vi vil nu igen presse på, for at få ønsket om en bump på Frøkjærvej rykket frem på listen. Hvis vi ikke kan komme igennem med det ønske, vil vi foreslå en KM-viser, der viser hvor stærkt man kører. Det kunne følges op af nogle fartkontroller, men når det er sagt er der ingen tvivl om, at en bump vil være den bedste løsning. Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting Der er ingen tvivl om, at vi er supertilfredse med cykelstien mellem Guldager og Hjerting, der jo benyttes af både cyklister og gående. Når det er sagt har vi ikke lagt skjul på, at vi vil arbejde på at få lys på cykelstien, der jo er ekstrem mørk på en stor del af strækningen – især om efteråret og om vinteren. Sådan som Esbjerg kommunes økonomi ser ud er vi godt klar over, at det vil kræve noget særligt, hvis der skal findes penge til at opfylde ønsket om lys på cykelstien. Nye boligområder i Guldager På mødet med Økonomiudvalget d. 21. maj 2019 blev det oplyst, at når boligudbygningen af området vest for Sønderrisvej nærmer sig sin afslutning om nogle år, vil udstykningen af et nyt område blive sat i gang. Det kan enten blive nord for Guldagervej/øst for Tarphagevej eller nord for Guldager Idrætscenter. Det forventes at det bliver omkring 2025. Dagligvarebutik i Guldager Guldager Lokalråd har siden begyndelsen af 2019 haft et tæt samarbejde med TK Development/Agat Ejendomme og Esbjerg kommune vedr. etableringen af en dagligvarebutik i Guldager.

24

Samarbejdet resulterede i at Aldi meldte sig banen, og ønskede at etablere en dagligvarebutik i Guldager. Det har siden 1989 hvor Brugsen lukkede i Guldager været et stort ønske, at få en dagligvarebutik i Guldager, hvorfor Guldager Lokalråd besluttede at prioritere denne opgave meget højt. Det har især handlet om at sikre, at planlægningsfasen ikke løb ind i problemer i forhold til placering, kommuneplantillæg og lokalplaner mm. Det ser nu ud til at vejen er banet for, at Aldi åbner en dagligvarebutik i Guldager i slutningen af 2021, og der skal her lyde en meget stor tak til samarbejdet med Carina Busk, Aldi, Rasmus Jensen, Agat Ejendomme og Esbjerg kommune for et særdeles godt samarbejde. Vi ser frem til åbningen af Aldi i Guldager i slutningen af 2021. Møde med Økonomiudvalget Mødet med økonomiudvalget blev afholdt d. 12. august 2020. På mødet blev følgende problemstillinger berørt: • Boligudbygning • Seniorbolig • Dagligvarebutik


Boligbyggeri Der henvises til afsnittet om nye boligområder i Guldager Seniorboliger Der er et stort behov for seniorboliger i Guldager, og der efterlyses områder i Guldager, hvor der kan bygges seniorboliger. Guldager Lokalråd ønsker en del af området på Navervænget inddraget til bygningen af seniorboliger, men Økonomiudvalget pegede på området nord for Guldager Idrætscenter, hvor der kan indtænkes muligheder for bygningen af seniorboliger. Dagligvarebutik I forbindelse etableringen af dagligvarebutik ønsker Guldager Lokalråd at plangrundlaget fremmes mest muligt, således at dagligvarebutikken kan etableres hurtigst muligt. Møde med Teknik- og Byggeudvalget Mødet med Teknik- og Byggeudvalget blev afholdt d. 26. maj 2020. På mødet blev følgende punkter berørt: • Pendlertrafikken • Etablering af 2 minus 1 veje i Guldager • Bump på Frøkjærvej • Etablering af cykelsti på Præstemarksvej • Lys på cykelstien mellem Guldager og Hjerting • Sikre overgangen fra cykelsti til Guldager Skolevej Der henvises til afsnittet om Trafiksikkerhed. Møde med Vej & Park Mødet med Vej & Park blev afholdt d. 18. februar 2020. På mødet orienterede Vej & Park om de projekter der er igangsat i Esbjerg. Lokalrådet havde bl.a. anmodet om en drøftelse af nedenstående forhold • Manglende asfaltering af Guldager Byvej • Udtynding af træer ved Guldager Gamle Stadion • Udtynding af træer ved Skelbækvejs legeplads

• Forskønnelse af Guldagervej (i forbindelse med 2 minus 1 vejen). • Vedligeholdelse af læbælter – hvorfor klippes der ikke ved lygtepæle. Vej & Park oplyste, at asfalteringen af Guldager Byvej vil ske i forbindelse med separatkloakeringen i Guldager. Vedr. udtyndingen af træer ved Guldager Gamle Stadion og ved Skelbæksvejs legeplads lovede man at undersøge forholdene, ligesom man lovede at se på vedligeholdelse af læbælter. Lokalrådet vil blive indkaldt til et møde vedr. forskønnelse af Guldagervej. Fremtidige opgaver Vi er meget tilfredse med, at der er sket mange positive ting i Guldager i gennem de sidste år: • Cykelstien fra Guldager til Hjerting • Guldagerringen • Guldagervej – 2 minus 1 vej • Forskønnelse af bymidten – blomster og træer. • Stop for udkørsel på Guldagervej fra Guldager Skolevej • Tunnel på Tarphagevej • Midterhelle i krydset Guldagervej/Guldagergårdsvej • Guldagerringen – etablering af legeplads og sti Vi er også meget tilfredse med, at der i løbet af 2021 vil blive etableret: • Dagligvarebutik i Guldager Men der er fortsat mange opgaver der er uløste og kræver en indsats af lokalrådet: • Pendlertrafikken • Boligudbygning • Guldager Byvej og Frøkjærvej – 2 minus 1 veje • Lys på cykelstien fra Guldager til Hjerting • Dobbeltrettet cykelsti på Præstemarksvej • Bump på Frøkjærvej • Pas på Guldager p.b.v. Jørn Gade Petersen

25


Gudstjenesteliste for Guldager og Hostrup Maj - oktober Dato

Guldager

16. maj

10.30

23. maj

10.30

24. maj

Hostrup

Præst

Bemærkninger

MPF

6. s. e. påske

MPF

Pinsedag

10.30

BB

2. pinsedag

30. maj

10.30

MPF

Trinitatis

5. juni

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

6. juni

09.00

BB

1. s. e. trin

13. juni

10.30

BB

2. s. e. trin

20. juni

10.30

MPF

3. s. e. trin

27. juni

10.30

BB

4. s. e. trin

3. juli

10.30

MPF

Dåbsgudstjeneste

4. juli

09.00

MPF

5. s. e. trin

11. juli

10.00

MPF

6. s. e. trin

18. juli

10.30

25. juli

10.30

1. aug.

09.00

7. aug.

10.30

09.00

10.30 09.00

10.30 09.00 10.30

MPF

7. s. e. trin

MPF

8. s. e. trin

BB

9. s. e. trin

BB

Dåbsgudstjeneste

BB

10. s. e. trin

BB

11. s. e. trin

8. aug.

10.30

15. aug.

10.30

22. aug.

10.30

MPF

12. s. e. trin

28. aug.

10.00

MPF

Konfirmation EIS

29. aug.

10.00

MPF

Konfirmation 7.c

4. sept.

10.00

BB

Konfirmation 7.a

BB

Konfirmation 7.b

09.00

5. sept.

10.00

12. sept.

10.30

19. sept.

10.30

26. sept.

09.00

2. okt.

10.30

Dåbsgudstjeneste

3. okt.

10.30

18. s. e. trin

10. okt.

10.30

17. okt.

10.30

24. okt.

09.00

31. okt.

10.30

26

09.00

15. s. e. trin 16. s. e. trin

10.30

09.00

17. s. e. trin

19. s. e. trin 20. s. e. trin

10.30

21. s. e. trin 22. s. e. trin


Er lyset gået? Ring 75 16 77 55 Vi svarer 24 timer i døgnet Aut. el-installatør

Guldager kirke: Sognepræst: Brian Bannerholt Kirkevænget 9, tlf. 75 11 60 30 Træffes ikke mandag. Sognepræst : Mette Præstegaard Friis Kastanielunden 67, tlf. 50 51 60 20 6705 Esbjerg Ø Kirkekontoret: Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90 guldager.sogn@km.dk Åbningstider: Mandag ..............Lukket Tirsdag, onsdag og fredag ............kl. 9.00-13.00 Torsdag...............kl. 15.00-18.00 Kordegn: Torben Christiansen Organist: Karina Bøje Jensen. Graver: Søren Brydsø. Tlf. 75 11 61 93. Kirkelige handlinger: Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret. Fødsler: Meddeles kirkekontoret. Kirkebil: Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn. Chaufføren vil selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren.

27


Guldagers aktivitetskalender: Tidspunkt:

Sted:

Aktivitet:

1. ons. i måneden 9.30-11.30

Esbj. International School

Guldager Sognearkiv

9. juni kl. 18.30

Guldager Forsamlingshus

Generalforsamling GBT

9. juni kl. 19.00

Guldager Forsamlingshus

Generalforsamling NordvestNyt

9. juni kl. 20.00

Guldager Forsamlingshus

Generalforsamling Borgerforeningen

14. juni kl. 18.00

Bålhytten på boldbanen

Fællesspisning

23. juni 2021

Møllesøen

Sct. Hans aften Aflyst grundet Corona

1. juli kl. 18.00

Bålhytten på boldbanen

Fællesspisning

10. august kl. 18.00

Bålhytten på boldbanen

Fællesspisning

1. september kl. 18.00

Bålhytten på boldbanen

Fællesspisning

18. september 2022

Affaldsindsamling

Start ved bålhytten Guldager gamle stadion

28

Profile for Guldager Kirkeby

NordvestNyt 103  

NordvestNyt 103  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded