__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 102 - 2020

35. årgang


Nytårsønsker Vi har nu taget hul på et helt nyt år og et helt nyt årti, hvorfor tiden er inde til at fremkomme med 3 nytårsønsker for Guldager:

den, men den har ikke løst pendlertrafikken. Tiden er inde til, at der gøres en ekstraindsats for, at vi får løst pendlertrafikken.

Seniorboliger Vi har for få seniorboliger i Guldager. Tiden er inde til, at der gøres en ekstra indsats for, at borgere der har boet i Guldager i mange år, får mulighed for at flytte i en seniorbolig, når de pga. alder ikke længere kan blive boende i deres parcelhus.

Det er 3 store nytårsønsker, men det er ikke nye ønsker. Det er ønsker vi har fremsat igen og igen igennem mange år, men som vi endnu ikke er kommet igennem med. Guldager Lokalråd har ønskerne øverst på deres liste over opgaver der skal løses i de kommende år, så vi håber, at 20’erne bliver det årti, hvor der bygges flere seniorboliger i Guldager, hvor der åbner en dagligvarebutik i Guldager, og hvor vi får løst pendlertrafikken i Guldager.

Dagligvarebutik Brugsen i Guldager lukkede i 1989. Tiden er inde til, at der gøres en ekstraindsats for, at vi får en dagligvarebutik i Guldager. Pendlertrafik Der er ingen tvivl om, at 2 minus 1 vejen på en del af Guldagervej har øget trafiksikkerhe-

Bestyrelsen for Nordvest-Nyt: Formand: Ole Schultz Kasserer: Marie Bertelsen Bestyrelsesmedl.: Jørn Gade Petersen Tryk: In Print Oplag: 450 Distribution: Guldager Borgerforening Annoncepris: 1/4 = 250 kr. 1/2 = 500 kr. 1/1 = 1000 kr.

Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Jørn Gade Petersen Næstformand: Jesper Hansen Bestyrelsesmedl.: Rasmus Hedegård Lykke Stouby Jensen Lene Nielsen David Bjørnhardt Steen Schmidt Jensen Suppleanter: Lotte Andersen Anette Kampmann

2

Godt nytår Jørn Gade Petersen

Guldager Borgerforening indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 20.00 i Guldager Forsamlingshus Inden generalforsamlingen i Guldager Borgerforening er der spisning kl. 19.30. Der er tilmelding til spisning til Jørn Gade på jgade@bbsyd.dk senest d. 18. februar 2020

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Eventuelt.


3


Nyt tilbud i tennisklubben GBT er om 2-3 måneder klar til, at byde både nye og gamle medlemmer velkommen til en ny sæson. Banerne forventes at blive klargjort i slutningen af marts måned, hvis vejrguderne tillader det. Vi satser herefter på, at kunne påbegynde sæsonen lige før påske. Vi må jo desværre erkende, at vi efter nogle år med medlemsfremgang, oplevede en mindre tilbagegang i antallet af medlemmer sidste år. Bestyrelsen har derfor besluttet, at etablere et helt nyt tilbud i GBT – familieaftener.

Guldager Borgerforenings Tennisklub »GBT« indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 18.30 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne

Mandag aften inviteres alle familier i Guldager til, at deltage i en række aktiviteter i tennisklubben – petanque, tennis, bordtennis mm. GBT har anskaffet et bordtennisbord, således at der er flere aktiviteter man kan deltage i – og såfremt man har lyst til, at spille fodbold eller benytte fitness-redskaberne på boldbanen, er det jo også en mulighed. Så tilbuddet går i sin enkelthed ud på, at man tage hele familien med ned på tennisanlægget mandag aften, og hygger sig sammen ved forskellige aktiviteter. Men inden vi kommer så langt, skal der afholdes generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.30 i Guldager Forsamlingshus, hvor alle medlemmer er velkommen. Velkommen til en ny og spændende sæson i GBT. Bestyrelsen

Aflevering af brænde til Sct. Hans bålet kan ske på pladsen ved Mølledammen fra 1. marts 2020 - men kun ved henvendelse til Søren Jørgensen på tlf. 20 64 73 59 4


Velkommen som medlem i Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT – byder nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson på banerne, der er beliggende på Elmegårdsvej i Guldager. Udover de 2 tennisbaner og de 2 petanquebaner råder GBT over et klublokale, hvor der er mulighed for, at hygge sig både før og efter kampene.

Hvorfor være medlem i GBT? GBT’s formål er at udbrede interessen for tennis og petanque på motionsplan og at skabe sammenhold og socialt samvær. Sagt på en anden måde hygger vi os gevaldigt sammen i GBT. Herudover er det vigtigt for os, at kontingentsatserne er rimelige!

Kontingent Tennis:

Voksne over 18 år: Børn under 18 år: Familiemedlemskab:

500,- kr. 250,- kr. 1200,- kr.

(Hjemmeboende børn under 18 år)

Familierabat: 10% når min. 2 personer i en familie er medlem. Pensionister: 250,- kr. Petanque: Voksne: 50,- kr. Børn: 25,- kr. I den tid GBT har eksisteret er det blevet billigere og billigere at være medlem i GBT, idet vi aldrig har hævet kontingentsatserne.

Hvordan bliver man medlem i GBT? Det er muligt at blive medlem i GBT ved at kontakte: Tage Møller, Nørrevænget 8, 75 11 60 34

Vi ses på tennisbanerne i Guldager

5


6


7


8


BYFEST I GULDAGER I DAGENE DEN 4.-5.-6. JUNI 2020 Det lykkedes desværre ikke at samle frivillige nok til, at planlægge og gennemføre byfesten 2019. Det kom som lidt af et chok for os alle sammen, og vi var mange der i sommeren 2019 gik rundt og manglede byfesten i Guldager. Det kunne ikke være rigtigt, hvorfor Guldager Borgerforenings bestyrelse besluttede at prøve, at få en byfest op og stå i 2020. Det er nu lykkedes. Der er ca. 20 frivillige i Guldager der har meldt sig, og er klar til at smøge ærmerne op. De første møder er afholdt og planlægningsarbejdet er i fuld gang til den 16. byfest i Guldager.

Byfesten 2020 bliver en byfest med et indhold som vi kender med gadefodbold, aktiviteter for børn, aktiviteter lørdag eftermiddag, petanque og tennis, kroket, og ikke mindst fest i teltet både fredag og lørdag aften. Vi starter byfesten torsdag den 4. juni 2020 med Guldagerløbet og håber, at mange vil komme ned på boldbanen og støtte løberne. Teltet er åbent, hvorfor det også vil være muligt at købe øl og vand. Byfesten fortsætter herefter fredag og lørdag, hvor vi slutter af med en stor fest i teltet lørdag aften med spisning og et festfyrværkeri. Vi glæder os til Byfesten 2020.

9


er med til at holde Guldager ren KGS Flise- og Facaderens indgår samarbejde med Guldager Borgerforening Kim Aa. Godtfredsen - indehaver af KGS Flise- og Facaderens i Guldager - er interesseret i at gøre en indsats for at holde Guldager ren. Han udtaler flg.: »Da jeg for nylig havde et par tomme timer i kalenderen, valgte jeg at bruge dem på at rense »foder« broen ved Møllesøen (den ved Præstemarksvej). Der havde efterhånden sat sig så mange alger og mos, at færdsel var usikkert for dem som benytter broen. Det var ikke en tilfældighed at lige netop en bro i Guldager fik de »tomme« timer tildelt, Guldager er hjemby for KGS og derfor gav det god mening efter eget skøn. Her efterfølgende er der blevet reflekteret over tingene, og KGS vil i anledning af »Hold Guldager Ren« gerne tilbyde at stille sit udstyr inkl. fører, til rådighed for de timer arrangementet står på. Det går i sin helhed ud på, at borgerne i Guldager kan komme med forslag til, hvad KGS kan afrense. Vi ser meget gerne et emne som påvirker lokalsamfundet, og derfor ikke privat ejendom.

KGS er åben overfor indkomne forslag, op til 7 dage før Hold Guldager Ren. Forlag kan sendes direkte på info@kg-s.dk eller via hjemmesidens kontaktformular kg-s.dk/kontakt Herfra vil der blive valgt en opgave som matcher timerne arrangementet varer, send derfor gerne flere forslag« Guldager Borgerforening hilser henvendelsen fra Kim Aa. Godtfredsen velkommen, og har besluttet at indgå i et samarbejde med KGS i forbindelse med Hold Guldager Ren affaldsarrangementet den 26. april 2020. Samarbejdet går ud på, at vi opfordrer alle til at komme med forslag til emner i Guldager som KGS kan afrense. Forslagene skal fremsendes til KGS senest søndag den 19. april 2020. Rensningen af emnerne finder sted samtidig som Hold Guldager Ren – affaldsindsamlingen søndag den 26. april 2020 kl. 10.0012.00.

ALT I AUTOREPARATION

Bremse- og støddæmperspecialist! Reparation af aircondition og klimaanlæg! Service af alle bilmærker! Reparation til syn til fast pris!

BRUNOS AUTOSERVICE ApS

Guldager Byvej 44B - Guldager Tlf. 75 46 00 11

10


Beretningen for året 2019 er opdelt i følgende afsnit: 1. Bestyrelsen 2. Guldager Borgerforenings Tennisklub – GBT 3. Nordvest-Nyt 4. Guldager Sognearkiv 5. Guldager Lokalråd 6. Afslutning 1: BESTYRELSEN Guldager Borgerforenings bestyrelse har i 2019 beskæftiget sig med flg. forhold: Arrangementer Sundhedsprojekt Guldagerringen Forskønnelse af bymidten Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI-fitness og motion og Guldager Forsamlingshus

Arrangementer I 2019 har der været afholdt 8 arrangementer: Foredrag, Fastelavnsfesten, Hit med 80’erne, Affaldsindsamling, Tour de Pedal, Guldagerløbet, Sct. Hans festen v/Mølledammen og Juletræsfesten. Foredrag: Foredrag i Guldager Forsamlingshus d. 21. januar 2019 med Claus Elgaard var både tankevækkende og livsbekræftende. Historien om Claus Elgaards ludomani er historien om et misbrug, der tog magten fra ham, men det er også historien om vejen ud af det massive misbrug. Claus Elgaard formåede på en både direkte og ligefrem måde, at fortælle om baggrunden for hans misbrug, og det var hele vejen igennem med et glimt i øjet, og plads til at grine. De 50 fremmødte i Guldager Forsamlings-

11


hus fik et foredrag der gav stof til eftertanke, men de blev også godt underholdt af en foredragsholder med en fremragende formidlingsevne. Fastelavnsfesten: Det var igen et vellykket arrangement med det faste makkerpar Erik og Leif til at styre begivenhederne. Arrangementet varede ca. 2 timer og kører efter et bestemt koncept indeholdende udpegning af de bedst udklædte, slå katten af tønden, udpegning af kattedronninger og kattekonger, og ikke mindst uddelinger af slikposer. Der hele bliver krydret med en masse sange og dans. Sådan skal det bare være. Hit med 80’erne: Arrangementerne med Hit med 80’erne i Guldager Forsamlingshus har igennem flere år været et tilløbsstykke, hvor billetterne næsten har været udsolgt inden de blev sat til salg. Sådan var det desværre ikke i 2019. For første gang var der ikke udsolgt, men på trods af det var det en super god aften for alle der havde købt billetter. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Guldager Borgerforening meget gerne vil fortsætte med arrangementet med Hit med 80’erne, og at Hit med 80’erne også meget gerne vil spille i Guldager Forsamlingshus. Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at der kan sælges 150 billetter, hvilket vi desværre må erkende ikke var muligt i 2019, og måske heller ikke er muligt fremover.

Guldager Borgerforening har derfor besluttet, at Hit med 80’erne ikke er blandt de arrangementer vi præsenterer i 2020. Vi håber selvfølgelig at det på et senere tidspunkt bliver muligt, at præsentere Hit med 80’er i Guldager Forsamlingshus. Hold Guldager ren – den årlige affaldsindsamling Guldager Borgerforening har igennem mange år deltaget i Danmark Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Indsamlingen fandt sted søndag d. 31. marts 2019 kl. 10.00, hvor ca. 30 mødte op på Børnehusets parkeringsplads, og efterfølgende brugte et par timer på at samle affald i Guldager. Udover at vi på den måde bidrager til at passe på vores by og på naturen, er det også vigtigt, at børn og voksne i fællesskab tilbringer nogle hyggelige timer sammen og gør en forskel for både naturen og byen. Tour de Pedal: Der er mange traditioner i Guldager – en af dem er Tour de Pedal. Her møder 20-30 personer op 2 gange om ugen og cykler en tur sammen. Sådan har det være i flere år og sådan var det også i 2019. Som noget nyt havde firmaet Wind And Water Technology i Guldager v/Peter Jacobsen sponseret gule veste til alle deltagere i Tour de Pedal. Der skal lyde en stor tak til firmaet, der på den måde har bidraget til trafiksikkerheden.

DAME- OG HERREFRISØR

Hos Charlotte 75 13 60 30 Elmegårdsvej 16 - Guldager

Onsdag lukket 12


Guldagerløbet: Guldagerløbet arrangeres sammen med SGI fitness og motion, der står for tilmelding og gennemførelsen af løbet, medens Guldager Borgerforening står for forplejningen. Guldagerløbet har været afholdt 3 gange – det første løb var i 2017 og løbet i 2019 var den foreløbige kulmination rent tilmeldingsmæssigt – og det må også siges, at være det hidtil bedste rent arrangementsmæssigt. Der var i 2019 tilmeldt ca. 220 løbere og det forventes, at ligeså mange tilmelder sig løbet i 2020, hvor løbet afholdes torsdag d. 4. juni 2020 – dagen før Byfesten i Guldager. Sct. Hans festen ved Mølledammen: I 2018 var det formanden for Teknik & Miljøudvalget i Esbjerg kommune, Søren Heide Lambertsen der holdt båltalen. I 2019 var det borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg kommune der holdt båltalen. Vi er meget glade for, at indflydelsesrige politikere har lyst til at komme til Guldager og holde

båltalen. Vi er lidt udfordret i 2020, men mon ikke vi kan lokke en kendt lokalpolitiker eller landspolitiker til Guldager. Den kendsgerning, at borgmester Jesper Frost Rasmussen hold båltalen i Guldager betød også, at rigtig mange valgte, at deltage i Sct. Hans festen ved Møllesøen. Ja – det er vel ikke forkert at sige, at der var rekordmange der deltog i arrangementet. Juletræsfesten: Der var tilmeldt ca. 80 børn og voksne til juletræsfesten i Guldager Forsamlingshus. Det var lidt færre end i 2018. Julemanden var kommet til Guldager fra Grønland, og han sørgede for, at der blev danset rundt om juletræet og delt poser ud til børnene. Der er tradition for at juletræsfesten afholdes den 1. søndag i advent kl. 10.00 om formiddagen. I 2020 er vi tvunget til at flytte arrangementet til søndag d. 6. december 2020 kl. 14.00, idet Forsamlingshuset er optaget den 29. november 2020.

LOKAL BEDEMAND I GULDAGER OG OMEGN Vi træffes hele døgnet. Ingen tillæg for aften/ weekend

Fokus er: Ro · Tid · Respekt · Omsorg · Nærvær Vi står til rådighed, så du får overskud til en værdig afsked.

Bjarne Christensen

Henrik Kristensen

info@hb-begravelse.dk

Tlf. 70 70 21 10 • www.hb-begravelse.dk 13


14


Byfesten 2019 Der har været holdt byfester i Guldager hvert andet år siden 1989. Guldager Borgerforening gik derfor - sædvanen tro - i gang med, at planlægge den 16. byfest i Guldager i efteråret 2018. Det skulle vise sig, at blive mere end svært, at finde det nødvendige antal frivillige til, at planlægge og gennemføre byfesten, hvorfor det desværre var nødvendigt at aflyse den. Det var en mega svær beslutning, idet byfesterne har haft stor betydning for sammenholdet og fællesskabsfølelsen i Guldager, og været en begivenhed alle så frem til. Guldager Borgerforening valgte derfor i efteråret 2019, at gøre endnu et forsøg på, at få en byfest op og stå. Det er meget glædeligt at kunne meddele, at det er lykkedes at samle et tilstrækkeligt antal frivillige, hvorfor der holdes byfest i Guldager i perioden den 4.-5.-6. juni 2020 startende med Guldagerløbet torsdag den 4. juni 2020. Sundhedsprojekt Guldager Borgerforening og borgere i Guldager Kirkeby har deltaget i et forskningsprojekt gennemført af Forskningsenheden for Sundhedsfremme ved SDU i Esbjerg og Center for Landdistriksforskning. Udover Guldager Kirkeby har landsbyerne Gærum v/Vejen og Skrave v/Frederikshavn deltaget i projektet. Projektet blev præsenteret på et seminar tirsdag den 14. maj 2019 på SDU, Esbjerg,

hvor de 3 deltagende landsbyer havde et indlæg om indsatserne i deres landsbyer. Formålet med projektet har været at undersøge, hvad der sker når det fremgår af en landsbyplan eller en lokal udviklingsplan (LUP), at man vil styrke sundhed, trivsel og tryghed. I Guldager Kirkebys landsbyplan fremgår det, at visionen for Guldager Kirkeby bl.a. er, at være en sund landsby. Til at understøtte visionen om at styrke sundhed via motion er Guldagerringen etableret, der bl.a. består af multibanen, bålhytten og udendørs fitness på boldbanen og det aktive stisystem i Guldager Kirkeby.

15


Udover Guldageringen er der iværksat andre initiativer i Guldager Kirkeby der har fokus på sundhed, trivsel og tryghed. Der kan

16

bl.a. nævnes: Guldager Borgerforenings Tennisklub. SGI-Fitness og Motion. Tour de Pedal. Sundhedsprojektet. Guldagerløbet. I forskningsprojektet har man set på, hvordan indsatsen kan styrkes gennem aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfund. Resultaterne i forskningsprojekt er flg.: • »Sundhed i LUP’er er ikke kun sundhed, men også landdistriktsudvikling. Selvom forskningsprojektet havde et fokus på sundhed i udgangspunktet, så skal det forstås bredere, og sundhed omhandler også trivsel generelt. • Der er minimalt kommunalt fokus på sundhed via LUP’er eller sundhed i landdistrikterne. • Man kan i landsbyerne bruge sundhed som landdistriktsudvikling, hvis man lykkes med at »tviste«, hvad fællesskaberne handler om. Dette er de tre lokalområder


i forskellig grad eksempler på. • Der er generelt en meget stor borgerinddragelse og fokus på bred involvering i fællesskabet i de tre lokalområder. • Den store involvering og de meget aktive lokalsamfund gør, at der er potentiale for samskabelse, men samtidig er det centralt, at lokalsamfundene selv vil vælge, hvad de engagerer sig i. • Kommunerne kan understøtte de lokale indsatser i højere grad, men må ikke inficere eller tromle de lokale indsatser. Der er dog lang vej endnu, før det er tilfældet, da der endnu ikke er stor kontakt eller et formaliseret samarbejde mellem kommune og lokalsamfund i forhold til sundhedsindsatsen.«

Guldagerringen Projekt Siden etableringen af aktivitetsområdet på boldbanen med en bålhytte, en multibane og fitness-redskaber har der fra flere sider været efterspurgt en legeplads for de mindste børn. Etableringen af en legeplads vil gøre aktivitetsområdet endnu mere attraktivt, hvorfor Guldager Borgerforening besluttede at ned-

• VVS-arbejde • Blikkenslagerarbejde • Bygningsbeslag • Smedearbejde

sætte en projektgruppe der havde til opgave at fremkomme med forslag til etableringen af en legeplads, samt at komme med forslag til Guldagerringens linjeføring. Projektgruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse med titlen: Projektbeskrivelse for Guldagerringen anno 2019 – leg og motion i naturen. Projektet er delt op i 2 dele – Legepladsen og Linjeføringen af Guldagerringen. Legepladsen Der bliver tale om en naturlegeplads leveret af firmaet »Aktiv ude«, der beskriver legepladsen på flg. måde: Legeområdet er udformet, så der er mulighed for at børnene - både de små og de store - gennem varierede aktiviteter bliver udfordret til at udforske muligheder. Samt indgå som et supplement til de aktiviteter, der allerede findes i området. Der er lagt vægt på udfordrende leg og aktiviteter, der kan understøtte såvel børnenes motoriske udvikling, som deres læringspallet i øvrigt, i forhold til alder og udviklingstrin. De stiliserede og lidt utraditionelle rammer giver plads til fantasien. Legepladsen leveres i robinietræ, der kræver minimal vedligeholdelse.

75 11 60 22 75 15 71 97 Henning Jensen

Vi giver gerne tilbud eller overslag - enten det gælder nybyggeri, modernisering eller reparationer.

GULDAGERVEJ 97

• 6710 ESBJERG V • FAX: 75 11 78 75 17


Linjeføring Her tænkes på en forbedring af den del af Guldargerringen, der går fra Skelbæksvejs legeplads til Guldager Møllesø, og herfra igennem Mølleskoven til Guldagervej. Her er det planen, at der etableres en egentlig sti bestående af stabilgrus, så alle kan bruge stien. Økonomi De samlede udgifter til etablering af legepladsen og stisystemet andrager ca. 500.000 kroner. Det er planen at de økonomiske bidrags ydere til projektet er div. fonde og Esbjerg kommune. Herudover skal Guldager Borgerforening også bidrage med eget arbejde/økonomi. Det er målet at en realisering af projekterne kan påbegyndes i 2. kvartal af 2020 når finansieringen er på plads. En forudsætning for realiseringen af projekterne er, at Esbjerg kommune og div. fonde ønsker at støtte projekterne. Forskønnelse af bymidten Det hele startede med et møde med Esbjerg kommune v/Mette Esbjerg d. 15. juni 2018, hvor der var enighed om at bymidten trænger til en forskønnelse. Der blev lagt en plan: I uge 45 (2018) skal der lægges blomsterløg i græsarealerne i bymidten

Foreningen Nordvest-Nyt indkalder hermed til ordinær GENERALFORSAMLING tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 i Guldager Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne 18

I foråret (2019) skal der plantes grupper af træer på græsarealerne. Planen er overholdt – vi har fået både blomsterløg og træer. Der har været meget snak om, hvorvidt krydset er blevet forskønnet. Her har fokus ikke så meget været blomsterne, men de meget tynde birketræer, og ikke mindst de sorte poser. Det er vores håb, at træerne vokser, og at det vil være med til, at give et lidt mere robust og ikke så vindblæst et indtryk, således at bymidten på sigt bliver forskønnet. En væsentlig del af bymidten er Foderstoffen, der jo i den grad trænger til en opdatering. Guldager Borgerforening har derfor besluttet, at etablere et projekt gående ud på, at Foderstoffen ikke blot skal males, men også udsmykkes således, at den kan blive et vartegn – et positivt blikfang – for Guldager. Vi håber at det lykkes at få projektet etableret i 2020, således at vi kan påbegynde arbejdet i 2021. Samarbejde med Guldager Lokalråd, SGI fitness og motion og Guldager Forsamlingshus Samarbejde med Guldager Lokalråd Guldager Borgerforening har etableret projektet »Pas på Guldager« sammen med Guldager Lokalråd.


Formålet med projektet er, at opfordre alle i Guldager til at gøre en indsats for, at passe på Guldager på flere områder: • Deltag i arrangementer Der er stort set altid stor opbakning til de arrangementer der afholdes i Guldager, men i 2019 har vi desværre set lidt andre signaler end vi er vant til – bl.a. lidt færre tilmeldte til juletræsfesten og for få tilmeldte til »Hit med 80’erne«, hvorfor vi ikke kan tilbyde »Hit med 80’erne« i 2020. Det skal dog også nævnes, at vi havde »fuldt hus« til både Fastelavnsfesten og Sct. Hans festen ved Møllesøen, så der er ikke noget éntydigt signal. • Hold Guldager ren Vi er meget stolte over den årlige affaldsindsamling, der sender et godt signal til alle – både børn og voksne. Det er derfor meget glædeligt, at firmaet KGS Flise- og Facaderens i Guldager v/Kim Aa. Godtfredsen har tilbudt, at bidrage til at holde Guldager ren. Firmaet tilbyder gratis at afrense områder i Guldager i de timer affaldsindsamlingen foregår. Det er en utrolig flot gestus fra det lokalt firma. • Pas på de bløde trafikanter Et andet lokalt Wind And Water Technology v/Peter Jacobsen har som nævnt tidligere i beretningen sponseret gule veste til alle deltagere i Tour de Pedal. Det er med til at trafiksikre deltagerne i Tour de Pedal, og sender også et signal om, at vi hjælper hinanden i Guldager.

Samarbejde med SGI-fitness og motion Guldager Borgerforening har et tæt samarbejde med SGI-fitness & motion vedr. Guldagerløbet, der blev afholdt for 3. gang i juni 2019. Vi er nu i gang med planlægningen af det 4. Guldagerløb, der finder sted den 4. juni 2020 i forbindelse med byfesten. Samarbejde med Guldager Forsamlingshus Samarbejdet med Guldager Forsamlingshus har betydet, at der har været afholdt 5 arrangementer i Guldager Forsamlingshus i 2018 – koncernfesten for en række foreninger, foredraget med Claus Ellgaard, fastelavnsfesten, Hit med 80’erne og juletræsfesten. Herudover har generalforsamlingerne i Guldager Borgerforenings Tennis Klub, Nordvest-Nyt og Guldager Borgerforening, været afholdt i Guldager Forsamlingshus. Guldager Borgerforening ser gerne et endnu tættere samarbejde med Guldager Forsamlingshus’ bestyrelse. 2: GULDAGER BORGERFORENINGS TENNISKLUB – GBT Nyt medlemstilbud Efter nogle år med medlemsfremgang måtte bestyrelsen se i øjnene, at træerne ikke vokser ind i himlen. 2019 blev året, hvor medlemsfremgangen blev afløst af en mindre tilbagegang i antallet af medlemmer. Det har fået bestyrelsen til at indføre et helt nyt medlemstilbud – Familieaftener –

Jeg skal efter brød til kaffen hos . . .

TARP BAGERI TLF. 75 16 70 20 FRISK BRØD HVER DAG 19


hvor hele familien inviteres til en aktiv aften sammen. Der er mulighed for at spille tennis, petanque og udendørs bordtennis, og ikke mindst hygge sig sammen om de forskellige aktiviteter. Det er noget nyt, at det også er muligt, at spille bordtennis i GBT, men ved at øge aktivitetsmulighederne håber vi, at kunne lokke flere familier ned på tennisanlægget. Man kan jo også kombinere aktivitetsmulighederne på tennisanlægget med aktivitetsmulighederne på boldbanen – udendørs fitness og fodbold på multibanen – således, at der er gode muligheder for at tilgodese alles behov. Sociale arrangementer GBT har igennem flere år afholdt de meget populære grill-tennis/petanque arrangementer i maj og august måned. Der har altid været stor opbakning til arrangementerne, og det var også tilfældet ved arrangementet i maj mdr. i år, men vi måtte desværre aflyse arrangementet i august mdr. pga. for få tilmeldinger. Bestyrelsen har valgt at holde fast i arrangementerne i den kommende sæson, og hå-

ber at de få tilmeldinger i august mdr. ikke er udtryk for en manglende interesse. Økonomi På trods af medlemstilbagegangen har GBT en sund økonomi med en positiv egenkapital. Det skyldes ikke mindst nogle meget trofaste sponsorer, der har støtte klubben igennem mange år. Den gode økonomi har betydet, at det ikke er nødvendigt at øge kontingenterne på trods af medlemstilbagegangen, og at det er muligt at indføre et helt nyt medlemstilbud – familieaftener. Vi håber at det nye medlemstilbud vil trække nye medlemmer til, og være med til at øge motionsmulighederne i Guldager. Sponsorer GBT’s hovedsponsor er NYKREDIT, der har støttet klubben igennem flere år. Herudover har flg. sponsorer støttet GBT i 2019: • • • •

Eventkokken i Guldager VVS Finn Qvist Jensen Raaby Revision Hjerting Installationsforretning ApS.

Et godt liv med sunde fødder -VKILOHUKSPUNWHYHÄUILOHUKSPUN   ]VRZWLLSPUNVNSHR    ࠫKHSZWHYRLU:¤KKPUN   ,ZIQLYN=   ;SM     6USPULIVVRPUN!  ^^^YLRZSLMVKWSLQLKR 20


• Iversen – Tømrer og snedker. • Here2Care GBT vil gerne takke sponsorerne for den støtte de har ydet klubben, og håber på et godt samarbejde i de kommende år. Vi vil i den forbindelse ikke undlade, at gøre vores medlemmer opmærksom på den støtte sponsorerne yder klubben, og vil opfordre medlemmerne til at støtte sponsorerne. 3: NORDVEST-NYT Nordvest-Nyt nr. 100 udkom i juni 2019 i forbindelse med Sct. Hans festen ved Møllesøen. Jubilæet blev markeret i bladet ved en beskrivelse af særlige højdepunkter i bladets historie. I det første blad der udkom i 1985 blev meningen med bladet beskrevet: Meningen med bladet er, at det skal give borgerne information om det, der foregår i vores lokalsamfund lige nu og skabe debat om, hvad vi kunne ønske os af det fremover. Herefter er der nævnt en række begivenheder i Guldager: • Plantning af træer langs Guldager Byvej i 1990. • Etablering af Guldager Borgerforenings Tennisklub i 1990 • Guldagers 700 års jubilæum i 1992 • Stiftelsen af Guldager Sognearkiv i 1995 • Kampene for at bevare Guldager skole i 2003. • 20 grunde solgt på Nørlundvej i 2003 • Stor byggeaktivitet i Guldager i 2005. • Esbjerg kommunes Miljøpris i 2007 • Etablering af SGI-Fitness og motion i 2007 • Ny skole i Guldager i 2011. • Indvielse af Guldagerringen i 2015 • Cykelsti til Hjerting i 2016 • Forskønnelse af bymidten i 2018 • Udvidelse af Esbjerg International School i 2019. Der kunne have været nævnt endnu flere begivenheder bl.a. lukningen af brugsen i Guldager i 1989, lukningen af Stinnes butik

i 2000, kampene for at bevare Guldager skole i 2007 og 2011, etablering af Agenda 21 i Guldager i 2000, vedtagelsen af landsbyplanen for Guldager Kirkeby i 2011, udbygningen på Guldagergårdsvej i 2009 m.m. Der er således sket utrolig meget i Guldager siden 1985, men det er ikke altid vi tænker over det, med mindre vi bliver mindet om det. Og her er det godt at have et blad der fastholder de mange begivenheder. Ole Schultz har været formand for bladet siden 1988, og han blev i den sammenhæng portrætteret i blad nr. 100 – Ole Schultz – en ildsjæl i Guldager. Der skal lyde en meget stor tak til Ole for hans stor indsats igennem de mange år. Indhold i 2019 Der er i 2019 udkommet 3 numre af Nordvest-Nyt, der har indeholdt en række informationer om forskellige aktiviteter i Guldager. I »Fastelavns-nummeret« var der udover Guldager Borgerforenings beretning bl.a. et indlæg fra GBT, et indlæg om foredraget med Claus Elgaard i Guldager Forsamlings-

21


hus, samt information om udvidelsen af Esbjerg International School. I »Sct. Hans nummeret« var der bl.a. beretningen fra Guldager Lokalråd, et indlæg om forskønnelse af bymidten, et portræt af Ole Schultz, nyt fra Guldager Kirkegård, en virksomhedsprofil om Kathrinelund samt en beskrivelse af, hvad der har stået i Nordvest-Nyt siden 1985. I »Julenummeret« var der bl.a. indlæg fra Guldager Sognearkiv. Guldager lokalråd samt information om bymidtens forskønnelse samt et indlæg om udbygningen af Guldagerringen.. Annoncører: Nordvest-Nyt har nogle meget trofaste annoncører, som vi takker mange gange for den støtte de har ydet i 2019. Eventkokken.dk Thomas’ køreskole Reksle Fodpleje KGS Flise og Facaderens Tarp Bageri Raaby Revision VVS Finn Qvist Jensen Hos Charlotte Brunos Autoservice Høgholm Guldager Menighedsråd GBT 4. GULDAGER SOGNEARKIV Når vi i Guldager Sognearkiv ser tilbage på året 2019, er det både med lettelse og tilfredshed. Ingen flytning, ikke vand i lokalerne, men et roligt år, hvor vi kunne koncentrere os om arkivarbejdet. Det er i årets løb blevet til indregistrering af over 70 billeder, der er oprettet 11 nye arkivfonde samt registreret nyt materiale til allerede eksisterende arkivfonde. I sommeren 2019 modtog vi en speciel aflevering fra en nordjysk dame, hvis farmor var født og døbt i Guldager. Hun afleverede et malet portræt, et fotoalbum forsynet med navne og stednavne samt en poesibog fra farmoderens højskoleophold og en fin over-

22

sigt over slægten. Sidst på året modtog vi fem »Udklipsbøger/erindringsmapper« fra SGI-Veteranerne ved Erna og Ernst Vedstesen. Alt flot ordnet og sat ind. Derudover har vi modtaget nogle mindre afleveringer. Vi har i år haft den glæde, at vores besøgstal i arkivet er steget. Vi har haft besøg af et par klasser fra EIS, Esbjerg International School. Guldager Borgerforenings bestyrelse har aflagt besøg, og der har været en del andre gæster, nogle for at søge oplysninger, andre for at besøge os og se arkivet. Uanset ærinde er vi altid glade for at få gæster. Vi kan i den forbindelse nævne, at vi kunne være behjælpelige med oplysninger vedrørende Guldager Transformatorforening. I anledning af Arkivernes Dag lavede vi en fotoudstilling om udviklingen i Guldagers bymidte med fotos fra krydset, brugsforeningen, kirken og det tidligere kommunekontor. Først på året blev vi opfordret til at skrive en artikel til »Omslaget«, det er Sammenslutningen af Lokalarkivers blad, om hvordan vi samarbejdede med i vores tilfælde EIS, når der var arkivernes dag, så mange mennesker så vores udstilling. Senere havde det lokale blad NordvestNyt jubilæum, idet blad nr. 100 udkom. I den anledning lavede vi en jubilæumsfotokavalkade med billeder fra hvert årti begyndende med 1. årgang nr. 1 1985 til 34. årgang nr. 100 2019. Sidst på året skrev vi en artikel til NordvestNyt »En kanontransport« »Kanonrørene på Guldager Station.«


Det blev ikke et år, hvor vi deltog i kurser, men traditionen tro var arkivet repræsenteret ved det årlige årsmøde i marts og ved Nytårskuren. Til slut vil vi sige tak til bestyrelse og personale på EIS for husly og venlighed, til de mennesker, der har tænkt på os og afleveret materiale til arkivet og vore gæster, der har vist interesse for det, vi laver. En særlig tak til Henry Jensen for alle hans besøg og den store hjælp, han yder, når personer og steder på gamle fotografier skal identificeres og de begivenheder, han kan berette om. Vores nytårsønske for det kommende år er, at 2020 må blive lige så godt et år for arkivet som 2019.

6: AFSLUTNING Guldager Borgerforening har indtil videre planlagt følgende aktiviteter i 2020: • Fastelavnsfesten, • Sct. Hans festen ved Mølledammen • Juletræsfesten • Affaldsindsamlingen • Tour de Pedal • Fællesspisning. • Portvinssmagning. • Byfesten 2020 • Guldagerløbet 2020 • Pas på Guldager • Udsmykning af foderstoffen • Guldagerringen – etablering af legeplads og ny linjeføring.

5: GULDAGER LOKALRÅD Guldager Lokalråd varetager det lokalpolitiske arbejde i Guldager. Lokalrådet har i 2019 primært haft fokus på de trafiksikkerhedsmæssige forhold og boligudbygningen i Guldager. Lokalrådet har besluttet at prioritere nedenstående indsatsområder i 2020. • Pendlertrafikken • Boligudbygning • Guldagervej • Præstemarksvej • Guldagervej • Cykelsti til Hjerting • Frøkjærvej Guldager Lokalråd holder Årsmøde i foråret 2020 og i den forbindelse vil der i beretningen mere udførligt blive beskrevet, hvordan året 2019 har formet sig.

Vi prøver som et nyt arrangement at etablere fællesspisning i bålhytten 3 gange i løbet af sommeren 2020. Tanken er at alle inviteres til at spise sammen, og at vi hygger os sammen i nogle timer. Herudover har vi planlagt portvinssmagning den 5. marts 2020. Bestyrelsen har igen i 2020 lagt op til et højt aktivitetsniveau på trods af, at det i forbindelse med Byfesten 2019 har været svært, at skaffe frivillige hjælpere, og på trods af at deltagerantallet ved nogle af arrangementerne har været faldende. Vi er overbevist om, at der er behov for et højt aktivitetsniveau i Guldager, og selvom byen ændrer sig fra, at være en traditionel landsby til, at være et mix mellem en landsby og en forstad, er det vores opfattelse, at der fortsat vil være behov for både arrange-

Arkivets åbningstid den 5. februar 2020 er AFLYST p.g.a. kursus Vi er klar igen onsdag den 4. marts 23


menter og lokale initiativer. Ligesom Guldager ændrer sig, skal Guldager Borgerforening også ændre sig. Vi kan ikke længere forvente, at alle møder op når vi kalder. Vi skal tænke anderledes – bl.a. via outsourcing, etablering af partnerskaber og indgåelse af samarbejdsrelationer. Det har vi gjort i forbindelse med Byfesten 2020, hvor vi har indgået en aftale med det lokale firma i Guldager Lejpartytelt vedr. bl.a. opgaverne i teltet. Det har betydet at de fri-

villige hjælpere kan koncentrere sig om de mange andre aktiviteter ved Byfesten. Når det er sagt er det også vigtigt at holde fast i, at det frivillige arbejde er noget meget centralt i forbindelse med lokale arbejde og de lokale initiativer, som vi skal værne om. Det er det frivillige arbejde der giver sammenhold og fællesskabsfølelse. p.b.v. Jørn Gade Petersen

Guldager Kirke - nu med lys på.

Koncert med Jazz på dansk Fredag den 21. februar kl. 19.00 i Guldager Kirke Vi gentager succesen fra sidste år med det anmelderroste jazzorkester »Jazz på Dansk«. Orkestret har høstet mange roser for sine jazzfortolkninger af sange og salmer fra den danske sangskat, senest med udgivelsen »Den fagreste rose«, hvor vi bliver taget med tilbage til 1700 tallets åndelige sange med

24

Kingo, Brorson, Stub og Bellman. Orkestret består af Martin Schack på piano, Michael Olsen på saxofon, Martin Ramsbøl på bas og Morten Lund på trommer. Efter koncerten er der snacks og et glas vin.


Nyt fra Guldager Kirkegård Der er mørkt om aftenen og om natten på kirkegården om vinteren. Sådan har det altid været, og sådan vil det vedblive at være i fremtiden. Der er dog en særlig stemning på kirkegården efter mørkets frembrud. Især når gravlygterne står tændt på gravstederne, eller i klart vejr når månen lyser op og får træer og gravsten til at danne de fineste silhuetter. Husk i denne forbindelse at det ifølge kirkegårdens vedtægter IKKE er tilladt med solcellelamper, elektriske lyskæder eller andre elektriske installationer på gravstederne. Som noget nyt er der nu kommet lys på kirken. Det er i høj grad også med til at bidrage til den helt særlige stemning, der er på kirkegården efter mørkets frembrud. Guldager Kirke er i forvejen en meget smuk bygning, men den kommer virkelig til sin ret, når den står der oplyst efter mørkets frembrud. Projektet med lys på kirken er blevet en realitet efter at menighedsrådet modtog en pengedonation øremærket til formålet. Det er vi meget taknemmelig for, og vi håber det vil vække glæde i sognet mange år fremover. Vi har også påbegyndt etablering af et plæneområde vest for kirketårnet. Det er en følge af omlægningen af kirkegården, der på sigt gerne skulle give kirkegården et mere parkagtigt præg.

Vi var dog uheldige med meget kraftige regnskyl umiddelbart efter græssåningen, hvilket ødelagde projektet lidt, men det forventer vi at kunne udbedre i løbet af det kommende forår. Til foråret vil vi også fortsætte den igangværende omlægning af kirkegården, ligesom hvis tiden tillader det, også vil fortsætte med udskiftning af vore thujahække. Planen er at de resterende thujahække løbende skal erstattes med takshække. Inden vi når så vidt skal vi dog have foretaget en »beskæringsrunde«, hvor samtlige gravsteder vi passer bliver gennemgået, og hvor de forskellige planter vil blive beskåret efter behov. Vi skal også have klippet den ene halvdel af gravstedshækkene, der ikke blev klippet i sensommeren. Når alt dette er gjort må foråret være på trapperne. Vintergækkerne er allerede på vej op, de første står i blomst. Det samme gør troldnøden – Hamamelis x intermedia som lige nu kan opleves i blomst med sine fine gule velduftende blomster. Om lidt titter de første krokus frem, og lur mig, inden ret længe er der knapt så mørkt på kirkegården om aftenen. Det lakker mod forår, og vi glæder os!

Organist Søren Chr. Vestergaard og sanger Rikke Lender Mandag den 24. februar kl. 19.30 Guldager Kirke Søren Chr. Vestergaard og Rikke Lender er begge uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Søren Chr. Vestergaard er til daglig organist i Trinitatis kirke i København og har en stor solistisk koncertvirksomhed i både ind-

og udland. Rikke Lender har været medlem af DR’s Vokalensemble siden 2010 og har derudover mange store operaroller på sit CV. De to musikere har arbejdet sammen siden 2009. Program: Musik af Frescobaldi, Bach, Leif Thybo

25


Gudstjenesteliste for Guldager og Hostrup Februar - maj 2020 Dato

Guldager

Præst

Bemærkninger

1. feb.

10.30

Hostrup

BB

Dåbsgudstjeneste

2. feb.

10.30

BB

Sidste s. e. H. 3 k.

9. feb.

10.30

BB

Septuagesima

16. feb.

10.30

BB

Seksagesima

23. feb.

10.30

MPF

Fastelavn

1. marts

10.30

MPF

1. s. i fasten

7. marts

10.30

BB

Dåbsgudstjeneste

09.00 10.30

8. marts

10.30

15. marts

10.30

22. marts

09.00

29. marts

10.30

4. april

10.30

5. april

10.30

09.00

Palmesøndag

9. april

19.30

10.30

Skærtorsdag

10. april

10.30

12. april

10.30

13. april

10.30

2. påskedag

19. april

10.30

1. s. e. påske

26. april

09.00

2. maj

10.00

Konfirmation

3. maj

10.30

3. s. e. påske

8. maj

10.00

Konfirmation

9. maj

10.00

Konfirmation

10. maj

10.00

17. maj

10.30

21. maj

10.30

Kristi Himmelfartsdag

24. maj

10.30

6. s. e. påske

31. maj

10.30

26

09.00 10.30

BB

2. s. i fasten

BB

3. s. i fasten

MPF

Midfaste

MPF

Mariæ bebudelsesdag Dåbsgudstjeneste

Langfredag (ingen dåb) 09.00

10.30

Påskedag

2. s. e. påske

Konfirmation 09.00

09.00

5. s. e. påske

Pinse


Sanger Rikke Lender og organist Søren Chr. Vestergaard der giver koncert i Guldager Kirke mandag den 24. februar.

Er lyset gået? Ring 75 16 77 55 Vi svarer 24 timer i døgnet Aut. el-installatør

Guldager kirke: Sognepræst: Brian Bannerholt Kirkevænget 9, tlf. 75 11 60 30 Træffes ikke mandag. Sognepræst : Mette Præstegaard Friis Kastanielunden 67, tlf. 50 51 60 20 6705 Esbjerg Ø Kirkekontoret: Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90 guldager.sogn@km.dk Åbningstider: Mandag ..............Lukket Tirsdag, onsdag og fredag ............kl. 9.00-13.00 Torsdag...............kl. 15.00-18.00 Kordegn: Torben Christiansen Organist: Karina Bøje Jensen. Graver: Søren Brydsø. Tlf. 75 11 61 93. Kirkelige handlinger: Aftale om dåb, bryllup og begravelse træffes ved henv. til kirkekontoret. Fødsler: Meddeles kirkekontoret. Kirkebil: Ældre og gangbesværede, som ønsker at komme til gudstjeneste i Guldager kirke, kan benytte sig af kirkebilsordningen. Ring til Taxa tlf. 75 14 45 00 og bestil en vogn. Chaufføren vil selv skaffe den fornødne underskrift hos kirketjeneren.

27


Guldagers aktivitetskalender: Tidspunkt:

Sted:

Aktivitet:

1. ons. i måneden 9.30-11.30

Esbj. International School

Guldager Sognearkiv

12. februar kl. 18.00

Guldager Forsamlingshus

Husmandsaften

21. februar kl. 19.00

Guldager Kirke

Jazzkoncert

23. februar kl. 10.00

Guldager Forsamlingshus

Fastelavnsfest

24. februar kl. 19.30

Guldager Kirke

Koncert m. S.C. VesterGaard og Rikke Lender

4. marts kl. 18.00

Guldager Forsamlingshus

Husmandsaften

6. marts kl. 18.00

Guldager Forsamlingshus

Drengeaften Eventpokertour 2020

26. april kl. 10.00

Børnehuset, Guldagervej

Affaldsindsamling

4.-5.-6. juni 2020

Boldbanen i Guldager

Byfest

30. juni kl. 17.30

Bålhytten på boldbanen

Fællesspisning

13. august kl. 17.30

Bålhytten på boldbanen

Fællesspisning

17. september kl. 17.30

Bålhytten på boldbanen

Fællesspisning

28

Profile for Guldager Kirkeby

NordvestNyt 102  

NordvestNyt 102  

Advertisement