Katalog mk nizka resolucija

Page 1

m

o c . n e r o k a m www.gu

789 01 53 l.: +386 (0)2 395 777 (Aleš) Te s.p. (0)31 Koren Aleš Gsm: +386 87 (Drago) (0)41 571 7 6 8 3 + 5 789 01 4 lane 34/a x: +386 (0)2 Zgornje Jab Fa n.com vce @gumakore 2326 Cirko E-mail: info ija SI – Sloven

m, o .c n e r o k a info@gum -53, 1 0 9 8 7 / 2 0 7, Tel: 7 7 5 9 3 / 1 3 enija v GSM: 0 o l S , e c v o k r Ci Zg. Jablane,


pred

ja t e j d o p v s ta v i t e

anovljet s u o il b je A LKANIZACIJ U V – A IJ C A EHANIZ meta, .. . o M r p je t a g je e d n o r p o v Družinsko a potrebe to z o m izkušenj in la e ih D n . t 8 8 le 9 o 1 lg a o d no let e, ki so plod lk e d iz o m em ponuja nologij. h e Svojim kupc t ih č rtih je o t obs kicah in nač s , ih c r o z v tudi po vaših o m la e d iz tiramo z n ko a h r a la g m m a a v v e Izdelk hitro. Vse to in o n t ). e t li a v e in storitve lk ugodno, k e d iz e s v 1 LETO (na GARANCIJO

P ro i

v o k l e d z i zvo d n j a

e lkov iz gum e d iz e t s r v e vs am zajema r g o r p i n d o Naš proizv binacijah: m o k ih n ž o vm A. PVC in GUM A M U G , A ILIKON. IN S V in O K N A O M IT V U , G , NBR, EPDM R B S , R N : o os uporabljam h ji i k , li ia r Mate

S e rv i s

eti za vsa m z v , v je r e iz t torjev, amor a iz il b a t s , v o trikot JCB fastrac in , e k s o u r b o ih t k v s a n , -Spo ne prikolice r o v o t RSCHE CAY, O a P il , z E o L v L a E n V r A o R tov REG, WV CA A U T V W v o - kardan OO 4X4,. .. G N A K T L U ENNE, RENA

a kt t n o k n i lo k a c i j a

s.p OREN Aleš K A IJ C A IZ N IJA-VULKA 89 01 53, 7 2 0 : T , MEHANIZAC a ij en irkovce, Slov C 6 2 oren.com 3 k 2 a , m a u 4 g 3 e @ n fo in Zg. Jabla ren.com, E: o k a m u .g w 95 777, ww GSM: 031 3


silent bl oki

silent pu

še

g u m i s k lo pke


ij c a r b i v i b la 탑 i lc

e j r a j l a v a z i c l i 탑 a l b

ja r o t o m i n o s i lc


gumi izde lki


s e rv i s ne spone) v a r , e n o p s ov (trikot t o ik r t in k o sponskih r jev, vzmeti r e iz t r o m a , v stabilizatorje zil tovornih vo NIA .. . A C S , T L U A N , VOLVO, RE F A D , O C E V I EDES, MAN, MERC olic tovornih prik SBOHRER, S Ä K , Z T I M LLER, SCH Ü M Z R A W H , SC HAUS … T R O , A I R ITAS, KÖGEL D AKTON, DE P , I T R E B I V , GORICA kardanov e Cayenne h c s r o P , g e r x4, WV Tua 4 o o g n a K t Renaul


s e rv i s


PROIZVODN gumi odbojn

JA: dušilci v ibrac

profili, sklop

iki, blažilci,

ij, silent blo

skoznjiki, m

ke, nosilci m o

naletne kon

zole, izdelav a

delov za old

timerje itd.

SERVIS: spo nskih ro

ki, silent pu

še,

anšete, o te

torjev, gumi

unikatov, pr

snila, gumi

podloge str

ojev,

ototipov, rez ervnih

k in trikotov , stabilizato

amortizerje v, vzmeti, to vornih vozil in

rjev,

tovornih prik ol

ic

www.gumak oren.com info@guma koren.com, GSM: 031/3 95-777, Tel: 02/789-01Zg. Jablane, 53, Cirkovce, Sl ovenija


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.