Page 1

FULL INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ DE VEïNS I AMICS DEL GUIXARÓ http://guixaro.blogspot.com Si ets veí, veïna o amic del Guixaró et volem informar de la nostra Associació de Veïns i Amics del Guixaró (AAVV); com va néixer, què fa i què vol aconseguir. La nostra Associació va néixer el 1990 arran de què la fàbrica tèxtil. que donava feina a la gent que vivia a la nostra colònia i també a gent de Puig-reig, Gironella i Casserres, va fer suspensió de pagaments. Els edificis industrials i 5 habitatges van subhastar-se i els va comprar Demotail SL que ara s’anomena SORSA SA. El teatre i les antigues escoles amb el seu jardí van ser adquirits per l’Ajuntament mitjançant escriptura no onerosa. Es va negociar amb l’empresa liquidadora el preu dels pisos per ser comprats pels antics llogaters (treballadors). En aquest moment els guixaronins van veure la necessitat de crear una AAVV en la qual tothom hi fos associat i per tal de defensar els interessos de tots els veïns Com que tots els veïns del Guixaró eren dins de l’Associació es va acordar establir que les quotes es paguessin a través de l’administrador de la comunitat de propietaris (un cop a l’any, aquest abonava a la nostra Associació les quotes dels veïns). En aquells moments complicats i difícils en què es liquidaven els béns de la colònia l’AAVV va fer un paper cabdal. La quota anual que estableix la nostra Associació és de 10 euros per pis (sigui el pis de propietat o de lloguer).

Què fa la nostra Associació de Veïns i Amics del Guixaró: Organitzem la Festa de Sant Cristòfol (juliol), també col·laborem en la festa de coxes antics que se celebra cada any al Guixaró iparticipem en la caminada-pedalada que és una jornada esportiva en la qual caminadors i ciclistes fan la ruta de les colònies i la nostra Associació s’ocupa d’un control i l’habituallament que s’ofereix als participants. També i sobretot tenim cura de complir el que prescriuen els nostres Estatuts: “Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspiracions dels veïns associats respecte de problemes com els urbanístics, d’infraestructura de sanejament i informacions diverses”. En les assemblees que celebrem cada any, la nostra Associació informa i dóna compte dels assumptes que interessen els veïns, dels actes que s’han fet i dels assumptes que s’han pogut resoldre, dels que queden pendents i de l’estat de comptes. El 2010 vam recuperat la Festa dels Avis después d’uns anys de no celebrar-la. Què vol aconseguir la nostra Associació de Veïns i Amics del Guixaró: Des que la fàbrica tèxtil va plegar ha canviat la tipologia de veïnatge. Abans ens coneixíem tots, perquè la majoria de gent vivia i treballava al Guixaró. Actualment, molts veïns del Guixaró són de cap de setmana tot i que n’hi ha que hi viuen sempre. L’AAVV vol que tant els nous com els antics veïns es trobin bé al Guixaró, que el Guixaró sigui un lloc respectat per tothom, que puguem aconseguir tenir una colònia endreçada i conservada adequadament pel nostre Ajuntament. Sabem que el Guixaró té uns grans valors arquitectònics i paisatgístics. El Guixaró és una colònia protegida (BCIL) Bé cultural d’Interès Local i per això s’ha de conservar. Les obres que s’hi han fet el 2010 considerem que malmeten el Guixaró i per això la nostra Associació les ha demandat al Tribunal contenciós administratiu. També estem contra la tanca que ens van posar una setmana abans de les eleccions municipals Ara estem pendents de la sentència. Informem d’aquest i altres temes a l’assemblea anual que celebrem pels volts de l’octubre.Si fa poc que has arribat al Guixaró, sigues benvingut. També ens agradaria que et fessis soci de la nostra Associació de Veïns i Amics del Guixaró per poder comptar amb la teva valuosa participació.

informacions oct 2011  

aavv, 2011

informacions oct 2011  

aavv, 2011