Page 1

Les energies renovables

Guillem SolĂ Boeck Tecnologia 3r ESO - A


Índex

1.- L'energia solar tèrmica 2.- L'energia solar fotovoltaica 3.- L'energia eòlica 4.- L'energia de la biomassa 5.- L'energia hidràulica 6.- L'energia geotèrmica 7.- L'energia mareomotriu


Energia solar tèrmica S'escalfa aigua per generar vapor i poder moure una turbina acoblada a un generador. Per fer vapor s'aprofita directament del Sol.


Energia solar fotovoltaica Alguns materials emeten electrons quan s贸n il路luminats, la circulaci贸 d'aquests electrons crea un corrent el猫ctric continu.

<<<


Energia eòlica S'aprofita la força del vent per moure un aerogenerador acoblat a un generador.


Energia de la biomassa Cremar residus forestals o agrícoles, residus sòlids urbans que en cremar, o compostar-se fan biogàs que es pot aprofitar per fer energia tèrmica.


Videos sobre l'energia clicant

AQUĂ?


Energia hidràulica

És l'energia que té l'aigua embassada als pantans quan està a una gran altura respecte la presa. L'aigua mou la turbina, que unida a un generador es produeix un moviment d'electrons que produeix corrent elèctric continu.


Energia geotèrmica

Al subsòl d'algunes zones hi ha focus de calor provinents de l'interior de la Terra. S'aprofinta fent passar canonades d'aigua freda, que quan puja, havent passat pel focus de calor, puja a gran temperatura.


Energia mareomotriu

Per aprofitar el moviment d'ascens i descens de l'aigua del mar, es construeixen centrals mareomotrius prop de la costa. En algunes zones, la diferència entre marea alta i marea baixa és de 15 m. És interessant fer moure una turbina amb la força de l'aigua quan puja i baixa.


Energies renovables  

Presentació amb PDF de les energies renovables. Guillem Solà