Page 1

Informació bàsica Scribus 1-Canviar el format Lloc: Fitxer/Configura el document/Document, guies, eines.../  Serveix per c canviar el format, marges...

2-Graelles Lloc: Fitxer/Configura el document/  Marges: color blau  Graelles: o Principal: color verd (40 mm) o Secundàries: color gris (10 mm)  Guies: Pàgina/Gestiona guies/ Separació entre pàgines

3-Afegir capes Lloc: F6  Han d’haver 3 capes: o Imatges o Textos o Fons

4-Afegir pàgines Lloc: Pàgina/Insereix/Nova pàgina/  Has de especificar el número de pàgines desitjades per a que es creen.


5-Quadres de text (Propietats d’un text) Lloc: Edició/Edita text  Sortirà: o Posició “x” o Posició “y” o Alçada o Amplada

6-Afegir imatges Lloc: Insereix/Imatge  Has de fer doble clic al requadre i triar la imatge desitjada per que s’insereixi.

Guillermo Cantero 4-C

Informació bàsica scribus  
Advertisement