Page 1

Imatges vectorials Definició  Imatges vectorials: són un tipus d’imatges que estan formades per un conjunt de figures bàsiques (línies, cercles...) que agrupades forma una figura.

Exemple de imatge voctorial

Exemple de mapa de bits

Avantatges i inconvenients  Avantatges: o La imatge no perd qualitat quan s’augmenta la mida o Els fitxers tenen dimensions petites  Inconvenients: o El fotmat vectorial no es pot util·litzar per a imatges extremadament compliexes (com fotografies).


o L’aparença de les imatges vectorials pot variar depenent de l’aplicació que interprete la imatge.

Formats de la imatge vectorial      

wmf: Aplicacions de Windows odg: Open Office cdr: Corel Draw eps: Potscrip swf: Flash svg: Inskape

Programes d’imatge vectorial     

Corel Draw Adobe Illustrator Inskape AutoCAD QCAD

Imatges vectorials (pdf)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you