Page 1

Curs 2013­14 / Projecte: cadira

PROJECTE TECNOLÒGIC Cadira   CURS 2013 ­ 2014

Autoria: Guillem Serrador i Andreu Mallada Professor/a responsable: David Saura Vivanco

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

1


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

1.­ Enunciat del projecte / Definició de la necessitat / Requeriment. El projecte constava de construir, un moble amb peces de cartró. El que vam decidir nosaltres va  ser una cadira que complís les condicions d’una cadira. La cadira constava de uns tubs de cartró  fusta que serveixen com a potes de la cadira, i dues peces que serviran com a seient de la cadira.

2.­ Recerca d’informació. Ens vam fixar que a molts llocs on s’havia fet el moble encaixat les peces, vam buscar tipus de  mobles a Internet, i vam fer una pluja d’idees per triar el projecte final.

3.­ Pluja d’idees. taula: Taula feta per lamines de cartró ajuntades  cadira: cadira feta per tubs de cartró i un suport per aseures fet amb un cilindre de cartró i una  tapa que esta reforçada per unes peces triangulars. 

Proposta de solució 1: Cadira:  És  una  cadira  feta  de  peces  de   cartró  i  esta  formada  per  uns  tubs  de  cartró  fusta,  un  suport per seures, un cilindre i uns triangles de cartró que serveixen de reforç per al seient. Esbós

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

2


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

Proposta de solució 2: La proposta 2 era una taula feta de lamines de cartó ajuntades.

Esbós

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

3


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

4.­ Solució escollida.

La solució escollida és: Una cadira 

Justificació: Vam  trobat  que   te  poc nivell  de complexitat,  que  tenim  suficient material i  que  és el  projecte  que  ens agrada més perquè el altre projecte el feia molta més gent i volíem ser originals. 

Esbossos

      

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

4


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

5.­ Memòria descriptiva. 5.1.­ Memòria Primer  vam  fer  un esbós  del projecte escollit, vam fer una replica a escala de cartró, vam construir  les  peces  i  finalment  vam  construir  el  moble.  Els  passos  per  construir  el  moble  van  ser  els  següents: 1r Vam marcar els talls que havíem de fer a cadascuna de les peces. 2n Vam fer els talls corresponens al cercle de cartró. 3r  Vam  tallar  un  tub  amb  2  trossos  per fer  les potes,  posteriorment  vam  buidar la  part dels  tubs  per on passaria el cercle. 4t Vam buidar els tubs grans per el lloc on havien d’encaixar. 5é Vam enganxar els triangles de suport. 6é Vam tallar el cercle que fa de tapa.  7é Vam enganxar amb silicona totes les peses.  5.2.­ Plànols i dibuixos

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

5


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

5.3.­ Materials necessaris Els materials necessaris en el procés constructiu són: Material Tubs 

Descripció de

cartró

Lamina de cartó rodona Cercle 

dur Tubs de cartó dur fet amb capes compactades

Quantitat 6

Utilitzada per  a  la  construcció  de  el  seient  esta  1 formada de diverses capes de cartró compreses de Utilitzat  per  a  la  construcció  de  l’espai  per  1 sentar­se. Cartró dur de diverses capes. 

cartró  Triangles de cartró 

Cartró doblegat en forma de  triangle que  serveix  3 per reforçar el seient. 

5.4.­ Eines emprades Les eines emprades en el procés constructiu són:

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

6


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

Eina serra

Família d’arc serres

Descripció serra amb arc de ferro  manejable i  mobil

raspa

eines de fusteria Serveix  per  treure  els  trossos  de  cartró sobrants

llima

eines de fusteria Serveix  per  llimar  els  trossos  de   cartró sobrants

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

7


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

serres

construida ajuntat un tros  de cartró i una serra petita.

serra petita “maxet”

5.5.­ Procés de construcció La seqüenciació dels processos i operacions que heu realitzat és la següent: Procés

Descripció

Esbós

Elegir el projecte i plantejar una idea per construir

Maqueta

Maqueta de  cartolina  que  serveix  per  fer  un   projecte  en  escala petita de el projecte final

Preparació i  construcció  de  És fan les  peces  que formaran part del moble. Es dona forma als les peces tubs, és tallen els seients, etc. Construcció final 

S’ ajunten totes  les peces prèviament fetes  i  es fa  definitivament el moble.

6.­ Avaluació. 6.1.­ Avaluació del producte elaborat

Objectiu

a millorar

crear un  moble  de  cartó

crear una cadira

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

Correcte

Exellent

jo crec que  esta correcte  perquè  vam  fer  servir  cartó  fusta  per  fer  el   moble.  jo  crec  que  la  cadira  e  quedat  semblant  al  que  volíem  fer  des  del 

8


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

principi la cadira  creada  pot  no  perquè  la  vam  fer  funcions  de  haver  de  fer  mes  mobles petita  per  condició  d’espai i de mida.  Resultat  final  (memòria inclosa)

jo crec  que  la  suma  de  tot  ha  estat  correcta  per  que  el  no  nomes  vam  crear  el  moble  que  volíem  sinó  que  també  ha  estat  un  treball  entretingut

6.2.­ Avaluació del grup El  treball  jo crec que  ha estat entretingut, interessant i diferent. El moble del nostre grup ha quedat  bastant  be. Durant el  procés  s’han  agut de  fer  alguns  canvis del  model  inicial però la valoració de  tot plegat es molt positiva.   Nota Prototip

6

Moble

8

Memòria

8

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols

9


Curs 2013­14 / Projecte: cadira

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 10

Memoria projecte tecnologic moble Guillem i Andreu 3rA  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you