Page 1

Fundaciรณ privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral

USUARIS FINALS 2019 FEM XARXA, COMPARTIM-LA!


Nosaltres ·

Què és guifi net?

4

·

Qui som Fundació guifi net?

5

Xarxa de Comuns

6

Per què una Xarxa de Comuns?

9

Model de Compensacions

11

Més informació

2

Com ens financem: sistema de donacions

14

Com puc accedir a Internet

16

Projecte de referència: XAFOGAR

17

Per saber-ne més...

18


CONSTRUÏM UNA XARXA SOLIDÀRIA QUE PERMETI L’ACCÉS A INTERNET PROMOVENT L’ECONOMIA COL·LABORATIVA. CONSTRUÏM L’ALTERNATIVA.

PARTICIPA-HI 3


Nosaltres

·

Què és guifi net?

·

El projecte guifi net som una comunitat de persones que, des del

2004 ,

impulsem un

projecte tecnològic, social i econòmic amb l’objectiu de crear, desplegar i promoure una

xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral ,

basada en una

infraestructura comuna, compartida (Model de Comuns).

SOM PROJECTE Innovació tecnològica Oferim solucions tecnològiques innovadores que us faciliten l'accés a les telecomunicacions i a la connexió a internet. 4

Transformació social L'accés a Internet és un dret humà. Treballem per connectar a tothom sense discriminacions.

Economia social

Som un model col·laboratiu, solidari, sostenible i de proximitat.


Nosaltres

·

Qui som Fundació guifi net? Al

2008 ,

des de la comunitat, s'impulsa la creació de la

Fundació guifi · net

per a la

Xarxa Oberta, Lliure i Neutral (XOLN), entitat sense ànim de lucre i d'interès general amb la voluntat de promoure i fomentar el desenvolupament del projecte com també de donar-li identitat legal.

La

Fundació guifi·net

treballa per...

Fomentar el dret d'accés a

Ser un espai de trobada i

·

Internet a tothom per

Coordinar, gestionar i

col laboració entre les

desenvolupar una societat

arbitrar tot l'ecosistema

institucions, operadors,

sense fractura digital per

guifi net.

·

associacions,

raons socioeconòmiques o de

cooperatives i persones

residència.

usuàries de la xarxa.

5


Nosaltres Xarxa de Comuns: què és

Infraestructura compartida

considerada com a

bé comú (canalitzacions, arquetes, pals, cablejat de fibra òptica, caixes de connexions, antenes, punts d'accés a internet...).

Xarxa de Comuns

Gestionada i operada per

participants

diferents

de manera coordinada i sense

discriminacions. Com més participants, més s'amplia la xarxa!

Igualtat de condicions

entre els diferents actors

(empreses, cooperatives, associacions administració, comunitats i ciutadania).

6


LA XARXA COMUNA

NEUTRAL

OBERTA Tothom ha de poder formar-ne part i connectar-s’hi sense discriminacions de cap tipus.

En relació als continguts i serveis que s'hi ofereixen i també a la tecnologia emprada.

LLIURE La xarxa és un bé públic, a l’abast de tothom, i ningú se n’ha d’apropiar.

7


Nosaltres Xarxa Mancomunada: participants

Empreses i Cooperatives Operadores Usuaris Finals de la Xarxa

Administracions PĂşbliques Associacions

¡

Col lectius i Comunitats

8


Nosaltres Per què una Xarxa de Comuns? Us facilitem la connexió a Internet de banda ampla i a un preu just.

Generem un model d'activitat

·

econòmica col laborativa, solidària i sostenible. Utilitzem i compartim recursos sense finalitats especulatives.

Us permetem escollir entre els diferents operadors de serveis que més s'ajustin a les seves

Fomentem els serveis de

necessitats.

proximitat.

Som l'alternativa al model macroeconòmic.

Perquè creiem en la SOBIRANIA TECNOLÒGICA de les persones i un consum responsable!

9


Cap a la sobirania tecnològica

Considerem necessari empoderar les persones i donar a conèixer l'existència d'alternatives de consum en l'àmbit de les telecomunicacions que fugen de males pràctiques. Hem de poder decidir quin model tecnològic volem.

Així, amb el Model de Comuns afavorim el desenvolupament de l'economia local i evitem:

la concentració de la infraestructura en poques mans, el deteriorament de les condicions de treball, la mercantilització dels clients.

·

Perquè volem crear consciència col lectiva a fi de

10

responsabilitzar-nos del nostre ús i consum.


Nosaltres Model de Compensacions

El sistema de compensacions és

l’eina

que utilitzem per establir els

mecanismes de retorn de les inversions i les despeses de manteniment en Xarxa de Comuns amb criteris ordenats, justos, transparents, sense discriminacions i proporcionals entre tots els participants.

Les Taules de Compensacions són

l'espai

on els principals actors que

·

col laboren amb la Fundació Guifi.net fixen els criteris que seran d’aplicació per a realitzar les compensacions i on s'elaboren protocols d'actuació, sempre de manera consensuada.

Els fulls de compensacions són

l'instrument

on es fixen els resultats

comptables d'aplicar les compensacions. Aquests tenen en compte les despeses de manteniment i inversions de xarxa així com l'ús que se'n fa d'aquesta.

11


MODEL DE COMPENSACIONS El Model de Compensacions estableix un

xarxa i l’ús dels recursos compartits

balanç entre les contribucions a la

en funció del volum d’activitat per a cada

participant. L’objectiu final és assegurar la sostenibilitat a través de liquidacions periòdiques.

XARXA DE COMUNS

DESPESES I CONTRIBUCIONS (EX.: 100€)

Operador

30

45

Operador

15

10

Operador

10

10

Operador

-

35

25

-

20

-

·

Instal lador Mantenidor

Inversors

12

BALANÇ DE COMPENSACIÓ( A COMPENSAR O A PAGAR)

ÚS DE RECURSOS (%)

5* *Gestió

= = = = = =

-15

+5

0

-35

+25

+20


·

GUIFI NET és un model transformador de les telecomunicacions en què les persones són els principals actors

Persones de la comunitat guifi.net estirant cable de Fibra Òptica per connectar les cases de pagès (2009)

13


Més informació... Model de finançament del projecte

Sistema de donacions Les donacions en infraestructura faciliten que la xarxa es pugui mantenir i/o estendre'n de nova al territori. A més, afavoreixen la construcció d'infraestructura mancomunada (amb múltiples titulars) que, a la vegada, facilita la governança.

Els

usuaris finals de la xarxa teniu el dret a ser informats de la possibilitat de

fer donacions

com també els vostres respectius beneficis de fer-les.

Amb la teva ajuda incidim en la transformació de les xarxes de telecomunicacions i en l'accés a internet com a dret humà!

·

Podeu col laborar amb la Fundació Guifi.net fent la vostra donació per transferència bancària al compte: ES70 0182 3882 0502 0161 7152

14


Més informació... Model de finançament del projecte

Sistema de donacions Persones físiques

Persones jurídiques

Fer una donació fa beneficiària la persona física o jurídica de la Llei 49/2002 sobre el règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre i dels incentius al mecenatge.

*Fins a un 10% de la base imposable

15


Més informació... Com puc obtenir accés a internet a través de la Xarxa de Comuns?

·

D’una banda, la Fundació Guifi.net manté convenis de col laboració

operadors de telecomunicacions i que per tant, formen part de la Xarxa de Comuns. Aquests són qui us poden oferir serveis amb

com ara accés a Internet o telefonia fixa/mòbil a través d'una quota mensual.

instal·lar-te a casa teva, a l’oficina, empresa, granja, administració, etc., una antena que et connectarà, a través de radioenllaç, amb altres punts de connexió D’altra banda, pots decidir

ja existents de la Xarxa de Comuns. Des de la Fundació Guifi.net et podem proporcionar assessorament tècnic sobre la infraestructura i

·

instal lació.

16


Més informació Projecte de referència - XAFOGAR XAFOGAR és una iniciativa sorgida del Consell d'Alcaldes de la Garrotxa per accelerar la implementació d'una

XArxa

de

Fibra Òptica

mancomunada a la

GARrotxa .

L'objectiu és que aquesta xarxa acabi arribant a qualsevol llar o empresa amb independència de la seva ubicació, potenciant l'economia local. A la iniciativa hi participen diferents empreses, operadors, l'administració pública i la Fundació Guifi.net.

En aquests moments la xarxa està desplegada als següents

municipis :

Argelaguer

Sales de Llierca

Besalú

Sant Jaume de Llierca

Castellfollit de la Roca

Sant Joan les Fonts

Les Preses

Tortellà

Montagut i Oix

Vall de Bianya

Riudaura

Vall d’en Bas

Promotors:

Operadors:

Més informació a: https://xafogar.cat/

17


Més informació Per saber-ne més

Articles científics: "Guifi·net, una infraestructura de xarxa procomú gestionada de forma col·lectiva": <http://people.ac.upc.edu/leandro/pubs/crowds-guifi-ca.pdf>.

A case for research with and on community networks":

"

<https://www.sigcomm.org/sites/default/files/ccr/papers/2013/July/2500098-2500108.pdf>.

A technological overview of the guifi.net community network":

"

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389128615003436?via%3Dihub>.

Entrevistes: A Setembre: <https://www.elsetembre.cat/noticia/617/efrain/foglia/creacio/infraestructura/primer/pas/generar/conti

.

nguts/lliures>

A Ràdio Caldes de Montbui: <http://www.radiocaldes.cat/#!/programs/capgiratsdijousales18h/radiocaldes_podcast_6274>.

A Televisió Espanyola (2): <http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuradel-saber-ramon-roca-gabriel-lucas-guifinet/2600037/>.

A Cultura Viva BCN: <http://ajuntament.barcelona.cat/culturaviva/es/jornadas/culturaviva-2016/videos/efrain-foglia-ens-parla-sobre-guifi.net-cultura-viva/>.

18


Més informació Per saber-ne més

Notícies: Participació al Fòrum per a la Governança d'Internet, patrocinat per les Nacions Unides: <https://fundacio.guifi.net/blog/el-nostre-blog-1/post/la-fundacio-guifi-net-participa-al-forum-per-a-lagovernanca-d-internet-patrocinat-per-les-nacions-unides-34>.

Reclamació a Europa de la inaplicació de la normativa en matèria de Telecomunicacions i Competència: <https://fundacio.guifi.net/blog/el-nostre-blog-1/post/la-fundacio-guifi-net-denunciaa-europa-la-inaplicacio-de-la-normativa-en-materia-de-telecomunicacions-i-competencia-24>.

Participació a l'Smart City Expo World Congres: <https://fundacio.guifi.net/blog/el-nostre-blog1/post/la-fundacio-guifi-net-present-a-l-smewc-2018-dins-l-espai-dedicat-a-les-alternatives-per-aciutats-mes-inclusives-i-compartides-30>.

El projecte europeu CAPTOR: <https://fundacio.guifi.net/blog/el-nostre-blog-1/post/reunio-delprojecte-europeu-captor-continuitat-i-sostenibilitat-captor-air-28>.

Vídeos: Sobre XAFOGAR: <https://www.youtube.com/watch?v=XiC8Fe-0v8o&t=12s>. Conferència sobre què és guifi·net: <https://www.youtube.com/watch?v=1eGjYWNArGE>. European Broadband Awards 2015: <https://www.youtube.com/watch?v=gD3HYeD4Lm4> 19


ENXARXEM-NOS A UN NOU PARADIGMA TECNOLÒGIC ÈTIC, RESPONSABLE I CÍVIC.


Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral

ENTITAT REGISTRADA A:

PATRONAT:

Fundacions Generalitat de Catalunya 2550

Ramon Roca, president

ONG per al Desenvolupament 335

Pablo Boronat, vicepresident

Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya

Ramon Amblàs

Operador de Telecomunicacions

Lluís Dalmau Gil Forcada

Edifici Escoles Antigues C.D. 3210 Crta. Sant Bartomeu BV-4601, Km 2,6 08503 GURB fundacio@guifi.net

USUARIS FINALS 2019

https://twitter.com/guifinet

https://www.facebook.com/guifinet/

https://fundacio.guifi.net

FEM XARXA, COMPARTIM-LA!

USUARIS FINALS 2019  

Aquest és un document informatiu per aquelles persones que sou usuàries finals de la Xarxa Comuna de la Fundació guifi·net. Podeu consultar-...

USUARIS FINALS 2019  

Aquest és un document informatiu per aquelles persones que sou usuàries finals de la Xarxa Comuna de la Fundació guifi·net. Podeu consultar-...

Advertisement