Page 1

VERVOLG ECOKATHEDRALE ZONE LOUIS LE ROY HEERENVEEN LOUIS LE ROY: “Geef de mensen terreinen waar ze zelf hun wereld kunnen scheppen [...] De creatieve potentie van de bevolking wordt nog maar weinig aangeboord terwijl de stedelijke problemen zich opstapelen [...] Maar in hun vrije tijd is het wel mogelijk dat zij hun vrije energie, creativiteit en deskundigheid inbrengen ten bate van hun eigen woonomgeving.” “Ik ga uit van de stad als een gegeven, dat zich met de creatieve potentie van de totale bevolking naar een volgend niveau van een complexere werkelijkheid ontwikkelt. Stad en landschap vormen voor mij op die plaats één geheel. Het huidige stadslandschap bevindt zich nog op een veel te laag niveau van ontwikkeling.“ “Een boompje of struikje hier, een groenstrookje of parkje daar stellen te weinig voor om een wezenlijke bijdrage aan een ontwikkelingsproces te kunnen leveren. Er is teveel gepland, te veel af, te weinig ontwikkelingsmogelijkheden. En dan nog, welke bijdrage heeft de bevolking daar aan kunnen leveren?”

Het begin van deze studie is de ecokathedraal van Louis Le Roy in de middenberm van de Europa-, President Kennedylaan geweest. Dat heeft me er toe geïnspireerd om deze voorstellen te maken die weer bedoeld zijn om bewoners en gemeente te inspireren. Ik heb geprobeerd me voor te stellen hoe ’t zou zijn als de principes van de ecokathedraal, wat ruimer geïnterpreteerd dan “volgens de natuurwetten”, als een olievlek over de flanken van de middenberm worden uitgebreid. De ecokathedraal is volgens Louis een ”zelf organiserend systeem [...] Dat niet te tekenen is”. Deze voorstellen zijn wél getekend maar als fictieve mogelijkheden, geen invullingen, maar organisatie van de publieke ruimte die realiseerbaar en te beheren is. Mijn veronderstelling is dat ruimte en tijd bieden aan de eigen creativiteit en vrije energie die er bij de bewoners huist hun levensgeluk en dat van de natuur zal verbreden, verhogen en verdiepen. Daartoe ligt al vanaf de bouw veel publiek terrein ‘braak’ om in cultuur gebracht te worden door de bevolking in samenwerking met de natuur. De ecokathedraal was daartoe de eerste impuls, het zou mooi zijn als ze gezelschap krijgt.

BLADNR. OM SCHRIJV ING FASE SCHAAL DATUM __ _________ _______ _______ _________ ____________ ____________ _______________ _______________ ____________24 24-11 11-‘12 ‘12 V -00

TOELICHTING ALGEM EEN

V-01

TOELICHTING VOOR TOELICHTIN VOORSTELLEN ELLEN

V-02 -02

TOELICHTING TEKENINGEN TOELICHTIN KENINGEN

V-03

PRINCIPE INCIPES BIODIVER IODIVERSITE IT, ECOL ECOLOGISCHE CHE STRUCTUUR UUR

divers ers

V-04

OVERZICHT OVER CHT GEHELE HELE PLAN A – E ; 1 – 1 0

1:250 500

“ I

V-05

OVERZICHT OVER CHT GEHELE HELE PLAN A – E ; 1 – 1 0

II

1:250 500

V-06

PLANDEEL A – B ; 1 – 7

I

1:190 900

V-07

PLANDEEL A – B ; 1 – 7

II

1:190 900

V-08

PLANDEEL C – E ; 6 – 1 0

I

1:135 350

V-09

PLANDEEL C – E ; 6 – 1 0

II

1:135 350

V-10 V10

DOORSNE DOO SNEDE I – I ; PLAN LANDEELL B , 3

BESTAAN AAND 1:300

V-11 V11

DOORSNE DOO SNEDE I – I ; PLAN LANDEELL B , 3

I

1:300

V-12 V12

DOORSNE DOO SNEDE I – I ; PLA PLANDEEL EL B , 3

II

1:300

V-13 V13

DOORSNE DOO SNEDE II – II ; PLANDEEL E , 8 , 1 0

BESTAAN AAND 1:300

V-14 V14

DOORSNE DOO SNEDE II – II ; PLAN ANDEEL E , 8 , 1 0

I

1:300

V-15 V15

DOORSNE DOO SNEDE II – II ; PLAN ANDEEL E , 8 , 1 0

II

1:300

In samenwerking met: Wicked Mouse Designs ©2012 wickedmouse.com


Vervolg ecokathedrale zone louis le roy 24nov'12  

urban planning - privatysing urban greening - nature culture fusion - urban farming - intensifying public green

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you