Page 1

BESTUURSKRABBELS Afgelopen weken heb ik lekker genoten van een vakantie, maar ook die gaat voorbij. Vanaf nu weer met frisse moed aan de slag. Er is wel het een en ander te melden. Bouwvergunning bergruimte De bouwvergunning voor de bergruimte is inmiddels verleend. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar na twee vrijstellingsprocedures is er nu eindelijk groen licht voor de nieuwe bergruimte bij de fietsenstalling. Hiervoor is nog steeds de door de gemeente verleende subsidie bestemd. Inbraakschade: Voor de inbraakschade aan de voordeur is inmiddels akkoord verleend door de verzekeringsmaatschappij voor de offerte, die door bouwbedrijf Tervoort is gedaan. Er is inmiddels opdracht verleend de werkzaamheden te starten. Ballen op het veld: Willen we er aan het einde van een korfbaldag of trainingsavond even op letten, dat alle ballen opgeruimd zijn? Regelmatig worden er in de struiken rondom het veld nog ballen en andere materialen gevonden. Gebruik achterste veld: Er is een verzoek gekomen om voor de trainingen zo veel mogelijk het achterste veld te gebruiken in verband met slijtage aan het eerste veld. De vervanging van de twee velden staat voorlopig nog niet in de planning bij de gemeente, dus om een gelijkmatige verdeling van de belasting te krijgen, vraag ik iedereen om hier rekening mee te houden.


Bezetting bestuursfuncties: Helaas is het nog niet gelukt om voor de vacante functies in het bestuur kandidaten te vinden. Wel zijn er een aantal mensen bereid deeltaken van het penningmeesterschap en het secretariaat op zich te nemen, maar een heuse penningmeester of secretaris hebben we nog niet gevonden. Wie o wie trekt de stoute schoenen aan? Wel heeft Irma Lakeman zich bereid verklaard om als algemeen bestuurslid het bestuur te komen versterken. Haar eerste taak is het onderhouden van contacten met de gemeente en onze buurverenigingen in verband met het realiseren van de Sportboulevard Alkmaar Noord. Rooster kantine: Afgelopen week heb ik overleg gehad met de kantinecommissie en het Petanquebestuur over het rooster van de kantinebezetting. Afgesproken is, dat Gert-Jan het rooster voor het hele jaar uitwerkt, dit doorstuurt naar de inroosterende korfballeden, zodat we vroegtijdig een volledig rooster kunnen maken en publiceren. Wel zijn we nog op zoek naar een persoon, die de noodgevallen (afzeggingen, ziekte etcetera) wil oplossen voor ons. Wie meldt zich aan? Tot zover deze keer. Volgend krantje meer krabbels. Ed Smit

BESTUURSKRABBELS  

Inbraakschade: Voor de inbraakschade aan de voordeur is inmiddels akkoord verleend door de verzekeringsmaatschappij voor de offerte, die doo...

BESTUURSKRABBELS  

Inbraakschade: Voor de inbraakschade aan de voordeur is inmiddels akkoord verleend door de verzekeringsmaatschappij voor de offerte, die doo...

Advertisement